Doties uz galveno saturu

Uzticamības un drošības resursu centrs

Ieteikumi drošībai, vadlīnijas un mūsu vērtības

Ceļotāji

Pāris brokasto gultā

Droša uzturēšanās

Mēs uzņēmumā Booking.com cenšamies visiem palīdzēt iepazīt pasauli drošā veidā. Mēs ievērojam daudzas procedūras, lai pasargātu mūsu viesus un palīdzētu jums uzņemties kontroli pār savu drošību ceļošanas laikā. Apskatiet mūsu ieteikumus, lai palīdzētu jūsu ceļojumam noritēt bez sarežģījumiem.

Skatīt informāciju ceļotājiem

Naktsmītņu partneri

Divas sievietes reģistratūrā palīdz jaunam viesim reģistrēties

Jūtieties droši, uzņemot viesus

Mums uzņēmumā Booking.com ir ļoti svarīgi nodrošināt sirdsmieru saviem naktsmītņu partneriem. Mēs palīdzam viņiem justies pārliecinātiem, uzņemot viesus, un esam ieviesuši procedūras, lai aizsargātu gan jūs, gan jūsu naktsmītni. Naktsmītņu partneru informācijas lapā jūs varat uzzināt vairāk par to, kā justies droši, uzņemot viesus.

Skatīt informāciju naktsmītņu partneriem

Mūsu vērtības un vadlīnijas

Mums uzņēmumā Booking.com ir noteiktas vērtības, standarti un vadlīnijas, kas ir paredzēti, lai aizsargātu naktsmītņu partnerus, viesus un darbiniekus.

Uzzināt vairāk

Ja gadās sarežģījumi

Ceļotāja sauc taksometru kādā saulainā galamērķī

Kā rīkoties sarežģījumu gadījumā

Ja tomēr rodas sarežģījumi, mēs esam jūsu rīcībā. Šajā sadaļā ir pieejamas vadlīnijas, kas jums būtu jāievēro problēmsituācijas gadījumā, kā arī soļi, ko mēs veiksim, lai jūs atbalstītu.

Vai jums trūkst kādas informācijas? /

Paldies, ka dalījāties savā viedoklī!


Šis raksts ir veidots tikai informatīvā nolūkā un neietver juridiskus ieteikumus, tiesības vai garantijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no individuāliem apstākļiem jums, iespējams, būs jāpiemēro papildu drošības metodes.