Uzticamības un drošības resursu centrs

Ceļotāji

Lai arī uzņēmumā Booking.com tiek ievērots padziļināts process mūsu vietnes viesu aizsargāšanai, mēs iesakām ceļošanas laikā atbildīgi un piesardzīgi attiekties pret savu personīgo drošību arī jums. Apskatiet mūsu ieteikumus, lai palīdzētu jūsu ceļojumam noritēt bez sarežģījumiem.

Naktsmītņu partneri

Uzņēmumā Booking.com tiek ievērotas dažādas metodes un procesi mūsu naktsmītņu partneru aizsargāšanai, tomēr mēs iesakām viesu uzņemšanas laikā laikā atbildīgi un piesardzīgi attiekties pret savu personīgo drošību arī jums. Lūk, daži ieteikumi (galvenokārt attiecināmi uz māju un dzīvokļu veida naktsmītnēm), kas palīdzēs visam noritēt bez sarežģījumiem.

Vai jums trūkst kādas informācijas? /

Paldies, ka dalījāties savā viedoklī!

Mūsu vērtības un vadlīnijas

Mums uzņēmumā Booking.com ir noteiktas vērtības, standarti un vadlīnijas, kas ir paredzēti, lai aizsargātu naktsmītņu partnerus, viesus un darbiniekus.

Kā rīkoties sarežģījumu gadījumā

Ja gadījumā rodas sarežģījumi, mēs esam jūsu rīcībā. Tomēr mēs saprotam, ka dažkārt jūs vēlētos, lai būtu iespējams atrisināt savus sarežģījumus arī pašam. Šajā sadaļā ir pieejamas vadlīnijas, kas jums būtu jāievēro problēmsituācijas gadījumā, kā arī soļi, ko mēs veiksim, lai jūs atbalstītu.

Vai jums trūkst kādas informācijas? /

Paldies, ka dalījāties savā viedoklī!

Šis raksts ir veidots tikai informatīvā nolūkā un neietver juridiskus ieteikumus, tiesības vai garantijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no individuāliem apstākļiem jums, iespējams, būs jāpiemēro papildu drošības metodes.