Pumunta na sa main content

Trust at safety resource center

Safety tips, guidelines, at aming values

Mga traveler

Couple na kumakain ng almusal sa kama

Manatiling ligtas

Sa Booking.com, nagsisikap kaming tulungan ang lahat na ma-experience nang ligtas ang mundo. Napakarami naming prosesong nakalaan para pangalagaan ang aming mga guest, at para bigyan ka ng kontrol sa iyong kaligtasan kapag nagta-travel. Puntahan ang aming traveler resource page para malaman ang detalye kung paano gawing maayos ang susunod mong mga stay.

Tingnan ang traveler resources

Mga partner

Dalawang babae sa front desk na tinutulungan ang bagong guest na mag-check in

Mag-host nang ligtas

Pangunahing priority na bigyan ng kapanatagan ang aming Booking.com Partners. Tinutulungan namin ang mga host na maging tiwala sa pagsalubong ng guests, at naglaan ng mga proseso para parehong mapangalagaan ka at iyong property. Puwede mong malaman ang detalye kung paano mananatiling ligtas habang nagho-host sa aming partner resource page.

Tingnan ang partner resources

Ang aming values at guidelines

Sa Booking.com, may sinusunod kaming values, standards, at guidelines na layong pangalagaan ang aming mga partner, customer, at employee.

Alamin ang detalye

Kung may masamang mangyari

Traveler na pumapara ng taxi sa maaraw na destinasyon

Ano ang puwede mong gawin kapag may nangyaring masama

Sa panahon na may mangyaring masama, narito kami para sa 'yo. Sa section na ito, makikita mo ang guidelines na dapat sundan kung magkaroon ng issue, pati na rin ang steps na gagawin namin para asikasuhin ka.

May nawawala bang impormasyon? /

Salamat sa pag-share


Nakalaan ang article na ito para magbigay ng impormasyon at hindi dapat ituring na isang legal advice, mga karapatan, o guarantee​. Tandaan na maaaring kailangan mong maging mas maingat sa ilang indibidwal na sitwasyon.