Prejsť na hlavný obsah
Vytlačiť / Uložiť

Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie

Vyhlásenie o ochrane súkromia

27. októbra 2021

Na začiatok nám dovoľte zdôrazniť, že vaše súkromie je pre nás dôležité. Uvedomujeme si, že podobné tvrdenia je možné nájsť vo vyhláseniach o ochrane súkromia často, myslíme to však úprimne. Používaním služieb Booking.com do nás vkladáte dôveru, ktorú si ceníme, a preto sme zaviazaní chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Vo vzťahu k spracúvaniu vašich osobných údajov konáme transparentne a vo vašom záujme.

Tento dokument jasne a zrozumiteľne opisuje, ako používame a spracúvame vaše osobné údaje. Nájdete tu tiež informácie o svojich právach, ktoré môžete uplatňovať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, a spôsoby, ktorými nás môžete kontaktovať. Prečítajte si aj Vyhlásenie o používaní súborov cookie, kde nájdete informácie o tom, ako Booking.com využíva súbory cookie a podobné sledovacie technológie.

Ak ste našu stránku už v minulosti navštívili, viete, že Booking.com ponúka online služby spojené s cestovaním prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky a aplikácií, ako aj cez iné online platformy, medzi ktoré patria partnerské webové stránky a sociálne siete. Je dôležité uviesť, že všetky informácie, ktoré tu nájdete, sa vo všeobecnosti netýkajú iba jednej alebo dvoch, ale všetkých týchto platforiem.

Toto jedno vyhlásenie o ochrane súkromia sa v skutočnosti vzťahuje na všetky informácie o zákazníkoch, ktoré zhromažďujeme cez tieto platformy alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré sú prepojené s týmito platformami (ako je kontaktovanie nášho tímu zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu).

Obchodní partneri by si mali tiež pozrieť naše Vyhlásenie o ochrane súkromia pre obchodných partnerov, kde nájdu viac informácií o tom, ako v rámci obchodných vzťahov spracúvame osobné údaje.

Vyhlásenie o ochrane súkromia môže byť z času na čas upravené, preto vám odporúčame túto stránku príležitostne navštíviť, aby ste vždy mali najaktuálnejšie informácie. Ak vykonáme akékoľvek aktualizácie Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré budú mať na vás významný vplyv, upozorníme vás na takéto zmeny vopred pred začiatkom akýchkoľvek nových aktivít.

Pojmy, ktoré používame v tomto vyhlásení o ochrane súkromia

„Služba v cestovnom ruchu“ označuje rôzne cestovné produkty a služby, ktoré si môžete objednať, nadobudnúť, zakúpiť, kúpiť, zaplatiť, prenajať, poskytnúť, rezervovať, kombinovať a využívať od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

„Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu“ označuje poskytovateľa ubytovania (napr. hotel, motel, apartmán, bed & breakfast, prenajímateľ), atrakcií (napr. zábavný park, múzeá, prehliadky), dopravy (napr. autopožičovne, výletné lode, železničná doprava, letiskový transfer, autobusové prehliadky, preprava), zájazdov, cestovného poistenia a akéhokoľvek iného produktu či služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a sú z času na čas dostupné na rezervovanie prostredníctvom platformy.

„Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu“ označuje online nákup, objednanie, (sprostredkovanú) platbu alebo iné rezervačné služby a produkty ponúkané alebo umožnené prostredníctvom Booking.com, ktoré poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu z času na čas ponúkajú prostredníctvom platformy.

„Rezervácia služby v cestovnom ruchu“ označuje objednanie, nákup, platbu alebo vytvorenie rezervácie služby v cestovnom ruchu.


Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje?

Bez nevyhnutných informácií by sme neboli schopní zabezpečiť vám bezproblémovú rezerváciu služieb. Preto si od vás počas rezervácie pýtame určité osobné údaje. Zvyčajne ide o základné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje, mená ľudí, s ktorými cestujete, a vaše platobné údaje. Môžete sa tiež rozhodnúť poskytnúť nám doplňujúce údaje o vašej ceste (napr. predpokladaný čas príchodu).

Zároveň zhromažďujeme informácie z vášho počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup k našim službám. Ide napríklad o vašu IP adresu, typ používaného prehliadača a vaše jazykové nastavenia. Údaje o vás môžeme tiež získavať z iných zdrojov alebo automatickým procesom zhromažďovať ďalšie údaje.

Toto je všeobecné zhrnutie, ale ak sa chcete dozvedieť viac o údajoch, ktoré zhromažďujeme, môžete pokračovať v čítaní nižšie.

Viac informácií o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme

Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?

Hlavný dôvod, prečo vás žiadame o poskytnutie osobných údajov, je pomôcť vám s rezerváciou služieb v cestovnom ruchu a zaistiť pre vás čo najvyššiu kvalitu služieb.

Osobné údaje tiež potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať a informovať o našich najnovších špeciálnych ponukách a ďalších produktoch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Osobné údaje používame aj na iné účely. Konkrétne spôsoby využitia a detailné objasnenie dôvodov nájdete nižšie.

Viac informácií o tom, na aké účely zhromažďujeme vaše osobné údaje

Ako Booking.com zdieľa vaše údaje s tretími stranami?

Do služieb, ktoré Booking.com poskytuje, sú z rozličných dôvodov a rozličnými spôsobmi zapojené ďalšie strany. Hlavný dôvod, prečo zdieľame vaše osobné údaje, je, aby mal poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu relevantné údaje na dokončenie vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu.

Pri poskytovaní svojich služieb spolupracuje spoločnosť Booking.com s ďalšími stranami. Medzi tieto ďalšie strany patria napr. finančné inštitúcie, zadávatelia reklamy, dcérske spoločnosti skupiny spoločností Booking.com a ďalšie spoločnosti, ktoré tvoria skupinu spoločností Booking Holdings Inc. V niektorých prípadoch, keď si to zákon vyžaduje, zdieľame vaše údaje aj so štátnymi orgánmi a inými úradmi.

Nižšie nájdete podrobnejšie vysvetlenie toho, akým spôsobom sú osobné údaje, ktoré s nami zdieľate, používané a zdieľané s týmito ďalšími stranami.

Prečítajte si viac o tom, ako zdieľame informácie s tretími stranami

Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.?

Spoločnosť Booking.com je súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc. Tu môžete nájsť ďalšie informácie o tom, ako môžu byť vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Prečítajte si viac o tom, ako zdieľame informácie v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v súvislosti so službami pozemnej dopravy?

Spoločnosti Booking.com a Rentalcars.com (ktoré sú obe súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc.) spoločne využívajú vaše osobné údaje na to, aby vám mohli poskytnúť služby pozemnej dopravy prostredníctvom webovej stránky a aplikácií od Booking.com (medzi ktoré patria napr. stránky cars.booking.com alebotaxi.booking.com). Tu môžete nájsť ďalšie informácie o rozsahu a ohraničenej povahe našej spoločnej zodpovednosti.

Prečítajte si viac o tom, ako zdieľame informácie v rámci poskytovania služieb pozemnej dopravy

Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané a ďalej spracúvané v súvislosti s poistnými službami?

Pri ponúkaní poistných služieb spolupracujeme s rôznymi stranami. Kliknite na odkaz nižšie a zistite, ako sa používajú a zdieľajú vaše údaje na účely poistenia, a spoznajte povinnosti zúčastnených strán.

Prečítajte si viac o spracovaní údajov a poistných produktoch a službách

Ako Booking.com spracúva komunikáciu, ktorú si vy a poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu vymieňate cez Booking.com?

Booking.com môže vám a poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu ponúkať rôzne prostriedky na komunikáciu o službách a existujúcich rezerváciách služieb v cestovnom ruchu prostredníctvom platformy Booking.com. Ak chcete vedieť viac o tom, ako Booking.com dostáva a spracúva túto komunikáciu, nižšie sa môžete o tejto téme dočítať viac.

Viac informácií o spracúvaní tejto komunikácie

Ako Booking.com používa mobilné zariadenia?

Ponúkame bezplatné aplikácie, prostredníctvom ktorých tiež zbierame a spracúvame osobné údaje. Tieto aplikácie zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje podobným spôsobom, ako to robí naša webová stránka, no navyše vám umožňujú využívať výhody plynúce z informácií o aktuálnej polohe na vašom mobilnom zariadení.

Viac informácií o tom, ako spracúvame dáta z mobilných zariadení

Ako Booking.com používa sociálne siete?

Booking.com integruje sociálne siete do svojich služieb rôznymi spôsobmi. Môžeme napr. zhromažďovať niektoré vaše osobné údaje alebo určité informácie dostane poskytovateľ sociálnej siete. Ak chcete vedieť, akým spôsobom prebieha výmena a používanie týchto údajov, nižšie si o tom môžete prečítať viac.

Viac informácií o používaní údajov zo sociálnych sietí

Aké postupy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a uchovávania údajov zaviedla spoločnosť Booking.com, aby chránila vaše osobné údaje?

Zaviedli sme súbor postupov, aby sme zamedzili neautorizovanému prístupu k osobným údajom, ktoré spracovávame, a ich zneužitiu.

Prečítajte si viac o postupoch týkajúcich sa zabezpečenia a uchovávania údajov

Ako spracúva spoločnosť Booking.com osobné údaje detí?

Ak nie je uvedené inak, môžu služby Booking.com využívať len osoby staršie ako 16 rokov. Osobné údaje detí spracúvame len so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov alebo v prípade, že nám tieto informácie poskytnú rodičia alebo zákonní zástupcovia.

Viac informácií o osobných údajoch osôb mladších ako 16 rokov

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Booking.com?

Máte právo kedykoľvek skontrolovať osobné údaje, ktoré o vás máme uložené. Odoslaním tohto formulára môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo o ich vymazanie. Ďalšie informácie o svojich právach na kontrolu svojich osobných údajov nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz.

Viac informácií o tom, ako môžete kontrolovať svoje osobné údaje

Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov v rámci webovej stránky a aplikácií Booking.com?

Spoločnosť Booking.com B.V., ktorá sídli v holandskom Amsterdame, má kontrolu nad spracúvaním osobných údajov na účely poskytovania svojich služieb. To sa týka aj jej webových stránok a aplikácií (okrem niekoľkých výnimiek uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia).

Viac informácií o povinnostiach spoločnosti Booking.com B.V. v súvislosti s osobnými údajmi

Ustanovenia týkajúce sa jednotlivých krajín

V súlade so zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú, nám môže vzniknúť povinnosť poskytnúť vám ďalšie informácie. Viac informácií nájdete v odkaze nižšie.

Prečítajte si viac o ustanoveniach v konkrétnych krajinách


Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje?

Chápeme, že hľadáte konkrétne informácie. Teraz vám podrobnejšie vysvetlíme, aké osobné údaje zhromažďujeme.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete.

Spoločnosť Booking.com zhromažďuje a využíva údaje, ktoré nám poskytujete. Pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu od vás požadujeme vaše meno a e-mailovú adresu (a prípadne aj ďalšie informácie).

V závislosti od toho, o akú rezerváciu služby v cestovnom ruchu ide, vás môžeme požiadať aj o vašu adresu, telefónne číslo, platobné údaje, dátumy narodenia, aktuálnu polohu (v prípade služieb na vyžiadanie), mená hostí, ktorí s vami cestujú, a akékoľvek preferencie (napr. stravovacie preferencie alebo požiadavky týkajúce sa bezbariérového vybavenia), ktoré sa môžu týkať vašej služby v cestovnom ruchu. V niektorých prípadoch môžete mať tiež možnosť urobiť check-in online u poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu. Na tento účel si od vás vyžiadame uvedenie údajov o pase alebo vodičskom preukaze a podpisoch.

Údaje o vás zhromažďujeme aj vtedy, ak sa potrebujete spojiť s naším tímom služieb zákazníkom či s poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu alebo nás kontaktujete iným spôsobom (ako napríklad cez sociálne siete alebo prostredníctvom chatbota). Týka sa to prípadov, keď nám poskytujete spätnú väzbu alebo nás požiadate o pomoc v súvislosti s využívaním našich služieb.

Môžeme vás požiadať aj o poskytnutie hodnotenia, aby ste tak pomohli budúcim hosťom a informovali ich o svojej skúsenosti s využívaním služby v cestovnom ruchu. Budeme zhromažďovať akékoľvek údaje, ktoré uvediete vo svojom hodnotení na platforme Booking.com, vrátane prezývky, ktorú si vyberiete, a avatara (ak sa ho rozhodnete používať).

Údaje nám poskytujete aj v ďalších prípadoch. Napríklad pri prehliadaní našej stránky cez mobilné zariadenie môžete spoločnosti Booking.com povoliť prístup k vašej aktuálnej polohe alebo k niektorým vašim kontaktným údajom. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť čo najlepšie služby a zážitky (napr. zobraziť vám našich sprievodcov po vybraných mestách, vyhľadať najbližšie reštaurácie alebo atrakcie v mieste, kde sa nachádzate, prípadne poskytnúť vám iné odporúčania).

V prípade, že sa rozhodnete vytvoriť si používateľský účet, budeme zhromažďovať vaše osobné nastavenia, nahraté fotografie a hodnotenia týkajúce sa predošlých rezervácií. Tieto údaje môžeme využiť aj na to, aby sme vám pomohli naplánovať a spravovať budúcu rezerváciu služby v cestovnom ruchu či získať výhody, ktoré sú k dispozícii iba držiteľom účtov (ako sú napríklad odmeny alebo iné výhody).

Môžete sa zapojiť do odporúčacích programov alebo súťaží, čím nám tiež poskytnete osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete o ďalších osobách.

Uvedomujeme si, že nie vždy si rezervujete službu v cestovnom ruchu iba pre seba. Môžete cestovať s ďalšími osobami alebo môžete vytvoriť rezerváciu služby v cestovnom ruchu pre niekoho iného. V oboch prípadoch nám poskytnete osobné údaje ďalších osôb v rámci rezervácie služby v cestovnom ruchu.

Ak máte firemný účet Booking.com for Business, môžete si v ňom vytvoriť zoznam kontaktov, ktorý vám uľahčí organizáciu a spravovanie služobných ciest ďalších osôb.

V niektorých prípadoch môžete tiež využiť Booking.com na zdieľanie informácií s inými používateľmi. Informácie môžete zdieľať formou zverejnenia svojho zoznamu prianí, účasťou v cestovateľskom fóre alebo zúčastnením sa na odporúčacích programoch (na základe podmienok používania danej funkcie).

Musíme vás však upozorniť, že je vašou povinnosťou informovať osobu alebo osoby, ktorých údaje zdieľate, že tak robíte, a uistiť sa, že chápu a súhlasia so spôsobom, akým spoločnosť Booking.com využíva ich osobné údaje (podľa podmienok opísaných v tomto vyhlásení o ochrane súkromia).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky.

Údaje zhromažďujeme automaticky aj v prípade, že si pri návšteve našej webovej stránky alebo využití aplikácie nevytvoríte rezerváciu služby v cestovnom ruchu. Medzi tieto údaje patrí vaša IP adresa, dátum a čas využitia našej služby a informácie o hardvéri a softvéri, ktoré využívate (napr. internetový prehliadač, operačný systém, verzia aplikácie/softvéru a nastavenie jazyka). Zhromažďujeme aj údaje o kliknutiach a o stránkach, ktoré sa vám zobrazili.

V prípade, že využívate mobilné zariadenie, zhromažďujeme údaje, ktoré identifikujú toto zariadenie, údaje týkajúce sa typu zariadenia, jeho nastavenia a charakteristík, informácie o zlyhaniach aplikácie a iných systémových aktivitách. Pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom mobilného zariadenia náš systém registruje, ako bola rezervácia vytvorená (cez aké webové stránky) a/alebo z akej webovej stránky ste prešli na stránku Booking.com alebo do našej aplikácie.

Osobné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov.

Nezhromažďujeme iba údaje, ktoré nám poskytnete priamo vy. Informácie o vás môžeme zbierať aj z iných zdrojov. Patria medzi ne obchodní partneri, ako sú napríklad partneri z pridružených spoločností, dcérske spoločnosti patriace do skupiny spoločností Booking.com, ďalší partneri skupiny spoločností Booking Holdings Inc. a iné nezávislé tretie strany.

Informácie, ktoré dostávame od týchto partnerov, môžeme kombinovať s informáciami, ktoré dostaneme od vás. Napríklad rezervačné služby spoločnosti Booking.com sú okrem webovej stránky a aplikácie Booking.com prístupné aj prostredníctvom platforiem našich affiliate partnerov, ktoré môžete nájsť online. Pri využívaní týchto služieb poskytujete rezervačné údaje našim obchodným partnerom, ktorí potom postupujú tieto údaje priamo nám.

Pri spracovávaní platieb medzi vami a poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu spolupracujeme s externými poskytovateľmi. Títo poskytovatelia zdieľajú údaje o platbe, vďaka čomu môžeme spracovať vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu a zaistiť, aby všetko prebehlo tak, ako má.

Okrem toho zhromažďujeme informácie aj v menej pozitívnych prípadoch, napríklad ak sa poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu sťažuje na vaše nevhodné správanie.

Informácie o vás môžeme získať aj prostredníctvom komunikačných služieb, ktoré ponúkame na našich platformách. Tieto komunikačné služby vám umožňujú kontaktovať poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu v súvislosti s rezerváciou, ktorú ste si u neho vytvorili. V niektorých prípadoch dostávame metaúdaje o vašich komunikačných aktivitách (napríklad informácie o tom, kto ste, odkiaľ ste volali a dátum a trvanie hovoru).

Môžeme o vás tiež získať údaje, ktoré nám umožnia poskytovať vám relevantnú reklamu, napríklad doplnkové údaje zo súborov cookie, ktoré spoločnosti Booking.com poskytujú partneri v oblasti sociálnych sietí. Viac informácií sa dočítate v časti Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?

Ak prepojíte svoj používateľský účet na Booking.com so svojím účtom na sociálnej sieti, môžete aktivovať výmeny osobných údajov medzi poskytovateľom sociálnej siete a Booking.com. Vždy budete mať možnosť tieto údaje nezdieľať.

Aj poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu môžu s Booking.com zdieľať vaše údaje. Napríklad v prípade, že máte dodatočné otázky týkajúce sa vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu, ako aj v prípade akýchkoľvek sporov alebo iných problémov týkajúcich sa rezervácie služby v cestovnom ruchu.


Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na rôzne účely. Vaše osobné údaje môžu byť využité nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Rezervácie služieb v cestovnom ruchu: V prvom rade využívame vaše osobné údaje na dokončenie a správu vašej online rezervácie služby v cestovnom ruchu – čo je pre nás nevyhnutné, aby sme vám mohli túto službu poskytnúť. V rámci toho vám posielame správy súvisiace s rezerváciou služby v cestovnom ruchu, ako sú napríklad potvrdenia, informácie o zmenách a pripomienky. V niektorých prípadoch to môže zahŕňať aj spracúvanie vašich osobných údajov na účely online check-inu u poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu alebo spracovanie osobných údajov v súvislosti s vratnou zálohou za prípadné škody.

 2. Zkaznícka podpora: Z lokálnych kancelárií poskytujeme našim zákazníkom služby vo viac ako 20 jazykoch a sme im k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zdieľanie relevantných osobných údajov (napríklad údajov o rezervácii alebo údajov o vašom používateľskom účte) s našimi zamestnancami oddelenia služieb zákazníkom po celom svete nám umožňuje reagovať vždy vtedy, keď nás potrebujete. Môžeme vám tak pomôcť s kontaktovaním vhodného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a odpovedať na otázky týkajúce sa vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu (či na akékoľvek iné otázky).

 3. Účty: Používatelia si môžu na webovej stránke Booking.com alebo v našich aplikáciách vytvoriť účet. Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na správu účtu, čím vám umožníme využívať jeho funkcie. Prostredníctvom svojho účtu môžete spravovať svoje rezervácie, využiť špeciálne ponuky, jednoducho vytvárať rezervácie služieb v cestovnom ruchu a spravovať svoje osobné nastavenia.

  Osobné nastavenia vám umožnia vytvoriť a zdieľať zoznamy prianí, zdieľať fotografie, zobraziť služby v cestovnom ruchu, ktoré ste si prezerali v minulosti, a skontrolovať si ďalšie údaje súvisiace s vašou cestou, ktoré ste uviedli v minulosti. Zároveň si môžete zobraziť všetky hodnotenia, ktoré ste napísali.

  Ak chcete, môžete zdieľať určité údaje zo svojho používateľského účtu tak, že si vytvoríte verejný profil pod svojím vlastným menom alebo iným menom, ktoré si vyberiete.

  Ak máte na Booking.com firemný účet, môžete si v ňom ukladať kontaktné údaje, spravovať svoje firemné rezervácie, ako aj priradiť držiteľov iných účtov k svojmu firemnému účtu.

 4. Online skupiny: V určitých prípadoch umožníme držiteľom účtu interakciu medzi sebou navzájom prostredníctvom online skupín alebo fór, ako sú napríklad cestovateľské fóra.

 5. Marketingová činnosť: Vaše údaje používame na účely marketingovej činnosti. Táto činnosť zahŕňa:

  1. Použitie vašich kontaktných údajov na účel pravidelného zasielania ponúk cestovných produktov a služieb. Z odberu marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť. Stačí, ak kliknete na odkaz „Odhlásiť sa z odberu”, ktorý je súčasťou každého marketingového e-mailu.

  2. Na základe vašich údajov sa vám na webovej stránke Booking.com, v mobilných aplikáciách alebo na stránkach/aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) môžu zobrazovať individuálne prispôsobené ponuky a prispôsobený môže byť aj obsah stránok, ktorý si prezeráte. Môže ísť o ponuky, ktoré si môžete rezervovať priamo na stránke Booking.com či na stránkach spoločných značiek, alebo o ponuky či produkty tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

  3. Kedykoľvek sa zúčastníte na takýchto propagačných aktivitách (ku ktorým patria napr. lotérie, odporúčacie programy či súťaže), na ich správu sa použijú len relevantné údaje.

 6. Komunikácia s vami: V určitých prípadoch vás kontaktujeme e-mailom, prostredníctvom chatbota, poštou, telefonicky alebo SMS správou. To, ktorý zo spôsobov použijeme, závisí od toho, aké kontaktné údaje ste s nami v minulosti zdieľali.

  Našu vzájomnú komunikáciu spracúvame, a to z nasledujúcich dôvodov:

  1. Spracovanie akýchkoľvek požiadaviek od vás alebo Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, ktoré ste si rezervovali. Booking.com tiež ponúka zákazníkom a Poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu rôzne spôsoby výmeny informácií, požiadaviek a komentárov týkajúcich sa Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a existujúcich Rezervácií služieb v cestovnom ruchu prostredníctvom Booking.com. Ak chcete viac informácií, prejdite nižšie a prečítajte si časť s názvom „Ako Booking.com spracúva komunikáciu, ktorá prebieha medzi vami a Poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu, ktoré ste si rezervovali cez Booking.com?”.

  2. V prípade, že ste nedokončili svoju online Rezerváciu služby v cestovnom ruchu, môžeme vám poslať e-mail, v ktorom vás vyzveme, aby ste v rezervácii pokračovali. Veríme, že ide o užitočnú službu, keďže vďaka nej môžete pokračovať v začatej rezervácii a nemusíte opätovne vyhľadávať poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu alebo vypĺňať svoje rezervačné údaje.

  3. Keď využijete naše služby, môžeme vám poslať dotazník alebo vás požiadame o hodnotenie vašej skúsenosti s Booking.com alebo poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu.

  4. Posielame vám aj ďalšie informácie týkajúce sa vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu, ako napr. informácie o tom, ako kontaktovať Booking.com v prípade, že budete potrebovať počas svojej cesty pomoc alebo ďalšie informácie o ktorých si myslíme, že môžu byť užitočné počas plánovania vašej služby v cestovnom ruchu alebo že napomôžu tomu, aby ste rezervované služby využili čo najlepšie. Posielame vám aj informácie týkajúce sa rezervácií nadchádzajúcich služieb v cestovnom ruchu alebo prehľady predchádzajúcich rezervácií služieb v cestovnom ruchu vytvorených cez Booking.com.

  5. Aj v prípade, že nemáte žiadnu nadchádzajúcu rezerváciu služby v cestovnom ruchu, je možné, že vám budeme posielať iné správy administratívneho charakteru, ktoré môžu obsahovať napr. bezpečnostné upozornenia.

  6. V prípade nevhodného správania vám môžeme zaslať oznámenie a/alebo varovanie.

 7. Prieskum trhu: Z času na čas požiadame našich zákazníkov, aby sa zúčastnili nášho prieskumu trhu. K takýmto pozvánkam prikladáme informácie o tom, aké osobné údaje v rámci prieskumu zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 8. Zlepšovanie našich služieb: Osobné údaje používame aj na účely rôznych analýz a vylepšenia našich produktov. Robíme to preto, aby sme vám mohli ponúkať lepšie služby a zvyšovať používateľský komfort.

  Tieto dáta používame na testovanie, odstraňovanie problémov a tiež na vytváranie štatistík týkajúcich sa nášho podnikania. Naším hlavným cieľom je analyzovať výsledky našich služieb, porozumieť tomu, ako sa používajú, a vylepšiť a prispôsobiť naše stránky a aplikácie tak, aby boli jednoduchšie a užitočnejšie. Na tieto analytické účely sa snažíme čo najviac používať anonymizované osobné údaje a údaje bez identifikácie.

 9. Poskytovanie najlepšej a najrelevantnejšej ceny v závislosti od vašej polohy: Keď používate naše aplikácie alebo webové stránky (napríklad na hľadanie ubytovania, auta na prenájom alebo letu), spracúvame vašu IP adresu, aby sme skontrolovali, či sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), alebo v krajine mimo neho. Robíme to preto, aby sme vám ponúkli najlepšiu cenu v regióne (EHP) alebo krajine (mimo EHP), kde sa nachádzate.

 10. Hodnotenia od hostí a ďalšie informácie týkajúce sa destinácií: Počas a po skončení vášho využívania služby v cestovnom ruchu vás môžeme požiadať o napísanie hodnotenia. Túto možnosť môžeme poskytnúť aj ďalším hosťom, ktorí cestovali s vami, alebo pre ktorých ste rezerváciu vytvorili. V žiadosti o napísanie hodnotenia zákazníkov žiadame o poskytnutie informácií o poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu alebo o destinácii.

  Držitelia účtu na Booking.com si môžu nastaviť, aby sa pri ich hodnotení namiesto skutočného mena zobrazovala prezývka, ktorú si sami vyberú. Prezývku (používateľské meno) môžete zmeniť priamo v nastaveniach svojho účtu. Zároveň si môžete pridať avatar.

  Napísaním hodnotenia súhlasíte s tým, že môže byť zobrazené (tak, ako je to podrobne vysvetlené v našich Všeobecných podmienkach), okrem iného napríklad na stránke príslušného Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, na našich webových stránkach, v našich mobilných aplikáciách, v našich účtoch na sociálnych sieťach alebo na online platforme príslušného Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu či na webových stránkach obchodného partnera. Hodnotenia slúžia na to, aby boli ostatní cestovatelia informovaní o kvalite Služby v cestovnom ruchu, ktorú ste využili, o destinácii, ktorú ste si vybrali, alebo o iných skúsenostiach, o ktoré sa chcete podeliť.

 11. Monitorovanie telefonátov: Kedykoľvek telefonujete s naším tímom služieb zákazníkom, používa Booking.com automatický systém, ktorý priradí telefónne číslo k vašim existujúcim rezerváciám. To šetrí čas tímu služieb zákazníkom aj vám. Aj napriek tomu vás člen tímu služieb zákazníkom môže požiadať o overenie, aby sme zaistili, že vaše rezervačné údaje ostanú vždy dôverné.

  Telefonické hovory s tímom služieb zákazníkom môžu byť počúvané alebo nahrávané s cieľom monitorovania kvality a školenia zamestnancov. Tieto nahrávky môžeme použiť aj pri spracovávaní sťažností a odhaľovaní podvodov a na právne účely.

  Nie všetky hovory sú nahrávané. V prípade, že hovor bude nahraný, všetky nahrávky sú uložené na obmedzený čas, po ktorého uplynutí sú automaticky vymazané. Ten trvá, až kým nestanovíme, že už nie je potrebné danú nahrávku uchovávať na účely vyšetrovania podvodov alebo na právne účely. Viac informácií o tejto téme si môžete prečítať nižšie.

 12. Presadzovanie bezpečnej a dôveryhodnej služby: Na to, aby sme pre vás, vašich spolucestujúcich, obchodných partnerov spoločnosti Booking.com a našich poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu vytvorili dôveryhodné prostredie, neustále analyzujeme a používame určité osobné údaje na účely odhaľovania a predchádzania podvodov a iných nezákonných či nechcených aktivít.

  Osobné údaje používame aj na hodnotenie rizík a bezpečnostné účely vrátane toho, keď nahlásite bezpečnostné obavy, alebo na overenie používateľov a rezervácií. Na tieto účely môžu byť niektoré rezervácie služieb v cestovnom ruchu zrušené alebo pozastavené, kým nedokončíme naše posudzovanie.

 13. Právne účely: V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje použité pri riešení právnych nárokov a sporov, pri regulačných vyšetrovaniach a na účely dodržiavania právnych predpisov, pri uplatňovaní podmienok používania online rezervačných služieb Booking.com alebo na splnenie zákonných požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní.

  Poskytnutie osobných údajov spoločnosti Booking.com je dobrovoľné. Niektoré typy služieb vám však budeme môcť poskytnúť iba vtedy, ak zhromaždíme určité osobné údaje. Nemôžeme napríklad spracovať vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu bez toho, aby sme mali k dispozícii vaše meno a kontaktné údaje.

  Ak použijeme automatizovaný postup na spracúvanie osobných údajov, ktorý na vás má právny alebo iný podobne významný vplyv, zavedieme potrebné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd vrátane práva vymôcť zásah ľudského činiteľa.

Pri spracúvaní osobných údajov (spôsobmi, ktoré sú opísané vyššie) vychádzame z nasledujúcich právnych základov:

Vo vzťahu k účelom uvedeným pod bodmi A a B vychádza spoločnosť Booking.com z právneho základu, že spracúvanie osobných údajov je nutné na plnenie zmluvy, konkrétne na dokončenie a správu vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu.

Ak nie sú požadované údaje poskytnuté, nemôže spoločnosť Booking.com dokončiť rezerváciu služby v cestovnom ruchu ani nemôže poskytovať zákaznícku podporu. Vo vzťahu k účelom uvedeným pod bodmi C až L vychádza spoločnosť Booking.com zo svojho oprávneného záujmu (alebo oprávneného záujmu tretích strán) poskytovať a zlepšovať služby, predchádzať podvodnému konaniu a inému nezákonnému konaniu (tak, ako je to bližšie špecifikované v bodoch C až L).

Pri používaní osobných údajov, ktoré slúžia oprávnenému záujmu spoločnosti Booking.com alebo tretej strany, bude spoločnosť Booking.com vždy dbať na to, aby boli vaše práva a záujem na ochrane vašich osobných údajov vždy v rovnováhe s právami a záujmami spoločnosti Booking.com alebo tretích strán. Pokiaľ ide o účely spracovávania údajov uvedených v bode M, vychádza spoločnosť Booking.com (tam, kde je to relevantné) tiež z dodržiavania zákonných povinností (napr. zákonné požiadavky orgánov činných v trestnom konaní).

Ak je to potrebné a v súlade s príslušnými zákonmi, spoločnosť Booking.com si vyžiada váš súhlas pred spracovaním vašich osobných údajov vrátane prípadov spracovania na účely e-mailového marketingu alebo na akýkoľvek iný účel vyžadovaný zákonom.

Ak máte námietky proti spracúvaniu údajov na účely opísané v bodoch C až L a nemáte k dispozícii žiadny spôsob, ako toto použitie údajov zrušiť (napríklad v nastavení účtu), kontaktujte nás na adrese dataprotectionoffice@booking.com.


Ako Booking.com zdieľa vaše údaje s tretími stranami?

V určitých prípadoch zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami. Tieto tretie strany zahŕňajú:

 1. Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu, u ktorého ste si vytvorili rezerváciu: Aby bolo možné vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu dokončiť, musíme poskytnúť relevantné informácie poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu, ktorého ste si vybrali. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré pre vás robíme.

  V závislosti od danej rezervácie služby v cestovnom ruchu a poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu môže ísť o vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami, a preferencie alebo ďalšie informácie, ktoré uvediete pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu.

  V niektorých prípadoch môžeme tiež s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu zdieľať určité ďalšie informácie, ktoré o vás máme z minulosti. Môže ísť napríklad o údaje o tom, či ste si cez tohto poskytovateľa v minulosti vytvorili rezerváciu, koľko rezervácií ste vytvorili a uskutočnili cez Booking.com, že sme v minulosti nedostali žiadne správy o vašom nevhodnom správaní, aké percento rezervácií ste v minulosti zrušili alebo či ste zanechali hodnotenie pri minulých rezerváciách.

  Ak máte nejakú otázku alebo požiadavku týkajúcu sa služby v cestovnom ruchu, môžeme sa obrátiť na poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a požiadať ho o spracovanie požiadavky. V prípade, že platba neprebehne počas rezervačného procesu na stránke Booking.com, prepošleme údaje o vašej platobnej karte poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu na ďalšie spracovanie (za predpokladu, že ste nám tieto údaje poskytli).

  V prípade sporov a nárokov týkajúcich sa rezervácie služby v cestovnom ruchu môžeme poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu poskytnúť vaše kontaktné údaje a iné informácie o rezervácii na to, aby sa daná situácia vyriešila. To môže okrem iného zahŕňať vašu e-mailovú adresu a kópiu vášho potvrdenia rezervácie ako dôkazu, že bola vykonaná rezervácia služby v cestovnom ruchu alebo na potvrdenie dôvodov zrušenia.

  Pre úplnosť, poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu budú ďalej spracúvať vaše osobné údaje a spoločnosť Booking.com nad týmto procesom nemá kontrolu. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu si môžu vyžiadať tiež ďalšie osobné údaje, napríklad na účely poskytnutia dodatočných služieb alebo dodržania miestnych obmedzení. Ak je k dispozícii, prečítajte si vyhlásenie o ochrane súkromia poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, aby ste porozumeli, akým spôsobom spracúva vaše osobné údaje.

 2. Poskytovatelia prepojenia: Upozorňujeme, že určití poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu musia zdieľať vaše osobné údaje s poskytovateľom prepojenia, s ktorým uzatvorili zmluvu, aby mohla byť dokončená a spravovaná vaša rezervácia. Poskytovatelia prepojenia konajú v mene Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a pomáhajú im spravovať ich rezervácie.

 3. Miestna kancelária spoločnosti Booking.com: V rámci skvalitňovania služieb Booking.com môžu byť vaše údaje zdieľané s dcérskymi spoločnosťami v rámci skupiny Booking.com, napríklad vo vzťahu k službám zákazníckej podpory. Ak sa chcete dozvedieť viac o skupine spoločností Booking.com, navštívte stránku O Booking.com.

 4. Poskytovatelia služieb tretích strán: S poskytovaním našich služieb nám pomáhajú tretie strany, ktoré nie sú súčasťou skupiny Booking.com. Medzi tieto služby patria:

  • Zákaznícka podpora

  • Prieskum trhu

  • Odhaľovanie a predchádzanie podvodom (vrátane priebežnej kontroly na zamedzenie podvodov)

  • Platby

   Využívame služby tretích strán na spracovanie platieb, spracovanie vrátenia platby (chargeback) alebo poskytovanie fakturačných služieb. Ak je v prípade vašej rezervácie služby v cestovnom ruchu z vašej strany alebo zo strany držiteľa karty, ktorou bola rezervácia vytvorená, vyžadované vrátenie platby (chargeback), budeme musieť zdieľať niektoré rezervačné údaje s poskytovateľmi platobných služieb a príslušnými finančnými inštitúciami. Tieto údaje môžu zahŕňať kópiu potvrdenia vašej rezervácie alebo IP adresu, z ktorej bola vytvorená rezervácia. Ak to budeme považovať za potrebné, môžeme na účely odhalenia a prevencie podvodov vaše údaje zdieľať s príslušnými finančnými inštitúciami.

  • Marketingové služby

   Osobné údaje, vrátane vašej e-mailovej adresy, zdieľame s našimi partnermi v oblasti reklamy na účely poskytovania marketingových služieb vzťahujúcich sa na produkty a služby spoločnosti Booking.com prostredníctvom tretích strán (aby sme zaistili, že príslušná reklama bude cielená na relevantné publikum). Používame technológie, ako je hashing, aby sme zaistili, že vaša e-mailová adresa bude priradená k existujúcej používateľskej databáze tak, aby ju nebolo možné použiť na iné účely. Ďalšie informácie o personalizovaných reklamách a možnostiach, ktoré máte k dispozícii, sa dozviete v našom vyhlásení o používaní súborov cookie.

  • Reklamní partneri:

   Spolupracujeme s reklamnými partnermi, ako sú poskytovatelia metavyhľadávačov, aby sme vám umožnili porovnávať naše ponuky s ponukami iných online cestovných agentúr. Ak využijete služby nášho reklamného partnera a na základe toho vytvoríte na Booking.com rezerváciu, pošleme údaje o tejto rezervácii danému partnerovi.

 5. Príslušné orgány: Osobné údaje sprístupňujeme v prípade presadzovania práva tak, ako to vyžaduje zákon, alebo je to potrebné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní to urobiť. Osobné údaje môžeme ďalej sprístupniť príslušným orgánom, aby sme chránili a bránili naše práva a majetok alebo práva a majetok našich obchodných partnerov.

 6. Obchodní partneri: Spolupracujeme s mnohými obchodnými partnermi po celom svete. Títo obchodní partneri distribuujú a inzerujú služby spoločnosti Booking.com vrátane služieb a produktov našich poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

  Ak si vytvoríte rezerváciu prostredníctvom jednej z webových stránok alebo aplikácií našich obchodných partnerov, určité osobné údaje, ktoré im poskytnete, napríklad vaše meno a e-mailová adresa, vaša adresa, platobné údaje a ďalšie relevantné informácie, nám budú poskytnuté, aby sme mohli vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu dokončiť a spravovať.

  V prípade, že služby zákazníkom bude poskytovať obchodný partner, spoločnosť Booking.com bude s obchodným partnerom zdieľať relevantné údaje o rezervácii (ak a keď to bude potrebné) s cieľom poskytnúť vám vhodnú a efektívnu podporu.

  V prípade, že si vytvoríte rezerváciu prostredníctvom jednej z webových stránok našich obchodných partnerov, pošleme im určité osobné údaje, ktoré súvisia s konkrétnou rezerváciou a vašou interakciou s webovou stránkou tohto partnera. Tieto informácie použijú na svoje obchodné účely.

  V prípade, že si vytvoríte rezerváciu na webovej stránke obchodných partnerov, nájdite si, prosím, čas na prečítanie ich vyhlásenia o ochrane súkromia, aby ste tak boli oboznámený/-á s tým, akým spôsobom môžu vaše údaje spracúvať.

  Informácie o používateľoch si s obchodnými partnermi môžeme vymieňať aj na účely odhaľovania a prevencie podvodov. To sa však deje len v prípadoch, keď je to nevyhnutné.

  • Ponuka od nášho partnera: Môžeme vám predložiť „ponuku od nášho partnera“. Keď si rezervujete pobyt označený ako „ponuka od nášho partnera“, vašu rezerváciu sprostredkuje poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu, ktorý je odlišný od ubytovacieho zariadenia, ktoré si rezervujete. V rámci procesu rezervácie musíme s týmto obchodným partnerom zdieľať niektoré relevantné osobné údaje.

   Ak si rezervujete Ponuku od nášho partnera, prečítajte si informácie poskytnuté počas procesu rezervácie a tiež potvrdenie rezervácie, kde nájdete ďalšie informácie o Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu a o tom, akým spôsobom bude spracúvať vaše osobné údaje.

 7. Skupina spoločností Booking Holdings Inc.: Prečítajte si, akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Booking.com je medzinárodná spoločnosť. Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme tak, ako to popisuje toto Vyhlásenie o ochrane súkromia, mohli byť sprístupnené, prevedené alebo uchované v krajinách, ktoré nemusia mať rovnaké predpisy o ochrane osobných údajov, ako krajina, v ktorej ste údaje pôvodne poskytli. V takých prípadoch budeme chrániť vaše údaje tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

To môže platiť aj v prípade, že sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Krajiny, do ktorých môžu byť vaše údaje prevedené, nemusia mať právne predpisy, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov ako právne predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade zavedieme primerané ochranné opatrenia, aby sme zaistili, že tieto prevody budú v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

Predovšetkým pri poskytovaní údajov poskytovateľom služieb tretích strán prijímame a implementujeme spolu s týmito poskytovateľmi vhodné zmluvné, organizačné a technické opatrenia. Konáme tak zavádzaním štandardných zmluvných bodov schválených v znení schválenom Európskou komisiou, preverovaním krajín, do ktorých môžu byť údaje prevedené, a zavádzaním konkrétnych technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

V určitých konkrétnych prípadoch prevádzame vaše údaje mimo Európsky hospodársky priestoru, pretože je to vo vašom záujme alebo je to nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorú s vami máme. Ak si napríklad rezerváciu vytvoríte na Booking.com alebo prostredníctvom obchodného partnera, môžeme vaše údaje poskytnúť poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu alebo obchodnému partnerovi, ktorý sa môže nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

O kópiu týchto zavedených ochranných opatrení nás môžete požiadať (keď je to možné) na e-mailovej adrese dataprotectionoffice@booking.com.


Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.?

Spoločnosť Booking.com je súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc. Viac informácií nájdete na stránke Bookingholdings.com.

Vaše osobné údaje môžeme od iných spoločností v rámci skupiny Booking Holdings Inc. získať alebo ich s nimi môžeme zdieľať na nasledujúce účely:

 1. Poskytovanie služieb (vrátane vytvorenia, administrácie a správy rezervácií alebo správy platieb)

 2. Poskytovanie zákazníckej podpory

 3. Odhaľovanie, prevencia a vyšetrovanie podvodov, inej protiprávnej činnosti a porušovania prístupu k údajom

 4. Analytické účely a zlepšovanie produktov

 5. Poskytovanie personalizovaných ponúk alebo zasielanie propagačných materiálov so súhlasom príjemcu alebo v súlade s platnými zákonmi

 6. Hosting, technická podpora, celková údržba a zachovávanie bezpečnosti týchto zdieľaných údajov

 7. Zabezpečenie dodržiavania platných zákonov

Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Booking.com vychádza pri získavaní a zdieľaní osobných údajov na účely opísané v bodoch A až F zo svojich oprávnených záujmov. Pokiaľ ide o účel uvedený v bode G, vychádza spoločnosť Booking.com (tam, kde je to relevantné) tiež z dodržiavania zákonných povinností (napr. zákonné požiadavky orgánov činných v trestnom konaní).

Spoločnosť Booking.com úzko spolupracuje napríklad so spoločnosťou Rentalcars.com pri poskytovaní služieb pozemnej dopravy svojim zákazníkom. Viac informácií nájdete v časti „Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v prípade služieb pozemnej dopravy?”

Všetky spoločnosti v rámci skupiny Booking Holdings Inc. môžu medzi sebou zdieľať osobné údaje zákazníkov, aby na svojich online platformách zabezpečili ochranu všetkých používateľov pred podvodnými aktivitami.


Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané v súvislosti so službami pozemnej dopravy?

Spoločnosť Booking.com Transport Limited, ktorá obchoduje pod názvom Rentalcars.com, je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podlieha zákonom Spojeného kráľovstva, so sídlom na adrese 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA.

Spoločnosti Booking.com a Rentalcars.com (ktoré sú obe súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc.) spolupracujú na tom, aby vám poskytovali služby pozemnej dopravy prostredníctvom webovej stránky Booking.com a aplikácií (medzi ktoré patria napr. stránky cars.booking.com a taxi.booking.com).

Služby pozemnej prepravy ponúkané webovými stránkami a aplikáciami Booking.com prevádzkuje Rentalcars.com pod značkou Booking.com. To znamená, že pri rezervácii alebo vyhľadávaní služieb pozemnej dopravy prostredníctvom aplikácie alebo webových stránok sú za zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov spoločne zodpovedné spoločnosti Booking.com a Rentalcars.com.

Okrem údajov, ktoré spracúvame, aby sme vám umožnili vyhľadávať a rezervovať služby pozemnej dopravy, môžu spoločnosti Booking.com a Rentalcars.com používať vaše osobné údaje aj nezávisle od seba. Toto je v súlade s účelmi stanovenými v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia a Vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Rentalcars.com.

Ak chcete získať viac informácií o vzťahu medzi spoločnosťami Booking.com a Rentalcars.com a uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom webových stránok a aplikácií Booking.com, môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Booking.com. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v časti „Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Booking.com a ako nás môžete kontaktovať?”.


Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zdieľané a ďalej spracúvané v súvislosti s poistnými službami?

Spoločnosť Booking.com Distribution B.V. je sesterskou spoločnosťou spoločnosti Booking.com so sídlom na adrese 597 Herengracht, 1017 CE Amsterdam, Holandsko. Spoločnosti Booking.com a Booking.com Distribution B.V. úzko spolupracujú s cieľom ponúkať zákazníkom rôzne poistné produkty a služby pre rezervácie služieb v cestovnom ruchu, ako napríklad poistenie zrušenia rezervácie izby.

Ponuka poistenia môže zahŕňať viaceré strany, ako napríklad sprostredkovateľov, poistiteľov a iných zástupcov. V prípadoch, keď je zapojená spoločnosť Booking.com Distribution B.V., bude konať ako prostredník a poverený zástupca alebo menovaný zástupca (v závislosti od jurisdikcie) v mene poisťovateľa tak, že bude ponúkať poistné produkty a služby zákazníkom Booking.com.

Prečítajte si informácie poskytované počas procesu rezervácie, aby ste získali viac informácií o spoločnosti Booking.com Distribution B.V. a stranách, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Booking.com na ponúkaní týchto produktov a služieb. Podrobnosti o poistiteľovi budú uvedené v poistných podmienkach a súvisiacej dokumentácii, ktorá vám bude poskytnutá.

Pri ponúkaní poistenia môžu spoločnosti Booking.com a Booking.com Distribution B.V. musieť používať a zdieľať osobné údaje, ktoré sú relevantné pre poistný produkt. Tieto údaje súvisia s vami ako potenciálnym či skutočným poistencom, oprávnenými osobami v rámci podmienok, členmi rodiny, osobami uplatňujúcimi nároky a ostatnými stranami zahrnutými do nároku:

 • Na účely poskytovania ponúk, zaistenia poistného krytia a vybavovania poistných nárokov môžu byť niektoré osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté počas procesu rezervácie („všeobecné údaje objednávky“), zdieľané so spoločnosťou Booking.com Distribution B.V. Taktiež môžete byť požiadaní o poskytnutie ďalších informácií, ako napríklad mien členov rodiny alebo iných oprávnených osôb či údajov o nároku („údaje týkajúce sa poistenia“).

 • Ak vznesiete v rámci poistných podmienok nárok, môže tento nárok spracúvať priamo poisťovateľ. To znamená, že môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov, aby ste vzniesli nárok priamo u neho. Poisťovateľ vás bude primerane informovať vo chvíli zhromažďovania vašich údajov. Ak váš nárok spracúva poisťovateľ, spoločnosť Booking.com môže prijať informácie o stave vášho nároku na účely poskytnutia zákazníckej podpory.

Ak spoločnosť Booking.com Distribution B.V. pôsobí ako sprostredkovateľ poistných produktov a služieb prostredníctvom spoločnosti Booking.com, tieto dve spoločnosti sú spoločne zodpovedné za zhromažďovanie údajov týkajúcich sa poistenia a ich prenos zo spoločnosti Booking.com do spoločnosti Booking.com Distribution B.V. Spoločnosť Booking.com Distribution B.V. vystupuje ako výlučný prevádzkovateľ údajov v prípade akéhokoľvek spracúvania mimo systémov spoločnosti Booking.com B.V. Všetky osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Booking.com na účely poistenia budú spracúvané tak, ako to stanovuje toto Vyhlásenie o ochrane súkromia.

Ak chcete získať viac informácií o vzťahu medzi spoločnosťami Booking.com a Booking.com Distribution B.V. a uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom webových stránok a aplikácií Booking.com, kontaktujte nás.

Ako Booking.com spracúva komunikáciu, ktorú si vy a Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu, ktorého ste rezervovali, vymieňate cez Booking.com?

Booking.com môže vám a Poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu ponúkať rôzne prostriedky na komunikáciu o Službách v cestovnom ruchu a existujúcich Rezerváciách služieb v cestovnom ruchu prostredníctvom Booking.com. Vy aj poskytovateľ služieb cestovného ruchu tak môžete kontaktovať Booking.com s otázkami týkajúcimi sa rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom našich webových stránok, aplikácií a ďalších komunikačných kanálov, ktoré ponúkame.

Booking.com má prístup k týmto správam a môže použiť automatizované systémy na kontrolu, skenovanie a analýzu správ z nasledujúcich dôvodov:

 • Bezpečnostné dôvody

 • Prevencia podvodov

 • Dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek

 • Vyšetrovanie možného pochybenia

 • Vývoj a zlepšovanie produktu

 • Výskum

 • Interakcia so zákazníkmi (vrátane poskytovania informácií a ponúk, o ktorých sa domnievame, že pre vás môžu byť zaujímavé)

 • Zákaznícka a technická podpora

Vyhradzujeme si právo zablokovať doručenie komunikácie, ktorá podľa nášho uváženia môže obsahovať nebezpečný obsah, spam, alebo predstavovať riziko pre vás, poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, spoločnosť Booking.com alebo pre iné strany.

Každá komunikácia odoslaná alebo prijatá prostredníctvom komunikačných nástrojov Booking.com bude spoločnosťou Booking.com prijímaná a ukladaná. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu a obchodní partneri, prostredníctvom ktorých ste si rezervovali rezerváciu služby v cestovnom ruchu, sa môžu rozhodnúť, že s vami budú komunikovať priamo prostredníctvom e-mailu alebo iných kanálov, ktoré Booking.com nekontroluje.


Ako Booking.com používa mobilné zariadenia?

Ponúkame bezplatné aplikácie pre rôzne mobilné zariadenia a tiež mobilné verzie webovej stránky, ktorá bola prispôsobená na prezeranie na mobilnom telefóne a tablete.

Tieto aplikácie a mobilné verzie webovej stránky spracúvajú osobné údaje, ktoré nám poskytujete, takmer rovnakým spôsobom ako naše webové stránky. Zároveň vám umožňujú použiť funkciu určenia aktuálnej polohy na vyhľadanie služieb v cestovnom ruchu dostupných vo vašom okolí.

S vaším súhlasom vám tiež môžeme posielať push notifikácie s informáciami o rezervácii vašej služby v cestovnom ruchu. Tiež sa môžete rozhodnúť udeliť nám prístup k informáciám o vašej polohe alebo kontaktným údajom, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. Ak na našu platformu nahráte fotografie, môžu tieto fotografie tiež obsahovať informácie o polohe (metaúdaje). Prečítajte si pokyny vo svojom mobilnom zariadení, aby ste zistili, ako môžete zmeniť nastavenia a kontrolovať zdieľanie tejto kategórie údajov.

Keď sa rozhodnete použiť nášho „hlasového asistenta“ na vyhľadanie našich služieb alebo správu vašich rezervácií, bude vaša nahrávka prostredníctvom externého poskytovateľa anonymne prevedená na text. Ak chcete používať túto funkciu, budete nám musieť poskytnúť prístup k mikrofónu vášho zariadenia.

S cieľom optimalizovať naše služby a marketingové aktivity a zaistiť konzistentný používateľský zážitok používame technológie, ktoré umožňujú „sledovanie naprieč rôznymi zariadeniami“. Na tento účel niekedy používame súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie a ďalších podobných technológiách nájdete v našom Vyhlásení o používaní súborov cookie.

Vďaka technológii, ktorá umožňuje sledovanie naprieč rôznymi zariadeniami, je spoločnosť Booking.com schopná sledovať aktivitu používateľov pri používaní rôznych zariadení. V rámci sledovania naprieč zariadeniami môžeme kombinovať údaje získané z určitého prehliadača alebo mobilného zariadenia s údajmi získanými z iného počítača alebo zariadenia, ktoré používa rovnaký zákazník.

S cieľom optimalizovať obsah newsletterov zasielaných spoločnosťou Booking.com kombinujeme údaje z vyhľadávaní a z rezervácií vytvorených na rôznych počítačoch a zariadeniach. Z odberu newsletterov od Booking.com sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Personalizované reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na iných webových stránkach alebo v aplikáciách, môžu byť ponúkané aj na základe vašich aktivít na prepojených počítačoch a zariadeniach. Upravením nastavenia súborov cookie na svojom zariadení (viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o používaní súborov cookie v časti „Aké máte možnosti?“) môžete zmeniť nastavenia sledovania naprieč zariadeniami na reklamné účely. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite zo svojho používateľského účtu, neznamená to, že už nebudete dostávať personalizované reklamy.


Ako Booking.com používa sociálne siete?

V spoločnosti Booking.com používame sociálne siete rôznymi spôsobmi. Používame ich na zabezpečenie online rezervačných služieb, ale tiež na propagáciu produktov a služieb poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ako aj na propagáciu, zlepšovanie a zabezpečenie fungovania našich vlastných služieb.

Vezmite, prosím, na vedomie, že používanie sociálnych sietí môže viesť k výmene osobných informácií medzi Booking.com a poskytovateľom sociálnych médií (podrobnosti uvádzame nižšie). Môžete sa rozhodnúť nevyužiť možnosti, ktoré vám ponúkame v súvislosti so sociálnymi sieťami.

 1. Prihlásenie prostredníctvom účtu na sociálnej sieti. Na Booking.com vám ponúkame možnosť prihlásiť sa prostredníctvom účtu na sociálnej sieti. Vďaka tomu si nemusíte pamätať niekoľko rôznych používateľských mien a hesiel na to, aby ste sa mohli prihlásiť do rozličných online služieb.

  Po prvom prihlásení sa budete môcť prihlásiť do účtu na Booking.com prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti. Svoj účet na Booking.com môžete kedykoľvek odpojiť od účtu na sociálnej sieti podľa vlastného uváženia.

 2. Integrácia pluginov sociálnych sietí. Na stránke Booking.com a v našich aplikáciách sme integrovali pluginy sociálnych sietí. To znamená, že po kliknutí alebo ťuknutí na jedno z príslušných tlačidiel (napr. tlačidlo „Páči sa mi to” na Facebooku) sú určité údaje zdieľané s poskytovateľmi týchto sociálnych sietí.

  Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti, poskytovateľ sociálnej siete môže po kliknutí alebo ťuknutí na jedno z týchto tlačidiel uviesť tieto informácie do súvislosti s vaším účtom na sociálnej sieti. V závislosti od vašich nastavení môže vašu činnosť zverejniť ostatným používateľom, ktorí sú s vami na sociálnej sieti prepojení.

 3. Iné služby sociálnych sietí a funkcie. Môžeme tiež integrovať iné služby sociálnych sietí (ako napr. systém posielania správ), pomocou ktorých môžete komunikovať s Booking.com alebo s vašimi kontaktmi o našich službách.

  Môžeme spravovať účty na sociálnych sieťach a ponúkať aplikácie na niekoľkých stránkach sociálnych sietí. Kedykoľvek sa spojíte s Booking.com prostredníctvom sociálnej siete, váš poskytovateľ sociálnej siete vám môže umožniť zdieľať svoje údaje s Booking.com.

  Ak budete so zdieľaním súhlasiť, váš poskytovateľ sociálnej siete vás obvykle bude informovať, ktoré údaje budú zdieľané. Napríklad, keď sa prihlásite do používateľského účtu Booking.com pomocou svojho účtu na sociálnej sieti, určité informácie z daného účtu sa môžu zdieľať so spoločnosťou Booking.com. To zahŕňa vašu e-mailovú adresu, váš vek a profilové obrázky, ktoré ste uložili, v závislosti od toho, čo ste povolili na vašom účte na sociálnej sieti.

Keď sa prihlásite na Booking.com prostredníctvom sociálnej siete alebo sa pripojíte do systému posielania správ na sociálnych sieťach bez toho, aby ste mali vytvorený účet na Booking.com, budú údaje, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať, zahŕňať základné informácie z vášho profilu na sociálnej sieti (vrátane e-mailovej adresy, aktualizácií vášho stavu či zoznamu kontaktov).

Tieto údaje používame na poskytovanie služieb, o ktoré máte záujem (napríklad tak, že za vás pošleme správu, ktorú chcete poslať svojim kontaktom), alebo na vytvorenie personalizovaného používateľského rozhrania v aplikácii alebo na našich webových stránkach. Ak si to budete priať, môžeme vďaka tomu prispôsobiť naše služby tak, aby vyhovovali vašim potrebám, a nájsť vám a vašim priateľom najlepšie destinácie a zároveň analyzovať a vylepšovať naše služby súvisiace s cestovaním.

Váš poskytovateľ sociálnej siete vám môže povedať viac o tom, ako používa a spracúva vaše údaje, keď sa prostredníctvom neho prihlásite na Booking.com (napríklad skombinovaním osobných údajov, ktoré sám zhromažďuje, keď prostredníctvom neho používate Booking.com, s údajmi, ktoré zhromažďuje, keď používate iné online platformy prepojené s vaším účtom na sociálnej sieti.

Ak sa rozhodnete prihlásiť pomocou svojho účtu na Googli alebo Facebooku, odporúčame vám kliknúť na nasledujúce odkazy a prečítať si viac o tom, ako tieto spoločnosti používajú získané informácie: Facebook a Google.


Aké postupy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a uchovávania údajov zaviedla spoločnosť Booking.com, aby chránila vaše osobné údaje?

Máme zavedené postupy, ktoré zamedzujú neoprávneným osobám prístup k osobným údajom a predchádzajú ich zneužitiu.

Aby sme ochránili a zabezpečili vaše osobné údaje, používame adekvátne obchodné a zabezpečovacie systémy a postupy. Zároveň využívame bezpečnostné postupy a technické i fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitia na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý s údajmi pracuje.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na to, aby ste mohli využívať naše služby, aby sme vám naše služby mohli poskytovať (vrátane spravovania akéhokoľvek vášho účtu na Booking.com, ak ho máte), aby sme plnili požiadavky príslušných právnych predpisov, vyriešili prípadné spory a aby sme mohli vykonávať našu obchodnú činnosť, vrátane odhaľovania a prevencie podvodov a/alebo inej nezákonnej činnosti. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame ako o zákazníkovi spoločnosti Booking.com.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si vo svojom používateľskom účte Booking.com nastavili dvojfázové overenie a získali tak ešte vyššiu mieru zabezpečenia svojich údajov. Tým pridáte ďalší krok overenia, ktorý slúži na to, aby sa do vášho účtu nedostal nikto, kto získal vaše používateľské meno a heslo (napr. pomocou phishingu alebo sociálneho inžinierstva). Dvojfázové overenie si môžete pridať v sekcii Zabezpečenie v nastaveniach svojho účtu.


Ako spracúva spoločnosť Booking.com osobné údaje detí?

Naše služby nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov a nikdy nebudeme zhromažďovať údaje takýchto osôb, ak ich so svojím súhlasom neposkytne rodič alebo zákonný zástupca. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov môžeme zhromažďovať iba za určitých okolností: ak ide o súčasť rezervácie, v prípade nákupu ďalších služieb súvisiacich s cestovaním alebo pri výnimočných okolnostiach (napríklad v prípade funkcií určených pre rodiny). Opäť zdôrazňujeme, že takéto údaje používame a zhromažďujeme len tak, ako ich poskytli rodičia alebo zákonní zástupcovia, a len s ich súhlasom.

Ak zistíme, že spracúvame osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez platného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, tieto údaje vymažeme.


Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Booking.com?

Chceme, aby ste mali používanie svojich osobných údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 1. Chceme, aby ste mali používanie svojich osobných údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 2. Môžete nás požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,

 3. Môžete nás informovať o akýchkoľvek zmenách svojich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o úpravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ako je vysvetlené nižšie, niektoré úpravy však môžete urobiť aj sami online v prípade, že máte vytvorený používateľský účet.

 4. V určitých situáciách nás môžete požiadať o odstránenie, zablokovanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo môžete vzniesť námietku voči konkrétnym spôsobom, akými vaše osobné údaje používame.

 5. V určitých situáciách nás môžete tiež požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sprostredkovali tretej strane.

 6. Ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 7. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, máte tiež právo v súlade s platnými právnymi zákonmi kedykoľvek namietať proti používaniu týchto osobných údajov.

Spoliehame sa na to, že vami poskytnuté osobné údaje sú úplné, presné a aktuálne. O akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch nás, prosím, čo najskôr informujte.

Ak máte používateľský účet na Booking.com, máte prístup k väčšine svojich osobných údajov prostredníctvom našej webovej stránky/aplikácií. Naša webová stránka/aplikácie vám väčšinou ponúkajú možnosť doplniť, aktualizovať alebo odstrániť údaje, ktoré o vás máme.

V prípade, že niektoré osobné údaje, ktoré o vás máme, nie sú dostupné prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácií, môžete nás o ne požiadať podaním žiadosti.

Ak chcete uplatniť svoje práva na prístup k údajom alebo právo na ich vymazanie, vyplňte formulár Žiadosti dotknutej osoby o prístup k osobným údajom pre zákazníkov spoločnosti Booking.com. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia, uplatňovania vašich práv alebo v prípade sťažnosti kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Môžete sa tiež obrátiť na miestne úrady na ochranu osobných údajov.

Ak máte námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a nemáte k dispozícii žiadny spôsob, ako toto použitie údajov zrušiť, kontaktujte nás na adrese dataprotectionoffice@booking.com.

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom pošty, adresujte ju osobe zodpovednej za ochranu údajov a použite nasledovnú poštovú adresu: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko.


Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov prostredníctvom Booking.com a ako nás môžete kontaktovať?

Booking.com B.V. kontroluje spracovanie osobných údajov tak, ako je to opísané v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Booking.com B.V. je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podlieha holandským zákonom a sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia alebo spracovania vašich osobných údajov neváhajte kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na adrese dataprotectionoffice@booking.com a my vás budeme kontaktovať, hneď ako to bude možné.

V prípade otázok týkajúcich sa rezervácie sa obráťte na náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom kontaktnej stránky zákazníckej podpory.

Požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní by mali byť odoslané podľa Postupu pre orgány činné v trestnom konaní.

Ustanovenia týkajúce sa jednotlivých krajín

V súlade so zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú, nám môže vzniknúť povinnosť poskytnúť vám ďalšie informácie. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedený prehľad, kde nájdete ďalšie informácie vzťahujúce sa na vašu situáciu.

Brazília

Ako zákazník v Brazílii máte určité práva na základe zákona Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD“). Medzi tieto práva patrí:

 • Právo na potvrdenie existencie spracúvania,

 • právo na prístup k vašim údajom,

 • právo na opravu neúplných, nepresných alebo zastaralých informácií,

 • právo na zablokovanie alebo vymazanie nepotrebných osobných údajov,

 • právo na získanie kópie osobných údajov,

 • právo na vymazanie údajov, keď sú spracúvané so súhlasom,

 • právo na informácie o verejných alebo súkromných subjektoch, s ktorými spoločnosť Booking.com zdieľala vaše údaje,

 • právo na informáciu o možnosti neposkytnutia súhlasu a následkoch odmietnutia, ako aj právo na odvolanie súhlasu.

Ak chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, použite webový formulár a/alebo kontaktné údaje tak, ako je to stanovené v časti „Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Booking.com?“.

Booking.com B.V. sa nachádza v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Keďže sme spoločnosťou, ktorá pôsobí po celom svete, môžu byť vaše osobné údaje pri využívaní našich služieb prevedené do oblastí mimo EHP. Pri prevode vašich osobných údajov mimo EHP použijeme vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov tak, ako to požaduje zákon LGPD.

Prečítajte si časť Ako spracúva spoločnosť Booking.com osobné údaje detí?, kde nájdete informácie o tom, akým spôsobom spracúva spoločnosť Booking.com osobné údaje detí. Spoločnosť Booking.com bude pri vedomom spracúvaní osobných údajov kohokoľvek mladšieho ako 18 rokov vždy zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa, tak ako to požaduje zákon LGPD.

Zákon o osobných údajoch – len pre obyvateľov Kalifornie

Táto časť dopĺňa naše vyhlásenie o ochrane súkromia a platí len pre rezidentov štátu Kalifornia. V relevantných prípadoch opisuje, ako používame a spracúvame vaše osobné údaje (termín používaný podľa zákona), a vysvetľuje vaše konkrétne práva podľa kalifornských zákonov.

Nižšie popisujeme kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme:

 1. Identifikátory (napr. vaše meno, číslo účtu, e-mailová adresa, IP adresa)

 2. Finančné a zdravotné údaje a informácie o zdravotnom poistení (napr. číslo vášho bankového účtu, číslo platobnej karty alebo zdravotné informácie – ak ste ich uviedli vy alebo boli uvedené vo vašom mene)

 3. Skupiny údajov, na ktoré sa vzťahujú kalifornské alebo federálne zákony proti diskriminácii (napr. pohlavie, vierovyznanie alebo sexuálna orientácia)

 4. Komerčné informácie (napr. informácie o vašom o nákupe)

 5. Informácie o aktivite na internete alebo na inej elektronickej sieti (napr. informácie o používaní webových stránok alebo aplikácií)

 6. Informácie o polohe (napr. lokalita, v ktorej sa fyzicky nachádzate)

 7. Vizuálne informácie (napr. fotografie, ktoré nahráte na svoj účet)

 8. Analytické závery a preferencie

 9. Profesijné informácie alebo údaje týkajúce sa zamestnania (napr. údaje o zamestnávateľovi a služobnom pobyte)

Ak chcete viac informácií o tom, odkiaľ získavame osobné údaje a aké konkrétne typy osobných údajov zhromažďujeme, alebo o tom, na aké účely ich zhromažďujeme, prečítajte si, prosím, časti „Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje?” a „Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?” v našom Vyhlásení o ochrane súkromia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vaše osobné údaje získavame od našich obchodných partnerov a ako ich s nimi zdieľame, prečítajte si časti „Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje?” a „Ako Booking.com zdieľa vaše údaje s tretími stranami?”.

Niektoré vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, čo sa dá podľa kalifornských zákonov považovať za „predaj” informácií. Môže ísť o údaje patriace do kategórie identifikátorov, komerčných informácií, geolokalizačných údajov, internetových aktivít a analytických záverov a preferencií tak, ako je uvedené vyššie. Vaše osobné údaje uvedené v bodoch A až I vyššie môžeme zdieľať na „obchodné účely” (napríklad s poskytovateľmi služieb, ktorí nám asistujú s poskytovaním našich služieb), na platobné účely, na účely poskytovania služieb zákazníckej podpory, doručovania marketingových e-mailov alebo reklamy. Viac informácií, vrátane toho, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, nájdete v našom Vyhlásení o ochrane súkromia v častiach „Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje?” a „Ako Booking.com zdieľa vaše údaje s tretími stranami?”.

Kalifornské zákony vám poskytujú určité práva, ako je právo na prístup k špecifickým osobným údajom, právo vedieť, ako osobné údaje spracúvame (vrátane zverejňovania alebo predaja osobných údajov), právo požiadať o vymazanie osobných údajov, odhlásiť sa z „predaja“ a právo na to, že vám nebudú odoprené tovary alebo služby v dôsledku vymáhania týchto práv.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odhlásenie sa z „predaja“, kliknite na nasledujúci odkaz a postupujte podľa pokynov: https://www.booking.com/content/ccpa.html

Ak chcete na základe kalifornských zákonov uplatniť svoje právo na prístup k osobným údajom alebo na ich zmazanie, vyplňte, prosím, náš formulár Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom pre zákazníkov Booking.com. Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich ďalších práv na základe kalifornských zákonov alebo nám poslať svoje otázky alebo žiadosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia a našich postupov, môžete nám poslať e-mail na adresu dataprotectionoffice@booking.com s predmetom: „California Resident Privacy Rights – Request“.

Ak ste oprávnený zástupca, ktorý chce uplatniť práva v mene kalifornského spotrebiteľa, kontaktujte nás, prosím, na vyššie uvedenom e-maile a priložte kópiu písomného súhlasu spotrebiteľa, kde vás spotrebiteľ určuje za svojho konateľa. Než spracujeme vašu žiadosť o uplatnenie práv, je možné, že budeme musieť overiť vašu identitu, napríklad vyžiadaním informácií o vašich predchádzajúcich rezerváciách, ktoré ste u nás vytvorili.

Služby Booking.com nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Spoločnosť Booking.com preto vedome nepredáva osobné údaje maloletých osôb do 16 rokov bez príslušného súhlasu, ako to vyžaduje kalifornský zákon o osobných údajoch spotrebiteľa (CCPA).

Spoločnosť Booking.com zostavila za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 nasledujúce štatistiky o prijímaní a vybavovaní žiadostí, ktoré boli podané spotrebiteľmi z Kalifornie v rámci zákona CCPA:

 • Počet prijatých žiadostí o uplatnenie práva vedieť, ako osobné údaje spracúvame, ktorým spoločnosť Booking.com vyhovela (úplne alebo čiastočne) alebo ich zamietla: 27

 • Počet prijatých žiadostí o vymazanie osobných údajov, ktorým spoločnosť Booking.com vyhovela (úplne alebo čiastočne) alebo ich zamietla: 136

 • Počet prijatých žiadostí o odhlásenie z predaja, ktorým spoločnosť Booking.com vyhovela (úplne alebo čiastočne) alebo ich zamietla: 13 866

 • Počet dní (v priemere), ktoré uplynuli pred tým, než spoločnosť Booking.com odpovedala na žiadosti o uplatnenie práva vedieť, ako osobné údaje spracovávame, práva vymazať osobné údaje a práva na odhlásenie z predaja: 8 514

Čína

Povinné osobné údaje

Aby ste mohli používať platformu Booking.com (prostredníctvom našej webovej stránky alebo prostredníctvom našej aplikácie), potrebujeme zhromažďovať určité typy osobných údajov o vás na viaceré konkrétne účely. Niektoré z týchto osobných údajov sa zhromažďujú, keď vykonáte rezerváciu služby v cestovnom ruchu a niektoré z nich sa zhromažďujú automaticky pri vašej návšteve stránky Booking.com alebo použití aplikácie.

Pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu od vás požadujeme (minimálne) vaše meno a e-mailovú adresu. V závislosti od toho, o akú rezerváciu služby v cestovnom ruchu ide, vás môžeme požiadať aj o vašu adresu, telefónne číslo, platobné údaje, dátum narodenia a mená hostí, ktorí s vami cestujú.

Taktiež používame funkčné súbory cookie, ktoré automaticky zhromažďujú osobné údaje. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky a aplikácií. Musíte ich povoliť na to, aby ste mohli naše služby využívať. Viac informácií o týchto funkčných súboroch cookie nájdete na stránke správy súhlasu.

Všetky vyššie uvedené informácie, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom funkčných súborov cookie, predstavujú osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby na účely opísané v časti „Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?“, konkrétne v nasledujúcich odsekoch:

A – Rezervácia služieb v cestovnom ruchu; B – Zákaznícka podpora; C – Účty; F – Komunikácia s vami; H – Zlepšovanie našich služieb; I – Poskytovanie najlepších cien; K – Monitorovanie telefonátov; L – Presadzovanie bezpečnej a dôveryhodnej služby; M – Právne účely.

Predtým, než o vás zhromaždíme povinné osobné údaje, požiadame vás o súhlas. Ak súhlas pre tieto nevyhnutné úkony spracúvania neudelíte, nebudete môcť pristupovať k našim službám ani ich využívať.

Voliteľné osobné údaje

V niektorých ďalších prípadoch zhromažďujeme voliteľné osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Medzi ne patria údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom analytických a marketingových súborov cookie.

Voliteľné osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ktoré sú opísané v časti „Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?“, konkrétne v odsekoch:

 • D – Online skupiny;

 • E – Marketingová činnosť;

 • G – Prieskum trhu;

 • J – Hodnotenia zákazníkov.

Predtým, než o vás zhromaždíme osobné údaje, požiadame vás o súhlas. Aj keď nebudete súhlasiť so zhromažďovaním tohto typu údajov, budete mať prístup k našim službám a budete ich môcť používať.

Viac informácií o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme.

Zoznam nástrojov SDK

Keď používate služby spoločnosti Booking.com, súhlasíte so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním údajov nasledujúcimi dodávateľmi z tretích strán na nasledovné účely:

Predajca Účel používania a zhromaždené údaje
Appsflyer

Účel použitia: Reklama

Zhromaždené údaje: Informácie o zariadení (môžu zahŕňať model zariadenia, informácie o snímači), informácie o polohe

Huawei

Účel použitia: Push notifikácie

Zhromaždené údaje: BSSID, IMEI, zoznam bezdrôtových sietí, typ siete, stav siete, model zariadenia, SSID, AAID, identifikátor mobilného telefónu, identifikátor aplikácie, názov balíčka aplikácie, verejná IP adresa na serveri

Povolenia Androidu: READ_PHONE_STATE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_WIFI_STATE

Alipay

Účel použitia: Platby tretích strán

Zhromaždené údaje: Model zariadenia, značka, výrobca, adresa MAC zariadenia, IMSI, BSSID, bezdrôtová sieť, informácie o snímači, IMEI, ID Androidu, výrobné číslo hardvéru, výrobné číslo karty SIM

Povolenia Androidu: ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_WIFI_STATE, READ_PHONE_STATE, READ_EXTERNAL_STORAGE, READ_PHONE_STATE

Google

Účel použitia: Anonymné sledovanie zariadenia

Zhromaždené údaje: Reklamný identifikátor (jedinečný identifikátor na reklamné účely, ktorý si môže používateľ resetovať – poskytovaný službami Google Play)

Povolenia Androidu: AD_ID

 

Citlivé osobné údaje

„Citlivé osobné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré by v prípade úniku alebo nezákonného použitia mohli ľahko viesť k porušeniu ľudskej dôstojnosti alebo spôsobiť škodu jednotlivcovi alebo jeho majetku. Pri používaní služieb spoločnosti Booking.com môže Booking.com alebo dodávateľ tretej strany o vás zhromažďovať nasledujúce citlivé osobné údaje:

 • údaje potrebné na spracovanie vašej platby (napríklad číslo vášho bankového účtu a platobnej karty, ktoré ste poskytli vy alebo boli poskytnuté vo vašom mene),

 • údaje o maloletých poskytované so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu (ďalšie informácie nájdete nižšie),

 • údaje o polohe, aby sa vám mohol zobraziť sprievodca mestom, mohlo odporučiť ubytovanie a atrakcie, ktoré sú najbližšie k vašej aktuálnej polohe, alebo poskytnúť iné odporúčania.

Upozorňujeme, že pri používaní našich služieb môže typ vyhľadávaného ubytovacieho zariadenia odhaliť citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii. Podobne aj stravovacie preferencie, ktoré uvediete pri rezervácii letu, môžu odhaliť citlivé údaje o vašom náboženstve a zdravotnom stave.

Predtým, než o vás zhromaždíme citlivé osobné údaje, požiadame vás o súhlas. Ak však dobrovoľne poskytnete citlivé osobné údaje, budeme predpokladať, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním týchto údajov v kontexte, v akom boli poskytnuté.

Viac informácií sa dočítate v časti tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia s názvom „Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?

Osobné údaje detí

V Číne nesmú osoby mladšie ako 16 rokov používať platformu Booking.com. Osobné údaje detí spracúvame len so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov alebo v prípade, že nám tieto údaje poskytnú rodičia alebo zákonní zástupcovia.

Ak zistíme, že spracúvame osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez platného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, tieto údaje vymažeme.

Medzinárodné prenosy a príjemcovia osobných údajov

Aby sme mohli poskytovať naše služby, budeme zdieľať osobné údaje s tretími stranami. V mnohých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenášané a uchovávané mimo Číny za účelom zasielania údajov týmto tretím stranám. Pred vykonaním takéhoto prenosu vás požiadame o súhlas. Dôvody prenosu, ako aj kategórie príjemcov týchto osobných údajov sú uvedené nižšie.

Aby bolo možné vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu dokončiť, musíme poskytnúť relevantné informácie poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu, ktorého ste si vybrali. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré pre vás robíme. V závislosti od danej rezervácie služby v cestovnom ruchu a poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu môžu nami prenášané osobné údaje obsahovať vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami, a preferencie alebo ďalšie informácie, ktoré uvediete pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu. Medzi ostatných príjemcov patria spoločnosť Booking.com B.V., skupina spoločností Booking Holdings Inc. a naši poskytovatelia služieb.

Navyše môžeme prenášať vaše údaje tretím stranám na účely, ktoré sa nevyžadujú na poskytovanie našich služieb. V takomto prípade môžete prostredníctvom správy vášho súhlasu uviesť, či súhlasíte s takýmito použitiami alebo nie.

Prečítajte si viac o tom, akým spôsobom sa vaše osobné údaje zdieľajú s tretími stranami a akým spôsobom zdieľame vaše osobné údaje v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Automatizované rozhodovanie

Automatizované rozhodovanie označuje na činnosť spočívajúcu vo využívaní počítačových programov na automatickú analýzu, hodnotenie alebo rozhodovanie o: osobnom správaní, zvykoch, záujmoch, záľubách, finančnom, zdravotnom, úverovom alebo inom stave.

Pri automatizovanom rozhodovaní vychádzame z osobných údajov, napríklad tak, že vám poskytneme najlepšiu cenu v závislosti od toho, kde sa nachádzate. Keď používate naše aplikácie alebo webové stránky (napríklad na hľadanie ubytovania, auta na prenájom alebo letu), spracúvame vašu IP adresu, aby sme skontrolovali, či sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), alebo v krajine mimo neho. Robíme to preto, aby sme vám ponúkli najlepšiu cenu v regióne (EHP) alebo krajine (mimo EHP). Toto spracúvanie nemá za následok rozdielne zaobchádzanie s jednotlivcami v Číne.

Akým spôsobom môžete uplatniť svoje práva

Ak chcete uplatniť svoje práva na prístup k údajom alebo právo na ich vymazanie podľa zákona o ochrane osobných údajov (ZOOÚ), vyplňte náš formulár: Žiadosť dotknutej osoby o prístup k osobným údajom pre zákazníkov Booking.com.

Ak chcete inak uplatniť tieto alebo akékoľvek iné svoje práva podľa ZOOÚ alebo nás kontaktovať v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a našimi postupmi, môžete nám poslať e-mail na adresu dataprotectionoffice@booking.com. Použite predmet: „Práva na ochranu súkromia podľa čínskeho ZOOÚ – žiadosť“.

Rusko

Táto časť dopĺňa naše vyhlásenie o ochrane súkromia a platí len pre zákazníkov z Ruskej federácie.

Táto časť popisuje spôsob, akým používame a spracúvame vaše osobné údaje, a vysvetľuje vaše konkrétne práva na základe ruských právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto časti a inými ustanoveniami vyhlásenia o ochrane súkromia sa na spracúvanie osobných údajov občanov Ruskej federácie uplatňujú ustanovenia tejto časti.

Vaše údaje môžeme použiť na priame marketingové aktivity, ak nám v prípade potreby podľa platných právnych predpisov vopred poskytnete súhlas.

Prevod osobných údajov, ako je popísaný v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, môže zahŕňať prenos osobných údajov do zahraničia. Prevody osobných údajov z Ruska do zahraničia do jurisdikcií, ktoré neposkytujú primeranú ochranu práv dotknutých osôb, sa môžu uskutočňovať len v prípadoch stanovených ruským právom, najmä:

 1. získanie vášho predchádzajúceho príslušného súhlasu alebo

 2. na plnenie zmluvy s vami alebo na poskytovanie služieb pre vás.

Booking.com sa pri spracúvaní (vrátane prevodu) vašich osobných údajov opiera o rôzne právne základy, a to konkrétne:

 1. váš súhlas (vrátane na účely priameho marketingu a šírenia osobných údajov, ktoré ste poskytli na našich online platformách),

 2. plnenie zmluvy s vami alebo na poskytovanie služieb pre vás.

  Ak požadované osobné údaje neposkytnete, spoločnosť Booking.com vám nemôže poskytnúť požadovanú službu vrátane dokončenia rezervácie služby v cestovnom ruchu alebo poskytnutia zákazníckej podpory.

 3. Práva a oprávnené záujmy spoločnosti Booking.com a tretích strán (napríklad na odhaľovanie a prevenciu podvodov).

  Pri používaní osobných údajov, ktoré slúžia oprávnenému záujmu spoločnosti Booking.com alebo tretej strany, bude spoločnosť Booking.com vždy dbať na to, aby boli vaše práva a záujem na ochrane vašich osobných údajov vždy v rovnováhe s právami a záujmami spoločnosti Booking.com alebo tretích strán.

 4. Právne povinnosti spoločnosti Booking.com (napríklad reagovať na zákonné požiadavky štátnych orgánov).

Ak chcete namietať proti akémukoľvek spracúvaniu vašich osobných údajov, môžete použiť dostupné funkcie na odhlásenie (napríklad v nastaveniach vášho účtu) alebo nás kontaktovať spôsobom uvedeným vyššie v časti „Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Booking.com?“. Upozorňujeme, že ak svoj súhlas odvoláte, spoločnosť Booking.com môže byť stále oprávnená pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, ak má na to iný právny základ.

Spracúvanie vašich osobných údajov zastavíme a vymažeme ich, keď:

 1. účely spracúvania údajov boli dosiahnuté a v prípade, že uplynula lehota uchovávania osobných údajov,

 2. odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ nemáme iný právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov,

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás spôsobom vysvetleným v časti „Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Booking.com?“. Môžete sa obrátiť aj na miestny úrad na ochranu údajov (Roskomnadzor).

Južná Kórea

Táto časť dopĺňa naše vyhlásenie o ochrane súkromia a platí len pre rezidentov Južnej Kórey.

 1. Zhromažďované položky osobných údajov

  Ak chcete viac informácií o položkách osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, prečítajte si v našom Vyhlásení o ochrane súkromia časť „Aký typ osobných údajov Booking.com zhromažďuje”.

 2. Účely zhromažďovania a používania osobných údajov

  Ak chcete viac informácií o účeloch a používaní osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, prečítajte si časť nášho Vyhlásenia o ochrane súkromia s názvom „Prečo Booking.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje?”.

 3. Ostatní príjemcovia a správcovia osobných údajov z tretích strán

  Správcovia: Účel/zverené povinnosti:

  Osobné údaje používa poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu na účely zaistenia ubytovacieho zariadenia, ktoré ste si rezervovali. Údaje sú uložené a vymazané tak, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia.

  Správcovia platobného styku

  Osobné údaje sa zdieľajú so správcami platobného styku z tretích strán, ktorí spracúvajú platby, spracúvajú stornovania platieb alebo poskytujú služby výberu faktúr v našom mene. Údaje sa uchovávajú tak, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia.

  Správcovia zákazníckej podpory

  S týmito správcami zdieľame osobné údaje preto, aby sme vám v prípade potreby mohli poskytnúť zákaznícku podporu.

  Správcovia prieskumu trhu

  Osobné údaje zdieľame s týmito správcami, aby nám pomohli vykonávať prieskum trhu.

  Správcovia zabezpečenia

  Osobné údaje zdieľame s týmito správcami, aby sme zaisťovali služby zisťovania podvodov a ich predchádzania (vrátane kontrol pri predchádzaní podvodom).

  Správcovia reklamy

  Ak po využití služieb nášho reklamného partnera a vytvoríte prostredníctvom Booking.com rezerváciu, pošleme údaje o tejto rezervácii danému reklamnému partnerovi.

  Booking Holdings Inc.

  Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami v skupine spoločností Booking Holdings Inc. na nasledovné účely:

  • poskytovanie služieb (vrátane vytvorenia, administrácie a správy rezervácií alebo správy platieb),

  • poskytovanie zákazníckej podpory,

  • odhaľovanie, prevencia a vyšetrovanie narušenia ochrany údajov, podvodov a inej protiprávnej činnosti,

  • analytické účely a zlepšovanie produktov,

  • poskytovanie personalizovaných ponúk alebo zasielanie propagačných materiálov so súhlasom príjemcu alebo v súlade s platnými zákonmi,

  • hosting, technická podpora, celková údržba a zachovávanie bezpečnosti týchto zdieľaných osobných údajov,

  • zabezpečenie dodržiavania platných zákonov.

  Poskytovatelia prepojenia

  Údaje vašej rezervácie poskytujeme poskytovateľom prepojenia v mene poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

 4. Spôsob zničenia osobných údajov

  Pri ničení osobných údajov prijíma Booking.com obchodne primerané a technicky uskutočniteľné opatrenia na to, aby boli dané údaje neobnoviteľné a nereprodukovateľné.

  Elektronické dokumenty alebo súbory obsahujúce osobné údaje sú natrvalo vymazané pomocou technickej metódy, ktorá znemožňuje ich obnovu alebo opätovné získanie. Iné než elektronické dokumenty alebo spisy obsahujúce osobné údaje sú skartované alebo spálené.

  Niekedy sa vyžaduje, aby sa osobné údaje uchovávali aj po uplynutí času uchovávania a využívali sa podľa platných právnych predpisov. V týchto prípadoch budú tieto údaje uložené alebo uchovávané oddelene od ostatných osobných údajov, pokiaľ to bude technicky možné.

 5. Oddelenie na ochranu osobných údajov

  S prípadnou žiadosťou týkajúcou sa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia alebo vašich práv dotknutej osoby kontaktujte naše oddelenie ochrany údajov. Toto oddelenie zodpovedá za ochranu osobných údajov a súvisiace sťažnosti:

  Data Protection Office

  +82 2 63 23 80 08

  dataprotectionoffice@booking.com

  Ak chcete v súvislosti s osobnými údajmi kontaktovať miestne úrady alebo s nimi v tejto veci niečo prekonzultovať, môžete tak urobiť na niektorej z nižšie uvedených adries:

  • Privacy Infringement Report Center privacy.kisa.or.kr / 118

  • Cyber​Investigation Division, Supreme Prosecutors' Office www.spo.go.kr / 1301

  • National Police Agency Cyber ​​Security Bureau www.ctrc.go.kr / 182

 6. Zástupca v Kórei

  Na základe zákona o podpore využívania informačnej siete a ochrane informácií poskytujeme nasledujúce informácie o našom sprostredkovateľovi:

  • Názov a zástupca: Booking.com Korea Limited (zástupca: Su Yeon Kim)

  • Adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa: 17F Gran Seoul, 33 Jongro, Jongro-Gu, Soul, Južná Kórea, +82 2 63 23 80 08, privacy.kr@booking.com.

Turecko

 

 

Kedykoľvek používate naše online služby alebo aplikácie, používame súbory cookie a ďalšie online monitorovacie technológie (ktoré budeme na účely tohto vyhlásenia o používaní súborov cookie tiež označovať ako súbory cookie).

Súbory cookie je možné použiť na rôzne účely, napríklad na zabezpečenie funkčnosti stránky Booking.com, na analýzu návštevnosti stránok alebo na reklamné účely.

Nižšie sa dozviete viac o tom, čo sú súbory cookie, ako sa používajú a ako môžete s týmito súbormi nakladať.

Čo sú súbory cookie a iné online monitorovacie technológie?

Ako sa súbory cookie používajú?

Aké máte možnosti?


Čo sú súbory cookie a online monitorovacie technológie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky umiestnia do webového prehliadača vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Tieto súbory cookie ukladajú informácie o obsahu, ktorý si prezeráte a s ktorým interagujete, aby mohlo dôjsť k zapamätaniu vašich preferencií a nastavení, alebo na analýzu toho, ako používate online služby.

Súbory cookie sa delia na „súbory cookie prvej strany” a „súbory cookie tretích strán”:

 • Súbory cookie prvej stranysú vytvorené vlastníkom domény – v tomto prípade spoločnosťou Booking.com. Všetky súbory cookie, ktoré umiestňujeme sami, sú označované ako „súbory cookie prvej strany”.

 • Súbory cookie tretích strán sú na našu doménu pridávané dôveryhodnými partnermi, ktorí od nás dostali príslušný súhlas. Môže ísť o partnerské sociálne siete, reklamných partnerov, poskytovateľov zabezpečenia atď.

Ďalej sa tieto súbory cookie rozdeľujú na „dočasné súbory cookie” a „trvalé súbory cookie”.

 • Dočasné súbory cookie existujú iba dovtedy, kým nezavriete prehliadač a nedokončíte používanie súborov. Potom sa vymažú.

 • Trvalé súbory cookie sa ukladajú na dlhší čas a zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača. Na platformu Booking.com sa snažíme umiestňovať iba také trvalé súbory cookie (alebo ich umiestňovanie povoliť tretím stranám), ktorých životnosť je obmedzená. Z bezpečnostných dôvodov alebo v iných výnimočných prípadoch však niekedy musíme niektoré súbory cookie ukladať na dlhší čas.

Súbory cookie vo webovom prehliadači môžu ukladať informácie, ako je vaša IP adresa alebo iný identifikátor, typ vášho prehliadača a informácie o obsahu, ktorý si v rámci online služieb prezeráte a s ktorým interagujete. Uložením týchto informácií si tieto súbory cookie môžu zapamätať vaše preferencie a nastavenia online služieb a analyzovať, ako tieto služby používate.

Spolu so súbormi cookie používame tiež monitorovacie technológie, ktoré fungujú veľmi podobne. Naša webová stránka, e-maily a mobilné aplikácie môžu obsahovať malé transparentné grafické súbory alebo riadky kódu, ktoré zaznamenávajú, ako s nimi interagujete. Patria medzi ne tzv. web beacon súbory, skripty, sledovacie URL alebo nástroje software development kit (SDK).

 • Web beacon súbory majú mnoho rôznych označení. Môžete ich nájsť aj pod názvami web bug, tracking bug, tag, web tag, page tag, tracking pixel, pixel tag, 1x1 GIF alebo clear GIF.

  Web beacon je malá grafická informácia o veľkosti jedného pixelu, ktorá môže byť do vášho zariadenia umiestnená ako súčasť požiadavky od webovej stránky, prostredníctvom aplikácie, reklamy alebo HTML e-mailovej správy.

  Môžu byť použité na získanie informácií z vášho zariadenia – napríklad typ zariadenia alebo operačného systému, IP adresa a čas návštevy. Okrem toho sa dajú použiť na vytváranie a čítanie súborov cookie v prehliadači alebo na spustenie procesu prenosu súborov cookie do vášho zariadenia.

 • Skripty sú malé počítačové programy zabudované do našich webových stránok, ktoré na týchto stránkach umožňujú využívanie mnohých ďalších funkcií. Skripty umožňujú, aby webová stránka fungovala správne. Umožňujú napríklad určité funkcie slúžiace na zabezpečenie, ako aj fungovanie základných interaktívnych prvkov na našej stránke.

  Skripty je možné použiť aj na analytické alebo reklamné účely. Okrem iného môže skript zhromažďovať informácie o tom, ako používate náš web, napr. ktoré stránky ste navštívili alebo čo hľadáte.

 • Sledovacie URL sú odkazy, do ktorých je vložený špeciálny identifikátor. Používajú sa na sledovanie toho, z ktorých webových stránok ste sa dostali na stránku alebo do aplikácie Booking.com. K tomu môže dôjsť napr. tak, že sa na našu stránku prekliknete zo sociálnych sietí, z vyhľadávača alebo zo stránok niektorého z našich affiliate partnerov.

 • Nástroje software development kit (SDK) sú súčasťou zdrojového kódu našich aplikácií a na rozdiel od súborov cookie vo webovom prehliadači sú údaje z SDK umiestnené v úložisku aplikácie.

  Používajú sa na analýzu toho, ako používatelia používajú našu aplikáciu, a na odosielanie personalizovaných push notifikácií. Na tento účel zaznamenávajú jedinečné identifikátory pridružené k vášmu zariadeniu, ako napríklad ID zariadenia a IP adresu alebo vašu aktivitu v aplikácii a sieťové umiestnenie.

Všetky tieto technológie sú ďalej v tomto vyhlásení o používaní súborov cookie spoločne označované ako „súbory cookie“.


Ako sa súbory cookie používajú?

Súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií, ako sú:

 • IP adresa

 • ID zariadenia

 • Zobrazené stránky

 • Typ prehliadača

 • Informácie o prehliadaní

 • Operačný systém

 • Poskytovateľ internetového pripojenia

 • Časové údaje

 • Vaša reakcia na reklamu

 • URL stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/-á

 • Funkcie, ktoré ste na webovej stránke alebo v aplikáciách použili

Umožňujú vám byť rozpoznaný/-á ako jeden používateľ na jednotlivých stránkach v rámci jednej webovej stránky, na rôznych zariadeniach, na rôznych webových stránkach alebo pri používaní aplikácie. Podľa účelu sa súbory cookie delia do troch kategórií: funkčné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

Funkčné cookies:

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky a aplikácií. Musíte ich povoliť na to, aby ste mohli naše služby využívať.

Funkčné cookies sa používajú na vytváranie technologicky vyspelých, používateľsky prívetivých webov a aplikácií, ktoré sa automaticky prispôsobujú vašim potrebám a preferenciám, aby ste mohli ľahko nájsť to, čo potrebujete, a ľahko si vytvorili rezerváciu. To zahŕňa aj integráciu základných bezpečnostných funkcií a asistenčných technológií.

Tieto súbory cookie umožňujú:

 • Správne fungovanie našich webových stránok a aplikácií, aby ste si mohli vytvoriť účet, prihlásiť sa a spravovať svoje rezervácie

 • Zapamätanie zvolenej meny a jazyka, minulých vyhľadávaní a ďalších preferencií, vďaka čomu môžete efektívne využívať naše webové stránky a aplikácie

 • Zapamätanie vašich registračných údajov, aby ste nemuseli pri každej návšteve našich stránok nanovo zadávať svoje prihlasovacie údaje (Heslá sú však vždy zakódované)

Analytické cookies:

Technické cookies merajú a sledujú, ako sú naše webové stránky a aplikácie používané. Tieto informácie používame na zlepšovanie našich webových stránok, aplikácií a služieb.

Tieto súbory cookie umožňujú:

 • Zistiť, ako návštevníci a zákazníci, ako ste vy, používajú stránky a aplikácie Booking.com

 • Zlepšovať našu komunikáciu, webové stránky a aplikácie, aby boli pre vás zaujímavé a relevantné

 • Mať prehľad o tom, čo na našich stránkach a v aplikáciách funguje a čo nie

 • Zistiť efektivitu našich reklám a komunikácie

 • Porozumieť tomu, ako používatelia interagujú s našimi stránkami alebo aplikáciami po tom, čo sa im zobrazia online reklamy vrátane reklám na webových stránkach tretích strán

 • Zistiť, či zákazníci našich obchodných partnerov využívajú ponuky na ubytovanie integrované na ich stránkach

Údaje, ktoré pomocou týchto súborov cookie zhromažďujeme, môžu zahŕňať informácie o tom, aké webové stránky ste navštívili, odkiaľ ste k nám boli presmerovaný/-á, ktoré stránky ste navštívili pred a po navštívení našich stránok, dátum a čas, aký typ platformy ste použili a aké e-maily ste otvorili a či ste na ne reagovali. Tiež to znamená, že môžeme použiť údaje o tom, aká bola vaša interakcia s webovou stránkou alebo aplikáciou, napr. počet kliknutí na danej stránke, pohyby myši, aktivita posúvania na stránke a slová, ktoré používate pri hľadaní alebo ich zadávate inde na webe Booking.com

Marketingové cookies

Tieto súbory cookie používa spoločnosť Booking.com a naši dôveryhodní partneri na účely priebežného zhromažďovania vašich údajov naprieč rôznymi webovými stránkami, aplikáciami a ďalšími platformami.

Marketingové cookies nám pomáhajú rozhodnúť, ktoré produkty, služby a záujmovo orientované reklamy sa vám budú zobrazovať na našom webe a v aplikáciách.

Tieto súbory cookie umožňujú:

 • Zaradiť vás do určitej kategórie záujmov, napr. na základe toho, ktoré stránky ste navštívili a na čo klikáte. Podľa týchto kategórií vám na Booking.com a ďalších stránkach zobrazujeme personalizovaný obsah (napr. odporúčania destinácií alebo konkrétne ubytovania).

 • Zobrazovať personalizované a záujmovo orientované reklamy na stránke Booking.com, v našich aplikáciách a na ďalších weboch. Ide o tzv. „retargeting“, ktorý vychádza z aktivít používateľa na stránke, napr. akú hľadal destináciu alebo aké ubytovanie a ceny si prezeral. Okrem toho môže byť retargeting založený na tom, ako na internete nakupujete, alebo na vašich iných online aktivitách.

  V rámci retargetingu sa vám môžu zobrazovať reklamy pred opustením stránok Booking.com aj po ňom, pretože ich cieľom je povzbudiť vás v prezeraní našich stránok alebo k návratu na ne. Tieto reklamy sa vám môžu zobraziť na webových stránkach, v aplikáciách alebo e-mailoch.

 • Integrovať sociálne siete do našej webovej stránky a aplikácií. Vďaka tomu môžete na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat a LinkedIn, zdieľať obsah a výrobky alebo označiť, že sa vám niečo páči.

  V tlačidlách ako sú „páči sa mi to“ a „zdieľať“ sú použité časti kódu od poskytovateľov jednotlivých sociálnych sietí, ktoré umožňujú umiestnenie súborov cookie tretích strán na vašom zariadení.

  Tieto súbory cookie môžu mať čisto funkčný charakter alebo môžu byť použité na sledovanie toho, ktoré webové stránky ste z ich siete navštívili, na vytvorenie profilu vášho správania pri surfovaní na internete a na zobrazovanie prispôsobených reklám. Tento profil bude čiastočne vytvorený na základe porovnateľných informácií, ktoré poskytovatelia dostanú z vašich návštev iných stránok na ich sieti.

  Viac informácií o tom, ako poskytovatelia sociálnych sietí nakladajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete v ich vyhlásení o ochrane súkromia a používaní cookies: Facebook (vrátane aplikácií Instagram, Messenger a Audience Network), Snapchat, Pinterest a Twitter. Vezmite, prosím, na vedomie, že tieto vyhlásenia môžu byť príležitostne aktualizované.

Pri zhromažďovaní údajov spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami. Osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo, môžeme niekedy zdieľať s týmito tretími stranami. Tieto tretie strany môžu prepojiť vaše údaje s ďalšími informáciami, ktoré zhromažďujú, aby mohli určiť cieľové publikum a zobrazovať cielené reklamy. Informácie o tom, ako tieto tretie strany spracúvajú vaše údaje, nájdete na týchto odkazoch: Ako Google používa informácie, Zásady používania dát spoločnosti Facebook.

Môžeme tiež použiť technológie, ako sú pixely, ktoré neoznačujeme za súbory cookie, pretože vo vašom zariadení neukladajú žiadne informácie.

Pixely niekedy umiestňujeme do e-mailov, ako sú naše newslettery. Pixel je elektronický súbor s veľkosťou jedného pixelu, ktorý sa umiestni do e-mailu a načíta sa, keď e-mail otvoríte. Pomocou pixelov umiestnených v e-maile môžeme zistiť, či bola správa doručená, či a kedy si ste si správu prečítali a na čo ste klikli.

Tieto informácie dostávame aj o push notifikáciách, ktoré vám posielame. Takéto štatistiky nám poskytujú spätnú väzbu o vašom používateľskom správaní pri čítaní e-mailov, ktorú používame na optimalizáciu našich správ a na zvýšenie relevantnosti našej komunikácie.


Aké máte možnosti?

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako ich spravovať a vymazať, navštívte stránku allaboutcookies.org alebo stránku pomocníka vo svojom prehliadači.

V nastavení prehliadača (ako je Internet Explorer, Safari, Firefox alebo Chrome) si môžete vybrať, ktoré súbory cookie chcete povoliť a ktoré zakázať. Umiestnenie tohto nastavenia záleží od prehliadača, ktorý používate:

Ak sa rozhodnete zablokovať určité funkčné cookies, nebudete môcť pravdepodobne využívať niektoré funkcie v rámci našich služieb.

Okrem nastavení, ktoré môžu byť k dispozícii na webových stránkach a v aplikáciách Booking.com, môžete tiež zakázať používanie jednotlivých typov súborov cookie.

 • Analýza

  Ak nechcete, aby nástroj Google Analytics v určitých typoch prehliadačov zhromažďoval analytické údaje, navštívte nasledujúci odkaz: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (k dispozícii iba na počítači).

 • Reklama

  Čo sa týka online reklamy a marketingu, snažíme sa spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sú členmi skupín Network Advertising Initiative (NAI) a/alebo Interactive Advertising Bureau (IAB).

  Členské spoločnosti NAI a IAB dodržiavajú odborné normy a pravidlá správania a ponúkajú vám možnosť vybrať si, či sa vám bude zobrazovať behaviorálna reklama.

  Informácie o tom, ktoré spoločnosti patriace do skupiny NAI môžu umiestňovať reklamné súbory cookie do prehliadača vo vašom počítači, nájdete na stránke www.networkadvertising.org. Ak sa chcete odhlásiť z programu behaviorálnej reklamy niektorého z členov skupiny NAI, stačí zakliknúť políčko spoločnosti, ktorej reklamy nechcete dostávať.

  Viac o tom, ako môžete zrušiť personalizované reklamy, sa dočítate na stránkach www.youronlinechoices.com a www.youradchoices.com.

  Niektoré mobilné zariadenia vo svojich nastaveniach umožňujú obmedziť zdieľanie informácií použitých na retargeting. Upozorňujeme, že odhlásenie z online reklamnej siete neznamená, že sa vám už žiadne online reklamy nebudú zobrazovať alebo že už nebudete predmetom marketingových analýz. Znamená to, že reklamná sieť, z ktorej sa odhlásite, vám nebude doručovať reklamy upravené na mieru pre vás, ktoré vychádzajú z vašich webových preferencií a histórie prehliadania.

Niektoré webové stránky ponúkajú funkciu „Nesledovať”, pomocou ktorej môžete danej webovej stránke sledovanie zakázať. Funkciu „Nesledovať“ v nastavení prehliadača v súčasnosti nepodporujeme.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o používaní súborov cookie nám pošlite e-mail na adresu dataprotectionoffice@booking.com..

Naše vyhlásenie o používaní súborov cookie môže byť z času na čas aktualizované. V prípade, že sú tieto zmeny významné, obzvlášť relevantné pre vás alebo majú vplyv na vaše práva na ochranu údajov, budeme vás o nich informovať. Odporúčame vám však túto stránku pravidelne navštevovať, aby ste mali prehľad o ďalších (menej významných alebo relevantných) úpravách.