I-print / i-save

2017-01-22 02:18:21

Privacy at mga Cookie

Ang iyong privacy ay mahalaga sa amin. Pinapahalagahan namin ang tiwalang ibinigay mo sa amin, kaya pinagsisikapan naming alagaan at protektahan ang anumang personal data na ibinibigay mo sa amin. Inilalarawan ng dokumentong ito, na aming ina-update kapag kailangan, kung paano namin ginagamit ang mga personal data at kung paano namin ginagamit ang mga cookie.

Ang Booking.com ay nag-aalok ng mga online travel service sa pamamagitan ng website nito, mga mobile app, at iba pang online platform tulad ng website ng aming mga partner at ng social media. Ang mga sumusunod na impormasyon ay applicable din sa mga platform na ito.

Privacy

Anong uri ng personal data ang ginagamit ng Booking.com?

Kapag gumagawa ka ng reservation, tatanungin ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, email address, impormasyon sa pagbabayad, pangalan ng mga bisitang nagbibiyahe kasama mo at ang iyong preference para sa paglagi mo.

Para maging mas madali na ayusin ang iyong reservation, puwede kang gumawa ng user account. Doon ay puwede mong i-save ang iyong mga setting, mag-review ng mga nakaraang booking, at ayusin ang mga future reservation.

Maaari din kaming tumanggap ng impormasyon tungkol sa iyo kapag gumamit ka ng ilang social media service.


Bakit kinukuha, ginagamit at ibinabahagi ng Booking.com ang iyong mga personal data?


Paano ipinuproseso ng Booking.com ang mga komunikasyon na ipinadala mo o ng accommodation sa pamamagitan ng Booking.com?

Nag-aalok sa mga guest at accommodation partner ang Booking.com ng iba't ibang paraan para makipag-ugnayan tungkol sa accommodation at mga existing reservation na ipinadala sa pamamagitan ng Booking.com. Maaari kang makipag-ugnayan sa Booking.com para sa mga tanong tungkol sa reservation mo o tungkol sa mga accommodation partner mo sa pamamagitan ng My Booking Page, ng Booking.com app, at ng iba pang channel na maaaring gawin naming available. Maaaring i-access ng Booking.com ang mga nasabing komunikasyon at gamitin ang automated system para i-review, i-scan, at i-analyze ang mga komunikasyon para sa security purpose; fraud prevention; pagsunod sa legal at regulatory requirement; pag-imbestiga ng potential misconduct; product development at improvement; research; customer engagement, kasama ang pagbibigay ng impormasyon at mga offer na maaaring maging interesante sa iyo. Nasa amin ang karapatang hadlangan o i-review ang anumang komunikasyon na pinaniniwalaan naming may hindi magandang nilalaman, spam, o maaaring makasama sa iyo at sa aming mga accommodation partner, sa Booking.com, o sa iba. Tandaan, lahat ng komunikasyong ipinadala o natanggap gamit ang mga communication tool ng Booking.com ay tatanggapin at itatago ng Booking.com. Ang mga business partner na may platform na kung saan ginawa mo ang reservation, at ang mga accommodation partner ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email o iba pang channel na hindi kinokontrol ng Booking.com.


Paano ginagamit ng Booking.com ang social media?

Ginagamit namin ang social media para i-promote ang mga property ng aming mga accommodation partner, para pagbutihin pa ang aming mga serbisyo. Halimbawa, idinagdag namin ang mga social media plugin sa Booking.com website. Kapag kapag nag-click ka sa isa sa mga button at nagrehistro ka sa iyong social media account, ang impormasyon ay maibabahagi sa iyong social media provider. Posible ring ipakita sa iyong social media profile ang impormasyon para maibahagi ito sa ibang tao sa iyong network.

Bukod sa mga button na ito, ginagamit ng Booking.com ang social media sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga account sa ilang mga social media site at pag-aalok ng mga social app. Dahil sa mga social media service na ito, maibabahagi mo ang ilang impormasyon sa Booking.com. Kapag nagrehistro ka sa isang social media app, sasabihin sa iyo kung anong mga impormasyon ang ibabahagi sa Booking.com. Kasama sa mga impormasyon na maaari mong ibahagi sa amin ang mga pangunahing impormasyon na nasa iyong social media profile, email address, status update, at ang listahan ng iyong mga contact. Ang impormasyon na ito ay kailangan para makagawa ng kakaibang user experience sa paggamit ng app o ng aming mga website. Napapadali nito ang pag-personalize sa aming website upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, pag-ugnayin ka at ang iyong mga contact sa mga travel destination at pagsuri ang pagpapabuti sa aming mga travel-related service.


Paano ginagamit ng Booking.com ang iyong data mula sa mga third party?


Paano ginagamit ng Booking.com ang mga mobile device?

Nag-aalok kami ng mga libreng app para sa iba't-ibang mobile device at ginagamit namin ang bersyon ng aming regular website na sadyang ginawa para sa mobile. Pino-proseso ng mga app na ito ang mga personal na detalyeng ibinigay mo sa amin sa parehong paraan ng pag-proseso ng aming webiste - at hinahayaan ka rin ng mga itong gamitin ang mga location service para maghanap ng mga malapit na accommodation. Kung pahihintulutan mo, papadalhan ka rin namin ng mga push notification para sa mga impormasyon hinggil sa iyong reservation.


Paano ginagamit ng Booking.com ang mga guest review?

Matapos mong lumagi sa anumang accommodation na iyong nai-book sa pamamagitan namin, ikaw ay iimbitahang magpadala ng guest review, na maaaring humingi ng impormasyon tungkol sa accommodation, mga lugar sa paligid nito, at sa destinasyon. Kung hindi mo gustong gamitin ang iyong pangalan sa review, maaari mong piliin ang iyong screen name (na maaari mong gawin sa iyong user account) o maaari itong ipakita ng walang pangalan. Sa pagkumpleto ng guest review, sumasang-ayon kang ipakita ito (na karagdagang inilarawan sa aming Terms and Conditions) sa, tulad ng, mga kaugnay na accommodation information page sa aming mga website, sa aming mga mobile app, sa aming mga social media account at social app, o sa webiste ng nauugnay sa accommodation o sa website ng aming mga business partner, upang ipaalam sa ibang mga biyahero ang kaledad at mga serbisyo ng accommodation na pinaglagian mo.

Kung ipapahiwatig mong nakatulong o hindi ang isang guest review - iipunin namin ito kasama ang mga feedback ng iba pang mga kustomer upang pagbukod-bukurin at isaayosang mga guest review. Maaari naming gamitin ang impormasyon sa iyong mga listahan o sa iba pang impormasyong may kinalaman sa destinasyong ibinahagi mo sa amin sa anyong anonymous upang matulungan ang iba pang mga biyaherong makita ang destinasyong para sa kanila.


Mga cookie

Ano ang cookie?

Ang cookie ay isang maliit na data na inilalagay ng isang website sa iyong computer.


Bakit gumagamit ng mga cookie ang mga website?

Walang memorya ang mga webpage. Kapag tumitingin ka mula sa isang pahina at sa iba pang pahina ay hindi ka kinikilala bilang parehong user para sa lahat ng mga pahina. Pinapagana ng mga cookie ang browser ng user para makilala ito ng website. Samakatuwid, pangunahing ginagamit ang mga cookie para matandaan ang mga ginawa mong pagpili tulad ng pinili mong wika at currency. Sinisiguro rin ng mga cookie na makilala ka pagbalik mo sa isang website.


Pareho lamang ba ang ginagawa ng lahat ng mga cookie?

Hindi, may iba't ibang uri ng cookie para sa iba't ibang layunin. Maaaring pag-uri-uriin ang mga cookie batay sa function, lifespan at ayon sa party na naglalagay nito sa isang website.


Paano ginagamit ng Booking.com ang mga cookie?

Ginagamit ng aming website ang mga sumusunod na cookies:


Gaano katagal nananatiling aktibo ang mga Booking.com cookie?

Ang mga cookie na aming ginagamit ay may magkakaibang lifespan. Ang maximum lifespan na aming itinalaga para sa ilan sa mga ito ay limang taon pagkatapos ng huling pagbisita mo sa aming website. Ang mga cookie ay maaaring burahin mula sa browser anumang oras na naisin.


Paano mo makikilala ang mga Booking.com cookie?

Makikita mo ang aming mga cookie sa iyong browser settings.


Gumagamit ba ang Booking.com ng mga third party cookie?

Oo, gumagamit ang Booking.com ng mga serbisyo ng mga trusted at recognized online advertising at marketing company. Maaari ring gumamit ang Booking.com ng mga third-party provider para sa analytical purpose. Upang paganahin ang mga serbisyo ng mga ito, kailangang maglagay ang mga kumpanyang ito ng mga cookie.

Ang mga provider na aming ginagamit ay tapat sa pagsasaayos ng consumer awareness at sa pagpapanatili ng responsableng business at data management practice at standard.

Pagdating sa mga online advertising at marketing company, sinusubukan naming makipagtulungan sa mga kumpanyang miyembro ng Network Advertising Initiative (NAI) at/o ng Interactive Advertising Bureau (IAB). Ang mga miyembro ng NAI at IAB ay sumusunod sa mga industry standard at mga code of conduct. Nag-aalok ang mga miyembro ng NAI at IAB ng general opt-out function ng behavioural advertising. Bisitahin ang www.networkadvertising.org and www.youronlinechoices.com para malaman kung anong mga NAI member ang naglagay ng advertising cookie file sa iyong computer. Para mag-opt out sa behavioural advertising program ng NAI o IAB member, i-check lamang ang box ng kumpanya kung saan gusto mong mag-opt out.

Para makontrol ang pagkuha ng data para sa analytics ng Google Analytics, maaari mong puntahan ang sumusunod na link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (para lang sa desktop).

Para makontrol ang pagkuha ng data para sa analytics ng Yandex.Metrika (isang tracking pixel na pagmamay-ari ng Russian search engine YANDEX), ang mga user na may language setting na Russian, Ukrainian, o Turkish ay maaaring pumunta sa sumusunod na link: yandex.com. Hindi ginagamit ang Yandex.Metrika para sa mga user na gumagamit ng ibang wika. Mayroon ka ring opsyon na mag-opt out mula sa Yandex personalized advertisement. Para magawa ito, puntahan ang page na ito at i-untick ang box na “Consider my interests”.



Kung hindi mo tinanggap ang mga partikular na cookie, maaaring hindi mo magagamit ang ilang mga function sa aming website. Ang pag-opt out sa isang advertising network ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakatanggap o makakasali sa online advertising o marketing analysis. Ang ibig sabihin nito ay ang network kung saan ka nag-opt out ay hindi na makakapagpadala sayo ng ads na ibinatay sa iyong mga web preference at browsing pattern.


Gumagamit ba ang Booking.com ng mga web beacon?

Maliban sa cookes, gumagamit minsan ng mga web beacon ang Booking.com. Ang web beacon ay isang maliit na graphic image na isang pixel lamang ang laki na ipinapadala sa iyong computer bilang bahagi ng page request o sa anyo ng isang HTML email message. Maaaring direkta o sa pamamagitan ng mga service provider, ginagamit namin ang mga ang pixel na ito bilang bahagi ng aming mga online advertisement sa aming website o sa mga third-party website upang malaman kung gagawa ng reservation ang mga user na pinakitaan ng online advertisement; upang ma-track ang conversion ng mga partner website at pag-aralan ang mga traffic pattern ng mga user upang lalo pang pagandahin ang mga serbisyong ibinibigay namin sa iyo.


Anong mga security procedure ang isinaayos ng Booking.com para protektahan ang iyong personal data?

Alinsunod sa European data protection laws, aming ipinapatupad ang mga reasonable procedure para maiwasan ang hindi pinayagang access at maling paggamit ng personal data.


Contact

Laging nasa iyo ang karapatan na i-review ang personal information na mayroon kami tungkol sa iyo. Puwede kang mag-request ng overview ng personal data mo sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa amin sa customer.service@booking.com. Ilagay ang "Request personal information" sa subject line ng email mo para mapadali ang paghawak sa request mo.

Puwede ka ring makipag-ugnayan sa amin kung tingin mo ay mali ang personal information na mayroon kami tungkol sa iyo, at kung tingin mo ay hindi na namin maaaring gamitin ang data mo, o kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa kung paano ginagamit ang personal information mo o tungkol sa Privacy Statement na ito. Magpadala ng email o sumulat sa amin gamit ang mga contact detail sa ibaba. Hahawakan namin ang request mo ayon sa kaugnay na Dutch data protection law. Puwede mong burahin ang user account mo anumang oras sa pamamagitan ng pag-sign in sa account mo sa Booking.com website at pagpili na tanggalin ang account mo.

Sino ang nagpo-proseso ng mga personal data sa Booking.com website at mga app?

Ang Booking.com B.V. ang nagkokontrol sa pagpoproseso ng personal na impormasyon sa mga website at mobile app nito. Ang Booking.com B.V. ay isang private limited liability company, na itinala bilang isang korporasyon sa ilalim ng mga batas ng Netherlands. Ang mga opisina nito ay matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands. Ang numero ng Dutch Data Protection Authority Notification ay 1288246. Kung mayroon kang mungkahi o komento tungkol sa privacy notice na ito, mangyaring magpadala ng email sa customer.service@booking.com.

Huling binago noong Nobyembre 2016