Разпечатай/Запази

2017-01-23 05:29:46

Правила и условия

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено (чрез дистрибуторите) до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия (мобилен) уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и предоставената в тях онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават, управляват и поддържат от Booking.com B.V. ("Booking.com", "нас", "ние" или "наш") и са предоставени единствено на вас за лична и некомерсиална употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу.

0. Дефиниции

"Booking.com", "нас", "ние" or "нашето" означава Booking.com B.V., ООД, регистрирано съгласно холандското законодателство с адрес Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands.

"Платформата" означава (мобилния) убсайт и приложенията, чрез които в налична Услугата и чрез които е притежавана, контролирана, поддържана и/или хоствана от Booking.com.

"Услугата" означава онлайн резервационна услуга (вкл. обработката на плащания) за различни продукти и услуги които в някои случаи са предоставени на Платформата от Доставчиците.

"Доставчик" означава доставчикът на настаняване (напр. хотел, апартамент, мотел, Б&Б), (тематични) паркове, атракции, музеи, туристически обиколки, круизи, трансфери, застраховки, и всякакви други туристически или подобни услуги, които в определени случаи са налични на Платформата.

1. Сфера на предлаганите услуги

Посредством тази Платформа ние (Booking.com B.V. и неговите (дистрибуционни) партньори) предоставяме онлайн платформа, чрез която Доставчиците могат да рекламират своите обекти и услугии чрез която която посетителите на Платформата могат да извършват резервация. Извършвайки резервация чрез Booking.com, вие влизате в директни договорни отношения с Доставчиците, чрез които правите резервация или от които купувате продукт или услуга (ако е приложимо). От момента, в който резервацията е направена, ние сме единствено в ролята на посредник между вас и Доставчика, препращайки данните на Вашата резервация към съответния Доставчик и изпращайки Ви имейл за потвърждение, който е от името на Доставчика.

При предоставяне на нашите услуги, информацията, която е показана се базира на съответната информация, предоставена ни от Доставчиците. Тъй като Доставчиците имат достъп до нашата екстранет мрежа, те са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени, броя на свободните стаи и всяка друга информация, поместена на Платформата. Въпреки, че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме, дали цялата налична информация е точна, пълна и коректна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни грешки), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа експлоатация на нашата Платформа), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всяко място за настаняване носи отговорността за точността, цялостта и истинността на информацията (включително цените и наличността), поместена на нашата Платформа. Нашият Платформа не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или (категорията) рейтинга, които всеки Доставчик (или удобствата, местоположението, продуктите и услугите) е обявил.

Нашата Услуга е на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация за съдържанието, софтуер, резервации, билети, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашата Платформа, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

2. Цени, зачерктнати цени и Гаранция за най-добра цена

Цените на нашата Платформа са силно конкурентни. Всички цени са за стая, за целия престой и са с включен ДДС и всички други данъци (подлежащи на промяна), освен ако не е посочено друго на нашата Платформа или в имейла с потвърждението на резервацията/билета. Цените на билетите са за човек или група и се предлагат в зависимост от наличността, както е посочено на билета (ако е приложимо). Доставчикът може да приспадне приложимите такси и данъци (вкл. туристически данък) в случай на неявяване или в случай на дължима такса за анулиране на резервацията. Приложимите такси могат да бъдат наложени от мястото за настаняване в случай на неявяване или при анулиране.

В някои случаи на нашата Платформа са показани по-ниски цени за определен престой, продукт или услуга. Въпреки това, за тези определени от Доставчика цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на съответния продукт или услуга и условията на резервацията.

Зачеркнатата цена, посочена за стая, е базирана на третата най-висока текуща цена на Доставчика за избрания от Вас продукт или услуга с едни и същи условия за резервация в 30-дневния прозорец в периода на Вашата резервация (което означава 15 дни преди и 15 дни след датата на настаняване. Ако между днешната дата и датата на настаняване има по-малко от 15 дни, ние ще вземем под внимание съответния брой дни, последващи датата на напускане). За да гарантираме обективността на сравнението, ние винаги сравняваме едни и същи условия за резервация (план на хранене, правила за анулиране и тип стая). Това означава, че можете да получите същата стая на по-ниска цена, ако става въпрос за настаняване на друга дата през годината.

Ние искаме вие да платите възможно най-ниската цена за своя престой. Ако след като вече сте резервирали чрез нас, намерите същото помещение за настаняване на по-ниска цена, но предлагано при същите условия, ние ще възстановим разликата в цената в съответствие с правилата и условията на .

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни.

Очевидни грешки (включително печатни) не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени.

3. Конфиденциалност и

Booking.com уважава личното ви пространство. Моля, прочетете нашите изявление за конфиденциалност и "бисквитки" (cookies) за повече информация.

4. Безплатно

Нашата услуга е безплатна, защото, за разлика от много други, ние не прилагаме такси за услугите си и не прибавяме каквито и да било допълнителни (резервационни) такси към цените на предлаганите стаи.

Местата за настаняване плащат на Booking.com комисионна (малък процент от цената на стаята) след като гостът е отседнал в (и е заплатил на) мястото за настаняване.

5. Кредитна карта или банков трансфер

В случаите, в които това е приложимо, някои места за настаняване предлагат възможността резервациите да се заплащат (частично или изцяло, в зависимост от платежната политика на мястото за настаняване) директно на мястото за настаняване по време на процеса на резервация, под формата на криптирано онлайн плащане (доколкото то се предлага от вашата банка). Определената сума се прехвърля директно от вашата кредитна/дебитна карта или от банковата ви сметка в полза на мястото за настаняване. Плащането се извършва от трета страна, наречена платежен оператор. Всички плащания, обработвани от нас за, от името на и прехвърляни на Доставчика във всеки случай ще представлява плащане на (част от) цената на резервацията от Ваша страна на съответния продукт или услуга, в окончателно уреждане (bevrijdende betaling) на такава (частична) дължима и платима цена и няма да може да си върне тези платени суми.

Моля, имайте предвид, че за определени цени (чиято стойност не може да се възстанови) или специални оферти, местата за настаняване могат да изискат предварително заплащане чрез банков трансфер или кредитна карта, поради което кредитната ви карта може да бъде предварително оторизирана (блокиране на средства) или задължена (понякога без възможност за възстановяване на средствата) при извършване и потвърждаване на резервацията. Моля проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да резервирате. Вие нямате право да подвеждате Booking.com под отговорност или отговорност за каквато и да било (разрешена, (както се твърди) неразрешена или погрешна) такса от Доставчика, и няма да изисквате (повторно) каквато и да била сума за валидна или удостоверена или упълномощена такса от Доставчика (включително за предплатени цени, неявявания и таксувани анулирания) на вашата кредитна карта.

В случай на измама или неоторизирано използване на вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане (обикновено в размер на 50 Евро или в равностойността в местна валута). Ако компанията или банката, издала вашата кредитна карта, удържи тези средства от вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашата Платформа, то ние ще ви платим сумата по това приспадане, възлизаща на обща сума до 50 Евро (или равностойността в местна валута). За да ви обезщетим, моля, съобщете за тази злоупотреба на компанията издалата вашата карта (в съответствие със съответните правила и процедури) и се свържете незабавно с нас чрез имейл (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Моля, посочете 'credit card fraud' (измама с кредитна карта) в полето "Относно" на вашия имейл и представете доказателство, че е извършено приспадане (напр. правилата и условията на компанията, издала кредитната карта). Това обезщетение се прилага само при резервация с кредитна карта, направена при използване на защитения сървър на Booking.com, като неразрешеното използване наличната ви кредитна карта е възникнало поради наша небрежност, докато сте ползвали защитения сървър, и не е по ваша вина.

6. Предплащане, анулиране, неявяване и с дребния шрифт

С извършването на резервация чрез Доставчик, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от Доставчика правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия (на доставка) и правила на Доставчика, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой (включително дребния шрифт на Доставчика, достъпен на платформата ни и съответните вътрешни правила на Доставчика), включително за оказвани услуги и/или предлагани от мястото за настаняване продукти (условията и правилата на доставка на мястото за настаняване можете да получите от съответното място за настаняване). Общите правила за анулиране или в случаите на непристигане за всеки Доставчик са налични на нашата Платформа на страницата с информация за съответния Доставчик, показват се по време на процеса на резервацията, както и в имейла за потвърждение или на билета (ако е приложимо). Моля обърнете внимание, че определени цени или специални оферти не подлежат на анулиране или промяна. В случай на неявяване или таксувано анулиране, Доставчикът може да Ви таксува приложимите градски/туристически данък. Моля, проверете информацията за резервацията на избрания от Вас продукт или услуга, преди да извършите самата резервация. Моля, имайте предвид, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане може да бъде анулирана (без предварително уведомление или предупреждение), ако съответната(ите) (оставаща/и) сума/и не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане в съответствие с платежната политика на мястото за настаняване и резервацията. Политиките на анулиране и предплащане могат да варират в зависимост от типа стая. Моля, внимателно прочетете с дребния шрифт (под вида стая или в долната част на всяка страница на Доставчик на нашата платформа) и важната информация в потвърждението на резервацията за допълнителни политики, които могат да бъдат прилагани от Доставчика (например по отношение на изискване за възраст, депозит, допълнителни такси за (анулиране на) групови резервации, допълнителни легла / без безплатна закуска, приемане на домашни любимци / карти). Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са на ваша отговорност и за ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако Доставчикът е не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

Ако желаете да прегледате, промените или анулирате вашата резервация, моля вижте имейла с потвърждение и следвайте инструкциите, посочени там. Моля, отбележете, че е възможно да ви бъде начислена такса за анулирането в съответствие с политиката на мястото за настаняване относно анулирането на резервации, (предварителните) плащанията и правилата при неявяване, или да не може да ви бъде възстановена (предварително) платената сума. Препоръчваме ви внимателно да прочетете политиката на мястото за настаняване относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

Ако ще пристигнете със закъснение на вече уточнената дата на настаняване или на следващия ден, моля, уведомете своевременно Доставчика, за да знае кога да Ви очакват и за да избегнете евентуално анулиране на резервацията и заплащане на неустойка за неявяване. Ако е необходимо, нашият отдел за връзка с клиенти може да Ви помогне да уведомите Доставчика. Booking.com не поема отговорност за последствията от късно пристигане, анулиране и таксувана от Доставчика неустойка за неявяване.

7. (Допълнителна) кореспонденция и комуникация

При извършване и приключване на резервация, вие се съгласявате да получите (i) имейл, който ще се постараем да ви изпратим малко преди вашата дата на настаняване. Имейлът съдържа информация за дестинацията, както и определена информация, и оферти (включително оферти от трети страни, които изрично сте посочили, че желаете да получавате), свързани с вашата резервация и дестинация. Вие се съгласявате също така да получите (ii) имейл, който ще се постараем да ви изпратим веднага след вашия престой в мястото за настаняване, с който ще ви поканим да попълните нашия формуляр за оценки на гости. Моля вижте нашето изявление за конфиденциалност и бисквитки (cookies) за повече информация относно как може да се свързваме с вас.

Booking.com не носи никаква отговорност за каквато и да било комуникация с Доставчика чрез платформата. Вие не следва да се възползвате от каквито и да било права от никоя заявка до или комуникация с Доставчика или (каквато и да било форма на) потвърждение за получаване на всякакъв вид комуникация или заявка. Booking.com не може да гарантира, че дадена заявка или комуникация ще бъде (надлежно и своевременно) получена/прочетена, взета под внимание, изпълнена или приета от Доставчика.

За надлежното завършване и осигуряване на резервацията, е необходимо да използвате правилен имейл адрес. Ние не носим никаква отговорност за (и не сме отговорни за удостоверяването на) несъществуващи или грешно изписани имейл адреси или непълни или грешни (мобилни) телефонни номера или номера на кредитни карти.

Каквито и да било заявки или оплаквания във връзка с Услугата трябва да бъдат направени своевременно, във всеки случай, в рамките на 30 дни след планираната дата на консумиране на продукта или услугата (напр. датата на напускане). Всяка заявка или оплакване, направено/а след 30-дневния период, може да бъде отхвърлено/а, а ищецът ще загуби правото си на всякаква компенсация (за щети или разходи).

Поради непрекъснатото обновяване и коригиране на цените и наличност,ите, ние Ви препоръчваме да направите снимки на екрана, когато правите резервация за подкрепите искането си (ако е приложимо).

8. Рейтинг, Програма за предпочитани партньори, категорицазия и отзиви от гости

Настройката по подразбиране на рейтинга на Доставчика на нашата Платформа е „Препоръчани“ (или друг еквивалент) („Рейтинг по подразбиране“). За Ваше удобство, ние също така предлагаме други начини за класиране на Доставчика. Моля, имайте предвид, че Рейтингът по подразбиране е създаден посредством напълно автоматизирана система за класиране (алгоритъм) и на базата на множество критерии, които включват не само популярността на Доставчика сред нашите посетители, но също така и на информация за обслужването на клиенти и определени данни, свързани с резервациите (брой на резервациите, анулиранията, процента на конверсия и т.н.). Навременното плащане на комисиона от страна на Доставчика и процента на комисионата също са включени в алгоритъм и те са два главните (но не и водещи) фактора в Рейтинга по подразбиране.

В някои градове и региони Booking.com прилага Програма за предпочитани партньори, която позволява на Доставчиците, отговарящи на определени критерии, да се появяват по-напред в резултатите в категория "Препоръчани" за съответния град / регион. Предпочитаните Доставчици са маркирани със символа "вдигнат нагоре палец" и заплащат по-висока комисионна в замяна на по-висок рейтинг в резултатите от търсенето. Само Доставчиците, които отговарят и поддържат определени квалификационни критерии, могат да бъдат обозначени като предпочитани.

Категоризацията, използвана за друг тип настаняване, различен от хотел, може да не съответства на тази, която се използва за определянето на броя на звездите на хотелите.

Получените оценки на гости могат да бъдат (а) публикувани на страницата на съответния Доставчик на нашата Платформа с единствената цел да информират (бъдещите) клиенти за обслужването (нивото) и качеството на съответния Доставчик. Получените оценки на гости могат също така (b) да бъдат (изцяло или частично) използвани и публикувани, изцяло по усмотрение на Booking.com, например за маркетингови кампании, промоции или за подобряване на предлаганите услуги, на нашата Платформа, както и на социални платформи, бюлетини, в специални промоции, софтуерни приложения и други информационни канали, които Booking.com притежава, хоства, управлява или контролира. Ние си запазваме правото да коригираме, отхвърляме или премахваме оценки, изцяло по наше усмотрение. Формулярът за оценки на гостите трябва да се разглежда като социологическо проучване и не включва никакви (допълнителни търговски) оферти, покани и поощрения.

9. Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с услугите ни, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение (независимо дали е за едно събитие или поредица от свързани събития).

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, дъщерни дружества, партньорски организации, дистрибутори, дистрибуционни партньори, агенти или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция;(2) за никаква неточност, свързана с (описателна) информация (включително цени, наличност и рейтинги) на Доставчика, достъпна на нашата Платформа; за извършените услуги (3) или продуктите, предлагани от Доставчика или други бизнес партньори, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашата Платформа, за каквато и да било (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от Доставчика или които и да било други наши бизнес партньори (включително който и да било от техните служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или рекламирани на или през Платформата; включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Независимо от това дали заплащате или не на Доставчика за избрани от Вас стая, продукт или услуга, или ние Ви съдействаме при заплащането на цената (на стаята/резервацията), Вие се съгласявате с това, че по всяко време Доставчикът носи отговорността за събирането, удържането, прехвърлянето и заплащането на всички приложими данъци върху крайната цена (на стаята/резервацията) , на съответните данъчни власти. Booking.com не носи отговорност за събирането, удържането, прехвърлянето и заплащането на приложимети данъци върху крайната цена на стаята, на съответните данъчни власти, налични на Платформата.

Качвайки снимки / изображения в нашата система (например в допълнение към отзив) Вие удостоверявате, гарантирате и се съгласявате, че притежавате авторските права за снимките / изображенията и се съгласявате, че Booking.com може да използвате качените снимки / изображения на своя (мобилен) уеб сайт и приложения, както и в (онлайн / офлайн) рекламни материали и публикации и както Booking.com по своя преценка намери за добре. Вие давате на Booking.com неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя снимките / изображения както Booking.com по свое усмотрение намери за добре. С качването на тези снимки / изображения лицето, което качва снимката/снимките приема цялата юридическа и морална отговорност за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само притежателите на място за настаняване), дължащи се на публикуването и употребата на тези снимки / изображения от страна на Booking.com. Booking.com не притежава или препоръчва качените снимки/ изображения. Истинността, валидността и правото да се използват всички снимки / изображения се поема от лицето, което е качило снимката, и не е отговорност на Booking.com. Booking.com отрича всякаква отговорност и задължения за публикуваните снимки. Лицето, качило снимка гарантира, че снимките / изображения не съдържат вируси, троянски коне или заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички снимки / изображения, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и / или могат да бъдат отстранени / изтрити от Booking.com по всяко време и без предизвестие.

10. Права върху интелектуалната собственост

Осен ако не е упоменато друго, софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашата Платформа, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашата Платформа са собственост на Booking.com B.V. и нейните доставчици, освен ако не е посочено друго.

Booking.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на ) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на ) Платформата , на която е предоставена услугата (включително Оценките от гостите и превода на съдържанието) и вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате , публикувате , насърчавате ,продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието (включително преводите на съдържанието и оценките от гостите ) или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.До степен, в която бихте (изцяло или частично) използвали или комбинирали нашето (преведено) съдържание (включително отзиви от гости) или в друг случай бихте притежавали права върху интелектуална собственост в рамките на Платформата или каквото и да било (преведено) съдържание или отзиви от гости, Вие възлагате, прехвърляте и предоставяте всички интелектуални права на Booking.com. Всяко неправомерно използване или нарушение на някоя от посочените по-горе действия или поведение ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост (включително авторското право и правата върху базата данни).

11. Разни

До степента, позволена от закона, тези правила и условия, както и предоставянето на нашите услуги се уреждат и тълкуват в съответствие с холандското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища в Амстердам, Холандия.

Оригиналната английска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между английската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия е достъпна на нашата Платформа (като изберете английски език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

12. За Booking.com и подпомагащите компании

Всички наши услуги се предоставят от Booking.com B.V., което е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Холандия, чийто офис е на адрес Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Холандия. Дружеството е регистрирано в търговската камара в Амстердам с номер 31047344. Регистрационният номер на дружеството по ДДС е NL805734958B01.

Седалището на Booking.com е в Амстердам, Холандия и се подпомага от различни партньорски групи ("подпомагащите компании") по целия свят. Някои от тези компании предлагат ограничени услуги като поддръжка на клиенти (само по телефона). Подпомагащите компании нямат Платформа (и нямат права да контролират, управляват не оперират Платформата). Подпомагащите компании нямат право да предоставят услугата, да представляват Booking.com , да подписват договори от името и в полза на Booking.com. Вие нямате (юридически или договорни) отношения с подпомагащите компании. Подпомагащите компании не са оторизирани да играят ролята на агент на услугата на Booking.com. Booking.com не приема за седалище нито едно място, местоположение или офис по света (нито офисите на неговите подпомагащи компании) освен неговия регистриран офис в Амстердам.