Viešbučiai ir kitos viešnagės vietos mieste Lijiang

Lijiang gavo aukštą įvertinimą, kaip senamiestis iš 2 svečių iš Lietuvos!