ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีการทำงานของบริการด้านการจองออนไลน์ของเรา | ที่พัก

บริการของ Booking.com ในฐานะตัวกลาง

"Booking.com" หมายถึง Booking.com B.V. บริษัทจำกัดความรับผิดที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีที่อยู่จดทะเบียนคือ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands

Booking.com เป็นบริษัทย่อยในเครือ Booking Holdings Inc. ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและถือหุ้นทั้งหมด

Booking.com เป็นเจ้าของเว็บไซต์ "www.booking.com" และแอปพลิเคชั่น (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม")

Booking.com ให้บริการด้านการจองออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม โดยผู้ให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม และผู้ให้บริการอื่น ๆ ("ผู้ให้บริการ") สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจอง และผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อทำการจองได้

Booking.com B.V. ไม่ซื้อหรือขาย (ต่อ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการจอง ท่านจะชำระเงินให้กับผู้ให้บริการโดยตรง (ในแง่นี้ Booking.com อาจมีบทบาทในด้านการช่วยอำนวยความสะดวก)

เมื่อทำการจองผ่านแพลตฟอร์ม เท่ากับว่าท่านได้มีการผูกพันทางสัญญาโดยตรงกับผู้ให้บริการซึ่งท่านทำการจองด้วย เว้นแต่จะระบุเป็นอื่นอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ Booking.com จะมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่านกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและจะส่งอีเมลยืนยันให้กับท่านในนามและแทนผู้ให้บริการ เว้นแต่จะระบุเป็นอื่นอย่างเฉพาะเจาะจง

บริการด้านการจองของเราให้บริการท่านฟรี

Booking.com อาจให้บริการวิธีชำระเงินบนแพลตฟอร์มบางวิธีสำหรับการชำระเงิน (ล่วงหน้า/มัดจำ) ของยอดชำระการจองจากลูกค้า เพื่อให้สามารถชำระเงินและดำเนินการสำหรับและในนามของผู้ให้บริการด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือการชำระเงินออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ (ตามที่มีให้ใช้) ทั้งนี้ Booking.com อาจอนุญาตให้ผู้ดำเนินการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามสามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินได้ การอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินที่ Booking.com มอบให้ผู้บริการนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า

ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการจอง โดยข้อเสนอจากผู้ให้บริการดังกล่าวซึ่งแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นถือเป็นการผูกพันทางสัญญากับ Booking.com ทั้งนี้ Booking.com ไม่มีความเกี่ยวข้องด้านทุนกับผู้ให้บริการแต่อย่างใด

สำหรับการผูกพันทางสัญญานี้ ผู้ให้บริการจะชำระค่าคอมมิชชั่น (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคาห้องพัก)) ให้กับ Booking.com หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เช่น หลังจากที่ลูกค้าได้เข้าพัก (และชำระเงิน) ให้กับผู้ให้บริการแล้ว)

การละเมิดภาระผูกพันที่ผู้ให้บริการมีต่อ Booking.com อาจนำไปสู่การยกเลิกการขายบนแพลตฟอร์ม

ความครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถจองได้ผ่านแพลตฟอร์มนั้นอาจไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการที่มาลงทะเบียนไว้ไม่จำเป็นต้องเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการจองทั้งหมดที่ตนมีไว้บนแพลตฟอร์ม

Booking.com จะไม่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันจากผู้ให้บริการซึ่งไม่ได้มีการผูกพันทางสัญญากับ Booking.com ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพหรือไม่ใช่มืออาชีพก็ตาม

บนแพลตฟอร์ม ท่านจะพบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการจองจำนวนหนึ่งจากทั่วโลกซึ่งสามารถจองได้ผ่านแพลตฟอร์ม

ในหน้าผลการค้นหา ท่านจะพบผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งทั้งในประเทศ ภูมิภาคหรือเมืองที่บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ขายอยู่

ข้อมูลอัปเดต

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่แสดงบนแพลตฟอร์มนั้นอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการมอบให้เรา โดยผู้ให้บริการเป็นผู้อัปเดตราคา จำนวนห้องว่าง และตัวเลือกตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปในลักษณะที่ผู้ให้บริการต้องการโดยผ่านเว็บไซต์เอกซ์ทราเน็ตซึ่งผู้ให้บริการสามารถใช้งานได้

Booking.com พยายามอย่างเต็มที่ที่จะอัปเดตแพลตฟอร์มตามเวลาจริง อย่างไรก็ตาม การอัปเดตเนื้อหา (เช่น คำอธิบายหรือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการ) อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

อันดับของผู้ให้บริการ (ที่พัก)

 • ตัวเลือกติดอันดับ (อันดับตั้งต้น):

  Booking.com มีเป้าหมายที่จะแสดงผลการค้นหาซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย โดยแสดงอันดับตั้งต้นของผู้ให้บริการแบบปรับตามลูกค้าบนแพลตฟอร์ม ลูกค้าสามารถเลื่อนดูอันดับตั้งต้นนี้ได้ ตลอดจนใช้เกณฑ์ค้นหาและจัดเรียงอันดับแบบอื่น ๆ เรียกได้ว่าสามารถปรับการแสดงผลการค้นหาให้ได้การจัดอันดับอิงตามหลักเกณฑ์อื่น ทั้งนี้ Booking.com ใช้อัลกอริทึมที่หลากหลายเพื่อสร้างการจัดอันดับตั้งต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  Booking.com ได้ระบุว่าตัวแปรที่จะเอ่ยถึงต่อจากนี้สัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับการที่ลูกค้าจะได้พบผู้ให้บริการที่เหมาะสม ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับตัวแปรดังกล่าวในอัลกอริทึม (ตัวแปรหลัก) โดยมีดังต่อไปนี้ ประวัติการค้นหาส่วนตัวของลูกค้า อัตรา "เห็นและคลิก" จากหน้าค้นหาไปยังหน้าโรงแรม ("อัตราที่เห็นและคลิก" หรือ "CTR") จำนวนของการจองที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้าชมหน้าผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม ("อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง") ยอดจองทั้งหมด (รวมที่มีการยกเลิก) และยอดจองสุทธิ (ไม่รวมที่มีการยกเลิก) ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองและอัตราที่เห็นและคลิกนั้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงคะแนนรีวิว (ทั้งคะแนนรวมและส่วนประกอบ) จำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จอง นโยบาย ราคา (ที่แข่งขันได้) คุณภาพของเนื้อหา และคุณลักษณะบางอย่างของผู้ให้บริการ นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการจ่ายหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ Booking.com ได้ (เช่น ผ่านการตกลงเชิงธุรกิจกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรธุรกิจ) ก็อาจส่งผลต่ออันดับตั้งต้นได้อีกด้วย เช่นเดียวกับประวัติการชำระเงินตรงเวลาของผู้ให้บริการ

  ผู้ให้บริการอาจสามารถทำให้อันดับของตนเองเปลี่ยนแปลงได้โดยเข้าร่วมโปรแกรมบางอย่าง (ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว) เช่น โปรแกรม Genius ข้อเสนอ โปรแกรมที่พักแนะนำ และ Visibility Booster (โดยสองอย่างหลังเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการจ่ายคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นให้ Booking.com) โดยผู้ให้บริการแนะนำจะมีสัญลักษณ์ "ยกนิ้ว" และมีเพียงผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติบางประการและสามารถรักษาคุณสมบัติดังกล่าวไว้ได้จึงจะได้เป็นผู้ให้บริการแนะนำ

 • แสดงที่พักสไตล์ที่อยู่อาศัยก่อน:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการที่พักซึ่งผ่านเกณฑ์ของ Booking.com ว่าเป็นที่พักสไตล์ที่อยู่อาศัยก่อน

 • ราคา (ต่ำสุดก่อน):

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการโดยเรียงจากราคาต่ำกว่าไปสูงกว่า

 • คะแนนรีวิวและราคา:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการโดยเรียงจากที่คุ้มค่าเงินมากที่สุดไปน้อยที่สุดโดยพิจารณาจากคะแนนรีวิวและราคา

 • ระดับดาวและระดับคุณภาพอื่น ๆ:

  ข้อเสนอแสดงโดยอิงตามจำนวนดาว (น้อยไปมากหรือมากไปน้อย) ซึ่งผู้ให้บริการแจ้งไว้กับ Booking.com ทั้งนี้การจัดระดับดาวจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับ (ในท้องถิ่น) และอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ) เช่น องค์กรที่ประเมินระดับของโรงแรม (อย่างเป็นทางการ) หรืออิงจากความคิดเห็นของผู้ให้บริการเอง โดยไม่พิจารณาจากเกณฑ์ที่เป็นกลาง Booking.com ไม่ได้เป็นผู้กำหนดระดับดาวของผู้ให้บริการซึ่งปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม Booking.com ไม่มีความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับระดับดาวและจะไม่ตรวจสอบข้อมูลในส่วนดังกล่าว โดยรวมแล้วการจัดระดับดาวเป็นตัวแทนว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดตามกฎหมาย (ถ้ามี) หรือ (หากไม่มีการควบคุม) เมื่อเทียบกับในส่วนหรือมาตรฐานของแวดวง (ที่ใช้กันทั่วไป) ในแง่ของราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่มี (ข้อกำหนดและมาตรฐานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือองค์กร) ระดับคุณภาพนั้นใช้กับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่โรงแรม (ยกตัวอย่างเช่น เบดแอนด์เบรกฟาสต์) และอาจไม่สอดคล้องกับระบบการจัดระดับดาวที่ใช้กับโรงแรม ในกรณีที่เราได้รับข้อมูลว่าผู้ให้บริการอาจมีระดับดาวบนแพลตฟอร์มของเราที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เราจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับผู้ให้บริการและขอให้ปรับระดับดาวหรือยืนยันว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตามจริงแล้ว

  เมื่อใช้เกณฑ์ค้นหาตามระดับดาว ผลการค้นหาอาจมีระดับคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการใช้บนแพลตฟอร์มปรากฏร่วมด้วยเช่นกัน เช่น ที่พักให้เช่า โดย Booking.com เป็นผู้กำหนดระดับคุณภาพนี้ให้กับที่พักซึ่งมีลักษณะเหมือนบ้านพักหรืออพาร์ตเมนต์ เช่น อพาร์ตเมนต์ วิลลา และบ้านพัก ทั้งนี้ระดับคุณภาพนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ขนาด ภาพถ่าย คะแนนรีวิว ที่ตั้ง และบริการ เมื่อใช้เกณฑ์ค้นหาตามระดับดาว ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดง "เฉพาะโรงแรมเท่านั้น" เพื่อไม่แสดงที่พักให้เช่า

 • ระดับดาวและราคา:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการโดยเรียงจากที่คุ้มค่าเงินมากที่สุดไปน้อยที่สุดโดยพิจารณาจากระดับดาว (รวมถึงระดับคุณภาพอื่น ๆ) และราคา

 • Genius:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการที่มีราคา Genius ก่อน

 • ได้คะแนนสูง:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากลูกค้าก่อน (จากคะแนนสูงไปต่ำ)

 • ระยะห่างจากใจกลางเมือง:

  ระบบจะแสดงผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองที่สุดก่อน (จากใกล้ที่สุดไปไกลที่สุด)

ส่วนประกอบด้านราคาและค่าธรรมเนียมที่อาจมีเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดและแจ้งราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม Booking.com อาจมอบเครดิต/สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า โดย Booking.com จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

ระบบจะแสดงราคาสำหรับตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกซึ่งผู้ให้บริการเสนอไว้อย่างหลากหลาย โดยตัวเลือกคือการรวมวันเช็คอิน วันเช็คเอาท์ ประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก มื้ออาหาร (ถ้ามี) และนโยบายยกเลิกเข้าด้วยกัน (เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่น) ในบางกรณีอาจมีอย่างอื่นเข้ามากำหนดคำนิยามของตัวเลือกด้วย

ราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มรวมค่าธรรมเนียมและการเรียกชำระต่าง ๆ ที่บังคับ/ไม่สามารถเลี่ยงได้เอาไว้ทั้งหมดตามขอบเขตที่เรารับทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการเรียกชำระดังกล่าวและคำนวณได้อย่างสมเหตุสมผล ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจมีการเรียกเก็บนี้อาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ ผู้ให้บริการ ประเภทห้องพักที่เลือก และจำนวนผู้เข้าพัก โดยคำอธิบายราคาแต่ละรายการนั้นจะระบุว่าได้รวมและไม่รวมภาษีใดบ้าง (ถ้ามี) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่รวมอยู่ในราคามักสามารถดูได้ที่รายละเอียด/คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งปรากฏใกล้กับราคา ถึงแม้ว่ารายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบของราคาได้ดียิ่งขึ้น แต่ก็อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในอีเมลยืนยันของท่านเช่นกัน โปรดทราบว่าภาษีต่าง ๆ อาจแตกต่างกันออกไปตามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น

แพลตฟอร์มแสดงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ให้บริการเสนอ (ตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้กับ Booking.com) หากต้องการดูข้อมูลดังกล่าว คลิกที่ชื่อของผู้ให้บริการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอ ทั้งนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการหรืออุปกรณ์บางอย่าง เช่น อาหารเช้า บริการทำความสะอาด หรืออินเทอร์เน็ต ในกรณีที่อยากทราบว่าบริการและ/หรืออุปกรณ์ใดรวมอยู่ในราคาบ้าง เพียงเอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมายคำถามซึ่งปรากฏอยู่ในคอลัมน์ "ตัวเลือกของท่าน"

เครื่องมือแปลงสกุลเงินบนแพลตฟอร์มของเรามีเพื่อจุดประสงค์ด้านการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรยึดเป็นหลัก เนื่องจากราคาดังกล่าวถูกต้องและมีผลเฉพาะในขณะที่ทำการจองเท่านั้น โดยราคาจริงอาจต่างไป

วิธีจัดการกับข้อพิพาท

การผูกพันทางสัญญานั้นเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเข้าพักหรือประสิทธิภาพในการให้บริการจะต้องแจ้งไปยังผู้ให้บริการโดยตรง

การให้บริการของเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และศาลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคสามารถอิงตามกฎหมายผู้บริโภคที่บังคับใช้ในกฎหมายและศาลที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป เราขอแนะนำให้แจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ ไปที่ Booking.com ก่อนโดยติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ ลูกค้าสามารถอัปโหลดข้อร้องเรียนที่แพลตฟอร์ม Online Dispute Resolution (ODR) ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ โดยสามารถไปยังแพลตฟอร์มนี้สำหรับแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/odr

การจองซ้ำซ้อน

การจองทุกรายการที่ยืนยันทันทีบน Booking.com จะได้รับการยืนยันโดยตรงกับทางผู้ให้บริการตามจำนวนห้องว่างที่ได้ระบุไว้ทางออนไลน์ โดย Booking.com มีแนวทางและจะให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการที่พักเพื่อให้แก้ไขปัญหาการจองซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการที่พักจะต้องจัดสรรที่พักให้กับการจองทุกรายการที่จองผ่านเว็บไซต์และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการปัญหาการจองซ้ำซ้อน หากผู้ให้บริการที่พักมีการจองซ้ำซ้อนและไม่สามารถจัดหาที่พักทดแทนที่เหมาะสมได้ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากมีการชำระล่วงหน้าแล้ว) หรือจะเลือกที่พักที่คล้ายกันและมีราคาเท่ากัน (ถ้ามี) ก็ได้

ระยะเวลาในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับประเภทของการชำระเงิน สำหรับการจองที่ใช้บริการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินโดย Booking.com นั้นเราจะเป็นผู้คืนเงินให้ลูกค้า โดย 90% ของกรณีนี้การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการหลังจากช่วงดังต่อไปนี้:

 • a) หลังยกเลิกการจองเนื่องจากการจองซ้ำซ้อนซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว หรือ

 • b) หลังได้รับและตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการเรียกชำระเงินเรียบร้อยแล้วหลังเข้าพัก ในกรณีที่อาจมีการคืนเงินส่วนต่างของราคา (ถ้ามี) ซึ่งเกิดจากการย้ายที่พัก

สำหรับการจองอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการที่พักเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการชำระเงินนั้น ผู้ให้บริการที่พักจะรับผิดชอบด้านดำเนินการคืนเงิน ในกรณีนี้เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าที่พักซึ่งเกิดการจองซ้ำซ้อนจะคืนเงินให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่มีการหาที่พักทดแทนให้ ลูกค้าต้องส่งใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ของที่พักทดแทนมาให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เพื่อที่จะได้เริ่มขั้นตอนการคืนเงิน

การจัดการข้อร้องเรียน

เรามีหลายช่องทางที่เปิดให้ท่านส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนมายังทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยหน้าศูนย์ช่วยเหลือของเรามีคำถามต่าง ๆ ที่เราพบบ่อยที่สุด รวมถึงข้อมูลสนับสนุนที่จะช่วยท่านจัดการการจอง นอกจากนี้ในหน้าดังกล่าวท่านยังสามารถติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ โดยระบบจะนำท่านไปยังช่องทางที่เราสามารถให้บริการได้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชท ข้อความ อีเมล หรือโทรศัพท์ ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสามารถส่งข้อความถึงทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้โดยตรงผ่านหน้าข้อมูลการจองหรือแอปในอุปกรณ์พกพา ข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ และจะมีการดำเนินการตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่ส่งเข้ามา โดยทั่วไปแล้ว 75% ของข้อร้องเรียนได้รับการตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง และ 95% ได้รับการตอบกลับภายใน 10 วันทำการ

ในกรณีที่คำอธิบายที่พักมีความคลาดเคลื่อน เราจะตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่มีการแจ้งเข้ามา รวมถึงขอให้ที่พักคู่ค้าของเราแก้ไขข้อมูลที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มหากจำเป็น และหากปัญหายังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ได้รับการแก้ไข เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเปิดให้จองโดยผู้ให้บริการที่พักรายดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่มีการโหลดราคาไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการจะต้องติดต่อลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสมก่อนถึงวันที่จองไว้ โดยเราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและเจรจาระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าเพื่อหาข้อตกลงที่น่าพึงพอใจร่วมกัน