พิมพ์ / บันทึก

2017-11-23 14:31:53

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย) ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์ เมื่อเข้าใช้ เลือกดู หรือดำเนินการบนฟังก์ชั่นใด ๆ ของเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา (ซึ่งมีความหมายรวมถึง "เว็บไซต์") และ/หรือดำเนินการจองกับเราแล้ว นั่นหมายความว่าท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (รวมทั้งคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล)

หน้าเหล่านี้ เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ รวมถึงบริการจองออนไลน์บนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง Booking.com B.V. เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดสรร อีกทั้งให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

0. คำนิยาม

"Booking.com" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นั้นต่างหมายถึง Booking.com B.V. บริษัทจำกัดที่ก่อตั้งดำเนินงานภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีที่อยู่จดทะเบียนคึอ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands

"แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (รวมบนอุปกรณ์พกพา) ซึ่งมีบริการและ Booking.com เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล

"บริการ" หมายถึง บริการจองออนไลน์ (รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านชำระเงิน) ของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหลายที่ผู้ให้บริการจัดให้มีเป็นระยะ ๆ บนแพลตฟอร์ม

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ เป็นต้น) สวน (อีกทั้งสวนสนุก) สถานที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์ ทัวร์ชมเมือง เรือสำราญ ทัวร์รถไฟและรถบัส ระบบขนส่ง ผู้จัดทัวร์ ประกันภัย และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งจัดสรรให้ลูกค้าจองบนแพลตฟอร์มเป็นระยะ

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

ด้วยแพลตฟอร์ม เรา (Booking.com B.V. และคู่ค้า (ตัวแทนจำหน่าย) ของเรา) ให้บริการช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถประกาศและโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสามารถทำการจองได้ (เช่น บริการจองต่าง ๆ ) เมื่อดำเนินการจองผ่าน Booking.com ถือว่าท่านได้ทำสัญญา (ทางกฏหมาย) โดยตรงกับผู้ให้บริการที่ท่านจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น (หากมี) เมื่อท่านเริ่มดำเนินการจอง เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการ ส่งต่อข้อมูลการจองของท่านไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมลให้กับท่านในนามของผู้ให้บริการนั้น ๆ

เมื่อรับบริการจากเรา ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการนั้น ๆ จะสามารถเข้าถึงระบบเอกซ์ทราเน็ต และมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการปรับปรุงราคา จำนวนห้องว่าง และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะที่เหมาะสมและความใส่ใจต่อบริการของเรา เราไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรงหรือสมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการที่พักแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูล (พรรณนา) (รวมถึงราคาและห้องว่าง) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ใช่และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองผู้ให้บริการใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) เกี่ยวกับคุณภาพ ระดับบริการ หรือคะแนน (ระดับดาว)

บริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

2. ราคา ราคาที่ขีดออก และการรับประกันราคาถูกที่สุด

ราคาบนแพลตฟอร์มของเราเป็นราคาถูกที่สุด ราคาห้องพักทั้งหมดคือสำหรับหนึ่งห้องตลอดการเข้าพักของท่าน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีการค้า และภาษีอื่น ๆ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้) ไว้แล้ว นอกจากจะระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มหรือในอีเมล/ตั๋วยืนยันการจอง ราคาตั๋วต่อท่านหรือต่อกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับตามที่ระบุบนตั๋ว (หากมี) ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงภาษีนักท่องเที่ยว/ภาษีเมือง) ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือไม่เข้าใช้บริการ ที่พักอาจเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่เข้าเช็คอินหรือมีค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

บางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจเสนอราคาที่ถูกกว่าสำหรับการเข้าพัก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยราคาที่ผู้ให้บริการกำหนดนั้นอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ เช่น ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถรับเงินคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ และการจองโดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง

ราคาห้องพักที่ถูกขีดออกอ้างอิงจากราคาล่าสุดซึ่งสูงที่สุดสามอันดับแรกของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีเงื่อนไขการจองเหมือนกัน ภายในช่วงเวลา 30 วันใกล้เคียงกับวันเช็คอินที่ท่านระบุ (15 วันก่อน และ 15 วันหลังวันเช็คอิน หากระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันเช็คอินน้อยกว่า 15 วัน เราจะนับจำนวนวันหลังจากวันเช็คอินเพื่อให้ครบ 30 วัน) และเพื่อการเปรียบเทียบอย่างยุติธรรม เราจะใช้เงื่อนไขการจองประเภทเดียวกันเสมอ (เช่น มื้ออาหาร นโยบายการยกเลิก ประเภทห้องพัก) ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถจองห้องพักในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับวันที่เช็คอินอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี

เราต้องการให้ท่านได้จ่ายค่าที่พักในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านพบที่พักใด ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการจองเดียวกันทางอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกกว่าของเราหลังจากที่ท่านได้จองห้องพักกับเราเรียบร้อยแล้ว เราจะจ่ายราคาส่วนต่างให้ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ รับประกันราคาถูกที่สุด.

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้ความเที่ยงตรงแน่นอนกับท่านได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (รวมทั้งการพิมพ์ผิด) ไม่มีผลผูกมัด

ข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ

3. ความเป็นส่วนตัว

Booking.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมเนื่องจากเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ จากท่านสำหรับการให้บริการของเราและไม่เพิ่มค่าธรรมเนียม (การจอง) ในอัตราค่าห้องพัก ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

ผู้ให้บริการจะจ่ายคอมมิชชั่น (ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเล็กน้อยจากราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคาห้องพัก)) ให้กับ Booking.com หลังจากลูกค้าสิ้นสุดการใช้บริการหรือผลิ ลูกค้าเข้าพัก (และชำระค่าที่พัก) แล้ว

5. บัตรเครดิต

ในบางกรณี ผู้ให้บริการบางรายอาจเปิดโอกาสให้ชำระเงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในนโยบายการชำระเงินของที่พัก) สำหรับการจองให้กับผู้ให้บริการระหว่างที่ดำเนินกระบวนการจอง โดยชำระผ่านทางช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย (ในขอบเขตที่ธนาคารของท่านให้บริการและให้ความช่วยเหลือ) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ Booking.com จะอำนวยความสะดวก (ผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม) ด้านการชำระเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น บริการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน) ตามที่ผู้ให้บริการเลือก (Booking.com จะไม่กระทำการหรือดำเนินการใดในฐานะผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์และบริการนั้น) การชำระเงินจะดำเนินการอย่างปลอดภัยจากบัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีธนาคารของท่าน ไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม การชำระเงินใด ๆ ในลักษณะนี้ให้กับผู้ให้บริการหมายถึงท่านได้ชำระเงิน (บางส่วน) ของยอดจองในแต่ละรายการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในยอดสุดท้าย (bevrijdende betaling) ของราคา (บางส่วน) ตามเวลาที่กำหนด และท่านไม่สามารถขอรับเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

เมื่อมีการชำระเงินสำหรับการจองผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิต การชำระเงินดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดย eNett International USA, LLC (สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ออกในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น American Express) หรือโดย eNett International (UK) Limited (โดยมีสถานะการค้าขายเป็น "บริการจองโรงแรม") (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นบุคคลที่สามและเป็นผู้ค้าขาย eNett International USA, LLC (สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ออกในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น American Express) หรือ eNett International (UK) Limited (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) ได้รับมอบหมายจาก และได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการด้านการชำระเงินสำหรับการจองของท่าน eNett International USA, LLC (สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ออกในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น American Express) หรือ eNett International (UK) Limited (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) จะได้รับการระบุว่าเป็นผู้ค้าขาย อนึ่ง เมื่อได้รับการชำระเงินจาก eNett International USA, LLC (สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ออกในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น American Express) หรือ eNett International (UK) Limited (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อผู้ให้บริการที่พักถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ถึงแม้ eNett International USA, LLC (สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ออกในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น American Express) หรือ eNett International (UK) Limited (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) จะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต แต่ Booking.com จะเป็นผู้ให้บริการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการจองที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

หากท่านชำระเงินสำหรับการจองผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ดำเนินการโดย eNett International (UK) Limited (สำหรับบัตรอื่น ๆ และบัตร American Express ทั้งหมด) การทำธุรกรรมจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเวลส์ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า สำหรับราคาหรือข้อเสนอพิเศษบางประเภท (เช่น ไม่สามารถรับเงินคืนได้) ผู้ให้บริการอาจกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าผ่านทางการโอนเงิน (ถ้ามี) หรือทางบัตรเครดิตหรือเดบิต ดังนั้น เมื่อทำการจองอาจมีการกันวงเงินล่วงหน้าหรือเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่าน (บางครั้งอาจไม่มีตัวเลือกรับเงินคืน) โปรดตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ของตัวเลือกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจอง ทั้งนี้ Booking.com หรือ EMS จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกชำระเงินโดยผู้ให้บริการ (ทั้งที่ได้รับอนุมัติ (ถูกกล่าวหาว่า) ไม่ได้อนุมัติ หรือผิดพลาด) และไม่รับคำร้อง (อีกครั้ง) เกี่ยวกับยอดเงินที่ถูกเรียกชำระโดยผู้ให้บริการอย่างถูกต้องและที่ได้รับอนุมัติ (รวมถึงราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน และค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิก) ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่าน

ในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือมีบุคคลที่สามใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะแบกรับความเสี่ยงและจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกงดังกล่าวหรือการใช้งานโดยมิชอบ ซึ่งบางครั้งอาจมีค่าเสียหายส่วนแรก (โดยทั่วไปกำหนดไว้ที่ EUR 50 (หรือมูลค่าที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)) ในกรณีที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของท่านเรียกชำระค่าเสียหายส่วนแรกจากท่านอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยมิชอบสืบเนื่องจากการจองบนแพลตฟอร์มของเรา เราจะชำระเงินดังกล่าวให้กับท่าน โดยมียอดรวมสูงสุดไม่เกิน EUR 50 (หรือมูลค่าที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) อนึ่ง เพื่อให้สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่าน โปรดรายงานการฉ้อโกงนี้ไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน (โดยเป็นไปตามกฎและกระบวนการรายงานของผู้ให้บริการ) และติดต่อเราทางอีเมลทันที (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz) โปรดระบุหัวข้ออีเมลของท่านเป็น "การฉ้อโกงบัตรเครดิต" (credit card fraud) และแนบหลักฐานที่ท่านถูกเรียกชำระค่าเสียหายส่วนแรก (เช่น นโยบายของบริษัทบัตรเครดิต) การชดเชยนี้ครอบคลุมเฉพาะการจองที่ใช้บัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Booking.com และการใช้งานบัตรเครดิตของท่านโดยมิชอบอันเกิดจากค่าตั้งต้นหรือความประมาทของเรา และไม่ใช่ความผิดของท่านในขณะที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

6. การชำระเงินล่วงหน้า การยกเลิกการจอง การไม่เข้าเช็คอิน และข้อมูลสำคัญ

เมื่อดำเนินการจองกับผู้ให้บริการ ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าเช็คอินของผู้ให้บริการนั้น ๆ รวมถึงข้อกำหนด (การให้บริการ) และเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการมาเยือนหรือเข้าพักดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลสำคัญที่ผู้ให้บริการระบุบนแพลตฟอร์มของเรา และข้อควรทราบที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ) รวมถึงบริการและ/หรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการที่พักเสนอให้ในระหว่างที่ท่านเข้าพัก (ข้อมูลข้อกำหนดการให้บริการและเงื่อนไขของที่พักสามารถพบได้ ณ ที่พักนั้น ๆ) รวมถึงบริการและ/หรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการที่พักเสนอให้ในระหว่างที่ท่านเข้าพัก (ข้อมูลข้อกำหนดการให้บริการและเงื่อนไขของที่พักสามารถพบได้ ณ ที่พักนั้น ๆ) นโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าเช็คอินโดยทั่วไปของผู้ให้บริการจะปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเราในหน้าข้อมูลผู้ให้บริการ ระหว่างขั้นตอนการจองและในอีเมลยืนยันการจองหรือตั๋ว (หากมี) โปรดทราบว่าราคาบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอาจเรียกชำระภาษีเมือง/นักท่องเที่ยวแม้ว่าท่านจะไม่เข้าเช็คอินหรือชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูล (การจอง) อย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและชำระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตามแต่ประเภทห้องพัก โปรดอ่านข้อมูลสำคัญอย่างละเอียด (ปรากฏอยู่ใต้ประเภทห้องพักหรือที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา) รวมถึงอ่านข้อมูลสำคัญในข้อมูลยืนยันการจองเพื่อดูนโยบายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการที่อาจมีผลบังคับใช้ (เช่น กำหนดอายุ เงินมัดจำ ภาคผนวกเพิ่มเติม/ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับการจองแบบกลุ่ม เตียงเสริม/ไม่มีอาหารเช้า อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก ประเภทบัตรที่รับชำระ) นอกจากนี้ การจองที่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อาจถูกยกเลิก (โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้า) เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บยอด (ที่เหลือ) ทั้งหมดได้ในวันที่กำหนดโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินของห้องพักและที่พักนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ข้อมูลธนาคารและบัตรเดบิตหรือเครดิตไม่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถใช้การได้ หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินส่วนที่ชำระไปแล้วคืน (สำหรับการจองแบบไม่สามารถคืนเงินได้) เว้นแต่ผู้ให้บริการนั้น ๆ ยินยอมหรืออนุญาตเป็นอื่นโดยเป็นไปตามนโยบายการชำระเงิน (ล่วงหน้า) และยกเลิกการจอง

หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจอง โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโยบายการไม่เช็คอิน หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ชำระ (ล่วงหน้า) คืน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิก การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการไม่เช็คอินของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง และโปรดอย่าลืมชำระเงินจำนวนที่เหลือให้ตรงเวลาตามที่กำหนดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

หากท่านเข้าเช็คอินล่าช้าหรือมาถึงในวันถัดจากวันที่เลือกเช็คอิน โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ (โดยทันที) ว่าท่านจะเข้าพัก รวมถึงหลีกเลี่ยงการถูกยกเลิกการจองหรือยกเลิกห้องพักหรือโดนเรียกชำระค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน โดยแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถช่วยแจ้งผู้ให้บริการในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม Booking.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าเช็คอินล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน

7. การติดต่อและข่าวสาร (เพิ่มเติม)

Booking.com จะไม่ยอมรับความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารกับผู้ให้บริการโดยใช้หรือผ่านแพลตฟอร์มของที่พักเอง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากคำขอหรือการสื่อสารที่ท่านมีกับผู้ให้บริการ รวมถึงจากการรับทราบ (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) เกี่ยวกับการสื่อสารหรือคำขอที่เกิดขึ้น และ Booking.com จะไม่สามารถรับประกันว่า ทางผู้ให้บริการจะได้รับ อ่าน ดำเนินการ หรือยอมรับคำขอหรือการสื่อสารดังกล่าว (ตามเวลาที่คาดไว้)

เพื่อที่จะดำเนินการจองของท่านให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการประกันการจอง ท่านจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบ (และไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในกรณีที่ข้อมูลอีเมลผิดพลาด มีการสะกดผิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) หรือหมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง

หากมีคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อ Booking.com หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการจะต้องดำเนินการส่งทันที หรือภายใน 30 วันหลังจากวันที่กำหนดว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น วันที่เช็คเอาท์) โปรดทราบว่าคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ซึ่งยื่นหลังผ่านช่วง 30 วันอาจถูกปฏิเสธ และจะถือว่าผู้เรียกร้องเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชย (ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย)

เนื่องจากราคาและจำนวนห้องว่างนั้นมีการอัปเดตและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอเมื่อดำเนินการจองเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของท่านเอง (หากจำเป็นต้องใช้)

8. อันดับ โปรแกรมที่พักแนะนำ ระดับดาว และความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

อันดับเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของเราคือ 'แนะนำโดย' (หรือที่คล้ายกัน) (อันดับอัตโนมัติ) และเพื่อความสะดวกของท่าน เราจึงเสนอวิธีอื่น ๆ ในการจัดอันดับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าอันดับเบื้องต้นดังกล่าวนั้นมาจากระบบการจัดอันดับอัตโนมัติ (อัลกอริทึม) และเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงประกอบด้วยความนิยมของผู้ให้บริการจากผู้เข้าชมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงประวัติจากฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการจองห้องพัก (เช่น ยอดการจอง ยอดการจองที่ถูกยกเลิก อัตราผู้เข้าชมที่จองห้องพัก ฯลฯ) นอกจากนี้ การชำระคอมมิชชั่นตรงกำหนดของผู้ให้บริการ และเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นยังถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัลกอริทึมดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีนี้เป็นเพียงสองปัจจัยจากหลายปัจจัย (ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยหลัก) ที่ใช้ในการจัดอันดับเบื้องต้นดังกล่าว

ในเมืองและภูมิภาคบางแห่ง Booking.com ได้ดำเนินโปรแกรมที่พักแนะนำซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการบางรายซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขโปรแกรมที่พักแนะนำปรากฏในลำดับแรก ๆ เมื่อเรียงที่พักในเมือง/ภูมิภาคเดียวกันตาม "แนะนำ" โดยผู้ให้บริการที่เราแนะนำจะมีสัญลักษณ์ "หัวแม่มือ" และเพื่อจะอยู่ในลำดับแรก ๆ ผู้ให้บริการที่เราแนะนำจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า มีเพียงผู้ให้บริการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้

ระดับดาวที่ใช้กับที่พักประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่โรงแรม (เช่น เบดแอนด์เบรกฟาสต์) จะแตกต่างกับระบบการกำหนดระดับดาวสำหรับที่พักประเภทโรงแรม

ความคิดเห็นจากผู้เข้าพักที่สมบูรณ์อาจ (ก) ถูกอัปโหลดบนหน้าข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านต่อลูกค้า (ในอนาคต) ทราบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ (ระดับ) บริการและคุณภาพของผู้ให้บริการ และ (ข) Booking.com อาจนำความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ตามดุลพินิจ (เช่น เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการปรับปรุงบริการของเรา) บนแพลตฟอร์มของเรา หรือสื่อออนไลน์ จดหมายข่าว การส่งเสริมการขายพิเศษ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใดที่ Booking.com ครอบครอง รับฝาก ใช้ หรือควบคุม ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ปฏิเสธ หรือลบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักตามดุลพินิจ และความคิดเห็นของผู้เข้าพักถือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น และต้องไม่มีข้อเสนอ การชี้ชวน หรือรางวัลใด ๆ ก็ตาม (ในเชิงพาณิชย์)

9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากบริการของเรา และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดที่ระบุในการจองของท่านในอีเมลยืนยืนการจองห้องพัก (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของผู้ให้บริการที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากที่พักหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ไม่ว่าผู้ให้บริการได้เรียกเก็บค่าห้องพัก ค่าผลิตภัณฑ์ หรือค่าบริการจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมด (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษีเสมอ Booking.com ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกเก็บ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมด (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี นอกจากนี้ Booking.com ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีจัดสรรบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Booking.com ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Booking.com เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Booking.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Booking.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Booking.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Booking.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Booking.com Booking.com จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Booking.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ Booking.com B.V. รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ

Booking.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Booking.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)

11. อื่น ๆ

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการของเราเหล่านี้ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง เงื่อนไข และบริการของเราจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นบทสรุป ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้บนแพลตฟอร์มของเรา (โดยคลิกเลือกภาษาอังกฤษ) หรือเราสามารถส่งไปให้ท่านได้หากท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

12. เกี่ยวกับ Booking.com และบริษัทสนับสนุน

Booking.com B.V. ซึ่งให้บริการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์เป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินงานภายใต้กฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands จดทะเบียนการค้ากับหอการค้ากรุงอัมสเตอร์ดัม โดยมีหมายเลขทะเบียน 31047344 ส่วนหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ NL805734958B01

Booking.com มีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีกลุ่มบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลก (บริษัทสนับสนุน) บริษัทสนับสนุนทำหน้าที่อำนวยการดำเนินงานภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ Booking.com เท่านั้น และบริษัทสนับสนุนที่ได้รับการมอบหมายเท่านั้นที่มีอำนาจในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างจำกัด (ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) นอกจากนี้ บริษัทสาขานั้นไม่มีแพลตฟอร์มแต่อย่างใด (และไม่ได้ควบคุม จัดการ รักษา หรือดูแลแพลตฟอร์ม) อีกทั้งไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการให้บริการ เป็นตัวแทนเพื่อเสนอบริการของ Booking.com หรือลงนามสัญญาแทนหรือในนามของ Booking.com อีกทั้งไม่ดำเนินการหรือไม่มีอำนาจในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนปฏิบัติการหรือให้บริการ ท่านไม่ได้มีพันธะ (เชิงกฎหมายหรือสัญญา) กับบริษัทสนับสนุนแต่อย่างใด Booking.com ไม่ยอมรับหรือครอบครองถิ่นที่ตั้งในสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมถึงสำนักงานของบริษัทสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม