ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดในการให้บริการฝั่งลูกค้า

อัปเดตเมื่อ 31 ตุลาคม 2023

ข้อสรุปของข้อกำหนดฉบับนี้

นอกจากข้อกำหนดในหน้านี้แล้ว ก็มีเอกสารอีก 2 ฉบับที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างเรากับท่านด้วยเช่นกัน:

 • หน้าวิธีการทำงานของเราจะช่วยเหลือท่านในการใช้แพลตฟอร์มของเรา และช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับรีวิวของเรา การจัดอันดับของเรา ตัวเลือกแนะนำของเรา วิธีการสร้างรายได้ของเรา และอีกมากมาย
 • แนวทางและมาตรฐานด้านเนื้อหาของเราจะช่วยให้เรารักษาทุกสิ่งทุกอย่างบนแพลตฟอร์มของเราให้เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับลูกค้าทั่วโลกอยู่เสมอ โดยที่ไม่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออก แนวทางและมาตรฐานดังกล่าวจะบอกท่านว่าเราจัดการเนื้อหาและดำเนินการอย่างไรกับสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะสม

การยอมรับข้อกำหนดของเราเท่ากับว่าท่านยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในเอกสารทั้ง 3 ฉบับ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มของเรา

ข้อมูลทั้งหมดนี้มีความสำคัญเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว (พร้อมด้วยอีเมลยืนยันการจองของท่าน และข้อมูลก่อนทำสัญญาใด ๆ ที่ให้ไว้ก่อนที่ท่านจอง) จะกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายของการที่ผู้ให้บริการเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางผ่านแพลตฟอร์มของเรา

หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่าน ส่วน A15 ของข้อกำหนดฉบับนี้จะอธิบายสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงการร้องเรียนถึงเรา การขึ้นศาล และ (ในบางกรณี) การใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

หากท่านต้องการยื่นคำขอทบทวนผลการตัดสินในการกลั่นกรองเนื้อหา หรือต้องการรายงานเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา แนวทางและมาตรฐานด้านเนื้อหาของเราจะอธิบายวิธีดำเนินการดังกล่าว รวมถึงวิธีการที่เราจัดการคำขอเหล่านี้

ข้อสรุปนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเรา หรือเอกสารทางกฎหมาย แต่เป็นเพียงคำอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารแต่ละฉบับอย่างครบถ้วน คำบางคำในข้อสรุปนี้มีความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบ “พจนานุกรม Booking.com” ที่ส่วนท้ายของข้อกำหนดฉบับนี้

A. ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด

A1. คำนิยาม

1. คำบางคำที่ท่านจะได้เห็นนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบ “พจนานุกรม Booking.com” ที่ส่วนท้ายของข้อกำหนดฉบับนี้

A2. เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้

1. เมื่อท่านทำการจองเสร็จสิ้น เท่ากับว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ท่านได้รับข้อมูลไปในระหว่างขั้นตอนการจอง

2. หากหน่วยงานใดตัดสินว่าข้อกำหนดฉบับนี้มีบางข้อที่ผิดกฎหมาย ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

3. ข้อกำหนดฉบับนี้มีโครงสร้างดังนี้:

 • ส่วน A: ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทุกประเภท
 • ส่วน B ถึง F: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางประเภทนั้น ๆ:

  • ส่วน B: ที่พัก
  • ส่วน C: สิ่งที่น่าสนใจ
  • ส่วน D: บริการรถเช่า
  • ส่วน E: เที่ยวบิน
  • ส่วน F: การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ
 • หากข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ข้อกำหนดเฉพาะจะมีผลบังคับใช้

4. ข้อกำหนดนี้มีฉบับภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับ หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ หรือมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ข้อกำหนดตามที่ปรากฏในฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่ด้านบนของหน้านี้)

A3. เกี่ยวกับ Booking.com

1. เมื่อท่านจองที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ Booking.com B.V. จะเป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (ดู A4.4 ด้านล่าง)

2. เมื่อท่านจองบริการรถเช่า หรือการขนส่งแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะ Booking.com Transport Limited จะเป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (ดู A4.4 ด้านล่าง)

3. เราทำงานร่วมกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ ในท้องถิ่น (เช่น บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือการจัดการแอคเคาท์) โดยบริษัทเหล่านี้จะไม่:

 • ควบคุมหรือจัดการแพลตฟอร์มของเรา
 • มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง
 • มีความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยกฎหมายหรือสัญญากับท่าน
 • ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง
 • เป็นตัวแทนของเรา หรือเข้าทำสัญญาหรือยอมรับเอกสารทางกฎหมายในชื่อของเรา
 • ดำเนินการเป็น “ตัวแทนการดำเนินการหรือบริการ” ของเรา

A4. แพลตฟอร์มของเรา

1. เราได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกอย่างจะมีความถูกต้อง แต่เมื่อให้บริการแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรและดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่างมืออาชีพ โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือข้อมูลที่ขาดหายไป เว้นแต่ว่าเราไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวมา หรือได้ประมาทเลินเล่อไป แน่นอนว่าเราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อทำให้ถูกต้อง/แก้ไขทันทีที่เราทราบถึงปัญหาเหล่านั้น

2. เราดำเนินการอยู่เสมอเพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าของเราได้รับจาก Booking.com ดังนั้นในบางครั้ง เราจึงแสดงการออกแบบ การใช้ถ้อยคำ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่แตกต่างกันให้แต่ละบุคคล เพื่อดูว่าจะมีการตอบสนองอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอาจไม่พบบริการหรือเงื่อนไขบางประการเมื่อเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา

3. แพลตฟอร์มของเราไม่ได้เป็นการแนะนำหรือการรับรองผู้ให้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้น ๆ

4. เราไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดระหว่างท่านและผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางแต่เพียงผู้เดียว

5. ในการทำการจอง ท่านอาจต้องสร้างแอคเคาท์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของท่าน (รวมถึงข้อมูลการชำระเงินและการติดต่อ) ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มิฉะนั้นท่านอาจประสบกับกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่านได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอคเคาท์ของท่าน ดังนั้นโปรดอย่าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอคเคาท์นี้ และโปรดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

6. เราจะแสดงข้อเสนอที่มีให้แก่ท่านในภาษาที่ (เราเห็นว่า) เหมาะสมสำหรับท่าน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

7. ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จึงจะสามารถใช้แพลตฟอร์มได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

A5. ค่านิยมของเรา

1. ท่านจะ:

 • ปฏิบัติตามค่านิยมของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ
 • ร่วมมือกับการตรวจสอบที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการฉ้อโกง/ป้องกันการฟอกเงิน
 • ไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญหรือดำเนินการจองเท็จ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางและ/หรือแพลตฟอร์มตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความเสียหายใด ๆ และไม่ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อบุคลากรของผู้ให้บริการ (หรือบุคคลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน)

A6. ราคา

1. เมื่อท่านทำการจอง ท่านตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีที่อาจมีการเรียกเก็บ

2. ราคาบางรายการที่ท่านเห็นอาจถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ราคาที่ท่านชำระจะเป็นราคาเดิมที่ “ไม่ปัดเศษ” (แต่ส่วนต่างจริง ๆ ก็เป็นยอดที่เล็กน้อยอยู่ดี)

3. ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนจะไม่มีผลผูกพัน เช่น หากท่านจองรถยนต์ระดับพรีเมียมหรือที่พัก 1 คืนในห้องสวีทสุดหรูซึ่งเสนอราคาผิดพลาดเป็น 1 ยูโร การจองของท่านจะถูกยกเลิกและเราจะคืนเงินที่ท่านได้ชำระไป

4. ราคาที่ถูกขีดฆ่าเป็นราคาของการจองที่เหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการลดราคา (“เหมือนกัน” หมายถึง วันที่เดียวกัน นโยบายเดียวกัน คุณภาพที่พัก/ยานพาหนะ/ระดับการเดินทางเท่ากัน เป็นต้น)

A7. การชำระเงิน

1. สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ ผู้ให้บริการจะกำหนดให้มีการชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือชำระเงินระหว่างที่ท่านใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง

 • หากเราเป็นผู้จัดการการชำระเงินของท่าน เรา (หรือแอฟฟิลิเอตของเราสำหรับในบางกรณี) จะรับผิดชอบในการจัดการการชำระเงินของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมของท่านกับผู้ให้บริการของเราเสร็จสมบูรณ์ โดยในกรณีนี้ การชำระเงินของท่านถือเป็นการชำระราคาสุดท้ายที่ “ครบกำหนดและต้องชำระ”
 • หากผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกชำระเงินจากท่าน ปกติแล้วจะเป็นการเรียกชำระเงินกับตัวท่านโดยตรงเมื่อท่านเริ่มต้นใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง แต่ก็อาจมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ (จะเกิดกรณีเช่น) มีการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่านเมื่อท่านจอง หรือท่านชำระเงินเมื่อเช็คเอาท์จากที่พักของท่าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าของผู้ให้บริการ ตามที่แจ้งให้ท่านทราบในขั้นตอนการจอง

2. หากผู้ให้บริการกำหนดให้มีการชำระเงินล่วงหน้า อาจมีการเรียกชำระหรือกันวงเงินเมื่อท่านทำการจอง และยอดนี้อาจไม่สามารถขอคืนได้ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะทำการจอง โปรดตรวจสอบนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าของผู้ให้บริการ (มีระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการจอง) ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าว สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่านหากท่านประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่าน โปรดดูที่ “กรณีที่มีข้อติดขัดบางประการ” (A15)

3. หากสกุลเงินที่ต้องชำระนั้นแตกต่งจากสกุลเงินที่วิธีชำระเงินของท่านกำหนดไว้* ธนาคารหรือผู้ให้บริการวิธีชำระเงินของท่าน (หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของธนาคารและผู้ให้บริการ) อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากท่าน เช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากบัตรเครดิตของท่านเป็นสกุลเงินยูโร แต่โรงแรมเรียกเก็บเงินจากท่านเป็นดอลลาร์ โดยหากสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบในระหว่างขั้นตอนการจอง

*สิ่งนี้อ้างอิงถึงสกุลเงินตั้งต้นของวิธีชำระเงินของท่าน

4. หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมการฉ้อโกงหรือมีการใช้วิธีชำระเงินของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่านโดยเร็วที่สุด

5. หากสกุลเงินที่เลือกบนแพลตฟอร์มไม่ตรงกับสกุลเงินของผู้ให้บริการ เราอาจ:

 • แสดงราคาในสกุลเงินของท่าน
 • เสนอตัวเลือกให้ชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง

6. ชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง เรา (และ/หรือหนึ่งในแอฟฟิลิเอตของเรา) อาจช่วยให้ท่านสามารถชำระเงินสำหรับการจองของท่านในสกุลเงินของท่านเอง (“สกุลเงินท้องถิ่น” ของท่าน) ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและ/หรือการตั้งค่าบัญชีของท่าน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้เท่านั้น โดยเราทำเช่นนี้ในฐานะตัวการ แต่ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของผู้ให้บริการ เมื่อท่านใช้บริการนี้ จะเท่ากับว่าท่านยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ ซึ่งแยกจากสัญญาของท่านกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่าน ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการการชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง และไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดต่อไปนี้ จึงไม่ได้ให้สิทธิเพิ่มเติมใด ๆ แก่ท่านภายใต้สัญญาของท่านกับผู้ให้บริการ หากท่านเลือกชำระด้วยสกุลเงินของผู้ให้บริการ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะไม่มีผลใช้บังคับ

 • ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย เมื่อท่านใช้การชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง เราเพียงแต่เปิดให้ท่านสามารถชำระเงินในสกุลเงินของท่านเองได้ ในขณะที่เราทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการจะได้รับการชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงไม่ได้ชำระเงินในสกุลเงินหนึ่งและได้รับเงินในอีกสกุลเงินหนึ่ง
 • หากท่านเลือกการชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากเราสำหรับการใช้บริการการชำระเงินในสกุลเงินของท่านเองก็จะ (a) รวมอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือ (b) ปรากฏเป็นรายการแยกต่างหาก (ซึ่งหากมีก็จะรวมอยู่ในราคารวมที่แสดงไว้) ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
 • อัตราแลกเปลี่ยนจะพิจารณาจากเวลาที่มีการแสดงยอดรวมสำหรับการชำระเงิน (หรือยอดรวมโดยประมาณสำหรับการชำระเงิน) ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน และในบางกรณีราคารวมที่แสดงจะเป็นจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บจากท่าน อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ชัดเจนว่า ค่าธรรมเนียมและการเรียกชำระบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของราคารวมที่แสดงนั้นจะมีการเรียกเก็บโดยตรงโดยผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
 • หากท่านยกเลิกการจองภายในระยะเวลาที่อาจมีการกำหนดไว้ว่าอนุญาตให้ยกเลิกได้ เราจะคืนเงินให้ท่านในจำนวนเดียวกับที่เราเรียกเก็บจากท่านในตอนแรก (รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการการชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง)

7. เราจะจัดเก็บรายละเอียดวิธีชำระเงินของท่านสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตหลังจากได้รับความยินยอมจากท่าน

A8. นโยบาย

1. เมื่อท่านทำการจอง เท่ากับว่าท่านยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในขั้นตอนการจอง ท่านจะสามารถดูนโยบายการยกเลิกของผู้ให้บริการแต่ละรายและนโยบายอื่น ๆ (เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอายุ เงินมัดจำ/เงินประกันความเสียหาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจองแบบหมู่คณะ เตียงเสริม อาหารเช้า สัตว์เลี้ยง บัตรที่รับชำระ เป็นต้น) บนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าจะเป็นบนหน้าข้อมูลของผู้ให้บริการ ในระหว่างขั้นตอนการจอง ในข้อควรทราบ และในอีเมลยืนยันหรือตั๋ว (หากมี)

2. หากท่านยกเลิกการจองหรือไม่ไปใช้บริการตามที่จองไว้ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก/ไม่ไปใช้บริการและการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการยกเลิก/ไม่ไปใช้บริการของผู้ให้บริการ

3. การจองบางรายการไม่สามารถยกเลิกได้ฟรี ในขณะที่บางรายการสามารถยกเลิกได้ฟรีเฉพาะในช่วงก่อนวันที่กำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ท่านจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางโดยชำระเงินล่วงหน้า (รวมถึงส่วนประกอบราคาทั้งหมดและ/หรือเงินประกันความเสียหาย (หากมี)) ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถเรียกเก็บยอดคงเหลือในวันที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ หากมียอดที่ท่านชำระไปแล้วและไม่สามารถรับเงินคืนได้ การคืนเงินจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชำระเงินตรงเวลา (โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดธนาคาร บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของท่านถูกต้อง และบัญชีของท่านมีเงินเพียงพอ)

5. หากท่านคิดว่าจะไปใช้บริการไม่ตรงเวลา โปรดติดต่อผู้ให้บริการและแจ้งว่าท่านจะไปถึงเมื่อไร ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำให้แน่ใจว่าท่านตรงต่อเวลา และหากท่านไม่ตรงเวลา เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง (เช่น การยกเลิกการจองของท่าน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บ)

6. ในฐานะผู้ดำเนินการจอง ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและพฤติกรรม (ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง) ของทุกคนในกลุ่ม นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตจากบุคคลเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้แก่เรา

A9. ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

1. หากท่านจองที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ โปรดดูแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และวิธีที่เราอาจติดต่อท่านและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. หากท่านจองการขนส่งทางบก โปรดดูแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Rentalcars.com แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Cars.booking.com หรือแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Taxi.booking.com ตามความเหมาะสม เพื่อดูว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

A10. คำขอในการเข้าถึง

1. หากท่านมีคำขอในการเข้าถึง:

 • เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
 • เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่าน (การใช้วีลแชร์ อ่างอาบน้ำแบบวอล์กอิน เป็นต้น) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน หรือสนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ

A11. ประกันภัย

1. หากท่านได้ซื้อประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มของเรา โปรดดูข้อกำหนดและข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารกรมธรรม์ โดยข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่มีผลกับประกันภัย

A12. Genius

1. ราคา Genius เป็นราคาแบบมีส่วนลดซึ่งผู้ให้บริการที่ร่วมรายการเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ

2. ราคา Genius มีให้สำหรับสมาชิกโปรแกรม Genius ของ Booking.com โดยโปรแกรมนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก และสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างง่ายดายเพียงสร้างแอคเคาท์ สถานะสมาชิกและราคานั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยสถานะสมาชิกจะเชื่อมโยงกับแอคเคาท์หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และสถานะสมาชิกยังสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญหรือสิ่งจูงใจบางรายการโดยเฉพาะได้เช่นกัน

3. “เลเวล Genius” มีหลายระดับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการจองที่ไปใช้บริการแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดก็ตามที่โปรแกรมมีให้ โดยแต่ละเลเวลจะมอบสมนาคุณด้านการเดินทางที่แตกต่างกัน ในการเลื่อนสู่เลเวล 2 ผู้ใช้จะต้องจองและไปใช้บริการครบ 5 ครั้งภายใน 2 ปี และในการเลื่อนสู่เลเวล 3 ผู้ใช้จะต้องจองและไปใช้บริการครบ 15 ครั้งภายใน 2 ปี

4. การจองประเภทต่อไปนี้ที่ดำเนินการผ่าน Booking.com จะไม่รวมอยู่ในโปรแกรม Genius: บริการเรียกรถ เรือสำราญ ประกันภัย ขนส่งสาธารณะ ตัวเลือกฟรีต่าง ๆ ข้อเสนอจากพันธมิตร และการซื้อบริการเพิ่มเติมใด ๆ เช่น การอัปเกรดห้องพัก ที่นั่งเด็กสำหรับรถเช่า และสัมภาระเพิ่มเติม

5. เราอาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดก็ตามของโปรแกรม Genius ซึ่งรวมถึงเลเวลการเป็นสมาชิก ประเภทของการจองที่นำมาสะสมเพื่อเลื่อนเลเวลได้ และรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม

6. เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมมีความยุติธรรมและปลอดภัย เราอาจดำเนินการตรวจสอบเหตุฉ้อโกง การใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสถานะสมาชิกและต้องสูญเสียสมนาคุณที่ได้รับแล้วไป

7. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ https://www.booking.com/genius.html

A13. สมนาคุณ เครดิต และ Wallet

1. เราอาจออกสมนาคุณให้กับท่าน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ (a) ข้อกำหนดใน A13 นี้ และ (b) เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีข้อผิดพลาดด้านงานธุรการ (i) ในการคำนวณสมนาคุณของท่าน หรือ (ii) ในการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสมนาคุณของท่าน เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขยอดคงเหลือที่แสดงไว้ได้ทุกเมื่อ

2. วิธีรับสมนาคุณ ท่านอาจได้และได้รับสมนาคุณ โดยกรณีตัวอย่างคือจากการจองและการใช้บริการที่พักเสร็จสิ้นกับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมรายการ หรือจากการทำการจองที่มีสิทธิจนครบจำนวนหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด โปรดทราบว่าจำนวน/ปริมาณของสมนาคุณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับแคมเปญส่งเสริมการขายแต่ละแคมเปญ เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ/การใช้จ่ายสมนาคุณ เมื่อสมนาคุณพร้อมให้รับและ/หรือให้ใช้จ่าย

3. จะหาสมนาคุณของท่านได้ที่ไหน หากและเมื่อท่านได้รับสมนาคุณใดก็ตาม ท่านจะสามารถจัดการและใช้จ่ายสมนาคุณได้จาก Wallet ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านสร้างแอคเคาท์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ท่านจะพบ Wallet ในเมนูแอคเคาท์ของท่าน และท่านต้องเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ของท่านเพื่อเข้าถึง Wallet เราจะแจ้งวิธีการให้ทราบหากท่านต้องทำสิ่งใดก็ตามเพื่อให้ได้รับสมนาคุณ (แจ้งผ่านการแจ้งเตือนในแอคเคาท์ การแจ้งเตือนแบบพุช และ/หรืออีเมล) เมื่อท่านมีสมนาคุณใน Wallet เราจะนำแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายสมนาคุณดังกล่าว

4. ประเภทสมนาคุณ แม้ว่าเราจะมอบสมนาคุณเป็น (a) เครดิต และ (b) เวาเชอร์ให้ทาง Wallet ของท่านเท่านั้น แต่ท่านก็อาจใช้ Wallet มาช่วยติดตามการดำเนินการของ (c) สมนาคุณประเภทอื่น (เช่น แคชแบ็คทางบัตรเครดิต) จากเรา เราจะแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการรับสมนาคุณแต่ละรายการ

5. วิธีรับเครดิต โดยปกติแล้วจะมีการออกเครดิตให้เนื่องมาจากการได้รับสมนาคุณ แต่เราอาจออกเครดิตให้เนื่องด้วยเหตุผลอื่นเช่นกัน

6. จะหาเครดิตของท่านได้ที่ไหน สมนาคุณของท่านจะเก็บไว้ใน Wallet เสมอจนกว่าจะมีการนำไปใช้จ่าย ยอดคงเหลือใน Wallet ของท่านจะระบุจำนวนเงินที่มีการจัดเก็บไว้และที่สามารถใช้จ่ายได้กับการจองที่มีสิทธิ ท่านยังจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียด เช่น ท่านปลดล็อกสมนาคุณเมื่อใด ท่านได้รับสมนาคุณเมื่อใด และสมนาคุณจะหมดอายุเมื่อใด หากท่านมีสิทธิได้รับเครดิตเงินสด ท่านก็จะเห็นวิธีโอนเครดิตดังกล่าวไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (ของบางแบรนด์) ด้วยเช่นกัน

7. ประเภทเครดิต สมนาคุณแต่ละประเภทมีชุดเงื่อนไขของประเภทนั้น ๆ ในการใช้จ่ายและ/หรือการใช้งาน โดยทั่วไป สมนาคุณทั้งหมดสามารถใช้จ่ายได้เพียงแค่กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่รับการชำระเงินด้วย Wallet เท่านั้น เครดิตด้านการเดินทางสามารถใช้จ่ายกับการจองต่าง ๆ ได้ แต่เวาเชอร์สามารถใช้จ่ายได้เพียงแค่กับการจองที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละเวาเชอร์เท่านั้น เครดิตเงินสดยังสามารถใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับเครดิตด้านการเดินทาง หรือโอนไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (ของบางแบรนด์)

เราขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบทุกแอคเคาท์ใด ๆ ก็ตามในโปรแกรม Rewards & Wallet ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามโปรแกรม Rewards & Wallet หรือตรวจสอบ (กรณีที่มีการกล่าวหา) การฉ้อโกงหรือการใช้งานในทางที่ผิด

สมนาคุณ: การมีสิทธิรับ

8. เพื่อให้สามารถรับสมนาคุณประเภทใดก็ตามจากเราได้ ท่านต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ในตอนที่มีสิทธิและในตอนที่ใช้จ่าย:

 • มีแอคเคาท์ที่ได้รับการยืนยันกับเรา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะสมนาคุณ
 • ไม่ละเมิดข้อกำหนด Rewards & Wallet และ
 • มีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ (กรณีที่ท่านต้องการมีสิทธิรับสมนาคุณแคชแบ็คทางบัตรเครดิต)

9. เมื่อมีการเสนอสมนาคุณให้รับได้ เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณจะอธิบายว่าท่านต้องทำอย่างไรจึงจะมีสิทธิรับสมนาคุณ (และมีสิทธิรับหรือไม่) เกณฑ์เหล่านี้อาจประกอบด้วยและไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดด้านเวลา (เช่น ข้อเสนอแบบมีวันหมดอายุ)
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม (เช่น รหัสโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้ในแอปของเราเท่านั้น)
 • ข้อกำหนดด้านบริการที่พัก (เช่น ข้อเสนอที่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการบางรายเท่านั้น)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (เช่น สมนาคุณที่ท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่กำหนดสำหรับการจอง) และ
 • มูลค่าสมนาคุณสูงสุด (สำหรับทั้งสมนาคุณที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน)

10. สมนาคุณไม่สามารถนำไปจำหน่าย ก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรือโอนให้กับบุคคลที่สามได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในกรณีที่เจ้าของแอคเคาท์เสียชีวิต แอคเคาท์ดังกล่าวจะถูกปิดและสมนาคุณใด ๆ ที่รอดำเนินการหรือพร้อมสำหรับการใช้จ่ายใน Wallet จะถูกยกเลิก

สมนาคุณ: เครดิตและเวาเชอร์

11. ท่านสามารถใช้จ่ายเครดิตด้านการเดินทางและ/หรือเครดิตเงินสดจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ท่านต้องใช้เพื่อหักค่าใช้จ่ายของการจองที่มีสิทธิบนแพลตฟอร์มที่เข้าร่วม (เช่น www.booking.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ) อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้เวาเชอร์ได้เพียงรายการเดียวในการจองแต่ละครั้ง และหากท่านมีเวาเชอร์หลายรายการใน Wallet ของท่าน มูลค่าของเวาเชอร์เหล่านั้นจะไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อใช้จ่ายในการจองได้

12. หากการจองนั้นเป็นยอดน้อยกว่าสมนาคุณที่ท่านมี สมนาคุณที่ท่านยังไม่ได้ใช้จ่ายก็จะยังคงมีอยู่ใน Wallet ของท่านให้ใช้จ่ายได้จนกว่าจะหมดอายุ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสมนาคุณ

13. หากผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางนั้นเป็นยอดมากกว่าสมนาคุณที่ท่านมี ท่านจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือโดยใช้วิธีชำระเงินวิธีอื่น หากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดก็อาจส่งผลให้การจองของท่านถูกยกเลิก และสมนาคุณจะคืนกลับไปยัง Wallet ของท่านโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมของสมนาคุณดังกล่าว ซึ่งรวมถึงวันหมดอายุ

14. ท่านสามารถใช้ทั้งเครดิตและเวาเชอร์พร้อมกันเพื่อจ่ายการจองใดก็ตามที่มีสิทธิ เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ท่านประหยัดเงินมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการวิธีใช้สมนาคุณ หากท่านมีสมนาคุณประเภทเดียวเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการยืนยันการชำระเงินระบบก็จะเลือกสมนาคุณที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อนำมาใช้จ่าย แม้ว่าท่านจะไม่อาจเลือกเครดิตที่มีวันหมดอายุในภายหลังเพื่อนำมาใช้ก่อน แต่ท่านก็มีอิสระที่จะเลือกเวาเชอร์ที่ท่านต้องการใช้จ่ายก่อนได้

15. หากท่านยกเลิกผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางซึ่งท่านได้ชำระเงินแล้ว (บางส่วนหรือเต็มจำนวน) ด้วยสมนาคุณ นโยบายยกเลิกการจองของผู้ให้บริการจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะได้รับเงินและ/หรือสมนาคุณของท่านคืนหรือไม่ ทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะสามารถคืนสมนาคุณใด ๆ ก็ตามที่ท่านอาจมีสิทธิได้รับให้ได้

16. ท่านสามารถโอนเครดิตเงินสด (แต่ไม่ใช่เครดิตด้านการเดินทาง) ไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของบางแบรนด์ได้

17. สกุลเงินเริ่มต้นใน Wallet ของท่านจะเป็นไปตามสถานที่ที่ท่านอยู่ ถิ่นที่อยู่ของท่าน หรือเป็นสกุลเงินอื่นที่เราอาจเลือก หากท่านได้รับสมนาคุณเป็นสกุลเงินอื่น เราจะแปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้นใน Wallet ของท่าน หรือสกุลเงินอื่นที่เราอาจเลือก โดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเรา

18. ในกรณีที่มีการออกสมนาคุณให้เนื่องจากท่านได้จองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง หากผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางดังกล่าวถูกยกเลิก สมนาคุณที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายก็จะถูกลบออกจาก Wallet ของท่าน

19. เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสมนาคุณที่ได้รับมาจากการฉ้อโกงหรือการใช้ในทางที่ผิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

20. หากท่านคิดว่ายังไม่ได้รับสมนาคุณที่ควรได้รับ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการสิ่งใดก็ตามที่ท่านเชื่อว่าทำให้ท่านมีสิทธิรับสมนาคุณดังกล่าว โปรดแสดงเอกสารประกอบที่ท่านมี หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายใน 12 เดือน ท่านจะถูกตัดสิทธิรับสมนาคุณโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถเรียกร้องสมนาคุณได้

21. เครดิตทั้งหมดมีวันหมดอายุ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากความเคลื่อนไหวด้าน Rewards & Wallet ของ Wallet ของท่าน หากท่านมีสมนาคุณใด ๆ ที่อาจหมดอายุในไม่ช้านี้ เราอาจเลือกที่จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุช

สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ ผู้ให้บริการจะกำหนดให้มีการชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือชำระเงินระหว่างที่ท่านใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง โปรดทราบว่าหากมีการชำระเงินด้วย Wallet เข้ามาเกี่ยวข้อง (เช่น เมื่อท่านเลือกที่จะชำระเงินในภายหลังสำหรับการจองที่พัก) เราจะเรียกเก็บเงินจาก Wallet ของท่านสำหรับสมนาคุณที่เลือกไว้ในระหว่างการยืนยันการจอง ดังนั้น สมนาคุณของท่านจะถูกใช้ทันที ในขณะที่จำนวนเงินที่เหลือจะเป็นการเรียกเก็บตามนโยบายการชำระเงินของการจองของท่าน

Wallet

22.ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะนำไปดำเนินการตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเรา ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ โดยจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปแบ่งปันกับบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการตามที่โปรแกรม Wallet กำหนด และจะไม่มีการนำสิ่งใดมาทดแทนสมนาคุณที่สูญหาย ถูกขโมย หรือหมดอายุ

23. หน้าที่ของท่าน:

 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (อยู่เสมอ)
 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (และอยู่เสมอ)

24. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎในส่วนนี้ เราอาจระงับหรือยกเลิก Wallet ของท่านโดยอัตโนมัติ

25. ท่านไม่สามารถใช้ Wallet หรือสมนาคุณในทางที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่ยุติธรรม ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผิดกฎหมาย

26. เราอาจนำสมนาคุณของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดมาหักลบกลบหนี้หรือชำระสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เรา (หรือบริษัทในเครือ) มีต่อท่าน ซึ่งเราสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

27. เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติส่วนใด ๆ ของโปรแกรม Wallet หรือสมนาคุณ สิ่งที่เราอาจเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น:

 • ข้อกำหนดเหล่านี้ของ Rewards & Wallet
 • เกณฑ์การมีสิทธิรับ
 • สมนาคุณที่เรามอบให้

28. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือเราหยุดให้บริการ Wallet โดยสิ้นเชิง เราจะพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

29. หากเราหยุดให้บริการ Wallet สมนาคุณทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุก็จะมีอายุการใช้งานอีก 12 เดือน

A14. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิทั้งหมดในแพลตฟอร์มของเรา (เทคโนโลยี เนื้อหา เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์และการใช้งาน เป็นต้น) เป็นของ Booking.com (หรือผู้อนุญาต) และเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เท่ากับท่านตกลงที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้านล่างในย่อหน้า A14.2 และ A14.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ คัดลอก ดึง/รวบรวมข้อมูล ดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือใช้สิ่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com หรือผู้อนุญาต

3. เราจับตาดูทุกการเข้าชมแพลตฟอร์มของเราอย่างใกล้ชิด และเราจะบล็อกบุคคลใดก็ตาม (และระบบอัตโนมัติใด ๆ) ที่เราสงสัยว่า:

 • ดำเนินการค้นหาเป็นจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามเพื่อรวบรวมราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ
 • กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดเกินควรบนแพลตฟอร์มของเรา

4. การอัปโหลดรีวิว/รูปภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา เท่ากับว่าท่านยืนยันว่ารีวิว/รูปภาพดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานด้านเนื้อหาของเรา และ:

 • รูปภาพดังกล่าวตรงกับความเป็นจริง (เช่น ท่านไม่ได้แก้ไขรูปภาพ หรืออัปโหลดรูปภาพของที่พักอื่น)
 • รูปภาพดังกล่าวไม่มีไวรัสใด ๆ
 • ท่านได้รับอนุญาตให้แบ่งปันรูปภาพดังกล่าวกับเรา
 • ท่านเป็นเจ้าของ (หรือได้รับอนุญาตให้ใช้) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ของรีวิว/รูปภาพ
 • เราได้รับอนุญาตให้ใช้รีวิว/รูปภาพดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นใด (รวมถึงการตลาดและการโฆษณา) บนสื่อใด ๆ ทั่วโลก เว้นแต่ท่านจะขอให้เราหยุดใช้
 • รูปภาพดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ท่านยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดหากมีข้อเรียกร้องทางกฎหมายกับ Booking.com ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพดังกล่าว

5. ขอแจ้งเพื่อความชัดเจน เราไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อรูปภาพใด ๆ ที่อัปโหลดลงในแพลตฟอร์มของเรา เราได้รับอนุญาตให้ลบรูปภาพใด ๆ ได้ตามดุลยพินิจของเรา (เช่น หากเราตรวจพบว่ารูปภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น)

A15. กรณีที่มีข้อติดขัดบางประการ

1. หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยเข้าไปที่การจองของท่าน หรือผ่านแอปของเรา หรือผ่านศูนย์ช่วยเหลือของเรา (ซึ่งท่านสามารถดูคำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย) ท่านสามารถช่วยให้เราช่วยเหลือท่านโดยเร็วที่สุดได้ เพียงให้ข้อมูลต่อไปนี้:

 • หมายเลขยืนยันการจองของท่าน ข้อมูลสำหรับติดต่อท่าน รหัส PIN Booking.com (หากมี) และอีเมลที่ท่านใช้ตอนที่ทำการจอง
 • สรุปเรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลว่าท่านต้องการให้เราช่วยอย่างไร
 • เอกสารประกอบใด ๆ (สเตทเมนต์ธนาคาร รูปภาพ ใบเสร็จ เป็นต้น)

2. คำถามและข้อร้องเรียนทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ และเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดจะได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก

3. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป และท่านไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการข้อร้องเรียนของท่าน ท่านอาจสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม ODR (การระงับข้อพิพาทออนไลน์) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (ec.europa.eu/odr) ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าข้อร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับอะไร:

 • หากเกี่ยวกับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์ม ODR ดังกล่าวได้
 • หากเกี่ยวกับการขนส่งทางบก ท่านจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (เนื่องจากการขนส่งทางบกนั้นเป็นการจองกับบริษัท Booking.com Transport Limited และสหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรปแล้ว)

4. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็ก และท่านไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการข้อร้องเรียนของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบการค้าแห่งสาธารณรัฐเช็ก - Central Inspectorate, ADR Department สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ที่ Štěpánská 15, Prague 2 รหัสไปรษณีย์: 120 00 อีเมล: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/

5. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในบราซิล และไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อร้องเรียนของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคของรัฐบาลกลางบราซิล (consumidor.gov.br/)

6. เราพยายามแก้ไขข้อพิพาทกับท่านโดยตรง และไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดการโดยผู้ให้บริการอิสระ

7. ท่านยังอาจดำเนินคดีทางกฎหมายต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้ โปรดดูรายละเอียดที่ “กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี” (A19)

A16. การสื่อสารกับผู้ให้บริการ

1. เราอาจช่วยท่านในเรื่องการสื่อสารกับผู้ให้บริการของท่าน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางหรือสิ่งใดก็ตามที่ผู้ให้บริการทำ/ไม่ทำ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ให้บริการจะอ่านสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มาจากท่านหรือจะทำตามที่ท่านร้องขอ โดยการที่ท่านติดต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการติดต่อท่านนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านมีมูลในการดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือของเรา

A17. มาตรการต่อพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้

1. หากท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ (รวมถึงค่านิยมของเราและแนวทางและมาตรฐานด้านเนื้อหาของเรา) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ เรามีสิทธิที่จะ:

 • ไม่ให้ท่านทำการจองใด ๆ
 • ยกเลิกการจองใด ๆ ที่ท่านทำไว้แล้ว
 • ไม่ให้ท่านใช้:

  • แพลตฟอร์มของเรา
  • บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
  • แอคเคาท์ของท่าน

2. หากเรายกเลิกการจองด้วยเหตุนี้ ท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) เราอาจบอกกล่าวท่านถึงสาเหตุที่เรายกเลิกการจองของท่าน เว้นแต่การบอกกล่าวนี้จะเป็นการ (a) ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (b) ยับยั้งหรือขัดขวางการตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หากท่านคิดว่าเรายกเลิกการจองของท่านไปอย่างไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

A18. ข้อจำกัดของความรับผิด

1. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่จะจำกัดความรับผิดของเรา (หรือของผู้ให้บริการ) (i) เมื่อเรา (หรือผู้ให้บริการ) ประมาทเลินเล่อและการกระทำนั้นนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล (ii) ในกรณีที่มีการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง (iii) ในกรณีที่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติไม่เหมาะสมโดยเจตนา หรือ (iv) หากความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นตามกฎหมายได้

2. หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา

3. เราไม่รับผิดต่อ:

 • ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งเกิดขึ้นในตอนที่ท่านทำการจองหรือเข้าร่วมข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ
 • เหตุการณ์ใด ๆ ที่เมื่อพิจารณาตามเหตุผลแล้วอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

4. เราไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ นอกเหนือจากที่เราระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดฉบับนี้ เช่น ในส่วน A4

5. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สิ่งที่เรา (หรือผู้ให้บริการ) จะรับผิดได้มากที่สุด (ไม่ว่าจะสำหรับเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน) คือ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ได้โดยใช้หลักเหตุผลอันเกี่ยวข้องกับการจองของท่าน

6. เพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้ระหว่างท่านกับเรา ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิใด ๆ แก่บุคคลที่สามใด ๆ นอกเหนือจากผู้ให้บริการ

7. ท่านอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ ซึ่งเป็นหลักประกันว่าสิทธิของท่านจะไม่ถูกลิดรอนด้วยข้อกำหนดของบริษัท ในกรณีที่กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวและข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สอดคล้องกัน กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับย่อมมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

A19. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือกฎหมายของอังกฤษ (สำหรับบริการรถเช่า และการขนส่งแบบส่วนตัว/สาธารณะ) ท่านยังสามารถใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศของท่านได้ หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ (“ยุโรป”)

หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกยุโรป ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือกฎหมายของอังกฤษ (สำหรับบริการรถเช่า และการขนส่งแบบส่วนตัว/สาธารณะ) โดยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย (ผู้บริโภค) ท้องถิ่นที่ใช้บังคับนั้นอนุญาต

2. หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในยุโรป (ตามคำจำกัดความข้างต้น):

 • ท่านอาจดำเนินการทางกฎหมายกับเรา:

  • ในศาลของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือ
  • ในศาลในอัมสเตอร์ดัม (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรืออังกฤษและเวลส์ (สำหรับบริการรถเช่า และการขนส่งแบบส่วนตัว/สาธารณะ)
 • เราอาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านในศาลของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกยุโรป ข้อพิพาทใด ๆ ก็ตามจะอยู่ภายใต้การดูแลของศาลในอัมสเตอร์ดัม (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือในอังกฤษและเวลส์ (สำหรับการเช่ารถ และการขนส่งแบบส่วนตัว/สาธารณะ) เท่านั้น โดยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย (ผู้บริโภค) ท้องถิ่นที่ใช้บังคับนั้นอนุญาต

A20. การจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกัน

1. ในกรณีที่:

 • หลังจากเลือกและชำระค่าบริการการเดินทางหนึ่งแล้ว ท่านจองบริการการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับทริปหรือวันหยุดของท่านในระหว่างการเข้าชมแพลตฟอร์มครั้งเดียวกัน หรือ
 • ท่านจองบริการการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับทริปหรือวันหยุดของท่านผ่านลิงก์ที่เรามอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลยืนยันการจองรายการแรกที่ท่านจองผ่านเรา

ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจภายใต้ Directive (EU) 2015/2302 ของสหภาพยุโรป หรือ Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 ของสหราชอาณาจักร (รวมกันเรียกว่า “ข้อกำหนดการเดินทางแบบแพ็กเกจ”) ดังนั้น เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการให้บริการที่เหมาะสมของบริการการเดินทางเหล่านั้น ในกรณีที่มีปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริการการเดินทางจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่แพ็กเกจ ในกรณีดังกล่าว Booking.com มีการคุ้มครองตามที่กฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกำหนดไว้ ซึ่งจะคืนเงินที่ท่านชำระให้กับ Booking.com สำหรับบริการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก Booking.com ตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โปรดทราบว่าการคุ้มครองนี้จะไม่คืนเงินในกรณีที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

3. Booking.com ได้ขยายการคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนี้โดยสมัครใจให้ครอบคลุมลูกค้าที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งได้จองบริการการเดินทางหลายรายการผ่าน Booking.com ซึ่งเป็นการจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกันตามความหมายของข้อกำหนดการเดินทางแบบแพ็กเกจ โดยการขยายนี้จะมีผลเฉพาะกับการชำระเงินที่ Booking.com เป็นผู้ได้รับเท่านั้น

4. Booking.com ได้ดำเนินการคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวโดยใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารกับทาง Deutsche Bank ที่บริหารโดย Sedgwick International UK สำหรับเงินที่ชำระโดยตรงให้กับ Booking.com

5. ผู้เดินทางสามารถติดต่อ Sedgwick International UK ได้ หากบริการถูกปฏิเสธเนื่องจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของ Booking.com

6. หมายเหตุ: การคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาที่ทำกับฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ Booking.com ซึ่งสามารถดำเนินการตามสัญญาได้แม้ว่า Booking.com จะตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

7. โปรดดู Directive (EU) 2015/2302 ซึ่งนำไปใช้เป็นกฎหมายระดับประเทศในสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักร

A21. ข้อสำหรับการแก้ไขดัดแปลง

1. เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นกำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มของเรา

3. มิฉะนั้น การใช้แพลตฟอร์มของเราต่อไปภายหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงที่แจ้งไว้มีผล จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข

4. การจองที่มีอยู่จะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ใช้บังคับในตอนที่ทำการจอง

B. ที่พัก

B1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของที่พัก ซึ่งบังคับใช้เช่นเดียวกับส่วน A (ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด)

B2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เมื่อท่านทำ (หรือส่งคำขอ) การจอง การจองดังกล่าวจะทำกับผู้ให้บริการโดยตรง โดยเราไม่ใช่ “คู่สัญญา”

2. Booking.com B.V. เป็นเจ้าของและให้บริการแพลตฟอร์ม

3. แพลตฟอร์มของเราแสดงเฉพาะที่พักที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเรา (ในบางกรณีนั้นทำผ่านบริษัทคู่ค้า โปรดดูที่ “ข้อเสนอจากพันธมิตร” ตาม B7.2 ด้านล่าง) หรือกับ Connectivity Provider ของเรา และไม่จำเป็นต้องแสดงสินค้าหรือบริการทั้งหมด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ (เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อกำหนดของที่พัก และมาตรการด้านความยั่งยืน) และผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (เช่น ราคา จำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง และนโยบายยกเลิกการจอง) จะเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ให้บริการแจ้งกับเรา

B3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและเสนอขายที่พักของตนได้ และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองที่พักเหล่านี้ได้ เรานำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับท่านโดยพิจารณาจากวิธีที่ท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงสิ่งที่ท่านแจ้งให้เราทราบ) เพื่อให้ท่านสามารถจองที่พักที่เหมาะสมที่สุดกับเราได้ แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ท่านค้นพบที่พักทั่วโลก และผลการค้นหาของเราทำให้ท่านสามารถเลือกพักในที่พักที่ใช่ได้อย่างง่ายดาย

2. เมื่อท่านจองที่พักแล้ว เราจะยืนยันรายละเอียดการจองและรายชื่อผู้เข้าพัก ทั้งกับท่านและผู้ให้บริการ

3. ท่านอาจสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับการจองของท่าน โปรดติดต่อเราทางศูนย์ช่วยเหลือ (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ๆ ก็ตาม

B4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. กรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. อ่านข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการจองอย่างละเอียด

3. ดูแลที่พักและเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งของอื่น ๆ ของที่พัก และรักษาให้สิ่งต่าง ๆ อยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านไปถึงที่นั่น หากมีสิ่งใดแตกหัก เสียหาย หรือสูญหาย โปรดแจ้งพนักงานของที่พัก (โดยเร็วที่สุดและก่อนที่ท่านจะเช็คเอาท์)

4. ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ที่พักและสิ่งของของที่พักในระหว่างที่ท่านเข้าพัก เช่น อย่าเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้

B5. ราคาและการชำระเงิน

1. ดู “ราคา” (A6) และ “การชำระเงิน” (A7) ข้างต้น

B6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. ดู “นโยบาย” (A8) ข้างต้น

B7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

เราเทียบราคาให้เท่าเทียม

1. เราต้องการให้ท่านได้รับราคาที่ดีที่สุดทุกครั้ง หลังจากที่ท่านจองที่พักผ่านเราแล้ว หากพบว่าเว็บไซต์อื่นมีที่พักเดียวกันนี้ (ที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกัน) ในราคาที่ถูกกว่า เราสัญญาว่าจะคืนเงินส่วนต่างให้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเทียบราคาให้เท่าเทียม

ข้อเสนอจากพันธมิตร

2. ข้อเสนอบางรายการบนแพลตฟอร์มของเราจะมีป้ายเขียนว่า “ข้อเสนอจากพันธมิตร” ซึ่งหมายความว่า เราได้รับข้อเสนอเหล่านี้ผ่านบริษัทพันธมิตรของ Booking.com แทนที่จะได้รับโดยตรงจากผู้ให้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอจากพันธมิตรใด ๆ ที่ท่านจองจะเป็นดังนี้:

 • ต้องชำระเงินตอนที่ทำการจอง
 • ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อเสนอดังกล่าวมีสิทธิยกเลิกฟรี ท่านจะสามารถยกเลิกได้ฟรี ตราบใดที่ท่านดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ (โปรโมชั่น สิ่งจูงใจ หรือสมนาคุณ)
 • ไม่สามารถให้คะแนนหรือรีวิวบนแพลตฟอร์มของเราได้

การปรับลดราคาโดย Booking.com

3. การลดราคาบางรายการที่ท่านเห็นนั้นเราเป็นผู้ออกเงินสนับสนุน ไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นผู้ออกเงินสนับสนุน โดยเราชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนเอง

ส่งคำขอจอง

4. ในบางกรณี ท่านจะพบปุ่ม “ส่งคำขอจอง” ในหน้าที่พัก หากท่านเลือกตัวเลือกนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงาน (บนหน้าจอและ/หรือทางอีเมล)

นโยบายด้านความเสียหาย

5. เมื่อทำการจอง ท่านอาจพบว่าผู้ให้บริการบางรายกล่าวถึง “นโยบายด้านความเสียหาย” ซึ่งหมายความว่าหากมีบุคคลใดในกลุ่มของท่านทำสิ่งใดสูญหายหรือเสียหาย สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ท่านควรแจ้งผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะมีเวลา 14 วันในการส่งคำขอชำระค่าเสียหายผ่านแพลตฟอร์มของเรา สำหรับหมายเลขการจองของท่าน แทนที่จะเรียกเก็บเงินจากท่านโดยตรง
 • ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านสามารถแจ้งเราได้หากมีความคิดเห็นใด ๆ และแจ้งเราได้ว่าท่านยอมรับการเรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือไม่ จากนั้น:

  • หากท่านยอมรับ เราจะเรียกชำระจากท่านในนามของผู้ให้บริการ
  • หากท่านไม่ยอมรับ เราจะตรวจสอบคำขอดังกล่าวและตัดสินใจว่าจะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมหรือไม่

6. นโยบายด้านความเสียหายมีการจำกัดจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บจากท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา (ยอดดังกล่าวจะแสดงในตอนที่ท่านทำการจอง) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการสามารถเริ่มกระบวนการเรียกร้องทางกฎหมายกับท่านได้ นอกเหนือจากนโยบายด้านความเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการจำกัดดังกล่าว

7. การชำระเงินใด ๆ ของท่านเป็นการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการกับท่าน โดยเราจะเป็นเพียงผู้ที่ช่วยจัดการให้แทนผู้ให้บริการเท่านั้น

8. นโยบายด้านความเสียหายไม่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทั่วไป การสึกหรอตามปกติ อาชญากรรมใด ๆ (เช่น การโจรกรรม) หรือ “ความเสียหาย” ที่ไม่ใช่ทางกายภาพ (เช่น ค่าปรับสำหรับการสูบบุหรี่หรือนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย)

9. ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บ “เงินประกันความเสียหาย” ก่อนหรือในตอนเช็คอิน ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบขณะทำการจอง แต่สิ่งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ “นโยบายด้านความเสียหาย” เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันความเสียหาย

วิธีการทำงานของเรา

10. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว การจัดอันดับ วิธีสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่วิธีการทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราด้วยเช่นกัน

C. สิ่งที่น่าสนใจ

C1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งบังคับใช้เช่นเดียวกับส่วน A (ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด)

C2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เราไม่นำสิ่งที่น่าสนใจใด ๆ มาขาย (ต่อ) เสนอ หรือให้บริการในนามของเราเอง โดยเมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจ เท่ากับว่าท่านเข้าทำสัญญาโดยตรงกับ (a) ผู้ให้บริการ หรือ (b) ตัวกลางบุคคลที่สาม (ในกรณีที่ตัวกลางนี้นำสิ่งที่น่าสนใจมาขายต่อ) ตามที่เปิดเผยในระหว่างขั้นตอนการจอง

2. เราทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ / ตัวกลางบุคคลที่สาม เราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อตั๋วของท่านและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการจองของท่าน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

C3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการและ (ในบางครั้ง) ตัวกลางบุคคลที่สามสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดของการจองดังกล่าวให้ท่านและผู้ให้บริการ / ตัวกลางบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ทราบ และหากผู้ให้บริการ / ตัวกลางบุคคลที่สามต้องการข้อมูลนอกเหนือจากชื่อของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบในตอนที่ทำการจอง

3. ท่านอาจสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับการจองของท่าน โปรดติดต่อเราทางศูนย์ช่วยเหลือ (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ๆ ก็ตาม

C4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องกรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการ/ตัวกลางบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ / ตัวกลางบุคคลที่สาม (ซึ่งจะแสดงในขั้นตอนการชำระเงิน) และรับทราบว่าการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเรียกชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการจองของท่าน

C5. ราคาและการชำระเงิน

1. เมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจ เราจะเป็นผู้จัดการการชำระเงินของท่าน หากต้องการรายละเอียดวิธีการทำงานในเรื่องนี้ (รวมถึงสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ข้างต้น

C6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. โปรดดู “นโยบาย” (A8) ข้างต้น

C7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

วิธีการทำงานของเรา

1. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว การจัดอันดับ วิธีสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่วิธีการทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราด้วยเช่นกัน

D. บริการรถเช่า

D1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริการรถเช่า ซึ่งบังคับใช้เช่นเดียวกับส่วน A (ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด)

D2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. หน้าบริการรถเช่าบนแพลตฟอร์มนี้ดำเนินการโดย Booking.com Transport Limited บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (หมายเลข: 05179829) ตามที่อยู่ต่อไปนี้: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, United Kingdom. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: GB 855349007 ซึ่งหมายความว่าท่านยอมรับว่าขั้นตอนการทำการจองกับ Booking.com Transport Limited นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ แม้ว่าการเช่าจริงของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการเช่ากับผู้ให้บริการของท่าน (ซึ่งท่านลงนามเมื่อรับรถ) ก็ตาม

2. เมื่อท่านจองบริการรถเช่า การจองของท่านจะเป็นการจอง (a) กับเรา หรือ (b) โดยตรงกับผู้ให้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้กับขั้นตอนการจอง โดยเมื่อเราส่งข้อมูลยืนยันการจองให้ท่าน จะถือว่าท่านเข้าทำสัญญากับเรา
 • ข้อตกลงการเช่ามีผลบังคับใช้กับการเช่า โดยเมื่อท่านลงนามในข้อตกลงนี้ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า จะถือว่าท่านเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ (แต่ท่านจะได้เห็นและยอมรับข้อกำหนดที่สำคัญ ๆ ของข้อตกลงนี้ในขณะทำการจองรถ)

ในส่วน D ทั้งหมด “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทให้เช่าที่ให้บริการรถ

3. ในกรณีส่วนใหญ่ ท่านจะได้รับข้อมูลยืนยันการจองทันทีที่ท่านจองเสร็จสิ้น แต่หากผู้ให้บริการไม่ยืนยันการเช่าของท่านในทันที เราจะไม่เรียกชำระเงินหรือส่งข้อมูลยืนยันการจองให้ท่านจนกว่าผู้ให้บริการจะทำการยืนยัน

4. หากข้อกำหนดฉบับนี้และข้อตกลงการเช่าไม่สอดคล้องกัน ข้อตกลงการเช่าจะมีผลบังคับใช้

5. คนขับหลัก (บุคคลที่มีการระบุรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการจอง) เป็นบุคคลเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองดังกล่าว หรือพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจองดังกล่าวได้ เว้นแต่ในกรณีที่คนขับหลักแจ้งว่ามีการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการในเรื่องนี้

D3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เราจะไม่รับประกันว่าท่านจะได้รถยี่ห้อและรุ่นตรงตามที่จอง (เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) วลี “หรือเทียบเท่า” หมายความว่า ท่านอาจได้รถที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ขนาดเท่ากัน มีเกียร์ประเภทเดียวกัน ฯลฯ) ดังนั้น รูปภาพรถจึงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

3. เมื่อท่านจองบริการรถเช่าแล้ว:

 • เราจะแจ้งรายละเอียดของการจองดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการ (เช่น ชื่อคนขับหลักและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)
 • เราจะยืนยันข้อมูลการรับรถ (เช่น ข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการ และสิ่งที่ท่านต้องนำติดตัวไปด้วย)

D4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อจัดเตรียมการจองของท่าน (ข้อมูลติดต่อ เวลารับรถ เป็นต้น)

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และข้อตกลงการเช่า รวมถึงรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การจองของท่านอาจถูกยกเลิก
 • พนักงานเคาน์เตอร์อาจปฏิเสธที่จะมอบกุญแจให้ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า

3. ท่านต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของการเช่า เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก (ข้อกำหนดใบขับขี่ จำนวนเงินประกันความเสียหาย เอกสารที่ต้องใช้ บัตรชำระเงินที่รับ เป็นต้น) ที่แตกต่างกันไปตามการเช่าแต่ละรายการ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการอ่านสิ่งต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดฉบับนี้
 • ข้อกำหนดสำคัญ ๆ ของข้อตกลงการเช่า ซึ่งท่านจะเห็นในขณะทำการจอง และ
 • ตัวข้อตกลงการเช่า ซึ่งท่านจะได้รับเมื่อมีการรับรถ

4. ท่านจะต้องไปที่เคาท์เตอร์บริการรถเช่าตามเวลารับรถ (โปรดทราบว่าผู้ให้บริการบางรายจะมี “ระยะปลอดค่าธรรมเนียม” สำหรับการรับรถในกรณีที่ท่านมาถึงล่าช้า) หากท่านมาถึงหลังเวลารับรถ (และหลังระยะปลอดค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรถ (ถ้ามี)) รถดังกล่าวอาจไม่มีให้บริการอีกต่อไป และท่านอาจไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนจากผู้ให้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงการเช่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (ในขณะที่ท่านจองรถ โปรดดูที่ “ข้อมูลสำคัญ” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระยะปลอดค่าธรรมเนียม ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในตอนที่ชำระเงิน) ทั้งนี้ หากคิดว่าอาจไปถึงล่าช้า ท่านก็จะต้องติดต่อผู้ให้บริการหรือเรา แม้ว่าความล่าช้าดังกล่าวจะเกิดจากเครื่องบินดีเลย์และท่านได้แจ้งข้อมูลเที่ยวบินของท่านไว้แล้วก็ตาม

5. ข้อกำหนดที่สำคัญ ๆ ของการเช่าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่คนขับหลักต้องใช้ในการรับรถ โดยท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนขับหลักได้นำทุกสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น ใบขับขี่ เอกสารประจำตัวที่จำเป็น และบัตรเครดิตในชื่อของคนขับหลักเองซึ่งมีวงเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมเงินประกันความเสียหาย) ติดตัวไปด้วยแล้วเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์บริการรถเช่า

6. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่หลักมีสิทธิและเหมาะสมที่จะขับรถ

7. ท่านต้องแสดงใบขับขี่แบบเต็มรูปแบบซึ่งใช้การได้ของผู้ขับขี่แต่ละท่านแก่พนักงานที่เคาน์เตอร์ โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (หรือในหลายกรณีก็จะต้องนานกว่านั้น) หากใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนใดก็ตามมีรายการบันทึกการกระทำผิดขณะขับขี่หรือถูกตัดแต้ม โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ท่านทราบเรื่องนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการอาจไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวขับรถ

8. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ซึ่งมีใบขับขี่ที่ออกในอังกฤษ สกอตแลนด์ หรือเวลส์นั้นได้รับ “Check code” สำหรับใบขับขี่แล้วในช่วงไม่เกิน 21 วันก่อนการรับรถ

9. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ทุกคนมีใบขับขี่สากลเป็นของตนเอง (หากต้องใช้) รวมทั้งมีใบขับขี่เป็นของตนเอง โปรดทราบว่าผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีใบขับขี่ (และใบขับขี่สากล (หากต้องใช้)) ติดตัวไว้ตลอดเวลา

10. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมีที่นั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม (หากต้องใช้)

11. หากเกิดเหตุไม่ปกติใด ๆ ในระหว่างการเช่า (อุบัติเหตุ รถเสีย เป็นต้น) ท่านต้องดำเนินการดังนี้:

 • ติดต่อผู้ให้บริการ
 • ไม่อนุญาตให้มีการซ่อมแซมใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ (เว้นแต่ข้อตกลงการเช่าอนุญาตให้ทำเช่นนั้น)
 • เก็บเอกสารทั้งหมด (ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม บันทึกประจำวันของตำรวจ เป็นต้น) มาแสดงกับเรา / ผู้ให้บริการ / บริษัทประกันภัย

D5. ราคาและการชำระเงิน

1. Booking.com Transport Limited จะจัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการจองของท่าน หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินของเรา โปรดไปที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

2. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขับขี่อายุน้อยแต่ละคนที่อายุต่ำกว่าที่กำหนด (เช่น 25) ในบางกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขับขี่ที่อายุมากแต่ละคนที่อายุเกินกว่าที่กำหนด (เช่น 65) เมื่อทำการจองบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านต้องระบุอายุของคนขับหลัก เพื่อให้เราสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุแก่ท่าน ซึ่งท่านจะต้องชำระเมื่อมีการรับรถ

3. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสถานที่หากท่านคืนรถในสถานที่อื่น โดยหากท่านต้องการทำเช่นนี้ ท่านจะต้องระบุสถานที่คืนรถขณะทำการจอง เพื่อให้เราสามารถแจ้งท่านว่าสามารถทำได้หรือไม่ และแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสถานที่ให้ท่านทราบ ซึ่งท่านต้องชำระเมื่อมีการรับรถ

4. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามแดนสำหรับการนำรถไปยังประเทศ/รัฐ/เกาะอื่น โดยหากท่านต้องการทำเช่นนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือท่านต้องแจ้งให้เราและ/หรือผู้ให้บริการทราบโดยเร็วที่สุด (ต้องแจ้งก่อนการรับรถ)

5. ราคาเช่าของท่านจะคำนวณเป็นหน่วย 24 ชั่วโมง ดังนั้น (ตัวอย่างเช่น) การเช่า 25 ชั่วโมงจะมีค่าเช่าเท่ากับ 48 ชั่วโมง

6. หลังจากรับรถแล้ว หากท่านตัดสินใจว่าต้องการใช้รถนานกว่าเดิม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบ และท่านจะต้องทำสัญญาใหม่กับผู้ให้บริการ หากท่านคืนรถล่าช้าโดยไม่ได้มีการตกลงเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการก็อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

บริการเพิ่มเติม

7. ในบางกรณี ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเพิ่มเติมซึ่งรับเพิ่มหรือไม่ก็ได้ (ที่นั่งเด็ก GPS ยางสำหรับฤดูหนาว เป็นต้น) โดยชำระเมื่อทำการจองรถ ในกรณีนี้ท่านจะได้รับการรับประกันว่าจะได้รับบริการดังกล่าวเมื่อมีการรับรถ

8. ในกรณีอื่น ๆ ท่านเพียงส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมเมื่อทำการจองรถ โดยในกรณีนี้:

 • ท่านจะต้องชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อมีการรับรถ และ
 • ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีบริการดังกล่าวให้ท่าน

D6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. เราดำเนินการเกินกว่าภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แม้ว่ากฎหมายท้องถิ่นจะไม่ได้กำหนดให้เราต้องเสนอสิทธิในการยกเลิกบางอย่าง แต่เรารับประกันว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินของเราในกรณีที่ท่านยกเลิกการจอง

2. ข้อกำหนด “การยกเลิกและการปรับเปลี่ยน” ต่อไปนี้มีผลกับการจองทั้งหมด ยกเว้น:

 • การจองกับ Dollar หรือ Thrifty ที่จองก่อนวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021 (โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการเช่าของท่าน)
 • การจองที่ระบุว่า “ไม่สามารถรับเงินคืน” (ท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนการจองที่ไม่สามารถรับเงินคืน และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนหากยกเลิกการจอง)

การยกเลิก

3. หากท่านยกเลิกการจอง:

 • โดยเหลือเวลามากกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเช่าของท่านจะเริ่มต้น ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • โดยเหลือเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนการเช่า หรือในขณะที่ท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า เราจะคืนเงินให้เป็นจำนวนเท่ากับยอดที่ท่านชำระมาแล้วหักด้วยค่าเช่า 3 วัน ดังนั้น หากท่านจองรถไว้เช่าไม่เกิน 3 วันก็จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ
 • หลังจากถึงกำหนดเริ่มต้นการเช่าของท่านแล้ว (หรือท่านไม่มารับรถ) ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน

4. พนักงานที่เคาน์เตอร์อาจไม่ส่งมอบรถให้ท่าน (ตัวอย่างเช่น) ในกรณีที่:

 • ท่านมาถึงไม่ตรงเวลา
 • ท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะเช่ารถได้
 • ท่านไม่มีเอกสารที่ต้องแสดง
 • คนขับหลักไม่มีบัตรเครดิตในชื่อของตนเอง ซึ่งมีวงเงินเพียงพอสำหรับเงินประกันความเสียหายของรถ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของผู้ให้บริการของท่าน โปรดดูที่ส่วน “ข้อมูลสำคัญ” ที่แสดงในขณะที่ทำการจอง หรือดูที่ข้อตกลงการเช่าที่ท่านลงนามที่เคาน์เตอร์

หากผู้ให้บริการปฏิเสธที่จะส่งมอบรถให้ท่าน โปรดโทรหาเราทันทีที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่าเพื่อที่จะยกเลิกการจองของท่าน และเราจะคืนเงินที่ท่านชำระไป โดยจะหักเป็นยอดสำหรับการเช่า 3 วัน หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ค่าธรรมเนียมยกเลิกจะเท่ากับค่าเช่าเต็มจำนวนของท่าน นอกเสียจากท่านจะพิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปในสถานการณ์นี้นั้นน้อยกว่ายอดดังกล่าวเป็นอย่างมาก

การปรับเปลี่ยน (การเปลี่ยนแปลงการจอง)

5. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ตลอดเวลาก่อนถึงกำหนดรับรถ

6. ในกรณีส่วนใหญ่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือทำผ่านแอปของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา (ที่หัวข้อ “จัดการการจอง”)

7. การเปลี่ยนแปลงการจองไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท่านดำเนินการอาจส่งผลต่อราคาเช่า ในบางครั้งวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงการจองได้คือต้องยกเลิกและทำการจองใหม่ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกจากท่านในนามของบริษัทรถเช่า

8. หากการเปลี่ยนแปลงการจองส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงหรือมีค่าธรรมเนียมยกเลิก เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงโดยเรา

9. หากเรา/ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหารถให้ได้) เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีสิทธิในการยกเลิกและขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่ว่าการเช่าของท่านจะใกล้ถึงกำหนดเริ่มต้นเพียงใดก็ตาม) แต่เราจะไม่มีส่วนต้องรับผิดเพิ่มเติมต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ค่าห้องพักโรงแรม หรือค่าแท็กซี่)

D7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

ทั่วไป

1. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจึงจะเช่าหรือขับรถได้ ในบางกรณีผู้ขับขี่จะต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์สูงสุดที่กำหนดด้วย โดยข้อจำกัดนี้อาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ตามสถานที่ และตามประเภทของรถ

2. เฉพาะผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีชื่ออยู่ในข้อตกลงการเช่าเท่านั้นจึงจะสามารถขับรถได้

3. ท่านต้องไม่นำรถไปยังประเทศ/รัฐ/เกาะอื่น และ/หรือคืนรถในสถานที่อื่นโดยไม่ได้ตกลงกันในเรื่องนี้ล่วงหน้า

การรับรถล่าช้า/คืนรถก่อนเวลา

4. หากท่านไปรับรถล่าช้า (โปรดดู D4.4 ด้านบน) หรือคืนรถเร็วกว่าที่ตกลงไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน ผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินให้ท่านสำหรับช่วงเวลาที่ “ไม่ได้ใช้บริการ”

วิธีการทำงานของเรา

5. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว การจัดอันดับ วิธีสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่วิธีการทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราด้วยเช่นกัน

E. เที่ยวบิน

E1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเที่ยวบิน โดยส่วนนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับส่วน A (ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด)

E2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เที่ยวบินส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มของเราให้บริการผ่านตัวกลางบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับสายการบิน

2. เมื่อท่านทำการจอง จะถือเป็นการจองโดยตรงกับสายการบิน และเราไม่ใช่ “คู่สัญญา” สำหรับการจองของท่าน โดยเมื่อทำการจอง จะเท่ากับว่าท่านเข้าทำ (i) สัญญาตัวกลางกับตัวกลางบุคคลที่สาม (สำหรับตั๋ว) และ (ii) สัญญาการขนส่งกับสายการบิน (สำหรับเที่ยวบิน)

3. หากท่านจองบริการเพิ่มเติมใด ๆ (สัมภาระเพิ่มเติม ประกันภัย เป็นต้น) จะเท่ากับว่าท่านเข้าทำสัญญาโดยตรงกับตัวกลางบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น และเราจะไม่มีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้

4. เราทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบุคคลที่สาม โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อตั๋วของท่านและบริการเพิ่มเติมที่ท่านอาจซื้อ อีกทั้ง (ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต) ยังไม่มีส่วนต้องรับผิดต่อการจองของท่าน

E3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านจองเที่ยวบินแล้ว จะมีการแจ้งรายละเอียดการจองของท่าน (เช่น ชื่อผู้เดินทาง) ให้ผู้ให้บริการทราบ

3. เราอาจสามารถช่วยท่านเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาการขนส่ง โปรดติดต่อเราโดยใช้ศูนย์ช่วยเหลือ (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดก็ตาม

E4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องกรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของบุคคลที่สาม (ซึ่งจะแสดงในขั้นตอนการจอง) และรับทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเรียกชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการจองของท่าน

E5. ราคาและการชำระเงิน

1. เมื่อท่านจองเที่ยวบิน การชำระเงินของท่านจะได้รับการจัดการโดยเรา โดยตัวกลางบุคคลที่สาม (หรือบุคคลที่ตัวกลางบุคคลที่สามดังกล่าวระบุ) หรือโดยบุคคลที่สาม เช่น สายการบิน หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการการชำระเงิน (รวมถึงสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

E6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. ท่านสามารถดูนโยบายการยกเลิกการจองได้ในสัญญาการขนส่งระหว่างท่านกับสายการบิน ซึ่งมีให้ดูในขณะที่ท่านทำการจองเที่ยวบินและเมื่อเที่ยวบินของท่านได้รับการยืนยันแล้ว (ในหน้า “จัดการการจอง” ของท่าน)

2. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของท่านอาจมีค่าธรรมเนียม

3. สายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน สัญญาการขนส่ง หรือนโยบายของสายการบิน

4. ตั๋วที่แตกต่างกันจากสายการบินเดียวกันอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน หรือรวมบริการที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่มีให้ในระหว่างขั้นตอนการจอง

5. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก หรือการคืนเงิน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

E7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

การใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน

1. สายการบินบางแห่งมีข้อตกลง “การใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน” กับสายการบินอื่น ดังนั้น ท่านอาจซื้อตั๋วจากสายการบินหนึ่ง (“สายการบินที่จำหน่ายตั๋ว” ของท่าน) แต่บินในเครื่องบินที่เป็นของสายการบินอื่น (“สายการบินที่ดำเนินการ” ของท่าน) ในกรณีเช่นนี้ส่วนมาก ท่านจะเช็คอินกับสายการบินที่ดำเนินการ แต่โปรดยืนยันเรื่องนี้กับสายการบินที่จำหน่ายตั๋วของท่านล่วงหน้า

2. ขณะที่จองเที่ยวบิน ท่านจะได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินดังกล่าวเป็นแบบ “ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน” หรือไม่

แนวปฏิบัติต้องห้ามของสายการบิน

3. สายการบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อตั๋วที่มีเที่ยวบินที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการ เช่น ซื้อตั๋วแบบไปกลับในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความประสงค์จะใช้บริการเที่ยวบินขากลับ หากต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติม เพียงกรอก “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” หรือ “back-to-back ticketing” ลงในเสิร์ชเอนจิน

4. เมื่อท่านซื้อเที่ยวบิน จะเท่ากับว่าท่านตกลงที่จะไม่ทำสิ่งดังกล่าว หากท่านทำสิ่งดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดของสายการบิน (ที่มีให้ในตอนที่ท่านทำการจอง) ท่านจะคืนเงินให้เราสำหรับส่วนต่างใด ๆ ระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงของท่านกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางทั้งหมดที่ระบุไว้ในตั๋วของท่าน หากสายการบินเรียกร้องสิ่งนี้จากเรา

การใช้บริการส่วนของเที่ยวบิน (Segment)

5. สายการบินส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกค้าใช้เที่ยวบินของตนแบบเรียงตามลำดับ ดังนั้น หากท่านไม่ขึ้นเที่ยวบินแรก สายการบินอาจยกเลิกกำหนดการเดินทางที่เหลือของท่านโดยอัตโนมัติ

6. หากสายการบินอนุญาตให้ท่าน “ข้าม” เที่ยวบินใด ๆ ในกำหนดการเดินทางของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกเที่ยวบินที่ไม่ต้องการแล้ว โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายยกเลิกการจอง โปรดทราบว่าท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (หรือการคืนเงินใด ๆ) สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้บริการ

ตั๋วเที่ยวเดียว

7. ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วเที่ยวเดียว 2 ใบ แทนที่จะเป็นตั๋วไปกลับใบเดียว:

 • ท่านจะต้องทำการจอง 2 รายการแยกกัน โดยแต่ละรายการมีกฎและนโยบายของตัวเอง
 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเที่ยวบินหนึ่งจะไม่ส่งผลต่ออีกเที่ยวบินหนึ่ง (เช่น หากเที่ยวบินแรกของท่านถูกยกเลิก จะไม่มีการรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับเที่ยวบินที่ 2 ของท่าน)

8. หากท่านเดินทางไปต่างประเทศ ท่านอาจต้องพิสูจน์ให้พนักงานเช็คอินและ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบว่าท่านมีเที่ยวบินขากลับ (ดู “การเดินทางระหว่างประเทศ” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาสปอร์ต วีซ่า ฯลฯ)

เงินที่เรียกเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียม

9. ค่าโดยสารของท่านจะรวมภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบินหรือรัฐบาล (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้า/ออก ดู “ค่าธรรมเนียมขาเข้า/ออก” ด้านล่าง) ท่านอาจต้องรับผิดชอบในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังของอัตราภาษี

ค่าบริการ

10. เราและ/หรือตัวกลางบุคคลที่สามอาจเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก

 • ค่าบริการของเรา (ถ้ามี) เป็นค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถซื้อตั๋วจากตัวกลางบุคคลที่สามได้ โดยค่าธรรมเนียมนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)
 • ค่าบริการของตัวกลางบุคคลที่สาม (ถ้ามี) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บุคคลที่สามดังกล่าวเป็นตัวกลางของสายการบิน โดยค่าธรรมเนียมนี้อาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)

11. ราคาตั๋วของท่านจะรวมค่าบริการใด ๆ ก็ตาม

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระและบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ

12. สายการบินของท่านอาจเรียกเก็บเงินสำหรับสัมภาระเช็คอิน สัมภาระส่วนเกิน/น้ำหนักเกิน สิทธิขึ้นเครื่องก่อนใคร การจองที่นั่ง ความบันเทิงบนเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม และ/หรือการเช็คอินที่สนามบิน

13. ในกรณีดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากราคาตั๋วของท่าน (เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าเที่ยวบินของท่านรวมบริการเพิ่มเติมดังกล่าว)

การเดินทางระหว่างประเทศ

14. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

 • พกพาสปอร์ตและ/หรือวีซ่าที่ยังใช้การได้ (หากต้องใช้)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ
 • ตรวจสอบว่าท่านต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านประเทศที่ไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของท่านหรือไม่
 • ตรวจสอบล่วงหน้ากับสถานทูตที่เกี่ยวข้องว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับพาสปอร์ต วีซ่า หรือการเข้าประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 • ตรวจสอบคำเตือนหรือคำแนะนำจากประเทศที่ท่านพำนักอยู่/ต้นทาง ก่อนที่จะเดินทางไป/ผ่านประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ

15. ในการจัดเตรียมการเดินทางไปหรือจากสถานที่ใด ๆ เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีความเสี่ยง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

16. กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มี “การฆ่าแมลง” บนเครื่องบินเพื่อฆ่าแมลงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปก็ตาม เพื่อการนี้ บุคลากรอาจฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงในห้องโดยสารของเครื่องบินในขณะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง หรือใช้ยาฆ่าแมลงแบบออกฤทธิ์นานกับพื้นผิวภายในเครื่องบินในขณะที่ผู้โดยสารไม่ได้อยู่บนเครื่อง ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าแมลง รวมถึงสถานที่ที่อาจมีการดำเนินการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมขาเข้า/ออก

17. ค่าโดยสารของท่านจะไม่รวมค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ประเทศหรือสนามบินเรียกเก็บจากบุคคลที่เข้า/ออกจากประเทศ และเรียกเก็บโดยตรงที่สนามบิน ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประเภทนี้หรือไม่

สหราชอาณาจักร: การคุ้มครองทางการเงินของท่าน

18. ผู้ถือ ATOL: Booking.com B.V.

19. เลขที่ใบอนุญาต ATOL: 11967

20. ภายในสหราชอาณาจักร เราให้การคุ้มครองทางการเงินเต็มรูปแบบสำหรับการจำหน่ายเฉพาะเที่ยวบินที่มีการคุ้มครองของ ATOL โดยใช้ใบอนุญาตของผู้จัดการเดินทางทางอากาศเลขที่ 11967 ซึ่งออกโดยสำนักงานการบินพลเรือน Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK โทรศัพท์ + 44 (0)333 103 6350 อีเมล claims@caa.co.uk

21. เมื่อท่านซื้อเที่ยวบินที่มีการคุ้มครอง ATOL จากเรา ท่านจะได้รับใบรับรอง ATOL ใบรับรองนี้แสดงรายการสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองทางการเงิน ซึ่งท่านสามารถรับข้อมูลได้ว่าสิ่งนี้มีผลต่อท่านอย่างไร และต้องติดต่อใครในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

22. เราหรือซัพพลายเออร์ที่ระบุในใบรับรอง ATOL ของท่านจะให้บริการตามรายการในใบรับรอง ATOL (หรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสม) ในบางกรณี ซึ่งทั้งเราและซัพพลายเออร์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้ถือ ATOL รายอื่นอาจเป็นผู้ให้บริการที่ท่านซื้อหรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่ท่าน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับท่าน) ท่านตกลงที่จะยอมรับว่าในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ถือ ATOL รายอื่นจะปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้น และท่านตกลงที่จะชำระเงินใด ๆ ที่ท่านค้างชำระภายใต้ข้อตกลงของท่านให้กับผู้ถือ ATOL รายอื่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านยังยอมรับด้วยเช่นกันว่าในบางกรณีจะไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ถือ ATOL รายอื่นมาดำเนินการแทนได้ ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะมีสิทธิทำการเรียกร้องภายใต้โครงการ ATOL (หรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง))

23. หากเราหรือซัพพลายเออร์ที่ระบุในใบรับรอง ATOL ของท่านไม่สามารถให้บริการตามที่ระบุไว้ (หรือทางเลือกที่เหมาะสม ผ่านผู้ถือ ATOL รายอื่น หรือในกรณีอื่นใด) โดยมีสาเหตุมาจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Air Travel Trust อาจชำระเงินให้แก่ (หรือให้ผลประโยชน์แก่) ท่านภายใต้โครงการ ATOL ท่านตกลงว่าเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการชำระเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ท่านจะมอบหมายข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านมีหรืออาจมี ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการไม่ให้บริการ รวมถึงข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อเรา ตัวแทนท่องเที่ยว (หรือ ผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)) ให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับด้วยว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวอาจถูกมอบหมายให้กับหน่วยงานอื่น หากหน่วยงานอื่นดังกล่าวได้ชำระเงินที่ท่านอ้างสิทธิภายใต้โครงการ ATOL

สหภาพยุโรป: สิทธิของผู้โดยสารภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 261/2004

24. หากเที่ยวบินของท่านล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง ท่านอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชย/ความช่วยเหลือภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 261/2004 ในกรณีที่:

 • ท่านกำลังบินเข้าสู่สหภาพยุโรป (EU)
 • ท่านกำลังบินออกจากสหภาพยุโรป (EU)
 • เที่ยวบินของท่านให้บริการโดยสายการบินในสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป: ความรับผิดของสายการบินภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 889/2002

25. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในสหภาพยุโรป ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 889/2002 อาจมีผลบังคับใช้กับท่าน

สหภาพยุโรป: สิทธิของผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 1107/2006

26. ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 1107/2006 ให้สิทธิบางอย่างสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก

วิธีการทำงานของเรา

27. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว การจัดอันดับ วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดตรวจสอบวิธีการทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราด้วย

F. การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ

F1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของการขนส่งแบบส่วนตัวและสาธารณะ โดยส่วนนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับส่วน A (ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด)

F2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เมื่อท่านจองการขนส่งแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะล่วงหน้า จะถือว่าเป็นการจองโดยตรงกับผู้ให้บริการ เมื่อท่านจองการขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ จะถือว่าเป็นการจองกับตัวกลางบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้กับขั้นตอนการจอง

2. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ทั้งท่านและผู้ให้บริการต่างตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้

3. การขนส่งแบบสาธารณะและการขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ท่านจะได้รับข้อกำหนดของผู้ให้บริการในระหว่างขั้นตอนการจอง หากข้อกำหนดของผู้ให้บริการและข้อกำหนดของเราไม่สอดคล้องกัน ข้อกำหนดของผู้ให้บริการจะมีผลบังคับใช้

4. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ เมื่อทำการจอง เท่ากับท่านยืนยันว่าท่าน:

 • ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ (ถ้ามี)
 • ตกลงที่จะติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
 • เข้าใจว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและให้บริการการขนส่งแบบส่วนตัวของท่าน เลือกเส้นทาง กำหนดราคา และให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ยอมรับว่าเราเพียงแค่ให้บริการแพลตฟอร์มการจอง (เรียกกันว่า บริการ API) และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ที่ท่านประสบเนื่องจากสิ่งใด ๆ ที่คนขับ/ผู้ให้บริการกระทำหรือไม่กระทำ เว้นแต่ได้ระบุไว้ใน “ข้อจำกัดของความรับผิด” (A18)

ผู้ให้บริการบางรายไม่ได้มีข้อกำหนดของตนเอง แต่ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดที่เราได้รับข้อมูลมา

F3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านทำการจองแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดของท่านกับผู้ให้บริการ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่นัดรับ)

3. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการ

4. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทราบขนาดรถที่ท่านร้องขอ

5. การขนส่งแบบสาธารณะ เราจะมอบ (หรือบอกวิธีการรับ) ตั๋วให้ท่าน

F4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองของท่านอย่างรอบคอบ และให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องใช้เพื่อจัดเตรียมการจองของท่าน (ความต้องการของท่าน ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น)

2. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในกลุ่มของท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ (หากมี) ซึ่งท่านได้ทราบและยอมรับในระหว่างขั้นตอนการจอง ท่านรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตาม:

 • ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การจองของท่านอาจถูกยกเลิก
 • คนขับอาจปฏิเสธที่จะรับส่งท่าน

3. ท่านต้องตระหนักว่าเวลาเดินทางโดยประมาณไม่ได้นำปัจจัยด้านสภาพการจราจรมาพิจารณา

4. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไปถึงสถานที่นัดรับตรงเวลา

5. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด เมื่อถึงเวลานัดรับหรือในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านต้องเปิดโทรศัพท์ (ซึ่งมีหมายเลขตามที่ท่านระบุไว้เมื่อทำการจอง) และสามารถรับสาย/ข้อความได้ สำหรับในกรณีที่คนขับจำเป็นต้องติดต่อท่าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนขับจะสามารถติดต่อท่านผ่านแอปพลิเคชั่นรับส่งข้อความ เช่น WhatsApp หรือ Viber

6. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า สำหรับการไปรับที่สนามบิน ท่านต้องแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของท่านอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดรับ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนเวลานัดรับได้หากเที่ยวบินของท่านล่าช้า หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการการขนส่งแบบส่วนตัวได้ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

7. การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนมาถึงตรงเวลา และเหลือเวลาเพียงพอในการรับตั๋ว (หากจำเป็น)

8. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถทำการจองได้ และผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

9. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่น ทำการดูถูกข่มเหงหรือทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

10. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกการขนส่งแบบสาธารณะ/แบบส่วนตัวที่เหมาะสม (ในแง่ของขนาดกลุ่ม จำนวนสัมภาระ ความต้องการสำหรับผู้เคลื่อนไหวไม่สะดวก เป็นต้น)

F5. ราคาและการชำระเงิน

1. Booking.com Transport Limited จะจัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการจองของท่าน หากต้องการรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินของเรา โปรดไปที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

2. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ราคาจะรวมค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการจราจรติดขัด ภาษี และค่าธรรมเนียมช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูง โดยจะมีการเรียกชำระเงินตอนที่ทำการจอง

3. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ราคาจะได้รับการยืนยัน (และจะมีการเรียกชำระเงิน) เมื่อคนขับส่งท่านถึงจุดหมาย โดยราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากราคาโดยประมาณเมื่อท่านจอง และท่านจะต้องรับผิดชอบกับค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการจราจรติดขัด ภาษี ค่าธรรมเนียมช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูง และทิป (หากมี)

4. การขนส่งแบบสาธารณะ จะมีการเรียกชำระเงินเมื่อการจองของท่านได้รับการยืนยัน ก่อนออกเดินทาง ผู้ให้บริการอาจขอดูตั๋ว/ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โปรดเก็บตั๋วดังกล่าวไว้กับตัวตลอดเวลา มิฉะนั้นท่านอาจต้องชำระเงินอีกครั้ง

5. ผู้ให้บริการ/คนขับไม่จำเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ท่านร้องขอโดยตรงกับผู้ให้บริการ/คนขับ แต่หากยอมรับ ผู้ให้บริการ/คนขับอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

F6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

การยกเลิก

1. ในกรณีส่วนใหญ่...

 • การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ท่านสามารถยกเลิกฟรีได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดรับของท่าน (ในบางกรณีได้จนถึง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลยืนยันการจองของท่าน) หากท่านไม่ได้ยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน
 • การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อก่อนถึงเวลานัดรับ แต่ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง
 • การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเมื่อการจองของท่านได้รับการยืนยันแล้ว

2. หากผู้ให้บริการของท่านมีนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างออกไป (ซึ่งท่านจะทราบขณะจอง) นโยบายของผู้ให้บริการจะมีผลบังคับใช้แทน

3. เราและ/หรือผู้ให้บริการอาจยกเลิกการจองโดยแทบจะไม่แจ้งให้ทราบหรือไม่มีการแจ้งเลย แต่กรณีนี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งเท่านั้น เช่น ในกรณีที่:

 • ผู้ให้บริการตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถให้บริการตามการจองของท่านได้อย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาการขนส่งทดแทนให้ (และเราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน หากไม่สามารถจัดหาให้ได้)
 • ท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการ โดยในกรณีนี้ท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน

การปรับเปลี่ยน (เปลี่ยนแปลง) ก่อนการเดินทางของท่านเริ่มต้น

4. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า อีเมลยืนยันจะระบุว่าท่านต้องแจ้ง (ก่อนเวลานัดรับ) เป็นระยะเวลานานเท่าใด หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น สถานที่หรือเวลา)

5. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง ท่านอาจต้องยกเลิกการจองดังกล่าว (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมยกเลิก) และทำการจองใหม่

6. การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้เมื่อการจองดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว

7. หากเรา/ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น หากมีการประท้วงหยุดงานที่กระทบต่อการเดินทางของท่าน) เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิก:

 • การขนส่งใด ๆ ท่านจะมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่ว่าจะเหลือระยะเวลาอีกเพียงใดก็ตามก่อนถึงกำหนดการเดินทางของท่าน) เว้นแต่ท่านจะยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตามในหัวข้อย่อยถัดไป
 • การขนส่งแบบส่วนตัวใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการเปลี่ยนคนขับรายใหม่ ผู้ให้บริการรายใหม่ หรือยานพาหนะใหม่ (ที่คล้ายกัน) ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน (เว้นแต่ท่านจะยกเลิกโดยมีการแจ้งให้ทราบก่อนในระยะเวลาที่เพียงพอ)

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ทั้งเราและผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ค่าการขนส่งทดแทน หรือค่าห้องพักโรงแรม)

การคืนเงิน

8. หากท่านต้องการขอเงินคืน ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 14 วันหลังจากเวลานัดรับของท่าน

9. ยอดเงินคืนอาจใช้เวลา 5 วันทำการก่อนที่จะปรากฏในบัญชีของท่าน

10. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด หากคนขับไม่ไปถึงสถานที่นัดรับตรงเวลา ท่านสามารถขอเงินคืนได้ และเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ท่าน

11. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน หากการเดินทางของท่านไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจาก:

 • คนขับ/ผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อท่านได้
 • ผู้โดยสารอย่างน้อย 1 คนไปถึงสถานที่นัดรับไม่ตรงเวลา และท่านไม่ได้ขอเปลี่ยนกำหนดเวลานัดรับใหม่
 • ท่านขอเปลี่ยนแปลงเวลานัดรับหรือการเดินทางโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ท่านไม่ได้แจ้งเรา / ผู้ให้บริการ / คนขับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการดำเนินการ
 • ท่านระบุรายละเอียดไว้ไม่ถูกต้องเมื่อจองการขนส่งแบบส่วนตัว (สถานที่นัดรับ ข้อมูลติดต่อ จำนวนคน จำนวนสัมภาระ เป็นต้น)

F7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า

1. โปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันของท่านเพื่อดูว่าคนขับจะรอที่สถานที่นัดรับเป็นระยะเวลานานเท่าใด

การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ

2. คนขับอาจไม่รอเกินเวลานัดรับ แต่หากคนขับรอ ก็อาจเรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับระยะเวลาที่ต้องรอ หากท่านไม่ไปถึงยังสถานที่รับตามเวลาที่กำหนด ท่านอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด

3. หากมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือทำความสะอาดเนื่องจากมีบุคคลในกลุ่มของท่านบางคนกระทำการที่ไม่สมควรหรือละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ทำความสะอาดดังกล่าว

วิธีการทำงานของเรา

4. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว การจัดอันดับ วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดตรวจสอบวิธีการทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราด้วย

พจนานุกรม Booking.com

“แอคเคาท์” หมายถึง แอคเคาท์ (กับ Booking.com หรือบริษัทในเครือ) ซึ่งท่านสามารถใช้จองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบนแพลตฟอร์มของเราได้

“ที่พัก” หมายถึง การให้บริการที่พักโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน B “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก)

“สิ่งที่น่าสนใจ” หมายถึง การให้บริการสิ่งที่น่าสนใจโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน C “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการสิ่งที่น่าสนใจ)

“บริการสิ่งที่น่าสนใจ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทัวร์ พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และประสบการณ์

“การจอง” หมายถึง การจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าท่านจะชำระเงินทันทีหรือในภายหลัง

“Booking.com” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง Booking.com B.V. (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือ Booking.com Transport Limited (สำหรับบริการด้านการขนส่งทางบกใด ๆ) ติดต่อบริษัท

“ข้อมูลยืนยันการจอง” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง อีเมลยืนยันและใบยืนยันที่เราส่งให้ท่าน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดการจองของท่าน

“Booking Network Sponsored Ads” หมายถึง โปรแกรมของเราที่ให้ผู้ให้บริการที่พักบิดราคาผ่านบุคคลที่สาม (Koddi) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนปรากฏในอันดับที่ 2 เมื่อผลการค้นหาของท่านเรียงลำดับตาม “ตัวเลือกติดอันดับ”

“เครดิตเงินสด” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งท่านสามารถ “ถอนเป็นเงินสด” ไปยังวิธีชำระเงินที่เรามีบันทึกไว้สำหรับท่าน หรือนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลังได้

“สัญญาการขนส่ง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่าน

“เครดิต” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงิน โดยประกอบด้วย “เครดิตเงินสด” และ “เครดิตด้านการเดินทาง”

“แคชแบ็คทางบัตรเครดิต” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดไปยังบัตรเครดิตที่เรามีบันทึกไว้สำหรับท่าน แต่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลังได้

“Connectivity Provider” หมายถึง บริษัทที่ช่วยให้ที่พักและ Booking.com สามารถสื่อสารข้อมูลที่พักและข้อมูลการจองของลูกค้าได้

“อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน” หมายถึง อัตราที่เราใช้ในการแปลงสกุลเงิน ซึ่งขณะนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนทันทีแบบปิด WM/Refinitiv แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

“การจองที่มีสิทธิ” หมายถึง การจองที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับสมนาคุณ

“เที่ยวบิน” หมายถึง การให้บริการเที่ยวบินโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน E “ผู้ให้บริการ” หมายถึง สายการบิน)

“บริษัทในเครือ” หมายถึง แอฟฟิลิเอตของ Booking.com ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นของ Booking.com โดยตรง หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Booking Holdings Inc.

“เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณ” หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ใช้กับสมนาคุณบางรายการ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปของ “สมนาคุณ เครดิต และ Wallet” (A13) ด้านบน

“สัญญาตัวกลาง” (ในส่วน “เที่ยวบิน”) หมายถึง สัญญาระหว่างท่านและตัวกลางบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ตัวกลางบุคคลที่สามจัดการตั๋วเที่ยวบินของท่าน (และบริการเพิ่มเติม (ในบางกรณี)) กับสายการบินหรือบริษัทอื่น

“คนขับหลัก” หมายถึง ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการกรอกในระหว่างขั้นตอนการจอง

“การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ” หมายถึง ยานพาหนะส่วนตัวที่ท่านร้องขอเมื่อไปถึงสถานที่นัดรับ (หรือก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อย)

“ชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง” หมายถึง ตัวเลือกการชำระเงินที่เราเสนอให้ในบางครั้งเมื่อผู้ให้บริการไม่ได้ใช้สกุลเงินเดียวกับท่าน ตัวเลือกนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านชำระเงินในสกุลเงินของท่านแทนได้

"วิธีชำระเงิน" หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการจอง ซึ่งอาจเป็นบัตรเครดิต/เดบิต หรือวิธีชำระเงินทางเลือก

“การรับรถ” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง กระบวนการในช่วงเริ่มต้นการเช่าของท่าน ซึ่งท่านแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่จำเป็นและเอกสารอื่น ๆ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ตลอดจนเข้าทำข้อตกลงการเช่า และรับรถของท่าน

“เวลารับรถ” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง วันที่และเวลา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ท่านจะต้องไปรับรถตามที่ระบุไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน

“เวลานัดรับ” (ในส่วน “การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ”) หมายถึง เวลา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้าจะมาถึงสถานที่นัดรับ หรือที่การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการจะมาถึงสถานที่นัดรับได้จริง

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์/แอปที่ท่านสามารถจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางได้ ไม่ว่า Booking.com หรือแอฟฟิลิเอตซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการเว็บไซต์/แอปดังกล่าวก็ตาม

“การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า” หมายถึง ยานพาหนะส่วนตัวที่ท่านร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะไปถึงสถานที่นัดรับ

“การเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัว” หมายถึง การเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในการจอง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายหลังจากที่ทำการจอง)

“การขนส่งแบบสาธารณะ” หมายถึง รถไฟ รถประจำทาง รถราง และระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ

“การเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะ” หมายถึง การเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะตามที่ระบุไว้ในการจอง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายหลังจากที่ทำการจอง)

“การเช่า” (หรือ “บริการรถเช่า”) หมายถึง การให้บริการรถเช่าโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน D “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทรถเช่าที่ให้บริการรถเช่า)

“ข้อตกลงการเช่า” หมายถึง สัญญาระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ซึ่งท่านลงนามเมื่อมีการรับรถ ท่านจะได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญ ๆ ในระหว่างขั้นตอนการจอง

“สมนาคุณ” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับตามสัญญา ในกรณีส่วนใหญ่ สมนาคุณจะเป็นเครดิตด้านการเดินทาง เครดิตเงินสด แคชแบ็คทางบัตรเครดิต หรือเวาเชอร์สำหรับสินค้าบางชนิด

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าของโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่น ๆ (สำหรับการจอง “ที่พัก”) พิพิธภัณฑ์หรือสวน (สำหรับการจอง “สิ่งที่น่าสนใจ”) หรือบริษัทรถเช่าหรือสายการบิน (สำหรับการจอง “การขนส่ง”)

“บริการ” (ในส่วน “การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ”) หมายถึง การให้บริการการเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะหรือการเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัว

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

“ตัวกลางบุคคลที่สาม” หมายถึง บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น (a) ตัวกลางระหว่างท่านและผู้ให้บริการ หรือ (b) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง

“ข้อกำหนดบุคคลที่สาม” (ในส่วน “เที่ยวบิน”) หมายถึง ทั้งสัญญาตัวกลางกับตัวกลางบุคคลที่สาม (สำหรับตั๋ว) และสัญญาการขนส่งกับสายการบิน (สำหรับเที่ยวบิน)

“เครดิตด้านการเดินทาง” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งท่านสามารถนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลัง แต่ไม่สามารถ “ถอนเป็นเงินสด” ได้

“ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง” หมายถึง หนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนแพลตฟอร์ม

“การชำระเงินล่วงหน้า” หมายถึง การชำระเงินที่ท่านดำเนินการตอนที่ท่านทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการ (แทนที่จะเป็นตอนที่ท่านได้ไปใช้บริการจริง)

“Wallet” หมายถึง แดชบอร์ดในแอคเคาท์ของท่านที่แสดงสมนาคุณ เครดิต และสิ่งจูงใจอื่น ๆ

วันที่: 31 ตุลาคม 2023

สำหรับการจองซึ่งจองระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 30 ตุลาคม 2023