ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดในการให้บริการฝั่งลูกค้า

อัปเดตเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022

ปรินท์

สารบัญ

A. ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทั้งหมด

A1. คำนิยาม

1. คำบางคำที่ท่านจะได้เห็นนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบ “พจนานุกรม Booking.com” ที่ส่วนท้ายของข้อกำหนดฉบับนี้

A2. เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้

1. เมื่อท่านทำการจองเสร็จสิ้น เท่ากับว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ท่านได้รับข้อมูลไปในระหว่างขั้นตอนการจอง

2. กรณีที่มีสิ่งใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่เป็น (หรือตกเป็น) โมฆะ หรือที่ (กลายเป็น) ไม่สามารถบังคับใช้ได้:

 • ให้ยังคงบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 • ท่านจะยังคงผูกพันต่อข้ออื่น ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้

3. ข้อกำหนดฉบับนี้มีโครงสร้างดังนี้:

 • ส่วน A: ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางทุกประเภท
 • ส่วน B ถึง F: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางประเภทนั้น ๆ:
  • ส่วน B: ที่พัก
  • ส่วน C: สิ่งที่น่าสนใจ
  • ส่วน D: บริการรถเช่า
  • ส่วน E: เที่ยวบิน
  • ส่วน F: การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ
 • หากข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ข้อกำหนดเฉพาะจะมีผลบังคับใช้

4. ข้อกำหนดนี้มีฉบับภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ หรือมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ข้อกำหนดตามที่ปรากฏในฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ (ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่ด้านบนของหน้านี้)

A3. เกี่ยวกับ Booking.com

1. เมื่อท่านจองที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ Booking.com B.V. จะเป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (ดู A4.4 ด้านล่าง)

2. เมื่อท่านจองบริการรถเช่า หรือการขนส่งแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะ Booking.com Transport Limited จะเป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (ดู A4.4 ด้านล่าง)

3. เราทำงานร่วมกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ ในท้องถิ่น (เช่น บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือการจัดการแอคเคาท์) โดยบริษัทเหล่านี้จะไม่:

 • ควบคุมหรือจัดการแพลตฟอร์มของเรา
 • มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง
 • มีความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยกฎหมายหรือสัญญากับท่าน
 • ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง
 • เป็นตัวแทนของเรา เข้าทำสัญญา หรือยอมรับเอกสารทางกฎหมายในชื่อของเรา
 • ดำเนินการเป็น “ตัวแทนการดำเนินการหรือบริการ” ของเรา

A4. แพลตฟอร์มของเรา

1. เราให้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการแพลตฟอร์มของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกอย่างจะมีความถูกต้องบนแพลตฟอร์มดังกล่าว (เราได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ) โดยในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตนั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป แต่เราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง/แก้ไขโดยเร็วที่สุด

2. แพลตฟอร์มของเราไม่ได้เป็นการแนะนำหรือรับรองผู้ให้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้น ๆ

3. เราไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางแต่เพียงผู้เดียว

4. ในการทำการจอง ท่านอาจต้องสร้างแอคเคาท์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของท่าน (รวมถึงข้อมูลการชำระเงินและการติดต่อ) ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มิฉะนั้นท่านอาจประสบกับกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่านได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอคเคาท์ของท่าน ดังนั้นโปรดอย่าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอคเคาท์นี้ และโปรดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

5. เราจะแสดงข้อเสนอที่มีให้แก่ท่านในภาษาที่ (เราเห็นว่า) เหมาะสมสำหรับท่าน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

6. ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี จึงจะสามารถใช้แพลตฟอร์มได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

A5. ค่านิยมของเรา

1. ท่านจะ:

 • ปฏิบัติตาม ค่านิยมของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ
 • ร่วมมือกับการตรวจสอบที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการฉ้อโกง/ป้องกันการฟอกเงิน
 • ไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญหรือดำเนินการจองเท็จ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางและ/หรือแพลตฟอร์มตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความเสียหายใด ๆ และไม่ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อบุคลากรของผู้ให้บริการ (หรือบุคคลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน)

A6. ราคา

1. เมื่อท่านทำการจอง ท่านตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีที่อาจมีการเรียกเก็บ

2. ราคาบางรายการที่ท่านเห็นอาจถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ราคาที่ท่านชำระจะเป็นราคาเดิมที่ “ไม่ปัดเศษ” (แต่ส่วนต่างจริง ๆ ก็เป็นยอดที่เล็กน้อยอยู่ดี)

3. ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่มีผลผูกพัน เช่น หากท่านจองรถยนต์ระดับพรีเมียม หรือที่พัก 1 คืนในห้องสวีทสุดหรูซึ่งเสนอราคาผิดพลาดเป็น 1 ยูโร เราอาจยกเลิกการจองนั้นและคืนเงินที่ท่านได้ชำระไป

4. ราคาที่ถูกขีดฆ่าเป็นราคาของการจองที่เหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการลดราคา (“เหมือนกัน” หมายถึง วันที่เดียวกัน นโยบายเดียวกัน คุณภาพที่พัก/ยานพาหนะ/ระดับการเดินทางเท่ากัน เป็นต้น)

A7. การชำระเงิน

1. สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ ผู้ให้บริการจะกำหนดให้มีการชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือชำระเงินระหว่างที่ท่านใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง

 • หากเราเป็นผู้จัดการการชำระเงินของท่าน เรา (หรือในบางกรณี แอฟฟิลิเอตของเราในประเทศที่ท่านดำเนินการชำระเงิน) จะรับผิดชอบในการจัดการการชำระเงินของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมของท่านกับผู้ให้บริการของเราเสร็จสมบูรณ์ โดยในกรณีนี้ การชำระเงินของท่านถือเป็นการชำระราคาที่ “ครบกำหนดและต้องชำระ”
 • หากผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกชำระเงินจากท่าน ปกติแล้วจะเป็นการเรียกชำระเงินกับตัวท่านโดยตรงเมื่อท่านเริ่มต้นใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง แต่ก็อาจมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ (จะเกิดกรณีเช่น) มีการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่านเมื่อท่านจอง หรือท่านชำระเงินเมื่อเช็คเอาท์จากที่พักของท่าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าของผู้ให้บริการ ตามที่แจ้งให้ท่านทราบในขั้นตอนการจอง

2. หากผู้ให้บริการกำหนดให้มีการชำระเงินล่วงหน้า อาจมีการเรียกชำระหรือกันวงเงินเมื่อท่านทำการจอง และยอดนี้อาจไม่สามารถขอคืนได้ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะทำการจอง โปรดตรวจสอบนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าของผู้ให้บริการ (มีระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการจอง) โดยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าว

3. หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการใช้วิธีชำระเงินของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่าน ซึ่งอาจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยอาจหักค่าดำเนินการออก

4. หากสกุลเงินที่เลือกบนแพลตฟอร์มไม่ตรงกับสกุลเงินของผู้ให้บริการ เราอาจ:

 • แสดงราคาในสกุลเงินของท่าน
 • เสนอตัวเลือกให้ชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง

ท่านจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเราในระหว่างขั้นตอนการจอง ในข้อมูลการจองของแอคเคาท์ท่าน หรือ (หากท่านไม่มีแอคเคาท์) ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน หากเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการดังกล่าว ท่านจะเห็นค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงไว้เป็นเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากอัตราของธนาคารกลางยุโรป โดยผู้ออกบัตรของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

5. เราจะจัดเก็บรายละเอียดวิธีชำระเงินของท่านสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตหลังจากได้รับความยินยอมจากท่าน

A8. นโยบาย

1. เมื่อท่านทำการจอง เท่ากับว่าท่านยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในขั้นตอนการจอง ท่านสามารถดูนโยบายการยกเลิกของผู้ให้บริการแต่ละรายและนโยบายอื่น ๆ (เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอายุ เงินมัดจำ/เงินประกันความเสียหาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจองแบบหมู่คณะ เตียงเสริม อาหารเช้า สัตว์เลี้ยง บัตรที่รับชำระ เป็นต้น) บนแพลตฟอร์มของเรา: บนหน้าข้อมูลของผู้ให้บริการ ในระหว่างขั้นตอนการจอง ในข้อควรทราบ และ/หรือในอีเมลยืนยันหรือตั๋ว (ถ้ามี)

2. หากท่านยกเลิกการจองหรือไม่ไปใช้บริการตามที่จองไว้ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก/ไม่ไปใช้บริการและการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการยกเลิก/ไม่ไปใช้บริการของผู้ให้บริการ

3. การจองบางรายการไม่สามารถยกเลิกได้ฟรี ในขณะที่บางรายการสามารถยกเลิกได้ฟรีเฉพาะในช่วงก่อนวันที่กำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ท่านจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางโดยชำระเงินล่วงหน้า (รวมถึงส่วนประกอบราคาทั้งหมดและ/หรือเงินประกันความเสียหาย (หากมี)) ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถเรียกเก็บยอดคงเหลือในวันที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ หากมียอดที่ท่านชำระไปแล้วและไม่สามารถรับเงินคืนได้ การคืนเงินจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชำระเงินตรงเวลา (โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดธนาคาร บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของท่านถูกต้อง และบัญชีของท่านมีเงินเพียงพอ)

5. หากท่านคิดว่าจะไปใช้บริการไม่ตรงเวลา โปรดติดต่อผู้ให้บริการและแจ้งว่าท่านจะไปถึงเมื่อไรเพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการยกเลิกการจองของท่าน หากท่านไปถึงล่าช้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา (เช่น การยกเลิกการจองของท่าน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจเรียกชำระ)

6. ในฐานะผู้ดำเนินการจอง ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและพฤติกรรม (ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง) ของทุกคนในกลุ่ม นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตจากบุคคลเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้แก่เรา

A9. ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

1. หากท่านจองที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ โปรดดู แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และวิธีที่เราอาจติดต่อท่านและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. หากท่านจองการขนส่งทางบก โปรดดูแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Rentalcars.com แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Cars.booking.com หรือแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Taxi.booking.com ตามความเหมาะสม เพื่อดูว่าเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

A10. คำขอในการเข้าถึง

1. หากท่านมีคำขอในการเข้าถึง:

 • เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
 • เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่าน (การใช้วีลแชร์ อ่างอาบน้ำแบบวอล์กอิน เป็นต้น) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน หรือสนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ

A11. ประกันภัย

1. หากท่านได้ซื้อประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มของเรา โปรดดูข้อกำหนดและข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารกรมธรรม์ โดยข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่มีผลกับประกันภัย

A12. Genius

1. ราคา Genius เป็นราคาแบบมีส่วนลดซึ่งผู้ให้บริการที่ร่วมรายการเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการบางรายการ

2. ราคา Genius มีให้สำหรับสมาชิกโปรแกรม Genius ของ Booking.com โดยโปรแกรมนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก และสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างง่ายดาย เพียงสร้างแอคเคาท์ สถานะสมาชิกและราคานั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยสถานะสมาชิกจะเชื่อมโยงกับแอคเคาท์หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และสถานะสมาชิกยังสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญหรือสิ่งจูงใจบางรายการโดยเฉพาะได้เช่นกัน

3. “เลเวล Genius” มีหลายระดับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการจองที่พักที่ท่านจองในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแต่ละเลเวลจะมอบสมนาคุณด้านการเดินทางที่แตกต่างกัน

4. เราอาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใด ๆ ของโปรแกรม Genius รวมถึงเลเวลการเป็นสมาชิกและรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม

5. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ https://www.booking.com/genius.html

A13. สมนาคุณ เครดิต และ Wallet

1. เราอาจออกสมนาคุณให้กับท่าน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ (a) ข้อกำหนดใน A13 นี้ และ (b) เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีข้อผิดพลาดด้านงานธุรการ (i) ในการคำนวณสมนาคุณของท่าน หรือ (ii) ในการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสมนาคุณของท่าน เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขยอดคงเหลือที่แสดงไว้ได้ทุกเมื่อ

2. วิธีรับสมนาคุณ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับสมนาคุณจากการจองโรงแรมที่ร่วมรายการ หรือโดยการจองตามจำนวนที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อมีสมนาคุณ เราจะอธิบายว่าเงื่อนไขเฉพาะคืออะไรและสมนาคุณมีวิธีใช้งานอย่างไร

3. จะหาสมนาคุณของท่านได้ที่ไหน เมื่อท่านได้รับสมนาคุณตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ท่านจะพบลิงก์ “Rewards & Wallet” ในเมนูแอคเคาท์ Booking.com ของท่าน ใต้แท็บ “Rewards” ท่านจะเห็นสมนาคุณทั้งหมดที่ท่านได้รับ สิ่งที่ยังต้องดำเนินการ (หากมี) เพื่อให้ได้รับสมนาคุณ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

4. ประเภทสมนาคุณ สมนาคุณจะให้เป็น (a) เครดิตใน Wallet ของท่าน หรือ (b) อย่างอื่น (เช่น แคชแบ็คทางบัตรเครดิต หรือเวาเชอร์) เราจะอธิบายสมนาคุณแต่ละประเภทในเวลาที่เหมาะสม

5. วิธีรับเครดิต โดยปกติแล้วเครดิตจะออกให้จากการที่ได้รับสมนาคุณ แต่เราอาจออกเครดิตด้วยเหตุผลอื่น เช่น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงตามปกติของเรา

6. จะหาเครดิตของท่านได้ที่ไหน เมื่อท่านได้รับเครดิตแล้ว ท่านจะพบลิงก์ “Rewards & Wallet” ในเมนูแอคเคาท์ Booking.com ของท่าน ใต้แท็บ “Wallet” ท่านจะเห็นยอดเครดิตทั้งหมดของท่าน (แบ่งเป็นเครดิตด้านการเดินทางและเครดิตเงินสด หากท่านมีทั้ง 2 ประเภท) ท่านจะเห็นว่าเครดิตได้รับมาหรือนำไปใช้จ่ายเมื่อไร และเครดิตจะหมดอายุเมื่อไร หากท่านมีเครดิตเงินสด ท่านจะเห็นลิงก์สำหรับถอนออกมาเป็นเงินสด

7. ประเภทเครดิต เครดิตด้านการเดินทางสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบางประเภทเท่านั้น เราจะแสดงให้ท่านเห็นถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่ท่านสามารถชำระได้ด้วยเครดิตด้านการเดินทาง (ที่พัก สิ่งที่น่าสนใจ บริการรถเช่า ฯลฯ รายการใดที่ใช้ได้โดยเฉพาะ) เครดิตเงินสดสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดไปยังวิธีชำระเงินของท่านได้ (คลิก “ถอนเครดิตเงินสด”) หรือนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางใด ๆ ที่ท่านสามารถชำระด้วยเครดิตด้านการเดินทาง

สมนาคุณ

8. ไม่ว่าจะเป็นสมนาคุณประเภทใดก็ตาม ท่านจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้จึงจะสามารถรับและใช้เครดิตได้:

 • มีแอคเคาท์กับเราอยู่แล้ว
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะสมนาคุณ
 • ไม่ละเมิดข้อกำหนด Rewards & Wallet และ
 • มีบัตรเครดิตที่ใช้การได้ เพื่อให้มีสิทธิรับสมนาคุณแคชแบ็คทางบัตรเครดิต

9. เมื่อมีการเสนอสมนาคุณให้ เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณจะอธิบายว่าท่านต้องทำอย่างไรจึงจะมีสิทธิรับสมนาคุณ (และมีสิทธิรับหรือไม่) โดยอาจจะมี:

 • ข้อจำกัดด้านเวลา (เช่น ข้อเสนอแบบมีวันหมดอายุ)
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม (เช่น รหัสโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้ในแอปของเราเท่านั้น)
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่พัก (เช่น ข้อเสนอที่ใช้ได้เฉพาะกับผู้ให้บริการบางรายเท่านั้น)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (เช่น สมนาคุณที่ท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่กำหนดสำหรับการจอง)
 • มูลค่าสูงสุดของสมนาคุณ (สำหรับสมนาคุณที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน)

10. สมนาคุณไม่สามารถนำไปจำหน่าย ก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรือโอนให้กับบุคคลที่สามได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในกรณีที่เจ้าของแอคเคาท์เสียชีวิต แอคเคาท์จะถูกปิดลงและสมนาคุณ (ถ้ามี) จะถูกยกเลิก

เครดิต

11. ท่านสามารถนำเครดิตเงินสดหรือเครดิตด้านการเดินทางไปชำระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่ร่วมรายการบนแพลตฟอร์มที่ร่วมรายการ (เช่น www.booking.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ)

12. หากผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางนั้นมีราคาต่ำกว่ายอดเครดิตที่ท่านมี ยอดเครดิตที่ท่านไม่ได้ใช้ก็จะยังคงอยู่ใน Wallet ของท่าน

13. หากผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางนั้นมีราคาสูงกว่ายอดเครดิตที่ท่านมี ท่านจะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือให้ตรงเวลา โดยใช้วิธีชำระเงินวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้ มิฉะนั้นการซื้อของท่านจะถูกยกเลิก และจะมีการคืนเครดิตกลับไปยัง Wallet ของท่าน

14. หากท่านมีเครดิตหลายรายการที่มีวันหมดอายุต่างกัน เครดิตที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุดจะถูกใช้ก่อน

15. หากท่านยกเลิกผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางซึ่งท่านได้ชำระเงินแล้ว (บางส่วนหรือเต็มจำนวน) ด้วยเครดิต นโยบายยกเลิกการจองของผู้ให้บริการจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะได้รับเงินและ/หรือเครดิตของท่านคืนหรือไม่ โดยฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะสามารถคืนเครดิตใดก็ตามที่ท่านอาจมีสิทธิได้รับให้ได้

16. ท่านสามารถถอนเครดิตเงินสด (แต่ไม่ใช่เครดิตด้านการเดินทาง) ไปยังวิธีชำระเงินหนึ่ง ๆ ได้

17. สกุลเงินเริ่มต้นใน Wallet ของท่านจะเป็นไปตามสถานที่ที่ท่านอยู่ ถิ่นที่อยู่ของท่าน หรือเป็นสกุลเงินอื่นที่เราอาจเลือก หากท่านได้รับเครดิตหรือแคชแบ็คทางบัตรเครดิตเป็นสกุลเงินอื่น เราจะแปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้นของท่านหรือสกุลเงินอื่นที่เราอาจเลือก โดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเรา

18. ในกรณีที่มีการออกสมนาคุณให้เนื่องจากท่านจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง หากผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางดังกล่าวถูกยกเลิก เครดิตที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ใช้ก็จะถูกลบออกจาก Wallet ของท่าน

19. เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสมนาคุณที่ได้รับจากการฉ้อโกง

20. หากท่านคิดว่ายังไม่ได้รับสมนาคุณที่ควรได้รับ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการสิ่งใดก็ตามที่ท่านเชื่อว่าทำให้ท่านมีสิทธิรับสมนาคุณดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบที่ท่านมี หากไม่ดำเนินการภายใน 12 เดือน ท่านจะไม่สามารถขอรับสมนาคุณดังกล่าวได้

21. เครดิตทั้งหมดมีวันหมดอายุ ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ส่วน “เครดิต” ใน Wallet ของท่าน

Wallet

22. ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะนำไปดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ โดยจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปแบ่งปันกับบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการตามที่โปรแกรม Wallet กำหนด และจะไม่มีการนำสิ่งใดมาทดแทนสมนาคุณที่สูญหาย ถูกขโมย หรือหมดอายุ

23. หน้าที่ของท่าน:

 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (อยู่เสมอ)
 • หากเราขอหลักฐานยืนยันตัวตนจากท่าน โปรดส่งมอบภายใน 30 วัน
 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบ Wallet ของท่านให้ปลอดภัย

24. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎในส่วนนี้ เราอาจระงับหรือยกเลิก Wallet ของท่านโดยอัตโนมัติ

25. ท่านไม่สามารถใช้ Wallet หรือสมนาคุณในทางที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่ยุติธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

26. เราอาจนำเครดิตของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดมาหักลบกลบหนี้/ชำระสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เรา (หรือบริษัทในเครือ) มีต่อท่าน เราสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

27. เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติส่วนใด ๆ ของ Wallet สมนาคุณ และเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจเปลี่ยนแปลง:

 • ข้อกำหนดเหล่านี้ของ Rewards & Wallet
 • ข้อกำหนดว่าผู้ใช้แบบใดที่เราอนุญาตให้มี Wallet
 • ข้อกำหนดว่าสมนาคุณหรือเครดิตแบบใดที่เราจะมอบให้
 • วันหมดอายุของสมนาคุณหรือเครดิตใด ๆ
 • เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณใด ๆ

28. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ Wallet โดยสิ้นเชิง เราจะพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

29. หากเราหยุดให้บริการ Wallet เครดิตและสมนาคุณทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุจะมีอายุการใช้งานอีก 12 เดือน

A14. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิทั้งหมดในแพลตฟอร์มของเรา (เทคโนโลยี เนื้อหา เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์และการใช้งาน เป็นต้น) เป็นของ Booking.com (หรือผู้อนุญาต) และเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เท่ากับท่านตกลงที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างในย่อหน้า A14.2 และ A14.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ คัดลอก ดึง/รวบรวมข้อมูล ดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือใช้สิ่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com หรือผู้อนุญาต

3. เราจับตาดูทุกการเข้าชมแพลตฟอร์มของเราอย่างใกล้ชิด และเราจะบล็อกบุคคลใดก็ตาม (และระบบอัตโนมัติใด ๆ) ที่เราสงสัยว่า:

 • ดำเนินการค้นหาเป็นจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามเพื่อรวบรวมราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ
 • กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดเกินควรบนแพลตฟอร์มของเรา

4. เมื่ออัปโหลดรูปภาพใด ๆ ลงในแพลตฟอร์มของเรา (เช่น อัปโหลดไปกับรีวิว) เท่ากับว่าท่านยืนยันว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นไปตาม เกณฑ์ของเราและ:

 • รูปภาพดังกล่าวตรงกับความเป็นจริง (เช่น ท่านไม่ได้แก้ไขรูปภาพ หรืออัปโหลดรูปภาพของที่พักอื่น)
 • รูปภาพดังกล่าวไม่มีไวรัสใด ๆ
 • ท่านได้รับอนุญาตให้แบ่งปันรูปภาพดังกล่าวกับเรา
 • เราได้รับอนุญาตให้ใช้งานรูปภาพดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของเรา และใช้งานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ (รวมถึงในบริบทการส่งเสริมการขาย) โดยใช้ได้ทุกที่และตลอดไป (เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบว่าเราไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวตามสมควร)
 • รูปภาพดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ท่านยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดหากมีข้อเรียกร้องทางกฎหมายกับ Booking.com ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพดังกล่าว

5. ขอแจ้งเพื่อความชัดเจน เราไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อรูปภาพใด ๆ ที่อัปโหลดลงในแพลตฟอร์มของเรา เราได้รับอนุญาตให้ลบรูปภาพใด ๆ ได้ตามดุลยพินิจของเรา (เช่น หากเราตรวจพบว่ารูปภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น)

A15. กรณีที่มีข้อติดขัดบางประการ

1. หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยเข้าไปที่การจองของท่าน หรือผ่านแอปของเรา หรือผ่านศูนย์ช่วยเหลือของเรา (ซึ่งท่านสามารถดูคำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย) ท่านสามารถช่วยให้เราช่วยเหลือท่านโดยเร็วที่สุดได้ เพียงให้ข้อมูลต่อไปนี้:

 • หมายเลขยืนยันการจองของท่าน ข้อมูลติดต่อของท่าน รหัส PIN ของท่าน (ถ้ามี) และอีเมลที่ท่านใช้ในการจอง
 • สรุปเรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลว่าท่านต้องการให้เราช่วยอย่างไร
 • เอกสารประกอบใด ๆ (สเตทเมนต์ธนาคาร รูปภาพ ใบเสร็จ เป็นต้น)

2. คำถามและข้อร้องเรียนทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ และเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดจะได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก

3. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป และท่านไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการข้อร้องเรียนของท่าน ท่านอาจสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม ODR (การระงับข้อพิพาทออนไลน์) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (ec.europa.eu/odr) ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าข้อร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับอะไร:

 • หากเกี่ยวกับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์ม ODR ดังกล่าวได้
 • หากเกี่ยวกับการขนส่งทางบก ท่านจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (เนื่องจากการขนส่งทางบกนั้นเป็นการจองกับบริษัท Booking.com Transport Limited และสหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรปแล้ว)

4. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็ก และท่านไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการข้อร้องเรียนของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบการค้าแห่งสาธารณรัฐเช็ก - Central Inspectorate, ADR Department สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ที่ Štěpánská 15, Prague 2 รหัสไปรษณีย์: 120 00 อีเมล: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/

5. หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในบราซิล และไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อร้องเรียนของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคของรัฐบาลกลางบราซิล (consumidor.gov.br/)

6. เราพยายามแก้ไขข้อพิพาทเป็นการภายใน และไม่จำเป็นต้องส่งไปยังกระบวนการแก้ไขข้อพิพาททางเลือกที่จัดการโดยผู้ให้บริการอิสระ

A16. การสื่อสารกับผู้ให้บริการ

1. เราอาจช่วยให้ท่านสื่อสารกับผู้ให้บริการของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ให้บริการจะอ่านข้อความของท่าน หรือจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ โดยการที่ท่านติดต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการติดต่อท่านนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านมีมูลในการดำเนินการทางกฎหมาย

A17. มาตรการต่อพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้

1. เรามีสิทธิที่จะยับยั้งไม่ให้ท่านทำการจองได้ รวมถึงมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองใด ๆ ที่ท่านจองไปแล้ว และ/หรือไม่อนุญาตให้ท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา และ/หรือแอคเคาท์ของท่าน แน่นอนว่าเราจะทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลตามสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเรา ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้:

 • การฉ้อโกงหรือการล่วงละเมิด
 • การไม่ปฏิบัติตาม ค่านิยมของเรา หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ความรุนแรง การคุกคาม หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว) ที่เกี่ยวข้องกับเรา บริษัทใด ๆ ที่เราทำงานด้วย หรือบุคคลอื่นใด

2. หากเรายกเลิกการจองเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน เราอาจบอกกล่าวท่านถึงสาเหตุที่เรายกเลิกการจองของท่าน เว้นแต่การบอกกล่าวนี้จะเป็นการ (a) ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (b) ยับยั้งหรือขัดขวางการตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หากท่านคิดว่าเรายกเลิกการจองของท่านไปอย่างไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

A18. ข้อจำกัดของความรับผิด

1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับอนุญาต เราจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลโดยตรงจากความผิดพลาดในนามของเราเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อ (เช่น):

 • ความสูญเสียทางอ้อมหรือความเสียหายทางอ้อม
 • ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ให้บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการกระทำของผู้ให้บริการหรือคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ
 • ความผิดพลาดเกี่ยวกับอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต (เว้นแต่เป็นความผิดของเรา)
 • เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

2. หากท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตนั้น:

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน และ
 • ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน

3. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สิ่งที่เราหรือผู้ให้บริการจะต้องรับผิดเป็นอย่างมากที่สุด (ไม่ว่าจะสำหรับเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน) คือค่าใช้จ่ายสำหรับการจองของท่าน ตามที่ระบุไว้ในอีเมลการยืนยันการจอง

4. ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดของเรา (หรือของผู้ให้บริการ) ในส่วนที่เกี่ยวกับ (i) ความประมาทเลินเล่อของเรา (หรือของผู้ให้บริการ) เองจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตหรือสร้างความบาดเจ็บแก่บุคคล หรือ (ii) การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉลของเรา (หรือของผู้ให้บริการ) เอง

5. เราไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ (นอกเหนือจากที่เราระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดฉบับนี้) การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของท่านเองทั้งหมด

6. ขอแจ้งเพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิใด ๆ แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ให้บริการ

7. ท่านอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ ซึ่งเป็นหลักประกันว่าสิทธิของท่านจะไม่ถูกลิดรอนด้วยข้อกำหนดของบริษัท ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้น แต่ยังกำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

A19. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย (ผู้บริโภค) ท้องถิ่นที่ใช้บังคับนั้นอนุญาต ข้อกำหนดฉบับนี้และบริการของเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือกฎหมายของอังกฤษ (สำหรับบริการรถเช่า และการขนส่งแบบส่วนตัว/แบบสาธารณะ)

2. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย (ผู้บริโภค) ท้องถิ่นที่ใช้บังคับนั้นอนุญาต ข้อพิพาทใดก็ตามจะอยู่ภายใต้การดูแลของศาลที่มีอำนาจในอัมสเตอร์ดัม (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือในอังกฤษและเวลส์ (สำหรับการเช่ารถ และการขนส่งแบบส่วนตัว/แบบสาธารณะ) เท่านั้น

A20. การจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกัน

1. ในกรณีที่:

 • หลังจากเลือกและชำระค่าบริการการเดินทางหนึ่งแล้ว ท่านจองบริการการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับทริปหรือวันหยุดของท่านในระหว่างการเข้าชมแพลตฟอร์มครั้งเดียวกัน หรือ
 • ท่านจองบริการการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับทริปหรือวันหยุดของท่านผ่านลิงก์ที่เรามอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลยืนยันการจองรายการแรกที่ท่านจองผ่านเรา

ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจภายใต้ Directive (EU) 2015/2302 ของสหภาพยุโรป หรือ Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 ของสหราชอาณาจักร (รวมกันเรียกว่า “ข้อกำหนดการเดินทางแบบแพ็กเกจ”) ดังนั้น เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการให้บริการที่เหมาะสมของบริการการเดินทางเหล่านั้น ในกรณีที่มีปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริการการเดินทางจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่แพ็กเกจ ในกรณีดังกล่าว Booking.com มีการคุ้มครองตามที่กฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกำหนดไว้ ซึ่งจะคืนเงินที่ท่านชำระให้กับ Booking.com สำหรับบริการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก Booking.com ตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โปรดทราบว่าการคุ้มครองนี้จะไม่คืนเงินในกรณีที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

3. Booking.com ได้ขยายการคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนี้โดยสมัครใจให้ครอบคลุมลูกค้าที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งได้จองบริการการเดินทางหลายรายการผ่าน Booking.com ซึ่งเป็นการจัดการการเดินทางแบบเชื่อมโยงกันตามความหมายของข้อกำหนดการเดินทางแบบแพ็กเกจ โดยการขยายนี้จะมีผลเฉพาะกับการชำระเงินที่ Booking.com เป็นผู้ได้รับเท่านั้น

4. Booking.com ได้ดำเนินการคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวโดยใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารกับทาง Deutsche Bank ที่บริหารโดย Sedgwick International UK สำหรับเงินที่ชำระโดยตรงให้กับ Booking.com

5. หากบริการถูกปฏิเสธเนื่องจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของ Booking.com ผู้เดินทางสามารถติดต่อ Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, the United Kingdom โทร +44 207 530 0600 อีเมล: helpline@uk.sedgwick.com)

6. หมายเหตุ: การคุ้มครองในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาที่ทำกับฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ Booking.com ซึ่งสามารถดำเนินการตามสัญญาได้แม้ว่า Booking.com จะตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

7. โปรดดู Directive (EU) 2015/2302 ซึ่งนำไปใช้เป็นกฎหมายระดับประเทศในสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักร

B. ที่พัก

B1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของที่พัก

B2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เมื่อท่านทำการจอง จะถือว่าเป็นการจองโดยตรงกับผู้ให้บริการ และเราไม่ใช่ “คู่สัญญา” สำหรับการจองของท่าน

2. Booking.com B.V. เป็นเจ้าของและให้บริการแพลตฟอร์ม

3. แพลตฟอร์มของเราแสดงเฉพาะที่พักที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเรา และไม่จำเป็นต้องแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดของที่พักดังกล่าว

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ (เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อกำหนดของที่พัก และมาตรการด้านความยั่งยืน) และผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง (เช่น ราคา จำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง และนโยบายยกเลิกการจอง) จะเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ให้บริการแจ้งกับเรา โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

B3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและเสนอขายที่พักของตนได้ และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองที่พักเหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านจองที่พักแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดของการจองดังกล่าว (รวมถึงรายชื่อผู้เข้าพัก) ให้ท่านและผู้ให้บริการทราบ

3. เราอาจสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับการจองของท่าน

B4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. กรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. อ่านข้อกำหนดฉบับนี้และข้อกำหนดที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการจองอย่างละเอียด

3. ดูแลที่พักและเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งของอื่น ๆ ของที่พัก และรักษาให้สิ่งต่าง ๆ อยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านไปถึงที่นั่น หากมีสิ่งใดแตกหัก เสียหาย หรือสูญหาย โปรดแจ้งพนักงานของที่พัก (โดยเร็วที่สุดและก่อนที่ท่านจะเช็คเอาท์)

4. ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ที่พักและสิ่งของของที่พักในระหว่างที่ท่านเข้าพัก เช่น อย่าเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้

B5. ราคาและการชำระเงิน

1. ดู “ราคา” (A6) และ “การชำระเงิน” (A7) ข้างต้น

B6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. ดู “นโยบาย” (A8) ข้างต้น

B7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

เราเทียบราคาให้เท่าเทียม

1. เราต้องการให้ท่านได้รับราคาที่ดีที่สุดทุกครั้ง หลังจากที่ท่านจองที่พักผ่านเราแล้ว หากพบว่าเว็บไซต์อื่นมีที่พักเดียวกันนี้ (ที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกัน) ในราคาที่ถูกกว่า เราสัญญาว่าจะคืนเงินส่วนต่างให้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเทียบราคาให้เท่าเทียม

ข้อเสนอจากพันธมิตร

2. ข้อเสนอบางรายการบนแพลตฟอร์มของเราจะมีป้ายเขียนว่า “ข้อเสนอจากพันธมิตร” ซึ่งหมายความว่า เราได้รับข้อเสนอเหล่านี้ผ่านบริษัทพันธมิตรของ Booking.com แทนที่จะได้รับโดยตรงจากผู้ให้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอจากพันธมิตรใด ๆ ที่ท่านจองจะเป็นดังนี้:

 • ต้องชำระเงินตอนที่ทำการจอง
 • ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อเสนอดังกล่าวมีสิทธิยกเลิกฟรี ท่านจะสามารถยกเลิกได้ฟรี ตราบใดที่ท่านดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ (โปรโมชั่น สิ่งจูงใจ หรือสมนาคุณ)
 • ไม่สามารถให้คะแนนหรือรีวิวบนแพลตฟอร์มของเราได้

การปรับลดราคาโดย Booking.com

3. การลดราคาบางรายการที่ท่านเห็นนั้นเราเป็นผู้ออกเงินสนับสนุน ไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นผู้ออกเงินสนับสนุน โดยเราชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนเอง

นโยบายด้านความเสียหาย

4. เมื่อท่านทำการจอง ท่านอาจเห็นว่าผู้ให้บริการบางรายอ้างถึง “นโยบายด้านความเสียหาย” ซึ่งหมายความว่าหากมีบุคคลใดในกลุ่มของท่านทำสิ่งใดสูญหายหรือเสียหาย สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ท่านควรแจ้งผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะมีเวลา 14 วันในการส่งคำขอชำระค่าเสียหายผ่านแพลตฟอร์มของเรา สำหรับหมายเลขการจองของท่าน แทนที่จะเรียกเก็บเงินจากท่านโดยตรง
 • ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านสามารถแจ้งเราได้หากมีความคิดเห็นใด ๆ และแจ้งเราได้ว่าท่านยอมรับการเรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือไม่ จากนั้น:
  • หากท่านยอมรับ เราจะเรียกชำระจากท่านในนามของผู้ให้บริการ
  • หากท่านไม่ยอมรับ เราจะตรวจสอบคำขอดังกล่าวและตัดสินใจว่าจะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมหรือไม่*

5. มีขีดจำกัด (ซึ่งแสดงไว้ในขณะที่ท่านจอง) อยู่สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการสามารถเรียกชำระจากท่านได้ภายใต้นโยบายด้านความเสียหายผ่านแพลตฟอร์มของเรา

6. การชำระเงินใด ๆ ของท่านเป็นการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการกับท่าน โดยเราจะเป็นเพียงผู้ที่ช่วยจัดการให้ในนามของผู้ให้บริการเท่านั้น

7. นโยบายด้านความเสียหายไม่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทั่วไป การสึกหรอตามปกติ อาชญากรรมใด ๆ (เช่น การโจรกรรม) หรือ “ความเสียหาย” ที่ไม่ใช่ทางกายภาพ (เช่น ค่าปรับสำหรับการสูบบุหรี่หรือนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย)

8. ผู้ให้บริการอาจร้องขอ “เงินประกันความเสียหาย” ก่อนหรือเมื่อเช็คอิน ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบขณะทำการจอง แต่สิ่งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ “นโยบายด้านความเสียหาย” เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันความเสียหาย

* หากมีความเสียหายใด ๆ ผู้ให้บริการสามารถตัดสินใจเริ่มต้นการเรียกร้อง (ทางกฎหมาย) กับท่านนอกเหนือจากนโยบายด้านความเสียหายได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีนี้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (ดูข้อ 5 ด้านบน) จะไม่มีผล

วิธีการทำงานของเรา

9. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว อันดับที่พัก วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่ " วิธีการทำงานของเรา"

C. สิ่งที่น่าสนใจ

C1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของสิ่งที่น่าสนใจ

C2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เราไม่นำสิ่งที่น่าสนใจใด ๆ มาขาย (ต่อ) เสนอ หรือให้บริการในนามของเราเอง โดยเมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจ เท่ากับว่าท่านเข้าทำสัญญาโดยตรงกับ (a) ผู้ให้บริการ หรือ (b) ตัวกลางบุคคลที่สาม (ในกรณีที่ตัวกลางนี้นำสิ่งที่น่าสนใจมาขายต่อ) ตามที่เปิดเผยในระหว่างขั้นตอนการจอง

2. เราทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบุคคลที่สาม เราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อตั๋วของท่านและ (ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต) ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการจองของท่าน

C3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการและ (ในบางครั้ง) ตัวกลางบุคคลที่สามสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดของการจองดังกล่าวให้ท่านและผู้ให้บริการทราบ และหากผู้ให้บริการต้องการข้อมูลมากกว่าชื่อของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อทำการจอง

3. เราอาจสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับการจองของท่าน

C4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องกรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของบุคคลที่สาม (ซึ่งจะแสดงในขั้นตอนการจอง) และรับทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเรียกชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการจองของท่าน

C5. ราคาและการชำระเงิน

1. เมื่อท่านจองสิ่งที่น่าสนใจ เราจะเป็นผู้จัดการการชำระเงินของท่าน หากต้องการรายละเอียดวิธีการทำงานในเรื่องนี้ (รวมถึงสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ข้างต้น

C6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. โปรดดู “นโยบาย” (A8) ข้างต้น

C7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

วิธีการทำงานของเรา

1. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว อันดับที่พัก วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่ " วิธีการทำงานของเรา"

D. บริการรถเช่า

D1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริการรถเช่า

D2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เมื่อท่านจองบริการรถเช่า การจองของท่านจะเป็นการจอง (a) กับเรา หรือ (b) โดยตรงกับผู้ให้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้กับขั้นตอนการจอง โดยเมื่อเราส่งข้อมูลยืนยันการจองให้ท่าน จะถือว่าท่านเข้าทำสัญญากับเรา
 • ข้อตกลงการเช่ามีผลบังคับใช้กับการเช่า โดยเมื่อท่านลงนามในข้อตกลงนี้ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า จะถือว่าท่านเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ (แต่ท่านจะได้เห็นและยอมรับข้อกำหนดที่สำคัญ ๆ ของข้อตกลงนี้ในขณะทำการจองรถ)

2. ในกรณีส่วนใหญ่ ท่านจะได้รับข้อมูลยืนยันการจองทันทีที่ท่านจองเสร็จสิ้น แต่หากผู้ให้บริการไม่ยืนยันการเช่าของท่านในทันที เราจะไม่เรียกชำระเงินหรือส่งข้อมูลยืนยันการจองให้ท่านจนกว่าผู้ให้บริการจะทำการยืนยัน

3. หากข้อกำหนดฉบับนี้และข้อตกลงการเช่าไม่สอดคล้องกัน ข้อตกลงการเช่าจะมีผลบังคับใช้

D3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เราจะไม่รับประกันว่าท่านจะได้รถยี่ห้อและรุ่นตรงตามที่จอง (เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) วลี “หรือเทียบเท่า” หมายความว่า ท่านอาจได้รถที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ขนาดเท่ากัน มีเกียร์ประเภทเดียวกัน ฯลฯ) ดังนั้น รูปภาพรถจึงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

3. เมื่อท่านจองบริการรถเช่าแล้ว:

 • เราจะแจ้งรายละเอียดของการจองดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการ (เช่น ชื่อคนขับหลักและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)
 • เราจะให้ข้อมูลการรับรถแก่ท่าน (เช่น รายละเอียดการติดต่อผู้ให้บริการ และรายละเอียดสิ่งที่ท่านต้องนำติดตัวไปด้วย)

D4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อจัดเตรียมการจองของท่าน (ข้อมูลติดต่อ เวลารับรถ เป็นต้น)

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และข้อตกลงการเช่า รวมถึงรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้:

 • ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การจองของท่านอาจถูกยกเลิก
 • พนักงานเคาน์เตอร์อาจปฏิเสธที่จะมอบกุญแจให้ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า

3. ท่านต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของการเช่า เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก (ข้อกำหนดใบขับขี่ จำนวนเงินประกันความเสียหาย เอกสารที่ต้องใช้ บัตรชำระเงินที่รับ เป็นต้น) ที่แตกต่างกันไปตามการเช่าแต่ละรายการ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการอ่านสิ่งต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดฉบับนี้
 • ข้อกำหนดสำคัญ ๆ ของข้อตกลงการเช่า ซึ่งท่านจะเห็นในขณะทำการจอง และ
 • ตัวข้อตกลงการเช่า ซึ่งท่านจะได้รับเมื่อมีการรับรถ

4. ท่านต้องไปถึงที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่าภายในเวลารับรถที่กำหนด โดยหากท่านมาสาย รถคันดังกล่าวอาจไม่ว่างอีกต่อไป และท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน หากท่านคิดว่าอาจจะไปถึงสาย สิ่งที่สำคัญคือท่านต้องติดต่อผู้ให้บริการหรือเรา แม้จะมีสาเหตุมาจากการที่เที่ยวบินล่าช้าและท่านได้แจ้งหมายเลขเที่ยวบินของท่านไว้แล้วก็ตาม

5. ข้อกำหนดที่สำคัญ ๆ ของการเช่าจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่คนขับหลักต้องใช้ในการรับรถ โดยท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนขับหลักได้นำทุกสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น ใบขับขี่ เอกสารประจำตัวที่จำเป็น และบัตรเครดิตในชื่อของคนขับหลักเองซึ่งมีวงเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมเงินประกันความเสียหาย) ติดตัวไปด้วยแล้วเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์บริการรถเช่า

6. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่หลักมีสิทธิและเหมาะสมที่จะขับรถ (ในความเห็นของผู้ให้บริการ)

7. ท่านต้องมีเอกสารทั้งหมด (เช่น เอกสารประจำตัว ใบยืนยันการจอง และใบขับขี่) ที่ท่านต้องใช้ในการรับรถ

8. ท่านต้องแสดงใบขับขี่แบบเต็มรูปแบบซึ่งใช้การได้ของผู้ขับขี่แต่ละท่านแก่พนักงานเคาน์เตอร์ โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (หรือนานกว่านั้นในหลายกรณี) หากใบขับขี่ของผู้ขับขี่มีรายการบันทึกการกระทำผิดขณะขับขี่หรือถูกตัดแต้ม โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผู้ให้บริการอาจไม่อนุญาตให้ขับรถ

9. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ซึ่งมีใบขับขี่ที่ออกในอังกฤษ สกอตแลนด์ หรือเวลส์นั้นได้รับ “Check code” สำหรับใบขับขี่แล้วในช่วงไม่เกิน 21 วันก่อนการรับรถ

10. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ทุกคนมีใบขับขี่สากลเป็นของตนเอง (หากต้องใช้) รวมทั้งมีใบขับขี่เป็นของตนเอง โปรดทราบว่าผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีใบขับขี่ (และใบขับขี่สากล (หากต้องใช้)) ติดตัวไว้ตลอดเวลา

11. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมีที่นั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม หากต้องใช้

12. หากเกิดเหตุไม่ปกติใด ๆ ในระหว่างการเช่า (อุบัติเหตุ รถเสีย เป็นต้น) ท่านต้องดำเนินการดังนี้:

 • ติดต่อผู้ให้บริการ
 • ไม่อนุญาตให้มีการซ่อมแซมใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
 • เก็บเอกสารทั้งหมด (ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม บันทึกประจำวันของตำรวจ เป็นต้น) มาแสดงกับเรา / ผู้ให้บริการ / บริษัทประกันภัย

D5. ราคาและการชำระเงิน

1. Booking.com Transport Limited คือ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกับการชำระเงินของการจองดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินของเรา โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

2. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขับขี่อายุน้อยแต่ละคนที่อายุต่ำกว่าที่กำหนด (เช่น 25) ในบางกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขับขี่ที่อายุมากแต่ละคนที่อายุเกินกว่าที่กำหนด (เช่น 65) เมื่อทำการจองบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านต้องระบุอายุของคนขับหลัก เพื่อให้เราสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุแก่ท่าน ซึ่งท่านจะต้องชำระเมื่อมีการรับรถ

3. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสถานที่หากท่านคืนรถในสถานที่อื่น โดยหากท่านต้องการทำเช่นนี้ ท่านจะต้องระบุสถานที่คืนรถขณะทำการจอง เพื่อให้เราสามารถแจ้งท่านว่าสามารถทำได้หรือไม่ และแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสถานที่ให้ท่านทราบ ซึ่งท่านต้องชำระเมื่อมีการรับรถ

4. ในหลายกรณี ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามแดนสำหรับการนำรถไปยังประเทศ/รัฐ/เกาะอื่น โดยหากท่านต้องการทำเช่นนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือท่านต้องแจ้งให้เราและ/หรือผู้ให้บริการทราบโดยเร็วที่สุด (ต้องแจ้งก่อนการรับรถ)

5. ราคาเช่าของท่านจะคำนวณเป็นหน่วย 24 ชั่วโมง ดังนั้น (ตัวอย่างเช่น) การเช่า 25 ชั่วโมงจะมีค่าเช่าเท่ากับ 48 ชั่วโมง

6. หลังจากรับรถแล้ว หากท่านตัดสินใจว่าต้องการใช้รถนานกว่าเดิม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบ และท่านจะต้องทำสัญญาใหม่โดยตรงกับผู้ให้บริการ หากท่านคืนรถล่าช้าโดยไม่ได้ตกลงกันเช่นนี้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการก็อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้เช่นกัน

บริการเพิ่มเติม

7. ในบางกรณี ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเพิ่มเติมซึ่งรับเพิ่มหรือไม่ก็ได้ (ที่นั่งเด็ก GPS ยางสำหรับฤดูหนาว เป็นต้น) โดยชำระเมื่อทำการจองรถ ในกรณีนี้ท่านจะได้รับการรับประกันว่าจะได้รับบริการดังกล่าวเมื่อมีการรับรถ

8. ในกรณีอื่น ๆ ท่านเพียงส่งคำขอรับบริการเพิ่มเติมเมื่อทำการจองรถ โดยในกรณีนี้:

 • ท่านจะต้องชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อมีการรับรถ และ
 • ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีบริการดังกล่าวให้ท่าน

D6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. เราดำเนินการเกินกว่าภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แม้ว่ากฎหมายท้องถิ่นจะไม่ได้กำหนดให้เราต้องเสนอสิทธิในการยกเลิกบางอย่าง แต่เรารับประกันว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินของเราในกรณีที่ท่านยกเลิกการจอง

2. ข้อกำหนด “การยกเลิกและการปรับเปลี่ยน” ต่อไปนี้มีผลกับการจองทั้งหมด ยกเว้น:

 • การจองกับ Dollar หรือ Thrifty ที่จองก่อนวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021 (โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการเช่าของท่าน)
 • การจองที่ระบุว่า “ไม่สามารถรับเงินคืน” (ท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนการจองที่ไม่สามารถรับเงินคืน และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนหากยกเลิกการจอง)

การยกเลิก

3. หากท่านยกเลิกการจอง:

 • โดยเหลือเวลามากกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเช่าของท่านจะเริ่มต้น ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • โดยเหลือเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนการเช่า หรือในขณะที่ท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า เราจะคืนเงินให้เป็นจำนวนเท่ากับยอดที่ท่านชำระมาแล้วหักด้วยค่าเช่า 3 วัน ดังนั้น หากท่านจองรถไว้เช่าไม่เกิน 3 วันก็จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ
 • หลังจากถึงกำหนดเริ่มต้นการเช่าของท่านแล้ว (หรือท่านไม่มารับรถ) ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน

4. พนักงานที่เคาน์เตอร์อาจไม่ส่งมอบรถให้ท่าน (ตัวอย่างเช่น) ในกรณีที่:

 • ท่านมาถึงไม่ตรงเวลา
 • ท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะเช่ารถได้
 • ท่านไม่มีเอกสารที่ต้องแสดง
 • คนขับหลักไม่มีบัตรเครดิตในชื่อของตนเอง ซึ่งมีวงเงินเพียงพอสำหรับเงินประกันความเสียหายของรถ

ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราจากเคาน์เตอร์บริการเช่าเพื่อยกเลิกการจองของท่าน และท่านจะได้รับเงินคืนโดยหักด้วยค่าเช่า 3 วัน มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน

การปรับเปลี่ยน (การเปลี่ยนแปลงการจอง)

5. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ตลอดเวลาก่อนถึงกำหนดรับรถ

6. ในกรณีส่วนใหญ่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือทำผ่านแอปของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา (ที่หัวข้อ “จัดการการจอง”)

7. การเปลี่ยนแปลงการจองไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท่านดำเนินการอาจส่งผลต่อราคาเช่า ในบางครั้งวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงการจองได้คือต้องยกเลิกและทำการจองใหม่ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกจากท่านในนามของบริษัทรถเช่า

8. หากการเปลี่ยนแปลงการจองส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงหรือมีค่าธรรมเนียมยกเลิก เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงโดยเรา

9. หากเรา/ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหารถให้ได้) เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีสิทธิในการยกเลิกและขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่ว่าการเช่าของท่านจะใกล้ถึงกำหนดเริ่มต้นเพียงใดก็ตาม) แต่เราจะไม่มีส่วนต้องรับผิดเพิ่มเติมต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ค่าห้องพักโรงแรม หรือค่าแท็กซี่)

D7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

ทั่วไป

1. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจึงจะเช่าหรือขับรถได้ ในบางกรณีผู้ขับขี่จะต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์สูงสุดที่กำหนดด้วย โดยข้อจำกัดนี้อาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ตามสถานที่ และตามประเภทของรถ

2. เฉพาะผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีชื่ออยู่ในข้อตกลงการเช่าเท่านั้นจึงจะสามารถขับรถได้

3. ท่านต้องไม่นำรถไปยังประเทศ/รัฐ/เกาะอื่น และ/หรือคืนรถในสถานที่อื่นโดยไม่ได้ตกลงกันในเรื่องนี้ล่วงหน้า

การรับรถล่าช้า/คืนรถก่อนเวลา

4. หากท่านไปรับรถล่าช้า (โปรดดู D4.4 ด้านบน) หรือคืนรถเร็วกว่าที่ตกลงไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน ผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินให้ท่านสำหรับช่วงเวลาที่ “ไม่ได้ใช้บริการ”

วิธีการทำงานของเรา

5. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว อันดับที่พัก วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่ " วิธีการทำงานของเรา"

E. เที่ยวบิน

E1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเที่ยวบิน

E2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เที่ยวบินส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มของเราให้บริการผ่านตัวกลางบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับสายการบิน

2. เมื่อท่านทำการจอง จะถือเป็นการจองโดยตรงกับสายการบิน และเราไม่ใช่ “คู่สัญญา” สำหรับการจองของท่าน โดยเมื่อทำการจอง จะเท่ากับว่าท่านเข้าทำ (i) สัญญาตัวกลางกับตัวกลางบุคคลที่สาม (สำหรับตั๋ว) และ (ii) สัญญาการขนส่งกับสายการบิน (สำหรับเที่ยวบิน)

3. หากท่านจองบริการเพิ่มเติมใด ๆ (สัมภาระเพิ่มเติม ประกันภัย เป็นต้น) จะเท่ากับว่าท่านเข้าทำสัญญาโดยตรงกับตัวกลางบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น และเราจะไม่มีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้

4. เราทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบุคคลที่สาม โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อตั๋วของท่านและบริการเพิ่มเติมที่ท่านอาจซื้อ อีกทั้ง (ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต) ยังไม่มีส่วนต้องรับผิดต่อการจองของท่าน

E3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านจองเที่ยวบินแล้ว จะมีการแจ้งรายละเอียดการจองของท่าน (เช่น ชื่อผู้เดินทาง) ให้ผู้ให้บริการทราบ

3. เราอาจสามารถช่วยท่านเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้หากท่านต้องการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญาการขนส่ง

E4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องกรอกข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เราและ/หรือผู้ให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองของท่าน และติดต่อท่านได้หากจำเป็น

2. ท่านต้องอ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของบุคคลที่สาม (ซึ่งจะแสดงในขั้นตอนการจอง) และรับทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเรียกชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการจองของท่าน

E5. ราคาและการชำระเงิน

1. เมื่อท่านจองเที่ยวบิน การชำระเงินของท่านจะได้รับการจัดการโดยเรา โดยตัวกลางบุคคลที่สาม (หรือบุคคลที่ตัวกลางบุคคลที่สามดังกล่าวระบุ) หรือโดยบุคคลที่สาม เช่น สายการบิน หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการการชำระเงิน (รวมถึงสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง) โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

E6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

1. ท่านจะเห็นนโยบายยกเลิกการจองในสัญญาการขนส่ง ซึ่งมีให้ท่านขณะจองเที่ยวบิน

2. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของท่านอาจมีค่าธรรมเนียม

3. สายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนตารางเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบินตามดุลยพินิจของสายการบิน

4. ตั๋วที่แตกต่างกันจากสายการบินเดียวกันอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน หรือรวมบริการที่แตกต่างกัน

5. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก หรือการคืนเงิน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

E7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

การใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน

1. สายการบินบางแห่งมีข้อตกลง “การใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน” กับสายการบินอื่น ดังนั้น ท่านอาจซื้อตั๋วจากสายการบินหนึ่ง (“สายการบินที่จำหน่ายตั๋ว” ของท่าน) แต่บินในเครื่องบินที่เป็นของสายการบินอื่น (“สายการบินที่ดำเนินการ” ของท่าน) ในกรณีเช่นนี้ส่วนมาก ท่านจะเช็คอินกับสายการบินที่ดำเนินการ แต่โปรดยืนยันเรื่องนี้กับสายการบินที่จำหน่ายตั๋วของท่านล่วงหน้า

2. ขณะที่จองเที่ยวบิน ท่านจะได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินดังกล่าวเป็นแบบ “ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน” หรือไม่

แนวปฏิบัติต้องห้ามของสายการบิน

3. สายการบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อตั๋วที่มีเที่ยวบินที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการ เช่น ซื้อตั๋วแบบไปกลับในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความประสงค์จะใช้บริการเที่ยวบินขากลับ หากต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติม เพียงกรอก “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” หรือ “back-to-back ticketing” ลงในเสิร์ชเอนจิน

4. เมื่อท่านซื้อเที่ยวบิน ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการดังกล่าว และจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราในกรณีที่มีการเรียกร้องโดยสายการบินสำหรับส่วนต่างระหว่างค่าเดินทางจริงของท่านกับค่าเดินทางตลอดทั้งเส้นทางตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วของท่าน

การใช้บริการส่วนของเที่ยวบิน (Segment)

5. สายการบินส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกค้าใช้เที่ยวบินของตนแบบเรียงตามลำดับ ดังนั้น หากท่านไม่ขึ้นเที่ยวบินแรก สายการบินอาจยกเลิกกำหนดการเดินทางที่เหลือของท่านโดยอัตโนมัติ

6. หากสายการบินอนุญาตให้ท่าน “ข้าม” เที่ยวบินใด ๆ ในกำหนดการเดินทางของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกเที่ยวบินที่ไม่ต้องการแล้ว โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายยกเลิกการจอง โปรดทราบว่าท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (หรือการคืนเงินใด ๆ) สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้บริการ

ตั๋วเที่ยวเดียว

7. ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วเที่ยวเดียว 2 ใบ แทนที่จะเป็นตั๋วไปกลับใบเดียว:

 • ท่านจะต้องทำการจอง 2 รายการแยกกัน โดยแต่ละรายการมีกฎและนโยบายของตัวเอง
 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเที่ยวบินหนึ่งจะไม่ส่งผลต่ออีกเที่ยวบินหนึ่ง (เช่น หากเที่ยวบินแรกของท่านถูกยกเลิก จะไม่มีการรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับเที่ยวบินที่ 2 ของท่าน)

8. หากท่านเดินทางไปต่างประเทศ ท่านอาจต้องพิสูจน์ให้พนักงานเช็คอินและ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบว่าท่านมีเที่ยวบินขากลับ (ดู “การเดินทางระหว่างประเทศ” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาสปอร์ต วีซ่า ฯลฯ)

เงินที่เรียกเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียม

9. ค่าโดยสารของท่านจะรวมภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบินหรือรัฐบาล (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้า/ออก ดู “ค่าธรรมเนียมขาเข้า/ออก” ด้านล่าง) ท่านอาจต้องรับผิดชอบในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังของอัตราภาษี

ค่าบริการ

10. เราและ/หรือตัวกลางบุคคลที่สามอาจเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก

 • ค่าบริการของเรา (ถ้ามี) เป็นค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถซื้อตั๋วจากตัวกลางบุคคลที่สามได้ โดยค่าธรรมเนียมนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)
 • ค่าบริการของตัวกลางบุคคลที่สาม (ถ้ามี) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บุคคลที่สามดังกล่าวเป็นตัวกลางของสายการบิน โดยค่าธรรมเนียมนี้อาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)

11. ราคาตั๋วของท่านจะรวมค่าบริการใด ๆ ก็ตาม

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระและบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ

12. สายการบินของท่านอาจเรียกเก็บเงินสำหรับสัมภาระเช็คอิน สัมภาระส่วนเกิน/น้ำหนักเกิน สิทธิขึ้นเครื่องก่อนใคร การจองที่นั่ง ความบันเทิงบนเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม และ/หรือการเช็คอินที่สนามบิน

13. ในกรณีดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากราคาตั๋วของท่าน (เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าเที่ยวบินของท่านรวมบริการเพิ่มเติมดังกล่าว)

การเดินทางระหว่างประเทศ

14. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

 • พกพาสปอร์ตและ/หรือวีซ่าที่ยังใช้การได้ (หากต้องใช้)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ
 • ตรวจสอบว่าท่านต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านประเทศที่ไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของท่านหรือไม่
 • ตรวจสอบล่วงหน้ากับสถานทูตที่เกี่ยวข้องว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับพาสปอร์ต วีซ่า หรือการเข้าประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 • ตรวจสอบคำเตือนหรือคำแนะนำจากประเทศที่ท่านพำนักอยู่/ต้นทาง ก่อนที่จะเดินทางไป/ผ่านประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ

15. ในการจัดเตรียมการเดินทางไปหรือจากสถานที่ใด ๆ เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีความเสี่ยง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

16. กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มี “การฆ่าแมลง” บนเครื่องบินเพื่อฆ่าแมลงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปก็ตาม เพื่อการนี้ บุคลากรอาจฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงในห้องโดยสารของเครื่องบินในขณะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง หรือใช้ยาฆ่าแมลงแบบออกฤทธิ์นานกับพื้นผิวภายในเครื่องบินในขณะที่ผู้โดยสารไม่ได้อยู่บนเครื่อง ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าแมลง รวมถึงสถานที่ที่อาจมีการดำเนินการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมขาเข้า/ออก

17. ค่าโดยสารของท่านจะไม่รวมค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ประเทศหรือสนามบินเรียกเก็บจากบุคคลที่เข้า/ออกจากประเทศ และเรียกเก็บโดยตรงที่สนามบิน ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประเภทนี้หรือไม่

สหราชอาณาจักร: การคุ้มครองทางการเงินของท่าน

18. ผู้ถือ ATOL: Booking.com B.V.

19. เลขที่ใบอนุญาต ATOL: 11967

20. ภายในสหราชอาณาจักร เราให้การคุ้มครองทางการเงินเต็มรูปแบบสำหรับการจำหน่ายเฉพาะเที่ยวบินที่มีการคุ้มครองของ ATOL โดยใช้ใบอนุญาตของผู้จัดการเดินทางทางอากาศเลขที่ 11967 ซึ่งออกโดยสำนักงานการบินพลเรือน Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK โทรศัพท์ + 44 (0)333 103 6350 อีเมล claims@caa.co.uk

21. เมื่อท่านซื้อเที่ยวบินที่มีการคุ้มครอง ATOL จากเรา ท่านจะได้รับใบรับรอง ATOL ใบรับรองนี้แสดงรายการสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองทางการเงิน ซึ่งท่านสามารถรับข้อมูลได้ว่าสิ่งนี้มีผลต่อท่านอย่างไร และต้องติดต่อใครในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

22. เราหรือซัพพลายเออร์ที่ระบุในใบรับรอง ATOL ของท่านจะให้บริการตามรายการในใบรับรอง ATOL (หรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสม) ในบางกรณี ซึ่งทั้งเราและซัพพลายเออร์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้ถือ ATOL รายอื่นอาจเป็นผู้ให้บริการที่ท่านซื้อหรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่ท่าน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับท่าน) ท่านตกลงที่จะยอมรับว่าในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ถือ ATOL รายอื่นจะปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้น และท่านตกลงที่จะชำระเงินใด ๆ ที่ท่านค้างชำระภายใต้ข้อตกลงของท่านให้กับผู้ถือ ATOL รายอื่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านยังยอมรับด้วยเช่นกันว่าในบางกรณีจะไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ถือ ATOL รายอื่นมาดำเนินการแทนได้ ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะมีสิทธิทำการเรียกร้องภายใต้โครงการ ATOL (หรือผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง))

23. หากเราหรือซัพพลายเออร์ที่ระบุในใบรับรอง ATOL ของท่านไม่สามารถให้บริการตามที่ระบุไว้ (หรือทางเลือกที่เหมาะสม ผ่านผู้ถือ ATOL รายอื่น หรือในกรณีอื่นใด) โดยมีสาเหตุมาจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Air Travel Trust อาจชำระเงินให้แก่ (หรือให้ผลประโยชน์แก่) ท่านภายใต้โครงการ ATOL ท่านตกลงว่าเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการชำระเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ท่านจะมอบหมายข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านมีหรืออาจมี ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการไม่ให้บริการ รวมถึงข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อเรา ตัวแทนท่องเที่ยว (หรือ ผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)) ให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ท่านยังยอมรับด้วยว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวอาจถูกมอบหมายให้กับหน่วยงานอื่น หากหน่วยงานอื่นดังกล่าวได้ชำระเงินที่ท่านอ้างสิทธิภายใต้โครงการ ATOL

สหภาพยุโรป: สิทธิของผู้โดยสารภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 261/2004

24. หากเที่ยวบินของท่านล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง ท่านอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชย/ความช่วยเหลือภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 261/2004 ในกรณีที่:

 • ท่านกำลังบินเข้าสู่สหภาพยุโรป (EU)
 • ท่านกำลังบินออกจากสหภาพยุโรป (EU)
 • เที่ยวบินของท่านให้บริการโดยสายการบินในสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป: ความรับผิดของสายการบินภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 889/2002

25. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในสหภาพยุโรป ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 889/2002 อาจมีผลบังคับใช้กับท่าน

สหภาพยุโรป: สิทธิของผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 1107/2006

26. ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 1107/2006 ให้สิทธิบางอย่างสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก

วิธีการทำงานของเรา

27. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว อันดับที่พัก วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่ " วิธีการทำงานของเรา"

F. การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ

F1. ขอบเขตของส่วนนี้

1. ส่วนนี้มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของการขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ

F2. ความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา

1. เมื่อท่านจองการขนส่งแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะล่วงหน้า จะถือว่าเป็นการจองโดยตรงกับผู้ให้บริการ เมื่อท่านจองการขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ จะถือว่าเป็นการจองกับตัวกลางบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้กับขั้นตอนการจอง

2. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ทั้งท่านและผู้ให้บริการต่างตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้

3. การขนส่งแบบสาธารณะและการขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ท่านจะได้รับข้อกำหนดของผู้ให้บริการในระหว่างขั้นตอนการจอง หากข้อกำหนดของผู้ให้บริการและข้อกำหนดของเราไม่สอดคล้องกัน ข้อกำหนดของผู้ให้บริการจะมีผลบังคับใช้

4. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ เมื่อทำการจอง เท่ากับท่านยืนยันว่าท่าน:

 • ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของผู้ให้บริการแล้ว
 • ตกลงที่จะติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
 • เข้าใจว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและให้บริการการขนส่งแบบส่วนตัวของท่าน เลือกเส้นทาง กำหนดราคา และให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ยอมรับว่าเราเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจอง (เรียกว่า บริการ API) และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับจากสิ่งที่คนขับ/ผู้ให้บริการกระทำการหรือไม่กระทำการ

ผู้ให้บริการบางรายไม่ได้มีข้อกำหนดของตนเอง แต่ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดที่เราได้รับข้อมูลมา

F3. สิ่งที่เราจะทำ

1. เราจะให้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และท่านสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และจองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

2. เมื่อท่านทำการจองแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดของท่านกับผู้ให้บริการ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่นัดรับ)

3. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการ

4. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทราบขนาดรถที่ท่านร้องขอ

5. การขนส่งแบบสาธารณะ เราจะมอบ (หรือบอกวิธีการรับ) ตั๋วให้ท่าน

F4. สิ่งที่ท่านต้องทำ

1. ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองของท่านอย่างรอบคอบ และให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องใช้เพื่อจัดเตรียมการจองของท่าน (ความต้องการของท่าน ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น)

2. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในกลุ่มของท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ (หากมี) ซึ่งท่านได้ทราบและยอมรับในระหว่างขั้นตอนการจอง ท่านรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตาม:

 • ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • การจองของท่านอาจถูกยกเลิก
 • คนขับอาจปฏิเสธที่จะรับส่งท่าน

3. ท่านต้องตระหนักว่าเวลาเดินทางโดยประมาณไม่ได้นำปัจจัยด้านสภาพการจราจรมาพิจารณา

4. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไปถึงสถานที่นัดรับตรงเวลา

5. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด เมื่อถึงเวลานัดรับหรือในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านต้องเปิดโทรศัพท์ (ซึ่งมีหมายเลขตามที่ท่านระบุไว้เมื่อทำการจอง) และสามารถรับสาย/ข้อความได้ สำหรับในกรณีที่คนขับจำเป็นต้องติดต่อท่าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนขับจะสามารถติดต่อท่านผ่านแอปพลิเคชั่นรับส่งข้อความ เช่น WhatsApp หรือ Viber

6. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า สำหรับการไปรับที่สนามบิน ท่านต้องแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของท่านอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดรับ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนเวลานัดรับได้หากเที่ยวบินของท่านล่าช้า หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการการขนส่งแบบส่วนตัวได้ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

7. การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนมาถึงตรงเวลา และเหลือเวลาเพียงพอในการรับตั๋ว (หากจำเป็น)

8. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถทำการจองได้ และผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

9. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่น ทำการดูถูกข่มเหงหรือทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

10. ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกการขนส่งแบบสาธารณะ/แบบส่วนตัวที่เหมาะสม (ในแง่ของขนาดกลุ่ม จำนวนสัมภาระ ความต้องการสำหรับผู้เคลื่อนไหวไม่สะดวก เป็นต้น)

F5. ราคาและการชำระเงิน

1. Booking.com Transport Limited คือ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกับการชำระเงินของการจองดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินของเรา โปรดดูที่ “การชำระเงิน” (A7) ด้านบน

2. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ราคาจะรวมค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการจราจรติดขัด ภาษี และค่าธรรมเนียมช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูง โดยจะมีการเรียกชำระเงินตอนที่ทำการจอง

3. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ราคาจะได้รับการยืนยัน (และจะมีการเรียกชำระเงิน) เมื่อคนขับส่งท่านถึงจุดหมาย โดยราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากราคาโดยประมาณเมื่อท่านจอง และท่านจะต้องรับผิดชอบกับค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการจราจรติดขัด ภาษี ค่าธรรมเนียมช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูง และทิป (หากมี)

4. การขนส่งแบบสาธารณะ จะมีการเรียกชำระเงินเมื่อการจองของท่านได้รับการยืนยัน ก่อนออกเดินทาง ผู้ให้บริการอาจขอดูตั๋ว/ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โปรดเก็บตั๋วดังกล่าวไว้กับตัวตลอดเวลา มิฉะนั้นท่านอาจต้องชำระเงินอีกครั้ง

5. ผู้ให้บริการ/คนขับไม่จำเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ท่านร้องขอโดยตรงกับผู้ให้บริการ/คนขับ แต่หากยอมรับ ผู้ให้บริการ/คนขับอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

F6. การปรับเปลี่ยน ยกเลิก และคืนเงิน

การยกเลิก

1. ในกรณีส่วนใหญ่...

 • การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า ท่านสามารถยกเลิกฟรีได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดรับของท่าน (ในบางกรณีได้จนถึง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลยืนยันการจองของท่าน) หากท่านไม่ได้ยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน
 • การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อก่อนถึงเวลานัดรับ แต่ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง
 • การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเมื่อการจองของท่านได้รับการยืนยันแล้ว หากแผนของท่านเปลี่ยน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ที่อาจมี

2. หากผู้ให้บริการของท่านมีนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างออกไป (ซึ่งท่านจะทราบขณะจอง) นโยบายของผู้ให้บริการจะมีผลบังคับใช้แทน

3. เราและ/หรือผู้ให้บริการอาจยกเลิกการจองโดยแทบจะไม่แจ้งให้ทราบหรือไม่มีการแจ้งเลย แต่กรณีนี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งเท่านั้น เช่น ในกรณีที่:

 • ผู้ให้บริการตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถให้บริการตามการจองของท่านได้อย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาการขนส่งทดแทนให้ (และเราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน หากไม่สามารถจัดหาให้ได้)
 • ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน

การปรับเปลี่ยน (เปลี่ยนแปลง) ก่อนการเดินทางของท่านเริ่มต้น

4. การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า อีเมลยืนยันจะระบุว่าท่านต้องแจ้ง (ก่อนเวลานัดรับ) เป็นระยะเวลานานเท่าใด หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น สถานที่หรือเวลา)

5. การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง ท่านอาจต้องยกเลิกการจองดังกล่าว (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมยกเลิก) และทำการจองใหม่

6. การขนส่งแบบสาธารณะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้เมื่อการจองดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว

7. หากเรา/ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน (เช่น หากมีการประท้วงหยุดงานที่กระทบต่อการเดินทางของท่าน) เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิก:

 • การขนส่งใด ๆ ท่านจะมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่ว่าจะเหลือระยะเวลาอีกเพียงใดก็ตามก่อนถึงกำหนดการเดินทางของท่าน) เว้นแต่ท่านจะยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตามในหัวข้อย่อยถัดไป
 • การขนส่งแบบส่วนตัวใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการเปลี่ยนคนขับรายใหม่ ผู้ให้บริการรายใหม่ หรือยานพาหนะใหม่ (ที่คล้ายกัน) ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน (เว้นแต่ท่านจะยกเลิกโดยมีการแจ้งให้ทราบก่อนในระยะเวลาที่เพียงพอ)

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ทั้งเราและผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ค่าการขนส่งทดแทน หรือค่าห้องพักโรงแรม)

การคืนเงิน

8. หากท่านต้องการขอเงินคืน ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 14 วันหลังจากเวลานัดรับของท่าน

9. ยอดเงินคืนอาจใช้เวลา 5 วันทำการก่อนที่จะปรากฏในบัญชีของท่าน

10. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด หากคนขับไม่ไปถึงสถานที่นัดรับตรงเวลา ท่านสามารถขอเงินคืนได้ และเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ท่าน

11. การขนส่งแบบส่วนตัวทั้งหมด ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน หากการเดินทางของท่านไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจาก:

 • คนขับ/ผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อท่านได้
 • ผู้โดยสารอย่างน้อย 1 คนไปถึงสถานที่นัดรับไม่ตรงเวลา และท่านไม่ได้ขอเปลี่ยนกำหนดเวลานัดรับใหม่
 • ท่านขอเปลี่ยนแปลงเวลานัดรับหรือการเดินทางโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ท่านไม่ได้แจ้งเรา / ผู้ให้บริการ / คนขับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการดำเนินการ
 • ท่านระบุรายละเอียดไว้ไม่ถูกต้องเมื่อจองการขนส่งแบบส่วนตัว (สถานที่นัดรับ ข้อมูลติดต่อ จำนวนคน จำนวนสัมภาระ เป็นต้น)
 • สิ่งที่ผู้โดยสารอย่างน้อย 1 คนได้กระทำการ/ไม่กระทำการ

F7. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า

1. โปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันของท่านเพื่อดูว่าคนขับจะรอที่สถานที่นัดรับเป็นระยะเวลานานเท่าใด

การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ

2. คนขับอาจไม่รอเกินเวลานัดรับ แต่หากคนขับรอ ก็อาจเรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับระยะเวลาที่ต้องรอ หากท่านไม่ไปถึงยังสถานที่รับตามเวลาที่กำหนด ท่านอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด

3. หากมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือทำความสะอาดเนื่องจากมีบุคคลในกลุ่มของท่านกระทำการที่ไม่สมควรหรือละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ทำความสะอาดดังกล่าว

วิธีการทำงานของเรา

4. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรีวิว อันดับที่พัก วิธีที่เราสร้างรายได้ (และอื่น ๆ) โปรดดูที่ " วิธีการทำงานของเรา"

พจนานุกรม Booking.com

“แอคเคาท์” หมายถึง แอคเคาท์ (กับ Booking.com หรือบริษัทในเครือ) ซึ่งท่านสามารถใช้จองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบนแพลตฟอร์มของเราได้

“ที่พัก” หมายถึง การให้บริการที่พักโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน B “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก)

“สิ่งที่น่าสนใจ” หมายถึง การให้บริการสิ่งที่น่าสนใจโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน C “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการสิ่งที่น่าสนใจ)

“บริการสิ่งที่น่าสนใจ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทัวร์ พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และประสบการณ์

“การจอง” หมายถึง การจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าท่านจะชำระเงินทันทีหรือในภายหลัง

“Booking.com” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง Booking.com B.V. (สำหรับที่พัก เที่ยวบิน หรือสิ่งที่น่าสนใจ) หรือ Booking.com Transport Limited (สำหรับบริการด้านการขนส่งทางบกใด ๆ) ติดต่อบริษัท

“ข้อมูลยืนยันการจอง” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง อีเมลยืนยันและใบยืนยันที่เราส่งให้ท่าน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดการจองของท่าน

“เครดิตเงินสด” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งท่านสามารถ “ถอนเป็นเงินสด” ไปยังวิธีชำระเงินที่เรามีบันทึกไว้สำหรับท่าน หรือนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลังได้

“สัญญาการขนส่ง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่าน

“เครดิต” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงิน โดยประกอบด้วย “เครดิตเงินสด” และ “เครดิตด้านการเดินทาง”

“แคชแบ็คทางบัตรเครดิต” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดไปยังบัตรเครดิตที่เรามีบันทึกไว้สำหรับท่าน แต่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลังได้

“อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน” หมายถึง อัตราที่เราใช้ในการแปลงสกุลเงิน ซึ่งขณะนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนทันทีแบบปิด WM/Refinitiv แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

“การจองที่มีสิทธิ” หมายถึง การจองที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับสมนาคุณ

“เที่ยวบิน” หมายถึง การให้บริการเที่ยวบินโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน E “ผู้ให้บริการ” หมายถึง สายการบิน)

“บริษัทในเครือ” หมายถึง แอฟฟิลิเอตของ Booking.com ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นของ Booking.com โดยตรง หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Booking Holdings Inc.

“เกณฑ์เฉพาะสมนาคุณ” หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ใช้กับสมนาคุณบางรายการ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปของ “สมนาคุณ เครดิต และ Wallet” (A13) ด้านบน

“สัญญาตัวกลาง” (ในส่วน “เที่ยวบิน”) หมายถึง สัญญาระหว่างท่านและตัวกลางบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ตัวกลางบุคคลที่สามจัดการตั๋วเที่ยวบินของท่าน (และบริการเพิ่มเติม (ในบางกรณี)) กับสายการบินหรือบริษัทอื่น

“คนขับหลัก” หมายถึง ผู้ขับขี่ที่มีการระบุรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการจอง ซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองดังกล่าว หรือสอบถามพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจองดังกล่าว (เว้นแต่ในกรณีที่ระบุว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ)

“การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการ” หมายถึง ยานพาหนะส่วนตัวที่ท่านร้องขอเมื่อไปถึงสถานที่นัดรับ (หรือก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อย)

“บริการของเรา” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง ระบบการจองรถเช่าออนไลน์ของเรา ซึ่งผู้ให้บริการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้ และท่านสามารถจองผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวได้

“ชำระเงินในสกุลเงินของท่านเอง” หมายถึง ตัวเลือกการชำระเงินที่เราเสนอให้ในบางครั้งเมื่อผู้ให้บริการไม่ได้ใช้สกุลเงินเดียวกับท่าน ตัวเลือกนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านชำระเงินในสกุลเงินของท่านแทนได้

“วิธีชำระเงิน” หมายถึง วิธี (เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร PayPal, ApplePay ฯลฯ) ที่ใช้ในการชำระเงินหรือโอนเงิน

“การรับรถ” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง กระบวนการในช่วงเริ่มต้นการเช่าของท่าน ซึ่งท่านแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่จำเป็นและเอกสารอื่น ๆ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ตลอดจนเข้าทำข้อตกลงการเช่า และรับรถของท่าน

“เวลารับรถ” (ในส่วน “การเช่ารถ”) หมายถึง วันที่และเวลา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ท่านจะต้องไปรับรถตามที่ระบุไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน

“เวลานัดรับ” (ในส่วน “การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ”) หมายถึง เวลา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้าจะมาถึงสถานที่นัดรับ หรือที่การขนส่งแบบส่วนตัวตามความต้องการจะมาถึงสถานที่นัดรับได้จริง

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์/แอปที่ท่านสามารถจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางได้ ไม่ว่า Booking.com หรือแอฟฟิลิเอตซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการเว็บไซต์/แอปดังกล่าวก็ตาม

“การขนส่งแบบส่วนตัวซึ่งจองล่วงหน้า” หมายถึง ยานพาหนะส่วนตัวที่ท่านร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะไปถึงสถานที่นัดรับ

“การเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัว” หมายถึง การเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในการจอง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายหลังจากที่ทำการจอง)

“การขนส่งแบบสาธารณะ” หมายถึง รถไฟ รถประจำทาง รถราง และระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ

“การเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะ” หมายถึง การเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะตามที่ระบุไว้ในการจอง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายหลังจากที่ทำการจอง)

“การเช่า” (หรือ “บริการรถเช่า”) หมายถึง การให้บริการรถเช่าโดยผู้ให้บริการ (ตลอดทั้งส่วน D “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทรถเช่าที่ให้บริการรถเช่า)

“ข้อตกลงการเช่า” หมายถึง สัญญาระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ซึ่งท่านลงนามเมื่อมีการรับรถ ท่านจะได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญ ๆ ในระหว่างขั้นตอนการจอง

“สมนาคุณ” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับตามสัญญา ในกรณีส่วนใหญ่ สมนาคุณจะเป็นเครดิตด้านการเดินทาง เครดิตเงินสด แคชแบ็คทางบัตรเครดิต หรือเวาเชอร์สำหรับสินค้าบางชนิด

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าของโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่น ๆ (สำหรับการจอง “ที่พัก”) พิพิธภัณฑ์หรือสวน (สำหรับการจอง “สิ่งที่น่าสนใจ”) หรือบริษัทรถเช่าหรือสายการบิน (สำหรับการจอง “การขนส่ง”)

“บริการ” (ในส่วน “การขนส่งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ”) หมายถึง การให้บริการการเดินทางด้วยการขนส่งแบบสาธารณะหรือการเดินทางด้วยการขนส่งแบบส่วนตัว

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

“ตัวกลางบุคคลที่สาม” หมายถึง บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น (a) ตัวกลางระหว่างท่านและผู้ให้บริการ หรือ (b) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง

“ข้อกำหนดของบุคคลที่สาม” (ในส่วน “เที่ยวบิน”) หมายถึง ทั้งสัญญาตัวกลางและสัญญาการขนส่ง

“เครดิตด้านการเดินทาง” หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินซึ่งท่านสามารถนำไปใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางในภายหลัง แต่ไม่สามารถ “ถอนเป็นเงินสด” ได้

“ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง” หมายถึง หนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนแพลตฟอร์ม

“การชำระเงินล่วงหน้า” หมายถึง การชำระเงินที่ท่านดำเนินการตอนที่ท่านทำการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการ (แทนที่จะเป็นตอนที่ท่านได้ไปใช้บริการจริง)

“Wallet” หมายถึง แดชบอร์ดในแอคเคาท์ของท่านที่แสดงสมนาคุณ เครดิต และสิ่งจูงใจอื่น ๆ

เวอร์ชั่น: 1.0

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2022

เราจะอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นประจำ (1 ครั้งหรือ 2 ครั้งต่อปี)

สำหรับการจองที่จองก่อน 14 กุมภาพันธ์ 2022

 • เนื้อหา

  แนวทางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดี

  พันธกิจของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง โดยนำเสนอบรรดาที่พักที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับไปเยือนในวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้ เราจะยึดถือหลักปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้:

  • เราใส่ใจท่าน: ด้วยเหตุนี้จึงให้บริการแพลตฟอร์มและบริการลูกค้าสัมพันธ์ในกว่า 40 ภาษา
  • เรามอบและเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ: ตัวเลือกที่พักกว่า 1.5 ล้านแห่ง ทั้งแบบไฮเอนด์ (ที่สุด) ไปจนถึงอะไรก็ตามที่ตรงกับความต้องการของท่านสำหรับการเข้าพักครั้งถัดไปที่โรงแรม โมเทล โฮสเทล บีแอนด์บี และอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามบนโลก
  • เรามอบและเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสสิ่งที่น่าสนใจทั้งหลายรวมถึงรับบริการจากผู้ให้บริการทริปรายอื่น ๆ
  • เราสามารถอำนวยความสะดวกด้านชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม (สำหรับการเข้าชม) การซื้อ หรือว่าจ้างผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับทริปที่ใช้บริการชำระเงินของเรา
  • เราช่วยเหลือท่าน (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง): ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราพร้อมช่วยเหลือท่าน 24-7-365-40+
  • เรารับฟังท่าน: แพลตฟอร์มของเราคือผลิตภัณฑ์ที่ท่าน (ผู้ใช้งาน) ชอบและรู้สึกว่าสะดวกสบายที่สุดเมื่อได้ใช้บริการของเรา
  • เราให้ท่านแสดงความคิดเห็น: เราแสดงรีวิวโดยไม่เซ็นเซอร์หากเนื้อหาเป็นไปตามแนวทางที่เรากำหนด (รีวิวที่เขียนโดยลูกค้าซึ่งเข้าพักจริง)
  • เราสัญญาว่าจะให้บริการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและมีข้อมูลครบครัน อีกทั้งเป็นเว็บไซต์ที่รับประกันว่าแสดงราคาดีที่สุดที่มี
  • เราเทียบราคาให้เท่าเทียม

  บทนำของข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย) ในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์พกพา อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแอปพลิเคชั่นของเราผ่านแพลตฟอร์มใด ๆ (ในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") และ/หรือเมื่อท่านดำเนินการจองจนเสร็จเรียบร้อย จะเท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้แล้ว (รวมทั้งแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว)

  หน้าเหล่านี้ เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ ตลอดจนบริการจองออนไลน์ (รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านบริการชำระเงิน) ที่เราเป็นผู้เสนอบนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง Booking.com B.V. เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดสรร อีกทั้งให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด (ฺB2C) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุไว้แยกต่างหาก ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์เชิงการค้า (B2B) ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปแต่ละราย โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายดำเนินการอย่างมืออาชีพกับ Booking.com เมื่อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนเองบนหรือผ่าน Booking.com (โดยใช้ความสัมพันธ์แบบธุรกิจกับธุรกิจ ("B2B") และ/หรือแบบธุรกิจกับผู้บริโภค ("B2C")) โปรดทราบว่าผู้ให้บริการทริปอาจมี ประกาศใช้ และ/หรือเรียกร้อง (ให้มีการยอมรับ) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / จัดส่งสินค้า / ขนส่งสินค้า / ใช้งาน) และกฎระเบียบของตนเองสำหรับการใช้งาน เข้าถึง และใช้บริการทริปจนเสร็จเรียบร้อย (ซึ่งอาจครอบคลุมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบบางประการ) นอกเหนือไปจากนโยบายและข้อควรทราบที่แสดงบนเว็บไซต์

  คำนิยาม

  "Booking.com" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นั้นต่างหมายถึง Booking.com B.V. บริษัทจำกัดความรับผิดที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีที่อยู่จดทะเบียนคึอ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands "แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (สำหรับอุปกรณ์พกพา) ซึ่งมีบริการทริปและ Booking.com เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล "ทริป" หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางหลากหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อ รับ ซื้อ ซื้อหา ชำระเงิน เช่า รับการเสนอ จอง นำมารวมกัน หรือใช้บริการจนเสร็จเรียบร้อยได้จากผู้ให้บริการทริป

  "ผู้ให้บริการทริป" หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ ผู้ให้เช่า) สิ่งที่น่าสนใจ (เช่น สวน (หรือสวนสนุก) พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม) ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (เช่น รถยนต์เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง) ผู้ให้บริการทัวร์ ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดสรรสำหรับการจองทริปบนแพลตฟอร์มเป็นระยะ ๆ (ไม่ว่าจะแบบ B2B หรือ B2C)

  "บริการทริป" หมายถึง การซื้อ สั่งซื้อ ชำระเงิน (ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวก) หรือบริการจองทางออนไลน์ซึ่ง Booking.com เป็นผู้เสนอหรือเปิดให้ดำเนินการได้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปจัดให้มีเป็นระยะ ๆ บนแพลตฟอร์ม

  "การจองทริป" หมายถึง การสั่งซื้อ ซื้อ ชำระเงิน จอง หรือสำรองทริป

  1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

  เรา (Booking.com B.V. และคู่ค้าแอฟฟิลิเอต (ตัวแทนจำหน่าย) ของเรา) ให้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทริปสามารถโฆษณา ทำการตลาด ขาย โปรโมต และ/หรือเสนอ (ตามความเหมาะสม) ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง สำหรับการสั่งซื้อ ซื้อ จอง เช่า หรือว่าจ้าง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มสามารถค้นพบ ค้นหา เปรียบเทียบ ทำการสั่งซื้อ ทำการจอง ทำการซื้อ หรือชำระเงิน (ซึ่งก็คือทำกับบริการทริป) ได้ โดยเมื่อใช้หรือใช้บริการทริปให้เกิดประโยชน์ (เช่น ทำการจองทริปผ่านบริการทริป) จะถือว่าท่านได้ทำสัญญาโดยตรง (ซึ่งมีผลพูกพันทางกฏหมาย) กับผู้ให้บริการทริปที่ท่านจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ที่เกี่ยวข้อง) โปรดทราบว่านับจากจุดที่ท่านทำการจองทริป เราจะเป็นเพียงตัวกลางระหว่างท่านกับผู้ให้บริการทริป โดยเราส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการจองทริปของท่านไปยังผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้อง และส่งอีเมลยืนยันไปให้ท่านสำหรับและในนามของผู้ให้บริการทริป ทั้งนี้ Booking.com จะไม่ขาย (หรือนำกลับมาขายใหม่) ให้เช่า เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ด้านการเดินทาง) แต่อย่างใด

  ข้อมูลต่อไปนี้จะมีผลกับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร กล่าวคือเราขอให้ผู้ให้บริการทริปทั่วโลกอิงจากวิธีการรับรองตนเองมาระบุให้เราทราบว่าตามบริบทกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปแล้วนั้น ผู้ให้บริการที่พักได้ดำเนินการในฐานะบุคคลทั่วไป (ผู้ที่ไม่ได้ประกอบการค้า) หรือไม่ แทนที่จะเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการค้า) หากผู้ให้บริการทริประบุว่าตนเองดำเนินการในฐานะบุคคลทั่วไป (หรือไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เมื่ออิงจากข้อมูลที่มีให้เราแล้วไม่สามารถจัดกลุ่มได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ) ผู้ให้บริการทริปรายดังกล่าวก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ "บริหารจัดการโดยบุคคลทั่วไป" แสดงในหน้าผลการค้นหา และจะมีการเพิ่มคำอธิบายด้านล่างนี้ไว้:

  "ที่พักนี้บริหารจัดการโดยบุคคลทั่วไป ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพอาจไม่ครอบคลุมที่พักนี้ โดยผู้ดูแลที่พักซึ่งลงทะเบียนกับ Booking.com เป็นบุคคลทั่วไปนั้นเป็นฝ่ายซึ่งนำที่พักแห่งเดียวหรือหลายแห่งมาเปิดให้เช่าโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ธุรกิจ หรืออาชีพของตนเอง ผู้ดูแลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าอย่างเป็นทางการเหมือนเครือโรงแรมทั่วโลก ดังนั้นจึงอาจไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแบบเดียวกันภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป ทว่าไม่ต้องกังวลเพราะ Booking.com ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ท่านในแบบเดียวกันกับที่เราให้บริการการจองใด ๆ ก็ตาม และนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเข้าพักหรือประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับนั้นจะแตกต่างจากการจองกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ"

  สำหรับผู้ให้บริการทริปที่ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นบุคคลทั่วไปบนแพลตฟอร์มของเรานั้น เท่าที่เราทราบคือจะมีฐานะเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป โดยการมีคุณสมบัติ "บุคคลทั่วไป" จะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับจุดประสงค์ด้านภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีทางอ้อมอื่นใดก็ตามที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีการเรียกเก็บอิงตามมูลค่าเพิ่ม หรือยอดขาย และ/หรือการบริโภค

  เมื่อเราให้บริการทริป ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปซึ่งทำการตลาดและโปรโมตทริปของตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถเข้าถึงระบบและเอกซ์ทราเน็ตของเราได้ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการอัปเดตข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะและความใส่ใจที่เหมาะสมในการให้บริการทริปของเรา แต่เราจะไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การอัปเกรด หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบเสมอต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล (บรรยาย) (รวมถึงราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม นโยบายและเงื่อนไข และจำนวนที่ให้บริการ) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ได้ให้และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองคุณภาพ ระดับบริการ การผ่านเกณฑ์หรือคะแนน (ระดับดาว) ประเภทที่พักของผู้ให้บริการทริปใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หลักหรือเสริม)) ที่มีให้บริการ เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนหรือระบุเป็นอื่น

  บริการทริปของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย (Deep link) ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

  2. ราคา นโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" และข้อเสนอที่อำนวยความสะดวกโดยบริษัทพันธมิตร

  ราคาซึ่งผู้ให้บริการทริปเสนอบนแพลตฟอร์มของเราเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ราคาทริปทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีการค้า รวมถึงภาษีอื่น ๆ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้) และค่าธรรมเนียมทั้งหมดไว้แล้ว นอกจากจะระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มหรือในอีเมล/ตั๋วยืนยันการจอง โดยราคาตั๋วจะระบุเป็นต่อท่านหรือต่อกลุ่ม และมีอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุตามที่ระบุบนตั๋ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงภาษีท่องเที่ยว/ภาษีเมือง) ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือไม่เข้าใช้บริการ

  บางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจเสนอราคาที่ถูกกว่าสำหรับการเข้าพัก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนดนั้นอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ เช่น ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถรับเงินคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ และการจองโดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง

  เราต้องการให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านเลือกในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากที่ท่านได้จองทริปผ่านเราเรียบร้อยแล้ว หากท่านพบที่พักที่ท่านเลือกจองผ่านแพลตฟอร์มในราคาที่ถูกกว่าของเรา บนอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขทริปแบบเดียวกัน เราจะจ่ายราคาส่วนต่างระหว่างราคาของเราและราคาที่ท่านพบว่าถูกกว่าให้ท่าน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" โดยนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" นี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พัก

  เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้ความเที่ยงตรงแน่นอนกับท่านได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

  ความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (รวมทั้งการพิมพ์ผิด) ไม่มีผลผูกมัด

  ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ หากไม่ได้ระบุไว้เช่นนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่ชัดเจน

  ข้อเสนอจากพันธมิตร

  Booking.com อาจแสดงข้อเสนอที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาโดยตรงจากผู้ให้บริการทริป แต่มาจากการอำนวยความสะดวกของบริษัทพันธมิตรของ Booking.com เช่น มาจากแพลตฟอร์มอื่น (ข้อเสนอจากพันธมิตร) ทั้งนี้ข้อเสนอจากพันธมิตรจะแสดงอย่างชัดเจนและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากข้อเสนอทั่วไปที่มีแหล่งที่มาโดยตรงจากผู้ให้บริการทริป และมีเงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา:

  • นโยบายด้านราคา: เป็นไปตามที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเรา
  • ชำระเงินล่วงหน้า: ท่านจะชำระเงินอย่างปลอดภัยกับ Booking.com ตอนที่ทำการจอง
  • ไม่สามารถปรับเปลี่ยน: เมื่อทำการจองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการจองของท่านได้ ทั้งนี้สามารถส่งคำขอโดยตรงกับทางที่พัก แต่ไม่รับประกันว่าจะได้ตามคำขอ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น: ไม่สามารถใช้โปรโมชั่น สิ่งจูงใจ และสมนาคุณอื่น ๆ กับการจองประเภทนี้
  • ไม่สามารถเขียนรีวิวจากผู้เข้าพัก: ท่านจะไม่สามารถเขียนรีวิวบนแพลตฟอร์มของเรา

  3. ความเป็นส่วนตัว

  Booking.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  4. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค มีเพียงผู้ให้บริการทริปเท่านั้นที่ต้องชำระเงิน

  บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค (เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น) เนื่องจากเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ จากท่านสำหรับการให้บริการทริปของเรา และไม่มีค่าธรรมเนียม (การจอง) เพิ่มเติมจากราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนด ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจะต้องชำระเงินให้ผู้ให้บริการทริปตามจำนวนที่ระบุในการจองทริป (รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่รวมอยู่ในราคา เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี))

  ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่น (ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเล็กน้อยจากราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคาห้องพัก)) ให้กับ Booking.com หลังจากที่ผู้ใช้ปลายทางใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการทริปเรียบร้อยแล้ว (เช่น หลังจากลูกค้าเข้าพัก (และชำระเงิน) ที่ที่พักแล้ว) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปสามารถเพิ่มอันดับของตนเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มค่าคอมมิชชั่น (เครื่องมือ Visibility Booster) การใช้เครื่องมือ Visibility Booster (โดยจ่ายคอมิชชั่นเพิ่มเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีขึ้น) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการทริปแต่ละราย และอาจเลือกใช้ในบางเวลากับบางผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้บริการ อัลกอริทึมของระบบจัดอันดับจะนำการเพิ่มค่าคอมมิชชั่นมาพิจารณาในการกำหนดอันดับตั้งต้น (Default Ranking) ที่พักแนะนำจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า จึงได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีกว่า

  มีเพียงผู้ให้บริการทริปที่มีความสัมพันธ์เชิงการค้ากับ Booking.com (ผ่านทางข้อตกลง) ที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม (สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในแบบ B2B และ/หรือ B2C) Booking.com ไม่ใช่แพลตฟอร์มเปิด (แบบ Amazon หรือ eBay) ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ (ไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคกับผู้บริโภค) Booking.com ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์บนหรือผ่านทาง Booking.com

  5. บัตรเครดิตหรือการโอนผ่านธนาคาร

  ในบางกรณี ผู้ให้บริการทริปบางรายอาจเปิดโอกาสให้ชำระเงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในนโยบายการชำระเงินของผู้ให้บริการทริป) สำหรับการจองทริป โดยชำระให้กับผู้ให้บริการทริประหว่างที่ดำเนินการจองทริป ผ่านทางช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย (ในขอบเขตที่ธนาคารของท่านให้บริการและให้ความช่วยเหลือ) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ Booking.com จะอำนวยความสะดวก (ผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม) ด้านการชำระเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งก็คือ บริการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน) แก่หรือให้ในนามของผู้ให้บริการทริป (Booking.com จะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์และบริการนั้น) การชำระเงินจะดำเนินการอย่างปลอดภัยผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต หรือจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการที่พักผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เมื่อชำระเงินใด ๆ ผ่านการอำนวยความสะดวกจากเรานี้ให้กับผู้ให้บริการทริป รวมถึงการทำในนามและโอนให้ผู้ให้บริการทริป เท่ากับว่าท่านได้ชำระเงิน (บางส่วน) ของยอดจองในแต่ละรายการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในยอดสุดท้าย (bevrijdende betaling) ของราคา (บางส่วน) ตามเวลาที่กำหนด และท่านไม่สามารถขอรับเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

  โปรดทราบว่าสำหรับบางราคา (แบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) หรือข้อเสนอพิเศษนั้น ผู้ให้บริการทริปอาจกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนผ่านธนาคาร (หากมี) หรือด้วยบัตรเครดิต ดังนั้นจึงอาจมีการกันวงเงินหรือเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่าน (บางครั้งก็ไม่มีตัวเลือกขอรับเงินคืน) ทันทีหลังดำเนินการจองทริปเรียบร้อย โปรดตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดเพื่อดูเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทริป ท่านจะไม่เรียกร้องให้ Booking.com รับผิดชอบหากมีการเรียกชำระเงินใด ๆ (ทั้งที่ได้รับอนุมัติ (ถูกกล่าวหาว่า) ไม่ได้อนุมัติ หรือผิดพลาด) จากผู้ให้บริการทริป และจะไม่ขอรับหรือเรียกคืนยอดเงินที่ถูกเรียกชำระโดยผู้ให้บริการทริปอย่างถูกต้องและที่ได้รับอนุมัติแล้ว (รวมถึงราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้บริการ และค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง) ผ่านบัตรเครดิตของท่าน

  ในกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือมีบุคคลที่สามใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะแบกรับความเสี่ยงและจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการฉ้อโกงดังกล่าวหรือการใช้งานโดยมิชอบ โดยบางครั้งอาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (โดยทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)) ในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือธนาคารของท่านเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกจากท่านอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยมิชอบอันเป็นผลมาจากการจองผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เราจะชำระค่าเสียหายส่วนแรกนี้ให้ท่าน โดยมียอดรวมสูงสุด EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถจ่ายเงินชดเชยให้ท่านได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แจ้งการฉ้อโกงนี้ให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านทราบ (โดยเป็นไปตามกฎและกระบวนการแจ้งของผู้ให้บริการ) และติดต่อเราทันที โปรดแนบหลักฐานการชำระค่าเสียหายส่วนแรกมาด้วย (เช่น นโยบายของบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต) อนึ่ง การชดเชยนี้จะมีผลเฉพาะการจองด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ Booking.com และการใช้บัตรเครดิตของท่านโดยมิชอบนั้นเกิดจากค่าตั้งต้นที่เรากำหนดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อของเรา และไม่ใช่ความผิดของท่านระหว่างใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

  6. การชำระเงินล่วงหน้า การยกเลิกการจอง การไม่เข้าใช้บริการ และข้อมูลสำคัญ

  เมื่อดำเนินการจองทริปกับผู้ให้บริการทริป ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริปรายนั้น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การให้บริการ) เพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการทริปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทริปของท่าน (รวมถึงข้อมูลสำคัญที่ผู้ให้บริการทริประบุบนแพลตฟอร์มของเรา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการทริป) รวมถึงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเสนอให้ โดยสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / ซื้อขาย / ใช้งาน / ขนส่ง) ของผู้ให้บริการทริปได้จากผู้ให้บริการทริปรายดังกล่าว นโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการโดยทั่วไปของผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเราในหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริป ในระหว่างขั้นตอนการจองและในอีเมลยืนยันการจองหรือตั๋ว (หากมี) โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกชำระภาษีเมือง/ท่องเที่ยวแม้ว่าท่านจะไม่เข้าใช้บริการหรือได้ชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง โปรดทราบว่าการจองทริปที่กำหนดให้วางเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อาจถูกยกเลิก (โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเตือน) เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บยอด (ที่เหลือ) ทั้งหมดได้ในวันที่กำหนดโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินของของผู้ให้บริการทริปและของการจอง นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและชำระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของแต่ละทริป โปรดอ่านข้อมูลสำคัญอย่างละเอียด (ปรากฏอยู่ใต้ประเภททริปหรือที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปแต่ละรายบนแพลตฟอร์มของเรา) รวมถึงอ่านข้อมูลสำคัญในข้อมูลยืนยันการจองของท่านเพื่อดูนโยบายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทริปที่อาจมีผลบังคับใช้ (เช่น กำหนดอายุผู้ใช้บริการ เงินประกันความเสียหาย ภาคผนวกเพิ่มเติม/ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับการจองแบบกลุ่ม เตียงเสริม/ไม่มีอาหารเช้าฟรี อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก ประเภทบัตรที่รับชำระเงิน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ข้อมูลธนาคารและบัตรเดบิตหรือเครดิตไม่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถใช้การได้ หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินส่วนที่ชำระไปแล้วคืน (สำหรับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) เว้นแต่ผู้ให้บริการทริปนั้น ๆ ยินยอมหรืออนุญาตเป็นอื่นโดยเป็นไปตามนโยบายการชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโบายยกเลิกการจอง

  หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจองทริป โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริป หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ชำระ (ล่วงหน้า) คืน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิก การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง และโปรดอย่าลืมชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

  หากท่านเข้าใช้บริการล่าช้าหรือมาถึงในวันถัดจากวันที่เลือกใช้บริการ โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทริปทราบ (โดยทันที) ว่าท่านจะมาใช้บริการเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ (การจอง) ทริปของท่านถูกยกเลิกหรือต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่เข้าใช้บริการ โดยแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถช่วยแจ้งผู้ให้บริการทริปในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม Booking.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการทริปเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่เข้าใช้บริการ

  7. การติดต่อและข่าวสาร (เพิ่มเติม)

  เมื่อดำเนินการจองทริปจนเสร็จสมบูรณ์ จะถือว่าท่านตกลงที่จะรับ (i) อีเมลที่เราอาจส่งถึงท่านไม่นานก่อนถึงวันที่ท่านเข้าใช้บริการทริป เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายของท่านรวมทั้งข้อมูลบางอย่างและข้อเสนอต่าง ๆ (เช่น ข้อเสนอจากบุคคลที่สามในขอบเขตที่ท่านเลือกรับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (การจอง) ทริปและจุดหมายของท่าน (ii) อีเมลเมื่อเข้าใช้บริการทริปเพื่อให้คะแนน (ประสบการณ์จาก) ผู้ให้บริการและบริการทริป (iii) อีเมลที่เราจะส่งให้ท่านทันทีหลังจากท่านกลับจากทริป เพื่อเชิญชวนให้ท่านเขียนรีวิวจากลูกค้า โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราอาจติดต่อท่านอย่างไรบ้าง

  Booking.com จะปฏิเสธการรับผิดชอบหรือการรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารโดยหรือกับผู้ให้บริการทริปซึ่งใช้หรือผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการทริปเอง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากคำขอหรือการสื่อสารที่ท่านมีกับผู้ให้บริการทริป รวมถึงจากการรับทราบ (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) เกี่ยวกับการสื่อสารหรือคำขอที่เกิดขึ้น และ Booking.com จะไม่สามารถรับประกันว่า ทางผู้ให้บริการทริปจะได้รับ อ่าน ดำเนินการ หรือยอมรับ เกี่ยวกับคำขอหรือการสื่อสารดังกล่าว (ตามเวลาที่คาดไว้)

  เพื่อที่จะดำเนินการจองทริปของท่านให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการประกันการจองตามเวลาที่คาดไว้ ท่านจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย (และไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในกรณีที่ข้อมูลอีเมลผิดพลาด หรือมีการสะกดผิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) หรือหมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง

  หากมีคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อ Booking.com หรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทริปจะต้องดำเนินการส่งทันที หรือภายใน 30 วันหลังจากวันที่กำหนดว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น วันที่เช็คเอาท์) โปรดทราบว่าคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ซึ่งยื่นหลังผ่านช่วง 30 วันอาจถูกปฏิเสธ และจะถือว่าผู้เรียกร้องเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชย (ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย)

  เนื่องจากราคาและจำนวนห้องว่างนั้นมีการอัปเดตและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอเมื่อดำเนินการจองเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของท่านเอง (หากจำเป็นต้องใช้)

  8. อันดับ โปรแกรมที่พักแนะนำ ระดับดาว และความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

  เรามีเป้าหมายที่จะแสดงผลการค้นหาซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน โดยแสดงอันดับตั้งต้นของผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์มในแบบที่ปรับให้เหมาะกับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถเลื่อนดูอันดับตั้งต้นนี้ ตลอดจนใช้เกณฑ์ค้นหาและจัดเรียงตามลำดับการจัดอันดับแบบอื่น ๆ เรียกได้ว่าสามารถปรับการแสดงของผลการค้นหาเพื่อให้ได้ลำดับการจัดอันดับอิงตามเกณฑ์อื่น ๆ โดยเราใช้หลาย ๆ อัลกอริทึมเพื่อสร้างผลการจัดอันดับตั้งต้น ซึ่งกระบวนการนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  Booking.com ได้ระบุว่าตัวแปรที่จะเอ่ยถึงต่อจากนี้สัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับการที่ท่านจะได้พบผู้ให้บริการทริปที่เหมาะสม ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับตัวแปรดังกล่าวในอัลกอริทึม (ตัวแปรหลัก) โดยมีดังต่อไปนี้ ประวัติการค้นหาส่วนตัว อัตรา "เห็นและคลิก" จากหน้าค้นหาไปยังหน้าผู้ให้บริการทริป ("อัตราที่เห็นและคลิก" หรือ "CTR") จำนวนของการจองที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้าชมหน้าผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์ม ("อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง") ยอดจองทั้งหมด (รวมที่มีการยกเลิก) และยอดจองสุทธิ (ไม่รวมที่มีการยกเลิก) ของผู้ให้บริการทริป ทั้งนี้ อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองและอัตราที่เห็นและคลิกอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย (เดี่ยว) ซึ่งรวมถึงคะแนนรีวิว (ทั้งคะแนนรวมและส่วนประกอบ) จำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จอง นโยบาย ราคา (ที่แข่งขันได้) คุณภาพของเนื้อหา และคุณลักษณะบางอย่างของผู้ให้บริการทริป นอกจากนี้เปอร์เซ็นคอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เราได้ (เช่น ผ่านการตกลงเชิงธรุกิจกับผู้ให้บริการทริปหรือพันธมิตรธุรกิจ) ก็อาจส่งผลต่ออันดับตั้งต้นได้อีกด้วย เช่นเดียวกับประวัติการชำระเงินตรงเวลาของผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปอาจสามารถทำให้อันดับของตนเองเปลี่ยนแปลงได้โดยเข้าร่วมโปรแกรมบางอย่าง (ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว) เช่น โปรแกรม Genius ข้อเสนอ โปรแกรมที่พักแนะนำ และ Visibility Booster (โดยสองอย่างหลังเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นให้เรา)

  ระดับดาวของที่พักที่แสดงบน Booking.com นั้นไม่ได้กำหนดโดย Booking.com แต่ที่พักเป็นผู้กำหนดระดับดาวด้วยตนเอง หรืออาจได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการอิสระด้านการจัดระดับดาว (อย่างเป็นกลาง) ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ข้อเสนอจะแสดงโดยเรียงตามระดับดาว (น้อยไปมาก หรือมากไปน้อย) ซึ่งผู้ให้บริการแจ้งต่อ Booking.com ทั้งนี้ การจัดระดับดาวจะได้รับการกำหนดโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งทำงานอย่างอิสระ) เช่น องค์กรจัดระดับโรงแรม (อย่างเป็นทางการ) หรือจะเป็นไปตามความเห็นของผู้ให้บริการที่พักเอง โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นกลาง โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด (ในท้องถิ่น) Booking.com ไม่ได้กำหนดให้มีข้อบังคับทางการเกี่ยวกับระดับดาว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบระดับดาว โดยรวมแล้ว การจัดระดับดาวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ที่พักเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมาย (หากมี) หรือเมื่อเทียบกับมาตรฐานของหมวดธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (ตามปกติ) หากไม่ได้มีการกำหนดไว้ โดยเทียบในด้านราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่มี (ข้อกำหนดและมาตรฐานอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและองค์กร)

  เพื่อให้ลูกค้าค้นหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการด้านการเดินทางได้ง่ายขึ้น Booking.com จึงอาจนำระดับคุณภาพมาใช้ โดยระดับนี้จัดโดย Booking.com และแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองไว้กับที่พักบางแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำการเปรียบเทียบได้ ระดับคุณภาพจะอิงจากคุณลักษณะมากมาย (400 อย่างขึ้นไป) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ (i) สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก/สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก/บริการที่เสนอโดยที่พักบน Booking.com (ii) ข้อมูลของที่พัก เช่น ขนาดของยูนิต จำนวนห้องพักและจำนวนที่เข้าพักได้ (iii) จำนวนและคุณภาพของภาพถ่ายซึ่งอัปโหลดโดยที่พัก (iv) คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ยจากผู้เข้าพัก ตลอดจนรายละเอียดย่อยด้านคะแนนบางอย่าง เช่น ความสะอาด เนื่องจากคะแนนเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างยิ่งในการประเมินคุณภาพของที่พักบางแห่ง และ (v) ข้อมูลประวัติการจองแบบรวบยอดและไม่ระบุตัวตนลูกค้า (ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินระดับดาวของที่พักที่จองไป) เราใช้คุณลักษณะมากมายเหล่านี้เพื่อสร้างรูปแบบเชิงสถิติ จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ด้วยระบบ Machine Learning โดยอิงจากข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ เกิดเป็นระดับคุณภาพ (ระดับจะอยู่ที่ 1-5 และแสดงโดยใช้สี่เหลี่ยมสีเหลืองจำนวน 1-5 ถัดจากชื่อของที่พัก) ซึ่งจะคำนวณโดยอัตโนมัติและมอบให้กับที่พัก

  มีเพียงลูกค้าที่ได้เข้าพักในที่พักแล้วเท่านั้นที่จะได้รับคำเชิญจาก Booking.com ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าพัก ณ ที่พักดังกล่าว ตลอดจนให้คะแนนในบางด้านของการเข้าพัก หรืออาจได้รับคำขอให้ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก โดยรีวิวจากผู้เข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (รวมถึงรีวิวที่ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก) อาจ (a) มีการนำไปอัปโหลดบนหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปรายที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของเรา โดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้า (ในอนาคต) รับทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ (ระดับ) บริการและคุณภาพของผู้ให้บริการทริป และ (b) มีการนำ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้และเผยแพร่โดย Booking.com ตามดุลพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว (เช่น เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการปรับปรุงบริการของเรา) บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว การส่งเสริมการขายพิเศษ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใดที่ Booking.com และคู่ค้าธุรกิจของเราเป็นผู้ครอบครอง ดูแล ใช้ หรือควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแสดงและรักษารีวิวให้เป็นข้อมูลล่าสุด (ซึ่งทำให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องอยู่) ผู้เข้าพักจะสามารถส่งรีวิวได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด (3 เดือน) หลังจากการเข้าพัก และรีวิวแต่ละรายการจะแสดงในระยะเวลาที่จำกัด (สูงสุด 36 เดือน) หลังจากโพสต์ออนไลน์แล้ว โดยการจัดอันดับรีวิวตามค่าตั้งต้นจะเรียงตามวันที่ส่งรีวิว ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมเล็กน้อย (เช่น ภาษา รีวิวที่มีข้อความ) ส่วนรีวิวจากลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดและครอบคลุม [อยู่เสมอ] (หรือที่เรียกว่า "ผู้สำรวจที่พักตัวจริง") อาจปรากฏในอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกการจัดอันดับและการจัดเรียงรีวิวได้ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น เรียงตามประเภทผู้เดินทาง วันที่ ภาษา คะแนน) Booking.com จะอนุญาตให้ผู้บริการทริปสามารถตอบกลับรีวิวจากลูกค้าได้ ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวขัดแย้งกับนโยบายเกี่ยวกับรีวิวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบรีวิวโดยอาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Booking.com จะไม่มีการชดเชยหรือมอบสมนาคุณใด ๆ สำหรับลูกค้าที่ส่งรีวิว และแบบฟอร์มรีวิวของผู้เข้าพักถือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น และต้องไม่มีข้อเสนอ การเชิญชวน หรือรางวัลใด ๆ ก็ตาม (ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเป็นพิเศษ) Booking.com รับรองว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบและลบรีวิวที่มีคำหยาบคาย หรืออ้างถึงชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเอ่ยถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมย

  Booking.com จะไม่ยอมรับรีวิวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • ใช้คำหยาบ เนื้อหาที่ส่อถึงเรื่องทางเพศ แสดงความเกลียดชัง เลือกปฏิบัติ ข่มขู่ รุนแรง
  • ตลอดจนการกล่าวถึงชื่อสกุลของบุคคล การโจมตีพนักงานคนใดคนนึงเป็นส่วนตัว
  • สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย (เช่น ยาเสพติด ค้าประเวณี)
  • มีข้อมูลเว็บไซต์ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต
  • รวมถึงรีวิวต่อประเด็นที่มีความอ่อนไหว

  Booking.com และผู้ให้บริการทริปต่างสามารถยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงกรณีที่มีการละเมิดสัญญาหรือ (การฟ้องร้อง) ล้มละลาย) โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบตามระยะเวลาที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน

  9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

  สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรารวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจองของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองทริป (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

  อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของผู้ให้บริการทริปที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากผู้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน ผู้รับช่วงสัญญา หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

  Booking.com จะไม่รับผิดชอบ (หรือรับผิดในกรณีใด ๆ) สำหรับการใช้งาน ความถูกต้อง คุณภาพ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และการเปิดเผยเกี่ยวกับทริป และจะไม่มีการดำเนินการแทน การรับประกัน หรือเงื่อนไข ใด ๆ ก็ตามในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ชื่อ เพื่อจุดประสงค์ซึ่งไม่ละเมิดสิทธิ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และสันนิษฐานเองได้ว่าการรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับทริป (รวมถึงการรับประกันและการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเป็นผู้มอบให้) โดย Booking.com จะไม่ขายทริป (อีกครั้ง) ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับทริป (ทั้งที่เกี่ยวกับราคา (พิเศษ/โปรโมชั่น) นโยบาย หรือคำขอพิเศษจากลูกค้า) ผู้ให้บริการทริปจะเป็นผู้จัดการ โดย Booking.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการร้องเรียน และการรับผิดชอบ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

  ไม่ว่าผู้ให้บริการทริปได้เรียกเก็บค่าทริปจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) จะถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าผู้ให้บริการทริปมีหน้าที่รับผิดชอบเสมอในการเรียกชำระ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี Booking.com ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกชำระ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี นอกจากนี้ Booking.com ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีจัดสรรบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

  เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Booking.com ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Booking.com เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Booking.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Booking.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Booking.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Booking.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Booking.com Booking.com จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Booking.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  Booking.com มีสิทธิโดยมีผลทันทีที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา บริการ (ลูกค้าสัมพันธ์) ของเรา และ/หรือแอคเคาท์ Booking.com ของท่าน และ/หรือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว และ/หรือป้องกันไม่ให้มีการจองที่ดำเนินการโดยท่านในกรณีที่มีการกระทำใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น (i) การฉ้อโกงหรือการละเมิดในรูปแบบใดก็ตาม (ii) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (iii) การไม่ปฏิบัติตามแนวทางและค่านิยมของ Booking.com (iv) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ความรุนแรง การข่มขู่คุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ การพูดจาสร้างความเกลียดชัง การทำอันตราย การรุกล้ำความเป็นส่วนตัว การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ Booking.com (หรือพนักงานและตัวแทน) ผู้ให้บริการทริป (หรือพนักงานและตัวแทน) และ/หรือบุคคลที่สาม หรือ (v) สถานการณ์อื่น ๆ ที่เมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียวแล้ว สร้างความชอบธรรมอย่างสมเหตุสมผลให้ Booking.com ในการใช้มาตรการใด ๆ ข้างต้น

  10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ Booking.com B.V. รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  Booking.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Booking.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)

  11. กฎหมาย เขตอำนาจศาล และการระงับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงบทบัญญัติของบริการของเราเหล่านี้อยู่ภายใต้และต้องตีความตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของเราโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือประกอบอาชีพ (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ผู้บริโภค") สามารถอาศัยบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่ปกติแล้วบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการเลือกใช้กฎหมายข้างต้น (นั่นก็คือ บทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ประเทศดังกล่าวเลือกบังคับใช้ จะต้องมีผลไม่ว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่เลือกใช้จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม โดยหลังจากนี้จะเรียกว่า "บทบัญญัติบังคับใช้") ทั้งนี้ ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงบริการของเราจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านเขตอำนาจศาลข้างต้น แต่ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องให้ศาลในประเทศที่อาศัยอยู่ถาวรพิจารณาคดีได้เช่นกัน โดยต้องเป็นไปตามการบังคับใช้ของบทบัญญัติบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีต่อผู้บริโภคจะสามารถส่งให้ศาลในประเทศที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ถาวรได้เท่านั้น สำหรับผู้บริโภค (ในเขตเศรษฐกิจยุโรป): หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบก่อน โดยติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หากติดต่อแล้วแต่ข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านสามารถอัปโหลดข้อร้องเรียนของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ODR ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ โดยเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแก้ไขข้อโต้แย้งออนไลน์นี้ได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/odr

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นบทสรุป ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้บนแพลตฟอร์มของเรา (โดยคลิกเลือกภาษาอังกฤษ) หรือเราสามารถส่งไปให้ท่านได้หากท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

  หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

  12. เกี่ยวกับ Booking.com และบริษัทสนับสนุน

  บริการทริปให้บริการโดย Booking.com B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทุนจำกัดที่ดำเนินงานภายใต้กฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands จดทะเบียนการค้ากับหอการค้ากรุงอัมสเตอร์ดัม (Chamber of Commerce in Amsterdam) โดยมีหมายเลขทะเบียน 31047344 ส่วนหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ NL805734958B01

  Booking.com มีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีกลุ่มบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลก ("บริษัทสนับสนุน") บริษัทสนับสนุนทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ Booking.com เท่านั้น และมีบริษัทสนับสนุนบางแห่งเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายให้สามารถให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างจำกัด (ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) นอกจากนี้ บริษัทสาขานั้นไม่มีแพลตฟอร์มแต่อย่างใด (และไม่ได้ควบคุม จัดการ รักษา หรือดูแลแพลตฟอร์ม) อีกทั้งไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการให้บริการทริป เป็นตัวแทนเพื่อเสนอบริการของ Booking.com หรือลงนามสัญญาแทนหรือในนามของ Booking.com ท่านไม่ได้มีพันธะ (เชิงกฎหมายหรือสัญญา) กับบริษัทสนับสนุนแต่อย่างใด บริษัทสนับสนุนจะไม่ดำเนินการหรือไม่มีอำนาจในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนปฏิบัติการหรือให้บริการของ Booking.com อนึ่ง Booking.com ไม่ยอมรับหรือครอบครองอาคารในสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมถึงสำนักงานของบริษัทสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม

 • การจองของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการรถเช่าของเราที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • การจองของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการแท็กซี่สนามบินของเราที่ใช้ก่อนหน้านี้