ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พิมพ์ / บันทึก

2021-10-23 20:31:00

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทริป

เนื้อหา

แนวทางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดี

พันธกิจของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง โดยนำเสนอบรรดาที่พักที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับไปเยือนในวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้ เราจะยึดถือหลักปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้:

บทนำของข้อกำหนดและเงื่อนไข:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย) ในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์พกพา อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแอปพลิเคชั่นของเราผ่านแพลตฟอร์มใด ๆ (ในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") และ/หรือเมื่อท่านดำเนินการจองจนเสร็จเรียบร้อย จะเท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้แล้ว (รวมทั้งแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว)

หน้าเหล่านี้ เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ ตลอดจนบริการจองออนไลน์ (รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านบริการชำระเงิน) ที่เราเป็นผู้เสนอบนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง Booking.com B.V. เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดสรร อีกทั้งให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด (ฺB2C) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุไว้แยกต่างหาก ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์เชิงการค้า (B2B) ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปแต่ละราย โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายดำเนินการอย่างมืออาชีพกับ Booking.com เมื่อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนเองบนหรือผ่าน Booking.com (โดยใช้ความสัมพันธ์แบบธุรกิจกับธุรกิจ ("B2B") และ/หรือแบบธุรกิจกับผู้บริโภค ("B2C")) โปรดทราบว่าผู้ให้บริการทริปอาจมี ประกาศใช้ และ/หรือเรียกร้อง (ให้มีการยอมรับ) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / จัดส่งสินค้า / ขนส่งสินค้า / ใช้งาน) และกฎระเบียบของตนเองสำหรับการใช้งาน เข้าถึง และใช้บริการทริปจนเสร็จเรียบร้อย (ซึ่งอาจครอบคลุมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบบางประการ) นอกเหนือไปจากนโยบายและข้อควรทราบที่แสดงบนเว็บไซต์

คำนิยาม

"Booking.com" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นั้นต่างหมายถึง Booking.com B.V. บริษัทจำกัดความรับผิดที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีที่อยู่จดทะเบียนคึอ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands "แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (สำหรับอุปกรณ์พกพา) ซึ่งมีบริการทริปและ Booking.com เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล "ทริป" หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางหลากหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อ รับ ซื้อ ซื้อหา ชำระเงิน เช่า รับการเสนอ จอง นำมารวมกัน หรือใช้บริการจนเสร็จเรียบร้อยได้จากผู้ให้บริการทริป

"ผู้ให้บริการทริป" หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ ผู้ให้เช่า) สิ่งที่น่าสนใจ (เช่น สวน (หรือสวนสนุก) พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม) ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (เช่น รถยนต์เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง) ผู้ให้บริการทัวร์ ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดสรรสำหรับการจองทริปบนแพลตฟอร์มเป็นระยะ ๆ (ไม่ว่าจะแบบ B2B หรือ B2C)

"บริการทริป" หมายถึง การซื้อ สั่งซื้อ ชำระเงิน (ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวก) หรือบริการจองทางออนไลน์ซึ่ง Booking.com เป็นผู้เสนอหรือเปิดให้ดำเนินการได้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปจัดให้มีเป็นระยะ ๆ บนแพลตฟอร์ม

"การจองทริป" หมายถึง การสั่งซื้อ ซื้อ ชำระเงิน จอง หรือสำรองทริป

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

เรา (Booking.com B.V. และคู่ค้าแอฟฟิลิเอต (ตัวแทนจำหน่าย) ของเรา) ให้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทริปสามารถโฆษณา ทำการตลาด ขาย โปรโมต และ/หรือเสนอ (ตามความเหมาะสม) ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง สำหรับการสั่งซื้อ ซื้อ จอง เช่า หรือว่าจ้าง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มสามารถค้นพบ ค้นหา เปรียบเทียบ ทำการสั่งซื้อ ทำการจอง ทำการซื้อ หรือชำระเงิน (ซึ่งก็คือทำกับบริการทริป) ได้ โดยเมื่อใช้หรือใช้บริการทริปให้เกิดประโยชน์ (เช่น ทำการจองทริปผ่านบริการทริป) จะถือว่าท่านได้ทำสัญญาโดยตรง (ซึ่งมีผลพูกพันทางกฏหมาย) กับผู้ให้บริการทริปที่ท่านจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ที่เกี่ยวข้อง) โปรดทราบว่านับจากจุดที่ท่านทำการจองทริป เราจะเป็นเพียงตัวกลางระหว่างท่านกับผู้ให้บริการทริป โดยเราส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการจองทริปของท่านไปยังผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้อง และส่งอีเมลยืนยันไปให้ท่านสำหรับและในนามของผู้ให้บริการทริป ทั้งนี้ Booking.com จะไม่ขาย (หรือนำกลับมาขายใหม่) ให้เช่า เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ด้านการเดินทาง) แต่อย่างใด

ข้อมูลต่อไปนี้จะมีผลกับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร กล่าวคือเราขอให้ผู้ให้บริการทริปทั่วโลกอิงจากวิธีการรับรองตนเองมาระบุให้เราทราบว่าตามบริบทกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปแล้วนั้น ผู้ให้บริการที่พักได้ดำเนินการในฐานะบุคคลทั่วไป (ผู้ที่ไม่ได้ประกอบการค้า) หรือไม่ แทนที่จะเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ (ผู้ประกอบการค้า) หากผู้ให้บริการทริประบุว่าตนเองดำเนินการในฐานะบุคคลทั่วไป (หรือไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เมื่ออิงจากข้อมูลที่มีให้เราแล้วไม่สามารถจัดกลุ่มได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ) ผู้ให้บริการทริปรายดังกล่าวก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ "บริหารจัดการโดยบุคคลทั่วไป" แสดงในหน้าผลการค้นหา และจะมีการเพิ่มคำอธิบายด้านล่างนี้ไว้:

"ที่พักนี้บริหารจัดการโดยบุคคลทั่วไป ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพอาจไม่ครอบคลุมที่พักนี้ โดยผู้ดูแลที่พักซึ่งลงทะเบียนกับ Booking.com เป็นบุคคลทั่วไปนั้นเป็นฝ่ายซึ่งนำที่พักแห่งเดียวหรือหลายแห่งมาเปิดให้เช่าโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ธุรกิจ หรืออาชีพของตนเอง ผู้ดูแลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าอย่างเป็นทางการเหมือนเครือโรงแรมทั่วโลก ดังนั้นจึงอาจไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแบบเดียวกันภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป ทว่าไม่ต้องกังวลเพราะ Booking.com ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ท่านในแบบเดียวกันกับที่เราให้บริการการจองใด ๆ ก็ตาม และนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเข้าพักหรือประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับนั้นจะแตกต่างจากการจองกับผู้ดูแลที่พักมืออาชีพ"

สำหรับผู้ให้บริการทริปที่ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นบุคคลทั่วไปบนแพลตฟอร์มของเรานั้น เท่าที่เราทราบคือจะมีฐานะเป็นผู้ดูแลที่พักมืออาชีพภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป โดยการมีคุณสมบัติ "บุคคลทั่วไป" จะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรปเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับจุดประสงค์ด้านภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีทางอ้อมอื่นใดก็ตามที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีการเรียกเก็บอิงตามมูลค่าเพิ่ม หรือยอดขาย และ/หรือการบริโภค

เมื่อเราให้บริการทริป ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปซึ่งทำการตลาดและโปรโมตทริปของตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถเข้าถึงระบบและเอกซ์ทราเน็ตของเราได้ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการอัปเดตข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะและความใส่ใจที่เหมาะสมในการให้บริการทริปของเรา แต่เราจะไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การอัปเกรด หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบเสมอต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล (บรรยาย) (รวมถึงราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม นโยบายและเงื่อนไข และจำนวนที่ให้บริการ) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ได้ให้และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองคุณภาพ ระดับบริการ การผ่านเกณฑ์หรือคะแนน (ระดับดาว) ประเภทที่พักของผู้ให้บริการทริปใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หลักหรือเสริม)) ที่มีให้บริการ เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนหรือระบุเป็นอื่น

บริการทริปของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย (Deep link) ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

2. ราคา นโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" โปรแกรม Genius และข้อเสนอที่อำนวยความสะดวกโดยบริษัทพันธมิตร

ราคาซึ่งผู้ให้บริการทริปเสนอบนแพลตฟอร์มของเราเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ราคาทริปทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีการค้า รวมถึงภาษีอื่น ๆ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้) และค่าธรรมเนียมทั้งหมดไว้แล้ว นอกจากจะระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มหรือในอีเมล/ตั๋วยืนยันการจอง โดยราคาตั๋วจะระบุเป็นต่อท่านหรือต่อกลุ่ม และมีอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุตามที่ระบุบนตั๋ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงภาษีท่องเที่ยว/ภาษีเมือง) ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือไม่เข้าใช้บริการ

บางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจเสนอราคาที่ถูกกว่าสำหรับการเข้าพัก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนดนั้นอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ เช่น ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถรับเงินคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ และการจองโดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง

เราต้องการให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านเลือกในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากที่ท่านได้จองทริปผ่านเราเรียบร้อยแล้ว หากท่านพบที่พักที่ท่านเลือกจองผ่านแพลตฟอร์มในราคาที่ถูกกว่าของเรา บนอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขทริปแบบเดียวกัน เราจะจ่ายราคาส่วนต่างระหว่างราคาของเราและราคาที่ท่านพบว่าถูกกว่าให้ท่าน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" โดยนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" นี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พัก

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้ความเที่ยงตรงแน่นอนกับท่านได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (รวมทั้งการพิมพ์ผิด) ไม่มีผลผูกมัด

ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ หากไม่ได้ระบุไว้เช่นนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่ชัดเจน

โปรแกรม Genius

ราคา Genius เป็นราคาที่ถูกลดที่เสนอโดยที่พักที่เข้าร่วมสำหรับห้องพัก/ที่พักบางประเภท

ราคา Genius มีไว้สำหรับสมาชิกของโปรแกรม Genius ของ Booking.com โดยโปรแกรม Genius เปิดให้ทุกคนที่มีแอคเคาท์บนแพลตฟอร์ม ไม่มีค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและทั้งหมดที่ท่านต้องทำเพื่อที่จะเป็นสมาชิกก็คือสร้างแอคเคาท์บน Booking.com ทั้งนี้การเป็นสมาชิกและราคา Genius นั้นจะมอบให้กับสมาชิกรายนั้น ๆ และไม่สามารถโอนได้ นอกจากนี้การเป็นสมาชิกยังสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญหรือสิ่งจูงใจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบางครั้งจะมีการเปิดตัวหรือสื่อสารตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว

โปรแกรม Genius ประกอบด้วยระดับสมาชิกหลายระดับโดยอิงจากจำนวนการจองผ่านแพลตฟอร์มของ Booking.com โดยแต่ละระดับจะมีส่วนลดแตกต่างกันสำหรับที่พักที่ร่วมรายการและ/หรือตัวเลือกที่ร่วมรายการ (https://www.booking.com/genius.html) ทั้งนี้ระดับสมาชิกอาจแตกต่างกันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว

Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและยกเลิกการเป็นสมาชิก Genius ของบุคคลใด ๆ ในกรณีที่มีการละเมิด เช่น การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง Booking.com ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการเพิกถอนและยกเลิกการเป็นสมาชิก Genius ของบุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง การคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ อนาจารหรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Booking.com (หรือพนักงานและตัวแทน) และ/หรือที่พัก (หรือพนักงานและตัวแทน)

ราคา Genius ไม่สามารถรวมหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่พักหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น) Booking.com อาจทำการเปลี่ยนแปลง (บางส่วน) จำกัด หรือแก้ไขโครงสร้างโปรแกรม Genius หรือคุณสมบัติอื่นใดของโปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (สถานะของ) ระดับ Genius นั้นสำหรับเหตุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเป็นสมาชิก Genius นั้นเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบน Booking.com และจะไม่หมดอายุหรือสิ้นสุดลงเว้นแต่คุณจะยกเลิก ปิด ลบหรือเพิกถอนบัญชีของคุณ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ "ยกเลิกการลงทะเบียน" หรือปิดการใช้งานบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน หมายถึง บัญชีที่ไม่ได้ทำการจองมานานกว่าห้า (5) ปี ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ Genius อีกต่อไป คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งโดยทำการจองที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยใช้บัญชี Booking.com ของคุณ

ข้อเสนอจากพันธมิตร

Booking.com อาจแสดงข้อเสนอที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาโดยตรงจากผู้ให้บริการทริป แต่มาจากการอำนวยความสะดวกของบริษัทพันธมิตรของ Booking.com เช่น มาจากแพลตฟอร์มอื่น (ข้อเสนอจากพันธมิตร) ทั้งนี้ข้อเสนอจากพันธมิตรจะแสดงอย่างชัดเจนและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากข้อเสนอทั่วไปที่มีแหล่งที่มาโดยตรงจากผู้ให้บริการทริป และมีเงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา:

3. ความเป็นส่วนตัว

Booking.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค มีเพียงผู้ให้บริการทริปเท่านั้นที่ต้องชำระเงิน

บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค (เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น) เนื่องจากเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ จากท่านสำหรับการให้บริการทริปของเรา และไม่มีค่าธรรมเนียม (การจอง) เพิ่มเติมจากราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนด ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจะต้องชำระเงินให้ผู้ให้บริการทริปตามจำนวนที่ระบุในการจองทริป (รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่รวมอยู่ในราคา เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี))

ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่น (ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเล็กน้อยจากราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคาห้องพัก)) ให้กับ Booking.com หลังจากที่ผู้ใช้ปลายทางใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการทริปเรียบร้อยแล้ว (เช่น หลังจากลูกค้าเข้าพัก (และชำระเงิน) ที่ที่พักแล้ว) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปสามารถเพิ่มอันดับของตนเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มค่าคอมมิชชั่น (เครื่องมือ Visibility Booster) การใช้เครื่องมือ Visibility Booster (โดยจ่ายคอมิชชั่นเพิ่มเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีขึ้น) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการทริปแต่ละราย และอาจเลือกใช้ในบางเวลากับบางผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้บริการ อัลกอริทึมของระบบจัดอันดับจะนำการเพิ่มค่าคอมมิชชั่นมาพิจารณาในการกำหนดอันดับตั้งต้น (Default Ranking) ที่พักแนะนำจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า จึงได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีกว่า

มีเพียงผู้ให้บริการทริปที่มีความสัมพันธ์เชิงการค้ากับ Booking.com (ผ่านทางข้อตกลง) ที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม (สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในแบบ B2B และ/หรือ B2C) Booking.com ไม่ใช่แพลตฟอร์มเปิด (แบบ Amazon หรือ eBay) ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ (ไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคกับผู้บริโภค) Booking.com ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์บนหรือผ่านทาง Booking.com

5. บัตรเครดิตหรือการโอนผ่านธนาคาร

ในบางกรณี ผู้ให้บริการทริปบางรายอาจเปิดโอกาสให้ชำระเงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในนโยบายการชำระเงินของผู้ให้บริการทริป) สำหรับการจองทริป โดยชำระให้กับผู้ให้บริการทริประหว่างที่ดำเนินการจองทริป ผ่านทางช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย (ในขอบเขตที่ธนาคารของท่านให้บริการและให้ความช่วยเหลือ) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ Booking.com จะอำนวยความสะดวก (ผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม) ด้านการชำระเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งก็คือ บริการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน) แก่หรือให้ในนามของผู้ให้บริการทริป (Booking.com จะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์และบริการนั้น) การชำระเงินจะดำเนินการอย่างปลอดภัยผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต หรือจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการที่พักผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เมื่อชำระเงินใด ๆ ผ่านการอำนวยความสะดวกจากเรานี้ให้กับผู้ให้บริการทริป รวมถึงการทำในนามและโอนให้ผู้ให้บริการทริป เท่ากับว่าท่านได้ชำระเงิน (บางส่วน) ของยอดจองในแต่ละรายการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในยอดสุดท้าย (bevrijdende betaling) ของราคา (บางส่วน) ตามเวลาที่กำหนด และท่านไม่สามารถขอรับเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

โปรดทราบว่าสำหรับบางราคา (แบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) หรือข้อเสนอพิเศษนั้น ผู้ให้บริการทริปอาจกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนผ่านธนาคาร (หากมี) หรือด้วยบัตรเครดิต ดังนั้นจึงอาจมีการกันวงเงินหรือเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่าน (บางครั้งก็ไม่มีตัวเลือกขอรับเงินคืน) ทันทีหลังดำเนินการจองทริปเรียบร้อย โปรดตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดเพื่อดูเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทริป ท่านจะไม่เรียกร้องให้ Booking.com รับผิดชอบหากมีการเรียกชำระเงินใด ๆ (ทั้งที่ได้รับอนุมัติ (ถูกกล่าวหาว่า) ไม่ได้อนุมัติ หรือผิดพลาด) จากผู้ให้บริการทริป และจะไม่ขอรับหรือเรียกคืนยอดเงินที่ถูกเรียกชำระโดยผู้ให้บริการทริปอย่างถูกต้องและที่ได้รับอนุมัติแล้ว (รวมถึงราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้บริการ และค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง) ผ่านบัตรเครดิตของท่าน

ในกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือมีบุคคลที่สามใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะแบกรับความเสี่ยงและจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการฉ้อโกงดังกล่าวหรือการใช้งานโดยมิชอบ โดยบางครั้งอาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (โดยทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)) ในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือธนาคารของท่านเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกจากท่านอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยมิชอบอันเป็นผลมาจากการจองผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เราจะชำระค่าเสียหายส่วนแรกนี้ให้ท่าน โดยมียอดรวมสูงสุด EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถจ่ายเงินชดเชยให้ท่านได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แจ้งการฉ้อโกงนี้ให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านทราบ (โดยเป็นไปตามกฎและกระบวนการแจ้งของผู้ให้บริการ) และติดต่อเราทันที โปรดแนบหลักฐานการชำระค่าเสียหายส่วนแรกมาด้วย (เช่น นโยบายของบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต) อนึ่ง การชดเชยนี้จะมีผลเฉพาะการจองด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ Booking.com และการใช้บัตรเครดิตของท่านโดยมิชอบนั้นเกิดจากค่าตั้งต้นที่เรากำหนดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อของเรา และไม่ใช่ความผิดของท่านระหว่างใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

6. การชำระเงินล่วงหน้า การยกเลิกการจอง การไม่เข้าใช้บริการ และข้อมูลสำคัญ

เมื่อดำเนินการจองทริปกับผู้ให้บริการทริป ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริปรายนั้น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การให้บริการ) เพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการทริปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทริปของท่าน (รวมถึงข้อมูลสำคัญที่ผู้ให้บริการทริประบุบนแพลตฟอร์มของเรา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการทริป) รวมถึงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเสนอให้ โดยสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / ซื้อขาย / ใช้งาน / ขนส่ง) ของผู้ให้บริการทริปได้จากผู้ให้บริการทริปรายดังกล่าว นโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการโดยทั่วไปของผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเราในหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริป ในระหว่างขั้นตอนการจองและในอีเมลยืนยันการจองหรือตั๋ว (หากมี) โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกชำระภาษีเมือง/ท่องเที่ยวแม้ว่าท่านจะไม่เข้าใช้บริการหรือได้ชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง โปรดทราบว่าการจองทริปที่กำหนดให้วางเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อาจถูกยกเลิก (โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเตือน) เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บยอด (ที่เหลือ) ทั้งหมดได้ในวันที่กำหนดโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินของของผู้ให้บริการทริปและของการจอง นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและชำระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของแต่ละทริป โปรดอ่านข้อมูลสำคัญอย่างละเอียด (ปรากฏอยู่ใต้ประเภททริปหรือที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปแต่ละรายบนแพลตฟอร์มของเรา) รวมถึงอ่านข้อมูลสำคัญในข้อมูลยืนยันการจองของท่านเพื่อดูนโยบายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทริปที่อาจมีผลบังคับใช้ (เช่น กำหนดอายุผู้ใช้บริการ เงินประกันความเสียหาย ภาคผนวกเพิ่มเติม/ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับการจองแบบกลุ่ม เตียงเสริม/ไม่มีอาหารเช้าฟรี อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก ประเภทบัตรที่รับชำระเงิน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ข้อมูลธนาคารและบัตรเดบิตหรือเครดิตไม่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถใช้การได้ หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินส่วนที่ชำระไปแล้วคืน (สำหรับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) เว้นแต่ผู้ให้บริการทริปนั้น ๆ ยินยอมหรืออนุญาตเป็นอื่นโดยเป็นไปตามนโยบายการชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโบายยกเลิกการจอง

หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจองทริป โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริป หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ชำระ (ล่วงหน้า) คืน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิก การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง และโปรดอย่าลืมชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

หากท่านเข้าใช้บริการล่าช้าหรือมาถึงในวันถัดจากวันที่เลือกใช้บริการ โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทริปทราบ (โดยทันที) ว่าท่านจะมาใช้บริการเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ (การจอง) ทริปของท่านถูกยกเลิกหรือต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่เข้าใช้บริการ โดยแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถช่วยแจ้งผู้ให้บริการทริปในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม Booking.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการทริปเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่เข้าใช้บริการ

7. การติดต่อและข่าวสาร (เพิ่มเติม)

เมื่อดำเนินการจองทริปจนเสร็จสมบูรณ์ จะถือว่าท่านตกลงที่จะรับ (i) อีเมลที่เราอาจส่งถึงท่านไม่นานก่อนถึงวันที่ท่านเข้าใช้บริการทริป เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายของท่านรวมทั้งข้อมูลบางอย่างและข้อเสนอต่าง ๆ (เช่น ข้อเสนอจากบุคคลที่สามในขอบเขตที่ท่านเลือกรับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (การจอง) ทริปและจุดหมายของท่าน (ii) อีเมลเมื่อเข้าใช้บริการทริปเพื่อให้คะแนน (ประสบการณ์จาก) ผู้ให้บริการและบริการทริป (iii) อีเมลที่เราจะส่งให้ท่านทันทีหลังจากท่านกลับจากทริป เพื่อเชิญชวนให้ท่านเขียนรีวิวจากลูกค้า โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราอาจติดต่อท่านอย่างไรบ้าง

Booking.com จะปฏิเสธการรับผิดชอบหรือการรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารโดยหรือกับผู้ให้บริการทริปซึ่งใช้หรือผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการทริปเอง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากคำขอหรือการสื่อสารที่ท่านมีกับผู้ให้บริการทริป รวมถึงจากการรับทราบ (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) เกี่ยวกับการสื่อสารหรือคำขอที่เกิดขึ้น และ Booking.com จะไม่สามารถรับประกันว่า ทางผู้ให้บริการทริปจะได้รับ อ่าน ดำเนินการ หรือยอมรับ เกี่ยวกับคำขอหรือการสื่อสารดังกล่าว (ตามเวลาที่คาดไว้)

เพื่อที่จะดำเนินการจองทริปของท่านให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการประกันการจองตามเวลาที่คาดไว้ ท่านจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย (และไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในกรณีที่ข้อมูลอีเมลผิดพลาด หรือมีการสะกดผิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) หรือหมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง

หากมีคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อ Booking.com หรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทริปจะต้องดำเนินการส่งทันที หรือภายใน 30 วันหลังจากวันที่กำหนดว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น วันที่เช็คเอาท์) โปรดทราบว่าคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ซึ่งยื่นหลังผ่านช่วง 30 วันอาจถูกปฏิเสธ และจะถือว่าผู้เรียกร้องเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชย (ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย)

เนื่องจากราคาและจำนวนห้องว่างนั้นมีการอัปเดตและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอเมื่อดำเนินการจองเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของท่านเอง (หากจำเป็นต้องใช้)

8. อันดับ โปรแกรมที่พักแนะนำ ระดับดาว และความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

เรามีเป้าหมายที่จะแสดงผลการค้นหาซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน โดยแสดงอันดับตั้งต้นของผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์มในแบบที่ปรับให้เหมาะกับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถเลื่อนดูอันดับตั้งต้นนี้ ตลอดจนใช้เกณฑ์ค้นหาและจัดเรียงตามลำดับการจัดอันดับแบบอื่น ๆ เรียกได้ว่าสามารถปรับการแสดงของผลการค้นหาเพื่อให้ได้ลำดับการจัดอันดับอิงตามเกณฑ์อื่น ๆ โดยเราใช้หลาย ๆ อัลกอริทึมเพื่อสร้างผลการจัดอันดับตั้งต้น ซึ่งกระบวนการนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Booking.com ได้ระบุว่าตัวแปรที่จะเอ่ยถึงต่อจากนี้สัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับการที่ท่านจะได้พบผู้ให้บริการทริปที่เหมาะสม ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับตัวแปรดังกล่าวในอัลกอริทึม (ตัวแปรหลัก) โดยมีดังต่อไปนี้ ประวัติการค้นหาส่วนตัว อัตรา "เห็นและคลิก" จากหน้าค้นหาไปยังหน้าผู้ให้บริการทริป ("อัตราที่เห็นและคลิก" หรือ "CTR") จำนวนของการจองที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้าชมหน้าผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์ม ("อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง") ยอดจองทั้งหมด (รวมที่มีการยกเลิก) และยอดจองสุทธิ (ไม่รวมที่มีการยกเลิก) ของผู้ให้บริการทริป ทั้งนี้ อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองและอัตราที่เห็นและคลิกอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย (เดี่ยว) ซึ่งรวมถึงคะแนนรีวิว (ทั้งคะแนนรวมและส่วนประกอบ) จำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จอง นโยบาย ราคา (ที่แข่งขันได้) คุณภาพของเนื้อหา และคุณลักษณะบางอย่างของผู้ให้บริการทริป นอกจากนี้เปอร์เซ็นคอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เราได้ (เช่น ผ่านการตกลงเชิงธรุกิจกับผู้ให้บริการทริปหรือพันธมิตรธุรกิจ) ก็อาจส่งผลต่ออันดับตั้งต้นได้อีกด้วย เช่นเดียวกับประวัติการชำระเงินตรงเวลาของผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปอาจสามารถทำให้อันดับของตนเองเปลี่ยนแปลงได้โดยเข้าร่วมโปรแกรมบางอย่าง (ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว) เช่น โปรแกรม Genius ข้อเสนอ โปรแกรมที่พักแนะนำ และ Visibility Booster (โดยสองอย่างหลังเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นให้เรา)

ระดับดาวของที่พักที่แสดงบน Booking.com นั้นไม่ได้กำหนดโดย Booking.com แต่ที่พักเป็นผู้กำหนดระดับดาวด้วยตนเอง หรืออาจได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการอิสระด้านการจัดระดับดาว (อย่างเป็นกลาง) ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ข้อเสนอจะแสดงโดยเรียงตามระดับดาว (น้อยไปมาก หรือมากไปน้อย) ซึ่งผู้ให้บริการแจ้งต่อ Booking.com ทั้งนี้ การจัดระดับดาวจะได้รับการกำหนดโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งทำงานอย่างอิสระ) เช่น องค์กรจัดระดับโรงแรม (อย่างเป็นทางการ) หรือจะเป็นไปตามความเห็นของผู้ให้บริการที่พักเอง โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นกลาง โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด (ในท้องถิ่น) Booking.com ไม่ได้กำหนดให้มีข้อบังคับทางการเกี่ยวกับระดับดาว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบระดับดาว โดยรวมแล้ว การจัดระดับดาวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ที่พักเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมาย (หากมี) หรือเมื่อเทียบกับมาตรฐานของหมวดธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (ตามปกติ) หากไม่ได้มีการกำหนดไว้ โดยเทียบในด้านราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่มี (ข้อกำหนดและมาตรฐานอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและองค์กร)

เพื่อให้ลูกค้าค้นหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการด้านการเดินทางได้ง่ายขึ้น Booking.com จึงอาจนำระดับคุณภาพมาใช้ โดยระดับนี้จัดโดย Booking.com และแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองไว้กับที่พักบางแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำการเปรียบเทียบได้ ระดับคุณภาพจะอิงจากคุณลักษณะมากมาย (400 อย่างขึ้นไป) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ (i) สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก/สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก/บริการที่เสนอโดยที่พักบน Booking.com (ii) ข้อมูลของที่พัก เช่น ขนาดของยูนิต จำนวนห้องพักและจำนวนที่เข้าพักได้ (iii) จำนวนและคุณภาพของภาพถ่ายซึ่งอัปโหลดโดยที่พัก (iv) คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ยจากผู้เข้าพัก ตลอดจนรายละเอียดย่อยด้านคะแนนบางอย่าง เช่น ความสะอาด เนื่องจากคะแนนเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างยิ่งในการประเมินคุณภาพของที่พักบางแห่ง และ (v) ข้อมูลประวัติการจองแบบรวบยอดและไม่ระบุตัวตนลูกค้า (ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินระดับดาวของที่พักที่จองไป) เราใช้คุณลักษณะมากมายเหล่านี้เพื่อสร้างรูปแบบเชิงสถิติ จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ด้วยระบบ Machine Learning โดยอิงจากข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ เกิดเป็นระดับคุณภาพ (ระดับจะอยู่ที่ 1-5 และแสดงโดยใช้สี่เหลี่ยมสีเหลืองจำนวน 1-5 ถัดจากชื่อของที่พัก) ซึ่งจะคำนวณโดยอัตโนมัติและมอบให้กับที่พัก

มีเพียงลูกค้าที่ได้เข้าพักในที่พักแล้วเท่านั้นที่จะได้รับคำเชิญจาก Booking.com ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าพัก ณ ที่พักดังกล่าว ตลอดจนให้คะแนนในบางด้านของการเข้าพัก หรืออาจได้รับคำขอให้ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก โดยรีวิวจากผู้เข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (รวมถึงรีวิวที่ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก) อาจ (a) มีการนำไปอัปโหลดบนหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปรายที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของเรา โดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้า (ในอนาคต) รับทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ (ระดับ) บริการและคุณภาพของผู้ให้บริการทริป และ (b) มีการนำ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้และเผยแพร่โดย Booking.com ตามดุลพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว (เช่น เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการปรับปรุงบริการของเรา) บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว การส่งเสริมการขายพิเศษ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใดที่ Booking.com และคู่ค้าธุรกิจของเราเป็นผู้ครอบครอง ดูแล ใช้ หรือควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแสดงและรักษารีวิวให้เป็นข้อมูลล่าสุด (ซึ่งทำให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องอยู่) ผู้เข้าพักจะสามารถส่งรีวิวได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด (3 เดือน) หลังจากการเข้าพัก และรีวิวแต่ละรายการจะแสดงในระยะเวลาที่จำกัด (สูงสุด 36 เดือน) หลังจากโพสต์ออนไลน์แล้ว โดยการจัดอันดับรีวิวตามค่าตั้งต้นจะเรียงตามวันที่ส่งรีวิว ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมเล็กน้อย (เช่น ภาษา รีวิวที่มีข้อความ) ส่วนรีวิวจากลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดและครอบคลุม [อยู่เสมอ] (หรือที่เรียกว่า "ผู้สำรวจที่พักตัวจริง") อาจปรากฏในอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกการจัดอันดับและการจัดเรียงรีวิวได้ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น เรียงตามประเภทผู้เดินทาง วันที่ ภาษา คะแนน) Booking.com จะอนุญาตให้ผู้บริการทริปสามารถตอบกลับรีวิวจากลูกค้าได้ ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวขัดแย้งกับนโยบายเกี่ยวกับรีวิวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบรีวิวโดยอาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Booking.com จะไม่มีการชดเชยหรือมอบสมนาคุณใด ๆ สำหรับลูกค้าที่ส่งรีวิว และแบบฟอร์มรีวิวของผู้เข้าพักถือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น และต้องไม่มีข้อเสนอ การเชิญชวน หรือรางวัลใด ๆ ก็ตาม (ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเป็นพิเศษ) Booking.com รับรองว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบและลบรีวิวที่มีคำหยาบคาย หรืออ้างถึงชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเอ่ยถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมย

Booking.com จะไม่ยอมรับรีวิวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

Booking.com และผู้ให้บริการทริปต่างสามารถยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงกรณีที่มีการละเมิดสัญญาหรือ (การฟ้องร้อง) ล้มละลาย) โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบตามระยะเวลาที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน

9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรารวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจองของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองทริป (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของผู้ให้บริการทริปที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากผู้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน ผู้รับช่วงสัญญา หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

Booking.com จะไม่รับผิดชอบ (หรือรับผิดในกรณีใด ๆ) สำหรับการใช้งาน ความถูกต้อง คุณภาพ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และการเปิดเผยเกี่ยวกับทริป และจะไม่มีการดำเนินการแทน การรับประกัน หรือเงื่อนไข ใด ๆ ก็ตามในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ชื่อ เพื่อจุดประสงค์ซึ่งไม่ละเมิดสิทธิ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และสันนิษฐานเองได้ว่าการรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับทริป (รวมถึงการรับประกันและการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเป็นผู้มอบให้) โดย Booking.com จะไม่ขายทริป (อีกครั้ง) ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับทริป (ทั้งที่เกี่ยวกับราคา (พิเศษ/โปรโมชั่น) นโยบาย หรือคำขอพิเศษจากลูกค้า) ผู้ให้บริการทริปจะเป็นผู้จัดการ โดย Booking.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการร้องเรียน และการรับผิดชอบ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

ไม่ว่าผู้ให้บริการทริปได้เรียกเก็บค่าทริปจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) จะถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าผู้ให้บริการทริปมีหน้าที่รับผิดชอบเสมอในการเรียกชำระ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี Booking.com ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกชำระ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี นอกจากนี้ Booking.com ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีจัดสรรบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Booking.com ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Booking.com เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Booking.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Booking.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Booking.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Booking.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Booking.com Booking.com จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Booking.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Booking.com มีสิทธิโดยมีผลทันทีที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา บริการ (ลูกค้าสัมพันธ์) ของเรา และ/หรือแอคเคาท์ Booking.com ของท่าน และ/หรือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว และ/หรือป้องกันไม่ให้มีการจองที่ดำเนินการโดยท่านในกรณีที่มีการกระทำใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น (i) การฉ้อโกงหรือการละเมิดในรูปแบบใดก็ตาม (ii) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (iii) การไม่ปฏิบัติตามแนวทางและค่านิยมของ Booking.com (iv) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ความรุนแรง การข่มขู่คุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ การพูดจาสร้างความเกลียดชัง การทำอันตราย การรุกล้ำความเป็นส่วนตัว การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ Booking.com (หรือพนักงานและตัวแทน) ผู้ให้บริการทริป (หรือพนักงานและตัวแทน) และ/หรือบุคคลที่สาม หรือ (v) สถานการณ์อื่น ๆ ที่เมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียวแล้ว สร้างความชอบธรรมอย่างสมเหตุสมผลให้ Booking.com ในการใช้มาตรการใด ๆ ข้างต้น

10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ Booking.com B.V. รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

Booking.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Booking.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)

11. กฎหมาย เขตอำนาจศาล และการระงับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงบทบัญญัติของบริการของเราเหล่านี้อยู่ภายใต้และต้องตีความตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของเราโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือประกอบอาชีพ (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ผู้บริโภค") สามารถอาศัยบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่ปกติแล้วบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการเลือกใช้กฎหมายข้างต้น (นั่นก็คือ บทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ประเทศดังกล่าวเลือกบังคับใช้ จะต้องมีผลไม่ว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่เลือกใช้จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม โดยหลังจากนี้จะเรียกว่า "บทบัญญัติบังคับใช้") ทั้งนี้ ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงบริการของเราจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านเขตอำนาจศาลข้างต้น แต่ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องให้ศาลในประเทศที่อาศัยอยู่ถาวรพิจารณาคดีได้เช่นกัน โดยต้องเป็นไปตามการบังคับใช้ของบทบัญญัติบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีต่อผู้บริโภคจะสามารถส่งให้ศาลในประเทศที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ถาวรได้เท่านั้น สำหรับผู้บริโภค (ในเขตเศรษฐกิจยุโรป): หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบก่อน โดยติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หากติดต่อแล้วแต่ข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านสามารถอัปโหลดข้อร้องเรียนของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ODR ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ โดยเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแก้ไขข้อโต้แย้งออนไลน์นี้ได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/odr

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นบทสรุป ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้บนแพลตฟอร์มของเรา (โดยคลิกเลือกภาษาอังกฤษ) หรือเราสามารถส่งไปให้ท่านได้หากท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

12. เกี่ยวกับ Booking.com และบริษัทสนับสนุน

บริการทริปให้บริการโดย Booking.com B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทุนจำกัดที่ดำเนินงานภายใต้กฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands จดทะเบียนการค้ากับหอการค้ากรุงอัมสเตอร์ดัม (Chamber of Commerce in Amsterdam) โดยมีหมายเลขทะเบียน 31047344 ส่วนหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ NL805734958B01

Booking.com มีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีกลุ่มบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลก ("บริษัทสนับสนุน") บริษัทสนับสนุนทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ Booking.com เท่านั้น และมีบริษัทสนับสนุนบางแห่งเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายให้สามารถให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างจำกัด (ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) นอกจากนี้ บริษัทสาขานั้นไม่มีแพลตฟอร์มแต่อย่างใด (และไม่ได้ควบคุม จัดการ รักษา หรือดูแลแพลตฟอร์ม) อีกทั้งไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการให้บริการทริป เป็นตัวแทนเพื่อเสนอบริการของ Booking.com หรือลงนามสัญญาแทนหรือในนามของ Booking.com ท่านไม่ได้มีพันธะ (เชิงกฎหมายหรือสัญญา) กับบริษัทสนับสนุนแต่อย่างใด บริษัทสนับสนุนจะไม่ดำเนินการหรือไม่มีอำนาจในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนปฏิบัติการหรือให้บริการของ Booking.com อนึ่ง Booking.com ไม่ยอมรับหรือครอบครองอาคารในสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมถึงสำนักงานของบริษัทสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม