Mετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Όροι παροχής υπηρεσιών για πελάτες

Ενημερώθηκε 31 Οκτωβρίου 2023

Εκτύπωση

Σύνοψη των παρόντων Όρων

Μαζί με τους Όρους σε αυτήν τη σελίδα, υπάρχουν δύο ακόμη έγγραφα που αποτελούν μέρος της σύμβασής μας μαζί σας:

 • H σελίδα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας σας βοηθά να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας και να κατανοήσετε τα σχόλια, την κατάταξη, τις προτάσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα και πολλά άλλα.
 • Χάρη στις Προδιαγραφές και οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο μπορούμε να διατηρούμε τα πάντα στην Πλατφόρμα μας σχετικά και κατάλληλα για το παγκόσμιο κοινό μας, χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης. Σας ενημερώνουν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο και τις ενέργειες που κάνουμε σε περίπτωση ακατάλληλου περιεχομένου.

Συμφωνώντας με τους Όρους μας, συμφωνείτε με όλα όσα αναφέρονται και στα τρία έγγραφα. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, μην χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας.

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές επειδή (μαζί με το email επιβεβαίωσης της κράτησής σας και τυχόν προσυμβατικές πληροφορίες που παρέχονται προτού κάνετε κράτηση), καθορίζουν τους νομικούς όρους βάσει των οποίων οι Πάροχοι Υπηρεσιών προσφέρουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες μέσω της Πλατφόρμας μας.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την Ταξιδιωτική Εμπειρία σας, η Ενότητα Α15 των παρόντων Όρων περιγράφει τι μπορείτε να κάνετε. Στις επιλογές σας περιλαμβάνεται η υποβολή παραπόνου σε εμάς, η δικαστική προσφυγή και (σε ορισμένες περιπτώσεις) η χρήση μιας online υπηρεσίας επίλυσης διαφορών.

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένσταση κατά απόφασης της ομάδας επαλήθευσης περιεχομένου ή να αναφέρετε τυχόν περιεχόμενο που υπάρχει στην Πλατφόρμα μας, οι Προδιαγραφές και οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο εξηγούν πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό και πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα αιτήματα.

Η παρούσα σύνοψη δεν αποτελεί μέρος των Όρων μας ή νομικό έγγραφο. Αποτελεί μόνο μια απλή επεξήγηση των Όρων μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε κάθε έγγραφο στο σύνολό του. Κάποιες από τις λέξεις στην παρούσα σύνοψη έχουν πολύ συγκεκριμένες σημασίες. Για αυτό, ανατρέξτε στο «Λεξικό της Booking.com» που θα βρείτε στο τέλος των παρόντων Όρων.

Πίνακας περιεχομένων

A. Όλες οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες

A1. Ορισμοί

1. Κάποιες από τις λέξεις που θα συναντήσετε έχουν πολύ συγκεκριμένες σημασίες. Για αυτό, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο «Λεξικό της Booking.com» που θα βρείτε στο τέλος των παρόντων Όρων.

A2. Σχετικά με τους παρόντες όρους

1. Κατά την ολοκλήρωση της Κράτησής σας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε άλλους όρους παρέχονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

2. Εάν οποιαδήποτε αρχή αποφασίσει ότι ορισμένοι από τους όρους αυτούς είναι παράνομοι, οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

3. Οι παρόντες Όροι έχουν την εξής διάταξη:

 • Ενότητα Α: γενικοί όροι, για όλους του τύπους Ταξιδιωτικών Εμπειριών.
 • Ενότητες Β έως ΣΤ: ειδικοί όροι, για έναν μόνο τύπο Ταξιδιωτικής Εμπειρίας:
  • Ενότητα Β: Καταλύματα
  • Ενότητα Γ: Αξιοθέατα
  • Ενότητα Δ: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
  • Ενότητα Ε: Πτήσεις
  • Ενότητα ΣΤ: Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
 • Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των γενικών και των ειδικών όρων, οι ειδικοί όροι είναι αυτοί που ισχύουν.

4. Η αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων είναι η πρωτότυπη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους Όρους ή οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των Όρων στα Αγγλικά και σε κάποια άλλη γλώσσα, ισχύουν οι Όροι όπως εμφανίζονται στα Αγγλικά, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. (Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στο πάνω μέρος της σελίδας)

A3. Σχετικά με την Booking.com

1. Κατά την κράτηση ενός καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, η Booking.com B.V. παρέχει την Πλατφόρμα και είναι υπεύθυνη για αυτήν, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

2. Κατά την κράτηση ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ή ενός ιδιωτικού ή δημόσιου μέσου μεταφοράς, η Booking.com Transport Limited παρέχει και είναι υπεύθυνη για την Πλατφόρμα, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

3. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. Εξυπηρέτηση Πελατών ή διαχείριση λογαριασμών). Αυτές οι εταιρείες δεν:

 • ελέγχουν ή διαχειρίζονται την Πλατφόρμα μας
 • διαθέτουν τη δική τους Πλατφόρμα
 • διατηρούν νομική ή συμβατική σχέση με εσάς
 • παρέχουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες
 • μας εκπροσωπούν, συνάπτουν συμβόλαια ή αποδέχονται νομικά έγγραφα εκ μέρους μας
 • ενεργούν ως «εκπρόσωποι διαδικασιών ή υπηρεσιών» για εμάς.

A4. Η Πλατφόρμα μας

1. Λαμβάνουμε πληροφορίες από τους Παρόχους Υπηρεσιών και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς. Ωστόσο, όταν παρέχουμε την Πλατφόρμα μας, επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια και ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία. Εκτός και εάν δεν έχουμε πράξει το παραπάνω ή εάν έχουμε επιδείξει αμέλεια, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, διακοπές ή παράλειψη πληροφοριών. Φυσικά, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσουμε/επιλύσουμε τα εν λόγω προβλήματα μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας.

2. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών μας με την Booking.com. Επομένως, ορισμένες φορές, δείχνουμε σε διαφορετικούς ανθρώπους διαφορετικά σχέδια, διατυπώσεις, προϊόντα κ.λπ. για να διαπιστώσουμε πώς αντιδρούν. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην συναντήσετε ορισμένες υπηρεσίες ή όρους όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας.

3. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί πρόταση ή έγκριση οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσίας ή των προϊόντων, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, οχημάτων του κ.λπ.

4. Δεν αποτελούμε μέρος των όρων που συνάπτετε εσείς με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Ο Πάροχος Υπηρεσίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την Ταξιδιωτική Εμπειρία.

5. Για να κάνετε μια Κράτηση, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής και επικοινωνίας) είναι σωστές και ενημερωμένες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πρόσβαση στην/-ις Ταξιδιωτική/-ές Εμπειρία/-ες σας. Είστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στον Λογαριασμό σας. Για αυτόν τον λόγο, μην αφήνετε κανέναν άλλον να τον χρησιμοποιεί και μην κοινοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

6. Θα σας εμφανίσουμε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για εσάς, στη γλώσσα που (θεωρούμε ότι) είναι η κατάλληλη για εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή.

7. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.

A5. Οι αξίες μας

1. Θα πρέπει να:

 • σέβεστε τις Αξίες μας
 • συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας
 • συνεργάζεστε μαζί μας σε περίπτωση ελέγχων κατά της απάτης ή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα πρέπει να διεξάγουμε
 • μην χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να προξενήσετε προβλήματα ή για να πραγματοποιήσετε ψεύτικες Κρατήσεις
 • χρησιμοποιείτε την Ταξιδιωτική Εμπειρία ή/και την Πλατφόρμα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται
 • μην προξενείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή ζημία και να μην φέρεστε ανάρμοστα στο προσωπικό του Παρόχου Υπηρεσίας (ή σε οποιονδήποτε άλλον).

A6. Τιμές

1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, συμφωνείτε να πληρώσετε το κόστος της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων και φόρων που ενδέχεται να ισχύουν.

2. Ορισμένες από τις τιμές που βλέπετε ενδέχεται να έχουν στρογγυλοποιηθεί στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Η τιμή που πληρώνετε βασίζεται στην αρχική, «μη στρογγυλοποιημένη» τιμή (αν και η πραγματική διαφορά θα είναι ελάχιστη).

3. Προφανή σφάλματα, καθώς και προφανή τυπογραφικά λάθη δεν είναι δεσμευτικά. Για παράδειγμα: εάν κάνετε κράτηση ενός premium αυτοκινήτου ή κράτηση για μια νύχτα σε πολυτελή σουίτα που λανθασμένα προσφέρεται στην τιμή του 1€, η κράτησή σας μπορεί να ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που έχετε πληρώσει.

4. Μια διαγραμμένη τιμή είναι η τιμή μιας ισοδύναμης Κράτησης χωρίς να έχει εφαρμοστεί σε αυτήν έκπτωση («ισοδύναμη» είναι μια κράτηση για τις ίδιες ημερομηνίες, με τις ίδιες πολιτικές, την ίδια ποιότητα καταλύματος/οχήματος/κατηγορίας ταξιδιού κ.λπ.).

A7. Πληρωμή

1. Για ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα ζητήσει Πληρωμή εκ των Προτέρων ή/και πληρωμή την οποία θα καταβάλετε κατά τη διάρκεια της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας σας.

 • Εάν συντονίζουμε εμείς την πληρωμή σας, εμείς (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνδεδεμένη με εμάς εταιρεία) θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση της πληρωμής σας και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή σας αποτελεί τον τελικό διακανονισμό της «οφειλόμενης και πληρωτέας» τιμής.
 • Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας σας επιβαρύνει με χρέωση, αυτό θα γίνει κατά την έναρξη της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά επίσης ενδέχεται (για παράδειγμα) η πιστωτική σας κάρτα να χρεωθεί κατά την κράτηση ή να πληρώσετε κατά το check-out από το Κατάλυμα. Αυτό εξαρτάται από την πολιτική του Παρόχου Υπηρεσίας για Πληρωμή εκ των Προτέρων, για την οποία έχετε ενημερωθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας ζητεί Πληρωμή εκ των Προτέρων, αυτή μπορεί να καταβληθεί ή να προεγκριθεί όταν πραγματοποιείτε την Κράτηση, και μπορεί να είναι μη επιστρέψιμη. Έτσι, πριν προχωρήσετε στην κράτηση, ελέγξτε την Πολιτική Πληρωμής εκ των προτέρων του Παρόχου Υπηρεσίας (που είναι διαθέσιμη κατά τη διαδικασία κράτησης), στην οποία δεν παρεμβαίνουμε και για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας σε περίπτωση προβλημάτων με την Ταξιδιωτική Εμπειρία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τι να κάνετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα;» (Α15).

3. Εάν ο τρόπος πληρωμής σας είναι σε νόμισμα* διαφορετικό από το νόμισμα πληρωμής, η τράπεζά σας ή ο πάροχος του τρόπου πληρωμής (ή οι πάροχοι των υπηρεσιών πληρωμής τους) ενδέχεται να σας χρεώσει με πρόσθετα τέλη. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί εάν η πιστωτική σας κάρτα είναι σε ευρώ, αλλά το ξενοδοχείο σάς χρεώνει σε δολάρια. Εάν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διαδικασίας κράτησης.

*Αυτό απλώς αναφέρεται στο προεπιλεγμένο νόμισμα του τρόπου πληρωμής.

4. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε τυχόν δόλια συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Τρόπου Πληρωμής σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο πληρωμών σας το συντομότερο δυνατόν.

5. Εάν το νόμισμα που έχετε επιλέξει στην Πλατφόρμα δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα του Παρόχου Υπηρεσίας, ενδέχεται να:

 • εμφανίσουμε τις τιμές στο δικό σας νόμισμα
 • να σας προσφέρουμε την επιλογή για Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα.

6. Πληρωμή στο δικό σας νόμισμα. Εμείς (ή/και μία από τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες) ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να πληρώσετε για την Κράτησή σας στο δικό σας νόμισμα (το «Εγχώριο νόμισμα»), ανάλογα με την τοποθεσία σας ή/και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Επίσης, όσον αφορά μόνο αυτήν την υπηρεσία, προβαίνουμε στην εν λόγω ενέργεια ως εντολέας και όχι ως εκπρόσωπος του Παρόχου Υπηρεσίας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί από τη σύμβασή σας με τον Πάροχο Υπηρεσίας που σχετίζεται με την Ταξιδιωτική Εμπειρία. Ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν συμμετέχει στην παροχή της υπηρεσίας «Πληρωμή στο δικό σας νόμισμα» και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στους ακόλουθους όρους, οι οποίοι δεν σας παρέχουν πρόσθετα δικαιώματα στο πλαίσιο της σύμβασής σας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε στο νόμισμα του Παρόχου Υπηρεσίας, δεν ισχύουν οι ακόλουθοι όροι.

 • Προς αποφυγή αμφιβολιών, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία «Πληρωμή στο δικό σας νόμισμα», απλώς σας δίνουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε πληρωμή στο δικό σας νόμισμα, ενώ διασφαλίζουμε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας πληρώνεται στο τοπικό του νόμισμα. Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιείτε πληρωμές σε ένα νόμισμα και λαμβάνετε πληρωμές σε άλλο.
 • Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Πληρωμή στο δικό σας νόμισμα», όλα τα τέλη και οι χρεώσεις από εμάς για χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (α) περιλαμβάνονται στη συναλλαγματική ισοτιμία ή (β) εμφανίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο γραμμής (περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή που εμφανίζεται κατά περίπτωση) κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κράτησης.
 • Η συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται τη στιγμή που εμφανίζεται η συνολική πληρωμή (ή η εκτιμώμενη συνολική πληρωμή) κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κράτησης και, κατά περίπτωση, η συνολική τιμή που εμφανίζεται θα είναι το ποσό που χρεώθηκε από εμάς σε εσάς. Για να είμαστε σαφείς, ορισμένα τέλη και χρεώσεις που αποτελούν μέρος της συνολικής τιμής που εμφανίζεται θα εισπραχθούν, ωστόσο, απευθείας από τον Πάροχο Υπηρεσίας. Θα σας ενημερώσουμε κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κράτησης πότε συμβαίνει αυτό.
 • Εάν ακυρώσετε μια κράτηση εντός οποιασδήποτε επιτρεπόμενης περιόδου ακύρωσης που μπορεί να ισχύει, θα σας επιστρέψουμε το ίδιο ακριβώς ποσό που σας χρεώσαμε αρχικά (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων που ισχύουν σχετικά με την υπηρεσία «Πληρωμή στο δικό σας νόμισμα»).

7. Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία του Τρόπου Πληρωμής σας για μελλοντικές συναλλαγές, αφού πρώτα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

A8. Πολιτικές

1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αποδέχεστε τις ισχύουσες πολιτικές όπως εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της κράτησης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας και κάθε άλλη πολιτική (σχετικά με ηλικιακές απαιτήσεις, εγγυήσεις ασφάλειας/ζημιών, πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές Κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια, πρωινό, κατοικίδια, αποδεκτές κάρτες κ.λπ.) στην Πλατφόρμα μας: στις σελίδες πληροφοριών του Παρόχου Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία κράτησης, στα ψιλά γράμματα και στο email επιβεβαίωσης ή στο εισιτήριο (κατά περίπτωση).

2. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτηση ή δεν εμφανιστείτε, τυχόν κόστος ακύρωσης/μη εμφάνισης και τυχόν επιστροφή χρημάτων θα εξαρτηθεί από την πολιτική ακύρωσης/μη εμφάνισης του Παρόχου Υπηρεσίας.

3. Ορισμένες Κρατήσεις δεν μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, ενώ άλλες μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν μόνο πριν από μια προθεσμία.

4. Αν κάνετε κράτηση για μια Ταξιδιωτική Εμπειρία πληρώνοντας εκ των προτέρων (συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων τιμής ή/και εγγύησης ζημιών, όπου ισχύει), ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσει την Κράτηση χωρίς προειδοποίηση, εάν δεν εισπράξει το υπόλοιπο ποσό κατά την καθορισμένη ημερομηνία. Εάν ακυρώσει όντως την Κράτηση, οποιαδήποτε πληρωμή με μη επιστρέψιμη τιμή έχετε πραγματοποιήσει θα σας επιστραφεί μόνο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως (ότι η τράπεζά σας, καθώς και τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας είναι σωστά και ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα στον λογαριασμό σας).

5. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν θα φτάσετε εγκαίρως, επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας και ενημερώστε τον σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα άφιξής σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την έγκαιρη άφιξή σας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης άφιξης, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σχετικές δαπάνες (π.χ. ακύρωση της Κράτησής σας ή τυχόν χρεώσεις που ενδέχεται να σας επιβάλει ο Πάροχος Υπηρεσίας).

6. Ως το πρόσωπο που πραγματοποιεί την Κράτηση, είστε υπεύθυνος/η για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά (όσον αφορά την Ταξιδιωτική Εμπειρία) καθενός από την ομάδα σας. Έχετε επίσης την ευθύνη να λάβετε την άδειά τους προτού μας παράσχετε τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα.

A9. Πολιτική απορρήτου και cookies

1. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, τα cookies, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

2. Εάν κάνετε κράτηση χερσαίου μέσου μεταφοράς, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Rentalcars.com, την Πολιτική απορρήτου της Cars.booking.com ή την Πολιτική απορρήτου της Taxi.booking.com, ανάλογα με την περίπτωση, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

A10. Αιτήματα προσβασιμότητας

1. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα προσβασιμότητας:

 • σχετικά με την Πλατφόρμα μας ή/και τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας
 • σχετικά με την Ταξιδιωτική Εμπειρία σας (πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπάνιο με εύκολη πρόσβαση κ.λπ.) επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με το αεροδρόμιο, τον σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ.

A11. Ασφάλιση

1. Σε περίπτωση που αγοράσατε ασφάλιση μέσω της Πλατφόρμας μας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο/-α έγγραφο/-α ασφαλιστηρίου για να δείτε τους όρους και περαιτέρω πληροφορίες. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για την ασφάλιση.

A12. Genius

1. Η τιμή Genius είναι μια εκπτωτική τιμή που προσφέρεται για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες από Παρόχους Υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

2. Οι τιμές Genius ισχύουν για μέλη του προγράμματος Genius της Booking.com. Δεν υπάρχουν συνδρομές μελών, και είναι εύκολο να γίνει κανείς μέλος δημιουργώντας απλά έναν Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους και οι τιμές δεν μεταβιβάζονται. Η ιδιότητα του μέλους συνδέεται με έναν συγκεκριμένο Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί επίσης να συνδέεται με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες ή κίνητρα.

3. Υπάρχουν διάφορα «επίπεδα Genius» με βάση το πόσες ολοκληρωμένες κρατήσεις έγιναν σε μια συγκεκριμένη περίοδο για οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται από το πρόγραμμα. Κάθε επίπεδο παρέχει διαφορετικές ταξιδιωτικές επιβραβεύσεις. Για να φτάσει στο Επίπεδο 2, ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει 5 κρατήσεις μέσα σε 2 χρόνια. Για να φτάσει στο Επίπεδο 3, ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει 15 κρατήσεις μέσα σε 2 χρόνια.

4. Οι παρακάτω τύποι κρατήσεων που γίνονται μέσω της Booking.com εξαιρούνται από το πρόγραμμα Genius: Υπηρεσία μεταφοράς με προσωπικό οδηγό, Κρουαζιέρες, Ασφάλεια, δημόσιες συγκοινωνίες, δωρεάν επιλογές, Προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες και τυχόν άλλες αγορές, όπως αναβαθμίσεις δωματίων, παιδικά καθίσματα για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και επιπλέον αποσκευές.

5. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος Genius, όπως τα επίπεδα της ιδιότητας μέλους, τους τύπους κρατήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπολογίζονται για να ανεβείτε επίπεδο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το πρόγραμμα.

6. Για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα είναι δίκαιο και ασφαλές, ενδέχεται να διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης, εσφαλμένης χρήσης ή κατάχρησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της ιδιότητας μέλους και σε απώλεια των επιβραβεύσεων που έχουν κερδηθεί.

7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.booking.com/genius.html.

A13. Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι

1. Μπορούμε να εκδώσουμε Επιβραβεύσεις για εσάς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και βάσει (α) των όρων της παρούσας ενότητας Α13 και (β) τυχόν Μεμονωμένων Όρων Επιβράβευσης που ισχύουν. Σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο τυπογραφικό λάθος (i) στον υπολογισμό των Επιβραβεύσεων ή (ii) κατά τη μετατροπή νομίσματος σχετικά με τις Επιβραβεύσεις σας, μπορούμε πάντοτε να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε τα ποσά που εμφανίζονται.

2. Πώς μπορείτε να λάβετε Επιβραβεύσεις. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κερδίσετε και να λάβετε μια Επιβράβευση κάνοντας κράτηση και ολοκληρώνοντας διαμονές Καταλυμάτων σε Παρόχους Υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή πραγματοποιώντας έναν συγκεκριμένο αριθμό Κρατήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώστε ότι το ποσό/η ποσότητα των Επιβραβεύσεων που κερδίζετε εξαρτάται από την εκάστοτε προωθητική καμπάνια. Θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να κερδίσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια Επιβράβευση όταν αυτή είναι διαθέσιμη για να την κερδίσετε ή να την χρησιμοποιήσετε.

3. Πού μπορείτε να βρείτε τις Επιβραβεύσεις σας. Εάν και όταν λάβετε Επιβραβεύσεις, θα μπορείτε να τις διαχειρίζεστε και να τις ξοδεύετε από το Πορτοφόλι, το οποίο δημιουργείται αυτόματα όταν δημιουργείτε έναν επαληθευμένο Λογαριασμό. Θα βρείτε το Πορτοφόλι στο μενού του Λογαριασμού σας, στον οποίο πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να έχετε πρόσβαση στο Πορτοφόλι. Εάν χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε για να λάβετε μια Επιβράβευση, θα σας ενημερώσουμε για το πώς μπορεί να γίνει αυτό (μέσω ειδοποιήσεων στον Λογαριασμό, μέσω αυτόματων ειδοποιήσεων ή/και email). Όταν έχετε Επιβραβεύσεις στο Πορτοφόλι σας, θα σας παράσχουμε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με το πώς να τις ξοδέψετε.

4. Είδη Επιβραβεύσεων. Παρόλο που προσφέρουμε μόνο (α) Πίστωση και (β) κουπόνια στο Πορτοφόλι, μέσα από το Πορτοφόλι μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την επεξεργασία (γ) άλλων ειδών Επιβράβευσης (π.χ. Επιστροφή χρημάτων σε πιστωτική κάρτα) που λαμβάνετε από εμάς. Θα σας ενημερώσουμε για όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη λήψη κάθε Επιβράβευσης την κατάλληλη στιγμή.

5. Πώς να λάβετε Πίστωση. Συνήθως η Πίστωση εκδίδεται ως αποτέλεσμα της λήψης Επιβράβευσης, αλλά ενδέχεται να εκδώσουμε Πίστωση και για άλλους λόγους.

6. Πού μπορείτε να βρίσκετε την Πίστωσή σας. Οι Επιβραβεύσεις σας αποθηκεύονται πάντα στο Πορτοφόλι μέχρι να τις ξοδέψετε. Στο υπόλοιπο του Πορτοφολιού σας θα βλέπετε το ποσό που είναι αποθηκευμένο και το οποίο μπορείτε να ξοδέψετε σε Κρατήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως πότε κερδίσατε τις Επιβραβεύσεις σας, πότε τις λάβατε και πότε θα λήξουν. Εάν δικαιούστε Πίστωση προς εξαργύρωση, θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να τη μεταφέρετε σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (συγκεκριμένων επωνυμιών).

7. Είδη Πίστωσης. Κάθε είδος Επιβράβευσης έχει τις δικές του προϋποθέσεις δαπάνης ή/και χρήσης. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να ξοδέψετε τις Επιβραβεύσεις μόνο σε Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που δέχονται πληρωμές με Πορτοφόλι. Η Πίστωση για ταξίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κρατήσεις, αλλά τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένες Κρατήσεις που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε κουπονιού. Η Πίστωση προς εξαργύρωση μπορεί επίσης να δαπανηθεί όπως η Πίστωση για ταξίδια ή να μεταφερθεί σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (συγκεκριμένων επωνυμιών).

Διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργούμε ελέγχους σε οποιονδήποτε λογαριασμό ή σε όλους τους λογαριασμούς του προγράμματος Επιβραβεύσεις & Πορτοφόλι ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς το Μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρόγραμμα Επιβραβεύσεις & Πορτοφόλι ή να διερευνηθεί (καταγγελλόμενη) απάτη ή αθέμιτη χρήση.

Επιβραβεύσεις: προϋποθέσεις συμμετοχής

8. Για να είστε σε θέση να λάβετε οποιοδήποτε είδος Επιβράβευσης από εμάς, θα πρέπει, κατά τη στιγμή που ελέγχουμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις αλλά και τη στιγμή της χρήσης:

 • να έχετε επαληθευμένο Λογαριασμό με εμάς
 • να είστε τουλάχιστον 18 ετών
 • να πληροίτε τους Μεμονωμένους Όρους Επιβράβευσης
 • να μην παραβιάζετε τους Όρους για τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι, και
 • να διαθέτετε έγκυρη πιστωτική κάρτα, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε Επιβραβεύσεις Επιστροφής χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα.

9. Όταν υπάρχει διαθέσιμη Επιβράβευση που μπορείτε να κερδίσετε, οι Μεμονωμένοι όροι επιβράβευσης εξηγούν πώς (και αν) μπορείτε επωφεληθείτε από αυτήν. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • χρονικούς περιορισμούς (π.χ. προσφορές με ημερομηνία λήξης)
 • περιορισμοί σχετικά με την πλατφόρμα (π.χ. προωθητικοί κωδικοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εφαρμογή μας)
 • περιορισμούς σχετικά με την υπηρεσία Καταλύματος (π.χ. προσφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκεκριμένους Παρόχους Υπηρεσιών)
 • ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να ξοδέψετε (π.χ. θα κερδίσετε μια Επιβράβευση μόνο σε περίπτωση που ξοδέψετε τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο ποσό για μια Κράτηση) και
 • μέγιστη αξία Επιβράβευσης (τόσο για χρηματικές όσο και για μη χρηματικές Επιβραβεύσεις).

10. Οι Επιβραβεύσεις δεν μπορούν να πωληθούν, να επιβαρύνουν ή να μεταβιβαστούν με κανέναν τρόπο σε κάποιο τρίτο μέρος. Σε περίπτωση θανάτου ενός κατόχου Λογαριασμού, ο Λογαριασμός του θα κλείσει και τυχόν Επιβραβεύσεις στο Πορτοφόλι που είναι σε εκκρεμότητα ή διαθέσιμες για χρήση θα ακυρωθούν.

Επιβραβεύσεις: Πίστωση και κουπόνια

11. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ποσό Πίστωσης για ταξίδια ή/και Πίστωσης προς εξαργύρωση διαθέτετε, για να πληρώσετε για μια Κράτηση που πληροί τις προϋποθέσεις στις Πλατφόρμες που συμμετέχουν (π.χ. www.booking.com ή σε ιστότοπο μιας Εταιρείας του Ομίλου). Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα κουπόνι σε κάθε Κράτηση. Εάν έχετε πολλά κουπόνια στο Πορτοφόλι σας, δεν μπορούν να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν για μία Κράτηση.

12. Εάν η συγκεκριμένη Κράτηση κοστίζει λιγότερο από το ποσό των Επιβραβεύσεων σας, οι Επιβραβεύσεις που δεν έχετε ξοδέψει θα παραμείνουν διαθέσιμες για χρήση στο Πορτοφόλι σας μέχρι τη λήξη τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Επιβράβευσης.

13. Εάν η συγκεκριμένη Ταξιδιωτική Εμπειρία κοστίζει περισσότερο από το ποσό που έχετε σε Επιβραβεύσεις, πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιώντας διαφορετικό Τρόπο Πληρωμής. Εάν δεν το κάνετε εγκαίρως, η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί και οι Επιβραβεύσεις σας να επιστραφούν στο Πορτοφόλι σας με τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις Επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης.

14. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τόσο την Πίστωση όσο και τα κουπόνια σε οποιεσδήποτε Κρατήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να σας εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση, αλλά έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση του τρόπου με τον οποίο ξοδεύετε τις Επιβραβεύσεις. Εάν έχετε πολλές Επιβραβεύσεις ενός μόνο είδους, κατά την επιβεβαίωση της πληρωμής θα χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή η Επιβράβευση με την προγενέστερη ημερομηνία λήξης. Αν και δεν μπορείτε να επιλέξετε Πίστωση με μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης για να τη χρησιμοποιήσετε πρώτη, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κουπόνι που προτιμάτε να ξοδέψετε πρώτο.

15. Εάν ακυρώσετε μια Ταξιδιωτική Εμπειρία για την οποία έχετε ήδη πληρώσει (εν όλω ή εν μέρει) με Επιβραβεύσεις, η πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας θα καθορίσει εάν θα επιστραφούν τα χρήματα ή/και οι Επιβραβεύσεις σας. Η ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας θα έχει τη δυνατότητα να σας επιστρέψει τυχόν Επιβραβεύσεις που δικαιούστε.

16. Μπορείτε να μεταφέρετε Πίστωση προς εξαργύρωση (αλλά όχι Πίστωση για ταξίδια) σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα συγκεκριμένων επωνυμιών.

17. Το προεπιλεγμένο νόμισμα στο Πορτοφόλι σας καθορίζεται από την τοποθεσία, την κατοικία σας ή διαφορετικό νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε. Εάν λάβετε Επιβραβεύσεις σε διαφορετικό νόμισμα, θα τις μετατρέψουμε στο προεπιλεγμένο από εσάς νόμισμα Πορτοφολιού ή σε άλλο νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε, χρησιμοποιώντας τη Συναλλαγματική ισοτιμία μας.

18. Εάν εκδόθηκε μια Επιβράβευση επειδή κάνατε κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, τυχόν σχετικές Επιβραβεύσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα διαγραφούν από το Πορτοφόλι σας σε περίπτωση που ακυρωθεί αυτή η Ταξιδιωτική Εμπειρία.

19. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε Επιβράβευση προέκυψε από απάτη ή κακή χρήση.

20. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε λάβει μια Επιβράβευση που δικαιούστε, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας το αργότερο έως 12 μήνες αφότου προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία θεωρείτε ότι δικαιούστε την Επιβράβευση. Προσκομίστε οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο έχετε στη διάθεσή σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό εντός 12 μηνών, αυτόματα δεν θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Επιβράβευση και δεν θα μπορείτε να τη διεκδικήσετε.

21. Κάθε Πίστωση έχει ημερομηνία λήξης, την οποία μπορείτε να βρείτε στη δραστηριότητα στις «Επιβραβεύσεις & Πορτοφόλι», στο Πορτοφόλι σας. Εάν έχετε Επιβραβεύσεις που μπορεί να λήξουν σύντομα, ενδέχεται να επιλέξουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω email και αυτόματων ειδοποιήσεων.

Για ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα ζητήσει Πληρωμή εκ των προτέρων ή/και πληρωμή την οποία θα καταβάλετε κατά τη διάρκεια της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας. Σημειώστε ότι σε περίπτωση πληρωμών με το Πορτοφόλι (για παράδειγμα, όταν επιλέγετε να πληρώσετε αργότερα για μια Κράτηση σε κατάλυμα), θα χρεώσουμε το Πορτοφόλι σας για τις επιλεγμένες Επιβραβεύσεις κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης. Επομένως, οι Επιβραβεύσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αμέσως, ενώ τυχόν υπόλοιπο ποσό θα χρεωθεί σύμφωνα με την πολιτική πληρωμών που ισχύει για την Κράτησή σας.

Πορτοφόλι

22. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Θα κοινοποιηθούν σε Εταιρείες του ομίλου ή σε Παρόχους Υπηρεσιών όπως απαιτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πορτοφολιού. Επιβραβεύσεις που έχουν χαθεί, κλαπεί ή έχουν λήξει δεν θα αντικατασταθούν.

23. Οι υποχρεώσεις σας:

 • Έχετε ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι (και παραμένουν) ορθές, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες
 • Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσης στον Λογαριασμό σας, προκειμένου να προστατεύσετε το Πορτοφόλι σας.

24. Σε περίπτωση που δεν τηρείτε τους κανόνες της παρούσας ενότητας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε αυτόματα τη λειτουργία του Πορτοφολιού σας.

25. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Πορτοφόλι ή τις Επιβραβεύσεις σας με τρόπο παραπλανητικό, αθέμιτο, επιβλαβή ή παράνομο.

26. Μπορούμε να συμψηφίσουμε ή να ρυθμίσουμε τις Επιβραβεύσεις σας, στο σύνολό τους ή εν μέρει, έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουμε εμείς (ή Εταιρεία του Ομίλου) εναντίον σας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς προειδοποίηση.

27. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οποιαδήποτε πτυχή του προγράμματος του Πορτοφολιού ή των Επιβραβεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να τροποποιήσουμε:

 • τους παρόντες όρους σχετικά με τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι
 • τα κριτήρια συμμετοχής
 • τις Επιβραβεύσεις που παρέχουμε

28. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων σε περίπτωση που κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή ή διακόψουμε εντελώς την παροχή της υπηρεσίας Πορτοφολιού.

29. Εάν διακόψουμε την παροχή της υπηρεσίας του Πορτοφολιού, όλες οι Επιβραβεύσεις που δεν έχουν λήξει θα ισχύουν για άλλους 12 μήνες.

A14. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα στην Πλατφόρμα μας (τεχνολογία, περιεχόμενο, εμπορικά σήματα, εμφάνιση και όψη κ.λπ.) ανήκουν στην Booking.com (ή στους δικαιοπαρόχους της) και χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα μας συμφωνείτε να το κάνετε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και τηρώντας τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους A14.2 και A14.3 παρακάτω.

2. Δεν έχετε το δικαίωμα να παρακολουθείτε, να αντιγράφετε, να αποσπάτε/ανιχνεύετε δεδομένα, να κατεβάζετε, να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με διαφορετικό τρόπο οποιοδήποτε στοιχείο της Πλατφόρμας μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια της Booking.com ή των δικαιοπαρόχων της.

3. Παρακολουθούμε στενά κάθε επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα μας και θα μπλοκάρουμε κάθε πρόσωπο (και αυτοματοποιημένο σύστημα) το οποίο υποπτευόμαστε ότι:

 • διενεργεί υπερβολικό αριθμό αναζητήσεων
 • χρησιμοποιεί συσκευή ή λογισμικό για να συλλέξει τιμές ή άλλες πληροφορίες
 • προβαίνει σε ενέργειες που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την πλατφόρμα μας.

4. Ανεβάζοντας κάποιο σχόλιο/μια φωτογραφία στην Πλατφόρμα μας, επιβεβαιώνετε ότι πληροί τις Προδιαγραφές και οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και ότι:

 • είναι αληθινή (δεν έχετε αλλοιώσει την εικόνα, για παράδειγμα, ή έχετε ανεβάσει φωτογραφία άλλου καταλύματος)
 • δεν περιέχει ιούς
 • έχετε την άδεια να την μοιραστείτε μαζί μας
 • σας ανήκουν (ή έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε) τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχει
 • επιτρέπεται να τη χρησιμοποιούμε στην Πλατφόρμα μας και για οποιουσδήποτε άλλους εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ και της διαφήμισης), σε οποιοδήποτε μέσο, παγκοσμίως, εκτός εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να τη χρησιμοποιούμε.
 • δεν παραβιάζει τα δικαιώματα περί απορρήτου άλλων προσώπων
 • αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για τυχόν νομικές αξιώσεις έναντι της Booking.com που σχετίζεται με αυτήν.

5. Προς διευκρίνιση: δεν φέρουμε ευθύνη για καμία εικόνα που ανεβαίνει στην Πλατφόρμα μας και έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε εικόνα κατά την κρίση μας (για παράδειγμα, εάν διαπιστώσουμε ότι μια εικόνα δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια).

A15. Τι να κάνετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα;

1. Εάν έχετε ερωτήματα ή παράπονα, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στην Κράτησή σας, ή μέσω της εφαρμογής μας ή μέσω του Κέντρου Βοήθειας (όπου θα βρείτε επίσης ορισμένες χρήσιμες Συχνές Ερωτήσεις). Μπορείτε να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρέχοντας:

 • τον αριθμό επιβεβαίωσης της Κράτησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον κωδικό PIN στην Booking.com (εάν έχετε) και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε όταν πραγματοποιήσατε την Κράτηση
 • σύντομη περιγραφή του ζητήματος καθώς και με ποιον τρόπο θα θέλετε να σας βοηθήσουμε
 • τυχόν συνοδευτικά έγγραφα (κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, φωτογραφίες, αποδείξεις κ.λπ.)

2. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα καταγράφονται, και τα πιο επείγοντα αντιμετωπίζονται ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας.

3. Εάν είστε κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην πλατφόρμα ΗΕΔ (Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ec.europa.eu/odr). Εξαρτάται από το είδος του παραπόνου σας:

 • εάν αφορούσε κατάλυμα, πτήση ή αξιοθέατο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ΗΕΔ
 • εάν αφορούσε χερσαίο μέσο μεταφοράς, δεν μπορείτε (επειδή για τα χερσαία μέσα μεταφοράς οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της Booking.com Transport Limited και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πια μέλος της ΕΕ).

4. Εάν είστε κάτοικοι της Δημοκρατίας της Τσεχίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας - Κεντρική Επιθεώρηση, Τμήμα Επίλυσης Διαφορών, με καταχωρισμένη έδρα στην οδό Štěpánská 15, Πράγα (2ο δημοτικό διαμέρισμα), ταχυδρομικός κώδικας: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Εάν είστε κάτοικοι Βραζιλίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Ομοσπονδιακή Πλατφόρμα Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Βραζιλίας (consumidor.gov.br/).

6. Προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφορές απευθείας με εσάς και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβληθούμε σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών τις οποίες διαχειρίζονται ανεξάρτητοι πάροχοι.

7. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε νομικές διαδικασίες ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο» (Α19).

A16. Επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας

1. Μπορεί να σας βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την Ταξιδιωτική Εμπειρία ή για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Παρόχου Υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα διαβάσει οτιδήποτε του αποστείλετε ή πως θα κάνει οτιδήποτε ζητήσετε. Από μόνο του το γεγονός ότι έρχεστε σε επικοινωνία με τον Πάροχο ή ότι ο Πάροχος έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας, δεν σημαίνει ότι αποτελεί βάση νομικής ενέργειας. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας.

A17. Μέτρα κατά της μη αποδεκτής συμπεριφοράς

1. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων των αξιών μας και των Προδιαγραφών και οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο) ή δεν συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στις εξής ενέργειες:

 • να σας εμποδίσουμε να κάνετε Κρατήσεις,
 • να ακυρώσουμε τυχόν Κρατήσεις που έχετε κάνει ήδη,
 • να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιείτε:
  • την Πλατφόρμα μας,
  • την Εξυπηρέτηση πελατών,
  • τον Λογαριασμό σας

2. Εάν, ως αποτέλεσμα, ακυρώσουμε μια Κράτηση, ενδέχεται (ανάλογα με τις περιστάσεις) να μην δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ακυρώσαμε την Κράτησή σας, εκτός εάν η εν λόγω ενημέρωση (α) αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και (β) αποτρέπει ή εμποδίζει τον εντοπισμό ή την πρόληψη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουμε λανθασμένα ακυρώσει την Κράτησή σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

A18. Περιορισμός ευθύνης

1. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν περιορίζει την ευθύνη μας (ή του Παρόχου Υπηρεσίας) (i) σε περίπτωση κατά την οποία εμείς (ή ο Πάροχος) δείξαμε (ή έδειξε) αμέλεια και ως αποτέλεσμα προέκυψε θάνατος ή σωματική βλάβη, (ii) σε περίπτωση απάτης ή παραπλανητικής δήλωσης, (iii) αναφορικά με βαριά αμέλεια ή ηθελημένη ανάρμοστη συμπεριφορά ή (iv) εάν η εν λόγω ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί νομίμως.

2. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσμα.

3. Δεν φέρουμε ευθύνη για:

 • απώλειες ή ζημίες που δεν ήταν εύλογα προβλέψιμες όταν κάνατε την Κράτησή σας ή συνάψατε τους παρόντες Όρους ή
 • οποιοδήποτε συμβάν το οποίο ήταν εύλογα εκτός του ελέγχου μας.

4. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Παρόχων Υπηρεσιών, εκτός από ό,τι ρητά ορίζουμε στους παρόντες Όρους, για παράδειγμα στην Ενότητα A4.

5. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η μεγαλύτερη ευθύνη που φέρουμε εμείς ή ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσίας (είτε για ένα συμβάν είτε για σειρά συμβάντων) είναι οι εύλογα προβλέψιμες απώλειες ή ζημίες σας σε σχέση με τις Κρατήσεις σας.

6. Προς διευκρίνιση, οι παρόντες Όροι ισχύουν ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν δίνει δικαίωμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από τον Πάροχο Υπηρεσίας.

7. Ενδέχεται να προστατεύεστε από τους υποχρεωτικούς νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι διασφαλίζουν για εσάς δικαιώματα που οι όροι καμίας εταιρείας δεν είναι σε θέση να παρακάμψουν. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ αυτών των νόμων και κανονισμών και των παρόντων Όρων, θα υπερισχύουν οι εν λόγω υποχρεωτικοί νόμοι και κανονισμοί περί προστασίας των καταναλωτών.

A19. Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο

1.Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή το αγγλικό δίκαιο (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς). Μπορείτε επίσης να βασίζεστε στην εθνική σας νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, εάν είστε καταναλωτής που ζει σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας («Ευρώπη»).

Εάν είστε καταναλωτής που ζει εκτός Ευρώπης, στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οι παρόντες Όροι διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή το αγγλικό δίκαιο (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

2. Εάν είστε καταναλωτής που ζει στην Ευρώπη (όπως ορίζεται παραπάνω):

 • Μπορείτε να κινήσετε νομική διαδικασία εναντίον μας:
  • στα δικαστήρια της χώρας όπου ζείτε ή
  • στα δικαστήρια του Άμστερνταμ (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή της Αγγλίας και της Ουαλίας (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).
 • Μπορούμε να κινήσουμε νομική διαδικασία εναντίον σας στα δικαστήρια της χώρας όπου ζείτε.

Εάν είστε καταναλωτής που ζει εκτός της Ευρώπης, στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα υποβληθεί αποκλειστικά στα δικαστήρια του Άμστερνταμ (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή της Αγγλίας και της Ουαλίας (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

A20. Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

1. Εάν:

 • αφού επιλέξετε και πληρώσετε για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στην Πλατφόρμα, ή
 • πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω ενός συνδέσμου που σας παρέχουμε το αργότερο έως 24 ώρες μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης της αρχικής σας Κράτησης μαζί μας,

ΔΕΝ θα επωφεληθείτε από δικαιώματα που ισχύουν για πακέτα σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2015/2302 ή των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς του 2018 (μαζί, «Απαιτήσεις για τα Οργανωμένα Ταξίδια»). Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη σωστή παροχή των εν λόγω ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσίας.

2. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού και όχι ενός πακέτου. Στην περίπτωση αυτήν, η Booking.com εξασφαλίζει προστασία, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στη Booking.com για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση αυτό δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού Παρόχου Υπηρεσίας.

3. Η Booking.com έχει επεκτείνει οικειοθελώς την εν λόγω προστασία έναντι αφερεγγυότητας σε καταναλωτές εκτός της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κάνει κρατήσεις για έναν αριθμό ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της Booking.com και οι οποίες αποτελούν Συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς στο πλαίσιο των Απαιτήσεων για τα Οργανωμένα Ταξίδια. Η επέκταση αυτή ισχύει μόνο για πληρωμές που εισπράττονται από την Booking.com.

4. Η Booking.com έχει συνάψει προστασία κατά της αφερεγγυότητας μέσω τραπεζικής εγγύησης με την Deutsche Bank που διαχειρίζεται η Sedgwick International UK για χρηματικά ποσά που καταβάλλονται απευθείας στην Booking.com.

5. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Sedgwick International UK σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών απορριφθεί λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com.

6. Σημείωση: Αυτή η προστασία κατά της αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με μέρη εκτός της Booking.com, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται παρά την αφερεγγυότητα της Booking.com.

7. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, όπως αυτή έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

A21. Όρος τροποποίησης

1. Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους. Όταν οι εν λόγω αλλαγές είναι ουσιώδεις, θα σας ενημερώσουμε πριν από την έναρξη ισχύος τους, εκτός εάν οι αλλαγές απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Εάν δεν αποδέχεστε τις αλλαγές, μην χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας.

3. Διαφορετικά, η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας μας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων αλλαγών θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

4. Τυχόν υπάρχουσες Κρατήσεις θα συνεχίσουν να διέπονται από τους Όρους που ίσχυαν κατά την πραγματοποίηση της Κράτησης.

Β. Καταλύματα

B1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα Καταλύματα. Ισχύει όπως και η ενότητα Α (η οποία ισχύει για όλες τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες).

B2. Συμβατική σχέση

1. Όταν κάνετε (ή ζητάτε να κάνετε) μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Εμείς δεν είμαστε «συμβαλλόμενο μέρος».

2. Η Πλατφόρμα ανήκει στην Booking.com B.V., η οποία και διαχειρίζεται τη λειτουργία της.

3. Στην Πλατφόρμα μας εμφανίζονται μόνο τα Καταλύματα που έχουν εμπορική σχέση μαζί μας (σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω μιας συνεργαζόμενης εταιρείας - ανατρέξτε στην «Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία» στην ενότητα Β7.2 παρακάτω) ή με τους Παρόχους συνδεσιμότητας και δεν εμφανίζονται απαραίτητα όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους.

4. Οι πληροφορίες που αφορούν τους Παρόχους Υπηρεσιών (π.χ. παροχές, κανονισμοί καταλύματος και μέτρα βιωσιμότητας) και οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες (π.χ. τιμές, διαθεσιμότητα και πολιτικές ακύρωσης) βασίζονται στις πληροφορίες που μας δίνουν.

B3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να διαθέσουν τα Καταλύματά τους και στην οποία μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να τα συγκρίνετε και να κάνετε κράτηση σε αυτά. Προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία με βάση τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας (συμπεριλαμβανομένου των όσων μας λέτε), ώστε να μπορείτε να κάνετε κράτηση για το ιδανικό Κατάλυμα μαζί μας. Η Πλατφόρμα μας σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε Καταλύματα σε όλο τον κόσμο και τα αποτελέσματα της αναζήτησης που εμφανίζουμε σας διευκολύνουν να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.

2. Αφού κάνετε κράτηση για ένα Κατάλυμα, επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία της Κράτησής σας τόσο σε εσάς όσο και στον Πάροχο Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των επισκεπτών.

3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορείτε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για οτιδήποτε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας (διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο).

B4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Συμπληρώστε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους καθώς και τους όρους που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

3. Φροντίστε το Κατάλυμα και τα έπιπλά του, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα και αφήστε τα πάντα στην κατάσταση στην οποία τα βρήκατε κατά την άφιξή σας. Σε περίπτωση που κάτι σπάσει, καταστραφεί ή χαθεί, βεβαιωθείτε ότι θα το αναφέρετε στο προσωπικό (το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν κάνετε check-out).

4. Εγγυηθείτε την ασφάλεια του καταλύματος και του περιεχομένου του κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Μην αφήνετε, για παράδειγμα, πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα.

B5. Τιμή και πληρωμή

1. Δείτε την ενότητα «Τιμές» (Α6) και την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

B6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

B7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Σας επιστρέφουμε τη διαφορά

1. Θέλουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή τιμή κάθε φορά. Εάν, αφού κάνετε κράτηση Καταλύματος μαζί μας, βρείτε το ίδιο Κατάλυμα (με τους ίδιους όρους) σε χαμηλότερη τιμή σε άλλον ιστότοπο, υποσχόμαστε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά, βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Επιστροφής της Διαφοράς.

Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία

2. Κάποιες προσφορές στην πλατφόρμα μας επισημαίνονται ως «Προσφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία». Αυτό σημαίνει ότι προέρχονται από κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με την Booking.com, και όχι απευθείας από κάποιον Πάροχο Υπηρεσίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία για την οποία κάνετε κράτηση:

 • Πρέπει να πληρωθεί τη στιγμή της κράτησης
 • Δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ωστόσο, εάν παρέχει δωρεάν ακύρωση, θα έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει εγκαίρως.
 • Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές (προωθήσεις, κίνητρα ή επιβραβεύσεις)
 • Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί ή να σχολιαστεί στην Πλατφόρμα μας.

Κίνητρα τιμών από την Booking.com

3. Κάποιες μειώσεις τιμών που βλέπετε χρηματοδοτούνται από εμάς, όχι από τον Πάροχο Υπηρεσίας. Απλώς καταβάλλουμε εμείς ένα μέρος του κόστους.

Αίτημα κράτησης

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα βρείτε ένα κουμπί με την ένδειξη «Αίτημα κράτησης» στη σελίδα του καταλύματος. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί (στην οθόνη ή/και μέσω email).

Πολιτική ζημιών

5. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ορισμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών αναφέρονται σε «πολιτική ζημιών». Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος από το γκρουπ σας χάσει ή καταστρέψει κάτι:

 • θα πρέπει να ενημερώσετε τον Πάροχο Υπηρεσίας
 • αντί να σας χρεώσει απευθείας, ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες να υποβάλλει αίτημα για πληρωμή ζημιάς μέσω της Πλατφόρμας μας, με τον αριθμό της κράτησής σας
 • σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την ενέργεια, θα σας ενημερώσουμε ώστε να μας πείτε αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο και αν συμφωνείτε ή όχι με τη χρέωση, και έπειτα:
  • εάν συμφωνείτε, θα σας χρεώσουμε εκ μέρους του
  • εάν διαφωνείτε, θα διερευνήσουμε το ζήτημα και θα αποφασίσουμε εάν θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση.

6. Σύμφωνα με την πολιτική ζημιών, υπάρχει ένα όριο στο ποσό που μπορεί να σας χρεώσει ένας Πάροχος Υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας μας (το όριο εμφανίζεται κατά την κράτηση). Ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να εγείρει νομική αξίωση εναντίον σας εκτός της πολιτικής ζημιών, στην οποία περίπτωση το όριο δεν ισχύει.

7. Οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται, αφορά εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας. Εμείς απλώς συντονίζουμε την πληρωμή εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσίας.

8. Η πολιτική ζημιών δεν σχετίζεται με τη γενική καθαριότητα, τη φθορά της καθημερινότητας, τυχόν εγκλήματα (όπως κλοπή) ή μη φυσικές «ζημιές» (π.χ. πρόστιμα για κάπνισμα ή για παρουσία κατοικίδιων).

9. Ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτήσει «εγγύηση ζημιών» πριν ή κατά το check-in. Σε περίπτωση που ζητήσει, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης. Ωστόσο, αυτό δεν σχετίζεται με την «πολιτική ζημιών». Δεν εμπλεκόμαστε σε κανέναν οικονομικό διακανονισμό που σχετίζεται με εγγυήσεις ζημιών.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

10. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, την κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και άλλα), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας, η οποία αποτελεί επίσης μέρος των Όρων μας.

Γ. Αξιοθέατα

Γ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα Αξιοθέατα. Ισχύει όπως και η ενότητα Α (η οποία ισχύει για όλες τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες).

Γ2. Συμβατική σχέση

1. Δεν πωλούμε/μεταπωλούμε, προσφέρουμε ή παρέχουμε Αξιοθέατα για δικό μας λογαριασμό. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Αξιοθέατο, συνάπτετε απευθείας σύμβαση με (α) τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με (β) τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (εάν μεταπωλεί το Αξιοθέατο), όπως γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της κράτησης.

2. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Παρόχου Υπηρεσίας/Μεσολαβητή - τρίτου μέρους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το εισιτήριό σας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με την Κράτησή σας, εκτός από όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους.

Γ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών και (κατά διαστήματα) οι Μεσολαβητές - Τρίτα μέρη μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε κράτηση για Αξιοθέατο, θα παρέχουμε σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας/Μεσολαβητή - Τρίτο μέρος (κατά περίπτωση) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την Κράτηση. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας/Μεσολαβητής - τρίτο μέρος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες πέρα από το όνομά σας, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης.

3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορείτε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για οτιδήποτε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας (διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο).

Γ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας/Μεσολαβητής - τρίτο μέρος (κατά περίπτωση) να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας, καθώς και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας/Μεσολαβητή - τρίτου μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

Γ5. Τιμή και πληρωμή

1. Όταν κάνετε κράτηση για ένα Αξιοθέατο, θα συντονίσουμε εμείς την πληρωμή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

Γ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

Γ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

1. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, την κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και άλλα), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας, η οποία αποτελεί επίσης μέρος των Όρων μας.

Δ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Δ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την Ενοικίαση αυτοκινήτου. Ισχύει όπως και η ενότητα Α (η οποία ισχύει για όλες τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες).

Δ2. Συμβατική σχέση

1. Τις σελίδες ενοικίασης αυτοκινήτων σε αυτήν την Πλατφόρμα διαχειρίζεται η Booking.com Transport Limited. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία (Αριθμός: 05179829) στην ακόλουθη διεύθυνση: 6 Goods Yard Street, Μάντσεστερ, M3 3BG, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός ΑΦΜ: GB 855349007. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι η διαδικασία πραγματοποίησης μιας Κράτησης με την Booking.com Transport Limited διέπεται από τους παρόντες Όρους – αν και η καθεαυτή Ενοικίασή σας θα διέπεται από το Συμφωνητικό Ενοικίασης με τον Πάροχο Υπηρεσίας (το οποίο υπογράφετε κατά την παραλαβή).

2. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, η Κράτησή σας πραγματοποιείται είτε (α) με εμάς είτε (β) απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις:

 • οι Όροι μας διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Όταν σας αποστέλλουμε την Επιβεβαίωση της κράτησης, συνάπτετε σύμβαση μαζί μας
 • το Συμφωνητικό Ενοικίασης διέπει την ίδια την Ενοικίαση. Κατά την υπογραφή του στον γκισέ της εταιρείας ενοικίασης, συνάπτετε σύμβαση με τον Πάροχο Υπηρεσίας (αλλά θα δείτε και θα αποδεχτείτε τους βασικούς όρους κατά την κράτηση του αυτοκινήτου).

Σε όλη την ενότητα Δ, ως «Πάροχος Υπηρεσίας» νοείται η εταιρεία ενοικίασης που παρέχει το αυτοκίνητο.

3. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα λάβετε την Επιβεβαίωση της Κράτησης μόλις ολοκληρώσετε την Κράτησή σας, αλλά εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν επιβεβαιώσει την Ενοικίασή σας αμέσως, δεν θα εισπράξουμε την πληρωμή ούτε θα σας αποστείλουμε την Επιβεβαίωση της Κράτησης έως ότου το κάνει.

4. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των παρόντων Όρων και του Συμφωνητικού Ενοικίασης, θα ισχύει το Συμφωνητικό Ενοικίασης.

5. Κύριος οδηγός (το άτομο του οποίου τα στοιχεία έχουν εισαχθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης) είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να τροποποιήσει, να ακυρώσει την Κράτηση ή να συζητήσει μαζί μας για αυτήν, εκτός εάν μας ενημερώσει ότι έχει ορίσει κάποιον άλλον για να το κάνει αυτό.

Δ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Δεν σας εγγυόμαστε ότι θα λάβετε την ακριβή μάρκα και το μοντέλο για τα οποία κάνατε κράτηση (εκτός εάν αυτό δηλώνεται ρητά). Η φράση «ή παρόμοιο» σημαίνει ότι θα μπορούσατε να λάβετε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο (π.χ. στο ίδιο μέγεθος, με το ίδιο κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.). Οι εικόνες του αυτοκινήτου είναι μόνον ενδεικτικές.

3. Αφού κάνετε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο:

 • παρέχουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. το ονοματεπώνυμο του Κύριου Οδηγού και το τηλέφωνο επικοινωνίας του)
 • θα επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες Παραλαβής (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας και πληροφορίες σχετικά με το τι θα πρέπει να έχετε μαζί σας).

Δ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να μας παράσχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κανονίσουμε την Κράτησή σας (στοιχεία επικοινωνίας, Ώρα Παραλαβής κ.λπ.).

2. Πρέπει να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και το Συμφωνητικό Ενοικίασης και να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτά, καθώς και να αναγνωρίσετε ότι εάν τα παραβιάσετε:

 • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
 • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
 • το προσωπικό στο γκισέ ενδέχεται να αρνηθεί να σας δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

3. Πρέπει να ελέγξετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την Ενοικίασή σας, καθώς πολλά στοιχεία (απαιτήσεις διπλώματος οδήγησης, ύψος εγγύησης, απαιτούμενα έγγραφα, δεκτές πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) διαφοροποιούνται ανά Ενοικίαση. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά:

 • τους παρόντες Όρους
 • τους βασικούς όρους του Συμφωνητικού Ενοικίασης, τους οποίους θα δείτε κατά την κράτηση, και
 • το ίδιο το Συμφωνητικό Ενοικίασης, που θα λάβετε κατά την Παραλαβή.

4. Πρέπει να βρίσκεστε στο γκισέ ενοικίασης μέχρι την Ώρα Παραλαβής (σημειώστε ότι ορισμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών έχουν μια «περίοδο χάριτος» για την παραλαβή σε περίπτωση που καθυστερήσετε). Εάν φτάσετε μετά την Ώρα Παραλαβής (και μετά την περίοδο χάριτος για την παραλαβή, εάν υπάρχει), το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο και ενδέχεται να μην δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από τον Πάροχο Υπηρεσίας. Ελέγξτε το Συμφωνητικό Ενοικίασης για περισσότερες πληροφορίες (κατά την κράτηση του αυτοκινήτου σας, ελέγξτε τις «Σημαντικές πληροφορίες», οι οποίες σας ενημερώνουν για τυχόν περίοδο χάριτος και τις οποίες αποδέχεστε κατά την ολοκλήρωση της κράτησης). Εάν πιστεύετε ότι θα καθυστερήσετε, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με εμάς, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε καθυστέρηση πτήσης και έχετε δώσει τον αριθμό της πτήσης σας.

5. Στους βασικούς όρους της Ενοικίασης αναγράφεται τι πρέπει να διαθέτει ο Κύριος Οδηγός κατά την Παραλαβή. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όταν φτάσει στο γκισέ ενοικίασης, ο οδηγός θα προσκομίσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο (π.χ. δίπλωμα οδήγησης, κάποιο απαιτούμενο έγγραφο ταυτότητας και πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης).

6. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος οδηγός έχει το δικαίωμα και είναι κατάλληλος να οδηγεί το αυτοκίνητο.

7. Πρέπει να δείξετε στο προσωπικό στο γκισέ το πλήρες και έγκυρο δίπλωμα οδήγησης κάθε οδηγού, το οποίο πρέπει να κατέχουν για τουλάχιστον έναν χρόνο (ή και περισσότερο, σε ορισμένες περιπτώσεις). Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης κάποιου οδηγού φέρει παρατηρήσεις/βαθμούς ποινής, ενημερώστε μας μόλις το αντιληφθείτε, καθώς ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να μην του επιτρέψει να οδηγήσει.

8. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όποιος οδηγός έχει δίπλωμα οδήγησης που έχει εκδοθεί στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία, έχει λάβει «κωδικό ελέγχου» του διπλώματος όχι περισσότερο από 21 ημέρες πριν από την Παραλαβή.

9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε οδηγός θα έχει τη δική του Διεθνή Άδεια Οδήγησης (σε περίπτωση που είναι απαραίτητο), καθώς και το δίπλωμα οδήγησής του. Επισημαίνεται ότι όλοι οι οδηγοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το δίπλωμα οδήγησής τους (και τη Διεθνή Άδεια Οδήγησης, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο).

10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι για κάθε παιδί υπάρχει το κατάλληλο παιδικό κάθισμα, εάν είναι απαραίτητο.

11. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της Ενοικίασης (ατύχημα, βλάβη κ.λπ.), πρέπει να:

 • έρθετε σε επαφή με τον Πάροχο Υπηρεσίας
 • μην επιτρέψετε καμία επισκευή χωρίς τη συναίνεση του Παρόχου Υπηρεσίας (εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το Συμφωνητικό Ενοικίασης)
 • κρατήσετε όλα τα έγγραφα (λογαριασμοί επισκευής, αστυνομικές αναφορές κ.λπ.) για να τα μοιραστείτε με εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/την ασφαλιστική εταιρεία.

Δ5. Τιμή και πληρωμή

1. Η Booking.com Transport Limited θα διευθετήσει την πληρωμή για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

Πρόσθετα έξοδα και τέλη

2. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για νεαρούς οδηγούς για κάθε οδηγό που είναι κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία (π.χ. 25 ετών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για οδηγούς τρίτης ηλικίας για κάθε οδηγό πάνω από μια ορισμένη ηλικία (π.χ. 65 ετών). Κατά την πραγματοποίηση κράτησης στην Πλατφόρμα μας, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία του Κύριου Οδηγού, ώστε να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την ηλικία - τις οποίες θα καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

3. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα σας χρεώσει τέλος μονής διαδρομής σε περίπτωση που παραδώσετε το αυτοκίνητο σε διαφορετική τοποθεσία. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να συμπληρώσετε την τοποθεσία παράδοσης κατά την κράτηση, για να σας ενημερώσουμε αν αυτό είναι δυνατό και να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες που σχετίζονται με τυχόν χρέωση μονής διαδρομής, την οποία καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

4. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια διασυνοριακή χρέωση για τη μετακίνηση του αυτοκινήτου σε διαφορετική χώρα/κράτος/νησί. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε εμάς ή/και τον Πάροχο Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν (αυτό πρέπει να γίνει πριν από την Παραλαβή).

5. Η τιμή της Ενοικίασής σας υπολογίζεται ανά 24ωρο, επομένως (π.χ.) μια ενοικίαση 25 ωρών θα κοστίσει όσο και μια ενοικίαση 48 ωρών.

6. Εάν, έπειτα από την Παραλαβή, αποφασίσετε ότι θέλετε να κρατήσετε το αυτοκίνητο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Θα σας ενημερώσει σχετικά με το πόσο θα κοστίσει αυτό και θα συνάψετε ένα νέο συμβόλαιο μαζί του. Εάν παραδώσετε το αυτοκίνητο με καθυστέρηση χωρίς να το έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων, ενδέχεται επίσης να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρέωση.

Πρόσθετες παροχές

7. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πληρώσετε για προαιρετικές πρόσθετες παροχές (παιδικά καθίσματα, σύστημα GPS, χειμερινά ελαστικά κ.λπ.) όταν κάνετε κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σίγουρο ότι θα πάρετε αυτές τις παροχές κατά την Παραλαβή.

8. Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς θα ζητήσετε κάποιες πρόσθετες παροχές κατά την κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση:

 • πληρώνετε για αυτές κατά την παραλαβή, και
 • ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους για εσάς.

Δ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Υπερβαίνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ακόμη και αν η τοπική νομοθεσία δεν απαιτεί να σας προσφέρουμε συγκεκριμένα δικαιώματα ακύρωσης, εμείς εγγυόμαστε ότι θα σεβαστούμε την πολιτική σχετικά με την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτησή σας.

2. Οι ακόλουθοι όροι «Ακυρώσεων και Τροποποιήσεων» εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις εκτός από:

 • Κρατήσεις με τις εταιρείες Dollar ή Thrifty που έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 26 Ιανουαρίου 2021 (ανατρέξτε στους όρους ενοικίασης)
 • Κρατήσεις με την ένδειξη «με μη επιστρέψιμη τιμή» (δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια κράτηση με μη επιστρέψιμη τιμή και δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που την ακυρώσετε).

Ακυρώσεις

3. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε ακύρωση:

 • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της ενοικίασης, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 48 ώρες πριν, ή την ώρα που βρίσκεστε στο γκισέ, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε μείον το κόστος ενοικίασης 3 ημερών. Έτσι, αν η ενοικίαση του αυτοκινήτου ήταν για διάστημα 3 ημερών ή λιγότερο δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
 • ΜΕΤΑ την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασής σας (ή εάν απλά δεν εμφανιστείτε), δε θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

4. Το προσωπικό στο γκισέ της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την παράδοση του αυτοκινήτου, εάν (για παράδειγμα):

 • Δεν φτάσετε στην ώρα σας
 • Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να νοικιάσετε αυτοκίνητο
 • Δεν διαθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα
 • Ο κύριος οδηγός δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης για το αυτοκίνητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του Παρόχου Υπηρεσίας, ανατρέξτε στις «Σημαντικές πληροφορίες» που είναι διαθέσιμες κατά την κράτηση ή στο Συμφωνητικό Ενοικίασης που υπογράφετε στο γκισέ.

Εάν αρνηθούν να σας παραδώσουν το αυτοκίνητο, καλέστε μας αμέσως από το γκισέ ενοικίασης, για να ακυρώσετε την Κράτησή σας. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που πληρώσατε, αφού αφαιρεθεί το κόστος των 3 ημερών της Ενοικίασης. Εάν δεν το κάνετε, η χρέωση ακύρωσης θα είναι το πλήρες κόστος της Ενοικίασης, εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση μας έχει κοστίσει σημαντικά λιγότερο από αυτό.

Τροποποιήσεις (αλλαγές στην Κράτησή σας)

5. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην Κράτησή σας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την καθορισμένη παραλαβή του αυτοκινήτου.

6. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω της εφαρμογής μας ή του ιστοχώρου μας (στη «Διαχείριση Κράτησης»).

7. Δεν επιβάλλεται διαχειριστικό τέλος για την αλλαγή της Κράτησής σας, αλλά τυχόν αλλαγές που κάνετε ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή ενοικίασης. Ορισμένες φορές, ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε μια Κράτηση είναι να την ακυρώσουμε και να κάνουμε μια νέα. Στην περίπτωση αυτήν ενδέχεται να σας χρεώσουμε ακυρωτικά εκ μέρους της εταιρείας ενοικίασης.

8. Σε περίπτωση που μια αλλαγή στην Κράτησή σας επιφέρει αλλαγή στην τιμή ή κάποια χρέωση ακύρωσης, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Αλλαγές που πραγματοποιούμε εμείς

9. Σε περίπτωση που εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτησή σας (π.χ. εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να σας παράσχει το αυτοκίνητο), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την αλλαγή αυτή, θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση και να διεκδικήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ανεξαρτήτως του πόσο κοντινή χρονικά είναι η ημερομηνία της Ενοικίασης), αλλά δεν φέρουμε πρόσθετη ευθύνη για τυχόν άμεσα ή έμμεσα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν (π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων ή ταξί).

Δ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Γενικά

1. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον μιας ηλικίας για να ενοικιάσουν ή να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο ηλικίας. Τα ηλικιακά όρια μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον Πάροχο Υπηρεσίας, την τοποθεσία και τον τύπο αυτοκινήτου.

2. Μόνον οι οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στο Συμφωνητικό Ενοικίασης μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο.

3. Δεν πρέπει να μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε άλλη χώρα/κράτος/νησί ή/και να το παραδώσετε σε διαφορετική τοποθεσία χωρίς να το έχετε κανονίσει εκ των προτέρων.

Παραλαβή αργότερα/παράδοση νωρίτερα

4. Σε περίπτωση που παραλάβετε το αυτοκίνητό σας αργότερα (βλ. Δ4.4 παραπάνω) ή το παραδώσετε νωρίτερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί στην Επιβεβαίωση Κράτησης, ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν θα σας επιστρέψει τα χρήματα για τη χρονική περίοδο μη χρήσης του αυτοκινήτου.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

5. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, την κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και άλλα), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας, η οποία αποτελεί επίσης μέρος των Όρων μας.

Ε. Πτήσεις

E1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις Πτήσεις. Ισχύει όπως και η ενότητα Α (η οποία ισχύει για όλες τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες).

E2. Συμβατική σχέση

1. Οι περισσότερες Πτήσεις στην Πλατφόρμα μας παρέχονται μέσω ενός Μεσολαβητή - τρίτο μέρος, που λειτουργεί ως ενδιάμεσος με τις αεροπορικές εταιρείες.

2. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Δεν αποτελούμε «συμβαλλόμενο μέρος» στην Κράτησή σας. Όταν κάνετε κράτηση, συνάπτετε (i) μια Σύμβαση Διαμεσολάβησης με τον μεσολαβητή - τρίτο μέρος (για το εισιτήριο) και (ii) μια Σύμβαση Μεταφοράς με την αεροπορική εταιρεία (για την ίδια την Πτήση).

3. Εάν κάνετε κράτηση πρόσθετων παροχών (επιπλέον αποσκευές, ασφάλιση κ.λπ.) συνάπτετε απευθείας σύμβαση με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος ή με άλλη εταιρεία. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτήν τη σύμβαση.

4. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Τρίτου Μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το εισιτήριό σας και για τυχόν πρόσθετες παροχές που ενδέχεται να αγοράσετε και (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) δεν φέρουμε ευθύνη ούτε σχετικά με την κράτησή σας.

E3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε κράτηση για την Πτήση σας, τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. τα ονοματεπώνυμα του/-ων ταξιδιώτη/-ών) παρέχονται στον Πάροχο Υπηρεσίας.

3. Ανάλογα με τους όρους της Σύμβασης Μεταφοράς, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την Κράτησή σας, εάν θέλετε κάτι τέτοιο. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για οτιδήποτε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας (διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο).

E4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας καθώς και τους Όρους του Τρίτου Μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

E5. Τιμή και πληρωμή

1. Όταν κάνετε κράτηση για Πτήση, ο συντονισμός της πληρωμής σας θα γίνει από εμάς, τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (ή ένα μέρος που καθορίζεται από αυτόν) ή ένα τρίτο μέρος, όπως μια αεροπορική εταιρεία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουμε τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμές» (Α7) παραπάνω.

E6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Θα βρείτε την πολιτική ακύρωσης στη Σύμβαση Μεταφοράς που έχετε συνάψει με την αεροπορική εταιρεία. Είναι διαθέσιμη κατά την κράτηση και κατά την επιβεβαίωση της Πτήσης σας (στη σελίδα «Διαχείριση Κράτησης»).

2. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση της Πτήσης σας.

3. Οι αεροπορικές εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματος να επαναπρογραμματίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζουν, καθώς και σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς.

4. Διαφορετικά εισιτήρια της ίδιας αεροπορικής εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς περιορισμούς ή διαφορετικές υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις λεπτομέρειες που παρέχονται κατά τη διαδικασία της κράτησης.

5. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις αλλαγές, τις ακυρώσεις ή τις επιστροφές χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

E7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Κοινός κωδικός

1. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν συμφωνίες «κοινού κωδικού» με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Έτσι, μπορεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας από τη μία αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εξέδωσε το εισιτήριο» σας), αλλά να πετάξετε με αεροσκάφος το οποίο ανήκει σε άλλη αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εκτελεί την πτήση»). Στις περισσότερες περιπτώσεις όπως αυτή, θα κάνετε check-in με τον μεταφορέα που εκτελεί την πτήση, αλλά παρακαλείστε να το επιβεβαιώσετε αυτό με τον μεταφορέα που εξέδωσε το εισιτήριο από πριν.

2. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης για την Πτήση σας, θα ενημερωθείτε αν πρόκειται για Πτήση με «κοινό κωδικό».

Απαγορευμένες πρακτικές αεροπορικών εταιρειών

3. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγοράζουν εισιτήρια τα οποία περιλαμβάνουν πτήσεις που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, όπως, για παράδειγμα, εισιτήριο μετ' επιστροφής, εάν κάποιο άτομο δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πτήση επιστροφής. Για περισσότερα παραδείγματα, απλώς εισαγάγετε τους όρους «point-beyond ticketing», «hidden-city ticketing» ή «back-to-back ticketing» σε μια μηχανή αναζήτησης.

4. Όταν αγοράζετε εισιτήριο για Πτήση, συμφωνείτε να μην το κάνετε αυτό. Εάν προβείτε σε τέτοια ενέργεια κατά παράβαση των όρων της αεροπορικής εταιρείας (οι οποίοι παρέχονται κατά την πραγματοποίηση της Κράτησής σας), θα μας επιστρέψετε τυχόν διαφορά μεταξύ του κόστους του πραγματικού σας ταξιδιού και του κόστους του πλήρους ταξιδιού που αναγράφεται στα εισιτήριά σας, εάν η αεροπορική έχει τη συγκεκριμένη απαίτηση από εμάς.

Χρήση Τμημάτων Πτήσεων

5. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν από τους πελάτες να χρησιμοποιούν τις πτήσεις τους με τη σειρά. Έτσι, σε περίπτωση που δεν πετάξετε με την πρώτη Πτήση σας, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει αυτόματα το υπόλοιπο της διαδρομής.

6. Σε περίπτωση που η αεροπορική σας εταιρεία σας επιτρέπει να «παραλείψετε» κάποια Πτήση της διαδρομής σας, βεβαιωθείτε ότι θα ακυρώσετε την/-ις πτήση/-εις που δεν επιθυμείτε, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μη δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων) για αυτές τις Πτήσεις που δεν χρησιμοποιήσατε.

Εισιτήρια Απλής Μετάβασης

7. Σε περίπτωση που αγοράσετε δύο εισιτήρια απλής μετάβασης αντί για ένα εισιτήριο με επιστροφή:

 • θα πραγματοποιήσετε δύο χωριστές Κρατήσεις, καθεμιά από τις οποίες θα έχει τους δικούς της κανόνες και τις δικές της πολιτικές
 • τυχόν αλλαγές στη μία Πτήση δεν θα επηρεάσουν την άλλη (για παράδειγμα, εάν η αρχική Πτήση σας ακυρωθεί, δεν θα υπάρξει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τη δεύτερη Πτήση σας).

8. Εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε κατά το check-in ή/και στο προσωπικό ελέγχου εγγράφων ταυτοποίησης κατά την είσοδό σας στη χώρα ότι έχετε εισιτήριο επιστροφής (δείτε την ενότητα «Διεθνές ταξίδι» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαβατήρια, βίζα κ.λπ.).

Χρεώσεις, φόροι και τέλη

9. Το εισιτήριό σας θα περιλαμβάνει φόρους και τέλη που χρεώνει η αεροπορική εταιρεία ή η κυβέρνηση (εκτός από τέλη εισόδου/εξόδου. Δείτε την ενότητα «Τέλη εισόδου/εξόδου» παρακάτω). Μπορεί να φέρετε ευθύνη για τη διευθέτηση τυχόν αναδρομικών αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή.

Χρεώσεις υπηρεσίας

10. Ανάλογα με την Πτήση που επιλέγετε, ενδέχεται να ισχύει χρέωση υπηρεσίας από εμάς ή από τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος.

 • Η χρέωση υπηρεσίας (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση χρήσης της Πλατφόρμας μας για την αγορά εισιτηρίου από Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.
 • Η χρέωση υπηρεσίας του Μεσολαβητή - τρίτου μέρος (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση για την υπηρεσία διαμεσολάβησης με την αεροπορική εταιρεία/τις αεροπορικές εταιρείες. Η χρέωση αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.

11. Τυχόν χρεώσεις υπηρεσίας θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου σας.

Χρεώσεις για αποσκευές και άλλες πρόσθετες παροχές

12. Η αεροπορική εταιρεία σας ενδέχεται να σας χρεώσει για παραδοτέες αποσκευές, επιπλέον αποσκευές ή αποσκευές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος, επιβίβαση κατά προτεραιότητα, καθορισμένες θέσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, φαγητό και ποτό ή/και check-in στο αεροδρόμιο.

13. Σε αυτήν την περίπτωση, η/οι χρέωση/-εις θα προστεθούν στην τιμή του εισιτηρίου σας (εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι η πτήση σας περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές).

Διεθνή ταξίδια

14. Είναι δική σας ευθύνη να:

 • διαθέτετε έγκυρο διαβατήριο ή/και βίζα, εάν απαιτείται
 • συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις εισόδου
 • να μάθετε αν χρειάζεστε βίζα για να περάσετε από χώρα που δεν αποτελεί τον τελικό σας προορισμό
 • επικοινωνήσετε με την αρμόδια πρεσβεία εκ των προτέρων για να μάθετε εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις απαιτήσεις διαβατηρίου, βίζας ή εισόδου
 • ελέγχετε τυχόν προειδοποιήσεις ή συμβουλές από τη χώρα διαμονής/καταγωγής σας προτού ταξιδέψετε προς ή περάσετε από μια χώρα ή περιοχή.

15. Με την οργάνωση ενός ταξιδιού προς ή από κάποια τοποθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν.

16. Δεν αποτελεί κοινή πρακτική, αλλά το διεθνές δίκαιο επιτρέπει την «απεντόμωση» του αεροσκάφους για την καταπολέμηση εντόμων. Για να γίνει αυτό, το προσωπικό μπορεί να ψεκάσει την καμπίνα του αεροσκάφους με κάποιο εντομοκτόνο αερόλυμα ενόσω οι επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος ή να ψεκάσει τις εσωτερικές επιφάνειες με κάποιο υπολειμματικό εντομοκτόνο, όταν οι επιβάτες δεν βρίσκονται στο αεροσκάφος. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με την απεντόμωση και τα μέρη όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Τέλη εισόδου/εξόδου

17. Το εισιτήριό σας δεν θα περιλαμβάνει τέλη που επιβάλλει μια χώρα ή ένα αεροδρόμιο σε άτομα που εισέρχονται στη/εξέρχονται από τη χώρα και τα οποία εισπράττονται απευθείας στο αεροδρόμιο. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με το αν θα πρέπει να πληρώσετε τέτοιου είδους τέλος.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η οικονομική σας προστασία

18. Κάτοχος ATOL: Booking.com B.V.

19. Αριθμός άδειας ATOL: 11967

20. Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρουμε πλήρη οικονομική προστασία μόνο στην πώληση πτήσεων που προστατεύονται από ATOL μέσω της Άδειας Διοργανωτή Αεροπορικών Ταξιδιών (Air Travel Organiser) με αριθμό 11967, η οποία εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Aviation House, Beehive Ringroad, Δυτικό Σάσεξ, RH6 0YR, Ηνωμένο Βασίλειο, τηλέφωνο +44 (0)333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

21. Όταν αγοράζετε μια πτήση με προστασία ATOL από εμάς, λαμβάνετε ένα Πιστοποιητικό ATOL. Σε αυτό θα βρείτε τι προστατεύεται οικονομικά, από που μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τι συνεπάγεται για εσάς αυτό και με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

22. Εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό ATOL σας, θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο Πιστοποιητικό ATOL (ή μια κατάλληλη εναλλακτική). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ούτε εμείς ούτε ο προμηθευτής είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό για λόγους αφερεγγυότητας, ένας εναλλακτικός κάτοχος ATOL μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή μια κατάλληλη εναλλακτική (χωρίς υπάρχει επιπλέον χρέωση για εσάς). Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο εναλλακτικός κάτοχος ATOL θα εκτελέσει αυτές τις υποχρεώσεις και συμφωνείτε να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά τον εναλλακτικό αυτόν πάροχο ATOL βάσει της σύμβασής σας. Ωστόσο, συμφωνείτε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατόν να οριστεί εναλλακτικός κάτοχος ATOL. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο του συστήματος ATOL (ή του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση).

23. Σε περίπτωση που εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο πιστοποιητικό σας ATOL, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται (ή μια κατάλληλη εναλλακτική, μέσω εναλλακτικού κατόχου ATOL ή με άλλον τρόπο) για λόγους αφερεγγυότητας, οι εντολοδόχοι του Air Travel Trust μπορεί να σας καταβάλουν ένα ποσό (ή να σας μεταβιβάσουν κάποιο προνόμιο) βάσει του συστήματος ATOL. Συμφωνείτε ότι σε αντάλλαγμα για την πληρωμή αυτήν ή το προνόμιο αναθέτετε στους εντολοδόχους αυτούς κάθε αξίωση που έχετε ή ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με τη μη παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης απέναντί σε εμάς, τον ταξιδιωτικό πράκτορα (ή τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση). Συμφωνείτε επίσης ότι κάθε τέτοιου είδους αξίωση θα ανατεθεί εκ νέου σε άλλον φορέα, εάν ο φορέας αυτός έχει καταβάλει ποσά για τα οποία προβάλατε αξίωση βάσει του συστήματος ATOL.

ΕΕ: Δικαιώματα επιβατών βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004

24. Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση ή ακυρωθεί ή σας αρνηθούν την επιβίβαση, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση/παροχή βοήθειας βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004, εάν:

 • Ταξιδεύετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • Ταξιδεύετε εκτός της ΕΕ
 • Η Πτήση σας προσφέρεται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ

ΕΕ: Ευθύνη αερομεταφορέα βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 889/2002

25. Σε περίπτωση ατυχήματος που συμβεί εντός της ΕΕ, μπορεί να ισχύει για εσάς ο Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 889/2002.

ΕΕ: Δικαιώματα ΑμεΑ και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1107/2006

26. Ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1107/2006 παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σε ΑμεΑ ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

27. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, την κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και άλλα), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας, η οποία αποτελεί επίσης μέρος των Όρων μας.

ΣΤ. Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς

ΣΤ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Ισχύει όπως και η ενότητα Α (η οποία ισχύει για όλες τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες).

ΣΤ2. Συμβατική σχέση

1. Όταν πραγματοποιείτε προκράτηση Ιδιωτικών ή Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, η Κράτησή σας θα πραγματοποιηθεί απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Όταν κάνετε κράτηση ενός Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος, η Κράτησή σας πραγματοποιείται με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία κράτησης διέπεται από τους Όρους μας.

2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Εσείς και ο Πάροχος Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους.

3. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς και Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Θα λάβετε τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δικών τους και των δικών μας Όρων, θα ισχύουν οι δικοί τους όροι.

4. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Πραγματοποιώντας μια Κράτηση, επιβεβαιώνετε ότι:

 • έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας (όπου ισχύουν)
 • συμφωνείτε να έρχεστε σε απευθείας επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας σχετικά με τυχόν προβλήματα
 • κατανοείτε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την παροχή του Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς, την επιλογή των διαδρομών, τον καθορισμό των τιμών και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών
 • αποδέχεστε ότι παρέχουμε απλώς μια πλατφόρμα κρατήσεων (γνωστή ως υπηρεσία API) και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που θα υποστείτε εξαιτίας οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας έχει ή δεν έχει προβεί, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην ενότητα «Περιορισμός ευθύνης» (A18).

Δεν έχουν όλοι οι Πάροχοι Υπηρεσίας τους δικούς τους όρους, αλλά παρακαλείστε να ελέγξετε όλους τους όρους που μας έχουν παρασχεθεί.

ΣΤ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε την Κράτησή σας, θα δώσουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία (π.χ. το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την τοποθεσία παραλαβής).

3. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Θα σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας.

4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Θα διασφαλίσουμε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας γνωρίζει το μέγεθος του οχήματος που ζητήσατε.

5. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Θα σας παρέχουμε (ή θα σας πούμε πώς να παραλάβετε) το/α εισιτήριό/-ά σας.

ΣΤ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία της Κράτησης προσεκτικά και να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη διευθέτηση της Κράτησής σας (τις απαιτήσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

2. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε μέλος του γκρουπ σας συμμορφώνεται με τους Όρους μας και (κατά περίπτωση) τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, τους οποίους είδατε και αποδεχτήκατε κατά τη διαδικασία της κράτησης. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που τους παραβιάσετε:

 • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
 • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
 • ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί να σας μεταφέρει.

3. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι ταξιδιού δεν συνυπολογίζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

4. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους.

5. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Κατά την ώρα της Παραλαβής, πρέπει να έχετε το τηλέφωνο (τον αριθμό που δώσατε όταν πραγματοποιήσατε την κράτηση) ανοιχτό και ενεργοποιημένο ώστε να δέχεται κλήσεις/μηνύματα, σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp ή το Viber.

6. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Για παραλαβή από το αεροδρόμιο, πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία της πτήσης σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την Ώρα Παραλαβής, ώστε ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσει να προσαρμόσει την Ώρα Παραλαβής, εάν η πτήση σας καθυστερήσει. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς λόγω της καθυστέρησης της πτήσης σας ή της ακύρωσής της, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

7. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες θα είναι στην ώρα τους και θα έχουν αρκετό χρόνο για να παραλάβουν τα εισιτήριά τους, εάν είναι απαραίτητο.

8. Πρέπει να είστε από 18 ετών και άνω για να κάνετε Κράτηση και όλοι οι επιβάτες κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα.

9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανένας επιβάτης δεν φέρεται ανάρμοστα, π.χ. είναι προσβλητικός ή προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κάποιον.

10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε Δημόσια/Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς που είναι κατάλληλα (ως προς το μέγεθος του γκρουπ, τον αριθμό των αποσκευών, τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κ.λπ.).

ΣΤ5. Τιμή και πληρωμή

1. Η Booking.com Transport Limited θα διευθετήσει την πληρωμή για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Η τιμή περιλαμβάνει τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους και χρεώσεις για τις ώρες αιχμής. Η πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της κράτησης.

3. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Η τιμή επιβεβαιώνεται (και η πληρωμή καταβάλλεται) όταν ο οδηγός σας μεταφέρει στον προορισμό σας. Η τιμή ενδέχεται να είναι διαφορετική από την εκτιμώμενη τιμή κατά την κράτηση. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους, χρεώσεις για τις ώρες αιχμής και φιλοδωρήματα.

4. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης. Πριν από την αναχώρηση, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει να δει τα εισιτήρια/τα ηλεκτρονικά εισιτήριά σας. Παρακαλείστε να τα έχετε μαζί σας διαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ξανά.

5. Ο Πάροχος Υπηρεσίας/οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει με τυχόν αλλαγές στη διαδρομή που ζητάτε προσωπικά. Εάν συμφωνήσει, μπορεί να σας χρεώσει επιπλέον.

ΣΤ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Ακύρωση

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις...

 • Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Μπορείτε να ακυρώσετε δωρεάν έως και 24 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής (σε κάποιες περιπτώσεις έως 2 ώρες - δείτε την επιβεβαίωσή σας). Εάν δεν ακυρώσετε εγκαίρως, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
 • Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Ώρα Παραλαβής, αλλά ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να σας χρεώσει ακυρωτικά.
 • Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Κατά πάσα πιθανότητα δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από τη στιγμή που η Κράτησή σας επιβεβαιωθεί.

2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει διαφορετική πολιτική ακύρωσης (την οποία θα δείτε κατά την κράτηση), θα ισχύει η δική του πολιτική.

3. Εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσουμε την Κράτηση με σύντομη ή καμία προειδοποίηση, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, εάν:

 • ο Πάροχος Υπηρεσίας καταστεί αφερέγγυος ή δεν είναι πράγματι σε θέση να εξυπηρετήσει την Κράτησή σας. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (και θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων σας, εάν δεν μπορέσουμε)
 • παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Τροποποιήσεις (αλλαγές) πριν ξεκινήσει η Διαδρομή σας

4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Στο email επιβεβαίωσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πόσο καιρό πριν (την ώρα Παραλαβής) μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτησή σας (όπως για παράδειγμα, στην τοποθεσία ή την ώρα).

5. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Για να αλλάξετε την κράτησή σας, ίσως χρειαστεί να την ακυρώσετε (που ενδέχεται να επιφέρει χρέωση ακύρωσης) και να κάνετε μία νέα.

6. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την Κράτηση από τη στιγμή που έχει επιβεβαιωθεί.

7. Εάν εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτηση (για παράδειγμα, εάν υπάρχει απεργία που εμποδίζει τη διαδρομή σας), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό. Εάν τότε αποφασίσετε να ακυρώσετε:

 • Οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφοράς. Εκτός εάν ακυρώσετε για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στο επόμενο σημείο, δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (όσο κοντά χρονικά και αν είναι η διαδρομή σας).
 • Οποιοδήποτε Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς. Εάν η αλλαγή αφορά απλώς έναν νέο οδηγό, έναν νέο Πάροχο Υπηρεσίας ή ένα νέο (παρόμοιο) όχημα, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων (εκτός εάν η ακύρωσή σας γίνει αρκετό χρόνο πριν).

Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εμείς ούτε ο Πάροχος Υπηρεσίας θα είμαστε υπεύθυνοι για έξοδα που ενδέχεται να σας επιβαρύνουν (π.χ. εναλλακτική μεταφορά ή δωμάτια ξενοδοχείου).

Επιστροφές χρημάτων

8. Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων, πρέπει να το κάνετε εγγράφως το αργότερο έως 14 ημέρες μετά την Ώρα Παραλαβής.

9. Για οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μπορεί να χρειαστούν έως 5 εργάσιμες ημέρες μέχρι να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

10. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Εάν ο οδηγός δεν βρίσκεται στην ώρα του στην τοποθεσία παραλαβής, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων και θα διερευνήσουμε το ζήτημα εκ μέρους σας.

11. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, εάν η Διαδρομή δεν διεξαχθεί όπως είχε προγραμματιστεί, επειδή:

 • ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας
 • ένας ή περισσότεροι επιβάτες δεν βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους και δεν έχετε ζητήσει νέα Ώρα Παραλαβής
 • ζητείτε αλλαγές που δεν δικαιολογούνται ως προς την Ώρα Παραλαβής ή τη Διαδρομή
 • δεν ενημερώνετε εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/τον οδηγό για μια αλλαγή που θέλετε να κάνετε
 • παρείχατε ανακριβή στοιχεία όταν κάνατε την κράτηση για Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς (τοποθεσία παραλαβής, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός ατόμων, αριθμός αποσκευών κ.λπ.)

ΣΤ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση

1. Παρακαλείστε να ελέγξετε το email επιβεβαίωσης που λάβατε για να δείτε για πόσο χρόνο θα περιμένει ο οδηγός στην τοποθεσία παραλαβής.

Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος

2. Ο οδηγός ενδέχεται να μην περιμένει μετά το πέρας της Ώρας Παραλαβής, και σε περίπτωση που το κάνει, μπορεί να σας χρεώσει για τον χρόνο αναμονής. Εάν δεν βρίσκεστε στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα σας, ενδέχεται να χρεωθείτε με ακυρωτικά.

Χρεώσεις επισκευής ή καθαρισμού

3. Εάν χρειαστεί κάποια επισκευή ή καθαριότητα, επειδή κάποιο άτομο στην ομάδα σας έχει προβεί σε αδικαιολόγητη ενέργεια ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, φέρετε την ευθύνη για το κόστος επισκευής/καθαρισμού.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

4. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, την κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και άλλα), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας, η οποία αποτελεί επίσης μέρος των Όρων μας.

Λεξικό της Booking.com

«Λογαριασμός»: ένας λογαριασμός (με την Booking.com ή με Εταιρεία του Ομίλου) μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών στην Πλατφόρμα μας.

«Κατάλυμα»: η παροχή υπηρεσίας διαμονής από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Β, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας καταλύματος).

«Αξιοθέατο»: η παροχή υπηρεσίας Αξιοθέατου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Γ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας Αξιοθέατου).

«Υπηρεσία(-ες) αξιοθέατου»: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιηγήσεις, μουσεία, αξιοθέατα, δραστηριότητες και εμπειρίες.

«Κράτηση»: η κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας στην Πλατφόρμα μας, είτε πληρώνετε για αυτήν τώρα είτε αργότερα.

«Booking.com», «εμείς», «εμάς»: η Booking.com B.V. (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή η Booking.com Transport Limited (για υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών). Εταιρική επαφή

«Επιβεβαίωση Κράτησης» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): το email επιβεβαίωσης και το κουπόνι που σας στέλνουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία της κράτησης.

«Booking Network Sponsored Ads»: το πρόγραμμά μας που επιτρέπει στους Παρόχους Υπηρεσιών για Καταλύματα να υποβάλλουν προσφορές μέσω τρίτου μέρους (Koddi), ώστε το προϊόν τους να εμφανίζεται στη δεύτερη θέση όταν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας είναι ταξινομημένα με βάση τις «Κορυφαίες επιλογές».

«Πίστωση προς εξαργύρωση»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορείτε να «εξαργυρώσετε» με τον τρόπο πληρωμής που έχουμε αποθηκεύσει ή με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μιας μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Σύμβαση Μεταφοράς»: η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας που διαχειρίζεται στην Πτήση σας.

«Πίστωση»: προνόμιο με χρηματική αξία. Υπάρχουν η «Πίστωση προς εξαργύρωση» και η «Πίστωση για ταξίδια».

«Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί στην πιστωτική κάρτα που έχουμε αποθηκεύσει, αλλά δεν μπορεί να καταβληθεί για το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Πάροχος συνδεσιμότητας»: μια εταιρεία που επιτρέπει στα καταλύματα και στην Booking.com να διαβιβάζουν πληροφορίες καταλύματος και δεδομένα κρατήσεων πελατών.

«Συναλλαγματική Ισοτιμία»: ο συντελεστής τον οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετατροπή νομισμάτων. Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται ο συντελεστής WM/Refinitiv Closing Spot, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

«Κράτηση που πληροί τις προϋποθέσεις»: η κράτηση που πληροί τα κριτήρια για την απόκτηση Επιβράβευσης.

«Πτήση»: η παροχή μιας Πτήσης από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Ε, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η αεροπορική εταιρεία).

«Εταιρεία του Ομίλου»: μια θυγατρική της Booking.com, είτε άμεση μέτοχος στην Booking.com είτε μέρος του ομίλου Booking Holdings Inc.

«Μεμονωμένοι Όροι Επιβράβευσης»: κανόνες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες Επιβραβεύσεις, επιπλέον των γενικών όρων της ενότητας «Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι» (A13) παραπάνω.

«Σύμβαση Διαμεσολάβησης» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η σύμβαση μεταξύ του Μεσολαβητή - τρίτου μέρους, που ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης του εισιτηρίου της Πτήσης σας (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πρόσθετες παροχές) με την αεροπορική εταιρεία ή με άλλη εταιρεία.

«Κύριος οδηγός»: ο οδηγός του οποίου τα στοιχεία καταχωρήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης.

«Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε όταν φτάνετε στην τοποθεσία παραλαβής (ή λίγο προτού φτάσετε).

«Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα»: η επιλογή πληρωμής που κάποιες φορές προσφέρουμε όταν ένας Πάροχος Υπηρεσίας δεν χρησιμοποιεί το νόμισμά σας. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πληρώνετε στο δικό σας νόμισμα.

«Τρόπος Πληρωμής»: ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την πληρωμή μιας Κράτησης, ο οποίος μπορεί να είναι πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ένας εναλλακτικός τρόπος πληρωμής.

«Παραλαβή» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η διαδικασία κατά την έναρξη της ενοικίασής σας, όταν παρέχετε τα απαιτούμενα αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλα έγγραφα, πληρώνετε τέλη και πρόσθετες χρεώσεις, συνάπτετε Συμφωνητικό Ενοικίασης και επιλέγετε το αυτοκίνητό σας.

«Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η (τοπική) ημερομηνία και ώρα που πρέπει να παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, όπως ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.

«Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η (τοπική) ώρα που ένα Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση πρέπει να βρίσκεται στην τοποθεσία παραλαβής ή όταν το Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος φτάνει πράγματι στην τοποθεσία παραλαβής.

«Πλατφόρμα»: ο ιστοχώρος/η εφαρμογή στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών, είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Booking.com είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση μιας θυγατρικής - τρίτο μέρος.

«Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε τουλάχιστον 2 ώρες πριν φτάσετε στην τοποθεσία παραλαβής.

«Διαδρομή με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

«Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: τρένα, λεωφορεία, τραμ και άλλα δημόσια μέσα μεταφοράς.

«Διαδρομή με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με δημόσιο μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

«Ενοικίαση» (ή «Ενοικίαση αυτοκινήτου»): η παροχή ενός αυτοκινήτου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Δ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η εταιρεία ενοικίασης που παρέχει το αυτοκίνητο).

«Συμφωνητικό Ενοικίασης»: το συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας, το οποίο υπογράφετε κατά την Παραλαβή. Θα σας παρέχουμε μια περίληψη των βασικών όρων κατά τη διαδικασία της κράτησης.

«Επιβραβεύσεις»: ένα προνόμιο το οποίο σας χορηγείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Επιβραβεύσεις θα είναι Πίστωση για ταξίδια, Πίστωση προς εξαργύρωση, Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα ή κάποιο κουπόνι για κάποιο είδος.

«Πάροχος Υπηρεσίας»: ο πάροχος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζεται με ένα ταξίδι στην Πλατφόρμα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος (για Κράτηση «διαμονής»), ενός μουσείου ή πάρκου (για Κράτηση «αξιοθέατου») ή μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων ή μιας αεροπορικής εταιρείας (για μια Κράτηση «μεταφοράς»).

«Υπηρεσίες» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η παροχή της Διαδρομής με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς ή της Διαδρομής με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς.

«Όροι»: οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών.

«Μεσολαβητής - τρίτο μέρος»: μια εταιρεία που λειτουργεί είτε ως (α) διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας είτε (β) ως μεταπωλητής της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Όροι του Τρίτου μέρους» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η Σύμβαση Διαμεσολάβησης με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (για το εισιτήριο) και η Σύμβαση Μεταφοράς με την αεροπορική εταιρεία (για την ίδια την Πτήση).

«Πίστωση για ταξίδια»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά το οποίο δεν μπορείτε να «εξαργυρώσετε».

«Ταξιδιωτική Εμπειρία»: κάποιο από τα προϊόντα που σχετίζονται με το ταξίδι ή με τις υπηρεσίες στην Πλατφόρμα.

«Πληρωμή εκ των Προτέρων»: η πληρωμή που πραγματοποιείτε κατά την κράτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (και όχι όταν πράγματι την χρησιμοποιείτε).

«Πορτοφόλι»: ένας πίνακας στον Λογαριασμό σας που δείχνει τις Επιβραβεύσεις, την Πίστωση και άλλα κίνητρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 Οκτωβρίου 2023

Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 14 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2023

 • Πίνακας περιεχομένων

  A. Όλες οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες

  A1. Ορισμοί

  1. Κάποιες από τις λέξεις που θα συναντήσετε έχουν πολύ συγκεκριμένες σημασίες. Για αυτό, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο «Λεξικό της Booking.com» που θα βρείτε στο τέλος των παρόντων Όρων.

  A2. Σχετικά με τους παρόντες όρους

  1. Κατά την ολοκλήρωση της Κράτησής σας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε άλλους όρους παρέχονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

  2. Εάν οτιδήποτε στους παρόντες Όρους είναι (ή καταστεί) άκυρο ή μη εφαρμοστέο:

  • εξακολουθεί να εφαρμόζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος
  • εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τα υπόλοιπα σημεία των Όρων.

  3. Οι παρόντες Όροι έχουν την εξής διάταξη:

  • Ενότητα Α: γενικοί όροι, για όλους του τύπους Ταξιδιωτικών Εμπειριών.
  • Ενότητες Β έως ΣΤ: ειδικοί όροι, για έναν μόνο τύπο Ταξιδιωτικής Εμπειρίας:
   • Ενότητα Β: Καταλύματα
   • Ενότητα Γ: Αξιοθέατα
   • Ενότητα Δ: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
   • Ενότητα Ε: Πτήσεις
   • Ενότητα ΣΤ: Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
  • Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των γενικών και των ειδικών όρων, οι ειδικοί όροι είναι αυτοί που ισχύουν.

  4. Η αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων είναι η πρωτότυπη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους Όρους ή οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των Όρων στα Αγγλικά και σε κάποια άλλη γλώσσα, ισχύουν οι Όροι όπως εμφανίζονται στα Αγγλικά. (Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στο πάνω μέρος της σελίδας)

  A3. Σχετικά με την Booking.com

  1. Κατά την κράτηση ενός καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, η Booking.com B.V. παρέχει την Πλατφόρμα και είναι υπεύθυνη για αυτήν, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

  2. Κατά την κράτηση ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ή ενός ιδιωτικού ή δημόσιου μέσου μεταφοράς, η Booking.com Transport Limited παρέχει και είναι υπεύθυνη για την Πλατφόρμα, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

  3. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. Εξυπηρέτηση Πελατών ή διαχείριση λογαριασμών). Αυτές οι εταιρείες δεν:

  • ελέγχουν ή διαχειρίζονται την Πλατφόρμα μας
  • διαθέτουν τη δική τους Πλατφόρμα
  • διατηρούν νομική ή συμβατική σχέση με εσάς
  • παρέχουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες
  • μας εκπροσωπούν, συνάπτουν συμβόλαια ή αποδέχονται νομικά έγγραφα εκ μέρους μας
  • ενεργούν ως «εκπρόσωποι διαδικασιών ή υπηρεσιών» για εμάς.

  A4. Η Πλατφόρμα μας

  1. Λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν παρέχουμε την Πλατφόρμα μας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτήν είναι ακριβείς (λαμβάνουμε τις πληροφορίες από τους Παρόχους Υπηρεσιών). Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, διακοπές ή παράλειψη πληροφοριών, παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε/διευθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

  2. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί σύσταση ή έγκριση οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσίας ή των προϊόντων, υπηρεσιών, παροχών, οχημάτων του κ.λπ.

  3. Δεν αποτελούμε μέρος των όρων που συνάπτετε εσείς με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Ο Πάροχος Υπηρεσίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την Ταξιδιωτική Εμπειρία.

  4. Για να πραγματοποιήσετε μια Κράτηση, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής και επικοινωνίας) είναι σωστές και ενημερωμένες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πρόσβαση στην/-ις Ταξιδιωτική/-ές Εμπειρία/-ες σας. Είστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στον Λογαριασμό σας. Για τον λόγο αυτόν μην αφήνετε κανέναν άλλον να τον χρησιμοποιεί, και κρατήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα.

  5. Θα σας εμφανίσουμε τις προσφορές που είναι διαθέσιμες για εσάς, στη γλώσσα που (θεωρούμε ότι) είναι η κατάλληλη για εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή.

  6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.

  A5. Οι αξίες μας

  1. Θα πρέπει να:

  • σέβεστε τις Αξίες μας
  • συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας
  • συνεργάζεστε μαζί μας σε περίπτωση ελέγχων κατά της απάτης ή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα πρέπει να διεξάγουμε
  • μην χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να προξενήσετε προβλήματα ή για να πραγματοποιήσετε ψεύτικες Κρατήσεις
  • χρησιμοποιείτε την Ταξιδιωτική Εμπειρία ή/και την Πλατφόρμα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται
  • μην προξενείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή ζημία και να μην φέρεστε ανάρμοστα στο προσωπικό του Παρόχου Υπηρεσίας (ή σε οποιονδήποτε άλλον).

  A6. Τιμές

  1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, συμφωνείτε να πληρώσετε το κόστος της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων και φόρων που ενδέχεται να ισχύουν.

  2. Ορισμένες από τις τιμές που βλέπετε ενδέχεται να έχουν στρογγυλοποιηθεί στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Η τιμή που πληρώνετε βασίζεται στην αρχική, «μη στρογγυλοποιημένη» τιμή (αν και η πραγματική διαφορά θα είναι ελάχιστη).

  3. Προφανή σφάλματα και τυπογραφικά λάθη δεν είναι δεσμευτικά. Για παράδειγμα: εάν πραγματοποιήσετε κράτηση ενός premium αυτοκινήτου ή κράτηση για μια νύχτα σε πολυτελή σουίτα που λανθασμένα προσφέρεται στην τιμή του 1€, θα προχωρήσουμε σε ακύρωση της Κράτησης αυτής και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που πληρώσατε.

  4. Μια διαγραμμένη τιμή είναι η τιμή μιας ισοδύναμης Κράτησης χωρίς να έχει εφαρμοστεί σε αυτήν έκπτωση («ισοδύναμη» είναι μια κράτηση για τις ίδιες ημερομηνίες, με τις ίδιες πολιτικές, την ίδια ποιότητα καταλύματος/οχήματος/κατηγορίας ταξιδιού κ.λπ.).

  A7. Πληρωμή

  1. Για ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα ζητήσει Πληρωμή εκ των Προτέρων ή/και πληρωμή την οποία θα καταβάλετε κατά τη διάρκεια της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας σας.

  • Εάν συντονίζουμε εμείς την πληρωμή σας, εμείς (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνδεδεμένη με εμάς εταιρεία στη χώρα από την οποία προέρχεται η πληρωμή σας) θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση της πληρωμής σας και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγή σας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή σας αποτελεί τον τελικό διακανονισμό της «οφειλόμενης και πληρωτέας» τιμής.
  • Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας σας επιβαρύνει με χρέωση, αυτό θα γίνει κατά την έναρξη της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά επίσης ενδέχεται (για παράδειγμα) η πιστωτική σας κάρτα να χρεωθεί κατά την κράτηση ή να πληρώσετε κατά το check-out από το Κατάλυμα. Αυτό εξαρτάται από την πολιτική του Παρόχου Υπηρεσίας για Πληρωμή εκ των Προτέρων, για την οποία έχετε ενημερωθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

  2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας ζητεί Πληρωμή εκ των Προτέρων, αυτή μπορεί να καταβληθεί ή να προεγκριθεί όταν πραγματοποιείτε την κράτηση, και μπορεί να είναι μη επιστρέψιμη. Έτσι, πριν προχωρήσετε στην κράτηση, ελέγξτε την Πολιτική Πληρωμής εκ των Προτέρων του Παρόχου Υπηρεσίας (που είναι διαθέσιμη κατά τη διαδικασίας κράτησης), στην οποία δεν παρεμβαίνουμε και για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι.

  3. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε τυχόν απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Τρόπου Πληρωμής σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο πληρωμής σας, ο οποίος ενδέχεται να καλύψει τυχόν προκύπτουσες χρεώσεις, πιθανώς μείον την επιβάρυνση.

  4. Εάν το νόμισμα που έχετε επιλέξει στην Πλατφόρμα δεν είναι ίδιο με το νόμισμα του Παρόχου Υπηρεσίας, ενδέχεται να:

  • εμφανίσουμε τις τιμές στο δικό σας νόμισμα
  • να σας προσφέρουμε την επιλογή για Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα.

  Θα δείτε τη Συναλλαγματική Ισοτιμία κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, στα στοιχεία της Κράτησης στον Λογαριασμό σας ή (σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό) στο email που σας στέλνουμε. Σε περίπτωση που σας επιβαρύνουμε με χρέωση για οποιαδήποτε υπηρεσία τέτοιου είδους, η χρέωση θα εμφανίζεται ως ποσοστό με βάση τις ισοτιμίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας. Ο πάροχος της κάρτας σας ενδέχεται να σας χρεώσει έξοδα συναλλαγής σε άλλο νόμισμα.

  5. Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία του Τρόπου Πληρωμής σας για μελλοντικές συναλλαγές αφού πρώτα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

  A8. Πολιτικές

  1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αποδέχεστε τις ισχύουσες πολιτικές όπως εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της κράτησης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας και κάθε άλλη πολιτική (σχετικά με ηλικιακές απαιτήσεις, εγγυήσεις ασφάλειας/ζημιών, πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια, πρωινό, κατοικίδια, αποδεκτές κάρτες κ.λπ.) στην Πλατφόρμα μας: στις σελίδες πληροφοριών του Παρόχου Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία κράτησης, στα ψιλά γράμματα, ή/και στο email επιβεβαίωσης ή στο εισιτήριο (κατά περίπτωση).

  2. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτηση ή δεν εμφανιστείτε, τυχόν κόστος ακύρωσης/μη εμφάνισης και τυχόν επιστροφή χρημάτων θα εξαρτηθεί από την πολιτική ακύρωσης/μη εμφάνισης του Παρόχου Υπηρεσίας.

  3. Ορισμένες Κρατήσεις δεν μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, ενώ άλλες μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν μόνο πριν από μια προθεσμία.

  4. Αν κάνετε κράτηση για μια Ταξιδιωτική Εμπειρία πληρώνοντας εκ των προτέρων (συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων τιμής ή/και εγγύησης ζημιών, όπου ισχύει) ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσει την Κράτηση χωρίς προειδοποίηση, εάν δεν εισπράξει το υπόλοιπο ποσό κατά την καθορισμένη ημερομηνία. Εάν ο Πάροχος ακυρώσει την Κράτηση, οποιαδήποτε πληρωμή με μη επιστρέψιμη χρέωση έχετε πραγματοποιήσει, θα σας επιστραφεί μόνο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή πραγματοποιείται εγκαίρως (ότι η τράπεζά σας, καθώς και τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας είναι σωστά και ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα στον λογαριασμό σας).

  5. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν θα φτάσετε στην ώρα σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας και να ενημερώσετε σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής σας, ώστε να μην ακυρώσει την Κράτησή σας. Σε περίπτωση που αργήσετε, δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες (π.χ. την ακύρωση της Κράτησής σας ή τυχόν χρεώσεις με τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να σας επιβαρύνει).

  6. Ως το πρόσωπο που πραγματοποιεί την Κράτηση, είστε υπεύθυνος/η για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά (όσον αφορά την Ταξιδιωτική Εμπειρία) καθενός από την ομάδα σας. Έχετε επίσης την ευθύνη να λάβετε την άδειά τους προτού μας παράσχετε τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα.

  A9. Πολιτική απορρήτου και cookies

  1. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, τα cookies, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

  2. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση χερσαίου μέσου μεταφοράς, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Rentalcars.com, την Πολιτική Απορρήτου της Cars.booking.com ή την Πολιτική Απορρήτου της Taxi.booking.com, ανάλογα με την περίπτωση, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  A10. Αιτήματα προσβασιμότητας

  1. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα προσβασιμότητας:

  • σχετικά με την Πλατφόρμα μας ή/και τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας
  • σχετικά με την Ταξιδιωτική Εμπειρία σας (πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπάνιο με εύκολη πρόσβαση κ.λπ.) επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με το αεροδρόμιο, τον σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ.

  A11. Ασφάλιση

  1. Σε περίπτωση που αγοράσατε ασφάλιση μέσω της Πλατφόρμας μας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο/-α έγγραφο/-α ασφαλιστηρίου για να δείτε τους όρους και περαιτέρω πληροφορίες. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για την ασφάλιση.

  A12. Genius

  1. Η τιμή Genius είναι μια εκπτωτική τιμή που προσφέρεται για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες από Παρόχους Υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  2. Οι τιμές Genius ισχύουν για μέλη του προγράμματος Genius της Booking.com. Δεν υπάρχουν συνδρομές μελών, και είναι εύκολο να γίνει κανείς μέλος δημιουργώντας απλά έναν Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους και οι τιμές δεν μεταβιβάζονται. Η ιδιότητα του μέλους συνδέεται με έναν συγκεκριμένο Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί επίσης να συνδέεται με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες ή κίνητρα.

  3. Υπάρχουν διάφορα «επίπεδα Genius» με βάση το πόσες Κρατήσεις Καταλυμάτων έχετε πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένη περίοδο. Κάθε επίπεδο παρέχει διαφορετικές ταξιδιωτικές επιβραβεύσεις.

  4. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος Genius, όπως τα επίπεδα της ιδιότητας μέλους και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το πρόγραμμα.

  5. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.booking.com/genius.html.

  A13. Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι

  1. Μπορούμε να εκδώσουμε Επιβραβεύσεις για εσάς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και βάσει (α) των όρων της παρούσας ενότητας Α13 και (β) τυχόν Μεμονωμένων Όρων Επιβράβευσης που ισχύουν. Σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο τυπογραφικό λάθος (i) στον υπολογισμό των Επιβραβεύσεων ή (ii) κατά τη μετατροπή νομίσματος σχετικά με τις Επιβραβεύσεις σας, μπορούμε πάντοτε να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε τα ποσά που εμφανίζονται.

  2. Πώς μπορείτε να λάβετε Επιβραβεύσεις. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να λάβετε μια Επιβράβευση κάνοντας κράτηση σε κάποιο ξενοδοχείο που συμμετέχει ή πραγματοποιώντας συγκεκριμένο αριθμό Κρατήσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν μια Επιβράβευση είναι διαθέσιμη, θα σας εξηγήσουμε ποιες είναι οι ειδικές προϋποθέσεις και πώς να τη χρησιμοποιήσετε.

  3. Πού μπορείτε να βρείτε τις Επιβραβεύσεις σας. Όταν λάβετε μία ή περισσότερες Επιβραβεύσεις, θα βρείτε έναν σύνδεσμο «Επιβραβεύσεις και Πορτοφόλι» στο μενού του Λογαριασμού σας στην Booking.com. Στην καρτέλα «Επιβραβεύσεις», θα δείτε όλες τις Επιβραβεύσεις που έχετε κερδίσει, ποιες ενέργειες (εάν υπάρχουν) πρέπει να γίνουν ακόμα για να αποκτήσετε την/τις Επιβράβευση/-εις και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις.

  4. Είδη Επιβραβεύσεων. Οι Επιβραβεύσεις προσφέρουν (α) Πίστωση στο Πορτοφόλι σας ή (β) κάτι άλλο (π.χ. Επιστροφή Χρημάτων στην Πιστωτική σας Κάρτα ή κάποιο κουπόνι). Θα σας παρέχουμε επεξηγήσεις σχετικά με κάθε Επιβράβευση την κατάλληλη χρονική στιγμή.

  5. Πώς να λάβετε Πίστωση. Η Πίστωση συνήθως εκδίδεται ως αποτέλεσμα της λήψης μιας Επιβράβευσης. Ωστόσο, ενδέχεται να εκδώσουμε Πίστωση και για άλλους λόγους, για παράδειγμα, εάν η Ταξιδιωτική Εμπειρία σας δεν ανταποκρίθηκε στις συνήθεις υψηλές προδιαγραφές μας.

  6. Πού μπορείτε να βρείτε την Πίστωσή σας. Όταν λάβετε Πίστωση, θα βρείτε έναν σύνδεσμο «Επιβραβεύσεις και Πορτοφόλι» στο μενού του Λογαριασμού σας στην Booking.com. Στην καρτέλα «Πορτοφόλι», θα δείτε το συνολικό υπόλοιπο της Πίστωσής σας (χωρισμένο σε Πίστωση για ταξίδια και Πίστωση προς εξαργύρωση, σε περίπτωση που έχετε και τις δύο). Θα δείτε πότε λάβατε ή ξοδέψατε την Πίστωση και πότε θα λήξει. Εάν έχετε Πίστωση προς εξαργύρωση, θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο για να την εξαργυρώσετε.

  7. Είδη Πίστωσης. Η Πίστωση για ταξίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συγκεκριμένες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες. Θα σας δείξουμε για ποιες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες μπορείτε να πληρώσετε με Πίστωση για ταξίδια (για ποια συγκεκριμένα καταλύματα, αξιοθέατα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.λπ.). Η Πίστωση προς εξαργύρωση μπορεί να εξαργυρωθεί μέσω του Τρόπου Πληρωμής σας (κάντε κλικ στο «Μεταφορά Πίστωσης στην κάρτα σας») ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε Ταξιδιωτική Εμπειρία για την οποία μπορείτε να πληρώσετε με Πίστωση για ταξίδια.

  Επιβραβεύσεις

  8. Για να λάβετε οποιοδήποτε είδος Επιβράβευσης, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη λήψη και τη χρήση της Πίστωσης:

  • να έχετε Λογαριασμό στην πλατφόρμα μας
  • να είστε τουλάχιστον 18 ετών
  • να πληροίτε τους Μεμονωμένους Όρους Επιβράβευσης
  • να μην παραβιάζετε τους Όρους για τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι, και
  • να διαθέτετε έγκυρη πιστωτική κάρτα, ώστε να μπορείτε να λάβετε Επιβραβεύσεις Επιστροφής χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα.

  9. Όταν μια Επιβράβευση είναι διαθέσιμη, οι Μεμονωμένοι Όροι Επιβράβευσης εξηγούν πώς (και αν) μπορείτε επωφεληθείτε από αυτήν. Ενδέχεται να ισχύουν:

  • χρονικοί περιορισμοί (π.χ. προσφορές με ημερομηνία λήξης)
  • περιορισμοί σχετικά με την πλατφόρμα (π.χ. προωθητικοί κωδικοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εφαρμογή μας)
  • περιορισμοί σχετικά με το κατάλυμα (π.χ. προσφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένους Παρόχους Υπηρεσιών)
  • ελάχιστη δαπάνη (π.χ. μια Επιβράβευση που θα κερδίσετε μόνο σε περίπτωση που ξοδέψετε τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο ποσό για μια Κράτηση)
  • μέγιστη αξία Επιβράβευσης (είτε για χρηματικές είτε για μη χρηματικές Επιβραβεύσεις).

  10. Οι Επιβραβεύσεις δεν μπορούν να πωληθούν, να επιβαρυνθούν ή να μεταβιβαστούν με κανέναν τρόπο σε κάποιο τρίτο μέρος. Στην περίπτωση θανάτου ενός κατόχου Λογαριασμού, ο Λογαριασμός αυτός θα κλείσει και οι Επιβραβεύσεις (εάν υπάρχουν) θα ακυρωθούν.

  Πίστωση

  11. Μπορείτε χρησιμοποιήσετε είτε Πίστωση προς εξαργύρωση είτε Πίστωση για ταξίδια για να καλύψετε το κόστος μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας που πληροί τις προϋποθέσεις σε μια συνεργαζόμενη Πλατφόρμα (π.χ. στη www.booking.com ή στον ιστότοπο εταιρείας του ομίλου).

  12. Σε περίπτωση που αυτή η Ταξιδιωτική Εμπειρία κοστίζει λιγότερο από την Πίστωσή σας, το υπόλοιπο της Πίστωσης που δεν χρησιμοποιήθηκε θα παραμείνει διαθέσιμο στο Πορτοφόλι σας.

  13. Σε περίπτωση που η Ταξιδιωτική Εμπειρία κοστίζει περισσότερο από τη διαθέσιμη Πίστωσή σας, πρέπει να καλύψετε το υπόλοιπο κόστος εγκαίρως, χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο αποδεκτό Τρόπο Πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά σας θα ακυρωθεί και η Πίστωση θα επιστραφεί στο Πορτοφόλι σας.

  14. Εάν έχετε διαφορετικούς τύπους Πίστωσης με περισσότερες από μία ημερομηνίες λήξης, θα χρησιμοποιηθεί πρώτα η Πίστωση με την προγενέστερη ημερομηνία λήξης.

  15. Εάν ακυρώσετε μια Ταξιδιωτική Εμπειρία την οποία έχετε πληρώσει (κατά ένα μέρος ή εξ ολοκλήρου) με Πίστωση, η πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας θα καθορίσει αν τα χρήματά ή/και η Πίστωσή σας θα επιστραφούν. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα έχει τη δυνατότητα να σας επιστρέψει τυχόν Πίστωση που δικαιούστε.

  16. Μπορείτε να εξαργυρώσετε την Πίστωση προς εξαργύρωση (αλλά όχι την Πίστωση για ταξίδια) χρησιμοποιώντας κάποιον Τρόπο Πληρωμής.

  17. Το προεπιλεγμένο νόμισμα στο Πορτοφόλι σας καθορίζεται από την τοποθεσία, την κατοικία σας ή διαφορετικό νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε. Εάν λάβετε Πίστωση ή Επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα σε διαφορετικό νόμισμα, θα τις μετατρέψουμε στο προεπιλεγμένο από εσάς νόμισμα ή σε άλλο νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε, χρησιμοποιώντας τη Συναλλαγματική Ισοτιμία μας.

  18. Εάν εκδόθηκε μια Επιβράβευση επειδή κάνατε κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, τυχόν σχετική Πίστωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί θα διαγραφεί από το Πορτοφόλι σας σε περίπτωση που αυτή η Ταξιδιωτική Εμπειρία ακυρωθεί.

  19. Διαθέτουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε Επιβράβευση προέκυψε από απάτη.

  20. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε λάβει μια Επιβράβευση που δικαιούστε, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας το αργότερο έως 12 μήνες αφότου προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία θεωρείτε ότι δικαιούστε την Επιβράβευση. Παρακαλείστε να προσκομίσετε οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο έχετε στη διάθεσή σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό εντός 12 μηνών, δεν θα είστε σε θέση να διεκδικήσετε την Επιβράβευση.

  21. Κάθε Πίστωση έχει ημερομηνία λήξης, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Πίστωση» στο Πορτοφόλι σας.

  Πορτοφόλι

  22. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Θα κοινοποιηθούν σε Εταιρείες του ομίλου ή σε Παρόχους Υπηρεσιών όπως απαιτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πορτοφολιού. Επιβραβεύσεις που έχουν χαθεί, κλαπεί ή έχουν λήξει δεν θα αντικατασταθούν.

  23. Οι υποχρεώσεις σας:

  • Έχετε ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι (και παραμένουν) ορθές, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες
  • Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητας σας, παρακαλείστε να το παρέχετε εντός 30 ημερών.
  • Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσής σας στο Πορτοφόλι.

  24. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους κανόνες της παρούσας ενότητας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε αυτόματα το Πορτοφόλι σας.

  25. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Πορτοφόλι ή τις Επιβραβεύσεις σας με τρόπο παραπλανητικό, αθέμιτο ή επιβλαβή.

  26. Μπορούμε να συμψηφίσουμε/ρυθμίσουμε την Πίστωσή σας, στο σύνολό της ή εν μέρει, έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουμε εμείς (ή Εταιρεία του Ομίλου) εναντίον σας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς προειδοποίηση.

  27. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οποιαδήποτε πτυχή του Πορτοφολιού, των Επιβραβεύσεων και της Πίστωσης. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να τροποποιήσουμε:

  • τους παρόντες όρους σχετικά με τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι
  • τους χρήστες στους οποίους επιτρέπουμε να έχουνε ένα Πορτοφόλι
  • τις Επιβραβεύσεις ή την Πίστωση που παρέχουμε
  • τις ημερομηνίες λήξης Επιβραβεύσεων ή Πίστωσης
  • τους Μεμονωμένους Όρους Επιβράβευσης.

  28. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων σε περίπτωση που κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή ή διακόψουμε εντελώς την παροχή Πορτοφολιών.

  29. Εάν διακόψουμε την παροχή Πορτοφολιών, όλες οι Πιστώσεις και οι Επιβραβεύσεις που δεν έχουν λήξει θα ισχύουν για άλλους 12 μήνες.

  A14. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα στην Πλατφόρμα μας (τεχνολογία, περιεχόμενο, εμπορικά σήματα, εμφάνιση και όψη κ.λπ.) ανήκουν στην Booking.com (ή στους δικαιοπαρόχους της) και χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα μας συμφωνείτε να το κάνετε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και τηρώντας τους όρους που ορίζονται στις παραγράφους A14.2 και A14.3 παρακάτω.

  2. Δεν έχετε το δικαίωμα να παρακολουθείτε, να αντιγράφετε, να αποσπάτε/ανιχνεύετε δεδομένα, να κατεβάζετε, να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με διαφορετικό τρόπο οποιοδήποτε στοιχείο της Πλατφόρμας μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια της Booking.com ή των δικαιοπαρόχων της.

  3. Παρακολουθούμε στενά κάθε επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα μας και θα μπλοκάρουμε κάθε πρόσωπο (και αυτοματοποιημένο σύστημα) το οποίο υποπτευόμαστε ότι:

  • διενεργεί υπερβολικό αριθμό αναζητήσεων
  • χρησιμοποιεί συσκευή ή λογισμικό για να συλλέξει τιμές ή άλλες πληροφορίες
  • προβαίνει σε ενέργειες που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την πλατφόρμα μας.

  4. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία στην Πλατφόρμα μας (μαζί με σχόλιο, για παράδειγμα), επιβεβαιώνετε ότι συμμορφώνεται με τα κριτήριά μας και ότι:

  • είναι αληθινή (δεν έχετε αλλοιώσει την εικόνα, για παράδειγμα, ή έχετε ανεβάσει φωτογραφία άλλου καταλύματος)
  • δεν περιέχει ιούς
  • έχετε την άδεια να την μοιραστείτε μαζί μας
  • έχετε την άδεια να τη χρησιμοποιήσετε στην Πλατφόρμα μας και για ευρύτερους εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προωθητικού περιεχομένου), παντού και πάντα (όταν μας ενημερώσετε ότι δεν μπορούμε πλέον να τη χρησιμοποιούμε θα λάβουμε υπόψη μας οποιοδήποτε τέτοιο εύλογο αίτημα)
  • δεν παραβιάζει τα δικαιώματα περί απορρήτου άλλων προσώπων
  • αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για τυχόν νομικές αξιώσεις έναντι της Booking.com που σχετίζεται με αυτήν.

  5. Προς διευκρίνιση: δεν φέρουμε ευθύνη για καμία εικόνα που ανεβαίνει στην Πλατφόρμα μας και έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε εικόνα κατά την κρίση μας (για παράδειγμα, εάν διαπιστώσουμε ότι μια εικόνα δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια).

  A15. Τι να κάνετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα;

  1. Εάν έχετε ερωτήματα ή παράπονα, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στην Κράτησή σας, ή μέσω της εφαρμογής μας ή μέσω του Κέντρου Βοήθειας (όπου θα βρείτε επίσης ορισμένες χρήσιμες Συχνές Ερωτήσεις). Μπορείτε να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρέχοντας:

  • τον αριθμό επιβεβαίωσης της Κράτησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον κωδικό PIN (εάν έχετε) και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε όταν πραγματοποιήσατε την Κράτηση
  • σύντομη περιγραφή του ζητήματος καθώς και με ποιον τρόπο θα θέλετε να σας βοηθήσουμε
  • τυχόν συνοδευτικά έγγραφα (κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, φωτογραφίες, αποδείξεις κ.λπ.)

  2. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα καταγράφονται, και τα πιο επείγοντα αντιμετωπίζονται ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας.

  3. Εάν είστε κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην πλατφόρμα ΗΕΔ (Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ec.europa.eu/odr). Εξαρτάται από το είδος του παραπόνου σας:

  • εάν αφορούσε κατάλυμα, πτήση ή αξιοθέατο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ΗΕΔ
  • εάν αφορούσε χερσαίο μέσο μεταφοράς, δεν μπορείτε (επειδή για τα χερσαία μέσα μεταφοράς οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της Booking.com Transport Limited και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πια μέλος της ΕΕ).

  4. Εάν είστε κάτοικοι της Δημοκρατίας της Τσεχίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας - Κεντρική Επιθεώρηση, Τμήμα Επίλυσης Διαφορών, με καταχωρισμένη έδρα στην οδό Štěpánská 15, Πράγα (2ο δημοτικό διαμέρισμα), ταχυδρομικός κώδικας: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  5. Εάν είστε κάτοικοι Βραζιλίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Ομοσπονδιακή Πλατφόρμα Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Βραζιλίας (consumidor.gov.br/).

  6. Προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφορές εσωτερικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβληθούμε σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών τις οποίες διαχειρίζονται ανεξάρτητοι πάροχοι.

  A16. Επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας

  1. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα διαβάσει όλα όσα θα στείλετε ή θα κάνει αυτό που ζητάτε. Από μόνο του το γεγονός ότι έρχεστε σε επικοινωνία με τον Πάροχο ή ότι ο Πάροχος έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας, δεν σημαίνει ότι αποτελεί βάση νομικής πράξης.

  A17. Μέτρα κατά της μη αποδεκτής συμπεριφοράς

  1. Έχουμε το δικαίωμα να σας σταματήσουμε από το να κάνετε Κράτηση, να ακυρώσουμε Κρατήσεις που έχετε πραγματοποιήσει ή/και να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, την Εξυπηρέτηση Πελατών μας ή/και τον Λογαριασμό σας. Φυσικά, θα προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, εάν κατά τη γνώμη μας υπάρχει εύλογος λόγος να το κάνουμε, όπως για παράδειγμα:

  • απάτη ή κατάχρηση
  • μη συμμόρφωση με τις Αξίες μας ή με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς
  • ανάρμοστη ή αθέμιτη συμπεριφορά (π.χ. βία, απειλές ή παραβίαση του απορρήτου) σε σχέση με εμάς, οποιαδήποτε από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή οποιονδήποτε άλλον, για το συγκεκριμένο θέμα.

  2. Σε περίπτωση που ακυρώσουμε μια κράτηση για κάποιον από αυτούς τους λόγους, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε σχετικά με το γιατί ακυρώσαμε την Κράτησή σας, εκτός εάν η εν λόγω ενημέρωση (α) αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και (β) αποτρέπει ή εμποδίζει τον εντοπισμό ή την πρόληψη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουμε λανθασμένα ακυρώσει την Κράτησή σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

  A18. Περιορισμός ευθύνης

  1. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, φέρουμε ευθύνη μόνο για έξοδα που σας επιβαρύνουν ως άμεσο αποτέλεσμα δικής μας αποτυχίας. Αυτό σημαίνει ότι, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν φέρουμε ευθύνη (π.χ.) για τυχόν:

  • έμμεση απώλεια ή έμμεση ζημιά
  • ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον Πάροχο Υπηρεσίας
  • προϊόν, υπηρεσία ή ενέργεια του Παρόχου Υπηρεσίας ή άλλου επιχειρηματικού εταίρου
  • λάθος σε διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό ή αριθμό πιστωτικής κάρτας (εκτός εάν οφείλεται σε δικό μας σφάλμα)
  • ανωτέρα βία ή γεγονός που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

  2. Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία:

  • δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν για εσάς, και
  • δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων.

  3. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η μεγαλύτερη ευθύνη που φέρουμε εμείς ή ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσίας (είτε για ένα γεγονός είτε για σειρά γεγονότων) είναι τα έξοδα της Κράτησής σας, όπως ορίζονται στο email επιβεβαίωσης.

  4. Καμία διάταξη των παρόντων όρων δεν θα περιορίσει τη δική μας ευθύνη (ή την ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσίας) όσον αφορά τη δική μας (ή τη δική τους) (i) αμέλεια η οποία οδηγεί σε θάνατο ή σωματική βλάβη ή (ii) απάτη ή ψευδή παραπλανητική δήλωση.

  5. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσίας (εκτός από ό,τι ρητά ορίζουμε στους παρόντες Όρους). Το να κάνετε τις σωστές επιλογές είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

  6. Προς διευκρίνιση: καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν δίνει δικαίωμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από τον Πάροχο Υπηρεσίας.

  7. Ενδέχεται να προστατεύεστε από την υποχρεωτική νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών, που διασφαλίζουν για εσάς δικαιώματα που οι όροι καμίας εταιρείας δεν είναι σε θέση να παρακάμψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη μας καθορίζεται όχι μόνο από τους παρόντες Όρους, αλλά επίσης και από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί της προστασίας των καταναλωτών.

  A19. Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο

  1. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οι παρόντες Όροι και οι υπηρεσίες μας θα διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή το βρετανικό δίκαιο (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

  2. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα υποβληθεί αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια του Άμστερνταμ (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή της Αγγλίας και της Ουαλίας (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

  A20. Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

  1. Εάν:

  • αφού επιλέξετε και πληρώσετε για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στην Πλατφόρμα, ή
  • πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω ενός συνδέσμου που σας παρέχουμε το αργότερο έως 24 ώρες μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης της αρχικής σας Κράτησης μαζί μας,

  ΔΕΝ θα επωφεληθείτε από δικαιώματα που ισχύουν για πακέτα σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2015/2302 ή των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς του 2018 (μαζί, «Απαιτήσεις για τα Οργανωμένα Ταξίδια»). Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη σωστή παροχή των εν λόγω ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσίας.

  2. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού και όχι ενός πακέτου. Στην περίπτωση αυτήν, η Booking.com εξασφαλίζει προστασία, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στη Booking.com για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση αυτό δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού Παρόχου Υπηρεσίας.

  3. Η Booking.com έχει επεκτείνει οικειοθελώς την εν λόγω προστασία έναντι αφερεγγυότητας σε καταναλωτές εκτός της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κάνει κρατήσεις για έναν αριθμό ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της Booking.com και οι οποίες αποτελούν Συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς στο πλαίσιο των Απαιτήσεων για τα Οργανωμένα Ταξίδια. Η επέκταση αυτή ισχύει μόνο για πληρωμές που εισπράττονται από την Booking.com.

  4. Η Booking.com έχει συνάψει προστασία κατά της αφερεγγυότητας μέσω τραπεζικής εγγύησης με την Deutsche Bank που διαχειρίζεται η Sedgwick International UK για χρηματικά ποσά που καταβάλλονται απευθείας στην Booking.com.

  5. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Λονδίνο EC3M 4AD, Ηνωμένο Βασίλειο, τηλ. +44 207 530 0600, email: helpline@uk.sedgwick.com), σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών απορριφθεί λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com.

  6. Σημείωση: Αυτή η προστασία κατά της αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με μέρη εκτός της Booking.com, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται παρά την αφερεγγυότητα της Booking.com.

  7. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, όπως αυτή έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Β. Καταλύματα

  B1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

  1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα Καταλύματα.

  B2. Συμβατική σχέση

  1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Δεν αποτελούμε «συμβαλλόμενο μέρος» στην Κράτησή σας.

  2. Η Πλατφόρμα ανήκει στην Booking.com B.V., η οποία και διαχειρίζεται τη λειτουργία της.

  3. Η Πλατφόρμα μας εμφανίζει μόνο Καταλύματα που διατηρούν εμπορική σχέση μαζί μας και δεν εμφανίζει απαραιτήτως όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

  4. Οι πληροφορίες που αφορούν τους Παρόχους Υπηρεσιών (π.χ. παροχές, κανονισμοί καταλύματος και μέτρα βιωσιμότητας) και οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες (π.χ. τιμές, διαθεσιμότητα και πολιτικές ακύρωσης) βασίζονται στις πληροφορίες που μας δίνουν. Αυτοί φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

  B3. Τι κάνουμε εμείς

  1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να διαθέσουν τα Καταλύματά τους και στην οποία μπορείτε να τα αναζητήσετε, να τα συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

  2. Αφού κάνετε κράτηση για ένα Κατάλυμα, παρέχουμε σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας τα λεπτομερή στοιχεία της Κράτησής σας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των επισκεπτών.

  3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε.

  B4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

  1. Συμπληρώστε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

  2. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους καθώς και τους όρους που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

  3. Φροντίστε το Κατάλυμα και τα έπιπλά του, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα και αφήστε τα πάντα στην κατάσταση στην οποία τα βρήκατε κατά την άφιξή σας. Σε περίπτωση που κάτι σπάσει, καταστραφεί ή χαθεί, βεβαιωθείτε ότι θα το αναφέρετε στο προσωπικό (το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν κάνετε check-out).

  4. Εγγυηθείτε την ασφάλεια του καταλύματος και του περιεχομένου του κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Μην αφήνετε, για παράδειγμα, πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα.

  B5. Τιμή και πληρωμή

  1. Δείτε την ενότητα «Τιμές» (Α6) και την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

  B6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

  B7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Σας επιστρέφουμε τη διαφορά

  1. Θέλουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή τιμή κάθε φορά. Εάν, αφού κάνετε κράτηση Καταλύματος μαζί μας, βρείτε το ίδιο Κατάλυμα (με τους ίδιους όρους) σε χαμηλότερη τιμή σε άλλον ιστότοπο, υποσχόμαστε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά, βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Επιστροφής της Διαφοράς.

  Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία

  2. Κάποιες προσφορές στην πλατφόρμα μας επισημαίνονται ως «Προσφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία». Αυτό σημαίνει ότι προέρχονται από κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με την Booking.com, και όχι απευθείας από κάποιον Πάροχο Υπηρεσίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία για την οποία κάνετε κράτηση:

  • Πρέπει να πληρωθεί τη στιγμή της κράτησης
  • Δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ωστόσο, εάν παρέχει δωρεάν ακύρωση, θα έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει εγκαίρως.
  • Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές (προωθήσεις, κίνητρα ή επιβραβεύσεις)
  • Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί ή να σχολιαστεί στην Πλατφόρμα μας.

  Κίνητρα τιμών από την Booking.com

  3. Κάποιες μειώσεις τιμών που βλέπετε χρηματοδοτούνται από εμάς, όχι από τον Πάροχο Υπηρεσίας. Απλώς καταβάλλουμε εμείς ένα μέρος του κόστους.

  Πολιτική ζημιών

  4. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ορισμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών αναφέρονται σε «πολιτική ζημιών». Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος από το γκρουπ σας χάσει ή καταστρέψει κάτι:

  • θα πρέπει να ενημερώσετε τον Πάροχο Υπηρεσίας
  • αντί να σας χρεώσει απευθείας, ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες να υποβάλλει αίτημα για πληρωμή ζημιάς μέσω της Πλατφόρμας μας, με τον αριθμό της κράτησής σας
  • σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την ενέργεια, θα σας ενημερώσουμε ώστε να μας πείτε αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο και αν συμφωνείτε ή όχι με τη χρέωση, και έπειτα:
   • εάν συμφωνείτε, θα σας χρεώσουμε εκ μέρους του
   • εάν διαφωνείτε, θα διερευνήσουμε το ζήτημα και θα αποφασίσουμε αν θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση*.

  5. Υπάρχει ένα όριο (το οποίο εμφανίζεται κατά την κράτηση) σχετικά με το πόσο μπορεί να σας χρεώσει ο Πάροχος Υπηρεσίας σύμφωνα με την πολιτική ζημιών μέσω της Πλατφόρμας μας.

  6. Οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται αφορά εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας. Εμείς απλώς συντονίζουμε την πληρωμή εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσίας.

  7. Η πολιτική ζημιών δεν σχετίζεται με τη γενική καθαριότητα, τη φθορά της καθημερινότητας, τυχόν εγκλήματα (όπως κλοπή) ή μη φυσικές ζημιές (π.χ. πρόστιμα για κάπνισμα ή για παρουσία κατοικίδιων).

  8. Ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτήσει «εγγύηση ζημιών» πριν ή κατά το check-in. Σε περίπτωση που ζητήσει, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης. Ωστόσο, αυτό δεν σχετίζεται με την «πολιτική ζημιών». Δεν εμπλεκόμαστε σε κανέναν οικονομικό διακανονισμό που σχετίζεται με εγγυήσεις ζημιών.

  * Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ζημιά, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί πάντοτε να αποφασίσει να υποβάλει (νομικές) αξιώσεις απέναντι σας πέραν της πολιτικής ζημιών, περίπτωση κατά την οποία το όριο (βλ. 5 παραπάνω) δεν θα ισχύει.

  Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

  9. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

  Γ. Αξιοθέατα

  Γ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

  1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν τα Αξιοθέατα.

  Γ2. Συμβατική σχέση

  1. Δεν πωλούμε/μεταπωλούμε, προσφέρουμε ή παρέχουμε Αξιοθέατα για δικό μας λογαριασμό. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Αξιοθέατο, συνάπτετε απευθείας σύμβαση με (α) τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με (β) τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (εάν μεταπωλεί το Αξιοθέατο), όπως γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της κράτησης.

  2. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Τρίτου Μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το εισιτήριό σας και (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) ούτε σχετικά με την Κράτησή σας.

  Γ3. Τι κάνουμε εμείς

  1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών και (κατά διαστήματα) οι Μεσολαβητές - Τρίτα μέρη μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

  2. Αφού κάνετε Κράτηση για το Αξιοθέατο, θα παρέχουμε σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την Κράτηση. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες πέρα από το όνομά σας, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης.

  3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε.

  Γ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

  1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

  2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας καθώς και τους Όρους του Τρίτου Μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

  Γ5. Τιμή και πληρωμή

  1. Όταν κάνετε κράτηση για ένα Αξιοθέατο, θα συντονίσουμε εμείς την πληρωμή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

  Γ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

  Γ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

  1. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

  Δ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

  Δ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

  1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την Ενοικίαση αυτοκινήτων.

  Δ2. Συμβατική σχέση

  1. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, η Κράτησή σας πραγματοποιείται είτε (α) με εμάς είτε (β) απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις:

  • οι Όροι μας διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Όταν σας αποστέλλουμε την Επιβεβαίωση της κράτησης, συνάπτετε σύμβαση μαζί μας
  • το Συμφωνητικό Ενοικίασης διέπει την ίδια την Ενοικίαση. Κατά την υπογραφή του στον γκισέ της εταιρείας ενοικίασης, συνάπτετε σύμβαση με τον Πάροχο Υπηρεσίας (αλλά θα δείτε και θα αποδεχτείτε τους βασικούς όρους κατά την κράτηση του αυτοκινήτου).

  2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα λάβετε την Επιβεβαίωση της Κράτησης μόλις ολοκληρώσετε την Κράτησή σας, αλλά εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν επιβεβαιώσει την Ενοικίασή σας αμέσως, δεν θα εισπράξουμε την πληρωμή ούτε θα σας αποστείλουμε την Επιβεβαίωση της Κράτησης έως ότου το κάνει.

  3. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των παρόντων Όρων και του Συμφωνητικού Ενοικίασης, θα ισχύει το Συμφωνητικό Ενοικίασης.

  Δ3. Τι κάνουμε εμείς

  1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

  2. Δεν σας εγγυόμαστε ότι θα λάβετε την ακριβή μάρκα και το μοντέλο για τα οποία κάνατε κράτηση (εκτός εάν αυτό δηλώνεται ρητά). Η φράση «ή παρόμοιο» σημαίνει ότι θα μπορούσατε να λάβετε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο (π.χ. στο ίδιο μέγεθος, με το ίδιο κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.). Οι εικόνες του αυτοκινήτου είναι μόνον ενδεικτικές.

  3. Αφού κάνετε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο:

  • παρέχουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. το ονοματεπώνυμο του Κύριου Οδηγού και το τηλέφωνο επικοινωνίας του)
  • παρέχουμε σε εσάς τις πληροφορίες Παραλαβής (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το τι θα πρέπει να έχετε μαζί σας).

  Δ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

  1. Πρέπει να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να διευθετήσουμε την Κράτησή σας (στοιχεία επικοινωνίας, ώρα παραλαβής κ.λπ.).

  2. Πρέπει να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και το Συμφωνητικό Ενοικίασης και να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτά, καθώς και να αναγνωρίσετε ότι εάν τα παραβιάσετε:

  • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
  • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
  • το προσωπικό στο γκισέ ενδέχεται να αρνηθεί να σας δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

  3. Πρέπει να ελέγξετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την Ενοικίασή σας, καθώς πολλά στοιχεία (απαιτήσεις διπλώματος οδήγησης, ύψος εγγύησης, απαιτούμενα έγγραφα, δεκτές πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) διαφοροποιούνται ανά Ενοικίαση. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά:

  • τους παρόντες Όρους
  • τους βασικούς όρους του Συμφωνητικού Ενοικίασης, τους οποίους θα δείτε κατά την κράτηση, και
  • το ίδιο το Συμφωνητικό Ενοικίασης, που θα λάβετε κατά την Παραλαβή.

  4. Πρέπει να βρίσκεστε στο γκισέ της εταιρείας ενοικίασης την καθορισμένη Ώρα Παραλαβής: σε περίπτωση που αργήσετε, το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Εάν πιστεύετε ότι θα καθυστερήσετε, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με εμάς, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε καθυστέρηση πτήσης και έχετε δώσει τον αριθμό της πτήσης σας.

  5. Στους βασικούς όρους της Ενοικίασης αναγράφεται τι πρέπει να διαθέτει ο Κύριος Οδηγός κατά την Παραλαβή. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όταν φτάσει στο γκισέ ενοικίασης, ο οδηγός θα προσκομίσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο (π.χ. δίπλωμα οδήγησης, κάποιο απαιτούμενο έγγραφο ταυτότητας και πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης).

  6. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος Οδηγός έχει το δικαίωμα και είναι κατάλληλος (κατά τη γνώμη του Παρόχου Υπηρεσίας) να οδηγεί το αυτοκίνητο.

  7. Πρέπει να έχετε όλα τα έγγραφα (όπως ταυτότητα, κουπόνι και δίπλωμα οδήγησης) που χρειάζεστε κατά την Παραλαβή.

  8. Πρέπει να δείξετε στο προσωπικό στο γκισέ το πλήρες και έγκυρο δίπλωμα οδήγησης κάθε οδηγού, το οποίο πρέπει να κατέχουν για τουλάχιστον έναν χρόνο (ή και περισσότερο, σε ορισμένες περιπτώσεις). Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης κάποιου οδηγού φέρει παρατηρήσεις/βαθμούς ποινής, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, καθώς ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να μην του επιτρέψει να οδηγήσει.

  9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όποιος οδηγός έχει δίπλωμα οδήγησης που έχει εκδοθεί στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία, έχει λάβει «κωδικό επαλήθευσης» του διπλώματος όχι περισσότερο από 21 ημέρες πριν από την Παραλαβή.

  10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε οδηγός θα έχει τη δική του Διεθνή Άδεια Οδήγησης (σε περίπτωση που είναι απαραίτητο), καθώς και το δίπλωμα οδήγησής του. Επισημαίνεται ότι όλοι οι οδηγοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το δίπλωμα οδήγησής τους (και τη Διεθνή Άδεια Οδήγησης, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο).

  11. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι για κάθε παιδί υπάρχει το κατάλληλο παιδικό κάθισμα, εάν είναι απαραίτητο.

  12. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της Ενοικίασης (ατύχημα, βλάβη κ.λπ.), πρέπει να:

  • έρθετε σε επαφή με τον Πάροχο Υπηρεσίας
  • μην επιτρέψετε καμία επισκευή χωρίς τη συγκατάθεσή του Παρόχου Υπηρεσίας
  • κρατήσετε όλα τα έγγραφα (λογαριασμοί επισκευής, αστυνομικές αναφορές κ.λπ.) για να τα μοιραστείτε με εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/την ασφαλιστική εταιρεία.

  Δ5. Τιμή και πληρωμή

  1. Η Booking.com Transport Limited είναι ο εγγεγραμμένος έμπορος για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

  Πρόσθετα έξοδα και τέλη

  2. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για νεαρούς οδηγούς για κάθε οδηγό που είναι κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία (π.χ. 25 ετών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για οδηγούς τρίτης ηλικίας για κάθε οδηγό πάνω από μια ορισμένη ηλικία (π.χ. 65 ετών). Κατά την πραγματοποίηση κράτησης στην Πλατφόρμα μας, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία του Κύριου Οδηγού, ώστε να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την ηλικία - τις οποίες θα καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

  3. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα σας χρεώσει τέλος μονής διαδρομής σε περίπτωση που παραδώσετε το αυτοκίνητο σε διαφορετική τοποθεσία. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να συμπληρώσετε την τοποθεσία παράδοσης κατά την κράτηση, για να σας ενημερώσουμε αν αυτό είναι δυνατό και να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες που σχετίζονται με τυχόν χρέωση μονής διαδρομής, την οποία καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

  4. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια διασυνοριακή χρέωση για τη μετακίνηση του αυτοκινήτου σε διαφορετική χώρα/κράτος/νησί. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε εμάς ή/και τον Πάροχο Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν (αυτό πρέπει να γίνει πριν από την Παραλαβή).

  5. Η τιμή της Ενοικίασής σας υπολογίζεται ανά 24ωρο, επομένως (π.χ.) μια ενοικίαση 25 ωρών θα κοστίσει όσο και μια ενοικίαση 48 ωρών.

  6. Εάν, έπειτα από την Παραλαβή, αποφασίσετε ότι θέλετε να κρατήσετε το αυτοκίνητο για περισσότερο, επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Θα σας ενημερώσει σχετικά με το πόσο θα κοστίσει αυτό και θα συνάψετε απευθείας ένα νέο συμβόλαιο μαζί του. Εάν παραδώσετε το αυτοκίνητο με καθυστέρηση χωρίς να το έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων, ενδέχεται επίσης να σας επιβαρύνουν με επιπλέον χρέωση.

  Πρόσθετες παροχές

  7. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πληρώσετε για προαιρετικές πρόσθετες παροχές (παιδικά καθίσματα, σύστημα GPS, χειμερινά ελαστικά κ.λπ.) όταν κάνετε κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σίγουρο ότι θα πάρετε αυτές τις παροχές κατά την Παραλαβή.

  8. Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς θα ζητήσετε κάποιες πρόσθετες παροχές κατά την κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση:

  • πληρώνετε για αυτές κατά την παραλαβή, και
  • ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους για εσάς.

  Δ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  1. Υπερβαίνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ακόμη και αν η τοπική νομοθεσία δεν απαιτεί να σας προσφέρουμε συγκεκριμένα δικαιώματα ακύρωσης, εμείς εγγυόμαστε ότι θα σεβαστούμε την πολιτική σχετικά με την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτησή σας.

  2. Οι ακόλουθοι όροι «Ακυρώσεων και Τροποποιήσεων» εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις εκτός από:

  • Κρατήσεις με τις εταιρείες Dollar ή Thrifty που έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 26 Ιανουαρίου 2021 (ανατρέξτε στους όρους ενοικίασης)
  • Κρατήσεις με την ένδειξη «με μη επιστρέψιμη τιμή» (δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια κράτηση με μη επιστρέψιμη τιμή και δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που την ακυρώσετε).

  Ακυρώσεις

  3. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε ακύρωση:

  • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της ενοικίασης, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
  • ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 48 ώρες πριν, ή την ώρα που βρίσκεστε στο γκισέ, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε μείον το κόστος ενοικίασης 3 ημερών. Έτσι, αν η ενοικίαση του αυτοκινήτου ήταν για διάστημα 3 ημερών ή λιγότερο δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
  • ΜΕΤΑ την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασής σας (ή εάν απλά δεν εμφανιστείτε), δε θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

  4. Το προσωπικό στο γκισέ της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την παράδοση του αυτοκινήτου, εάν (για παράδειγμα):

  • Δεν φτάσετε στην ώρα σας
  • Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να νοικιάσετε αυτοκίνητο
  • Δεν διαθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα
  • Ο κύριος οδηγός δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης για το αυτοκίνητο.

  Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, παρακαλείστε να μας καλέσετε από το γκισέ της εταιρείας ενοικίασης για να ακυρώσουμε την Κράτησή σας, και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων, μείον το κόστος ενοικίασης 3 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

  Τροποποιήσεις (αλλαγές στην Κράτησή σας)

  5. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην Κράτησή σας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την καθορισμένη παραλαβή του αυτοκινήτου.

  6. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω της εφαρμογής μας ή του ιστοχώρου μας (στη «Διαχείριση Κράτησης»).

  7. Δεν επιβάλλεται διαχειριστικό τέλος για την αλλαγή της Κράτησής σας, αλλά τυχόν αλλαγές που κάνετε ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή ενοικίασης. Ορισμένες φορές, ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε μια Κράτηση είναι να την ακυρώσουμε και να κάνουμε μια νέα. Στην περίπτωση αυτήν ενδέχεται να σας χρεώσουμε ακυρωτικά εκ μέρους της εταιρείας ενοικίασης.

  8. Σε περίπτωση που μια αλλαγή στην Κράτησή σας επιφέρει αλλαγή στην τιμή ή κάποια χρέωση ακύρωσης, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

  Αλλαγές που πραγματοποιούμε εμείς

  9. Σε περίπτωση που εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτησή σας (π.χ. εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να σας παράσχει το αυτοκίνητο), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την αλλαγή αυτή, θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση και να διεκδικήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ανεξαρτήτως του πόσο κοντινή χρονικά είναι η ημερομηνία της Ενοικίασης), αλλά δεν φέρουμε πρόσθετη ευθύνη για τυχόν άμεσα ή έμμεσα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν (π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων ή ταξί).

  Δ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Γενικά

  1. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον μιας ηλικίας για να ενοικιάσουν ή να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο ηλικίας. Τα ηλικιακά όρια μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον Πάροχο Υπηρεσίας, την τοποθεσία και τον τύπο αυτοκινήτου.

  2. Μόνον οι οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στο Συμφωνητικό Ενοικίασης μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο.

  3. Δεν πρέπει να μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε άλλη χώρα/κράτος/νησί ή/και να το παραδώσετε σε διαφορετική τοποθεσία χωρίς να το έχετε κανονίσει εκ των προτέρων.

  Παραλαβή αργότερα/παράδοση νωρίτερα

  4. Σε περίπτωση που παραλάβετε το αυτοκίνητό σας αργότερα (βλ. Δ4.4 παραπάνω) ή το παραδώσετε νωρίτερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί στην Επιβεβαίωση Κράτησης, ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν θα σας επιστρέψει τα χρήματα για τη χρονική περίοδο μη χρήσης του αυτοκινήτου.

  Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

  5. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

  Ε. Πτήσεις

  E1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

  1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις Πτήσεις.

  E2. Συμβατική σχέση

  1. Οι περισσότερες Πτήσεις στην Πλατφόρμα μας παρέχονται μέσω ενός Μεσολαβητή - τρίτο μέρος, που λειτουργεί ως ενδιάμεσος με τις αεροπορικές εταιρείες.

  2. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Δεν αποτελούμε «συμβαλλόμενο μέρος» στην Κράτησή σας. Όταν κάνετε κράτηση, συνάπτετε (i) μια Σύμβαση Διαμεσολάβησης με τον μεσολαβητή - τρίτο μέρος (για το εισιτήριο) και (ii) μια Σύμβαση Μεταφοράς με την αεροπορική εταιρεία (για την ίδια την Πτήση).

  3. Εάν κάνετε κράτηση πρόσθετων παροχών (επιπλέον αποσκευές, ασφάλιση κ.λπ.) συνάπτετε απευθείας σύμβαση με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος ή με άλλη εταιρεία. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτήν τη σύμβαση.

  4. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Τρίτου Μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το εισιτήριό σας και για τυχόν πρόσθετες παροχές που ενδέχεται να αγοράσετε και (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) δεν φέρουμε ευθύνη ούτε σχετικά με την κράτησή σας.

  E3. Τι κάνουμε εμείς

  1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

  2. Αφού κάνετε κράτηση για την Πτήση σας, τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. τα ονοματεπώνυμα του/-ων ταξιδιώτη/-ών) παρέχονται στον Πάροχο Υπηρεσίας.

  3. Ανάλογα με τους όρους της Σύμβασης μεταφοράς, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την Κράτησή σας, εάν το επιθυμείτε.

  E4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

  1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

  2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας καθώς και τους Όρους του Τρίτου Μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

  E5. Τιμή και πληρωμή

  1. Όταν κάνετε κράτηση για Πτήση, ο συντονισμός της πληρωμής σας θα γίνει από εμάς, τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (ή ένα μέρος που καθορίζεται από αυτόν) ή ένα τρίτο μέρος, όπως μια αεροπορική εταιρεία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουμε τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμές» (Α7) παραπάνω.

  E6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  1. Θα βρείτε την πολιτική ακύρωσης στη Σύμβαση Μεταφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη κατά την κράτηση της Πτήσης σας.

  2. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση της Πτήσης σας.

  3. Οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να επαναπρογραμματίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

  4. Διαφορετικά εισιτήρια της ίδιας αεροπορικής εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς περιορισμούς ή διαφορετικές υπηρεσίες.

  5. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις αλλαγές, τις ακυρώσεις ή τις επιστροφές χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

  E7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Κοινός κωδικός

  1. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν συμφωνίες «κοινού κωδικού» με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Έτσι, μπορεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας από τη μία αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εξέδωσε το εισιτήριο» σας), αλλά να πετάξετε με αεροσκάφος το οποίο ανήκει σε άλλη αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εκτελεί την πτήση»). Στις περισσότερες περιπτώσεις όπως αυτή, θα κάνετε check-in με τον μεταφορέα που εκτελεί την πτήση, αλλά παρακαλείστε να το επιβεβαιώσετε αυτό με τον μεταφορέα που εξέδωσε το εισιτήριο από πριν.

  2. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης για την Πτήση σας, θα ενημερωθείτε αν πρόκειται για Πτήση με «κοινό κωδικό».

  Απαγορευμένες πρακτικές αεροπορικών εταιρειών

  3. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγοράζουν εισιτήρια που περιλαμβάνουν πτήσεις που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, όπως για παράδειγμα εισιτήριο μετ' επιστροφής εάν το άτομο δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πτήση της επιστροφής. Για περισσότερα παραδείγματα, εισαγάγετε απλά τους όρους «point-beyond ticketing», «hidden-city ticketing» ή «back-to-back ticketing» σε μια μηχανή αναζήτησης.

  4. Με την αγορά μιας Πτήσης, συμφωνείτε να μην προβείτε στις παραπάνω ενέργειες και να μας αποζημιώσετε για κάθε αξίωση της αεροπορικής εταιρείας που προκύπτει από τυχόν διαφορά μεταξύ του κόστους του πραγματικού σας ταξιδιού και του κόστους του πλήρους ταξιδιού που προσδιορίζεται στο/-α εισιτήριό/-ά σας.

  Χρήση Τμημάτων Πτήσεων

  5. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν από τους πελάτες να χρησιμοποιούν τις πτήσεις τους με τη σειρά. Έτσι, σε περίπτωση που δεν πετάξετε με την πρώτη Πτήση σας, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει αυτόματα το υπόλοιπο της διαδρομής.

  6. Σε περίπτωση που η αεροπορική σας εταιρεία σας επιτρέπει να «παραλείψετε» κάποια Πτήση της διαδρομής σας, βεβαιωθείτε ότι θα ακυρώσετε την/-ις πτήση/-εις που δεν επιθυμείτε, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μη δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων) για αυτές τις Πτήσεις που δεν χρησιμοποιήσατε.

  Εισιτήρια Απλής Μετάβασης

  7. Σε περίπτωση που αγοράσετε δύο εισιτήρια απλής μετάβασης αντί για ένα εισιτήριο με επιστροφή:

  • θα πραγματοποιήσετε δύο χωριστές Κρατήσεις, καθεμιά από τις οποίες θα έχει τους δικούς της κανόνες και τις δικές της πολιτικές
  • τυχόν αλλαγές στη μία Πτήση δεν θα επηρεάσουν την άλλη (για παράδειγμα, εάν η αρχική Πτήση σας ακυρωθεί, δεν θα υπάρξει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τη δεύτερη Πτήση σας).

  8. Εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε κατά το check-in ή/και στο προσωπικό ελέγχου εγγράφων ταυτοποίησης κατά την είσοδό σας στη χώρα ότι έχετε εισιτήριο επιστροφής (δείτε την ενότητα «Διεθνές ταξίδι» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαβατήρια, βίζα κ.λπ.).

  Χρεώσεις, φόροι και τέλη

  9. Το εισιτήριό σας θα περιλαμβάνει φόρους και τέλη που χρεώνει η αεροπορική εταιρεία ή η κυβέρνηση (εκτός από τέλη εισόδου/εξόδου. Δείτε την ενότητα «Τέλη εισόδου/εξόδου» παρακάτω). Μπορεί να φέρετε ευθύνη για τη διευθέτηση τυχόν αναδρομικών αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή.

  Χρεώσεις υπηρεσίας

  10. Ανάλογα με την Πτήση που επιλέγετε, ενδέχεται να ισχύει χρέωση υπηρεσίας από εμάς ή από τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος.

  • Η χρέωση υπηρεσίας (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση χρήσης της Πλατφόρμας μας για την αγορά εισιτηρίου από Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.
  • Η χρέωση υπηρεσίας του Μεσολαβητή - τρίτου μέρος (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση για την υπηρεσία διαμεσολάβησης με την αεροπορική εταιρεία/τις αεροπορικές εταιρείες. Η χρέωση αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.

  11. Τυχόν χρεώσεις υπηρεσίας θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου σας.

  Χρεώσεις για αποσκευές και άλλες πρόσθετες παροχές

  12. Η αεροπορική εταιρεία σας ενδέχεται να σας χρεώσει για παραδοτέες αποσκευές, επιπλέον αποσκευές ή αποσκευές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος, επιβίβαση κατά προτεραιότητα, καθορισμένες θέσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, φαγητό και ποτό ή/και check-in στο αεροδρόμιο.

  13. Σε αυτήν την περίπτωση, η/οι χρέωση/-εις θα προστεθούν στην τιμή του εισιτηρίου σας (εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι η πτήση σας περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές).

  Διεθνή ταξίδια

  14. Είναι δική σας ευθύνη να:

  • διαθέτετε έγκυρο διαβατήριο ή/και βίζα, εάν απαιτείται
  • συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις εισόδου
  • να μάθετε αν χρειάζεστε βίζα για να περάσετε από χώρα που δεν αποτελεί τον τελικό σας προορισμό
  • επικοινωνήσετε με την αρμόδια πρεσβεία εκ των προτέρων για να μάθετε εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις απαιτήσεις διαβατηρίου, βίζας ή εισόδου
  • ελέγχετε τυχόν προειδοποιήσεις ή συμβουλές από τη χώρα διαμονής/καταγωγής σας προτού ταξιδέψετε προς ή περάσετε από μια χώρα ή περιοχή.

  15. Με την οργάνωση ενός ταξιδιού προς ή από κάποια τοποθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν.

  16. Δεν αποτελεί κοινή πρακτική, αλλά το διεθνές δίκαιο επιτρέπει την «απεντόμωση» του αεροσκάφους για την καταπολέμηση εντόμων. Για να γίνει αυτό, το προσωπικό μπορεί να ψεκάσει την καμπίνα του αεροσκάφους με κάποιο εντομοκτόνο αερόλυμα ενόσω οι επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος ή να ψεκάσει τις εσωτερικές επιφάνειες με κάποιο υπολειμματικό εντομοκτόνο, όταν οι επιβάτες δεν βρίσκονται στο αεροσκάφος. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με την απεντόμωση και τα μέρη όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί.

  Τέλη εισόδου/εξόδου

  17. Το εισιτήριό σας δεν θα περιλαμβάνει τέλη που επιβάλλει μια χώρα ή ένα αεροδρόμιο σε άτομα που εισέρχονται στη/εξέρχονται από τη χώρα και τα οποία εισπράττονται απευθείας στο αεροδρόμιο. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με το αν θα πρέπει να πληρώσετε τέτοιου είδους τέλος.

  Ηνωμένο Βασίλειο: Η οικονομική σας προστασία

  18. Κάτοχος ATOL: Booking.com B.V.

  19. Αριθμός άδειας ATOL: 11967

  20. Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρουμε πλήρη οικονομική προστασία μόνο στην πώληση πτήσεων που προστατεύονται από ATOL μέσω της Άδειας Διοργανωτή Αεροπορικών Ταξιδιών (Air Travel Organiser) με αριθμό 11967, η οποία εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Aviation House, Beehive Ringroad, Δυτικό Σάσεξ, RH6 0YR, Ηνωμένο Βασίλειο, τηλέφωνο +44 (0)333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

  21. Όταν αγοράζετε μια πτήση με προστασία ATOL από εμάς, λαμβάνετε ένα Πιστοποιητικό ATOL. Σε αυτό θα βρείτε τι προστατεύεται οικονομικά, από που μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τι συνεπάγεται για εσάς αυτό και με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

  22. Εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό ATOL σας, θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο Πιστοποιητικό ATOL (ή μια κατάλληλη εναλλακτική). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ούτε εμείς ούτε ο προμηθευτής είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό για λόγους αφερεγγυότητας, ένας εναλλακτικός κάτοχος ATOL μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή μια κατάλληλη εναλλακτική (χωρίς υπάρχει επιπλέον χρέωση για εσάς). Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο εναλλακτικός κάτοχος ATOL θα εκτελέσει αυτές τις υποχρεώσεις και συμφωνείτε να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά τον εναλλακτικό αυτόν πάροχο ATOL βάσει της σύμβασής σας. Ωστόσο, συμφωνείτε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατόν να οριστεί εναλλακτικός κάτοχος ATOL. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο του συστήματος ATOL (ή του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση).

  23. Σε περίπτωση που εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο πιστοποιητικό σας ATOL, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται (ή μια κατάλληλη εναλλακτική, μέσω εναλλακτικού κατόχου ATOL ή με άλλον τρόπο) για λόγους αφερεγγυότητας, οι εντολοδόχοι του Air Travel Trust μπορεί να σας καταβάλουν ένα ποσό (ή να σας μεταβιβάσουν κάποιο προνόμιο) βάσει του συστήματος ATOL. Συμφωνείτε ότι σε αντάλλαγμα για την πληρωμή αυτήν ή το προνόμιο αναθέτετε στους εντολοδόχους αυτούς κάθε αξίωση που έχετε ή ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με τη μη παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης απέναντί σε εμάς, τον ταξιδιωτικό πράκτορα (ή τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση). Συμφωνείτε επίσης ότι κάθε τέτοιου είδους αξίωση θα ανατεθεί εκ νέου σε άλλον φορέα, εάν ο φορέας αυτός έχει καταβάλει ποσά για τα οποία προβάλατε αξίωση βάσει του συστήματος ATOL.

  ΕΕ: Δικαιώματα επιβατών βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004

  24. Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση ή ακυρωθεί ή σας αρνηθούν την επιβίβαση, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση/παροχή βοήθειας βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004, εάν:

  • Ταξιδεύετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
  • Ταξιδεύετε εκτός της ΕΕ
  • Η Πτήση σας προσφέρεται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ

  ΕΕ: Ευθύνη αερομεταφορέα βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 889/2002

  25. Σε περίπτωση ατυχήματος που συμβεί εντός της ΕΕ, μπορεί να ισχύει για εσάς ο Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 889/2002.

  ΕΕ: Δικαιώματα ΑμεΑ και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1107/2006

  26. Ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1107/2006 παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σε ΑμεΑ ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

  27. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, βαθμολογίες, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

  ΣΤ. Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς

  ΣΤ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

  1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς.

  ΣΤ2. Συμβατική σχέση

  1. Όταν πραγματοποιείτε προκράτηση Ιδιωτικών ή Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, η Κράτησή σας θα πραγματοποιηθεί απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Όταν κάνετε κράτηση ενός Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος, η Κράτησή σας πραγματοποιείται με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία κράτησης διέπεται από τους Όρους μας.

  2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Εσείς και ο Πάροχος Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους.

  3. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς και Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Θα λάβετε τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δικών τους και των δικών μας Όρων, θα ισχύουν οι δικοί τους όροι.

  4. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Πραγματοποιώντας μια Κράτηση, επιβεβαιώνετε ότι:

  • έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας
  • συμφωνείτε να έρχεστε σε απευθείας επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας σχετικά με τυχόν προβλήματα
  • κατανοείτε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την παροχή του Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς, την επιλογή των διαδρομών, τον καθορισμό των τιμών και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών
  • αποδέχεστε ότι παρέχουμε απλώς μια πλατφόρμα κρατήσεων (γνωστή ως υπηρεσία API) και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που θα υποστείτε εξαιτίας οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας έχει ή δεν έχει προβεί.

  Δεν έχουν όλοι οι Πάροχοι Υπηρεσίας τους δικούς τους όρους, αλλά παρακαλείστε να ελέγξετε όλους τους όρους που μας έχουν παρασχεθεί.

  ΣΤ3. Τι κάνουμε εμείς

  1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

  2. Αφού κάνετε την Κράτησή σας, θα δώσουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία (π.χ. το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την τοποθεσία παραλαβής).

  3. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Θα σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας.

  4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Θα διασφαλίσουμε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας γνωρίζει το μέγεθος του οχήματος που ζητήσατε.

  5. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Θα σας παρέχουμε (ή θα σας πούμε πώς να παραλάβετε) το/α εισιτήριό/-ά σας.

  ΣΤ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

  1. Πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία της Κράτησης προσεκτικά και να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη διευθέτηση της Κράτησής σας (τις απαιτήσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

  2. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε μέλος του γκρουπ σας συμμορφώνεται με τους Όρους μας και (κατά περίπτωση) τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, τους οποίους είδατε και αποδεχτήκατε κατά τη διαδικασία της κράτησης. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που τους παραβιάσετε:

  • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
  • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
  • ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί να σας μεταφέρει.

  3. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι ταξιδιού δεν συνυπολογίζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

  4. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους.

  5. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Κατά την ώρα της Παραλαβής, πρέπει να έχετε το τηλέφωνο (τον αριθμό που δώσατε όταν πραγματοποιήσατε την κράτηση) ανοιχτό και ενεργοποιημένο ώστε να δέχεται κλήσεις/μηνύματα, σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp ή το Viber.

  6. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Για παραλαβή από το αεροδρόμιο, πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία της πτήσης σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την Ώρα Παραλαβής, ώστε ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσει να προσαρμόσει την Ώρα Παραλαβής, εάν η πτήση σας καθυστερήσει. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς λόγω της καθυστέρησης της πτήσης σας ή της ακύρωσής της, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

  7. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες θα είναι στην ώρα τους και θα έχουν αρκετό χρόνο για να παραλάβουν τα εισιτήριά τους, εάν είναι απαραίτητο.

  8. Πρέπει να είστε από 18 ετών και άνω για να κάνετε Κράτηση και όλοι οι επιβάτες κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα.

  9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανένας επιβάτης δεν φέρεται ανάρμοστα, π.χ. είναι προσβλητικός ή προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κάποιον.

  10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε Δημόσια/Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς που είναι κατάλληλα (ως προς το μέγεθος του γκρουπ, τον αριθμό των αποσκευών, τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κ.λπ.).

  ΣΤ5. Τιμή και πληρωμή

  1. Η Booking.com Transport Limited είναι ο εγγεγραμμένος έμπορος για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

  2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Η τιμή περιλαμβάνει τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους και χρεώσεις για τις ώρες αιχμής. Η πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της κράτησης.

  3. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Η τιμή επιβεβαιώνεται (και η πληρωμή καταβάλλεται) όταν ο οδηγός σας μεταφέρει στον προορισμό σας. Η τιμή ενδέχεται να είναι διαφορετική από την εκτιμώμενη τιμή κατά την κράτηση. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους, χρεώσεις για τις ώρες αιχμής και φιλοδωρήματα.

  4. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης. Πριν από την αναχώρηση, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει να δει τα εισιτήρια/τα ηλεκτρονικά εισιτήριά σας. Παρακαλείστε να τα έχετε μαζί σας διαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ξανά.

  5. Ο Πάροχος Υπηρεσίας/οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει με τυχόν αλλαγές στη διαδρομή που ζητάτε προσωπικά. Εάν συμφωνήσει, μπορεί να σας χρεώσει επιπλέον.

  ΣΤ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  Ακύρωση

  1. Στις περισσότερες περιπτώσεις...

  • Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Μπορείτε να ακυρώσετε δωρεάν έως και 24 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής (σε κάποιες περιπτώσεις έως 2 ώρες - δείτε την επιβεβαίωσή σας). Εάν δεν ακυρώσετε εγκαίρως, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
  • Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Ώρα Παραλαβής, αλλά ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να σας χρεώσει ακυρωτικά.
  • Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Κατά πάσα πιθανότητα δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από τη στιγμή που η Κράτησή σας επιβεβαιωθεί. Εάν τα σχέδιά σας αλλάξουν, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να συζητήσετε τυχόν διαθέσιμες επιλογές.

  2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει διαφορετική πολιτική ακύρωσης (την οποία θα δείτε κατά την κράτηση), θα ισχύει η δική του πολιτική.

  3. Εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσουμε την Κράτηση με σύντομη ή καμία προειδοποίηση, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, εάν:

  • ο Πάροχος Υπηρεσίας καταστεί αφερέγγυος ή δεν είναι πράγματι σε θέση να εξυπηρετήσει την Κράτησή σας. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (και θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων σας, εάν δεν μπορέσουμε)
  • παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

  Τροποποιήσεις (αλλαγές) πριν ξεκινήσει η Διαδρομή σας

  4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Στο email επιβεβαίωσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πόσο καιρό πριν (την ώρα Παραλαβής) μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτησή σας (όπως για παράδειγμα, στην τοποθεσία ή την ώρα).

  5. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Για να αλλάξετε την κράτησή σας, ίσως χρειαστεί να την ακυρώσετε (που ενδέχεται να επιφέρει χρέωση ακύρωσης) και να κάνετε μία νέα.

  6. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την Κράτηση από τη στιγμή που έχει επιβεβαιωθεί.

  7. Εάν εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτηση (για παράδειγμα, εάν υπάρχει απεργία που εμποδίζει τη διαδρομή σας), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό. Εάν τότε αποφασίσετε να ακυρώσετε:

  • Οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφοράς. Εκτός εάν ακυρώσετε για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στο επόμενο σημείο, δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (όσο κοντά χρονικά και αν είναι η διαδρομή σας).
  • Οποιοδήποτε Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς. Εάν η αλλαγή αφορά απλώς έναν νέο οδηγό, έναν νέο Πάροχο Υπηρεσίας ή ένα νέο (παρόμοιο) όχημα, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων (εκτός εάν η ακύρωσή σας γίνει αρκετό χρόνο πριν).

  Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εμείς ούτε ο Πάροχος Υπηρεσίας θα είμαστε υπεύθυνοι για έξοδα που ενδέχεται να σας επιβαρύνουν (π.χ. εναλλακτική μεταφορά ή δωμάτια ξενοδοχείου).

  Επιστροφές χρημάτων

  8. Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων, πρέπει να το κάνετε εγγράφως το αργότερο έως 14 ημέρες μετά την Ώρα Παραλαβής.

  9. Για οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μπορεί να χρειαστούν έως 5 εργάσιμες ημέρες μέχρι να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

  10. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Εάν ο οδηγός δεν βρίσκεται στην ώρα του στην τοποθεσία παραλαβής, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων και θα διερευνήσουμε το ζήτημα εκ μέρους σας.

  11. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, εάν η Διαδρομή δεν διεξαχθεί όπως είχε προγραμματιστεί, επειδή:

  • ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας
  • ένας ή περισσότεροι επιβάτες δεν βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους και δεν έχετε ζητήσει νέα Ώρα Παραλαβής
  • ζητείτε αλλαγές που δεν δικαιολογούνται ως προς την Ώρα Παραλαβής ή τη Διαδρομή
  • δεν ενημερώνετε εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/τον οδηγό για μια αλλαγή που θέλετε να κάνετε
  • παρείχατε ανακριβή στοιχεία όταν κάνατε την κράτηση του Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς (τοποθεσία παραλαβής, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός ατόμων, αριθμός αποσκευών κ.λπ.)
  • λόγω κάποιας ενέργειας την οποία έκαναν ή δεν έκαναν οι επιβάτες.

  ΣΤ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση

  1. Παρακαλείστε να ελέγξετε το email επιβεβαίωσης που λάβατε για να δείτε για πόσο χρόνο θα περιμένει ο οδηγός στην τοποθεσία παραλαβής.

  Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος

  2. Ο οδηγός ενδέχεται να μην περιμένει μετά το πέρας της Ώρας Παραλαβής, και σε περίπτωση που το κάνει, μπορεί να σας χρεώσει για τον χρόνο αναμονής. Εάν δεν βρίσκεστε στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα σας, ενδέχεται να χρεωθείτε με ακυρωτικά.

  Χρεώσεις επισκευής ή καθαρισμού

  3. Εάν χρειαστεί κάποια επισκευή ή καθαριότητα, επειδή κάποιο άτομο στην ομάδα σας έχει προβεί σε αδικαιολόγητη ενέργεια ή παραβιάζει τους παρόντες όρους, φέρετε την ευθύνη για τα έξοδα επισκευής/καθαρισμού.

  Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

  4. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

  Λεξικό της Booking.com

  «Λογαριασμός»: ένας λογαριασμός (με την Booking.com ή με Εταιρεία του Ομίλου) μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών στην Πλατφόρμα μας.

  «Κατάλυμα»: η παροχή υπηρεσίας διαμονής από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Β, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας καταλύματος).

  «Αξιοθέατο»: η παροχή υπηρεσίας Αξιοθέατου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Γ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας Αξιοθέατου).

  «Υπηρεσία(-ες) αξιοθέατου»: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιηγήσεις, μουσεία, αξιοθέατα, δραστηριότητες και εμπειρίες.

  «Κράτηση»: η κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας στην Πλατφόρμα μας, είτε πληρώνετε για αυτήν τώρα είτε αργότερα.

  «Booking.com», «εμείς», «εμάς»: η Booking.com B.V. (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή η Booking.com Transport Limited (για υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών). Εταιρική επαφή

  «Επιβεβαίωση Κράτησης» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): το email επιβεβαίωσης και το κουπόνι που σας στέλνουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία της κράτησης.

  «Πίστωση προς εξαργύρωση»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορείτε να «εξαργυρώσετε» με τον τρόπο πληρωμής που έχουμε αποθηκεύσει ή με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μιας μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

  «Σύμβαση Μεταφοράς»: η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας που διαχειρίζεται στην Πτήση σας.

  «Πίστωση»: προνόμιο με χρηματική αξία. Υπάρχουν η «Πίστωση προς εξαργύρωση» και η «Πίστωση για ταξίδια».

  «Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί στην πιστωτική κάρτα που έχουμε αποθηκεύσει, αλλά δεν μπορεί να καταβληθεί για το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

  «Συναλλαγματική Ισοτιμία»: ο συντελεστής τον οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετατροπή νομισμάτων. Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται ο συντελεστής WM/Refinitiv Closing Spot, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

  «Κράτηση που πληροί τις προϋποθέσεις»: η κράτηση που πληροί τα κριτήρια για την απόκτηση Επιβράβευσης.

  «Πτήση»: η παροχή μιας Πτήσης από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Ε, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η αεροπορική εταιρεία).

  «Εταιρεία του Ομίλου»: μια θυγατρική της Booking.com, είτε άμεση μέτοχος στην Booking.com είτε μέρος του ομίλου Booking Holdings Inc.

  «Μεμονωμένοι Όροι Επιβράβευσης»: κανόνες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες Επιβραβεύσεις, επιπλέον των γενικών όρων της ενότητας «Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι» (A13) παραπάνω.

  «Σύμβαση Διαμεσολάβησης» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η σύμβαση μεταξύ του Μεσολαβητή - τρίτου μέρους, που ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης του εισιτηρίου της Πτήσης σας (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πρόσθετες παροχές) με την αεροπορική εταιρεία ή με άλλη εταιρεία.

  «Κύριος Οδηγός»: ο οδηγός του οποίου τα στοιχεία έχουν εισαχθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης. Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει την Κράτηση ή να συζητήσει μαζί μας (εκτός εάν μας ενημερώσει ότι έχει ορίσει κάποιον άλλον για να το κάνει αυτό).

  «Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε όταν φτάνετε στην τοποθεσία παραλαβής (ή λίγο προτού φτάσετε).

  «Οι Υπηρεσίες μας» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): το online σύστημα κρατήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, μέσω του οποίου οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και εσείς να κάνετε κράτηση για αυτά.

  «Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα»: η επιλογή πληρωμής που κάποιες φορές προσφέρουμε όταν ένας Πάροχος Υπηρεσίας δεν χρησιμοποιεί το νόμισμά σας. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πληρώνετε στο δικό σας νόμισμα.

  «Τρόπος Πληρωμής»: ο τρόπος (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, τραπεζικός λογαριασμός, PayPal, ApplePay κ.λπ.) που χρησιμοποιείται για πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων.

  «Παραλαβή» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η διαδικασία κατά την έναρξη της ενοικίασής σας, όταν παρέχετε τα απαιτούμενα αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλα έγγραφα, πληρώνετε τέλη και πρόσθετες χρεώσεις, συνάπτετε Συμφωνητικό Ενοικίασης και επιλέγετε το αυτοκίνητό σας.

  «Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η (τοπική) ημερομηνία και ώρα που πρέπει να παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, όπως ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.

  «Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η (τοπική) ώρα που ένα Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση πρέπει να βρίσκεται στην τοποθεσία παραλαβής ή όταν το Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος φτάνει πράγματι στην τοποθεσία παραλαβής.

  «Πλατφόρμα»: ο ιστοχώρος/η εφαρμογή στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών, είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Booking.com είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση μιας θυγατρικής - τρίτο μέρος.

  «Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε τουλάχιστον 2 ώρες πριν φτάσετε στην τοποθεσία παραλαβής.

  «Διαδρομή με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

  «Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: τρένα, λεωφορεία, τραμ και άλλα δημόσια μέσα μεταφοράς.

  «Διαδρομή με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με δημόσιο μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

  «Ενοικίαση» (ή «Ενοικίαση αυτοκινήτου»): η παροχή ενός αυτοκινήτου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Δ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η εταιρεία ενοικίασης που παρέχει το αυτοκίνητο).

  «Συμφωνητικό Ενοικίασης»: το συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας, το οποίο υπογράφετε κατά την Παραλαβή. Θα σας παρέχουμε μια περίληψη των βασικών όρων κατά τη διαδικασία της κράτησης.

  «Επιβραβεύσεις»: ένα προνόμιο το οποίο σας χορηγείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Επιβραβεύσεις θα είναι Πίστωση για ταξίδια, Πίστωση προς εξαργύρωση, Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα ή κάποιο κουπόνι για κάποιο είδος.

  «Πάροχος Υπηρεσίας»: ο πάροχος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζεται με ένα ταξίδι στην Πλατφόρμα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος (για Κράτηση «διαμονής»), ενός μουσείου ή πάρκου (για Κράτηση «αξιοθέατου») ή μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων ή μιας αεροπορικής εταιρείας (για μια Κράτηση «μεταφοράς»).

  «Υπηρεσίες» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η παροχή της Διαδρομής με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς ή της Διαδρομής με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς.

  «Όροι»: οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών.

  «Μεσολαβητής - τρίτο μέρος»: μια εταιρεία που λειτουργεί είτε ως (α) διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας είτε (β) ως μεταπωλητής της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

  «Όροι Τρίτου Μέρους» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η Σύμβαση Διαμεσολάβησης και η Σύμβαση Μεταφοράς.

  «Πίστωση για ταξίδια»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά το οποίο δεν μπορείτε να «εξαργυρώσετε».

  «Ταξιδιωτική Εμπειρία»: κάποιο από τα προϊόντα που σχετίζονται με το ταξίδι ή με τις υπηρεσίες στην Πλατφόρμα.

  «Πληρωμή εκ των Προτέρων»: η πληρωμή που πραγματοποιείτε κατά την κράτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (και όχι όταν πράγματι την χρησιμοποιείτε).

  «Πορτοφόλι»: ένας πίνακας στον Λογαριασμό σας που δείχνει τις Επιβραβεύσεις, την Πίστωση και άλλα κίνητρα.