Mετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Όροι παροχής υπηρεσιών για πελάτες

Ενημερώθηκε 14 Φεβρουαρίου 2022

Εκτύπωση

Πίνακας περιεχομένων

A. Όλες οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες

A1. Ορισμοί

1. Κάποιες από τις λέξεις που θα συναντήσετε έχουν πολύ συγκεκριμένες σημασίες. Για αυτό, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο «Λεξικό της Booking.com» που θα βρείτε στο τέλος των παρόντων Όρων.

A2. Σχετικά με τους παρόντες όρους

1. Κατά την ολοκλήρωση της Κράτησής σας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε άλλους όρους παρέχονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

2. Εάν οτιδήποτε στους παρόντες Όρους είναι (ή καταστεί) άκυρο ή μη εφαρμοστέο:

 • εξακολουθεί να εφαρμόζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος
 • εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τα υπόλοιπα σημεία των Όρων.

3. Οι παρόντες Όροι έχουν την εξής διάταξη:

 • Ενότητα Α: γενικοί όροι, για όλους του τύπους Ταξιδιωτικών Εμπειριών.
 • Ενότητες Β έως ΣΤ: ειδικοί όροι, για έναν μόνο τύπο Ταξιδιωτικής Εμπειρίας:
  • Ενότητα Β: Καταλύματα
  • Ενότητα Γ: Αξιοθέατα
  • Ενότητα Δ: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
  • Ενότητα Ε: Πτήσεις
  • Ενότητα ΣΤ: Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
 • Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των γενικών και των ειδικών όρων, οι ειδικοί όροι είναι αυτοί που ισχύουν.

4. Η αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων είναι η πρωτότυπη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους Όρους ή οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των Όρων στα Αγγλικά και σε κάποια άλλη γλώσσα, ισχύουν οι Όροι όπως εμφανίζονται στα Αγγλικά. (Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στο πάνω μέρος της σελίδας)

A3. Σχετικά με την Booking.com

1. Κατά την κράτηση ενός καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, η Booking.com B.V. παρέχει την Πλατφόρμα και είναι υπεύθυνη για αυτήν, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

2. Κατά την κράτηση ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ή ενός ιδιωτικού ή δημόσιου μέσου μεταφοράς, η Booking.com Transport Limited παρέχει και είναι υπεύθυνη για την Πλατφόρμα, αλλά όχι και για την ίδια την Ταξιδιωτική Εμπειρία (βλ. A4.4 παρακάτω).

3. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. Εξυπηρέτηση Πελατών ή διαχείριση λογαριασμών). Αυτές οι εταιρείες δεν:

 • ελέγχουν ή διαχειρίζονται την Πλατφόρμα μας
 • διαθέτουν τη δική τους Πλατφόρμα
 • διατηρούν νομική ή συμβατική σχέση με εσάς
 • παρέχουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες
 • μας εκπροσωπούν, συνάπτουν συμβόλαια ή αποδέχονται νομικά έγγραφα εκ μέρους μας
 • ενεργούν ως «εκπρόσωποι διαδικασιών ή υπηρεσιών» για εμάς.

A4. Η Πλατφόρμα μας

1. Λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν παρέχουμε την Πλατφόρμα μας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτήν είναι ακριβείς (λαμβάνουμε τις πληροφορίες από τους Παρόχους Υπηρεσιών). Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, διακοπές ή παράλειψη πληροφοριών, παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε/διευθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

2. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί σύσταση ή έγκριση οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσίας ή των προϊόντων, υπηρεσιών, παροχών, οχημάτων του κ.λπ.

3. Δεν αποτελούμε μέρος των όρων που συνάπτετε εσείς με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Ο Πάροχος Υπηρεσίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την Ταξιδιωτική Εμπειρία.

4. Για να πραγματοποιήσετε μια Κράτηση, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής και επικοινωνίας) είναι σωστές και ενημερωμένες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πρόσβαση στην/-ις Ταξιδιωτική/-ές Εμπειρία/-ες σας. Είστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στον Λογαριασμό σας. Για τον λόγο αυτόν μην αφήνετε κανέναν άλλον να τον χρησιμοποιεί, και κρατήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα.

5. Θα σας εμφανίσουμε τις προσφορές που είναι διαθέσιμες για εσάς, στη γλώσσα που (θεωρούμε ότι) είναι η κατάλληλη για εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή.

6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.

A5. Οι αξίες μας

1. Θα πρέπει να:

 • σέβεστε τις Αξίες μας
 • συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας
 • συνεργάζεστε μαζί μας σε περίπτωση ελέγχων κατά της απάτης ή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα πρέπει να διεξάγουμε
 • μην χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να προξενήσετε προβλήματα ή για να πραγματοποιήσετε ψεύτικες Κρατήσεις
 • χρησιμοποιείτε την Ταξιδιωτική Εμπειρία ή/και την Πλατφόρμα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται
 • μην προξενείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή ζημία και να μην φέρεστε ανάρμοστα στο προσωπικό του Παρόχου Υπηρεσίας (ή σε οποιονδήποτε άλλον).

A6. Τιμές

1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, συμφωνείτε να πληρώσετε το κόστος της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων και φόρων που ενδέχεται να ισχύουν.

2. Ορισμένες από τις τιμές που βλέπετε ενδέχεται να έχουν στρογγυλοποιηθεί στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Η τιμή που πληρώνετε βασίζεται στην αρχική, «μη στρογγυλοποιημένη» τιμή (αν και η πραγματική διαφορά θα είναι ελάχιστη).

3. Προφανή σφάλματα και τυπογραφικά λάθη δεν είναι δεσμευτικά. Για παράδειγμα: εάν πραγματοποιήσετε κράτηση ενός premium αυτοκινήτου ή κράτηση για μια νύχτα σε πολυτελή σουίτα που λανθασμένα προσφέρεται στην τιμή του 1€, θα προχωρήσουμε σε ακύρωση της Κράτησης αυτής και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που πληρώσατε.

4. Μια διαγραμμένη τιμή είναι η τιμή μιας ισοδύναμης Κράτησης χωρίς να έχει εφαρμοστεί σε αυτήν έκπτωση («ισοδύναμη» είναι μια κράτηση για τις ίδιες ημερομηνίες, με τις ίδιες πολιτικές, την ίδια ποιότητα καταλύματος/οχήματος/κατηγορίας ταξιδιού κ.λπ.).

A7. Πληρωμή

1. Για ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα ζητήσει Πληρωμή εκ των Προτέρων ή/και πληρωμή την οποία θα καταβάλετε κατά τη διάρκεια της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας σας.

 • Εάν συντονίζουμε εμείς την πληρωμή σας, εμείς (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνδεδεμένη με εμάς εταιρεία στη χώρα από την οποία προέρχεται η πληρωμή σας) θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση της πληρωμής σας και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγή σας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή σας αποτελεί τον τελικό διακανονισμό της «οφειλόμενης και πληρωτέας» τιμής.
 • Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας σας επιβαρύνει με χρέωση, αυτό θα γίνει κατά την έναρξη της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά επίσης ενδέχεται (για παράδειγμα) η πιστωτική σας κάρτα να χρεωθεί κατά την κράτηση ή να πληρώσετε κατά το check-out από το Κατάλυμα. Αυτό εξαρτάται από την πολιτική του Παρόχου Υπηρεσίας για Πληρωμή εκ των Προτέρων, για την οποία έχετε ενημερωθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας ζητεί Πληρωμή εκ των Προτέρων, αυτή μπορεί να καταβληθεί ή να προεγκριθεί όταν πραγματοποιείτε την κράτηση, και μπορεί να είναι μη επιστρέψιμη. Έτσι, πριν προχωρήσετε στην κράτηση, ελέγξτε την Πολιτική Πληρωμής εκ των Προτέρων του Παρόχου Υπηρεσίας (που είναι διαθέσιμη κατά τη διαδικασίας κράτησης), στην οποία δεν παρεμβαίνουμε και για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι.

3. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε τυχόν απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Τρόπου Πληρωμής σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο πληρωμής σας, ο οποίος ενδέχεται να καλύψει τυχόν προκύπτουσες χρεώσεις, πιθανώς μείον την επιβάρυνση.

4. Εάν το νόμισμα που έχετε επιλέξει στην Πλατφόρμα δεν είναι ίδιο με το νόμισμα του Παρόχου Υπηρεσίας, ενδέχεται να:

 • εμφανίσουμε τις τιμές στο δικό σας νόμισμα
 • να σας προσφέρουμε την επιλογή για Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα.

Θα δείτε τη Συναλλαγματική Ισοτιμία κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, στα στοιχεία της Κράτησης στον Λογαριασμό σας ή (σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό) στο email που σας στέλνουμε. Σε περίπτωση που σας επιβαρύνουμε με χρέωση για οποιαδήποτε υπηρεσία τέτοιου είδους, η χρέωση θα εμφανίζεται ως ποσοστό με βάση τις ισοτιμίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας. Ο πάροχος της κάρτας σας ενδέχεται να σας χρεώσει έξοδα συναλλαγής σε άλλο νόμισμα.

5. Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία του Τρόπου Πληρωμής σας για μελλοντικές συναλλαγές αφού πρώτα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

A8. Πολιτικές

1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αποδέχεστε τις ισχύουσες πολιτικές όπως εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της κράτησης. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας και κάθε άλλη πολιτική (σχετικά με ηλικιακές απαιτήσεις, εγγυήσεις ασφάλειας/ζημιών, πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια, πρωινό, κατοικίδια, αποδεκτές κάρτες κ.λπ.) στην Πλατφόρμα μας: στις σελίδες πληροφοριών του Παρόχου Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία κράτησης, στα ψιλά γράμματα, ή/και στο email επιβεβαίωσης ή στο εισιτήριο (κατά περίπτωση).

2. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτηση ή δεν εμφανιστείτε, τυχόν κόστος ακύρωσης/μη εμφάνισης και τυχόν επιστροφή χρημάτων θα εξαρτηθεί από την πολιτική ακύρωσης/μη εμφάνισης του Παρόχου Υπηρεσίας.

3. Ορισμένες Κρατήσεις δεν μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, ενώ άλλες μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν μόνο πριν από μια προθεσμία.

4. Αν κάνετε κράτηση για μια Ταξιδιωτική Εμπειρία πληρώνοντας εκ των προτέρων (συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων τιμής ή/και εγγύησης ζημιών, όπου ισχύει) ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσει την Κράτηση χωρίς προειδοποίηση, εάν δεν εισπράξει το υπόλοιπο ποσό κατά την καθορισμένη ημερομηνία. Εάν ο Πάροχος ακυρώσει την Κράτηση, οποιαδήποτε πληρωμή με μη επιστρέψιμη χρέωση έχετε πραγματοποιήσει, θα σας επιστραφεί μόνο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή πραγματοποιείται εγκαίρως (ότι η τράπεζά σας, καθώς και τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας είναι σωστά και ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα στον λογαριασμό σας).

5. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν θα φτάσετε στην ώρα σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας και να ενημερώσετε σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής σας, ώστε να μην ακυρώσει την Κράτησή σας. Σε περίπτωση που αργήσετε, δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες (π.χ. την ακύρωση της Κράτησής σας ή τυχόν χρεώσεις με τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να σας επιβαρύνει).

6. Ως το πρόσωπο που πραγματοποιεί την Κράτηση, είστε υπεύθυνος/η για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά (όσον αφορά την Ταξιδιωτική Εμπειρία) καθενός από την ομάδα σας. Έχετε επίσης την ευθύνη να λάβετε την άδειά τους προτού μας παράσχετε τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα.

A9. Πολιτική απορρήτου και cookies

1. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση καταλύματος, πτήσης ή αξιοθέατου, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, τα cookies, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

2. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση χερσαίου μέσου μεταφοράς, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Rentalcars.com, την Πολιτική Απορρήτου της Cars.booking.com ή την Πολιτική Απορρήτου της Taxi.booking.com, ανάλογα με την περίπτωση, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

A10. Αιτήματα προσβασιμότητας

1. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα προσβασιμότητας:

 • σχετικά με την Πλατφόρμα μας ή/και τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας
 • σχετικά με την Ταξιδιωτική Εμπειρία σας (πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπάνιο με εύκολη πρόσβαση κ.λπ.) επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με το αεροδρόμιο, τον σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ.

A11. Ασφάλιση

1. Σε περίπτωση που αγοράσατε ασφάλιση μέσω της Πλατφόρμας μας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο/-α έγγραφο/-α ασφαλιστηρίου για να δείτε τους όρους και περαιτέρω πληροφορίες. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για την ασφάλιση.

A12. Genius

1. Η τιμή Genius είναι μια εκπτωτική τιμή που προσφέρεται για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες από Παρόχους Υπηρεσιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

2. Οι τιμές Genius ισχύουν για μέλη του προγράμματος Genius της Booking.com. Δεν υπάρχουν συνδρομές μελών, και είναι εύκολο να γίνει κανείς μέλος δημιουργώντας απλά έναν Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους και οι τιμές δεν μεταβιβάζονται. Η ιδιότητα του μέλους συνδέεται με έναν συγκεκριμένο Λογαριασμό. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί επίσης να συνδέεται με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες ή κίνητρα.

3. Υπάρχουν διάφορα «επίπεδα Genius» με βάση το πόσες Κρατήσεις Καταλυμάτων έχετε πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένη περίοδο. Κάθε επίπεδο παρέχει διαφορετικές ταξιδιωτικές επιβραβεύσεις.

4. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος Genius, όπως τα επίπεδα της ιδιότητας μέλους και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το πρόγραμμα.

5. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.booking.com/genius.html.

A13. Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι

1. Μπορούμε να εκδώσουμε Επιβραβεύσεις για εσάς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και βάσει (α) των όρων της παρούσας ενότητας Α13 και (β) τυχόν Μεμονωμένων Όρων Επιβράβευσης που ισχύουν. Σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο τυπογραφικό λάθος (i) στον υπολογισμό των Επιβραβεύσεων ή (ii) κατά τη μετατροπή νομίσματος σχετικά με τις Επιβραβεύσεις σας, μπορούμε πάντοτε να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε τα ποσά που εμφανίζονται.

2. Πώς μπορείτε να λάβετε Επιβραβεύσεις. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να λάβετε μια Επιβράβευση κάνοντας κράτηση σε κάποιο ξενοδοχείο που συμμετέχει ή πραγματοποιώντας συγκεκριμένο αριθμό Κρατήσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν μια Επιβράβευση είναι διαθέσιμη, θα σας εξηγήσουμε ποιες είναι οι ειδικές προϋποθέσεις και πώς να τη χρησιμοποιήσετε.

3. Πού μπορείτε να βρείτε τις Επιβραβεύσεις σας. Όταν λάβετε μία ή περισσότερες Επιβραβεύσεις, θα βρείτε έναν σύνδεσμο «Επιβραβεύσεις και Πορτοφόλι» στο μενού του Λογαριασμού σας στην Booking.com. Στην καρτέλα «Επιβραβεύσεις», θα δείτε όλες τις Επιβραβεύσεις που έχετε κερδίσει, ποιες ενέργειες (εάν υπάρχουν) πρέπει να γίνουν ακόμα για να αποκτήσετε την/τις Επιβράβευση/-εις και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις.

4. Είδη Επιβραβεύσεων. Οι Επιβραβεύσεις προσφέρουν (α) Πίστωση στο Πορτοφόλι σας ή (β) κάτι άλλο (π.χ. Επιστροφή Χρημάτων στην Πιστωτική σας Κάρτα ή κάποιο κουπόνι). Θα σας παρέχουμε επεξηγήσεις σχετικά με κάθε Επιβράβευση την κατάλληλη χρονική στιγμή.

5. Πώς να λάβετε Πίστωση. Η Πίστωση συνήθως εκδίδεται ως αποτέλεσμα της λήψης μιας Επιβράβευσης. Ωστόσο, ενδέχεται να εκδώσουμε Πίστωση και για άλλους λόγους, για παράδειγμα, εάν η Ταξιδιωτική Εμπειρία σας δεν ανταποκρίθηκε στις συνήθεις υψηλές προδιαγραφές μας.

6. Πού μπορείτε να βρείτε την Πίστωσή σας. Όταν λάβετε Πίστωση, θα βρείτε έναν σύνδεσμο «Επιβραβεύσεις και Πορτοφόλι» στο μενού του Λογαριασμού σας στην Booking.com. Στην καρτέλα «Πορτοφόλι», θα δείτε το συνολικό υπόλοιπο της Πίστωσής σας (χωρισμένο σε Πίστωση για ταξίδια και Πίστωση προς εξαργύρωση, σε περίπτωση που έχετε και τις δύο). Θα δείτε πότε λάβατε ή ξοδέψατε την Πίστωση και πότε θα λήξει. Εάν έχετε Πίστωση προς εξαργύρωση, θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο για να την εξαργυρώσετε.

7. Είδη Πίστωσης. Η Πίστωση για ταξίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συγκεκριμένες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες. Θα σας δείξουμε για ποιες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες μπορείτε να πληρώσετε με Πίστωση για ταξίδια (για ποια συγκεκριμένα καταλύματα, αξιοθέατα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.λπ.). Η Πίστωση προς εξαργύρωση μπορεί να εξαργυρωθεί μέσω του Τρόπου Πληρωμής σας (κάντε κλικ στο «Μεταφορά Πίστωσης στην κάρτα σας») ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε Ταξιδιωτική Εμπειρία για την οποία μπορείτε να πληρώσετε με Πίστωση για ταξίδια.

Επιβραβεύσεις

8. Για να λάβετε οποιοδήποτε είδος Επιβράβευσης, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη λήψη και τη χρήση της Πίστωσης:

 • να έχετε Λογαριασμό στην πλατφόρμα μας
 • να είστε τουλάχιστον 18 ετών
 • να πληροίτε τους Μεμονωμένους Όρους Επιβράβευσης
 • να μην παραβιάζετε τους Όρους για τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι, και
 • να διαθέτετε έγκυρη πιστωτική κάρτα, ώστε να μπορείτε να λάβετε Επιβραβεύσεις Επιστροφής χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα.

9. Όταν μια Επιβράβευση είναι διαθέσιμη, οι Μεμονωμένοι Όροι Επιβράβευσης εξηγούν πώς (και αν) μπορείτε επωφεληθείτε από αυτήν. Ενδέχεται να ισχύουν:

 • χρονικοί περιορισμοί (π.χ. προσφορές με ημερομηνία λήξης)
 • περιορισμοί σχετικά με την πλατφόρμα (π.χ. προωθητικοί κωδικοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εφαρμογή μας)
 • περιορισμοί σχετικά με το κατάλυμα (π.χ. προσφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένους Παρόχους Υπηρεσιών)
 • ελάχιστη δαπάνη (π.χ. μια Επιβράβευση που θα κερδίσετε μόνο σε περίπτωση που ξοδέψετε τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο ποσό για μια Κράτηση)
 • μέγιστη αξία Επιβράβευσης (είτε για χρηματικές είτε για μη χρηματικές Επιβραβεύσεις).

10. Οι Επιβραβεύσεις δεν μπορούν να πωληθούν, να επιβαρυνθούν ή να μεταβιβαστούν με κανέναν τρόπο σε κάποιο τρίτο μέρος. Στην περίπτωση θανάτου ενός κατόχου Λογαριασμού, ο Λογαριασμός αυτός θα κλείσει και οι Επιβραβεύσεις (εάν υπάρχουν) θα ακυρωθούν.

Πίστωση

11. Μπορείτε χρησιμοποιήσετε είτε Πίστωση προς εξαργύρωση είτε Πίστωση για ταξίδια για να καλύψετε το κόστος μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας που πληροί τις προϋποθέσεις σε μια συνεργαζόμενη Πλατφόρμα (π.χ. στη www.booking.com ή στον ιστότοπο εταιρείας του ομίλου).

12. Σε περίπτωση που αυτή η Ταξιδιωτική Εμπειρία κοστίζει λιγότερο από την Πίστωσή σας, το υπόλοιπο της Πίστωσης που δεν χρησιμοποιήθηκε θα παραμείνει διαθέσιμο στο Πορτοφόλι σας.

13. Σε περίπτωση που η Ταξιδιωτική Εμπειρία κοστίζει περισσότερο από τη διαθέσιμη Πίστωσή σας, πρέπει να καλύψετε το υπόλοιπο κόστος εγκαίρως, χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο αποδεκτό Τρόπο Πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά σας θα ακυρωθεί και η Πίστωση θα επιστραφεί στο Πορτοφόλι σας.

14. Εάν έχετε διαφορετικούς τύπους Πίστωσης με περισσότερες από μία ημερομηνίες λήξης, θα χρησιμοποιηθεί πρώτα η Πίστωση με την προγενέστερη ημερομηνία λήξης.

15. Εάν ακυρώσετε μια Ταξιδιωτική Εμπειρία την οποία έχετε πληρώσει (κατά ένα μέρος ή εξ ολοκλήρου) με Πίστωση, η πολιτική ακύρωσης του Παρόχου Υπηρεσίας θα καθορίσει αν τα χρήματά ή/και η Πίστωσή σας θα επιστραφούν. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα έχει τη δυνατότητα να σας επιστρέψει τυχόν Πίστωση που δικαιούστε.

16. Μπορείτε να εξαργυρώσετε την Πίστωση προς εξαργύρωση (αλλά όχι την Πίστωση για ταξίδια) χρησιμοποιώντας κάποιον Τρόπο Πληρωμής.

17. Το προεπιλεγμένο νόμισμα στο Πορτοφόλι σας καθορίζεται από την τοποθεσία, την κατοικία σας ή διαφορετικό νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε. Εάν λάβετε Πίστωση ή Επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική σας κάρτα σε διαφορετικό νόμισμα, θα τις μετατρέψουμε στο προεπιλεγμένο από εσάς νόμισμα ή σε άλλο νόμισμα που μπορεί να επιλέξουμε, χρησιμοποιώντας τη Συναλλαγματική Ισοτιμία μας.

18. Εάν εκδόθηκε μια Επιβράβευση επειδή κάνατε κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, τυχόν σχετική Πίστωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί θα διαγραφεί από το Πορτοφόλι σας σε περίπτωση που αυτή η Ταξιδιωτική Εμπειρία ακυρωθεί.

19. Διαθέτουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε Επιβράβευση προέκυψε από απάτη.

20. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε λάβει μια Επιβράβευση που δικαιούστε, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας το αργότερο έως 12 μήνες αφότου προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία θεωρείτε ότι δικαιούστε την Επιβράβευση. Παρακαλείστε να προσκομίσετε οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο έχετε στη διάθεσή σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό εντός 12 μηνών, δεν θα είστε σε θέση να διεκδικήσετε την Επιβράβευση.

21. Κάθε Πίστωση έχει ημερομηνία λήξης, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Πίστωση» στο Πορτοφόλι σας.

Πορτοφόλι

22. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Θα κοινοποιηθούν σε Εταιρείες του ομίλου ή σε Παρόχους Υπηρεσιών όπως απαιτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πορτοφολιού. Επιβραβεύσεις που έχουν χαθεί, κλαπεί ή έχουν λήξει δεν θα αντικατασταθούν.

23. Οι υποχρεώσεις σας:

 • Έχετε ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι (και παραμένουν) ορθές, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες
 • Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητας σας, παρακαλείστε να το παρέχετε εντός 30 ημερών.
 • Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσής σας στο Πορτοφόλι.

24. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους κανόνες της παρούσας ενότητας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε αυτόματα το Πορτοφόλι σας.

25. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Πορτοφόλι ή τις Επιβραβεύσεις σας με τρόπο παραπλανητικό, αθέμιτο ή επιβλαβή.

26. Μπορούμε να συμψηφίσουμε/ρυθμίσουμε την Πίστωσή σας, στο σύνολό της ή εν μέρει, έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουμε εμείς (ή Εταιρεία του Ομίλου) εναντίον σας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς προειδοποίηση.

27. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οποιαδήποτε πτυχή του Πορτοφολιού, των Επιβραβεύσεων και της Πίστωσης. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να τροποποιήσουμε:

 • τους παρόντες όρους σχετικά με τις Επιβραβεύσεις & το Πορτοφόλι
 • τους χρήστες στους οποίους επιτρέπουμε να έχουνε ένα Πορτοφόλι
 • τις Επιβραβεύσεις ή την Πίστωση που παρέχουμε
 • τις ημερομηνίες λήξης Επιβραβεύσεων ή Πίστωσης
 • τους Μεμονωμένους Όρους Επιβράβευσης.

28. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων σε περίπτωση που κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή ή διακόψουμε εντελώς την παροχή Πορτοφολιών.

29. Εάν διακόψουμε την παροχή Πορτοφολιών, όλες οι Πιστώσεις και οι Επιβραβεύσεις που δεν έχουν λήξει θα ισχύουν για άλλους 12 μήνες.

A14. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα στην Πλατφόρμα μας (τεχνολογία, περιεχόμενο, εμπορικά σήματα, εμφάνιση και όψη κ.λπ.) ανήκουν στην Booking.com (ή στους δικαιοπαρόχους της) και χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα μας συμφωνείτε να το κάνετε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και τηρώντας τους όρους που ορίζονται στις παραγράφους A14.2 και A14.3 παρακάτω.

2. Δεν έχετε το δικαίωμα να παρακολουθείτε, να αντιγράφετε, να αποσπάτε/ανιχνεύετε δεδομένα, να κατεβάζετε, να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με διαφορετικό τρόπο οποιοδήποτε στοιχείο της Πλατφόρμας μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια της Booking.com ή των δικαιοπαρόχων της.

3. Παρακολουθούμε στενά κάθε επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα μας και θα μπλοκάρουμε κάθε πρόσωπο (και αυτοματοποιημένο σύστημα) το οποίο υποπτευόμαστε ότι:

 • διενεργεί υπερβολικό αριθμό αναζητήσεων
 • χρησιμοποιεί συσκευή ή λογισμικό για να συλλέξει τιμές ή άλλες πληροφορίες
 • προβαίνει σε ενέργειες που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την πλατφόρμα μας.

4. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία στην Πλατφόρμα μας (μαζί με σχόλιο, για παράδειγμα), επιβεβαιώνετε ότι συμμορφώνεται με τα κριτήριά μας και ότι:

 • είναι αληθινή (δεν έχετε αλλοιώσει την εικόνα, για παράδειγμα, ή έχετε ανεβάσει φωτογραφία άλλου καταλύματος)
 • δεν περιέχει ιούς
 • έχετε την άδεια να την μοιραστείτε μαζί μας
 • έχετε την άδεια να τη χρησιμοποιήσετε στην Πλατφόρμα μας και για ευρύτερους εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προωθητικού περιεχομένου), παντού και πάντα (όταν μας ενημερώσετε ότι δεν μπορούμε πλέον να τη χρησιμοποιούμε θα λάβουμε υπόψη μας οποιοδήποτε τέτοιο εύλογο αίτημα)
 • δεν παραβιάζει τα δικαιώματα περί απορρήτου άλλων προσώπων
 • αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για τυχόν νομικές αξιώσεις έναντι της Booking.com που σχετίζεται με αυτήν.

5. Προς διευκρίνιση: δεν φέρουμε ευθύνη για καμία εικόνα που ανεβαίνει στην Πλατφόρμα μας και έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε εικόνα κατά την κρίση μας (για παράδειγμα, εάν διαπιστώσουμε ότι μια εικόνα δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια).

A15. Τι να κάνετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα;

1. Εάν έχετε ερωτήματα ή παράπονα, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στην Κράτησή σας, ή μέσω της εφαρμογής μας ή μέσω του Κέντρου Βοήθειας (όπου θα βρείτε επίσης ορισμένες χρήσιμες Συχνές Ερωτήσεις). Μπορείτε να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρέχοντας:

 • τον αριθμό επιβεβαίωσης της Κράτησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον κωδικό PIN (εάν έχετε) και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε όταν πραγματοποιήσατε την Κράτηση
 • σύντομη περιγραφή του ζητήματος καθώς και με ποιον τρόπο θα θέλετε να σας βοηθήσουμε
 • τυχόν συνοδευτικά έγγραφα (κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, φωτογραφίες, αποδείξεις κ.λπ.)

2. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα καταγράφονται, και τα πιο επείγοντα αντιμετωπίζονται ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας.

3. Εάν είστε κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην πλατφόρμα ΗΕΔ (Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ec.europa.eu/odr). Εξαρτάται από το είδος του παραπόνου σας:

 • εάν αφορούσε κατάλυμα, πτήση ή αξιοθέατο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ΗΕΔ
 • εάν αφορούσε χερσαίο μέσο μεταφοράς, δεν μπορείτε (επειδή για τα χερσαία μέσα μεταφοράς οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της Booking.com Transport Limited και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πια μέλος της ΕΕ).

4. Εάν είστε κάτοικοι της Δημοκρατίας της Τσεχίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας - Κεντρική Επιθεώρηση, Τμήμα Επίλυσης Διαφορών, με καταχωρισμένη έδρα στην οδό Štěpánská 15, Πράγα (2ο δημοτικό διαμέρισμα), ταχυδρομικός κώδικας: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Εάν είστε κάτοικοι Βραζιλίας και δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το παράπονό σας, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην Ομοσπονδιακή Πλατφόρμα Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Βραζιλίας (consumidor.gov.br/).

6. Προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφορές εσωτερικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβληθούμε σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών τις οποίες διαχειρίζονται ανεξάρτητοι πάροχοι.

A16. Επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας

1. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα διαβάσει όλα όσα θα στείλετε ή θα κάνει αυτό που ζητάτε. Από μόνο του το γεγονός ότι έρχεστε σε επικοινωνία με τον Πάροχο ή ότι ο Πάροχος έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας, δεν σημαίνει ότι αποτελεί βάση νομικής πράξης.

A17. Μέτρα κατά της μη αποδεκτής συμπεριφοράς

1. Έχουμε το δικαίωμα να σας σταματήσουμε από το να κάνετε Κράτηση, να ακυρώσουμε Κρατήσεις που έχετε πραγματοποιήσει ή/και να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, την Εξυπηρέτηση Πελατών μας ή/και τον Λογαριασμό σας. Φυσικά, θα προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, εάν κατά τη γνώμη μας υπάρχει εύλογος λόγος να το κάνουμε, όπως για παράδειγμα:

 • απάτη ή κατάχρηση
 • μη συμμόρφωση με τις Αξίες μας ή με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς
 • ανάρμοστη ή αθέμιτη συμπεριφορά (π.χ. βία, απειλές ή παραβίαση του απορρήτου) σε σχέση με εμάς, οποιαδήποτε από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή οποιονδήποτε άλλον, για το συγκεκριμένο θέμα.

2. Σε περίπτωση που ακυρώσουμε μια κράτηση για κάποιον από αυτούς τους λόγους, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε σχετικά με το γιατί ακυρώσαμε την Κράτησή σας, εκτός εάν η εν λόγω ενημέρωση (α) αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή/και (β) αποτρέπει ή εμποδίζει τον εντοπισμό ή την πρόληψη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουμε λανθασμένα ακυρώσει την Κράτησή σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

A18. Περιορισμός ευθύνης

1. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, φέρουμε ευθύνη μόνο για έξοδα που σας επιβαρύνουν ως άμεσο αποτέλεσμα δικής μας αποτυχίας. Αυτό σημαίνει ότι, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν φέρουμε ευθύνη (π.χ.) για τυχόν:

 • έμμεση απώλεια ή έμμεση ζημιά
 • ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον Πάροχο Υπηρεσίας
 • προϊόν, υπηρεσία ή ενέργεια του Παρόχου Υπηρεσίας ή άλλου επιχειρηματικού εταίρου
 • λάθος σε διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό ή αριθμό πιστωτικής κάρτας (εκτός εάν οφείλεται σε δικό μας σφάλμα)
 • ανωτέρα βία ή γεγονός που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

2. Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία:

 • δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν για εσάς, και
 • δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων.

3. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η μεγαλύτερη ευθύνη που φέρουμε εμείς ή ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσίας (είτε για ένα γεγονός είτε για σειρά γεγονότων) είναι τα έξοδα της Κράτησής σας, όπως ορίζονται στο email επιβεβαίωσης.

4. Καμία διάταξη των παρόντων όρων δεν θα περιορίσει τη δική μας ευθύνη (ή την ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσίας) όσον αφορά τη δική μας (ή τη δική τους) (i) αμέλεια η οποία οδηγεί σε θάνατο ή σωματική βλάβη ή (ii) απάτη ή ψευδή παραπλανητική δήλωση.

5. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσίας (εκτός από ό,τι ρητά ορίζουμε στους παρόντες Όρους). Το να κάνετε τις σωστές επιλογές είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

6. Προς διευκρίνιση: καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν δίνει δικαίωμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από τον Πάροχο Υπηρεσίας.

7. Ενδέχεται να προστατεύεστε από την υποχρεωτική νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών, που διασφαλίζουν για εσάς δικαιώματα που οι όροι καμίας εταιρείας δεν είναι σε θέση να παρακάμψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη μας καθορίζεται όχι μόνο από τους παρόντες Όρους, αλλά επίσης και από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί της προστασίας των καταναλωτών.

A19. Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο

1. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οι παρόντες Όροι και οι υπηρεσίες μας θα διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή το βρετανικό δίκαιο (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

2. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική εθνική νομοθεσία (για την προστασία των καταναλωτών), οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα υποβληθεί αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια του Άμστερνταμ (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή της Αγγλίας και της Ουαλίας (για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ιδιωτικά/δημόσια μέσα μεταφοράς).

A20. Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

1. Εάν:

 • αφού επιλέξετε και πληρώσετε για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στην Πλατφόρμα, ή
 • πραγματοποιείτε κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω ενός συνδέσμου που σας παρέχουμε το αργότερο έως 24 ώρες μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης της αρχικής σας Κράτησης μαζί μας,

ΔΕΝ θα επωφεληθείτε από δικαιώματα που ισχύουν για πακέτα σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2015/2302 ή των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς του 2018 (μαζί, «Απαιτήσεις για τα Οργανωμένα Ταξίδια»). Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη σωστή παροχή των εν λόγω ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσίας.

2. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού και όχι ενός πακέτου. Στην περίπτωση αυτήν, η Booking.com εξασφαλίζει προστασία, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στη Booking.com για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση αυτό δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού Παρόχου Υπηρεσίας.

3. Η Booking.com έχει επεκτείνει οικειοθελώς την εν λόγω προστασία έναντι αφερεγγυότητας σε καταναλωτές εκτός της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κάνει κρατήσεις για έναν αριθμό ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της Booking.com και οι οποίες αποτελούν Συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς στο πλαίσιο των Απαιτήσεων για τα Οργανωμένα Ταξίδια. Η επέκταση αυτή ισχύει μόνο για πληρωμές που εισπράττονται από την Booking.com.

4. Η Booking.com έχει συνάψει προστασία κατά της αφερεγγυότητας μέσω τραπεζικής εγγύησης με την Deutsche Bank που διαχειρίζεται η Sedgwick International UK για χρηματικά ποσά που καταβάλλονται απευθείας στην Booking.com.

5. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Λονδίνο EC3M 4AD, Ηνωμένο Βασίλειο, τηλ. +44 207 530 0600, email: helpline@uk.sedgwick.com), σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών απορριφθεί λόγω αφερεγγυότητας της Booking.com.

6. Σημείωση: Αυτή η προστασία κατά της αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με μέρη εκτός της Booking.com, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται παρά την αφερεγγυότητα της Booking.com.

7. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, όπως αυτή έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Β. Καταλύματα

B1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα Καταλύματα.

B2. Συμβατική σχέση

1. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Δεν αποτελούμε «συμβαλλόμενο μέρος» στην Κράτησή σας.

2. Η Πλατφόρμα ανήκει στην Booking.com B.V., η οποία και διαχειρίζεται τη λειτουργία της.

3. Η Πλατφόρμα μας εμφανίζει μόνο Καταλύματα που διατηρούν εμπορική σχέση μαζί μας και δεν εμφανίζει απαραιτήτως όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

4. Οι πληροφορίες που αφορούν τους Παρόχους Υπηρεσιών (π.χ. παροχές, κανονισμοί καταλύματος και μέτρα βιωσιμότητας) και οι Ταξιδιωτικές Εμπειρίες (π.χ. τιμές, διαθεσιμότητα και πολιτικές ακύρωσης) βασίζονται στις πληροφορίες που μας δίνουν. Αυτοί φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

B3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να διαθέσουν τα Καταλύματά τους και στην οποία μπορείτε να τα αναζητήσετε, να τα συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε κράτηση για ένα Κατάλυμα, παρέχουμε σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας τα λεπτομερή στοιχεία της Κράτησής σας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των επισκεπτών.

3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε.

B4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Συμπληρώστε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους καθώς και τους όρους που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

3. Φροντίστε το Κατάλυμα και τα έπιπλά του, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα και αφήστε τα πάντα στην κατάσταση στην οποία τα βρήκατε κατά την άφιξή σας. Σε περίπτωση που κάτι σπάσει, καταστραφεί ή χαθεί, βεβαιωθείτε ότι θα το αναφέρετε στο προσωπικό (το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν κάνετε check-out).

4. Εγγυηθείτε την ασφάλεια του καταλύματος και του περιεχομένου του κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Μην αφήνετε, για παράδειγμα, πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα.

B5. Τιμή και πληρωμή

1. Δείτε την ενότητα «Τιμές» (Α6) και την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

B6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

B7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Σας επιστρέφουμε τη διαφορά

1. Θέλουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή τιμή κάθε φορά. Εάν, αφού κάνετε κράτηση Καταλύματος μαζί μας, βρείτε το ίδιο Κατάλυμα (με τους ίδιους όρους) σε χαμηλότερη τιμή σε άλλον ιστότοπο, υποσχόμαστε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά, βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Επιστροφής της Διαφοράς.

Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία

2. Κάποιες προσφορές στην πλατφόρμα μας επισημαίνονται ως «Προσφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία». Αυτό σημαίνει ότι προέρχονται από κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με την Booking.com, και όχι απευθείας από κάποιον Πάροχο Υπηρεσίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία για την οποία κάνετε κράτηση:

 • Πρέπει να πληρωθεί τη στιγμή της κράτησης
 • Δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ωστόσο, εάν παρέχει δωρεάν ακύρωση, θα έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει εγκαίρως.
 • Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές (προωθήσεις, κίνητρα ή επιβραβεύσεις)
 • Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί ή να σχολιαστεί στην Πλατφόρμα μας.

Κίνητρα τιμών από την Booking.com

3. Κάποιες μειώσεις τιμών που βλέπετε χρηματοδοτούνται από εμάς, όχι από τον Πάροχο Υπηρεσίας. Απλώς καταβάλλουμε εμείς ένα μέρος του κόστους.

Πολιτική ζημιών

4. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ορισμένοι Πάροχοι Υπηρεσιών αναφέρονται σε «πολιτική ζημιών». Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος από το γκρουπ σας χάσει ή καταστρέψει κάτι:

 • θα πρέπει να ενημερώσετε τον Πάροχο Υπηρεσίας
 • αντί να σας χρεώσει απευθείας, ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες να υποβάλλει αίτημα για πληρωμή ζημιάς μέσω της Πλατφόρμας μας, με τον αριθμό της κράτησής σας
 • σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την ενέργεια, θα σας ενημερώσουμε ώστε να μας πείτε αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο και αν συμφωνείτε ή όχι με τη χρέωση, και έπειτα:
  • εάν συμφωνείτε, θα σας χρεώσουμε εκ μέρους του
  • εάν διαφωνείτε, θα διερευνήσουμε το ζήτημα και θα αποφασίσουμε αν θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση*.

5. Υπάρχει ένα όριο (το οποίο εμφανίζεται κατά την κράτηση) σχετικά με το πόσο μπορεί να σας χρεώσει ο Πάροχος Υπηρεσίας σύμφωνα με την πολιτική ζημιών μέσω της Πλατφόρμας μας.

6. Οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται αφορά εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας. Εμείς απλώς συντονίζουμε την πληρωμή εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσίας.

7. Η πολιτική ζημιών δεν σχετίζεται με τη γενική καθαριότητα, τη φθορά της καθημερινότητας, τυχόν εγκλήματα (όπως κλοπή) ή μη φυσικές ζημιές (π.χ. πρόστιμα για κάπνισμα ή για παρουσία κατοικίδιων).

8. Ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτήσει «εγγύηση ζημιών» πριν ή κατά το check-in. Σε περίπτωση που ζητήσει, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης. Ωστόσο, αυτό δεν σχετίζεται με την «πολιτική ζημιών». Δεν εμπλεκόμαστε σε κανέναν οικονομικό διακανονισμό που σχετίζεται με εγγυήσεις ζημιών.

* Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ζημιά, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί πάντοτε να αποφασίσει να υποβάλει (νομικές) αξιώσεις απέναντι σας πέραν της πολιτικής ζημιών, περίπτωση κατά την οποία το όριο (βλ. 5 παραπάνω) δεν θα ισχύει.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

9. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

Γ. Αξιοθέατα

Γ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν τα Αξιοθέατα.

Γ2. Συμβατική σχέση

1. Δεν πωλούμε/μεταπωλούμε, προσφέρουμε ή παρέχουμε Αξιοθέατα για δικό μας λογαριασμό. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Αξιοθέατο, συνάπτετε απευθείας σύμβαση με (α) τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με (β) τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (εάν μεταπωλεί το Αξιοθέατο), όπως γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της κράτησης.

2. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Τρίτου Μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το εισιτήριό σας και (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) ούτε σχετικά με την Κράτησή σας.

Γ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών και (κατά διαστήματα) οι Μεσολαβητές - Τρίτα μέρη μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν Ταξιδιωτικές Εμπειρίες και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε Κράτηση για το Αξιοθέατο, θα παρέχουμε σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την Κράτηση. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες πέρα από το όνομά σας, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή της κράτησης.

3. Ανάλογα με τους όρους της Κράτησής σας, ενδέχεται να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την τροποποιήσετε ή να την ακυρώσετε, εάν το επιθυμείτε.

Γ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας καθώς και τους Όρους του Τρίτου Μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

Γ5. Τιμή και πληρωμή

1. Όταν κάνετε κράτηση για ένα Αξιοθέατο, θα συντονίσουμε εμείς την πληρωμή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

Γ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Δείτε την ενότητα «Πολιτικές» (Α8) παραπάνω.

Γ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

1. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

Δ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Δ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την Ενοικίαση αυτοκινήτων.

Δ2. Συμβατική σχέση

1. Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, η Κράτησή σας πραγματοποιείται είτε (α) με εμάς είτε (β) απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις:

 • οι Όροι μας διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Όταν σας αποστέλλουμε την Επιβεβαίωση της κράτησης, συνάπτετε σύμβαση μαζί μας
 • το Συμφωνητικό Ενοικίασης διέπει την ίδια την Ενοικίαση. Κατά την υπογραφή του στον γκισέ της εταιρείας ενοικίασης, συνάπτετε σύμβαση με τον Πάροχο Υπηρεσίας (αλλά θα δείτε και θα αποδεχτείτε τους βασικούς όρους κατά την κράτηση του αυτοκινήτου).

2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα λάβετε την Επιβεβαίωση της Κράτησης μόλις ολοκληρώσετε την Κράτησή σας, αλλά εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν επιβεβαιώσει την Ενοικίασή σας αμέσως, δεν θα εισπράξουμε την πληρωμή ούτε θα σας αποστείλουμε την Επιβεβαίωση της Κράτησης έως ότου το κάνει.

3. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των παρόντων Όρων και του Συμφωνητικού Ενοικίασης, θα ισχύει το Συμφωνητικό Ενοικίασης.

Δ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Δεν σας εγγυόμαστε ότι θα λάβετε την ακριβή μάρκα και το μοντέλο για τα οποία κάνατε κράτηση (εκτός εάν αυτό δηλώνεται ρητά). Η φράση «ή παρόμοιο» σημαίνει ότι θα μπορούσατε να λάβετε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο (π.χ. στο ίδιο μέγεθος, με το ίδιο κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.). Οι εικόνες του αυτοκινήτου είναι μόνον ενδεικτικές.

3. Αφού κάνετε κράτηση για Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο:

 • παρέχουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. το ονοματεπώνυμο του Κύριου Οδηγού και το τηλέφωνο επικοινωνίας του)
 • παρέχουμε σε εσάς τις πληροφορίες Παραλαβής (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το τι θα πρέπει να έχετε μαζί σας).

Δ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να διευθετήσουμε την Κράτησή σας (στοιχεία επικοινωνίας, ώρα παραλαβής κ.λπ.).

2. Πρέπει να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και το Συμφωνητικό Ενοικίασης και να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτά, καθώς και να αναγνωρίσετε ότι εάν τα παραβιάσετε:

 • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
 • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
 • το προσωπικό στο γκισέ ενδέχεται να αρνηθεί να σας δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

3. Πρέπει να ελέγξετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την Ενοικίασή σας, καθώς πολλά στοιχεία (απαιτήσεις διπλώματος οδήγησης, ύψος εγγύησης, απαιτούμενα έγγραφα, δεκτές πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) διαφοροποιούνται ανά Ενοικίαση. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά:

 • τους παρόντες Όρους
 • τους βασικούς όρους του Συμφωνητικού Ενοικίασης, τους οποίους θα δείτε κατά την κράτηση, και
 • το ίδιο το Συμφωνητικό Ενοικίασης, που θα λάβετε κατά την Παραλαβή.

4. Πρέπει να βρίσκεστε στο γκισέ της εταιρείας ενοικίασης την καθορισμένη Ώρα Παραλαβής: σε περίπτωση που αργήσετε, το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Εάν πιστεύετε ότι θα καθυστερήσετε, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο Υπηρεσίας ή με εμάς, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε καθυστέρηση πτήσης και έχετε δώσει τον αριθμό της πτήσης σας.

5. Στους βασικούς όρους της Ενοικίασης αναγράφεται τι πρέπει να διαθέτει ο Κύριος Οδηγός κατά την Παραλαβή. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όταν φτάσει στο γκισέ ενοικίασης, ο οδηγός θα προσκομίσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο (π.χ. δίπλωμα οδήγησης, κάποιο απαιτούμενο έγγραφο ταυτότητας και πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης).

6. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος Οδηγός έχει το δικαίωμα και είναι κατάλληλος (κατά τη γνώμη του Παρόχου Υπηρεσίας) να οδηγεί το αυτοκίνητο.

7. Πρέπει να έχετε όλα τα έγγραφα (όπως ταυτότητα, κουπόνι και δίπλωμα οδήγησης) που χρειάζεστε κατά την Παραλαβή.

8. Πρέπει να δείξετε στο προσωπικό στο γκισέ το πλήρες και έγκυρο δίπλωμα οδήγησης κάθε οδηγού, το οποίο πρέπει να κατέχουν για τουλάχιστον έναν χρόνο (ή και περισσότερο, σε ορισμένες περιπτώσεις). Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης κάποιου οδηγού φέρει παρατηρήσεις/βαθμούς ποινής, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, καθώς ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να μην του επιτρέψει να οδηγήσει.

9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όποιος οδηγός έχει δίπλωμα οδήγησης που έχει εκδοθεί στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία, έχει λάβει «κωδικό επαλήθευσης» του διπλώματος όχι περισσότερο από 21 ημέρες πριν από την Παραλαβή.

10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε οδηγός θα έχει τη δική του Διεθνή Άδεια Οδήγησης (σε περίπτωση που είναι απαραίτητο), καθώς και το δίπλωμα οδήγησής του. Επισημαίνεται ότι όλοι οι οδηγοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το δίπλωμα οδήγησής τους (και τη Διεθνή Άδεια Οδήγησης, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο).

11. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι για κάθε παιδί υπάρχει το κατάλληλο παιδικό κάθισμα, εάν είναι απαραίτητο.

12. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της Ενοικίασης (ατύχημα, βλάβη κ.λπ.), πρέπει να:

 • έρθετε σε επαφή με τον Πάροχο Υπηρεσίας
 • μην επιτρέψετε καμία επισκευή χωρίς τη συγκατάθεσή του Παρόχου Υπηρεσίας
 • κρατήσετε όλα τα έγγραφα (λογαριασμοί επισκευής, αστυνομικές αναφορές κ.λπ.) για να τα μοιραστείτε με εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/την ασφαλιστική εταιρεία.

Δ5. Τιμή και πληρωμή

1. Η Booking.com Transport Limited είναι ο εγγεγραμμένος έμπορος για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

Πρόσθετα έξοδα και τέλη

2. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για νεαρούς οδηγούς για κάθε οδηγό που είναι κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία (π.χ. 25 ετών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβάλει μια πρόσθετη χρέωση για οδηγούς τρίτης ηλικίας για κάθε οδηγό πάνω από μια ορισμένη ηλικία (π.χ. 65 ετών). Κατά την πραγματοποίηση κράτησης στην Πλατφόρμα μας, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία του Κύριου Οδηγού, ώστε να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την ηλικία - τις οποίες θα καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

3. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα σας χρεώσει τέλος μονής διαδρομής σε περίπτωση που παραδώσετε το αυτοκίνητο σε διαφορετική τοποθεσία. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να συμπληρώσετε την τοποθεσία παράδοσης κατά την κράτηση, για να σας ενημερώσουμε αν αυτό είναι δυνατό και να σας εμφανίσουμε λεπτομέρειες που σχετίζονται με τυχόν χρέωση μονής διαδρομής, την οποία καταβάλετε κατά την Παραλαβή.

4. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσίας θα επιβάλει μια διασυνοριακή χρέωση για τη μετακίνηση του αυτοκινήτου σε διαφορετική χώρα/κράτος/νησί. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε εμάς ή/και τον Πάροχο Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν (αυτό πρέπει να γίνει πριν από την Παραλαβή).

5. Η τιμή της Ενοικίασής σας υπολογίζεται ανά 24ωρο, επομένως (π.χ.) μια ενοικίαση 25 ωρών θα κοστίσει όσο και μια ενοικίαση 48 ωρών.

6. Εάν, έπειτα από την Παραλαβή, αποφασίσετε ότι θέλετε να κρατήσετε το αυτοκίνητο για περισσότερο, επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Θα σας ενημερώσει σχετικά με το πόσο θα κοστίσει αυτό και θα συνάψετε απευθείας ένα νέο συμβόλαιο μαζί του. Εάν παραδώσετε το αυτοκίνητο με καθυστέρηση χωρίς να το έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων, ενδέχεται επίσης να σας επιβαρύνουν με επιπλέον χρέωση.

Πρόσθετες παροχές

7. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πληρώσετε για προαιρετικές πρόσθετες παροχές (παιδικά καθίσματα, σύστημα GPS, χειμερινά ελαστικά κ.λπ.) όταν κάνετε κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σίγουρο ότι θα πάρετε αυτές τις παροχές κατά την Παραλαβή.

8. Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς θα ζητήσετε κάποιες πρόσθετες παροχές κατά την κράτηση του αυτοκινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση:

 • πληρώνετε για αυτές κατά την παραλαβή, και
 • ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους για εσάς.

Δ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Υπερβαίνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ακόμη και αν η τοπική νομοθεσία δεν απαιτεί να σας προσφέρουμε συγκεκριμένα δικαιώματα ακύρωσης, εμείς εγγυόμαστε ότι θα σεβαστούμε την πολιτική σχετικά με την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρώσετε την Κράτησή σας.

2. Οι ακόλουθοι όροι «Ακυρώσεων και Τροποποιήσεων» εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις εκτός από:

 • Κρατήσεις με τις εταιρείες Dollar ή Thrifty που έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 26 Ιανουαρίου 2021 (ανατρέξτε στους όρους ενοικίασης)
 • Κρατήσεις με την ένδειξη «με μη επιστρέψιμη τιμή» (δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια κράτηση με μη επιστρέψιμη τιμή και δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που την ακυρώσετε).

Ακυρώσεις

3. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε ακύρωση:

 • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της ενοικίασης, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 48 ώρες πριν, ή την ώρα που βρίσκεστε στο γκισέ, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε μείον το κόστος ενοικίασης 3 ημερών. Έτσι, αν η ενοικίαση του αυτοκινήτου ήταν για διάστημα 3 ημερών ή λιγότερο δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων.
 • ΜΕΤΑ την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασής σας (ή εάν απλά δεν εμφανιστείτε), δε θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

4. Το προσωπικό στο γκισέ της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την παράδοση του αυτοκινήτου, εάν (για παράδειγμα):

 • Δεν φτάσετε στην ώρα σας
 • Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να νοικιάσετε αυτοκίνητο
 • Δεν διαθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα
 • Ο κύριος οδηγός δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα στο όνομά του, με επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της εγγύησης για το αυτοκίνητο.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, παρακαλείστε να μας καλέσετε από το γκισέ της εταιρείας ενοικίασης για να ακυρώσουμε την Κράτησή σας, και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων, μείον το κόστος ενοικίασης 3 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Τροποποιήσεις (αλλαγές στην Κράτησή σας)

5. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην Κράτησή σας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την καθορισμένη παραλαβή του αυτοκινήτου.

6. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω της εφαρμογής μας ή του ιστοχώρου μας (στη «Διαχείριση Κράτησης»).

7. Δεν επιβάλλεται διαχειριστικό τέλος για την αλλαγή της Κράτησής σας, αλλά τυχόν αλλαγές που κάνετε ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή ενοικίασης. Ορισμένες φορές, ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε μια Κράτηση είναι να την ακυρώσουμε και να κάνουμε μια νέα. Στην περίπτωση αυτήν ενδέχεται να σας χρεώσουμε ακυρωτικά εκ μέρους της εταιρείας ενοικίασης.

8. Σε περίπτωση που μια αλλαγή στην Κράτησή σας επιφέρει αλλαγή στην τιμή ή κάποια χρέωση ακύρωσης, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Αλλαγές που πραγματοποιούμε εμείς

9. Σε περίπτωση που εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτησή σας (π.χ. εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να σας παράσχει το αυτοκίνητο), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την αλλαγή αυτή, θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση και να διεκδικήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ανεξαρτήτως του πόσο κοντινή χρονικά είναι η ημερομηνία της Ενοικίασης), αλλά δεν φέρουμε πρόσθετη ευθύνη για τυχόν άμεσα ή έμμεσα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν (π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων ή ταξί).

Δ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Γενικά

1. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον μιας ηλικίας για να ενοικιάσουν ή να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο ηλικίας. Τα ηλικιακά όρια μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον Πάροχο Υπηρεσίας, την τοποθεσία και τον τύπο αυτοκινήτου.

2. Μόνον οι οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στο Συμφωνητικό Ενοικίασης μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο.

3. Δεν πρέπει να μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε άλλη χώρα/κράτος/νησί ή/και να το παραδώσετε σε διαφορετική τοποθεσία χωρίς να το έχετε κανονίσει εκ των προτέρων.

Παραλαβή αργότερα/παράδοση νωρίτερα

4. Σε περίπτωση που παραλάβετε το αυτοκίνητό σας αργότερα (βλ. Δ4.4 παραπάνω) ή το παραδώσετε νωρίτερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί στην Επιβεβαίωση Κράτησης, ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν θα σας επιστρέψει τα χρήματα για τη χρονική περίοδο μη χρήσης του αυτοκινήτου.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

5. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

Ε. Πτήσεις

E1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις Πτήσεις.

E2. Συμβατική σχέση

1. Οι περισσότερες Πτήσεις στην Πλατφόρμα μας παρέχονται μέσω ενός Μεσολαβητή - τρίτο μέρος, που λειτουργεί ως ενδιάμεσος με τις αεροπορικές εταιρείες.

2. Όταν πραγματοποιείτε μια Κράτηση, αυτή πραγματοποιείται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Δεν αποτελούμε «συμβαλλόμενο μέρος» στην Κράτησή σας. Όταν κάνετε κράτηση, συνάπτετε (i) μια Σύμβαση Διαμεσολάβησης με τον μεσολαβητή - τρίτο μέρος (για το εισιτήριο) και (ii) μια Σύμβαση Μεταφοράς με την αεροπορική εταιρεία (για την ίδια την Πτήση).

3. Εάν κάνετε κράτηση πρόσθετων παροχών (επιπλέον αποσκευές, ασφάλιση κ.λπ.) συνάπτετε απευθείας σύμβαση με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος ή με άλλη εταιρεία. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτήν τη σύμβαση.

4. Ενεργούμε αποκλειστικά ως Πλατφόρμα και δεν εμπλεκόμαστε στους Όρους του Τρίτου Μέρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για το εισιτήριό σας και για τυχόν πρόσθετες παροχές που ενδέχεται να αγοράσετε και (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) δεν φέρουμε ευθύνη ούτε σχετικά με την κράτησή σας.

E3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε κράτηση για την Πτήση σας, τα στοιχεία της Κράτησης (π.χ. τα ονοματεπώνυμα του/-ων ταξιδιώτη/-ών) παρέχονται στον Πάροχο Υπηρεσίας.

3. Ανάλογα με τους όρους της Σύμβασης μεταφοράς, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την Κράτησή σας, εάν το επιθυμείτε.

E4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την Κράτησή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

2. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους μας καθώς και τους Όρους του Τρίτου Μέρους (που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της κράτησης), να συμφωνήσετε ότι συμμορφώνεστε με αυτούς και να αναγνωρίσετε ότι η παραβίασή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ή/και στην ακύρωση της Κράτησής σας.

E5. Τιμή και πληρωμή

1. Όταν κάνετε κράτηση για Πτήση, ο συντονισμός της πληρωμής σας θα γίνει από εμάς, τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος (ή ένα μέρος που καθορίζεται από αυτόν) ή ένα τρίτο μέρος, όπως μια αεροπορική εταιρεία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουμε τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), δείτε την ενότητα «Πληρωμές» (Α7) παραπάνω.

E6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

1. Θα βρείτε την πολιτική ακύρωσης στη Σύμβαση Μεταφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη κατά την κράτηση της Πτήσης σας.

2. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση της Πτήσης σας.

3. Οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να επαναπρογραμματίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

4. Διαφορετικά εισιτήρια της ίδιας αεροπορικής εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς περιορισμούς ή διαφορετικές υπηρεσίες.

5. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις αλλαγές, τις ακυρώσεις ή τις επιστροφές χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

E7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Κοινός κωδικός

1. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν συμφωνίες «κοινού κωδικού» με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Έτσι, μπορεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας από τη μία αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εξέδωσε το εισιτήριο» σας), αλλά να πετάξετε με αεροσκάφος το οποίο ανήκει σε άλλη αεροπορική εταιρεία (ο «μεταφορέας που εκτελεί την πτήση»). Στις περισσότερες περιπτώσεις όπως αυτή, θα κάνετε check-in με τον μεταφορέα που εκτελεί την πτήση, αλλά παρακαλείστε να το επιβεβαιώσετε αυτό με τον μεταφορέα που εξέδωσε το εισιτήριο από πριν.

2. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης για την Πτήση σας, θα ενημερωθείτε αν πρόκειται για Πτήση με «κοινό κωδικό».

Απαγορευμένες πρακτικές αεροπορικών εταιρειών

3. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγοράζουν εισιτήρια που περιλαμβάνουν πτήσεις που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, όπως για παράδειγμα εισιτήριο μετ' επιστροφής εάν το άτομο δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πτήση της επιστροφής. Για περισσότερα παραδείγματα, εισαγάγετε απλά τους όρους «point-beyond ticketing», «hidden-city ticketing» ή «back-to-back ticketing» σε μια μηχανή αναζήτησης.

4. Με την αγορά μιας Πτήσης, συμφωνείτε να μην προβείτε στις παραπάνω ενέργειες και να μας αποζημιώσετε για κάθε αξίωση της αεροπορικής εταιρείας που προκύπτει από τυχόν διαφορά μεταξύ του κόστους του πραγματικού σας ταξιδιού και του κόστους του πλήρους ταξιδιού που προσδιορίζεται στο/-α εισιτήριό/-ά σας.

Χρήση Τμημάτων Πτήσεων

5. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν από τους πελάτες να χρησιμοποιούν τις πτήσεις τους με τη σειρά. Έτσι, σε περίπτωση που δεν πετάξετε με την πρώτη Πτήση σας, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει αυτόματα το υπόλοιπο της διαδρομής.

6. Σε περίπτωση που η αεροπορική σας εταιρεία σας επιτρέπει να «παραλείψετε» κάποια Πτήση της διαδρομής σας, βεβαιωθείτε ότι θα ακυρώσετε την/-ις πτήση/-εις που δεν επιθυμείτε, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μη δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (ή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων) για αυτές τις Πτήσεις που δεν χρησιμοποιήσατε.

Εισιτήρια Απλής Μετάβασης

7. Σε περίπτωση που αγοράσετε δύο εισιτήρια απλής μετάβασης αντί για ένα εισιτήριο με επιστροφή:

 • θα πραγματοποιήσετε δύο χωριστές Κρατήσεις, καθεμιά από τις οποίες θα έχει τους δικούς της κανόνες και τις δικές της πολιτικές
 • τυχόν αλλαγές στη μία Πτήση δεν θα επηρεάσουν την άλλη (για παράδειγμα, εάν η αρχική Πτήση σας ακυρωθεί, δεν θα υπάρξει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τη δεύτερη Πτήση σας).

8. Εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε κατά το check-in ή/και στο προσωπικό ελέγχου εγγράφων ταυτοποίησης κατά την είσοδό σας στη χώρα ότι έχετε εισιτήριο επιστροφής (δείτε την ενότητα «Διεθνές ταξίδι» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαβατήρια, βίζα κ.λπ.).

Χρεώσεις, φόροι και τέλη

9. Το εισιτήριό σας θα περιλαμβάνει φόρους και τέλη που χρεώνει η αεροπορική εταιρεία ή η κυβέρνηση (εκτός από τέλη εισόδου/εξόδου. Δείτε την ενότητα «Τέλη εισόδου/εξόδου» παρακάτω). Μπορεί να φέρετε ευθύνη για τη διευθέτηση τυχόν αναδρομικών αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή.

Χρεώσεις υπηρεσίας

10. Ανάλογα με την Πτήση που επιλέγετε, ενδέχεται να ισχύει χρέωση υπηρεσίας από εμάς ή από τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος.

 • Η χρέωση υπηρεσίας (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση χρήσης της Πλατφόρμας μας για την αγορά εισιτηρίου από Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.
 • Η χρέωση υπηρεσίας του Μεσολαβητή - τρίτου μέρος (εφόσον ισχύει) αποτελεί χρέωση για την υπηρεσία διαμεσολάβησης με την αεροπορική εταιρεία/τις αεροπορικές εταιρείες. Η χρέωση αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν ΦΠΑ/φόρο αγαθών και υπηρεσιών/παρόμοιους φόρους.

11. Τυχόν χρεώσεις υπηρεσίας θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου σας.

Χρεώσεις για αποσκευές και άλλες πρόσθετες παροχές

12. Η αεροπορική εταιρεία σας ενδέχεται να σας χρεώσει για παραδοτέες αποσκευές, επιπλέον αποσκευές ή αποσκευές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος, επιβίβαση κατά προτεραιότητα, καθορισμένες θέσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, φαγητό και ποτό ή/και check-in στο αεροδρόμιο.

13. Σε αυτήν την περίπτωση, η/οι χρέωση/-εις θα προστεθούν στην τιμή του εισιτηρίου σας (εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι η πτήση σας περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές).

Διεθνή ταξίδια

14. Είναι δική σας ευθύνη να:

 • διαθέτετε έγκυρο διαβατήριο ή/και βίζα, εάν απαιτείται
 • συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις εισόδου
 • να μάθετε αν χρειάζεστε βίζα για να περάσετε από χώρα που δεν αποτελεί τον τελικό σας προορισμό
 • επικοινωνήσετε με την αρμόδια πρεσβεία εκ των προτέρων για να μάθετε εάν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις απαιτήσεις διαβατηρίου, βίζας ή εισόδου
 • ελέγχετε τυχόν προειδοποιήσεις ή συμβουλές από τη χώρα διαμονής/καταγωγής σας προτού ταξιδέψετε προς ή περάσετε από μια χώρα ή περιοχή.

15. Με την οργάνωση ενός ταξιδιού προς ή από κάποια τοποθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο και, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν.

16. Δεν αποτελεί κοινή πρακτική, αλλά το διεθνές δίκαιο επιτρέπει την «απεντόμωση» του αεροσκάφους για την καταπολέμηση εντόμων. Για να γίνει αυτό, το προσωπικό μπορεί να ψεκάσει την καμπίνα του αεροσκάφους με κάποιο εντομοκτόνο αερόλυμα ενόσω οι επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος ή να ψεκάσει τις εσωτερικές επιφάνειες με κάποιο υπολειμματικό εντομοκτόνο, όταν οι επιβάτες δεν βρίσκονται στο αεροσκάφος. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με την απεντόμωση και τα μέρη όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Τέλη εισόδου/εξόδου

17. Το εισιτήριό σας δεν θα περιλαμβάνει τέλη που επιβάλλει μια χώρα ή ένα αεροδρόμιο σε άτομα που εισέρχονται στη/εξέρχονται από τη χώρα και τα οποία εισπράττονται απευθείας στο αεροδρόμιο. Πριν ταξιδέψετε, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε σχετικά με το αν θα πρέπει να πληρώσετε τέτοιου είδους τέλος.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η οικονομική σας προστασία

18. Κάτοχος ATOL: Booking.com B.V.

19. Αριθμός άδειας ATOL: 11967

20. Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρουμε πλήρη οικονομική προστασία μόνο στην πώληση πτήσεων που προστατεύονται από ATOL μέσω της Άδειας Διοργανωτή Αεροπορικών Ταξιδιών (Air Travel Organiser) με αριθμό 11967, η οποία εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Aviation House, Beehive Ringroad, Δυτικό Σάσεξ, RH6 0YR, Ηνωμένο Βασίλειο, τηλέφωνο +44 (0)333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

21. Όταν αγοράζετε μια πτήση με προστασία ATOL από εμάς, λαμβάνετε ένα Πιστοποιητικό ATOL. Σε αυτό θα βρείτε τι προστατεύεται οικονομικά, από που μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τι συνεπάγεται για εσάς αυτό και με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

22. Εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό ATOL σας, θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο Πιστοποιητικό ATOL (ή μια κατάλληλη εναλλακτική). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ούτε εμείς ούτε ο προμηθευτής είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό για λόγους αφερεγγυότητας, ένας εναλλακτικός κάτοχος ATOL μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή μια κατάλληλη εναλλακτική (χωρίς υπάρχει επιπλέον χρέωση για εσάς). Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο εναλλακτικός κάτοχος ATOL θα εκτελέσει αυτές τις υποχρεώσεις και συμφωνείτε να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά τον εναλλακτικό αυτόν πάροχο ATOL βάσει της σύμβασής σας. Ωστόσο, συμφωνείτε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατόν να οριστεί εναλλακτικός κάτοχος ATOL. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο του συστήματος ATOL (ή του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση).

23. Σε περίπτωση που εμείς ή οι πάροχοι που καθορίζονται στο πιστοποιητικό σας ATOL, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται (ή μια κατάλληλη εναλλακτική, μέσω εναλλακτικού κατόχου ATOL ή με άλλον τρόπο) για λόγους αφερεγγυότητας, οι εντολοδόχοι του Air Travel Trust μπορεί να σας καταβάλουν ένα ποσό (ή να σας μεταβιβάσουν κάποιο προνόμιο) βάσει του συστήματος ATOL. Συμφωνείτε ότι σε αντάλλαγμα για την πληρωμή αυτήν ή το προνόμιο αναθέτετε στους εντολοδόχους αυτούς κάθε αξίωση που έχετε ή ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με τη μη παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης απέναντί σε εμάς, τον ταξιδιωτικό πράκτορα (ή τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, κατά περίπτωση). Συμφωνείτε επίσης ότι κάθε τέτοιου είδους αξίωση θα ανατεθεί εκ νέου σε άλλον φορέα, εάν ο φορέας αυτός έχει καταβάλει ποσά για τα οποία προβάλατε αξίωση βάσει του συστήματος ATOL.

ΕΕ: Δικαιώματα επιβατών βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004

24. Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση ή ακυρωθεί ή σας αρνηθούν την επιβίβαση, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση/παροχή βοήθειας βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 261/2004, εάν:

 • Ταξιδεύετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • Ταξιδεύετε εκτός της ΕΕ
 • Η Πτήση σας προσφέρεται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ

ΕΕ: Ευθύνη αερομεταφορέα βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 889/2002

25. Σε περίπτωση ατυχήματος που συμβεί εντός της ΕΕ, μπορεί να ισχύει για εσάς ο Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 889/2002.

ΕΕ: Δικαιώματα ΑμεΑ και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1107/2006

26. Ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1107/2006 παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σε ΑμεΑ ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

27. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, βαθμολογίες, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

ΣΤ. Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς

ΣΤ1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

1. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς.

ΣΤ2. Συμβατική σχέση

1. Όταν πραγματοποιείτε προκράτηση Ιδιωτικών ή Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, η Κράτησή σας θα πραγματοποιηθεί απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσίας. Όταν κάνετε κράτηση ενός Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος, η Κράτησή σας πραγματοποιείται με τον Μεσολαβητή - τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία κράτησης διέπεται από τους Όρους μας.

2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Εσείς και ο Πάροχος Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους.

3. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς και Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Θα λάβετε τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δικών τους και των δικών μας Όρων, θα ισχύουν οι δικοί τους όροι.

4. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Πραγματοποιώντας μια Κράτηση, επιβεβαιώνετε ότι:

 • έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας
 • συμφωνείτε να έρχεστε σε απευθείας επικοινωνία με τον Πάροχο Υπηρεσίας σχετικά με τυχόν προβλήματα
 • κατανοείτε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την παροχή του Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς, την επιλογή των διαδρομών, τον καθορισμό των τιμών και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών
 • αποδέχεστε ότι παρέχουμε απλώς μια πλατφόρμα κρατήσεων (γνωστή ως υπηρεσία API) και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που θα υποστείτε εξαιτίας οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας έχει ή δεν έχει προβεί.

Δεν έχουν όλοι οι Πάροχοι Υπηρεσίας τους δικούς τους όρους, αλλά παρακαλείστε να ελέγξετε όλους τους όρους που μας έχουν παρασχεθεί.

ΣΤ3. Τι κάνουμε εμείς

1. Παρέχουμε την Πλατφόρμα στην οποία οι Πάροχοι Υπηρεσίας μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν τις Ταξιδιωτικές Εμπειρίες που προσφέρουν και στην οποία μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις συγκρίνετε και να πραγματοποιήσετε κράτηση.

2. Αφού κάνετε την Κράτησή σας, θα δώσουμε στον Πάροχο Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία (π.χ. το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την τοποθεσία παραλαβής).

3. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Θα σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου Υπηρεσίας.

4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Θα διασφαλίσουμε ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας γνωρίζει το μέγεθος του οχήματος που ζητήσατε.

5. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Θα σας παρέχουμε (ή θα σας πούμε πώς να παραλάβετε) το/α εισιτήριό/-ά σας.

ΣΤ4. Τι πρέπει να κάνετε εσείς

1. Πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία της Κράτησης προσεκτικά και να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη διευθέτηση της Κράτησής σας (τις απαιτήσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

2. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε μέλος του γκρουπ σας συμμορφώνεται με τους Όρους μας και (κατά περίπτωση) τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας, τους οποίους είδατε και αποδεχτήκατε κατά τη διαδικασία της κράτησης. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που τους παραβιάσετε:

 • ίσως χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετες χρεώσεις
 • η Κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί
 • ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί να σας μεταφέρει.

3. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι ταξιδιού δεν συνυπολογίζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

4. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους.

5. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Κατά την ώρα της Παραλαβής, πρέπει να έχετε το τηλέφωνο (τον αριθμό που δώσατε όταν πραγματοποιήσατε την κράτηση) ανοιχτό και ενεργοποιημένο ώστε να δέχεται κλήσεις/μηνύματα, σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp ή το Viber.

6. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Για παραλαβή από το αεροδρόμιο, πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία της πτήσης σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την Ώρα Παραλαβής, ώστε ο Πάροχος Υπηρεσίας να μπορέσει να προσαρμόσει την Ώρα Παραλαβής, εάν η πτήση σας καθυστερήσει. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς λόγω της καθυστέρησης της πτήσης σας ή της ακύρωσής της, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

7. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες θα είναι στην ώρα τους και θα έχουν αρκετό χρόνο για να παραλάβουν τα εισιτήριά τους, εάν είναι απαραίτητο.

8. Πρέπει να είστε από 18 ετών και άνω για να κάνετε Κράτηση και όλοι οι επιβάτες κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα.

9. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανένας επιβάτης δεν φέρεται ανάρμοστα, π.χ. είναι προσβλητικός ή προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κάποιον.

10. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε Δημόσια/Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς που είναι κατάλληλα (ως προς το μέγεθος του γκρουπ, τον αριθμό των αποσκευών, τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κ.λπ.).

ΣΤ5. Τιμή και πληρωμή

1. Η Booking.com Transport Limited είναι ο εγγεγραμμένος έμπορος για την Κράτησή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, δείτε την ενότητα «Πληρωμή» (Α7) παραπάνω.

2. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Η τιμή περιλαμβάνει τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους και χρεώσεις για τις ώρες αιχμής. Η πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της κράτησης.

3. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Η τιμή επιβεβαιώνεται (και η πληρωμή καταβάλλεται) όταν ο οδηγός σας μεταφέρει στον προορισμό σας. Η τιμή ενδέχεται να είναι διαφορετική από την εκτιμώμενη τιμή κατά την κράτηση. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν διόδια, τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, φόρους, χρεώσεις για τις ώρες αιχμής και φιλοδωρήματα.

4. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την επιβεβαίωση της Κράτησης. Πριν από την αναχώρηση, ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει να δει τα εισιτήρια/τα ηλεκτρονικά εισιτήριά σας. Παρακαλείστε να τα έχετε μαζί σας διαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ξανά.

5. Ο Πάροχος Υπηρεσίας/οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει με τυχόν αλλαγές στη διαδρομή που ζητάτε προσωπικά. Εάν συμφωνήσει, μπορεί να σας χρεώσει επιπλέον.

ΣΤ6. Τροποποιήσεις, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Ακύρωση

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις...

 • Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Μπορείτε να ακυρώσετε δωρεάν έως και 24 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής (σε κάποιες περιπτώσεις έως 2 ώρες - δείτε την επιβεβαίωσή σας). Εάν δεν ακυρώσετε εγκαίρως, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
 • Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Ώρα Παραλαβής, αλλά ο Πάροχος Υπηρεσίας μπορεί να σας χρεώσει ακυρωτικά.
 • Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Κατά πάσα πιθανότητα δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από τη στιγμή που η Κράτησή σας επιβεβαιωθεί. Εάν τα σχέδιά σας αλλάξουν, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να συζητήσετε τυχόν διαθέσιμες επιλογές.

2. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας έχει διαφορετική πολιτική ακύρωσης (την οποία θα δείτε κατά την κράτηση), θα ισχύει η δική του πολιτική.

3. Εμείς ή/και ο Πάροχος Υπηρεσίας ενδέχεται να ακυρώσουμε την Κράτηση με σύντομη ή καμία προειδοποίηση, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, εάν:

 • ο Πάροχος Υπηρεσίας καταστεί αφερέγγυος ή δεν είναι πράγματι σε θέση να εξυπηρετήσει την Κράτησή σας. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (και θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων σας, εάν δεν μπορέσουμε)
 • παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή/και τους όρους του Παρόχου Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Τροποποιήσεις (αλλαγές) πριν ξεκινήσει η Διαδρομή σας

4. Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση. Στο email επιβεβαίωσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πόσο καιρό πριν (την ώρα Παραλαβής) μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτησή σας (όπως για παράδειγμα, στην τοποθεσία ή την ώρα).

5. Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος. Για να αλλάξετε την κράτησή σας, ίσως χρειαστεί να την ακυρώσετε (που ενδέχεται να επιφέρει χρέωση ακύρωσης) και να κάνετε μία νέα.

6. Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την Κράτηση από τη στιγμή που έχει επιβεβαιωθεί.

7. Εάν εμείς/ο Πάροχος Υπηρεσίας χρειαστεί να αλλάξουμε την Κράτηση (για παράδειγμα, εάν υπάρχει απεργία που εμποδίζει τη διαδρομή σας), θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό. Εάν τότε αποφασίσετε να ακυρώσετε:

 • Οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφοράς. Εκτός εάν ακυρώσετε για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στο επόμενο σημείο, δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων (όσο κοντά χρονικά και αν είναι η διαδρομή σας).
 • Οποιοδήποτε Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς. Εάν η αλλαγή αφορά απλώς έναν νέο οδηγό, έναν νέο Πάροχο Υπηρεσίας ή ένα νέο (παρόμοιο) όχημα, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων (εκτός εάν η ακύρωσή σας γίνει αρκετό χρόνο πριν).

Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εμείς ούτε ο Πάροχος Υπηρεσίας θα είμαστε υπεύθυνοι για έξοδα που ενδέχεται να σας επιβαρύνουν (π.χ. εναλλακτική μεταφορά ή δωμάτια ξενοδοχείου).

Επιστροφές χρημάτων

8. Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων, πρέπει να το κάνετε εγγράφως το αργότερο έως 14 ημέρες μετά την Ώρα Παραλαβής.

9. Για οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μπορεί να χρειαστούν έως 5 εργάσιμες ημέρες μέχρι να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

10. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Εάν ο οδηγός δεν βρίσκεται στην ώρα του στην τοποθεσία παραλαβής, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων και θα διερευνήσουμε το ζήτημα εκ μέρους σας.

11. Όλα τα Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς. Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, εάν η Διαδρομή δεν διεξαχθεί όπως είχε προγραμματιστεί, επειδή:

 • ο οδηγός/Πάροχος Υπηρεσίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας
 • ένας ή περισσότεροι επιβάτες δεν βρίσκονται στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα τους και δεν έχετε ζητήσει νέα Ώρα Παραλαβής
 • ζητείτε αλλαγές που δεν δικαιολογούνται ως προς την Ώρα Παραλαβής ή τη Διαδρομή
 • δεν ενημερώνετε εμάς/τον Πάροχο Υπηρεσίας/τον οδηγό για μια αλλαγή που θέλετε να κάνετε
 • παρείχατε ανακριβή στοιχεία όταν κάνατε την κράτηση του Ιδιωτικού Μέσου Μεταφοράς (τοποθεσία παραλαβής, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός ατόμων, αριθμός αποσκευών κ.λπ.)
 • λόγω κάποιας ενέργειας την οποία έκαναν ή δεν έκαναν οι επιβάτες.

ΣΤ7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση

1. Παρακαλείστε να ελέγξετε το email επιβεβαίωσης που λάβατε για να δείτε για πόσο χρόνο θα περιμένει ο οδηγός στην τοποθεσία παραλαβής.

Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος

2. Ο οδηγός ενδέχεται να μην περιμένει μετά το πέρας της Ώρας Παραλαβής, και σε περίπτωση που το κάνει, μπορεί να σας χρεώσει για τον χρόνο αναμονής. Εάν δεν βρίσκεστε στην τοποθεσία παραλαβής στην ώρα σας, ενδέχεται να χρεωθείτε με ακυρωτικά.

Χρεώσεις επισκευής ή καθαρισμού

3. Εάν χρειαστεί κάποια επισκευή ή καθαριότητα, επειδή κάποιο άτομο στην ομάδα σας έχει προβεί σε αδικαιολόγητη ενέργεια ή παραβιάζει τους παρόντες όρους, φέρετε την ευθύνη για τα έξοδα επισκευής/καθαρισμού.

Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας

4. Για πληροφορίες σχετικά με σχόλια, κατάταξη, τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα (και περισσότερες πληροφορίες), ανατρέξτε στην ενότητα Πώς λειτουργεί ο ιστοχώρος μας.

Λεξικό της Booking.com

«Λογαριασμός»: ένας λογαριασμός (με την Booking.com ή με Εταιρεία του Ομίλου) μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών στην Πλατφόρμα μας.

«Κατάλυμα»: η παροχή υπηρεσίας διαμονής από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Β, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας καταλύματος).

«Αξιοθέατο»: η παροχή υπηρεσίας Αξιοθέατου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Γ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι ο πάροχος υπηρεσίας Αξιοθέατου).

«Υπηρεσία(-ες) αξιοθέατου»: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιηγήσεις, μουσεία, αξιοθέατα, δραστηριότητες και εμπειρίες.

«Κράτηση»: η κράτηση μιας Ταξιδιωτικής Εμπειρίας στην Πλατφόρμα μας, είτε πληρώνετε για αυτήν τώρα είτε αργότερα.

«Booking.com», «εμείς», «εμάς»: η Booking.com B.V. (για καταλύματα, πτήσεις ή αξιοθέατα) ή η Booking.com Transport Limited (για υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών). Εταιρική επαφή

«Επιβεβαίωση Κράτησης» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): το email επιβεβαίωσης και το κουπόνι που σας στέλνουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία της κράτησης.

«Πίστωση προς εξαργύρωση»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορείτε να «εξαργυρώσετε» με τον τρόπο πληρωμής που έχουμε αποθηκεύσει ή με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μιας μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Σύμβαση Μεταφοράς»: η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας που διαχειρίζεται στην Πτήση σας.

«Πίστωση»: προνόμιο με χρηματική αξία. Υπάρχουν η «Πίστωση προς εξαργύρωση» και η «Πίστωση για ταξίδια».

«Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί στην πιστωτική κάρτα που έχουμε αποθηκεύσει, αλλά δεν μπορεί να καταβληθεί για το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Συναλλαγματική Ισοτιμία»: ο συντελεστής τον οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετατροπή νομισμάτων. Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται ο συντελεστής WM/Refinitiv Closing Spot, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

«Κράτηση που πληροί τις προϋποθέσεις»: η κράτηση που πληροί τα κριτήρια για την απόκτηση Επιβράβευσης.

«Πτήση»: η παροχή μιας Πτήσης από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Ε, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η αεροπορική εταιρεία).

«Εταιρεία του Ομίλου»: μια θυγατρική της Booking.com, είτε άμεση μέτοχος στην Booking.com είτε μέρος του ομίλου Booking Holdings Inc.

«Μεμονωμένοι Όροι Επιβράβευσης»: κανόνες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες Επιβραβεύσεις, επιπλέον των γενικών όρων της ενότητας «Επιβραβεύσεις, Πίστωση & Πορτοφόλι» (A13) παραπάνω.

«Σύμβαση Διαμεσολάβησης» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η σύμβαση μεταξύ του Μεσολαβητή - τρίτου μέρους, που ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης του εισιτηρίου της Πτήσης σας (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πρόσθετες παροχές) με την αεροπορική εταιρεία ή με άλλη εταιρεία.

«Κύριος Οδηγός»: ο οδηγός του οποίου τα στοιχεία έχουν εισαχθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης. Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει την Κράτηση ή να συζητήσει μαζί μας (εκτός εάν μας ενημερώσει ότι έχει ορίσει κάποιον άλλον για να το κάνει αυτό).

«Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε όταν φτάνετε στην τοποθεσία παραλαβής (ή λίγο προτού φτάσετε).

«Οι Υπηρεσίες μας» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): το online σύστημα κρατήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, μέσω του οποίου οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και εσείς να κάνετε κράτηση για αυτά.

«Πληρωμή στο Δικό σας Νόμισμα»: η επιλογή πληρωμής που κάποιες φορές προσφέρουμε όταν ένας Πάροχος Υπηρεσίας δεν χρησιμοποιεί το νόμισμά σας. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πληρώνετε στο δικό σας νόμισμα.

«Τρόπος Πληρωμής»: ο τρόπος (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, τραπεζικός λογαριασμός, PayPal, ApplePay κ.λπ.) που χρησιμοποιείται για πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων.

«Παραλαβή» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η διαδικασία κατά την έναρξη της ενοικίασής σας, όταν παρέχετε τα απαιτούμενα αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλα έγγραφα, πληρώνετε τέλη και πρόσθετες χρεώσεις, συνάπτετε Συμφωνητικό Ενοικίασης και επιλέγετε το αυτοκίνητό σας.

«Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»): η (τοπική) ημερομηνία και ώρα που πρέπει να παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, όπως ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.

«Ώρα Παραλαβής» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η (τοπική) ώρα που ένα Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση πρέπει να βρίσκεται στην τοποθεσία παραλαβής ή όταν το Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς κατόπιν Αιτήματος φτάνει πράγματι στην τοποθεσία παραλαβής.

«Πλατφόρμα»: ο ιστοχώρος/η εφαρμογή στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση Ταξιδιωτικών Εμπειριών, είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Booking.com είτε ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση μιας θυγατρικής - τρίτο μέρος.

«Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς με Προκράτηση»: ιδιωτικό όχημα που ζητάτε τουλάχιστον 2 ώρες πριν φτάσετε στην τοποθεσία παραλαβής.

«Διαδρομή με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

«Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: τρένα, λεωφορεία, τραμ και άλλα δημόσια μέσα μεταφοράς.

«Διαδρομή με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς»: η διαδρομή με δημόσιο μέσο μεταφοράς όπως ορίζεται στην Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που μπορεί να γίνουν μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης).

«Ενοικίαση» (ή «Ενοικίαση αυτοκινήτου»): η παροχή ενός αυτοκινήτου από έναν Πάροχο Υπηρεσίας (σε όλη την ενότητα Δ, ο «Πάροχος Υπηρεσίας» είναι η εταιρεία ενοικίασης που παρέχει το αυτοκίνητο).

«Συμφωνητικό Ενοικίασης»: το συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσίας, το οποίο υπογράφετε κατά την Παραλαβή. Θα σας παρέχουμε μια περίληψη των βασικών όρων κατά τη διαδικασία της κράτησης.

«Επιβραβεύσεις»: ένα προνόμιο το οποίο σας χορηγείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Επιβραβεύσεις θα είναι Πίστωση για ταξίδια, Πίστωση προς εξαργύρωση, Επιστροφή Χρημάτων σε Πιστωτική Κάρτα ή κάποιο κουπόνι για κάποιο είδος.

«Πάροχος Υπηρεσίας»: ο πάροχος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζεται με ένα ταξίδι στην Πλατφόρμα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος (για Κράτηση «διαμονής»), ενός μουσείου ή πάρκου (για Κράτηση «αξιοθέατου») ή μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων ή μιας αεροπορικής εταιρείας (για μια Κράτηση «μεταφοράς»).

«Υπηρεσίες» (στην ενότητα «Ιδιωτικά και Δημόσια Μέσα Μεταφοράς»): η παροχή της Διαδρομής με Δημόσιο Μέσο Μεταφοράς ή της Διαδρομής με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς.

«Όροι»: οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών.

«Μεσολαβητής - τρίτο μέρος»: μια εταιρεία που λειτουργεί είτε ως (α) διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και στον Πάροχο Υπηρεσίας είτε (β) ως μεταπωλητής της Ταξιδιωτικής Εμπειρίας.

«Όροι Τρίτου Μέρους» (στην ενότητα «Πτήσεις»): η Σύμβαση Διαμεσολάβησης και η Σύμβαση Μεταφοράς.

«Πίστωση για ταξίδια»: ένα προνόμιο με χρηματική αξία με το οποίο μπορείτε να καλύψετε το κόστος μελλοντικής Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, αλλά το οποίο δεν μπορείτε να «εξαργυρώσετε».

«Ταξιδιωτική Εμπειρία»: κάποιο από τα προϊόντα που σχετίζονται με το ταξίδι ή με τις υπηρεσίες στην Πλατφόρμα.

«Πληρωμή εκ των Προτέρων»: η πληρωμή που πραγματοποιείτε κατά την κράτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (και όχι όταν πράγματι την χρησιμοποιείτε).

«Πορτοφόλι»: ένας πίνακας στον Λογαριασμό σας που δείχνει τις Επιβραβεύσεις, την Πίστωση και άλλα κίνητρα.

ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 Φεβρουαρίου 2022

Θα ενημερώνουμε τακτικά τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών (μία ή δύο φορές τον χρόνο).

Για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από 14 Φεβρουαρίου 2022

 • Περιεχόμενο

  Κώδικας Καλών Πρακτικών

  Στόχος μας είναι να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να επισκεφτεί κάθε γωνιά του πλανήτη, προσφέροντας τα καλύτερα καταλύματα του κόσμου αλλά και την ευκαιρία να δει τα σημαντικότερα αξιοθέατα με τον πιο εύκολο τρόπο. Για να τον πετύχουμε εφαρμόζουμε τις παρακάτω καλές πρακτικές:

  • Νοιαζόμαστε για εσάς: για τον λόγο αυτό προσφέρουμε την Πλατφόρμα μας και εξυπηρέτηση πελατών σε 40+ γλώσσες
  • Διαθέτουμε και σας δίνουμε τη δυνατότητα διαμονής σε πάνω από 1,5 εκατομμύρια καταλύματα, από (πολύ) πολυτελή μέχρι οτιδήποτε άλλο προτιμάτε σε ξενοδοχείο, μοτέλ, hostel, B&B, σε κάθε γωνιά του πλανήτη
  • Σας διευκολύνουμε και σας δίνουμε τη δυνατότητα να δείτε αξιοθέατα και άλλους Παρόχους Ταξιδιών
  • Μπορούμε να διευκολύνουμε την πληρωμή οποιασδήποτε χρέωσης (εισόδου), αγοράς ή ενοικίασης προϊόντος και υπηρεσίας Ταξιδιού που χρησιμοποιεί την υπηρεσία πληρωμών μας
  • Σας βοηθάμε (καθημερινά και όλο το 24ωρο): η εξυπηρέτηση πελατών μας είναι στη διάθεσή σας 24-7-365-40+
  • Σας ακούμε: η Πλατφόρμα μας αποτελεί προϊόν αυτού που ΕΣΕΙΣ (οι χρήστες) προτιμάτε και σας διευκολύνει όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας
  • Σας ακούμε: σας δείχνουμε αυθεντικά σχόλια (πελατών που έχουν όντως μείνει στα καταλύματα)
  • Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε έναν ενημερωτικό, εύχρηστο ιστοχώρο, ο οποίος σας εγγυάται τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές.
  • Σας επιστρέφουμε τη διαφορά

  Όροι και Προϋποθέσεις

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω email ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας (για κινητές συσκευές) ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού «Πλατφόρμα») ή/και κάνοντας κράτηση, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου).

  Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία online κρατήσεων (περιλαμβανομένης της υπηρεσίας διευκόλυνσης πληρωμών) που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την Booking.com B.V. και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική (B2C) χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η σχέση που έχουμε με τους Παρόχους των Ταξιδιών διέπεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν την εμπορική σχέση (B2C) που έχουμε με τους εν λόγω Παρόχους Ταξιδιών. Κάθε Πάροχος Ταξιδιών ενεργεί με επαγγελματισμό έναντι της Booking.com όταν διαθέτει το προϊόν ή/και την υπηρεσία του στην ή μέσω της Booking.com (τόσο στη σχέση του από επιχειρηματία σε επιχειρηματία (B2B) όσο και στη σχέση του από επιχειρηματία σε πελάτη (B2C)). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορεί να έχουν, να εφαρμόζουν ή/και να απαιτούν (την αποδοχή), εκτός από τις πολιτικές και τα ψιλά γράμματα που αναγράφονται στον ιστοχώρο, τους δικούς τους όρους (συναλλαγών/αποστολής/μεταφοράς/χρήσης) και προϋποθέσεις και κανονισμούς, αναφορικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κατανάλωση του Ταξιδιού (που μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ρήτρες αποποίησης ευθύνης και περιορισμούς ευθύνης).

  Ορισμοί

  Με τον όρο «Booking.com», «εμείς», «εμάς» ή «μας» εννοείται η Booking.com B.V., μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υπάγεται στην ολλανδική νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση Herengracht 597, 1017 CE, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Με τον όρο «Πλατφόρμα» νοείται ο ιστοχώρος (για κινητές συσκευές) και η εφαρμογή όπου διατίθεται η Ταξιδιωτική Υπηρεσία, ανήκει σε, ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από την Booking.com. Ο όρος «Ταξίδι» αναφέρεται στα διάφορα ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορείτε να παραγγείλετε, αποκτήσετε, αγοράσετε, πληρώσετε, ενοικιάσετε, κλείσετε, συνδυάσετε ή καταναλώσετε εσείς από τον Πάροχο Ταξιδιού.

  Ο όρος «Πάροχος Ταξιδιού» σημαίνει τον πάροχο καταλύματος (π.χ. ξενοδοχείο, μοτέλ, διαμέρισμα, bed & breakfast, ιδιοκτήτη καταλύματος), αξιοθέατου (π.χ. (θεματικά) πάρκα, μουσεία, περιηγήσεις σε αξιοθέατα), παρόχους μεταφορικών μέσων (π.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρουαζιέρες, τρένα, μεταφορές αεροδρομίου, τουριστικά λεωφορεία, μεταφορές), tour operators, ταξιδιωτικές ασφάλειες και ταξιδιωτικές ασφάλειες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που σχετίζεται με τα ταξίδια και το οποίο μπορεί κατά καιρούς να διατίθεται στην Πλατφόρμα για την Κράτηση Ταξιδιού (είτε B2B είτε B2C).

  Ο όρος «Υπηρεσία Ταξιδιού» αναφέρεται στην online αγορά, υπηρεσία πληρωμών ή κρατήσεων όπως αυτή προσφέρεται ή ενεργοποιείται από την Booking.com αναφορικά με διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία από καιρό σε καιρό διατίθενται από τους Παρόχους Ταξιδιών στην Πλατφόρμα.

  Ο όρος «Κράτηση Ταξιδιού» αναφέρεται στην παραγγελία, αγορά, πληρωμή ή κράτηση Ταξιδιού.

  1. Αντικείμενο και φύση της Υπηρεσίας μας

  Μέσω της Πλατφόρμας, διαθέτουμε (η Booking.com B.V. και οι affiliate συνεργάτες (διανομής) της) μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορούν να διαφημίσουν, να προωθήσουν, να πωλήσουν ή/και να διαθέσουν (ό,τι ισχύει) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για παραγγελία, αγορά, κράτηση, ενοικίαση για μεγάλο ή σύντομο χρονικό διάστημα, και μέσω της οποίας οι επισκέπτες της Πλατφόρμας μπορούν να ανακαλύψουν, αναζητήσουν, συγκρίνουν και να παραγγείλουν, να κάνουν κράτηση, να αγοράσουν ή να πληρώσουν (δηλ. η Υπηρεσία Ταξιδιού). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Ταξιδιού (π.χ. κάνοντας Κράτηση Ταξιδιού μέσα από την Υπηρεσία Ταξιδιού), συνάπτετε με τον Πάροχο Ταξιδιού άμεση συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) κατά την οποία κάνετε κράτηση ή αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (ό,τι ισχύει). Από την στιγμή που κάνετε Κράτηση Ταξιδιού, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Ταξιδιού. Μεταβιβάζουμε τα στοιχεία της Κράτησης Ταξιδιού στον σχετικό Πάροχο Ταξιδιού και αποστέλλουμε σε εσάς email επιβεβαίωσης εκ μέρους του Παρόχου Ταξιδιού. Η Booking.com δεν (μετα)πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία.

  Για πελάτες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύουν τα ακόλουθα. Ζητάμε από τους Παρόχους Ταξιδιών σε όλον τον κόσμο να μας δηλώσουν εάν – στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών – ενεργούν ως ιδιώτες οικοδεσπότες (μη έμποροι) ή ως επαγγελματίες οικοδεσπότες (έμποροι). Αν κάποιος Πάροχος Ταξιδιού μας δηλώσει ότι ενεργεί ως ιδιώτης οικοδεσπότης (ή δεν δηλώσει τίποτα για αυτό το θέμα ρητώς, αλλά βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε εμάς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαφώς ως επαγγελματίας οικοδεσπότης), αυτός ο Πάροχος Ταξιδιών εμφανίζεται στη σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης με την ένδειξη «διαχείριση από ιδιώτη οικοδεσπότη» και προστίθεται η ακόλουθη εξήγηση:

  «Η διαχείριση αυτού του καταλύματος γίνεται από ιδιώτη οικοδεσπότη. Ενδέχεται να μην ισχύει η νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών, που αφορά τους επαγγελματίες οικοδεσπότες. Οι οικοδεσπότες που έχουν εγγραφεί στην Booking.com ως ιδιώτες οικοδεσπότες είναι συμβαλλόμενα μέρη που εκμισθώνουν το κατάλυμα ή τα καταλύματά τους για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση ή το επάγγελμά τους. Δεν είναι επίσημα έμποροι (όπως μια παγκόσμια ξενοδοχειακή αλυσίδα) και επομένως μπορεί να μην ισχύουν για αυτούς οι ίδιοι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Μην ανησυχείτε όμως γιατί η Booking.com σας παρέχει την ίδια εξυπηρέτηση πελατών για αυτά τα καταλύματα όπως και για οποιοδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι η διαμονή ή η εμπειρία σας δεν θα είναι διαφορετική από την κράτηση με έναν επαγγελματία οικοδεσπότη».

  Οι Πάροχοι Ταξιδιών που δεν επισημαίνονται στην Πλατφόρμα μας ως ιδιώτες οικοδεσπότες ενεργούν – από όσο γνωρίζουμε – ως επαγγελματίες οικοδεσπότες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών. Ο χαρακτηρισμός ως «ιδιώτης οικοδεσπότης» αφορά μόνο τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών και δεν σχετίζεται με φορολογικούς σκοπούς, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλων παρόμοιων έμμεσων φόρων που επιβάλλονται σύμφωνα με την προστιθέμενη αξία, ή πωλήσεις ή/και κατανάλωση.

  Κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ταξιδιού, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Παρόχους Ταξιδιών. Για αυτό το λόγο, οι Πάροχοι Ταξιδιών οι οποίοι διαφημίζουν και προωθούν το Ταξίδι τους στην Πλατφόρμα μας, έχουν πρόσβαση στα συστήματά μας και στο extranet μέσω των οποίων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών/αμοιβών/χρεώσεων, της διαθεσιμότητας, των πολιτικών και των προϋποθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή της Υπηρεσίας Ταξιδιού δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για διακοπές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Πλατφόρμας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Πάροχος Ταξιδιού παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών/αμοιβών/χρεώσεων, των πολιτικών και προϋποθέσεων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της ποιότητας, του επιπέδου υπηρεσιών, της καταλληλότητας ή της βαθμολογίας (αστέρια), του τύπου καταλύματος οποιουδήποτε Παρόχου Ταξιδιών (ή των παροχών, χώρου, οχημάτων, (κύριων ή συμπληρωματικών) προϊόντων ή υπηρεσιών) που διαθέτει, εκτός εάν αναφέρεται ή ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

  Η Υπηρεσία Ταξιδιού μας διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, διάθεσης απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Πλατφόρμα μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

  2. Τιμές, Επιστροφή Διαφοράς Τιμής και προσφορές που διευκολύνονται από συνεργαζόμενη εταιρεία

  Οι τιμές στην Πλατφόρμα μας όπως αυτές παρέχονται από τους Παρόχους Ταξιδιών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές για το Ταξίδι σας περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ/φόρο πώλησης και όλους τους άλλους φόρους (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων) και τις χρεώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πλατφόρμα μας ή στο email επιβεβαίωσης/στο εισιτήριο. Οι τιμές εισιτηρίων είναι ανά άτομο ή γκρουπ και υπόκεινται στην εγκυρότητα ή την ημερομηνία λήξης όπως αναφέρεται στο εισιτήριο, εφόσον ισχύει. Οι ισχύουσες χρεώσεις και φόροι (συμπεριλαμβανομένων τουριστικών/δημοτικών φόρων) μπορεί να χρεωθούν από τον Πάροχο Ταξιδιών σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης.

  Μερικές φορές διατίθενται στην Πλατφόρμα μας χαμηλότερες τιμές για συγκεκριμένα καταλύματα, προϊόντα ή υπηρεσίες, ωστόσο οι τιμές αυτές που διατίθενται από τους Παρόχους Ταξιδιών ενδέχεται να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, για παράδειγμα να μην παρέχουν δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων. Παρακαλείστε να ελέγχετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους και τις πληροφορίες των προϊόντων, υπηρεσιών και κρατήσεων πριν προχωρήσετε σε κράτηση.

  Θέλουμε να πληρώνετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιλέγετε. Σε περίπτωση που βρείτε κάποιο κατάλυμα που κλείσατε μέσω της Πλατφόρμας μας σε χαμηλότερη τιμή στο ίντερνετ και με τους ίδιους όρους Ταξιδιού, μετά την ολοκλήρωση της κράτησης σε εμάς, θα αντισταθμίσουμε τη διαφορά μεταξύ της τιμής που σας προσφέρουμε και της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Επιστροφής διαφοράς τιμής. Η Επιστροφή διαφοράς τιμής δεν ισχύει για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με καταλύματα.

  Ο μετατροπέας νομίσματος προσφέρεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς λόγους και οι τιμές που δίνει δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.

  Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

  Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες επισημαίνονται ως τέτοιες. Αν δεν φέρουν σχετική σήμανση δεν απορρέουν δικαιώματα για εσάς σε περίπτωση εμφανών σφαλμάτων.

  Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία

  Η Booking.com μπορεί να εμφανίζει προσφορές που δεν προέρχονται απευθείας από Παρόχους Ταξιδιών, αλλά διευκολύνονται από κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με την Booking.com, όπως μια άλλη πλατφόρμα (Προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρεία). Οι προσφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία θα προβάλλονται με σαφήνεια, θα ξεχωρίζουν από τις κανονικές προσφορές που προέρχονται απευθείας από τους Παρόχους Ταξιδιών και θα έχουν τους ακόλουθους ειδικούς όρους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πλατφόρμα μας:

  • Τιμές: όπως εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας.
  • Πληρωμή εκ των προτέρων: πληρώνετε με ασφάλεια μέσω της Booking.com τη στιγμή της κράτησης.
  • Χωρίς τροποποιήσεις: μόλις ολοκληρωθεί η κράτησή σας, δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία ή στα στοιχεία κράτησης. Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο κατάλυμα, αλλά δεν είναι εγγυημένα.
  • Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές: σε αυτή την κράτηση δεν μπορούν να προστεθούν άλλες προσφορές, ανταμοιβές και επιβραβεύσεις.
  • Χωρίς σχόλια επισκεπτών: δεν μπορείτε να αφήσετε σχόλιο επισκέπτη στην Πλατφόρμα μας.

  3. Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies

  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies για περισσότερες πληροφορίες.

  4. Χωρίς χρέωση για τους καταναλωτές. Μόνο οι Πάροχοι Ταξιδιών πληρώνουν!

  Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η υπηρεσία μας παρέχεται στους καταναλωτές δωρεάν, καθώς, σε αντίθεση με πολλούς άλλους παρόχους, δεν σας χρεώνουμε για την Υπηρεσία Ταξιδιού και δεν προσθέτουμε επιπλέον έξοδα (κράτησης) στην τιμή. Θα πληρώσετε στον Πάροχο Ταξιδιού το ποσό που αναφέρεται στην Κράτηση Ταξιδιού (συν - στον βαθμό που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή - τους ισχύοντες φόρους και χρεώσεις (όπου ισχύουν)).

  Οι Πάροχοι Ταξιδιών πληρώνουν προμήθεια (ένα μικρό ποσοστό της τιμής του προϊόντος (π.χ. της τιμής δωματίου)) στην Booking.com αφού ο τελικός χρήστης έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος του Παρόχου Ταξιδιών (π.χ. μετά τη διαμονή (και την πληρωμή) του επισκέπτη στο κατάλυμα). Οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξή τους αυξάνοντας την προμήθειά τους (Προώθηση Προβολής). Η χρήση της Προώθησης Προβολής (μέσω αύξησης της προμήθειας με αντάλλαγμα καλύτερη θέση στην κατάταξη) είναι στην ευχέρεια του κάθε Παρόχου Ταξιδιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καιρό σε καιρό και από προϊόν σε προϊόν. Ο αλγόριθμος της κατάταξης θα συνυπολογίσει την αύξηση της προμήθειας κατά τον προσδιορισμό της Προεπιλεγμένης Κατάταξης. Οι συνεργάτες του προγράμματος Προτεινόμενων πληρώνουν υψηλότερη προμήθεια με αντάλλαγμα καλύτερη θέση στην κατάταξη.

  Μόνο οι Πάροχοι Ταξιδιών που έχουν εμπορική σχέση με την Booking.com (μέσω συμφωνητικού) θα διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας (για την προώθηση του B2B ή/και B2C προϊόντος τους). Η Booking.com δεν είναι ανοιχτή πλατφόρμα (όπως το Amazon ή το eBay) όπου οι χρήστες μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους (δεν είναι πλατφόρμα C2C). Η Booking.com δεν επιτρέπει σε μέρη που δεν είναι επαγγελματίες να προσφέρουν ή να πωλούν τα προϊόντα τους στην ή μέσω της Booking.com.

  5. Πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα

  Ορισμένοι Πάροχοι Ταξιδιών προσφέρουν, όπου μπορεί να ισχύσει και να καταστεί διαθέσιμη, τη δυνατότητα πληρωμής Κρατήσεων Ταξιδιών (πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με την πολιτική πληρωμών του Παρόχου Ταξιδιών) στον Πάροχο Ταξιδιών κατά τη διαδικασία Κράτησης Ταξιδιού μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής (στον βαθμό που η δυνατότητα παρέχεται και υποστηρίζεται από την τράπεζά σας). Για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η Booking.com διευκολύνει (μέσω τρίτων διεκπεραιωτών πληρωμών) την πληρωμή του ανάλογου προϊόντος ή υπηρεσίας (δηλ. υπηρεσία διευκόλυνσης πληρωμών) για και για λογαριασμό του Παρόχου Ταξιδιών (η Booking.com δεν ενεργεί ούτε λειτουργεί ως διαμεσολαβητής). Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από τη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Ταξιδιών μέσω ενός διεκπεραιωτή - τρίτο μέρος. Οποιαδήποτε πληρωμή διεκπεραιώνουμε εμείς και για λογαριασμό του, και η οποία μεταφέρεται στον Πάροχο Ταξιδιών, θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση πληρωμή της (ή μέρους της) τιμής κράτησης από εσάς ή του σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας στον τελικό διακανονισμό (bevrijdende betaling) της εν λόγω (μερικώς) οφειλόμενης και πληρωτέας τιμής και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε εκ νέου τα ήδη πληρωθέντα χρήματα.

  Για ορισμένες (μη επιστρέψιμες) τιμές ή ειδικές προσφορές, παρακαλείτε να έχετε υπόψη σας ότι οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορεί να ζητούν προπληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος (εφόσον ισχύει) ή πιστωτικής κάρτας και για αυτό ενδέχεται να γίνει προέγκριση ή χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (μερικές φορές χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) κατά την Κράτηση Ταξιδιού. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες (κράτησης) του προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιλέξατε πριν κάνετε Κράτηση Ταξιδιού. Δεν μπορείτε να θεωρήσετε την Booking.com υπεύθυνη για τυχόν (εγκεκριμένη, (υποτιθέμενα) μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένη (χρέωση) από τον Πάροχο Ταξιδιού ούτε να αξιώσετε οποιοδήποτε ποσό για τυχόν ισχύουσα ή εγκεκριμένη χρέωση από τον Πάροχο Ταξιδιού (περιλαμβανομένων προπληρωμένων τιμών, μη εμφάνισης και χρέωσης ακυρωτικών) στην πιστωτική σας κάρτα.

  Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη, οι οποίες ορισμένες φορές υπόκεινται σε κάποιο ποσό απαλλαγής (το οποίο συνήθως ορίζεται στα 50EUR (ή στο αντίστοιχο ποσό σε τοπικό νόμισμα)). Σε περίπτωση που η εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας ή η τράπεζα σας σάς χρεώσει το ακάλυπτο ποσό εξαιτίας αυθαίρετων συναλλαγών μετά από κράτηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Πλατφόρμα μας, θα σας πληρώσουμε αυτό το ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό μέχρι το συνολικό ποσό των 50EUR (ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό νόμισμα). Για να σας αποζημιώσουμε, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει την απάτη στον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας (σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες δήλωσης) και να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Παρακαλείστε να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για τη χρέωση του ασφαλιστικώς ακάλυπτου ποσού (π.χ. πολιτική της εταιρείας έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας). Αυτή η αποζημίωση ισχύει μόνο για κρατήσεις με πιστωτική κάρτα που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τον ασφαλή διακομιστή της Booking.com και για αυθαίρετη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας που οφείλεται σε δική μας παράλειψη ή αμέλεια που δεν οφείλεται σε δικό σας λάθος κατά τη χρήση του ασφαλούς διακομιστή.

  6. Προπληρωμή, ακύρωση, μη εμφάνιση και ψιλά γράμματα

  Πραγματοποιώντας Κράτηση Ταξιδιού σε κάποιον Πάροχο Ταξιδιών, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του συγκεκριμένου Παρόχου Ταξιδιών και με τυχόν επιπλέον όρους (παράδοσης) και προϋποθέσεις του Παρόχου Ταξιδιών που τυχόν ισχύουν για το Ταξίδι σας (περιλαμβανομένων των ψιλών γραμμάτων που διαθέτει ο Πάροχος Ταξιδιών στην Πλατφόρμα μας και τους σχετικούς κανονισμούς του Παρόχου Ταξιδιών), περιλαμβανομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τα οποία παρέχονται από τον Πάροχο Ταξιδιών. Μπορείτε να ζητήσετε τους σχετικούς όρους (συναλλαγών/αγοράς/χρήσης/φορέα) και προϋποθέσεις από τους ίδιους τους Παρόχους Ταξιδιών. Η γενική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης κάθε Παρόχου Ταξιδιών διατίθεται στην Πλατφόρμα μας στη σελίδα με τις πληροφορίες για τον Πάροχο Ταξιδιών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και στο email επιβεβαίωσης ή εισιτήριο (εφόσον ισχύει). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες τιμές, χρεώσεις ή ειδικές προσφορές δεν παρέχουν τη δυνατότητα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής. Οι ισχύοντες δημοτικοί/τουριστικοί φόροι μπορεί να χρεωθούν από τον Πάροχο Ταξιδιών σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης με χρέωση. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες (κράτησης) για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιλέξατε για τυχόν τέτοιους όρους, προτού κάνετε την κράτησή σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Κράτηση Ταξιδιού για την οποία απαιτείται προκαταβολή (μερική ή πλήρης) μπορεί να ακυρωθεί (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση) στον βαθμό που το σχετικό (υπολειπόμενο) ποσό(-ά) δεν μπορεί να εισπραχθεί πλήρως την εκάστοτε ημέρα πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πολιτική πληρωμής και κρατήσεων του Παρόχου Ταξιδιών. Οι πολιτικές ακύρωσης και προπληρωμής μπορεί διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα, το προϊόν ή την υπηρεσία κάθε Ταξιδιού. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα (κάτω από τους τύπους Ταξιδιών ή στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε Παρόχου Ταξιδιών στην Πλατφόρμα μας) και τις σημαντικές πληροφορίες στην επιβεβαίωση της κράτησής σας για τυχόν πρόσθετες πολιτικές που μπορεί να εφαρμόζει ο Πάροχος Ταξιδιών (π.χ. αναφορικά με την ηλικία των επισκεπτών, εγγύηση, ακυρώσεις/πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια/χρέωση πρωινού, κατοικίδια/πιστωτικές κάρτες). Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από καθυστερημένες πληρωμές, λάθος τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή ποσά και δεν δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε (μη επιστρέψιμου) προπληρωμένου ποσού, εκτός εάν ο Πάροχος Ταξιδιών συμφωνεί ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την πολιτική (προ)πληρωμής και ακύρωσης που εφαρμόζει.

  Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να προσαρμόσετε ή να ακυρώσετε την Κράτηση Ταξιδιού σας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο email επιβεβαίωσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρεωθείτε για την ακύρωση σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης, (προ) πληρωμής και μη εμφάνισης ή να μην δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας για ποσά που (προ)πληρώσατε. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική ακύρωσης, (προ)πληρωμής και μη εμφάνισης του καταλύματος προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και θυμηθείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πληρωμές εγκαίρως, σύμφωνα με την εκάστοτε κράτηση.

  Εάν πρόκειται να φτάσετε αργά ή καθυστερημένα κατά την ημερομηνία του check-in ή ακόμη και την επόμενη μέρα, βεβαιωθείτε ότι θα ενημερώσετε (έγκαιρα) τον Πάροχο Ταξιδιών ώστε να γνωρίζει πότε να σας περιμένει και να αποφύγετε ακύρωση (της Κράτησης) του Ταξιδιού σας ή χρέωση για μη εμφάνιση. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας μπορεί να σας βοηθήσει εάν χρειαστεί, ενημερώνοντας εκ μέρους σας τον Πάροχο Ταξιδιού. Η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της καθυστερημένης άφιξής σας ή για οποιαδήποτε ακύρωση ή χρέωση για μη εμφάνιση από τον Πάροχο Ταξιδιών.

  7. (Περαιτέρω) αλληλογραφία και επικοινωνία

  Με την ολοκλήρωση μιας Κράτησης Ταξιδιού, συμφωνείτε να λάβετε (i) ένα email το οποίο μπορεί να σας στείλουμε λίγο πριν την ημερομηνία της άφιξής σας, παρέχοντάς σας πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό και προσφορές (συμπεριλαμβανομένων προσφορών τρίτων μερών - στο βαθμό που έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες) σχετικά με την κράτησή σας και τον προορισμό, (ii) ένα email μετά την άφιξή σας για να αξιολογήσετε (την εμπειρία σας από) τον Πάροχο Ταξιδιών και την Υπηρεσία Ταξιδιών, και (iii) ένα email που θα σας σταλεί μετά τη διαμονή σας, με το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα για σχόλια επισκεπτών. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου και χρήσης cookies για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Η Booking.com αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία από τον ή με τον Πάροχο Ταξιδιών στην ή μέσω της πλατφόρμας της. Δεν απορρέει κανένα δικαίωμα από οποιοδήποτε αίτημα για ή οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Πάροχο Ταξιδιών ή (οποιαδήποτε μορφή) αναγνώριση λήψης οποιασδήποτε επικοινωνίας ή αιτήματος. Η Booking.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε αίτημα ή επικοινωνία θα ληφθεί/διαβαστεί (σωστά και εγκαίρως), θα συμμορφώνεται με, θα πραγματοποιείται και θα γίνεται αποδεκτό από τον Πάροχο Ταξιδιών.

  Προκειμένου να ολοκληρώσετε και να εξασφαλίσετε την Κράτηση Ταξιδιού σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σωστή διεύθυνση email σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη (και δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε) καμία λανθασμένη ή λανθασμένα πληκτρολογημένη διεύθυνση email ή μη ακριβή ή λανθασμένο αριθμό (κινητού) τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

  Οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο κατά της Booking.com ή αναφορικά με την Υπηρεσία Ταξιδιού πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών μετά από την προγραμματισμένη μέρα κατανάλωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας (π.χ. ημερομηνία check-out). Οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που υποβάλλεται μετά την περίοδο των 30 ημερών, μπορεί να απορριφθεί και ο αιτών να απολέσει το δικαίωμά του για τυχόν αποζημίωση (ζημιών ή εξόδων).

  Λόγω των διαρκών ενημερώσεων και προσαρμογών σε τιμές και διαθεσιμότητας, σας συστήνουμε να λαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης όταν κάνετε κράτηση για να υποστηρίξετε τη θέση σας (εφόσον χρειαστεί).

  Για καταναλωτές (στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή): Σας συμβουλεύουμε να μας ειδοποιείτε για τυχόν παράπονα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Αν το θέμα δεν επιλυθεί, μπορείτε να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα την βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

  8. Κατάταξη, πρόγραμμα προτεινόμενων, αστέρια και σχόλια πελατών

  Στόχος μας είναι να εμφανίζουμε αποτελέσματα τα οποία είναι σχετικά για εσάς, παρέχοντάς σας μία εξατομικευμένη, προεπιλεγμένη κατάταξη των Παρόχων Ταξιδιών στην Πλατφόρμα μας. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτή την προεπιλεγμένη κατάταξη, να χρησιμοποιήσετε φίλτρα και να κάνετε ταξινόμηση με εναλλακτική σειρά κατάταξης, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και να λαμβάνετε μία κατάταξη σε σειρά που βασίζεται σε άλλα κριτήρια. Χρησιμοποιούμε διάφορους αλγόριθμους για να παράγονται τα αποτελέσματα της προεπιλεγμένης κατάταξης, μία διαδικασία η οποία εξελίσσεται διαρκώς.

  Η Booking.com έχει εντοπίσει τις ακόλουθες παραμέτρους ως στενότερα συνδεδεμένες με το να βρείτε κατάλληλο Πάροχο Ταξιδιών και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί στους αλγόριθμους κατά προτεραιότητα τις παραμέτρους αυτές (κύριες παράμετροι): το ατομικό ιστορικό αναζητήσεών σας, τον «δείκτη προσπέλασης» (click through) της σελίδας του ξενοδοχείου από τη σελίδα της αναζήτησης («CTR»), τον αριθμό των κρατήσεων σε σχέση με τον αριθμό των επισκέψεων στη σελίδα του Παρόχου Ταξιδιών στην Πλατφόρμα («Αναλογία Επισκεπτών/Κρατήσεων»), τον μικτό (συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων) και τον καθαρό (εξαιρουμένων των ακυρώσεων) αριθμό κρατήσεων του Παρόχου Ταξιδιών. Η Αναλογία Επισκεπτών/Κρατήσεων και ο CTR μπορεί να επηρεάζονται από διάφορους (μεμονωμένους) παράγοντες, όπως η βαθμολογία σχολίων (τόσο οι συνολικές βαθμολογίες όσο και μέρη αυτών), η διαθεσιμότητα, οι πολιτικές, η (ανταγωνιστική) τιμολόγηση, η ποιότητα του περιεχομένου και ορισμένα χαρακτηριστικά του Παρόχου Ταξιδιών. Το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλει ο Πάροχος Ταξιδιών ή άλλα οφέλη για εμάς (π.χ. μέσω εμπορικών συμφωνιών με τον Πάροχο Ταξιδιών ή με στρατηγικούς συνεργάτες) ενδέχεται να επηρεάζουν επίσης την προεπιλεγμένη κατάταξη καθώς και το ιστορικό του Παρόχου Ταξιδιών σχετικά με την έγκαιρη πραγματοποίηση πληρωμών. Ο Πάροχος Ταξιδιών μπορεί επίσης να επηρεάσει την κατάταξή του συμμετέχοντας σε ορισμένα προγράμματα - τα οποία μπορεί να αλλάζουν ανά περιόδους - όπως το πρόγραμμα Genius, προσφορές, το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων και η ενίσχυση προβολής (τα τελευταία δύο προϋποθέτουν ότι ο Πάροχος Ταξιδιών πληρώνει υψηλότερη προμήθεια σε εμάς).

  Η κατάταξη αστεριών που εμφανίζεται στην Booking.com δεν καθορίζεται από την Booking.com. Τα ίδια τα καταλύματα καθορίζουν την κατάταξη αστεριών τους ή αυτή καθορίζεται από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο (αντικειμενικής) κατάταξης αστεριών. Οι προσφορές εμφανίζονται βάσει του αριθμού αστεριών (λιγότερα προς περισσότερα ή περισσότερα προς λιγότερα) που δίνουν οι πάροχοι στην Booking.com. Ανάλογα με τους (τοπικούς) κανονισμούς, οι κατατάξεις αστεριών είτε γίνονται από (ανεξάρτητο) τρίτο μέρος, για παράδειγμα από (επίσημο) οργανισμό κατάταξης ξενοδοχείων είτε βάσει της γνώμης των ίδιων των παρόχων καταλυμάτων, ασχέτως αντικειμενικών κριτηρίων. Η Booking.com δεν επιβάλλει επίσημες υποχρεώσεις σχετικά με τις κατατάξεις αστεριών και δεν τις ελέγχει. Γενικά, η κατάταξη αστεριών δείχνει το πώς συμμορφώνεται το κατάλυμα με τις νομικές απαιτήσεις (όπου ισχύει) ή, αν δεν υπάρχει ρύθμιση, στις (συνήθεις) προϋποθέσεις του κλάδου αναφορικά με τιμές, παροχές και διαθέσιμες υπηρεσίες (οι προϋποθέσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ χωρών και οργανισμών).

  Προκειμένου να διευκολύνουμε τους πελάτες να βρουν το ιδανικό κατάλυμα για τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις τους, η Booking.com μπορεί να ορίσει μια αξιολόγηση ποιότητας, η οποία καθορίζεται από την Booking.com και εμφανίζεται με τη μορφή κίτρινων πλακιδίων, σε ορισμένα καταλύματα. Για να είναι δυνατή η σύγκριση, η αξιολόγηση ποιότητας βασίζεται σε πολλές λειτουργίες (400+), οι οποίες διαιρούνται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: (i) παροχές/παροχές δωματίου/υπηρεσίες που παρέχει το κατάλυμα στην Booking.com, (ii) διαμόρφωση του καταλύματος, όπως μέγεθος μονάδας, αριθμός δωματίων και χωρητικότητα, (iii) αριθμός και ποιότητα των φωτογραφιών που ανέβασε το κατάλυμα, (iv) μέσος όρος βαθμολογίας σχολίων, καθώς και ορισμένες αναλυτικές βαθμολογίες όπως για παράδειγμα καθαριότητα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τους πελάτες στην αξιολόγηση της ποιότητας ορισμένων καταλυμάτων και (v) ανώνυμο και συγκεντρωτικό ιστορικό των δεδομένων κράτησης (για παράδειγμα σχετικά με την αξιολόγηση της κατάταξης αστεριών στα καταλύματα που έχει γίνει κράτηση). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πολλαπλές λειτουργίες για να εντοπίσουμε στατιστικά μοτίβα. Βάσει των πληροφοριών αυτών, πραγματοποιείται ανάλυση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια αξιολόγηση ποιότητας (από 1 έως 5, που εμφανίζεται με 1-5 κίτρινα πλακίδια δίπλα στο όνομα του καταλύματος), η οποία υπολογίζεται αυτόματα και απονέμεται στο κατάλυμα.

  Μόνο πελάτες που έχουν μείνει στο Κατάλυμα θα λαμβάνουν πρόσκληση από την Booking.com για να σχολιάσουν τη διαμονή τους στα εκάστοτε καταλύματα και να βαθμολογήσουν ορισμένα στοιχεία της διαμονής τους ή μπορεί να λάβουν αίτημα για αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Η συμπληρωμένη φόρμα σχολίων επισκεπτών (περιλαμβανομένης της υποβληθείσας αξιολόγησης κατά τη διαμονή) μπορεί (α) να ανεβεί στη σελίδα με τις πληροφορίες του Παρόχου Ταξιδιών στην Πλατφόρμα μας, αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα του Παρόχου Ταξιδιών, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την Booking.com και κατά την απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας) στην Πλατφόρμα μας ή σε τέτοιου είδους πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Booking.com και τους συνεργάτες μας. Για τους σκοπούς της προσφοράς και της διατήρησης πρόσφατων (και άρα σχετικών) σχολίων, τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν μόνο εντός περιορισμένης χρονικής περιόδου (3 μηνών) μετά τη διαμονή και κάθε σχόλιο θα είναι διαθέσιμο μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο (μέχρι 36 μήνες) από τη δημοσιοποίησή του. Η προεπιλεγμένη κατάταξη σχολίων γίνεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής και μερικών ακόμα σχετικών κριτηρίων (όπως η γλώσσα, σχόλια που περιέχουν κείμενο) και τα σχόλια πελατών που υποβάλουν (πάντα) πλήρη και αναλυτικά σχόλια («Ανταποκριτές Καταλύματος») μπορεί να εμφανίζονται στην κορυφή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους κατάταξης και φίλτρα (π.χ. κατηγορία επισκεπτών, ημερομηνία, γλώσσα, βαθμολογία). Η Booking.com δεν επιτρέπει σε Παρόχους Ταξιδιών να απαντούν σε σχόλια. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας, στον βαθμό που αυτά παραβιάζουν την πολιτική υποβολής σχολίων. Η Booking.com δεν αποζημιώνει ή επιβραβεύει τους πελάτες για τα σχόλιά τους. Η φόρμα σχολίων επισκεπτών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα ικανοποίησης και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, ή κίνητρα οποιουδήποτε είδους. Η Booking.com δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την αφαίρεση σχολίων που περιλαμβάνουν βωμολοχίες ή αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή κλοπές.

  Η Booking.com δεν κάνει δεκτά σχόλια που περιλαμβάνουν:

  • Βωμολοχίες, σεξουαλικό περιεχόμενο, εκφράσεις μίσους και βίας, διακρίσεις, απειλές
  • Αναφορές πλήρους ονόματος προσώπου, προσωπικές επιθέσεις κατά μελών του προσωπικού
  • Προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. ναρκωτικά, πορνεία)
  • Ιστοχώρους, διευθύνσεις email, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικών καρτών
  • Πολιτικά ευαίσθητες παρατηρήσεις

  Η Booking.com και ο Πάροχος Ταξιδιών έχουν το δικαίωμα κάθε ένας ξεχωριστά να διακόψουν τη μεταξύ τους σχέση για οποιονδήποτε λόγο (όπως αθέτηση συμφωνίας ή (αίτημα για) πτώχευση) τηρώντας τη σχετική προθεσμία ειδοποίησης όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

  9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

  Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα ευθυνόμαστε μόνο για άμεσες ζημίες τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας, συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της κράτησής σας, όπως αυτό ορίζεται στο email επιβεβαίωσης της Kράτησης Ταξιδιού (είτε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό είτε για σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).

  Ωστόσο, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους affiliate συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους εκπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του Παρόχου Ταξιδιών (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τον Πάροχο Ταξιδιού ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Πλατφόρμας μας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον Πάροχο Ταξιδιών ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των εκπροσώπων, αντιπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

  H Booking.com δεν ευθύνεται για (και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη), τη χρήση, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το Ταξίδι και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο εκάστοτε Πάροχος Ταξιδιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη αναφορικά με το Ταξίδι (περιλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων και δεσμεύσεων από την πλευρά του Παρόχου Ταξιδιών). Η Booking.com δεν είναι (μετα)πωλητής του Ταξιδιού. Παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με το Ταξίδι (όπως αναφορικά με την προτεινόμενη (ειδική/προωθητική) τιμή, πολιτική ή ειδικά αιτήματα που υποβάλλονται από τους Πελάτες) θα τα χειρίζεται ο Πάροχος Ταξιδιού. Η Booking.com δεν ευθύνεται για και αποποιείται την ευθύνη αναφορικά με τέτοιου είδους παράπονα, αξιώσεις και ευθύνες (προϊόντων).

  Ανεξάρτητα από το εάν ο Πάροχος Ταξιδιού σας έχει χρεώσει ή όχι για το Ταξίδι, είτε εάν διευκολύνουμε την πληρωμή της τιμής (του Ταξιδιού), συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Πάροχος Ταξιδιών είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την είσπραξη, παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό ποσό της τιμής (του Ταξιδιού) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην τιμή (του Ταξιδιού) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Booking.com δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής για κανένα προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται στην Πλατφόρμα.

  Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η Booking.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε στον ιστοχώρο της (για κινητά) και στις εφαρμογές της, καθώς και σε (online/offline) προωθητικό υλικό και ανάλογες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Booking.com. Παραχωρείτε στην Booking.com ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Booking.com. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιδιοκτητών καταλυμάτων) λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων από την Booking.com. Η Booking.com δεν κατέχει ούτε προσυπογράφει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών/εικόνων αναλογούν στο άτομο που ανεβάζει τη φωτογραφία και η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Booking.com αποποιείται κάθε ευθύνη για τις φωτογραφίες που αναρτώνται. Το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Οποιαδήποτε φωτογραφία/εικόνα που δεν καλύπτει τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν θα αναρτάται ή/και μπορεί να αφαιρεθεί/διαγραφεί από την Booking.com ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  H Booking.com έχει δικαίωμα, με άμεση ισχύ, να αρνείται ή να περιορίζει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας, στην εξυπηρέτηση (πελατών) ή/και στον λογαριασμό σας στην Booking.com, ή/και να ακυρώνει επιβεβαιωμένη κράτηση, ή/και να αποτρέπει την πραγματοποίηση κράτησης από εσάς σε περίπτωση υποτιθέμενης ή εύλογης υποψίας οποιασδηποτε (i) μορφής απάτης ή κατάχρησης, (ii) μη συμμόρφωσης με ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς, (iii) μη συμμόρφωσης με τις αξίες και κατευθυντήριες γραμμές της Booking.com , (iv) ανάρμοστης ή παράνομης συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει μη περιοριστικά: βία, απειλή, παρενόχληση, διάκριση, ρητορική μίσους, έκθεση σε κίνδυνο, παραβίαση της ιδιωτικότητας, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση παιδιών και αισχρολογία σε σχέση με την Booking.com (ή τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της), τον Πάροχο Ταξιδιού (ή τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του), ή/και τρίτα μέρη ή (v) άλλων συνθηκών οι οποίες – κατά την αποκλειστική κρίση της Booking.com – δικαιολογούν ευλόγως τη λήψη κάποιων από τα προαναφερθέντα μέτρα από την Booking.com.

  10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Πλατφόρμα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Πλατφόρμας μας ανήκουν στην Booking.com B.V. και στους Παρόχους Ταξιδιών ή προμηθευτές της.

  Η Booking.com διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) της Πλατφόρμας μέσω της οποίας διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια. Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιωτικοποιούσασταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Booking.com. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

  11. Ισχύουσα νομοθεσία, δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως και η παροχή των υπηρεσιών μας, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο. Παρά την προηγουμένως αναφερθείσα επιλογή δικαίου, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για σκοπούς που μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν αρμόζουν στην επιχείρηση ή το επάγγελμά του (εφεξής επίσης αναφερόμενο ως ο «καταναλωτής») μπορεί να βασίζεται στις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του (δηλ. διατάξεις οι οποίες σύμφωνα με τους κανόνες τους επιλεγμένου δικαίου της εν λόγω χώρας πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα από τον όρο του επιλεγμένου δικαίου, εφεξής «Υποχρεωτικές Διατάξεις»). Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις υπηρεσίες μας, θα ρυθμίζονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες. Παρά τον προαναφερθέντα όρο δωσιδικίας, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να απευθύνονται, αναφορικά με την εφαρμογή των Υποχρεωτικών Διατάξεων που ισχύουν, στα δικαστήρια της χώρας στην οποία κατοικούν και διαδικασίες που αφορούν τον ίδιο τον καταναλωτή ρυθμίζονται μόνο από τα δικαστήρια της χώρας στην οποία κατοικεί. Για καταναλωτές (στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή): Σας συμβουλεύουμε να μας ειδοποιείτε για τυχόν παράπονα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Αν το θέμα δεν επιλυθεί, μπορείτε να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τη βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

  Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η αγγλική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην Πλατφόρμα μας (επιλέξτε την αγγλική γλώσσα) ή μπορεί να σας αποσταλεί μετά από γραπτό αίτημά σας.

  Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

  12. Σχετικά με την Booking.com και τις εταιρείες υποστήριξης

  Η Υπηρεσία Ταξιδιού παρέχεται από την Booking.com B.V., ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, με γραφεία επί της οδού Herengracht 597, 1017 CE, Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ, υπό τον αριθμό 31047344. Ο ΑΦΜ μας είναι NL805734958B01.

  Η Booking.com έχει τα κεντρικά της γραφεία στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες, και υποστηρίζεται από πολλές συνεργαζόμενες εταιρείες («εταιρείες υποστήριξης») σε όλον τον κόσμο. Οι εταιρείες υποστήριξης προσφέρουν μόνο εσωτερικό υποστηρικτικό ρόλο στην και προς όφελος της Booking.com. Ορισμένες καθορισμένες εταιρείες υποστήριξης παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (μόνο τηλεφωνικά). Οι εταιρείες υποστήριξης δεν διαθέτουν Πλατφόρμα (και δεν ελέγχουν, διαχειρίζονται, διατηρούν ή φιλοξενούν την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο). Οι εταιρείες υποστήριξης δεν έχουν οποιαδήποτε ισχύ ή εξουσία για να παρέχουν την υπηρεσία, να εκπροσωπούν την Booking.com ή να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση στο όνομα της, για την ή εκ μέρους της Booking.com. Δεν συνάπτετε καμία (νομική ή συμβολαιογραφική) σχέση με τις εταιρείες υποστήριξης. Οι εταιρείες υποστήριξης δεν λειτουργούν και δεν είναι εξουσιοδοτημένες να λειτουργούν για τους σκοπούς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή διαδικασίας ως εκπρόσωπος της Booking.com. Η Booking.com δεν αποδέχεται και δεν δέχεται/αναλαμβάνει έδρα σε οποιαδήποτε περιοχή, τόπο ή γραφείο στον κόσμο (ούτε σε γραφεία των εταιρειών υποστήριξής της) άλλη από την καταχωρημένη της έδρα στο Άμστερνταμ.

 • Η κράτησή σας καλύπτεται από τους προηγούμενους όρους παροχής υπηρεσιών για ενοικίαση αυτοκινήτου
 • Η κράτησή σας καλύπτεται από τους προηγούμενους όρους παροχής υπηρεσιών για ταξί αεροδρομίου