Εκτύπωση / Αποθήκευση

2017-08-22 18:36:04

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας (για κινητές συσκευές) ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") ή/και κάνοντας κράτηση, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία online κρατήσεων καταλυμάτων που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου (η “Υπηρεσία”) ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την Booking.com B.V. ("Booking.com", “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

0. Ορισμοί

Με τον όρο "Booking.com", "εμείς", "εμάς" ή "μας" εννοείται η Booking.com B.V., μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υπάγεται στην Ολλανδική νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση Herengracht 597, 1017 CE, Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Με τον όρο "Πλατφόρμα" εννοείται ο ιστοχώρος (για κινητές συσκευές) και η εφαρμογή στα οποία η Υπηρεσία διατίθεται, ανήκει σε, ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από την Booking.com.

Με τον όρο "Υπηρεσία" εννοείται η online υπηρεσία κρατήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης πληρωμών) για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που κατά διαστήματα διατίθενται από τους Προμηθευτές στην Πλατφόρμα.

Με τον όρο "Προμηθευτής" εννοείται ο πάροχος του καταλύματος (π.χ. ξενοδοχείο, μοτέλ, διαμέρισμα, bed & breakfast), (θεματικά) πάρκα, αξιοθέατα, μουσεία, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες, περιηγήσεις με τρένο και πούλμαν, μεταφορές, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ασφάλειες και κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που σχετίζεται με ταξίδια και που κατά διαστήματα διατίθεται προς κράτηση στην Πλατφόρμα.

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, διαθέτουμε (η Booking.com B.V. και οι online συνεργάτες της) μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Προμηθευτές μπορούν να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις ηπρεσίες που είναι διαθέσιμα προς κράτηση και μέσω της οποίας οι επισκέπτες της Πλατφόρμας μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους κρατήσεις (π.χ. η υπηρεσία κρατήσεων). Πραγματοποιώντας μία κράτηση μέσω της Booking.com, δημιουργείτε σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) με τον Προμηθευτή στο οποίο κάνετε την κράτηση ή αγοράζετε προϊόν ή υπηρεσία (όπου ισχύει). Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής σας, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον προμηθευτή, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον/-ους σχετικό/-ούς Προμηθευτή/-ες και αποστέλλοντας σε εσάς e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους του Προμηθευτή.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Προμηθευτές. Για αυτό το λόγο, οι Προμηθευτές έχουν πρόσβαση σε σύστημα extranet μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών, της διαθεσιμότητας και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Πλατφόρμας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Προμηθευτής διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Η Πλατφόρμα μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας ή του αριθμού αστέρων οποιουδήποτε Προμηθευτή (ή των παροχών, χώρου, προϊόντων ή υπηρεσιών) που διαθέτει.

Η υπηρεσία μας διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Πλατφόρμα μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

2. Τιμές, διαγραμμένες τιμές και Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

Οι τιμές στην Πλατφόρμα μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Όλες οι τιμές δωματίων στον ιστοχώρο της Booking.com αναγράφονται ανά δωμάτιο για το σύνολο της διαμονής σας και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και όλους τους άλλους φόρους (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων), εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πλατφόρμα μας ή στο e-mail επιβεβαίωσης. Οι τιμές εισιτηρίων είναι ανά άτομο ή γκρουπ και εξαρτώνται από την εγκυρότητα ως αναφέρεται στο εισιτήριο, εφόσον ισχύει. Οι ισχύουσες χρεώσεις και φόροι (συμπεριλαμβανομένων τουριστικών/δημοτικών φόρων) μπορεί να χρεωθούν από τον Προμηθευτή σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακυρωτικών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή χρέωσης ακύρωσης το κατάλυμα μπορεί να σας χρεώσει τους ισχύοντες φόρους.

Ορισμένες φορές, εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας χαμηλότερες τιμές για συγκεκριμένη διαμονή, προϊόν ή υπηρεσία, οι οποίες ωστόσο ορίζονται από τους Προμηθευτές και ενδέχεται να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς και όρους, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ακύρωση και την επιστροφή χρημάτων. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τα αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες, όρους κράτησης και πληροφορίες για πιθανούς τέτοιου είδους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας.

Η διαγραμμένη τιμή που εμφανίζεται για τα δωμάτια βασίζεται στην τρίτη υψηλότερη τρέχουσα τιμή του Προμηθευτή για το προϊόν ή την υπηρεσία σας με τους ίδιους όρους κράτησης για χρονική περίοδο 30 ημερών κοντά στην ημερομηνία check in που θέλετε (15 ημέρες πριν και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία check-in. Αν μεσολαβούν λιγότερες από 15 ημέρες από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία check-in θα χρησιμοποιήσουμε τον αντίστοιχο αριθμό ημερών μετά την ημερομηνία check-in για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 30 ημέρες). Για να διασφαλίσουμε ότι η σύγκριση είναι δίκαιη χρησιμοποιούμε πάντα τους ίδιους όρους κράτησης (πλάνο γευμάτων, πολιτική ακύρωσης και τύπο δωματίου). Αυτό σημαίνει ότι παίρνετε το ίδιο δωμάτιο σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με άλλες ημερομηνίες check in της ίδιας περιόδου του έτους.

Θέλουμε να πληρώνετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή για τη διαμονή σας σε καταλύματα. Σε περίπτωση που βρείτε το συγκεκριμένο δωμάτιο καταλύματος σε χαμηλότερη τιμή στο internet και με τους ίδιους όρους κράτησης, μετά την ολοκλήρωση της κράτησής σας μέσω του ιστοχώρου μας, θα αντισταθμίσουμε τη διαφορά μεταξύ της τιμής που σας προσφέρουμε και της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εγγύησης Καλύτερης Τιμής.

Ο μετατροπέας νομίσματος προσφέρεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς λόγους και οι τιμές που δίνει δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες χαρακτηρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies για περισσότερες πληροφορίες.

4. Χωρίς χρέωση

Η υπηρεσία μας παρέχεται δωρεάν, διότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους παρόχους, δεν θα σας χρεώσουμε για την Υπηρεσία μας και δεν θα προσθέσουμε επιπλέον έξοδα (κράτησης) στην τιμή.

Οι Προμηθευτές πληρώνουν προμήθεια (ένα μικρό ποσοστό της τιμής του προϊόντος (π.χ. τιμή δωματίου)) στην Booking.com αφού ο τελικός χρήστης έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος του Παρόχου ή μετά τη διαμονή(και την πληρωμή) του πελάτη στο κατάλυμα.

5. Πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα

Ορισμένοι Προμηθευτές προσφέρουν, όπου μπορεί να ισχύσει και να καταστεί διαθέσιμο, τη δυνατότητα πληρωμής κρατήσεων (πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με την πολιτική πληρωμών του καταλύματος) στον Προμηθευτή κατά τη διαδικασία κράτησης, μέσω ασφαλούς online πληρωμής (στο βαθμό που η δυνατότητα παρέχεται και υποστηρίζεται από την τράπεζά σας). Για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η Booking.com διευκολύνει (μέσω τρίτων επεξεργαστών πληρωμών) την πληρωμή του ανάλογου προϊόντος ή υπηρεσίας (π.χ. η υπηρεσία διευκόλυνσης πληρωμών) για και εκ μέρους του Προμηθευτή (η Booking.com δεν ενεργεί ή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής). Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή μέσω τρίτου μέρους. Οποιαδήποτε πληρωμή διεκπεραιώνουμε εμείς και για λογαριασμό του, και η οποία μεταβιβάζεται στον Προμηθευτή, θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση πληρωμή της (ή μέρους της) τιμής κράτησης από εσάς ή του σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας στον τελικό διακανονισμό (bevrijdende betaling) της εν λόγω (μερικώς) οφειλόμενης και πληρωτέας τιμής και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε εκ νέου τα ήδη πληρωθέντα χρήματα.

Για ορισμένες (μη επιστρέψιμες) τιμές ή ειδικές προσφορές, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση οι Προμηθευτές να ζητήσουν να γίνει προκαταβολικά η πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος (εφόσον διατίθεται) ή μέσω πιστωτικής κάρτας και κατά συνέπεια η πιστωτική σας κάρτα μπορεί να προεγκριθεί ή να χρεωθεί (σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις πληροφορίες (της κράτησης) του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής σας πριν κάνετε κράτηση για την περίπτωση κατά την οποία ισχύουν τυχόν τέτοιοι όροι. Δεν θα θεωρείτε την Booking.com υπεύθυνη για οποιαδήποτε ((δήθεν)εγκεκριμένη, μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένη) χρέωση από τον Προμηθευτή και δεν θα αξιώνετε (ξανά) οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε έγκυρη ή εγκεκριμένη χρέωση από τον Προμηθευτή (περιλαμβανομένων προπληρωμένων τιμών, μη εμφάνισης και ακύρωσης με ακυρωτικά) στην πιστωτική σας κάρτα.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη, οι οποίες ορισμένες φορές υπόκεινται σε ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό (το οποίο συνήθως ορίζεται σε EUR 50 (ή στο αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα)). Σε περίπτωση που η εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας ή η τράπεζα σας σάς χρεώσει το ακάλυπτο ποσό εξαιτίας αυθαίρετων συναλλαγών μετά από κράτηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Πλατφόρμα μας, θα σας πληρώσουμε αυτό το ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό μέχρι το συνολικό ποσό των EUR 50 (ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα). Για να σας αποζημιώσουμε, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει την απάτη στον προμηθευτή της πιστωτικής σας κάρτας (σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες δήλωσης) και να επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας με e-mail (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Παρακαλείστε να βάλετε τον τίτλο ‘απάτη στη χρήση της πιστωτικής κάρτας’ στο email και να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την χρέωση του ασφαλιστικώς ακάλυπτου ποσού. Αυτή η αποζημίωση ισχύει μόνο για κρατήσεις με πιστωτική κάρτα που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τον ασφαλή διακομιστή της Booking.com και για αυθαίρετη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας που δεν οφείλεται σε δικό σας λάθος ή αμέλεια κατά τη χρήση του ασφαλούς διακομιστή.

6. Προπληρωμή, ακύρωση, μη εμφάνιση και ψιλά γράμματα

Πραγματοποιώντας κράτηση σε έναν Προμηθευτή, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του συγκεκριμένου Προμηθευτή και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους (παράδοσης) και προϋποθέσεις του Προμηθευτή, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για την κράτησή σας ή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τα οποία παρέχονται από τον πάροχο του καταλύματος (μπορείτε να ζητήσετε τους όρους και προϋποθέσεις από τον ίδιο τον πάροχο του καταλύματος). Η γενική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης κάθε Προμηθευτή διατίθεται στην Πλατφόρμα μας στη σελίδα με τις πληροφορίες για τον Προμηθευτή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και στο e-mail επιβεβαίωσης ή εισιτήριο (εφόσον ισχύει). Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες τιμές ή ειδικές προσφορές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Ο ισχύων δημοτικός/τουριστικός φόρος ενδέχεται να χρεωθεί από τον Προμηθευτή σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης με χρέωση. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες (της κράτησης) του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κρατήσεις για τις οποίες απαιτείται προκαταβολή ή (μερική ή πλήρης) προπληρωμή, μπορεί να ακυρωθούν (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση) στο βαθμό που το σχετικό (υπολειπόμενο) ποσό(-ά) δεν μπορεί να εισπραχθεί πλήρως την εκάστοτε ημέρα πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πολιτική πληρωμής και κρατήσεων του Προμηθευτή. Ο κίνδυνος από καθυστερημένες πληρωμές, εσφαλμένα τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή κεφάλαια βαρύνει εσάς και τον λογαριασμό σας και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε προπληρωμένου ποσού (με μη επιστρέψιμη χρέωση) εκτός εάν ο Προμηθευτής συμφωνεί με ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό στην πολιτική (προ)πληρωμής και ακύρωσης. Οι πολιτικές ακύρωσης και προπληρωμής μπορεί διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δωματίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα (κάτω από τους τύπους δωματίων ή στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε Προμηθευτή στον ιστοχώρο μας) και τις σημαντικές πληροφορίες στην επιβεβαίωση της κράτησής σας για τυχόν πρόσθετες πολιτικές που μπορεί να εφαρμόζει ο Προμηθευτής (π.χ. αναφορικά με την ηλικία των επισκεπτών, εγγύηση, ακυρώσεις/πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια/χρέωση πρωινού, κατοικίδια και πιστωτικές κάρτες). Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από καθυστερημένες πληρωμές, λάθος τράπεζα, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή ποσά και δεν δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε (μη επιστρέψιμου) προπληρωμένου ποσού, εκτός εάν ο Προμηθευτής συμφωνεί ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την πολιτική (προ)πληρωμής και ακύρωσης που εφαρμόζει.

Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να προσαρμόσετε ή να ακυρώσετε την κράτησή σας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο e-mail επιβεβαίωσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρεωθείτε για την ακύρωση σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης, (προ) πληρωμής ή μη εμφάνισης του καταλύματος ή να μην δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας για ποσά που (προ)πληρώσατε. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική ακύρωσης, (προ)πληρωμής ή μη εμφάνισης του καταλύματος προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και θυμηθείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πληρωμές εγκαίρως, σύμφωνα με την εκάστοτε κράτηση.

Εάν πρόκειται να φτάσετε αργά ή καθυστερημένα κατά την ημερομηνία του check-in ή ακόμη και την επόμενη μέρα, βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε (έγκαιρα) τον Προμηθευτή έτσι, ώστε να γνωρίζουν πότε να σας περιμένουν προκειμένου να αποφύγετε ακύρωση του δωματίου σας ή χρέωση για μη εμφάνιση. Το τμήμα μας για την εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να σας βοηθήσει εάν χρειαστεί, ενημερώνοντας εκ μέρους σας τον Προμηθευτή. Η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της καθυστερημένης σας άφιξης ή για οποιαδήποτε ακύρωση ή χρέωση για μη εμφάνιση από τον Προμηθευτή.

7. (Περαιτέρω) αλληλογραφία και επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, συμφωνείτε να λάβετε (i) ένα e-mail το οποίο μπορεί να σας στείλουμε λίγο πριν την ημερομηνία της άφιξής σας, παρέχοντάς σας πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό και προσφορές (συμπεριλαμβανομένων προσφορών τρίτων μερών - στο βαθμό που έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες) σχετικά με την κράτησή σας και τον προορισμό, και (ii) ένα email που θα σας αποσταλεί έπειτα από τη διαμονή σας στο κατάλυμα, με το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα για σχόλια πελατών. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική περί προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η Booking.com αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Προμηθευτή στην ή μέσω της πλατφόρμας της. Δεν απορρέει κανένα δικαίωμα από οποιοδήποτε αίτημα για ή επικοινωνία με τον Προμηθευτή ή (οποιαδήποτε μορφή) αναγνώριση λήψης οποιασδήποτε επικοινωνίας ή αιτήματος. Η Booking.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε αίτημα ή επικοινωνία θα ληφθεί/διαβαστεί (σωστά και εγκαίρως), θα συμμορφώνεται με, θα εκτελείται και θα γίνεται αποδεκτό από τον Προμηθευτή.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε και να εξασφαλίσετε την κράτησή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σωστή διεύθυνση του email σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη (και δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε) καμία λανθασμένη ή λανθασμένα πληκτρολογημένη διεύθυνση email ή μη ακριβή ή λανθασμένο αριθμό (κινητού) τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαμαρτυρία κατά της Booking.com ή αναφορικά με την Υπηρεσία πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών μετά από την προγραμματισμένη μέρα κατανάλωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας (π.χ. ημερομηνία check-out). Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαμαρτυρία που υποβάλλεται μετά την περίοδο των 30 ημερών, μπορεί να απορριφθεί και ο αιτών να απολέσει το δικαίωμά του για τυχόν αποζημίωση (ζημιών ή εξόδων).

Λόγω των διαρκών ενημερώσεων και προσαρμογών σε τιμές και διαθεσιμότητας, σας συστήνουμε να λαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης όταν κάνετε κράτηση για να υποστηρίξετε τη θέση σας (εφόσον χρειαστεί).

8. Κατάταξη, πρόγραμμα προτεινόμενων, αστέρια και σχόλια πελατών

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της κατάταξης των Προμηθευτών στην Πλατφόρμα μας είναι το “Προτεινόμενα από την” (ή οποιαδήποτε παρόμοια διατύπωση) (η «Προεπιλεγμένη Κατάταξη»). Για τη διευκόλυνσή σας σάς προσφέρουμε και άλλους τρόπους κατάταξης των Προμηθευτών. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Προεπιλεγμένη Κατάταξη προκύπτει από ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κατάταξης (αλγόριθμος) και βασίζεται σε πολλά κριτήρια. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο τη δημοτικότητα ενός Προμηθευτή μεταξύ των επισκεπτών μας, αλλά και το ιστορικό εξυπηρέτησης πελατών και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τις κρατήσεις (αριθμός κρατήσεων, ακυρώσεις, αναλογία επισκεπτών κ.λπ). Στον αλγόριθμο συμπεριλαμβάνονται επίσης η έγκαιρη καταβολή προμήθειας από έναν Προμηθευτή και το ποσοστό προμήθειας, ωστόσο είναι μόνο δύο από όλα (και σε καμία περίπτωση τα κυριότερα) κριτήρια στην Προεπιλεγμένη Κατάταξη.

Σε ορισμένες πόλεις και περιοχές, η Booking.com προσφέρει έναν πρόγραμμα προτεινόμενων συνεργατών που δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένους Προμηθευτές που πληρούν και διατηρούν τα κριτήρια του προγράμματος προτεινόμενων να κατατάσσονται πάνω από τους υπόλοιπους Προμηθευτές στην κατάταξη "Προτεινόμενα" της εκάστοτε πόλης/περιοχής. Οι προτεινόμενοι Προμηθευτές επισημαίνονται με το σύμβολο του χεριού και ως αντάλλαγμα για την κατάταξη σε υψηλή θέση, ο προτεινόμενος Προμηθευτής πληρώνει μεγαλύτερη προμήθεια. Μόνο Προμηθευτές που πληρούν ορισμένα κριτήρια μπορούν να καταχωρηθούν ως προτεινόμενα.

Η κατάταξη αστεριών που χρησιμοποιείται για καταλύματα που δεν είναι ξενοδοχεία (π.χ. bed & breakfast) δεν είναι ίδια το σύστημα κατάταξης αστεριών που ισχύει για τα ξενοδοχεία.

Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να ανεβεί στη σελίδα με τις πληροφορίες του Προμηθευτή στην Πλατφόρμα μας, αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα του Προμηθευτή, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την Booking.com και κατά την απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας) στην Πλατφόρμα μας ή σε τέτοιου είδους πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Booking.com και τους συνεργάτες μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα ευθυνόμαστε μόνο για άμεσες ζημίες τις οποίες υπεστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας, συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της κράτησής σας, όπως αυτό ορίζεται στο e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης (είτε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό είτε για σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του Προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Πλατφόρμας μας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον Προμηθευτή ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των πρακτόρων, των εκπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Είτε ο Προμηθευτής σας έχει χρεώσει ή όχι για το δωμάτιο, το προϊόν ή την υπηρεσία σας, είτε εάν διευκολύνουμε την πληρωμή της τιμής (του δωματίου/της κράτησης), συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Προμηθευτής είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για τη συλλογή, παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό ποσό της τιμής (του δωματίου/της κράτησης) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την υποβολή, συλλογή, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην τιμή (του δωματίου/της κράτησης) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Booking.com δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής για κανένα προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται στην Πλατφόρμα.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η Booking.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε στον ιστοχώρο της (για κινητά) και στις εφαρμογές της, καθώς και σε (online/offline) προωθητικό υλικό και ανάλογες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Booking.com. Παραχωρείτε στην Booking.com ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Booking.com. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιδιοκτητών καταλυμάτων) λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων από την Booking.com. Η Booking.com δεν κατέχει ούτε προσυπογράφει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών/εικόνων αναλογούν στο άτομο που ανεβάζει τη φωτογραφία και η Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Booking.com αποποιείται κάθε ευθύνη για τις φωτογραφίες που αναρτώνται. Το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Οποιαδήποτε φωτογραφία/εικόνα που δεν καλύπτει τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν θα αναρτάται ή/και μπορεί να αφαιρεθεί/διαγραφεί από την Booking.com ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Πλατφόρμα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Πλατφόρμας μας ανήκουν στην Booking.com B.V. και στους προμηθευτές ή παρόχους των υπηρεσιών της.

Η Booking.com διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) της Πλατφόρμας μέσω της οποίας διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια. Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιωτικοποιούσασταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Booking.com. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

11. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η παροχή των υπηρεσιών μας υπόκεινται στο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις υπηρεσίες μας θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια στο Άμστερνταμ, στις Κάτω Χώρες.

Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η αγγλική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην Πλατφόρμα μας (επιλέξτε την αγγλική γλώσσα) ή μπορεί να σας αποσταλεί μετά από γραπτό αίτημά σας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

12. Σχετικά με την Booking.com και τις εταιρείες υποστήριξης

Η υπηρεσία online κράτησης καταλυμάτων παρέχεται από την Booking.com B.V., μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, με γραφεία επί της οδού Herengracht 597, 1017 CE, Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ, υπό τον αριθμό 31047344. Ο ΑΦΜ μας είναι NL805734958B01.

Η Booking.com έχει τα κεντρικά της γραφεία στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες, και υποστηρίζεται από πολλές συνεργαζόμενες εταιρείες ("εταιρείες υποστήριξης") σε όλον τον κόσμο. Οι εταιρείες υποστήριξης προσφέρουν μόνο εσωτερικό υποστηρικτικό ρόλο στην και προς όφελος της Booking.com. Ορισμένες καθορισμένες εταιρείες υποστήριξης παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (μόνο τηλεφωνικά). Οι εταιρείες υποστήριξης δεν έχουν Πλατφόρμα (και δεν ελέγχουν, διαχειρίζονται, διατηρούν ή φιλοξενούν την Πλατφόρμα). Οι εταιρείες υποστήριξης δεν έχουν οποιαδήποτε ισχύ ή εξουσία για να παρέχουν την υπηρεσία, να εκπροσωπούν την Booking.com ή για να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση στο όνομα της, για την ή εκ μέρους της Booking.com. Δεν συνάπτετε καμία (νομική ή συμβολαιογραφική) σχέση με τις εταιρείες υποστήριξης. Οι εταιρείες υποστήριξης δεν λειτουργούν και δεν είναι εξουσιοδοτημένες να λειτουργούν για τους σκοπούς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή διαδικασίας ως εκπρόσωπος της Booking.com. Η Booking.com δεν αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει έδρα σε οποιαδήποτε περιοχή, τόπο ή γραφείο στον κόσμο (ούτε σε γραφεία των εταιρειών υποστήριξής της) άλλη από την καταχωρημένη της έδρα στο Άμστερνταμ.