Prindi / Salvesta

2017-12-14 06:48:59

Tingimused

Need tingimused, mida võidakse aeg-ajalt parandada, kehtivad kõikidele meie teenustele, mida pakutakse otse või kaudselt (partnerite kaudu) meie veebisaidi, mobiiliseadmete, e-posti või telefoni kaudu. Kui te vaatate, lehitsete või kasutate meie (mobiilset) veebisaiti või teisi meie pakutavaid rakendusi ükskõik millise platvormi kaudu (nüüdsest viidatakse kõikidele võimalustele sõnaga "veebisait") ja/või teete broneeringu meie kaudu, siis te kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega (k.a privaatsust puudutavate reeglitega).

Need leheküljed, nende sisu ja infrastruktuur ning nendel lehekülgedel ja veebisaidil pakutav internetipõhine majutuse broneerimise süsteem kuuluvad ettevõttele Booking.com B.V.("Booking.com", "meie"), kes seda süsteemi haldab ja pakub. Pakutavad teenused on vaid personaalseks ja mittetulunduslikuks kasutamiseks ning kasutamisel kehtivad alljärgnevad tingimused.

0. Mõisted

"Booking.com", "me", "meie" või "meid" tähendab Booking.com B.V., mis on Hollandi seadustele alluv osaühing. Selle registreeritud aadress on Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holland.

"Platvorm" tähendab (mobiilset) veebisaiti ja rakendust, milles on teenus saadavaks tehtud ning mida omab, kontrollib, haldab, peab üleval ja/või majutab Booking.com.

"Teenus" tähendab platvormil teenusepakkujate poolt pakutavate erinevate toodete ja teenuste broneerimisteenust internetis (sealhulgas maksete vahendamist).

"Teenusepakkuja" tähendab majutusteenuse pakkujat (nt hotell, motell, apartement, hommikusöögiga majutusasutus), (teema)parke, atraktsioone, muuseume, turismiekskursioone, kruiise, rongi- ja bussiekskursioone, transporditeenust, reisikorraldajaid, kindlustusi ja mis tahes muud reisimisega seotud toodet või teenust, mida aeg-ajalt platvormil broneerida saab.

1. Pakutavate teenuste ulatus

Platvormi kaudu pakuvad Booking.com B.V. ja selle jaotuspartnerid internetipõhist platvormi, mille kaudu saavad teenusepakkujad reklaamida oma tooteid ja teenuseid broneeringute saamiseks ning platvormi kaudu saavad selle külastajad teha selliseid broneeringuid (st see on broneeringuteenus). Booking.com'i kaudu broneeringut tehes astute te otsesesse (juriidiliselt siduvasse) lepingulisse suhtesse teenusepakkujaga, kellega teete broneeringu või kellelt ostate toodet või teenust (kui kohaldatav). Broneeringu tegemise hetkest alates oleme me vaid vahendajaks teie ja teenusepakkuja vahel. Me saadame teie broneeringu andmed vastava(te)le teenusepakkuja(te)le ning me saadame teile teenusepakkuja nimel ja teenusepakkuja jaoks seda kinnitava e-kirja.

Teenuseid pakkudes avalikustame me infot, mis põhineb teenusepakkujatelt saadud teabel. Sellest tulenevalt on teenusepakkujatel ligipääs ekstranetile, mille kaudu uuendavad nad hindu, saadavust ja muud teavet, mis on nähtaval meie platvormil. Kuigi me kasutame oma oskusi ja hoolt oma teenuse pakkumisel, ei saa me kinnitada ega garanteerida kõigi andmete õigsust, täpsust ja täielikkust. Lisaks ei ole me vastutavad valeandmete (väliste ja kirjapilti puudutavate vigade), häirete (tulenevalt ajutistest ja/või osalistest riketest, parandustest, uuendus- või hooldustöödest meie platvormil või muudest asjaoludest), informatsiooni mitteedastamise ning ebatäpse, eksitava või vale informatsiooni eest. Kõik teenusepakkujad on igal ajal vastutavad meie platvormil nähtava teabe täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest (see hõlmab ka kirjeldusi, hindu ja saadavust). Meie platvormi ei tohiks pidada ühegi kindla teenusepakkuja (või selle mugavuste, asukoha, toodete või teenuste) kvaliteedi, pakutavate teenuste taseme, kvalifikatsiooni või hinnangute ja tärnide toetajaks või soosijaks.

Meie teenus on vaid personaalseks ja mittetulunduslikuks kasutamiseks. Sellest tulenevalt ei ole teil lubatud meie veebisaidi kaudu saadaval olevat sisu, infot, tarkvara, broneeringuid, pileteid, tooteid või teenuseid kommerts- või konkureerimise eesmärgil edasi müüa, süvalinkida, kasutada, kopeerida, jälgida (nt ämblikud, scrape), kuvada, alla laadida või reprodutseerida.

2. Hinnad, läbi kriipsutatud hinnad ja parima hinna garantii

Kõik meie platvormil esitatud hinnad on äärmiselt konkurentsivõimelised. Kõik tubade hinnad on toa kohta kogu peatumise eest ning näidatud hinnad sisaldavad müügi- või käibemaksu ning kõiki teisi makse (võivad vastavalt nendele maksudele muutuda) välja arvatud juhul, kui see on teisiti meie platvormil või broneeringu kinnituses/piletil kirjas. Piletihinnad on inimese või grupi kohta ning kehtivad vastavalt piletil märgitule (kui kohaldatav). Teenusepakkujal on õigus kohale mitteilmumise või tühistamise korral kohaldatavaid tasusid ja makse (sealhulgas turismi-/linnamaksu) võtta. Kohale mitteilmumise või tühistamise korral on majutusasutusel õigus võtta kohaldatavaid makse.

Mõnikord on meie platvormil saadaval tavapärasest odavamad hinnad mingi kindla peatumise, toote või teenuse jaoks. Need teenusepakkujate poolt pakutavad hinnad võivad olla aga seotud kindlate piirangute või tingimustega (nt neid ei ole võimalik tühistada või nende eest saada raha tagasi). Palun kontrollige enne broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult vastava toote, teenuse või broneeringu tingimusi.

Tubade puhul näidatav maha kriipsutatud hind põhineb teenusepakkuja kolmandal kõrgemal olemasoleval hinnal samade broneeringu tingimustega toote või teenuse eest, mis jäävad teie sisseregistreerimiskuupäevast 30 päeva piiresse (15 päeva enne ja 15 päeva pärast sisseregistreerimiskuupäeva; kui tänase päeva ja sisseregistreerimiskuupäeva vahele jääb vähem kui 15 päeva, arvestame ülejäänud päevad pärast sisseregistreerimiskuupäeva, kuni kokku tuleb 30 päeva). Õiglase võrdluse toomiseks kasutame alati samu broneeringu tingimusi (toitlustus, tühistamisreeglid ning toatüüp). See tähendab, et saate sama toa madalama hinna eest, kui võrrelda seda teiste sisseregistreerimiskuupäevadega samal ajal aastas.

Soovime, et maksaksite peatumise eest võimalikult madalat hinda. Kui te leiate pärast meie kaudu broneeringu tegemist internetis omale toa samadel tingimustel, kuid madalama hinna eest, siis maksame kinni meie hinna ja madalama hinna vahel oleva hinnaerinevuse vastavalt Parima hinna garantii tingimustele.

Valuutakalkulaator on saadaval vaid teabe edastamise eesmärgil ning see ei pruugi olla täpne ning töötada reaalajas. Reaalsed valuutakursid võivad nähtavatest erineda.

Ilmselged eksimused ja vead (sh kirjavead) ei ole siduvad.

Kõik eripakkumised ja kampaaniad on vastavalt märgistatud.

3. Privaatsus ja küpsised

Booking.com austab teie privaatsust. Palun vaadake meie privaatsust ja küpsiseid puudutavat informatsiooni.

4. Tasuta

Meie teenused on saadaval tasuta, sest erinevalt teistest ettevõtetest ei võta me lisatasu oma teenuste eest ega lisa täiendavat (broneeringu)tasu toa hinnale.

Teenusepakkujad maksavad Booking.com'ile komisjonitasu (mis on väike protsent toote hinnast (nt toa hinnast)) pärast seda, kui kasutaja on teenusepakkuja toodet või teenust kasutanud või pärast külastaja on majutusasutuses peatunud (ja peatumise eest maksnud).

5. Krediitkaart või pangaülekanne

Kui kohaldatav ja võimalik, pakuvad mõned teenusepakkujad broneeringute puhul võimalust maksta (osaliselt või täielikult ja nagu kirjas teenusepakkuja maksereeglites) broneerimisprotsessi ajal otse teenusepakkujale, kasutades selleks turvalist internetimakset (mida pakub ja toetab teie pank). Mõningate toodete ja teenuste puhul vahendab Booking.com (läbi kolmanda osapoole maksetöötlejate) vastava toote või teenuse eest maksmist (täpsemalt on see maksevahendusteenus) teenusepakkujale või selle nimel (Booking.com ei ole kunagi müüja). Makse tehakse turvaliselt teie krediit-/deebetkaardilt või pangakontolt teenusepakkuja pangakontole läbi kolmanda osapoole, milleks on makse vahendaja. Mis tahes meie poolt või nimel vahendatud makse, mis kantakse teenusepakkujale, on igal juhul (osa)makse teie toote või teenuse broneeringu lõpparvest (bedrijvende betaling). Tegemist on (osaliselt) maksmata summaga, mida tuleb maksta ning te ei saa selliseid makstud summasid tagasi küsida.

Palun pange tähele, et mõningate eripakkumiste või kindlate (tagasimaksevõimaluseta) hindade korral võivad teenusepakkujad küsida, et makse teostataks enne saabumist pangaülekandega (kui võimalik) või krediitkaardiga ning sellisel juhul võidakse pärast broneeringu tegemist teie krediitkaardilt broneerida (eelautoriseerida) või maha võtta (mõnikord ilma võimaluseta seda raha tagasi saada) teatav summa. Palun kontrollige enne broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult oma valitud toote või teenuse (broneeringu) üksikasju. Te ei saa Booking.com'i pidada vastutavaks teenusepakkuja mis tahes (lubatud, (väidetavalt) omavolilise või vale) raha mahavõtmise eest ning (tagasi) küsida mis tahes teenusepakkuja poolt krediitkaardilt õigustatud või lubatud raha mahavõtmist (sealhulgas ettemaksega hindu, kohale mitteilmumise eest võetud raha ning tühistamistasu).

Enamik pankasid ja krediitkaardifirmasid võtavad krediitkaardipettuse või ilma loata krediitkaardi kasutamise korral (kolmandate isikute poolt) riski enda kanda ning katavad kõik nõuded, mis on sellisest pettusest või väärkasutamisest tulenevad. Mõnikord võib sellega kaasneda ka teatav omavastutus (tavaliselt 50 eurot või vastav summa kohalikus vääringus). Kui krediitkaardifirma või pank nõuab teatava omavastutuse tasumist meie platvormil ilma loata tehtud tehingust tulenevalt, siis me maksame selle tasu teie eest kuni summas 50 eurot (või vastav summa teie kohalikus valuutas). Palun teatage tasu hüvitamiseks pettusest oma krediitkaardifirmale (vastavalt kehtivatele reeglitele ja protseduuridele) ning võtke meiega kohe e-posti teel ühendust. (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Palun kirjutage e-kirja teemareale "krediitkaardipettus" (credit card fraud) ning esitage meile dokument, mis tõestab omavastutusega seotud tasu maksmist (nt krediitkaardifirma reeglid). Tasu hüvitamine on võimalik vaid siis, kui broneeringu tegemisel kasutati Booking.com'i turvalist serverit ning teie krediitkaardi väärkasutamine oli meie hooletusest või veast tulenev ning ei olnud teie enda põhjustatud.

6. Ettemakse, tühistamine, kohale mitteilmumine ja reeglid

Kui te teete teenusepakkuja juures broneeringu, siis te aktsepteerite ja nõustute teenusepakkuja vastavate reeglitega, mis kehtivad tühistamise ja mitteilmumise korral. Lisaks nõustute te täiendavate teenusepakkuja (lepingu) tingimustega (sealhulgas meie platvormil teenusepakkuja poolt määratud reeglite ja teenusepakkuja majareeglitega), mis võivad kehtida teie külastusele või peatumisele ja majutusasutuse poolt pakutavatele teenustele või toodetele (ülevaate majutusasutuses kehtivate tingimuste ja reeglite kohta saate vastavalt majutusasutuselt). Iga teenusepakkuja üldised mitteilmumisel ja tühistamisel kehtivad reeglid on saadaval meie platvormil teenusepakkuja infoleheküljel ning lisaks on need nähtavad broneeringu tegemise ajal ja broneeringut kinnitavas e-kirjas või piletil (kui kohaldatav). Palun pange tähele, et osade hindade ja eripakkumiste puhul ei ole broneeringut võimalik tühistada või muuta. Teenusepakkuja võib ka kohale mitteilmumise või tasulise tühistamise korral võtta kehtivat linna- või turismimaksu. Palun kontrollige enne broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult oma valitud toote või teenuse (broneeringu) üksikasju. Palun pange tähele, et broneeringut, mille puhul tuleb teha sissemakse või (osaline või täielik) ettemakse, võidakse tühistada (ilma eelneva etteteatamiseta või hoiatuseta) seni kuni vastav(ad) (järele jäänud) summa(d) pole täielikult kätte saadud vastaval makse päeval vastavalt teenusepakkuja ja broneeringu maksetingimustele. Tühistamise ja ettemaksete reeglid võivad vastavalt toatüübile varieeruda. Palun lugege hoolikalt reegleid (meie platvormil iga teenusepakkuja lehe allosas tubade juures) ja oma broneeringu kinnituses toodud olulist informatsiooni teiste reeglite kohta, mis teenusepakkuja on kehtestanud (nt vanusepiirang, tagatis, tühistamisreeglid/lisanõuded grupibroneeringutele, lisavoodid, tasuline hommikusöök, lemmikloomad, milliseid kaarte aktsepteeritakse). Hiline makse, valed panga, deebet- või krediitkaardi andmed, kehtetud krediit-/deebetkaardid või ebapiisav rahaliste vahendite olemasolu on teie omal vastutusel ja kulul ning teil pole õigust saada tagasi mingeid (tagasimaksevõimaluseta) ettemakstud summasid, välja arvatud juhul, kui teenusepakkuja sellega nõustub või lubab seda oma (ette)makset ja tühistamist puudutavates reeglites.

Broneeringu vaatamiseks, muutmiseks või tühistamiseks vaadake broneeringut kinnitavat e-kirja ning järgige seal olevaid juhiseid. Pange palun tähele, et tühistamise eest võidakse nõuda teatavat tasu vastavalt majutusasutuse reeglitele, mis kehtivad (ette)maksu, tühistamise ja mitteilmumise korral või tagasimakse õiguse kohta (ette)makstud summadele. Soovitame teile enne broneeringu tegemist majutusasutuse tühistamisreegleid põhjalikult lugeda ning meeles pidada õigel ajal maksete tegemist, nagu vastava broneeringu juures märgitud on.

Kui teie saabumine on hiline või jääte hiljaks (sisseregistreerimise päeval) või saabute alles järgmisel päeval, võtke kindlasti (õigeaegselt/otsekohe) teenusepakkujaga ühendust, et nad teaksid, mil teid oodata ja vältida, et teie broneering tühistatakse või et teilt võetakse kohale mitteilmumise eest tasu. Meie klienditeenindus saab teid vajadusel aidata teenusepakkuja informeerimisel. Booking.com ei võta mingit vastutust teie hilinemisest tingitud põhjustel teenusepakkuja poolt tühistamistega ja kohale mitteilmumisega seotud tasude eest.

7. (Edasine) kirjavahetus ja suhtlus

Broneeringu tegemisega nõustute te saama (i) e-kirja, mis võidakse teile saata vahetult enne teie saabumise kuupäeva ning mis sisaldab teavet teie sihtkoha kohta ning teie broneeringu ja sihtkohaga seotud infot ja pakkumisi (ka kolmandate osapoolte pakkumisi ulatuses, mis te olete ise valinud) ning (ii) e-kirja, mis saadetakse teile pärast majutusasutuses peatumist ja kus palutakse teil täita ankeet arvustuse esitamiseks. Palun vaadake privaatsust ja küpsiseid puudutavat informatsiooni, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me võime teiega ühendust võtta.

Booking.com ütleb lahti mistahes vastutusest ja kohustustest seoses igasuguse suhtlusega, mis sellel platvormil või platvormi vahendusel teenusepakkujaga toimub. Te ei saa nõuda mistahes õigusi teenusepakkujale saadetud erisoovide või sellega suhtlemise põhjal ega üheski vormis kinnituse põhjal, et teenusepakkuja sai teie teate või erisoovi kätte. Booking.com ei saa tagada, et teenusepakkuja saab kätte/loeb mis tahes erisoovi või suhtluse (õigeaegselt), seda arvesse võtab ja seda aktsepteerib.

Broneeringu õigeaegseks lõpetamiseks ja tagamiseks peate kasutama oma kehtivat e-posti aadressi. Me ei ole vastutavad valede või kirjavigadega e-posti aadresside ega ebatäpsete või valede (mobiil)telefoninumbrite või krediitkaardi numbrite eest (ning meil puudub igasugune kohustus nende õigsust kontrollida).

Kõik nõuded või kaebused Booking.com'i suhtes või seoses Teenusega tuleb esitada kohe või kõige hiljem 30 päeva jooksul pärast toote või teenuse kasutamiseks määratud aega (nt väljaregistreerimiskuupäeva). Kõik nõuded või kaebused, mis on esitatud pärast 30 päeva möödumist, võidakse tagasi lükata ja nende esitaja jääb ilma oma õigusest kõikvõimalikule kompensatsioonile (kahjude või kulude eest).

Ppidevate hindade ja saadavuse uuenduste ja kohandamiste tõttu soovitame tungivalt broneeringu tegemise ajal teha kuvatõmmised, et vajadusel end kaitsta.

8. Järjestus, eelistatud programm, tärnid ja külastajate arvustused

Meie platvormil olevate teenusepakkujate järjestamise vaikesäte on "soovitatud” (või mõni sarnane sõnastus) (“vaikimisi järjestus”). Mugavamaks kasutamiseks pakume ka teisi viise teenusepakkujate järjestamiseks. Palun pange tähele et vaikimisi järjestus on loodud täielikult automaatse järjestussüsteemi (algoritmi) poolt ja põhineb mitmetel kriteeriumidel, mille hulka kuuluvad lisaks teenusepakkuja populaarsusele meie külastajate seas ka klienditeeninduse ajalugu ja teatud broneeringuid puudutavad andmed (broneeringute arv, tühistamised, konversioon jne). Algoritm võtab arvesse ka komisjonitasu õigeaegset maksmist teenusepakkuja poolt ning komisjonitasu protsenti; sellele vaatamata on need vaid kaks paljudest teguritest, mis vaikimisi järjestust mõjutavad (kuid kindlasti mitte peamised tegurid).

Teatud linnades ja regioonides opereerib Booking.com eelistatud partnerite programmi, võimaldades teatud teenusepakkujatele, mis vastavad eelistatud programmi tingimustele ja järgivad neid, kuvamist vaikimisi järjestuses "Soovitatud" enne teisi vastava linna/regiooni teenusepakkujaid. Eelistatud teenusepakkujad on märgitud sümboliga "pöial üles" ja vastutasuks selle kõrge koha eest, maksavad eelistatud teenusepakkujad kõrgemat komisjonitasu. Eelistatuna kuvatakse vaid teenusepakkujaid, mis vastavad teatud kvalifitseerimiskriteeriumitele ning järgivad neid.

Tärnid, mida kasutatakse majutusasutuste puhul, mis ei ole hotellid (nt hommikusöögiga majutusasutused), ei vasta hotellidele kohalduvate tärnide järjestamissüsteemile.

Teie esitatud arvustust võidakse (a) kasutada vastava teenusepakkuja infolehel meie platvormil, kuid vaid selleks, et informeerida (tulevasi) kliente teie arvamusest teenusepakkuja pakutavate teenuste ja kvaliteedi kohta, ning (b) (täielikult või osaliselt) vastavalt oma äranägemise järgi Booking.com'i poolt kasutada (nt turunduseks, reklaamimiseks või meie teenuste parandamiseks) meie platvormil või sotsiaalmeediakanalites, uudiskirjades, eripakkumistes, rakendustes või muudes kanalites, mida omab, kasutab või kontrollib Booking.com. Jätame endale õiguse arvustuse muutmiseks, tagasilükkamiseks või kõrvaldamiseks vastavalt oma äranägemise järgi. Arvustust tuleks näha küsitlusena ning see ei sisalda (täiendavaid ärilisi) pakkumisi, kutseid või ajendeid.

9. Vastutusest loobumine

Vastavalt meie tingimustes nimetatud piirangutele ja seaduses lubatud ulatusele oleme vastutavad vaid otsese kahju eest, mis on reaalselt toimunud ja välja makstud ning tekkinud seoses puudujääkidega meie teenuse pakkumisel. Sellisel juhul hüvitame me kogusumma selles ulatuses, mis on kooskõlas broneeringut kinnitavas e-kirjas oleva broneeringu kogusummaga.

Sellest hoolimata ja vastavalt seaduses lubatud ulatusele ei saa meie ametnikud, juhid, töötajad, esindajad, tütarettevõtted, jaotuspartnerid, levitajad, partnerettevõtted, tegevusloa omanikud, agendid ja teised selle veebisaidi ja selle sisu loomise, sponsimise, promomise ja muudel viisidel levitamisega seotud isikud ja ettevõtted olla vastutavad: (i) mis tahes karistatavate, eriliste, kaudsete või sellest tulenevate kaotuste ja või kahjude eest, tootmise vähenemise, kasumi, tulu, lepingu, reputatsiooni ja hea nime kaotuse või kahjustamise eest; (ii) mis tahes ebatäpse teenusepakkuja kohta esitatud info (hinnad, saadavus, hinnangud) eest, mis on meie platvormil saadaval; (iii) mis tahes teenuste ja toodete eest, mida pakub teenusepakkuja või teised äripartnerid; (iv) mis tahes (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tulenevad või on seotud platvormi kasutamisega, selle viivitustega või suutmatusega seda kasutada; (v) teiste (isiklike) vigastuste, surma, varakahju ning teiste (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tekkisid või mille pidite maksma tulenevalt (juriidilistest) sätetest, seadustest, vigadest, rikkumistest, (raskest) hooletusest, sihilikust väärkäitumisest, eiramisest, mittetäitmisest, vääriti esitusest, lepingu rikkumisest või otsesest vastutusest, mille eest on (otseselt või kaudselt) vastutav teenusepakkuja või meie teised äripartnerid (selle töötajad, juhid, ametnikud, agendid, esindajad või partnerettevõtted), kelle tooted või teenused on (osaliselt või täielikult) platvormil või selle kaudu saadavaks tehtud, pakutud või reklaamitud, sisaldades ka kõiki (osalisi) tühistamisi, ülebroneerimisi, streike, vääramatut jõudu (force majeure) ning teisi sündmusi, mida me ei saa kontrollida.

Olenemata sellest, kas teenusepakkuja on võtnud teie toa, toote või teenuse eest raha, või meie kanname hoolt toa/broneeringu hinna makse korraldamise eest, nõustute ja kinnitate, et teenusepakkuja vastutab alati vastavalt kohalikele maksuseadustele ning kohaliku maksuameti ettekirjutustele toa/broneeringu koguhinnale kehtivate maksude kogumise, kinni pidamise, maksmise ning nende deklareerimise eest. Booking.com ei ole kohustatud ega ei ole vastutav vastavale maksuametile toa/broneeringu hinnale kehtivate maksude kogumise, kinnipidamise, maksmise ja deklareerimise eest. Booking.com ei ole ühegi platvormil saadaval oleva toote või teenuse müüja.

Laadides meie süsteemi fotosid/pilte (näiteks arvustusele lisaks), tõendate, garanteerite ja nõustute, et teil on fotode/piltide autoriõigus ning nõustute, et Booking.com võib üleslaaditud fotosid/pilte kasutada oma (mobiili)veebisaidil ja rakenduses ning (online/offline) reklaammaterjalides ja väljaannetes Booking.com‘i äranägemise järgi. Annate Booking.com‘ile ülemaailmse, tühistamatu, tingimusteta, tähtajatu õiguse ja lihtlitsentsi fotosid/pilte kasutada, taasesitada, kuvada, lasta taasesitada, levitada, all-litsentsida, avaldada, teha kättesaadavaks Booking.com äranägemise järgi. Nende fotode/piltide üleslaadimesel võtab pildid üleslaadinud isik täieliku juriidilise ja moraalse vastutuse ükskõik milliste ja kõikide kolmandate osapoolte nõudeõiguste ees (sealhulgas, kuid mitte ainult, majutusasutuste omanike ees), mis tekivad sellest, et Booking.com avaldab ja kasutab neid fotosd/pilte. Booking.com ei oma ega kiida heaks üleslaaditud fotosid/pilte. Kõikide fotode/piltide ehtsus, kehtivus ja kasutusõigus eeldatakse olevat foto üleslaadinud isiku vastutusel ning ei ole Booking.com‘i vastutada. Booking.com loobub igasugusest vastutusest postitatud piltide osas. Isik, kes laadis foto üles, garanteerib, et fotod/kujutised ei sisalda viiruseid, Trooja hobuseid või nakatunud faile ega ei sisalda pornograafilist, ebaseaduslikku, ebasündsat, solvavat, pahaks pandavat või sobimatut materjali ja ei riku kolmandate isikute (intellektuaalomandi-, autori- või privaatsus-) õigusi. Iga foto/pilt, mis ei vasta eespool nimetatud kriteeriumitele, jääb postitamata ja/või neid võib Booking.com igal ajal ilma eelneva hoiatuseta eemaldada/kustutada.

10. Intellektuaalomandi õigused

Meie teenuste pakkumiseks vajalik tarkvara ning meie platvormil saadaval või selle poolt kasutatav tarkvara ning intellektuaalomandi õigused (k.a autoriõigus) meie platvormi sisu, seal leitava info ja materjalide üle kuuluvad ettevõttele Booking.com B.V. ning selle levitajatele või varustajatele välja arvatud siis, kui see on teisiti kirjas.

Booking.com jääb ainsana kõikide õiguste, pealkirja, ning kõikide huvide (kõikide intellektuaalomandi õiguste) omanikuks, mis on seotud selle teenust pakkuva platvormiga (ka selle ilme ja välimus (ning infrastruktuur)(kaasa arvatud arvustused ja tõlked) ega teil ei ole õigust kopeerida, osaliselt kasutada, (hüper-/süva)linkida, avaldada, turundada, reklaamida, integreerida, rakendada, enda hüvanguks kasutada, kombineerida, jagada ega muul moel kasutada meie veebisaidi sisu (kaasa arvatud ükskõik milliseid tõlkeid ega arvustusi) ega meie firmamärki ilma meie eelneva kirjaliku loata. Niivõrd kui kasutaksite (täielikult või osaliselt) või kombineeriksite meie (tõlgitud) veebisaidi sisu (kaasa arvatud arvustused) või omaksite ükskõik milliseid intellektuaalomandi õiguseid platvormil või ükskõik millise (tõlgitud) sisu või arvustuse suhtes, siis käesolevaga annate üle ja määrate kõik intellektuaalomandi õigused Booking.com'ile. Igasugune ebaseaduslik kasutamine või mis tahes eespool nimetatu tegemine või käitumine tähendab meie intellektuaalomandi õiguste (sealhulgas autoriõiguse ja andmebaasi õiguse) rikkumist.

11. Mitmesugust

Seaduses lubatud ulatuses hallatakse ja tõlgendatakse neid tingimusi ja meie teenuste lepingutingimusi vastavalt Hollandi seadustele. Kõikide üldiste tingimuste ja meie pakutavate teenustega seotud vaidlusasjadega tegelevad vastavad kohtud Amsterdamis (Hollandis).

Tingimuste algupärane ingliskeelne versioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Tõlgitud versioon on siin vaid teie abistamiseks ning tõlgitud ettevõtte töötajate poolt. Tõlgitud versiooni alusel ei saa te endale mingeid õigusi nõuda. Kui nende tingimuste sisu arusaamisel või tõlgendamisel tekib lahkarvamusi või kui lepingu ingliskeelse ja teiste keeleversioonide vahel on vastuolud või lahknevused, siis juhindutakse ingliskeelsest versioonist, mis on seaduses lubatud ulatuses määrava tähtsusega. Ingliskeelne versioon on saadaval meie platvormil (valige inglise keel) või see saadetakse teile kirjaliku taotluse korral.

Kui mõni käesolevatest tingimustest muutub kehtetuks, jõustamatuks või ei ole enam siduv, siis kehtivad teile siiski kõik teised sätted. Sellisel juhul jõustuvad sellised kehtetud sätted täies ulatuses vastavalt kehtivale seadusele ning te peate nõustuma vähemalt nendest kehtetutest, jõustamatutest või mittesiduvatest sätetest tulenevate sarnaste tagajärgedega, mis on kooskõlas vastavate tingimuste sisu ja eesmärgiga.

12. Ettevõttest Booking.com ja selle tugiettevõtetest

Ettevõte Booking.com B.V., mis on Hollandi seadustele alluv osaühing, osutab iternetis majutuse broneerimise teenust. Kontori aadress on Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holland. Ettevõte on registreeritud Amsterdamis kaubanduskojas ning registrinumber on 31047344. Meie käibemaksu registreerimise number on NL805734958B01.

Booking.com'i peakontor on Amsterdamis, Hollandis ning seda toetavad erinevad tütarettevõtted ("tugiettevõtted") terves maailmas. Nendel tugiettevõtetel on Booking.com'i eesmärke silmas pidades vaid toetav ja abistav roll. Teatud kindlaksmääratud tugiettevõtted osutavad vaid klienditeenindusteenuseid (ainult telefoni teel). Tugiettevõtetel ei ole platvormi (ja nad ei kontrolli, halda, hoolda ega valda platvormi). Nendel tugiettevõtetel ei ole mingeid volitusi või seaduslikke õigusi teenuste pakkumiseks, Booking.com'i esindamiseks või Booking.com'i eest või nimel lepingute sõlmimiseks. Te ei ole (seaduslikult ega lepinguliselt) tugiettevõtetega seotud. Tugiettevõtted ei tegutse ja ei ole volitatud tegutsema kui Booking.com'i teenuste või mistahes protsesside vahendajad. Booking.com ei aktsepteeri ega tunnista oma ettevõtte asukohana ühtki muud maailma paika ega kontorit (ka mitte oma tugiettevõtete kontoreid), kui ainult selle registrijärgne asukoht Amsterdamis.