Teruskan ke kandungan utama

Terma perkhidmatan pelanggan

Dikemas kini pada 14 Februari 2022

Cetak

Isi kandungan

A. Semua Pengalaman Pelancongan

A1. Definisi

1. Beberapa perkataan yang anda akan lihat mempunyai makna yang sangat khusus, jadi sila lihat ‘Kamus Booking.com’ di penghujung Terma ini.

A2. Tentang terma-terma ini

1. Apabila anda melengkapkan Tempahan anda, anda menerima Terma ini dan sebarang terma lain yang anda diberikan semasa proses tempahan.

2. Jika apa-apa dalam Terma ini adalah (atau menjadi) tidak sah atau, tidak boleh dikuatkuasakan:

 • ia tetap akan dikuatkuasakan sepenuhnya setakat yang dibenarkan undang-undang
 • anda masih akan terikat dengan semua perkara lain dalam Terma.

3. Terma ini dibentangkan seperti ini:

 • Bahagian A: terma umum, untuk semua jenis Pengalaman Pelancongan.
 • Bahagian B hingga F: terma khusus, untuk hanya satu jenis Pengalaman Pelancongan:
  • Bahagian B: Tempat Penginapan
  • Bahagian C: Tempat Tarikan
  • Bahagian D: Sewaan kereta
  • Bahagian E: Penerbangan
  • Bahagian F: Pengangkutan Peribadi dan Awam
 • Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma umum dan khusus, terma khusus akan digunakan.

4. Versi Bahasa Inggeris bagi Terma ini adalah yang asal. Jika terdapat sebarang pertikaian tentang Terma, atau sebarang ketidakpadanan antara Terma dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa lain, Terma seperti yang dipaparkan dalam bahasa Inggeris akan digunakan. (Anda boleh menukar bahasa di bahagian atas halaman ini.)

A3. Tentang Booking.com

1. Apabila anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, Booking.com B.V. menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

2. Apabila anda menempah kereta sewa, atau pengangkutan peribadi atau awam, Booking.com Transport Limited menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

3. Kami bekerjasama dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan sokongan tempatan (contohnya, Sokongan Pelanggan atau pengurusan akaun). Mereka tidak:

 • mengawal atau mengurus Platform kami
 • mempunyai Platform mereka sendiri
 • mempunyai sebarang hubungan undang-undang atau kontrak dengan anda
 • menyediakan Pengalaman Pelancongan
 • mewakili kami, membuat kontrak atau menerima dokumen undang-undang atas nama kami
 • beroperasi sebagai ‘ejen proses atau perkhidmatan’ kami.

A4. Platform Kami

1. Kami mengambil perhatian sewajarnya dalam menyediakan Platform kami, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa semuanya adalah tepat (kami mendapat maklumat daripada Penyedia Perkhidmatan). Setakat yang dibenarkan undang-undang, kami tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang ralat, sebarang gangguan atau sebarang maklumat yang hilang - walaupun kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk membetulkan/memperbaikinya secepat mungkin.

2. Platform kami bukanlah saranan atau sokongan mana-mana Penyedia Perkhidmatan atau produk, perkhidmatan, kemudahan, kenderaan, dsb.

3. Kami bukan pihak dalam terma antara anda dan Penyedia Perkhidmatan. Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Pengalaman Pelancongan.

4. Untuk membuat Tempahan, anda mungkin perlu mencipta Akaun. Sila pastikan semua maklumat anda (termasuk maklumat pembayaran dan hubungan) adalah betul dan terkini, atau anda mungkin mendapati anda tidak dapat mengakses Pengalaman Pelancongan anda. Anda bertanggungjawab untuk apa-apa perkara yang berlaku kepada Akaun anda, jadi jangan biarkan orang lain menggunakannya, dan sila rahsiakan nama pengguna dan kata laluan anda.

5. Kami akan menunjukkan kepada anda tawaran yang tersedia untuk anda, dalam bahasa yang (kami rasa) sesuai untuk anda. Anda boleh menukar kepada bahasa lain pada bila-bila masa yang anda mahu.

6. Melainkan dinyatakan sebaliknya, anda perlu berumur sekurang-kurangnya 16 tahun untuk menggunakan Platform.

A5. Nilai kami

1. Anda akan:

 • mematuhi Nilai kami
 • mematuhi semua undang-undang yang berkenaan
 • bekerjasama dengan sebarang pemeriksaan antipenipuan/pencegahan pengubahan wang haram yang perlu kami laksanakan
 • tidak menggunakan Platform untuk menimbulkan gangguan atau membuat Tempahan palsu
 • menggunakan Pengalaman Pelancongan dan/atau Platform untuk tujuan yang dimaksudkan
 • tidak menyebabkan sebarang gangguan atau kerosakan, dan tidak berkelakuan tidak wajar kepada kakitangan Penyedia Perkhidmatan (atau sesiapa sahaja, dalam hal itu).

A6. Harga

1. Apabila anda membuat Tempahan, anda bersetuju untuk membayar kos Pengalaman Pelancongan, termasuk sebarang caj dan cukai yang mungkin dikenakan.

2. Sesetengah harga yang anda lihat mungkin telah dibundarkan kepada nombor bulat terdekat. Harga yang anda bayar adalah berdasarkan harga asal, ‘tidak dibundarkan’ (walaupun perbezaan sebenar adalah kecil).

3. Kesilapan dan salah cetak yang jelas tidak mengikat. Contohnya: jika anda menempah kereta premium atau malam bagi bilik di suite mewah yang telah tersilap ditawarkan dengan harga €1, kami boleh membatalkan Tempahan itu dan memberi pulangan wang bagi apa-apa yang telah anda bayar.

4. Harga berpangkah menunjukkan harga Tempahan dengan ciri-ciri sama tanpa pengurangan harga dikenakan (‘Dengan ciri-ciri sama’ bermaksud tarikh yang sama, polisi yang sama, kualiti tempat penginapan/kenderaan/kelas perjalanan yang sama, dsb.).

A7. Pembayaran

1. Untuk sesetengah produk/perkhidmatan, Penyedia Perkhidmatan akan memerlukan Bayaran Pendahuluan dan/atau Pembayaran yang diambil semasa Pengalaman Pelancongan anda.

 • Jika kami mengatur pembayaran anda, kami (atau dalam sesetengah kes, ahli gabungan kami di negara asal pembayaran anda) akan bertanggungjawab untuk menguruskan pembayaran anda dan memastikan penyelesaian urus niaga anda dengan Penyedia Perkhidmatan kami. Dalam hal ini, pembayaran anda merupakan penyelesaian muktamad bagi harga ‘tertunggak dan perlu dibayar’.
 • Jika Penyedia Perkhidmatan mengenakan caj kepada anda, ini biasanya akan berlaku secara peribadi pada permulaan Pengalaman Pelancongan anda, tetapi mungkin juga (contohnya) kad kredit anda dikenakan caj apabila anda menempah, atau anda membayar apabila anda mendaftar keluar daripada Tempat Penginapan anda. Ia bergantung pada polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan seperti yang dimaklumkan kepada anda dalam proses tempahan.

2. Jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan Bayaran Pendahuluan, ia mungkin diambil atau pra-kebenaran boleh diproses apabila anda membuat Tempahan anda, dan ia mungkin tanpa pulangan wang. Jadi, sebelum anda menempah, sila semak polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan (tersedia semasa proses tempahan) yang kami tidak pengaruhi dan tidak bertanggungjawab atasnya.

3. Jika anda mengetahui atau mengesyaki sebarang penipuan atau penggunaan Cara Pembayaran anda tanpa kebenaran, sila hubungi penyedia pembayaran anda yang mungkin menanggung sebarang caj yang terhasil, mungkin tolak lebihan.

4. Jika mata wang yang dipilih pada Platform tidak sama dengan mata wang Penyedia Perkhidmatan, kami boleh:

 • tunjukkan harga dalam mata wang anda sendiri
 • menawarkan pilihan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri.

Anda akan melihat Kadar Pertukaran Mata Wang kami semasa pembayaran, dalam butiran Tempahan Akaun anda, atau (jika anda tidak mempunyai Akaun) dalam emel yang kami hantar kepada anda. Jika kami mengenakan bayaran kepada anda berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan sedemikian, anda akan mendapati yuran dinyatakan sebagai peratusan berbanding kadar Bank Pusat Eropah. Pengeluar kad anda boleh mengenakan bayaran urus niaga asing kepada anda.

5. Kami akan menyimpan butiran Cara Pembayaran anda untuk urus niaga masa hadapan selepas mendapatkan persetujuan anda.

A8. Polisi

1. Apabila anda membuat Tempahan, anda menerima polisi yang berkenaan seperti yang dipaparkan dalam proses tempahan. Anda akan menemui setiap polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan dan sebarang polisi lain (tentang keperluan umur, deposit keselamatan/kerosakan, tambahan untuk Tempahan berkumpulan, katil tambahan, sarapan pagi, haiwan peliharaan, kad yang diterima, dll.) di Platform kami: pada laman maklumat Penyedia Perkhidmatan, semasa proses tempahan, dalam cetakan halus, dan/atau dalam emel pengesahan atau tiket (jika berkenaan).

2. Jika anda membatalkan Tempahan atau tidak muncul, sebarang bayaran pembatalan/ketidakmunculan dan sebarang pulangan wang akan bergantung pada polisi pembatalan/ketidakmunculan Penyedia Perkhidmatan.

3. Sesetengah Tempahan tidak boleh dibatalkan secara percuma, manakala tempahan lain hanya boleh dibatalkan secara percuma sebelum tarikh akhir.

4. Jika anda menempah Pengalaman Pelancongan dengan membayar lebih awal (termasuk semua komponen harga dan/atau deposit kerosakan jika berkenaan), Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan tanpa notis jika mereka tidak dapat mengambil baki pada tarikh yang dinyatakan. Jika mereka berbuat demikian, sebarang pembayaran tanpa pulangan wang yang telah anda buat hanya akan dikembalikan mengikut budi bicara mereka. Anda bertanggungjawab untuk memastikan pembayaran diteruskan tepat pada masanya (bahawa butiran bank, kad debit atau kad kredit anda adalah betul dan bahawa terdapat wang yang cukup dalam akaun anda).

5. Jika anda rasa anda tidak akan tiba tepat pada masanya, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda dan beritahu mereka bila mereka boleh menjangkakan anda untuk sampai supaya mereka tidak membatalkan Tempahan anda. Jika anda lewat, kami tidak bertanggungjawab atas akibatnya (cth. pembatalan Tempahan anda atau sebarang bayaran yang mungkin dikenakan oleh Penyedia Perkhidmatan).

6. Sebagai orang yang membuat Tempahan, anda bertanggungjawab ke atas tindakan dan tingkah laku (berkaitan dengan Pengalaman Pelancongan) setiap orang dalam kumpulan. Anda juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran mereka sebelum memberikan kami data peribadi mereka.

A9. Privasi dan kuki

1. Jika anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, sila lihat Penyata Privasi dan Kuki kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang privasi, kuki dan cara kami boleh menghubungi anda dan memproses data peribadi

2. Jika anda menempah pengangkutan darat, sila lihat Penyata Privasi Rentalcars.com, Penyata Privasi Cars.booking.com, atau Penyata Privasi Taxi.booking.com yang sesuai untuk mengetahui cara kami memproses data peribadi anda.

A10. Permintaan aksesibiliti

1. Jika anda mempunyai sebarang permintaan aksesibiliti:

 • mengenai Platform dan/atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami
 • tentang Pengalaman Pelancongan anda (akses kerusi roda, bilik mandi, dsb.), sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda - atau lapangan terbang, stesen kereta api, dsb.

A11. Insurans

1. Jika anda telah membeli insurans melalui Platform kami, sila rujuk kepada dokumen polisi untuk terma dan maklumat lanjut. Terma ini tidak terpakai pada insurans.

A12. Genius

1. Kadar Genius ialah kadar diskaun yang ditawarkan oleh Penyedia Perkhidmatan sertaan untuk produk/perkhidmatan tertentu.

2. Kadar Genius adalah untuk ahli program Genius Booking.com. Tiada bayaran keahlian dan mudah untuk menjadi ahli - hanya cipta Akaun. Keahlian dan kadar tidak boleh dipindah milik. Keahlian dipautkan kepada Akaun tertentu. Keahlian juga boleh dikaitkan dengan kempen atau insentif tertentu.

3. Terdapat ‘Peringkat Genius’ yang berbeza, berdasarkan bilangan Tempahan Tempat Penginapan yang telah anda buat dalam tempoh tertentu. Setiap peringkat menyediakan reward pelancongan yang berbeza.

4. Kami boleh menukar mana-mana ciri program Genius, termasuk peringkat keahlian dan cara program disusun.

5. Untuk butiran lanjut, layari https://www.booking.com/genius.html.

A13. Reward, Kredit & Wallet

1. Kami boleh mengeluarkan Reward kepada anda – mengikut budi bicara mutlak kami dan tertakluk kepada (a) terma di sini dalam A13 dan (b) mana-mana Kriteria Reward Individu yang berkenaan. Jika kami membuat kesilapan perkeranian (i) dalam pengiraan Reward anda atau (ii) dalam penukaran mata wang yang berkaitan dengan Reward anda, kami sentiasa boleh menukar atau membetulkan sebarang baki yang ditunjukkan.

2. Cara untuk mendapatkan Reward. Sebagai contoh, anda mungkin mendapat Reward dengan menempah di hotel yang mengambil bahagian, atau dengan membuat beberapa Tempahan dalam tempoh masa tertentu. Apabila Reward tersedia, kami akan menerangkan syarat khusus dan cara menggunakannya.

3. Di mana untuk dapatkan Reward anda. Setelah anda menerima satu atau lebih Reward, anda akan menemui pautan ‘Reward dan Wallet’ dalam menu Akaun Booking.com anda. Di bawah tab ‘Reward’, anda akan melihat semua Reward yang telah anda peroleh, tindakan (jika ada) yang masih perlu diambil untuk mendapatkan Reward dan sebarang terma dan syarat lain.

4. Jenis-jenis Reward. Reward memberi anda (a) Kredit dalam Wallet anda atau (b) sesuatu yang berbeza (cth. Rebat Tunai Kad Kredit atau baucar). Kami akan menerangkan setiap Reward pada masa yang sesuai.

5. Cara mendapatkan Kredit. Kredit biasanya dikeluarkan sebagai hasil daripada pendapatan Reward. Tetapi kami boleh mengeluarkan Kredit atas sebab lain - contohnya, jika Pengalaman Pelancongan anda tidak memenuhi piawaian tinggi biasa kami.

6. Di mana untuk dapatkan Kredit anda. Setelah anda menerima beberapa Kredit, anda akan menemui pautan ‘Reward dan Wallet’ dalam menu Akaun Booking.com anda. Di bawah tab ‘Wallet’, anda akan melihat jumlah baki Kredit anda (dipecahkan kepada Kredit Pelancongan dan Kredit Tunai jika anda mempunyai kedua-dua jenis). Anda akan dapat melihat apabila Kredit diterima atau dibelanjakan, dan bila ia akan luput. Jika anda mempunyai Kredit Tunai, anda juga akan melihat pautan untuk mengeluarkannya.

7. Jenis-jenis Kredit. Kredit Pelancongan hanya boleh dibelanjakan untuk Pengalaman Pelancongan tertentu. Kami akan menunjukkan kepada anda Pengalaman Pelancongan yang boleh anda bayar dengan Kredit Pelancongan (tempat penginapan, tempat tarikan, sewaan kereta tertentu, dll.). Kredit Tunai boleh dipindahkan ke Cara Pembayaran anda (klik ‘Pindahkan Kredit Tunai’), atau dibelanjakan untuk sebarang Pengalaman Pelancongan yang boleh anda bayar dengan Kredit Pelancongan.

Reward

8. Untuk menerima sebarang jenis Reward, anda mesti, apabila layak dan menggunakan Kredit:

 • mempunyai Akaun dengan kami
 • berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
 • memenuhi Kriteria Reward Individu
 • tidak melanggar Terma Reward & Wallet, dan
 • mempunyai kad kredit yang sah, untuk melayakkan diri mendapat Reward Rebat Tunai Kad Kredit.

9. Apabila Reward tersedia, Kriteria Reward Individu akan menerangkan cara (dan jika) anda boleh layak untuknya. Mungkin ada:

 • sekatan yang sensitif masa (cth. tawaran dengan tarikh luput)
 • sekatan platform (cth. kod promosi yang hanya boleh digunakan di aplikasi kami)
 • sekatan tempat penginapan (cth. tawaran yang hanya boleh digunakan dengan Penyedia Perkhidmatan tertentu)
 • perbelanjaan minimum (cth. Reward yang anda hanya akan peroleh apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya jumlah tertentu pada Tempahan)
 • nilai Reward maksimum (sama ada bagi Reward kewangan atau bukan kewangan).

10. Reward tidak boleh dijual, dibebankan atau dipindahkan dalam apa-apa cara kepada pihak ketiga. Sekiranya berlaku kematian pemegang Akaun, Akaun mereka akan ditutup dan Reward mereka (jika ada) akan dibatalkan.

Kredit

11. Anda boleh meletakkan sama ada Kredit Tunai atau Kredit Pelancongan untuk kos Pengalaman Pelancongan yang layak di Platform sertaan (cth. www.booking.com atau laman web Syarikat Kumpulan).

12. Jika kos Pengalaman Pelancongan tersebut kurang daripada yang anda miliki dalam Kredit, Kredit anda yang tidak digunakan akan kekal tersedia dalam Wallet anda.

13. Jika Pengalaman Pelancongan tersebut berharga lebih daripada yang anda miliki dalam Kredit, anda mesti membayar baki kos tepat pada masanya menggunakan Cara Pembayaran lain yang diterima - atau pembelian anda akan dibatalkan dan Kredit anda dikembalikan ke dalam Wallet anda.

14. Jika anda mempunyai pelbagai Kredit dengan lebih daripada satu tarikh luput, Kredit dengan tarikh luput terawal akan digunakan terlebih dahulu.

15. Jika anda membatalkan Pengalaman Pelancongan yang telah anda bayar (sebahagian atau sepenuhnya) dengan Kredit, polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan akan menentukan sama ada wang dan/atau Kredit anda dikembalikan atau tidak. Pasukan Khidmat Pelanggan kami akan dapat memberi pulangan wang bagi mana-mana Kredit yang mungkin anda layak terima.

16. Anda boleh pindahkan Kredit Tunai (tetapi bukan Kredit Pelancongan) ke Cara Pembayaran.

17. Mata wang lalai Wallet anda ditentukan oleh lokasi, kediaman anda atau mata wang lain yang mungkin kami pilih. Jika anda mendapat sebarang Kredit atau Rebat Tunai Kad Kredit dalam mata wang lain, kami akan menukarnya kepada mata wang lalai anda, atau mata wang lain yang mungkin kami pilih menggunakan Kadar Pertukaran Mata Wang kami.

18. Jika Reward telah dikeluarkan kerana anda menempah Pengalaman Pelancongan, sebarang Kredit berkaitan yang belum digunakan akan dipadamkan daripada Wallet anda jika Pengalaman Pelancongan itu dibatalkan.

19. Kami berhak untuk membatalkan sebarang Reward yang diperoleh melalui penipuan.

20. Jika anda rasa anda tidak menerima Reward yang sepatutnya anda miliki, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami tidak lebih daripada 12 bulan selepas anda melakukan apa-apa sahaja yang anda percaya melayakkan anda untuknya. Sila berikan sebarang dokumentasi sokongan yang anda ada. Jika anda tidak melakukan perkara ini dalam tempoh 12 bulan, anda tidak akan dapat menuntut Reward.

21. Semua Kredit mempunyai tarikh luput yang anda akan dapati di bahagian ‘Kredit’ Wallet anda.

Wallet

22. Semua data termasuk data peribadi akan diproses mengikut polisi privasi kami dan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Data akan dikongsi dengan Syarikat Kumpulan atau Penyedia Perkhidmatan seperti yang diperlukan oleh program Wallet. Reward yang hilang, dicuri atau luput tidak akan diganti.

23. Kewajipan anda:

 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua maklumat adalah (dan kekal) betul, lengkap dan terkini
 • Jika kami meminta anda untuk bukti ID, sila berikannya dalam masa 30 hari
 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan butiran log masuk Wallet anda selamat dan terjamin.

24. Jika anda tidak mematuhi peraturan dalam bahagian ini, kami boleh menggantung atau membatalkan Wallet anda secara automatik.

25. Anda tidak boleh menggunakan Wallet atau Reward anda dalam sebarang cara yang mengelirukan, tidak adil atau berbahaya.

26. Kami boleh menolak/menyelesaikan mana-mana atau semua Kredit anda terhadap sebarang tuntutan yang kami (atau Syarikat Kumpulan) ada terhadap anda. Kami boleh melakukan hal ini pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.

27. Kami boleh menukar, menggantung atau menamatkan mana-mana aspek Wallet, Reward dan Kredit. Khususnya, kami boleh menukar:

 • terma Reward & Wallet ini
 • pengguna yang kami benarkan untuk memiliki Wallet
 • Reward atau Kredit yang kami sediakan
 • tarikh luput sebarang Reward atau Kredit
 • mana-mana Kriteria Reward Individu.

28. Kami akan melakukan usaha yang sewajarnya untuk memberi anda notis awal jika kami membuat sebarang perubahan atau berhenti memberikan Wallet sama sekali.

29. Jika kami berhenti menyediakan Wallet, semua Kredit dan Reward yang belum tamat tempoh akan sah selama 12 bulan lagi.

A14. Hak harta intelektual

1. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua hak dalam Platform kami (teknologi, kandungan, tanda niaga, rupa & rasa, dll.) dimiliki oleh Booking.com (atau pemberi lesennya) dan dengan menggunakan Platform kami, anda bersetuju untuk berbuat demikian untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja dan menghormati syarat-syarat yang dinyatakan di bawah dalam perenggan A14.2 dan A14.3.

2. Anda tidak dibenarkan memantau, menyalin, mengikis/merangkak, memuat turun, menghasilkan semula atau sebaliknya menggunakan apa-apa pada Platform kami untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada Booking.com atau pemberi lesennya.

3. Kami mengawasi setiap lawatan ke Platform kami, dan kami akan menyekat sesiapa sahaja (dan mana-mana sistem automatik) yang kami syaki:

 • melakukan jumlah carian yang tidak munasabah
 • menggunakan sebarang peranti atau perisian untuk mengumpulkan harga atau maklumat lain
 • melakukan apa-apa sahaja yang memberi tekanan yang tidak wajar pada Platform kami.

4. Dengan memuat naik sebarang gambar ke Platform kami (dengan reviu, contohnya), anda mengesahkan bahawa ia mematuhi kriteria kami dan bahawa:

 • ia benar (contohnya, anda tidak mengubah gambar atau memuat naik gambar tempat penginapan yang berbeza)
 • ia tidak mengandungi sebarang virus
 • anda dibenarkan berkongsi dengan kami
 • kami dibenarkan menggunakannya pada platform kami dan berkaitan tujuan komersial selanjutnya (termasuk dalam konteks promosi), di mana-mana, selama-lamanya (apabila anda memberitahu kami bahawa kami tidak lagi boleh menggunakannya, kami akan mempertimbangkan sebarang permintaan munasabah sedemikian)
 • ia tidak melanggar hak privasi orang lain
 • anda menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang tuntutan undang-undang terhadap Booking.com yang berkaitan dengannya.

5. Hanya untuk menjelaskannya: kami tidak bertanggungjawab atas sebarang gambar yang dimuat naik ke Platform kami, kami dibenarkan membuang sebarang gambar atas budi bicara kami (sebagai contoh, jika kami mengesan bahawa gambar tidak memenuhi kriteria di atas).

A15. Bagaimana jika ada masalah?

1. Jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami. Anda boleh melakukan perkara ini dengan mengakses Tempahan anda, atau melalui aplikasi kami, atau melalui Laman Bantuan kami (di mana anda juga akan menemui beberapa Soalan Kerap Ditanya yang berguna). Anda boleh membantu kami untuk membantu anda secepat mungkin - dengan memberikan:

 • nombor pengesahan Tempahan anda, maklumat hubungan anda, kod PIN anda (jika ada) dan alamat emel yang anda gunakan semasa membuat Tempahan anda
 • ringkasan isu, termasuk cara anda ingin kami bantu anda
 • sebarang dokumen sokongan (penyata bank, gambar, resit, dll.)

2. Semua pertanyaan dan aduan direkodkan, dan yang paling mendesak dianggap sebagai keutamaan tertinggi.

3. Jika anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda mungkin boleh membuat aduan melalui platform ODR (Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian) Suruhanjaya Eropah (ec.europa.eu/odr). Ia bergantung pada aduan anda tentang:

 • jika ia mengenai tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, anda boleh menggunakan platform ODR tersebut
 • jika ia mengenai pengangkutan darat, anda tidak boleh menggunakannya (kerana pengangkutan darat ditempah dengan Booking.com Transport Limited, dan UK telah meninggalkan EU).

4. Jika anda penduduk Republik Czech dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Pemeriksaan Perdagangan Czech - Jemaah Pemeriksa Pusat, Jabatan ADR, pejabat berdaftar Štěpánská 15, Prague 2, poskod: 120 00, e-mel: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Jika anda penduduk Brazil dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan melalui Platform Penyelesaian Pertikaian Pengguna Persekutuan Brazil (consumidor.gov.br/).

6. Kami cuba menyelesaikan pertikaian secara dalaman, dan kami tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan sebarang prosedur penyelesaian pertikaian alternatif yang dikendalikan oleh penyedia bebas.

A16. Komunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan

1. Kami boleh membantu anda berkomunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan anda, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa mereka akan membaca apa-apa perkara daripada anda atau mereka akan melakukan apa yang anda minta. Dengan sendirinya, hakikat bahawa anda menghubungi mereka atau mereka menghubungi anda tidak bermakna anda mempunyai sebarang alasan untuk tindakan undang-undang.

A17. Langkah-langkah terhadap tingkah laku yang tidak boleh diterima

1. Kami mempunyai hak untuk menghalang anda membuat sebarang Tempahan, untuk membatalkan sebarang Tempahan yang telah anda buat, dan/atau untuk menghentikan anda daripada menggunakan Platform kami, Khidmat Pelanggan kami dan/atau Akaun anda. Sudah tentu kami hanya akan melakukan hal ini jika, pada pendapat kami, ada sebab yang baik - contohnya:

 • penipuan atau penyalahgunaan
 • ketidakpatuhan terhadap Nilai kami atau dengan undang-undang atau peraturan yang berkenaan
 • tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang (cth. keganasan, ancaman atau pencerobohan privasi) berhubung dengan kami, mana-mana syarikat yang kami bekerjasama – atau sesiapa sahaja dalam perkara itu.

2. Jika kami membatalkan Tempahan disebabkan perkara ini, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang. Kami mungkin memberitahu anda sebab kami telah membatalkan Tempahan anda, melainkan jika memberitahu anda akan (a) melanggar undang-undang yang berkenaan dan/atau (b) menghalang pengesanan atau pencegahan penipuan atau aktiviti haram yang lain. Jika anda percaya bahawa kami telah tersilap membatalkan Tempahan anda, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

A18. Pembatasan liabiliti

1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang pengguna mandatori, kami hanya akan bertanggungjawab atas kos yang anda tanggung sebagai akibat langsung daripada kegagalan bagi pihak kami. Ini bermakna, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab atas (cth.) sebarang:

 • kerugian tidak langsung atau kerosakan tidak langsung
 • maklumat yang tidak tepat tentang Penyedia Perkhidmatan
 • produk, perkhidmatan atau tindakan Penyedia Perkhidmatan atau rakan niaga perniagaan lain
 • kesilapan dalam alamat e-mel, nombor telefon atau nombor kad kredit (melainkan salah kami)
 • force majeure atau kejadian luar kawalan kami.

2. Jika anda melanggar Terma-terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang:

 • kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos yang anda tanggung sebagai akibatnya, dan
 • anda tidak akan layak mendapat sebarang pulangan wang.

3. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, yang paling kami atau mana-mana Penyedia Perkhidmatan akan bertanggungjawab (sama ada untuk satu peristiwa atau satu siri peristiwa yang berkaitan) ialah kos Tempahan anda, seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan anda.

4. Tiada apa-apa dalam terma ini akan mengehadkan liabiliti kami (atau Penyedia Perkhidmatan) berkenaan dengan (i) kecuaian kami (atau mereka) sendiri yang membawa kepada kematian atau kecederaan peribadi atau (ii) penipuan atau salah nyata palsu.

5. Kami tidak membuat apa-apa janji tentang produk dan perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan (selain daripada apa-apa yang kami nyatakan secara nyata dalam Terma ini). Membuat pilihan yang tepat adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.

6. Hanya untuk menjelaskannya: tiada apa-apa dalam Terma ini akan memberikan hak kepada mana-mana pihak ketiga selain daripada Penyedia Perkhidmatan kepada apa-apa.

7. Anda mungkin dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna mandatori yang menjamin hak anda bahawa tiada terma syarikat boleh menolak. Dalam hal ini, liabiliti kami ditentukan bukan sahaja oleh Terma ini, tetapi juga oleh mana-mana undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna yang berkenaan.

A19. Undang-undang dan forum yang berkenaan

1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, Terma ini dan perkhidmatan kami akan dikawal oleh undang-undang Belanda (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau undang-undang Inggeris (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, sebarang pertikaian akan dikemukakan secara eksklusif kepada mahkamah yang kompeten di Amsterdam (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau England dan Wales (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

A20. Peraturan pelancongan yang dikaitkan

1. Jika:

 • selepas memilih dan membayar untuk satu perkhidmatan pelancongan, anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda semasa lawatan yang sama ke Platform; atau
 • anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda melalui pautan yang kami berikan kepada anda tidak lebih daripada 24 jam selepas menerima pengesahan Tempahan awal anda dengan kami,

anda TIDAK akan mendapat manfaat daripada hak yang digunakan untuk pakej di bawah Arahan EU (EU) 2015/2302 atau Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dan Pelancongan Pakej UK 2018 (bersama-sama, ‘Keperluan Pelancongan Pakej’). Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas prestasi yang sepatutnya bagi perkhidmatan pelancongan tersebut. Sekiranya terdapat masalah, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

2. Dalam mana-mana kes ini, perkhidmatan pelancongan akan menjadi sebahagian daripada peraturan pelancongan yang dikaitkan dan bukan pakej. Dalam kes itu, Booking.com mempunyai, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang EU dan UK, perlindungan untuk memberi pulangan wang bayaran anda kepada Booking.com untuk perkhidmatan yang tidak dilakukan kerana ketaksolvenan Booking.com. Sila maklum bahawa ini tidak memberikan pulangan wang sekiranya berlaku ketaksolvenan Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

3. Booking.com telah secara sukarela memperluaskan perlindungan ketaksolvenan ini kepada pelanggan di luar EU dan UK yang telah menempah beberapa perkhidmatan pelancongan melalui Booking.com yang membentuk Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dalam maksud Keperluan Pelancongan Pakej. Peluasan ini hanya digunakan untuk pembayaran yang diterima oleh Booking.com.

4. Booking.com telah mengeluarkan perlindungan ketaksolvenan melalui jaminan bank dengan Deutsche Bank yang ditadbir oleh Sedgwick International UK untuk sebarang wang yang dibayar terus kepada Booking.com.

5. Pelancong boleh menghubungi Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, United Kingdom, tel. +44 207 530 0600, e-mel: helpline@uk.sedgwick.com) jika perkhidmatan dinafikan kerana ketaksolvenan Booking.com.

6. Makluman: Perlindungan ketaksolvenan ini tidak meliputi kontrak dengan pihak selain Booking.com yang boleh dilakukan walaupun ketaksolvenan Booking.com.

7. Sila lihat Arahan (EU) 2015/2302 yang diubah menjadi undang-undang negara dalam Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

B. Tempat Penginapan

B1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Penginapan.

B2. Hubungan kontrak

1. Apabila anda membuat Tempahan, ia terus dengan Penyedia Perkhidmatan. Kami bukan ‘pihak berkontrak’ untuk Tempahan anda.

2. Booking.com B.V. memiliki dan mengendalikan Platform.

3. Platform kami hanya menunjukkan Tempat Penginapan yang mempunyai hubungan komersial dengan kami, dan ia tidak semestinya menunjukkan semua produk atau perkhidmatan mereka.

4. Maklumat tentang Penyedia Perkhidmatan (cth. kemudahan, peraturan dan langkah mapan) dan Pengalaman Pelancongan mereka (cth. harga, ketersediaan dan polisi pembatalan) adalah berdasarkan apa-apa yang mereka berikan kepada kami. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan ia tepat dan terkini.

B3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Tempat Penginapan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda menempah Tempat Penginapan anda, kami akan memberikan anda dan Penyedia Perkhidmatan maklumat Tempahan anda, termasuk nama tetamu.

3. Bergantung pada terma Tempahan anda, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkannya jika anda mahu.

B4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Isikan semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Baca Terma ini dan terma yang dipaparkan semasa proses tempahan dengan teliti.

3. Jaga Tempat Penginapan dan perabot, lekapan, elektronik dan kandungannya yang lain dan biarkan barang dalam keadaan yang sama semasa anda tiba di sana. Jika ada barang yang pecah, rosak atau hilang, pastikan anda melaporkannya kepada kakitangan di sana (secepat yang anda boleh, dan pastinya sebelum anda mendaftar keluar).

4. Kekalkan keselamatan Tempat Penginapan dan kandungannya semasa penginapan anda. Jadi jangan, sebagai contoh, biarkan pintu atau tingkap tidak dikunci.

B5. Harga dan pembayaran

1. Lihat ‘Harga’ (A6) dan ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

B6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

B7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Kami Padankan Harga

1. Kami mahu anda mendapatkan harga terbaik setiap masa. Jika anda menemui Tempat Penginapan yang sama (dengan syarat yang sama) dengan harga yang lebih murah di laman web lain selepas anda menempah Tempat Penginapan anda dengan kami, kami berjanji untuk memberi pulangan wang untuk perbezaan tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat Kami Padankan Harga.

Tawaran rakan niaga

2. Sesetengah tawaran di Platform kami ditandakan sebagai ‘Tawaran rakan niaga’, yang bermaksud tawaran itu datang kepada kami melalui syarikat rakan niaga Booking.com, bukannya terus daripada Penyedia Perkhidmatan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang tawaran Rakan Niaga yang anda tempah:

 • Perlu dibayar semasa membuat tempahan
 • Tidak boleh diubah suai. Walau bagaimanapun, jika ia menawarkan pembatalan percuma, anda boleh membatalkannya secara percuma selagi anda melakukannya tepat pada masanya.
 • Tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran lain (promosi, insentif atau reward)
 • Tidak boleh diberi skor atau reviu di Platform kami.

Insentif harga oleh Booking.com

3. Beberapa pengurangan harga yang anda lihat dibiayai oleh kami, bukan oleh Penyedia Perkhidmatan. Kami hanya membayar sebahagian daripada kos itu sendiri.

Polisi kerosakan

4. Apabila anda membuat tempahan, anda mungkin melihat bahawa sesetengah Penyedia Perkhidmatan merujuk kepada ‘polisi kerosakan’. Ini bermakna jika sesiapa dalam kumpulan anda kehilangan atau merosakkan apa-apa:

 • anda hendaklah memaklumkan kepada Penyedia Perkhidmatan
 • daripada mengenakan bayaran terus kepada anda, Penyedia Perkhidmatan akan mempunyai 14 hari untuk menyerahkan permintaan pembayaran kerosakan melalui Platform kami di bawah nombor penempahan anda
 • jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda supaya anda boleh memberitahu kami jika anda mempunyai sebarang komen dan sama ada anda bersetuju dengan caj itu - dan kemudian:
  • jika anda bersetuju, kami akan mengenakan caj kepada anda bagi pihak mereka
  • jika anda tidak bersetuju, kami akan menelitinya dan memutuskan sama ada akan membincangkannya lebih lanjut atau tidak*.

5. Terdapat had (yang ditunjukkan semasa anda membuat tempahan) kepada jumlah yang boleh dicaj oleh Penyedia Perkhidmatan kepada anda di bawah polisi kerosakan melalui Platform kami.

6. Sebarang pembayaran yang anda buat adalah antara Penyedia Perkhidmatan dan anda – kami hanya akan menganjurkannya bagi pihak Penyedia Perkhidmatan.

7. Polisi kerosakan tidak berkaitan dengan pembersihan am, haus dan lusuh biasa, sebarang jenayah (seperti kecurian), atau sebarang ‘kerosakan’ bukan fizikal (cth. denda kerana merokok atau membawa haiwan peliharaan).

8. Penyedia Perkhidmatan mungkin memerlukan ‘deposit kerosakan’ sebelum atau semasa daftar masuk. Jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda mengenainya semasa anda membuat tempahan – tetapi ia tiada kaitan dengan ‘polisi kerosakan’. Kami tidak akan terlibat dalam sebarang penyelesaian kewangan yang berkaitan dengan deposit kerosakan.

* Jika terdapat sebarang kerosakan, Penyedia Perkhidmatan sentiasa boleh membuat keputusan untuk memulakan tuntutan (undang-undang) terhadap anda di luar polisi kerosakan, dalam hal ini had (lihat 5 di atas) tidak akan digunakan.

Cara Kami Beroperasi

9. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

C. Tempat Tarikan

C1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Tarikan.

C2. Hubungan kontrak

1. Kami tidak menjual (semula), menawarkan atau menyediakan sebarang Tempat Tarikan bagi pihak kami sendiri - apabila anda menempah Tempat Tarikan, anda mengikat kontrak secara langsung dengan (a) Penyedia Perkhidmatan (b) Pengagregat Pihak Ketiga (jika mereka menjual semula Tempat Tarikan tersebut), seperti yang didedahkan semasa proses tempahan.

2. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab untuk tiket anda dan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) tidak mempunyai liabiliti kepada anda berhubung dengan Tempahan anda.

C3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan dan (dari semasa ke semasa) Pengagregat Pihak Ketiga boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda menempah Tempat Tarikan anda, kami akan memberikan anda dan Penyedia Perkhidmatan butiran Tempahan; jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan lebih daripada nama anda, kami akan memberitahu anda semasa membuat tempahan.

3. Bergantung pada terma Tempahan anda, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkannya jika anda mahu.

C4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

C5. Harga dan pembayaran

1. Apabila anda menempah Tempat Tarikan, kami akan mengatur pembayaran anda. Untuk maklumat tentang cara ini berfungsi (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan), sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

C6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Sila lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

C7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Cara Kami Beroperasi

1. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

D. Sewaan kereta

D1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Sewaan Kereta

D2. Hubungan kontrak

1. Apabila anda menempah Sewaan, Tempahan anda adalah sama ada (a) dengan kami atau (b) terus dengan Penyedia Perkhidmatan. Dalam kedua-dua cara ini:

 • Terma kami mengawal proses tempahan; apabila kami menghantar Pengesahan Tempahan anda, anda akan mengikat kontrak dengan kami
 • Perjanjian Sewaan mentadbir Sewaan itu sendiri; apabila anda menandatangani perjanjian ini di kaunter sewa, anda akan mengikat kontrak dengan Penyedia Perkhidmatan (tetapi anda akan melihat dan menerima terma utamanya semasa anda menempah kereta anda).

2. Dalam kebanyakan kes, anda akan mendapat Pengesahan Tempahan anda sebaik sahaja anda melengkapkan Tempahan anda – tetapi jika Penyedia Perkhidmatan tidak mengesahkan Sewaan anda dengan segera, kami tidak akan menerima pembayaran atau menghantar Pengesahan Tempahan anda sehingga mereka berbuat demikian.

3. Jika terdapat apa-apa ketidakpadanan antara Terma ini dengan Perjanjian Sewaan, Perjanjian Sewaan akan digunakan.

D3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Kami tidak menjamin pembuatan dan model tepat yang anda tempah (melainkan kami nyatakan demikian). Frasa ‘atau serupa’ bermaksud anda boleh mendapatkan kereta yang serupa (iaitu saiz yang sama, dengan jenis kotak gear yang sama, dll.). Jadi, gambar kereta ialah ilustrasi sahaja.

3. Setelah anda menempah Sewaan anda:

 • kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran Tempahan (cth. nama Pemandu Utama dan nombor telefon untuk dihubungi)
 • kami akan memberikan anda maklumat Pengambilan (cth. maklumat hubungan Penyedia Perkhidmatan, dan maklumat perkara yang perlu anda bawa bersama anda).

D4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (maklumat hubungan, masa Pengambilan, dsb.).

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Perjanjian Sewaan ini - dan mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

 • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
 • Tempahan anda boleh dibatalkan
 • kakitangan kaunter boleh enggan menyerahkan kunci di kaunter sewa.

3. Anda mesti menyemak keperluan khusus Sewaan anda, kerana banyak maklumat (keperluan lesen memandu, saiz deposit keselamatan, kertas kerja yang diperlukan, kad pembayaran yang diterima, dsb.) berbeza bagi setiap Sewaan. Jadi sila pastikan anda membaca dengan teliti:

 • Terma-terma ini
 • terma utama Perjanjian Sewaan yang akan anda lihat semasa anda membuat tempahan, dan
 • Perjanjian Sewaan itu sendiri yang akan anda terima semasa Pengambilan.

4. Anda mesti berada di kaunter sewa sebelum Waktu Pengambilan: jika anda lewat, kereta tersebut mungkin tidak lagi tersedia dan anda tidak akan layak untuk mendapat pulangan wang. Jika anda rasa anda mungkin terlambat, adalah penting untuk anda menghubungi Penyedia Perkhidmatan atau kami walaupun ia disebabkan kelewatan penerbangan dan anda telah memberikan nombor penerbangan anda.

5. Terma utama Sewaan anda memberitahu anda apa yang Pemandu Utama perlukan semasa Pengambilan. Anda mesti memastikan bahawa apabila mereka sampai ke kaunter sewa, mereka membawa semua yang mereka perlukan (cth. lesen memandu, sebarang ID yang diperlukan dan kad kredit atas nama mereka sendiri, dengan dana yang mencukupi untuk menampung deposit keselamatan).

6. Anda mesti memastikan Pemandu Utama layak dan sesuai (menurut pendapat Penyedia Perkhidmatan) untuk memandu kereta.

7. Anda mesti mempunyai semua dokumen (seperti ID, baucar dan lesen memandu) yang anda perlukan semasa Pengambilan.

8. Anda mesti menunjukkan kepada kakitangan kaunter setiap lesen memandu yang sah dan penuh, yang mesti mereka pegang selama sekurang-kurangnya 1 tahun (atau lebih lama, dalam kebanyakan kes). Jika mana-mana pemandu mempunyai pengendorsan/mata pada lesen mereka, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin kerana Penyedia Perkhidmatan mungkin tidak membenarkan mereka memandu.

9. Anda mesti memastikan bahawa mana-mana pemandu dengan lesen memandu yang dikeluarkan di England, Scotland atau Wales mendapat ‘kod semak’ lesen tidak lebih daripada 21 hari sebelum Pengambilan.

10. Anda mesti memastikan bahawa setiap pemandu mempunyai Permit Memandu Antarabangsa mereka sendiri (jika mereka memerlukannya) serta lesen memandu mereka. Sila maklum bahawa semua pemandu mesti membawa lesen memandu mereka (dan Permit Memandu Antarabangsa jika mereka memerlukannya) pada setiap masa.

11. Anda mesti memastikan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tempat duduk kanak-kanak yang sesuai jika mereka memerlukannya.

12. Anda mesti, jika berlaku sebarang masalah semasa Penyewaan anda (kemalangan, kerosakan, dll.):

 • hubungi Penyedia Perkhidmatan
 • tidak membenarkan sebarang pembaikan tanpa persetujuan Penyedia Perkhidmatan
 • simpan semua dokumentasi (bil pembaikan, laporan polis, dll.) untuk dikongsi dengan kami / Penyedia Perkhidmatan / syarikat insurans.

D5. Harga dan pembayaran

1. Booking.com Transport Limited adalah pedagang rekod untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

Kos dan bayaran tambahan

2. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran pemandu muda untuk setiap pemandu di bawah umur tertentu (contohnya, 25 tahun). Dalam sesetengah kes, mereka boleh mengenakan bayaran pemandu senior untuk setiap pemandu melebihi usia tertentu (contohnya, 65 tahun). Apabila membuat tempahan di Platform kami, anda mesti memasukkan umur Pemandu Utama supaya kami boleh menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran berkaitan umur – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

3. Dalam kebanyakan kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran sehala jika anda menghantar kereta di lokasi lain. Jika anda berhasrat untuk menghantar kereta di lokasi lain, anda perlu memasukkan lokasi penghantaran semasa membuat tempahan, jadi kami boleh memberitahu anda jika boleh dan menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran sehala – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

4. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran rentas sempadan untuk membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain. Jika anda berhasrat untuk melakukan ini, adalah penting anda memberitahu kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan secepat mungkin (mesti sebelum Pengambilan).

5. Harga Sewaan anda dikira berdasarkan unit 24 jam, jadi (cth.) sewaan 25 jam akan dikenakan bayaran sebanyak sewaan 48 jam.

6. Jika, selepas Pengambilan anda memutuskan anda ingin menyimpan kereta tersebut lebih lama, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan. Mereka akan memberitahu anda jumlah kos ini dan anda akan mengikat kontrak baharu dengan mereka secara langsung. Jika anda menghantar kereta lewat tanpa bersetuju dengan perkara ini terlebih dahulu, mereka boleh mengenakan bayaran tambahan juga.

Tambahan

7. Dalam sesetengah kes, anda akan membayar untuk sebarang tambahan pilihan (tempat duduk kanak-kanak, GPS, tayar musim sejuk, dll.) apabila anda menempah kereta anda – dalam hal ini, anda dijamin akan mendapatkannya ketika Pengambilan.

8. Dalam kes lain, anda hanya akan meminta sebarang tambahan apabila anda menempah kereta anda – dalam kes ini:

 • anda akan membayarnya ketika Pengambilan, dan
 • Penyedia Perkhidmatan tidak menjamin ia akan tersedia untuk anda.

D6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Kami menjangkaui kewajipan undang-undang kami. Walaupun undang-undang tempatan tidak memerlukan kami menawarkan hak pembatalan khusus, kami menjamin bahawa kami akan mematuhi polisi pulangan wang kami jika anda membatalkan Tempahan anda.

2. Terma ‘Pembatalan dan Pindaan’ berikut dikenakan kepada semua Tempahan selain daripada:

 • Tempahan dengan Dollar atau Thrifty yang telah ditempah sebelum 26 Januari 2021 (sila semak terma sewaan anda)
 • Tempahan yang dilabelkan ‘tanpa pulangan wang’ (anda tidak boleh meminda Tempahan tanpa pulangan wang dan anda tidak akan menerima pulangan wang jika anda membatalkannya).

Pembatalan

3. Jika anda membatalkan:

 • LEBIH DARIPADA 48 jam sebelum sewaan anda akan dimulakan, anda akan menerima pulangan wang penuh.
 • KURANG DARIPADA 48 jam sebelum atau semasa anda berada di kaunter sewaan, kami akan memulangkan wang yang anda bayar tolak kos 3 hari sewaan anda - jadi, tidak akan ada pulangan wang jika kereta anda ditempah untuk 3 hari atau kurang.
 • SELEPAS sewaan anda akan dimulakan (atau anda tidak hadir), anda tidak akan menerima pulangan wang.

4. Kakitangan kaunter boleh menolak memberikan kereta kepada anda jika (contohnya):

 • Anda tidak tiba tepat pada masanya
 • Anda tidak layak untuk menyewa kereta tersebut
 • Anda tidak mempunyai dokumentasi yang anda perlukan
 • Pemandu utama tidak mempunyai kad kredit atas nama mereka sendiri dengan dana yang mencukupi untuk deposit keselamatan kereta.

Jika hal ini berlaku, sila hubungi kami melalui kaunter sewaan untuk membatalkan Tempahan anda, dan anda akan menerima pulangan wang, tolak kos 3 hari sewaan anda. Jika tidak, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang.

Pindaan (perubahan pada Tempahan anda)

5. Anda boleh membuat perubahan pada Tempahan anda pada bila-bila masa sebelum anda perlu mengambil kereta.

6. Dalam kebanyakan kes, cara paling mudah untuk melakukannya adalah melalui aplikasi kami - atau laman web kami (di bawah ‘Urus Tempahan’).

7. Tiada bayaran pentadbiran untuk menukar Tempahan anda, tetapi sebarang perubahan yang anda buat boleh menjejas harga sewa. Kadangkala, satu-satunya cara kami boleh menukar Tempahan ialah membatalkannya dan membuat tempahan yang lain, yang mana kami boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda bagi pihak syarikat sewaan.

8. Jika menukar Tempahan anda akan mengubah harga atau dikenakan caj pembatalan, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu.

Perubahan yang dibuat oleh kami

9. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (cth. jika Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menyediakan kereta), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda tidak menerima perubahan tersebut, anda berhak untuk membatalkan dan menuntut pulangan wang penuh (tanpa mengira betapa hampirnya permulaan Sewaan anda) tetapi kami tidak akan mempunyai tanggungjawab tambahan untuk sebarang kos langsung atau tidak langsung yang mungkin anda tanggung (cth. bilik hotel atau teksi).

D7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Umum

1. Dalam semua kes, ppemandu mestilah sekurang-kurangnya memenuhi had umur minimum untuk menyewa atau memandu kereta. Dalam sesetengah kes, mereka juga mestilah di bawah umur maksimum. Had boleh berbeza mengikut Penyedia Perkhidmatan, mengikut lokasi dan jenis kereta.

2. Hanya pemandu yang layak yang namanya tertera pada Perjanjian Sewaan boleh memandu kereta.

3. Anda tidak boleh membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain dan/atau menghantarnya di lokasi lain tanpa mengaturnya terlebih dahulu.

Pengambilan Lewat/penghantaran awal

4. Jika anda mengambil kereta anda lewat (sila lihat D4.4 di atas) atau menghantarnya lebih awal daripada yang dipersetujui dalam Pengesahan Tempahan anda, Penyedia Perkhidmatan tidak akan memberi pulangan wang kepada anda untuk masa yang ‘tidak digunakan’.

Cara Kami Beroperasi

5. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

E. Penerbangan

E1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Penerbangan.

E2. Hubungan kontrak

1. Kebanyakan Penerbangan di Platform kami disediakan melalui Pengagregat Pihak Ketiga yang bertindak sebagai perantara kepada syarikat penerbangan.

2. Apabila anda membuat Tempahan, ia terus dengan syarikat penerbangan. Kami bukan ‘pihak berkontrak’ untuk Tempahan anda. Apabila membuat tempahan, anda menandatangani (i) Kontrak Pengantaraan dengan Pengagregat Pihak Ketiga (untuk tiket) dan (ii) Kontrak Pengangkutan dengan syarikat penerbangan (untuk Penerbangan itu sendiri).

3. Jika anda menempah sebarang tambahan (bagasi tambahan, insurans, dll.), anda akan mengikat kontrak langsung dengan Pengagregat Pihak Ketiga atau syarikat lain. Kami tidak akan terlibat dalam kontrak ini.

4. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atas tiket anda atau apa-apa tambahan yang anda boleh beli dan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) tidak mempunyai liabiliti kepada anda berhubung dengan Tempahan anda.

E3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda menempah Penerbangan anda, maklumat Tempahan anda (cth. nama pelancong) akan diberikan kepada Penyedia Perkhidmatan.

3. Bergantung pada Kontrak Pengangkutan, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkan Tempahan anda jika anda mahu.

E4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

E5. Harga dan pembayaran

1. Apabila anda menempah Penerbangan, pembayaran anda akan diatur oleh kami, oleh Pengagregat Pihak Ketiga (atau pihak yang ditentukan mereka), atau oleh pihak ketiga seperti syarikat penerbangan. Untuk maklumat tentang cara kami mengatur pembayaran (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan) sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

E6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Anda akan menemui polisi pembatalan dalam Kontrak Pengangkutan yang tersedia semasa anda menempah Penerbangan anda.

2. Mungkin terdapat bayaran untuk menukar atau membatalkan Penerbangan anda.

3. Syarikat penerbangan berhak untuk menjadualkan semula atau membatalkan penerbangan mengikut budi bicara mereka.

4. Tiket yang berbeza daripada syarikat penerbangan yang sama mungkin mempunyai sekatan yang berbeza atau termasuk perkhidmatan yang berbeza.

5. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang perubahan, pembatalan atau pulangan wang, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

E7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Perkongsian kod

1. Sesetengah syarikat penerbangan mempunyai perjanjian ‘perkongsian kod’ dengan syarikat penerbangan lain. Jadi, anda boleh membeli tiket anda daripada satu syarikat penerbangan (‘pembawa tiket’ anda), tetapi terbang dalam pesawat yang dimiliki oleh syarikat penerbangan lain (‘pembawa operasi’ anda). Dalam kebanyakan kes seperti ini, anda akan mendaftar masuk dengan pembawa operasi anda – tetapi sila sahkan perkara ini dengan pembawa tiket anda lebih awal.

2. Semasa anda menempah Penerbangan anda, anda akan dimaklumkan jika ia adalah Penerbangan ‘perkongsian kod’.

Amalan yang dilarang syarikat penerbangan

3. Kebanyakan syarikat penerbangan tidak membenarkan orang ramai membeli tiket yang termasuk penerbangan yang mereka tidak mahu gunakan – contohnya, tiket pergi-balik jika orang itu tidak berhasrat untuk menggunakan penerbangan balik. Untuk lebih banyak contoh, hanya masukkan "point-beyond ticketing", "hidden-city ticketing" atau "back-to-back ticketing" ke dalam enjin carian.

4. Apabila anda membeli Penerbangan, anda bersetuju untuk tidak melakukan ini, dan untuk menanggung rugi kami terhadap sebarang tuntutan syarikat penerbangan untuk sebarang perbezaan antara kos perjalanan sebenar anda dan kos perjalanan penuh yang dinyatakan pada tiket anda.

Penggunaan segmen penerbangan

5. Kebanyakan syarikat penerbangan memerlukan pelanggan menggunakan penerbangan mereka mengikut urutan. Jadi, jika anda tidak mengambil Penerbangan pertama anda, syarikat penerbangan anda mungkin membatalkan jadual perjalanan anda yang lain secara automatik.

6. Jika syarikat penerbangan anda membenarkan anda untuk ‘melangkau’ mana-mana Penerbangan dalam jadual perjalanan anda, sila pastikan anda membatalkan Penerbangan yang anda tidak mahu selaras dengan polisi pembatalan. Harap maklum bahawa anda mungkin tidak berhak mendapat pulangan wang penuh (atau sebarang pulangan wang) untuk Penerbangan yang tidak digunakan ini.

Tiket sehala

7. Jika anda membeli dua tiket sehala dan bukannya satu tiket pergi-balik:

 • anda akan membuat dua Tempahan berasingan, masing-masing dengan peraturan dan polisi tersendiri
 • sebarang perubahan pada satu Penerbangan tidak akan menjejaskan yang lain (contohnya, jika Penerbangan awal anda dibatalkan, anda tidak akan dijamin diberikan pulangan wang untuk Penerbangan kedua anda).

8. Jika anda melancong ke luar negara, anda mungkin perlu membuktikan kepada kakitangan Daftar Masuk dan/atau Imigresen bahawa anda mempunyai Penerbangan pergi-balik (lihat ‘Perjalanan antarabangsa’ di bawah untuk maklumat lanjut tentang pasport, visa, dll).

Caj, cukai dan bayaran

9. Tambang anda akan termasuk apa-apa cukai dan bayaran yang dikenakan oleh syarikat penerbangan atau kerajaan (kecuali bayaran masuk/keluar - lihat ‘Bayaran masuk/keluar’ di bawah). Anda mungkin bertanggungjawab untuk menangani sebarang perubahan retroaktif dalam kadar cukai.

Caj perkhidmatan

10. Bergantung pada Penerbangan yang anda pilih, anda boleh dikenakan caj perkhidmatan oleh kami dan/atau Pengagregat Pihak Ketiga.

 • Caj perkhidmatan kami (jika ada) adalah caj untuk menggunakan Platform kami supaya anda boleh beli tiket daripada Pengagregat Pihak Ketiga. Caj ini termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.
 • Caj perkhidmatan Pengagregat Pihak Ketiga (jika ada) adalah caj untuk menggunakannya sebagai perantara kepada syarikat penerbangan. Caj ini boleh termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.

11. Harga tiket anda akan termasuk sebarang caj perkhidmatan.

Bayaran untuk bagasi dan tambahan lain

12. Syarikat penerbangan anda boleh mengenakan caj untuk bagasi yang didaftarkan, bagasi berlebihan/berat berlebihan, keutamaan menaiki pesawat, tempat duduk yang diperuntukkan, hiburan dalam pesawat, makanan dan minuman dan/atau daftar masuk lapangan terbang.

13. Jika mereka berbuat demikian, caj ini adalah tambahan kepada harga tiket anda (melainkan dinyatakan dengan jelas bahawa Penerbangan anda termasuk tambahan).

Perjalanan antarabangsa

14. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk:

 • membawa pasport dan/atau visa yang sah jika diperlukan
 • mematuhi sebarang syarat kemasukan
 • ketahui sama ada anda memerlukan visa untuk melalui negara yang bukan destinasi terakhir anda
 • semak dengan kedutaan yang berkaitan terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada terdapat sebarang perubahan dalam keperluan pasport, visa atau kemasukan
 • semak sebarang amaran atau nasihat dari negara tempat tinggal/asal anda sebelum anda pergi ke/melalui sebuah negara atau wilayah.

15. Dengan mengatur perjalanan ke atau dari mana-mana lokasi, kami tidak menjamin bahawa ia adalah tanpa risiko – dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian akibat daripadanya.

16. Ia bukan amalan biasa, tetapi undang-undang antarabangsa membenarkan ‘penyahseranggaan’ pesawat untuk membunuh serangga. Untuk melakukannya, kakitangan mungkin menyembur kabin pesawat dengan racun serangga aerosol semasa penumpang berada di dalam pesawat, atau merawat permukaan dalamannya dengan sisa racun serangga apabila mereka tidak berada di dalam pesawat. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihatkan anda untuk mengetahui tentang penyahseranggaan, termasuk di mana ia mungkin berlaku.

Bayaran masuk/keluar

17. Tambang anda tidak akan termasuk sebarang bayaran yang dikenakan oleh negara atau lapangan terbang kepada orang yang memasuki/meninggalkan negara dan yang dikutip terus di lapangan terbang. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihati anda untuk mengetahui sama ada anda perlu membayar bayaran ini.

UK: Perlindungan kewangan anda

18. Pemegang ATOL: Booking.com B.V.

19. Nombor Lesen ATOL: 11967

20. Di UK, kami menyediakan perlindungan kewangan penuh untuk jualan penerbangan yang dilindungi ATOL kami sahaja melalui nombor Lesen Penganjur Perjalanan Udara kami 11967, dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon +44 (0)333 103 6350, e-mel claims@caa.co.uk.

21. Apabila anda membeli penerbangan yang dilindungi ATOL daripada kami, anda akan menerima Sijil ATOL. Ini menyenaraikan perkara yang dilindungi dari segi kewangan, di mana anda boleh mendapatkan maklumat tentang maksudnya untuk anda dan siapa yang perlu dihubungi jika berlaku masalah.

22. Kami, atau pembekal yang dikenal pasti pada Sijil ATOL, anda akan memberikan anda perkhidmatan yang disenaraikan pada Sijil ATOL (atau alternatif yang sesuai). Dalam sesetengah kes, di mana kami mahupun pembekal tidak dapat berbuat demikian atas sebab ketaksolvenan, pemegang ATOL alternatif boleh memberikan anda perkhidmatan yang telah anda beli atau alternatif yang sesuai (tanpa kos tambahan kepada anda). Anda bersetuju untuk menerima bahawa dalam keadaan tersebut pemegang ATOL alternatif akan melaksanakan kewajipan tersebut dan anda bersetuju untuk membayar sebarang wang tertunggak untuk dibayar oleh anda di bawah kontrak anda kepada pemegang ATOL alternatif tersebut. Walau bagaimanapun, anda juga bersetuju bahawa dalam sesetengah kes adalah tidak mungkin untuk melantik pemegang ATOL alternatif, dalam hal ini anda berhak untuk membuat tuntutan di bawah skim ATOL (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan).

23. Jika kami atau pembekal yang dikenal pasti pada sijil ATOL anda tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang disenaraikan (atau alternatif yang sesuai, melalui pemegang ATOL alternatif atau sebaliknya) atas sebab ketaksolvenan, Pemegang Amanah Air Travel Trust boleh membuat pembayaran kepada (atau memberi manfaat kepada) anda di bawah skim ATOL. Anda bersetuju bahawa sebagai balasan untuk pembayaran atau faedah sedemikian, anda menyerahkan sepenuhnya kepada Pemegang Amanah tersebut apa-apa tuntutan yang anda ada atau mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan bukan peruntukan perkhidmatan, termasuk sebarang tuntutan terhadap kami, ejen pelancongan (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan). Anda juga bersetuju bahawa sebarang tuntutan sedemikian boleh diserahkan semula kepada badan lain jika badan lain itu telah membayar jumlah yang anda tuntut di bawah skim ATOL.

EU: Hak penumpang di bawah Peraturan EU 261/2004

24. Jika penerbangan anda ditangguhkan atau dibatalkan atau anda dinafikan menaiki pesawat, anda mungkin layak mendapat pampasan/bantuan di bawah Peraturan EU 261/2004 jika:

 • Anda terbang ke Kesatuan Eropah (EU)
 • Anda terbang keluar dari EU
 • Penerbangan anda disediakan oleh syarikat penerbangan EU

EU: Liabiliti syarikat penerbangan di bawah Peraturan EU 889/2002

25. Jika terdapat kemalangan yang berlaku dalam EU, Peraturan EU 889/2002 mungkin terpakai kepada anda.

EU: Hak orang kurang upaya dan orang kurang upaya pergerakan apabila melakukan perjalanan melalui udara di bawah Peraturan EU 1107/2006

26. Peraturan EU 1107/2006 memperuntukkan hak tertentu untuk orang yang kurang upaya atau kurang upaya pergerakan.

Cara Kami Beroperasi

27. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

F. Pengangkutan Peribadi dan Awam

F1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Pengangkutan Peribadi dan Awam.

F2. Hubungan kontrak

1. Apabila anda membuat pratempah Pengangkutan Peribadi atau Awam, Tempahan anda akan terus kepada Penyedia Perkhidmatan. Apabila anda menempah Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan, Tempahan anda akan bersama Pengagregat Pihak Ketiga. Dalam semua kes, Terma kami akan mengawal proses tempahan.

2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda dan Penyedia Perkhidmatan bersetuju untuk mematuhi Terma ini.

3. Pengangkutan Awam dan Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda akan diberikan Terma Penyedia Perkhidmatan semasa proses tempahan. Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma mereka dengan Terma kami, terma mereka akan digunakan.

4. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Dengan membuat Tempahan, anda mengesahkan bahawa anda:

 • telah membaca dan menerima terma Penyedia Perkhidmatan
 • bersetuju untuk menghubungi Penyedia Perkhidmatan terus tentang sebarang masalah yang berlaku
 • memahami bahawa Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab untuk mengatur dan menyediakan Pengangkutan Peribadi anda, memilih laluan, menetapkan harga dan menyediakan semua maklumat relevan
 • menerima bahawa kami hanya menyediakan platform tempahan (dikenali sebagai perkhidmatan API), dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang anda alami kerana apa-apa yang pemandu/Penyedia Perkhidmatan lakukan atau tidak lakukan.

Tidak semua Penyedia Perkhidmatan mempunyai terma mereka sendiri, tetapi anda dialu-alukan untuk menyemak semua terma yang kami diberikan.

F3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda membuat Tempahan anda, kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran anda (cth. nama, nombor telefon dan lokasi pengambilan anda).

3. Semua Pengangkutan Peribadi. Kami akan memberikan anda butiran hubungan Penyedia Perkhidmatan.

4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Kami akan memastikan Penyedia Perkhidmatan tahu saiz kenderaan yang anda minta.

5. Pengangkutan Awam. Kami akan memberi anda (atau memberitahu anda cara untuk mengambil) tiket anda.

F4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti menyemak maklumat Tempahan anda dengan teliti, dan memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (keperluan anda, maklumat hubungan, dsb.).

2. Anda mesti memastikan semua orang dalam kumpulan anda mematuhi Terma kami dan (jika berkenaan) terma Penyedia Perkhidmatan yang anda lihat dan terima semasa proses tempahan. Anda mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

 • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
 • Tempahan anda boleh dibatalkan
 • pemandu anda boleh enggan membawa anda.

3. Anda mesti ingat bahawa anggaran masa perjalanan tidak mengambil kira keadaan trafik.

4. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda mesti memastikan semua penumpang berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya.

5. Semua Pengangkutan Peribadi. Pada dan sekitar Waktu Pengambilan anda, telefon (nombor yang anda masukkan semasa anda membuat Tempahan anda) mesti dihidupkan dan boleh menerima panggilan/mesej sekiranya pemandu perlu menghubungi anda. Kami tidak dapat menjamin mereka akan dapat menghubungi anda melalui aplikasi pemesejan seperti WhatsApp atau Viber.

6. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Untuk sebarang pengambilan di lapangan terbang, anda mesti memberikan kami butiran penerbangan anda sekurang-kurangnya 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda supaya Penyedia Perkhidmatan anda boleh melaraskan Masa Pengambilan jika penerbangan anda ditangguhkan. Jika mereka tidak dapat menyediakan Pengangkutan Peribadi berikutan kelewatan atau pembatalan penerbangan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

7. Pengangkutan Awam. Anda mesti memastikan semua penumpang tiba tepat pada masanya, memberikan masa yang cukup untuk mengambil tiket jika perlu.

8. Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih untuk membuat Tempahan, dan mana-mana penumpang di bawah umur 18 tahun mesti ditemani orang dewasa yang bertanggungjawab.

9. Anda mesti memastikan tiada penumpang berkelakuan tidak wajar - cth. bersikap kasar atau melakukan sesuatu yang boleh membahayakan seseorang.

10. Anda mesti pastikan anda memilih Pengangkutan Awam/Peribadi yang sesuai (dari segi saiz kumpulan, jumlah bagasi, keperluan aksesibiliti, dll.).

F5. Harga dan pembayaran

1. Booking.com Transport Limited adalah pedagang rekod untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Harga termasuk sebarang tol, caj kesesakan, cukai dan surcaj puncak. Pembayaran diambil semasa membuat tempahan.

3. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Harga akan disahkan (dan pembayaran diambil) apabila pemandu anda menghantar anda. Harga mungkin berbeza daripada harga yang dianggarkan semasa anda menempah. Anda bertanggungjawab ke atas sebarang tol, caj kesesakan, cukai, surcaj puncak dan ganjaran.

4. Pengangkutan Awam. Pembayaran diambil apabila Tempahan anda disahkan. Sebelum berangkat, Penyedia Perkhidmatan mungkin perlu melihat tiket/e-tiket anda. Sila simpan tiket bersama anda pada setiap masa, atau anda mungkin perlu membayar sekali lagi.

5. Penyedia Perkhidmatan/pemandu tidak perlu bersetuju dengan sebarang perubahan pada Perjalanan yang anda minta secara peribadi. Jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj tambahan.

F6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

Pembatalan

1. Dalam kebanyakan kes...

 • Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda boleh membatalkan secara percuma sehingga 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda (2 jam dalam sesetengah kes - sila lihat pengesahan anda). Jika anda tidak membatalkan tepat pada masanya, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang.
 • Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa sebelum Masa Pengambilan anda, tetapi Penyedia Perkhidmatan boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda.
 • Pengangkutan Awam. Anda mungkin tidak akan layak mendapat pulangan wang setelah Tempahan anda disahkan. Jika rancangan anda berubah, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami untuk membincangkan sebarang pilihan yang mungkin tersedia.

2. Jika Penyedia Perkhidmatan anda mempunyai polisi pembatalan yang berbeza (yang anda akan lihat semasa membuat tempahan), polisi mereka akan digunakan.

3. Kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan dengan notis yang singkat atau tanpa notis - tetapi ini hanya akan berlaku dalam situasi yang sangat khusus. Sebagai contoh, jika:

 • Penyedia Perkhidmatan menjadi tak solven atau benar-benar tidak dapat memenuhi Tempahan anda – dalam hal ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatur pengangkutan alternatif (dan kami akan memberi pulangan wang sepenuhnya kepada anda jika kami tidak dapat melakukannya)
 • anda melanggar Terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan – dalam hal ini, anda tidak akan berhak mendapat sebarang pulangan wang.

Pindaan (perubahan) sebelum Perjalanan anda bermula

4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Emel pengesahan anda akan memberitahu anda berapa banyak notis yang anda perlu berikan (sebelum Waktu Pengambilan anda) untuk meminta sebarang perubahan pada Tempahan anda (seperti lokasi atau masa).

5. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Untuk menukar Tempahan anda, anda mungkin perlu membatalkannya (yang mungkin dikenakan caj pembatalan) dan membuat tempahan baharu.

6. Pengangkutan Awam. Anda tidak boleh menukar Tempahan anda setelah ia disahkan.

7. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (contohnya, jika terdapat mogok yang mengganggu perjalanan anda), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda kemudian memutuskan untuk membatalkan:

 • Sebarang Pengangkutan. Melainkan anda membatalkan kerana salah satu sebab dalam butiran seterusnya, anda berhak mendapat pulangan wang penuh (tidak kira berapa dekat tarikh perjalanan anda).
 • Sebarang Pengangkutan Peribadi. Jika pertukaran itu hanyalah pemandu baharu, Penyedia Perkhidmatan baharu atau kenderaan baharu (yang serupa), anda tidak akan layak mendapat pulangan wang (melainkan anda membatalkan dengan notis yang mencukupi).

Dalam kedua-dua cara ini, kami mahupun Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos yang mungkin anda tanggung (cth. pengangkutan alternatif atau bilik hotel).

Pulangan wang

8. Jika anda ingin memohon untuk pulangan wang, anda mesti berbuat demikian secara bertulis tidak lebih daripada 14 hari selepas Waktu Pengambilan anda.

9. Sebarang pulangan wang boleh mengambil masa hingga 5 hari bekerja untuk masuk ke dalam akaun anda.

10. Semua Pengangkutan Peribadi. Jika pemandu anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh memohon untuk pulangan wang dan kami akan menyiasat perkara ini untuk anda.

11. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda tidak akan layak mendapat pulangan wang jika Perjalanan anda tidak diteruskan seperti yang dirancang kerana:

 • pemandu/Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menghubungi anda
 • satu atau lebih penumpang tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya dan anda belum meminta Masa Pengambilan baharu
 • anda meminta perubahan yang tidak munasabah pada Masa Pengambilan atau Perjalanan
 • anda tidak memberitahu kami / Penyedia Perkhidmatan / pemandu tentang perubahan yang ingin anda lakukan
 • anda telah memberikan butiran yang salah semasa menempah Pengangkutan Peribadi anda (lokasi pengambilan, maklumat hubungan, bilangan orang, jumlah bagasi, dll.)
 • sesuatu yang dilakukan/tidak dilakukan oleh seorang atau lebih penumpang.

F7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Pengangkutan Peribadi Pratempah

1. Sila semak emel pengesahan anda untuk mengetahui berapa lama pemandu akan menunggu di lokasi pengambilan.

Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan

2. Pemandu mungkin tidak menunggu melebihi Masa Pengambilan - dan jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj kepada anda untuk masa menunggu. Jika anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh dikenakan caj pembatalan.

Bayaran pembaikan atau pembersihan

3. Jika ada yang perlu dibaiki atau dibersihkan kerana seseorang dalam kumpulan anda telah melakukan sesuatu yang tidak wajar atau melanggar terma ini, anda akan bertanggungjawab atas kos pembaikan/pembersihan.

Cara Kami Beroperasi

4. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

Kamus Booking.com

‘Akaun’ bermaksud akaun (dengan Booking.com atau Syarikat Kumpulan) yang anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan di Platform kami.

‘Penginapan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan tempat penginapan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian B, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan tempat penginapan).

‘Tarikan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan Tempat Tarikan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian C, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan Tempat Tarikan).

‘Perkhidmatan tempat tarikan’ termasuk, tetapi tidak terhad kepada, lawatan, muzium, tempat tarikan, aktiviti dan pengalaman.

‘Tempahan’ bermaksud tempahan Pengalaman Pelancongan di Platform kami sama ada anda membayarnya sekarang atau kemudian.

‘Booking.com’, ‘kami’ atau ‘kita’ bermaksud Booking.com B.V. (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau Booking.com Transport Limited (untuk sebarang perkhidmatan pengangkutan darat). Hubungan korporat

‘Pengesahan Tempahan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud emel pengesahan dan baucar yang kami hantar kepada anda, menerangkan butiran Tempahan anda.

‘Kredit Tunai’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda ‘pindahkan’ kepada Cara Pembayaran yang kami ada dalam fail untuk anda atau dimasukkan ke dalam kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

‘Kontrak Pengangkutan’ bermaksud kontrak antara anda dengan Penyedia Perkhidmatan yang berurusan dengan Penerbangan anda.

‘Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan. Terdapat ‘Kredit Tunai’ dan ‘Kredit Pelancongan’.

‘Rebat Tunai Kad Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh dipindahkan kepada kad kredit yang kami ada dalam fail untuk anda, tetapi tidak boleh digunakan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

‘Kadar Pertukaran Mata Wang’ bermaksud kadar yang kami gunakan untuk menukar mata wang; ini ialah Kadar Tempat Penutupan WM/Refinitiv, tetapi ini boleh berubah.

‘Tempahan Layak’ bermaksud Tempahan yang memenuhi kriteria untuk layak mendapat Reward.

‘Penerbangan’ bermaksud peruntukan penerbangan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian E, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat penerbangan).

‘Syarikat Kumpulan’ bermaksud ahli gabungan Booking.com – sama ada pegangan saham terus Booking.com atau sebahagian daripada kumpulan Booking Holdings Inc..

‘Kriteria Reward Individu’ bermaksud peraturan yang digunakan untuk Reward tertentu – sebagai tambahan kepada syarat umum ‘Reward, Kredit & Wallet’ (A13) di atas.

‘Kontrak Pengantaraan’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud kontrak antara anda dengan Pengagregat Pihak Ketiga, yang berurusan dengan cara mereka mengatur tiket Penerbangan anda (dan, dalam sesetengah kes, sebarang tambahan) dengan syarikat penerbangan atau syarikat lain.

‘Pemandu Utama’ bermaksud pemandu yang butirannya telah dimasukkan semasa proses tempahan – satu-satunya orang yang boleh menukar atau membatalkan Tempahan itu, atau membincangkannya dengan kami (melainkan mereka memberitahu kami mereka mencalonkan orang lain untuk melakukannya).

‘Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta apabila anda tiba di lokasi pengambilan (atau sebelumnya).

‘Perkhidmatan Kami’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud sistem penempahan sewaan kereta dalam talian kami, yang melaluinya Penyedia Perkhidmatan boleh menawarkan produk dan perkhidmatan mereka – dan anda boleh menempahnya.

‘Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri’ bermaksud pilihan pembayaran yang kadangkala kami tawarkan apabila Penyedia Perkhidmatan tidak menggunakan mata wang anda. Pilihan ini membolehkan anda membayar dalam mata wang anda.

‘Cara Pembayaran’ bermaksud cara (kad kredit, kad debit, akaun bank, PayPal, ApplePay, dll.) yang digunakan untuk membuat pembayaran atau pemindahan wang.

‘Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud proses pada permulaan Sewaan anda apabila anda memberikan ID dan dokumentasi lain yang diperlukan, bayar apa-apa bayaran dan tambahan lain, memasuki Perjanjian Sewaan, dan mengambil kereta anda.

‘Masa Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud tarikh dan masa (tempatan) anda perlu mengambil kereta anda, seperti yang dinyatakan dalam Pengesahan Tempahan anda.

‘Waktu Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud masa (tempatan) Pengangkutan Peribadi Pratempah akan tiba di lokasi pengambilan, atau apabila Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan benar-benar sampai ke lokasi pengambilan.

‘Platform’ bermaksud laman web/aplikasi di mana anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan, sama ada dimiliki atau diuruskan oleh Booking.com atau oleh ahli gabungan pihak ketiga.

‘Pengangkutan Peribadi Pratempah’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta sekurang-kurangnya 2 jam sebelum anda tiba di lokasi pengambilan.

‘Perjalanan Pengangkutan Peribadi’ bermaksud perjalanan pengangkutan peribadi seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

‘Pengangkutan Awam’ bermaksud kereta api, bas, trem dan lain-lain jenis pengangkutan awam.

‘Perjalanan Pengangkutan Awam’ bermaksud perjalanan pengangkutan awam seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

‘Sewaan’ (atau ‘Sewaan Kereta’) bermaksud peruntukan kereta oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian D, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat sewaan yang menyediakan kereta tersebut).

‘Perjanjian Sewaan’ bermaksud kontrak antara anda dan Penyedia Perkhidmatan yang anda tandatangani semasa Pengambilan. Anda akan diberikan ringkasan syarat utama semasa proses tempahan.

‘Reward’ bermaksud ganjaran yang anda dijanjikan. Dalam kebanyakan kes, Reward ialah Kredit Pelancongan, Kredit Tunai, Rebat Tunai Kad Kredit atau baucar untuk suatu jenis barang.

‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform, termasuk tetapi tidak terhad kepada: pemilik hotel atau tempat penginapan lain (untuk Tempahan ‘penginapan’), muzium atau taman (untuk Tempahan ‘tempat tarikan’), atau syarikat sewaan kereta atau syarikat penerbangan (untuk Tempahan ‘pengangkutan’).

‘Perkhidmatan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud peruntukan Perjalanan Pengangkutan Awam atau Perjalanan Pengangkutan Peribadi.

‘Terma’ bermaksud terma-terma perkhidmatan ini.

‘Pengagregat Pihak Ketiga’ bermaksud syarikat yang bertindak sama ada sebagai (a) perantara antara anda dan Penyedia Perkhidmatan atau (b) penjual semula Pengalaman Pelancongan.

‘Terma Pihak Ketiga’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud kedua-dua Kontrak Pengantaraan dan Kontrak Pengangkutan.

‘Kredit Pelancongan’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda berikan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan, tetapi tidak boleh ‘dipindahkan’.

‘Pengalaman Pelancongan’ bermaksud salah satu produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform.

‘Bayaran Pendahuluan’ bermaksud pembayaran yang anda buat apabila anda menempah produk atau perkhidmatan (bukan semasa anda benar-benar menggunakannya).

‘Wallet’ bermaksud papan pemuka dalam Akaun anda yang menunjukkan Reward, Kredit dan insentif anda yang lain.

VERSI: 1.0

TARIKH: 14 Februari 2022

Kami akan mengemas kini terma-terma perkhidmatan ini secara berkala (sekali atau dua kali setiap tahun).

Untuk tempahan yang dibuat sebelum 14 Februari 2022

 • Kandungan

  Kod Amalan Baik

  Misi kami adalah untuk memperkuasakan orang untuk menerokai dunia. dengan menawarkan tempat terbaik di dunia dan tempat dan tarikan terhebat di dunia untuk dikunjungi dengan cara yang paling mudah. Untuk mencapai matlamat ini, kami akan mengikuti amalan hidup berikut:

  • Kami mengambil berat tentang anda: dan oleh itu menawarkan Platform dan khidmat pelanggan kami dalam 40+ bahasa
  • Kami membawa dan membenarkan anda untuk mengalami: 1.5+ juta penginapan dari yang mewah hinggalah ke apa saja yang memenuhi keperluan anda untuk penginapan seterunsya di hotel, motel, asrama, penginapan dan sarapan, dll. di mana saja di dunia.
  • Kami membawa dan membenarkan anda untuk menerokai tempat tarikan dan Penyedia Perjalanan yang lain
  • Kami boleh mempermudahkan sebarang pembayaran bagi caj (kemasukan), pembelian penyewaan untuk sebarang produk dan perkhidmatan Perjalanan yang menggunakan khidmat pembayaran
  • Kami bantu anda (24/7): Pusat khidmat pelanggan kami sentiasa di sini untuk membantu anda 24-7-365-40+
  • Kami mendengar anda: Platform kami adalah produk apa yang ANDA (pengguna) lebih suka dan dapati paling mudah apabila menggunakan perkhidmatan kami
  • Kami mendengar anda: kami memaparkan reviu yang tidak ditapis (oleh pelanggan yang telah benar-benar menginap)
  • Kami menjanjikan anda laman web yang bermaklumat dan mesra pada pengguna dan menjamin harga terbaik yang tersedia.
  • Kami Padankan Harga

  Pengenalan Terma dan Syarat

  Terma-terma dan syarat-syarat ini, boleh dipinda dari semasa ke semasa, terpakai untuk semua perkhidmatan secara langsung atau tidak langsung (menerusi pengedar) yang disediakan online, melalui sebarang telefon mobile, emel atau dengan telefon. Dengan mengakses, melayari dan menggunakan laman web (mobile) kami atau app menerusi sebarang platform (bermula dari sini dikenali dengan kolektif sebagai “Platform”) dan/atau dengan menyelesaikan tempahan, anda mengakui dan bersetuju telah membaca, memahami dan menyetujui terma-terma dan syarat-syarat yang diletakkan di bawah (termasuk penyata privasi).

  Halaman-halaman ini, isi kandungan dan infrastruktur halaman, perkhidmatan tempahan penginapan online (termasuk khidmat pembayaran yang dipermudahkan) yang disediakan oleh kami di halaman-halaman ini dan menerusi laman web dimiliki, dioperasi dan disediakan oleh Booking.com B.V., dan disediakan untuk kegunaan peribadi anda, kegunaan bukan komersil (B2C) sahaja, tertakluk pada terma dan syarat yang dinyatakan di bawah. Hubungan yang kami ada dengan Penyedia Perjalanan ditadbir oleh terma dan syarat yang berasingan yang mengawal hubungan komersil (B2B) yang kami ada dengan setiap Penyedia Perjalanan ini. Setiap Penyedia Perjalanan bertindak secara profesional dengan menggunakan Booking.com apabila membuat produk dan/atau perkhidmatannya tersedia di atau melalui Booking.com (kedua-dua hubungan perniagaan untuk perniagaan ("B2B") dan/atau perniagaan-ke-pengguna ("B2C")). Harap maklum bahawa Penyedia Perjalanan mungkin ada, mengisytiharkan yang berkenaan dan/atau memerlukan (penerimaan) - sebagai tambahan kepada polisi dan cetakan halus seperti yang dinyatakan di laman web, terma dan syarat (penghantaran/pengangkutan/penggunaan) mereka sendiri dan peraturan untuk penggunaan, akses dan penyempurnaan Perjalanan (yang mungkin termasuk penafian tertentu dan batasan liabiliti).

  Definisi

  "Booking.com", "kami" atau "kita" bermaksud Booking.com BV, sebuah syarikat liabiliti terhad yang diperbadankan di bawah undang-undang Belanda, dan mempunyai alamat berdaftar di Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Belanda. "Platform" bermaksud laman web (mobile) dan app yang disediakan Perkhidmatan Perjalanan dimiliki, dikawal, diuruskan, diselenggara dan/atau dihoskan oleh Booking.com. "Perjalanan" bermaksud pelbagai produk dan perkhidmatan perjalanan yang berlainan yang boleh dipesan, diperoleh, dibeli, dibayar, disewa, disediakan, dikhaskan, digabungkan atau disiapkan oleh anda dari Penyedia Perjalanan.

  "Penyedia Perjalanan" bermaksud penyedia penginapan (contohnya hotel, motel, apartmen, penginapan & sarapan, tuan rumah), tarikan (misalnya taman tema, muzium, lawatan bersiar-siar), penyedia pengangkutan (contohnya penyewaan kereta, pelayaran, kereta api, shuttle lapangan terbang, lawatan bas, shuttle), pengendali pelancongan, insurans perjalanan, dan sebarang perjalanan atau produk atau perkhidmatan lain yang berkaitan dari semasa ke semasa yang tersedia untuk Tempahan Perjalanan di Platform (sama ada B2B atau B2C).

  "Perkhidmatan Perjalanan" bermaksud perkhidmatan pembayaran (yang dipermudahkan) atau tempahan online yang dibeli atau dibenarkan oleh Booking.com berhubung dengan pelbagai produk dan perkhidmatan dari semasa ke semasa yang disediakan oleh Penyedia Perjalanan di Platform.

  "Tempahan Perjalanan" bermakna proses tempahan, pembelian atau pembayaran untuk Perjalanan.

  1. Skop dan ciri-ciri Perkhidmatan kami

  Menerusi Platform ini, kami (Booking.com B.V. dan affiliate rakan niaga (pengedaran)) menyediakan platform online di mana semua Penyedia Lawatan boleh mengiklankan, memasarkan, menjual, mempromosikan dan/atau menawarkan (sebagaimana yang berkenaan) produk dan perkhidmatan mereka untuk pesanan, pembelian, tempahan, sewa, dan melalui mana pengunjung Platform yang relevan dapat menemui, mencari, membandingkan, dan membuat pesanan, tempahan, pembelian atau pembayaran (iaitu Perkhidmatan Lawatan). Dengan menggunakan Perkhidmatan Lawatan (contohnya dengan membuat Tempahan Lawatan melalui Perkhidmatan Lawatan), anda memasuki hubungan kontrak langsung (sah mengikat) dengan Penyedia Lawatan yang anda membuat tempahan atau membeli produk atau perkhidmatan (seperti yang terpakai). Dari titik di mana anda membuat Tempahan Lawatan anda, kami bertindak semata-mata sebagai perantara diantara anda dan Penyedia Lawatan. Kami menghantar butiran yang relevan mengenai Tempahan Lawatan anda kepada Penyedia Lawatan yang berkaitan dan menghantar anda emel pengesahan untuk dan bagi pihak Penyedia Lawatan. Booking.com tidak (menjual), menyewakan, menawarkan sebarang produk atau khidmat (pelancongan).

  Untuk pelanggan di Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"), Switzerland dan United Kingdom, perkara berikut terpakai. Berdasarkan pengisytiharan diri, kami meminta Penyedia Lawatan secara global untuk menyatakan kepada kami jika mereka – dalam konteks undang-undang pengguna EU – bertindak sebagai hos peribadi (bukan pedagang) dan bukan sebagai hos profesional (pedagang). Jika Penyedia Lawatan menyatakan kepada kami bahawa ia bertindak sebagai hos peribadi (atau tidak menyatakan apa-apa kepada kami dalam hal ini tetapi berdasarkan maklumat yang tersedia kepada kami ia tidak dapat dikategorikan dengan jelas sebagai hos profesional), Penyedia Lawatan tersebut diberikan label di laman hasil carian sebagai "diuruskan oleh hos peribadi" dan penjelasan berikut disertakan:

  "Penginapan ini diuruskan oleh hos peribadi. Undang-undang pengguna EU yang berkaitan dengan hos profesional mungkin tidak terpakai. Hos yang telah mendaftar dengan Booking.com sebagai hos peribadi adalah pihak yang menyewakan tempat penginapan mereka untuk tujuan di luar dagangan, bisnes atau profesion mereka. Mereka bukanlah pedagang (seperti rangkaian hotel global) secara rasmi. Lantas, ia tidak berada di bawah undang-undang perlindungan pengguna yang sama di bawah undang-undang EU. Namun demikian, tak perlu bimbang, Booking.com menyediakan khidmat pelanggan yang sama bagi semua penginapan. Ini tidak bermakna penginapan atau pengalaman anda berbeza jika anda tempah dengan hos profesional."

  Penyedia Lawatan yang tidak mempunyai label hos peribadi di Platform kami – untuk pengetahuan terbaik kami – adalah hos profesional di bawah undang-undang pengguna EU. Kelayakan bagi ‘hos peribadi’ hanya relevan untuk tujuan undang-undang pengguna EU dan tidak mempunyai kaitan dengan tujuan cukai, termasuk VAT atau mana-mana cukai serupa yang lain secara tidak langsung yang dikenakan dengan merujuk kepada nilai tambah, atau jualan dan/atau penggunaan.

  Apabila memberikan Perkhidmatan Perjalanan kami, maklumat yang kami dedahkan adalah berdasarkan maklumat yang diberikan kepada kami oleh Penyedia Perjalanan. Oleh itu, Penyedia Perjalanan yang memasarkan dan mempromosikan Perjalanan mereka di Platform diberikan akses kepada sistem dan ekstranet kami di mana mereka bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemas kini harga/ketersediaan/polisi dan syarat dan maklumat lain yang dipaparkan di Platform kami. Walaupun kami akan menggunakan kemahiran dan penjagaan yang munasabah dalam melaksanakan Perkhidmatan Perjalanan kami, kami tidak akan mengesahkan jika, dan tidak dapat menjamin bahawa, semua maklumat adalah tepat, lengkap atau betul, dan kami juga tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesalahan (termasuk kesilapan manifesto dan tipografi), apa-apa gangguan (sama ada disebabkan oleh kerosakan, pembaikan, peningkatan atau penyelenggaraan Platform atau sebaliknya), maklumat yang tidak tepat, mengelirukan atau tidak benar atau maklumat yang tidak disampaikan. Setiap Penyedia Perjalanan tetap bertanggungjawab pada setiap masa untuk ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan maklumat (deskriptif) (termasuk kadar/yuran/harga, polisi & syarat dan ketersediaan) yang dipaparkan di Platform kami. Platform kami tidak dianggap sebagai cadangan atau pengesahan kualiti, tahap perkhidmatan, kelayakan atau penarafan atau penilaian (bintang), jenis penginapan bagi mana-mana Penyedia Perjalanan (atau kemudahan, tempat, kenderaan, produk atau perkhidmatan (utama atau sampingan)) disediakan, melainkan jika ditunjukkan atau dinyatakan sebaliknya secara jelas.

  Perkhidmatan Perjalanan kami disediakan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersil. Oleh itu, anda tidak dibenarkan menjual semula, deep-link, menggunakan, menyalin, mengawasi (e.g. spider, scrape), mempamer, muat turun atau mengeluarkan semula sebarang kandungan atau maklumat, sofwe, tempahan, tiket, produk atau perkhidmatan yang disediakan di Platform kami untuk sebarang aktiviti atau tujuan komersil dan persaingan.

  2. Harga, Kami Padankan Harga dan tawaran dimudahkan oleh syarikat rakan niaga

  Harga seperti yang ditawarkan oleh Penyedia Perjalanan di Platform kami adalah sangat kompetitif. Semua harga bagi Perjalanan anda dipaparkan termasuk VAT/cukai jualan dan semua cukai lain (tertakluk kepada perubahan cukai tersebut) dan caj, melainkan dinyatakan secara berlainan di Platform atau emel/tiket pengesahan kami. Harga tiket adalah untuk setiap orang atau kumpulan dan tertakluk kepada kesahihan atau tamat tempoh seperti yang dinyatakan dalam tiket, jika berkenaan. Yuran dan cukai yang dikenakan (termasuk cukai pelancong/bandar) boleh dikenakan oleh Penyedia Perjalanan sekiranya berlakunya ketidakmunculan atau pembatalan.

  Adakalanya harga lebih murah disediakan di Platform kami untuk penginapan, produk atau khidmat tertentu. Namun, harga yang disediakan oleh Penyedia Perjalanan mungkin mempuyai sekatan serta syarat-syarat istimewa, contohnya dari segi tidak boleh dibatalkan dan tanpa pulangan wang. Sila periksa syarat dan butiran produk, khidmat dan tempahan untuk syarat-syarat sebegini sebelum membuat tempahan.

  Kami inginkan anda membayar harga terendah untuk produk dan khidmat pilihan anda. Jika anda mendapati bahawa penginapan pilihan anda yang ditempah melalui Platform, dengan syarat-syarat Perjalanan yang sama, dengan kadar harga yang lebih rendah di Internet selepas anda membuat tempahan menerusi kami, kami akan memadankan perbezaan antara kadar harga kami dan kadar yang lebih rendah di bawah terma-terma dan syarat-syarat Jaminan Harga Terbaik. Janjian Jaminan Harga Terbaik kami tidak digunakan untuk produk dan khidmat yang tidak berkenaan dengan penginapan.

  Penukaran mata wang adalah untuk tujuan memberi maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai tepat dan masa-nyata; kadar penukaran nyata mungkin berbeza.

  Ralat dan kesilapan yang ketara (termasuk kesilapan dalam percetakan) adalah terpelihara.

  Semua tawaran khas dan promosi telah dipaparkan sedemikian. Sekiranya ia tidak dilabelkan sedemikian, anda tidak dapat memperoleh apa-apa hak sekiranya berlaku kesalahan atau kesilapan yang jelas.

  Tawaran rakan niaga

  Booking.com boleh memaparkan tawaran yang tidak dibekalkan terus daripada Penyedia Lawatan, tetapi dimudahkan oleh syarikat rakan niaga Booking.com, seperti platform lain (Tawaran rakan niaga). Tawaran rakan niaga akan dipaparkan dan dibezakan dengan jelas daripada tawaran biasa yang dibekalkan secara terus daripada Penyedia Lawatan dan mempunyai syarat khas berikut, kecuali dinyatakan sebaliknya di Platform kami:

  • Polisi harga: seperti yang dipaparkan di Platform kami.
  • Bayar terlebih dahulu: Anda akan membuat bayaran secara selamat dengan Booking.com semasa proses tempahan.
  • Tiada pengubahsuaian: Sebaik saja tempahan anda dilengkapkan, anda tidak boleh buat sebarang perubahan pada butiran peribadi atau tempahan anda. Permintaan boleh dibuat secara terus dengan pihak penginapan tetapi ia tidak terjamin.
  • Tidak boleh digabungkan dengan tawaran lain: Promosi, insentif dan reward lain tidak layak untuk digunakan bagi tempahan sedemikian.
  • Tiada reviu tetamu: Anda tidak boleh tinggalkan reviu tetamu di Platform kami.

  3. Privasi

  Booking.com menghormati privasi anda. Sila lihat polisi privasi dan kuki untuk maklumat lanjut.

  4. Percuma untuk pelanggan, hanya Penyedia Perjalanan yang bayar!

  Melainkan dinyatakan sebaliknya, perkhidmatan kami adalah percuma untuk pelanggan kerana tidak seperti kebanyakan pihak lain, kami tidak akan mengenakan bayaran untuk Perkhidmatan Perjalanan kami atau sebarang bayaran tambahan (bagi tempahan) pada kadarnya. Anda akan bayar Penyedia Perjalanan jumlah yang relevan seperti yang dinyatakan dalam Tempahan Perjalanan (dan juga - tidak termasuk dalam harga - cukai, levi dan caj yang berkaitan (jika berkenaan)).

  Penyedia Perjalanan membayar komisen (peratusan yang kecil dari harga produk (cth. harga bilik)) kepada Booking.com selepas tetamu telah menggunakan khidmat atau produk Penyedia Perjalanan (cth. selepas tetamu telah menginap (dan bayar) penginapan). Penyedia Perjalanan boleh meningkatkan kedudukan mereka dengan meningkatkan komisen mereka (Visibility Booster). Penggunaan Visibility Booster (dengan meningkatkan komisen untuk kedudukan yang lebih baik) adalah pada setiap budi bicara Penyedia Perjalanan dan boleh digunakan dari semasa ke semasa dan produk kepada produk yang ditawarkan. Algoritma kedudukan akan meningkatkan peningkatan komisen apabila menentukan Kedudukan Lalai. Rakan Niaga PIlihan membayar komisen yang lebih tinggi untuk kedudukan yang lebih baik.

  Hanya Penyedia Perjalanan yang mempunyai hubungan komersial dengan Booking.com (melalui perjanjian) akan disediakan di Platform (untuk promosi produk B2B dan/atau B2C mereka). Booking.com bukan platform terbuka (seperti Amazon atau eBay) di mana pengguna akhir dapat membuat produk mereka tersedia (tiada platform C2C); Booking.com tidak membenarkan pihak yang tidak profesional menawarkan atau menjual produk mereka di, atau melalui Booking.com.

  5. Kad kredit atau pemindahan bank

  Sekiranya berkenaan dan tersedia, Penyedia Perjalanan tertentu menawarkan peluang untuk Tempahan Perjalanan dibayar (keseluruhannya atau sebahagiannya dan seperti yang dikehendaki di bawah polisi pembayaran Penyedia Penginapan) kepada Penyedia Perjalanan semasa proses Tempahan Perjalanan melalui pembayaran secara online yang selamat (semua setakat yang ditawarkan dan disokong oleh bank anda). Untuk produk dan perkhidmatan tertentu, Booking.com memudahkan (melalui pemproses pembayaran pihak ketiga) pembayaran produk atau perkhidmatan yang berkaitan (iaitu perkhidmatan pemudahan pembayaran) pada pemilihan Penyedia Perjalanan (Booking.com tidak bertindak atau beroperasi sebagai pedagang rekod). Pembayaran diproses dengan selamat dari kad kredit/debit atau akaun bank anda ke akaun bank Penyedia Perjalanan melalui pemproses pembayaran pihak ketiga. Apa-apa pembayaran yang dipermudahkan kepada Penyedia Perjalanan dengan cara ini akan, dalam setiap kes, membentuk pembayaran (sebahagian daripada) harga tempahan oleh anda tentang produk atau perkhidmatan yang berkaitan dalam penyelesaian akhir (bevrijdende betaling) seperti (separa) yang kena dibayar dan harga yang perlu dibayar dan anda tidak boleh menuntut semula wang berbayar tersebut.

  Booking.com BV menggunakan khidmat Agoda Company Pte Ltd (dan berdasarkan lokasi anda, affiliate yang berkaitan (seperti Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd. untuk Malaysia)) bagi pengendalian dan pemprosesan transaksi pembayaran, termasuk sokongan pelanggan untuk isu-isu yang berkaitan dengan pembayaran seperti pertikaian bagi pengurusan, pulangan wang, pembatalan dan undang-undang bagi pengguna tempatan, jika berkenaan. Bagi kadar (tanpa pulangan wang) yang tertentu atau tawaran istimewa, harap maklum bahawa Penyedia Lawatan mungkin memerlukan bayaran dibuat dahulu dengan pemindahan kawat (jika ada) atau dengan kad kredit, dan oleh itu kad kredit anda mungkin akan dikenakan pra-kebenaran atau caj (kadangkala tanpa sebarang pilihan untuk pulangan wang) setelah membuat Tempahan Lawatan. Sila semak butiran (tempahan) produk atau khidmat pilihan anda dengan teliti untuk apa-apa syarat sebelum membuat Tempahan Lawatan anda. Anda tidak akan memegang Booking.com bertanggungjawab terhadap sebarang caj (yang dibenarkan (yang dinyatakan) yang tidak dibenarkan atau salah) oleh Penyedia Lawatan dan tidak (menuntut) sebarang jumlah untuk sebarang caj yang sah atau dibenarkan oleh Penyedia Lawatan (termasuk kadar prabayar, ketidakmunculan, dan kos pembatalan yang dikenakan) pada kad kredit anda.

  Sekiranya berlaku penipuan kad kredit atau penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga bagi kad kredit anda, kebanyakan bank dan syarikat kad kredit menanggung risiko dan menampung semua caj yang akibat penipuan atau penyalahgunaan seperti demikian, yang kadang-kadang tertakluk pada pemotongan (biasanya ditetapkan pada EUR 50 (atau setara dalam mata wang tempatan anda)). Sekiranya syarikat kad kredit atau bank anda mengenakan caj pemotongan daripada anda kerana transaksi yang tidak sah dan disebabkan tempahan yang dibuat melalui Platform kami, kami akan membayar anda untuk pemotongan ini, sebanyak jumlah agregat EUR 50 (atau yang bersamaan dengan mata wang tempatan anda). Untuk menanggung rugi anda, sila pastikan anda melaporkan penipuan ini kepada penyedia kad kredit anda (mengikut peraturan dan prosedur pelaporan) dan hubungi kami dengan segera. Sila berikan kami bukti pemotongan yang dikenakan (cth. polisi syarikat kad kredit). Bayaran ganti rugi ini hanya terpakai untuk tempahan kad kredit yang dibuat menggunakan server selamat Booking.com dan penggunaan kad kredit anda yang tidak sah dan diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian kami dan tanpa kesalahan anda sendiri semasa menggunakan server yang selamat.

  6. Prabayaran, pembatalan, ketidakmunculan dan cetakan halus

  Dengan membuat tempahan dengan Penyedia Perjalanan, anda menerima dan bersetuju dengan polisi Penyedia Perjalanan tentang pembatalan dan ketidakmunculan, dan kepada sebarang terma dan syarat tambahan (penghantaran) Penyedia Perjalanan yang boleh dikenakan semasa lawatan atau sepanjang penginapan anda (termasuk cetakan halus Penyedia Perjalanan yang disediakan di Platform kami dan peraturan Penyedia Perjalanan), termasuk perkhidmatan yang diberikan dan/atau produk yang ditawarkan oleh Penyedia Perjalanan. Terma dan syarat penghantaran/pembelian/penggunaan/pembawaan boleh didapati dari Penyedia Perjalanan yang relevan. Polisi Penyedia Perjalanan yang umum tentang pembatalan dan ketidakmunculan disediakan di Platform kami di halaman maklumat Penyedia Perjalanan, sewaktu prosedur tempahan dan dalam emel pengesahan atau tiket (jika berkenaan). Sila maklum bahawa kadar harga, caj atau tawaran istimewa yang tertentu tidak layak untuk pembatalan, pulangan wang dan penukaran. Cukai bandar/pelancong mungkin dikenakan oleh Penyedia Perjalanan jika berlaku ketidakmunculan atau pembatalan berbayar. Sila periksa butiran (tempahan) bagi produk atau khidmat untuk syarat-syarat sebegini sebelum membuat tempahan. Harap maklum bahawa Tempahan Perjalanan yang memerlukan prabayaran atau prabayaran (keseluruhannya atau sebahagiannya) boleh dibatalkan (tanpa notis terlebih dahulu daripada lalai atau amaran) setakat (baki) jumlah yang berkaitan tidak boleh dikutip sepenuhnya pada tarikh bayaran atau yang berkenaan sejajar dengan polisi pembayaran Penyedia Perjalanan dan tempahan. Polisi-polisi pembatalan dan prabayaran mungkin berbeza mengikut setiap segmen, produk atau khidmat setiap Perjalanan. Sila baca cetakan halus (di bawah perjalanan atau di bahagian bawah setiap halaman Penyedia Perjalanan di Platform kami) dan maklumat penting dalam pengesahan anda untuk polisi tambahan sebagaimana yang digunakan oleh Penyedia Perjalanan (contohnya berkenaan dengan syarat umur, deposit jaminan, suplemen pembatalan/tiada pembatalan bagi tempahan berkumpulan, katil tambahan/tiada sarapan percuma, haiwan peliharaan/kad diterima). Bayaran lewat, bank salah, butiran debit atau kredit, kad kredit/debit tidak sah atau dana yang tidak mencukupi adalah risiko anda dan akaun anda sendiri dan anda tidak layak untuk sebarang bayaran balik jumlah prabayar (tanpa pulangan) kecuali Penyedia Perjalanan bersetuju atau membenarkannya di bawah polisi (pra)bayaran dan pembatalan.

  Jika anda ingin menyemak, mengubah atau membatalkan Tempahan Perjalanan anda, sila rujuk kembali ke emel pengesahan. Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin akan dikenakan bayaran untuk pembatalan anda menurut pembatalan Penyedia Perjalanan ini, (pra) pembayaran dan polisi tidak hadir atau tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik apa-apa (pra) jumlah yang dibayar. Kami mengesyorkan anda membaca pembatalan, (pra) pembayaran dan dasar tidak menunjukkan pembekal penginapan dengan teliti sebelum membuat tempahan anda. Jangan lupa untuk membuat bayaran lanjut tepat pada masa yang diperlukan untuk tempahan yang berkaitan.

  Jika waktu ketibaan anda lambat atau tertunda pada tarikh daftar masuk atau anda tiba pada hari berikutnya, pastikan anda berkomunikasi (tepat pada masanya/segera) dengan Penyedia Perjalanan supaya mereka tahu apa untuk diharapkan untuk mengelakkan pembatalan Perjalanan (Tempahan) atau caj bagi ketidakmunculan. Khidmat pelanggan kami boleh membantu anda jika perlu untuk maklumkan Penyedia Perjalanan. Booking.com tidak menerima sebarang liabiliti atau bertanggungjawab ke atas ketibaan yang tertunda atau sebarang pembatalan atau caj ketidakmunculan oleh Penyedia Perjalanan.

  7. Perhubungan dan komunikasi (selanjutnya)

  Dengan melengkapkan Tempahan Perjalanan, anda bersetuju untuk menerima (i) emel yang kami hantar kepada anda sejurus sebelum tarikh ketibaan anda, memberi anda maklumat mengenai destinasi anda dan memberi anda maklumat dan tawaran tertentu (termasuk tawaran pihak ketiga yang anda sendiri telah pilih untuk dapatkan maklumat ini) yang berkaitan dengan (Tempahan) Perjalanan dan destinasi anda, (ii) emel selepas ketibaan untuk menilai (pengalaman anda dengan) Penyedia Perjalanan dan Perkhidmatan Perjalanan, dan (iii) hantar kepada anda serta-merta selepas anda menginap, menjemput anda untuk melengkapkan borang reviu tetamu kami. Lihat polisi privasi dan kuki kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menghubungi anda.

  Booking.com menafikan sebarang liabiliti ataupun tanggungjawab untuk sebarang komunikasi oleh atau dengan Penyedia Perjalanan di atau melalui platform ini. Anda tidak mempunyai hak dari sebarang permintaan, ataupun komunikasi dengan Penyedia Perjalanan atau (dalam sebarang bentuk) akuan penerimaan sebarang perhubungan atau permintaan. Booking.com tidak boleh menjamin sebarang permintaan ataupun komunikasi yang akan (dengan sewajarnya dan tepat pada masanya) diterima/dibaca oleh, dipatuhi, dilaksanakan atau diterima oleh Penyedia Perjalanan.

  Untuk pastikan anda lengkapkan dan jamin Tempahan Perjalanan anda, anda harus menggunakan alamat emel yang betul. Kami tidak bertanggungjawab atas, ataupun untuk (dan tidak wajib untuk sahkan) sebarang alamat emel yang salah dieja ataupun yang salah ataupun nombor telefon atau nombor kad kredit yang salah.

  Sebarang tuntutan atau aduan terhadap Booking.com atau tentang Khidmat Perjalanan harus dikemukakan dengan segera, tetapi sebaik-baiknya dalam masa 30 hari selepas hari yang ditetapkan untuk menerima produk atau khidmat (cth. tarikh daftar keluar). Sebarang tuntutan atau aduan yang dihantar selepas tempoh 30 hari mungkin boleh ditolak dan pihak yang menuntut akan kehilangan hak untuk mendapat sebarang pampasan (kerosakan atau kos).

  Oleh kerana maklumat yang berterusan dan pelarasan kadar dan ketersediaan, kami mencadangkan untuk membuat screenshot apabila membuat tempahan untuk menyokong kedudukan anda (jika diperlukan).

  8. Kedudukan, program pilihan, bintang dan reviu tetamu

  Kami menyasarkan untuk memaparkan hasil carian yang relevan untuk anda, dengan memberikan penarafan lalai (default ranking) Penyedia Perjalanan di Platform kami. Anda boleh scroll melalui penarafan lalai ini, menggunakan penapis dan susun mengikut turutan penarafan alternatif dan dengan itu, mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi penyampaian hasil carian bagi menerima turutan penarafan berdasarkan kriteria lain. Kami menggunakan beberapa algoritma untuk menghasilkan keputusan penarafan lalai. Proses ini sentiasa diperhalusi.

  Booking.com telah mengenal pasti parameter berikut sebagai yang paling berkolerasi dengan anda bagi menemukan Penyedia Lawatan yang sesuai dan dengan itu, mengutamakan parameter tersebut dalam algoritma (parameter utama): sejarah carian peribadi anda, kadar 'klik lalu' dari laman carian ke laman hotel ("CTR"), bilangan tempahan yang berkaitan dengan jumlah lawatan ke laman Penyedia Perjalanan di Platform ("Pertukaran"), tempahan kasar (termasuk pembatalan) dan bersih (tidak termasuk pembatalan) bagi Penyedia Perjalanan. Pertukaran dan CTR mungkin terjejas oleh pelbagai (berdiri sendiri) faktor, termasuk skor reviu (kedua-dua skor dan komponen yang beragregat), ketersediaan, polisi, harga (kompetitif), kualiti kandungan dan ciri-ciri tertentu bagi Penyedia Perjalanan. Peratusan komisen yang dibayar oleh Penyedia Perjalanan atau manfaat lain kepada kami (cth. melalui pengaturan komersial dengan Penyedia Perjalanan atau rakan niaga strategik) juga boleh memberi kesan kepada penarafan lalai serta rekod Penyedia Perjalanan dalam pembayaran tepat pada masanya. Penyedia Perjalanan juga dapat mempengaruhi penarafannya dengan mengambil bahagian dalam program tertentu - yang boleh dikemas kini dari semasa ke semasa - seperti program Genius, tawaran-tawaran, Program Rakan Niaga Pilihan dan 'visibility booster' (Program Rakan Niaga Pilihan dan 'visibility booster' melibatkan Penyedia Perjalanan membayar komisen lebih tinggi kepada kami).

  Taraf bintang penginapan yang dipaparkan di Booking.com tidak ditentukan oleh Booking.com. Pihak penginapan menetapkan taraf bintang tersendiri atau ia ditentukan oleh penyedia penarafan bintang bebas (objektif) pihak ketiga. Tawaran yang ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang (rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah) yang disediakan penyedia kepada Booking.com. Bergantung kepada peraturan (setempat), klasifikasi bintang diperuntukkan sama ada menerusi pihak ketiga (bebas), contohnya organisasi penarafan hotel (rasmi) atau berdasarkan pada pendapat penyedia penginapan itu sendiri, tanpa mengira kriteria objektif. Booking.com tidak mengenakan kewajipan rasmi terhadap penilaian taraf bintang dan tidak menyemaknya. Secara keseluruhan, klasifikasi bintang memberi gambaran bagaimana penginapan itu dibandingkan dengan keperluan undang-undang (jika berkenaan) atau, jika tidak dikawal selia, piawaian sektor atau (adat) industri dari segi harga, kemudahan dan perkhidmatan yang tersedia (keperluan dan piawaian ini boleh berbeza antara negara dan organisasi yang berlainan).

  Untuk mempermudahkan bagi pelanggan mencari padanan yang sesuai dengan pilihan pelancongan mereka, Booking.com boleh menetapkan penilaian kualiti, yang ditentukan oleh Booking.com dan dipaparkan sebagai kotak kuning, untuk tempat penginapan tertentu. Untuk menentukan set yang setanding, penilaian kualiti tersebut adalah berdasarkan banyak (400+) cir-ciri yang dapat dibahagikan kepada 5 kategori utama: (i) kemudahan/kemudahan bilik/perkhidmatan yang ditawarkan oleh penginapan di Booking.com, (ii) konfigurasi penginapan seperti saiz unit, jumlah bilik dan penghunian, (iii) jumlah dan kualiti gambar yang dimuat naik oleh tempat penginapan, (iv) skor reviu tetamu secara purata serta beberapa subskor, contohnya kebersihan, kerana ia terbukti sangat membantu pelanggan dalam menilai kualiti bagi penginapan tertentu dan (v) sejarah data tempahan tanpa nama dan gabungan (contohnya, untuk berikan penilaian bintang bagi penginapan yang ditempah). Kami menggunakan berbilang ciri-ciri ini untuk mendapatkan corak statistik. Berdasarkan input ini, analisis berasaskan pembelajaran mesin dilakukan dan telah menghasilkan penilaian kualiti (antara 1-5, dipaparkan dengan menggunakan 1-5 kotak kuning di sebelah nama penginapan) yang dikira secara automatik dan diberikan kepada penginapan.

  Hanya pelanggan yang telah menginap di Penginapan tersebut akan dijemput oleh Booking.com untuk memberi komen mengenai penginapan mereka di penginapan yang berkaitan dan memberikan skor untuk aspek tertentu bagi penginapan mereka atau mungkin menerima permintaan penilaian semasa mereka menginap. Reviu tetamu yang lengkap (termasuk penilaian yang dihantar semasa anda menginap) mungkin (a) dimuat naik ke halaman maklumat Penyedia Perjalanan yang berkaitan di Platform kami dengan tujuan untuk memberitahu pelanggan (akan datang) pendapat anda tentang (tahap) perkhidmatan dan kualiti Penyedia Lawatan, dan (b) (keseluruhannya atau sebahagiannya) yang digunakan dan ditempatkan oleh Booking.com mengikut budi bicara mutlaknya (misalnya untuk pemasaran, promosi, atau penambahbaikan perkhidmatan kami) di Platform kami atau platform media sosial, surat berita, promosi istimewa, app atau channel lain yang dimiliki, dihoskan, digunakan, atau dikawal oleh Booking.com dan rakan niaga kami. Untuk menawarkan dan mengekalkan reviu terbaru (dan relevan), reviu hanya boleh dihantar dalam tempoh masa yang terhad (3 bulan) selepas anda menginap dan setiap reviu hanya akan tersedia untuk tempoh masa yang terhad (sehingga 36 bulan) selepas dihantar. Peringkat default reviu adalah pada tarikh penghnataran berbanding dengan beberapa kriteria tambahan (seperti bahasa, reviu dengan komen), manakala reviu pelanggan yang [selalu] menghantar reviu yang terperinci (iaitu "Detektif Penginapan") mungkin berada di kedudukan di atas. Anda boleh memilih pelbagai peringkat dan penapis yang berbeza (mis. oleh khalayak, tarikh, bahasa, skor). Booking.com tidak membenarkan Penyedia Lawatan untuk membalas reviu. Kami berhak untuk menyesuaikan, menolak atau mengalih keluar reviu berdasarkan budi bicara mutlak kami sehingga melanggar polisi semakan kami. Booking.com tidak mengimbangi atau memberi ganjaran kepada pelanggan untuk menyelesaikan reviu. Borang reviu tetamu harus dianggap sebagai tinjauan dan tidak termasuk sebarang tawaran, undangan atau insentif apa pun. Booking.com berjanji untuk menggunakan usaha terbaiknya untuk mengawasi dan membuang reviu yang mempunyai kata-kata kesat atau menyebut nama seseorang atau membuat rujukan kepada barangan yang dicuri.

  Booking.com tidak akan menerima ulasan yang termasuk:

  • Kejahatan, seksual eksplisit, ucapan benci, diskriminasi, ancaman, keganasan
  • Sebutan nama penuh, serangan peribadi terhadap kakitangan
  • Mempromosikan aktiviti yang menyalahi undang-undang (misalnya dadah, pelacuran)
  • Laman, emel dan alamat, nombor telefon, butiran cc
  • Komen politik yang sensitif

  Booking.com dan Penyedia Perjalanan masing-masing berhak untuk menamatkan hubungan untuk apa jua sebab (termasuk berlakunya pelanggaran kontrak atau (pemfailan) kemuflisan) dengan mematuhi tempoh notis yang relevan sebagaimana yang dipersetujui antara kedua belah pihak.

  9. Penafian

  Tertakluk pada had-had yang telah diletakkan di terma-terma dan syarat-syarat ini dan sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang, kami adalah bertanggungjawab pada kerosakan secara langsung yang ditanggung, dibayar atau diterima anda disebakan kekurangan obligasi kami terhadap perkhidmatan kami, sehingga jumlah agregat kepada kos agregat tempahan anda seperti yang tertera dalam emel pengesahan Tempahan Perjalanan (sama ada untuk satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang berkaitan).

  Akan tetapi dan sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang, sama ada kami atau sebarang dari pegawai, pengarah, pekerja, wakil, subsidiari, syarikat rakaniaga, pembekal, rakaniaga (pembekal), pemegang lesen, ejen atau yang lain-lain termasuk dalam mencipta, menaja, mempromosikan, atau lain-lain membuat lelaman serta isi kandungannya tersedia akan bertanggungjawab untuk (i) sebarang kehilangan atau kerosakan yang punitif, istimewa, secara tidak langsung atau langsung, sebarang kehilangan produksi, kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan kontrak, kehilangan atau kerosakan pada nama baik atau reputasi, kehilangan tuntutan, (ii) sebarang kesilapan berkaitan dengan (huraian) maklumat (termasuk kadar harga, ketersediaan dan pengkadaran) Penyedia Perjalanan yang telah disediakan di Platform kami, (iii) perkhidmatan atau produk yang diberikan oleh Penyedia Perjalanan atau rakan niaga yang lain, (iv) sebarang (langsung, tidak langsung, bersebab atau membebankan) kerosakan, kehilangan atau kos yang ditanggung, disebabkan atau dibayar oleh anda, menurut, keluar dari atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk mengguna atau penundaan Platform kami, atau (v) sebarang (peribadi) kecederaan, kematian, kerosakan harta tanah, atau lain (langsung, tidak langsung, istimewa, bersebab atau membebankan) kerosakan, kehilangan atau kos yang ditanggung, disebabkan atau dibayar oleh anda, sama ada disebabkan (undang-undang) akta, kesilapan, pelanggaran, (gross) kecuaian, salah laku sengaja, pengabaian, pelanggaran kontrak, salah nyata, tort atau liabiliti ketat oleh atau (semua atau sebahagian) yang boleh diatributkan kepada Penyedia Perjalanan atau sebarang rakan niaga kami (termasuk pekerja, pengarah, pegawai, ejen, wakil, subkontraktor atau syarikat affiliate) di mana produk atau perkhidmatan tersedia (secara langsung atau tidak), ditawarkan atau dipromosikan pada atau melalui Platform kami, termasuk sebarang pembatalan (sebahagian), tempahan yang berlebihan, mogok, force majeure atau sebarang kejadian di luar kawalan kami.

  Booking.com tidak bertanggungjawab (dan menafikan apa-apa liabiliti) untuk kegunaan, kesahan, kualiti, kesesuaian, kecergasan dan pendedahan Perjalanan dan tidak membuat sebarang perwakilan, waranti atau syarat apa-apa jenis dalam hal ini, sama ada tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk sebarang waranti tersirat tentang kebolehdagangan, tajuk, tidak melanggar atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Penyedia Perjalanan yang berkaitan adalah bertanggungjawab sepenuhnya dan menganggap semua tanggungjawab dan liabiliti berkenaan dengan Perjalanan (termasuk sebarang waranti dan perwakilan yang dibuat oleh Penyedia Perjalanan). Booking.com bukan penjual (semula) perjalanan. Aduan atau tuntutan yang berkaitan dengan Perjalanan (termasuk yang berkaitan dengan harga, harga atau permintaan khusus yang dibuat oleh Pelanggan) akan dikendalikan oleh Penyedia Perjalanan. Booking.com tidak bertanggungjawab dan menafikan apa-apa liabiliti berkenaan dengan aduan, tuntutan dan liabiliti (produk) tersebut.

  Sama ada Penyedia Perjalanan telah mengenakan bayaran untuk Perjalanan anda, atau sama ada kami memudahkan pembayaran harga (Perjalanan) atau bayaran, anda bersetuju dan menerima bahawa Penyedia Perjalanan sentiasa bertanggungjawab bagi pemungutan, penangguhan bayaran dan bayaran untuk cukai-cukai yang berkenaan pada jumlah keseluruhan atau bayaran (Perjalanan) kepada pihak cukai berkaitan yang berkuasa. Booking.com tidak bertanggungjawab ke atas pengiriman, pemungutan, penangguhan bayaran atau bayaran untuk cukai-cukai yang berkaitan bagi harga atau bayaran (Perjalanan) kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan. Booking.com tidak bertindak sebagai pedagang rekod bagi mana-mana produk atau khidmat yang disediakan di Platform.

  Dengan memuat naik gambar/imej ke sistem kami (contohnya sebagai tambahan untuk reviu anda), anda mengesahkan, menjaminkan dan bersetuju bahawa anda memiliki hak cipta kepada gambar/imej dan anda bersetuju bahawa Booking.com boleh menggunakan gambar/imej yang telah dimuat naik di laman web (mobile) dan app, dan dalam bahan-bahan promosi (online/offline) dan penerbitan dan mengikut budi bicara Booking.com dengan sewajarnya. Anda memberikan jaminan kepada Booking.com, lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, tanpa syarat, boleh digunakan di seluruh dunia dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, telah dikeluarkan semula, mengedar, mengeluarkan lesen kecil, berkomunikasi dan menyediakan gambar/imej dengan mengikut budi bicara Booking.com sewajarnya. Dengan memuat naik gambar/imej, orang yang memuat naik gambar menerima tanggungjawab mengikut undang-undang dan moral dengan sepenuhnya dan mana-mana tuntutan undang-undang yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pemilik penginapan) disebabkan oleh Booking.com menerbitkan dan menggunakan gambar/imej. Booking.com tidak memiliki atau menyokong gambar/imej yang dimuat naik. Kebenaran, kesahihan dan hak untuk menggunakan semua gambar/imej adalah tanggungjawab orang yang memuat naik foto, dan bukan tanggungjawab Booking.com. Booking.com tidak memiliki semua tanggungjawab dan liabiliti untuk gambar-gambar yang disiarkan. Orang yang memuat naik gambar menjaminkan bahawa gambar/imej tidak boleh mengandungi sebarang virus, Trojan horse atau fail yang dijangkiti dan tidak mengandungi sebarang bahan lucah, menyalahi undang-undang, menghina, tidak menyenangkan atau tidak sesuai, dan tidak melanggar mana-mana pihak ketiga (hak harta intelek, hak cipta atau privasi). Sebarang gambar/imej yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas tidak akan disiarkan dan/atau boleh dibuang/dipadam oleh Booking.com pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.

  Booking.com berhak, dengan serta-merta, untuk menolak atau mengehadkan akses ke Platform kami, perkhidmatan (pelanggan) kami dan/atau akaun Booking.com anda, dan/atau untuk membatalkan tempahan yang telah disahkan, dan/atau mengelakkan anda untuk membuat tempahan sekiranya berlaku atau disyaki secara munasabah (i) bentuk penipuan atau penyalahgunaan, (ii) ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan yang berkenaan, (iii) ketidakpatuhan dengan nilai dan garis panduan Booking.com, (iv) tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut: keganasan, ancaman, gangguan, diskriminasi, ucapan benci, bahaya, pencerobohan privasi, pemerdagangan manusia, eksploitasi kanak-kanak, dan kecabulan berkaitan dengan Booking.com (atau pekerja dan ejennya), Penyedia Lawatan (atau pekerja dan ejennya), dan/atau pihak ketiga, atau (v) keadaan lain yang – mengikut budi bicara Booking.com – membenarkan Booking.com mengambil mana-mana langkah-langkah yang dinyatakan sebelum ini secara wajarnya.

  10. Hak pemilikan harta intelek

  Kecuali dinyatakan sebaliknya, sofwe yang diperlukan untuk perkhidmatan kami atau yang terdapat atau yang digunakan oleh Platform kami dan hak-hak harta intelektual (termasuk hakcipta) dari isi kandungan dan maklumat serta bahan di Platform kami adalah dimiliki oleh Booking.com B.V., Penyedia Perjalanan atau penyedianya.

  Booking.com mengekalkan pemilikan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada (semua pemilikan hak harta intelek) (rupa dan rasa (termasuk infrastruktur) bagi) Platform secara eksklusif di mana perkhidmatan yang disediakan (termasuk reviu tetamu dan kandungan yang telah diterjemahkan) dan anda tidak berhak untuk menyalin, mengikis, (hyper-/deep) pautan untuk menyiarkan, mempromosikan, memasarkan, mengintegrasikan, menggunakan, menggabungkan atau sebaliknya menggunakan kandungan (termasuk sebarang terjemahan dan reviu tetamu) atau jenama kami tanpa kebenaran yang telah ditulis daripada kami. Setakat yang anda boleh (secara keseluruhannya atau sebahagiannya) menggunakan atau menggabungkan kandungan (yang telah diterjemahkan) (termasuk reviu tetamu) kami atau sebaliknya mempunyai sebarang pemilikan hak harta intelek dalam Platform ini atau di mana-mana kandungan atau reviu tetamu (yang telah diterjemahkan), anda dengan ini menyerahkan, memindahkan dan menetapkan ke atas semua pemilikan hak harta intelek untuk Booking.com. Sebarang penggunaan yang melanggar undang-undang atau sebarang tindakan yang dinyatakan di atas atau tingkah laku akan mengakibatkan suatu pelanggaran bahan bagi pemilikan hak harta intelektual (termasuk hak cipta dan hak pangkalan data).

  11. Undang-undang yang terpakai, bidang kuasa, dan penyelesaian pertikaian

  Terma dan syarat ini dan penyediaan perkhidmatan kami akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda. Walau apa pun undang-undang yang dipilih di atas, orang yang menggunakan sebarang perkhidmatan kami untuk tujuan di luar perdagangan atau kerjayanya (dikenali sebagai "pengguna") bergantung kepada peruntukan mandatori bagi undang-undang di negara di mana dia lazimnya bermastautin (iaitu peruntukan yang, mengikut peraturan pilihan undang-undang negara tersebut, mesti terpakai tanpa mengira klausa pilihan undang-undang ini; kini dipanggil: "Peruntukan Mandatori"). Sebarang pertikaian yang mungkin timbul dari terma dan syarat am dan khidmat kami hendaklah dikemukakan ke mahkamah berwibawa di Amsterdam, Belanda secara eksklusif. Walau apa pun klausa bidang kuasa, pelanggan boleh membawa prosiding berkenaan dengan penguatkuasaan Peruntukan Mandatori yang berkaitan ke mahkamah di mana dia bermastautin, dan prosiding terhadap pengguna bolehlah dibawa hanya di mahkamah di negara di mana dia bermastautin. Bagi pengguna (dalam Kawasan Ekonomik Eropah): Kami menasihatkan agar anda maklumkan kami terlebih dahulu tentang sebarang aduan dengan menghubungi Khidmat Pelanggan kami. Jika ia tidak menyelesaikan aduan anda, anda boleh memuat naik aduan anda melalui platform ODR Suruhanjaya Eropah. Platform untuk penyelesaian pertikaian online boleh didapati di sini: http://ec.europa.eu/odr.

  Versi Inggeris yang asli terma-terma dan syarat-syarat ini mungkin telah diterjemah ke dalam bahasa lain. Versi yang diterjemahkan merupakan ihsan dan penterjemahan pejabat sahaja dan anda tidak boleh mendapat hak dari versi yang diterjemahkan. Sekiranya ada pertikaian tentang isi kandungan atau terjemahan terma-terma dan syarat-syarat ini atau ketidaksejajaran atau perselisihan antara versi Inggeris dan versi dalam bahasa lain untuk terma-terma dan syarat-syarat ini, versi Inggeris ini sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang akan digunakan, mengatasi dan ditetapkan. Versi Inggeris disediakan di Platform kami (dengan memilih bahasa Inggeris) atau akan dihantar pada anda berdasarkan permintaan bertulis.

  Jika salah satu terma dan syarat-syarat ini menjadi tidak sah, tidak boleh diteguhkan atau tidak terikat, anda tetap akan terikat dengan peruntukan yang lain di sini. Dalam situasi seperti ini, peruntukan tidak sah sebegini akan tetap diteguhkan pada tahap seluas yang dibolehkan undang-undang yang digunakan, dan anda juga bersetuju untuk menerima kesan yang sama seperti peruntukan yang tidak sah, tidak diteguhkan dan tidak terikat, mengikut isi kandungan serta tujuan terma dan syarat-syarat ini.

  12. Mengenai Booking.com dan syarikat-syarikat sokongannya

  Perkhidmatan Perjalanan ini ditawarkan oleh Booking.com B.V., yang merupakan syarikat swasta liabiliti terhad, diperbadankan di bawah undang-undang Netherlands dan mempunyai pejabat di Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Belanda dan didaftar di bawah pendaftaran perdagangan Chamber of Commerce di Amsterdam di bawah nombor pendaftaran 31047344. Nombor pendaftaran VAT kami adalah NL805734958B01.

  Booking.com mempunyai ibu pejabat di Amsterdam, Netherlands dan disokong oleh pelbagai kumpulan syarikat gabungan ("syarikat sokongan") di seluruh dunia. Syarikat-syarikat sokongan hanya memainkan peranan dalam memberi sokongan dalaman kepada dan untuk keuntungan Booking.com. Sesetengah syarikat sokongan yang ditetapkan menawarkan perkhidmatan sokongan bagi penjagaan pelanggan yang terhad (hanya melalui telefon). Syarikat-syarikat sokongan tidak mempunyai sebarang Platform (dan tidak dalam apa cara sekalipun mengawal, mengurus, mengendalikan, atau menjadi hos untuk Platform). Syarikat-syarikat sokongan tidak mempunyai kuasa atau hak untuk memberikan Perkhidmatan Perjalanan, untuk mewakili Booking.com atau terlibat dalam sebarang kontrak dengan nama atau, bagi pihak Booking.com. Anda tidak mempunyai hubungan (berlandaskan undang-undang atau kontrak) dengan syarikat-syarikat sokongan. Syarikat-syarikat sokongan tidak beroperasi dan tidak diberikan hak untuk bertindak sebagai ejen proses atau perkhidmatan Booking.com. Booking.com tidak menerima atau mengakui sebarang domisil di sebarang tempat, lokasi atau pejabat di seluruh dunia (dan juga bukan di pejabat syarikat-syarikat sokongannya), kecuali pejabatnya yang telah didaftar di Amsterdam.

 • Tempahan anda dilindungi oleh terma perkhidmatan bagi sewaan kereta kami sebelum ini
 • Tempahan anda dilindungi oleh terma perkhidmatan bagi teksi lapangan terbang kami sebelum ini