Teruskan ke kandungan utama

Terma perkhidmatan pelanggan

Dikemas kini pada 31 Oktober 2023

Cetak

Ringkasan Terma ini

Bersama-sama dengan Terma di halaman ini, terdapat dua dokumen lain yang menjadi sebahagian daripada kontrak kami dengan anda:

 • Halaman Cara Kami Beroperasi membantu anda menggunakan Platform kami dan memahami reviu kami, kedudukan kami, saranan kami, cara kami menjana wang dan banyak lagi.
 • Standard dan Garis Panduan Kandungan kami membantu kami memastikan segala-galanya di Platform kami relevan dan sesuai untuk audiens global kami tanpa mengehadkan kebebasan bersuara. Standard dan Garis Panduan ini memberitahu anda cara kami mengurus kandungan dan mengambil tindakan terhadap apa-apa yang tidak sesuai.

Dengan bersetuju menerima Terma kami, anda bersetuju menerima semua yang ada dalam ketiga-tiga dokumen. Jika anda tidak menerima mana-mana Terma ini, jangan gunakan Platform kami.

Semua maklumat ini penting kerana ia (bersama-sama dengan e-mel pengesahan tempahan anda, dan sebarang maklumat pra-kontrak yang diberikan sebelum anda membuat tempahan) menetapkan terma undang-undang di mana Penyedia Perkhidmatan menawarkan Pengalaman Pelancongan mereka melalui Platform kami.

Jika berlaku sebarang masalah dengan Pengalaman Pelancongan anda, Seksyen A15 Terma ini menjelaskan tindakan yang boleh anda ambil mengenainya. Ini termasuk membuat aduan kepada kami, pergi ke mahkamah dan (dalam sesetengah kes) menggunakan perkhidmatan penyelesaian pertikaian dalam talian.

Jika anda ingin merayu keputusan penyederhanaan, atau melaporkan sebarang kandungan di Platform kami, Standard dan Garis Panduan Kandungan kami menerangkan cara berbuat demikian, dan cara kami menguruskan permintaan-permintaan ini.

Ringkasan ini bukan sebahagian daripada Terma kami atau dokumen undang-undang. Ia hanyalah penerangan ringkas tentang Terma kami. Kami menggalakkan anda membaca setiap dokumen sepenuhnya. Beberapa perkataan dalam ringkasan ini mempunyai makna yang sangat khusus, jadi sila lihat ‘Kamus Booking.com’ di penghujung Terma ini.

Isi kandungan

A. Semua Pengalaman Pelancongan

A1. Definisi

1. Beberapa perkataan yang anda akan lihat mempunyai makna yang sangat khusus, jadi sila lihat ‘Kamus Booking.com’ di penghujung Terma ini.

A2. Tentang terma-terma ini

1. Apabila anda melengkapkan Tempahan anda, anda menerima Terma ini dan sebarang terma lain yang anda diberikan semasa proses tempahan.

2. Jika mana-mana pihak berkuasa memutuskan bahawa beberapa terma ini menyalahi undang-undang, terma yang lain akan terus berkuat kuasa.

3. Terma ini dibentangkan seperti ini:

 • Bahagian A: terma umum, untuk semua jenis Pengalaman Pelancongan.
 • Bahagian B hingga F: terma khusus, untuk hanya satu jenis Pengalaman Pelancongan:
  • Bahagian B: Tempat Penginapan
  • Bahagian C: Tempat Tarikan
  • Bahagian D: Sewaan kereta
  • Bahagian E: Penerbangan
  • Bahagian F: Pengangkutan Peribadi dan Awam
 • Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma umum dan khusus, terma khusus akan digunakan.

4. Versi Bahasa Inggeris bagi Terma ini adalah yang asal. Jika terdapat sebarang pertikaian tentang Terma atau sebarang ketidakpadanan antara Terma dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa lain, Terma-terma sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahasa Inggeris akan terpakai, kecuali undang-undang tempatan memerlukan sebaliknya. (Anda boleh menukar bahasa di bahagian atas halaman ini.)

A3. Tentang Booking.com

1. Apabila anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, Booking.com B.V. menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

2. Apabila anda menempah kereta sewa, atau pengangkutan peribadi atau awam, Booking.com Transport Limited menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

3. Kami bekerjasama dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan sokongan tempatan (contohnya, Sokongan Pelanggan atau pengurusan akaun). Mereka tidak:

 • mengawal atau mengurus Platform kami
 • mempunyai Platform mereka sendiri
 • mempunyai sebarang hubungan undang-undang atau kontrak dengan anda
 • menyediakan Pengalaman Pelancongan
 • mewakili kami atau memasuki kontrak atau menerima dokumen undang-undang atas nama kami
 • beroperasi sebagai ‘ejen proses atau perkhidmatan’ kami.

A4. Platform Kami

1. Kami mendapat maklumat daripada Penyedia Perkhidmatan dan kami tidak dapat menjamin bahawa semuanya adalah tepat – tetapi apabila menyediakan Platform kami, kami mengambil perhatian yang munasabah dan bertindak dengan usaha profesional. Melainkan jika kami gagal berbuat demikian atau telah cuai, kami tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang ralat, gangguan atau maklumat yang hilang. Namun sudah tentu kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk membetulkan sebaik sahaja kami menyedarinya.

2. Kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengalaman pelanggan kami dengan Booking.com. Jadi kadangkala, kami menunjukkan reka bentuk, frasa, produk, dll. yang berbeza kepada orang yang berbeza untuk mengetahui cara mereka bertindak balas. Oleh itu, anda mungkin tidak menemui beberapa perkhidmatan atau syarat apabila anda melawat Platform kami.

3. Platform kami bukanlah saranan atau sokongan mana-mana Penyedia Perkhidmatan atau produk, perkhidmatan, kemudahan, kenderaan, dsb.

4. Kami bukan pihak dalam terma antara anda dan Penyedia Perkhidmatan. Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Pengalaman Pelancongan.

5. Untuk membuat Tempahan, anda mungkin perlu mencipta Akaun. Sila pastikan semua maklumat anda (termasuk maklumat pembayaran dan hubungan) adalah betul dan terkini, atau anda mungkin mendapati anda tidak dapat mengakses Pengalaman Pelancongan anda. Anda bertanggungjawab untuk apa-apa perkara yang berlaku kepada Akaun anda, jadi jangan biarkan orang lain menggunakannya dan sila rahsiakan nama pengguna dan kata laluan anda.

6. Kami akan menunjukkan kepada anda tawaran yang tersedia untuk anda dalam bahasa yang (kami rasa) sesuai untuk anda. Anda boleh menukar kepada bahasa lain pada bila-bila masa yang anda mahu.

7. Melainkan dinyatakan sebaliknya, anda perlu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan Platform.

A5. Nilai kami

1. Anda akan:

 • mematuhi Nilai kami
 • mematuhi semua undang-undang yang berkenaan
 • bekerjasama dengan sebarang pemeriksaan antipenipuan/pencegahan pengubahan wang haram yang perlu kami laksanakan
 • tidak menggunakan Platform untuk menimbulkan gangguan atau membuat Tempahan palsu
 • menggunakan Pengalaman Pelancongan dan/atau Platform untuk tujuan yang dimaksudkan
 • tidak menyebabkan sebarang gangguan atau kerosakan, dan tidak berkelakuan tidak wajar kepada kakitangan Penyedia Perkhidmatan (atau sesiapa sahaja, dalam hal itu).

A6. Harga

1. Apabila anda membuat Tempahan, anda bersetuju untuk membayar kos Pengalaman Pelancongan, termasuk sebarang caj dan cukai yang mungkin dikenakan.

2. Sesetengah harga yang anda lihat mungkin telah dibundarkan kepada nombor bulat terdekat. Harga yang anda bayar adalah berdasarkan harga asal, ‘tidak dibundarkan’ (walaupun perbezaan sebenar adalah kecil).

3. Ralat dan salah cetak yang jelas tidak mengikat. Contohnya: jika anda menempah kereta premium atau malam bagi bilik di suite mewah yang telah tersilap ditawarkan dengan harga €1, tempahan anda mungkin dibatalkan dan kami akan memberi pulangan wang yang telah anda bayar.

4. Harga berpangkah menunjukkan harga Tempahan dengan ciri-ciri sama tanpa pengurangan harga dikenakan (‘Dengan ciri-ciri sama’ bermaksud tarikh yang sama, polisi yang sama, kualiti tempat penginapan/kenderaan/kelas perjalanan yang sama, dsb.).

A7. Pembayaran

1. Untuk sesetengah produk/perkhidmatan, Penyedia Perkhidmatan akan memerlukan Bayaran Pendahuluan dan/atau Pembayaran yang diambil semasa Pengalaman Pelancongan anda.

 • Jika kami mengatur pembayaran anda, kami (atau dalam sesetengah kes, ahli gabungan kami) akan bertanggungjawab untuk menguruskan pembayaran anda dan memastikan penyelesaian urus niaga anda dengan Penyedia Perkhidmatan kami.
 • Jika Penyedia Perkhidmatan mengenakan caj kepada anda, ini biasanya akan berlaku secara peribadi pada permulaan Pengalaman Pelancongan anda, tetapi mungkin juga (contohnya) kad kredit anda dikenakan caj apabila anda menempah, atau anda membayar apabila anda mendaftar keluar daripada Tempat Penginapan anda. Ia bergantung pada polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan seperti yang dimaklumkan kepada anda dalam proses tempahan.

2. Jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan Bayaran Pendahuluan, ia mungkin diambil atau pra-kebenaran boleh diproses apabila anda membuat Tempahan anda, dan ia mungkin tanpa pulangan wang. Jadi, sebelum anda menempah, sila semak polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan (tersedia semasa proses tempahan) yang kami tidak pengaruhi dan tidak bertanggungjawab terhadapnya. Ini tidak menjejaskan hak anda jika anda mempunyai sebarang masalah dengan Pengalaman Pelancongan anda – sila rujuk ‘Bagaimana jika ada masalah?’ (A15).

3. Jika cara pembayaran anda didenominasikan dalam mata wang* yang berbeza dengan mata wang pembayaran, bank atau penyedia cara pembayaran anda (atau penyedia perkhidmatan pembayaran mereka) mungkin mengenakan bayaran tambahan kepada anda. Contohnya, hal ini boleh berlaku jika kad kredit anda dalam mata wang Euro tetapi hotel anda mengenakan caj dalam dolar. Jika ini akan berlaku, kami akan memaklumkan anda semasa proses tempahan.

* Ini hanya merujuk kepada mata wang lalai cara pembayaran anda.

4. Jika anda mengetahui atau mengesyaki sebarang tingkah laku penipuan atau penggunaan Cara Pembayaran anda tanpa kebenaran, sila hubungi penyedia pembayaran anda secepat mungkin.

5. Jika mata wang yang dipilih di Platform tidak sama dengan mata wang Penyedia Perkhidmatan, kami boleh:

 • tunjukkan harga dalam mata wang anda sendiri
 • menawarkan pilihan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri.

6. Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri. Kami (dan/atau salah satu ahli gabungan kami) mungkin memberi anda kemampuan untuk membayar Tempahan anda dalam mata wang anda sendiri (‘Mata Wang Tempatan’ anda), berdasarkan lokasi dan/atau tetapan akaun anda – dan dalam hal perkhidmatan ini sahaja, kami melakukannya sebagai prinsipal, bukan sebagai ejen bagi Penyedia Perkhidmatan. Apabila anda menggunakan perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan terma-terma berikut yang berasingan daripada kontrak anda dengan Penyedia Perkhidmatan berkaitan dengan Pengalaman Pelancongan anda. Penyedia Perkhidmatan tidak terlibat dalam peruntukan perkhidmatan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri dan bukan pihak dalam terma berikut yang tidak memberi anda mana-mana hak tambahan di bawah kontrak anda dengan Penyedia Perkhidmatan. Jika anda memilih untuk membayar dalam mata wang Penyedia Perkhidmatan, terma berikut tidak terpakai.

 • Untuk mengelakkan keraguan apabila anda menggunakan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri, kami hanya membolehkan anda membuat pembayaran dalam mata wang anda sendiri sementara kami memastikan bahawa Penyedia Perkhidmatan dibayar dalam mata wang tempatan mereka. Oleh itu, anda tidak membuat pembayaran dalam satu mata wang lain dan menerima mata wang lain.
 • Jika anda memilih untuk menggunakan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri, semua bayaran dan caj daripada kami untuk penggunaan perkhidmatan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri sama ada (a) termasuk dalam kadar pertukaran atau (b) muncul sebagai item berasingan (termasuk dalam harga keseluruhan yang dipaparkan jika berkenaan) semasa proses bayaran.
 • Kadar pertukaran ditentukan pada masa jumlah pembayaran keseluruhan (atau anggaran jumlah pembayaran keseluruhan) dipaparkan semasa proses bayaran – dan jika berkenaan, harga keseluruhan yang dipaparkan akan menjadi jumlah yang dikenakan oleh kami kepada anda. Untuk menjelaskan, bayaran dan caj tertentu yang merupakan sebahagian daripada harga keseluruhan yang dipaparkan, walau bagaimanapun, akan dikutip secara langsung oleh Penyedia Perkhidmatan. Kami akan memberitahu anda semasa proses bayaran apabila ini berlaku.
 • Jika anda membatalkan tempahan dalam mana-mana tempoh pembatalan yang dibenarkan, jika ada, kami akan memberi pulangan wang kepada anda jumlah yang sama seperti jumlah yang awalnya kami kenakan kepada anda (termasuk sebarang bayaran yang berkaitan dengan perkhidmatan Bayar dalam Mata Wang Anda Sendiri).

7. Kami akan menyimpan butiran Cara Pembayaran anda untuk urus niaga masa hadapan selepas mendapatkan persetujuan anda.

A8. Polisi

1. Apabila anda membuat Tempahan, anda menerima polisi yang berkenaan seperti yang dipaparkan dalam proses tempahan. Anda akan menemui setiap polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan dan sebarang polisi lain (tentang keperluan umur, deposit keselamatan/kerosakan, tambahan untuk Tempahan berkumpulan, katil tambahan, sarapan, haiwan peliharaan, kad yang diterima, dll.) di Platform kami: pada halaman maklumat Penyedia Perkhidmatan semasa proses tempahan dalam cetakan halus dan dalam emel pengesahan atau tiket (jika berkenaan).

2. Jika anda membatalkan Tempahan atau tidak muncul, sebarang bayaran pembatalan/ketidakmunculan dan sebarang pulangan wang akan bergantung pada polisi pembatalan/ketidakmunculan Penyedia Perkhidmatan.

3. Sesetengah Tempahan tidak boleh dibatalkan secara percuma, manakala tempahan lain hanya boleh dibatalkan secara percuma sebelum tarikh akhir.

4. Jika anda menempah Pengalaman Pelancongan dengan membayar lebih awal (termasuk semua komponen harga dan/atau deposit kerosakan jika berkenaan), Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan tanpa notis jika mereka tidak dapat mengambil baki pada tarikh yang dinyatakan. Anda bertanggungjawab untuk memastikan pembayaran diteruskan tepat pada masanya (bahawa butiran bank, kad debit atau kad kredit anda adalah betul dan bahawa terdapat wang yang cukup dalam akaun anda).

5. Jika anda rasa anda tidak akan tiba tepat pada masanya, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda dan beritahu mereka bila mereka boleh menjangkakan anda untuk sampai. Tanggungjawab anda untuk memastikan anda menepati masa – dan jika anda tidak dapat memastikannya, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kos yang berkaitan (cth. pembatalan Tempahan anda atau sebarang bayaran yang mungkin dikenakan oleh Penyedia Perkhidmatan).

6. Sebagai orang yang membuat Tempahan, anda bertanggungjawab ke atas tindakan dan tingkah laku (berkaitan dengan Pengalaman Pelancongan) setiap orang dalam kumpulan. Anda juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran mereka sebelum memberikan kami data peribadi mereka.

A9. Privasi dan kuki

1. Jika anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, sila lihat Penyata Privasi dan Kuki kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang privasi, kuki dan cara kami boleh menghubungi anda dan memproses data peribadi

2. Jika anda menempah pengangkutan darat, sila lihat Penyata Privasi Rentalcars.com, Penyata Privasi Cars.booking.com, atau Penyata Privasi Taxi.booking.com yang sesuai untuk mengetahui cara kami memproses data peribadi anda.

A10. Permintaan aksesibiliti

1. Jika anda mempunyai sebarang permintaan aksesibiliti:

 • mengenai Platform dan/atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami
 • tentang Pengalaman Pelancongan anda (akses kerusi roda, bilik mandi, dsb.), sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda - atau lapangan terbang, stesen kereta api, dsb.

A11. Insurans

1. Jika anda telah membeli insurans melalui Platform kami, sila rujuk kepada dokumen polisi untuk terma dan maklumat lanjut. Terma ini tidak terpakai pada insurans.

A12. Genius

1. Kadar Genius ialah kadar berdiskaun yang ditawarkan oleh Penyedia Perkhidmatan sertaan untuk produk/perkhidmatan tertentu.

2. Kadar Genius adalah untuk ahli program Genius Booking.com. Tiada bayaran keahlian dan mudah untuk menjadi ahli - anda hanya perlu cipta Akaun. Keahlian dan kadar tidak boleh dipindah milik. Keahlian dipautkan kepada Akaun tertentu. Keahlian juga boleh dikaitkan dengan kempen atau insentif tertentu.

3. Terdapat ‘Peringkat Genius’ yang berbeza, berdasarkan bilangan tempahan yang dilengkapkan dan telah dibuat dalam tempoh tertentu bagi mana-mana produk yang ditawarkan oleh program. Setiap peringkat menyediakan reward pelancongan yang berbeza. Untuk mencapai Peringkat 2, pengguna perlu melengkapkan 5 tempahan dalam 2 tahun. Untuk mencapai Peringkat 3, pengguna perlu melengkapkan 15 tempahan dalam 2 tahun.

4. Jenis tempahan berikut yang dibuat melalui Booking.com dikecualikan daripada program Genius: E-Hailing, Cruise, Insurans, pengangkutan awam, pilihan percuma, tawaran Rakan Niaga dan sebarang pembelian tambahan seperti kenaikan taraf bilik, tempat duduk kanak-kanak untuk Kereta Sewa, dan bagasi tambahan.

5. Kami boleh menukar mana-mana ciri program Genius, termasuk peringkat keahlian, jenis tempahan yang layak untuk naik peringkat, dan cara program disusun.

6. Untuk memastikan program yang adil dan selamat, kami boleh menyiasat kejadian penipuan atau penyalahgunaan. Ini boleh mengakibatkan keahlian dibatalkan dan kehilangan reward yang diperolehi.

7. Untuk butiran lanjut, layari https://www.booking.com/genius.html.

A13. Reward, Kredit & Wallet

1. Kami boleh mengeluarkan Reward kepada anda – mengikut budi bicara mutlak kami dan tertakluk kepada (a) terma di sini dalam A13 dan (b) mana-mana Kriteria Reward Individu yang berkenaan. Jika kami membuat kesilapan perkeranian (i) dalam pengiraan Reward anda atau (ii) dalam penukaran mata wang yang berkaitan dengan Reward anda, kami sentiasa boleh menukar atau membetulkan sebarang baki yang ditunjukkan.

2. Cara untuk mendapatkan Reward. Anda mungkin, sebagai contoh, boleh memperoleh dan menerima Reward dengan menempah dan melengkapkan penginapan Tempat Penginapan dengan Penyedia Perkhidmatan yang mengambil bahagian atau dengan membuat beberapa Tempahan Layak dalam tempoh masa tertentu. Sila maklum bahawa amaun/kuantiti Reward yang diperoleh akan bergantung pada setiap kempen promosi. Kami akan memberikan butiran tentang memperoleh/membelanjakan Reward apabila ia tersedia untuk memperoleh dan/atau berbelanja.

3. Di mana untuk dapatkan Reward anda. Jika dan apabila anda menerima sebarang Reward, anda akan dapat menguruskan dan membelanjakannya daripada Wallet yang dicipta secara automatik apabila anda membuat Akaun yang disahkan. Anda akan menemui Wallet dalam menu Akaun anda dan anda mesti log masuk ke Akaun anda untuk mengaksesnya. Jika anda perlu melakukan sesuatu untuk menerima Reward, kami akan memberitahu anda cara melakukannya (melalui pemberitahuan Akaun, pemberitahuan push dan/atau e-mel). Sebaik sahaja anda mempunyai Reward dalam Wallet anda, kami akan menyediakan sebarang terma dan syarat yang berkaitan dengan penggunaannya.

4. Jenis-jenis Reward. Walaupun kami hanya memberikan (a) Kredit dan (b) baucar ke dalam Wallet anda, Wallet anda juga boleh membantu anda menjejaki pemprosesan (c) jenis Reward lain (cth. Rebat Tunai Kad Kredit) daripada kami. Kami akan memberitahu anda perkara yang anda perlu ketahui tentang menerima setiap Reward pada masa yang sesuai.

5. Cara mendapatkan Kredit. Kredit biasanya dikeluarkan sebagai hasil daripada mendapatkan Reward tetapi kami boleh mengeluarkan Kredit atas sebab lain.

6. Di mana untuk dapatkan Kredit anda. Reward anda sentiasa disimpan dalam Wallet sehingga ia dibelanjakan. Baki Wallet anda akan menunjukkan jumlah yang disimpan dan boleh dibelanjakan pada Tempahan Layak. Anda juga akan dapat mengakses maklumat terperinci seperti masa Reward anda diperolehi, diberikan dan akan tamat tempoh. Jika anda layak mendapat Kredit Tunai, anda juga akan mengetahui cara memindahkannya ke kad kredit atau debit (jenama tertentu).

7. Jenis-jenis Kredit. Setiap jenis Reward mempunyai set perbelanjaan dan/atau syarat penggunaannya sendiri.Secara umum, semua Reward hanya boleh dibelanjakan untuk Pengalaman Pelancongan yang menerima pembayaran Wallet. Kredit Pelancongan boleh dibelanjakan merentas tempahan yang berbeza, tetapi baucar hanya boleh dibelanjakan untuk Tempahan tertentu yang dinyatakan dalam setiap terma dan syarat baucar. Kredit Tunai juga boleh dibelanjakan seperti Kredit Pelancongan atau dipindahkan ke kad kredit atau debit (jenama tertentu).

Kami berhak untuk mengaudit akaun-akaun dalam program Reward & Wallet pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada Ahli untuk memastikan pematuhan dengan program Reward & Wallet atau menyiasat penipuan atau penyalahgunaan (yang didakwa).

Reward: kelayakan

8. Untuk dapat menerima sebarang jenis Reward daripada kami, anda mesti pada masa kelayakan dan perbelanjaan:

 • mempunyai Akaun yang disahkan dengan kami
 • berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
 • memenuhi Kriteria Reward Individu
 • tidak melanggar Terma Reward & Wallet, dan
 • mempunyai kad kredit yang sah, jika anda perlu layak untuk Reward Rebat Tunai Kad Kredit.

9. Apabila Reward tersedia untuk memperoleh pendapatan, Kriteria Reward Individu akan menerangkan cara (dan jika) anda boleh layak untuknya. Kriteria ini mungkin mengandungi dan tidak terhad kepada:

 • sekatan yang sensitif masa (cth. tawaran dengan tarikh luput)
 • sekatan platform (cth. kod promosi yang hanya boleh digunakan di aplikasi kami)
 • Sekatan perkhidmatan tempat penginapan (cth. tawaran yang hanya boleh digunakan dengan Penyedia Perkhidmatan tertentu)
 • perbelanjaan minimum (cth. Reward yang anda hanya akan peroleh apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya jumlah tertentu pada Tempahan), dan
 • nilai Reward maksimum (untuk kedua-dua Reward kewangan dan bukan kewangan).

10. Ganjaran tidak boleh dijual, dibebankan atau dipindahkan dalam apa-apa cara kepada pihak ketiga. Sekiranya berlaku kematian pemegang Akaun, Akaun mereka akan ditutup dan sebarang Reward yang belum selesai atau tersedia untuk perbelanjaan dalam Wallet akan dibatalkan.

Reward: Kredit dan baucar

11. Anda boleh menggunakan sebarang jumlah Kredit Pelancongan dan/atau Kredit Tunai yang anda miliki untuk menolak kos Tempahan Layak di Platform sertaan (cth. www.booking.com atau laman web Syarikat Kumpulan). Walau bagaimanapun, anda hanya boleh membelanjakan satu baucar pada setiap Tempahan dan jika anda mempunyai berbilang baucar dalam Wallet anda, nilainya tidak boleh digabungkan untuk dibelanjakan pada mana-mana Tempahan.

12. Jika harga bagi Tempahan tersebut adalah kurang daripada jumlah yang anda ada dalam Reward, Reward yang tidak dibelanjakan akan terus tersedia untuk perbelanjaan dalam Wallet anda sehingga tamat tempoh, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat setiap Reward.

13. Jika harga bagi Pengalaman Pelancongan tersebut adalah lebih tinggi daripada jumlah yang anda ada dalam Reward, anda mesti membuat pembayaran untuk baki jumlah menggunakan Cara Pembayaran yang berbeza. Kegagalan untuk berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan boleh mengakibatkan pembatalan Tempahan anda dan Reward anda dikembalikan ke dalam Wallet anda dengan terma dan syarat Reward asal, termasuk tarikh tamat tempoh.

14. Anda boleh membelanjakan Kredit dan baucar pada masa yang sama untuk mana-mana Tempahan Layak. Kami berusaha sebaik yang mungkin untuk membuka peluang jimat yang terbaik untuk anda, tetapi adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menguruskan cara Reward digunakan. Jika anda mempunyai berbilang Reward bagi jenis yang sama, Reward dengan tarikh tamat tempoh paling awal akan dipilih secara automatik untuk digunakan semasa pengesahan pembayaran. Walaupun anda mungkin tidak memilih Kredit dengan tarikh tamat tempoh yang lebih lewat untuk dibelanjakan dahulu, anda bebas untuk memilih baucar yang anda ingin belanjakan dahulu.

15. Jika anda membatalkan Pengalaman Pelancongan yang telah anda bayar (sebahagian atau sepenuhnya) dengan Reward, polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan akan menentukan sama ada wang dan/atau Reward anda dikembalikan atau tidak. Pasukan Khidmat Pelanggan kami akan dapat memberi pulangan wang bagi mana-mana Reward yang mungkin anda layak terima.

16. Anda boleh memindahkan Kredit Tunai (tetapi bukan Kredit Pelancongan) ke kad kredit atau debit jenama tertentu.

17. Mata wang lalai Wallet anda ditentukan oleh lokasi dan kediaman anda atau mata wang lain yang mungkin kami pilih. Jika anda menerima mana-mana Reward dalam mata wang yang berbeza, kami akan menukarkannya kepada mata wang lalai Wallet anda atau mata wang lain yang mungkin kami pilih menggunakan Kadar Pertukaran Mata Wang kami.

18. Jika Reward telah dikeluarkan kerana anda menempah Pengalaman Pelancongan, sebarang Reward berkaitan yang belum dibelanjakan akan dipadamkan daripada Wallet anda jika Pengalaman Pelancongan itu dibatalkan.

19. Kami berhak untuk membatalkan sebarang Reward yang diperoleh melalui penipuan atau penyalahgunaan tanpa notis.

20. Jika anda rasa anda tidak menerima Reward yang sepatutnya anda miliki, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami tidak lebih daripada 12 bulan selepas anda melakukan apa-apa sahaja yang anda percaya melayakkan anda untuknya. Sila berikan sebarang dokumentasi sokongan yang anda ada. Jika anda tidak melakukannya dalam tempoh 12 bulan, anda akan secara automatik tidak layak untuk Reward dan tidak dapat menuntutnya.

21. Semua Kredit mempunyai tarikh tamat tempoh yang boleh anda dapati dalam aktiviti Reward & Wallet dalam Wallet anda. Jika anda mempunyai sebarang Reward yang mungkin tamat tempoh tidak lama lagi, kami mungkin memilih untuk memberitahu anda melalui e-mel dan pemberitahuan push.

Untuk sesetengah produk/perkhidmatan, Penyedia Perkhidmatan akan memerlukan Bayaran Pendahuluan dan/atau bayaran yang diambil semasa Pengalaman Pelancongan anda. Perlu diingatkan bahawa jika pembayaran Wallet terlibat (contohnya, apabila anda memilih untuk membayar kemudian untuk Tempahan Tempat Penginapan), kami akan mengenakan caj kepada Wallet anda untuk Reward yang dipilih semasa pengesahan Tempahan – jadi, Reward anda akan digunakan dengan segera – manakala jumlah baki akan dikenakan caj mengikut polisi pembayaran Tempahan anda.

Wallet

22. Semua data termasuk data peribadi akan diproses mengikut Penyata Privasi kami dan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Data akan dikongsi dengan Syarikat Kumpulan atau Penyedia Perkhidmatan seperti yang diperlukan oleh program Wallet. Reward yang hilang, dicuri atau luput tidak akan diganti.

23. Kewajipan anda:

 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua maklumat adalah (dan kekal) betul, lengkap dan terkini
 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat log masuk Akaun anda selamat dan terjamin untuk melindungi Wallet anda.

24. Jika anda tidak mematuhi peraturan dalam bahagian ini, kami boleh menggantung atau membatalkan Wallet anda secara automatik.

25. Anda tidak boleh menggunakan Wallet atau Reward anda dalam sebarang cara yang mengelirukan, tidak adil, berbahaya atau menyalahi undang-undang.

26. Kami boleh menolak atau menyelesaikan sebarang atau semua Reward anda terhadap sebarang tuntutan yang kami (atau Syarikat Kumpulan) ada terhadap anda. Kami boleh melakukan hal ini pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.

27. Kami mungkin menukar, menggantung atau menamatkan mana-mana aspek program Wallet atau Reward. Khususnya, kami boleh menukar:

 • terma Reward & Wallet ini
 • kriteria kelayakan
 • yang Reward kami sediakan

28. Kami akan melakukan usaha yang sewajarnya untuk memberi anda notis awal jika kami membuat sebarang perubahan atau kami berhenti memberikan perkhidmatan Wallet sama sekali.

29. Jika kami berhenti menyediakan perkhidmatan Wallet, semua Kredit dan Reward yang belum tamat tempoh akan sah selama 12 bulan lagi.

A14. Hak harta intelektual

1. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua hak dalam Platform kami (teknologi, kandungan, tanda niaga, rupa & rasa, dll.) dimiliki oleh Booking.com (atau pemberi lesennya) dan dengan menggunakan Platform kami, anda bersetuju untuk berbuat demikian untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja dan menghormati keperluan yang dinyatakan di bawah dalam perenggan A14.2 dan A14.3.

2. Anda tidak dibenarkan memantau, menyalin, mengikis/merangkak, memuat turun, menghasilkan semula atau sebaliknya menggunakan apa-apa pada Platform kami untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada Booking.com atau pemberi lesennya.

3. Kami mengawasi setiap lawatan ke Platform kami, dan kami akan menyekat sesiapa sahaja (dan mana-mana sistem automatik) yang kami syaki:

 • melakukan jumlah carian yang tidak munasabah
 • menggunakan sebarang peranti atau perisian untuk mengumpulkan harga atau maklumat lain
 • melakukan apa-apa sahaja yang memberi tekanan yang tidak wajar pada Platform kami.

4. Dengan memuat naik reviu/gambar ke Platform kami, anda mengesahkan bahawa ia memenuhi Standard dan Garis Panduan Kandungan kami dan bahawa:

 • ia benar (contohnya, anda tidak mengubah gambar atau memuat naik gambar tempat penginapan yang berbeza)
 • ia tidak mengandungi sebarang virus
 • anda dibenarkan berkongsi dengan kami
 • Kami akan memberitahu anda semasa proses bayaran apabila ini berlaku.
 • kami dibenarkan untuk menggunakannya di Platform kami dan untuk sebarang tujuan komersial lain (termasuk pemasaran dan pengiklanan), di mana-mana media di seluruh dunia – melainkan anda meminta kami berhenti menggunakannya
 • ia tidak melanggar hak privasi orang lain
 • anda menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang tuntutan undang-undang terhadap Booking.com yang berkaitan dengannya.

5. Hanya untuk menjelaskannya: kami tidak bertanggungjawab atas sebarang gambar yang dimuat naik ke Platform kami, kami dibenarkan membuang sebarang gambar atas budi bicara kami (sebagai contoh, jika kami mengesan bahawa gambar tidak memenuhi kriteria di atas).

A15. Bagaimana jika ada masalah?

1. Jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami. Anda boleh melakukan perkara ini dengan mengakses Tempahan anda, atau melalui aplikasi kami, atau melalui Laman Bantuan kami (di mana anda juga akan menemui beberapa Soalan Kerap Ditanya yang berguna). Anda boleh membantu kami untuk membantu anda secepat mungkin - dengan memberikan:

 • nombor pengesahan Tempahan anda, maklumat hubungan anda, kod PIN Booking.com anda (jika ada) dan alamat emel yang anda gunakan semasa membuat Tempahan anda
 • ringkasan isu, termasuk cara anda ingin kami bantu anda
 • sebarang dokumen sokongan (penyata bank, gambar, resit, dll.)

2. Semua pertanyaan dan aduan direkodkan, dan yang paling mendesak dianggap sebagai keutamaan tertinggi.

3. Jika anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda mungkin boleh membuat aduan melalui platform ODR (Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian) Suruhanjaya Eropah (ec.europa.eu/odr). Ia bergantung pada aduan anda tentang:

 • jika ia mengenai tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, anda boleh menggunakan platform ODR tersebut
 • jika ia mengenai pengangkutan darat, anda tidak boleh menggunakannya (kerana pengangkutan darat ditempah dengan Booking.com Transport Limited, dan UK telah meninggalkan EU).

4. Jika anda penduduk Republik Czech dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Pemeriksaan Perdagangan Czech - Jemaah Pemeriksa Pusat, Jabatan ADR, pejabat berdaftar Štěpánská 15, Prague 2, poskod: 120 00, e-mel: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Jika anda penduduk Brazil dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan melalui Platform Penyelesaian Pertikaian Pengguna Persekutuan Brazil (consumidor.gov.br/).

6. Kami cuba menyelesaikan pertikaian dengan anda secara langsung, dan kami tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan sebarang prosedur penyelesaian pertikaian alternatif yang dikendalikan oleh penyedia bebas.

7. Anda juga boleh membawa prosiding undang-undang ke mahkamah yang berwibawa – sila rujuk kepada ‘Undang-undang dan forum yang terpakai’ (A19) untuk butiran lanjut.

A16. Komunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan

1. Kami mungkin boleh membantu anda berkomunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan anda, tetapi itu tidak bermaksud kami mengambil tanggungjawab terhadap Pengalaman Pelancongan atau apa-apa yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Penyedia Perkhidmatan. Kami tidak dapat menjamin bahawa mereka akan membaca apa-apa daripada anda atau mereka akan melakukan apa yang anda minta. Dengan sendirinya, hakikat bahawa anda menghubungi mereka atau mereka menghubungi anda tidak bermakna anda mempunyai sebarang alasan untuk tindakan undang-undang. Jika anda perlukan bantuan, sila hubungi kami melalui Laman Bantuan kami.

A17. Langkah-langkah terhadap tingkah laku yang tidak boleh diterima

1. Jika anda melanggar Terma ini (termasuk nilai kami dan Standard dan garis panduan kandungan) kami) atau gagal mematuhi undang-undang atau peraturan yang berkenaan, kami berhak untuk:

 • menghalang anda membuat sebarang Tempahan,
 • membatalkan sebarang Tempahan yang telah anda buat,
 • menghentikan anda menggunakan:
  • Platform kami,
  • Khidmat Pelanggan kami,
  • Akaun anda

2. Jika kami membatalkan Tempahan sebagai akibatnya, anda mungkin tidak (bergantung pada keadaan) berhak untuk mendapatkan pulangan wang. Kami mungkin memberitahu anda sebab kami telah membatalkan Tempahan anda, melainkan jika memberitahu anda akan (a) melanggar undang-undang yang berkenaan dan/atau (b) menghalang pengesanan atau pencegahan penipuan atau aktiviti haram yang lain. Jika anda percaya bahawa kami telah tersilap membatalkan Tempahan anda, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

A18. Pembatasan liabiliti

1. Tiada apa-apa dalam Terma ini akan mengehadkan liabiliti anda (atau Penyedia Perkhidmatan) (i) apabila kita (atau mereka) cuai dan ini mengakibatkan kematian atau kecederaan peribadi; (ii) sekiranya berlaku penipuan atau salah nyata palsu; (iii) berkenaan dengan kecuaian yang teruk atau salah laku yang disengajakan; atau (iv) jika liabiliti tersebut sebaliknya tidak boleh dihadkan atau dikecualikan secara sah.

2. Jika anda melanggar Terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos yang anda tanggung sebagai akibatnya.

3. Kami tidak bertanggungjawab ke atas:

 • sebarang kerugian atau kerosakan yang tidak dapat dijangka dengan munasabah semasa anda membuat Tempahan anda atau sebaliknya memasuki Terma ini; atau
 • sebarang kejadian yang secara munasabah di luar kawalan kami.

4. Kami tidak membuat apa-apa janji tentang produk dan perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan selain daripada apa-apa yang kami nyatakan secara nyata dalam Terma ini, contohnya dalam Seksyen A4.

5. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, maksimum yang kami (atau mana-mana Penyedia Perkhidmatan) akan bertanggungjawab untuk (sama ada untuk satu peristiwa atau satu siri peristiwa yang berkaitan) adalah kerugian atau kerosakan yang boleh diramalkan secara munasabah oleh anda yang berkaitan dengan Tempahan anda.

6. Hanya untuk menjelaskan, Terma ini adalah antara anda dan kami. Tiada apa-apa dalam Terma ini akan memberikan hak kepada mana-mana pihak ketiga selain daripada Penyedia Perkhidmatan kepada apa-apa.

7. Anda mungkin dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna mandatori yang menjamin hak anda bahawa tiada terma syarikat boleh menolak. Jika terdapat sebarang ketidakselarasan antara undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna yang mandatori tersebut dan Terma ini, undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna yang mandatori akan mengatasi.

A19. Undang-undang dan forum yang berkenaan

1. Terma ini dikawal oleh undang-undang Belanda (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau undang-undang Inggeris (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam). Anda juga boleh bergantung pada undang-undang pengguna negara anda jika anda seorang pengguna yang tinggal di negara di Kawasan Ekonomi Eropah, UK atau Switzerland ('Eropah').

Jika anda seorang pengguna yang tinggal di luar Eropah, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, Terma ini dikawal tadbir oleh undang-undang Belanda (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau undang-undang Inggeris (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

2. Jika anda seorang pengguna yang tinggal di Eropah (seperti yang ditakrifkan di atas):

 • Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap kami:
  • di mahkamah negara tempat anda tinggal, atau
  • di mahkamah di Amsterdam (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau England dan Wales (untuk sewaan kereta dan pengangkutan persendirian/awam).
 • Kami mungkin membawa tindakan undang-undang terhadap anda di mahkamah negara tempat anda tinggal.

Jika anda pengguna yang tinggal di luar Europe, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, sebarang pertikaian akan dikemukakan secara eksklusif kepada mahkamah di Amsterdam (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau England dan Wales (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

A20. Peraturan pelancongan yang dikaitkan

1. Jika:

 • selepas memilih dan membayar untuk satu perkhidmatan pelancongan, anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda semasa lawatan yang sama ke Platform; atau
 • anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda melalui pautan yang kami berikan kepada anda tidak lebih daripada 24 jam selepas menerima pengesahan Tempahan awal anda dengan kami,

anda TIDAK akan mendapat manfaat daripada hak yang digunakan untuk pakej di bawah Arahan EU (EU) 2015/2302 atau Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dan Pelancongan Pakej UK 2018 (bersama-sama, ‘Keperluan Pelancongan Pakej’). Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas prestasi yang sepatutnya bagi perkhidmatan pelancongan tersebut. Sekiranya terdapat masalah, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

2. Dalam mana-mana kes ini, perkhidmatan pelancongan akan menjadi sebahagian daripada peraturan pelancongan yang dikaitkan dan bukan pakej. Dalam kes itu, Booking.com mempunyai, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang EU dan UK, perlindungan untuk memberi pulangan wang bayaran anda kepada Booking.com untuk perkhidmatan yang tidak dilakukan kerana ketaksolvenan Booking.com. Sila maklum bahawa ini tidak memberikan pulangan wang sekiranya berlaku ketaksolvenan Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

3. Booking.com telah secara sukarela memperluaskan perlindungan ketaksolvenan ini kepada pelanggan di luar EU dan UK yang telah menempah beberapa perkhidmatan pelancongan melalui Booking.com yang membentuk Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dalam maksud Keperluan Pelancongan Pakej. Peluasan ini hanya digunakan untuk pembayaran yang diterima oleh Booking.com.

4. Booking.com telah mengeluarkan perlindungan ketaksolvenan melalui jaminan bank dengan Deutsche Bank yang ditadbir oleh Sedgwick International UK untuk sebarang wang yang dibayar terus kepada Booking.com.

5. Pelancong boleh menghubungi Sedgwick International UK jika perkhidmatan dinafikan kerana ketaksolvenan Booking.com.

6. Makluman: Perlindungan ketaksolvenan ini tidak meliputi kontrak dengan pihak selain Booking.com yang boleh dilakukan walaupun ketaksolvenan Booking.com.

7. Sila lihat Arahan (EU) 2015/2302 yang diubah menjadi undang-undang negara dalam Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

A21. Fasal pengubahsuaian

1. Kami mungkin membuat perubahan pada Terma ini. Jika perubahan sedemikian adalah penting, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa, melainkan perubahan itu diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

2. Jika anda tidak menerima perubahan tersebut, jangan gunakan Platform kami.

3. Jika tidak, penggunaan berterusan anda terhadap Platform kami selepas tarikh kuat kuasa perubahan yang dicadangkan akan membentuk penerimaan anda terhadap Terma yang telah disemak.

4. Sebarang Tempahan sedia ada akan terus dikawal oleh Terma yang digunakan semasa Tempahan dibuat.

B. Tempat Penginapan

B1. Skop bahagian ini

Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Penginapan. Ia terpakai serta bahagian A (yang terpakai untuk semua Pengalaman Pelancongan).

B2. Hubungan kontrak

1. Apabila anda membuat (atau meminta) Tempahan, ia terus dengan Penyedia Perkhidmatan - kami bukan 'pihak kontrak'.

2. Booking.com B.V. memiliki dan mengendalikan Platform.

3. Platform kami hanya menunjukkan Penginapan yang mempunyai hubungan komersial dengan kami (dalam sesetengah kes, melalui syarikat rakan niaga tempat penginapan - sila rujuk 'Tawaran Rakan Niaga' di bawah B7.2 di bawah) atau dengan Penyedia Sambungan kami, dan ia tidak semestinya menunjukkan semua produk atau perkhidmatan mereka.

4. Maklumat tentang Penyedia Perkhidmatan (cth. kemudahan, peraturan dan langkah-langkah kelestarian) dan Pengalaman Pelancongan mereka (cth. harga, ketersediaan dan polisi pembatalan) adalah berdasarkan apa-apa yang mereka berikan kepada kami.

B3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Tempat Penginapan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya. Kami menawarkan pengalaman yang diperibadikan berdasarkan cara anda menggunakan Platform kami (termasuk perkara yang anda beritahu kami), supaya anda boleh menempah Tempat Penginapan ideal anda dengan kami. Platform kami membolehkan anda menemui Tempat Penginapan di seluruh dunia – dan hasil carian kami memudahkan anda untuk mendapatkan hasil carian yang sesuai untuk anda.

2. Setelah anda menempah Tempat Penginapan anda, kami mengesahkan butiran Tempahan anda kepada anda dan Penyedia Perkhidmatan, termasuk nama tetamu.

3. Bergantung pada terma Tempahan anda, anda mungkin boleh menukar atau membatalkannya jika anda mahu. Sila hubungi kami menggunakan Laman Bantuan (tersedia 24 jam sehari) jika anda memerlukan bantuan dengan apa-apa.

B4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Isikan semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Baca Terma ini dan terma yang dipaparkan semasa proses tempahan dengan teliti.

3. Jaga Tempat Penginapan dan perabot, lekapan, elektronik dan kandungannya yang lain dan biarkan barang dalam keadaan yang sama semasa anda tiba di sana. Jika ada barang yang pecah, rosak atau hilang, pastikan anda melaporkannya kepada kakitangan di sana (secepat yang anda boleh, dan pastinya sebelum anda mendaftar keluar).

4. Kekalkan keselamatan Tempat Penginapan dan kandungannya semasa penginapan anda. Jadi jangan, sebagai contoh, biarkan pintu atau tingkap tidak dikunci.

B5. Harga dan pembayaran

1. Lihat ‘Harga’ (A6) dan ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

B6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

B7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Kami Padankan Harga

1. Kami mahu anda mendapatkan harga terbaik setiap masa. Jika anda menemui Tempat Penginapan yang sama (dengan syarat yang sama) dengan harga yang lebih murah di laman web lain selepas anda menempah Tempat Penginapan anda dengan kami, kami berjanji untuk memberi pulangan wang untuk perbezaan tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat Kami Padankan Harga.

Tawaran rakan niaga

2. Sesetengah tawaran di Platform kami ditandakan sebagai ‘Tawaran rakan niaga’, yang bermaksud tawaran itu datang kepada kami melalui syarikat rakan niaga Booking.com, bukannya terus daripada Penyedia Perkhidmatan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang tawaran Rakan Niaga yang anda tempah:

 • Perlu dibayar semasa membuat tempahan
 • Tidak boleh diubah suai. Walau bagaimanapun, jika ia menawarkan pembatalan percuma, anda boleh membatalkannya secara percuma selagi anda melakukannya tepat pada masanya.
 • Tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran lain (promosi, insentif atau reward)
 • Tidak boleh diberi skor atau reviu di Platform kami.

Insentif harga oleh Booking.com

3. Beberapa pengurangan harga yang anda lihat dibiayai oleh kami, bukan oleh Penyedia Perkhidmatan. Kami hanya membayar sebahagian daripada kos itu sendiri.

Minta untuk tempah

4. Dalam beberapa kes, anda akan menemui butang bertanda 'Minta untuk tempah' di halaman tempat penginapan. Jika anda memilih pilihan ini, kami akan menerangkan cara ini berfungsi (pada skrin dan/atau melalui e-mel).

Polisi kerosakan

5. Apabila anda membuat tempahan, anda mungkin melihat bahawa sesetengah Penyedia Perkhidmatan merujuk kepada ‘polisi kerosakan’. Ini bermakna jika sesiapa dalam kumpulan anda kehilangan atau merosakkan apa-apa:

 • anda hendaklah memaklumkan kepada Penyedia Perkhidmatan
 • daripada mengenakan bayaran terus kepada anda, Penyedia Perkhidmatan akan mempunyai 14 hari untuk menyerahkan permintaan pembayaran kerosakan melalui Platform kami di bawah nombor penempahan anda
 • jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda supaya anda boleh memberitahu kami jika anda mempunyai sebarang komen dan sama ada anda bersetuju dengan caj itu - dan kemudian:
  • jika anda bersetuju, kami akan mengenakan caj kepada anda bagi pihak mereka
  • jika anda tidak bersetuju, kami akan menelitinya dan memutuskan sama ada akan membincangkannya lebih lanjut atau tidak.

6. Di bawah polisi kerosakan, terdapat had untuk jumlah yang boleh dikenakan caj oleh Penyedia Perkhidmatan kepada anda melalui Platform kami (had dipaparkan semasa anda membuat tempahan). Walau bagaimanapun, Penyedia Perkhidmatan boleh memulakan tuntutan undang-undang terhadap anda di luar polisi kerosakan, dalam hal ini had tidak terpakai.

7. Sebarang pembayaran yang anda buat adalah antara Penyedia Perkhidmatan dan anda – kami hanya akan menganjurkannya bagi pihak Penyedia Perkhidmatan.

8. Polisi kerosakan tidak berkaitan dengan pembersihan am, haus dan lusuh biasa, sebarang jenayah (seperti kecurian), atau sebarang ‘kerosakan’ bukan fizikal (cth. denda kerana merokok atau membawa haiwan peliharaan).

9. Penyedia Perkhidmatan mungkin memerlukan ‘deposit kerosakan’ sebelum atau semasa daftar masuk. Jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda mengenainya semasa anda membuat tempahan – tetapi ia tiada kaitan dengan ‘polisi kerosakan’. Kami tidak akan terlibat dalam sebarang penyelesaian kewangan yang berkaitan dengan deposit kerosakan.

Cara Kami Beroperasi

10. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), sila semak Cara Kami Beroperasi yang juga merupakan sebahagian daripada Terma kami.

C. Tempat Tarikan

C1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Tarikan. Ia terpakai serta bahagian A (yang terpakai untuk semua Pengalaman Pelancongan).

C2. Hubungan kontrak

1. Kami tidak menjual (semula), menawarkan atau menyediakan sebarang Tempat Tarikan bagi pihak kami sendiri - apabila anda menempah Tempat Tarikan, anda mengikat kontrak secara langsung dengan (a) Penyedia Perkhidmatan (b) Pengagregat Pihak Ketiga (jika mereka menjual semula Tempat Tarikan tersebut), seperti yang didedahkan semasa proses tempahan.

2. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Penyedia Perkhidmatan / Pengagregat Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap tiket anda dan tiada liabiliti kepada anda berkaitan dengan Tempahan anda, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Terma ini.

C3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan dan (dari semasa ke semasa) Pengagregat Pihak Ketiga boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda menempah Tempat Tarikan anda, kami akan memberikan anda dan Penyedia Perkhidmatan / Pengagregat Pihak Ketiga (seperti yang berkenaan) butiran Tempahan; jika Penyedia Perkhidmatan / Pengagregat Pihak Ketiga memerlukan lebih daripada nama anda, kami akan memberitahu anda semasa membuat tempahan.

3. Bergantung pada terma Tempahan anda, anda mungkin boleh menukar atau membatalkannya jika anda mahu. Sila hubungi kami menggunakan Laman Bantuan (tersedia 24 jam sehari) jika anda memerlukan bantuan dengan apa-apa.

C4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan / Pengagregat Pihak Ketiga (seperti yang berkenaan) boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Penyedia Perkhidmatan / Pengagregat Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa proses checkout) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

C5. Harga dan pembayaran

1. Apabila anda menempah Tempat Tarikan, kami akan mengatur pembayaran anda. Untuk maklumat tentang cara ini berfungsi (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan), sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

C6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Sila lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

C7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Cara Kami Beroperasi

1. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), sila semak Cara Kami Beroperasi yang juga merupakan sebahagian daripada Terma kami.

D. Sewaan kereta

D1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Sewaan Kereta. Ia terpakai serta bahagian A (yang terpakai untuk semua Pengalaman Pelancongan).

D2. Hubungan kontrak

1. Halaman sewaan kereta di Platform ini dikendalikan oleh Booking.com Transport Limited. Syarikat berdaftar di England dan Wales (Nombor: 05179829) di alamat berikut: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, United Kingdom. Nombor VAT: GB 855349007. Ini bermakna anda menerima bahawa proses membuat Tempahan dengan Booking.com Transport Limited dikawal oleh Terma ini – walaupun Sewaan sebenar anda akan dikawal oleh Perjanjian Sewaan dengan Penyedia Perkhidmatan anda (yang anda tandatangani semasa pengambilan).

2. Apabila anda menempah Sewaan, Tempahan anda adalah sama ada (a) dengan kami atau (b) terus dengan Penyedia Perkhidmatan.

 • Terma kami mengawal proses tempahan; apabila kami menghantar Pengesahan Tempahan anda, anda akan mengikat kontrak dengan kami
 • Perjanjian Sewaan mentadbir Sewaan itu sendiri; apabila anda menandatangani perjanjian ini di kaunter sewa, anda akan mengikat kontrak dengan Penyedia Perkhidmatan (tetapi anda akan melihat dan menerima terma utamanya semasa anda menempah kereta anda).

Sepanjang Bahagian D, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat sewaan yang menyediakan kereta.

3. Dalam kebanyakan kes, anda akan mendapat Pengesahan Tempahan anda sebaik sahaja anda melengkapkan Tempahan anda – tetapi jika Penyedia Perkhidmatan tidak mengesahkan Sewaan anda dengan segera, kami tidak akan menerima pembayaran atau menghantar Pengesahan Tempahan anda sehingga mereka berbuat demikian.

4. Jika terdapat apa-apa ketidakpadanan antara Terma ini dengan Perjanjian Sewaan, Perjanjian Sewaan akan digunakan.

5. ‘Pemandu Utama’ (orang yang butirannya telah dimasukkan semasa proses tempahan) adalah satu-satunya orang yang boleh menukar atau membatalkan Tempahan, atau berbincang tentangnya dengan kami - melainkan jika mereka memberitahu kami bahawa mereka menamakan seseorang yang lain untuk melakukan ini.

D3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Kami tidak menjamin pembuatan dan model tepat yang anda tempah (melainkan kami nyatakan demikian). Frasa ‘atau serupa’ bermaksud anda boleh mendapatkan kereta yang serupa (iaitu saiz yang sama, dengan jenis kotak gear yang sama, dll.). Jadi, gambar kereta ialah ilustrasi sahaja.

3. Setelah anda menempah Sewaan anda:

 • kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran Tempahan (cth. nama Pemandu Utama dan nombor telefon untuk dihubungi)
 • kami akan mengesahkan maklumat Pengambilan (cth. maklumat hubungan Penyedia Perkhidmatan dan perkara yang perlu anda bawa bersama anda).

D4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (maklumat hubungan, Masa Pengambilan, dsb.).

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Perjanjian Sewaan ini - dan mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

 • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
 • Tempahan anda boleh dibatalkan
 • kakitangan kaunter boleh enggan menyerahkan kunci di kaunter sewa.

3. Anda mesti menyemak keperluan khusus Sewaan anda, kerana banyak maklumat (keperluan lesen memandu, saiz deposit keselamatan, kertas kerja yang diperlukan, kad pembayaran yang diterima, dsb.) berbeza bagi setiap Sewaan. Jadi sila pastikan anda membaca dengan teliti:

 • Terma-terma ini
 • terma utama Perjanjian Sewaan yang akan anda lihat semasa anda membuat tempahan, dan
 • Perjanjian Sewaan itu sendiri yang akan anda terima semasa Pengambilan.

4. Anda mesti berada di kaunter sewaan sebelum Waktu Pengambilan anda (sila maklum bahawa beberapa Penyedia Perkhidmatan mempunyai 'tempoh tangguh' pengambilan sekiranya anda terlewat). Jika anda tiba selepas Waktu Pengambilan (dan selepas tempoh tangguh pengambilan, jika ada), kereta tersebut mungkin tidak lagi tersedia, dan anda mungkin tidak berhak mendapat pulangan wang daripada Penyedia Perkhidmatan. Sila semak Perjanjian Sewaan untuk maklumat lanjut (semasa anda menempah kereta anda, sila semak 'Maklumat penting', yang memberitahu anda tentang sebarang tempoh tangguh dan yang anda terima semasa proses checkout). Jika anda rasa anda mungkin terlambat, adalah penting untuk anda menghubungi Penyedia Perkhidmatan atau kami walaupun ia disebabkan kelewatan penerbangan dan anda telah memberikan nombor penerbangan anda.

5. Terma utama Sewaan anda memberitahu anda apa yang Pemandu Utama perlukan semasa Pengambilan. Anda mesti memastikan bahawa apabila mereka sampai ke kaunter sewa, mereka membawa semua yang mereka perlukan (cth. lesen memandu, sebarang ID yang diperlukan dan kad kredit atas nama mereka sendiri, dengan dana yang mencukupi untuk menampung deposit keselamatan).

6. Anda mesti memastikan Pemandu Utama layak dan sesuai untuk memandu kereta.

7. Anda mesti menunjukkan kepada kakitangan kaunter setiap lesen memandu yang sah dan penuh yang mesti mereka pegang selama sekurang-kurangnya 1 tahun (atau lebih lama, dalam kebanyakan kes). Jika mana-mana pemandu mempunyai pengendorsan/mata pada lesen mereka, maklumkan kepada kami sebaik sahaja anda mengetahui perkara ini kerana Penyedia Perkhidmatan mungkin tidak membenarkan mereka memandu.

8. Anda mesti memastikan bahawa mana-mana pemandu dengan lesen memandu yang dikeluarkan di England, Scotland atau Wales mendapat ‘kod semak’ lesen tidak lebih daripada 21 hari sebelum Pengambilan.

9. Anda mesti memastikan bahawa setiap pemandu mempunyai Permit Memandu Antarabangsa mereka sendiri (jika mereka memerlukannya) dan lesen memandu mereka. Sila maklum bahawa semua pemandu mesti membawa lesen memandu mereka (dan Permit Memandu Antarabangsa jika mereka memerlukannya) pada setiap masa.

10. Anda mesti memastikan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tempat duduk kanak-kanak yang sesuai jika mereka memerlukannya.

11. Anda mesti, jika berlaku sebarang masalah semasa Sewaan anda (kemalangan, kerosakan, dll.):

 • hubungi Penyedia Perkhidmatan
 • tidak membenarkan sebarang pembaikan tanpa persetujuan Penyedia Perkhidmatan (melainkan Perjanjian Sewaan membenarkanya)
 • simpan semua dokumentasi (bil pembaikan, laporan polis, dll.) untuk dikongsi dengan kami / Penyedia Perkhidmatan / syarikat insurans.

D5. Harga dan pembayaran

1. Booking.com Transport Limited akan menguruskan pembayaran untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila rujuk ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

Kos dan bayaran tambahan

2. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran pemandu muda untuk setiap pemandu di bawah umur tertentu (contohnya, 25 tahun). Dalam sesetengah kes, mereka boleh mengenakan bayaran pemandu senior untuk setiap pemandu melebihi usia tertentu (contohnya, 65 tahun). Apabila membuat tempahan di Platform kami, anda mesti memasukkan umur Pemandu Utama supaya kami boleh menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran berkaitan umur – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

3. Dalam kebanyakan kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran sehala jika anda menghantar kereta di lokasi lain. Jika anda berhasrat untuk menghantar kereta di lokasi lain, anda perlu memasukkan lokasi penghantaran semasa membuat tempahan, jadi kami boleh memberitahu anda jika boleh dan menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran sehala – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

4. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran rentas sempadan untuk membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain. Jika anda berhasrat untuk melakukan ini, adalah penting anda memberitahu kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan secepat mungkin (mesti sebelum Pengambilan).

5. Harga Sewaan anda dikira berdasarkan unit 24 jam, jadi (cth.) sewaan 25 jam akan dikenakan bayaran sebanyak sewaan 48 jam.

6. Jika, selepas Pengambilan anda memutuskan untuk menyewa kereta tersebut lebih lama, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan. Mereka akan memberitahu anda jumlah kos ini dan anda akan mengikat kontrak baharu dengan mereka. Jika anda mengembalikan kereta lewat tanpa bersetuju terlebih dahulu, mereka mungkin akan mengenakan caj tambahan juga.

Tambahan

7. Dalam sesetengah kes, anda akan membayar untuk sebarang tambahan pilihan (tempat duduk kanak-kanak, GPS, tayar musim sejuk, dll.) apabila anda menempah kereta anda – dalam hal ini, anda dijamin akan mendapatkannya ketika Pengambilan.

8. Dalam kes lain, anda hanya akan meminta sebarang tambahan apabila anda menempah kereta anda – dalam kes ini:

 • anda akan membayarnya ketika Pengambilan, dan
 • Penyedia Perkhidmatan tidak menjamin ia akan tersedia untuk anda.

D6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Kami menjangkaui kewajipan undang-undang kami. Walaupun undang-undang tempatan tidak memerlukan kami menawarkan hak pembatalan khusus, kami menjamin bahawa kami akan mematuhi polisi pulangan wang kami jika anda membatalkan Tempahan anda.

2. Terma ‘Pembatalan dan Pindaan’ berikut dikenakan kepada semua Tempahan selain daripada:

 • Tempahan dengan Dollar atau Thrifty yang telah ditempah sebelum 26 Januari 2021 (sila semak terma sewaan anda)
 • Tempahan yang dilabelkan ‘tanpa pulangan wang’ (anda tidak boleh meminda Tempahan tanpa pulangan wang dan anda tidak akan menerima pulangan wang jika anda membatalkannya).

Pembatalan

3. Jika anda membatalkan:

 • LEBIH DARIPADA 48 jam sebelum sewaan anda akan dimulakan, anda akan menerima pulangan wang penuh.
 • KURANG DARIPADA 48 jam sebelum atau semasa anda berada di kaunter sewaan, kami akan memulangkan wang yang anda bayar tolak kos 3 hari sewaan anda - jadi, tidak akan ada pulangan wang jika kereta anda ditempah untuk 3 hari atau kurang.
 • SELEPAS sewaan anda akan dimulakan (atau anda tidak hadir), anda tidak akan menerima pulangan wang.

4. Kakitangan kaunter boleh menolak memberikan kereta kepada anda jika (contohnya):

 • Anda tidak tiba tepat pada masanya
 • Anda tidak layak untuk menyewa kereta tersebut
 • Anda tidak mempunyai dokumentasi yang anda perlukan
 • Pemandu utama tidak mempunyai kad kredit atas nama mereka sendiri dengan dana yang mencukupi untuk deposit keselamatan kereta.

Untuk maklumat lanjut tentang peraturan Penyedia Perkhidmatan anda, sila rujuk 'Maklumat Penting' yang tersedia semasa membuat tempahan - atau Perjanjian Sewaan yang anda tandatangani di kaunter.

Jika mereka menolak memberikan anda kereta, sila hubungi kami segera dari kaunter sewaan untuk membatalkan Tempahan anda dan kami akan memberi pulangan wang yang anda bayar, tolak kos 3 hari Sewaan anda. Jika anda tidak berbuat demikian, caj pembatalan akan menjadi kos penuh Sewaan anda - melainkan anda boleh membuktikan bahawa keadaan telah menyebabkan kami menanggung kos yang jauh lebih rendah daripada itu.

Pindaan (perubahan pada Tempahan anda)

5. Anda boleh membuat perubahan pada Tempahan anda pada bila-bila masa sebelum anda perlu mengambil kereta.

6. Dalam kebanyakan kes, cara paling mudah untuk melakukannya adalah melalui aplikasi kami - atau laman web kami (di bawah ‘Urus Tempahan’).

7. Tiada bayaran pentadbiran untuk menukar Tempahan anda, tetapi sebarang perubahan yang anda buat boleh menjejas harga sewa. Kadangkala, satu-satunya cara kami boleh menukar Tempahan ialah membatalkannya dan membuat tempahan yang lain, yang mana kami boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda bagi pihak syarikat sewaan.

8. Jika menukar Tempahan anda akan mengubah harga atau dikenakan caj pembatalan, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu.

Perubahan yang dibuat oleh kami

9. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (cth. jika Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menyediakan kereta), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda tidak menerima perubahan tersebut, anda berhak untuk membatalkan dan menuntut pulangan wang penuh (tanpa mengira betapa hampirnya permulaan Sewaan anda) tetapi kami tidak akan mempunyai tanggungjawab tambahan untuk sebarang kos langsung atau tidak langsung yang mungkin anda tanggung (cth. bilik hotel atau teksi).

D7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Umum

1. Dalam semua kes, ppemandu mestilah sekurang-kurangnya memenuhi had umur minimum untuk menyewa atau memandu kereta. Dalam sesetengah kes, mereka juga mestilah di bawah umur maksimum. Had boleh berbeza mengikut Penyedia Perkhidmatan, mengikut lokasi dan jenis kereta.

2. Hanya pemandu yang layak yang namanya tertera pada Perjanjian Sewaan boleh memandu kereta.

3. Anda tidak boleh membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain dan/atau menghantarnya di lokasi lain tanpa mengaturnya terlebih dahulu.

Pengambilan Lewat/penghantaran awal

4. Jika anda mengambil kereta anda lewat (sila lihat D4.4 di atas) atau menghantarnya lebih awal daripada yang dipersetujui dalam Pengesahan Tempahan anda, Penyedia Perkhidmatan tidak akan memberi pulangan wang kepada anda untuk masa yang ‘tidak digunakan’.

Cara Kami Beroperasi

5. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), sila semak Cara Kami Beroperasi yang juga merupakan sebahagian daripada Terma kami.

E. Penerbangan

E1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Penerbangan. Ia terpakai serta bahagian A (yang terpakai untuk semua Pengalaman Pelancongan).

E2. Hubungan kontrak

1. Kebanyakan Penerbangan di Platform kami disediakan melalui Pengagregat Pihak Ketiga yang bertindak sebagai perantara kepada syarikat penerbangan.

2. Apabila anda membuat Tempahan, ia terus dengan syarikat penerbangan. Kami bukan ‘pihak berkontrak’ untuk Tempahan anda. Apabila membuat tempahan, anda menandatangani (i) Kontrak Pengantaraan dengan Pengagregat Pihak Ketiga (untuk tiket) dan (ii) Kontrak Pengangkutan dengan syarikat penerbangan (untuk Penerbangan itu sendiri).

3. Jika anda menempah sebarang tambahan (bagasi tambahan, insurans, dll.), anda akan mengikat kontrak langsung dengan Pengagregat Pihak Ketiga atau syarikat lain. Kami tidak akan terlibat dalam kontrak ini.

4. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atas tiket anda atau apa-apa tambahan yang anda boleh beli dan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) tidak mempunyai liabiliti kepada anda berhubung dengan Tempahan anda.

E3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda menempah Penerbangan anda, maklumat Tempahan anda (cth. nama pelancong) akan diberikan kepada Penyedia Perkhidmatan.

3. Bergantung pada Kontrak Pengangkutan, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkan Tempahan anda jika anda mahu berbuat demikian. Sila hubungi kami menggunakan Laman Bantuan (tersedia 24 jam sehari), jika anda memerlukan bantuan dengan apa-apa.

E4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

E5. Harga dan pembayaran

1. Apabila anda menempah Penerbangan, pembayaran anda akan diatur oleh kami, oleh Pengagregat Pihak Ketiga (atau pihak yang ditentukan mereka), atau oleh pihak ketiga seperti syarikat penerbangan. Untuk maklumat tentang cara kami mengatur pembayaran (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan) sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

E6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

1. Anda akan menemui polisi pembatalan dalam Kontrak Pengangkutan antara anda dan syarikat penerbangan. Ia tersedia semasa anda menempah Penerbangan anda dan apabila Penerbangan anda disahkan (dalam halaman 'Urus Tempahan' anda).

2. Mungkin terdapat bayaran untuk menukar atau membatalkan Penerbangan anda.

3. Syarikat penerbangan berhak untuk menjadualkan semula atau membatalkan penerbangan mengikut terma & syarat syarikat penerbangan, Kontrak Pengangkutan atau polisi syarikat penerbangan.

4. Tiket yang berbeza daripada syarikat penerbangan yang sama mungkin mempunyai sekatan yang berbeza atau termasuk perkhidmatan yang berbeza. Sila pastikan anda membaca butiran penuh yang diberikan semasa proses tempahan.

5. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang perubahan, pembatalan atau pulangan wang, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

E7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Perkongsian kod

1. Sesetengah syarikat penerbangan mempunyai perjanjian ‘perkongsian kod’ dengan syarikat penerbangan lain. Jadi, anda boleh membeli tiket anda daripada satu syarikat penerbangan (‘pembawa tiket’ anda), tetapi terbang dalam pesawat yang dimiliki oleh syarikat penerbangan lain (‘pembawa operasi’ anda). Dalam kebanyakan kes seperti ini, anda akan mendaftar masuk dengan pembawa operasi anda – tetapi sila sahkan perkara ini dengan pembawa tiket anda lebih awal.

2. Semasa anda menempah Penerbangan anda, anda akan dimaklumkan jika ia adalah Penerbangan ‘perkongsian kod’.

Amalan yang dilarang syarikat penerbangan

3. Kebanyakan syarikat penerbangan tidak membenarkan individu membeli tiket yang merangkumi penerbangan yang mereka tidak mahu gunakan – contohnya, tiket pergi-balik jika individu tersebut tidak berniat untuk menggunakan penerbangan pulang. Untuk lebih banyak contoh, hanya masukkan ‘point-beyond ticketing’, ‘hidden-city ticketing’ atau ‘back-to-back ticketing’ ke dalam enjin carian.

4. Apabila anda membeli Penerbangan, anda bersetuju untuk tidak melakukan ini. Jika anda melakukan ini dengan melanggar terma syarikat penerbangan (disediakan semasa anda membuat Tempahan), anda akan membayar balik kepada kami untuk sebarang perbezaan antara kos perjalanan sebenar anda dan kos perjalanan penuh yang dinyatakan pada tiket anda jika syarikat penerbangan menuntutnya daripada kami.

Penggunaan segmen penerbangan

5. Kebanyakan syarikat penerbangan memerlukan pelanggan menggunakan penerbangan mereka mengikut urutan. Jadi, jika anda tidak mengambil Penerbangan pertama anda, syarikat penerbangan anda mungkin membatalkan jadual perjalanan anda yang lain secara automatik.

6. Jika syarikat penerbangan anda membenarkan anda untuk ‘melangkau’ mana-mana Penerbangan dalam jadual perjalanan anda, sila pastikan anda membatalkan Penerbangan yang anda tidak mahu selaras dengan polisi pembatalan. Harap maklum bahawa anda mungkin tidak berhak mendapat pulangan wang penuh (atau sebarang pulangan wang) untuk Penerbangan yang tidak digunakan ini.

Tiket sehala

7. Jika anda membeli dua tiket sehala dan bukannya satu tiket pergi-balik:

 • anda akan membuat dua Tempahan berasingan, masing-masing dengan peraturan dan polisi tersendiri
 • sebarang perubahan pada satu Penerbangan tidak akan menjejaskan yang lain (contohnya, jika Penerbangan awal anda dibatalkan, anda tidak akan dijamin diberikan pulangan wang untuk Penerbangan kedua anda).

8. Jika anda melancong ke luar negara, anda mungkin perlu membuktikan kepada kakitangan Daftar Masuk dan/atau Imigresen bahawa anda mempunyai Penerbangan pergi-balik (lihat ‘Perjalanan antarabangsa’ di bawah untuk maklumat lanjut tentang pasport, visa, dll).

Caj, cukai dan bayaran

9. Tambang anda akan termasuk apa-apa cukai dan bayaran yang dikenakan oleh syarikat penerbangan atau kerajaan (kecuali bayaran masuk/keluar - lihat ‘Bayaran masuk/keluar’ di bawah). Anda mungkin bertanggungjawab untuk menangani sebarang perubahan retroaktif dalam kadar cukai.

Caj perkhidmatan

10. Bergantung pada Penerbangan yang anda pilih, anda boleh dikenakan caj perkhidmatan oleh kami dan/atau Pengagregat Pihak Ketiga.

 • Caj perkhidmatan kami (jika ada) adalah caj untuk menggunakan Platform kami supaya anda boleh beli tiket daripada Pengagregat Pihak Ketiga. Caj ini termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.
 • Caj perkhidmatan Pengagregat Pihak Ketiga (jika ada) adalah caj untuk menggunakannya sebagai perantara kepada syarikat penerbangan. Caj ini boleh termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.

11. Harga tiket anda akan termasuk sebarang caj perkhidmatan.

Bayaran untuk bagasi dan tambahan lain

12. Syarikat penerbangan anda boleh mengenakan caj untuk bagasi yang didaftarkan, bagasi berlebihan/berat berlebihan, keutamaan menaiki pesawat, tempat duduk yang diperuntukkan, hiburan dalam pesawat, makanan dan minuman dan/atau daftar masuk lapangan terbang.

13. Jika mereka berbuat demikian, caj ini adalah tambahan kepada harga tiket anda (melainkan dinyatakan dengan jelas bahawa Penerbangan anda termasuk tambahan).

Perjalanan antarabangsa

14. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk:

 • membawa pasport dan/atau visa yang sah jika diperlukan
 • mematuhi sebarang syarat kemasukan
 • ketahui sama ada anda memerlukan visa untuk melalui negara yang bukan destinasi terakhir anda
 • semak dengan kedutaan yang berkaitan terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada terdapat sebarang perubahan dalam keperluan pasport, visa atau kemasukan
 • semak sebarang amaran atau nasihat dari negara tempat tinggal/asal anda sebelum anda pergi ke/melalui sebuah negara atau wilayah.

15. Dengan mengatur perjalanan ke atau dari mana-mana lokasi, kami tidak menjamin bahawa ia adalah tanpa risiko – dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian akibat daripadanya.

16. Ia bukan amalan biasa, tetapi undang-undang antarabangsa membenarkan ‘penyahseranggaan’ pesawat untuk membunuh serangga. Untuk melakukannya, kakitangan mungkin menyembur kabin pesawat dengan racun serangga aerosol semasa penumpang berada di dalam pesawat, atau merawat permukaan dalamannya dengan sisa racun serangga apabila mereka tidak berada di dalam pesawat. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihatkan anda untuk mengetahui tentang penyahseranggaan, termasuk di mana ia mungkin berlaku.

Bayaran masuk/keluar

17. Tambang anda tidak akan termasuk sebarang bayaran yang dikenakan oleh negara atau lapangan terbang kepada orang yang memasuki/meninggalkan negara dan yang dikutip terus di lapangan terbang. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihati anda untuk mengetahui sama ada anda perlu membayar bayaran ini.

UK: Perlindungan kewangan anda

18. Pemegang ATOL: Booking.com B.V.

19. Nombor Lesen ATOL: 11967

20. Di UK, kami menyediakan perlindungan kewangan penuh untuk jualan penerbangan yang dilindungi ATOL kami sahaja melalui nombor Lesen Penganjur Perjalanan Udara kami 11967, dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon +44 (0)333 103 6350, e-mel claims@caa.co.uk.

21. Apabila anda membeli penerbangan yang dilindungi ATOL daripada kami, anda akan menerima Sijil ATOL. Ini menyenaraikan perkara yang dilindungi dari segi kewangan, di mana anda boleh mendapatkan maklumat tentang maksudnya untuk anda dan siapa yang perlu dihubungi jika berlaku masalah.

22. Kami, atau pembekal yang dikenal pasti pada Sijil ATOL, anda akan memberikan anda perkhidmatan yang disenaraikan pada Sijil ATOL (atau alternatif yang sesuai). Dalam sesetengah kes, di mana kami mahupun pembekal tidak dapat berbuat demikian atas sebab ketaksolvenan, pemegang ATOL alternatif boleh memberikan anda perkhidmatan yang telah anda beli atau alternatif yang sesuai (tanpa kos tambahan kepada anda). Anda bersetuju untuk menerima bahawa dalam keadaan tersebut pemegang ATOL alternatif akan melaksanakan kewajipan tersebut dan anda bersetuju untuk membayar sebarang wang tertunggak untuk dibayar oleh anda di bawah kontrak anda kepada pemegang ATOL alternatif tersebut. Walau bagaimanapun, anda juga bersetuju bahawa dalam sesetengah kes adalah tidak mungkin untuk melantik pemegang ATOL alternatif, dalam hal ini anda berhak untuk membuat tuntutan di bawah skim ATOL (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan).

23. Jika kami atau pembekal yang dikenal pasti pada sijil ATOL anda tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang disenaraikan (atau alternatif yang sesuai, melalui pemegang ATOL alternatif atau sebaliknya) atas sebab ketaksolvenan, Pemegang Amanah Air Travel Trust boleh membuat pembayaran kepada (atau memberi manfaat kepada) anda di bawah skim ATOL. Anda bersetuju bahawa sebagai balasan untuk pembayaran atau faedah sedemikian, anda menyerahkan sepenuhnya kepada Pemegang Amanah tersebut apa-apa tuntutan yang anda ada atau mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan bukan peruntukan perkhidmatan, termasuk sebarang tuntutan terhadap kami, ejen pelancongan (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan). Anda juga bersetuju bahawa sebarang tuntutan sedemikian boleh diserahkan semula kepada badan lain jika badan lain itu telah membayar jumlah yang anda tuntut di bawah skim ATOL.

EU: Hak penumpang di bawah Peraturan EU 261/2004

24. Jika penerbangan anda ditangguhkan atau dibatalkan atau anda dinafikan menaiki pesawat, anda mungkin layak mendapat pampasan/bantuan di bawah Peraturan EU 261/2004 jika:

 • Anda terbang ke Kesatuan Eropah (EU)
 • Anda terbang keluar dari EU
 • Penerbangan anda disediakan oleh syarikat penerbangan EU

EU: Liabiliti syarikat penerbangan di bawah Peraturan EU 889/2002

25. Jika terdapat kemalangan yang berlaku dalam EU, Peraturan EU 889/2002 mungkin terpakai kepada anda.

EU: Hak orang kurang upaya dan orang kurang upaya pergerakan apabila melakukan perjalanan melalui udara di bawah Peraturan EU 1107/2006

26. Peraturan EU 1107/2006 memperuntukkan hak tertentu untuk orang yang kurang upaya atau kurang upaya pergerakan.

Cara Kami Beroperasi

27. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), sila semak Cara Kami Beroperasi yang juga merupakan sebahagian daripada Terma kami.

F. Pengangkutan Peribadi dan Awam

F1. Skop bahagian ini

1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Pengangkutan Peribadi dan Awam. Ia terpakai serta bahagian A (yang terpakai untuk semua Pengalaman Pelancongan).

F2. Hubungan kontrak

1. Apabila anda membuat pratempah Pengangkutan Peribadi atau Awam, Tempahan anda akan terus kepada Penyedia Perkhidmatan. Apabila anda menempah Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan, Tempahan anda akan bersama Pengagregat Pihak Ketiga. Dalam semua kes, Terma kami akan mengawal proses tempahan.

2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda dan Penyedia Perkhidmatan bersetuju untuk mematuhi Terma ini.

3. Pengangkutan Awam dan Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda akan diberikan Terma Penyedia Perkhidmatan semasa proses tempahan. Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma mereka dengan Terma kami, terma mereka akan digunakan.

4. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Dengan membuat Tempahan, anda mengesahkan bahawa anda:

 • telah membaca dan menerima terma Penyedia Perkhidmatan (jika berkenaan)
 • bersetuju untuk menghubungi Penyedia Perkhidmatan terus tentang sebarang masalah yang berlaku
 • memahami bahawa Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab untuk mengatur dan menyediakan Pengangkutan Peribadi anda, memilih laluan, menetapkan harga dan menyediakan semua maklumat relevan
 • menerima bahawa kami hanya menyediakan platform tempahan (dikenali sebagai perkhidmatan API), dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang anda alami kerana apa-apa yang pemandu/Penyedia Perkhidmatan lakukan atau tidak lakukan, kecuali seperti yang dinyatakan dalam 'Had liabiliti' (A18).

Tidak semua Penyedia Perkhidmatan mempunyai terma mereka sendiri, tetapi anda dialu-alukan untuk menyemak semua terma yang kami diberikan.

F3. Apa yang akan kami lakukan

1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

2. Setelah anda membuat Tempahan anda, kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran anda (cth. nama, nombor telefon dan lokasi pengambilan anda).

3. Semua Pengangkutan Peribadi. Kami akan memberikan anda butiran hubungan Penyedia Perkhidmatan.

4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Kami akan memastikan Penyedia Perkhidmatan tahu saiz kenderaan yang anda minta.

5. Pengangkutan Awam. Kami akan memberi anda (atau memberitahu anda cara untuk mengambil) tiket anda.

F4. Apa yang perlu anda lakukan

1. Anda mesti menyemak maklumat Tempahan anda dengan teliti, dan memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (keperluan anda, maklumat hubungan, dsb.).

2. Anda mesti memastikan semua orang dalam kumpulan anda mematuhi Terma kami dan (jika berkenaan) terma Penyedia Perkhidmatan yang anda lihat dan terima semasa proses tempahan. Anda mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

 • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
 • Tempahan anda boleh dibatalkan
 • pemandu anda boleh enggan membawa anda.

3. Anda mesti ingat bahawa anggaran masa perjalanan tidak mengambil kira keadaan trafik.

4. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda mesti memastikan semua penumpang berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya.

5. Semua Pengangkutan Peribadi. Pada dan sekitar Waktu Pengambilan anda, telefon (nombor yang anda masukkan semasa anda membuat Tempahan anda) mesti dihidupkan dan boleh menerima panggilan/mesej sekiranya pemandu perlu menghubungi anda. Kami tidak dapat menjamin mereka akan dapat menghubungi anda melalui aplikasi pemesejan seperti WhatsApp atau Viber.

6. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Untuk sebarang pengambilan di lapangan terbang, anda mesti memberikan kami butiran penerbangan anda sekurang-kurangnya 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda supaya Penyedia Perkhidmatan anda boleh melaraskan Masa Pengambilan jika penerbangan anda ditangguhkan. Jika mereka tidak dapat menyediakan Pengangkutan Peribadi berikutan kelewatan atau pembatalan penerbangan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

7. Pengangkutan Awam. Anda mesti memastikan semua penumpang tiba tepat pada masanya, memberikan masa yang cukup untuk mengambil tiket jika perlu.

8. Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih untuk membuat Tempahan, dan mana-mana penumpang di bawah umur 18 tahun mesti ditemani orang dewasa yang bertanggungjawab.

9. Anda mesti memastikan tiada penumpang berkelakuan tidak wajar - cth. bersikap kasar atau melakukan sesuatu yang boleh membahayakan seseorang.

10. Anda mesti pastikan anda memilih Pengangkutan Awam/Peribadi yang sesuai (dari segi saiz kumpulan, jumlah bagasi, keperluan aksesibiliti, dll.).

F5. Harga dan pembayaran

1. Booking.com Transport Limited akan menguruskan pembayaran untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila rujuk ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Harga termasuk sebarang tol, caj kesesakan, cukai dan surcaj puncak. Pembayaran diambil semasa membuat tempahan.

3. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Harga akan disahkan (dan pembayaran diambil) apabila pemandu anda menghantar anda. Harga mungkin berbeza daripada harga yang dianggarkan semasa anda menempah. Anda bertanggungjawab ke atas sebarang tol, caj kesesakan, cukai, surcaj puncak dan ganjaran.

4. Pengangkutan Awam. Pembayaran diambil apabila Tempahan anda disahkan. Sebelum berangkat, Penyedia Perkhidmatan mungkin perlu melihat tiket/e-tiket anda. Sila simpan tiket bersama anda pada setiap masa, atau anda mungkin perlu membayar sekali lagi.

5. Penyedia Perkhidmatan/pemandu tidak perlu bersetuju dengan sebarang perubahan pada Perjalanan yang anda minta secara peribadi. Jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj tambahan.

F6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

Pembatalan

1. Dalam kebanyakan kes...

 • Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda boleh membatalkan secara percuma sehingga 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda (2 jam dalam sesetengah kes - sila lihat pengesahan anda). Jika anda tidak membatalkan tepat pada masanya, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang.
 • Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa sebelum Masa Pengambilan anda, tetapi Penyedia Perkhidmatan boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda.
 • Pengangkutan Awam. Anda mungkin tidak akan layak mendapat pulangan wang setelah Tempahan anda disahkan.

2. Jika Penyedia Perkhidmatan anda mempunyai polisi pembatalan yang berbeza (yang anda akan lihat semasa membuat tempahan), polisi mereka akan digunakan.

3. Kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan dengan notis yang singkat atau tanpa notis - tetapi ini hanya akan berlaku dalam situasi yang sangat khusus. Sebagai contoh, jika:

 • Penyedia Perkhidmatan menjadi tak solven atau benar-benar tidak dapat memenuhi Tempahan anda – dalam hal ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatur pengangkutan alternatif (dan kami akan memberi pulangan wang sepenuhnya kepada anda jika kami tidak dapat melakukannya)
 • anda melanggar Terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan – dalam hal ini, anda mungkin tidak akan berhak mendapat pulangan wang.

Pindaan (perubahan) sebelum Perjalanan anda bermula

4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Emel pengesahan anda akan memberitahu anda berapa banyak notis yang anda perlu berikan (sebelum Waktu Pengambilan anda) untuk meminta sebarang perubahan pada Tempahan anda (seperti lokasi atau masa).

5. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Untuk menukar Tempahan anda, anda mungkin perlu membatalkannya (yang mungkin dikenakan caj pembatalan) dan membuat tempahan baharu.

6. Pengangkutan Awam. Anda tidak boleh menukar Tempahan anda setelah ia disahkan.

7. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (contohnya, jika terdapat mogok yang mengganggu perjalanan anda), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda kemudian memutuskan untuk membatalkan:

 • Sebarang Pengangkutan. Melainkan anda membatalkan kerana salah satu sebab dalam butiran seterusnya, anda berhak mendapat pulangan wang penuh (tidak kira berapa dekat tarikh perjalanan anda).
 • Sebarang Pengangkutan Peribadi. Jika pertukaran itu hanyalah pemandu baharu, Penyedia Perkhidmatan baharu atau kenderaan baharu (yang serupa), anda tidak akan layak mendapat pulangan wang (melainkan anda membatalkan dengan notis yang mencukupi).

Dalam kedua-dua cara ini, kami mahupun Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos yang mungkin anda tanggung (cth. pengangkutan alternatif atau bilik hotel).

Pulangan wang

8. Jika anda ingin memohon untuk pulangan wang, anda mesti berbuat demikian secara bertulis tidak lebih daripada 14 hari selepas Waktu Pengambilan anda.

9. Sebarang pulangan wang boleh mengambil masa hingga 5 hari bekerja untuk masuk ke dalam akaun anda.

10. Semua Pengangkutan Peribadi. Jika pemandu anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh memohon untuk pulangan wang dan kami akan menyiasat perkara ini untuk anda.

11. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda tidak akan layak mendapat pulangan wang jika Perjalanan anda tidak diteruskan seperti yang dirancang kerana:

 • pemandu/Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menghubungi anda
 • satu atau lebih penumpang tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya dan anda belum meminta Masa Pengambilan baharu
 • anda meminta perubahan yang tidak munasabah pada Masa Pengambilan atau Perjalanan
 • anda tidak memberitahu kami / Penyedia Perkhidmatan / pemandu tentang perubahan yang ingin anda lakukan
 • anda telah memberikan butiran yang salah semasa menempah Pengangkutan Peribadi anda (lokasi pengambilan, maklumat hubungan, bilangan orang, jumlah bagasi, dll.).

F7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

Pengangkutan Peribadi Pratempah

1. Sila semak emel pengesahan anda untuk mengetahui berapa lama pemandu akan menunggu di lokasi pengambilan.

Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan

2. Pemandu mungkin tidak menunggu melebihi Masa Pengambilan - dan jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj kepada anda untuk masa menunggu. Jika anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh dikenakan caj pembatalan.

Bayaran pembaikan atau pembersihan

3. Jika ada yang perlu dibaiki atau dibersihkan kerana seseorang dalam kumpulan anda telah melakukan sesuatu yang tidak wajar atau melanggar Terma ini, anda akan bertanggungjawab atas kos pembaikan/pembersihan.

Cara Kami Beroperasi

4. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), sila semak Cara Kami Beroperasi yang juga merupakan sebahagian daripada Terma kami.

Kamus Booking.com

‘Akaun’ bermaksud akaun (dengan Booking.com atau Syarikat Kumpulan) yang anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan di Platform kami.

‘Penginapan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan tempat penginapan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian B, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan tempat penginapan).

‘Tarikan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan Tempat Tarikan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian C, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan Tempat Tarikan).

‘Perkhidmatan tempat tarikan’ termasuk, tetapi tidak terhad kepada, lawatan, muzium, tempat tarikan, aktiviti dan pengalaman.

‘Tempahan’ bermaksud tempahan Pengalaman Pelancongan di Platform kami sama ada anda membayarnya sekarang atau kemudian.

‘Booking.com’, ‘kami’ atau ‘kita’ bermaksud Booking.com B.V. (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau Booking.com Transport Limited (untuk sebarang perkhidmatan pengangkutan darat). Hubungan korporat

‘Pengesahan Tempahan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud emel pengesahan dan baucar yang kami hantar kepada anda, menerangkan butiran Tempahan anda.

'Booking Network Sponsored Ads' bermaksud program kami yang membenarkan Penyedia Perkhidmatan Tempat Penginapan membida melalui pihak ketiga (Koddi) untuk produk mereka muncul di tempat kedua apabila hasil carian anda disusun mengikut 'Pilihan utama kami'.

‘Kredit Tunai’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda ‘pindahkan’ kepada Cara Pembayaran yang kami ada dalam fail untuk anda atau dimasukkan ke dalam kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

‘Kontrak Pengangkutan’ bermaksud kontrak antara anda dengan Penyedia Perkhidmatan yang berurusan dengan Penerbangan anda.

‘Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan. Terdapat ‘Kredit Tunai’ dan ‘Kredit Pelancongan’.

‘Rebat Tunai Kad Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh dipindahkan kepada kad kredit yang kami ada dalam fail untuk anda, tetapi tidak boleh digunakan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

‘Penyedia Sambungan’ bermaksud syarikat yang membenarkan tempat penginapan dan Booking.com untuk menyampaikan maklumat tempat penginapan dan data tempahan pelanggan.

‘Kadar Pertukaran Mata Wang’ bermaksud kadar yang kami gunakan untuk menukar mata wang; ini ialah Kadar Tempat Penutupan WM/Refinitiv, tetapi ini boleh berubah.

‘Tempahan Layak’ bermaksud Tempahan yang memenuhi kriteria untuk layak mendapat Reward.

‘Penerbangan’ bermaksud peruntukan penerbangan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian E, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat penerbangan).

‘Syarikat Kumpulan’ bermaksud ahli gabungan Booking.com – sama ada pegangan saham terus Booking.com atau sebahagian daripada kumpulan Booking Holdings Inc..

‘Kriteria Reward Individu’ bermaksud peraturan yang digunakan untuk Reward tertentu – sebagai tambahan kepada syarat umum ‘Reward, Kredit & Wallet’ (A13) di atas.

‘Kontrak Pengantaraan’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud kontrak antara anda dengan Pengagregat Pihak Ketiga, yang berurusan dengan cara mereka mengatur tiket Penerbangan anda (dan, dalam sesetengah kes, sebarang tambahan) dengan syarikat penerbangan atau syarikat lain.

‘Pemandu Utama’ bermaksud pemandu yang butirannya telah dimasukkan semasa proses tempahan.

‘Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta apabila anda tiba di lokasi pengambilan (atau sebelumnya).

‘Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri’ bermaksud pilihan pembayaran yang kadangkala kami tawarkan apabila Penyedia Perkhidmatan tidak menggunakan mata wang anda. Pilihan ini membolehkan anda membayar dalam mata wang anda.

'Cara Pembayaran' bermaksud cara yang digunakan untuk membayar Tempahan, yang mungkin kad kredit/debit, atau kaedah pembayaran alternatif.

‘Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud proses pada permulaan Sewaan anda apabila anda memberikan ID dan dokumentasi lain yang diperlukan, bayar apa-apa bayaran dan tambahan lain, memasuki Perjanjian Sewaan, dan mengambil kereta anda.

‘Masa Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud tarikh dan masa (tempatan) anda perlu mengambil kereta anda, seperti yang dinyatakan dalam Pengesahan Tempahan anda.

‘Waktu Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud masa (tempatan) Pengangkutan Peribadi Pratempah akan tiba di lokasi pengambilan, atau apabila Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan benar-benar sampai ke lokasi pengambilan.

‘Platform’ bermaksud laman web/aplikasi di mana anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan, sama ada dimiliki atau diuruskan oleh Booking.com atau oleh ahli gabungan pihak ketiga.

‘Pengangkutan Peribadi Pratempah’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta sekurang-kurangnya 2 jam sebelum anda tiba di lokasi pengambilan.

‘Perjalanan Pengangkutan Peribadi’ bermaksud perjalanan pengangkutan peribadi seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

‘Pengangkutan Awam’ bermaksud kereta api, bas, trem dan lain-lain jenis pengangkutan awam.

‘Perjalanan Pengangkutan Awam’ bermaksud perjalanan pengangkutan awam seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

‘Sewaan’ (atau ‘Sewaan Kereta’) bermaksud peruntukan kereta oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian D, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat sewaan yang menyediakan kereta tersebut).

‘Perjanjian Sewaan’ bermaksud kontrak antara anda dan Penyedia Perkhidmatan yang anda tandatangani semasa Pengambilan. Anda akan diberikan ringkasan syarat utama semasa proses tempahan.

‘Reward’ bermaksud ganjaran yang anda dijanjikan. Dalam kebanyakan kes, Reward ialah Kredit Pelancongan, Kredit Tunai, Rebat Tunai Kad Kredit atau baucar untuk suatu jenis barang.

‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform, termasuk tetapi tidak terhad kepada: pemilik hotel atau tempat penginapan lain (untuk Tempahan ‘penginapan’), muzium atau taman (untuk Tempahan ‘tempat tarikan’), atau syarikat sewaan kereta atau syarikat penerbangan (untuk Tempahan ‘pengangkutan’).

‘Perkhidmatan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud peruntukan Perjalanan Pengangkutan Awam atau Perjalanan Pengangkutan Peribadi.

‘Terma’ bermaksud terma-terma perkhidmatan ini.

‘Pengagregat Pihak Ketiga’ bermaksud syarikat yang bertindak sama ada sebagai (a) perantara antara anda dan Penyedia Perkhidmatan atau (b) penjual semula Pengalaman Pelancongan.

Terma Pihak Ketiga’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud Kontrak Pengangkutan dan Pengagregat Pihak Ketiga (untuk tiket) dan Kontrak Pengangkutan dengan syarikat penerbangan (untuk Penerbangan itu sendiri).

‘Kredit Pelancongan’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda berikan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan, tetapi tidak boleh ‘dipindahkan’.

‘Pengalaman Pelancongan’ bermaksud salah satu produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform.

‘Bayaran Pendahuluan’ bermaksud pembayaran yang anda buat apabila anda menempah produk atau perkhidmatan (bukan semasa anda benar-benar menggunakannya).

‘Wallet’ bermaksud papan pemuka dalam Akaun anda yang menunjukkan Reward, Kredit dan insentif anda yang lain.

TARIKH: 31 Oktober 2023

Untuk tempahan yang dibuat antara 14 Februari 2022 dan 30 Oktober 2023 termasuk tarikh ini

 • Isi kandungan

  A. Semua Pengalaman Pelancongan

  A1. Definisi

  1. Beberapa perkataan yang anda akan lihat mempunyai makna yang sangat khusus, jadi sila lihat ‘Kamus Booking.com’ di penghujung Terma ini.

  A2. Tentang terma-terma ini

  1. Apabila anda melengkapkan Tempahan anda, anda menerima Terma ini dan sebarang terma lain yang anda diberikan semasa proses tempahan.

  2. Jika apa-apa dalam Terma ini adalah (atau menjadi) tidak sah atau, tidak boleh dikuatkuasakan:

  • ia tetap akan dikuatkuasakan sepenuhnya setakat yang dibenarkan undang-undang
  • anda masih akan terikat dengan semua perkara lain dalam Terma.

  3. Terma ini dibentangkan seperti ini:

  • Bahagian A: terma umum, untuk semua jenis Pengalaman Pelancongan.
  • Bahagian B hingga F: terma khusus, untuk hanya satu jenis Pengalaman Pelancongan:
   • Bahagian B: Tempat Penginapan
   • Bahagian C: Tempat Tarikan
   • Bahagian D: Sewaan kereta
   • Bahagian E: Penerbangan
   • Bahagian F: Pengangkutan Peribadi dan Awam
  • Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma umum dan khusus, terma khusus akan digunakan.

  4. Versi Bahasa Inggeris bagi Terma ini adalah yang asal. Jika terdapat sebarang pertikaian tentang Terma, atau sebarang ketidakpadanan antara Terma dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa lain, Terma seperti yang dipaparkan dalam bahasa Inggeris akan digunakan. (Anda boleh menukar bahasa di bahagian atas halaman ini.)

  A3. Tentang Booking.com

  1. Apabila anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, Booking.com B.V. menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

  2. Apabila anda menempah kereta sewa, atau pengangkutan peribadi atau awam, Booking.com Transport Limited menyediakan dan bertanggungjawab untuk Platform – tetapi bukan Pengalaman Pelancongan itu sendiri (lihat A4.4 di bawah).

  3. Kami bekerjasama dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan sokongan tempatan (contohnya, Sokongan Pelanggan atau pengurusan akaun). Mereka tidak:

  • mengawal atau mengurus Platform kami
  • mempunyai Platform mereka sendiri
  • mempunyai sebarang hubungan undang-undang atau kontrak dengan anda
  • menyediakan Pengalaman Pelancongan
  • mewakili kami, membuat kontrak atau menerima dokumen undang-undang atas nama kami
  • beroperasi sebagai ‘ejen proses atau perkhidmatan’ kami.

  A4. Platform Kami

  1. Kami mengambil perhatian sewajarnya dalam menyediakan Platform kami, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa semuanya adalah tepat (kami mendapat maklumat daripada Penyedia Perkhidmatan). Setakat yang dibenarkan undang-undang, kami tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang ralat, sebarang gangguan atau sebarang maklumat yang hilang - walaupun kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk membetulkan/memperbaikinya secepat mungkin.

  2. Platform kami bukanlah saranan atau sokongan mana-mana Penyedia Perkhidmatan atau produk, perkhidmatan, kemudahan, kenderaan, dsb.

  3. Kami bukan pihak dalam terma antara anda dan Penyedia Perkhidmatan. Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk Pengalaman Pelancongan.

  4. Untuk membuat Tempahan, anda mungkin perlu mencipta Akaun. Sila pastikan semua maklumat anda (termasuk maklumat pembayaran dan hubungan) adalah betul dan terkini, atau anda mungkin mendapati anda tidak dapat mengakses Pengalaman Pelancongan anda. Anda bertanggungjawab untuk apa-apa perkara yang berlaku kepada Akaun anda, jadi jangan biarkan orang lain menggunakannya, dan sila rahsiakan nama pengguna dan kata laluan anda.

  5. Kami akan menunjukkan kepada anda tawaran yang tersedia untuk anda, dalam bahasa yang (kami rasa) sesuai untuk anda. Anda boleh menukar kepada bahasa lain pada bila-bila masa yang anda mahu.

  6. Melainkan dinyatakan sebaliknya, anda perlu berumur sekurang-kurangnya 16 tahun untuk menggunakan Platform.

  A5. Nilai kami

  1. Anda akan:

  • mematuhi Nilai kami
  • mematuhi semua undang-undang yang berkenaan
  • bekerjasama dengan sebarang pemeriksaan antipenipuan/pencegahan pengubahan wang haram yang perlu kami laksanakan
  • tidak menggunakan Platform untuk menimbulkan gangguan atau membuat Tempahan palsu
  • menggunakan Pengalaman Pelancongan dan/atau Platform untuk tujuan yang dimaksudkan
  • tidak menyebabkan sebarang gangguan atau kerosakan, dan tidak berkelakuan tidak wajar kepada kakitangan Penyedia Perkhidmatan (atau sesiapa sahaja, dalam hal itu).

  A6. Harga

  1. Apabila anda membuat Tempahan, anda bersetuju untuk membayar kos Pengalaman Pelancongan, termasuk sebarang caj dan cukai yang mungkin dikenakan.

  2. Sesetengah harga yang anda lihat mungkin telah dibundarkan kepada nombor bulat terdekat. Harga yang anda bayar adalah berdasarkan harga asal, ‘tidak dibundarkan’ (walaupun perbezaan sebenar adalah kecil).

  3. Kesilapan dan salah cetak yang jelas tidak mengikat. Contohnya: jika anda menempah kereta premium atau malam bagi bilik di suite mewah yang telah tersilap ditawarkan dengan harga €1, kami boleh membatalkan Tempahan itu dan memberi pulangan wang bagi apa-apa yang telah anda bayar.

  4. Harga berpangkah menunjukkan harga Tempahan dengan ciri-ciri sama tanpa pengurangan harga dikenakan (‘Dengan ciri-ciri sama’ bermaksud tarikh yang sama, polisi yang sama, kualiti tempat penginapan/kenderaan/kelas perjalanan yang sama, dsb.).

  A7. Pembayaran

  1. Untuk sesetengah produk/perkhidmatan, Penyedia Perkhidmatan akan memerlukan Bayaran Pendahuluan dan/atau Pembayaran yang diambil semasa Pengalaman Pelancongan anda.

  • Jika kami mengatur pembayaran anda, kami (atau dalam sesetengah kes, ahli gabungan kami di negara asal pembayaran anda) akan bertanggungjawab untuk menguruskan pembayaran anda dan memastikan penyelesaian urus niaga anda dengan Penyedia Perkhidmatan kami. Dalam hal ini, pembayaran anda merupakan penyelesaian muktamad bagi harga ‘tertunggak dan perlu dibayar’.
  • Jika Penyedia Perkhidmatan mengenakan caj kepada anda, ini biasanya akan berlaku secara peribadi pada permulaan Pengalaman Pelancongan anda, tetapi mungkin juga (contohnya) kad kredit anda dikenakan caj apabila anda menempah, atau anda membayar apabila anda mendaftar keluar daripada Tempat Penginapan anda. Ia bergantung pada polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan seperti yang dimaklumkan kepada anda dalam proses tempahan.

  2. Jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan Bayaran Pendahuluan, ia mungkin diambil atau pra-kebenaran boleh diproses apabila anda membuat Tempahan anda, dan ia mungkin tanpa pulangan wang. Jadi, sebelum anda menempah, sila semak polisi Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan (tersedia semasa proses tempahan) yang kami tidak pengaruhi dan tidak bertanggungjawab atasnya.

  3. Jika anda mengetahui atau mengesyaki sebarang penipuan atau penggunaan Cara Pembayaran anda tanpa kebenaran, sila hubungi penyedia pembayaran anda yang mungkin menanggung sebarang caj yang terhasil, mungkin tolak lebihan.

  4. Jika mata wang yang dipilih pada Platform tidak sama dengan mata wang Penyedia Perkhidmatan, kami boleh:

  • tunjukkan harga dalam mata wang anda sendiri
  • menawarkan pilihan Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri.

  Anda akan melihat Kadar Pertukaran Mata Wang kami semasa pembayaran, dalam butiran Tempahan Akaun anda, atau (jika anda tidak mempunyai Akaun) dalam emel yang kami hantar kepada anda. Jika kami mengenakan bayaran kepada anda berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan sedemikian, anda akan mendapati yuran dinyatakan sebagai peratusan berbanding kadar Bank Pusat Eropah. Pengeluar kad anda boleh mengenakan bayaran urus niaga asing kepada anda.

  5. Kami akan menyimpan butiran Cara Pembayaran anda untuk urus niaga masa hadapan selepas mendapatkan persetujuan anda.

  A8. Polisi

  1. Apabila anda membuat Tempahan, anda menerima polisi yang berkenaan seperti yang dipaparkan dalam proses tempahan. Anda akan menemui setiap polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan dan sebarang polisi lain (tentang keperluan umur, deposit keselamatan/kerosakan, tambahan untuk Tempahan berkumpulan, katil tambahan, sarapan pagi, haiwan peliharaan, kad yang diterima, dll.) di Platform kami: pada laman maklumat Penyedia Perkhidmatan, semasa proses tempahan, dalam cetakan halus, dan/atau dalam emel pengesahan atau tiket (jika berkenaan).

  2. Jika anda membatalkan Tempahan atau tidak muncul, sebarang bayaran pembatalan/ketidakmunculan dan sebarang pulangan wang akan bergantung pada polisi pembatalan/ketidakmunculan Penyedia Perkhidmatan.

  3. Sesetengah Tempahan tidak boleh dibatalkan secara percuma, manakala tempahan lain hanya boleh dibatalkan secara percuma sebelum tarikh akhir.

  4. Jika anda menempah Pengalaman Pelancongan dengan membayar lebih awal (termasuk semua komponen harga dan/atau deposit kerosakan jika berkenaan), Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan tanpa notis jika mereka tidak dapat mengambil baki pada tarikh yang dinyatakan. Jika mereka berbuat demikian, sebarang pembayaran tanpa pulangan wang yang telah anda buat hanya akan dikembalikan mengikut budi bicara mereka. Anda bertanggungjawab untuk memastikan pembayaran diteruskan tepat pada masanya (bahawa butiran bank, kad debit atau kad kredit anda adalah betul dan bahawa terdapat wang yang cukup dalam akaun anda).

  5. Jika anda rasa anda tidak akan tiba tepat pada masanya, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda dan beritahu mereka bila mereka boleh menjangkakan anda untuk sampai supaya mereka tidak membatalkan Tempahan anda. Jika anda lewat, kami tidak bertanggungjawab atas akibatnya (cth. pembatalan Tempahan anda atau sebarang bayaran yang mungkin dikenakan oleh Penyedia Perkhidmatan).

  6. Sebagai orang yang membuat Tempahan, anda bertanggungjawab ke atas tindakan dan tingkah laku (berkaitan dengan Pengalaman Pelancongan) setiap orang dalam kumpulan. Anda juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran mereka sebelum memberikan kami data peribadi mereka.

  A9. Privasi dan kuki

  1. Jika anda menempah tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, sila lihat Penyata Privasi dan Kuki kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang privasi, kuki dan cara kami boleh menghubungi anda dan memproses data peribadi

  2. Jika anda menempah pengangkutan darat, sila lihat Penyata Privasi Rentalcars.com, Penyata Privasi Cars.booking.com, atau Penyata Privasi Taxi.booking.com yang sesuai untuk mengetahui cara kami memproses data peribadi anda.

  A10. Permintaan aksesibiliti

  1. Jika anda mempunyai sebarang permintaan aksesibiliti:

  • mengenai Platform dan/atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami
  • tentang Pengalaman Pelancongan anda (akses kerusi roda, bilik mandi, dsb.), sila hubungi Penyedia Perkhidmatan anda - atau lapangan terbang, stesen kereta api, dsb.

  A11. Insurans

  1. Jika anda telah membeli insurans melalui Platform kami, sila rujuk kepada dokumen polisi untuk terma dan maklumat lanjut. Terma ini tidak terpakai pada insurans.

  A12. Genius

  1. Kadar Genius ialah kadar diskaun yang ditawarkan oleh Penyedia Perkhidmatan sertaan untuk produk/perkhidmatan tertentu.

  2. Kadar Genius adalah untuk ahli program Genius Booking.com. Tiada bayaran keahlian dan mudah untuk menjadi ahli - hanya cipta Akaun. Keahlian dan kadar tidak boleh dipindah milik. Keahlian dipautkan kepada Akaun tertentu. Keahlian juga boleh dikaitkan dengan kempen atau insentif tertentu.

  3. Terdapat ‘Peringkat Genius’ yang berbeza, berdasarkan bilangan Tempahan Tempat Penginapan yang telah anda buat dalam tempoh tertentu. Setiap peringkat menyediakan reward pelancongan yang berbeza.

  4. Kami boleh menukar mana-mana ciri program Genius, termasuk peringkat keahlian dan cara program disusun.

  5. Untuk butiran lanjut, layari https://www.booking.com/genius.html.

  A13. Reward, Kredit & Wallet

  1. Kami boleh mengeluarkan Reward kepada anda – mengikut budi bicara mutlak kami dan tertakluk kepada (a) terma di sini dalam A13 dan (b) mana-mana Kriteria Reward Individu yang berkenaan. Jika kami membuat kesilapan perkeranian (i) dalam pengiraan Reward anda atau (ii) dalam penukaran mata wang yang berkaitan dengan Reward anda, kami sentiasa boleh menukar atau membetulkan sebarang baki yang ditunjukkan.

  2. Cara untuk mendapatkan Reward. Sebagai contoh, anda mungkin mendapat Reward dengan menempah di hotel yang mengambil bahagian, atau dengan membuat beberapa Tempahan dalam tempoh masa tertentu. Apabila Reward tersedia, kami akan menerangkan syarat khusus dan cara menggunakannya.

  3. Di mana untuk dapatkan Reward anda. Setelah anda menerima satu atau lebih Reward, anda akan menemui pautan ‘Reward dan Wallet’ dalam menu Akaun Booking.com anda. Di bawah tab ‘Reward’, anda akan melihat semua Reward yang telah anda peroleh, tindakan (jika ada) yang masih perlu diambil untuk mendapatkan Reward dan sebarang terma dan syarat lain.

  4. Jenis-jenis Reward. Reward memberi anda (a) Kredit dalam Wallet anda atau (b) sesuatu yang berbeza (cth. Rebat Tunai Kad Kredit atau baucar). Kami akan menerangkan setiap Reward pada masa yang sesuai.

  5. Cara mendapatkan Kredit. Kredit biasanya dikeluarkan sebagai hasil daripada pendapatan Reward. Tetapi kami boleh mengeluarkan Kredit atas sebab lain - contohnya, jika Pengalaman Pelancongan anda tidak memenuhi piawaian tinggi biasa kami.

  6. Di mana untuk dapatkan Kredit anda. Setelah anda menerima beberapa Kredit, anda akan menemui pautan ‘Reward dan Wallet’ dalam menu Akaun Booking.com anda. Di bawah tab ‘Wallet’, anda akan melihat jumlah baki Kredit anda (dipecahkan kepada Kredit Pelancongan dan Kredit Tunai jika anda mempunyai kedua-dua jenis). Anda akan dapat melihat apabila Kredit diterima atau dibelanjakan, dan bila ia akan luput. Jika anda mempunyai Kredit Tunai, anda juga akan melihat pautan untuk mengeluarkannya.

  7. Jenis-jenis Kredit. Kredit Pelancongan hanya boleh dibelanjakan untuk Pengalaman Pelancongan tertentu. Kami akan menunjukkan kepada anda Pengalaman Pelancongan yang boleh anda bayar dengan Kredit Pelancongan (tempat penginapan, tempat tarikan, sewaan kereta tertentu, dll.). Kredit Tunai boleh dipindahkan ke Cara Pembayaran anda (klik ‘Pindahkan Kredit Tunai’), atau dibelanjakan untuk sebarang Pengalaman Pelancongan yang boleh anda bayar dengan Kredit Pelancongan.

  Reward

  8. Untuk menerima sebarang jenis Reward, anda mesti, apabila layak dan menggunakan Kredit:

  • mempunyai Akaun dengan kami
  • berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
  • memenuhi Kriteria Reward Individu
  • tidak melanggar Terma Reward & Wallet, dan
  • mempunyai kad kredit yang sah, untuk melayakkan diri mendapat Reward Rebat Tunai Kad Kredit.

  9. Apabila Reward tersedia, Kriteria Reward Individu akan menerangkan cara (dan jika) anda boleh layak untuknya. Mungkin ada:

  • sekatan yang sensitif masa (cth. tawaran dengan tarikh luput)
  • sekatan platform (cth. kod promosi yang hanya boleh digunakan di aplikasi kami)
  • sekatan tempat penginapan (cth. tawaran yang hanya boleh digunakan dengan Penyedia Perkhidmatan tertentu)
  • perbelanjaan minimum (cth. Reward yang anda hanya akan peroleh apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya jumlah tertentu pada Tempahan)
  • nilai Reward maksimum (sama ada bagi Reward kewangan atau bukan kewangan).

  10. Reward tidak boleh dijual, dibebankan atau dipindahkan dalam apa-apa cara kepada pihak ketiga. Sekiranya berlaku kematian pemegang Akaun, Akaun mereka akan ditutup dan Reward mereka (jika ada) akan dibatalkan.

  Kredit

  11. Anda boleh meletakkan sama ada Kredit Tunai atau Kredit Pelancongan untuk kos Pengalaman Pelancongan yang layak di Platform sertaan (cth. www.booking.com atau laman web Syarikat Kumpulan).

  12. Jika kos Pengalaman Pelancongan tersebut kurang daripada yang anda miliki dalam Kredit, Kredit anda yang tidak digunakan akan kekal tersedia dalam Wallet anda.

  13. Jika Pengalaman Pelancongan tersebut berharga lebih daripada yang anda miliki dalam Kredit, anda mesti membayar baki kos tepat pada masanya menggunakan Cara Pembayaran lain yang diterima - atau pembelian anda akan dibatalkan dan Kredit anda dikembalikan ke dalam Wallet anda.

  14. Jika anda mempunyai pelbagai Kredit dengan lebih daripada satu tarikh luput, Kredit dengan tarikh luput terawal akan digunakan terlebih dahulu.

  15. Jika anda membatalkan Pengalaman Pelancongan yang telah anda bayar (sebahagian atau sepenuhnya) dengan Kredit, polisi pembatalan Penyedia Perkhidmatan akan menentukan sama ada wang dan/atau Kredit anda dikembalikan atau tidak. Pasukan Khidmat Pelanggan kami akan dapat memberi pulangan wang bagi mana-mana Kredit yang mungkin anda layak terima.

  16. Anda boleh pindahkan Kredit Tunai (tetapi bukan Kredit Pelancongan) ke Cara Pembayaran.

  17. Mata wang lalai Wallet anda ditentukan oleh lokasi, kediaman anda atau mata wang lain yang mungkin kami pilih. Jika anda mendapat sebarang Kredit atau Rebat Tunai Kad Kredit dalam mata wang lain, kami akan menukarnya kepada mata wang lalai anda, atau mata wang lain yang mungkin kami pilih menggunakan Kadar Pertukaran Mata Wang kami.

  18. Jika Reward telah dikeluarkan kerana anda menempah Pengalaman Pelancongan, sebarang Kredit berkaitan yang belum digunakan akan dipadamkan daripada Wallet anda jika Pengalaman Pelancongan itu dibatalkan.

  19. Kami berhak untuk membatalkan sebarang Reward yang diperoleh melalui penipuan.

  20. Jika anda rasa anda tidak menerima Reward yang sepatutnya anda miliki, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami tidak lebih daripada 12 bulan selepas anda melakukan apa-apa sahaja yang anda percaya melayakkan anda untuknya. Sila berikan sebarang dokumentasi sokongan yang anda ada. Jika anda tidak melakukan perkara ini dalam tempoh 12 bulan, anda tidak akan dapat menuntut Reward.

  21. Semua Kredit mempunyai tarikh luput yang anda akan dapati di bahagian ‘Kredit’ Wallet anda.

  Wallet

  22. Semua data termasuk data peribadi akan diproses mengikut polisi privasi kami dan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Data akan dikongsi dengan Syarikat Kumpulan atau Penyedia Perkhidmatan seperti yang diperlukan oleh program Wallet. Reward yang hilang, dicuri atau luput tidak akan diganti.

  23. Kewajipan anda:

  • Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua maklumat adalah (dan kekal) betul, lengkap dan terkini
  • Jika kami meminta anda untuk bukti ID, sila berikannya dalam masa 30 hari
  • Anda bertanggungjawab untuk memastikan butiran log masuk Wallet anda selamat dan terjamin.

  24. Jika anda tidak mematuhi peraturan dalam bahagian ini, kami boleh menggantung atau membatalkan Wallet anda secara automatik.

  25. Anda tidak boleh menggunakan Wallet atau Reward anda dalam sebarang cara yang mengelirukan, tidak adil atau berbahaya.

  26. Kami boleh menolak/menyelesaikan mana-mana atau semua Kredit anda terhadap sebarang tuntutan yang kami (atau Syarikat Kumpulan) ada terhadap anda. Kami boleh melakukan hal ini pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.

  27. Kami boleh menukar, menggantung atau menamatkan mana-mana aspek Wallet, Reward dan Kredit. Khususnya, kami boleh menukar:

  • terma Reward & Wallet ini
  • pengguna yang kami benarkan untuk memiliki Wallet
  • Reward atau Kredit yang kami sediakan
  • tarikh luput sebarang Reward atau Kredit
  • mana-mana Kriteria Reward Individu.

  28. Kami akan melakukan usaha yang sewajarnya untuk memberi anda notis awal jika kami membuat sebarang perubahan atau berhenti memberikan Wallet sama sekali.

  29. Jika kami berhenti menyediakan Wallet, semua Kredit dan Reward yang belum tamat tempoh akan sah selama 12 bulan lagi.

  A14. Hak harta intelektual

  1. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua hak dalam Platform kami (teknologi, kandungan, tanda niaga, rupa & rasa, dll.) dimiliki oleh Booking.com (atau pemberi lesennya) dan dengan menggunakan Platform kami, anda bersetuju untuk berbuat demikian untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja dan menghormati syarat-syarat yang dinyatakan di bawah dalam perenggan A14.2 dan A14.3.

  2. Anda tidak dibenarkan memantau, menyalin, mengikis/merangkak, memuat turun, menghasilkan semula atau sebaliknya menggunakan apa-apa pada Platform kami untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada Booking.com atau pemberi lesennya.

  3. Kami mengawasi setiap lawatan ke Platform kami, dan kami akan menyekat sesiapa sahaja (dan mana-mana sistem automatik) yang kami syaki:

  • melakukan jumlah carian yang tidak munasabah
  • menggunakan sebarang peranti atau perisian untuk mengumpulkan harga atau maklumat lain
  • melakukan apa-apa sahaja yang memberi tekanan yang tidak wajar pada Platform kami.

  4. Dengan memuat naik sebarang gambar ke Platform kami (dengan reviu, contohnya), anda mengesahkan bahawa ia mematuhi kriteria kami dan bahawa:

  • ia benar (contohnya, anda tidak mengubah gambar atau memuat naik gambar tempat penginapan yang berbeza)
  • ia tidak mengandungi sebarang virus
  • anda dibenarkan berkongsi dengan kami
  • kami dibenarkan menggunakannya pada platform kami dan berkaitan tujuan komersial selanjutnya (termasuk dalam konteks promosi), di mana-mana, selama-lamanya (apabila anda memberitahu kami bahawa kami tidak lagi boleh menggunakannya, kami akan mempertimbangkan sebarang permintaan munasabah sedemikian)
  • ia tidak melanggar hak privasi orang lain
  • anda menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang tuntutan undang-undang terhadap Booking.com yang berkaitan dengannya.

  5. Hanya untuk menjelaskannya: kami tidak bertanggungjawab atas sebarang gambar yang dimuat naik ke Platform kami, kami dibenarkan membuang sebarang gambar atas budi bicara kami (sebagai contoh, jika kami mengesan bahawa gambar tidak memenuhi kriteria di atas).

  A15. Bagaimana jika ada masalah?

  1. Jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami. Anda boleh melakukan perkara ini dengan mengakses Tempahan anda, atau melalui aplikasi kami, atau melalui Laman Bantuan kami (di mana anda juga akan menemui beberapa Soalan Kerap Ditanya yang berguna). Anda boleh membantu kami untuk membantu anda secepat mungkin - dengan memberikan:

  • nombor pengesahan Tempahan anda, maklumat hubungan anda, kod PIN anda (jika ada) dan alamat emel yang anda gunakan semasa membuat Tempahan anda
  • ringkasan isu, termasuk cara anda ingin kami bantu anda
  • sebarang dokumen sokongan (penyata bank, gambar, resit, dll.)

  2. Semua pertanyaan dan aduan direkodkan, dan yang paling mendesak dianggap sebagai keutamaan tertinggi.

  3. Jika anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda mungkin boleh membuat aduan melalui platform ODR (Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian) Suruhanjaya Eropah (ec.europa.eu/odr). Ia bergantung pada aduan anda tentang:

  • jika ia mengenai tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan, anda boleh menggunakan platform ODR tersebut
  • jika ia mengenai pengangkutan darat, anda tidak boleh menggunakannya (kerana pengangkutan darat ditempah dengan Booking.com Transport Limited, dan UK telah meninggalkan EU).

  4. Jika anda penduduk Republik Czech dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Pemeriksaan Perdagangan Czech - Jemaah Pemeriksa Pusat, Jabatan ADR, pejabat berdaftar Štěpánská 15, Prague 2, poskod: 120 00, e-mel: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  5. Jika anda penduduk Brazil dan anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan aduan anda, anda boleh membuat aduan melalui Platform Penyelesaian Pertikaian Pengguna Persekutuan Brazil (consumidor.gov.br/).

  6. Kami cuba menyelesaikan pertikaian secara dalaman, dan kami tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan sebarang prosedur penyelesaian pertikaian alternatif yang dikendalikan oleh penyedia bebas.

  A16. Komunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan

  1. Kami boleh membantu anda berkomunikasi dengan Penyedia Perkhidmatan anda, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa mereka akan membaca apa-apa perkara daripada anda atau mereka akan melakukan apa yang anda minta. Dengan sendirinya, hakikat bahawa anda menghubungi mereka atau mereka menghubungi anda tidak bermakna anda mempunyai sebarang alasan untuk tindakan undang-undang.

  A17. Langkah-langkah terhadap tingkah laku yang tidak boleh diterima

  1. Kami mempunyai hak untuk menghalang anda membuat sebarang Tempahan, untuk membatalkan sebarang Tempahan yang telah anda buat, dan/atau untuk menghentikan anda daripada menggunakan Platform kami, Khidmat Pelanggan kami dan/atau Akaun anda. Sudah tentu kami hanya akan melakukan hal ini jika, pada pendapat kami, ada sebab yang baik - contohnya:

  • penipuan atau penyalahgunaan
  • ketidakpatuhan terhadap Nilai kami atau dengan undang-undang atau peraturan yang berkenaan
  • tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang (cth. keganasan, ancaman atau pencerobohan privasi) berhubung dengan kami, mana-mana syarikat yang kami bekerjasama – atau sesiapa sahaja dalam perkara itu.

  2. Jika kami membatalkan Tempahan disebabkan perkara ini, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang. Kami mungkin memberitahu anda sebab kami telah membatalkan Tempahan anda, melainkan jika memberitahu anda akan (a) melanggar undang-undang yang berkenaan dan/atau (b) menghalang pengesanan atau pencegahan penipuan atau aktiviti haram yang lain. Jika anda percaya bahawa kami telah tersilap membatalkan Tempahan anda, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

  A18. Pembatasan liabiliti

  1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang pengguna mandatori, kami hanya akan bertanggungjawab atas kos yang anda tanggung sebagai akibat langsung daripada kegagalan bagi pihak kami. Ini bermakna, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab atas (cth.) sebarang:

  • kerugian tidak langsung atau kerosakan tidak langsung
  • maklumat yang tidak tepat tentang Penyedia Perkhidmatan
  • produk, perkhidmatan atau tindakan Penyedia Perkhidmatan atau rakan niaga perniagaan lain
  • kesilapan dalam alamat e-mel, nombor telefon atau nombor kad kredit (melainkan salah kami)
  • force majeure atau kejadian luar kawalan kami.

  2. Jika anda melanggar Terma-terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang:

  • kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos yang anda tanggung sebagai akibatnya, dan
  • anda tidak akan layak mendapat sebarang pulangan wang.

  3. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, yang paling kami atau mana-mana Penyedia Perkhidmatan akan bertanggungjawab (sama ada untuk satu peristiwa atau satu siri peristiwa yang berkaitan) ialah kos Tempahan anda, seperti yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan anda.

  4. Tiada apa-apa dalam terma ini akan mengehadkan liabiliti kami (atau Penyedia Perkhidmatan) berkenaan dengan (i) kecuaian kami (atau mereka) sendiri yang membawa kepada kematian atau kecederaan peribadi atau (ii) penipuan atau salah nyata palsu.

  5. Kami tidak membuat apa-apa janji tentang produk dan perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan (selain daripada apa-apa yang kami nyatakan secara nyata dalam Terma ini). Membuat pilihan yang tepat adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.

  6. Hanya untuk menjelaskannya: tiada apa-apa dalam Terma ini akan memberikan hak kepada mana-mana pihak ketiga selain daripada Penyedia Perkhidmatan kepada apa-apa.

  7. Anda mungkin dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna mandatori yang menjamin hak anda bahawa tiada terma syarikat boleh menolak. Dalam hal ini, liabiliti kami ditentukan bukan sahaja oleh Terma ini, tetapi juga oleh mana-mana undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna yang berkenaan.

  A19. Undang-undang dan forum yang berkenaan

  1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, Terma ini dan perkhidmatan kami akan dikawal oleh undang-undang Belanda (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau undang-undang Inggeris (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

  2. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan (pengguna) mandatori, sebarang pertikaian akan dikemukakan secara eksklusif kepada mahkamah yang kompeten di Amsterdam (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau England dan Wales (untuk sewaan kereta dan pengangkutan peribadi/awam).

  A20. Peraturan pelancongan yang dikaitkan

  1. Jika:

  • selepas memilih dan membayar untuk satu perkhidmatan pelancongan, anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda semasa lawatan yang sama ke Platform; atau
  • anda menempah perkhidmatan pelancongan tambahan untuk lawatan atau percutian anda melalui pautan yang kami berikan kepada anda tidak lebih daripada 24 jam selepas menerima pengesahan Tempahan awal anda dengan kami,

  anda TIDAK akan mendapat manfaat daripada hak yang digunakan untuk pakej di bawah Arahan EU (EU) 2015/2302 atau Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dan Pelancongan Pakej UK 2018 (bersama-sama, ‘Keperluan Pelancongan Pakej’). Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas prestasi yang sepatutnya bagi perkhidmatan pelancongan tersebut. Sekiranya terdapat masalah, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

  2. Dalam mana-mana kes ini, perkhidmatan pelancongan akan menjadi sebahagian daripada peraturan pelancongan yang dikaitkan dan bukan pakej. Dalam kes itu, Booking.com mempunyai, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang EU dan UK, perlindungan untuk memberi pulangan wang bayaran anda kepada Booking.com untuk perkhidmatan yang tidak dilakukan kerana ketaksolvenan Booking.com. Sila maklum bahawa ini tidak memberikan pulangan wang sekiranya berlaku ketaksolvenan Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

  3. Booking.com telah secara sukarela memperluaskan perlindungan ketaksolvenan ini kepada pelanggan di luar EU dan UK yang telah menempah beberapa perkhidmatan pelancongan melalui Booking.com yang membentuk Peraturan Pelancongan yang Dikaitkan dalam maksud Keperluan Pelancongan Pakej. Peluasan ini hanya digunakan untuk pembayaran yang diterima oleh Booking.com.

  4. Booking.com telah mengeluarkan perlindungan ketaksolvenan melalui jaminan bank dengan Deutsche Bank yang ditadbir oleh Sedgwick International UK untuk sebarang wang yang dibayar terus kepada Booking.com.

  5. Pelancong boleh menghubungi Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, United Kingdom, tel. +44 207 530 0600, e-mel: helpline@uk.sedgwick.com) jika perkhidmatan dinafikan kerana ketaksolvenan Booking.com.

  6. Makluman: Perlindungan ketaksolvenan ini tidak meliputi kontrak dengan pihak selain Booking.com yang boleh dilakukan walaupun ketaksolvenan Booking.com.

  7. Sila lihat Arahan (EU) 2015/2302 yang diubah menjadi undang-undang negara dalam Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

  B. Tempat Penginapan

  B1. Skop bahagian ini

  1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Penginapan.

  B2. Hubungan kontrak

  1. Apabila anda membuat Tempahan, ia terus dengan Penyedia Perkhidmatan. Kami bukan ‘pihak berkontrak’ untuk Tempahan anda.

  2. Booking.com B.V. memiliki dan mengendalikan Platform.

  3. Platform kami hanya menunjukkan Tempat Penginapan yang mempunyai hubungan komersial dengan kami, dan ia tidak semestinya menunjukkan semua produk atau perkhidmatan mereka.

  4. Maklumat tentang Penyedia Perkhidmatan (cth. kemudahan, peraturan dan langkah mapan) dan Pengalaman Pelancongan mereka (cth. harga, ketersediaan dan polisi pembatalan) adalah berdasarkan apa-apa yang mereka berikan kepada kami. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan ia tepat dan terkini.

  B3. Apa yang akan kami lakukan

  1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Tempat Penginapan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

  2. Setelah anda menempah Tempat Penginapan anda, kami akan memberikan anda dan Penyedia Perkhidmatan maklumat Tempahan anda, termasuk nama tetamu.

  3. Bergantung pada terma Tempahan anda, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkannya jika anda mahu.

  B4. Apa yang perlu anda lakukan

  1. Isikan semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

  2. Baca Terma ini dan terma yang dipaparkan semasa proses tempahan dengan teliti.

  3. Jaga Tempat Penginapan dan perabot, lekapan, elektronik dan kandungannya yang lain dan biarkan barang dalam keadaan yang sama semasa anda tiba di sana. Jika ada barang yang pecah, rosak atau hilang, pastikan anda melaporkannya kepada kakitangan di sana (secepat yang anda boleh, dan pastinya sebelum anda mendaftar keluar).

  4. Kekalkan keselamatan Tempat Penginapan dan kandungannya semasa penginapan anda. Jadi jangan, sebagai contoh, biarkan pintu atau tingkap tidak dikunci.

  B5. Harga dan pembayaran

  1. Lihat ‘Harga’ (A6) dan ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

  B6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

  1. Lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

  B7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

  Kami Padankan Harga

  1. Kami mahu anda mendapatkan harga terbaik setiap masa. Jika anda menemui Tempat Penginapan yang sama (dengan syarat yang sama) dengan harga yang lebih murah di laman web lain selepas anda menempah Tempat Penginapan anda dengan kami, kami berjanji untuk memberi pulangan wang untuk perbezaan tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat Kami Padankan Harga.

  Tawaran rakan niaga

  2. Sesetengah tawaran di Platform kami ditandakan sebagai ‘Tawaran rakan niaga’, yang bermaksud tawaran itu datang kepada kami melalui syarikat rakan niaga Booking.com, bukannya terus daripada Penyedia Perkhidmatan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang tawaran Rakan Niaga yang anda tempah:

  • Perlu dibayar semasa membuat tempahan
  • Tidak boleh diubah suai. Walau bagaimanapun, jika ia menawarkan pembatalan percuma, anda boleh membatalkannya secara percuma selagi anda melakukannya tepat pada masanya.
  • Tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran lain (promosi, insentif atau reward)
  • Tidak boleh diberi skor atau reviu di Platform kami.

  Insentif harga oleh Booking.com

  3. Beberapa pengurangan harga yang anda lihat dibiayai oleh kami, bukan oleh Penyedia Perkhidmatan. Kami hanya membayar sebahagian daripada kos itu sendiri.

  Polisi kerosakan

  4. Apabila anda membuat tempahan, anda mungkin melihat bahawa sesetengah Penyedia Perkhidmatan merujuk kepada ‘polisi kerosakan’. Ini bermakna jika sesiapa dalam kumpulan anda kehilangan atau merosakkan apa-apa:

  • anda hendaklah memaklumkan kepada Penyedia Perkhidmatan
  • daripada mengenakan bayaran terus kepada anda, Penyedia Perkhidmatan akan mempunyai 14 hari untuk menyerahkan permintaan pembayaran kerosakan melalui Platform kami di bawah nombor penempahan anda
  • jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda supaya anda boleh memberitahu kami jika anda mempunyai sebarang komen dan sama ada anda bersetuju dengan caj itu - dan kemudian:
   • jika anda bersetuju, kami akan mengenakan caj kepada anda bagi pihak mereka
   • jika anda tidak bersetuju, kami akan menelitinya dan memutuskan sama ada akan membincangkannya lebih lanjut atau tidak*.

  5. Terdapat had (yang ditunjukkan semasa anda membuat tempahan) kepada jumlah yang boleh dicaj oleh Penyedia Perkhidmatan kepada anda di bawah polisi kerosakan melalui Platform kami.

  6. Sebarang pembayaran yang anda buat adalah antara Penyedia Perkhidmatan dan anda – kami hanya akan menganjurkannya bagi pihak Penyedia Perkhidmatan.

  7. Polisi kerosakan tidak berkaitan dengan pembersihan am, haus dan lusuh biasa, sebarang jenayah (seperti kecurian), atau sebarang ‘kerosakan’ bukan fizikal (cth. denda kerana merokok atau membawa haiwan peliharaan).

  8. Penyedia Perkhidmatan mungkin memerlukan ‘deposit kerosakan’ sebelum atau semasa daftar masuk. Jika mereka berbuat demikian, kami akan memberitahu anda mengenainya semasa anda membuat tempahan – tetapi ia tiada kaitan dengan ‘polisi kerosakan’. Kami tidak akan terlibat dalam sebarang penyelesaian kewangan yang berkaitan dengan deposit kerosakan.

  * Jika terdapat sebarang kerosakan, Penyedia Perkhidmatan sentiasa boleh membuat keputusan untuk memulakan tuntutan (undang-undang) terhadap anda di luar polisi kerosakan, dalam hal ini had (lihat 5 di atas) tidak akan digunakan.

  Cara Kami Beroperasi

  9. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

  C. Tempat Tarikan

  C1. Skop bahagian ini

  1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Tempat Tarikan.

  C2. Hubungan kontrak

  1. Kami tidak menjual (semula), menawarkan atau menyediakan sebarang Tempat Tarikan bagi pihak kami sendiri - apabila anda menempah Tempat Tarikan, anda mengikat kontrak secara langsung dengan (a) Penyedia Perkhidmatan (b) Pengagregat Pihak Ketiga (jika mereka menjual semula Tempat Tarikan tersebut), seperti yang didedahkan semasa proses tempahan.

  2. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab untuk tiket anda dan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) tidak mempunyai liabiliti kepada anda berhubung dengan Tempahan anda.

  C3. Apa yang akan kami lakukan

  1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan dan (dari semasa ke semasa) Pengagregat Pihak Ketiga boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

  2. Setelah anda menempah Tempat Tarikan anda, kami akan memberikan anda dan Penyedia Perkhidmatan butiran Tempahan; jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan lebih daripada nama anda, kami akan memberitahu anda semasa membuat tempahan.

  3. Bergantung pada terma Tempahan anda, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkannya jika anda mahu.

  C4. Apa yang perlu anda lakukan

  1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

  2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

  C5. Harga dan pembayaran

  1. Apabila anda menempah Tempat Tarikan, kami akan mengatur pembayaran anda. Untuk maklumat tentang cara ini berfungsi (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan), sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

  C6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

  1. Sila lihat ‘polisi’ (A8) di atas.

  C7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

  Cara Kami Beroperasi

  1. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

  D. Sewaan kereta

  D1. Skop bahagian ini

  1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Sewaan Kereta

  D2. Hubungan kontrak

  1. Apabila anda menempah Sewaan, Tempahan anda adalah sama ada (a) dengan kami atau (b) terus dengan Penyedia Perkhidmatan. Dalam kedua-dua cara ini:

  • Terma kami mengawal proses tempahan; apabila kami menghantar Pengesahan Tempahan anda, anda akan mengikat kontrak dengan kami
  • Perjanjian Sewaan mentadbir Sewaan itu sendiri; apabila anda menandatangani perjanjian ini di kaunter sewa, anda akan mengikat kontrak dengan Penyedia Perkhidmatan (tetapi anda akan melihat dan menerima terma utamanya semasa anda menempah kereta anda).

  2. Dalam kebanyakan kes, anda akan mendapat Pengesahan Tempahan anda sebaik sahaja anda melengkapkan Tempahan anda – tetapi jika Penyedia Perkhidmatan tidak mengesahkan Sewaan anda dengan segera, kami tidak akan menerima pembayaran atau menghantar Pengesahan Tempahan anda sehingga mereka berbuat demikian.

  3. Jika terdapat apa-apa ketidakpadanan antara Terma ini dengan Perjanjian Sewaan, Perjanjian Sewaan akan digunakan.

  D3. Apa yang akan kami lakukan

  1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

  2. Kami tidak menjamin pembuatan dan model tepat yang anda tempah (melainkan kami nyatakan demikian). Frasa ‘atau serupa’ bermaksud anda boleh mendapatkan kereta yang serupa (iaitu saiz yang sama, dengan jenis kotak gear yang sama, dll.). Jadi, gambar kereta ialah ilustrasi sahaja.

  3. Setelah anda menempah Sewaan anda:

  • kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran Tempahan (cth. nama Pemandu Utama dan nombor telefon untuk dihubungi)
  • kami akan memberikan anda maklumat Pengambilan (cth. maklumat hubungan Penyedia Perkhidmatan, dan maklumat perkara yang perlu anda bawa bersama anda).

  D4. Apa yang perlu anda lakukan

  1. Anda mesti memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (maklumat hubungan, masa Pengambilan, dsb.).

  2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Perjanjian Sewaan ini - dan mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

  • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
  • Tempahan anda boleh dibatalkan
  • kakitangan kaunter boleh enggan menyerahkan kunci di kaunter sewa.

  3. Anda mesti menyemak keperluan khusus Sewaan anda, kerana banyak maklumat (keperluan lesen memandu, saiz deposit keselamatan, kertas kerja yang diperlukan, kad pembayaran yang diterima, dsb.) berbeza bagi setiap Sewaan. Jadi sila pastikan anda membaca dengan teliti:

  • Terma-terma ini
  • terma utama Perjanjian Sewaan yang akan anda lihat semasa anda membuat tempahan, dan
  • Perjanjian Sewaan itu sendiri yang akan anda terima semasa Pengambilan.

  4. Anda mesti berada di kaunter sewa sebelum Waktu Pengambilan: jika anda lewat, kereta tersebut mungkin tidak lagi tersedia dan anda tidak akan layak untuk mendapat pulangan wang. Jika anda rasa anda mungkin terlambat, adalah penting untuk anda menghubungi Penyedia Perkhidmatan atau kami walaupun ia disebabkan kelewatan penerbangan dan anda telah memberikan nombor penerbangan anda.

  5. Terma utama Sewaan anda memberitahu anda apa yang Pemandu Utama perlukan semasa Pengambilan. Anda mesti memastikan bahawa apabila mereka sampai ke kaunter sewa, mereka membawa semua yang mereka perlukan (cth. lesen memandu, sebarang ID yang diperlukan dan kad kredit atas nama mereka sendiri, dengan dana yang mencukupi untuk menampung deposit keselamatan).

  6. Anda mesti memastikan Pemandu Utama layak dan sesuai (menurut pendapat Penyedia Perkhidmatan) untuk memandu kereta.

  7. Anda mesti mempunyai semua dokumen (seperti ID, baucar dan lesen memandu) yang anda perlukan semasa Pengambilan.

  8. Anda mesti menunjukkan kepada kakitangan kaunter setiap lesen memandu yang sah dan penuh, yang mesti mereka pegang selama sekurang-kurangnya 1 tahun (atau lebih lama, dalam kebanyakan kes). Jika mana-mana pemandu mempunyai pengendorsan/mata pada lesen mereka, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin kerana Penyedia Perkhidmatan mungkin tidak membenarkan mereka memandu.

  9. Anda mesti memastikan bahawa mana-mana pemandu dengan lesen memandu yang dikeluarkan di England, Scotland atau Wales mendapat ‘kod semak’ lesen tidak lebih daripada 21 hari sebelum Pengambilan.

  10. Anda mesti memastikan bahawa setiap pemandu mempunyai Permit Memandu Antarabangsa mereka sendiri (jika mereka memerlukannya) serta lesen memandu mereka. Sila maklum bahawa semua pemandu mesti membawa lesen memandu mereka (dan Permit Memandu Antarabangsa jika mereka memerlukannya) pada setiap masa.

  11. Anda mesti memastikan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tempat duduk kanak-kanak yang sesuai jika mereka memerlukannya.

  12. Anda mesti, jika berlaku sebarang masalah semasa Penyewaan anda (kemalangan, kerosakan, dll.):

  • hubungi Penyedia Perkhidmatan
  • tidak membenarkan sebarang pembaikan tanpa persetujuan Penyedia Perkhidmatan
  • simpan semua dokumentasi (bil pembaikan, laporan polis, dll.) untuk dikongsi dengan kami / Penyedia Perkhidmatan / syarikat insurans.

  D5. Harga dan pembayaran

  1. Booking.com Transport Limited adalah pedagang rekod untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

  Kos dan bayaran tambahan

  2. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran pemandu muda untuk setiap pemandu di bawah umur tertentu (contohnya, 25 tahun). Dalam sesetengah kes, mereka boleh mengenakan bayaran pemandu senior untuk setiap pemandu melebihi usia tertentu (contohnya, 65 tahun). Apabila membuat tempahan di Platform kami, anda mesti memasukkan umur Pemandu Utama supaya kami boleh menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran berkaitan umur – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

  3. Dalam kebanyakan kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran sehala jika anda menghantar kereta di lokasi lain. Jika anda berhasrat untuk menghantar kereta di lokasi lain, anda perlu memasukkan lokasi penghantaran semasa membuat tempahan, jadi kami boleh memberitahu anda jika boleh dan menunjukkan kepada anda butiran sebarang bayaran sehala – yang anda akan bayar semasa Pengambilan.

  4. Dalam banyak kes, Penyedia Perkhidmatan akan mengenakan bayaran rentas sempadan untuk membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain. Jika anda berhasrat untuk melakukan ini, adalah penting anda memberitahu kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan secepat mungkin (mesti sebelum Pengambilan).

  5. Harga Sewaan anda dikira berdasarkan unit 24 jam, jadi (cth.) sewaan 25 jam akan dikenakan bayaran sebanyak sewaan 48 jam.

  6. Jika, selepas Pengambilan anda memutuskan anda ingin menyimpan kereta tersebut lebih lama, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan. Mereka akan memberitahu anda jumlah kos ini dan anda akan mengikat kontrak baharu dengan mereka secara langsung. Jika anda menghantar kereta lewat tanpa bersetuju dengan perkara ini terlebih dahulu, mereka boleh mengenakan bayaran tambahan juga.

  Tambahan

  7. Dalam sesetengah kes, anda akan membayar untuk sebarang tambahan pilihan (tempat duduk kanak-kanak, GPS, tayar musim sejuk, dll.) apabila anda menempah kereta anda – dalam hal ini, anda dijamin akan mendapatkannya ketika Pengambilan.

  8. Dalam kes lain, anda hanya akan meminta sebarang tambahan apabila anda menempah kereta anda – dalam kes ini:

  • anda akan membayarnya ketika Pengambilan, dan
  • Penyedia Perkhidmatan tidak menjamin ia akan tersedia untuk anda.

  D6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

  1. Kami menjangkaui kewajipan undang-undang kami. Walaupun undang-undang tempatan tidak memerlukan kami menawarkan hak pembatalan khusus, kami menjamin bahawa kami akan mematuhi polisi pulangan wang kami jika anda membatalkan Tempahan anda.

  2. Terma ‘Pembatalan dan Pindaan’ berikut dikenakan kepada semua Tempahan selain daripada:

  • Tempahan dengan Dollar atau Thrifty yang telah ditempah sebelum 26 Januari 2021 (sila semak terma sewaan anda)
  • Tempahan yang dilabelkan ‘tanpa pulangan wang’ (anda tidak boleh meminda Tempahan tanpa pulangan wang dan anda tidak akan menerima pulangan wang jika anda membatalkannya).

  Pembatalan

  3. Jika anda membatalkan:

  • LEBIH DARIPADA 48 jam sebelum sewaan anda akan dimulakan, anda akan menerima pulangan wang penuh.
  • KURANG DARIPADA 48 jam sebelum atau semasa anda berada di kaunter sewaan, kami akan memulangkan wang yang anda bayar tolak kos 3 hari sewaan anda - jadi, tidak akan ada pulangan wang jika kereta anda ditempah untuk 3 hari atau kurang.
  • SELEPAS sewaan anda akan dimulakan (atau anda tidak hadir), anda tidak akan menerima pulangan wang.

  4. Kakitangan kaunter boleh menolak memberikan kereta kepada anda jika (contohnya):

  • Anda tidak tiba tepat pada masanya
  • Anda tidak layak untuk menyewa kereta tersebut
  • Anda tidak mempunyai dokumentasi yang anda perlukan
  • Pemandu utama tidak mempunyai kad kredit atas nama mereka sendiri dengan dana yang mencukupi untuk deposit keselamatan kereta.

  Jika hal ini berlaku, sila hubungi kami melalui kaunter sewaan untuk membatalkan Tempahan anda, dan anda akan menerima pulangan wang, tolak kos 3 hari sewaan anda. Jika tidak, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang.

  Pindaan (perubahan pada Tempahan anda)

  5. Anda boleh membuat perubahan pada Tempahan anda pada bila-bila masa sebelum anda perlu mengambil kereta.

  6. Dalam kebanyakan kes, cara paling mudah untuk melakukannya adalah melalui aplikasi kami - atau laman web kami (di bawah ‘Urus Tempahan’).

  7. Tiada bayaran pentadbiran untuk menukar Tempahan anda, tetapi sebarang perubahan yang anda buat boleh menjejas harga sewa. Kadangkala, satu-satunya cara kami boleh menukar Tempahan ialah membatalkannya dan membuat tempahan yang lain, yang mana kami boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda bagi pihak syarikat sewaan.

  8. Jika menukar Tempahan anda akan mengubah harga atau dikenakan caj pembatalan, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu.

  Perubahan yang dibuat oleh kami

  9. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (cth. jika Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menyediakan kereta), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda tidak menerima perubahan tersebut, anda berhak untuk membatalkan dan menuntut pulangan wang penuh (tanpa mengira betapa hampirnya permulaan Sewaan anda) tetapi kami tidak akan mempunyai tanggungjawab tambahan untuk sebarang kos langsung atau tidak langsung yang mungkin anda tanggung (cth. bilik hotel atau teksi).

  D7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

  Umum

  1. Dalam semua kes, ppemandu mestilah sekurang-kurangnya memenuhi had umur minimum untuk menyewa atau memandu kereta. Dalam sesetengah kes, mereka juga mestilah di bawah umur maksimum. Had boleh berbeza mengikut Penyedia Perkhidmatan, mengikut lokasi dan jenis kereta.

  2. Hanya pemandu yang layak yang namanya tertera pada Perjanjian Sewaan boleh memandu kereta.

  3. Anda tidak boleh membawa kereta ke negara/negeri/pulau lain dan/atau menghantarnya di lokasi lain tanpa mengaturnya terlebih dahulu.

  Pengambilan Lewat/penghantaran awal

  4. Jika anda mengambil kereta anda lewat (sila lihat D4.4 di atas) atau menghantarnya lebih awal daripada yang dipersetujui dalam Pengesahan Tempahan anda, Penyedia Perkhidmatan tidak akan memberi pulangan wang kepada anda untuk masa yang ‘tidak digunakan’.

  Cara Kami Beroperasi

  5. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

  E. Penerbangan

  E1. Skop bahagian ini

  1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Penerbangan.

  E2. Hubungan kontrak

  1. Kebanyakan Penerbangan di Platform kami disediakan melalui Pengagregat Pihak Ketiga yang bertindak sebagai perantara kepada syarikat penerbangan.

  2. Apabila anda membuat Tempahan, ia terus dengan syarikat penerbangan. Kami bukan ‘pihak berkontrak’ untuk Tempahan anda. Apabila membuat tempahan, anda menandatangani (i) Kontrak Pengantaraan dengan Pengagregat Pihak Ketiga (untuk tiket) dan (ii) Kontrak Pengangkutan dengan syarikat penerbangan (untuk Penerbangan itu sendiri).

  3. Jika anda menempah sebarang tambahan (bagasi tambahan, insurans, dll.), anda akan mengikat kontrak langsung dengan Pengagregat Pihak Ketiga atau syarikat lain. Kami tidak akan terlibat dalam kontrak ini.

  4. Kami bertindak semata-mata sebagai Platform dan tidak terlibat dalam Terma Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atas tiket anda atau apa-apa tambahan yang anda boleh beli dan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) tidak mempunyai liabiliti kepada anda berhubung dengan Tempahan anda.

  E3. Apa yang akan kami lakukan

  1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

  2. Setelah anda menempah Penerbangan anda, maklumat Tempahan anda (cth. nama pelancong) akan diberikan kepada Penyedia Perkhidmatan.

  3. Bergantung pada Kontrak Pengangkutan, kami mungkin boleh membantu anda menukar atau membatalkan Tempahan anda jika anda mahu.

  E4. Apa yang perlu anda lakukan

  1. Anda mesti mengisi semua maklumat hubungan anda dengan betul supaya kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan menghubungi anda jika perlu.

  2. Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang akan dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui bahawa melanggarnya boleh menyebabkan caj tambahan dan/atau pembatalan Tempahan anda.

  E5. Harga dan pembayaran

  1. Apabila anda menempah Penerbangan, pembayaran anda akan diatur oleh kami, oleh Pengagregat Pihak Ketiga (atau pihak yang ditentukan mereka), atau oleh pihak ketiga seperti syarikat penerbangan. Untuk maklumat tentang cara kami mengatur pembayaran (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan) sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

  E6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

  1. Anda akan menemui polisi pembatalan dalam Kontrak Pengangkutan yang tersedia semasa anda menempah Penerbangan anda.

  2. Mungkin terdapat bayaran untuk menukar atau membatalkan Penerbangan anda.

  3. Syarikat penerbangan berhak untuk menjadualkan semula atau membatalkan penerbangan mengikut budi bicara mereka.

  4. Tiket yang berbeza daripada syarikat penerbangan yang sama mungkin mempunyai sekatan yang berbeza atau termasuk perkhidmatan yang berbeza.

  5. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang perubahan, pembatalan atau pulangan wang, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

  E7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

  Perkongsian kod

  1. Sesetengah syarikat penerbangan mempunyai perjanjian ‘perkongsian kod’ dengan syarikat penerbangan lain. Jadi, anda boleh membeli tiket anda daripada satu syarikat penerbangan (‘pembawa tiket’ anda), tetapi terbang dalam pesawat yang dimiliki oleh syarikat penerbangan lain (‘pembawa operasi’ anda). Dalam kebanyakan kes seperti ini, anda akan mendaftar masuk dengan pembawa operasi anda – tetapi sila sahkan perkara ini dengan pembawa tiket anda lebih awal.

  2. Semasa anda menempah Penerbangan anda, anda akan dimaklumkan jika ia adalah Penerbangan ‘perkongsian kod’.

  Amalan yang dilarang syarikat penerbangan

  3. Kebanyakan syarikat penerbangan tidak membenarkan orang ramai membeli tiket yang termasuk penerbangan yang mereka tidak mahu gunakan – contohnya, tiket pergi-balik jika orang itu tidak berhasrat untuk menggunakan penerbangan balik. Untuk lebih banyak contoh, hanya masukkan "point-beyond ticketing", "hidden-city ticketing" atau "back-to-back ticketing" ke dalam enjin carian.

  4. Apabila anda membeli Penerbangan, anda bersetuju untuk tidak melakukan ini, dan untuk menanggung rugi kami terhadap sebarang tuntutan syarikat penerbangan untuk sebarang perbezaan antara kos perjalanan sebenar anda dan kos perjalanan penuh yang dinyatakan pada tiket anda.

  Penggunaan segmen penerbangan

  5. Kebanyakan syarikat penerbangan memerlukan pelanggan menggunakan penerbangan mereka mengikut urutan. Jadi, jika anda tidak mengambil Penerbangan pertama anda, syarikat penerbangan anda mungkin membatalkan jadual perjalanan anda yang lain secara automatik.

  6. Jika syarikat penerbangan anda membenarkan anda untuk ‘melangkau’ mana-mana Penerbangan dalam jadual perjalanan anda, sila pastikan anda membatalkan Penerbangan yang anda tidak mahu selaras dengan polisi pembatalan. Harap maklum bahawa anda mungkin tidak berhak mendapat pulangan wang penuh (atau sebarang pulangan wang) untuk Penerbangan yang tidak digunakan ini.

  Tiket sehala

  7. Jika anda membeli dua tiket sehala dan bukannya satu tiket pergi-balik:

  • anda akan membuat dua Tempahan berasingan, masing-masing dengan peraturan dan polisi tersendiri
  • sebarang perubahan pada satu Penerbangan tidak akan menjejaskan yang lain (contohnya, jika Penerbangan awal anda dibatalkan, anda tidak akan dijamin diberikan pulangan wang untuk Penerbangan kedua anda).

  8. Jika anda melancong ke luar negara, anda mungkin perlu membuktikan kepada kakitangan Daftar Masuk dan/atau Imigresen bahawa anda mempunyai Penerbangan pergi-balik (lihat ‘Perjalanan antarabangsa’ di bawah untuk maklumat lanjut tentang pasport, visa, dll).

  Caj, cukai dan bayaran

  9. Tambang anda akan termasuk apa-apa cukai dan bayaran yang dikenakan oleh syarikat penerbangan atau kerajaan (kecuali bayaran masuk/keluar - lihat ‘Bayaran masuk/keluar’ di bawah). Anda mungkin bertanggungjawab untuk menangani sebarang perubahan retroaktif dalam kadar cukai.

  Caj perkhidmatan

  10. Bergantung pada Penerbangan yang anda pilih, anda boleh dikenakan caj perkhidmatan oleh kami dan/atau Pengagregat Pihak Ketiga.

  • Caj perkhidmatan kami (jika ada) adalah caj untuk menggunakan Platform kami supaya anda boleh beli tiket daripada Pengagregat Pihak Ketiga. Caj ini termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.
  • Caj perkhidmatan Pengagregat Pihak Ketiga (jika ada) adalah caj untuk menggunakannya sebagai perantara kepada syarikat penerbangan. Caj ini boleh termasuk sebarang VAT/GST/cukai serupa yang berkenaan.

  11. Harga tiket anda akan termasuk sebarang caj perkhidmatan.

  Bayaran untuk bagasi dan tambahan lain

  12. Syarikat penerbangan anda boleh mengenakan caj untuk bagasi yang didaftarkan, bagasi berlebihan/berat berlebihan, keutamaan menaiki pesawat, tempat duduk yang diperuntukkan, hiburan dalam pesawat, makanan dan minuman dan/atau daftar masuk lapangan terbang.

  13. Jika mereka berbuat demikian, caj ini adalah tambahan kepada harga tiket anda (melainkan dinyatakan dengan jelas bahawa Penerbangan anda termasuk tambahan).

  Perjalanan antarabangsa

  14. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk:

  • membawa pasport dan/atau visa yang sah jika diperlukan
  • mematuhi sebarang syarat kemasukan
  • ketahui sama ada anda memerlukan visa untuk melalui negara yang bukan destinasi terakhir anda
  • semak dengan kedutaan yang berkaitan terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada terdapat sebarang perubahan dalam keperluan pasport, visa atau kemasukan
  • semak sebarang amaran atau nasihat dari negara tempat tinggal/asal anda sebelum anda pergi ke/melalui sebuah negara atau wilayah.

  15. Dengan mengatur perjalanan ke atau dari mana-mana lokasi, kami tidak menjamin bahawa ia adalah tanpa risiko – dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian akibat daripadanya.

  16. Ia bukan amalan biasa, tetapi undang-undang antarabangsa membenarkan ‘penyahseranggaan’ pesawat untuk membunuh serangga. Untuk melakukannya, kakitangan mungkin menyembur kabin pesawat dengan racun serangga aerosol semasa penumpang berada di dalam pesawat, atau merawat permukaan dalamannya dengan sisa racun serangga apabila mereka tidak berada di dalam pesawat. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihatkan anda untuk mengetahui tentang penyahseranggaan, termasuk di mana ia mungkin berlaku.

  Bayaran masuk/keluar

  17. Tambang anda tidak akan termasuk sebarang bayaran yang dikenakan oleh negara atau lapangan terbang kepada orang yang memasuki/meninggalkan negara dan yang dikutip terus di lapangan terbang. Sebelum anda melakukan perjalanan, kami menasihati anda untuk mengetahui sama ada anda perlu membayar bayaran ini.

  UK: Perlindungan kewangan anda

  18. Pemegang ATOL: Booking.com B.V.

  19. Nombor Lesen ATOL: 11967

  20. Di UK, kami menyediakan perlindungan kewangan penuh untuk jualan penerbangan yang dilindungi ATOL kami sahaja melalui nombor Lesen Penganjur Perjalanan Udara kami 11967, dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon +44 (0)333 103 6350, e-mel claims@caa.co.uk.

  21. Apabila anda membeli penerbangan yang dilindungi ATOL daripada kami, anda akan menerima Sijil ATOL. Ini menyenaraikan perkara yang dilindungi dari segi kewangan, di mana anda boleh mendapatkan maklumat tentang maksudnya untuk anda dan siapa yang perlu dihubungi jika berlaku masalah.

  22. Kami, atau pembekal yang dikenal pasti pada Sijil ATOL, anda akan memberikan anda perkhidmatan yang disenaraikan pada Sijil ATOL (atau alternatif yang sesuai). Dalam sesetengah kes, di mana kami mahupun pembekal tidak dapat berbuat demikian atas sebab ketaksolvenan, pemegang ATOL alternatif boleh memberikan anda perkhidmatan yang telah anda beli atau alternatif yang sesuai (tanpa kos tambahan kepada anda). Anda bersetuju untuk menerima bahawa dalam keadaan tersebut pemegang ATOL alternatif akan melaksanakan kewajipan tersebut dan anda bersetuju untuk membayar sebarang wang tertunggak untuk dibayar oleh anda di bawah kontrak anda kepada pemegang ATOL alternatif tersebut. Walau bagaimanapun, anda juga bersetuju bahawa dalam sesetengah kes adalah tidak mungkin untuk melantik pemegang ATOL alternatif, dalam hal ini anda berhak untuk membuat tuntutan di bawah skim ATOL (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan).

  23. Jika kami atau pembekal yang dikenal pasti pada sijil ATOL anda tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang disenaraikan (atau alternatif yang sesuai, melalui pemegang ATOL alternatif atau sebaliknya) atas sebab ketaksolvenan, Pemegang Amanah Air Travel Trust boleh membuat pembayaran kepada (atau memberi manfaat kepada) anda di bawah skim ATOL. Anda bersetuju bahawa sebagai balasan untuk pembayaran atau faedah sedemikian, anda menyerahkan sepenuhnya kepada Pemegang Amanah tersebut apa-apa tuntutan yang anda ada atau mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan bukan peruntukan perkhidmatan, termasuk sebarang tuntutan terhadap kami, ejen pelancongan (atau pengeluar kad kredit anda jika berkenaan). Anda juga bersetuju bahawa sebarang tuntutan sedemikian boleh diserahkan semula kepada badan lain jika badan lain itu telah membayar jumlah yang anda tuntut di bawah skim ATOL.

  EU: Hak penumpang di bawah Peraturan EU 261/2004

  24. Jika penerbangan anda ditangguhkan atau dibatalkan atau anda dinafikan menaiki pesawat, anda mungkin layak mendapat pampasan/bantuan di bawah Peraturan EU 261/2004 jika:

  • Anda terbang ke Kesatuan Eropah (EU)
  • Anda terbang keluar dari EU
  • Penerbangan anda disediakan oleh syarikat penerbangan EU

  EU: Liabiliti syarikat penerbangan di bawah Peraturan EU 889/2002

  25. Jika terdapat kemalangan yang berlaku dalam EU, Peraturan EU 889/2002 mungkin terpakai kepada anda.

  EU: Hak orang kurang upaya dan orang kurang upaya pergerakan apabila melakukan perjalanan melalui udara di bawah Peraturan EU 1107/2006

  26. Peraturan EU 1107/2006 memperuntukkan hak tertentu untuk orang yang kurang upaya atau kurang upaya pergerakan.

  Cara Kami Beroperasi

  27. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

  F. Pengangkutan Peribadi dan Awam

  F1. Skop bahagian ini

  1. Bahagian ini mengandungi terma khusus untuk produk dan perkhidmatan Pengangkutan Peribadi dan Awam.

  F2. Hubungan kontrak

  1. Apabila anda membuat pratempah Pengangkutan Peribadi atau Awam, Tempahan anda akan terus kepada Penyedia Perkhidmatan. Apabila anda menempah Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan, Tempahan anda akan bersama Pengagregat Pihak Ketiga. Dalam semua kes, Terma kami akan mengawal proses tempahan.

  2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda dan Penyedia Perkhidmatan bersetuju untuk mematuhi Terma ini.

  3. Pengangkutan Awam dan Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda akan diberikan Terma Penyedia Perkhidmatan semasa proses tempahan. Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara terma mereka dengan Terma kami, terma mereka akan digunakan.

  4. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Dengan membuat Tempahan, anda mengesahkan bahawa anda:

  • telah membaca dan menerima terma Penyedia Perkhidmatan
  • bersetuju untuk menghubungi Penyedia Perkhidmatan terus tentang sebarang masalah yang berlaku
  • memahami bahawa Penyedia Perkhidmatan bertanggungjawab untuk mengatur dan menyediakan Pengangkutan Peribadi anda, memilih laluan, menetapkan harga dan menyediakan semua maklumat relevan
  • menerima bahawa kami hanya menyediakan platform tempahan (dikenali sebagai perkhidmatan API), dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang anda alami kerana apa-apa yang pemandu/Penyedia Perkhidmatan lakukan atau tidak lakukan.

  Tidak semua Penyedia Perkhidmatan mempunyai terma mereka sendiri, tetapi anda dialu-alukan untuk menyemak semua terma yang kami diberikan.

  F3. Apa yang akan kami lakukan

  1. Kami menyediakan Platform di mana Penyedia Perkhidmatan boleh mempromosikan dan menjual Pengalaman Pelancongan mereka – dan anda boleh mencari, membandingkan dan menempahnya.

  2. Setelah anda membuat Tempahan anda, kami akan memberikan Penyedia Perkhidmatan butiran anda (cth. nama, nombor telefon dan lokasi pengambilan anda).

  3. Semua Pengangkutan Peribadi. Kami akan memberikan anda butiran hubungan Penyedia Perkhidmatan.

  4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Kami akan memastikan Penyedia Perkhidmatan tahu saiz kenderaan yang anda minta.

  5. Pengangkutan Awam. Kami akan memberi anda (atau memberitahu anda cara untuk mengambil) tiket anda.

  F4. Apa yang perlu anda lakukan

  1. Anda mesti menyemak maklumat Tempahan anda dengan teliti, dan memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda (keperluan anda, maklumat hubungan, dsb.).

  2. Anda mesti memastikan semua orang dalam kumpulan anda mematuhi Terma kami dan (jika berkenaan) terma Penyedia Perkhidmatan yang anda lihat dan terima semasa proses tempahan. Anda mengakui bahawa jika anda melanggarnya:

  • anda mungkin perlu membayar caj tambahan
  • Tempahan anda boleh dibatalkan
  • pemandu anda boleh enggan membawa anda.

  3. Anda mesti ingat bahawa anggaran masa perjalanan tidak mengambil kira keadaan trafik.

  4. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda mesti memastikan semua penumpang berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya.

  5. Semua Pengangkutan Peribadi. Pada dan sekitar Waktu Pengambilan anda, telefon (nombor yang anda masukkan semasa anda membuat Tempahan anda) mesti dihidupkan dan boleh menerima panggilan/mesej sekiranya pemandu perlu menghubungi anda. Kami tidak dapat menjamin mereka akan dapat menghubungi anda melalui aplikasi pemesejan seperti WhatsApp atau Viber.

  6. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Untuk sebarang pengambilan di lapangan terbang, anda mesti memberikan kami butiran penerbangan anda sekurang-kurangnya 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda supaya Penyedia Perkhidmatan anda boleh melaraskan Masa Pengambilan jika penerbangan anda ditangguhkan. Jika mereka tidak dapat menyediakan Pengangkutan Peribadi berikutan kelewatan atau pembatalan penerbangan, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami.

  7. Pengangkutan Awam. Anda mesti memastikan semua penumpang tiba tepat pada masanya, memberikan masa yang cukup untuk mengambil tiket jika perlu.

  8. Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih untuk membuat Tempahan, dan mana-mana penumpang di bawah umur 18 tahun mesti ditemani orang dewasa yang bertanggungjawab.

  9. Anda mesti memastikan tiada penumpang berkelakuan tidak wajar - cth. bersikap kasar atau melakukan sesuatu yang boleh membahayakan seseorang.

  10. Anda mesti pastikan anda memilih Pengangkutan Awam/Peribadi yang sesuai (dari segi saiz kumpulan, jumlah bagasi, keperluan aksesibiliti, dll.).

  F5. Harga dan pembayaran

  1. Booking.com Transport Limited adalah pedagang rekod untuk Tempahan anda. Untuk maklumat proses pembayaran kami, sila lihat ‘Pembayaran’ (A7) di atas.

  2. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Harga termasuk sebarang tol, caj kesesakan, cukai dan surcaj puncak. Pembayaran diambil semasa membuat tempahan.

  3. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Harga akan disahkan (dan pembayaran diambil) apabila pemandu anda menghantar anda. Harga mungkin berbeza daripada harga yang dianggarkan semasa anda menempah. Anda bertanggungjawab ke atas sebarang tol, caj kesesakan, cukai, surcaj puncak dan ganjaran.

  4. Pengangkutan Awam. Pembayaran diambil apabila Tempahan anda disahkan. Sebelum berangkat, Penyedia Perkhidmatan mungkin perlu melihat tiket/e-tiket anda. Sila simpan tiket bersama anda pada setiap masa, atau anda mungkin perlu membayar sekali lagi.

  5. Penyedia Perkhidmatan/pemandu tidak perlu bersetuju dengan sebarang perubahan pada Perjalanan yang anda minta secara peribadi. Jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj tambahan.

  F6. Pindaan, pembatalan dan pulangan wang

  Pembatalan

  1. Dalam kebanyakan kes...

  • Pengangkutan Peribadi Pratempah. Anda boleh membatalkan secara percuma sehingga 24 jam sebelum Waktu Pengambilan anda (2 jam dalam sesetengah kes - sila lihat pengesahan anda). Jika anda tidak membatalkan tepat pada masanya, anda tidak akan layak mendapat pulangan wang.
  • Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa sebelum Masa Pengambilan anda, tetapi Penyedia Perkhidmatan boleh mengenakan caj pembatalan kepada anda.
  • Pengangkutan Awam. Anda mungkin tidak akan layak mendapat pulangan wang setelah Tempahan anda disahkan. Jika rancangan anda berubah, sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami untuk membincangkan sebarang pilihan yang mungkin tersedia.

  2. Jika Penyedia Perkhidmatan anda mempunyai polisi pembatalan yang berbeza (yang anda akan lihat semasa membuat tempahan), polisi mereka akan digunakan.

  3. Kami dan/atau Penyedia Perkhidmatan boleh membatalkan Tempahan dengan notis yang singkat atau tanpa notis - tetapi ini hanya akan berlaku dalam situasi yang sangat khusus. Sebagai contoh, jika:

  • Penyedia Perkhidmatan menjadi tak solven atau benar-benar tidak dapat memenuhi Tempahan anda – dalam hal ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatur pengangkutan alternatif (dan kami akan memberi pulangan wang sepenuhnya kepada anda jika kami tidak dapat melakukannya)
  • anda melanggar Terma ini dan/atau terma Penyedia Perkhidmatan – dalam hal ini, anda tidak akan berhak mendapat sebarang pulangan wang.

  Pindaan (perubahan) sebelum Perjalanan anda bermula

  4. Pengangkutan Peribadi Pratempah. Emel pengesahan anda akan memberitahu anda berapa banyak notis yang anda perlu berikan (sebelum Waktu Pengambilan anda) untuk meminta sebarang perubahan pada Tempahan anda (seperti lokasi atau masa).

  5. Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan. Untuk menukar Tempahan anda, anda mungkin perlu membatalkannya (yang mungkin dikenakan caj pembatalan) dan membuat tempahan baharu.

  6. Pengangkutan Awam. Anda tidak boleh menukar Tempahan anda setelah ia disahkan.

  7. Jika kami/Penyedia Perkhidmatan perlu menukar Tempahan anda (contohnya, jika terdapat mogok yang mengganggu perjalanan anda), kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Jika anda kemudian memutuskan untuk membatalkan:

  • Sebarang Pengangkutan. Melainkan anda membatalkan kerana salah satu sebab dalam butiran seterusnya, anda berhak mendapat pulangan wang penuh (tidak kira berapa dekat tarikh perjalanan anda).
  • Sebarang Pengangkutan Peribadi. Jika pertukaran itu hanyalah pemandu baharu, Penyedia Perkhidmatan baharu atau kenderaan baharu (yang serupa), anda tidak akan layak mendapat pulangan wang (melainkan anda membatalkan dengan notis yang mencukupi).

  Dalam kedua-dua cara ini, kami mahupun Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos yang mungkin anda tanggung (cth. pengangkutan alternatif atau bilik hotel).

  Pulangan wang

  8. Jika anda ingin memohon untuk pulangan wang, anda mesti berbuat demikian secara bertulis tidak lebih daripada 14 hari selepas Waktu Pengambilan anda.

  9. Sebarang pulangan wang boleh mengambil masa hingga 5 hari bekerja untuk masuk ke dalam akaun anda.

  10. Semua Pengangkutan Peribadi. Jika pemandu anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh memohon untuk pulangan wang dan kami akan menyiasat perkara ini untuk anda.

  11. Semua Pengangkutan Peribadi. Anda tidak akan layak mendapat pulangan wang jika Perjalanan anda tidak diteruskan seperti yang dirancang kerana:

  • pemandu/Penyedia Perkhidmatan tidak dapat menghubungi anda
  • satu atau lebih penumpang tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya dan anda belum meminta Masa Pengambilan baharu
  • anda meminta perubahan yang tidak munasabah pada Masa Pengambilan atau Perjalanan
  • anda tidak memberitahu kami / Penyedia Perkhidmatan / pemandu tentang perubahan yang ingin anda lakukan
  • anda telah memberikan butiran yang salah semasa menempah Pengangkutan Peribadi anda (lokasi pengambilan, maklumat hubungan, bilangan orang, jumlah bagasi, dll.)
  • sesuatu yang dilakukan/tidak dilakukan oleh seorang atau lebih penumpang.

  F7. Apa lagi yang anda perlu tahu?

  Pengangkutan Peribadi Pratempah

  1. Sila semak emel pengesahan anda untuk mengetahui berapa lama pemandu akan menunggu di lokasi pengambilan.

  Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan

  2. Pemandu mungkin tidak menunggu melebihi Masa Pengambilan - dan jika mereka berbuat demikian, mereka boleh mengenakan caj kepada anda untuk masa menunggu. Jika anda tidak berada di lokasi pengambilan tepat pada masanya, anda boleh dikenakan caj pembatalan.

  Bayaran pembaikan atau pembersihan

  3. Jika ada yang perlu dibaiki atau dibersihkan kerana seseorang dalam kumpulan anda telah melakukan sesuatu yang tidak wajar atau melanggar terma ini, anda akan bertanggungjawab atas kos pembaikan/pembersihan.

  Cara Kami Beroperasi

  4. Untuk maklumat tentang reviu, kedudukan, cara kami menjana wang (dan banyak lagi), lihat Cara Kami Beroperasi.

  Kamus Booking.com

  ‘Akaun’ bermaksud akaun (dengan Booking.com atau Syarikat Kumpulan) yang anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan di Platform kami.

  ‘Penginapan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan tempat penginapan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian B, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan tempat penginapan).

  ‘Tarikan’ bermaksud peruntukan perkhidmatan Tempat Tarikan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian C, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia perkhidmatan Tempat Tarikan).

  ‘Perkhidmatan tempat tarikan’ termasuk, tetapi tidak terhad kepada, lawatan, muzium, tempat tarikan, aktiviti dan pengalaman.

  ‘Tempahan’ bermaksud tempahan Pengalaman Pelancongan di Platform kami sama ada anda membayarnya sekarang atau kemudian.

  ‘Booking.com’, ‘kami’ atau ‘kita’ bermaksud Booking.com B.V. (untuk tempat penginapan, penerbangan atau tempat tarikan) atau Booking.com Transport Limited (untuk sebarang perkhidmatan pengangkutan darat). Hubungan korporat

  ‘Pengesahan Tempahan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud emel pengesahan dan baucar yang kami hantar kepada anda, menerangkan butiran Tempahan anda.

  ‘Kredit Tunai’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda ‘pindahkan’ kepada Cara Pembayaran yang kami ada dalam fail untuk anda atau dimasukkan ke dalam kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

  ‘Kontrak Pengangkutan’ bermaksud kontrak antara anda dengan Penyedia Perkhidmatan yang berurusan dengan Penerbangan anda.

  ‘Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan. Terdapat ‘Kredit Tunai’ dan ‘Kredit Pelancongan’.

  ‘Rebat Tunai Kad Kredit’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh dipindahkan kepada kad kredit yang kami ada dalam fail untuk anda, tetapi tidak boleh digunakan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan.

  ‘Kadar Pertukaran Mata Wang’ bermaksud kadar yang kami gunakan untuk menukar mata wang; ini ialah Kadar Tempat Penutupan WM/Refinitiv, tetapi ini boleh berubah.

  ‘Tempahan Layak’ bermaksud Tempahan yang memenuhi kriteria untuk layak mendapat Reward.

  ‘Penerbangan’ bermaksud peruntukan penerbangan oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian E, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat penerbangan).

  ‘Syarikat Kumpulan’ bermaksud ahli gabungan Booking.com – sama ada pegangan saham terus Booking.com atau sebahagian daripada kumpulan Booking Holdings Inc..

  ‘Kriteria Reward Individu’ bermaksud peraturan yang digunakan untuk Reward tertentu – sebagai tambahan kepada syarat umum ‘Reward, Kredit & Wallet’ (A13) di atas.

  ‘Kontrak Pengantaraan’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud kontrak antara anda dengan Pengagregat Pihak Ketiga, yang berurusan dengan cara mereka mengatur tiket Penerbangan anda (dan, dalam sesetengah kes, sebarang tambahan) dengan syarikat penerbangan atau syarikat lain.

  ‘Pemandu Utama’ bermaksud pemandu yang butirannya telah dimasukkan semasa proses tempahan – satu-satunya orang yang boleh menukar atau membatalkan Tempahan itu, atau membincangkannya dengan kami (melainkan mereka memberitahu kami mereka mencalonkan orang lain untuk melakukannya).

  ‘Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta apabila anda tiba di lokasi pengambilan (atau sebelumnya).

  ‘Perkhidmatan Kami’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud sistem penempahan sewaan kereta dalam talian kami, yang melaluinya Penyedia Perkhidmatan boleh menawarkan produk dan perkhidmatan mereka – dan anda boleh menempahnya.

  ‘Bayar Dalam Mata Wang Anda Sendiri’ bermaksud pilihan pembayaran yang kadangkala kami tawarkan apabila Penyedia Perkhidmatan tidak menggunakan mata wang anda. Pilihan ini membolehkan anda membayar dalam mata wang anda.

  ‘Cara Pembayaran’ bermaksud cara (kad kredit, kad debit, akaun bank, PayPal, ApplePay, dll.) yang digunakan untuk membuat pembayaran atau pemindahan wang.

  ‘Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud proses pada permulaan Sewaan anda apabila anda memberikan ID dan dokumentasi lain yang diperlukan, bayar apa-apa bayaran dan tambahan lain, memasuki Perjanjian Sewaan, dan mengambil kereta anda.

  ‘Masa Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Sewaan kereta’) bermaksud tarikh dan masa (tempatan) anda perlu mengambil kereta anda, seperti yang dinyatakan dalam Pengesahan Tempahan anda.

  ‘Waktu Pengambilan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud masa (tempatan) Pengangkutan Peribadi Pratempah akan tiba di lokasi pengambilan, atau apabila Pengangkutan Peribadi Atas Permintaan benar-benar sampai ke lokasi pengambilan.

  ‘Platform’ bermaksud laman web/aplikasi di mana anda boleh menempah Pengalaman Pelancongan, sama ada dimiliki atau diuruskan oleh Booking.com atau oleh ahli gabungan pihak ketiga.

  ‘Pengangkutan Peribadi Pratempah’ bermaksud kenderaan peribadi yang anda minta sekurang-kurangnya 2 jam sebelum anda tiba di lokasi pengambilan.

  ‘Perjalanan Pengangkutan Peribadi’ bermaksud perjalanan pengangkutan peribadi seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

  ‘Pengangkutan Awam’ bermaksud kereta api, bas, trem dan lain-lain jenis pengangkutan awam.

  ‘Perjalanan Pengangkutan Awam’ bermaksud perjalanan pengangkutan awam seperti yang dinyatakan dalam Tempahan (termasuk sebarang perubahan selepas Tempahan dibuat).

  ‘Sewaan’ (atau ‘Sewaan Kereta’) bermaksud peruntukan kereta oleh Penyedia Perkhidmatan (di seluruh Bahagian D, ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud syarikat sewaan yang menyediakan kereta tersebut).

  ‘Perjanjian Sewaan’ bermaksud kontrak antara anda dan Penyedia Perkhidmatan yang anda tandatangani semasa Pengambilan. Anda akan diberikan ringkasan syarat utama semasa proses tempahan.

  ‘Reward’ bermaksud ganjaran yang anda dijanjikan. Dalam kebanyakan kes, Reward ialah Kredit Pelancongan, Kredit Tunai, Rebat Tunai Kad Kredit atau baucar untuk suatu jenis barang.

  ‘Penyedia Perkhidmatan’ bermaksud penyedia produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform, termasuk tetapi tidak terhad kepada: pemilik hotel atau tempat penginapan lain (untuk Tempahan ‘penginapan’), muzium atau taman (untuk Tempahan ‘tempat tarikan’), atau syarikat sewaan kereta atau syarikat penerbangan (untuk Tempahan ‘pengangkutan’).

  ‘Perkhidmatan’ (dalam bahagian ‘Pengangkutan Peribadi dan Awam’) bermaksud peruntukan Perjalanan Pengangkutan Awam atau Perjalanan Pengangkutan Peribadi.

  ‘Terma’ bermaksud terma-terma perkhidmatan ini.

  ‘Pengagregat Pihak Ketiga’ bermaksud syarikat yang bertindak sama ada sebagai (a) perantara antara anda dan Penyedia Perkhidmatan atau (b) penjual semula Pengalaman Pelancongan.

  ‘Terma Pihak Ketiga’ (dalam bahagian ‘Penerbangan’) bermaksud kedua-dua Kontrak Pengantaraan dan Kontrak Pengangkutan.

  ‘Kredit Pelancongan’ bermaksud ganjaran dengan nilai kewangan yang boleh anda berikan untuk kos Pengalaman Pelancongan masa hadapan, tetapi tidak boleh ‘dipindahkan’.

  ‘Pengalaman Pelancongan’ bermaksud salah satu produk atau perkhidmatan berkaitan pelancongan di Platform.

  ‘Bayaran Pendahuluan’ bermaksud pembayaran yang anda buat apabila anda menempah produk atau perkhidmatan (bukan semasa anda benar-benar menggunakannya).

  ‘Wallet’ bermaksud papan pemuka dalam Akaun anda yang menunjukkan Reward, Kredit dan insentif anda yang lain.