Information om säkerhet och trygghet

Resenärer

Även om Booking.com har djupgående processer för att skydda våra resenärer vill vi uppmana dig till att vidta egna åtgärder rörande din personliga säkerhet under resan. Ta en titt på våra tips och rekommendationer för att göra din resa så smidig som möjligt.

Samarbetspartners

Booking.com har flertalet processer och procedurer på plats för att skydda våra samarbetspartners, men vi vill också uppmana dig som värd att vidta åtgärder rörande din egen säkerhet i förebyggande syfte. Här är några tips, där de flesta är användbara för dig som hyr ut ditt hus eller din lägenhet, för att säkerställa att allt går bra.

Saknas någon information? /

Tack för att du delar med dig

Våra riktlinjer och värderingar

På Booking.com håller vi oss till ett antal värden, standarder och riktlinjer vars syfte är att skydda våra samarbetspartners, kunder och anställda.

Vad du kan göra när något går fel

När något går fel finns vi här för dig. Men vi vet också att du vill lösa dina problem på egen hand ibland. Här kan du läsa om vilka steg du ska ta när ett problem uppstår samt vilka åtgärder vi vidtar för att hjälpa dig.

Saknas någon information? /

Tack för att du delar med dig

Den här artikeln är endast avsedd att fungera som information och bör inte ses som juridisk rådgivning, rättigheter eller en garanti. Kom ihåg att du möjligen måste vidta ytterligare åtgärder beroende på särskilda omständigheter.