Centrum informácií týkajúcich sa dôvery a bezpečnosti

Cestovatelia

Booking.com má prepracované postupy, pomocou ktorých sa stará o bezpečnosť svojich hostí. Zároveň je však dôležité, aby ste pri cestovaní aj vy sami prevzali zodpovednosť za svoju osobnú bezpečnosť. Pozrite si naše tipy a odporúčania, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa na cestách problémom.

Partneri

Booking.com využíva viacero postupov, pomocou ktorých sa stará o bezpečnosť svojich partnerov. Zároveň je však dôležité, aby ste aj vy sami prevzali zodpovednosť za svoju osobnú bezpečnosť počas toho, ako prijímate hostí. Máme pre vás niekoľko tipov, ako zaistiť sebe aj hosťom bezproblémové pobyty (vhodné hlavne pre dovolenkové domy a apartmány).

Chýbajú vám tu nejaké informácie? /

Ďakujeme za váš názor

Naše hodnoty a pravidlá

V Booking.com dodržiavame určité štandardy, pravidlá a hodnoty, ktoré sú zamerané na ochranu našich partnerov, zákazníkov a zamestnancov.

Čo robiť, keď nastane problém

Nestáva sa to často, ale ak nastane neočakávaná situácia, sme tu pre vás. Vieme, že v určitých prípadoch by ste si chceli vyriešiť nepríjemnosti sami. V tejto časti nájdete pokyny, ako postupovať v prípade, že sa vyskytne problém, a dozviete sa, o čo sa môžeme postarať za vás.

Chýbajú vám tu nejaké informácie? /

Ďakujeme za váš názor

Tento článok má len informačný účel a nepredstavuje právne poradenstvo, zákonné právo ani záruku. Je možné, že v niektorých prípadoch budete musieť prijať aj iné dodatočné opatrenia.