Tempat-tempat yang kami suka di Hannover

Hannover telah dinilai tinggi untuk berjalan di bandar oleh 6 tetamu dari Malaysia! Panduan lawatan Hannover