Doties uz galveno saturu

Kā darbojas mūsu tiešsaistes rezervēšanas pakalpojums | Naktsmītnes

Uzņēmuma Booking.com starpniecības pakalpojumi

“Booking.com” apzīmē uzņēmumu Booking.com B.V. – sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas ir pakļauta Nīderlandes likumdošanai un kuras reģistrētā adrese ir Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdama, Nīderlande.

Booking.com ir uzņēmumu grupai Booking Holdings Inc. pilnībā piederošs meitasuzņēmums.

Uzņēmumam Booking.com pieder vietne “www.booking.com” un lietotne (kopā sauktas “Platforma”).

Uzņēmums Booking.com Platformā nodrošina tiešsaistes rezervēšanas pakalpojumu, kurā cita starpā naktsmītņu nodrošinātāji, piemēram, viesnīcu īpašnieki, un citi nodrošinātāji (“Nodrošinātājs”) var piedāvāt savus produktus un rezervēšanas pakalpojumus un kurā Platformas lietotāji var veikt rezervējumus.

Pats uzņēmums Booking.com B.V. nepērk un (atkārtoti) nepārdod rezervēšanas produktus vai pakalpojumus. Jūs maksājat tieši Nodrošinātājam (uzņēmumam Booking.com šajā gadījumā var būt starpnieka loma).

Veicot rezervējumu Platformā, jūs nonākat tiešās līgumattiecībās ar to Nodrošinātāju, pie kā jūs veicat rezervējumu, ja vien nav īpaši norādīts citādi. Uzņēmums Booking.com nosūta jūsu rezervējuma informāciju atbilstošajam(-iem) Nodrošinātājam(-iem) un nosūta jums apstiprinājuma e-pastu Nodrošinātāja vārdā, ja vien nav īpaši norādīts citādi.

Mūsu rezervēšanas pakalpojumi jums ir bez maksas.

Uzņēmums Booking.com Platformā var padarīt pieejamas noteiktas maksājumu metodes rezervējuma summas (priekšapmaksas / sākotnējās iemaksas) apmaksai, ko veic viesi, saskaņā ar kurām Nodrošinātājam un viņa vārdā var veikt bankas pārskaitījumu, maksājumus ar maksājumu kartēm vai cita veida tiešsaistes maksājumus (kā pieejams). Uzņēmums Booking.com var atļaut trešās puses maksājumu apstrādātājam darboties Platformā, lai nodrošinātu šos maksāšanas pakalpojumus. Uzņēmuma Booking.com veiktā maksāšanas procesa nodrošināšana Nodrošinātāja vietā nekādā veidā neskar juridiskās attiecības starp Nodrošinātāju un viesi.

Nodrošinātāji

Nodrošinātāji, kuri ir tiesīgi piedāvāt savus rezervēšanas produktus vai pakalpojumus un kuru piedāvājumi ir parādīti Platformā, ir līgumattiecībās ar Booking.com. Uzņēmumam Booking.com nav kapitāla saiknes ar Nodrošinātājiem.

Šo līgumattiecību ietvaros Nodrošinātāji maksā komisijas maksu (kas ir procentuāla daļa no produkta cenas (piem., numura cenas) uzņēmumam Booking.com, kad galalietotājs ir patērējis Nodrošinātāja produktu vai pakalpojumu (piem., kad viesis ir uzturējies (un samaksājis par to) Nodrošinātāja naktsmītnē).

Ja Nodrošinātājs neizpilda savus pienākumus pret uzņēmumu Booking.com, tā reģistrācija vietnē var tikt atcelta.

Vispusība

Platformā rezervējamie produkti un pakalpojumi var nebūt vispusīgi. Reģistrētie Nodrošinātāji ne vienmēr Platformā piedāvā visus savus rezervēšanas produktus vai pakalpojumus.

Uzņēmums Booking.com nereģistrē līdzīgus produktus un pakalpojumus, ko piedāvā profesionāļi vai neprofesionāļi, ar kuriem uzņēmumam Booking.com nav līgumattiecību.

Platformā jūs varat atrast visā pasaulē pieejamo rezervēšanas produktu vai pakalpojumu skaitu, ko ir iespējams rezervēt Platformā.

Meklēšanas rezultātu lapā jūs varat atrast tās valsts, reģiona vai pilsētas Nodrošinātāju skaitu, kurā tiek meklēts produkts un/vai pakalpojums.

Atjauninājumi

Visa Platformā parādītā Nodrošinātāju informācija ir veidota, ņemot vērā Nodrošinātāju sniegto informāciju, kuri pēc saviem ieskatiem un sev piemērotā laikā atjaunina cenas, pieejamību un iespējas, izmantojot sev pieejamo Iekštīkla vietni.

Uzņēmums Booking.com neatlaidīgi cenšas reāllaikā atjaunināt Platformu. Tomēr satura atjauninājumi (piemēram, tekstuālie apraksti vai Nodrošinātāja iespēju saraksts) var aizņemt dažas stundas laika.

Nodrošinātāju pozīcija (naktsmītnes)

 • Mūsu iecienītās izvēles (noklusējuma izkārtojums):

  Booking.com cenšas parādīt meklējumu rezultātus, kas ir svarīgi katram atsevišķajam viesim, Platformā nodrošinot individuāli pielāgotu Nodrošinātāju noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos. Viesi var caurskatīt šīs noklusējuma pozīcijas meklēšanas rezultātos, izmantot filtrus un kārtot pozīcijas meklēšanas rezultātos pēc citiem parametriem, un šādā veidā viņiem ir iespēja ietekmēt meklēšanas rezultātu parādīšanu, lai iegūtu pozīciju izkārtojumu atbilstīgi citiem kritērijiem. Booking.com izmanto vairākus algoritmus, lai ģenerētu noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos, un šis process nepārtraukti attīstās.

  Booking.com ir noteicis, ka sekojoši parametri ir visvairāk saistīti ar to, vai viesis atrod piemērotu Nodrošinātāju, un līdz ar to piešķir šiem parametriem prioritāti algoritmos (galvenie parametri): viesa personīgā meklēšanas vēsture, reklāmklikšķu koeficients (“RKK”), pārejot no meklēšanas lapas uz viesnīcas lapu, veikto rezervējumu skaits attiecībā pret Nodrošinātāja lapas apmeklējumu skaitu Platformā (“Konversija”), Nodrošinātāja bruto (ieskaitot atceltos rezervējumus) un neto (neskaitot atceltos rezervējumus) rezervējumi. Konversiju un RKK var ietekmēt dažādi faktori, tostarp viesu sniegtie vērtējumi (gan apkopotā veidā, gan to atsevišķās daļas), pieejamība, noteikumi, (konkurētspējīgas) cenas, satura kvalitāte un noteiktas Nodrošinātāja funkcijas. Noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos var ietekmēt arī Nodrošinātāju maksātais procentuālais komisijas maksas apmērs vai citas uzņēmumam Booking.com sniegtās priekšrocības (piemēram, ja ir vairākas komerciālās vienošanās ar Nodrošinātāju vai stratēģiskajiem partneriem), kā arī Nodrošinātāja laikus veikto maksājumu statistika.

  Nodrošinātājs savu pozīciju meklēšanas rezultātos var arī ietekmēt, piedaloties konkrētās programmās, kas periodiski var tikt atjauninātas, piemēram, programmā Genius, piedāvājumos, Ieteicamo naktsmītņu programmā un pamanāmības veicināšanas programmā (pēdējās divās programmās Nodrošinātājam ir jāmaksā uzņēmumam Booking.com lielāka komisijas maksa). Nodrošinātāji, kas piedalās Ieteicamo naktsmītņu programmā, saņem īkšķa ikonu. Tikai tie Nodrošinātāji, kas atbilst noteiktiem kvalifikācijas kritērijiem, var piedalīties Ieteicamo naktsmītņu programmā.

 • Vispirms rādīt mājokļus:

  vispirms tiek parādīti Nodrošinātāji, kam ir naktsmītne, ko Booking.com ir kvalificējis kā mājokli.

 • Cena (vispirms zemākā):

  Nodrošinātāji tiks izkārtoti no zemākās cenas uz augstāko.

 • Viesu sniegtais vērtējums un cena:

  Nodrošinātāji tiks izkārtoti, sākot no augstākās cenas un kvalitātes attiecības līdz zemākajai attiecībai, ņemot vērā viesu sniegto vērtējumu un cenu.

 • Zvaigznes un citi kvalitātes vērtējumi:

  Piedāvājumi tiek parādīti atkarībā no zvaigžņu skaita (no zema līdz augstam vai no augsta līdz zemam), ko Nodrošinātāji iesniedz uzņēmumam Booking.com. Atkarībā no (vietējiem) noteikumiem zvaigžņu klasifikāciju piešķir vai nu (neatkarīga) trešā puse, piemēram, (oficiāla) viesnīcu vērtējumu organizācija, vai arī paši Nodrošinātāji pēc saviem ieskatiem neatkarīgi no objektīviem kritērijiem. Platformā redzamo Nodrošinātāja zvaigznēs izteikto vērtējumu nenosaka Booking.com. Uzņēmums Booking.com neizvirza obligātas formālas prasības saistībā ar zvaigžņu vērtējumu un nepārbauda to. Kopumā zvaigžņu vērtējums parāda, kāds ir Nodrošinātāja stāvoklis attiecībā uz juridiskajām prasībām (ja piemērojams) vai, ja tas netiek regulēts, attiecībā uz sektora vai (tradicionālajiem) industrijas standartiem cenu, iespēju un pieejamo pakalpojumu ziņā (šīs prasības un standarti var būt atšķirīgi dažādās valstīs un organizācijās). Nodrošinātājiem, kas nav viesnīcas (piemēram, pansijām) izmantotie kvalitātes vērtējumi var neatbilst tai zvaigžņu klasifikācijas sistēmai, kas attiecas uz viesnīcām. Ja mēs saņemam informāciju, ka Nodrošinātājam mūsu Platformā, iespējams, ir neatbilstošs zvaigžņu vērtējums, mēs pārbaudām šo informāciju, sazinoties ar Nodrošinātāju, un lūdzam tam vai nu mainīt savu norādīto zvaigžņu vērtējumu vai apliecināt, ka tas ir pareizs un nav maldinošs.

  Atlasot zvaigznēs izteiktos vērtējumus, rezultātos var būt iekļauti arī citi Platformā izmantotie piemērojamie kvalitātes vērtējumi, piemēram, brīvdienu naktsmītņu vērtējums. Šo kvalitātes vērtējumu uzņēmums Booking.com piešķir māju un dzīvokļu veida naktsmītnēm, piemēram, dzīvokļiem, villām un brīvdienu mājām. Šis kvalitātes vērtējums tiek piešķirts, ņemot vērā daudzus faktorus, tai skaitā iespējas, platību, fotogrāfijas, viesu sniegto vērtējumu, atrašanās vietu un pakalpojumus. Atlasot pēc zvaigznēs izteiktajiem vērtējumiem, lietotājam ir iespēja izvēlēties filtru “Tikai viesnīcas”, lai noņemtu brīvdienu naktsmītnes.

 • Zvaigžņu skaits un cena:

  Nodrošinātāji tiks izkārtoti, sākot no augstākās cenas un kvalitātes attiecības līdz zemākajai attiecībai, ņemot vērā vērtējumu zvaigznēs (tai skaitā citus kvalitātes vērtējumus) un cenu.

 • Programma Genius:

  vispirms tiks parādīti Nodrošinātāji ar Genius cenām.

 • Labākais novērtējums:

  vispirms tiks parādīti Nodrošinātāji, kas ir saņēmuši labākos viesu sniegtos vērtējumus (no augsta līdz zemam).

 • Attālums no pilsētas centra:

  vispirms tiks parādīti Nodrošinātāji, kas ir vistuvāk pilsētas centram (no tuvākā uz tālāko).

Cenu veidojošie elementi un potenciālās papildmaksas

Platformā parādītās cenas iestata un norāda Nodrošinātāji. Tomēr Booking.com var piešķirt viesiem bonusu/ieguvumu uz sava rēķina.

Cenas tiek parādītas dažādām Nodrošinātāja piedāvātajām uzturēšanās iespējām vai uzturēšanās iespēju kombinācijām. Uzturēšanās iespēja, ja vien nav norādīts citādi, ir reģistrēšanās datuma, izrakstīšanās datuma, numura veida, viesu skaita, ēdienreižu (ja tādas ir) un atcelšanas noteikumu apvienojums. Dažos īpašos gadījumos uzturēšanās iespēju var definēt vēl daži citi faktori.

Platformā parādītajā cenā ir iekļautas visas obligātās/neizbēgamās piemaksas un papildmaksas, ciktāl šīs piemaksas un papildmaksas ir zināmas mums un saprātīgi aprēķināmas. Potenciālie nodokļi un papildmaksas var mainīties atkarībā no valsts, Nodrošinātāja, izvēlētā numura veida un viesu skaita. Katrā cenas aprakstā ir norādīts, kuri nodokļi ir iekļauti un kuri nav iekļauti (ja piemērojams). Vairāk informācijas par cenu veidojošajiem komponentiem bieži vien var atrast pie cenas esošajos paskaidrojošajos logos un detalizētajā pārskatā. Šie detalizētie pārskati, lai arī labāk palīdz saprast cenas komponentus, var nebūt pilnībā visaptveroši. Šī informācija ir redzama arī jūsu apstiprinājuma e-pastā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nodokļi var mainīties atkarībā no vietējo varasiestāžu lēmumiem.

Platformā tiek parādītas Nodrošinātāja piedāvātās funkcijas un ērtības (ciktāl Nodrošinātājs tās ir norādījis uzņēmumam Booking.com). Lai tās apskatītu, noklikšķiniet uz Nodrošinātāja nosaukuma, lai atvērtu detalizētu piedāvājuma pārskatu. Par dažiem pakalpojumiem vai funkcijām, piemēram, brokastīm, uzkopšanu vai internetu, var tikt piemērotas papildmaksas. Lai uzzinātu, vai piedāvātie pakalpojumi un/vai funkcijas ir iekļauti cenā, novietojiet kursoru virs jautājuma zīmes kolonnā “Jūsu iespējas”.

Valūtas maiņas kursa kalkulators mūsu Platformā ir tikai informatīvs, un to nevar uzskatīt par precīzu un derīgu rezervēšanas laikā; reālās cenas var atšķirties.

Strīdu izšķiršanas veids

Līgumattiecības ir noslēgtas Nodrošinātāja un viesa starpā. Tādējādi jebkura sūdzība saistībā ar uzturēšanās noteikumiem vai pakalpojumu izpildi ir jāvērš tieši pret Nodrošinātāju.

Mūsu pakalpojuma sniegšanu reglamentē Nīderlandes tiesību akti, un Nīderlandes tiesai ir izņēmuma jurisdikcija. Tomēr patērētāji var atsaukties uz visiem piemērojamajiem obligātajiem patērētāju tiesību noteikumiem attiecībā uz piemērojamajiem tiesību aktiem un tiesas piekritību. Attiecībā uz viesiem Eiropas Ekonomikas zonā mēs iesakām vispirms paziņot uzņēmumam Booking.com par jebkādām sūdzībām, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu. Ja tas neatrisina sūdzību, viesis var augšupielādēt sūdzību, izmantojot Eiropas Komisijas platformu ODR. Šī platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

Virsnormas rezervējums

Visi rezervējumi ar tūlītējo apstiprinājumu platformā Booking.com tiek apstiprināti tieši pie Nodrošinātāja, ņemot vērā tā tiešsaistē reģistrēto pieejamību. Uzņēmums Booking.com naktsmītņu nodrošinātājiem sniedz vadlīnijas un palīdz tiem ātri atrisināt virsnormas rezervējumu situācijas. Naktsmītņu nodrošinātājiem ir jārealizē visi vietnē veiktie rezervējumi, un tikai viņi ir atbildīgi par savu virsnormas rezervējumu pārvaldību. Ja naktsmītnes nodrošinātājam ir virsnormas rezervējums un viņš nevar piedāvāt citu atbilstošu naktsmītni, viesis var atcelt savu rezervējumu bez maksas (saņemot pilnu naudas atmaksu par jebkādu veikto priekšapmaksu) vai izvēlēties līdzīgu naktsmītni par tādu pašu cenu, ja tāda ir pieejama.

Naudas atmaksas laiks ir atkarīgs no apmaksas veida. Mēs veicam atmaksu viesim par rezervējumiem, kuru maksāšanas procesu nodrošina Booking.com. 90% gadījumu naudas atmaksa tiek apstrādāta 5 darba dienu laikā:

 • a) pēc rezervējuma atcelšanas, kas veikta apstiprināta virsnormas rezervējuma dēļ; vai

 • b) pēc nakšņošanas, kad ir saņemts un pārbaudīts apmaksas pierādījums, ja notiek izmaksu atlīdzināšana par iespējamu cenu starpību, kas ir radusies viesu pārvietošanas uz citu naktsmītni dēļ.

Naktsmītnes nodrošinātājs atbild par atmaksu apstrādi attiecībā uz visiem citiem rezervējumiem, kuru apmaksu viņš pārvalda. Šādā gadījumā mēs centīsimies nodrošināt, lai naktsmītne ar virsnormas rezervējumu veiktu naudas atmaksu viesim, cik drīz vien iespējams. Viesa pārvietošanas gadījumā viņam ir jāpārsūta jaunās naktsmītnes rēķins mūsu klientu apkalpošanas komandai, lai uzsāktu atmaksas procesu.

Sūdzību pārvaldība

Mums ir pieejami vairāki kanāli, lai jūs varētu iesniegt jautājumu vai sūdzību mūsu klientu apkalpošanas komandai. Mūsu palīdzības centra lapā ir biežāk uzdotie jautājumi un informācija, kas palīdzēs jums pārvaldīt savu rezervējumu. Tur jūs varat arī sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, tiekot pārvirzīts uz mūsu visātrāk pieejamo saziņas kanālu: tiešsaistes saraksti, ziņapmaiņu, e-pastu vai tālruni. Vai arī jūs varat nosūtīt mūsu klientu apkalpošanas komandai ziņu tiešā veidā rezervējuma lapā vai mobilajā lietotnē. Visas sūdzības tiek reģistrētas, un tās tiks apstrādātas, ņemot vērā pieprasījuma prioritāti un steidzamību. 75% gadījumu atbilde uz sūdzību tiek nosūtīta 72 stundu laikā, un 95% gadījumu atbilde tiek nosūtīta 10 darba dienu laikā.

Naktsmītnes apraksta neatbilstību gadījumā mēs pārbaudīsim iespējamās neatbilstības, lūgsim mūsu partneri mainīt mūsu platformā norādīto informāciju, ja tas nepieciešams, un, ja problēma atkārtosies un netiks risināta, mēs paturam tiesības apturēt naktsmītnes nodrošinātāja darbību mūsu platformā. Nepareizi ielādētu cenu gadījumā nodrošinātājam ir jāsazinās ar viesi saprātīgā termiņā pirms rezervētajiem datumiem. Mēs darīsim visu iespējamo, lai iesaistītos un palīdzētu nodrošinātājiem un klientiem panākt labvēlīgu vienošanos.