Doties uz galveno saturu

Saņemiet nepieciešamos ieteikumus. Pirms ceļošanas apskatiet jaunākos Covid-19 ierobežojumus. Uzzināt vairāk

Iepazīstiet pasauli savā tempā

Ilgtermiņa uzturēšanās naktsmītnes un viesnīcas ir lieliski piemērotas attālinātai strādāšanai, ģimenes un draugu apciemošanai un pasaules iepazīšanai.

Katru dienu Booking.com atveras jaunas naktsmītnes, kas piedāvā mēneša uzturēšanos, tādēļ tagad ir vieglāk aizceļot uz ilgāku laiku.

Kāpēc rezervēt ilgāku uzturēšanos mūsu platformā

Ietaupiet vairāk, izmantojot ilgtermiņa uzturēšanās viesnīcas

Dažas viesnīcas un brīvdienu naktsmītnes platformā Booking.com tagad piedāvā samazinātu mēneša cenu par ilgstošu uzturēšanos, tādēļ varat ietaupīt vairāk, ja uzturaties ilgāk.

Apvienojiet darbu un atpūtu

Izvēlieties naktsmītni, kurā ir viss nepieciešamais, lai tajā ērti uzturētos vismaz 30 dienas.

Vairāk nekā 1,3 miljoni ilgtermiņa uzturēšanos

Izvēlieties kādu no ilgtermiņa naktsmītnēm, viesnīcām un visu ko pa vidu. Izvēlieties vietu, kur justies kā mājās, paļaujieties uz apstiprinātām viesu atsauksmēm.

Mūsu ieteiktās naktsmītnes ilgākam uzturēšanās laikam
Šīs viesnīcas un brīvdienu naktsmītnes ir populāras ilgākam uzturēšanās laikam