Doties uz galveno saturu
Drukāt / saglabāt

2022-01-23 22:07:46

Ceļojuma noteikumi un nosacījumi

Saturs

Labas prakses kodekss

Mūsu misija ir iedvesmot cilvēkus iepazīt pasauli, ērtākajā veidā piedāvājot pasaulē labākās naktsmītnes un aicinot apmeklēt izcilas vietas un apskates objektus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs ievērosim turpmāk minēto labo praksi:

Noteikumu un nosacījumu ievads

Šie noteikumi un nosacījumi var tikt atjaunoti ik pa laikam, un tie attiecas uz mūsu pakalpojumiem, kas tieši vai netieši (ar izplatītāju palīdzību) ir pieejami tiešsaistē, izmantojot mobilo ierīci, e-pastu vai telefonu. Ja piekļūstat, pārskatāt vai izmantojat mūsu (mobilo) vietni vai tās lietotnes jebkurā platformā (kas kopumā tiek sauktas par “Platformu”) un/vai pabeidzat rezervējumu, jūs apstiprināt, kas esat piekritis, izlasījis un sapratis noteikumus un nosacījumus, kas ir norādīti zemāk (tostarp Privātuma deklarāciju).

Šīs lapas, saturs un infrastruktūra, kā arī šajās lapās un vietnē sniegtie naktsmītņu rezervēšanas pakalpojumi tiešsaistē (tostarp maksājumu pakalpojumu nodrošināšana) pieder, tos pārvalda un nodrošina uzņēmums Booking.com B.V., un tie tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai, nekomerciālai (B2C – bizness patērētājam) lietošanai saskaņā ar tālākminētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Mūsu attiecības ar Ceļojumu nodrošinātājiem regulē atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kuri regulē (B2B – bizness biznesam) komerciālās attiecības, kas mums ir ar katru no šiem Ceļojumu nodrošinātājiem. Katrs Ceļojumu nodrošinātājs rīkojas profesionālā veidā attiecībā pret uzņēmumu Booking.com, padarot savu produktu un/vai pakalpojumu pieejamu vietnē vai izmantojot vietni Booking.com (bizness biznesam (“B2B”) un/vai bizness patērētājam (“B2C”) attiecībām). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ceļojumu nodrošinātājiem, iespējams, papildus vietnē norādītajiem noteikumiem un sadaļai “Noderīgi zināt” ir un viņi var piemērot un/vai pieprasīt (lai tiek apstiprināti) viņu pašu (piegādes/pārvadāšanas/lietošanas) noteikumus un nosacījumus, kā arī iekšējos noteikumus par Ceļojuma izmantošanu, piekļūšanu tam un izmantošanu (kas var ietvert noteiktu atteikšanos no atbildības vai tās ierobežojumus).

Definīcijas

“Booking.com”, “mēs” vai “mūsu” nozīmē Booking.com B.V., sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas ir pakļauta Nīderlandes likumdošanai un ir reģistrēta adresē Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdama, Nīderlande. “Platforma” nozīmē (mobilo) vietni un lietotni, kurā Ceļojumu pakalpojums ir pieejams un kas pieder un kuru kontrolē, pārvalda un/vai uztur uzņēmums Booking.com. “Ceļojums” nozīmē dažādus ceļošanas produktus un pakalpojumus, ko jūs varat pasūtīt, saņemt, iegādāties, nopirkt, apmaksāt, nomāt, nodrošināt, rezervēt, apvienot un patērēt, izmantojot Ceļojumu nodrošinātāju.

“Ceļojumu nodrošinātājs” ir naktsmītnes nodrošinātājs (piemēram, viesnīcas, moteļa, dzīvokļa vai pansijas; īpašnieks), apskates vieta (piemēram, (tematiskais) parks, muzejs vai ekskursija pa apskates vietām), transporta nodrošinātājs (piemēram, automašīnu noma, kruīzs, brauciens ar vilcienu vai lidojums, ekskursija ar autobusu vai transfērs), tūroperators, ceļojumu apdrošinātājs vai cita veida ceļojumu vai ar ceļojumiem saistīts pakalpojumu nodrošinātājs, kā tas dažkārt ir pieejams Ceļojumu rezervēšanas gadījumā Platformā (B2B vai B2C).

“Ceļojumu pakalpojums” ir uzņēmuma Booking.com piedāvāts vai nodrošināts iegādes, pasūtījuma, (nodrošināta) maksājuma vai rezervējuma pakalpojums saistībā ar dažādajiem produktiem un pakalpojumiem, ko dažkārt Platformā padara pieejamus Ceļojumu nodrošinātājs.

“Ceļojuma rezervējums” ir Ceļojuma pasūtījums, iegāde, rezervējums vai maksājums par to.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts un raksturojums

Ar Platformas palīdzību mēs (Booking.com B.V. un tā saistītie (izplatīšanas) partneri) nodrošinām tiešsaistes platformu, kurā Ceļojumu nodrošinātāji var reklamēt, tirgot, pārdot un/vai piedāvāt (ja attiecināms) savus produktus un pakalpojumus pasūtīšanai, iegādei, rezervēšanai, nomai vai īrei un kurā atbilstošie Platformas apmeklētāji var atklāt, meklēt, salīdzināt un veikt pasūtījumu, rezervējumu, iegādi vai maksājumu (t.i. Ceļojuma pakalpojums). Izmantojot vai lietojot Ceļojumu pakalpojumu (piemēram, veicot Ceļojuma rezervējumu Ceļojumu pakalpojumā), jūs kļūstat par (juridiski saistošu) līgumattiecību dalībnieku ar Ceļojuma nodrošinātāju, kurās jūs veicāt rezervējumu vai no iegādājāties produktu vai pakalpojumu (kā piemērojams). No brīža, kad veicat Ceļojuma rezervējumu, mēs darbojamies tikai kā starpnieks starp jums un Ceļojuma nodrošinātāju. Mēs nododam rezervējuma informāciju atbilstošajam Ceļojuma nodrošinātājam un nosūtām jums apstiprinājuma e-pastu Ceļojuma nodrošinātāja vārdā. Uzņēmums Booking.com nepārdod, neizīrē un nepiedāvā nevienu (ceļojumu) produktu vai pakalpojumu un neveic to (tālāk)pārdošanu.

Uz klientiem Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), Šveicē un Apvienotajā Karalistē attiecas tālāk norādītais. Ņemot vērā pašdeklarāciju, mēs pieprasām Ceļojumu nodrošinātājiem visā pasaulē norādīt mums, vai viņi (ES un/vai valsts patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā) darbojas kā privāti viesu uzņēmēji (ne tirgotāji) vai profesionāli viesu uzņēmēji (tirgotāji). Ja Ceļojumu nodrošinātājs mums norāda, ka darbojas kā privāts viesu uzņēmējs (vai skaidri neziņo mums neko, bet, ņemot vērā mums pieejamo informāciju, nevar tikt skaidri klasificēts kā profesionāls viesu uzņēmējs), šis Ceļojumu nodrošinātājs meklēšanas rezultātu lapā saņem ikonu “Naktsmītni pārvalda privāts viesu uzņēmējs”, kā arī šo paskaidrojumu:

“Šo naktsmītni pārvalda privāts viesu uzņēmējs. Uz šo naktsmītni, iespējams, neattiecas ES un/vai valsts patērētāju tiesību aizsardzības likums attiecībā uz profesionāliem viesu uzņēmējiem. Viesu uzņēmēji, kas ir reģistrējušies Booking.com kā privāti viesu uzņēmēji, ir personas, kuras izīrē savu naktsmītni vai naktsmītnes neatkarīgi no savas uzņēmējdarbības, biznesa vai profesijas. Viņi nav oficiāli viesu uzņēmēji (tirgotāji) pēc profesijas (kā, piemēram, starptautiska viesnīcu ķēde), un uz viņiem var neattiekties tādi paši patērētāju aizsardzības noteikumi atbilstoši ES un/vai valsts patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Tomēr bažām nav pamata – Booking.com jums nodrošina tādus pašus klientu apkalpošanas pakalpojumus kā jebkuras citas uzturēšanās laikā. Tas nenozīmē, ka jūsu uzturēšanās vai pieredze būs citāda nekā tad, ja jūs rezervētu profesionāla viesu uzņēmēja naktsmītni.”

Ceļojumu nodrošinātāji, kas mūsu platformā nav atzīmēti kā privāti viesu uzņēmēji, darbojas (ciktāl mums zināms) kā profesionāli viesu uzņēmēji atbilstoši ES un/vai valsts patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Apzīmējums “privāts viesu uzņēmējs” ir būtisks tikai attiecībā uz ES un/vai valsts patērētāju tiesību aizsardzības likumu, un tam nav nozīmes nodokļu jautājumos, tai skaitā PVN vai kāda līdzīga netiešā nodokļa iekasēšanā par pievienoto vērtību, pārdošanu un/vai patēriņu.

Kad mēs nodrošinām mūsu Ceļojumu pakalpojumu, norādīto informāciju mums ir iesnieguši Ceļojumu nodrošinātāji. Ceļojumu nodrošinātājiem, kas reklamē savu Ceļojumu Platformā, ir piešķirta pieeja mūsu sistēmām un Iekštīklam, kur tie ir pilnībā atbildīgi par cenām/maksām, pieejamību, noteikumiem un nosacījumiem un citu Platformā pieejamo atbilstošo informāciju. Lai arī mēs izmantojam saprātīgu prasmi un rūpību Ceļojumu pakalpojuma sniegšanā, mēs nepārbaudīsim un nevaram garantēt, ka visa informācija ir akurāta, pilnīga vai pareiza, kā arī mēs nevaram būt atbildīgi par kļūdām (tostarp acīmredzamām un drukas kļūdām), jebkādiem pārtraukumiem (mūsu Platformas īslaicīgiem un/vai daļējiem traucējumiem, labošanu, atjaunināšanu vai uzlabošanu), neakurātu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas trūkumu. Katrs Ceļojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par (aprakstošās) informācijas akurātumu, pilnīgumu un precizitāti (tostarp cenām/maksām, noteikumiem un nosacījumiem un pieejamību), kas tiek parādīta mūsu Platformā. Mūsu Platforma nesastāda šo informāciju, tādēļ tā nevar tikt izmantota kā atsauce vai pierādījums ikviena pieejamā Ceļojumu nodrošinātāja kvalitātei, pakalpojumu līmenim, (zvaigžņu) vērtējumam vai naktsmītnes veidam (vai tā iespējām, vietu, transportlīdzekļiem, (galvenajiem vai papildu) produktiem vai pakalpojumiem), ja vien nav nepārprotami norādīts pretēji.

Mūsu Ceļojumu pakalpojums ir pieejams tikai privātai un nekomerciālai izmantošanai. Jūs tādēļ nedrīkstat pārdot, izveidot hipersaites, izmantot, kopēt, pārraudzīt (piemēram, izmantot rāpuļprogrammu, datizraci), attēlot, lejupielādēt vai pārstrādāt saturu, informāciju, programmatūru, rezervējumus, biļetes, produktus vai pakalpojumus, kas ir pieejami mūsu Platformā jebkādai komerciālai vai konkurējošai aktivitātei vai mērķim.

2. Cenas, pakalpojumu “Mēs pielīdzinām cenas”, programmu Genius un piedāvājumus nodrošina sadarbības partneru uzņēmums

Mūsu Platformā norādītās Ceļojumu nodrošinātāju piedāvātās cenas ir ļoti konkurētspējīgas. Visas jūsu piedāvātā Ceļojuma cenas tiek parādītas ar PVN / pārdošanas nodokli un visiem citiem nodokļiem (nodokļi var mainīties) un papildmaksām, ja vien tas nav norādīts citādi Platformā vai apstiprinājuma e-pastā / biļetē. Biļešu cenas ir par cilvēku vai grupu, un uz tām attiecas derīguma vai derīguma termiņa nosacījumi, kā norādīts uz biļetes, ja piemērojams. Ceļojumu nodrošinātājs neierašanās vai atcelšanas gadījumā var iekasēt piemērojamās maksas un nodokļus (tostarp tūrisma/pilsētas nodokli).

Mūsu Platformā dažreiz ir pieejami lētāki piedāvājumi noteiktiem nakšņošanas laikiem, produktam vai pakalpojumam, tomēr šīs cenas, kuras ir nodrošinājuši Ceļojumu nodrošinātāji, var ietvert īpašus ierobežojumus un noteikumus, piemēram, ar atcelšanas vai atmaksas ierobežojumiem. Lūdzu, pirms sava rezervējuma veikšanas rūpīgi pārbaudiet saistošā produkta, pakalpojuma un rezervējuma nosacījumus un informāciju, pievēršot uzmanību šādiem nosacījumiem.

Mēs vēlamies, lai jūs maksātu zemāko iespējamo cenu par savu izvēlēto pakalpojumu vai servisu. Ja pēc rezervējuma veikšanas mūsu vietnē jūs internetā atradīsiet savu izvēlēto naktsmītni ar tādiem pašiem Ceļojuma noteikumiem par zemāku cenu, mēs atlīdzināsim starpību starp mūsu un zemāko cenu saskaņā ar šiem nosacījumiem un noteikumiem: programma “Mēs pielīdzinām cenas”. Mūsu programmas “Mēs pielīdzinām cenas” solījums neattiecas uz pakalpojumiem, kas nav naktsmītņu rezervēšana.

Valūtas kalkulators ir norādīts informatīviem nolūkiem, uz kuru nevajadzētu paļauties kā precīzu un aktuālu. Reālās cenas var atšķirties.

Nepārprotamas kļūdas (tostarp drukas kļūdas) nav saistošas.

Visi īpašie piedāvājumi un akcijas ir atbilstoši atzīmēti. Ja tie nav atbilstoši atzīmēti, jūs acīmredzamu kļūdu gadījumā nevarat pieteikt nekādas tiesības.

Programma Genius

Genius cena ir cena ar atlaidi, ko programmā esošie īpašumi piedāvā noteiktu veidu numuriem/naktsmītnēm.

Genius cena tiek piemērota Booking.com programmas Genius dalībniekiem. Programmā Genius var piedalīties visi, kam Platformā ir profils. Netiek piemērotas dalības maksas, un, lai kļūtu par dalībnieku, jums ir tikai jāizveido Booking.com profils. Programmas Genius dalībnieka cenas ir pieejamas tikai konkrētajam dalībniekam, un tās nevar nodot citai personai. Dalībnieks var piedalīties arī noteiktās kampaņās vai veicināšanas pasākumos, kas laiku pa laikam tiek īstenoti vai paziņoti vienīgi pēc Booking.com ieskatiem.

Programma Genius piedāvā vairākus dalības līmeņus, pamatojoties uz to rezervējumu skaitu, kas veikti ar Booking.com platformas starpniecību. Katram no tiem ir dažādu līmeņu atlaides noteiktām naktsmītnēm un/vai noteiktām uzturēšanās iespējām (https://www.booking.com/genius.html). Dalības līmeņi var atšķirties, un tie var tikt mainīti vienīgi pēc Booking.com ieskatiem.

Booking.com patur tiesības atsaukt un atcelt jebkuras personas Genius dalību ļaunprātīgas rīcības gadījumā, piemēram, ja tiek pārkāpti šie noteikumi un nosacījumi un/vai tiek izmantotas nederīgas maksājumu kartes. Booking.com patur arī tiesības atsaukt un atcelt Genius dalību jebkurai personai, kuras rīcība saistīta ar neatbilstošu attieksmi, piemēram, vardarbību, draudiem, uzmākšanos, diskrimināciju, ņirgāšanos vai krāpniecību attiecībā uz Booking.com (vai tā darbiniekiem un aģentiem) un/vai naktsmītni (vai tās darbiniekiem un aģentiem).

Genius cenu nevar apvienot vai izmantot kopā ar citām atlaidēm (ja vien to neapstiprina naktsmītne vai tas nav citādi norādīts). Booking.com var pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma (daļēji) mainīt, ierobežot vai pārveidot programmas Genius struktūru vai jebkuru citu programmas iezīmi (tai skaitā, bet ne tikai piemērojamo(-os) Genius līmeni(-ņus) (tā/to statusu)).

Genius dalība ir saistīta ar jūsu kontu Booking.com, un tās termiņš nebeigsies, kā arī dalība nebeigsies, ja jūs neizbeigsiet sava konta darbību, neaizvērsiet, nedzēsīsiet vai citādi neatsauksiet savu kontu. Booking.com patur arī tiesības bez brīdinājuma anulēt reģistrāciju vai citādi atspējot neaktīvu kontu. Neaktīvs konts ir tāds konts, no kura vairāk nekā 5 (piecus) gadus nav veikts neviens rezervējums. Ja jūsu konts ir atspējots, jūs vairs nevarat izmantot Genius priekšrocības. Jūs varat atkārtoti aktivizēt savu kontu, veicot atbilstošu rezervējumu no sava Booking.com konta.

Sadarbības partnera piedāvājums

Booking.com var parādīt piedāvājumus, kas nav iegūti tieši no Ceļojumu nodrošinātājiem, bet gan Booking.com sadarbības partneru uzņēmumiem, piemēram, kādas citas platformas (Sadarbības partnera piedāvājums). Sadarbības partnera piedāvājumi būs skaidri parādīti un izcelti, salīdzinot ar standarta piedāvājumiem, kas tiek iegūti tieši no Ceļojumu nodrošinātājiem, turklāt, ja mūsu Platformā nav norādīts citādi, uz tiem attiecas šie īpašie nosacījumi:

3. Privātums un sīkdatnes

Booking.com respektē jūsu privātumu. Lūdzu, pārlasiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarāciju plašākai informācijai.

4. Bez maksas patērētājiem, maksājumu veic tikai Ceļojumu nodrošinātāji!

Ja vien nav norādīts citādāk, tad mūsu pakalpojums ir bez maksas patērētājiem, jo atšķirībā no daudzām citām pusēm mēs no jums neiekasēsim Ceļojumu pakalpojuma maksu un nepievienosim papildu (rezervējuma) maksas numura cenai. Jūs maksāsiet Ceļojumu nodrošinātājam attiecīgo summu, kā norādīts Ceļojuma rezervējumā (ja nav iekļauts cenā, tad arī attiecīgos un piemērojamos nodokļus, nodevas un maksas (ja piemērojami)).

Ceļojumu nodrošinātāji maksā komisijas maksu (dažu procentu apmērā no produkta cenas (piemēram, numura cenas)) uzņēmumam Booking.com pēc tam, kad gala patērētājs ir izmantojis Ceļojumu nodrošinātāja pakalpojumu (piemēram, viesis ir uzturējies naktsmītnē (un par to ir samaksājis)). Ceļojumu nodrošinātāji var uzlabot savu atrašanās vietu meklēšanas rezultātos, palielinot komisijas maksu (Pamanāmības veicinātājs). Katrs Ceļojumu nodrošinātājs lieto Pamanāmības veicinātāju (labākas pozīcijas meklēšanas rezultātos iegūšanai, palielinot savu komisijas maksu) pēc saviem ieskatiem, laiku pa laikam un atkarībā no produkta piedāvājuma. Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos algoritms ņems vērā palielināto komisijas maksu, nosakot Noklusēto atrašanās vietu meklēšanas rezultātos. Ieteicamie partneri maksā augstāku komisijas maksu, iegūstot labāku atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.

Tikai Ceļojumu nodrošinātāji, kuriem ir komerciālas attiecības ar uzņēmumu Booking.com (ir noslēgts līgums), būs pieejami Platformā (sava pakalpojuma bizness biznesam un/vai bizness patērētājam reklamēšanai). Vietne Booking.com nav brīvi atvērta platforma (kā uzņēmumu Amazon vai eBay vietnes), kur gala lietotājs var padarīt savu pakalpojumu pieejamu (kā patērētājs patērētājam platformas); vietne Booking.com neļauj neprofesionālām pusēm piedāvāt vai pārdot savus pakalpojumus vietnē Booking.com vai ar tās starpniecību.

5. Maksājumu karte vai bankas pārskaitījums

Ja šī iespēja ir piemērojama un pieejama, tad noteikti Ceļojumu nodrošinātāji viesiem piedāvā iespēju maksāt par Ceļojuma rezervējumiem (daļēji vai pilnībā un saskaņā ar Ceļojumu nodrošinātāja apmaksas noteikumiem) tieši Ceļojumu nodrošinātājam Ceļojuma rezervējuma veikšanas laikā ar drošu tiešsaistes maksājumu (ciktāl to nodrošina un atbalsta lietotāja banka). Uzņēmums Booking.com nodrošina noteiktu pakalpojumu maksājumu procesu (piemēram, pārvalda maksājumu nodrošināšanas procesu) Ceļojumu nodrošinātāja vārdā (uzņēmums Booking.com nekad nerīkojas vai nedarbojas kā tirgotājs). Maksājums drošā veidā tiek veikts no jūsu maksājumu kartes/debetkartes vai no jūsu bankas konta uz Ceļojumu nodrošinātāja bankas kontu, izmantojot trešās personas maksājumu apstrādātāju. Jebkurš Ceļojumu nodrošinātajam šādā veidā nodrošināts maksājums katrā gadījumā veidos jūsu atbilstošā produkta vai pakalpojuma rezervējuma cenas maksājumu (vai tā daļu) galējā norēķinā (bevrijdende betaling) vai atbilstošu (daļēju) cenu apmaksai, un šo apmaksāto summu jūs nevarat atprasīt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka par noteiktām (neatmaksājamām) cenām un īpašajiem piedāvājumiem Ceļojumu nodrošinātāji var pieprasīt iepriekšēju bankas pārskaitījumu vai maksājumu kartes maksājumu (ja ir pieejams), tādēļ jūsu maksājumu karte var tikt priekšautorizēta vai no tās var tikt ieturēts maksājums (dažreiz bez iespējas to atmaksāt) Ceļojuma rezervējuma veikšanas laikā. Lūdzu, pirms Ceļojuma rezervējuma veikšanas rūpīgi pārbaudiet jūsu izvēlētā produkta vai pakalpojuma (rezervēšanas) informāciju, pievēršot uzmanību šādiem noteikumiem. Jūs nevarat uzskatīt uzņēmumu Booking.com kā atbildīgu par jebkādu (autorizētu, (iespējami) neautorizētu vai nepareizu) Ceļojumu nodrošinātāja veiktu maksas iekasēšanu un nevarat pieprasīt vai atprasīt jebkādu summu par jebkādu Ceļojumu nodrošinātāja noteiktu derīgu vai autorizētu iekasēto summu (tostarp priekšapmaksas cenas, viesu neierašanos un apmaksājamu atcelšanu) no jūsu maksājumu kartes

Maksājumu kartes krāpšanas vai maksājumu kartes neautorizētas izmantošanas gadījumos vairums banku un maksājumu karšu uzņēmumu uzņemas risku un sedz radušos zaudējumus. Dažreiz tiek piemērots atskaitījums (parasti 50 EUR (vai līdzīga summa vietējā valūtā)). Gadījumā, ja banka vai maksājumu karšu uzņēmums piemēro jums šādu atskaitījumu neautorizētas maksājumu kartes izmantošanas gadījumā, kas radusies rezervējuma procesā mūsu Platformā, mēs segsim šo summu līdz 50 EUR apmērā (vai atbilstošas summas vietējā valūtā). Lai saņemtu kompensāciju, lūdzu, ziņojiet par šo krāpšanu maksājumu kartes uzņēmumam (atbilstoši ziņošanas procedūrai) un nekavējoties sazinieties ar mums. Lūdzu, iesniedziet pierādījumu, ka no jums ir iekasēts atskaitījums (piemēram, maksājumu kartes uzņēmuma noteikumi). Šī kompensācija ir piemērojama tikai maksājumu kartes rezervējumiem caur Booking.com drošo serveri un, ja neautorizētā maksājumu kartes izmantošana ir notikusi mūsu saistību nepildīšanas vai nolaidības rezultātā, nevis jūsu paša vainas dēļ, izmantojot mūsu drošo serveri.

6. Priekšapmaksa, atcelšana, viesa neierašanās un informācija mazajos drukas burtos

Kad veicat Ceļojuma rezervējumu, izmantojot Ceļojumu nodrošinātāja pakalpojumus, jūs piekrītat un apstiprināt atbilstošos šī Ceļojumu nodrošinātāja noteiktos atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumus, kā arī jebkurus citus (pakalpojuma) noteikumus un nosacījumus, kurus ir noteicis Ceļojumu nodrošinātājs un kas ir saistoši jūsu apmeklējumam vai nakšņošanai (tostarp mūsu Platformā pieejamo Ceļojumu nodrošinātāja sniegto informāciju sadaļā “Noderīgi zināt” un atbilstošos Ceļojumu nodrošinātāja iekšējos noteikumus), tostarp tos, kas saistīti ar nodrošinātajiem pakalpojumiem, ko Ceļojumu nodrošinātājs piedāvā. Attiecīgos (piegādes/iegādes/lietošanas/pārvadāšanas) Ceļojumu nodrošinātāja noteikumus un nosacījumus var iegūt no atbilstošā Ceļojumu nodrošinātāja). Katra Ceļojumu nodrošinātāja vispārējie atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumi ir pieejami mūsu Platformā Ceļojumu nodrošinātāja informatīvajās lapās, kā arī rezervējuma veikšanas procesā un rezervējuma apstiprinājuma e-pastā vai biļetē (ja piemērojams). Lūdzu, ievērojiet, ka noteiktas cenas, maksas un īpašos piedāvājumus nav iespējams atcelt, atmaksāt vai mainīt. Viesa neierašanās vai apmaksātas atcelšanas gadījumā Ceļojumu nodrošinātājs joprojām var iekasēt piemērojamo pilsētas/tūrisma nodokli. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet jūsu izvēlētā produkta vai pakalpojuma (rezervēšanas) informāciju par šiem noteikumiem pirms rezervējuma veikšanas. Ņemiet vērā, ka Ceļojuma rezervējums, kam ir nepieciešama rokasnauda vai (daļēja vai pilna) priekšapmaksa, var tikt atcelts (bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma par saistību nepildīšanu), ja attiecīgā (atlikusī) naudas summa (vai summas) pilnībā nevar tikt iekasēta noteiktajā gala termiņa vai maksājuma datumā, kā tas ir norādīts Ceļojumu nodrošinātāja un rezervējuma attiecīgajos apmaksas noteikumos. Atcelšanas un priekšapmaksas noteikumi var būt atšķirīgi atkarībā no katra Ceļojuma nozares pakalpojuma. Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju sadaļā “Noderīgi zināt” (mūsu Platformas katra Ceļojumu nodrošinātāja lapas apakšdaļā zem Ceļojumu veidiem) un svarīgo informāciju savā rezervējuma apstiprinājumā, lai noskaidrotu, kādus papildu noteikumus Ceļojumu nodrošinātājs varētu piemērot (piemēram, saistībā ar vecuma ierobežojumu, drošības depozītu, grupu rezervējumu neatcelšanu/papildu maksājumiem, papildgultām/bezmaksas brokastu nepieejamību, atļautajiem mājdzīvniekiem/maksājumu kartēm). Novēlots maksājums, nepareizi norādīta bankas, debetkartes vai maksājumu kartes informācija, nederīga maksājumu karte vai debetkarte vai nepietiekami līdzekļi ir jūsu pašu risks un atbildība, un jums nav tiesību uz nekādu (neatmaksājamas) priekšapmaksas summas atmaksu, ja vien Ceļojumu nodrošinātājs tam nepiekrīt vai to neatļauj pretēji (priekš)apmaksas un atcelšanas noteikumiem.

Ja vēlaties pārskatīt, mainīt vai atcelt Ceļojuma rezervējumu, lūdzu pārskatiet rezervējuma apstiprinājuma e-pastu un sekojiet norādījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par atcelšanu jums var piemērot maksu saskaņā ar Ceļojumu nodrošinātāju atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumiem un jums var nebūt tiesību saņemt atpakaļ ne pilnu, ne daļēji (priekš)apmaksas summu. Mēs iesakām jums pirms rezervējuma veikšanas rūpīgi pārlasīt naktsmītnes atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumus un atcerēties laicīgi veikt nepieciešamos maksājumus, kā tas ir norādīts attiecīgajā rezervējumā.

Ja pastāv iespēja, ka jūs ieradīsieties vēlu vai ar kavēšanos reģistrēšanās datumā vai nākamajā dienā, (laicīgi/nekavējoties) paziņojiet to Ceļojumu nodrošinātājam, lai tā administrācija būtu informēta par jūsu ierašanās laiku un neveiktu jūsu Ceļojuma (rezervējuma) atcelšanu vai neiekasētu maksu par neierašanos. Nepieciešamības gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas centrs var jums palīdzēt nodot informāciju Ceļojumu nodrošinātājam. Uzņēmums Booking.com neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par sekām, kas radušās jūsu aizkavēšanās vai Ceļojumu nodrošinātāja veiktas jebkāda rezervējuma atcelšanas vai maksas par neierašanos iekasēšanas dēļ.

7. (Turpmāka) korespondence un saziņa

Pabeidzot Ceļojuma rezervējumu, jūs piekrītat saņemt (i) e-pastu, ko mēs varam jums nosūtīt neilgi pirms jūsu ierašanās datuma, sniedzot informāciju par jūsu galamērķi, kā arī citu informāciju un piedāvājumus (tostarp trešo pušu piedāvājumus un informāciju par tiem, ko piekritāt saņemt), kas ir saistīti ar jūsu Ceļojuma rezervējumu un galamērķi, (ii) e-pastu pēc ierašanās, lai novērtētu (savu sadarbības pieredzi ar) Ceļojuma nodrošinātāju un Ceļojuma pakalpojumus, un (iii) e-pastu, ko mēs varam jums nosūtīt neilgi pēc jūsu nakšņošanas naktsmītnē, aicinot aizpildīt mūsu viesu atsauksmju anketu. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarāciju, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam ar jums sazināties.

Uzņēmums Booking.com noliedz jebkādas saistības vai atbildību par jebkādu saziņu, kas ir veikta ar Ceļojumu nodrošinātāju vai ko Ceļojumu nodrošinātājs ir veicis uzņēmuma platformā vai izmantojot to. Jūs nevarat pieteikt tiesības saistībā ar jebkādām prasībām Ceļojumu nodrošinātājam, saziņu ar to vai (jebkādu) apliecinājumu par Ceļojumu nodrošinātājam nosūtītas ziņas vai prasības saņemšanu. Uzņēmums Booking.com nevar garantēt, ka Ceļojumu nodrošinātājs (pienācīgi un laicīgi) saņems/izlasīs, ievēros, izpildīs vai pieņems jebkādu tam nosūtītu prasību vai saziņu.

Lai pienācīgi pabeigtu un garantētu savu Ceļojuma rezervējumu, jums ir jāizmanto pareiza sava e-pasta adrese. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par jebkādu nepareizu vai neprecīzi norādītu e-pasta adresi, neprecīzu vai nepareizu (mobilā) tālruņa numuru vai maksājumu kartes numuru (un mums nav nekādu pienākumu tos pārbaudīt).

Jebkādas prasības vai sūdzības pret uzņēmumu Booking.com vai saistībā ar Ceļojumu pakalpojumu ir jāiesniedz nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paredzētās produkta vai pakalpojuma īstenošanas dienas (piem., izrakstīšanās datuma). Jebkādas prasības vai sūdzības, kas ir iesniegtas pēc minētā 30 dienu perioda, var tikt noraidītas, un prasītājs zaudēs tiesības uz jebkādu (zaudējumu vai izdevumu) kompensāciju.

Tā kā cenas un pieejamība nepārtraukti tiek atjaunināta un pielāgota, mēs stingri iesakām uzņemt ekrānuzņēmumu, veicot rezervējumu, lai atbalstītu jūsu prasību (ja nepieciešams).

Patērētājiem (Eiropas Ekonomikas zonā): mēs iesakām jums vispirms informēt mūs par jebkādām sūdzībām, sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu. Ja šādi jūsu sūdzība netiek atrisināta, jūs varat augšupielādēt savu sūdzību Eiropas Komisijas SIT platformā. Šī platforma tiešsaistes strīdu izšķiršanai ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

8. Atrašanās vieta meklēšanas rezultātos (reitings), Ieteicamo naktsmītņu programma, zvaigžņu skaits un viesu atsauksmes

Mēs cenšamies parādīt meklēšanas rezultātus, kas ir svarīgi jums, Platformā nodrošinot individuāli pielāgotu Ceļojuma nodrošinātāju noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos. Jūs varat caurskatīt šīs noklusējuma pozīcijas meklēšanas rezultātos, izmantot filtrus un kārtot pozīcijas meklēšanas rezultātos pēc citiem parametriem, un šādā veidā jums ir iespēja ietekmēt meklēšanas rezultātu parādīšanu, lai saņemtu pozīciju izkārtojumu atbilstīgi citiem kritērijiem. Mēs izmantojam vairākus algoritmus, lai ģenerētu noklusējuma pozīciju rādīšanu meklēšanas rezultātos, un šis process nepārtraukti attīstās.

Booking.com ir noteicis, ka sekojoši parametri ir visvairāk saistīti ar to, vai jūs atrodat piemērotu Ceļojuma nodrošinātāju, un līdz ar to piešķir šiem parametriem prioritāti algoritmos (galvenie parametri): jūsu personīgā meklēšanas vēsture, reklāmklikšķu koeficients (“RKK”), pārejot no meklēšanas lapas uz viesnīcas lapu, veikto rezervējumu skaits attiecībā pret Ceļojuma nodrošinātāja lapas apmeklējumu skaitu Platformā (“Konversija”), Ceļojuma nodrošinātāja bruto (ieskaitot atceltos rezervējumus) un neto (neskaitot atceltos rezervējumus) rezervējumi. Konversiju un RKK var ietekmēt dažādi (atsevišķi) faktori, tostarp viesu sniegtie vērtējumi (gan apkopotā veidā, gan to atsevišķās daļas), pieejamība, noteikumi, (konkurētspējīgas) cenas, satura kvalitāte un noteiktas Ceļojuma nodrošinātāja funkcijas. Noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos var ietekmēt arī Ceļojuma nodrošinātāja maksātais procentuālais komisijas maksas apmērs vai citas mums sniegtās priekšrocības (piemēram, ja ir vairākas komerciālās vienošanās ar Ceļojuma nodrošinātāju vai stratēģiskajiem partneriem), kā arī Ceļojuma nodrošinātāja laikus veikto maksājumu statistika. Ceļojuma nodrošinātājs savu pozīciju meklēšanas rezultātos var arī ietekmēt, piedaloties konkrētās programmās, kas periodiski var tikt atjauninātas, piemēram, programmā Genius, piedāvājumos, Ieteicamo naktsmītņu programmā un pamanāmības veicināšanas programmā (pēdējās divās programmās Ceļojuma nodrošinātājam ir jāmaksā mums lielāka komisijas maksa).

Naktsmītnes zvaigžņu skaitu vietnē Booking.com nenosaka uzņēmums Booking.com. Zvaigžņu vērtējumu nosaka vai nu pati naktsmītne vai arī neatkarīgs trešās personas nodrošinātājs, norādot (objektīvu) zvaigžņu vērtējumu. Piedāvājumi tiek parādīti atbilstoši zvaigžņu skaitam (no zema līdz augstam vai no augsta līdz zemam), ko zvaigžņu vērtējuma noteicēji nodrošina uzņēmumam Booking.com. Atkarībā no (vietējiem) noteikumiem zvaigžņu klasifikāciju piešķir vai nu (neatkarīga) trešā persona, piemēram, (oficiāla) viesnīcu novērtēšanas organizācija, vai arī paši naktsmītnes nodrošinātāji neatkarīgi no objektīviem kritērijiem. Uzņēmums Booking.com neizvirza obligātas formālas prasības saistībā ar zvaigžņu vērtējumu un nepārbauda to. Kopumā zvaigžņu vērtējums parāda, kāds ir naktsmītnes stāvoklis salīdzinājumā ar juridiskajām prasībām (ja piemērojams) vai, ja tas netiek regulēts, sektora vai (tradicionālo) industrijas standartiem attiecībā uz cenu, iespējām un pieejamiem pakalpojumiem (šīs prasības un standarti var būt atšķirīgi dažādās valstīs un organizācijās).

Lai palīdzētu klientiem atrast uzturēšanās vietu atbilstoši savām ceļošanas vēlmēm, uzņēmums Booking.com noteiktām naktsmītnēm var piešķirt kvalitātes vērtējumu, ko nosaka Booking.com un kas tiek parādīts dzeltenu kvadrātu formā. Lai nodrošinātu salīdzināmību, kvalitātes vērtējums balstās uz daudzām (400+) iespējām, kas var tikt iedalītas 5 lielākās kategorijās: (i) iespējas/ērtības/pakalpojumi, ko naktsmītne piedāvā vietnē Booking.com; (ii) naktsmītnes konfigurācija, piemēram, uzturēšanās vietu platība, numuru un atļautais viesu skaits; (iii) naktsmītnes pārstāvju augšupielādēto fotogrāfiju skaits un kvalitāte; (iv) vidējais viesu sniegtais vērtējums, kā arī daļa apakšvērtējumu, piemēram, tīrības vērtējums, jo ir pierādījies, ka šie vērtējumi īpaši palīdz klientiem novērtēt noteiktu naktsmītņu kvalitāti, un (v) anonīmi un apkopoti iepriekšējo rezervējumu dati (piemēram, lai novērtētu rezervēto uzturēšanās vietu zvaigžņu skaitu). Mēs izmantojam šīs funkcijas, lai iegūtu statistiskos modeļus. Ņemot vērā šo informāciju, tiek veikta analīze, izmantojot mašīnmācīšanos, kuras rezultātā tiek iegūts automātiski aprēķināts kvalitātes vērtējums (no 1 līdz 5 – tiek parādīts dzeltenu kvadrātu formā blakus naktsmītnes nosaukumam), kas tiek piešķirts naktsmītnei.

Uzņēmums Booking.com aicinās pievienot atsauksmi un sniegt vērtējumu par noteiktiem savas nakšņošanas aspektiem tikai tos klientus (kā arī šie viesi savas uzturēšanās laikā var saņemt aicinājumu iesniegt vērtējumu), kas ir uzturējušies atbilstošajā Naktsmītnē. Aizpildīta viesu atsauksme (iekļaujot savas uzturēšanās laikā iesniegto vērtējumu) var tikt (a) ielādēta un izmantota atbilstošā Ceļojumu nodrošinātāja informatīvajā lapā mūsu Platformā, lai informētu (potenciālos nākotnes) klientus par jūsu viedokli par pakalpojumu (līmeni) un Ceļojumu nodrošinātāja kvalitāti, un (b) (pilnībā vai daļēji) izmantota un izvietota Booking.com Platformā pēc mūsu ieskatiem (piemēram, mārketingam, pārdošanas veicināšanai vai mūsu pakalpojumu uzlabošanai) vai tādos sociālo mediju tīklos, ziņojumos, īpašajos piedāvājumos, lietotnēs vai citos kanālos, kam īpašnieks, lietotājs vai kontrolētājs ir uzņēmums Booking.com vai mūsu sadarbības partneris. Lai piedāvātu un nodrošinātu nesenas (un tādējādi būtiskas) atsauksmes, tās var tikt iesniegtas ierobežotu laika posmu (3 mēnešus) pēc nakšņošanas, un katra atsauksme būs pieejama tikai ierobežotu laiku (līdz 36 mēnešiem) pēc tās pievienošanas. Pēc noklusējuma atsauksmes tiek kārtotas atbilstoši to iesniegšanas datumam un dažiem papildu kritērijiem (piemēram, valodai vai atsauksmēm ar komentāriem), turklāt tāda klienta, kurš [vienmēr] iesniedz pilnvērtīgas un detalizētas atsauksmes (jeb “naktsmītņu kritiķa”), atsauksmes var tikt parādītas augšpusē. Jums ir iespēja izvēlēties dažādus kārtošanas veidus un filtrus (piemēram, pēc viesu veida, datuma, valodas, vērtējuma). Uzņēmums Booking.com ļauj Ceļojumu nodrošinātājam atbildēt uz atsauksmēm. Mēs paturam tiesības pielāgot, atteikt un noņemt atsauksmes pēc mūsu ieskatiem, ja tiek pārkāpti mūsu noteikumi par atsauksmēm. Uzņēmums Booking.com neatalgo vai nesniedz citādus ieguvumus viesiem par atsauksmju iesniegšanu. Viesu atsauksmes anketa ir pētījuma nolūkiem, tā neietver nekādus (tālākus komerciālus) piedāvājumus, ielūgumus vai citus tamlīdzīgus pamudinājumus. Uzņēmums Booking.com apņemas darīt visu iespējamo, lai sekotu līdzi un dzēstu atsauksmes, kurās ir necenzēta leksika vai pieminēts kāda cilvēka vārds vai nozagtas mantas.

Uzņēmums Booking.com nepieņem atsauksmes, kurās ir ietverts šis:

Gan uzņēmumam Booking.com, gan Ceļojumu nodrošinātājam ir tiesības pārtraukt sadarbību jebkura iemesla dēļ (tostarp līguma pārkāpuma vai bankrota (atzīšanas) gadījumā), pienācīgi ievērojot atbilstošo paziņošanas periodu, par ko puses ir vienojušās.

9. Atteikšanās

Ņemot vērā šo noteikumu un nosacījumu noteiktos ierobežojumus un tādā mērā, cik to atļauj likums, mēs būsim atbildīgi tikai par tiešiem zaudējumiem, kas ir radušies vai ko ir nācies samaksāt jums mūsu pakalpojumu saistību attiecīgas neievērošanas dēļ, līdz jūsu rezervējuma kopējai summai, kā tas ir noteikts Ceļojuma rezervējuma apstiprinājuma e-pastā (vai nu viena notikuma, vai saistītu secīgu notikumu gadījumā).

Tomēr un ciktāl to paredz likums, ne mēs, ne kāds no mūsu amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, pārstāvjiem, filiālēm, saistītiem uzņēmumiem, izplatītājiem, filiāles (izplatītāju) partneriem, licenzētajiem pārstāvjiem, aģentiem vai citiem, kas ir iesaistīti mūsu vietnes un tās satura radīšanā, sponsorēšanā, reklamēšanā u.c. nav atbildīgi par (i) sodiem, īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem un bojājumiem, ražošanas zudumiem, peļņas zudumiem, apgrozījuma zudumiem, līgumu zudumiem, labās gribas vai reputācijas zudumiem, pretenzijas zudumiem; (ii) jebkādu neprecizitāti Ceļojumu nodrošinātāja (aprakstošajā) informācijā (tostarp par cenām, pieejamību un reitingiem), kuru tā ir padarījusi pieejamu mūsu Platformā; (iii) nodrošinātajiem pakalpojumiem un produktiem, kurus piedāvā Ceļojumu nodrošinātājs vai citi biznesa partneri; (iv) jebkādiem (tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai soda) bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas ir radušās vai jūs tās esat apmaksājis, sakarā ar aizkavēšanos, savienojuma pārtraukumu vai zudumu, mūsu Platformas izmantošanas pārtraukuma vai aizkavēšanās rezultātā; (v) jebkādām (personiskām) traumām, nāves, īpašuma bojājumiem vai citiem (tiešiem, netiešiem, tīšiem, izrietošiem vai soda) zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās, vai arī esat apmaksājis sakarā ar (juridiskiem) aktiem, kļūdām, pārkāpumiem, (bruto) nolaidības, apzinātiem pārkāpumiem, sagrozīšanu, izspiešanu vai stingru atbildību no (pilnībā vai daļēji) Ceļojumu nodrošinātāja vai jebkura mūsu biznesa partnera (ieskaitot naktsmītnes vai biznesa partnera darbiniekus, direktorus, amatpersonas, aģentus, pārstāvjus, apakšlīguma slēdzējus vai saistītos uzņēmumus), kuru pakalpojumi un produkti (tieši vai netieši) tiek padarīti pieejami, piedāvāti un reklamēti mūsu mājas lapā vai izmantojot mūsu Platformu, tostarp jebkādām (arī daļējām) atcelšanām, virsnormas rezervējumiem, streikiem, nepārvaramās varas vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles.

Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs (un noliedz jebkāda veida saistības) par Ceļojuma izmantošanu, derīgumu, kvalitāti, piemērotību, atbilstību un laikus veiktu informācijas atklāšanu un tādējādi to nereprezentē, nenodrošina garantiju vai jebkāda veida apstākļus netiešā, ar likumu noteiktā vai citā veidā, tostarp jebkādas netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai, nosaukumu, nepārkāpšanu vai piemērotību attiecīgajam nolūkam. Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka atbilstošais Ceļojumu nodrošinātājs ir pilnībā atbildīgs un uzņemas visu atbildību un saistības par Ceļojumu (tostarp jebkādām garantijām un reprezentēšanu, ko veic Ceļojumu nodrošinātājs). Uzņēmums Booking.com nav Ceļojuma (tālāk)pārdevējs. Sūdzības par Ceļojumu (tostarp saistībā ar piedāvāto (īpašo/piedāvājuma) cenu, noteikumiem vai Klientu īpašajām prasībām) ir jāizskata Ceļojumu nodrošinātājam. Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs par šādām sūdzībām un (produktu) saistībām un noliedz jebkāda veida saistības attiecībā uz tām.

Neatkarīgi no tā, vai maksu no jums par jūsu Ceļojumu ir iekasējis Ceļojumu nodrošinātājs vai mēs pārvaldām maksājumu par (Ceļojuma) cenu vai maksu, jūs piekrītat un apstiprināt, ka Ceļojumu nodrošinātājs jebkurā gadījumā ir atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu iekasēšanu, ieturēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu atbilstošajām nodokļu iestādēm par pilnu (Ceļojuma) cenu vai maksu. Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu ieturēšanu, iekasēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu no (Ceļojuma) cenas vai maksas atbilstošajām nodokļu iestādēm. Uzņēmums Booking.com nerīkojas kā neviena produkta vai servisa, kas ir pieejams Platformā, tirgotājs.

Augšupielādējot fotogrāfijas/bildes mūsu sistēmā (piemēram, kā papildinājumu atsauksmēm), Jūs apstiprināt, garantējat un piekrītat tam, ka Jums pieder šo fotogrāfiju/bilžu autortiesības, un Jūs piekrītat tam, ka uzņēmums Booking.com var izmantot augšupielādētās fotogrāfijas/bildes uzņēmuma (mobilajā) mājas lapā un aplikācijās, (tiešsaistes/bezsaistes) reklamēšanas materiālos un publikācijās, kā arī tur, kur pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem tas būtu piemēroti. Jūs piešķirat uzņēmumam Booking.com neekskluzīvas, starptautiskas, neatsaucamas, bezierunu un mūžīgas tiesības un licenci izmantot, reproducēt, rādīt, likt reproducēt, izplatīt, izsniegt apakšlicenci, paziņot un padarīt pieejamas fotogrāfijas/bildes tā, kā pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem tas būtu piemēroti. Augšupielādējot šīs fotogrāfijas/bildes, persona, kas augšupielādēja attēlu(-s), uzņemas pilnu juridisku un morālu atbildību par jebkādiem un visiem tiesībpamatotiem prasījumiem no jebkādām trešajām personām (to skaitā naktsmītņu īpašniekiem, bet ne tikai) par to, ka uzņēmums Booking.com publicē un izmanto šīs fotogrāfijas/bildes. Uzņēmumam Booking.com nepieder, un tas neapstiprina augšupielādētās fotogrāfijas/bildes. Tiek pieņemts, ka personai, kas augšupielādēja fotogrāfijas/attēlus, ir patiesas un likumīgas tiesības izmantot visas fotogrāfijas/attēlus un ka šīs tiesības nav uzņēmuma Booking.com atbildība. Uzņēmums Booking.com neuzņemas nekādu atbildību un saistības par publicētajām fotogrāfijām/attēliem. Persona, kas augšupielādēja fotogrāfijas, garantē, ka fotogrāfijas/bildes nesatur ne vīrusus, ne Trojas zirgus, ne inficētus failus, kā arī tur nav ne pornogrāfiskas, ne nelegālas, ne piedauzīgas, ne apvainojošas, ne nepieņemamas, ne nepiemērotas informācijas, un neierobežo nekādas trešo pušu (intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības vai privātumu) tiesības. Jebkuras fotogrāfijas/bildes, kas neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, netiks publicēts, un/vai uzņēmums Booking.com to var noņemt/dzēst jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzņēmumam Booking.com ir tiesības nekavējoties liegt vai ierobežot piekļuvi mūsu Platformai, mūsu (klientu) apkalpošanas pakalpojumiem un/vai jūsu Booking.com profilam un/vai atcelt apstiprinātu rezervējumu, un/vai neļaut jums veikt rezervējumu tādā gadījumā, ja pastāv iespējamas vai pamatotas aizdomas par (i) krāpnieciskām darbībām vai pārkāpumiem, (ii) nepakļaušanos piemērojamiem tiesību aktiem un/vai noteikumiem, (iii) uzņēmuma Booking.com vērtību un vadlīniju neievērošanu, (iv) neatbilstošu vai nelikumīgu rīcību, tostarp, bet ne tikai vardarbību, draudiem, aizskaršanu, diskrimināciju, naida runu, apdraudējuma radīšanu, privātuma pārkāpšanu, cilvēku tirdzniecību, bērnu ekspluatāciju un vulgaritāti attiecībā uz uzņēmumu Booking.com (vai tā darbiniekiem un aģentiem), Ceļojuma nodrošinātāju (vai tā darbiniekiem un aģentiem) un/vai trešajām pusēm, vai (v) citiem apstākļiem, kas pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem pamatoti attaisno uzņēmuma Booking.com veiktās darbības, kas ir minētas augstāk.

10. Intelektuālā īpašuma tiesības

Uzņēmums Booking.com B.V., tā Ceļojumu nodrošinātāji vai piegādātāji, ja vien nav norādīts citādi, ir programmatūras, kas ir nepieciešama mūsu pakalpojumu nodrošināšanai vai ir pieejama vai tiek izmantota mūsu Platformā, īpašnieki, kā arī satura un informācijas, kas ir pieejama Platformā, intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību) īpašnieki.

Uzņēmums Booking.com patur ekskluzīvas īpašumtiesības par un uz visām Platformas tiesībām, nosaukumu un interesēm (visas intelektuālā īpašuma tiesības) (Platformas izskats un sajūta (tostarp infrastruktūra)), kurā ir pieejams pakalpojums (ieskaitot viesu rakstītās atsauksmes un tulkoto saturu). Jums nav tiesību ne pilnībā, ne daļēji kopēt, ievietot hipersaiti un/vai dziļo saiti, publicēt, veicināt, izmantot tirgū, integrēt, lietot, kombinēt vai kā citādi izmantot saturu (ieskaitot jebkurus tulkojumus un viesu atsauksmes) vai uzņēmuma zīmolu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja jūs (pilnībā vai daļēji) lietotu vai kombinētu mūsu (tulkoto) saturu (ieskaitot viesu atsauksmes) vai citādi izmantotu jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības uz Platformu vai jebkādu (tulkoto) saturu vai viesu atsauksmēm, ar šo jūs piešķirat un nododat visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmumam Booking.com. Jebkāda nelikumīga izmantošana vai jebkuras iepriekš minētās darbības vai aktivitātes tiks uzskatītas par būtisku mūsu intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību un datu bāzes tiesību) pārkāpumu ar materiālu atbildību.

11. Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un alternatīva strīdu izšķiršana

Šos noteikumus un nosacījumus, un mūsu pakalpojumu sniegšanu pārvalda un interpretē saskaņā ar Nīderlandes normatīvajiem aktiem. Neatkarīgi no iepriekšminēto normatīvo aktu izvēles fiziska persona, kura izmanto jebkuru no mūsu pakalpojumiem vajadzībām, kuras var uzskatīt kā esam ārpus šīs personas amata vai profesijas (turpmāk tekstā – “patērētājs”), var paļauties uz tās valsts likumdošanas obligātajiem noteikumiem, kurā šai personai ir pastāvīga dzīvesvieta (t.i. noteikumi, kuriem saskaņā ar iepriekšminētās valsts piemērojamiem tiesību aktiem ir jābūt piemērotiem neatkarībā no šī piemērojamo tiesību aktu punkta; turpmāk tekstā – “Obligātie noteikumi”). Jebkāds strīds, kam par cēloni ir šie vispārējie noteikumi un nosacījumi, un mūsu pakalpojumi, tiks iesniegts tikai kompetentajām tiesām Amsterdamā, Nīderlandē. Neatkarīgi no iepriekšminētās jurisdikcijas klauzulas patērētājs arī var iesniegt šo lietu saskaņā ar saistīto, piemērojamo Obligāto noteikumu izpildi tās valsts tiesās, kura patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta, un lietas pret patērētāju var tikt iesniegtas tikai tās valsts tiesās, kurās patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta. Patērētājiem (Eiropas Ekonomikas zonā): mēs iesakām jums vispirms informēt mūs par jebkādām sūdzībām, sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu. Ja šādi jūsu sūdzība netiek atrisināta, jūs varat augšupielādēt savu sūdzību Eiropas Komisijas SIT platformā. Šī platforma tiešsaistes strīdu izšķiršanai ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

Oriģinālā angļu valodas versija šiem nosacījumiem un noteikumiem ir tulkota citās valodās. Tulkotā versija ir tikai priekšrocība un biroja tulkojums, pret kuru nevar tikt pieteiktas pretenzijas vai tiesības. Jebkādu nosacījumu un noteikumu satura vai interpretācijas nepilnību gadījumā starp angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju, angļu valodas versija tiek piemērota, dominē un ir galēja. Angļu valodas versija ir pieejama mūsu Platformā (izvēloties angļu valodu) vai arī var tikt nosūtīta jums pēc rakstiska pieprasījuma.

12. Par uzņēmumu Booking.com un atbalsta uzņēmumiem

Ceļojumu pakalpojumu nodrošina uzņēmums Booking.com B.V., kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un ir pakļauta Nīderlandes likumdošanai. Uzņēmuma birojs atrodas adresē Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamā, Nīderlandē. Uzņēmums ir reģistrēts Amsterdamas Tirdzniecības palātā, reģistrācijas numurs: 31047344. Mūsu PVN reģistrācijas numurs ir NL805734958B01.

Uzņēmuma Booking.com galvenais birojs atrodas Amsterdamā, Nīderlandē, kā arī uzņēmumu atbalsta dažādi grupas filiāļu uzņēmumi (turpmāk tekstā - atbalsta uzņēmumi) visā pasaulē. Atbalsta uzņēmumi nodrošina tikai iekšēju atbalstu uzņēmumam Booking.com, lai uzņēmums tādējādi no tā iegūtu. Daži noteikti atbalsta uzņēmumi nodrošina ierobežotus klientu apkalpošanas atbalsta pakalpojumus (tikai pa tālruni). Atbalsta uzņēmumiem nav nekādas Platformas (un tie nekādā veidā nekontrolē, neuztur, nepārvalda un nevada Platformu). Atbalsta uzņēmumiem nav tiesību nodrošināt Ceļojumu pakalpojumu, pārstāvēt uzņēmumu Booking.com, kā arī slēgt jebkādus līgumus, izmantojot uzņēmuma Booking.com vārdu. Jums nav nekādu (juridisku vai līgumā noteiktu) attiecību ar atbalsta uzņēmumiem. Atbalsta uzņēmumi nedarbojas un nav pilnvaroti darboties kā uzņēmuma Booking.com procesa vai servisa pārstāvji jebkādā formā. Uzņēmums Booking.com neakceptē un nepieņem nevienu citu juridisko adresi nevienā citā pasaules vietā vai birojā (ieskaitot atbalsta uzņēmumu juridiskās adreses), izņemot uzņēmuma biroja reģistrēto juridisko adresi Amsterdamā.