Doties uz galveno saturu

Klientu pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Atjaunināts 2023. gada 31. oktobris

Drukāt

Šo noteikumu kopsavilkums

Kopā ar šajā lapā iekļautajiem noteikumiem ir arī divi citi dokumenti, kas kopā veido līgumu, ko ar jums slēdzam:

 • Sadaļa Kā mēs strādājam sniegs palīdzību platformas lietošanā, kā arī palīdzēs saprast, kā tiek veidotas atsauksmes, ieteikumi, pozīcija meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu u.tml.
 • Sadaļā Satura standarti un vadlīnijas mēs, neierobežojot vārda brīvību, apkopojam visu globālajai mērķauditorijai būtisko un piemēroto informāciju par mūsu Platformu. Vadlīnijās ir izklāstīts, kā mēs pārvaldām saturu un kā rīkojamies ar nepiemērotu saturu.

Piekrītot mūsu noteikumiem, jūs piekrītat visam šajos trīs dokumentos minētajam. Ja kādam no Noteikumiem nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet mūsu Platformu.

Visa iepriekš minētā informācija ir svarīga, jo tā (tāpat kā jūsu rezervējuma apstiprinājuma e-pasts un jebkura pirmslīguma informācija, ko saņēmāt pirms rezervēšanas) nosaka juridiskos noteikumus, saskaņā ar kuriem Pakalpojumu nodrošinātājs piedāvā savus Ceļojumu pakalpojumus, izmantojot mūsu Platformu.

Ja Ceļojumu pakalpojumu izmantošanas laikā rodas problēmas, šo noteikumu A15 sadaļā paskaidrots, kā varat rīkoties. Tostarp varat iesniegt mums sūdzību, sniegt prasību tiesā un (atsevišķos gadījumos) izmantot tiešsaistē pieejamos strīdu risināšanas pakalpojumus.

Ja vēlaties pārsūdzēt moderatora lēmumu vai ziņot par mūsu Platformā ievietoto saturu, mūsu Satura standartos un vadlīnijās ir izskaidrots, kā to darīt un kā mēs apstrādājam šos pieprasījumus.

Šis kopsavilkums nav mūsu noteikumu daļa, un tas arī nav uzskatāms par juridisku dokumentu. Tas ir vienkāršs mūsu noteikumu skaidrojums. Iesakām katru dokumentu izlasīt pilnībā. Dažiem no šajā kopsavilkumā iekļautajiem vārdiem ir ļoti specifiska nozīme, tāpēc, lūdzu, iepazīstieties ar uzņēmuma Booking.com vārdnīcu šo Noteikumu beigās.

Satura rādītājs

A. Visi Ceļojumu pakalpojumi

A1. Definīcijas

1. Dažiem no šajā dokumentā iekļautajiem vārdiem ir ļoti specifiska nozīme, tāpēc, lūdzu, iepazīstieties ar uzņēmuma Booking.com vārdnīcu šo Noteikumu beigās.

A2. Par šiem noteikumiem

1. Pabeidzot savu Rezervējumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un visiem citiem noteikumiem, kas jums tiek sniegti rezervēšanas laikā.

2. Ja kāda varas iestāde lemj, ka daži no šiem noteikumiem ir nelikumīgi, pārējie noteikumi joprojām ir spēkā.

3. Šie Noteikumi ir izklāstīti šādi:

 • A sadaļa: vispārējie noteikumi visiem Ceļojumu pakalpojumu veidiem;
 • B līdz F sadaļa: konkrēti noteikumi tikai vienam Ceļojumu pakalpojuma veidam:
  • B sadaļa: Naktsmītnes;
  • C sadaļa: Apskates vietas;
  • D sadaļa: Automašīnu noma;
  • E sadaļa: Lidojumi;
  • F sadaļa: Privātais un Sabiedriskais transports;
 • ja pastāv jebkāda neatbilstība starp vispārējiem un konkrētiem noteikumiem, tiks piemēroti konkrētie noteikumi.

4. Šo Noteikumu oriģinālā versija ir izveidota angļu valodā. Ja rodas domstarpības par Noteikumiem vai pastāv jebkāda neatbilstība starp Noteikumiem angļu valodā un citā valodā, tiks piemēroti Noteikumi angļu valodā, ja vien vietējie tiesību akti neparedz citādi. (Jūs varat mainīt valodu šīs lapas augšpusē.)

A3. Par uzņēmumu Booking.com

1. Kad jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, uzņēmums Booking.com B.V. nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

2. Rezervējot nomas automašīnu vai privāto vai sabiedrisko transportu, uzņēmums Booking.com Transport Limited nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

3. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas sniedz vietējos atbalsta pakalpojumus (piemēram, Klientu atbalstu vai profila pārvaldību). Viņi(-iem):

 • nekontrolē vai nepārvalda mūsu Platformu;
 • nav pašiem savas Platformas;
 • nav nekādu juridisku vai līgumattiecību ar jums;
 • nenodrošina Ceļojumu pakalpojumus;
 • nepārstāv mūs un neslēdz līgumus vai nepieņem juridiskos dokumentus mūsu vārdā;
 • nedarbojas kā mūsu “procesu vai pakalpojumu aģenti”.

A4. Mūsu Platforma

1. Mēs informāciju saņemam no Pakalpojumu nodrošinātājiem, un nevaram garantēt, ka visa informācija ir precīza, taču, nodrošinot Platformu, mēs ievērojam saprātīgas rūpes un rīkojamies profesionāli. Ja vien mēs to neesam izdarījuši vai esam bijuši nolaidīgi, mūs nevar saukt pie atbildības par kļūdām, pārtraukumiem vai trūkstošu informāciju. Mēs, protams, darām visu iespējamo, lai tās labotu, kolīdz par tām uzzinām.

2. Mēs nemitīgi uzlabojam mūsu klientu pieredzi ar uzņēmumu Booking.com. Tādēļ, lai izpētītu lietotāju reakciju, dažādiem lietotājiem tiek rādīti atšķirīgi dizaini, frāzes, produkti u.tml. Tāpēc, atverot mūsu Platformu, pastāv iespēja, ka jums netiks parādīta informācija par atsevišķiem pakalpojumiem vai noteikumiem.

3. Mūsu Platforma nav paredzēta, lai ieteiktu vai veicinātu Pakalpojumu nodrošinātāju vai tā produktus, pakalpojumus, iespējas, transportlīdzekļus utt.

4. Mēs neesam līgumslēdzēja puse starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju. Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs tikai par Ceļojumu pakalpojumu.

5. Lai veiktu Rezervējumu, jums var būt nepieciešams izveidot Profilu. Lūdzu, pārliecinieties, vai visa jūsu informācija (tostarp maksājuma dati un kontaktinformācija) ir pareiza un aktuāla, jo pretējā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt savam(-iem) Ceļojumu pakalpojumam(-iem). Jūs esat atbildīgs par visām darbībām jūsu Profilā, tāpēc, lūdzu, neļaujiet kādam citam to izmantot un neizpaudiet savu lietotājvārdu un paroli.

6. Pieejamos piedāvājumus rādīsim valodā, kas, (mūsuprāt), ir jums piemērota. Valodu jūs jebkurā laikā varat mainīt.

7. Ja vien nav norādīts citādi, lai izmantotu Platformu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

A5. Mūsu vērtības

1. Jūs:

 • ievērosiet Mūsu vērtības;
 • ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus;
 • piedalīsieties jebkurās krāpniecības/nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudēs, kas mums ir jāveic;
 • neizmantosiet Platformu, lai radītu neērtības vai veiktu viltus Rezervējumus;
 • izmantosiet Ceļojumu pakalpojumu un/vai Platformu to paredzētajam mērķim;
 • neradīsiet nekādas neērtības vai kaitējumu un neizturēsieties pret Pakalpojumu nodrošinātāja personālu (vai jebkuru citu personu) neatbilstošā veidā.

A6. Cenas

1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat apmaksāt Ceļojumu pakalpojumu, tostarp visas citas maksas un nodokļus, kas var tikt piemēroti.

2. Dažas no norādītajām cenām var būt noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Jūsu maksājamā cena tiks aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo, “nenoapaļoto” cenu (lai gan faktiskā atšķirība tik un tā būs niecīga).

3. Acīmredzamas kļūdas un acīmredzamas iespieduma kļūdas nav saistošas. Piemēram, ja jūs rezervējat “premium” klases automašīnu vai nakti luksusa klases “suite” numurā, kas kļūdas dēļ tika piedāvāts par 1 €, jūsu rezervējums var tikt atcelts un mēs jums atmaksāsim visu samaksāto summu.

4. Pārsvītrota cena norāda līdzīga Rezervējuma cenu bez cenas samazinājuma (“līdzīgs” nozīmē Rezervējumu tajos pašos datumos, ar tiem pašiem noteikumiem, tādu pašu izmitināšanas/transportlīdzekļa/ceļojuma klases kvalitāti utt.)

A7. Maksājums

1. Attiecībā uz dažiem produktiem/pakalpojumiem Pakalpojumu nodrošinātājs prasīs Avansa maksājumu un/vai maksājumu, kas ir jāveic jūsu Ceļojumu pakalpojuma laikā.

 • Ja mēs organizējam jūsu maksājumu, mēs (vai dažos gadījumos mūsu saistītais uzņēmums) būsim atbildīgi par jūsu maksājuma pārvaldību un to, ka jūsu darījums ar mūsu Pakalpojumu nodrošinātāju tiek izpildīts. Šajā gadījumā jūsu maksājums ir galīgais norēķins par maksājamo cenu.
 • Ja Pakalpojumu nodrošinātājs no jums iekasē maksu, tas parasti tiek veikts personīgi jūsu Ceļojumu pakalpojuma sākumā, taču var būt arī (piemēram), ka maksa tiek iekasēta no jūsu maksājumu kartes rezervēšanas laikā vai jūs maksājat, kad izrakstāties no Naktsmītnes. Tas ir atkarīgs no Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumiem, kā jums norādīts rezervēšanas laikā.

2. Ja Pakalpojumu nodrošinātājs pieprasa Avansa maksājumu, tas var tikt iekasēts vai priekšautorizēts Rezervējuma veikšanas laikā, turklāt tas var būt neatmaksājams. Tāpēc pirms rezervēšanas, lūdzu, pārbaudiet Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumus (pieejami rezervēšanas laikā), kurus mēs neietekmējam un par kuriem mēs neesam atbildīgi. Tas nemaina jūsu tiesības saņemt palīdzību, ja rodas problēmas ar Ceļojumu pakalpojumu. Šādos gadījumos, lūdzu, skatiet sadaļu “Kā rīkoties problēmu gadījumā” (A15).

3. Ja jūsu maksāšanas veids ir noteikts valūtā*, kas ir atšķirīga no maksājuma valūtas, jūsu banka vai maksāšanas veida nodrošinātājs (vai tā maksājuma pakalpojuma nodrošinātājs) var no jums iekasēt papildmaksu. Piemēram, tas var notikt, ja jūsu kredītkartes valūta ir eiro, taču viesnīca no jums iekasē maksājumu dolāros. Šajā gadījumā mēs jūs rezervēšanas laikā par to informēsim.

* Šis attiecas tikai uz jūsu maksāšanas veida noklusējuma valūtu.

4. Ja jūs zināt, ka ir notikusi jebkāda krāpnieciska darbība vai jūsu Maksāšanas veids ir izmantots neatļautā veidā, vai jums ir aizdomas par šādām darbībām, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu maksājumu pakalpojumu nodrošinātāju.

5. Ja Platformā izvēlētā valūta nesakrīt ar Pakalpojumu nodrošinātāja valūtu, mēs varam:

 • rādīt cenas jūsu valūtā;
 • piedāvāt jums iespēju maksāt savā valūtā.

6. Maksājiet savā valūtā. Pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu un/vai profila iestatījumiem, mūsu uzņēmums (un/vai kāds no mūsu saistītajiem uzņēmumiem) var jums nodrošināt iespēju apmaksāt Rezervējumu savā valūtā (“Vietējā valūta”), un tikai attiecībā uz šo pakalpojumu mēs to darām kā galvenais pakalpojumu sniedzējs, nevis Pakalpojumu nodrošinātāja aģents. Lietojot šo pakalpojumu, jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem, kuri ir spēkā neatkarīgi no līguma, ko noslēdzat ar Pakalpojumu nodrošinātāju saistībā ar jūsu Ceļojumu pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošinātājs nav iesaistīts pakalpojuma “Maksājiet savā valūtā” sniegšanā un nav tālāk norādīto noteikumu līgumslēdzēja puse, tāpēc jums saskaņā ar līgumu, ko noslēdzat ar Pakalpojumu nodrošinātāju, netiek piešķirtas papildu tiesības. Ja izvēlaties maksāt Pakalpojumu nodrošinātāja valūtā, turpmāk izklāstītie noteikumi netiek piemēroti.

 • Lai novērstu šaubas, mēs pakalpojuma “Maksājiet savā valūtā” ietvaros ļaujam jums veikt maksājumu savā valūtā, vienlaikus nodrošinot, ka Pakalpojumu sniedzējam tiek maksāts tā vietējā valūtā. Pēc būtības jūs saņemat naudu tajā pašā valūtā, kurā veicāt maksājumu.
 • Ja izvēlaties Maksāt savā valūtā, visas nodevas un maksas, ko piemērojam par pakalpojumu “Maksājiet savā valūtā” vai nu a) ir iekļautas valūtas maiņas kursā, vai b) apmaksas solī ir redzamas kā atsevišķa pozīcija (iekļauta kopējā summā, kas attiecīgā gadījumā tiek rādīta).
 • Attiecīgos gadījumos valūtas kurss tiek noteikts kopējā maksājuma (vai aptuvenā kopējā maksājuma) izpildes laikā un tas ir redzams apmaksas solī, un, kur piemērojams, kopējā redzamā summa būs summa, ko mēs no jums iekasēsim. Skaidrības labad uzsveram, ka, neraugoties uz iepriekš minēto, atsevišķas nodevas un maksas, kas ir kopējās parādītās cenas daļa, iekasēs Pakalpojumu nodrošinātājs. Apmaksas solī mēs jūs informēsim par šādu situāciju.
 • Ja rezervējumu atceļat jebkurā atļautajā atcelšanas laikposmā, kas var tikt piemērots, mēs jums atmaksāsim tieši tādu pašu summu, kādu sākotnēji no jums iekasējām (ieskaitot visas piemērojamās maksas saistībā ar pakalpojumu “Maksājiet savā valūtā”).

7. Pēc tam, kad būsim saņēmuši jūsu piekrišanu, mēs saglabāsim jūsu Maksāšanas veida informāciju turpmākiem darījumiem.

A8. Noteikumi

1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat piemērojamajiem noteikumiem, kas tiek norādīti rezervēšanas procesā. Katra Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumi un visi citi noteikumi (par vecuma prasībām, drošības depozītu / depozītu zaudējumu segšanai, papildu piemaksām grupu Rezervējumiem, papildu gultām, brokastīm, mājdzīvniekiem, atļautajām kartēm utt.) ir atrodami mūsu Platformā: Pakalpojumu nodrošinātāja informācijas lapās, rezervēšanas laikā, sīkajā drukā uzrakstītajā informācijā un apstiprinājuma e-pasta ziņojumā vai biļetē (ja piemērojams).

2. Ja jūs atceļat Rezervējumu vai neierodaties, jebkura atcelšanas / viesa neierašanās maksa un atmaksa būs atkarīga no Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas / viesa neierašanās noteikumiem.

3. Dažus Rezervējumus nevar atcelt bez maksas, savukārt citus var atcelt bez maksas tikai pirms konkrēta termiņa beigām.

4. Ja jūs rezervējat Ceļojumu pakalpojumu ar priekšapmaksu (attiecīgajā gadījumā ieskaitot visas cenas sastāvdaļas un/vai depozītu zaudējumu segšanai), Pakalpojumu nodrošinātājs var bez brīdinājuma atcelt Rezervējumu, ja tas norādītajā datumā nevar iekasēt summas atlikumu. Ja nodrošinātājs to atceļ, jebkurš neatmaksājams maksājums, kuru jūs esat veicis, tiks atmaksāts tikai pēc nodrošinātāja ieskatiem. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka maksājums tiek samaksāts laikus (ka jūsu bankas, debetkartes vai maksājumu kartes dati ir pareizi un ka jūsu kontā ir pietiekami daudz naudas).

5. Ja jums šķiet, ka nevarēsiet ierasties laikus, lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju un informējiet viņu par savu ierašanās laiku. Jūs esat atbildīgs par savlaicīgu ierašanos, un, ja to neizdarāt, mēs neuzņemamies atbildību par izmaksām, kas tā dēļ radušās (piemēram, par jūsu Rezervējuma atcelšanu vai maksām, ko Pakalpojumu nodrošinātājs varētu iekasēt).

6. Jūs kā persona, kas veic Rezervējumu, atbildat par katra grupas dalībnieka darbībām un uzvedību (saistībā ar Ceļojumu pakalpojumu). Jūsu pienākums ir arī saņemt viņu atļauju par datu izmantošanu, pirms jūs sniedzat mums viņu personas datus.

A9. Privātums un sīkdatnes

1. Ja jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, lūdzu, papildu informāciju par privātumu, sīkdatnēm un to, kā mēs varam sazināties ar jums un apstrādāt personas datus, skatiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarācijā.

2. Ja jūs rezervējat sauszemes transportu, lūdzu, informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, skatiet atbilstoši uzņēmuma Rentalcars.com Privātuma deklarācijā, Cars.booking.com Privātuma deklarācijā vai Taxi.booking.com Privātuma deklarācijā.

A10. Piekļūstamības prasības

1. Ja jums ir jebkādi jautājumi attiecībā uz piekļūstamību:

 • par mūsu Platformu un/vai pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu;
 • par jūsu Ceļojumu pakalpojumu (piekļuve ratiņkrēslam, ieejamā vanna utt.), lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju vai lidostu, dzelzceļa staciju utt.

A11. Apdrošināšana

1. Ja esat iegādājies mūsu Platformā apdrošināšanu, noteikumus un papildu informāciju skatiet polises dokumentā(-os). Šie Noteikumi nav attiecināmi uz apdrošināšanu.

A12. Genius

1. Genius cena ir cena ar atlaidi, ko programmā iesaistītie Pakalpojumu nodrošinātāji piedāvā noteiktiem pakalpojumiem.

2. Genius cenas tiek piemērotas uzņēmuma Booking.com programmas Genius dalībniekiem. Dalības maksa netiek piemērota, turklāt ir viegli kļūt par dalībnieku – ir tikai jāizveido Profils. Dalība un cenas nav nododamas citām personām. Dalība ir saistīta ar konkrētu Profilu. Dalība var būt saistīta arī ar konkrētām kampaņām vai pamudinājumiem.

3. Pastāv dažādi Genius līmeņi, kas ir atkarīgi no noslēgto rezervējumu skaita noteiktā periodā, kas ir veikti jebkuriem programmā ietvertajiem pakalpojumiem. Katrs līmenis nodrošina dažādus ceļojumu ieguvumus. Lai sasniegtu 2. līmeni, lietotājam ir jānoslēdz 5 rezervējumi 2 gadu laikā. Lai sasniegtu 3. līmeni, lietotājam ir jānoslēdz 15 rezervējumi 2 gadu laikā.

4. Tālāk ir minēti tie platformā Booking.com veikto rezervējumu veidi, uz kuriem neattiecas Genius programma: braucienu pasūtīšana, kruīzi, apdrošināšana, sabiedriskais transports, bezmaksas iespējas, naktsmītnes partneru piedāvājumi un jebkuri papildu pirkumi, piemēram, numura klases paaugstināšana, bērnu sēdeklīši nomas automašīnām un papildu bagāža.

5. Mēs varam mainīt jebkuru programmas Genius funkciju, tostarp dalības līmeņus, rezervējumu veidus, kuri kvalificējas nākamā līmeņa sasniegšanas progresā, un programmas struktūru.

6. Lai nodrošinātu taisnīgu un drošu programmas izmantošanu, mēs varam izmeklēt krāpniecības un ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumus. Šādas izmeklēšanas rezultātā dalība programmā var tikt anulēta un nopelnītie ieguvumi var tikt zaudēti.

7. Papildinformāciju skatiet lapā https://www.booking.com/genius.html.

A13. Ieguvumi, Bonuss un Maciņš

1. Mēs varam jums izsniegt Ieguvumus – pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar (a) noteikumiem, kas ir minēti A13. punktā, un (b) jebkuriem piemērojamajiem Konkrētu ieguvumu kritērijiem. Ja, (i) aprēķinot jūsu Ieguvumus vai (ii) konvertējot ar jūsu Ieguvumiem saistītās valūtas, mēs pieļaujam pārrakstīšanās kļūdu, mēs vienmēr varam mainīt vai labot jebkuru parādīto atlikumu.

2. Kā saņemt Ieguvumus. Piemēram, jūs varat nopelnīt un saņemt Ieguvumus, rezervējot nakšņošanu un nakšņojot atbilstoša Pakalpojuma nodrošinātāja sniegtajā naktsmītnē vai noteiktā laikposmā veicot konkrētu Piemēroto rezervējumu skaitu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ieguvumu apmērs/kvantitāte būs atkarīga no katras atsevišķās mārketinga kampaņas. Kad Ieguvumus būs iespējams nopelnīt un/vai tērēt, mēs sniegsim informāciju par Ieguvumu nopelnīšanu un/vai tērēšanu.

3. Kur var atrast savus Ieguvumus. Ja un kad saņemsiet Ieguvumus, jūs varēsiet tos pārvaldīt un tērēt, izmantojot savu Maciņu, kurš pēc apstiprināta profila izveides tiek izveidots automātiski. Maciņš būs redzams jūsu Profila izvēlnē, un, lai tam piekļūtu, jums ir jāienāk savā Profilā. Ja jums būs kaut kas jādara, lai saņemtu Ieguvumus, mēs jūs par to informēsim (ar paziņojumiem Profilā, pašpiegādes paziņojumiem un/vai e-pasta ziņojumiem). Kolīdz jūsu Maciņā būs Ieguvumi, mēs izklāstīsim ar to tērēšanu saistītos noteikumus un nosacījumus.

4. Ieguvumu veidi. Lai gan jūsu Maciņā mēs ieskaitām tikai a) Bonusus un b) kuponus, ar Maciņa palīdzību varat sekot līdzi tam, kā tiek apstrādāti c) cita veida Ieguvumi (piemēram, Kredītkartes naudas atmaksa), ko esam piešķīruši. Mēs atbilstošā laikā informēsim par to, kas jums jāzina saistībā ar katra Ieguvuma saņemšanu.

5. Kā saņemt Bonusu. Bonusu visbiežāk piešķir pēc tam, kad ir saņemts Ieguvums, taču Bonusu varam piešķirt arī citu iemeslu dēļ.

6. Kur var atrast savu Bonusu. Jūsu Ieguvumi līdz brīdim, kad tos iztērējat, vienmēr būs Maciņā. Jūsu Maciņa atlikumā būs redzams, cik daudz ir uzkrāts un cik daudz ir iespējams iztērēt, pērkot Piemērotus rezervējumus. Tāpat jūs varēsiet piekļūt detalizētai informācijai, piemēram, informācijai par to, kad Ieguvums tika nopelnīts, kad tas tika piešķirts un kad beigsies tā derīgums. Ja jums pienākas Skaidras naudas bonuss, jūs saņemsiet informāciju arī par to, kā to pārskaitīt uz (konkrēta zīmola) kredītkarti vai debetkarti.

7. Bonusa veidi. Katram Ieguvuma veidam ir noteikti īpaši tērēšanas un/vai izmantošanas nosacījumi. Vispārīgi visus Ieguvumus ir iespējams tērēt, iegādājoties tikai tādus Ceļojumu pakalpojumus, par kuriem iespējams norēķināties ar Maciņu. Ceļojumu bonusu var tērēt dažādu rezervējumu veikšanai, bet kuponus var tērēt tikai konkrētiem Rezervējumiem, kas ir izklāstīti kupona noteikumos un nosacījumos. Arī skaidras naudas bonusu var tērēt kā Ceļojumu bonusu vai to var pārskaitīt uz (konkrēta zīmola) kredītkarti vai debetkarti.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī un nebrīdinot par to Dalībnieku veikt jebkuru un visu Ieguvumu un Maciņa programmas profilu revīziju, lai pārliecinātos par atbilstību Ieguvumu un Maciņa programmai vai izmeklētu (iespējamu) krāpniecību vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Ieguvumi: kvalificēšanās

8. Lai jūs no mums varētu saņemt jebkāda veida Ieguvumus, jums kvalificēšanās un izlietošanas laikā:

 • jābūt apstiprinātam Profilam mūsu platformā;
 • jābūt vismaz 18 gadus vecam;
 • jāatbilst Konkrētu ieguvumu kritērijiem;
 • jāievēro “Ieguvumi un Maciņš” Noteikumi; un
 • jābūt derīgai maksājumu kartei, ja vēlaties kvalificēties Naudas atmaksas ieguvumiem maksājumu kartē.

9. Kad Ieguvums būs pieejams nopelnīšanai, Konkrētu ieguvumu kritērijos būs izskaidrots, kā (un vai) varat tam kvalificēties. Kritērijos var tikt iekļauti šie (bet ne tikai) ierobežojumi:

 • ar laiku saistīti ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi ar derīguma termiņu);
 • platformas ierobežojumi (piemēram, akcijas kodi, kurus var izmantot tikai mūsu lietotnē);
 • naktsmītnes pakalpojumu ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi, kurus var izmantot tikai pie noteiktiem Pakalpojumu nodrošinātājiem);
 • minimālais apmērs (piemēram, Ieguvums, kuru jūs nopelnīsiet tikai tad, ja jūs veiksiet Rezervējumu par noteiktu minimālo vērtību) un
 • Ieguvuma maksimālā vērtība (gan monetāru, gan nemonetāru Ieguvumu gadījumā).

10. Ieguvumus nekādā veidā nedrīkst pārdot, uzlikt vai nodot trešajai pusei. Profila īpašnieka nāves gadījumā attiecīgais Profils tiks slēgs un jebkādi Ieguvumi, kas bija apstrādes posmā vai bija pieejami tērēšanai Maciņā, tiks atcelti.

Ieguvumi: Bonusi un kuponi

11. Jūs varat tērēt jebkuru Ceļojumu bonusu un/vai Skaidras naudas bonusa summu, kas jums ir, lai kompensētu Piemērotā rezervējuma izmaksas atbilstošajās Platformās (piemēram, uzņēmuma www.booking.com vai Grupas uzņēmuma vietnē). Tomēr vienam Rezervējumam jūs varat iztērēt tikai vienu kuponu, un, ja jūsu Maciņā ir vairāki kuponi, to vērtību nevar summēt Rezervējuma iegādei.

12. Ja attiecīgais Rezervējums maksā mazāk, nekā esat sakrājis Ieguvumos, jūs neiztērētos Ieguvumus, kas atrodas jūsu Maciņā, varēsiet tērēt līdz to derīguma termiņa beigām, ja vien Ieguvuma noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi.

13. Ja attiecīgais Ceļojumu pakalpojums maksā vairāk, nekā esat sakrājis Ieguvumos, jums ir jāsedz atlikusī summa, izmantojot citu Maksāšanas veidu. Ja to neizdarīsit, jūsu Rezervējums var tikt atcelts un jūsu Ieguvums atskaitīts atpakaļ uz Maciņu, tiem piemērojot sākotnējos Ieguvuma noteikumus un nosacījumus, tai skaitā arī derīguma termiņus.

14. Gan Bonusus, gan kuponus vienlaikus ļauts tērēt, iegādājoties jebkuru Piemēroto rezervējumu. Mēs darām visu iespējamo, lai jūs varētu ietaupīt iespējami vairāk, taču tikai jūs esat atbildīgs par to, kā Ieguvumi tiek tērēti. Ja jums ir vairāki viena veida Ieguvumi, pirkuma apstiprinājuma solī apmaksai pēc noklusējuma tiks izvēlēts Ieguvums ar tuvāko derīguma termiņu. Lai gan jums nav iespējas veikt apmaksu, vispirms izvēloties Bonusu ar vēlāku derīguma termiņu, jūs brīvi varat izvēlēties, kuru kuponu vēlaties tērēt pirmo.

15. Ja jūs atceļat Ceļojumu pakalpojumu, par kuru (daļēji vai pilnībā) jau esat samaksājis ar Ieguvumiem, jūsu nauda un/vai Ieguvumi tiks atmaksāti, ja tas ir noteikts Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumos. Mūsu Klientu apkalpošanas komanda varēs atmaksāt visus Ieguvumus, kas jums pienāksies.

16. Skaidras naudas bonusu (bet ne Ceļojumu bonusu) varat pārskaitīt uz noteiktu zīmolu kredītkarti vai debetkarti.

17. Jūsu Maciņa noklusējuma valūtu nosaka jūsu atrašanās vieta, dzīvesvieta vai cita mūsu atlasītā valūta. Ja jūs jebkuru Ieguvumu saņemat citā valūtā, mēs to konvertēsim jūsu Maciņa noklusējuma valūtā vai citā mūsu atlasītā valūtā, izmantojot mūsu Valūtas maiņas kursu.

18. Ja Ieguvums tika piešķirts, jo jūs rezervējāt Ceļojumu pakalpojumu, šī Ceļojumu pakalpojuma atcelšanas gadījumā viss saistītais neiztērētais Ieguvums tiks dzēsts no jūsu Maciņa.

19. Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atsaukt jebkuru Ieguvumu, kas ticis iegūts krāpnieciskā vai ļaunprātīgā veidā.

20. Ja jūs uzskatāt, ka neesat saņēmis Ieguvumu, kas jums pienākas, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad esat izdarījis jebkādu darbību, kas, jūsuprāt, jūs kvalificē Ieguvuma saņemšanai. Lūdzu, nodrošiniet visus jums pieejamos papilddokumentus. Ja to neizdarīsiet 12 mēnešu laikā, jūs automātiski vairs nekvalificēsieties Ieguvuma saņemšanai un nevarēsiet to izmantot.

21. Visiem Bonusiem ir derīguma termiņš, kas ir norādīts jūsu Maciņa sadaļā “Ieguvumi un Maciņš”. Ja jums ir Ieguvums, kura derīguma termiņš drīz beigsies, mēs, iespējams, jums par to paziņosim ar e-pasta vai pašpiegādes paziņojumu starpniecību.

Attiecībā uz dažiem produktiem/pakalpojumiem Pakalpojumu nodrošinātājs prasīs Avansa maksājumu un/vai maksājumu, kas ir jāveic jūsu Ceļojumu pakalpojuma laikā. Ņemiet vērā, ka, ja maksājumi tiek veikti no Maciņa (piemēram, ja izvēlaties samaksāt par Naktsmītnes rezervējumu vēlāk), mēs rezervējuma apstiprināšanas laikā no jūsu Maciņa iekasēsim maksu, izmantojot jūsu Ieguvumus (tātad jūsu Ieguvumi tiks iztērēti nekavējoties), bet atlikusī summa tiks iekasēta saskaņā ar jūsu Rezervējuma maksājumu noteikumiem.

Maciņš

22. Visi dati, tostarp personas dati, tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Privātuma deklarāciju un piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem par datu aizsardzību. Tie tiks kopīgoti ar Uzņēmumu grupu vai Pakalpojumu nodrošinātājiem, kā noteikts Maciņa programmā. Pazaudēti vai nozagti Ieguvumi vai Ieguvumi ar beigušos derīguma termiņu netiks aizvietoti.

23. Jūsu pienākumi:

 • jums ir jānodrošina, ka visa informācija ir (un paliek) pareiza, pilnīga un aktuāla;
 • jums ir jānodrošina, ka jūsu informācija ienākšanai savā Profilā tiek glabāta drošībā, lai aizsargātu savu Maciņu.

24. Ja neievērosiet šīs sadaļas noteikumus, mēs varam automātiski apturēt vai atcelt jūsu Maciņa darbību.

25. Jūs nedrīkstat izmantot savu Maciņu vai Ieguvumus jebkādā veidā, kas varētu būt maldinošs, negodīgs, pretlikumīgs vai kas var radīt kaitējumu.

26. Mēs varam dzēst jebkura veida vai visus jūsu Ieguvumus vai ar tiem nokārtot prasības, kas mums (vai Uzņēmumu grupai) ir pret jums. Mēs to varam izdarīt jebkurā brīdī un bez brīdinājuma.

27. Mēs varam mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Maciņa vai Ieguvumu programmu. It īpaši izmaiņas var tikt veiktas attiecībā uz:

 • šiem Ieguvumu un Maciņa noteikumiem;
 • kvalificēšanās kritērijiem;
 • to, kādus Ieguvumus piešķiram.

28. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas vai pilnībā pārtrauksim Maciņa pakalpojumu nodrošināšanu, mēs veiksim saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai jūs par to iepriekš brīdinātu.

29. Ja mēs pārtrauksim nodrošināt Maciņa pakalpojumus, visi Ieguvumi, kuriem nav beidzies derīguma termiņš, būs derīgi vēl 12 mēnešus.

A14. Intelektuālā īpašuma tiesības

1. Ja vien nav norādīts citādi, visas tiesības attiecībā uz mūsu Platformu (tehnoloģiju, saturu, preču zīmēm, izskatu un darbību utt.) pieder uzņēmumam Booking.com (vai tā licences devējiem), un, izmantojot mūsu Platformu, jūs piekrītat to darīt tikai paredzētajam mērķim un ievērojot tālāk A14.2. un A14.3. punktā izklāstītās prasības.

2. Jūs neko no mūsu Platformā pieejamā nedrīkstat uzraudzīt, kopēt, iegūt/pārmeklēt, lejupielādēt, reproducēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez rakstiskas uzņēmuma Booking.com vai tā licences devēju atļaujas.

3. Mēs rūpīgi sekojam katram mūsu Platformas apmeklējumam un bloķēsim ikvienu personu (un jebkuru automatizētu sistēmu), par kuru mums ir aizdomas, ka viņš(-a):

 • veic nepamatoti daudz meklējumu;
 • izmanto jebkuru ierīci vai programmatūru, lai uzzinātu cenas vai iegūtu citu informāciju;
 • veic darbības, kas noslogo mūsu Platformu.

4. Augšupielādējot atsauksmi/attēlu mūsu Platformā, jūs apstiprināt, ka tas atbilst mūsu Satura standartiem un vadlīnijām un, ka:

 • tas ir patiess (piemēram, jūs neesat izmainījis attēlu vai augšupielādējis citas naktsmītnes attēlu);
 • tas nesatur vīrusus;
 • jūs to drīkstat kopīgot ar mums;
 • jums pieder (vai jums ir atļauja izmantot) jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības, kas tajā ietvertas;
 • mums ir ļauts to izmantot mūsu Platformā un jebkuriem citiem komerciāliem nolūkiem (tai skaitā mārketingā un reklāmā) jebkuros plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē, ja vien jūs mums lūdzat, lai pārtraucam tā izmantošanu;
 • tas nepārkāpj citu cilvēku privātuma tiesības;
 • jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādām juridiskām prasībām pret uzņēmumu Booking.com saistībā ar šī attēla augšupielādi.

5. Piezīme skaidrības labad: mēs neesam atbildīgi par mūsu Platformā augšupielādētajiem attēliem un mēs pēc saviem ieskatiem drīkstam noņemt jebkuru attēlu (piemēram, ja konstatējam, ka attēls neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem).

A15. Kas notiek, ja rodas problēma?

1. Ja jums ir jautājums vai sūdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu. To var izdarīt, piekļūstot savam Rezervējumam, izmantojot mūsu lietotni vai atverot mūsu Palīdzības centru (kur jūs atradīsiet arī noderīgus biežāk uzdotos jautājumus). Mēs varēsim jums palīdzēt pēc iespējas ātrāk, ja jūs sniegsiet:

 • sava Rezervējuma apstiprinājuma numuru, kontaktinformāciju, jūsu Booking.com konta PIN kodu (ja pieejams) un e-pasta adresi, kuru jūs izmantojāt rezervēšanas laikā;
 • kopsavilkumu par problēmu, tostarp to, kā jūs vēlaties, lai mēs jums palīdzētu;
 • visus papilddokumentus (bankas izrakstu, attēlus, kvītis utt.).

2. Visi jautājumi un sūdzības tiek reģistrētas, un vissteidzamākās problēmas tiek apstrādātas visātrāk.

3. Ja jūs dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Eiropas Komisijas ODR (strīdu izšķiršanas tiešsaistē) platformu (ec.europa.eu/odr). Tas ir atkarīgs no jūsu sūdzības satura:

 • ja tā bija par naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, jūs varat izmantot ODR platformu;
 • ja tā bija par sauszemes transportu, jūs nevarat izmantot platformu (jo sauszemes transports ir rezervējams ar uzņēmuma Booking.com Transport Limited starpniecību un Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES).

4. Ja jūs dzīvojat Čehijas Republikā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes Centrālās inspekcijas ADR departamentam, galvenais birojs: Štěpánská 15, Prague 2, pasta indekss: 120 00, e-pasta adrese: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ja jūs dzīvojat Brazīlijā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Brazīlijas Federālo patērētāju strīdu izšķiršanas platformu (consumidor.gov.br/).

6. Strīdus ar jums mēs cenšamies risināt tiešā veidā, un mums nav pienākuma pakļauties jebkādām alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām, ko veic neatkarīgi pakalpojumu nodrošinātāji.

7. Jūs varat arī iesniegt prasību kompetentā tiesā. Sīkāku informāciju par to skatiet sadaļā “Piemērojamie tiesību akti un tiesa” (A19).

A16. Saziņa ar Pakalpojumu nodrošinātāju

1. Mēs varam palīdzēt jums sazināties ar Pakalpojumu nodrošinātāju, taču tas nenozīmē, ka mēs uzņemamies atbildību par Ceļojumu pakalpojumu vai par to, ko Pakalpojumu nodrošinātājs dara/nedara. Mēs nevaram garantēt, ka Pakalpojumu nodrošinātājs izlasīs jūsu ziņas vai ka izpildīs, ko tam lūdzat. Pats par sevi fakts, ka jūs sazināties ar nodrošinātāju vai tas sazinās ar jums, nenozīmē, ka jums ir pamats ierosināt tiesvedību. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums ar Palīdzības centra starpniecību.

A17. Pasākumi pret nepieņemamu uzvedību

1. Ja pārkāpjat šos noteikumus (tai skaitā mūsu vērtības un mūsu Satura standartus un vadlīnijas) vai neievērojat piemērojamos tiesību aktus, mums ir tiesības:

 • liegt jums veikt jaunus Rezervējumus;
 • atcelt Rezervējumus, ko jau esat veicis;
 • liegt jums izmantot:
  • mūsu Platformu;
  • mūsu Klientu apkalpošanas pakalpojumus;
  • jūsu profilu.

2. Ja mēs iepriekšminētā iemesla dēļ atceļam Rezervējumu, (atkarībā no situācijas) pastāv iespēja, ka jums nepienāksies atmaksa. Mēs jums varam paziņot, kāpēc mēs esam atcēluši jūsu Rezervējumu, ja vien šāda paziņošana (a) nepārkāps piemērojamos tiesību aktus un/vai (b) nenovērsīs vai nekavēs krāpniecības vai citu nelikumīgu darbību atklāšanu vai novēršanu. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam kļūdaini atcēluši jūsu Rezervējumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

A18. Atbildības ierobežojumi

1. Nekas no šajos Noteikumos iekļautā nemazina mūsu (vai Pakalpojumu nodrošinātāja) atbildību, i) ja mēs (vai Pakalpojumu nodrošinātājs) esam bijuši nolaidīgi, tādējādi izraisot personas nāvi vai miesas bojājumus; ii) krāpšanas vai informācijas krāpnieciskas sagrozīšanas gadījumā; iii) klajas nolaidības vai tīša pārkāpuma gadījumā; vai iv) ja šādu atbildību citādi likumīgi nevar ierobežot vai izslēgt.

2. Ja pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, mēs neuzņemsimies atbildību par izmaksām, kas tā dēļ radīsies.

3. Mēs neesam atbildīgi par:

 • zaudējumiem vai kaitējumu, kuru nebija iespējams saprātīgi paredzēt laikā, kad veicāt Rezervējumu vai kā citādi piekritāt šiem Noteikumiem, vai
 • jebkuriem notikumiem, kurus pamatoti nespējām ietekmēt.

4. Mēs nedodam nekādus solījumus par Pakalpojumu nodrošinātāju produktiem un pakalpojumiem, izņemot to, kas ir skaidri norādīti šajos Noteikumos, piemēram A4 sadaļā.

5. Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs (vai jebkurš Pakalpojumu nodrošinātājs) būsim atbildīgi (vai nu par vienu notikumu vai saistītu notikumu virkni) tikai par saprātīgi paredzamiem izdevumiem vai kaitējumu saistībā ar jūsu Rezervējumu(-iem).

6. Skaidrības labad norādām, ka šie Noteikumi ir spēkā tikai starp jums un mums. Nekas šajos Noteikumos nepiešķir nekādas tiesības jebkādai trešajai pusei, izņemot Pakalpojumu nodrošinātāju.

7. Jūs varat tikt aizsargāts ar obligātajiem patērētāju tiesību aizsardzības likumiem un noteikumiem, kas garantē jums tiesības, kuras nevar atcelt neviena uzņēmuma noteikumi. Ja starp šiem tiesību aktiem un noteikumiem un šiem Noteikumiem ir kāda neatbilstība, minētie obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likumi un noteikumi ir noteicošie.

A19. Piemērojami tiesību akti un tiesas lēmumi

1. Šos Noteikumus un mūsu pakalpojumus regulē Nīderlandes tiesību akti (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijas tiesību akti (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu). Ja esat patērētājs, kas dzīvo kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē (“Eiropa”), varat balstīties arī uz savas valsts patērētāju aizsardzības tiesību aktiem.

Ja esat patērētājs, kas dzīvo ārpus Eiropas, ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, šos Noteikumus regulēs Nīderlandes tiesību akti (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijas tiesību akti (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

2. Ja esat patērētājs, kurš dzīvo Eiropā (kā definēts iepriekš):

 • Jūs varat pret mums iesniegt prasību tiesā:
  • tās valsts tiesā, kurā dzīvojat, vai
  • tiesās Amsterdamā (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijā un Velsā (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).
 • Mēs varam vērsties pret jums tās valsts tiesā, kurā dzīvojat.

Ja esat patērētājs, kurš dzīvo ārpus Eiropas, ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, visi strīdi tiks izskatīti tikai tiesā Amsterdamā (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijā un Velsā (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

A20. Saistīti ceļojumu pakalpojumi

1. Ja:

 • jūs pēc viena ceļojumu pakalpojuma izvēlēšanās un apmaksas viena un tā paša Platformas apmeklējuma laikā savam ceļojumam vai atvaļinājumam rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus; vai
 • jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus savam ceļojumam vai atvaļinājumam, izmantojot mūsu sniegto saiti ne vēlāk kā 24 stundas pēc sākotnējā mūsu platformā veiktā Rezervējuma apstiprinājuma saņemšanas,

jūs NEGŪSIET labumu no tiesībām, kas attiecas uz kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar ES Direktīvu (ES) 2015/2302 vai Apvienotās Karalistes 2018. gada noteikumiem par kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (tālāk kopā – “Komplekso ceļojumu prasības”). Līdz ar to mēs nebūsim atbildīgi par šo ceļojumu pakalpojumu pareizu izpildi. Problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Pakalpojumu nodrošinātāju.

2. Jebkurā no šiem gadījumiem ceļojumu pakalpojumi kļūs par daļu no saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem, nevis kompleksajiem ceļojumiem. Šādā gadījumā uzņēmumam Booking.com saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem ir nodrošināta aizsardzība attiecībā uz jūsu maksājumu atmaksu uzņēmumam Booking.com par pakalpojumiem, kas netika sniegti uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ. Lūdzu, ievērojiet, ka atmaksa nav piemērojama attiecīgā Pakalpojumu nodrošinātāja maksātnespējas gadījumā.

3. Uzņēmums Booking.com ir brīvprātīgi paplašinājis šo aizsardzību pret maksātnespēju klientiem ārpus ES un Apvienotās Karalistes, kuri, izmantojot platformu Booking.com, ir rezervējuši vairākus ceļojumu pakalpojumus, kas veido Saistītus ceļojumu pakalpojumus Komplekso ceļojumu prasību nozīmē. Šis paplašinājums attiecas tikai uz uzņēmuma Booking.com saņemtajiem maksājumiem.

4. Uzņēmums Booking.com ir veicis aizsardzību pret maksātnespēju, noformējot bankā Deutsche Bank bankas garantiju, ko Sedgwick International UK pārvalda attiecībā uz visām naudas summām, kas tiek maksātas tieši uzņēmumam Booking.com.

5. Ceļotāji var sazināties ar uzņēmumu Sedgwick International UK, ja pakalpojumi tika liegti uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ.

6. Piezīme. Šī aizsardzība pret maksātnespēju neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, izņemot uzņēmumu Booking.com, kurus var izpildīt neatkarīgi no uzņēmuma Booking.com maksātnespējas.

7. Lūdzu, skatiet Direktīvu (ES) 2015/2302, kas ir transponēta Eiropas Savienības vai Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

A21. Punkts par grozījumiem

1. Mēs varam šos noteikumus grozīt. Ja šīs izmaiņas ir būtiskas, mēs jūs par tām informēsim pirms to stāšanās spēkā, izņemot gadījumos, kad izmaiņas ir noteiktas piemērojamos tiesību aktos.

2. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, lūdzu, neizmantojiet mūsu platformu.

3. Pretējā gadījumā, turpinot izmantot mūsu Platformu pēc ierosināto izmaiņu spēkā stāšanās datuma, jūs apliecināt piekrišanu pārskatītajiem Noteikumiem.

4. Uz visiem esošajiem Rezervējumiem joprojām attieksies noteikumi, kas bija spēkā Rezervējuma veikšanas brīdī.

B. Naktsmītnes;

B1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Naktsmītņu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi. Tie ir piemērojami tāpat kā A sadaļa (kas attiecas uz visiem Ceļojumu pakalpojumiem).

B2. Līgumsaistības

1. Kad veicat (vai iesniedzat pieprasījumu par) Rezervējumu, jūs to darāt nepastarpināti ar Pakalpojumu nodrošinātāju, proti, mēs neesam “līgumslēdzēja puse”,

2. Uzņēmums Booking.com B.V. ir Platformas īpašnieks un pārvaldītājs.

3. Mūsu Platformā ir redzamas tikai tās Naktsmītnes, kurām ir komerciālas attiecības ar mums (dažos gadījumos ar partneruzņēmuma starpniecību — lūdzu, skatiet sadaļu “Sadarbības partnera piedāvājums” sadaļā B7.2) vai ar mūsu Savienojamības partneriem, un tajā ne vienmēr ir redzami visi tās sniegtie produkti un pakalpojumi.

4. Informācija par Pakalpojumu nodrošinātājiem (piemēram, iespējas, iekšējie noteikumi un ilgtspējības pasākumi) un viņu Ceļojumu pakalpojumiem (piemēram, cenas, pieejamība un atcelšanas noteikumi) ir atkarīga no viņu sniegtās informācijas mums.

B3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var reklamēt un pārdot savas Naktsmītnes, un jūs tās varat meklēt, salīdzināt un rezervēt. Lai jūs mūsu platformā varētu rezervēt sev piemērotāko Naktsmītni, mēs piedāvājam personalizētus pakalpojumus atkarībā no tā, kā izmantojat mūsu Platformu (tostarp no informācijas, ko sniedzat mums), Mūsu Platforma jums sniedz iespēju atklāt Naktsmītnes visā pasaulē, kā arī mūsu meklēšanas rezultāti ļauj izvēlēties jums vispiemērotāko.

2. Pēc Naktsmītnes rezervēšanas mēs gan jums, gan Pakalpojumu nodrošinātājam apstiprināsim Rezervējuma informāciju, tostarp viesa(-u) vārdus.

3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem jūs to varat mainīt vai atcelt, ja vēlaties. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Palīdzības centru (pieejams visu diennakti).

B4. Kas jādara jums

1. Aizpildiet pareizi visu savu kontaktinformāciju, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

2. Uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un rezervēšanas laikā parādītos noteikumus.

3. Apejieties ar Naktsmītni un tās mēbelēm, piederumiem, elektroniskām iekārtām un citiem priekšmetiem uzmanīgi un atstājiet lietas tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija, kad tur ieradāties. Ja kaut kas ir salauzts, bojāts vai pazaudēts, noteikti ziņojiet par to Naktsmītnes darbiniekiem (cik drīz vien iespējams un noteikti pirms izrakstīšanās).

4. Uzturēšanās laikā nodrošiniet Naktsmītnes un tajā esošā īpašuma drošību. Tāpēc, piemēram, neatstājiet atvērtas durvis vai logus.

B5. Cena un maksājums

1. Skatiet iepriekšējās sadaļas “Cenas” (A6) un “Maksājums” (A7).

B6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

B7. Kas vēl jums ir jāzina?

Mēs pielīdzinām cenas

1. Mēs vēlamies, lai jūs katru reizi saņemtu labāko iespējamo cenu. Ja pēc tam, kad esat pie mums rezervējis Naktsmītni, jūs atrodat to pašu Naktsmītni (ar tādiem pašiem nosacījumiem) par mazāku cenu citā vietnē, mēs saskaņā ar programmas Mēs pielīdzinām cenas noteikumiem un nosacījumiem apsolām atmaksāt starpību.

Sadarbības partnera piedāvājums

2. Daži mūsu Platformas piedāvājumi ir atzīmēti kā “Sadarbības partnera piedāvājumi”, kas nozīmē, ka tie nonāk pie mums no Booking.com sadarbības partnera uzņēmuma, nevis tieši no Pakalpojumu nodrošinātāja. Ja vien nav norādīts citādi, jebkurš Sadarbības partnera piedāvājums, ko jūs rezervējat:

 • ir jāapmaksā rezervēšanas laikā;
 • nevar tikt mainīts. Taču, ja partneris piedāvā bezmaksas atcelšanu, jūs to varēsiet atcelt bez maksas, taču tas ir jādara savlaicīgi;
 • nedrīkst būt apvienots ar jebkuriem citiem piedāvājumiem (reklāmas kampaņām, pamudinājumiem vai ieguvumiem);
 • nedrīkst būt novērtēts un par to nevar būt atsauksmes mūsu Platformā.

Uzņēmuma Booking.com cenu pamudinājumi

3. Dažus redzamos cenu samazinājumus finansējam mēs, nevis Pakalpojumu nodrošinātājs. Šādā gadījumā mēs vienkārši paši apmaksājam daļu no izmaksām.

Rezervējuma pieprasīšana

4. Atsevišķos gadījumos jūs naktsmītnes lapā redzēsiet pogu “Pieprasīt rezervējumu”. Ja izvēlēsieties šo iespēju, mēs paskaidrosim, kā tā strādā (informācija būs redzama uz ekrāna un/vai tiks nosūtīta uz jūsu e-pastu).

Zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi

5. Veicot Rezervējumu, jūs, iespējams, pamanīsiet, ka daži Pakalpojumu nodrošinātāji atsaucas uz “zaudējumu apmaksas noteikumiem”. Tas nozīmē – ja kāds no jūsu grupas rada zaudējumu vai kaitējumu:

 • jums par to ir jāinformē Pakalpojumu nodrošinātājs;
 • tā vietā, lai par to iekasētu maksu tieši no jums, Pakalpojumu nodrošinātājam 14 dienu laikā mūsu Platformā, zem rezervējuma numura, ir jāiesniedz zaudējumu apmaksas pieprasījums;
 • ja viņš piemēro šādu maksu, mēs jums par to paziņosim, un jūs varēsiet sniegt komentārus un atbildēt, vai jūs piekrītat šādai maksai; pēc tam:
  • ja jūs piekrītat, mēs iekasēsim no jums maksu viņa vārdā;
  • ja jūs nepiekrītat, mēs šo problēmu izskatīsim un izlemsim, vai apspriest to tālāk.

6. Saskaņā ar zaudējumu apmaksas noteikumiem ir noteikts ierobežojums tam, cik daudz Pakalpojumu nodrošinātājs var no jums iekasēt, izmantojot mūsu platformu (ierobežojums ir redzams rezervēšanas laikā). Taču Pakalpojumu nodrošinātājs var celt juridisku prasību pret jums ārpus zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem, un šādā gadījumā ierobežojums nav spēkā.

7. Jebkurš maksājums, ko veiksiet, tiks īstenots starp Pakalpojumu nodrošinātāju un jums, un mēs to tikai organizēsim Pakalpojumu nodrošinātāja vārdā.

8. Zaudējumu apmaksas noteikumi neattiecas uz vispārējo tīrīšanu, parasto nolietojumu, jebkādiem noziegumiem (piemēram, zādzībām) vai jebkādiem nefiziskiem “zaudējumiem” (piemēram, naudas sodu par smēķēšanu vai līdzi paņemtiem mājdzīvniekiem).

9. Pakalpojumu nodrošinātājs pirms reģistrēšanās vai tās laikā var pieprasīt depozītu zaudējumu segšanai. Šādā gadījumā mēs jums par to paziņosim rezervēšanas laikā, taču tas nav saistīts ar zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem. Mēs nebūsim iesaistīti nevienā finanšu norēķinā, kas ir saistīts ar depozītu zaudējumu segšanai.

Kā mēs darbojamies

10. Ja vēlaties uzzināt vairāk atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu (un citiem jautājumiem), lūdzu, apskatiet sadaļu Kā mēs strādājam, kas arī ir mūsu Noteikumu daļa.

C. Apskates vietas;

C1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Apskates vietu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi. Tie ir piemērojami tāpat kā A sadaļa (kas attiecas uz visiem Ceļojumu pakalpojumiem).

C2. Līgumsaistības

1. Mēs nepārdodam (nepārdodam tālāk), nepiedāvājam vai nenodrošinām nevienu Apskates vietu mūsu pašu vārdā – rezervējot Apskates vietu, jūs slēdzat līgumu tieši ar (a) Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu (ja tas pārdod Apskates vietu tālāk), kā norādīts rezervēšanas laikā.

2. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Pakalpojumu nodrošinātāja / Trešās puses starpniekuzņēmuma vai izplatītājuzņēmuma noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti un neuzņemamies nekādu atbildību attiecībā uz jūsu Rezervējumu, izņemot šajos Noteikumos aprakstīto.

C3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji un (laiku pa laikam) Trešās puses starpniekuzņēmumi/izplatītājuzņēmumi var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Apskates vietas rezervēšanas mēs sniegsim jums un Pakalpojumu nodrošinātājam / Trešās puses starpniekuzņēmumam vai izplatītājuzņēmumam informāciju par jūsu Rezervējumu; ja Pakalpojumu nodrošinātājam / Trešās puses starpniekuzņēmumam vai izplatītājuzņēmumam ir vajadzīgs ne tikai jūsu vārds un uzvārds, mēs par to informēsim rezervēšanas laikā.

3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem jūs to varat mainīt vai atcelt, ja vēlaties. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Palīdzības centru (pieejams visu diennakti).

C4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāievada visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs / Trešās puses starpniekuzņēmums vai izplatītājuzņēmums varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un vajadzības gadījumā sazināties ar jums.

2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Pakalpojumu nodrošinātāja / Trešās puses starpniekuzņēmuma vai izplatītājuzņēmuma noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāapliecina izpratne, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

C5. Cena un maksājums

1. Rezervējot Apskates vietu, mēs organizēsim jūsu maksājumu. Papildu informāciju par to, kā tas notiek (tostarp par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

C6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Lūdzu, skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

C7. Kas vēl jums ir jāzina?

Kā mēs darbojamies

1. Ja vēlaties uzzināt vairāk atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu (un citiem jautājumiem), lūdzu, apskatiet sadaļu Kā mēs strādājam, kas arī ir mūsu Noteikumu daļa.

D. Automašīnu noma;

D1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Automašīnu nomas produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi. Tie ir piemērojami tāpat kā A sadaļa (kas attiecas uz visiem Ceļojumu pakalpojumiem).

D2. Līgumsaistības

1. Šīs Platformas automašīnu nomas lapas pārvalda uzņēmums Booking.com Transport Limited. Uzņēmums ir reģistrēts Anglijā un Velsā (reģistrācijas numurs: 05179829) šādā adresē: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, United Kingdom. PVN maksātāja reģistrācijas numurs: GB 855349007. Tas nozīmē, ka jūs piekrītat, ka, veicot Rezervējumu ar uzņēmumu Booking.com Transport Limited, to regulē šie Noteikumi, lai gan jūsu faktisko Nomu regulē Nomas līgums ar Pakalpojumu nodrošinātāju (šo līgumu jūs parakstāt automašīnas saņemšanas brīdī).

2. Rezervējot Nomu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts (a) ar mums vai (b) tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkurā gadījumā:

 • mūsu Noteikumi pārvalda rezervēšanas procesu; kad mēs jums nosūtām Rezervējuma apstiprinājumu, jūs slēdzat līgumu ar mums;
 • Nomas līgums pārvalda pašu Nomu; kad jūs parakstāt šo līgumu nomas punktā, jūs slēdzat līgumu ar Pakalpojumu nodrošinātāju (bet jūs redzēsiet un pieņemsiet galvenos noteikumus automašīnas rezervēšanas laikā).

D sadaļā ar “Pakalpojumu nodrošinātāju” ir saprotams uzņēmums, kas nodrošina automašīnu.

3. Vairumā gadījumu jūs saņemsiet Rezervējuma apstiprinājumu, tiklīdz būsiet pabeidzis Rezervējumu, taču, ja Pakalpojumu nodrošinātājs neapstiprina jūsu Nomu uzreiz, mēs neiekasēsim maksājumu vai nenosūtīsim jums Rezervējuma apstiprinājumu, kamēr Pakalpojuma nodrošinātājs nebūs apstiprinājis Rezervējumu.

4. Ja pastāv neatbilstība starp šiem Noteikumiem un Nomas līgumu, tiek piemērots Nomas līgums.

5. “Galvenais autovadītājs” (persona, kuras dati tiek ievadīti rezervēšanas laikā) ir vienīgā persona, kura var mainīt vai atcelt Rezervējumu vai apspriest to ar mums, ja vien šī persona mums nepaziņo, ka šim nolūkam ir iecēlusi kādu citu.

D3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Mēs negarantējam tieši to automašīnas marku vai modeli, kuru jūs rezervējāt (ja vien mēs to skaidri nenorādām). Frāze “vai līdzīgs” nozīmē, ka jūs varat saņemt līdzīgu automašīnu (t.i., tāda paša izmēra, ar tāda paša veida pārnesumkārbu utt.). Līdz ar to automašīnu bildes ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem.

3. Pēc Nomas rezervēšanas:

 • mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par Rezervējumu (piemēram, Galvenā autovadītāja vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru);
 • mēs apstiprināsim informāciju par automašīnas Saņemšanu (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju un informāciju par to, kas jums ir jāņem līdzi).

D4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāsniedz visa mums nepieciešamā informācija, lai mēs organizētu jūsu Rezervējumu (kontaktinformācija, Saņemšanas Laiks utt.).

2. Jums ir jāizlasa šie Noteikumi un Nomas līgums, jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka, tos pārkāpjot:

 • jums var nākties maksāt papildu maksas;
 • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
 • nomas punkta darbinieki var atteikties nodot atslēgas nomas punktā.

3. Jums ir jāpārbauda attiecībā uz jūsu Nomu konkrētās prasības, jo daudzas prasības (prasības attiecībā uz autovadītāja apliecību, drošības depozīta lielumu, nepieciešamajiem dokumentiem, atļautajām maksājumu kartēm utt.) atšķiras atkarībā no Nomas. Līdz ar to, lūdzu, uzmanīgi izlasiet:

 • šos Noteikumos;
 • Nomas līguma galvenos noteikumus, kas būs pieejami rezervēšanas laikā; un
 • pašu Nomas līgumu, kurš jums tiks iedots automašīnas Saņemšanas laikā.

4. Jums līdz Saņemšanas laikam ir jāierodas nomas punktā (ņemiet vērā, ka atsevišķi Pakalpojumu nodrošinātāji ir noteikuši “termiņa pagarinājumu” kavējuma gadījumiem). Ja ieradīsieties pēc Saņemšanas laika (un pēc saņemšanas laika termiņa pagarinājuma, ja tāds ir), automašīna var vairs nebūt pieejama, un jums var nepienākties kompensācija no Pakalpojumu nodrošinātāja. Lūdzu, pārbaudiet nomas līgumu, lai saņemtu sīkāku informāciju (rezervējot automašīnu, lūdzu, izlasiet sadaļu "Svarīga informācija", kurā būs norādīts termiņa pagarinājums, ja tāds ir, un kuru jūs pieņemat rezervējuma apmaksas laikā). Ja jums šķiet, ka jūs nokavēsiet, obligāti sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju vai mums pat tad, ja kavējat lidojuma kavēšanās dēļ un iepriekš jau esat norādījis savu lidojuma numuru.

5. Jūsu Nomas galvenajos noteikumos ir norādīts, kas Galvenajam autovadītājam ir jāņem līdzi uz Saņemšanas vietu. Jums ir jānodrošina, lai viņš paņemtu līdzi uz nomas punktu visu nepieciešamo (piemēram, autovadītāja apliecību, jebkuru nepieciešamo ID un maksājumu karti uz sava vārda ar pietiekamu līdzekļu daudzumu, lai segtu drošības depozītu).

6. Jums ir jāpārliecinās, ka Galvenais autovadītājs ir gan tiesīgs, gan piemērots vadīt automašīnu.

7. Jums ir jāuzrāda nomas punkta darbiniekiem katra autovadītāja pilnīga, derīga vadītāja apliecība, kas ir viņa īpašumā vismaz 1 gadu (vai daudzos gadījumos ilgāk). Ja jebkura autovadītāja apliecībā ir piemēroti soda punkti, informējiet mūs par to, kolīdz par to uzzināt, jo Pakalpojumu nodrošinātājs var neļaut šim vadītājam vadīt automašīnu.

8. Jums ir jānodrošina, lai ikviens autovadītājs ar Anglijā, Skotijā vai Velsā izsniegtu autovadītāja apliecību ne vēlāk kā 21 dienu pirms automašīnas Saņemšanas iegūtu apliecības pārbaudes kodu.

9. Jums ir jānodrošina, lai katram autovadītājam būtu sava Starptautiskā vadītāja apliecība (ja tāda ir nepieciešama) un sava autovadītāja apliecība. Ievērojiet, ka visiem autovadītājiem vienmēr ir jābūt līdzi vadītāja apliecībai (un Starptautiskajai vadītāja apliecībai, ja tāda ir nepieciešama).

10. Jums ir jānodrošina, lai katram bērnam būtu piemērots bērnu sēdeklītis, ja tāds ir nepieciešams.

11. Ja jūsu Nomas laikā rodas jebkāda problēma (negadījums, automašīnas salūšana utt.):

 • jums ir jāsazinās ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
 • jūs nedrīkstat pilnvarot remontdarbus bez Pakalpojumu nodrošinātāja piekrišanas (ja vien Nomas līgums to nepieļauj);
 • jums ir jāsaglabā visi dokumenti (rēķini par remontdarbiem, policijas ziņojums utt.), lai tos uzrādītu mums / Pakalpojumu nodrošinātājam / apdrošināšanas uzņēmumam.

D5. Cena un maksājums

1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited apstrādās jūsu Rezervējuma maksājumu. Papildinformācija par mūsu maksājumu apstrādes procesu ir pieejama augstāk esošajā sadaļā “Maksājums” (A7).

Papildu izmaksas un maksas

2. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs maksu par katru gados jaunu autovadītāju, kurš ir jaunāks par noteikto vecumu (piemēram, 25 gadi). Dažos gadījumos nodrošinātājs var iekasēt maksu par katru cienījamāka vecuma autovadītāju, kurš ir vecāks par noteikto vecumu (piemēram, 65 gadi). Rezervējot mūsu Platformā, jums ir jāievada Galvenā autovadītāja vecums, lai mēs varam parādīt jums informāciju par jebkuru(-ām) ar vecumu saistītu(-ām) maksu(-ām), kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

3. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs vienvirziena brauciena maksu, ja jūs automašīnu nodosiet citā vietā. Ja jūs plānojat to darīt, rezervēšanas laikā jums ir jāievada nodošanas vieta, lai mēs varētu jūs informēt, vai tas ir iespējams, un parādītu informāciju par jebkuru vienvirziena brauciena maksu, kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

4. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs pārrobežu maksu par automašīnas nogādāšanu uz citu valsti/štatu/salu. Ja jūs plānojat to darīt, ir ļoti svarīgi, lai jūs mums un/vai Pakalpojumu nodrošinātājam par to paziņotu pēc iespējas ātrāk (tam ir jānotiek pirms Saņemšanas).

5. Jūsu Nomas cena tiek aprēķināta pa 24 stundu vienībām, tāpēc (piemēram) 25 stundu noma izmaksās tikpat, cik 48 stundu noma.

6. Ja pēc automašīnas Saņemšanas jūs izlemjat, ka vēlaties izmantot automašīnu ilgāku laiku, lūdzu, sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Nodrošinātājs jums pateiks, cik tas izmaksās, un jūs ar to noslēgsiet jaunu līgumu. Ja jūs bez iepriekšējas vienošanās nodosiet automašīnu vēlāk, Nodrošinātājs var iekasēt arī papildu maksu.

Papildiespējas

7. Dažos gadījumos rezervēšanas laikā jums būs jāmaksā par jebkādām papildiespējām (bērnu sēdekļiem, GPS, ziemas riepām utt.) – tādā gadījumā jums tās iedos automašīnas Saņemšanas laikā.

8. Citos gadījumos automašīnas rezervēšanas laikā jūs tikai pieprasīsiet papildiespējas, līdz ar to:

 • jūs par tām maksāsiet automašīnas Saņemšanas laikā; un
 • Pakalpojumu nodrošinātājs negarantē, ka tās jums būs pieejamas.

D6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Mēs pārsniedzam savus juridiskos pienākumus. Kaut arī saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mums nav jāpiedāvā konkrētas atcelšanas tiesības, mēs garantējam, ka ievērosim mūsu naudas atmaksas noteikumus, ja atcelsiet savu Rezervējumu.

2. Tālāk redzamie Atcelšanas un Izmaiņu veikšanas noteikumi attiecas uz visiem rezervējumiem, izņemot:

 • Rezervējumus ar Dollar vai Thrifty automašīnu, kas tika rezervēta pirms 2021. gada 26. janvāra (lūdzu, pārbaudiet savas nomas noteikumus);
 • Rezervējumus ar apzīmējumu “neatmaksājami” (jūs nevarat izmainīt neatmaksājamu Rezervējumu, un atcelšanas gadījumā nesaņemsiet atmaksu par to).

Atcelšana

3. Ja jūs atceļat:

 • VAIRĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms paredzētā nomas sākuma, jūs saņemsiet pilnu naudas atmaksu;
 • MAZĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms nomas sākuma vai kamēr jūs atrodaties nomas punktā, mēs jums atmaksāsim samaksāto summu, atskaitot maksu par 3 nomas dienām – ja automašīna tika nomāta uz 3 dienām vai mazāk, jūs nesaņemsiet atmaksu;
 • PĒC nomas sākuma (vai jūs neierodaties), jūs nesaņemsiet atmaksu.

4. Punkta darbinieks var atteikties nodrošināt jums automašīnu, ja (piemēram):

 • jūs neierodaties laikā;
 • jūs neesat tiesīgs nomāt automašīnu;
 • jums nav nepieciešamo dokumentu;
 • galvenajam autovadītājam nav maksājumu kartes uz viņa vārda, kurā būtu pietiekami līdzekļi automašīnas drošības depozītam.

Lai uzzinātu vairāk par Pakalpojuma nodrošinātāja noteikumiem, lūdzu, skatiet sadaļu "Svarīga informācija", ar ko varēsiet iepazīties rezervēšanas laikā, vai nomas līgumu, kuru parakstīsiet nomas punktā.

Ja darbinieks jums atsakās izsniegt automašīnu, lūdzu, uzreiz zvaniet mums no nomas punkta, lai Rezervējumu atceltu, un mēs atmaksāsim summu, ko samaksājāt, atskaitot 3 dienu nomas maksu. Ja to neizdarīsiet, atcelšanas maksa būs pilnā jūsu nomas maksa (ja vien jūs nevarēsiet pierādīt, ka šī situācija mums ir izmaksājusi ievērojami mazāk).

Izmaiņu veikšana (izmaiņas jūsu Rezervējumā)

5. Jūs varat veikt izmaiņas savā Rezervējumā jebkurā brīdī pirms automašīnas saņemšanas.

6. Vairumā gadījumu ērtākais veids, kā to izdarīt, ir mūsu lietotnē vai vietnē (sadaļā “Pārvaldīt rezervējumu”).

7. Rezervējuma izmaiņu veikšana ir bez administrācijas maksas, taču jebkuras izmaiņas var ietekmēt nomas cenu. Dažreiz vienīgais veids, kā mēs varam veikt izmaiņas Rezervējumā, ir to atcelt un veikt jaunu. Tādā gadījumā mums var nākties nomas uzņēmuma vārdā iekasēt no jums atcelšanas maksu.

8. Ja, veicot izmaiņas jūsu Rezervējumā, var mainīties cena vai var tikt piemērota atcelšanas maksa, mēs jūs par to informēsim iepriekš.

Mūsu veiktās izmaiņas

9. Ja mums/Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāveic izmaiņas jūsu Rezervējumā (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātājs nevar nodrošināt automašīnu), mēs pēc iespējas ātrāk jūs par to informēsim. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, jums būs tiesības atcelt Rezervējumu un pieprasīt pilnu naudas atmaksu (neatkarīgi no laika līdz jūsu Nomas sākumam), taču mēs neuzņemsimies nekādu papildu atbildību par jebkādām tiešām vai netiešām izmaksām, kas jums var rasties (piemēram, par viesnīcas numuru vai taksometru).

D7. Kas vēl jums ir jāzina?

Vispārīgi noteikumi

1. Visos gadījumos autovadītājiem jābūt vismaz minimālajam vecumam, lai viņi varētu nomāt vai vadīt automašīnu. Dažos gadījumos viņu vecums nedrīkst pārsniegt maksimālo vecumu. Ierobežojums(-i) var atšķirties atkarībā no Pakalpojumu nodrošinātāja, atrašanās vietas un automašīnas veida.

2. Automašīnu drīkst vadīt tikai tie atbilstošie autovadītāji, kuru vārdi ir norādīti Nomas līgumā.

3. Jūs nedrīkstat vest automašīnu uz citu valsti/štatu/salu un/vai nodot to citā vietā, par to iepriekš nevienojoties.

Novēlota saņemšana / ātrāka nodošana

4. Ja jūs saņemat automašīnu vēlāk (lūdzu, skatiet iepriekš D4.4. punktu) vai nododat to ātrāk, nekā noteikts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā, Pakalpojumu nodrošinātājs neatmaksās neizmantoto laiku.

Kā mēs darbojamies

5. Ja vēlaties uzzināt vairāk atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu (un citiem jautājumiem), lūdzu, apskatiet sadaļu Kā mēs strādājam, kas arī ir mūsu Noteikumu daļa.

E. Lidojumi;

E1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Lidojumu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi. Tie ir piemērojami tāpat kā A sadaļa (kas attiecas uz visiem Ceļojumu pakalpojumiem).

E2. Līgumsaistības

1. Vairums Lidojumu mūsu Platformā tiek nodrošināti ar Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma starpniecību, rīkojoties kā starpnieks ar aviokompāniju(-ām).

2. Veicot Rezervējumu, līgums tiek slēgts tieši ar aviokompāniju. Mēs neesam jūsu Rezervējuma līgumslēdzēja puse. Veicot Rezervējumu, jūs slēdzat (i) ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu Starpniecības līgumu (biļetei) un (ii) ar aviokompāniju – Pārvadājumu līgums (pašam Lidojumam).

3. Ja jūs rezervējat jebkādas papildiespējas (papildu bagāžu, apdrošināšanu utt.), jūs slēgsiet līgumu tieši ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu vai citu uzņēmumu. Mēs šajā līgumā netiksim iesaistīti.

4. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Trešās puses noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti vai jebkurām jūsu iegādātajām papildiespējām un (ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos) neesam atbildīgi pret jums saistībā ar jūsu Rezervējumu.

E3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Lidojuma rezervēšanas Pakalpojumu nodrošinātājam tiks sniegta informācija par jūsu Rezervējumu (piemēram, ceļotāja(-u) vārds un uzvārds).

3. Atkarībā no Pārvadājumu līguma mēs, iespējams, varam palīdzēt jums mainīt vai atcelt jūsu Rezervējumu, ja to vēlaties. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Palīdzības centru (pieejams visu diennakti).

E4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāaizpilda visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Trešās puses noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

E5. Cena un maksājums

1. Rezervējot Lidojumu, jūsu maksājumu organizēsim mēs, Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums (vai tā norādītā puse) vai trešā puse, piemēram, aviokompānija. Papildu informāciju par to, kā mēs organizējam maksājumus (tostarp informāciju par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

E6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Pārvadājumu līgumā, ko noslēdzat ar aviokompāniju, būs iekļauti atcelšanas noteikumi. Tos varēsiet izlasīt Lidojuma rezervēšana laikā un pēc tam, kad jūsu lidojums būs apstiprināts (lapā “Pārvaldīt rezervējumu”).

2. Par Lidojuma izmainīšanu vai atcelšanu var tik piemērota maksa.

3. Aviokompānija patur tiesības mainīt lidojuma laiku/datumu vai atcelt lidojumus, ievērojot aviokompānijas noteikumus un nosacījumus, Pārvadājumu līgumu vai aviokompānijas noteikumus.

4. Uz dažādām vienas un tās pašas aviokompānijas biļetēm var attiekties atšķirīgi ierobežojumi vai tās var ietvert atšķirīgus pakalpojumus. Lūdzu, izlasiet visu informāciju, kas jums tiek sniegta rezervēšanas laikā.

5. Ja jums ir jebkādi jautājumi par izmaiņām, atcelšanu vai atmaksām, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

E7. Kas vēl jums ir jāzina?

Koda koplietošana

1. Dažām aviokompānijām ir “koda koplietošanas” līgumi ar citām aviokompānijām. Līdz ar to jūs varat iegādāties biļeti no vienas aviokompānijas (jūsu “biļešu pārdevējs/pārvadātājs”), bet lidot ar lidmašīnu, kas pieder citai aviokompānijai (jūsu “faktiskais pārvadātājs”). Vairumā šādu gadījumu jūs reģistrēsieties pie sava faktiskā pārvadātāja, taču, lūdzu, iepriekš apstipriniet lidojumu pie sava biļešu pārdevēja/pārvadātāja.

2. Lidojuma rezervēšanas laikā jūs tiksiet informēts, vai tas ir Lidojums ar “koda koplietošanu”.

Aviokompāniju aizliegtā prakse

3. Lielākā daļa aviokompāniju neļauj klientiem iegādāties biļetes, kas ietver lidojumus, kurus viņi neplāno izmantot, piemēram, biļeti turp un atpakaļ, ja persona neplāno izmantot atpakaļlidojumu. Lai skatītu citus piemērus, meklētājprogrammā ievadiet frāzi “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” (biļetes ar pārsēšanos bez nodoma izmantot pēdējo lidojuma daļu) vai “back-to-back ticketing” (pārklājošie lidojumi).

4. Iegādājoties Lidojumu, jūs apstiprināt, ka šīs metodes neizmantosiet. Ja jūs izmantosiet šīs metodes, pārkāpjot aviokompānijas noteikumus (kas tiek norādīti, veicot Rezervējumu), jūs atmaksāsiet mums visu starpību, kas aprēķināta starp jūsu faktisko ceļojuma cenu un biļetē(-ēs) norādīto pilno ceļojuma cenu, ja aviokompānija to pieprasīs no mums.

Lidojuma segmentu izmantošana

5. Lielākā daļa aviokompāniju pieprasa klientiem izmantot savus lidojumus pēc kārtas. Tāpēc, ja jūs neizmantojat jūsu pirmo Lidojumu, aviokompānija var automātiski atcelt jūsu atlikušo maršrutu.

6. Ja jūsu aviokompānija atļauj jums “izlaist” jebkuru maršruta Lidojumu, lūdzu, noteikti atceliet nevēlamo(-os) Lidojumu(-us) saskaņā ar atcelšanas noteikumiem. Ņemiet vērā, ka jums var nebūt tiesību uz pilnu atmaksu (vai jebkādu atmaksu) par šiem neizmantotajiem Lidojumiem.

Vienvirziena biļetes

7. Ja jūs pērkat divas vienvirziena biļetes, nevis vienu biļeti turp un atpakaļ:

 • jūs veiksiet divus atsevišķus Rezervējumus, un katram būs savi noteikumi;
 • vienā Lidojumā veiktās izmaiņas neietekmēs otru Lidojumu (piemēram, ja jūsu sākotnējais Lidojums ir atcelts, jums netiks garantēta atmaksa par otro Lidojumu).

8. Ja jūs lidojat uz ārzemēm, jums, iespējams, būs jāpierāda Reģistrācijas punkta un/vai Imigrācijas dienesta darbiniekiem, ka jums ir atpakaļlidojums (plašāku informāciju par pasēm, vīzām utt. skatiet sadaļā “Starptautiskie ceļojumi”).

Iekasējumi, nodokļi un maksas

9. Jūsu cenā būs iekļauti visi nodokļi un maksas, ko iekasē aviokompānija vai valdība (izņemot maksu par ieceļošanu/izceļošanu – skatiet tālāk sadaļu “Maksa par ieceļošanu/izceļošanu”). Jūs, iespējams, būsiet atbildīgs par jebkādu nodokļu likmes izmaiņu ar atpakaļejošu spēku kārtošanu.

Apkalpošanas maksa

10. Atkarībā no jūsu izvēlētā lidojuma jums var tikt piemērota apkalpošanas maksa no mums un/vai no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma.

 • Mūsu apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par mūsu Platformas izmantošanu, lai jūs varētu iegādāties biļeti no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma. Šajā maksā ir iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.
 • Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par šīs trešās puses izmantošanu kā aviokompānijas(-u) starpnieku. Šajā maksā var būt iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.

11. Apkalpošanas maksa(-as), ja tāda(-as) būs, tiks iekļauta(-as) jūsu biļetes cenā.

Maksa par bagāžu un citām papildiespējām

12. Jūsu aviokompānija var iekasēt maksu par reģistrēto bagāžu, virsnormas bagāžu, prioritāro iekāpšanu, piešķirto sēdvietu, izklaidi lidmašīnā, ēdieniem un dzērieniem un/vai reģistrēšanos lidostā.

13. Ja tāda tiek piemērota, maksas(-as) tiks pieskaitīta(-as) jūsu biļetes cenai (ja vien nav skaidri norādīts, ka jūsu Lidojumā ir iekļauta(-as) papildiespēja(-as)).

Starptautiskie ceļojumi

14. Jūsu pienākums ir:

 • ņemt līdzi derīgu pasi un/vai vīzu, ja nepieciešams;
 • ievērot visas ieceļošanas prasības;
 • uzzināt, vai valsts, kas nav jūsu galamērķis, šķērsošanai ir nepieciešama vīza;
 • iepriekš sazināties ar attiecīgo vēstniecību, lai noskaidrotu, vai ir notikušas izmaiņas pases, vīzas vai ieceļošanas prasībās;
 • pirms došanās uz valsti vai reģionu vai valsts vai reģiona šķērsošanas pārskatiet visus savas dzīvesvietas / izceļošanas valstī pieejamos brīdinājumus vai ieteikumus.

15. Organizējot ceļojumu uz jebkuru vietu vai no tās, mēs negarantējam, ka nebūs risku, un, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem no tā izrietošiem kaitējumiem vai zaudējumiem.

16. Tā nav izplatīta prakse, taču starptautiskie tiesību akti atļauj lidmašīnas “dezinsekciju”, lai iznīcinātu kukaiņus. Lai to izdarītu, darbinieki var apsmidzināt lidmašīnas kabīni ar aerosolizētu insekticīdu, kamēr pasažieri atrodas lidmašīnā, vai apstrādāt tās iekšējās virsmas ar ilgstošas iedarbības insekticīdu, kamēr viņi neatrodas lidmašīnā. Pirms ceļojuma iesakām uzzināt par dezinsekciju, tostarp, kur tā varētu notikt.

Maksa par ieceļošanu/izceļošanu

17. Jūsu cenā netiks iekļauta maksa, ko valsts vai lidosta iekasē no personām, kas ieceļo valstī vai izceļo no tās un kas tiek iekasēta tieši lidostā. Pirms došanās ceļojumā mēs iesakām noskaidrot, vai jums būs jāmaksā šāda veida maksa.

Apvienotā Karaliste: jūsu finansiālā aizsardzība

18. ATOL īpašnieks: Booking.com B.V.

19. ATOL licences numurs: 11967

20. Apvienotajā Karalistē mēs nodrošinām pilnu finansiālo aizsardzību mūsu ar ATOL aizsargātajiem lidojumiem, izmantojot mūsu Avioceļojumu organizatora licences numuru 11967, ko ir izsniegusi Civilās aviācijas pārvalde, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, tālr. +44 (0) 333 103 6350, e-pasta adrese: claims@caa.co.uk.

21. Iegādājoties no mums ar ATOL aizsargātu lidojumu, jūs saņemsiet ATOL sertifikātu. Tajā ir norādīts, kas tiek finansiāli aizsargāts un kur varat iegūt informāciju par to, kā tas ietekmē jūs un ar ko sazināties problēmas gadījumā.

22. Mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji sniegs jums ATOL sertifikātā uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu). Dažos gadījumos, kad ne mēs, ne pakalpojumu nodrošinātājs to nevar izdarīt maksātnespējas dēļ, alternatīvs ATOL īpašnieks var nodrošināt jūsu iegādātos pakalpojumus vai piemērotu alternatīvu (bez papildu maksas). Jūs piekrītat, ka šādos apstākļos alternatīvais ATOL īpašnieks veiks šos pienākumus, un jūs piekrītat samaksāt visu nesamaksāto summu, kas jums saskaņā ar jūsu līgumu ir jāmaksā šim alternatīvajam ATOL īpašniekam. Tomēr jūs arī piekrītat, ka dažos gadījumos nebūs iespējams iecelt alternatīvu ATOL īpašnieku, līdz ar to jums būs tiesības pieteikt prasību saskaņā ar ATOL shēmu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzējam).

23. Ja mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji nevar sniegt uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu, izmantojot alternatīvu ATOL īpašnieku vai citādi) maksātnespējas dēļ, Avioceļojumu ieguldījumu fonds (Air Travel Trust Fund) Pilnvarotie darbinieki var jums samaksāt (vai piešķirt jums labumu) saskaņā ar ATOL shēmu. Jūs piekrītat, ka apmaiņā pret šādu maksājumu vai labumu jūs pilnībā nododat šiem Pilnvarotajiem darbiniekiem visas prasības, kas jums ir vai var būt saistītas ar pakalpojumu nesniegšanu, tostarp pret mums, ceļojumu aģentu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzēju). Jūs arī piekrītat, ka visas šādas prasības var tikt nodotas citai iestādei, ja šī cita iestāde ir samaksājusi summas, ko jūs esat pieprasījis saskaņā ar ATOL shēmu.

ES: pasažieru tiesības saskaņā ar ES regulu 261/2004

24. Ja jūsu lidojums kavējas vai ir atcelts vai jums tiek liegta iekāpšana, jums saskaņā ar ES regulu 261/2004 var būt tiesības uz kompensāciju/palīdzību, ja:

 • jūs ielidojat Eiropas Savienībā (ES);
 • izlidojat no ES;
 • jūsu Lidojumu nodrošina ES aviokompānija.

ES: aviokompānijas atbildība saskaņā ar ES regulu 889/2002

25. Ja ES notiek negadījums, uz jums var attiekties ES regula 889/2002.

ES: personu ar invaliditāti un personu ar kustību traucējumiem tiesības, ceļojot ar gaisa transportu, saskaņā ar ES regulu 1107/2006

26. ES regula 1107/2006 nodrošina noteiktas tiesības personām ar invaliditāti vai personām ar kustību traucējumiem.

Kā mēs darbojamies

27. Ja vēlaties uzzināt vairāk atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu (un citiem jautājumiem), lūdzu, apskatiet sadaļu Kā mēs strādājam, kas arī ir mūsu Noteikumu daļa.

F. Privātais un Sabiedriskais transports;

F1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Privātā un Sabiedriskā transporta produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi. Tie ir piemērojami tāpat kā A sadaļa (kas attiecas uz visiem Ceļojumu pakalpojumiem).

F2. Līgumsaistības

1. Iepriekš rezervējot Privāto vai Sabiedrisko transportu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Rezervējot Privāto transportu pēc pieprasījuma, jūsu Rezervējums tiek noslēgts ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu. Visos gadījumos uz rezervēšanas procesu būs attiecināmi mūsu Noteikumi.

2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs un Pakalpojumu nodrošinātājs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

3. Sabiedriskais transports un Privātais transports pēc pieprasījuma. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegti Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumi. Ja starp viņa un mūsu Noteikumiem ir neatbilstība, noteicošie būs viņa noteikumi.

4. Privātais transports pēc pieprasījuma. Veicot Rezervējumu, jūs apstiprināt, ka jūs:

 • esat izlasījis un piekrītat Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumiem (ja tie ir piemērojami);
 • piekrītat jebkādu problēmu gadījumā sazināties tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
 • saprotat, ka Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par jūsu Privātā transporta organizēšanu un nodrošināšanu, maršrutu izvēli, cenu noteikšanu un visas attiecīgās informācijas sniegšanu;
 • piekrītat, ka mēs tikai nodrošinām rezervēšanas platformu (ko sauc par API pakalpojumu) un neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas jums rodas sakarā ar autovadītāja / Pakalpojumu nodrošinātāja veiktajām vai neveiktajām darbībām, izņemot sadaļā “Atbildības ierobežojumi” (A18) noteiktos gadījumus.

Ne visiem Pakalpojumu nodrošinātājiem ir savi noteikumi, taču jūs varat iepazīties ar visiem mums sniegtajiem noteikumiem.

F3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Rezervējuma veikšanas mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam jūsu datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un iekāpšanas vietu).

3. Visi Privātie transporti. Mēs sniegsim jums Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju.

4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Mēs informēsim Pakalpojumu nodrošinātāju par to, kāda izmēra transportlīdzekli jūs pieprasījāt.

5. Sabiedriskais transports. Mēs sniegsim jums (vai pateiksim, kā saņemt) jūsu biļeti(-es).

F4. Kas jādara jums

1. Jums ir rūpīgi jāpārbauda sava Rezervējuma dati un jāsniedz visa informācija, kas mums ir nepieciešama, lai organizētu jūsu Rezervējumu (jūsu prasības, kontaktinformācija utt.).

2. Jums ir jānodrošina, lai visi jūsu grupas dalībnieki ievērotu mūsu noteikumus un (attiecīgajā gadījumā) Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, kurus jūs izlasījāt un kuriem piekritāt rezervēšanas laikā. Jūs apzināties, ka, tos pārkāpjot:

 • jums var nākties maksāt papildu maksas;
 • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
 • jūsu autovadītājs var atteikties jūs transportēt.

3. Ņemiet vērā, ka paredzamajos brauciena laikos nav ņemti vērā satiksmes apstākļi.

4. Visi Privātie transporti. Jums ir jānodrošina, lai visi pasažieri savlaicīgi ierastos iekāpšanas vietā.

5. Visi Privātie transporti. Iekāpšanas laikā un ap to jums ir jābūt ieslēgtam telefonam (kura numuru jūs ievadījāt, veicot Rezervējumu), lai jūs varētu saņemt zvanus/īsziņas, ja autovadītājam ar jums ir jāsazinās. Mēs nevaram garantēt, ka viņš varēs ar jums sazināties, izmantojot ziņapmaiņas lietotnes, piemēram, WhatsApp vai Viber.

6. Iepriekš rezervēts privātais transports. Ja iekāpšana transportā notiek lidostā, jums ir jāsniedz mums sava lidojuma dati vismaz 24 stundas pirms jūsu Iekāpšanas laika, lai jūsu Pakalpojumu nodrošinātājs varētu pielāgot Iekāpšanas laiku, ja jūsu lidojums kavējas. Ja pēc lidojuma kavēšanās vai atcelšanas viņš nevar nodrošināt Privāto transportu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

7. Sabiedriskais transports. Jums ir jānodrošina, ka visi pasažieri ierodas laikā, atstājot pietiekami daudz laika, lai vajadzības gadījumā saņemtu biļetes.

8. Lai veiktu Rezervējumu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, un ikvienu pasažieri vecumā līdz 18 gadiem pavada pieaugušais, kurš par viņu ir atbildīgs.

9. Jums ir jānodrošina, lai neviens pasažieris neuzvestos neatbilstošā veidā, piemēram, apvainojoši vai ar savām darbībām apdraudot kāda veselību.

10. Jums ir jānodrošina, ka esat izvēlējies piemērotu Sabiedrisko / Privāto transportu (grupas lieluma, bagāžas daudzuma, piekļūstamības prasību u.c. ziņā).

F5. Cena un maksājums

1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited apstrādās jūsu Rezervējuma maksājumu. Papildinformācija par mūsu maksājumu apstrādes procesu ir pieejama augstāk esošajā sadaļā “Maksājums” (A7).

2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Cenā ir iekļautas visas nodevas, sastrēgumu maksas, nodokļi un papildmaksas augsta pieprasījuma perioda laikā. Maksājums tiek iekasēts rezervēšanas laikā.

3. Privātais transports pēc pieprasījuma. Cena tiks apstiprināta (un maksājums tiks veikts), kad jūs izkāpsiet no automašīnas. Cena var atšķirties no cenas, kas tika aprēķināta rezervēšanas laikā. Jūs esat atbildīgs par visām nodevām, sastrēgumu maksām, nodokļiem, papildmaksām augsta pieprasījuma perioda laikā un dzeramnaudām.

4. Sabiedriskais transports. Maksājums tiek iekasēts, kad ir apstiprināts jūsu Rezervējums. Pirms izbraukšanas Pakalpojumu nodrošinātājs var apskatīt jūsu biļeti(-es)/e-biļeti(-es). Lūdzu, turiet to/tās vienmēr pie sevis, pretējā gadījumā jums var nākties maksāt vēlreiz.

5. Pakalpojumu nodrošinātājam/autovadītājam nav obligāti jāpiekrīt nekādām izmaiņām Braucienā, ko jūs pieprasāt personīgi. Ja viņi piekrīt, no jums var tikt iekasēta papildu maksa.

F6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

Atcelšana

1. Vairumā gadījumu...

 • Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs varat atcelt Rezervējumu bez maksas līdz 24 stundām pirms Iekāpšanas laika (dažos gadījumos 2 stundas – lūdzu, skatiet apstiprinājumu). Neatceļot Rezervējumu savlaicīgi, jums nebūs tiesības saņemt atmaksu.
 • Privātais transports pēc pieprasījuma. Jūs varat atcelt jebkurā brīdī pirms jūsu Iekāpšanas laika, taču Pakalpojumu nodrošinātājs var iekasēt atcelšanas maksu.
 • Sabiedriskais transports. Līdzko jūsu Rezervējums būs apstiprināts, jums, iespējams, nebūs tiesību saņemt atmaksu.

2. Ja jūsu Pakalpojumu nodrošinātājam ir citi atcelšanas noteikumi (kas būs pieejami rezervēšanas laikā), tiks piemēroti viņa noteikumi.

3. Mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varam atcelt Rezervējumu, brīdinot par to īsu brīdi iepriekš vai pilnīgi bez brīdinājuma, taču tas notiks tikai ļoti specifiskās situācijās. Piemēram, ja:

 • Pakalpojumu nodrošinātājs kļūst maksātnespējīgs vai patiešām nevar izpildīt jūsu Rezervējumu – tādā gadījumā mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu alternatīvu transportu (un mēs jums veiksim atmaksu pilnā apmērā, ja nevarēsim to izdarīt);
 • jūs pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus – tādā gadījumā jums var nebūt tiesības uz naudas atmaksu.

Grozījumi (izmaiņas) pirms jūsu Brauciena sākuma

4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā būs norādīts, cik ilgā laikā jūs varat pieprasīt (pirms Iekāpšanas laika) veikt jebkādas izmaiņas Rezervējumā (piemēram, mainīt atrašanās vietu vai laiku).

5. Privātais transports pēc pieprasījuma. Lai mainītu savu Rezervējumu, jums var nākties to atcelt (var tikt iekļauta atcelšanas maksa) un veikt jaunu Rezervējumu.

6. Sabiedriskais transports. Jūs nevarat mainīt savu Rezervējumu, tiklīdz tas ir apstiprināts.

7. Ja mums / Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāmaina jūsu Rezervējums (piemēram, ja notiek streiks, kas ietekmē jūsu braucienu), mēs jums par to paziņosim, cik drīz vien varēsim. Ja jūs izlemjat atcelt Rezervējumu:

 • Jebkurš transports. Ja vien jūs neatcelsiet Rezervējumu kāda no nākamajā punktā norādītajiem iemesliem dēļ, jums būs tiesības uz pilnu atmaksu (neatkarīgi no tā, cik drīz ir jūsu brauciens).
 • Jebkurš Privātais transports. Ja tiek vienīgi nomainīts autovadītājs, Pakalpojumu nodrošinātājs vai (līdzīgs) transportlīdzeklis, jums nebūs tiesību uz atmaksu (ja vien jūs neatceļat Rezervējumu savlaicīgi).

Jebkurā gadījumā ne mēs, ne Pakalpojumu nodrošinātājs nebūsim atbildīgi par jebkādām izmaksām, kas jums varētu rasties (piemēram, par alternatīvu transportu vai viesnīcas numuriem).

Atmaksas

8. Ja vēlaties pieteikties atmaksai, jums par to jāpaziņo rakstiski ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc jūsu Iekāpšanas laika.

9. Var paiet līdz 5 darbdienām, līdz jebkāda atmaksa tiks pārskaitīta uz jūsu kontu.

10. Visi Privātie transporti. Ja jūsu autovadītājs noteiktajā laikā neatrodas iekāpšanas vietā, jūs varat pieteikties atmaksai, un mēs šo situāciju izmeklēsim.

11. Visi Privātie transporti. Jums nebūs tiesību uz atmaksu, ja jūsu Brauciens nenotiek pēc plāna, jo:

 • autovadītājs / Pakalpojumu nodrošinātājs nevar ar jums sazināties;
 • viens vai vairāki pasažieri noteiktajā laikā nav ieradušies uz iekāpšanas vietu un jūs neesat pieprasījis jaunu Iekāpšanas laiku;
 • jūs pieprasāt veikt nepamatotas izmaiņas Iekāpšanas laikā vai Braucienā;
 • jūs neinformējat mūs / Pakalpojumu nodrošinātāju / autovadītāju par vēlamajām izmaiņām;
 • rezervējot Privāto transportu, jūs norādījāt nepareizus datus (iekāpšanas vietu, kontaktinformāciju, cilvēku skaitu, bagāžas daudzumu utt.).

F7. Kas vēl jums ir jāzina?

Iepriekš rezervēts privātais transports

1. Lūdzu, pārbaudiet savu apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, lai uzzinātu, cik ilgi autovadītājs gaidīs jūs iekāpšanas vietā.

Privātais transports pēc pieprasījuma

2. Autovadītājs, iespējams, negaidīs ilgāk par Iekāpšanas laiku – ja viņš gaidīs, no jums var tikt iekasēta maksa par gaidīšanas laiku. Ja jūs noteiktajā laikā neatrodaties iekāpšanas vietā, jums var tikt piemērota atcelšanas maksa.

Remonta vai tīrīšanas maksas

3. Ja kaut kas ir jāremontē vai jātīra, jo kāds no jūsu grupas ir izdarījis kaut ko neatbilstošu vai pārkāpis šos Noteikumus, jūs būsiet atbildīgs par remonta/tīrīšanas izmaksām.

Kā mēs strādājam

4. Ja vēlaties uzzināt vairāk atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos, kā mēs gūstam peļņu (un citiem jautājumiem), lūdzu, apskatiet sadaļu Kā mēs strādājam, kas arī ir mūsu Noteikumu daļa.

Uzņēmuma Booking.com vārdnīca

“Profils” ir profils (pie uzņēmuma Booking.com vai uzņēmumu grupas), ar kura starpniecību jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus mūsu Platformā.

“Naktsmītne” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts izmitināšanas pakalpojums (visā B sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir izmitināšanas pakalpojuma nodrošinātājs).

“Apskates vieta” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts Apskates vietas pakalpojums (visā C sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir Apskates vietu pakalpojuma nodrošinātājs).

“Apskates vietas pakalpojums(-i)” ietver, tostarp, bet ne tikai, ekskursijas, muzejus, apskates vietas, pasākumus un pieredzes.

“Rezervējums” ir Ceļojumu pakalpojuma rezervējums mūsu Platformā neatkarīgi no tā, vai jūs par to maksāsiet tagad vai vēlāk.

“Booking.com”, “mēs”, vai “mūsu” norāda uz Booking.com B.V. (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Booking.com Transport Limited (attiecībā uz visiem sauszemes transporta pakalpojumiem). Uzņēmuma kontaktinformācija

“Rezervējuma apstiprinājums” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir mūsu nosūtītais apstiprinājuma e-pasta ziņojums un kupons, kurā ir norādīta informācija par jūsu Rezervējumu.

"Booking tīkla sponsorētās reklāmas" ir mūsu programma, kas ļauj naktsmītņu pakalpojumu nodrošinātājiem ar trešās puses (Koddi) starpniecību piedāvāt cenu par to, ka viņu produkts tiek parādīts otrajā vietā, ja meklēšanas rezultāti tiek sakārtoti pēc kritērija “Mūsu iecienītās izvēles”.

“Skaidras naudas bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat “izņemt”, izmantojot pie mums reģistrēto Maksāšanas veidu, vai izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

“Pārvadājumu līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kurš organizē jūsu Lidojumu.

“Bonuss” ir labums naudas vērtībā. Ir pieejams “Skaidras naudas bonuss” un “Ceļojumu bonuss”.

“Naudas atmaksa maksājumu kartē” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat pārskaitīt uz maksājumu karti, kas pie mums ir reģistrēta, bet to nevar izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

“Savienojamības partneris” ir uzņēmums, kas ļauj naktsmītnēm un platformai Booking.com pārsūtīt naktsmītnes informāciju un informāciju par klientu rezervējumiem.

“Valūtas maiņas kurss” ir kurss, kuru mēs izmantojam valūtas pārvēršanai; šobrīd tiek izmantots WM/Refinitiv dienas beigu kurss, taču tas var mainīties.

“Piemērots rezervējums” ir Rezervējums, kas atbilst kritērijiem, lai kvalificētos Ieguvuma saņemšanai.

“Lidojums” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts lidojums (visā E sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir aviokompānija).

“Uzņēmumu grupa” ir uzņēmuma Booking.com saistītais uzņēmums – tieša Booking.com akciju daļa vai daļa no Booking Holdings Inc. grupas.

“Konkrētu ieguvumu kritēriji” ir noteikumi, kas ir attiecināmi uz noteiktiem Ieguvumiem – papildus iepriekš izklāstītajiem vispārējiem noteikumiem sadaļā “Ieguvumi, Bonusi un Maciņš” (A13).

“Starpniecības līgums” (sadaļā “Lidojumi”) ir līgums starp jums un Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu, kas noformē jūsu Lidojuma biļeti (un dažos gadījumos jebkādas papildiespējas) ar aviokompāniju vai citu uzņēmumu.

“Galvenais autovadītājs” ir autovadītājs, kura informācija tika ievadīta rezervējuma veikšanas laikā.

“Privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt, kad ierodaties iekāpšanas vietā (vai pirms tam).

“Maksājiet savā valūtā” ir maksājuma iespēja, kuru mēs dažreiz piedāvājam, kad Pakalpojumu nodrošinātājs neizmanto jūsu valūtu. Šī iespēja ļauj jums maksāt jūsu valūtā.

“Maksāšanas veids” ir metode, kas tie izmantota, lai apmaksātu Rezervējumu; šis veids var būt kredītkarte/debetkarte vai kāds cits maksāšanas veids.

“Saņemšana” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir process jūsu Nomas sākumā, kad jūs norādāt nepieciešamo ID un citus dokumentus, samaksājat visas maksas, tostarp par papildiespējām, noslēdzat Nomas līgumu un saņemat savu automašīnu.

“Saņemšanas laiks” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir (vietējais) datums un laiks, kad jums ir jāsaņem automašīna, kā norādīts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā.

“Iekāpšanas laiks” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir (vietējais) laiks, kad Iepriekš rezervētajam privātajam transportam ir jāsasniedz iekāpšanas vieta vai kad Privātais transports pēc pieprasījuma faktiski sasniedz iekāpšanas vietu.

“Platforma” ir vietne/lietotne, kurā jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus; tā var piederēt uzņēmumam Booking.com vai trešās puses saistītajam uzņēmumam vai kāds no tiem var Platformu pārvaldīt.

“Iepriekš rezervētais privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt vismaz 2 stundas pirms jūsu ierašanās iekāpšanas vietā.

“Brauciens ar Privāto transportu” ir brauciens ar privāto transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

“Sabiedriskais transports” ir vilcieni, autobusi, tramvaji un cita veida sabiedriskais transports.

“Brauciens ar Sabiedrisko transportu” ir brauciens ar sabiedrisko transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

“Noma” (vai “Automašīnu noma”) ir Pakalpojumu nodrošinātāja piegādāta automašīna (visā D sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir nomas uzņēmums, kas nodrošina automašīnu).

“Nomas līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kuru jūs parakstāt Saņemšanas vietā. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegts galveno noteikumu kopsavilkums.

“Ieguvumi” ir jums apsolītais labums. Vairumā gadījumu Ieguvumi būs Ceļojumu bonuss, Skaidras naudas bonuss, Naudas atmaksa maksājumu kartē vai kupons kāda veida precei.

“Pakalpojumu nodrošinātājs” ir ar ceļošanu saistīta produkta vai pakalpojuma nodrošinātājs Platformā, tostarp, bet ne tikai: viesnīcas vai citas naktsmītnes (naktsmītnes Rezervējumam), muzeja vai parka (apskates vietas Rezervējumam) vai automašīnu nomas uzņēmuma vai aviokompānijas (transporta Rezervējumam) īpašnieks.

“Pakalpojumi” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir Brauciena ar sabiedrisko transportu vai Brauciena ar privāto transportu nodrošināšana.

“Noteikumi” ir šie pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

“Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums” ir uzņēmums, kas rīkojas kā (a) starpnieks starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Ceļojumu pakalpojuma tālākpārdevējs.

“Trešās puses noteikumi” (sadaļā “Lidojumi”) ir gan Starpniecības līgums, kas noslēgts ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu (biļetei), gan Pārvadājumu līgums, kas noslēgts ar aviokompāniju (pašam Lidojumam).

“Ceļojumu bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai, bet nevarat “izņemt”.

“Ceļojumu pakalpojums” ir viens no mūsu Platformā pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīts ar ceļošanu.

“Avansa maksājums” ir maksājums, kuru jūs veicat produkta vai pakalpojuma rezervēšanas laikā (nevis tad, kad to faktiski izmantojat).

“Maciņš” ir sadaļa jūsu Profilā, kurā tiek rādīti jūsu Ieguvumi, Bonusi un citi pamudinājumi.

DATUMS: 2023. gada 31. oktobris

Attiecībā uz rezervējumiem, kas ir veikti šādā periodā: 2022. gada 14. februāris līdz 2023. gada 30. oktobris (ieskaitot).

 • Satura rādītājs

  A. Visi Ceļojumu pakalpojumi

  A1. Definīcijas

  1. Dažiem no šajā dokumentā iekļautajiem vārdiem ir ļoti specifiska nozīme, tāpēc, lūdzu, iepazīstieties ar uzņēmuma Booking.com vārdnīcu šo Noteikumu beigās.

  A2. Par šiem noteikumiem

  1. Pabeidzot savu Rezervējumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un visiem citiem noteikumiem, kas jums tiek sniegti rezervēšanas laikā.

  2. Ja kaut kas šajos Noteikumos ir (vai kļūst) spēkā neesošs vai nepiemērojams:

  • tas joprojām tiks piemērots, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos;
  • jums joprojām būs saistošs viss pārējais Noteikumos minētais.

  3. Šie Noteikumi ir izklāstīti šādi:

  • A sadaļa: vispārējie noteikumi visiem Ceļojumu pakalpojumu veidiem;
  • B līdz F sadaļa: konkrēti noteikumi tikai vienam Ceļojumu pakalpojuma veidam:
   • B sadaļa: Naktsmītnes;
   • C sadaļa: Apskates vietas;
   • D sadaļa: Automašīnu noma;
   • E sadaļa: Lidojumi;
   • F sadaļa: Privātais un Sabiedriskais transports;
  • ja pastāv jebkāda neatbilstība starp vispārējiem un konkrētiem noteikumiem, tiks piemēroti konkrētie noteikumi.

  4. Šo Noteikumu oriģinālā versija ir izveidota angļu valodā. Ja rodas domstarpības par Noteikumiem vai jebkāda neatbilstība starp Noteikumiem angļu valodā un citā valodā, tiks piemēroti Noteikumi angļu valodā. (Jūs varat mainīt valodu šīs lapas augšpusē.)

  A3. Par uzņēmumu Booking.com

  1. Kad jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, uzņēmums Booking.com B.V. nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

  2. Rezervējot nomas automašīnu vai privāto vai sabiedrisko transportu, uzņēmums Booking.com Transport Limited nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

  3. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas sniedz vietējos atbalsta pakalpojumus (piemēram, Klientu atbalstu vai profila pārvaldību). Viņi(-iem):

  • nekontrolē vai nepārvalda mūsu Platformu;
  • nav pašiem savas Platformas;
  • nav nekādu juridisku vai līgumattiecību ar jums;
  • nenodrošina Ceļojumu pakalpojumus;
  • nepārstāv mūs, neslēdz līgumus vai nepieņem juridiskos dokumentus mūsu vārdā;
  • nedarbojas kā mūsu “procesu vai pakalpojumu aģenti”.

  A4. Mūsu Platforma

  1. Mēs rūpējamies par mūsu Platformas nodrošināšanu, taču mēs nevaram garantēt, ka viss tajā ir precīzs (mēs saņemam informāciju no Pakalpojumu nodrošinātājiem). Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādām kļūdām, pārtraukumiem vai trūkstošām informācijas daļām, lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai atrisinātu šādu problēmu pēc iespējas ātrāk.

  2. Mūsu Platforma nav paredzēta, lai ieteiktu vai veicinātu Pakalpojumu nodrošinātāju vai tā produktus, pakalpojumus, iespējas, transportlīdzekļus utt.

  3. Mēs neesam līgumslēdzēja puse starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāja noslēgtajiem noteikumiem. Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs tikai par Ceļojumu pakalpojumu.

  4. Lai veiktu Rezervējumu, jums var būt nepieciešams izveidot Profilu. Lūdzu, pārliecinieties, vai visa jūsu informācija (tostarp maksājuma dati un kontaktinformācija) ir pareiza un aktuāla, jo pretējā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt savam(-iem) Ceļojumu pakalpojumam(-iem). Jūs esat atbildīgs par visām darbībām jūsu Profilā, tāpēc, lūdzu, neļaujiet kādam citam to izmantot un neizpaudiet savu lietotājvārdu un paroli.

  5. Mēs parādīsim jums pieejamos piedāvājumus valodā, kas jums (mūsuprāt) ir piemērota. Jūs jebkurā laikā varat mainīt valodu.

  6. Ja vien nav norādīts citādi, lai izmantotu Platformu, jums ir jābūt vismaz 16 gadus vecam.

  A5. Mūsu vērtības

  1. Jūs:

  • ievērosiet Mūsu vērtības;
  • ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus;
  • piedalīsieties jebkurās krāpniecības/nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudēs, kas mums ir jāveic;
  • neizmantosiet Platformu, lai radītu neērtības vai veiktu viltus Rezervējumus;
  • izmantosiet Ceļojumu pakalpojumu un/vai Platformu to paredzētajam mērķim;
  • neradīsiet nekādas neērtības vai kaitējumu un neizturēsieties pret Pakalpojumu nodrošinātāja personālu (vai jebkuru citu personu) neatbilstošā veidā.

  A6. Cenas

  1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat apmaksāt Ceļojumu pakalpojumu, tostarp visas citas maksas un nodokļus, kas var tikt piemēroti.

  2. Dažas no norādītajām cenām var būt noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Jūsu maksājamā cena tiks aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo, “nenoapaļoto” cenu (lai gan faktiskā atšķirība tik un tā būs niecīga).

  3. Acīmredzamas kļūdas un iespieduma kļūdas nav saistošas. Piemēram, ja jūs rezervējat premium klases automašīnu vai nakti luksusa klases “suite” numurā, kas kļūdas dēļ tika piedāvāts par 1 €, mēs vienkārši varam atcelt šo Rezervējumu un atmaksāt jums visu samaksāto summu.

  4. Pārsvītrota cena norāda līdzīga Rezervējuma cenu bez cenas samazinājuma (“līdzīgs” nozīmē Rezervējumu tajos pašos datumos, ar tiem pašiem noteikumiem, tādu pašu izmitināšanas/transportlīdzekļa/ceļojuma klases kvalitāti utt.)

  A7. Maksājums

  1. Attiecībā uz dažiem produktiem/pakalpojumiem Pakalpojumu nodrošinātājs prasīs Avansa maksājumu un/vai maksājumu, kas ir jāveic jūsu Ceļojumu pakalpojuma laikā.

  • Ja mēs organizējam jūsu maksājumu, mēs (vai dažos gadījumos mūsu saistītais uzņēmums valstī, no kuras tiek saņemts maksājums) būsim atbildīgi par jūsu maksājuma pārvaldību un jūsu darījuma ar mūsu Pakalpojumu nodrošinātāju izpildes nodrošināšanu. Šajā gadījumā jūsu maksājums ir galīgais norēķins par maksājamo cenu.
  • Ja Pakalpojumu nodrošinātājs no jums iekasē maksu, tas parasti tiek veikts personīgi jūsu Ceļojumu pakalpojuma sākumā, taču var būt arī (piemēram), ka maksa tiek iekasēta no jūsu maksājumu kartes rezervēšanas laikā vai jūs maksājat, kad izrakstāties no Naktsmītnes. Tas ir atkarīgs no Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumiem, kā jums norādīts rezervēšanas laikā.

  2. Ja Pakalpojumu nodrošinātājs pieprasa Avansa maksājumu, tas var tikt iekasēts vai priekšautorizēts Rezervējuma veikšanas laikā, turklāt tas var būt neatmaksājams. Tāpēc pirms rezervēšanas, lūdzu, pārbaudiet Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumus (pieejami rezervēšanas laikā), kurus mēs neietekmējam un par kuriem mēs neesam atbildīgi.

  3. Ja jūs zināt, ka ir notikusi jebkāda krāpniecība vai neatļauta jūsu Maksāšanas veida izmantošana vai ir aizdomas par šādām darbībām, lūdzu, sazinieties ar savu maksājumu pakalpojumu nodrošinātāju, kurš var segt visas no tā izrietošās maksas, iespējams, atskaitot pārsniegumu.

  4. Ja Platformā izvēlētā valūta nesakrīt ar Pakalpojumu nodrošinātāja valūtu, mēs varam:

  • rādīt cenas jūsu valūtā;
  • piedāvāt jums iespēju maksāt savā valūtā.

  Mūsu Valūtas maiņas kurss būs redzams rezervējuma pabeigšanas laikā jūsu Profila sadaļā “Rezervējuma informācija” vai (ja jums nav Profila) e-pasta ziņojumā, ko mēs jums nosūtīsim. Ja mēs iekasēsim no jums maksu par šādiem pakalpojumiem, maksa tiks izteikta procentos atbilstoši Eiropas Centrālās bankas likmēm. Jūsu kartes izsniedzējs var iekasēt no jums maksu par ārvalstu darījumiem.

  5. Pēc jūsu piekrišanas saņemšanas mēs saglabāsim jūsu Maksāšanas veida informāciju turpmākiem darījumiem.

  A8. Noteikumi

  1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat piemērojamajiem noteikumiem, kas tiek norādīti rezervēšanas procesā. Katra Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumi un visi citi noteikumi (par vecuma prasībām, drošības depozītu / depozītu zaudējumu segšanai, papildu piemaksām grupu Rezervējumiem, papildu gultām, brokastīm, mājdzīvniekiem, atļautajām kartēm utt.) ir pieejama mūsu Platformā: Pakalpojumu nodrošinātāja informācijas lapās, rezervēšanas laikā, sīkajā drukā uzrakstītajā informācijā un/vai apstiprinājuma e-pasta ziņojumā vai biļetē (ja piemērojams).

  2. Ja jūs atceļat Rezervējumu vai neierodaties, jebkura atcelšanas / viesa neierašanās maksa un atmaksa būs atkarīga no Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas / viesa neierašanās noteikumiem.

  3. Dažus Rezervējumus nevar atcelt bez maksas, savukārt citus var atcelt bez maksas tikai pirms konkrēta termiņa beigām.

  4. Ja jūs rezervējat Ceļojumu pakalpojumu ar priekšapmaksu (attiecīgajā gadījumā ieskaitot visas cenas sastāvdaļas un/vai depozītu zaudējumu segšanai), Pakalpojumu nodrošinātājs var bez brīdinājuma atcelt Rezervējumu, ja tas norādītajā datumā nevar iekasēt atlikumu. Šādā gadījumā jebkurš neatmaksājams maksājums, kuru jūs esat veicis, tiks atmaksāts tikai pēc viņa ieskatiem. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka maksājums tiek samaksāts laikus (ka jūsu bankas, debetkartes vai maksājumu kartes dati ir pareizi un ka jūsu kontā ir pietiekami daudz naudas).

  5. Ja jums šķiet, ka nevarēsiet ierasties laikus, lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju un pasakiet viņam par savu ierašanās laiku, lai viņš neatceltu Rezervējumu. Ja jūs nokavējat, mēs neatbildam par sekām (piemēram, par jūsu Rezervējuma atcelšanu vai jebkādām maksām, ko Pakalpojumu nodrošinātājs var no jums iekasēt).

  6. Jūs kā persona, kas veic Rezervējumu, atbildat par katra grupas dalībnieka darbībām un uzvedību (saistībā ar Ceļojumu pakalpojumu). Jūsu pienākums ir arī saņemt viņu atļauju par datu izmantošanu, pirms jūs sniedzat mums viņu personas datus.

  A9. Privātums un sīkdatnes

  1. Ja jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, lūdzu, papildu informāciju par privātumu, sīkdatnēm un to, kā mēs varam sazināties ar jums un apstrādāt personas datus, skatiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarācijā.

  2. Ja jūs rezervējat sauszemes transportu, lūdzu, informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, skatiet atbilstoši uzņēmuma Rentalcars.com Privātuma deklarācijā, Cars.booking.com Privātuma deklarācijā vai Taxi.booking.com Privātuma deklarācijā.

  A10. Piekļūstamības prasības

  1. Ja jums ir jebkādi jautājumi attiecībā uz piekļūstamību:

  • par mūsu Platformu un/vai pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu;
  • par jūsu Ceļojumu pakalpojumu (piekļuve ratiņkrēslam, ieejamā vanna utt.), lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju vai lidostu, dzelzceļa staciju utt.

  A11. Apdrošināšana

  1. Ja esat iegādājies mūsu Platformā apdrošināšanu, noteikumus un papildu informāciju skatiet polises dokumentā(-os). Šie Noteikumi nav attiecināmi uz apdrošināšanu.

  A12. Genius

  1. Genius cena ir cena ar atlaidi, ko programmā iesaistītie Pakalpojumu nodrošinātāji piedāvā noteiktiem produktiem/pakalpojumiem.

  2. Genius cenas tiek piemērotas uzņēmuma Booking.com programmas Genius dalībniekiem. Dalības maksa netiek piemērota, turklāt ir viegli kļūt par dalībnieku – vienkārši izveidojiet Profilu. Dalība un cenas nav nododamas citiem. Dalība ir saistīta ar konkrētu Profilu. Dalība var būt saistīta arī ar konkrētām kampaņām vai pamudinājumiem.

  3. Pamatojoties uz to, cik daudz Naktsmītņu Rezervējumus jūs esat veicis noteiktā laika posmā, ir pieejami dažādi “Genius līmeņi”. Katrs līmenis piedāvā dažādus ceļojuma ieguvumus.

  4. Mēs varam mainīt jebkuru programmas Genius funkciju, tostarp dalības līmeņus un programmas struktūru.

  5. Papildu informācijai atveriet vietni https://www.booking.com/genius.html.

  A13. Ieguvumi, Bonuss un Maciņš

  1. Mēs varam jums izsniegt Ieguvumus – pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar (a) noteikumiem, kas ir minēti A13. punktā, un (b) jebkuriem piemērojamajiem Konkrētu ieguvumu kritērijiem. Ja, (i) aprēķinot jūsu Ieguvumus vai (ii) konvertējot ar jūsu Ieguvumiem saistītās valūtas, mēs pieļaujam pārrakstīšanās kļūdu, mēs vienmēr varam mainīt vai labot jebkuru parādīto atlikumu.

  2. Kā saņemt Ieguvumus. Jūs varat saņemt Ieguvumu, piemēram, veicot rezervējumu viesnīcā, kas piedalās programmā, vai veicot noteiktu skaitu Rezervējumu noteiktā laika periodā. Kad Ieguvums ir pieejams, mēs paskaidrosim, kādi ir konkrētie nosacījumi un kā to izmantot.

  3. Kur var atrast savus Ieguvumus. Kad esat saņēmis vienu vai vairākus Ieguvumus, jūsu Booking.com Profila izvēlnē būs pieejama saite “Ieguvumi un Maciņš”. Zem sadaļas “Ieguvumi” būs redzami jūsu nopelnītie Ieguvumi, kas vēl ir jādara (ja nepieciešams), lai iegūtu Ieguvumus(-us), un visi citi noteikumi un nosacījumi.

  4. Ieguvumu veidi. Ieguvumi sniedz jums (a) Bonusu jūsu Maciņā vai (b) kaut ko citu (piemēram, Naudas atmaksu maksājumu kartē vai kuponu). Mēs paskaidrosim par katru Ieguvumu atbilstošajā brīdī.

  5. Kā saņemt Bonusu. Parasti Bonuss tiek piešķirts pēc Ieguvuma saņemšanas. Taču mēs varam piešķirt Bonusu citu iemeslu dēļ, piemēram, ja jūsu Ceļojumu pakalpojums neatbilda mūsu ierastajiem augstajiem standartiem.

  6. Kur var atrast savu Bonusu. Kad esat saņēmis dažus Bonusus, jūsu Booking.com Profila izvēlnē būs pieejama saite “Ieguvumi un Maciņš”. Zem sadaļas “Maciņš” būs norādīts kopējais Bonusa atlikums (sadalīts Ceļojumu bonusā un Skaidras naudas bonusā, ja jums ir abi veidi). Šajā sadaļā var apskatīt, kad Bonusi ir saņemti vai iztērēti un kad beigsies to derīguma termiņš. Ja jums ir Skaidras naudas bonuss, būs pieejama saite, lai tos izņemtu.

  7. Bonusa veidi. Ceļojumu bonusu var iztērēt tikai noteiktiem Ceļojumu pakalpojumiem. Mēs jums parādīsim, par kuriem Ceļojumu pakalpojumiem jūs varēsiet maksāt ar Ceļojumu bonusu (par kurām konkrētām naktsmītnēm, apskates vietām, automašīnu nomām utt.). Skaidras naudas bonusu var izņemt, izmantojot jūsu Maksāšanas veidu (noklikšķiniet uz “Pārskaitīt skaidras naudas bonusu”), vai iztērēt jebkuram Ceļojumu pakalpojumam, par kuru jūs varat samaksāt ar Ceļojumu bonusu.

  Ieguvumi

  8. Lai saņemtu jebkāda veida Ieguvumus, jums, kvalificējoties Bonusam un izmantojot to, ir:

  • jābūt izveidotam Profilam mūsu Platformā;
  • jābūt vismaz 18 gadus vecam;
  • jāatbilst Konkrētu ieguvumu kritērijiem;
  • jāievēro “Ieguvumi un Maciņš” Noteikumi; un
  • jābūt derīgai maksājumu kartei, lai kvalificētos Naudas atmaksas maksājumu kartē Ieguvumiem.

  9. Kad Ieguvums būs pieejams, Konkrētu ieguvumu kritērijos būs izskaidrots, kā (un vai) var tam kvalificēties. Var būt:

  • ar laiku saistīti ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi ar derīguma termiņu);
  • platformas ierobežojumi (piemēram, akcijas kodi, kurus var izmantot tikai mūsu lietotnē);
  • naktsmītnes ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi, kurus var izmantot tikai pie noteiktiem Pakalpojumu nodrošinātājiem);
  • minimālais apmērs (piemēram, Ieguvums, kuru jūs nopelnīsiet tikai tad, ja jūs veiksiet Rezervējumu par noteiktu minimālo vērtību);
  • maksimālā Ieguvuma vērtība (monetāriem un nemonetāriem Ieguvumiem).

  10. Ieguvumus nekādā veidā nedrīkst pārdot, uzlikt vai nodot trešajai pusei. Profila īpašnieka nāves gadījumā viņa Profils tiks slēgts un Ieguvumi (ja tādi ir) tiks anulēti.

  Bonuss

  11. Lai segtu atbilstoša Ceļojumu pakalpojuma izmaksas programmā iesaistītajā Platformā (piemēram, vietnē www.booking.com vai Uzņēmumu grupas vietnē), jūs varat izmantot Skaidras naudas bonusu vai Ceļojumu bonusu.

  12. Ja šis Ceļojumu pakalpojums maksā mazāk nekā jūsu Bonuss, jūsu neizmantotais Bonuss paliks pieejams jūsu Maciņā.

  13. Ja šis Ceļojumu pakalpojums maksā vairāk nekā jūsu Bonuss, jums ir savlaicīgi jāsedz pārējā maksājuma daļa, izmantojot citu pieņemtu Maksāšanas veidu – pretējā gadījumā jūsu pirkums tiks atcelts un jūsu Bonuss tiks atgriezts jūsu Maciņā.

  14. Ja jums ir vairāki Bonusa veidi ar vairākiem derīguma termiņiem, kā pirmie tiks izmantoti Bonusi ar tuvāko termiņa beigu datumu.

  15. Ja jūs atceļat Ceļojumu pakalpojumu, par kuru (daļēji vai pilnībā) esat samaksājis ar Bonusu, jūsu nauda un/vai Bonuss tiks atmaksāts, ja tas ir noteikts Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumos. Mūsu Klientu apkalpošanas komanda varēs atmaksāt visu Bonusu, kas jums pienāksies.

  16. Jūs varat izņemt Skaidras naudas bonusu (bet ne Ceļojumu bonusu), izmantojot Maksāšanas veidu.

  17. Jūsu Maciņa noklusējuma valūtu nosaka jūsu atrašanās vieta, dzīvesvieta vai cita mūsu atlasītā valūta. Ja jūs jebkuru Bonusu vai Naudas atmaksas maksājumu kartē saņemat citā valūtā, mēs tās konvertēsim jūsu noklusējuma valūtā vai citā mūsu atlasītā valūtā, izmantojot mūsu Valūtas maiņas kursu.

  18. Ja Ieguvums tika piešķirts, jo jūs rezervējāt Ceļojumu pakalpojumu, šī Ceļojumu pakalpojuma atcelšanas gadījumā viss saistītais neizmantotais Bonuss tiks dzēsts no jūsu Maciņa.

  19. Mēs paturam tiesības atsaukt jebkuru Ieguvumu, kas ticis iegūts krāpnieciskā veidā.

  20. Ja jūs uzskatāt, ka neesat saņēmis Ieguvumu, kas jums pienākas, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad esat izdarījis jebkādu darbību, kas, jūsuprāt, jūs kvalificē Ieguvuma saņemšanai. Lūdzu, nodrošiniet visus jums pieejamos papilddokumentus. Ja jūs to neizdarīsiet 12 mēnešu laikā, jūs nevarēsiet pieprasīt Ieguvumu.

  21. Visiem Bonusiem ir derīguma termiņš, kas ir norādīts jūsu Maciņa sadaļā “Bonuss”.

  Maciņš

  22. Visi dati, tostarp personas dati, tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu privātuma noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem par datu aizsardzību. Tie tiks kopīgoti ar Uzņēmumu grupu vai Pakalpojumu nodrošinātājiem, kā noteikts Maciņa programmā. Pazaudēti vai nozagti Ieguvumi vai Ieguvumi ar beigušos derīguma termiņu netiks aizvietoti.

  23. Jūsu pienākumi:

  • jums ir jānodrošina, ka visa informācija ir (un paliek) pareiza, pilnīga un aktuāla;
  • ja mēs lūdzam uzrādīt identitātes apliecinājumu, lūdzu, izdariet to 30 dienu laikā;
  • jūs atbildat par sava Maciņa pierakstīšanās datu saglabāšanu drošībā.

  24. Ja neievērosiet šīs sadaļas noteikumus, mēs varam automātiski apturēt vai atcelt jūsu Maciņa darbību.

  25. Jūs nedrīkstat izmantot savu Maciņu vai Ieguvumus jebkādā veidā, kas varētu būt maldinošs, negodīgs vai kas var radīt kaitējumu.

  26. Mēs varam dzēst jebkura veida vai visu jūsu Bonusu un ar to nokārtot prasības, kas mums (vai Uzņēmumu grupai) ir pret jums. Mēs to varam izdarīt jebkurā brīdī un bez brīdinājuma.

  27. Mēs varam mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Maciņa, Ieguvumu un Bonusa aspektu. It īpaši tas attiecas uz:

  • šiem Ieguvumu un Maciņa noteikumiem;
  • lietotājiem, kuriem var būt Maciņš;
  • Ieguvumiem vai Bonusu, kuru mēs nodrošinām;
  • jebkuru Ieguvumu vai Bonusa derīguma termiņiem;
  • jebkuriem Konkrētu ieguvumu kritērijiem.

  28. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas vai pilnībā pārtrauksim Maciņu nodrošināšanu, mēs veiksim saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai jūs par to iepriekš brīdinātu.

  29. Ja mēs pārtrauksim nodrošināt Maciņus, viss Bonuss un Ieguvumi, kuriem nav beidzies derīguma termiņš, būs derīgi vēl 12 mēnešus.

  A14. Intelektuālā īpašuma tiesības

  1. Ja vien nav norādīts citādi, visas tiesības attiecībā uz mūsu Platformu (tehnoloģiju, saturu, preču zīmēm, izskatu un darbību utt.) pieder uzņēmumam Booking.com (vai tā licences devējiem), un, izmantojot mūsu Platformu, jūs piekrītat to darīt tikai paredzētajam mērķim un ievērojot tālāk A14.2. un A14.3. punktā izklāstītos nosacījumus.

  2. Jūs neko no mūsu Platformā pieejamā nedrīkstat uzraudzīt, kopēt, iegūt/pārmeklēt, lejupielādēt, reproducēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez rakstiskas uzņēmuma Booking.com vai tā licences devēju atļaujas.

  3. Mēs rūpīgi sekojam katram mūsu Platformas apmeklējumam un bloķēsim ikvienu personu (un jebkuru automatizētu sistēmu), par kuru mums ir aizdomas, ka viņš(-a):

  • veic nepamatoti daudz meklējumu;
  • izmanto jebkuru ierīci vai programmatūru, lai uzzinātu cenas vai iegūtu citu informāciju;
  • veic darbības, kas noslogo mūsu Platformu.

  4. Mūsu Platformā augšupielādējot jebkuru attēlu (piemēram, ar atsauksmi), jūs apstiprināt, ka tas atbilst mūsu kritērijiem un ka:

  • tas ir patiess (piemēram, jūs neesat izmainījis attēlu vai augšupielādējis citas naktsmītnes attēlu);
  • tas nesatur vīrusus;
  • jūs to drīkstat kopīgot ar mums;
  • mēs to jebkur un vienmēr (ja jūs mums ziņojat, ka mēs to vairs nevaram izmantot, mēs apsvērsim šādu pamatotu prasību) drīkstam izmantot mūsu Platformā un turpmākos komerciālos nolūkos (tostarp reklāmas kontekstā);
  • tas nepārkāpj citu cilvēku privātuma tiesības;
  • jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādām juridiskām prasībām pret uzņēmumu Booking.com saistībā ar šī attēla augšupielādi.

  5. Piezīme skaidrības labad: mēs neesam atbildīgi par mūsu Platformā augšupielādētajiem attēliem un mēs pēc saviem ieskatiem drīkstam noņemt jebkuru attēlu (piemēram, ja konstatējam, ka attēls neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem).

  A15. Kas notiek, ja rodas problēma?

  1. Ja jums ir jautājums vai sūdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu. To var izdarīt, piekļūstot savam Rezervējumam, izmantojot mūsu lietotni vai atverot mūsu Palīdzības centru (kur jūs atradīsiet arī noderīgus biežāk uzdotos jautājumus). Mēs varēsim jums palīdzēt pēc iespējas ātrāk, ja jūs sniegsiet:

  • sava Rezervējuma apstiprinājuma numuru, kontaktinformāciju, PIN kodu (ja pieejams) un e-pasta adresi, kuru jūs izmantojāt rezervēšanas laikā;
  • kopsavilkumu par problēmu, tostarp to, kā jūs vēlaties, lai mēs jums palīdzētu;
  • visus papilddokumentus (bankas izrakstu, attēlus, kvītis utt.).

  2. Visi jautājumi un sūdzības tiek reģistrētas, un vissteidzamākās problēmas tiek apstrādātas visātrāk.

  3. Ja jūs dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Eiropas Komisijas ODR (strīdu izšķiršanas tiešsaistē) platformu (ec.europa.eu/odr). Tas ir atkarīgs no jūsu sūdzības satura:

  • ja tā bija par naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, jūs varat izmantot ODR platformu;
  • ja tā bija par sauszemes transportu, jūs nevarat izmantot platformu (jo sauszemes transports ir rezervējams ar uzņēmuma Booking.com Transport Limited starpniecību un Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES).

  4. Ja jūs dzīvojat Čehijas Republikā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes Centrālās inspekcijas ADR departamentam, galvenais birojs: Štěpánská 15, Prague 2, pasta indekss: 120 00, e-pasta adrese: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  5. Ja jūs dzīvojat Brazīlijā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Brazīlijas Federālo patērētāju strīdu izšķiršanas platformu (consumidor.gov.br/).

  6. Mēs cenšamies atrisināt strīdus uzņēmuma ietvaros, un mums nav pienākuma pakļauties jebkādām alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām, ko veic neatkarīgi pakalpojumu nodrošinātāji.

  A16. Saziņa ar Pakalpojumu nodrošinātāju

  1. Mēs varam jums palīdzēt sazināties ar Pakalpojumu nodrošinātāju, taču mēs nevaram garantēt, ka viņš izlasīs jūsu ziņojumu vai izpildīs jūsu lūgumu. Pats par sevi fakts, ka jūs sazināties ar viņu vai viņš sazinās ar jums, nenozīmē, ka jums ir pamats ierosināt tiesvedību.

  A17. Pasākumi pret nepieņemamu uzvedību

  1. Mums ir tiesības liegt jums veikt jebkādus Rezervējumus, atcelt visus jūsu jau veiktos Rezervējumus un/vai liegt jums izmantot mūsu Platformu, mūsu Klientu apkalpošanas pakalpojumu un/vai jūsu Profilu. Protams, mēs to darīsim tikai tad, ja tam, mūsuprāt, ir pamatots iemesls, piemēram:

  • krāpniecība vai ļaunprātīga rīcība;
  • Mūsu vērtību vai piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu neievērošana;
  • neatbilstoša vai pretlikumīga uzvedība (piemēram, vardarbība, draudi vai privātuma pārkāpšana) attiecībā pret mums, jebkuru uzņēmumu, ar kuru mēs sadarbojamies, vai jebkuru citu personu.

  2. Ja šāda iemesla dēļ mēs atceļam Rezervējumu, jūs nesaņemsiet atmaksu. Mēs jums varam paziņot, kāpēc mēs esam atcēluši jūsu Rezervējumu, ja vien šāda paziņošana (a) nepārkāps piemērojamos tiesību aktus un/vai (b) nenovērsīs vai nekavēs krāpniecības vai citu nelikumīgu darbību atklāšanu vai novēršanu. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam kļūdaini atcēluši jūsu Rezervējumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

  A18. Atbildības ierobežojumi

  1. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos patērētāju tiesību aktos, mēs būsim atbildīgi tikai par izmaksām, kas jums ir radušās mūsu vainas dēļ. Tas nozīmē, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nebūsim atbildīgi par (piemēram) jebkuru:

  • netiešu zaudējumu vai netiešu kaitējumu;
  • neprecīzu informāciju par Pakalpojumu nodrošinātāju;
  • Pakalpojumu nodrošinātāja vai cita darījumu partnera produktu, pakalpojumu vai darbību;
  • kļūdu e-pasta adresē, tālruņa numurā vai maksājumu kartes numurā (ja vien tā nav mūsu vaina);
  • nepārvaramu varu vai notikumu ārpus mūsu kontroles.

  2. Ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos:

  • mēs nebūsim atbildīgi par visām jūsu izrietošajām izmaksām; un
  • jums nebūs tiesību uz atmaksu.

  3. Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs vai jebkurš Pakalpojumu nodrošinātājs būs atbildīgs (par vienu notikumu vai saistītu notikumu virkni) tikai par jūsu Rezervējuma izmaksām, kas būs norādītas jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā.

  4. Nekas šajos noteikumos neierobežos mūsu (vai Pakalpojumu nodrošinātāja) atbildību attiecībā uz mūsu (vai viņa) pašu (i) nolaidību, kas izraisīs nāvi vai miesas bojājumu, vai (ii) krāpniecību vai krāpniecisku maldināšanu.

  5. Mēs nedodam nekādus solījumus par Pakalpojumu nodrošinātāju produktiem un pakalpojumiem (izņemot to, kas ir skaidri norādīti šajos Noteikumos). Pareizās izvēles izdarīšana ir pilnībā jūsu atbildība.

  6. Piezīme skaidrības labad: nekas šajos Noteikumos nepiešķir nekādas tiesības jebkādai trešajai pusei, izņemot Pakalpojumu nodrošinātāju.

  7. Jūs varat tikt aizsargāts ar obligātajiem patērētāju tiesību aizsardzības likumiem un noteikumiem, kas garantē jums tiesības, kuras nevar atcelt neviena uzņēmuma noteikumi. Šādā gadījumā mūsu atbildību nosaka ne tikai šie Noteikumi, bet arī visi piemērojamie patērētāju tiesību aizsardzības likumi un noteikumi.

  A19. Piemērojami tiesību akti un tiesas lēmumi

  1. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, šos Noteikumus un mūsu pakalpojumus regulēs Nīderlandes tiesību akti (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijas tiesību akti (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

  2. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, visi strīdi tiks izskatīti tikai kompetentajās tiesās Amsterdamā (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijā un Velsā (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

  A20. Saistīti ceļojumu pakalpojumi

  1. Ja:

  • jūs pēc viena ceļojumu pakalpojuma izvēlēšanās un apmaksas viena un tā paša Platformas apmeklējuma laikā savam ceļojumam vai atvaļinājumam rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus; vai
  • jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus savam ceļojumam vai atvaļinājumam, izmantojot mūsu sniegto saiti ne vēlāk kā 24 stundas pēc sākotnējā mūsu platformā veiktā Rezervējuma apstiprinājuma saņemšanas,

  jūs NEGŪSIET labumu no tiesībām, kas attiecas uz kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar ES Direktīvu (ES) 2015/2302 vai Apvienotās Karalistes 2018. gada noteikumiem par kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (tālāk kopā – “Komplekso ceļojumu prasības”). Līdz ar to mēs nebūsim atbildīgi par šo ceļojumu pakalpojumu pareizu izpildi. Problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Pakalpojumu nodrošinātāju.

  2. Jebkurā no šiem gadījumiem ceļojumu pakalpojumi kļūs par daļu no saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem, nevis kompleksajiem ceļojumiem. Šādā gadījumā uzņēmumam Booking.com saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem ir nodrošināta aizsardzība attiecībā uz jūsu maksājumu atmaksu uzņēmumam Booking.com par pakalpojumiem, kas netika sniegti uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ. Lūdzu, ievērojiet, ka atmaksa nav piemērojama attiecīgā Pakalpojumu nodrošinātāja maksātnespējas gadījumā.

  3. Uzņēmums Booking.com ir brīvprātīgi paplašinājis šo aizsardzību pret maksātnespēju klientiem ārpus ES un Apvienotās Karalistes, kuri, izmantojot platformu Booking.com, ir rezervējuši vairākus ceļojumu pakalpojumus, kas veido Saistītus ceļojumu pakalpojumus Komplekso ceļojumu prasību nozīmē. Šis paplašinājums attiecas tikai uz uzņēmuma Booking.com saņemtajiem maksājumiem.

  4. Uzņēmums Booking.com ir veicis aizsardzību pret maksātnespēju, noformējot bankā Deutsche Bank bankas garantiju, ko Sedgwick International UK pārvalda attiecībā uz visām naudas summām, kas tiek maksātas tieši uzņēmumam Booking.com.

  5. Ja uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ tiek liegta pakalpojumu izmantošana, ceļotāji var sazināties ar uzņēmumu Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, the United Kingdom, tālr. +44 207 530 0600, e-pasta adrese: helpline@uk.sedgwick.com).

  6. Piezīme. Šī aizsardzība pret maksātnespēju neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, izņemot uzņēmumu Booking.com, kurus var izpildīt neatkarīgi no uzņēmuma Booking.com maksātnespējas.

  7. Lūdzu, skatiet Direktīvu (ES) 2015/2302, kas ir transponēta Eiropas Savienības vai Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

  B. Naktsmītnes;

  B1. Šīs sadaļas saturs

  1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Naktsmītņu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

  B2. Līgumsaistības

  1. Veicot Rezervējumu, līgums tiek slēgts tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Mēs neesam jūsu Rezervējuma līgumslēdzēja puse.

  2. Uzņēmums Booking.com B.V. ir Platformas īpašnieks un pārvaldītājs.

  3. Mūsu Platformā tiek rādītas tikai tās Naktsmītnes, kurām ar mums ir komerciālas attiecības, un tajā ne vienmēr tiek rādīti visi to produkti vai pakalpojumi.

  4. Informācija par Pakalpojumu nodrošinātājiem (piemēram, iespējas, iekšējie noteikumi un ilgtspējības pasākumi) un viņu Ceļojumu pakalpojumiem (piemēram, cenas, pieejamība un atcelšanas noteikumi) ir atkarīga no viņu sniegtās informācijas. Viņu pienākums ir nodrošināt, ka tā ir precīza un aktuāla.

  B3. Ko mēs darīsim

  1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var reklamēt un pārdot savas Naktsmītnes, un jūs tās varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

  2. Pēc Naktsmītnes rezervēšanas mēs sniegsim jums un Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par jūsu Rezervējumu, tostarp viesa(-u) vārdus un uzvārdus.

  3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt Rezervējumu.

  B4. Kas jādara jums

  1. Aizpildiet pareizi visu savu kontaktinformāciju, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

  2. Uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un rezervēšanas laikā parādītos noteikumus.

  3. Apejieties ar Naktsmītni un tās mēbelēm, piederumiem, elektroniskām iekārtām un citiem priekšmetiem uzmanīgi un atstājiet lietas tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija, kad tur ieradāties. Ja kaut kas ir salauzts, bojāts vai pazaudēts, noteikti ziņojiet par to Naktsmītnes darbiniekiem (cik drīz vien iespējams un noteikti pirms izrakstīšanās).

  4. Uzturēšanās laikā nodrošiniet Naktsmītnes un tajā esošā īpašuma drošību. Tāpēc, piemēram, neatstājiet atvērtas durvis vai logus.

  B5. Cena un maksājums

  1. Skatiet iepriekšējās sadaļas “Cenas” (A6) un “Maksājums” (A7).

  B6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

  1. Skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

  B7. Kas vēl jums ir jāzina?

  Mēs pielīdzinām cenas

  1. Mēs vēlamies, lai jūs katru reizi saņemtu labāko iespējamo cenu. Ja pēc tam, kad esat pie mums rezervējis Naktsmītni, jūs atrodat to pašu Naktsmītni (ar tādiem pašiem nosacījumiem) par mazāku cenu citā vietnē, mēs saskaņā ar programmas Mēs pielīdzinām cenas noteikumiem un nosacījumiem apsolām atmaksāt starpību.

  Sadarbības partnera piedāvājums

  2. Daži mūsu Platformas piedāvājumi ir atzīmēti kā “Sadarbības partnera piedāvājumi”, kas nozīmē, ka tie nonāk pie mums no Booking.com sadarbības partnera uzņēmuma, nevis tieši no Pakalpojumu nodrošinātāja. Ja vien nav norādīts citādi, jebkurš Sadarbības partnera piedāvājums, ko jūs rezervējat:

  • ir jāapmaksā rezervēšanas laikā;
  • nevar tikt mainīts. Taču, ja partneris piedāvā bezmaksas atcelšanu, jūs to varēsiet atcelt bez maksas, taču tas ir jādara savlaicīgi;
  • nedrīkst būt apvienots ar jebkuriem citiem piedāvājumiem (reklāmas kampaņām, pamudinājumiem vai ieguvumiem);
  • nedrīkst būt novērtēts un par to nevar būt atsauksmes mūsu Platformā.

  Uzņēmuma Booking.com cenu pamudinājumi

  3. Dažus redzamos cenu samazinājumus finansējam mēs, nevis Pakalpojumu nodrošinātājs. Šādā gadījumā mēs vienkārši paši apmaksājam daļu no izmaksām.

  Zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi

  4. Veicot Rezervējumu, jūs varat pamanīt, ka daži Pakalpojumu nodrošinātāji atsaucas uz zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem. Tas nozīmē – ja kāds no jūsu grupas rada zaudējumu vai kaitējumu:

  • jums par to ir jāinformē Pakalpojumu nodrošinātājs;
  • tā vietā, lai par to iekasētu maksu tieši no jums, Pakalpojumu nodrošinātājam 14 dienu laikā mūsu Platformā, zem rezervējuma numura, ir jāiesniedz zaudējumu apmaksas pieprasījums;
  • ja viņš piemēro šādu maksu, mēs jums par to paziņosim, un jūs varēsiet sniegt komentārus un atbildēt, vai jūs piekrītat šādai maksai; pēc tam:
   • ja jūs piekrītat, mēs iekasēsim no jums maksu viņa vārdā;
   • ja jūs nepiekrītat, mēs šo problēmu izskatīsim un izlemsim, vai apspriest to tālāk*.

  5. Saskaņā ar mūsu Platformā norādītajiem zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem maksas summa, kuru Pakalpojumu nodrošinātājs drīkst jums piemērot, ir ierobežota (tiek rādīta rezervēšanas laikā).

  6. Jebkurš maksājums, ko jūs veicat, tiks īstenots starp Pakalpojumu nodrošinātāju un jums, un mēs to tikai organizēsim Pakalpojumu nodrošinātāja vārdā.

  7. Zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi neattiecas uz vispārējo tīrīšanu, parasto nolietojumu, jebkādiem noziegumiem (piemēram, zādzībām) vai jebkādiem nefiziskiem “zaudējumiem” (piemēram, naudas sodu par smēķēšanu vai līdzi paņemtiem mājdzīvniekiem).

  8. Pakalpojumu nodrošinātājs pirms reģistrēšanās vai tās laikā var pieprasīt depozītu zaudējumu segšanai. Šādā gadījumā mēs jums par to paziņosim rezervēšanas laikā, taču tas nav saistīts ar zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem. Mēs nebūsim iesaistīti nevienā finanšu norēķinā, kas ir saistīts ar depozītu zaudējumu segšanai.

  * Jebkuru zaudējumu gadījumā Pakalpojumu nodrošinātājs vienmēr var pieņemt lēmumu ierosināt (juridisku) prasību pret jums ārpus zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem, un tādā gadījumā ierobežojums (skatiet iepriekš 5. punktu) netiks piemērots.

  Kā mēs darbojamies

  9. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

  C. Apskates vietas;

  C1. Šīs sadaļas saturs

  1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Apskates vietu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

  C2. Līgumsaistības

  1. Mēs nepārdodam (nepārdodam tālāk), nepiedāvājam vai nenodrošinām nevienu Apskates vietu mūsu pašu vārdā – rezervējot Apskates vietu, jūs slēdzat līgumu tieši ar (a) Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu (ja tas pārdod Apskates vietu tālāk), kā norādīts rezervēšanas laikā.

  2. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Trešās puses noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti un (ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos) neesam atbildīgi pret jums saistībā ar jūsu Rezervējumu.

  C3. Ko mēs darīsim

  1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji un (laiku pa laikam) Trešās puses starpniekuzņēmumi/izplatītājuzņēmumi var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

  2. Pēc Apskates vietas rezervēšanas mēs sniegsim jums un Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par jūsu Rezervējumu; ja Pakalpojumu nodrošinātājam ir vajadzīgs ne tikai vārds un uzvārds, mēs par to informēsim rezervēšanas laikā.

  3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt Rezervējumu.

  C4. Kas jādara jums

  1. Jums ir jāaizpilda visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

  2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Trešās puses noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

  C5. Cena un maksājums

  1. Rezervējot Apskates vietu, mēs organizēsim jūsu maksājumu. Papildu informāciju par to, kā tas notiek (tostarp par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

  C6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

  1. Lūdzu, skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

  C7. Kas vēl jums ir jāzina?

  Kā mēs darbojamies

  1. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

  D. Automašīnu noma;

  D1. Šīs sadaļas saturs

  1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Automašīnu nomas produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

  D2. Līgumsaistības

  1. Rezervējot Nomu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts (a) ar mums vai (b) tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkurā gadījumā:

  • mūsu Noteikumi pārvalda rezervēšanas procesu; kad mēs jums nosūtām Rezervējuma apstiprinājumu, jūs slēdzat līgumu ar mums;
  • Nomas līgums pārvalda pašu Nomu; kad jūs parakstāt šo līgumu nomas punktā, jūs slēdzat līgumu ar Pakalpojumu nodrošinātāju (bet jūs redzēsiet un pieņemsiet galvenos noteikumus automašīnas rezervēšanas laikā).

  2. Vairumā gadījumu jūs saņemsiet Rezervējuma apstiprinājumu, tiklīdz būsiet pabeidzis Rezervējumu, taču, ja Pakalpojumu nodrošinātājs neapstiprina jūsu Nomu uzreiz, mēs nepieņemsim maksājumu vai nesūtīsim jums Rezervējuma apstiprinājumu, kamēr viņš neapstiprinās Rezervējumu.

  3. Ja pastāv neatbilstība starp šiem Noteikumiem un Nomas līgumu, tiek piemērots Nomas līgums.

  D3. Ko mēs darīsim

  1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

  2. Mēs negarantējam tieši to automašīnas marku vai modeli, kuru jūs rezervējāt (ja vien mēs to skaidri nenorādām). Frāze “vai līdzīgs” nozīmē, ka jūs varat saņemt līdzīgu automašīnu (t.i., tāda paša izmēra, ar tāda paša veida pārnesumkārbu utt.). Līdz ar to automašīnu bildes ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem.

  3. Pēc Nomas rezervēšanas:

  • mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par Rezervējumu (piemēram, Galvenā autovadītāja vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru);
  • mēs sniegsim jums informāciju par automašīnas Saņemšanu (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju un papildinformāciju par to, kas jums ir jāņem līdzi).

  D4. Kas jādara jums

  1. Jums ir jāsniedz visa mums nepieciešamā informācija, lai mēs organizētu jūsu Rezervējumu (kontaktinformācija, Saņemšanas laiks utt.).

  2. Jums ir jāizlasa šie Noteikumi un Nomas līgums, jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka, tos pārkāpjot:

  • jums var nākties maksāt papildu maksas;
  • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
  • nomas punkta darbinieki var atteikties nodot atslēgas nomas punktā.

  3. Jums ir jāpārbauda attiecībā uz jūsu Nomu konkrētās prasības, jo daudzas prasības (prasības attiecībā uz autovadītāja apliecību, drošības depozīta lielumu, nepieciešamajiem dokumentiem, atļautajām maksājumu kartēm utt.) atšķiras atkarībā no Nomas. Līdz ar to, lūdzu, uzmanīgi izlasiet:

  • šos Noteikumos;
  • Nomas līguma galvenos noteikumus, kas būs pieejami rezervēšanas laikā; un
  • pašu Nomas līgumu, kurš jums tiks iedots automašīnas Saņemšanas laikā.

  4. Saņemšanas laikā jums ir jābūt nomas punktā: ja nokavēsiet, automašīna var vairs nebūt pieejama un jums nebūs tiesību uz naudas atmaksu. Ja jums šķiet, ka jūs nokavēsiet, obligāti sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju vai mums pat tad, ja kavējat lidojuma kavēšanās dēļ, norādot savu lidojuma numuru.

  5. Jūsu Nomas galvenajos noteikumos ir norādīts, kas Galvenajam autovadītājam ir jāņem līdzi uz Saņemšanas vietu. Jums ir jānodrošina, lai viņš paņemtu līdzi uz nomas punktu visu nepieciešamo (piemēram, autovadītāja apliecību, jebkuru nepieciešamo ID un maksājumu karti uz sava vārda ar pietiekamu līdzekļu daudzumu, lai segtu drošības depozītu).

  6. Jums ir jāpārliecinās, ka Galvenais autovadītājs ir gan tiesīgs, gan piemērots (pēc Pakalpojumu nodrošinātāja domām) vadīt automašīnu.

  7. Jums ir jābūt visiem Saņemšanas vietā nepieciešamajiem dokumentiem (piemēram, ID, kuponam un autovadītāja apliecībai).

  8. Jums ir jāuzrāda nomas punkta darbiniekiem katra autovadītāja pilnīga, derīga autovadītāja apliecība, kas ir viņa īpašumā vismaz 1 gadu (vai daudzos gadījumos ilgāk). Ja autovadītāja apliecībā ir piemēroti soda punkti, lūdzu, informējiet mūs par to pēc iespējas ātrāk, jo Pakalpojumu nodrošinātājs var neļaut viņam vadīt automašīnu.

  9. Jums ir jānodrošina, lai ikviens autovadītājs ar Anglijā, Skotijā vai Velsā izsniegtu autovadītāja apliecību ne vēlāk kā 21 dienu pirms automašīnas Saņemšanas iegūtu apliecības pārbaudes kodu.

  10. Jums ir jānodrošina, lai katram autovadītājam būtu sava Starptautiskā autovadītāja atļauja (ja tāda ir nepieciešama) un autovadītāja apliecība. Ievērojiet, ka visiem autovadītājiem vienmēr ir jābūt līdzi autovadītāja apliecībai (un Starptautiskajai autovadītāja atļaujai, ja tāda ir nepieciešama).

  11. Jums ir jānodrošina, lai katram bērnam būtu piemērots bērnu sēdeklītis, ja viņam tāds ir nepieciešams.

  12. Ja jūsu Nomas laikā rodas jebkāda problēma (negadījums, bojājums utt.):

  • jums ir jāsazinās ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
  • jūs nedrīkstat pilnvarot remontdarbus bez Pakalpojumu nodrošinātāja piekrišanas;
  • jums ir jāsaglabā visi dokumenti (rēķini par remontdarbiem, policijas ziņojums utt.), lai tos uzrādītu mums / Pakalpojumu nodrošinātājam / apdrošināšanas uzņēmumam.

  D5. Cena un maksājums

  1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited ir jūsu Rezervējuma tirgotājs. Papildinformāciju par mūsu maksājumu apstrādes procesu skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

  Papildu izmaksas un maksas

  2. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs maksu par katru gados jaunu autovadītāju, kurš ir jaunāks par noteikto vecumu (piemēram, 25 gadi). Dažos gadījumos nodrošinātājs var iekasēt maksu par katru cienījamāka vecuma autovadītāju, kurš ir vecāks par noteikto vecumu (piemēram, 65 gadi). Rezervējot mūsu Platformā, jums ir jāievada Galvenā autovadītāja vecums, lai mēs varam parādīt jums informāciju par jebkuru(-ām) ar vecumu saistītu(-ām) maksu(-ām), kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

  3. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs vienvirziena brauciena maksu, ja jūs automašīnu nodosiet citā vietā. Ja jūs plānojat to darīt, rezervēšanas laikā jums ir jāievada nodošanas vieta, lai mēs varētu jūs informēt, vai tas ir iespējams, un parādītu informāciju par jebkuru vienvirziena brauciena maksu, kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

  4. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs pārrobežu maksu par automašīnas nogādāšanu uz citu valsti/štatu/salu. Ja jūs plānojat to darīt, ir ļoti svarīgi, lai jūs mums un/vai Pakalpojumu nodrošinātājam par to paziņotu pēc iespējas ātrāk (tam ir jānotiek pirms Saņemšanas).

  5. Jūsu Nomas cena tiek aprēķināta pa 24 stundu vienībām, tāpēc (piemēram) 25 stundu noma izmaksās tikpat, cik 48 stundu noma.

  6. Ja pēc automašīnas Saņemšanas jūs izlemjat, ka vēlaties izmantot automašīnu ilgāku laiku, lūdzu, sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Nodrošinātājs jums pateiks, cik tas izmaksās, un jūs tieši ar viņu noslēgsiet jaunu līgumu. Ja jūs bez iepriekšējas vienošanās nododat automašīnu vēlāk, Nodrošinātājs var iekasēt arī papildu maksu.

  Papildiespējas

  7. Dažos gadījumos rezervēšanas laikā jums būs jāmaksā par jebkādām papildiespējām (bērnu sēdekļiem, GPS, ziemas riepām utt.) – tādā gadījumā jums tās iedos automašīnas Saņemšanas laikā.

  8. Citos gadījumos automašīnas rezervēšanas laikā jūs tikai pieprasīsiet papildiespējas, līdz ar to:

  • jūs par tām maksāsiet automašīnas Saņemšanas laikā; un
  • Pakalpojumu nodrošinātājs negarantē, ka tās jums būs pieejamas.

  D6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

  1. Mēs pārsniedzam savus juridiskos pienākumus. Kaut arī saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mums nav jāpiedāvā konkrētas atcelšanas tiesības, mēs garantējam, ka ievērosim mūsu naudas atmaksas noteikumus, ja atcelsiet savu Rezervējumu.

  2. Tālāk redzamie Atcelšanas un Izmaiņu veikšanas noteikumi attiecas uz visiem rezervējumiem, izņemot:

  • Rezervējumus ar Dollar vai Thrifty automašīnu, kas tika rezervēta pirms 2021. gada 26. janvāra (lūdzu, pārbaudiet savas nomas noteikumus);
  • Rezervējumus ar apzīmējumu “neatmaksājami” (jūs nevarat izmainīt neatmaksājamu Rezervējumu, un atcelšanas gadījumā nesaņemsiet atmaksu par to).

  Atcelšana

  3. Ja jūs atceļat:

  • VAIRĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms paredzētā nomas sākuma, jūs saņemsiet pilnu naudas atmaksu;
  • MAZĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms nomas sākuma vai kamēr jūs atrodaties nomas punktā, mēs jums atmaksāsim samaksāto summu, atskaitot maksu par 3 nomas dienām – ja automašīna tika nomāta uz 3 dienām vai mazāk, jūs nesaņemsiet atmaksu;
  • PĒC nomas sākuma (vai jūs neierodaties), jūs nesaņemsiet atmaksu.

  4. Punkta darbinieks var atteikties nodrošināt jums automašīnu, ja (piemēram):

  • jūs neierodaties laikā;
  • jūs neesat tiesīgs nomāt automašīnu;
  • jums nav nepieciešamo dokumentu;
  • galvenajam autovadītājam nav maksājumu kartes uz viņa vārda, kurā būtu pietiekami līdzekļi automašīnas drošības depozītam.

  Ja tā notiek, lūdzu, zvaniet mums no nomas punkta, lai atceltu savu Rezervējumu, un jūs saņemsiet naudas atmaksu, atskaitot maksu par 3 nomas dienām. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet saņemt naudas atmaksu.

  Izmaiņu veikšana (izmaiņas jūsu Rezervējumā)

  5. Jūs varat veikt izmaiņas savā Rezervējumā jebkurā brīdī pirms automašīnas saņemšanas.

  6. Vairumā gadījumu ērtākais veids, kā to izdarīt, ir mūsu lietotnē vai vietnē (sadaļā “Pārvaldīt rezervējumu”).

  7. Rezervējuma izmaiņu veikšana ir bez administrācijas maksas, taču jebkuras izmaiņas var ietekmēt nomas cenu. Dažreiz vienīgais veids, kā mēs varam veikt izmaiņas Rezervējumā, ir to atcelt un veikt jaunu. Tādā gadījumā mums var nākties nomas uzņēmuma vārdā iekasēt no jums atcelšanas maksu.

  8. Ja, veicot izmaiņas jūsu Rezervējumā, var mainīties cena vai var tikt piemērota atcelšanas maksa, mēs jūs par to informēsim iepriekš.

  Mūsu veiktās izmaiņas

  9. Ja mums/Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāveic izmaiņas jūsu Rezervējumā (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātājs nevar nodrošināt automašīnu), mēs pēc iespējas ātrāk jūs par to informēsim. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, jums būs tiesības atcelt Rezervējumu un pieprasīt pilnu naudas atmaksu (neatkarīgi no laika līdz jūsu Nomas sākumam), taču mēs neuzņemsimies nekādu papildu atbildību par jebkādām tiešām vai netiešām izmaksām, kas jums var rasties (piemēram, par viesnīcas numuru vai taksometru).

  D7. Kas vēl jums ir jāzina?

  Vispārīgi noteikumi

  1. Visos gadījumos autovadītājiem jābūt vismaz minimālajam vecumam, lai viņi varētu nomāt vai vadīt automašīnu. Dažos gadījumos viņu vecums nedrīkst pārsniegt maksimālo vecumu. Ierobežojums(-i) var atšķirties atkarībā no Pakalpojumu nodrošinātāja, atrašanās vietas un automašīnas veida.

  2. Automašīnu drīkst vadīt tikai tie atbilstošie autovadītāji, kuru vārdi ir norādīti Nomas līgumā.

  3. Jūs nedrīkstat vest automašīnu uz citu valsti/štatu/salu un/vai nodot to citā vietā, par to iepriekš nevienojoties.

  Novēlota saņemšana / ātrāka nodošana

  4. Ja jūs saņemat automašīnu vēlāk (lūdzu, skatiet iepriekš D4.4. punktu) vai nododat to ātrāk, nekā noteikts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā, Pakalpojumu nodrošinātājs neatmaksās neizmantoto laiku.

  Kā mēs darbojamies

  5. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

  E. Lidojumi;

  E1. Šīs sadaļas saturs

  1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Lidojumu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

  E2. Līgumsaistības

  1. Vairums Lidojumu mūsu Platformā tiek nodrošināti ar Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma starpniecību, rīkojoties kā starpnieks ar aviokompāniju(-ām).

  2. Veicot Rezervējumu, līgums tiek slēgts tieši ar aviokompāniju. Mēs neesam jūsu Rezervējuma līgumslēdzēja puse. Veicot Rezervējumu, jūs slēdzat (i) ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu Starpniecības līgumu (biļetei) un (ii) ar aviokompāniju – Pārvadājumu līgums (pašam Lidojumam).

  3. Ja jūs rezervējat jebkādas papildiespējas (papildu bagāžu, apdrošināšanu utt.), jūs slēgsiet līgumu tieši ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu vai citu uzņēmumu. Mēs šajā līgumā netiksim iesaistīti.

  4. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Trešās puses noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti vai jebkurām jūsu iegādātajām papildiespējām un (ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos) neesam atbildīgi pret jums saistībā ar jūsu Rezervējumu.

  E3. Ko mēs darīsim

  1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

  2. Pēc Lidojuma rezervēšanas Pakalpojumu nodrošinātājam tiks sniegta informācija par jūsu Rezervējumu (piemēram, ceļotāja(-u) vārds un uzvārds).

  3. Atkarībā no Pārvadājumu līguma mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt jūsu Rezervējumu.

  E4. Kas jādara jums

  1. Jums ir jāaizpilda visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

  2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Trešās puses noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

  E5. Cena un maksājums

  1. Rezervējot Lidojumu, jūsu maksājumu organizēsim mēs, Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums (vai tā norādītā puse) vai trešā puse, piemēram, aviokompānija. Papildu informāciju par to, kā mēs organizējam maksājumus (tostarp informāciju par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

  E6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

  1. Atcelšanas noteikumus jūs varēsiet atrast Pārvadājumu līgumā, kas būs pieejams jūsu Lidojuma rezervēšanas laikā.

  2. Par Lidojuma izmainīšanu vai atcelšanu var tik piemērota maksa.

  3. Aviokompānijas patur tiesības pārcelt vai atcelt lidojumus pēc saviem ieskatiem.

  4. Uz dažādām vienas un tās pašas aviokompānijas biļetēm var attiekties dažādi ierobežojumi, vai tās var ietvert dažādus pakalpojumus.

  5. Ja jums ir jebkādi jautājumi par izmaiņām, atcelšanu vai atmaksām, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

  E7. Kas vēl jums ir jāzina?

  Koda koplietošana

  1. Dažām aviokompānijām ir “koda koplietošanas” līgumi ar citām aviokompānijām. Līdz ar to jūs varat iegādāties biļeti no vienas aviokompānijas (jūsu “biļešu pārdevējs/pārvadātājs”), bet lidot ar lidmašīnu, kas pieder citai aviokompānijai (jūsu “faktiskais pārvadātājs”). Vairumā šādu gadījumu jūs reģistrēsieties pie sava faktiskā pārvadātāja, taču, lūdzu, iepriekš apstipriniet lidojumu pie sava biļešu pārdevēja/pārvadātāja.

  2. Lidojuma rezervēšanas laikā jūs tiksiet informēts, vai tas ir Lidojums ar “koda koplietošanu”.

  Aviokompāniju aizliegtā prakse

  3. Lielākā daļa aviokompāniju neļauj iegādāties biļetes, kas ietver lidojumus, kurus viņi neplāno izmantot, piemēram, biļeti turp un atpakaļ, ja persona neplāno izmantot atpakaļlidojumu. Lai skatītu citus piemērus, meklētājprogrammā ievadiet “biļetes lidojumiem ar pārsēšanos”, “slēptās pilsētas biļetes” vai “biļetes lidojumiem turp un atpakaļ”.

  4. Kad jūs iegādājaties Lidojumu, jūs piekrītat to nedarīt un atlīdzināt mums jebkādā aviokompānijas prasībā minēto starpību starp jūsu faktiskā ceļojuma izmaksām un visa ceļojuma izmaksām, kas ir norādītas jūsu biļetē(-ēs).

  Lidojuma segmentu izmantošana

  5. Lielākā daļa aviokompāniju pieprasa klientiem izmantot savus lidojumus pēc kārtas. Tāpēc, ja jūs neizmantojat jūsu pirmo Lidojumu, aviokompānija var automātiski atcelt jūsu atlikušo maršrutu.

  6. Ja jūsu aviokompānija atļauj jums “izlaist” jebkuru maršruta Lidojumu, lūdzu, noteikti atceliet nevēlamo(-os) Lidojumu(-us) saskaņā ar atcelšanas noteikumiem. Ņemiet vērā, ka jums var nebūt tiesību uz pilnu atmaksu (vai jebkādu atmaksu) par šiem neizmantotajiem Lidojumiem.

  Vienvirziena biļetes

  7. Ja jūs pērkat divas vienvirziena biļetes, nevis vienu biļeti turp un atpakaļ:

  • jūs veiksiet divus atsevišķus Rezervējumus, un katram būs savi noteikumi;
  • vienā Lidojumā veiktās izmaiņas neietekmēs otru Lidojumu (piemēram, ja jūsu sākotnējais Lidojums ir atcelts, jums netiks garantēta atmaksa par otro Lidojumu).

  8. Ja jūs lidojat uz ārzemēm, jums, iespējams, būs jāpierāda Reģistrācijas punkta un/vai Imigrācijas dienesta darbiniekiem, ka jums ir atpakaļlidojums (plašāku informāciju par pasēm, vīzām utt. skatiet sadaļā “Starptautiskie ceļojumi”).

  Iekasējumi, nodokļi un maksas

  9. Jūsu cenā būs iekļauti visi nodokļi un maksas, ko iekasē aviokompānija vai valdība (izņemot maksu par ieceļošanu/izceļošanu – skatiet tālāk sadaļu “Maksa par ieceļošanu/izceļošanu”). Jūs, iespējams, būsiet atbildīgs par jebkādu nodokļu likmes izmaiņu ar atpakaļejošu spēku kārtošanu.

  Apkalpošanas maksa

  10. Atkarībā no jūsu izvēlētā lidojuma jums var tikt piemērota apkalpošanas maksa no mums un/vai no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma.

  • Mūsu apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par mūsu Platformas izmantošanu, lai jūs varētu iegādāties biļeti no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma. Šajā maksā ir iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.
  • Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par šīs trešās puses izmantošanu kā aviokompānijas(-u) starpnieku. Šajā maksā var būt iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.

  11. Apkalpošanas maksa(-as), ja tāda(-as) būs, tiks iekļauta(-as) jūsu biļetes cenā.

  Maksa par bagāžu un citām papildiespējām

  12. Jūsu aviokompānija var iekasēt maksu par reģistrēto bagāžu, virsnormas bagāžu, prioritāro iekāpšanu, piešķirto sēdvietu, izklaidi lidmašīnā, ēdieniem un dzērieniem un/vai reģistrēšanos lidostā.

  13. Ja tāda tiek piemērota, maksas(-as) tiks pieskaitīta(-as) jūsu biļetes cenai (ja vien nav skaidri norādīts, ka jūsu Lidojumā ir iekļauta(-as) papildiespēja(-as)).

  Starptautiskie ceļojumi

  14. Jūsu pienākums ir:

  • ņemt līdzi derīgu pasi un/vai vīzu, ja nepieciešams;
  • ievērot visas ieceļošanas prasības;
  • uzzināt, vai valsts, kas nav jūsu galamērķis, šķērsošanai ir nepieciešama vīza;
  • iepriekš sazināties ar attiecīgo vēstniecību, lai noskaidrotu, vai ir notikušas izmaiņas pases, vīzas vai ieceļošanas prasībās;
  • pirms došanās uz valsti vai reģionu vai valsts vai reģiona šķērsošanas pārskatiet visus savas dzīvesvietas / izceļošanas valstī pieejamos brīdinājumus vai ieteikumus.

  15. Organizējot ceļojumu uz jebkuru vietu vai no tās, mēs negarantējam, ka nebūs risku, un, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem no tā izrietošiem kaitējumiem vai zaudējumiem.

  16. Tā nav izplatīta prakse, taču starptautiskie tiesību akti atļauj lidmašīnas “dezinsekciju”, lai iznīcinātu kukaiņus. Lai to izdarītu, darbinieki var apsmidzināt lidmašīnas kabīni ar aerosolizētu insekticīdu, kamēr pasažieri atrodas lidmašīnā, vai apstrādāt tās iekšējās virsmas ar ilgstošas iedarbības insekticīdu, kamēr viņi neatrodas lidmašīnā. Pirms ceļojuma iesakām uzzināt par dezinsekciju, tostarp, kur tā varētu notikt.

  Maksa par ieceļošanu/izceļošanu

  17. Jūsu cenā netiks iekļauta maksa, ko valsts vai lidosta iekasē no personām, kas ieceļo valstī vai izceļo no tās un kas tiek iekasēta tieši lidostā. Pirms došanās ceļojumā mēs iesakām noskaidrot, vai jums būs jāmaksā šāda veida maksa.

  Apvienotā Karaliste: jūsu finansiālā aizsardzība

  18. ATOL īpašnieks: Booking.com B.V.

  19. ATOL licences numurs: 11967

  20. Apvienotajā Karalistē mēs nodrošinām pilnu finansiālo aizsardzību mūsu ar ATOL aizsargātajiem lidojumiem, izmantojot mūsu Avioceļojumu organizatora licences numuru 11967, ko ir izsniegusi Civilās aviācijas pārvalde, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, tālr. +44 (0) 333 103 6350, e-pasta adrese: claims@caa.co.uk.

  21. Iegādājoties no mums ar ATOL aizsargātu lidojumu, jūs saņemsiet ATOL sertifikātu. Tajā ir norādīts, kas tiek finansiāli aizsargāts un kur varat iegūt informāciju par to, kā tas ietekmē jūs un ar ko sazināties problēmas gadījumā.

  22. Mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji sniegs jums ATOL sertifikātā uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu). Dažos gadījumos, kad ne mēs, ne pakalpojumu nodrošinātājs to nevar izdarīt maksātnespējas dēļ, alternatīvs ATOL īpašnieks var nodrošināt jūsu iegādātos pakalpojumus vai piemērotu alternatīvu (bez papildu maksas). Jūs piekrītat, ka šādos apstākļos alternatīvais ATOL īpašnieks veiks šos pienākumus, un jūs piekrītat samaksāt visu nesamaksāto summu, kas jums saskaņā ar jūsu līgumu ir jāmaksā šim alternatīvajam ATOL īpašniekam. Tomēr jūs arī piekrītat, ka dažos gadījumos nebūs iespējams iecelt alternatīvu ATOL īpašnieku, līdz ar to jums būs tiesības pieteikt prasību saskaņā ar ATOL shēmu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzējam).

  23. Ja mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji nevar sniegt uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu, izmantojot alternatīvu ATOL īpašnieku vai citādi) maksātnespējas dēļ, Avioceļojumu ieguldījumu fonds (Air Travel Trust Fund) Pilnvarotie darbinieki var jums samaksāt (vai piešķirt jums labumu) saskaņā ar ATOL shēmu. Jūs piekrītat, ka apmaiņā pret šādu maksājumu vai labumu jūs pilnībā nododat šiem Pilnvarotajiem darbiniekiem visas prasības, kas jums ir vai var būt saistītas ar pakalpojumu nesniegšanu, tostarp pret mums, ceļojumu aģentu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzēju). Jūs arī piekrītat, ka visas šādas prasības var tikt nodotas citai iestādei, ja šī cita iestāde ir samaksājusi summas, ko jūs esat pieprasījis saskaņā ar ATOL shēmu.

  ES: pasažieru tiesības saskaņā ar ES regulu 261/2004

  24. Ja jūsu lidojums kavējas vai ir atcelts vai jums tiek liegta iekāpšana, jums saskaņā ar ES regulu 261/2004 var būt tiesības uz kompensāciju/palīdzību, ja:

  • jūs ielidojat Eiropas Savienībā (ES);
  • izlidojat no ES;
  • jūsu Lidojumu nodrošina ES aviokompānija.

  ES: aviokompānijas atbildība saskaņā ar ES regulu 889/2002

  25. Ja ES notiek negadījums, uz jums var attiekties ES regula 889/2002.

  ES: personu ar invaliditāti un personu ar kustību traucējumiem tiesības, ceļojot ar gaisa transportu, saskaņā ar ES regulu 1107/2006

  26. ES regula 1107/2006 nodrošina noteiktas tiesības personām ar invaliditāti vai personām ar kustību traucējumiem.

  Kā mēs darbojamies

  27. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

  F. Privātais un Sabiedriskais transports;

  F1. Šīs sadaļas saturs

  1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Privātā un Sabiedriskā transporta produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

  F2. Līgumsaistības

  1. Iepriekš rezervējot Privāto vai Sabiedrisko transportu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Rezervējot Privāto transportu pēc pieprasījuma, jūsu Rezervējums tiek noslēgts ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu. Visos gadījumos uz rezervēšanas procesu būs attiecināmi mūsu Noteikumi.

  2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs un Pakalpojumu nodrošinātājs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

  3. Sabiedriskais transports un Privātais transports pēc pieprasījuma. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegti Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumi. Ja starp viņa un mūsu Noteikumiem ir neatbilstība, noteicošie būs viņa noteikumi.

  4. Privātais transports pēc pieprasījuma. Veicot Rezervējumu, jūs apstiprināt, ka jūs:

  • esat izlasījis un piekrītat Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumiem;
  • piekrītat jebkādu problēmu gadījumā sazināties tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
  • saprotat, ka Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par jūsu Privātā transporta organizēšanu un nodrošināšanu, maršrutu izvēli, cenu noteikšanu un visas attiecīgās informācijas sniegšanu;
  • piekrītat, ka mēs tikai nodrošinām rezervēšanas platformu (ko sauc par API pakalpojumu) un neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas jums rodas sakarā ar autovadītāja / Pakalpojumu nodrošinātāja veiktajām vai neveiktajām darbībām.

  Ne visiem Pakalpojumu nodrošinātājiem ir savi noteikumi, taču jūs varat iepazīties ar visiem mums sniegtajiem noteikumiem.

  F3. Ko mēs darīsim

  1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

  2. Pēc Rezervējuma veikšanas mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam jūsu datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un iekāpšanas vietu).

  3. Visi Privātie transporti. Mēs sniegsim jums Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju.

  4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Mēs informēsim Pakalpojumu nodrošinātāju par to, kāda izmēra transportlīdzekli jūs pieprasījāt.

  5. Sabiedriskais transports. Mēs sniegsim jums (vai pateiksim, kā saņemt) jūsu biļeti(-es).

  F4. Kas jādara jums

  1. Jums ir rūpīgi jāpārbauda sava Rezervējuma dati un jāsniedz visa informācija, kas mums ir nepieciešama, lai organizētu jūsu Rezervējumu (jūsu prasības, kontaktinformācija utt.).

  2. Jums ir jānodrošina, lai visi jūsu grupas dalībnieki ievērotu mūsu noteikumus un (attiecīgajā gadījumā) Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, kurus jūs izlasījāt un kuriem piekritāt rezervēšanas laikā. Jūs apzināties, ka, tos pārkāpjot:

  • jums var nākties maksāt papildu maksas;
  • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
  • jūsu autovadītājs var atteikties jūs transportēt.

  3. Ņemiet vērā, ka paredzamajos brauciena laikos nav ņemti vērā satiksmes apstākļi.

  4. Visi Privātie transporti. Jums ir jānodrošina, lai visi pasažieri savlaicīgi ierastos iekāpšanas vietā.

  5. Visi Privātie transporti. Iekāpšanas laikā un ap to jums ir jābūt ieslēgtam telefonam (kura numuru jūs ievadījāt, veicot Rezervējumu), lai jūs varētu saņemt zvanus/īsziņas, ja autovadītājam ar jums ir jāsazinās. Mēs nevaram garantēt, ka viņš varēs ar jums sazināties, izmantojot ziņapmaiņas lietotnes, piemēram, WhatsApp vai Viber.

  6. Iepriekš rezervēts privātais transports. Ja iekāpšana transportā notiek lidostā, jums ir jāsniedz mums sava lidojuma dati vismaz 24 stundas pirms jūsu Iekāpšanas laika, lai jūsu Pakalpojumu nodrošinātājs varētu pielāgot Iekāpšanas laiku, ja jūsu lidojums kavējas. Ja pēc lidojuma kavēšanās vai atcelšanas viņš nevar nodrošināt Privāto transportu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

  7. Sabiedriskais transports. Jums ir jānodrošina, ka visi pasažieri ierodas laikā, atstājot pietiekami daudz laika, lai vajadzības gadījumā saņemtu biļetes.

  8. Lai veiktu Rezervējumu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, un ikvienu pasažieri vecumā līdz 18 gadiem pavada pieaugušais, kurš par viņu ir atbildīgs.

  9. Jums ir jānodrošina, lai neviens pasažieris neuzvestos neatbilstošā veidā, piemēram, apvainojoši vai ar savām darbībām apdraudot kāda veselību.

  10. Jums ir jānodrošina, ka esat izvēlējies piemērotu Sabiedrisko / Privāto transportu (grupas lieluma, bagāžas daudzuma, piekļūstamības prasību u.c. ziņā).

  F5. Cena un maksājums

  1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited ir jūsu Rezervējuma tirgotājs. Papildinformāciju par mūsu maksājumu apstrādes procesu skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

  2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Cenā ir iekļautas visas nodevas, sastrēgumu maksas, nodokļi un papildmaksas augsta pieprasījuma perioda laikā. Maksājums tiek iekasēts rezervēšanas laikā.

  3. Privātais transports pēc pieprasījuma. Cena tiks apstiprināta (un maksājums tiks veikts), kad jūs izkāpsiet no automašīnas. Cena var atšķirties no cenas, kas tika aprēķināta rezervēšanas laikā. Jūs esat atbildīgs par visām nodevām, sastrēgumu maksām, nodokļiem, papildmaksām augsta pieprasījuma perioda laikā un dzeramnaudām.

  4. Sabiedriskais transports. Maksājums tiek iekasēts, kad ir apstiprināts jūsu Rezervējums. Pirms izbraukšanas Pakalpojumu nodrošinātājs var apskatīt jūsu biļeti(-es)/e-biļeti(-es). Lūdzu, turiet to/tās vienmēr pie sevis, pretējā gadījumā jums var nākties maksāt vēlreiz.

  5. Pakalpojumu nodrošinātājam/autovadītājam nav obligāti jāpiekrīt nekādām izmaiņām Braucienā, ko jūs pieprasāt personīgi. Ja viņi piekrīt, no jums var tikt iekasēta papildu maksa.

  F6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

  Atcelšana

  1. Vairumā gadījumu...

  • Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs varat atcelt Rezervējumu bez maksas līdz 24 stundām pirms Iekāpšanas laika (dažos gadījumos 2 stundas – lūdzu, skatiet apstiprinājumu). Neatceļot Rezervējumu savlaicīgi, jums nebūs tiesības saņemt atmaksu.
  • Privātais transports pēc pieprasījuma. Jūs varat atcelt jebkurā brīdī pirms jūsu Iekāpšanas laika, taču Pakalpojumu nodrošinātājs var iekasēt atcelšanas maksu.
  • Sabiedriskais transports. Līdzko jūsu Rezervējums būs apstiprināts, jums, iespējams, nebūs tiesību saņemt atmaksu. Ja jūsu plāni mainās, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, lai apspriestu visas pieejamās iespējas.

  2. Ja jūsu Pakalpojumu nodrošinātājam ir citi atcelšanas noteikumi (kas būs pieejami rezervēšanas laikā), tiks piemēroti viņa noteikumi.

  3. Mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varam atcelt Rezervējumu, brīdinot par to īsu brīdi iepriekš vai pilnīgi bez brīdinājuma, taču tas notiks tikai ļoti specifiskās situācijās. Piemēram, ja:

  • Pakalpojumu nodrošinātājs kļūst maksātnespējīgs vai patiešām nevar izpildīt jūsu Rezervējumu – tādā gadījumā mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu alternatīvu transportu (un mēs jums veiksim atmaksu pilnā apmērā, ja nevarēsim to izdarīt);
  • jūs pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus – tādā gadījumā jums nebūs tiesību uz naudas atmaksu.

  Grozījumi (izmaiņas) pirms jūsu Brauciena sākuma

  4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā būs norādīts, cik ilgā laikā jūs varat pieprasīt (pirms Iekāpšanas laika) veikt jebkādas izmaiņas Rezervējumā (piemēram, mainīt atrašanās vietu vai laiku).

  5. Privātais transports pēc pieprasījuma. Lai mainītu savu Rezervējumu, jums var nākties to atcelt (var tikt iekļauta atcelšanas maksa) un veikt jaunu Rezervējumu.

  6. Sabiedriskais transports. Jūs nevarat mainīt savu Rezervējumu, tiklīdz tas ir apstiprināts.

  7. Ja mums / Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāmaina jūsu Rezervējums (piemēram, ja notiek streiks, kas ietekmē jūsu braucienu), mēs jums par to paziņosim, cik drīz vien varēsim. Ja jūs izlemjat atcelt Rezervējumu:

  • Jebkurš transports. Ja vien jūs neatcelsiet Rezervējumu kāda no nākamajā punktā norādītajiem iemesliem dēļ, jums būs tiesības uz pilnu atmaksu (neatkarīgi no tā, cik drīz ir jūsu brauciens).
  • Jebkurš Privātais transports. Ja tiek vienīgi nomainīts autovadītājs, Pakalpojumu nodrošinātājs vai (līdzīgs) transportlīdzeklis, jums nebūs tiesību uz atmaksu (ja vien jūs neatceļat Rezervējumu savlaicīgi).

  Jebkurā gadījumā ne mēs, ne Pakalpojumu nodrošinātājs nebūsim atbildīgi par jebkādām izmaksām, kas jums varētu rasties (piemēram, par alternatīvu transportu vai viesnīcas numuriem).

  Atmaksas

  8. Ja vēlaties pieteikties atmaksai, jums par to jāpaziņo rakstiski ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc jūsu Iekāpšanas laika.

  9. Var paiet līdz 5 darbdienām, līdz jebkāda atmaksa tiks pārskaitīta uz jūsu kontu.

  10. Visi Privātie transporti. Ja jūsu autovadītājs noteiktajā laikā neatrodas iekāpšanas vietā, jūs varat pieteikties atmaksai, un mēs šo situāciju izmeklēsim.

  11. Visi Privātie transporti. Jums nebūs tiesību uz atmaksu, ja jūsu Brauciens nenotiek pēc plāna, jo:

  • autovadītājs / Pakalpojumu nodrošinātājs nevar ar jums sazināties;
  • viens vai vairāki pasažieri noteiktajā laikā nav ieradušies uz iekāpšanas vietu un jūs neesat pieprasījis jaunu Iekāpšanas laiku;
  • jūs pieprasāt veikt nepamatotas izmaiņas Iekāpšanas laikā vai Braucienā;
  • jūs neinformējat mūs / Pakalpojumu nodrošinātāju / autovadītāju par vēlamajām izmaiņām;
  • rezervējot Privāto transportu, jūs norādījāt nepareizus datus (iekāpšanas vietu, kontaktinformāciju, cilvēku skaitu, bagāžas daudzumu utt.);
  • to kavē viena vai vairāku pasažieru darbība vai bezdarbība.

  F7. Kas vēl jums ir jāzina?

  Iepriekš rezervēts privātais transports

  1. Lūdzu, pārbaudiet savu apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, lai uzzinātu, cik ilgi autovadītājs gaidīs jūs iekāpšanas vietā.

  Privātais transports pēc pieprasījuma

  2. Autovadītājs, iespējams, negaidīs ilgāk par Iekāpšanas laiku – ja viņš gaidīs, no jums var tikt iekasēta maksa par gaidīšanas laiku. Ja jūs noteiktajā laikā neatrodaties iekāpšanas vietā, jums var tikt piemērota atcelšanas maksa.

  Remonta vai tīrīšanas maksas

  3. Ja kaut kas ir jāremontē vai jātīra, jo kāds no jūsu grupas ir izdarījis kaut ko neatbilstošu vai pārkāpis šos noteikumus, jūs būsiet atbildīgs par remonta/tīrīšanas izmaksām.

  Kā mēs strādājam

  4. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs strādājam.

  Uzņēmuma Booking.com vārdnīca

  “Profils” ir profils (pie uzņēmuma Booking.com vai uzņēmumu grupas), ar kura starpniecību jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus mūsu Platformā.

  “Naktsmītne” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts izmitināšanas pakalpojums (visā B sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir izmitināšanas pakalpojuma nodrošinātājs).

  “Apskates vieta” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts Apskates vietas pakalpojums (visā C sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir Apskates vietu pakalpojuma nodrošinātājs).

  “Apskates vietas pakalpojums(-i)” ietver, tostarp, bet ne tikai, ekskursijas, muzejus, apskates vietas, pasākumus un pieredzes.

  “Rezervējums” ir Ceļojumu pakalpojuma rezervējums mūsu Platformā neatkarīgi no tā, vai jūs par to maksāsiet tagad vai vēlāk.

  “Booking.com”, “mēs”, vai “mūsu” norāda uz Booking.com B.V. (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Booking.com Transport Limited (attiecībā uz visiem sauszemes transporta pakalpojumiem). Uzņēmuma kontaktinformācija

  “Rezervējuma apstiprinājums” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir mūsu nosūtītais apstiprinājuma e-pasta ziņojums un kupons, kurā ir norādīta informācija par jūsu Rezervējumu.

  “Skaidras naudas bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat “izņemt”, izmantojot pie mums reģistrēto Maksāšanas veidu, vai izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

  “Pārvadājumu līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kurš organizē jūsu Lidojumu.

  “Bonuss” ir labums naudas vērtībā. Ir pieejams “Skaidras naudas bonuss” un “Ceļojumu bonuss”.

  “Naudas atmaksa maksājumu kartē” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat pārskaitīt uz maksājumu karti, kas pie mums ir reģistrēta, bet to nevar izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

  “Valūtas maiņas kurss” ir kurss, kuru mēs izmantojam valūtas pārvēršanai; šobrīd tiek izmantots WM/Refinitiv dienas beigu kurss, taču tas var mainīties.

  “Piemērots rezervējums” ir Rezervējums, kas atbilst kritērijiem, lai kvalificētos Ieguvuma saņemšanai.

  “Lidojums” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts lidojums (visā E sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir aviokompānija).

  “Uzņēmumu grupa” ir uzņēmuma Booking.com saistītais uzņēmums – tieša Booking.com akciju daļa vai daļa no Booking Holdings Inc. grupas.

  “Konkrētu ieguvumu kritēriji” ir noteikumi, kas ir attiecināmi uz noteiktiem Ieguvumiem – papildus iepriekš izklāstītajiem vispārējiem noteikumiem sadaļā “Ieguvumi, Bonusi un Maciņš” (A13).

  “Starpniecības līgums” (sadaļā “Lidojumi”) ir līgums starp jums un Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu, kas noformē jūsu Lidojuma biļeti (un dažos gadījumos jebkādas papildiespējas) ar aviokompāniju vai citu uzņēmumu.

  “Galvenais autovadītājs” ir autovadītājs, kura dati tika ievadīti rezervēšanas laikā – vienīgā persona, kura var mainīt vai atcelt attiecīgo Rezervējumu vai apspriest to ar mums (ja vien šī persona mums nepasaka, ka šim nolūkam ir iecēlusi kādu citu).

  “Privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt, kad ierodaties iekāpšanas vietā (vai pirms tam).

  “Mūsu pakalpojumi” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir mūsu tiešsaistes automašīnu nomas rezervēšanas sistēma, kurā Pakalpojumu nodrošinātājs var piedāvāt savus produktus un pakalpojumus un jūs varat tos rezervēt.

  “Maksājiet savā valūtā” ir maksājuma iespēja, kuru mēs dažreiz piedāvājam, kad Pakalpojumu nodrošinātājs neizmanto jūsu valūtu. Šī iespēja ļauj jums maksāt jūsu valūtā.

  “Maksāšanas veids” ir veids (maksājumu karte, debetkarte, bankas konts, PayPal, ApplePay utt.), kas tiek izmantots, lai veiktu maksājumu vai pārskaitītu naudu.

  “Saņemšana” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir process jūsu Nomas sākumā, kad jūs norādāt nepieciešamo ID un citus dokumentus, samaksājat visas maksas, tostarp par papildiespējām, noslēdzat Nomas līgumu un saņemat savu automašīnu.

  “Saņemšanas laiks” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir (vietējais) datums un laiks, kad jums ir jāsaņem automašīna, kā norādīts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā.

  “Iekāpšanas laiks” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir (vietējais) laiks, kad Iepriekš rezervētajam privātajam transportam ir jāsasniedz iekāpšanas vieta vai kad Privātais transports pēc pieprasījuma faktiski sasniedz iekāpšanas vietu.

  “Platforma” ir vietne/lietotne, kurā jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus; tā var piederēt uzņēmumam Booking.com vai trešās puses saistītajam uzņēmumam vai kāds no tiem var Platformu pārvaldīt.

  “Iepriekš rezervētais privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt vismaz 2 stundas pirms jūsu ierašanās iekāpšanas vietā.

  “Brauciens ar Privāto transportu” ir brauciens ar privāto transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

  “Sabiedriskais transports” ir vilcieni, autobusi, tramvaji un cita veida sabiedriskais transports.

  “Brauciens ar Sabiedrisko transportu” ir brauciens ar sabiedrisko transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

  “Noma” (vai “Automašīnu noma”) ir Pakalpojumu nodrošinātāja piegādāta automašīna (visā D sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir nomas uzņēmums, kas nodrošina automašīnu).

  “Nomas līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kuru jūs parakstāt Saņemšanas vietā. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegts galveno noteikumu kopsavilkums.

  “Ieguvumi” ir jums apsolītais labums. Vairumā gadījumu Ieguvumi būs Ceļojumu bonuss, Skaidras naudas bonuss, Naudas atmaksa maksājumu kartē vai kupons kāda veida precei.

  “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir ar ceļošanu saistīta produkta vai pakalpojuma nodrošinātājs Platformā, tostarp, bet ne tikai: viesnīcas vai citas naktsmītnes (naktsmītnes Rezervējumam), muzeja vai parka (apskates vietas Rezervējumam) vai automašīnu nomas uzņēmuma vai aviokompānijas (transporta Rezervējumam) īpašnieks.

  “Pakalpojumi” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir Brauciena ar sabiedrisko transportu vai Brauciena ar privāto transportu nodrošināšana.

  “Noteikumi” ir šie pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

  “Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums” ir uzņēmums, kas rīkojas kā (a) starpnieks starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Ceļojumu pakalpojuma tālākpārdevējs.

  “Trešās puses noteikumi” (sadaļā “Lidojumi”) ir gan Starpniecības līgums, gan Pārvadājumu līgums.

  “Ceļojumu bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai, bet nevarat “izņemt”.

  “Ceļojumu pakalpojums” ir viens no mūsu Platformā pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīts ar ceļošanu.

  “Avansa maksājums” ir maksājums, kuru jūs veicat produkta vai pakalpojuma rezervēšanas laikā (nevis tad, kad to faktiski izmantojat).

  “Maciņš” ir sadaļa jūsu Profilā, kurā tiek rādīti jūsu Ieguvumi, Bonusi un citi pamudinājumi.