Doties uz galveno saturu

Klientu pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Atjaunināti šajā datumā: 2022. gada 14. februāris.

Drukāt

Satura rādītājs

A. Visi Ceļojumu pakalpojumi

A1. Definīcijas

1. Dažiem no šajā dokumentā iekļautajiem vārdiem ir ļoti specifiska nozīme, tāpēc, lūdzu, iepazīstieties ar uzņēmuma Booking.com vārdnīcu šo Noteikumu beigās.

A2. Par šiem noteikumiem

1. Pabeidzot savu Rezervējumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un visiem citiem noteikumiem, kas jums tiek sniegti rezervēšanas laikā.

2. Ja kaut kas šajos Noteikumos ir (vai kļūst) spēkā neesošs vai nepiemērojams:

 • tas joprojām tiks piemērots, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos;
 • jums joprojām būs saistošs viss pārējais Noteikumos minētais.

3. Šie Noteikumi ir izklāstīti šādi:

 • A sadaļa: vispārējie noteikumi visiem Ceļojumu pakalpojumu veidiem;
 • B līdz F sadaļa: konkrēti noteikumi tikai vienam Ceļojumu pakalpojuma veidam:
  • B sadaļa: Naktsmītnes;
  • C sadaļa: Apskates vietas;
  • D sadaļa: Automašīnu noma;
  • E sadaļa: Lidojumi;
  • F sadaļa: Privātais un Sabiedriskais transports;
 • ja pastāv jebkāda neatbilstība starp vispārējiem un konkrētiem noteikumiem, tiks piemēroti konkrētie noteikumi.

4. Šo Noteikumu oriģinālā versija ir izveidota angļu valodā. Ja rodas domstarpības par Noteikumiem vai jebkāda neatbilstība starp Noteikumiem angļu valodā un citā valodā, tiks piemēroti Noteikumi angļu valodā. (Jūs varat mainīt valodu šīs lapas augšpusē.)

A3. Par uzņēmumu Booking.com

1. Kad jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, uzņēmums Booking.com B.V. nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

2. Rezervējot nomas automašīnu vai privāto vai sabiedrisko transportu, uzņēmums Booking.com Transport Limited nodrošina un ir atbildīgs par Platformu, bet ne par pašu Ceļojumu pakalpojumu (skatīt tālāk A4.4. punktu).

3. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas sniedz vietējos atbalsta pakalpojumus (piemēram, Klientu atbalstu vai profila pārvaldību). Viņi(-iem):

 • nekontrolē vai nepārvalda mūsu Platformu;
 • nav pašiem savas Platformas;
 • nav nekādu juridisku vai līgumattiecību ar jums;
 • nenodrošina Ceļojumu pakalpojumus;
 • nepārstāv mūs, neslēdz līgumus vai nepieņem juridiskos dokumentus mūsu vārdā;
 • nedarbojas kā mūsu “procesu vai pakalpojumu aģenti”.

A4. Mūsu Platforma

1. Mēs rūpējamies par mūsu Platformas nodrošināšanu, taču mēs nevaram garantēt, ka viss tajā ir precīzs (mēs saņemam informāciju no Pakalpojumu nodrošinātājiem). Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādām kļūdām, pārtraukumiem vai trūkstošām informācijas daļām, lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai atrisinātu šādu problēmu pēc iespējas ātrāk.

2. Mūsu Platforma nav paredzēta, lai ieteiktu vai veicinātu Pakalpojumu nodrošinātāju vai tā produktus, pakalpojumus, iespējas, transportlīdzekļus utt.

3. Mēs neesam līgumslēdzēja puse starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāja noslēgtajiem noteikumiem. Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs tikai par Ceļojumu pakalpojumu.

4. Lai veiktu Rezervējumu, jums var būt nepieciešams izveidot Profilu. Lūdzu, pārliecinieties, vai visa jūsu informācija (tostarp maksājuma dati un kontaktinformācija) ir pareiza un aktuāla, jo pretējā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt savam(-iem) Ceļojumu pakalpojumam(-iem). Jūs esat atbildīgs par visām darbībām jūsu Profilā, tāpēc, lūdzu, neļaujiet kādam citam to izmantot un neizpaudiet savu lietotājvārdu un paroli.

5. Mēs parādīsim jums pieejamos piedāvājumus valodā, kas jums (mūsuprāt) ir piemērota. Jūs jebkurā laikā varat mainīt valodu.

6. Ja vien nav norādīts citādi, lai izmantotu Platformu, jums ir jābūt vismaz 16 gadus vecam.

A5. Mūsu vērtības

1. Jūs:

 • ievērosiet Mūsu vērtības;
 • ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus;
 • piedalīsieties jebkurās krāpniecības/nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudēs, kas mums ir jāveic;
 • neizmantosiet Platformu, lai radītu neērtības vai veiktu viltus Rezervējumus;
 • izmantosiet Ceļojumu pakalpojumu un/vai Platformu to paredzētajam mērķim;
 • neradīsiet nekādas neērtības vai kaitējumu un neizturēsieties pret Pakalpojumu nodrošinātāja personālu (vai jebkuru citu personu) neatbilstošā veidā.

A6. Cenas

1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat apmaksāt Ceļojumu pakalpojumu, tostarp visas citas maksas un nodokļus, kas var tikt piemēroti.

2. Dažas no norādītajām cenām var būt noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Jūsu maksājamā cena tiks aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo, “nenoapaļoto” cenu (lai gan faktiskā atšķirība tik un tā būs niecīga).

3. Acīmredzamas kļūdas un iespieduma kļūdas nav saistošas. Piemēram, ja jūs rezervējat premium klases automašīnu vai nakti luksusa klases “suite” numurā, kas kļūdas dēļ tika piedāvāts par 1 €, mēs vienkārši varam atcelt šo Rezervējumu un atmaksāt jums visu samaksāto summu.

4. Pārsvītrota cena norāda līdzīga Rezervējuma cenu bez cenas samazinājuma (“līdzīgs” nozīmē Rezervējumu tajos pašos datumos, ar tiem pašiem noteikumiem, tādu pašu izmitināšanas/transportlīdzekļa/ceļojuma klases kvalitāti utt.)

A7. Maksājums

1. Attiecībā uz dažiem produktiem/pakalpojumiem Pakalpojumu nodrošinātājs prasīs Avansa maksājumu un/vai maksājumu, kas ir jāveic jūsu Ceļojumu pakalpojuma laikā.

 • Ja mēs organizējam jūsu maksājumu, mēs (vai dažos gadījumos mūsu saistītais uzņēmums valstī, no kuras tiek saņemts maksājums) būsim atbildīgi par jūsu maksājuma pārvaldību un jūsu darījuma ar mūsu Pakalpojumu nodrošinātāju izpildes nodrošināšanu. Šajā gadījumā jūsu maksājums ir galīgais norēķins par maksājamo cenu.
 • Ja Pakalpojumu nodrošinātājs no jums iekasē maksu, tas parasti tiek veikts personīgi jūsu Ceļojumu pakalpojuma sākumā, taču var būt arī (piemēram), ka maksa tiek iekasēta no jūsu maksājumu kartes rezervēšanas laikā vai jūs maksājat, kad izrakstāties no Naktsmītnes. Tas ir atkarīgs no Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumiem, kā jums norādīts rezervēšanas laikā.

2. Ja Pakalpojumu nodrošinātājs pieprasa Avansa maksājumu, tas var tikt iekasēts vai priekšautorizēts Rezervējuma veikšanas laikā, turklāt tas var būt neatmaksājams. Tāpēc pirms rezervēšanas, lūdzu, pārbaudiet Pakalpojumu nodrošinātāja Avansa maksājuma noteikumus (pieejami rezervēšanas laikā), kurus mēs neietekmējam un par kuriem mēs neesam atbildīgi.

3. Ja jūs zināt, ka ir notikusi jebkāda krāpniecība vai neatļauta jūsu Maksāšanas veida izmantošana vai ir aizdomas par šādām darbībām, lūdzu, sazinieties ar savu maksājumu pakalpojumu nodrošinātāju, kurš var segt visas no tā izrietošās maksas, iespējams, atskaitot pārsniegumu.

4. Ja Platformā izvēlētā valūta nesakrīt ar Pakalpojumu nodrošinātāja valūtu, mēs varam:

 • rādīt cenas jūsu valūtā;
 • piedāvāt iespēju maksāt savā valūtā.

Mūsu Valūtas maiņas kurss būs redzams rezervējuma pabeigšanas laikā jūsu Profila sadaļā “Rezervējuma informācija” vai (ja jums nav Profila) e-pasta ziņojumā, ko mēs jums nosūtīsim. Ja mēs iekasēsim no jums maksu par šādiem pakalpojumiem, maksa tiks izteikta procentos atbilstoši Eiropas Centrālās bankas likmēm. Jūsu kartes izsniedzējs var iekasēt no jums maksu par ārvalstu darījumiem.

5. Pēc jūsu piekrišanas saņemšanas mēs saglabāsim jūsu Maksāšanas veida informāciju turpmākiem darījumiem.

A8. Noteikumi

1. Veicot Rezervējumu, jūs piekrītat piemērojamajiem noteikumiem, kas tiek norādīti rezervēšanas procesā. Katra Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumi un visi citi noteikumi (par vecuma prasībām, drošības depozītu / depozītu zaudējumu segšanai, papildu piemaksām grupu Rezervējumiem, papildu gultām, brokastīm, mājdzīvniekiem, atļautajām kartēm utt.) ir pieejama mūsu Platformā: Pakalpojumu nodrošinātāja informācijas lapās, rezervēšanas laikā, sīkajā drukā uzrakstītajā informācijā un/vai apstiprinājuma e-pasta ziņojumā vai biļetē (ja piemērojams).

2. Ja jūs atceļat Rezervējumu vai neierodaties, jebkura atcelšanas / viesa neierašanās maksa un atmaksa būs atkarīga no Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas / viesa neierašanās noteikumiem.

3. Dažus Rezervējumus nevar atcelt bez maksas, savukārt citus var atcelt bez maksas tikai pirms konkrēta termiņa beigām.

4. Ja jūs rezervējat Ceļojumu pakalpojumu ar priekšapmaksu (attiecīgajā gadījumā ieskaitot visas cenas sastāvdaļas un/vai depozītu zaudējumu segšanai), Pakalpojumu nodrošinātājs var bez brīdinājuma atcelt Rezervējumu, ja tas norādītajā datumā nevar iekasēt atlikumu. Šādā gadījumā jebkurš neatmaksājams maksājums, kuru jūs esat veicis, tiks atmaksāts tikai pēc viņa ieskatiem. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka maksājums tiek samaksāts laikus (ka jūsu bankas, debetkartes vai maksājumu kartes dati ir pareizi un ka jūsu kontā ir pietiekami daudz naudas).

5. Ja jums šķiet, ka nevarēsiet ierasties laikus, lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju un pasakiet viņam par savu ierašanās laiku, lai viņš neatceltu Rezervējumu. Ja jūs nokavējat, mēs neatbildam par sekām (piemēram, par jūsu Rezervējuma atcelšanu vai jebkādām maksām, ko Pakalpojumu nodrošinātājs var no jums iekasēt).

6. Jūs kā persona, kas veic Rezervējumu, atbildat par katra grupas dalībnieka darbībām un uzvedību (saistībā ar Ceļojumu pakalpojumu). Jūsu pienākums ir arī saņemt viņu atļauju par datu izmantošanu, pirms jūs sniedzat mums viņu personas datus.

A9. Privātums un sīkdatnes

1. Ja jūs rezervējat naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, lūdzu, papildu informāciju par privātumu, sīkdatnēm un to, kā mēs varam sazināties ar jums un apstrādāt personas datus, skatiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarācijā.

2. Ja jūs rezervējat sauszemes transportu, lūdzu, informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, skatiet atbilstoši uzņēmuma Rentalcars.com Privātuma deklarācijā, Cars.booking.com Privātuma deklarācijā vai Taxi.booking.com Privātuma deklarācijā.

A10. Piekļūstamības prasības

1. Ja jums ir jebkādi jautājumi attiecībā uz piekļūstamību:

 • par mūsu Platformu un/vai pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu;
 • par jūsu Ceļojumu pakalpojumu (piekļuve ratiņkrēslam, ieejamā vanna utt.), lūdzu, sazinieties ar savu Pakalpojumu nodrošinātāju vai lidostu, dzelzceļa staciju utt.

A11. Apdrošināšana

1. Ja esat iegādājies mūsu Platformā apdrošināšanu, noteikumus un papildu informāciju skatiet polises dokumentā(-os). Šie Noteikumi nav attiecināmi uz apdrošināšanu.

A12. Genius

1. Genius cena ir cena ar atlaidi, ko programmā iesaistītie Pakalpojumu nodrošinātāji piedāvā noteiktiem produktiem/pakalpojumiem.

2. Genius cenas tiek piemērotas uzņēmuma Booking.com programmas Genius dalībniekiem. Dalības maksa netiek piemērota, turklāt ir viegli kļūt par dalībnieku – vienkārši izveidojiet Profilu. Dalība un cenas nav nododamas citiem. Dalība ir saistīta ar konkrētu Profilu. Dalība var būt saistīta arī ar konkrētām kampaņām vai pamudinājumiem.

3. Pamatojoties uz to, cik daudz Naktsmītņu Rezervējumus jūs esat veicis noteiktā laika posmā, ir pieejami dažādi “Genius līmeņi”. Katrs līmenis piedāvā dažādus ceļojuma ieguvumus.

4. Mēs varam mainīt jebkuru programmas Genius funkciju, tostarp dalības līmeņus un programmas struktūru.

5. Papildu informācijai atveriet vietni https://www.booking.com/genius.html.

A13. Ieguvumi, Bonuss un Maciņš

1. Mēs varam jums izsniegt Ieguvumus – pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar (a) noteikumiem, kas ir minēti A13. punktā, un (b) jebkuriem piemērojamajiem Konkrētu ieguvumu kritērijiem. Ja, (i) aprēķinot jūsu Ieguvumus vai (ii) konvertējot ar jūsu Ieguvumiem saistītās valūtas, mēs pieļaujam pārrakstīšanās kļūdu, mēs vienmēr varam mainīt vai labot jebkuru parādīto atlikumu.

2. Kā saņemt Ieguvumus. Jūs varat saņemt Ieguvumu, piemēram, veicot rezervējumu viesnīcā, kas piedalās programmā, vai veicot noteiktu skaitu Rezervējumu noteiktā laika periodā. Kad Ieguvums ir pieejams, mēs paskaidrosim, kādi ir konkrētie nosacījumi un kā to izmantot.

3. Kur var atrast savus Ieguvumus. Kad esat saņēmis vienu vai vairākus Ieguvumus, jūsu Booking.com Profila izvēlnē būs pieejama saite “Ieguvumi un Maciņš”. Zem sadaļas “Ieguvumi” būs redzami jūsu nopelnītie Ieguvumi, kas vēl ir jādara (ja nepieciešams), lai iegūtu Ieguvumus(-us), un visi citi noteikumi un nosacījumi.

4. Ieguvumu veidi. Ieguvumi sniedz jums (a) Bonusu jūsu Maciņā vai (b) kaut ko citu (piemēram, Naudas atmaksu maksājumu kartē vai kuponu). Mēs paskaidrosim par katru Ieguvumu atbilstošajā brīdī.

5. Kā saņemt Bonusu. Parasti Bonuss tiek piešķirts pēc Ieguvuma saņemšanas. Taču mēs varam piešķirt Bonusu citu iemeslu dēļ, piemēram, ja jūsu Ceļojumu pakalpojums neatbilda mūsu ierastajiem augstajiem standartiem.

6. Kur var atrast savu Bonusu. Kad esat saņēmis dažus Bonusus, jūsu Booking.com Profila izvēlnē būs pieejama saite “Ieguvumi un Maciņš”. Zem sadaļas “Maciņš” būs norādīts kopējais Bonusa atlikums (sadalīts Ceļojumu bonusā un Skaidras naudas bonusā, ja jums ir abi veidi). Šajā sadaļā var apskatīt, kad Bonusi ir saņemti vai iztērēti un kad beigsies to derīguma termiņš. Ja jums ir Skaidras naudas bonuss, būs pieejama saite, lai tos izņemtu.

7. Bonusa veidi. Ceļojumu bonusu var iztērēt tikai noteiktiem Ceļojumu pakalpojumiem. Mēs jums parādīsim, par kuriem Ceļojumu pakalpojumiem jūs varēsiet maksāt ar Ceļojumu bonusu (par kurām konkrētām naktsmītnēm, apskates vietām, automašīnu nomām utt.). Skaidras naudas bonusu var izņemt, izmantojot jūsu Maksāšanas veidu (noklikšķiniet uz “Pārskaitīt skaidras naudas bonusu”), vai iztērēt jebkuram Ceļojumu pakalpojumam, par kuru jūs varat samaksāt ar Ceļojumu bonusu.

Ieguvumi

8. Lai saņemtu jebkāda veida Ieguvumus, jums, kvalificējoties Bonusam un izmantojot to, ir:

 • jābūt izveidotam Profilam mūsu Platformā;
 • jābūt vismaz 18 gadus vecam;
 • jāatbilst Konkrētu ieguvumu kritērijiem;
 • jāievēro “Ieguvumi un Maciņš” Noteikumi; un
 • jābūt derīgai maksājumu kartei, lai kvalificētos Naudas atmaksas maksājumu kartē Ieguvumiem.

9. Kad Ieguvums būs pieejams, Konkrētu ieguvumu kritērijos būs izskaidrots, kā (un vai) var tam kvalificēties. Var būt:

 • ar laiku saistīti ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi ar derīguma termiņu);
 • platformas ierobežojumi (piemēram, akcijas kodi, kurus var izmantot tikai mūsu lietotnē);
 • naktsmītnes ierobežojumi (piemēram, piedāvājumi, kurus var izmantot tikai pie noteiktiem Pakalpojumu nodrošinātājiem);
 • minimālais apmērs (piemēram, Ieguvums, kuru jūs nopelnīsiet tikai tad, ja jūs veiksiet Rezervējumu par noteiktu minimālo vērtību);
 • maksimālā Ieguvuma vērtība (monetāriem un nemonetāriem Ieguvumiem).

10. Ieguvumus nekādā veidā nedrīkst pārdot, uzlikt vai nodot trešajai pusei. Profila īpašnieka nāves gadījumā viņa Profils tiks slēgts un Ieguvumi (ja tādi ir) tiks anulēti.

Bonuss

11. Lai segtu atbilstoša Ceļojumu pakalpojuma izmaksas programmā iesaistītajā Platformā (piemēram, vietnē www.booking.com vai Uzņēmumu grupas vietnē), jūs varat izmantot Skaidras naudas bonusu vai Ceļojumu bonusu.

12. Ja šis Ceļojumu pakalpojums maksā mazāk nekā jūsu Bonuss, jūsu neizmantotais Bonuss paliks pieejams jūsu Maciņā.

13. Ja šis Ceļojumu pakalpojums maksā vairāk nekā jūsu Bonuss, jums ir savlaicīgi jāsedz pārējā maksājuma daļa, izmantojot citu pieņemtu Maksāšanas veidu – pretējā gadījumā jūsu pirkums tiks atcelts un jūsu Bonuss tiks atgriezts jūsu Maciņā.

14. Ja jums ir vairāki Bonusa veidi ar vairākiem derīguma termiņiem, kā pirmie tiks izmantoti Bonusi ar tuvāko termiņa beigu datumu.

15. Ja jūs atceļat Ceļojumu pakalpojumu, par kuru (daļēji vai pilnībā) esat samaksājis ar Bonusu, jūsu nauda un/vai Bonuss tiks atmaksāts, ja tas ir noteikts Pakalpojumu nodrošinātāja atcelšanas noteikumos. Mūsu Klientu apkalpošanas komanda varēs atmaksāt visu Bonusu, kas jums pienāksies.

16. Jūs varat izņemt Skaidras naudas bonusu (bet ne Ceļojumu bonusu), izmantojot Maksāšanas veidu.

17. Jūsu Maciņa noklusējuma valūtu nosaka jūsu atrašanās vieta, dzīvesvieta vai cita mūsu atlasītā valūta. Ja jūs jebkuru Bonusu vai Naudas atmaksas maksājumu kartē saņemat citā valūtā, mēs tās konvertēsim jūsu noklusējuma valūtā vai citā mūsu atlasītā valūtā, izmantojot mūsu Valūtas maiņas kursu.

18. Ja Ieguvums tika piešķirts, jo jūs rezervējāt Ceļojumu pakalpojumu, šī Ceļojumu pakalpojuma atcelšanas gadījumā viss saistītais neizmantotais Bonuss tiks dzēsts no jūsu Maciņa.

19. Mēs paturam tiesības atsaukt jebkuru Ieguvumu, kas ticis iegūts krāpnieciskā veidā.

20. Ja jūs uzskatāt, ka neesat saņēmis Ieguvumu, kas jums pienākas, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad esat izdarījis jebkādu darbību, kas, jūsuprāt, jūs kvalificē Ieguvuma saņemšanai. Lūdzu, nodrošiniet visus jums pieejamos papilddokumentus. Ja jūs to neizdarīsiet 12 mēnešu laikā, jūs nevarēsiet pieprasīt Ieguvumu.

21. Visiem Bonusiem ir derīguma termiņš, kas ir norādīts jūsu Maciņa sadaļā “Bonuss”.

Maciņš

22. Visi dati, tostarp personas dati, tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu privātuma noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem par datu aizsardzību. Tie tiks kopīgoti ar Uzņēmumu grupu vai Pakalpojumu nodrošinātājiem, kā noteikts Maciņa programmā. Pazaudēti vai nozagti Ieguvumi vai Ieguvumi ar beigušos derīguma termiņu netiks aizvietoti.

23. Jūsu pienākumi:

 • jums ir jānodrošina, ka visa informācija ir (un paliek) pareiza, pilnīga un aktuāla;
 • ja mēs lūdzam uzrādīt identitātes apliecinājumu, lūdzu, izdariet to 30 dienu laikā;
 • jūs atbildat par sava Maciņa pierakstīšanās datu saglabāšanu drošībā.

24. Ja neievērosiet šīs sadaļas noteikumus, mēs varam automātiski apturēt vai atcelt jūsu Maciņa darbību.

25. Jūs nedrīkstat izmantot savu Maciņu vai Ieguvumus jebkādā veidā, kas varētu būt maldinošs, negodīgs vai kas var radīt kaitējumu.

26. Mēs varam dzēst jebkura veida vai visu jūsu Bonusu un ar to nokārtot prasības, kas mums (vai Uzņēmumu grupai) ir pret jums. Mēs to varam izdarīt jebkurā brīdī un bez brīdinājuma.

27. Mēs varam mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Maciņa, Ieguvumu un Bonusa aspektu. It īpaši tas attiecas uz:

 • šiem Ieguvumu un Maciņa noteikumiem;
 • lietotājiem, kuriem var būt Maciņš;
 • Ieguvumiem vai Bonusu, kuru mēs nodrošinām;
 • jebkuru Ieguvumu vai Bonusa derīguma termiņiem;
 • jebkuriem Konkrētu ieguvumu kritērijiem.

28. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas vai pilnībā pārtrauksim Maciņu nodrošināšanu, mēs veiksim saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai jūs par to iepriekš brīdinātu.

29. Ja mēs pārtrauksim nodrošināt Maciņus, viss Bonuss un Ieguvumi, kuriem nav beidzies derīguma termiņš, būs derīgi vēl 12 mēnešus.

A14. Intelektuālā īpašuma tiesības

1. Ja vien nav norādīts citādi, visas tiesības attiecībā uz mūsu Platformu (tehnoloģiju, saturu, preču zīmēm, izskatu un darbību utt.) pieder uzņēmumam Booking.com (vai tā licences devējiem), un, izmantojot mūsu Platformu, jūs piekrītat to darīt tikai paredzētajam mērķim un ievērojot tālāk A14.2. un A14.3. punktā izklāstītos nosacījumus.

2. Jūs neko no mūsu Platformā pieejamā nedrīkstat uzraudzīt, kopēt, iegūt/pārmeklēt, lejupielādēt, reproducēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez rakstiskas uzņēmuma Booking.com vai tā licences devēju atļaujas.

3. Mēs rūpīgi sekojam katram mūsu Platformas apmeklējumam un bloķēsim ikvienu personu (un jebkuru automatizētu sistēmu), par kuru mums ir aizdomas, ka viņš(-a):

 • veic nepamatoti daudz meklējumu;
 • izmanto jebkuru ierīci vai programmatūru, lai uzzinātu cenas vai iegūtu citu informāciju;
 • veic darbības, kas noslogo mūsu Platformu.

4. Mūsu Platformā augšupielādējot jebkuru attēlu (piemēram, ar atsauksmi), jūs apstiprināt, ka tas atbilst mūsu kritērijiem un ka:

 • tas ir patiess (piemēram, jūs neesat izmainījis attēlu vai augšupielādējis citas naktsmītnes attēlu);
 • tas nesatur vīrusus;
 • jūs to drīkstat kopīgot ar mums;
 • mēs to jebkur un vienmēr (ja jūs mums ziņojat, ka mēs to vairs nevaram izmantot, mēs apsvērsim šādu pamatotu prasību) drīkstam izmantot mūsu Platformā un turpmākos komerciālos nolūkos (tostarp reklāmas kontekstā);
 • tas nepārkāpj citu cilvēku privātuma tiesības;
 • jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādām juridiskām prasībām pret uzņēmumu Booking.com saistībā ar šī attēla augšupielādi.

5. Piezīme skaidrības labad: mēs neesam atbildīgi par mūsu Platformā augšupielādētajiem attēliem un mēs pēc saviem ieskatiem drīkstam noņemt jebkuru attēlu (piemēram, ja konstatējam, ka attēls neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem).

A15. Kas notiek, ja rodas problēma?

1. Ja jums ir jautājums vai sūdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu. To var izdarīt, piekļūstot savam Rezervējumam, izmantojot mūsu lietotni vai atverot mūsu Palīdzības centru (kur jūs atradīsiet arī noderīgus biežāk uzdotos jautājumus). Mēs varēsim jums palīdzēt pēc iespējas ātrāk, ja jūs sniegsiet:

 • sava Rezervējuma apstiprinājuma numuru, kontaktinformāciju, PIN kodu (ja pieejams) un e-pasta adresi, kuru jūs izmantojāt rezervēšanas laikā;
 • kopsavilkumu par problēmu, tostarp to, kā jūs vēlaties, lai mēs jums palīdzētu;
 • visus papilddokumentus (bankas izrakstu, attēlus, kvītis utt.).

2. Visi jautājumi un sūdzības tiek reģistrētas, un vissteidzamākās problēmas tiek apstrādātas visātrāk.

3. Ja jūs dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Eiropas Komisijas ODR (strīdu izšķiršanas tiešsaistē) platformu (ec.europa.eu/odr). Tas ir atkarīgs no jūsu sūdzības satura:

 • ja tā bija par naktsmītni, lidojumu vai apskates vietu, jūs varat izmantot ODR platformu;
 • ja tā bija par sauszemes transportu, jūs nevarat izmantot platformu (jo sauszemes transports ir rezervējams ar uzņēmuma Booking.com Transport Limited starpniecību un Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES).

4. Ja jūs dzīvojat Čehijas Republikā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes Centrālās inspekcijas ADR departamentam, galvenais birojs: Štěpánská 15, Prague 2, pasta indekss: 120 00, e-pasta adrese: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ja jūs dzīvojat Brazīlijā un jūs neapmierina veids, kā mēs izskatām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot Brazīlijas Federālo patērētāju strīdu izšķiršanas platformu (consumidor.gov.br/).

6. Mēs cenšamies atrisināt strīdus uzņēmuma ietvaros, un mums nav pienākuma pakļauties jebkādām alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām, ko veic neatkarīgi pakalpojumu nodrošinātāji.

A16. Saziņa ar Pakalpojumu nodrošinātāju

1. Mēs varam jums palīdzēt sazināties ar Pakalpojumu nodrošinātāju, taču mēs nevaram garantēt, ka viņš izlasīs jūsu ziņojumu vai izpildīs jūsu lūgumu. Pats par sevi fakts, ka jūs sazināties ar viņu vai viņš sazinās ar jums, nenozīmē, ka jums ir pamats ierosināt tiesvedību.

A17. Pasākumi pret nepieņemamu uzvedību

1. Mums ir tiesības liegt jums veikt jebkādus Rezervējumus, atcelt visus jūsu jau veiktos Rezervējumus un/vai liegt jums izmantot mūsu Platformu, mūsu Klientu apkalpošanas pakalpojumu un/vai jūsu Profilu. Protams, mēs to darīsim tikai tad, ja tam, mūsuprāt, ir pamatots iemesls, piemēram:

 • krāpniecība vai ļaunprātīga rīcība;
 • Mūsu vērtību vai piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu neievērošana;
 • neatbilstoša vai pretlikumīga uzvedība (piemēram, vardarbība, draudi vai privātuma pārkāpšana) attiecībā pret mums, jebkuru uzņēmumu, ar kuru mēs sadarbojamies, vai jebkuru citu personu.

2. Ja šāda iemesla dēļ mēs atceļam Rezervējumu, jūs nesaņemsiet atmaksu. Mēs jums varam paziņot, kāpēc mēs esam atcēluši jūsu Rezervējumu, ja vien šāda paziņošana (a) nepārkāps piemērojamos tiesību aktus un/vai (b) nenovērsīs vai nekavēs krāpniecības vai citu nelikumīgu darbību atklāšanu vai novēršanu. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam kļūdaini atcēluši jūsu Rezervējumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

A18. Atbildības ierobežojumi

1. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos patērētāju tiesību aktos, mēs būsim atbildīgi tikai par izmaksām, kas jums ir radušās mūsu vainas dēļ. Tas nozīmē, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nebūsim atbildīgi par (piemēram) jebkuru:

 • netiešu zaudējumu vai netiešu kaitējumu;
 • neprecīzu informāciju par Pakalpojumu nodrošinātāju;
 • Pakalpojumu nodrošinātāja vai cita darījumu partnera produktu, pakalpojumu vai darbību;
 • kļūdu e-pasta adresē, tālruņa numurā vai maksājumu kartes numurā (ja vien tā nav mūsu vaina);
 • nepārvaramu varu vai notikumu ārpus mūsu kontroles.

2. Ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos:

 • mēs nebūsim atbildīgi par visām jūsu izrietošajām izmaksām; un
 • jums nebūs tiesību uz atmaksu.

3. Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs vai jebkurš Pakalpojumu nodrošinātājs būs atbildīgs (par vienu notikumu vai saistītu notikumu virkni) tikai par jūsu Rezervējuma izmaksām, kas būs norādītas jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā.

4. Nekas šajos noteikumos neierobežos mūsu (vai Pakalpojumu nodrošinātāja) atbildību attiecībā uz mūsu (vai viņa) pašu (i) nolaidību, kas izraisīs nāvi vai miesas bojājumu, vai (ii) krāpniecību vai krāpniecisku maldināšanu.

5. Mēs nedodam nekādus solījumus par Pakalpojumu nodrošinātāju produktiem un pakalpojumiem (izņemot to, kas ir skaidri norādīti šajos Noteikumos). Pareizās izvēles izdarīšana ir pilnībā jūsu atbildība.

6. Piezīme skaidrības labad: nekas šajos Noteikumos nepiešķir nekādas tiesības jebkādai trešajai pusei, izņemot Pakalpojumu nodrošinātāju.

7. Jūs varat tikt aizsargāts ar obligātajiem patērētāju tiesību aizsardzības likumiem un noteikumiem, kas garantē jums tiesības, kuras nevar atcelt neviena uzņēmuma noteikumi. Šādā gadījumā mūsu atbildību nosaka ne tikai šie Noteikumi, bet arī visi piemērojamie patērētāju tiesību aizsardzības likumi un noteikumi.

A19. Piemērojami tiesību akti un tiesas lēmumi

1. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, šos Noteikumus un mūsu pakalpojumus regulēs Nīderlandes tiesību akti (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijas tiesību akti (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

2. Ciktāl tas ir atļauts obligātajos vietējos (patērētāju) tiesību aizsardzības likumos, visi strīdi tiks izskatīti tikai kompetentajās tiesās Amsterdamā (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Anglijā un Velsā (attiecībā uz automašīnu nomām un privāto / sabiedrisko transportu).

A20. Saistīti ceļojumu pakalpojumi

1. Ja:

 • jūs pēc viena ceļojumu pakalpojuma izvēlēšanās un apmaksas viena un tā paša Platformas apmeklējuma laikā savam ceļojumam vai atvaļinājumam rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus; vai
 • jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus savam ceļojumam vai atvaļinājumam, izmantojot mūsu sniegto saiti ne vēlāk kā 24 stundas pēc sākotnējā mūsu platformā veiktā Rezervējuma apstiprinājuma saņemšanas,

jūs NEGŪSIET labumu no tiesībām, kas attiecas uz kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar ES Direktīvu (ES) 2015/2302 vai Apvienotās Karalistes 2018. gada noteikumiem par kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (tālāk kopā – “Komplekso ceļojumu prasības”). Līdz ar to mēs nebūsim atbildīgi par šo ceļojumu pakalpojumu pareizu izpildi. Problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Pakalpojumu nodrošinātāju.

2. Jebkurā no šiem gadījumiem ceļojumu pakalpojumi kļūs par daļu no saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem, nevis kompleksajiem ceļojumiem. Šādā gadījumā uzņēmumam Booking.com saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem ir nodrošināta aizsardzība attiecībā uz jūsu maksājumu atmaksu uzņēmumam Booking.com par pakalpojumiem, kas netika sniegti uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ. Lūdzu, ievērojiet, ka atmaksa nav piemērojama attiecīgā Pakalpojumu nodrošinātāja maksātnespējas gadījumā.

3. Uzņēmums Booking.com ir brīvprātīgi paplašinājis šo aizsardzību pret maksātnespēju klientiem ārpus ES un Apvienotās Karalistes, kuri, izmantojot platformu Booking.com, ir rezervējuši vairākus ceļojumu pakalpojumus, kas veido Saistītus ceļojumu pakalpojumus Komplekso ceļojumu prasību nozīmē. Šis paplašinājums attiecas tikai uz uzņēmuma Booking.com saņemtajiem maksājumiem.

4. Uzņēmums Booking.com ir veicis aizsardzību pret maksātnespēju, noformējot bankā Deutsche Bank bankas garantiju, ko Sedgwick International UK pārvalda attiecībā uz visām naudas summām, kas tiek maksātas tieši uzņēmumam Booking.com.

5. Ja uzņēmuma Booking.com maksātnespējas dēļ tiek liegta pakalpojumu izmantošana, ceļotāji var sazināties ar uzņēmumu Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, the United Kingdom, tālr. +44 207 530 0600, e-pasta adrese: helpline@uk.sedgwick.com).

6. Piezīme. Šī aizsardzība pret maksātnespēju neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, izņemot uzņēmumu Booking.com, kurus var izpildīt neatkarīgi no uzņēmuma Booking.com maksātnespējas.

7. Lūdzu, skatiet Direktīvu (ES) 2015/2302, kas ir transponēta Eiropas Savienības vai Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

B. Naktsmītnes;

B1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Naktsmītņu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

B2. Līgumsaistības

1. Veicot Rezervējumu, līgums tiek slēgts tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Mēs neesam jūsu Rezervējuma līgumslēdzēja puse.

2. Uzņēmums Booking.com B.V. ir Platformas īpašnieks un pārvaldītājs.

3. Mūsu Platformā tiek rādītas tikai tās Naktsmītnes, kurām ar mums ir komerciālas attiecības, un tajā ne vienmēr tiek rādīti visi to produkti vai pakalpojumi.

4. Informācija par Pakalpojumu nodrošinātājiem (piemēram, iespējas, iekšējie noteikumi un ilgtspējības pasākumi) un viņu Ceļojumu pakalpojumiem (piemēram, cenas, pieejamība un atcelšanas noteikumi) ir atkarīga no viņu sniegtās informācijas. Viņu pienākums ir nodrošināt, ka tā ir precīza un aktuāla.

B3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var reklamēt un pārdot savas Naktsmītnes, un jūs tās varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Naktsmītnes rezervēšanas mēs sniegsim jums un Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par jūsu Rezervējumu, tostarp viesa(-u) vārdus un uzvārdus.

3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt Rezervējumu.

B4. Kas jādara jums

1. Aizpildiet pareizi visu savu kontaktinformāciju, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

2. Uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un rezervēšanas laikā parādītos noteikumus.

3. Apejieties ar Naktsmītni un tās mēbelēm, piederumiem, elektroniskām iekārtām un citiem priekšmetiem uzmanīgi un atstājiet lietas tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija, kad tur ieradāties. Ja kaut kas ir salauzts, bojāts vai pazaudēts, noteikti ziņojiet par to Naktsmītnes darbiniekiem (cik drīz vien iespējams un noteikti pirms izrakstīšanās).

4. Uzturēšanās laikā nodrošiniet Naktsmītnes un tajā esošā īpašuma drošību. Tāpēc, piemēram, neatstājiet atvērtas durvis vai logus.

B5. Cena un maksājums

1. Skatiet iepriekšējās sadaļas “Cenas” (A6) un “Maksājums” (A7).

B6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

B7. Kas vēl jums ir jāzina?

Mēs pielīdzinām cenas

1. Mēs vēlamies, lai jūs katru reizi saņemtu labāko iespējamo cenu. Ja pēc tam, kad esat pie mums rezervējis Naktsmītni, jūs atrodat to pašu Naktsmītni (ar tādiem pašiem nosacījumiem) par mazāku cenu citā vietnē, mēs saskaņā ar programmas Mēs pielīdzinām cenas noteikumiem un nosacījumiem apsolām atmaksāt starpību.

Sadarbības partnera piedāvājums

2. Daži mūsu Platformas piedāvājumi ir atzīmēti kā “Sadarbības partnera piedāvājumi”, kas nozīmē, ka tie nonāk pie mums no Booking.com sadarbības partnera uzņēmuma, nevis tieši no Pakalpojumu nodrošinātāja. Ja vien nav norādīts citādi, jebkurš Sadarbības partnera piedāvājums, ko jūs rezervējat:

 • ir jāapmaksā rezervēšanas laikā;
 • nedrīkst būt izmainīts. Taču, ja partneris piedāvā bezmaksas atcelšanu, jūs to varēsiet atcelt bez maksas, taču tas ir jādara savlaicīgi;
 • nedrīkst būt apvienots ar jebkuriem citiem piedāvājumiem (reklāmas kampaņām, pamudinājumiem vai ieguvumiem);
 • nedrīkst būt vērtēts vai tam nedrīkst iesniegt atsauksmi mūsu Platformā.

Uzņēmuma Booking.com cenu pamudinājumi

3. Dažus redzamos cenu samazinājumus finansējam mēs, nevis Pakalpojumu nodrošinātājs. Mēs vienkārši paši apmaksājam daļu no izmaksām.

Zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi

4. Veicot Rezervējumu, jūs varat pamanīt, ka daži Pakalpojumu nodrošinātāji atsaucas uz zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem. Tas nozīmē – ja kāds no jūsu grupas rada zaudējumu vai kaitējumu:

 • jums par to ir jāinformē Pakalpojumu nodrošinātājs;
 • tā vietā, lai par to iekasētu maksu tieši no jums, Pakalpojumu nodrošinātājam 14 dienu laikā mūsu Platformā, zem rezervējuma numura, ir jāiesniedz zaudējumu apmaksas pieprasījums;
 • ja viņš piemēro šādu maksu, mēs jums par to paziņosim, un jūs varēsiet sniegt komentārus un atbildēt, vai jūs piekrītat šādai maksai; pēc tam:
  • ja jūs piekrītat, mēs iekasēsim no jums maksu viņa vārdā;
  • ja jūs nepiekrītat, mēs šo problēmu izskatīsim un izlemsim, vai apspriest to tālāk*.

5. Saskaņā ar mūsu Platformā norādītajiem zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem maksas summa, kuru Pakalpojumu nodrošinātājs drīkst jums piemērot, ir ierobežota (tiek rādīta rezervēšanas laikā).

6. Jebkurš maksājums, ko jūs veicat, tiks īstenots starp Pakalpojumu nodrošinātāju un jums, un mēs to tikai organizēsim Pakalpojumu nodrošinātāja vārdā.

7. Zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi neattiecas uz vispārējo tīrīšanu, parasto nolietojumu, jebkādiem noziegumiem (piemēram, zādzībām) vai jebkādiem nefiziskiem “zaudējumiem” (piemēram, naudas sodu par smēķēšanu vai līdzi paņemtiem mājdzīvniekiem).

8. Pakalpojumu nodrošinātājs pirms reģistrēšanās vai tās laikā var pieprasīt depozītu zaudējumu segšanai. Šādā gadījumā mēs jums par to paziņosim rezervēšanas laikā, taču tas nav saistīts ar zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem. Mēs nebūsim iesaistīti nevienā finanšu norēķinā, kas ir saistīts ar depozītu zaudējumu segšanai.

* Jebkuru zaudējumu gadījumā Pakalpojumu nodrošinātājs vienmēr var pieņemt lēmumu ierosināt (juridisku) prasību pret jums ārpus zaudējumu atlīdzināšanas noteikumiem, un tādā gadījumā ierobežojums (skatiet iepriekš 5. punktu) netiks piemērots.

Kā mēs darbojamies

9. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

C. Apskates vietas;

C1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Apskates vietu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

C2. Līgumsaistības

1. Mēs nepārdodam (nepārdodam tālāk), nepiedāvājam vai nenodrošinām nevienu Apskates vietu mūsu pašu vārdā – rezervējot Apskates vietu, jūs slēdzat līgumu tieši ar (a) Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu (ja tas pārdod Apskates vietu tālāk), kā norādīts rezervēšanas laikā.

2. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Trešās puses noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti un (ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos) neesam atbildīgi pret jums saistībā ar jūsu Rezervējumu.

C3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji un (laiku pa laikam) Trešās puses starpniekuzņēmumi/izplatītājuzņēmumi var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Apskates vietas rezervēšanas mēs sniegsim jums un Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par jūsu Rezervējumu; ja Pakalpojumu nodrošinātājam ir vajadzīgs ne tikai vārds un uzvārds, mēs par to informēsim rezervēšanas laikā.

3. Atkarībā no jūsu Rezervējuma noteikumiem mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt Rezervējumu.

C4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāaizpilda visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Trešās puses noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

C5. Cena un maksājums

1. Rezervējot Apskates vietu, mēs organizēsim jūsu maksājumu. Papildu informāciju par to, kā tas notiek (tostarp par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

C6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Lūdzu, skatiet iepriekš norādīto sadaļu “Noteikumi” (A8).

C7. Kas vēl jums ir jāzina?

Kā mēs darbojamies

1. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

D. Automašīnu noma;

D1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Automašīnu nomas produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

D2. Līgumsaistības

1. Rezervējot Nomu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts (a) ar mums vai (b) tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkurā gadījumā:

 • mūsu Noteikumi pārvalda rezervēšanas procesu; kad mēs jums nosūtām Rezervējuma apstiprinājumu, jūs slēdzat līgumu ar mums;
 • Nomas līgums pārvalda pašu Nomu; kad jūs parakstāt šo līgumu nomas punktā, jūs slēdzat līgumu ar Pakalpojumu nodrošinātāju (bet jūs redzēsiet un pieņemsiet galvenos noteikumus automašīnas rezervēšanas laikā).

2. Vairumā gadījumu jūs saņemsiet Rezervējuma apstiprinājumu, tiklīdz būsiet pabeidzis Rezervējumu, taču, ja Pakalpojumu nodrošinātājs neapstiprina jūsu Nomu uzreiz, mēs nepieņemsim maksājumu vai nesūtīsim jums Rezervējuma apstiprinājumu, kamēr viņš neapstiprinās Rezervējumu.

3. Ja pastāv neatbilstība starp šiem Noteikumiem un Nomas līgumu, tiek piemērots Nomas līgums.

D3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Mēs negarantējam tieši to automašīnas marku vai modeli, kuru jūs rezervējāt (ja vien mēs to skaidri nenorādām). Frāze “vai līdzīgs” nozīmē, ka jūs varat saņemt līdzīgu automašīnu (t.i., tāda paša izmēra, ar tāda paša veida pārnesumkārbu utt.). Līdz ar to automašīnu bildes ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem.

3. Pēc Nomas rezervēšanas:

 • mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam informāciju par Rezervējumu (piemēram, Galvenā autovadītāja vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru);
 • mēs sniegsim jums informāciju par automašīnas Saņemšanu (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju un papildinformāciju par to, kas jums ir jāņem līdzi).

D4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāsniedz visa mums nepieciešamā informācija, lai mēs organizētu jūsu Rezervējumu (kontaktinformācija, Saņemšanas laiks utt.).

2. Jums ir jāizlasa šie Noteikumi un Nomas līgums, jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka, tos pārkāpjot:

 • jums var nākties maksāt papildu maksas;
 • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
 • nomas punkta darbinieki var atteikties nodot atslēgas nomas punktā.

3. Jums ir jāpārbauda attiecībā uz jūsu Nomu konkrētās prasības, jo daudzas prasības (prasības attiecībā uz autovadītāja apliecību, drošības depozīta lielumu, nepieciešamajiem dokumentiem, atļautajām maksājumu kartēm utt.) atšķiras atkarībā no Nomas. Līdz ar to, lūdzu, uzmanīgi izlasiet:

 • šos Noteikumos;
 • Nomas līguma galvenos noteikumus, kas būs pieejami rezervēšanas laikā; un
 • pašu Nomas līgumu, kurš jums tiks iedots automašīnas Saņemšanas laikā.

4. Saņemšanas laikā jums ir jābūt nomas punktā: ja nokavēsiet, automašīna var vairs nebūt pieejama un jums nebūs tiesību uz naudas atmaksu. Ja jums šķiet, ka jūs nokavēsiet, obligāti sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju vai mums pat tad, ja kavējat lidojuma kavēšanās dēļ, norādot savu lidojuma numuru.

5. Jūsu Nomas galvenajos noteikumos ir norādīts, kas Galvenajam autovadītājam ir jāņem līdzi uz Saņemšanas vietu. Jums ir jānodrošina, lai viņš paņemtu līdzi uz nomas punktu visu nepieciešamo (piemēram, autovadītāja apliecību, jebkuru nepieciešamo ID un maksājumu karti uz sava vārda ar pietiekamu līdzekļu daudzumu, lai segtu drošības depozītu).

6. Jums ir jāpārliecinās, ka Galvenais autovadītājs ir gan tiesīgs, gan piemērots (pēc Pakalpojumu nodrošinātāja domām) vadīt automašīnu.

7. Jums ir jābūt visiem Saņemšanas vietā nepieciešamajiem dokumentiem (piemēram, ID, kuponam un autovadītāja apliecībai).

8. Jums ir jāuzrāda nomas punkta darbiniekiem katra autovadītāja pilnīga, derīga autovadītāja apliecība, kas ir viņa īpašumā vismaz 1 gadu (vai daudzos gadījumos ilgāk). Ja autovadītāja apliecībā ir piemēroti soda punkti, lūdzu, informējiet mūs par to pēc iespējas ātrāk, jo Pakalpojumu nodrošinātājs var neļaut viņam vadīt automašīnu.

9. Jums ir jānodrošina, lai ikviens autovadītājs ar Anglijā, Skotijā vai Velsā izsniegtu autovadītāja apliecību ne vēlāk kā 21 dienu pirms automašīnas Saņemšanas iegūtu apliecības pārbaudes kodu.

10. Jums ir jānodrošina, lai katram autovadītājam būtu sava Starptautiskā autovadītāja atļauja (ja tāda ir nepieciešama) un autovadītāja apliecība. Ievērojiet, ka visiem autovadītājiem vienmēr ir jābūt līdzi autovadītāja apliecībai (un Starptautiskajai autovadītāja atļaujai, ja tāda ir nepieciešama).

11. Jums ir jānodrošina, lai katram bērnam būtu piemērots bērnu sēdeklītis, ja viņam tāds ir nepieciešams.

12. Ja jūsu Nomas laikā rodas jebkāda problēma (negadījums, bojājums utt.):

 • jums ir jāsazinās ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
 • jūs nedrīkstat pilnvarot remontdarbus bez Pakalpojumu nodrošinātāja piekrišanas;
 • jums ir jāsaglabā visi dokumenti (rēķini par remontdarbiem, policijas ziņojums utt.), lai tos uzrādītu mums / Pakalpojumu nodrošinātājam / apdrošināšanas uzņēmumam.

D5. Cena un maksājums

1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited ir jūsu Rezervējuma tirgotājs. Papildinformāciju par mūsu maksājumu apstrādes procesu skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

Papildu izmaksas un maksas

2. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs maksu par katru gados jaunu autovadītāju, kurš ir jaunāks par noteikto vecumu (piemēram, 25 gadi). Dažos gadījumos nodrošinātājs var iekasēt maksu par katru cienījamāka vecuma autovadītāju, kurš ir vecāks par noteikto vecumu (piemēram, 65 gadi). Rezervējot mūsu Platformā, jums ir jāievada Galvenā autovadītāja vecums, lai mēs varam parādīt jums informāciju par jebkuru(-ām) ar vecumu saistītu(-ām) maksu(-ām), kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

3. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs vienvirziena brauciena maksu, ja jūs automašīnu nodosiet citā vietā. Ja jūs plānojat to darīt, rezervēšanas laikā jums ir jāievada nodošanas vieta, lai mēs varētu jūs informēt, vai tas ir iespējams, un parādītu informāciju par jebkuru vienvirziena brauciena maksu, kas jums ir jāmaksā Saņemšanas vietā.

4. Daudzos gadījumos Pakalpojumu nodrošinātājs iekasēs pārrobežu maksu par automašīnas nogādāšanu uz citu valsti/štatu/salu. Ja jūs plānojat to darīt, ir ļoti svarīgi, lai jūs mums un/vai Pakalpojumu nodrošinātājam par to paziņotu pēc iespējas ātrāk (tam ir jānotiek pirms Saņemšanas).

5. Jūsu Nomas cena tiek aprēķināta pa 24 stundu vienībām, tāpēc (piemēram) 25 stundu noma izmaksās tikpat, cik 48 stundu noma.

6. Ja pēc automašīnas Saņemšanas jūs izlemjat, ka vēlaties izmantot automašīnu ilgāku laiku, lūdzu, sazinieties ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Nodrošinātājs jums pateiks, cik tas izmaksās, un jūs tieši ar viņu noslēgsiet jaunu līgumu. Ja jūs bez iepriekšējas vienošanās nododat automašīnu vēlāk, Nodrošinātājs var iekasēt arī papildu maksu.

Papildiespējas

7. Dažos gadījumos rezervēšanas laikā jums būs jāmaksā par jebkādām papildiespējām (bērnu sēdekļiem, GPS, ziemas riepām utt.) – tādā gadījumā jums tās iedos automašīnas Saņemšanas laikā.

8. Citos gadījumos automašīnas rezervēšanas laikā jūs tikai pieprasīsiet papildiespējas, līdz ar to:

 • jūs par tām maksāsiet automašīnas Saņemšanas laikā; un
 • Pakalpojumu nodrošinātājs negarantē, ka tās jums būs pieejamas.

D6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Mēs pārsniedzam savus juridiskos pienākumus. Kaut arī saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mums nav jāpiedāvā konkrētas atcelšanas tiesības, mēs garantējam, ka ievērosim mūsu naudas atmaksas noteikumus, ja atcelsiet savu Rezervējumu.

2. Tālāk redzamie Atcelšanas un Izmaiņu veikšanas noteikumi attiecas uz visiem rezervējumiem, izņemot:

 • Rezervējumus ar Dollar vai Thrifty automašīnu, kas tika rezervēta pirms 2021. gada 26. janvāra (lūdzu, pārbaudiet savas nomas noteikumus);
 • Rezervējumus ar apzīmējumu “neatmaksājami” (jūs nevarat izmainīt neatmaksājamu Rezervējumu, un atcelšanas gadījumā nesaņemsiet atmaksu par to).

Atcelšana

3. Ja jūs atceļat:

 • VAIRĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms paredzētā nomas sākuma, jūs saņemsiet pilnu naudas atmaksu;
 • MAZĀK NEKĀ 48 stundu laikā pirms nomas sākuma vai kamēr jūs atrodaties nomas punktā, mēs jums atmaksāsim samaksāto summu, atskaitot maksu par 3 nomas dienām – ja automašīna tika nomāta uz 3 dienām vai mazāk, jūs nesaņemsiet atmaksu;
 • PĒC nomas sākuma (vai jūs neierodaties), jūs nesaņemsiet atmaksu.

4. Punkta darbinieks var atteikties nodrošināt jums automašīnu, ja (piemēram):

 • jūs neierodaties laikā;
 • jūs neesat tiesīgs nomāt automašīnu;
 • jums nav nepieciešamo dokumentu;
 • galvenajam autovadītājam nav maksājumu kartes uz viņa vārda, kurā būtu pietiekami līdzekļi automašīnas drošības depozītam.

Ja tā notiek, lūdzu, zvaniet mums no nomas punkta, lai atceltu savu Rezervējumu, un jūs saņemsiet naudas atmaksu, atskaitot maksu par 3 nomas dienām. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet saņemt naudas atmaksu.

Izmaiņu veikšana (izmaiņas jūsu Rezervējumā)

5. Jūs varat veikt izmaiņas savā Rezervējumā jebkurā brīdī pirms automašīnas saņemšanas.

6. Vairumā gadījumu ērtākais veids, kā to izdarīt, ir mūsu lietotnē vai vietnē (sadaļā “Pārvaldīt rezervējumu”).

7. Rezervējuma izmaiņu veikšana ir bez administrācijas maksas, taču jebkuras izmaiņas var ietekmēt nomas cenu. Dažreiz vienīgais veids, kā mēs varam veikt izmaiņas Rezervējumā, ir to atcelt un veikt jaunu. Tādā gadījumā mums var nākties nomas uzņēmuma vārdā iekasēt no jums atcelšanas maksu.

8. Ja, veicot izmaiņas jūsu Rezervējumā, var mainīties cena vai var tikt piemērota atcelšanas maksa, mēs jūs par to informēsim iepriekš.

Mūsu veiktās izmaiņas

9. Ja mums/Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāveic izmaiņas jūsu Rezervējumā (piemēram, Pakalpojumu nodrošinātājs nevar nodrošināt automašīnu), mēs pēc iespējas ātrāk jūs par to informēsim. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, jums būs tiesības atcelt Rezervējumu un pieprasīt pilnu naudas atmaksu (neatkarīgi no laika līdz jūsu Nomas sākumam), taču mēs neuzņemsimies nekādu papildu atbildību par jebkādām tiešām vai netiešām izmaksām, kas jums var rasties (piemēram, par viesnīcas numuru vai taksometru).

D7. Kas vēl jums ir jāzina?

Vispārīgi noteikumi

1. Visos gadījumos autovadītājiem jābūt vismaz minimālajam vecumam, lai viņi varētu nomāt vai vadīt automašīnu. Dažos gadījumos viņu vecums nedrīkst pārsniegt maksimālo vecumu. Ierobežojums(-i) var atšķirties atkarībā no Pakalpojumu nodrošinātāja, atrašanās vietas un automašīnas veida.

2. Automašīnu drīkst vadīt tikai tie atbilstošie autovadītāji, kuru vārdi ir norādīti Nomas līgumā.

3. Jūs nedrīkstat vest automašīnu uz citu valsti/štatu/salu un/vai nodot to citā vietā, par to iepriekš nevienojoties.

Novēlota saņemšana / ātrāka nodošana

4. Ja jūs saņemat automašīnu vēlāk (lūdzu, skatiet iepriekš D4.4. punktu) vai nododat to ātrāk, nekā noteikts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā, Pakalpojumu nodrošinātājs neatmaksās neizmantoto laiku.

Kā mēs darbojamies

5. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

E. Lidojumi;

E1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Lidojumu produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

E2. Līgumsaistības

1. Vairums Lidojumu mūsu Platformā tiek nodrošināti ar Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma starpniecību, rīkojoties kā starpnieks ar aviokompāniju(-ām).

2. Veicot Rezervējumu, līgums tiek slēgts tieši ar aviokompāniju. Mēs neesam jūsu Rezervējuma līgumslēdzēja puse. Veicot Rezervējumu, jūs slēdzat (i) ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu Starpniecības līgumu (biļetei) un (ii) ar aviokompāniju – Pārvadājumu līgums (pašam Lidojumam).

3. Ja jūs rezervējat jebkādas papildiespējas (papildu bagāžu, apdrošināšanu utt.), jūs slēgsiet līgumu tieši ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu vai citu uzņēmumu. Mēs šajā līgumā netiksim iesaistīti.

4. Mēs rīkojamies tikai kā Platforma, un uz mums nav attiecināmi Trešās puses noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par jūsu biļeti vai jebkurām jūsu iegādātajām papildiespējām un (ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos) neesam atbildīgi pret jums saistībā ar jūsu Rezervējumu.

E3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Lidojuma rezervēšanas Pakalpojumu nodrošinātājam tiks sniegta informācija par jūsu Rezervējumu (piemēram, ceļotāja(-u) vārds un uzvārds).

3. Atkarībā no Pārvadājumu līguma mēs varam pēc jūsu vēlmes palīdzēt jums mainīt vai atcelt jūsu Rezervējumu.

E4. Kas jādara jums

1. Jums ir jāaizpilda visa jūsu kontaktinformācija pareizi, lai mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varētu sniegt jums informāciju par jūsu Rezervējumu un, ja nepieciešams, sazināties ar jums.

2. Jums ir jāizlasa mūsu Noteikumi un Trešās puses noteikumi (kas tiks parādīti rezervējuma pabeigšanas laikā), jāpiekrīt tos ievērot un jāatzīst, ka to pārkāpšana var izraisīt papildu maksas un/vai jūsu Rezervējuma atcelšanu.

E5. Cena un maksājums

1. Rezervējot Lidojumu, jūsu maksājumu organizēsim mēs, Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums (vai tā norādītā puse) vai trešā puse, piemēram, aviokompānija. Papildu informāciju par to, kā mēs organizējam maksājumus (tostarp informāciju par blakustiesībām un pienākumiem), skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

E6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

1. Atcelšanas noteikumus jūs varēsiet atrast Pārvadājumu līgumā, kas būs pieejams jūsu Lidojuma rezervēšanas laikā.

2. Par Lidojuma izmainīšanu vai atcelšanu var tik piemērota maksa.

3. Aviokompānijas patur tiesības pārcelt vai atcelt lidojumus pēc saviem ieskatiem.

4. Uz dažādām vienas un tās pašas aviokompānijas biļetēm var attiekties dažādi ierobežojumi, vai tās var ietvert dažādus pakalpojumus.

5. Ja jums ir jebkādi jautājumi par izmaiņām, atcelšanu vai atmaksām, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

E7. Kas vēl jums ir jāzina?

Koda koplietošana

1. Dažām aviokompānijām ir “koda koplietošanas” līgumi ar citām aviokompānijām. Līdz ar to jūs varat iegādāties biļeti no vienas aviokompānijas (jūsu “biļešu pārdevējs/pārvadātājs”), bet lidot ar lidmašīnu, kas pieder citai aviokompānijai (jūsu “faktiskais pārvadātājs”). Vairumā šādu gadījumu jūs reģistrēsieties pie sava faktiskā pārvadātāja, taču, lūdzu, iepriekš apstipriniet lidojumu pie sava biļešu pārdevēja/pārvadātāja.

2. Lidojuma rezervēšanas laikā jūs tiksiet informēts, vai tas ir Lidojums ar “koda koplietošanu”.

Aviokompāniju aizliegtā prakse

3. Lielākā daļa aviokompāniju neļauj iegādāties biļetes, kas ietver lidojumus, kurus viņi neplāno izmantot, piemēram, biļeti turp un atpakaļ, ja persona neplāno izmantot atpakaļlidojumu. Lai skatītu citus piemērus, meklētājprogrammā ievadiet “biļetes lidojumiem ar pārsēšanos”, “slēptās pilsētas biļetes” vai “biļetes lidojumiem turp un atpakaļ”.

4. Kad jūs iegādājaties Lidojumu, jūs piekrītat to nedarīt un atlīdzināt mums jebkādā aviokompānijas prasībā minēto starpību starp jūsu faktiskā ceļojuma izmaksām un visa ceļojuma izmaksām, kas ir norādītas jūsu biļetē(-ēs).

Lidojuma segmentu izmantošana

5. Lielākā daļa aviokompāniju pieprasa klientiem izmantot savus lidojumus pēc kārtas. Tāpēc, ja jūs neizmantojat jūsu pirmo Lidojumu, aviokompānija var automātiski atcelt jūsu atlikušo maršrutu.

6. Ja jūsu aviokompānija atļauj jums “izlaist” jebkuru maršruta Lidojumu, lūdzu, noteikti atceliet nevēlamo(-os) Lidojumu(-us) saskaņā ar atcelšanas noteikumiem. Ņemiet vērā, ka jums var nebūt tiesību uz pilnu atmaksu (vai jebkādu atmaksu) par šiem neizmantotajiem Lidojumiem.

Vienvirziena biļetes

7. Ja jūs pērkat divas vienvirziena biļetes, nevis vienu biļeti turp un atpakaļ:

 • jūs veiksiet divus atsevišķus Rezervējumus, un katram būs savi noteikumi;
 • vienā Lidojumā veiktās izmaiņas neietekmēs otru Lidojumu (piemēram, ja jūsu sākotnējais Lidojums ir atcelts, jums netiks garantēta atmaksa par otro Lidojumu).

8. Ja jūs lidojat uz ārzemēm, jums, iespējams, būs jāpierāda Reģistrācijas punkta un/vai Imigrācijas dienesta darbiniekiem, ka jums ir atpakaļlidojums (plašāku informāciju par pasēm, vīzām utt. skatiet sadaļā “Starptautiskie ceļojumi”).

Iekasējumi, nodokļi un maksas

9. Jūsu cenā būs iekļauti visi nodokļi un maksas, ko iekasē aviokompānija vai valdība (izņemot maksu par ieceļošanu/izceļošanu – skatiet tālāk sadaļu “Maksa par ieceļošanu/izceļošanu”). Jūs, iespējams, būsiet atbildīgs par jebkādu nodokļu likmes izmaiņu ar atpakaļejošu spēku kārtošanu.

Apkalpošanas maksa

10. Atkarībā no jūsu izvēlētā lidojuma jums var tikt piemērota apkalpošanas maksa no mums un/vai no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma.

 • Mūsu apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par mūsu Platformas izmantošanu, lai jūs varētu iegādāties biļeti no Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma. Šajā maksā ir iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.
 • Trešās puses starpniekuzņēmuma/izplatītājuzņēmuma apkalpošanas maksa (ja tāda tiek piemērota) ir nodeva par šīs trešās puses izmantošanu kā aviokompānijas(-u) starpnieku. Šajā maksā var būt iekļauti jebkādi piemērojamie nodokļi – PVN / GST / līdzīgi nodokļi.

11. Apkalpošanas maksa(-as), ja tāda(-as) būs, tiks iekļauta(-as) jūsu biļetes cenā.

Maksa par bagāžu un citām papildiespējām

12. Jūsu aviokompānija var iekasēt maksu par reģistrēto bagāžu, virsnormas bagāžu, prioritāro iekāpšanu, piešķirto sēdvietu, izklaidi lidmašīnā, ēdieniem un dzērieniem un/vai reģistrēšanos lidostā.

13. Ja tāda tiek piemērota, maksas(-as) tiks pieskaitīta(-as) jūsu biļetes cenai (ja vien nav skaidri norādīts, ka jūsu Lidojumā ir iekļauta(-as) papildiespēja(-as)).

Starptautiskie ceļojumi

14. Jūsu pienākums ir:

 • ņemt līdzi derīgu pasi un/vai vīzu, ja nepieciešams;
 • ievērot visas ieceļošanas prasības;
 • uzzināt, vai valsts, kas nav jūsu galamērķis, šķērsošanai ir nepieciešama vīza;
 • iepriekš sazināties ar attiecīgo vēstniecību, lai noskaidrotu, vai ir notikušas izmaiņas pases, vīzas vai ieceļošanas prasībās;
 • pirms došanās uz valsti vai reģionu vai valsts vai reģiona šķērsošanas pārskatiet visus savas dzīvesvietas / izceļošanas valstī pieejamos brīdinājumus vai ieteikumus.

15. Organizējot ceļojumu uz jebkuru vietu vai no tās, mēs negarantējam, ka nebūs risku, un, ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem no tā izrietošiem kaitējumiem vai zaudējumiem.

16. Tā nav izplatīta prakse, taču starptautiskie tiesību akti atļauj lidmašīnas “dezinsekciju”, lai iznīcinātu kukaiņus. Lai to izdarītu, darbinieki var apsmidzināt lidmašīnas kabīni ar aerosolizētu insekticīdu, kamēr pasažieri atrodas lidmašīnā, vai apstrādāt tās iekšējās virsmas ar ilgstošas iedarbības insekticīdu, kamēr viņi neatrodas lidmašīnā. Pirms ceļojuma iesakām uzzināt par dezinsekciju, tostarp, kur tā varētu notikt.

Maksa par ieceļošanu/izceļošanu

17. Jūsu cenā netiks iekļauta maksa, ko valsts vai lidosta iekasē no personām, kas ieceļo valstī vai izceļo no tās un kas tiek iekasēta tieši lidostā. Pirms došanās ceļojumā mēs iesakām noskaidrot, vai jums būs jāmaksā šāda veida maksa.

Apvienotā Karaliste: jūsu finansiālā aizsardzība

18. ATOL īpašnieks: Booking.com B.V.

19. ATOL licences numurs: 11967

20. Apvienotajā Karalistē mēs nodrošinām pilnu finansiālo aizsardzību mūsu ar ATOL aizsargātajiem lidojumiem, izmantojot mūsu Avioceļojumu organizatora licences numuru 11967, ko ir izsniegusi Civilās aviācijas pārvalde, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, tālr. +44 (0) 333 103 6350, e-pasta adrese: claims@caa.co.uk.

21. Iegādājoties no mums ar ATOL aizsargātu lidojumu, jūs saņemsiet ATOL sertifikātu. Tajā ir norādīts, kas tiek finansiāli aizsargāts un kur varat iegūt informāciju par to, kā tas ietekmē jūs un ar ko sazināties problēmas gadījumā.

22. Mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji sniegs jums ATOL sertifikātā uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu). Dažos gadījumos, kad ne mēs, ne pakalpojumu nodrošinātājs to nevar izdarīt maksātnespējas dēļ, alternatīvs ATOL īpašnieks var nodrošināt jūsu iegādātos pakalpojumus vai piemērotu alternatīvu (bez papildu maksas). Jūs piekrītat, ka šādos apstākļos alternatīvais ATOL īpašnieks veiks šos pienākumus, un jūs piekrītat samaksāt visu nesamaksāto summu, kas jums saskaņā ar jūsu līgumu ir jāmaksā šim alternatīvajam ATOL īpašniekam. Tomēr jūs arī piekrītat, ka dažos gadījumos nebūs iespējams iecelt alternatīvu ATOL īpašnieku, līdz ar to jums būs tiesības pieteikt prasību saskaņā ar ATOL shēmu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzējam).

23. Ja mēs vai jūsu ATOL sertifikātā norādītie pakalpojumu nodrošinātāji nevar sniegt uzskaitītos pakalpojumus (vai piemērotu alternatīvu, izmantojot alternatīvu ATOL īpašnieku vai citādi) maksātnespējas dēļ, Avioceļojumu ieguldījumu fonds (Air Travel Trust Fund) Pilnvarotie darbinieki var jums samaksāt (vai piešķirt jums labumu) saskaņā ar ATOL shēmu. Jūs piekrītat, ka apmaiņā pret šādu maksājumu vai labumu jūs pilnībā nododat šiem Pilnvarotajiem darbiniekiem visas prasības, kas jums ir vai var būt saistītas ar pakalpojumu nesniegšanu, tostarp pret mums, ceļojumu aģentu (vai attiecīgajā gadījumā jūsu maksājumu kartes izsniedzēju). Jūs arī piekrītat, ka visas šādas prasības var tikt nodotas citai iestādei, ja šī cita iestāde ir samaksājusi summas, ko jūs esat pieprasījis saskaņā ar ATOL shēmu.

ES: pasažieru tiesības saskaņā ar ES regulu 261/2004

24. Ja jūsu lidojums kavējas vai ir atcelts vai jums tiek liegta iekāpšana, jums saskaņā ar ES regulu 261/2004 var būt tiesības uz kompensāciju/palīdzību, ja:

 • jūs ielidojat Eiropas Savienībā (ES);
 • izlidojat no ES;
 • jūsu Lidojumu nodrošina ES aviokompānija.

ES: aviokompānijas atbildība saskaņā ar ES regulu 889/2002

25. Ja ES notiek negadījums, uz jums var attiekties ES regula 889/2002.

ES: personu ar invaliditāti un personu ar kustību traucējumiem tiesības, ceļojot ar gaisa transportu, saskaņā ar ES regulu 1107/2006

26. ES regula 1107/2006 nodrošina noteiktas tiesības personām ar invaliditāti vai personām ar kustību traucējumiem.

Kā mēs darbojamies

27. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs darbojamies.

F. Privātais un Sabiedriskais transports;

F1. Šīs sadaļas saturs

1. Šajā sadaļā ir ietverti uz Privātā un Sabiedriskā transporta produktiem un pakalpojumiem attiecināmie noteikumi.

F2. Līgumsaistības

1. Iepriekš rezervējot Privāto vai Sabiedrisko transportu, jūsu Rezervējums tiek noslēgts tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju. Rezervējot Privāto transportu pēc pieprasījuma, jūsu Rezervējums tiek noslēgts ar Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu. Visos gadījumos uz rezervēšanas procesu būs attiecināmi mūsu Noteikumi.

2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs un Pakalpojumu nodrošinātājs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

3. Sabiedriskais transports un Privātais transports pēc pieprasījuma. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegti Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumi. Ja starp viņa un mūsu Noteikumiem ir neatbilstība, noteicošie būs viņa noteikumi.

4. Privātais transports pēc pieprasījuma. Veicot Rezervējumu, jūs apstiprināt, ka jūs:

 • esat izlasījis un piekrītat Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumiem;
 • piekrītat jebkādu problēmu gadījumā sazināties tieši ar Pakalpojumu nodrošinātāju;
 • saprotat, ka Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par jūsu Privātā transporta organizēšanu un nodrošināšanu, maršrutu izvēli, cenu noteikšanu un visas attiecīgās informācijas sniegšanu;
 • piekrītat, ka mēs tikai nodrošinām rezervēšanas platformu (ko sauc par API pakalpojumu) un neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas jums rodas sakarā ar autovadītāja / Pakalpojumu nodrošinātāja veiktajām vai neveiktajām darbībām.

Ne visiem Pakalpojumu nodrošinātājiem ir savi noteikumi, taču jūs varat iepazīties ar visiem mums sniegtajiem noteikumiem.

F3. Ko mēs darīsim

1. Mēs nodrošinām Platformu, kurā Pakalpojumu nodrošinātāji var veicināt un pārdot savus Ceļojumu pakalpojumus, un jūs tos varat meklēt, salīdzināt un rezervēt.

2. Pēc Rezervējuma veikšanas mēs sniegsim Pakalpojumu nodrošinātājam jūsu datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un iekāpšanas vietu).

3. Visi Privātie transporti. Mēs sniegsim jums Pakalpojumu nodrošinātāja kontaktinformāciju.

4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Mēs informēsim Pakalpojumu nodrošinātāju par to, kāda izmēra transportlīdzekli jūs pieprasījāt.

5. Sabiedriskais transports. Mēs sniegsim jums (vai pateiksim, kā saņemt) jūsu biļeti(-es).

F4. Kas jādara jums

1. Jums ir rūpīgi jāpārbauda sava Rezervējuma dati un jāsniedz visa informācija, kas mums ir nepieciešama, lai organizētu jūsu Rezervējumu (jūsu prasības, kontaktinformācija utt.).

2. Jums ir jānodrošina, lai visi jūsu grupas dalībnieki ievērotu mūsu noteikumus un (attiecīgajā gadījumā) Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus, kurus jūs izlasījāt un kuriem piekritāt rezervēšanas laikā. Jūs apzināties, ka, tos pārkāpjot:

 • jums var nākties maksāt papildu maksas;
 • jūsu Rezervējums var tikt atcelts;
 • jūsu autovadītājs var atteikties jūs transportēt.

3. Ņemiet vērā, ka paredzamajos brauciena laikos nav ņemti vērā satiksmes apstākļi.

4. Visi Privātie transporti. Jums ir jānodrošina, lai visi pasažieri savlaicīgi ierastos iekāpšanas vietā.

5. Visi Privātie transporti. Iekāpšanas laikā un ap to jums ir jābūt ieslēgtam telefonam (kura numuru jūs ievadījāt, veicot Rezervējumu), lai jūs varētu saņemt zvanus/īsziņas, ja autovadītājam ar jums ir jāsazinās. Mēs nevaram garantēt, ka viņš varēs ar jums sazināties, izmantojot ziņapmaiņas lietotnes, piemēram, WhatsApp vai Viber.

6. Iepriekš rezervēts privātais transports. Ja iekāpšana transportā notiek lidostā, jums ir jāsniedz mums sava lidojuma dati vismaz 24 stundas pirms jūsu Iekāpšanas laika, lai jūsu Pakalpojumu nodrošinātājs varētu pielāgot Iekāpšanas laiku, ja jūsu lidojums kavējas. Ja pēc lidojuma kavēšanās vai atcelšanas viņš nevar nodrošināt Privāto transportu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu.

7. Sabiedriskais transports. Jums ir jānodrošina, ka visi pasažieri ierodas laikā, atstājot pietiekami daudz laika, lai vajadzības gadījumā saņemtu biļetes.

8. Lai veiktu Rezervējumu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, un ikvienu pasažieri vecumā līdz 18 gadiem pavada pieaugušais, kurš par viņu ir atbildīgs.

9. Jums ir jānodrošina, lai neviens pasažieris neuzvestos neatbilstošā veidā, piemēram, apvainojoši vai ar savām darbībām apdraudot kāda veselību.

10. Jums ir jānodrošina, ka esat izvēlējies piemērotu Sabiedrisko / Privāto transportu (grupas lieluma, bagāžas daudzuma, piekļūstamības prasību u.c. ziņā).

F5. Cena un maksājums

1. Uzņēmums Booking.com Transport Limited ir jūsu Rezervējuma tirgotājs. Papildinformāciju par mūsu maksājumu apstrādes procesu skatiet iepriekš sadaļā “Maksājums” (A7).

2. Iepriekš rezervēts privātais transports. Cenā ir iekļautas visas nodevas, sastrēgumu maksas, nodokļi un papildmaksas augsta pieprasījuma perioda laikā. Maksājums tiek iekasēts rezervēšanas laikā.

3. Privātais transports pēc pieprasījuma. Cena tiks apstiprināta (un maksājums tiks veikts), kad jūs izkāpsiet no automašīnas. Cena var atšķirties no cenas, kas tika aprēķināta rezervēšanas laikā. Jūs esat atbildīgs par visām nodevām, sastrēgumu maksām, nodokļiem, papildmaksām augsta pieprasījuma perioda laikā un dzeramnaudām.

4. Sabiedriskais transports. Maksājums tiek iekasēts, kad ir apstiprināts jūsu Rezervējums. Pirms izbraukšanas Pakalpojumu nodrošinātājs var apskatīt jūsu biļeti(-es)/e-biļeti(-es). Lūdzu, turiet to/tās vienmēr pie sevis, pretējā gadījumā jums var nākties maksāt vēlreiz.

5. Pakalpojumu nodrošinātājam/autovadītājam nav obligāti jāpiekrīt nekādām izmaiņām Braucienā, ko jūs pieprasāt personīgi. Ja viņi piekrīt, no jums var tikt iekasēta papildu maksa.

F6. Izmaiņu veikšana, atcelšana un atmaksa

Atcelšana

1. Vairumā gadījumu...

 • Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūs varat atcelt Rezervējumu bez maksas līdz 24 stundām pirms Iekāpšanas laika (dažos gadījumos 2 stundas – lūdzu, skatiet apstiprinājumu). Neatceļot Rezervējumu savlaicīgi, jums nebūs tiesības saņemt atmaksu.
 • Privātais transports pēc pieprasījuma. Jūs varat atcelt jebkurā brīdī pirms jūsu Iekāpšanas laika, taču Pakalpojumu nodrošinātājs var iekasēt atcelšanas maksu.
 • Sabiedriskais transports. Līdzko jūsu Rezervējums būs apstiprināts, jums, iespējams, nebūs tiesību saņemt atmaksu. Ja jūsu plāni mainās, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, lai apspriestu visas pieejamās iespējas.

2. Ja jūsu Pakalpojumu nodrošinātājam ir citi atcelšanas noteikumi (kas būs pieejami rezervēšanas laikā), tiks piemēroti viņa noteikumi.

3. Mēs un/vai Pakalpojumu nodrošinātājs varam atcelt Rezervējumu, brīdinot par to īsu brīdi iepriekš vai pilnīgi bez brīdinājuma, taču tas notiks tikai ļoti specifiskās situācijās. Piemēram, ja:

 • Pakalpojumu nodrošinātājs kļūst maksātnespējīgs vai patiešām nevar izpildīt jūsu Rezervējumu – tādā gadījumā mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu alternatīvu transportu (un mēs jums veiksim atmaksu pilnā apmērā, ja nevarēsim to izdarīt);
 • jūs pārkāpjat šos Noteikumus un/vai Pakalpojumu nodrošinātāja noteikumus – tādā gadījumā jums nebūs tiesību uz naudas atmaksu.

Grozījumi (izmaiņas) pirms jūsu Brauciena sākuma

4. Iepriekš rezervēts privātais transports. Jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā būs norādīts, cik ilgā laikā jūs varat pieprasīt (pirms Iekāpšanas laika) veikt jebkādas izmaiņas Rezervējumā (piemēram, mainīt atrašanās vietu vai laiku).

5. Privātais transports pēc pieprasījuma. Lai mainītu savu Rezervējumu, jums var nākties to atcelt (var tikt iekļauta atcelšanas maksa) un veikt jaunu Rezervējumu.

6. Sabiedriskais transports. Jūs nevarat mainīt savu Rezervējumu, tiklīdz tas ir apstiprināts.

7. Ja mums / Pakalpojumu nodrošinātājam ir jāmaina jūsu Rezervējums (piemēram, ja notiek streiks, kas ietekmē jūsu braucienu), mēs jums par to paziņosim, cik drīz vien varēsim. Ja jūs izlemjat atcelt Rezervējumu:

 • Jebkurš transports. Ja vien jūs neatcelsiet Rezervējumu kāda no nākamajā punktā norādītajiem iemesliem dēļ, jums būs tiesības uz pilnu atmaksu (neatkarīgi no tā, cik drīz ir jūsu brauciens).
 • Jebkurš Privātais transports. Ja tiek vienīgi nomainīts autovadītājs, Pakalpojumu nodrošinātājs vai (līdzīgs) transportlīdzeklis, jums nebūs tiesību uz atmaksu (ja vien jūs neatceļat Rezervējumu savlaicīgi).

Jebkurā gadījumā ne mēs, ne Pakalpojumu nodrošinātājs nebūsim atbildīgi par jebkādām izmaksām, kas jums varētu rasties (piemēram, par alternatīvu transportu vai viesnīcas numuriem).

Atmaksas

8. Ja vēlaties pieteikties atmaksai, jums par to jāpaziņo rakstiski ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc jūsu Iekāpšanas laika.

9. Var paiet līdz 5 darbdienām, līdz jebkāda atmaksa tiks pārskaitīta uz jūsu kontu.

10. Visi Privātie transporti. Ja jūsu autovadītājs noteiktajā laikā neatrodas iekāpšanas vietā, jūs varat pieteikties atmaksai, un mēs šo situāciju izmeklēsim.

11. Visi Privātie transporti. Jums nebūs tiesību uz atmaksu, ja jūsu Brauciens nenotiek pēc plāna, jo:

 • autovadītājs / Pakalpojumu nodrošinātājs nevar ar jums sazināties;
 • viens vai vairāki pasažieri noteiktajā laikā nav ieradušies uz iekāpšanas vietu un jūs neesat pieprasījis jaunu Iekāpšanas laiku;
 • jūs pieprasāt veikt nepamatotas izmaiņas Iekāpšanas laikā vai Braucienā;
 • jūs neinformējat mūs / Pakalpojumu nodrošinātāju / autovadītāju par vēlamajām izmaiņām;
 • rezervējot Privāto transportu, jūs norādījāt nepareizus datus (iekāpšanas vietu, kontaktinformāciju, cilvēku skaitu, bagāžas daudzumu utt.);
 • to kavē viena vai vairāku pasažieru darbība vai bezdarbība.

F7. Kas vēl jums ir jāzina?

Iepriekš rezervēts privātais transports

1. Lūdzu, pārbaudiet savu apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, lai uzzinātu, cik ilgi autovadītājs gaidīs jūs iekāpšanas vietā.

Privātais transports pēc pieprasījuma

2. Autovadītājs, iespējams, negaidīs ilgāk par Iekāpšanas laiku – ja viņš gaidīs, no jums var tikt iekasēta maksa par gaidīšanas laiku. Ja jūs noteiktajā laikā neatrodaties iekāpšanas vietā, jums var tikt piemērota atcelšanas maksa.

Remonta vai tīrīšanas maksas

3. Ja kaut kas ir jāremontē vai jātīra, jo kāds no jūsu grupas ir izdarījis kaut ko neatbilstošu vai pārkāpis šos noteikumus, jūs būsiet atbildīgs par remonta/tīrīšanas izmaksām.

Kā mēs strādājam

4. Informāciju par atsauksmēm, pozīciju meklēšanas rezultātos un to, kā mēs gūstam peļņu (un citu informāciju), skatiet sadaļā Kā mēs strādājam.

Uzņēmuma Booking.com vārdnīca

“Profils” ir profils (pie uzņēmuma Booking.com vai uzņēmumu grupas), ar kura starpniecību jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus mūsu Platformā.

“Naktsmītne” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts izmitināšanas pakalpojums (visā B sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir izmitināšanas pakalpojuma nodrošinātājs).

“Apskates vieta” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts Apskates vietas pakalpojums (visā C sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir Apskates vietu pakalpojuma nodrošinātājs).

“Apskates vietas pakalpojums(-i)” ietver, tostarp, bet ne tikai, ekskursijas, muzejus, apskates vietas, pasākumus un pieredzes.

“Rezervējums” ir Ceļojumu pakalpojuma rezervējums mūsu Platformā neatkarīgi no tā, vai jūs par to maksāsiet tagad vai vēlāk.

“Booking.com”, “mēs”, vai “mūsu” norāda uz Booking.com B.V. (attiecībā uz naktsmītnēm, lidojumiem vai apskates vietām) vai Booking.com Transport Limited (attiecībā uz visiem sauszemes transporta pakalpojumiem). Uzņēmuma kontaktinformācija

“Rezervējuma apstiprinājums” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir mūsu nosūtītais apstiprinājuma e-pasta ziņojums un kupons, kurā ir norādīta informācija par jūsu Rezervējumu.

“Skaidras naudas bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat “izņemt”, izmantojot pie mums reģistrēto Maksāšanas veidu, vai izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

“Pārvadājumu līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kurš organizē jūsu Lidojumu.

“Bonuss” ir labums naudas vērtībā. Ir pieejams “Skaidras naudas bonuss” un “Ceļojumu bonuss”.

“Naudas atmaksa maksājumu kartē” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat pārskaitīt uz maksājumu karti, kas pie mums ir reģistrēta, bet to nevar izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai.

“Valūtas maiņas kurss” ir kurss, kuru mēs izmantojam valūtas pārvēršanai; šobrīd tiek izmantots WM/Refinitiv dienas beigu kurss, taču tas var mainīties.

“Piemērots rezervējums” ir Rezervējums, kas atbilst kritērijiem, lai kvalificētos Ieguvuma saņemšanai.

“Lidojums” ir Pakalpojumu nodrošinātāja sniegts lidojums (visā E sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir aviokompānija).

“Uzņēmumu grupa” ir uzņēmuma Booking.com saistītais uzņēmums – tieša Booking.com akciju daļa vai daļa no Booking Holdings Inc. grupas.

“Konkrētu ieguvumu kritēriji” ir noteikumi, kas ir attiecināmi uz noteiktiem Ieguvumiem – papildus iepriekš izklāstītajiem vispārējiem noteikumiem sadaļā “Ieguvumi, Bonusi un Maciņš” (A13).

“Starpniecības līgums” (sadaļā “Lidojumi”) ir līgums starp jums un Trešās puses starpniekuzņēmumu/izplatītājuzņēmumu, kas noformē jūsu Lidojuma biļeti (un dažos gadījumos jebkādas papildiespējas) ar aviokompāniju vai citu uzņēmumu.

“Galvenais autovadītājs” ir autovadītājs, kura dati tika ievadīti rezervēšanas laikā – vienīgā persona, kura var mainīt vai atcelt attiecīgo Rezervējumu vai apspriest to ar mums (ja vien šī persona mums nepasaka, ka šim nolūkam ir iecēlusi kādu citu).

“Privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt, kad ierodaties iekāpšanas vietā (vai pirms tam).

“Mūsu pakalpojumi” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir mūsu tiešsaistes automašīnu nomas rezervēšanas sistēma, kurā Pakalpojumu nodrošinātājs var piedāvāt savus produktus un pakalpojumus un jūs varat tos rezervēt.

“Maksājiet savā valūtā” ir maksājuma iespēja, kuru mēs dažreiz piedāvājam, kad Pakalpojumu nodrošinātājs neizmanto jūsu valūtu. Šī iespēja ļauj jums maksāt jūsu valūtā.

“Maksāšanas veids” ir veids (maksājumu karte, debetkarte, bankas konts, PayPal, ApplePay utt.), kas tiek izmantots, lai veiktu maksājumu vai pārskaitītu naudu.

“Saņemšana” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir process jūsu Nomas sākumā, kad jūs norādāt nepieciešamo ID un citus dokumentus, samaksājat visas maksas, tostarp par papildiespējām, noslēdzat Nomas līgumu un saņemat savu automašīnu.

“Saņemšanas laiks” (sadaļā “Automašīnu noma”) ir (vietējais) datums un laiks, kad jums ir jāsaņem automašīna, kā norādīts jūsu Rezervējuma apstiprinājumā.

“Iekāpšanas laiks” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir (vietējais) laiks, kad Iepriekš rezervētajam privātajam transportam ir jāsasniedz iekāpšanas vieta vai kad Privātais transports pēc pieprasījuma faktiski sasniedz iekāpšanas vietu.

“Platforma” ir vietne/lietotne, kurā jūs varat rezervēt Ceļojumu pakalpojumus; tā var piederēt uzņēmumam Booking.com vai trešās puses saistītajam uzņēmumam vai kāds no tiem var Platformu pārvaldīt.

“Iepriekš rezervētais privātais transports pēc pieprasījuma” ir privāts transportlīdzeklis, kuru jūs pieprasāt vismaz 2 stundas pirms jūsu ierašanās iekāpšanas vietā.

“Brauciens ar Privāto transportu” ir brauciens ar privāto transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

“Sabiedriskais transports” ir vilcieni, autobusi, tramvaji un cita veida sabiedriskais transports.

“Brauciens ar Sabiedrisko transportu” ir brauciens ar sabiedrisko transportu, kā noteikts Rezervējumā (tostarp visas izmaiņas pēc Rezervējuma veikšanas).

“Noma” (vai “Automašīnu noma”) ir Pakalpojumu nodrošinātāja piegādāta automašīna (visā D sadaļā “Pakalpojumu nodrošinātājs” ir nomas uzņēmums, kas nodrošina automašīnu).

“Nomas līgums” ir līgums starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju, kuru jūs parakstāt Saņemšanas vietā. Rezervēšanas laikā jums tiks sniegts galveno noteikumu kopsavilkums.

“Ieguvumi” ir jums apsolītais labums. Vairumā gadījumu Ieguvumi būs Ceļojumu bonuss, Skaidras naudas bonuss, Naudas atmaksa maksājumu kartē vai kupons kāda veida precei.

“Pakalpojumu nodrošinātājs” ir ar ceļošanu saistīta produkta vai pakalpojuma nodrošinātājs Platformā, tostarp, bet ne tikai: viesnīcas vai citas naktsmītnes (naktsmītnes Rezervējumam), muzeja vai parka (apskates vietas Rezervējumam) vai automašīnu nomas uzņēmuma vai aviokompānijas (transporta Rezervējumam) īpašnieks.

“Pakalpojumi” (sadaļā “Privātais un Sabiedriskais transports”) ir Brauciena ar sabiedrisko transportu vai Brauciena ar privāto transportu nodrošināšana.

“Noteikumi” ir šie pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

“Trešās puses starpniekuzņēmums/izplatītājuzņēmums” ir uzņēmums, kas rīkojas kā (a) starpnieks starp jums un Pakalpojumu nodrošinātāju vai (b) Ceļojumu pakalpojuma tālākpārdevējs.

“Trešās puses noteikumi” (sadaļā “Lidojumi”) ir gan Starpniecības līgums, gan Pārvadājumu līgums.

“Ceļojumu bonuss” ir labums naudas vērtībā, ko jūs varat izmantot nākamā Ceļojumu pakalpojuma apmaksāšanai, bet nevarat “izņemt”.

“Ceļojumu pakalpojums” ir viens no mūsu Platformā pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīts ar ceļošanu.

“Avansa maksājums” ir maksājums, kuru jūs veicat produkta vai pakalpojuma rezervēšanas laikā (nevis tad, kad to faktiski izmantojat).

“Maciņš” ir sadaļa jūsu Profilā, kurā tiek rādīti jūsu Ieguvumi, Bonusi un citi pamudinājumi.

VERSIJA: 1.0

DATUMS: 2022. gada 14. februāris

Mēs regulāri atjaunināsim šos pakalpojumu izmantošanas noteikumus (vienu vai divas reizes gadā).

Attiecībā uz rezervējumiem, kas veikti pirms šī datuma: 2022. gada 14. februāris

 • Saturs

  Labas prakses kodekss

  Mūsu misija ir iedvesmot cilvēkus iepazīt pasauli, ērtākajā veidā piedāvājot pasaulē labākās naktsmītnes un aicinot apmeklēt izcilas vietas un apskates objektus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs ievērosim turpmāk minēto labo praksi:

  • Jūs rūpat mums, tāpēc mēs piedāvājam jums mūsu Platformu un nodrošinām klientu apkalpošanu vairāk nekā 40 valodās
  • Mēs nodrošinām jums šādu pieredzi: vairāk nekā 1,5 miljonus naktsmītņu (viesnīcas, moteļus, hosteļus, pansijas u.c.), sākot no luksusa klases un beidzot ar jebkādu citu, kas kalpos jūsu vajadzībām nākamajā uzturēšanās reizē jebkur pasaulē
  • Mēs sniedzam jums iespēju gūt pieredzi apskates objektos un izmantot citu Ceļojumu nodrošinātāju piedāvājumus
  • Mēs pārvaldām maksājumu procesu par jebkura Ceļojuma produkta vai pakalpojuma, kam ir piesaistīts mūsu maksājumu pakalpojums, (ieejas) maksu, pirkumu vai iegādi
  • Mēs palīdzam jebkurā diennakts laikā: mūsu Klientu apkalpošanas centri jums palīdzēs jebkurā laikā 7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā vairāk nekā 40 valodās
  • Mēs ieklausāmies jūsos: mūsu Platforma ir izveidota tāda, kādu JŪS (lietotāji) to vēlaties un kādu ir visērtāk lietot, izmantojot mūsu pakalpojumus
  • Mums rūp jūsu viedoklis: mēs rādām nerediģētas atsauksmes (no viesiem, kuri patiešām ir uzturējušies kādā naktsmītnē)
  • Mēs apsolām jums sniegt informatīvu, lietotājiem draudzīgu vietni ar garantiju, ka atradīsiet labākās pieejamās cenas.
  • Mēs pielīdzinām cenas

  Noteikumu un nosacījumu ievads

  Šie noteikumi un nosacījumi var tikt atjaunoti ik pa laikam, un tie attiecas uz mūsu pakalpojumiem, kas tieši vai netieši (ar izplatītāju palīdzību) ir pieejami tiešsaistē, izmantojot mobilo ierīci, e-pastu vai telefonu. Ja piekļūstat, pārskatāt vai izmantojat mūsu (mobilo) vietni vai tās lietotnes jebkurā platformā (kas kopumā tiek sauktas par “Platformu”) un/vai pabeidzat rezervējumu, jūs apstiprināt, kas esat piekritis, izlasījis un sapratis noteikumus un nosacījumus, kas ir norādīti zemāk (tostarp Privātuma deklarāciju).

  Šīs lapas, saturs un infrastruktūra, kā arī šajās lapās un vietnē sniegtie naktsmītņu rezervēšanas pakalpojumi tiešsaistē (tostarp maksājumu pakalpojumu nodrošināšana) pieder, tos pārvalda un nodrošina uzņēmums Booking.com B.V., un tie tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai, nekomerciālai (B2C – bizness patērētājam) lietošanai saskaņā ar tālākminētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Mūsu attiecības ar Ceļojumu nodrošinātājiem regulē atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kuri regulē (B2B – bizness biznesam) komerciālās attiecības, kas mums ir ar katru no šiem Ceļojumu nodrošinātājiem. Katrs Ceļojumu nodrošinātājs rīkojas profesionālā veidā attiecībā pret uzņēmumu Booking.com, padarot savu produktu un/vai pakalpojumu pieejamu vietnē vai izmantojot vietni Booking.com (bizness biznesam (“B2B”) un/vai bizness patērētājam (“B2C”) attiecībām). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ceļojumu nodrošinātājiem, iespējams, papildus vietnē norādītajiem noteikumiem un sadaļai “Noderīgi zināt” ir un viņi var piemērot un/vai pieprasīt (lai tiek apstiprināti) viņu pašu (piegādes/pārvadāšanas/lietošanas) noteikumus un nosacījumus, kā arī iekšējos noteikumus par Ceļojuma izmantošanu, piekļūšanu tam un izmantošanu (kas var ietvert noteiktu atteikšanos no atbildības vai tās ierobežojumus).

  Definīcijas

  “Booking.com”, “mēs” vai “mūsu” nozīmē Booking.com B.V., sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas ir pakļauta Nīderlandes likumdošanai un ir reģistrēta adresē Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdama, Nīderlande. “Platforma” nozīmē (mobilo) vietni un lietotni, kurā Ceļojumu pakalpojums ir pieejams un kas pieder un kuru kontrolē, pārvalda un/vai uztur uzņēmums Booking.com. “Ceļojums” nozīmē dažādus ceļošanas produktus un pakalpojumus, ko jūs varat pasūtīt, saņemt, iegādāties, nopirkt, apmaksāt, nomāt, nodrošināt, rezervēt, apvienot un patērēt, izmantojot Ceļojumu nodrošinātāju.

  “Ceļojumu nodrošinātājs” ir naktsmītnes nodrošinātājs (piemēram, viesnīcas, moteļa, dzīvokļa vai pansijas; īpašnieks), apskates vieta (piemēram, (tematiskais) parks, muzejs vai ekskursija pa apskates vietām), transporta nodrošinātājs (piemēram, automašīnu noma, kruīzs, brauciens ar vilcienu vai lidojums, ekskursija ar autobusu vai transfērs), tūroperators, ceļojumu apdrošinātājs vai cita veida ceļojumu vai ar ceļojumiem saistīts pakalpojumu nodrošinātājs, kā tas dažkārt ir pieejams Ceļojumu rezervēšanas gadījumā Platformā (B2B vai B2C).

  “Ceļojumu pakalpojums” ir uzņēmuma Booking.com piedāvāts vai nodrošināts iegādes, pasūtījuma, (nodrošināta) maksājuma vai rezervējuma pakalpojums saistībā ar dažādajiem produktiem un pakalpojumiem, ko dažkārt Platformā padara pieejamus Ceļojumu nodrošinātājs.

  “Ceļojuma rezervējums” ir Ceļojuma pasūtījums, iegāde, rezervējums vai maksājums par to.

  1. Mūsu pakalpojumu klāsts un raksturojums

  Ar Platformas palīdzību mēs (Booking.com B.V. un tā saistītie (izplatīšanas) partneri) nodrošinām tiešsaistes platformu, kurā Ceļojumu nodrošinātāji var reklamēt, tirgot, pārdot un/vai piedāvāt (ja attiecināms) savus produktus un pakalpojumus pasūtīšanai, iegādei, rezervēšanai, nomai vai īrei un kurā atbilstošie Platformas apmeklētāji var atklāt, meklēt, salīdzināt un veikt pasūtījumu, rezervējumu, iegādi vai maksājumu (t.i. Ceļojuma pakalpojums). Izmantojot vai lietojot Ceļojumu pakalpojumu (piemēram, veicot Ceļojuma rezervējumu Ceļojumu pakalpojumā), jūs kļūstat par (juridiski saistošu) līgumattiecību dalībnieku ar Ceļojuma nodrošinātāju, kurās jūs veicāt rezervējumu vai no iegādājāties produktu vai pakalpojumu (kā piemērojams). No brīža, kad veicat Ceļojuma rezervējumu, mēs darbojamies tikai kā starpnieks starp jums un Ceļojuma nodrošinātāju. Mēs nododam rezervējuma informāciju atbilstošajam Ceļojuma nodrošinātājam un nosūtām jums apstiprinājuma e-pastu Ceļojuma nodrošinātāja vārdā. Uzņēmums Booking.com nepārdod, neizīrē un nepiedāvā nevienu (ceļojumu) produktu vai pakalpojumu un neveic to (tālāk)pārdošanu.

  Uz klientiem Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), Šveicē un Apvienotajā Karalistē attiecas tālāk norādītais. Ņemot vērā pašdeklarāciju, mēs pieprasām Ceļojumu nodrošinātājiem visā pasaulē norādīt mums, vai viņi (ES patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā) darbojas kā privāti viesu uzņēmēji (ne tirgotāji) vai profesionāli viesu uzņēmēji (tirgotāji). Ja Ceļojumu nodrošinātājs mums norāda, ka darbojas kā privāts viesu uzņēmējs (vai skaidri neziņo mums neko, bet, ņemot vērā mums pieejamo informāciju, nevar tikt skaidri klasificēts kā profesionāls viesu uzņēmējs), šis Ceļojumu nodrošinātājs meklēšanas rezultātu lapā saņem ikonu “Naktsmītni pārvalda privāts viesu uzņēmējs”, kā arī šo paskaidrojumu:

  “Šo naktsmītni pārvalda privāts viesu uzņēmējs. Uz šo naktsmītni, iespējams, neattiecas ES patērētāju tiesību aizsardzības likums attiecībā uz profesionāliem viesu uzņēmējiem. Viesu uzņēmēji, kas ir reģistrējušies Booking.com kā privāti viesu uzņēmēji, ir personas, kuras izīrē savu naktsmītni vai naktsmītnes neatkarīgi no savas uzņēmējdarbības, biznesa vai profesijas. Viņi nav oficiāli viesu uzņēmēji (tirgotāji) pēc profesijas (kā, piemēram, starptautiska viesnīcu ķēde), un uz viņiem var neattiekties tādi paši patērētāju aizsardzības noteikumi atbilstoši ES normatīvajiem tiesību aktiem. Tomēr bažām nav pamata – Booking.com jums nodrošina tādus pašus klientu apkalpošanas pakalpojumus kā jebkuras citas uzturēšanās laikā. Tas nenozīmē, ka jūsu uzturēšanās vai pieredze būs citāda nekā tad, ja jūs rezervētu profesionāla viesu uzņēmēja naktsmītni.”

  Ceļojumu nodrošinātāji, kas mūsu platformā nav atzīmēti kā privāti viesu uzņēmēji, darbojas (ciktāl mums zināms) kā profesionāli viesu uzņēmēji atbilstoši ES patērētāju aizsardzības likumiem. Apzīmējums “privāts viesu uzņēmējs” ir būtisks tikai attiecībā uz ES patērētāju aizsardzības likumiem, un tam nav nozīmes nodokļu jautājumos, tai skaitā PVN vai kāda līdzīga netiešā nodokļa iekasēšanā par pievienoto vērtību, pārdošanu un/vai patēriņu.

  Kad mēs nodrošinām mūsu Ceļojumu pakalpojumu, norādīto informāciju mums ir iesnieguši Ceļojumu nodrošinātāji. Ceļojumu nodrošinātājiem, kas reklamē savu Ceļojumu Platformā, ir piešķirta pieeja mūsu sistēmām un Iekštīklam, kur tie ir pilnībā atbildīgi par cenām/maksām, pieejamību, noteikumiem un nosacījumiem un citu Platformā pieejamo atbilstošo informāciju. Lai arī mēs izmantojam saprātīgu prasmi un rūpību Ceļojumu pakalpojuma sniegšanā, mēs nepārbaudīsim un nevaram garantēt, ka visa informācija ir akurāta, pilnīga vai pareiza, kā arī mēs nevaram būt atbildīgi par kļūdām (tostarp acīmredzamām un drukas kļūdām), jebkādiem pārtraukumiem (mūsu Platformas īslaicīgiem un/vai daļējiem traucējumiem, labošanu, atjaunināšanu vai uzlabošanu), neakurātu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas trūkumu. Katrs Ceļojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par (aprakstošās) informācijas akurātumu, pilnīgumu un precizitāti (tostarp cenām/maksām, noteikumiem un nosacījumiem un pieejamību), kas tiek parādīta mūsu Platformā. Mūsu Platforma nesastāda šo informāciju, tādēļ tā nevar tikt izmantota kā atsauce vai pierādījums ikviena pieejamā Ceļojumu nodrošinātāja kvalitātei, pakalpojumu līmenim, (zvaigžņu) vērtējumam vai naktsmītnes veidam (vai tā iespējām, vietu, transportlīdzekļiem, (galvenajiem vai papildu) produktiem vai pakalpojumiem), ja vien nav nepārprotami norādīts pretēji.

  Mūsu Ceļojumu pakalpojums ir pieejams tikai privātai un nekomerciālai izmantošanai. Jūs tādēļ nedrīkstat pārdot, izveidot hipersaites, izmantot, kopēt, pārraudzīt (piemēram, izmantot rāpuļprogrammu, datizraci), attēlot, lejupielādēt vai pārstrādāt saturu, informāciju, programmatūru, rezervējumus, biļetes, produktus vai pakalpojumus, kas ir pieejami mūsu Platformā jebkādai komerciālai vai konkurējošai aktivitātei vai mērķim.

  2. Cenas, pakalpojumu “Mēs pielīdzinām cenas” un piedāvājumus nodrošina sadarbības partneru uzņēmums

  Mūsu Platformā norādītās Ceļojumu nodrošinātāju piedāvātās cenas ir ļoti konkurētspējīgas. Visas jūsu piedāvātā Ceļojuma cenas tiek parādītas ar PVN / pārdošanas nodokli un visiem citiem nodokļiem (nodokļi var mainīties) un papildmaksām, ja vien tas nav norādīts citādi Platformā vai apstiprinājuma e-pastā / biļetē. Biļešu cenas ir par cilvēku vai grupu, un uz tām attiecas derīguma vai derīguma termiņa nosacījumi, kā norādīts uz biļetes, ja piemērojams. Ceļojumu nodrošinātājs neierašanās vai atcelšanas gadījumā var iekasēt piemērojamās maksas un nodokļus (tostarp tūrisma/pilsētas nodokli).

  Mūsu Platformā dažreiz ir pieejami lētāki piedāvājumi noteiktiem nakšņošanas laikiem, produktam vai pakalpojumam, tomēr šīs cenas, kuras ir nodrošinājuši Ceļojumu nodrošinātāji, var ietvert īpašus ierobežojumus un noteikumus, piemēram, ar atcelšanas vai atmaksas ierobežojumiem. Lūdzu, pirms sava rezervējuma veikšanas rūpīgi pārbaudiet saistošā produkta, pakalpojuma un rezervējuma nosacījumus un informāciju, pievēršot uzmanību šādiem nosacījumiem.

  Mēs vēlamies, lai jūs maksātu zemāko iespējamo cenu par savu izvēlēto pakalpojumu vai servisu. Ja pēc rezervējuma veikšanas mūsu vietnē jūs internetā atradīsiet savu izvēlēto naktsmītni ar tādiem pašiem Ceļojuma noteikumiem par zemāku cenu, mēs atlīdzināsim starpību starp mūsu un zemāko cenu saskaņā ar šiem nosacījumiem un noteikumiem: programma “Mēs pielīdzinām cenas”. Mūsu programmas “Mēs pielīdzinām cenas” solījums neattiecas uz pakalpojumiem, kas nav naktsmītņu rezervēšana.

  Valūtas kalkulators ir norādīts informatīviem nolūkiem, uz kuru nevajadzētu paļauties kā precīzu un aktuālu. Reālās cenas var atšķirties.

  Nepārprotamas kļūdas (tostarp drukas kļūdas) nav saistošas.

  Visi īpašie piedāvājumi un akcijas ir atbilstoši atzīmēti. Ja tie nav atbilstoši atzīmēti, jūs acīmredzamu kļūdu gadījumā nevarat pieteikt nekādas tiesības.

  Sadarbības partnera piedāvājums

  Booking.com var parādīt piedāvājumus, kas nav iegūti tieši no Ceļojumu nodrošinātājiem, bet gan Booking.com sadarbības partneru uzņēmumiem, piemēram, kādas citas platformas (Sadarbības partnera piedāvājums). Sadarbības partnera piedāvājumi būs skaidri parādīti un izcelti, salīdzinot ar standarta piedāvājumiem, kas tiek iegūti tieši no Ceļojumu nodrošinātājiem, turklāt, ja mūsu Platformā nav norādīts citādi, uz tiem attiecas šie īpašie nosacījumi:

  • Cenu noteikumi: tādi, kā parādīts mūsu Platformā.
  • Priekšapmaksa: jūs maksāsiet rezervēšanas laikā drošā veidā, izmantojot Booking.com pakalpojumu.
  • Nav iespējams veikt izmaiņas: kad rezervējums būs veikts, tajā nebūs iespējams mainīt jūsu personīgo vai rezervējuma informāciju. Izmaiņu pieprasījumu var nosūtīt tieši naktsmītnei, bet tā izpilde nav garantēta.
  • Nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem: uz šo rezervējumu neattiecas citi piedāvājumi, pamudinājumi un ieguvumi.
  • Bez viesu atsauksmēm: mūsu Platformā nav iespējams atstāt viesu atsauksmi.

  3. Privātums un sīkdatnes

  Booking.com respektē jūsu privātumu. Lūdzu, pārlasiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarāciju plašākai informācijai.

  4. Bez maksas patērētājiem, maksājumu veic tikai Ceļojumu nodrošinātāji!

  Ja vien nav norādīts citādāk, tad mūsu pakalpojums ir bez maksas patērētājiem, jo atšķirībā no daudzām citām pusēm mēs no jums neiekasēsim Ceļojumu pakalpojuma maksu un nepievienosim papildu (rezervējuma) maksas numura cenai. Jūs maksāsiet Ceļojumu nodrošinātājam attiecīgo summu, kā norādīts Ceļojuma rezervējumā (ja nav iekļauts cenā, tad arī attiecīgos un piemērojamos nodokļus, nodevas un maksas (ja piemērojami)).

  Ceļojumu nodrošinātāji maksā komisijas maksu (dažu procentu apmērā no produkta cenas (piemēram, numura cenas)) uzņēmumam Booking.com pēc tam, kad gala patērētājs ir izmantojis Ceļojumu nodrošinātāja pakalpojumu (piemēram, viesis ir uzturējies naktsmītnē (un par to ir samaksājis)). Ceļojumu nodrošinātāji var uzlabot savu atrašanās vietu meklēšanas rezultātos, palielinot komisijas maksu (Pamanāmības veicinātājs). Katrs Ceļojumu nodrošinātājs lieto Pamanāmības veicinātāju (labākas pozīcijas meklēšanas rezultātos iegūšanai, palielinot savu komisijas maksu) pēc saviem ieskatiem, laiku pa laikam un atkarībā no produkta piedāvājuma. Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos algoritms ņems vērā palielināto komisijas maksu, nosakot Noklusēto atrašanās vietu meklēšanas rezultātos. Ieteicamie partneri maksā augstāku komisijas maksu, iegūstot labāku atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.

  Tikai Ceļojumu nodrošinātāji, kuriem ir komerciālas attiecības ar uzņēmumu Booking.com (ir noslēgts līgums), būs pieejami Platformā (sava pakalpojuma bizness biznesam un/vai bizness patērētājam reklamēšanai). Vietne Booking.com nav brīvi atvērta platforma (kā uzņēmumu Amazon vai eBay vietnes), kur gala lietotājs var padarīt savu pakalpojumu pieejamu (kā patērētājs patērētājam platformas); vietne Booking.com neļauj neprofesionālām pusēm piedāvāt vai pārdot savus pakalpojumus vietnē Booking.com vai ar tās starpniecību.

  5. Maksājumu karte vai bankas pārskaitījums

  Ja šī iespēja ir piemērojama un pieejama, tad noteikti Ceļojumu nodrošinātāji viesiem piedāvā iespēju maksāt par Ceļojuma rezervējumiem (daļēji vai pilnībā un saskaņā ar Ceļojumu nodrošinātāja apmaksas noteikumiem) tieši Ceļojumu nodrošinātājam Ceļojuma rezervējuma veikšanas laikā ar drošu tiešsaistes maksājumu (ciktāl to nodrošina un atbalsta lietotāja banka). Uzņēmums Booking.com nodrošina noteiktu pakalpojumu maksājumu procesu (piemēram, pārvalda maksājumu nodrošināšanas procesu) Ceļojumu nodrošinātāja vārdā (uzņēmums Booking.com nekad nerīkojas vai nedarbojas kā tirgotājs). Maksājums drošā veidā tiek veikts no jūsu maksājumu kartes/debetkartes vai no jūsu bankas konta uz Ceļojumu nodrošinātāja bankas kontu, izmantojot trešās personas maksājumu apstrādātāju. Jebkurš Ceļojumu nodrošinātajam šādā veidā nodrošināts maksājums katrā gadījumā veidos jūsu atbilstošā produkta vai pakalpojuma rezervējuma cenas maksājumu (vai tā daļu) galējā norēķinā (bevrijdende betaling) vai atbilstošu (daļēju) cenu apmaksai, un šo apmaksāto summu jūs nevarat atprasīt.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka par noteiktām (neatmaksājamām) cenām un īpašajiem piedāvājumiem Ceļojumu nodrošinātāji var pieprasīt iepriekšēju bankas pārskaitījumu vai maksājumu kartes maksājumu (ja ir pieejams), tādēļ jūsu maksājumu karte var tikt priekšautorizēta vai no tās var tikt ieturēts maksājums (dažreiz bez iespējas to atmaksāt) Ceļojuma rezervējuma veikšanas laikā. Lūdzu, pirms Ceļojuma rezervējuma veikšanas rūpīgi pārbaudiet jūsu izvēlētā produkta vai pakalpojuma (rezervēšanas) informāciju, pievēršot uzmanību šādiem noteikumiem. Jūs nevarat uzskatīt uzņēmumu Booking.com kā atbildīgu par jebkādu (autorizētu, (iespējami) neautorizētu vai nepareizu) Ceļojumu nodrošinātāja veiktu maksas iekasēšanu un nevarat pieprasīt vai atprasīt jebkādu summu par jebkādu Ceļojumu nodrošinātāja noteiktu derīgu vai autorizētu iekasēto summu (tostarp priekšapmaksas cenas, viesu neierašanos un apmaksājamu atcelšanu) no jūsu maksājumu kartes

  Maksājumu kartes krāpšanas vai maksājumu kartes neautorizētas izmantošanas gadījumos vairums banku un maksājumu karšu uzņēmumu uzņemas risku un sedz radušos zaudējumus. Dažreiz tiek piemērots atskaitījums (parasti 50 EUR (vai līdzīga summa vietējā valūtā)). Gadījumā, ja banka vai maksājumu karšu uzņēmums piemēro jums šādu atskaitījumu neautorizētas maksājumu kartes izmantošanas gadījumā, kas radusies rezervējuma procesā mūsu Platformā, mēs segsim šo summu līdz 50 EUR apmērā (vai atbilstošas summas vietējā valūtā). Lai saņemtu kompensāciju, lūdzu, ziņojiet par šo krāpšanu maksājumu kartes uzņēmumam (atbilstoši ziņošanas procedūrai) un nekavējoties sazinieties ar mums. Lūdzu, iesniedziet pierādījumu, ka no jums ir iekasēts atskaitījums (piemēram, maksājumu kartes uzņēmuma noteikumi). Šī kompensācija ir piemērojama tikai maksājumu kartes rezervējumiem caur Booking.com drošo serveri un, ja neautorizētā maksājumu kartes izmantošana ir notikusi mūsu saistību nepildīšanas vai nolaidības rezultātā, nevis jūsu paša vainas dēļ, izmantojot mūsu drošo serveri.

  6. Priekšapmaksa, atcelšana, viesa neierašanās un informācija mazajos drukas burtos

  Kad veicat Ceļojuma rezervējumu, izmantojot Ceļojumu nodrošinātāja pakalpojumus, jūs piekrītat un apstiprināt atbilstošos šī Ceļojumu nodrošinātāja noteiktos atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumus, kā arī jebkurus citus (pakalpojuma) noteikumus un nosacījumus, kurus ir noteicis Ceļojumu nodrošinātājs un kas ir saistoši jūsu apmeklējumam vai nakšņošanai (tostarp mūsu Platformā pieejamo Ceļojumu nodrošinātāja sniegto informāciju sadaļā “Noderīgi zināt” un atbilstošos Ceļojumu nodrošinātāja iekšējos noteikumus), tostarp tos, kas saistīti ar nodrošinātajiem pakalpojumiem, ko Ceļojumu nodrošinātājs piedāvā. Attiecīgos (piegādes/iegādes/lietošanas/pārvadāšanas) Ceļojumu nodrošinātāja noteikumus un nosacījumus var iegūt no atbilstošā Ceļojumu nodrošinātāja). Katra Ceļojumu nodrošinātāja vispārējie atcelšanas un neierašanās gadījumu noteikumi ir pieejami mūsu Platformā Ceļojumu nodrošinātāja informatīvajās lapās, kā arī rezervējuma veikšanas procesā un rezervējuma apstiprinājuma e-pastā vai biļetē (ja piemērojams). Lūdzu, ievērojiet, ka noteiktas cenas, maksas un īpašos piedāvājumus nav iespējams atcelt, atmaksāt vai mainīt. Viesa neierašanās vai apmaksātas atcelšanas gadījumā Ceļojumu nodrošinātājs joprojām var iekasēt piemērojamo pilsētas/tūrisma nodokli. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet jūsu izvēlētā produkta vai pakalpojuma (rezervēšanas) informāciju par šiem noteikumiem pirms rezervējuma veikšanas. Ņemiet vērā, ka Ceļojuma rezervējums, kam ir nepieciešama rokasnauda vai (daļēja vai pilna) priekšapmaksa, var tikt atcelts (bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma par saistību nepildīšanu), ja attiecīgā (atlikusī) naudas summa (vai summas) pilnībā nevar tikt iekasēta noteiktajā gala termiņa vai maksājuma datumā, kā tas ir norādīts Ceļojumu nodrošinātāja un rezervējuma attiecīgajos apmaksas noteikumos. Atcelšanas un priekšapmaksas noteikumi var būt atšķirīgi atkarībā no katra Ceļojuma nozares pakalpojuma. Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju sadaļā “Noderīgi zināt” (mūsu Platformas katra Ceļojumu nodrošinātāja lapas apakšdaļā zem Ceļojumu veidiem) un svarīgo informāciju savā rezervējuma apstiprinājumā, lai noskaidrotu, kādus papildu noteikumus Ceļojumu nodrošinātājs varētu piemērot (piemēram, saistībā ar vecuma ierobežojumu, drošības depozītu, grupu rezervējumu neatcelšanu/papildu maksājumiem, papildgultām/bezmaksas brokastu nepieejamību, atļautajiem mājdzīvniekiem/maksājumu kartēm). Novēlots maksājums, nepareizi norādīta bankas, debetkartes vai maksājumu kartes informācija, nederīga maksājumu karte vai debetkarte vai nepietiekami līdzekļi ir jūsu pašu risks un atbildība, un jums nav tiesību uz nekādu (neatmaksājamas) priekšapmaksas summas atmaksu, ja vien Ceļojumu nodrošinātājs tam nepiekrīt vai to neatļauj pretēji (priekš)apmaksas un atcelšanas noteikumiem.

  Ja vēlaties pārskatīt, mainīt vai atcelt Ceļojuma rezervējumu, lūdzu pārskatiet rezervējuma apstiprinājuma e-pastu un sekojiet norādījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par atcelšanu jums var piemērot maksu saskaņā ar Ceļojumu nodrošinātāju atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumiem un jums var nebūt tiesību saņemt atpakaļ ne pilnu, ne daļēji (priekš)apmaksas summu. Mēs iesakām jums pirms rezervējuma veikšanas rūpīgi pārlasīt naktsmītnes atcelšanas, (priekš)apmaksas un neierašanās gadījumu noteikumus un atcerēties laicīgi veikt nepieciešamos maksājumus, kā tas ir norādīts attiecīgajā rezervējumā.

  Ja pastāv iespēja, ka jūs ieradīsieties vēlu vai ar kavēšanos reģistrēšanās datumā vai nākamajā dienā, (laicīgi/nekavējoties) paziņojiet to Ceļojumu nodrošinātājam, lai tā administrācija būtu informēta par jūsu ierašanās laiku un neveiktu jūsu Ceļojuma (rezervējuma) atcelšanu vai neiekasētu maksu par neierašanos. Nepieciešamības gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas centrs var jums palīdzēt nodot informāciju Ceļojumu nodrošinātājam. Uzņēmums Booking.com neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par sekām, kas radušās jūsu aizkavēšanās vai Ceļojumu nodrošinātāja veiktas jebkāda rezervējuma atcelšanas vai maksas par neierašanos iekasēšanas dēļ.

  7. (Turpmāka) korespondence un saziņa

  Pabeidzot Ceļojuma rezervējumu, jūs piekrītat saņemt (i) e-pastu, ko mēs varam jums nosūtīt neilgi pirms jūsu ierašanās datuma, sniedzot informāciju par jūsu galamērķi, kā arī citu informāciju un piedāvājumus (tostarp trešo pušu piedāvājumus un informāciju par tiem, ko piekritāt saņemt), kas ir saistīti ar jūsu Ceļojuma rezervējumu un galamērķi, (ii) e-pastu pēc ierašanās, lai novērtētu (savu sadarbības pieredzi ar) Ceļojuma nodrošinātāju un Ceļojuma pakalpojumus, un (iii) e-pastu, ko mēs varam jums nosūtīt neilgi pēc jūsu nakšņošanas naktsmītnē, aicinot aizpildīt mūsu viesu atsauksmju anketu. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma un sīkdatņu deklarāciju, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam ar jums sazināties.

  Uzņēmums Booking.com noliedz jebkādas saistības vai atbildību par jebkādu saziņu, kas ir veikta ar Ceļojumu nodrošinātāju vai ko Ceļojumu nodrošinātājs ir veicis uzņēmuma platformā vai izmantojot to. Jūs nevarat pieteikt tiesības saistībā ar jebkādām prasībām Ceļojumu nodrošinātājam, saziņu ar to vai (jebkādu) apliecinājumu par Ceļojumu nodrošinātājam nosūtītas ziņas vai prasības saņemšanu. Uzņēmums Booking.com nevar garantēt, ka Ceļojumu nodrošinātājs (pienācīgi un laicīgi) saņems/izlasīs, ievēros, izpildīs vai pieņems jebkādu tam nosūtītu prasību vai saziņu.

  Lai pienācīgi pabeigtu un garantētu savu Ceļojuma rezervējumu, jums ir jāizmanto pareiza sava e-pasta adrese. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par jebkādu nepareizu vai neprecīzi norādītu e-pasta adresi, neprecīzu vai nepareizu (mobilā) tālruņa numuru vai maksājumu kartes numuru (un mums nav nekādu pienākumu tos pārbaudīt).

  Jebkādas prasības vai sūdzības pret uzņēmumu Booking.com vai saistībā ar Ceļojumu pakalpojumu ir jāiesniedz nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paredzētās produkta vai pakalpojuma īstenošanas dienas (piem., izrakstīšanās datuma). Jebkādas prasības vai sūdzības, kas ir iesniegtas pēc minētā 30 dienu perioda, var tikt noraidītas, un prasītājs zaudēs tiesības uz jebkādu (zaudējumu vai izdevumu) kompensāciju.

  Tā kā cenas un pieejamība nepārtraukti tiek atjaunināta un pielāgota, mēs stingri iesakām uzņemt ekrānuzņēmumu, veicot rezervējumu, lai atbalstītu jūsu prasību (ja nepieciešams).

  Patērētājiem (Eiropas Ekonomikas zonā): mēs iesakām jums vispirms informēt mūs par jebkādām sūdzībām, sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu. Ja šādi jūsu sūdzība netiek atrisināta, jūs varat augšupielādēt savu sūdzību Eiropas Komisijas SIT platformā. Šī platforma tiešsaistes strīdu izšķiršanai ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

  8. Atrašanās vieta meklēšanas rezultātos (reitings), Ieteicamo naktsmītņu programma, zvaigžņu skaits un viesu atsauksmes

  Mēs cenšamies parādīt meklēšanas rezultātus, kas ir svarīgi jums, Platformā nodrošinot individuāli pielāgotu Ceļojuma nodrošinātāju noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos. Jūs varat caurskatīt šīs noklusējuma pozīcijas meklēšanas rezultātos, izmantot filtrus un kārtot pozīcijas meklēšanas rezultātos pēc citiem parametriem, un šādā veidā jums ir iespēja ietekmēt meklēšanas rezultātu parādīšanu, lai saņemtu pozīciju izkārtojumu atbilstīgi citiem kritērijiem. Mēs izmantojam vairākus algoritmus, lai ģenerētu noklusējuma pozīciju rādīšanu meklēšanas rezultātos, un šis process nepārtraukti attīstās.

  Booking.com ir noteicis, ka sekojoši parametri ir visvairāk saistīti ar to, vai jūs atrodat piemērotu Ceļojuma nodrošinātāju, un līdz ar to piešķir šiem parametriem prioritāti algoritmos (galvenie parametri): jūsu personīgā meklēšanas vēsture, reklāmklikšķu koeficients (“RKK”), pārejot no meklēšanas lapas uz viesnīcas lapu, veikto rezervējumu skaits attiecībā pret Ceļojuma nodrošinātāja lapas apmeklējumu skaitu Platformā (“Konversija”), Ceļojuma nodrošinātāja bruto (ieskaitot atceltos rezervējumus) un neto (neskaitot atceltos rezervējumus) rezervējumi. Konversiju un RKK var ietekmēt dažādi (atsevišķi) faktori, tostarp viesu sniegtie vērtējumi (gan apkopotā veidā, gan to atsevišķās daļas), pieejamība, noteikumi, (konkurētspējīgas) cenas, satura kvalitāte un noteiktas Ceļojuma nodrošinātāja funkcijas. Noklusējuma pozīciju meklēšanas rezultātos var ietekmēt arī Ceļojuma nodrošinātāja maksātais procentuālais komisijas maksas apmērs vai citas mums sniegtās priekšrocības (piemēram, ja ir vairākas komerciālās vienošanās ar Ceļojuma nodrošinātāju vai stratēģiskajiem partneriem), kā arī Ceļojuma nodrošinātāja laikus veikto maksājumu statistika. Ceļojuma nodrošinātājs savu pozīciju meklēšanas rezultātos var arī ietekmēt, piedaloties konkrētās programmās, kas periodiski var tikt atjauninātas, piemēram, programmā Genius, piedāvājumos, Ieteicamo naktsmītņu programmā un pamanāmības veicināšanas programmā (pēdējās divās programmās Ceļojuma nodrošinātājam ir jāmaksā mums lielāka komisijas maksa).

  Naktsmītnes zvaigžņu skaitu vietnē Booking.com nenosaka uzņēmums Booking.com. Zvaigžņu vērtējumu nosaka vai nu pati naktsmītne vai arī neatkarīgs trešās personas nodrošinātājs, norādot (objektīvu) zvaigžņu vērtējumu. Piedāvājumi tiek parādīti atbilstoši zvaigžņu skaitam (no zema līdz augstam vai no augsta līdz zemam), ko zvaigžņu vērtējuma noteicēji nodrošina uzņēmumam Booking.com. Atkarībā no (vietējiem) noteikumiem zvaigžņu klasifikāciju piešķir vai nu (neatkarīga) trešā persona, piemēram, (oficiāla) viesnīcu novērtēšanas organizācija, vai arī paši naktsmītnes nodrošinātāji neatkarīgi no objektīviem kritērijiem. Uzņēmums Booking.com neizvirza obligātas formālas prasības saistībā ar zvaigžņu vērtējumu un nepārbauda to. Kopumā zvaigžņu vērtējums parāda, kāds ir naktsmītnes stāvoklis salīdzinājumā ar juridiskajām prasībām (ja piemērojams) vai, ja tas netiek regulēts, sektora vai (tradicionālo) industrijas standartiem attiecībā uz cenu, iespējām un pieejamiem pakalpojumiem (šīs prasības un standarti var būt atšķirīgi dažādās valstīs un organizācijās).

  Lai palīdzētu klientiem atrast uzturēšanās vietu atbilstoši savām ceļošanas vēlmēm, uzņēmums Booking.com noteiktām naktsmītnēm var piešķirt kvalitātes vērtējumu, ko nosaka Booking.com un kas tiek parādīts dzeltenu kvadrātu formā. Lai nodrošinātu salīdzināmību, kvalitātes vērtējums balstās uz daudzām (400+) iespējām, kas var tikt iedalītas 5 lielākās kategorijās: (i) iespējas/ērtības/pakalpojumi, ko naktsmītne piedāvā vietnē Booking.com; (ii) naktsmītnes konfigurācija, piemēram, uzturēšanās vietu platība, numuru un atļautais viesu skaits; (iii) naktsmītnes pārstāvju augšupielādēto fotogrāfiju skaits un kvalitāte; (iv) vidējais viesu sniegtais vērtējums, kā arī daļa apakšvērtējumu, piemēram, tīrības vērtējums, jo ir pierādījies, ka šie vērtējumi īpaši palīdz klientiem novērtēt noteiktu naktsmītņu kvalitāti, un (v) anonīmi un apkopoti iepriekšējo rezervējumu dati (piemēram, lai novērtētu rezervēto uzturēšanās vietu zvaigžņu skaitu). Mēs izmantojam šīs funkcijas, lai iegūtu statistiskos modeļus. Ņemot vērā šo informāciju, tiek veikta analīze, izmantojot mašīnmācīšanos, kuras rezultātā tiek iegūts automātiski aprēķināts kvalitātes vērtējums (no 1 līdz 5 – tiek parādīts dzeltenu kvadrātu formā blakus naktsmītnes nosaukumam), kas tiek piešķirts naktsmītnei.

  Uzņēmums Booking.com aicinās pievienot atsauksmi un sniegt vērtējumu par noteiktiem savas nakšņošanas aspektiem tikai tos klientus (kā arī šie viesi savas uzturēšanās laikā var saņemt aicinājumu iesniegt vērtējumu), kas ir uzturējušies atbilstošajā Naktsmītnē. Aizpildīta viesu atsauksme (iekļaujot savas uzturēšanās laikā iesniegto vērtējumu) var tikt (a) ielādēta un izmantota atbilstošā Ceļojumu nodrošinātāja informatīvajā lapā mūsu Platformā, lai informētu (potenciālos nākotnes) klientus par jūsu viedokli par pakalpojumu (līmeni) un Ceļojumu nodrošinātāja kvalitāti, un (b) (pilnībā vai daļēji) izmantota un izvietota Booking.com Platformā pēc mūsu ieskatiem (piemēram, mārketingam, pārdošanas veicināšanai vai mūsu pakalpojumu uzlabošanai) vai tādos sociālo mediju tīklos, ziņojumos, īpašajos piedāvājumos, lietotnēs vai citos kanālos, kam īpašnieks, lietotājs vai kontrolētājs ir uzņēmums Booking.com vai mūsu sadarbības partneris. Lai piedāvātu un nodrošinātu nesenas (un tādējādi būtiskas) atsauksmes, tās var tikt iesniegtas ierobežotu laika posmu (3 mēnešus) pēc nakšņošanas, un katra atsauksme būs pieejama tikai ierobežotu laiku (līdz 36 mēnešiem) pēc tās pievienošanas. Pēc noklusējuma atsauksmes tiek kārtotas atbilstoši to iesniegšanas datumam un dažiem papildu kritērijiem (piemēram, valodai vai atsauksmēm ar komentāriem), turklāt tāda klienta, kurš [vienmēr] iesniedz pilnvērtīgas un detalizētas atsauksmes (jeb “naktsmītņu kritiķa”), atsauksmes var tikt parādītas augšpusē. Jums ir iespēja izvēlēties dažādus kārtošanas veidus un filtrus (piemēram, pēc viesu veida, datuma, valodas, vērtējuma). Uzņēmums Booking.com ļauj Ceļojumu nodrošinātājam atbildēt uz atsauksmēm. Mēs paturam tiesības pielāgot, atteikt un noņemt atsauksmes pēc mūsu ieskatiem, ja tiek pārkāpti mūsu noteikumi par atsauksmēm. Uzņēmums Booking.com neatalgo vai nesniedz citādus ieguvumus viesiem par atsauksmju iesniegšanu. Viesu atsauksmes anketa ir pētījuma nolūkiem, tā neietver nekādus (tālākus komerciālus) piedāvājumus, ielūgumus vai citus tamlīdzīgus pamudinājumus. Uzņēmums Booking.com apņemas darīt visu iespējamo, lai sekotu līdzi un dzēstu atsauksmes, kurās ir necenzēta leksika vai pieminēts kāda cilvēka vārds vai nozagtas mantas.

  Uzņēmums Booking.com nepieņem atsauksmes, kurās ir ietverts šis:

  • rupjības, seksuāla rakstura piezīmes, naida runa, diskriminējoša valoda, draudi vai vardarbību veicinošs saturs;
  • personāla vārds un uzvārds vai apvainojoši izteikumi par personālu;
  • nelegālu aktivitāšu veicināšana (piemēram, saistībā ar narkotikām vai prostitūciju);
  • vietnes, e-pasti un adreses, tālruņa numuri, maksājumu kartes informācija;
  • politiski sensitīvs saturs.

  Gan uzņēmumam Booking.com, gan Ceļojumu nodrošinātājam ir tiesības pārtraukt sadarbību jebkura iemesla dēļ (tostarp līguma pārkāpuma vai bankrota (atzīšanas) gadījumā), pienācīgi ievērojot atbilstošo paziņošanas periodu, par ko puses ir vienojušās.

  9. Atteikšanās

  Ņemot vērā šo noteikumu un nosacījumu noteiktos ierobežojumus un tādā mērā, cik to atļauj likums, mēs būsim atbildīgi tikai par tiešiem zaudējumiem, kas ir radušies vai ko ir nācies samaksāt jums mūsu pakalpojumu saistību attiecīgas neievērošanas dēļ, līdz jūsu rezervējuma kopējai summai, kā tas ir noteikts Ceļojuma rezervējuma apstiprinājuma e-pastā (vai nu viena notikuma, vai saistītu secīgu notikumu gadījumā).

  Tomēr un ciktāl to paredz likums, ne mēs, ne kāds no mūsu amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, pārstāvjiem, filiālēm, saistītiem uzņēmumiem, izplatītājiem, filiāles (izplatītāju) partneriem, licenzētajiem pārstāvjiem, aģentiem vai citiem, kas ir iesaistīti mūsu vietnes un tās satura radīšanā, sponsorēšanā, reklamēšanā u.c. nav atbildīgi par (i) sodiem, īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem un bojājumiem, ražošanas zudumiem, peļņas zudumiem, apgrozījuma zudumiem, līgumu zudumiem, labās gribas vai reputācijas zudumiem, pretenzijas zudumiem; (ii) jebkādu neprecizitāti Ceļojumu nodrošinātāja (aprakstošajā) informācijā (tostarp par cenām, pieejamību un reitingiem), kuru tā ir padarījusi pieejamu mūsu Platformā; (iii) nodrošinātajiem pakalpojumiem un produktiem, kurus piedāvā Ceļojumu nodrošinātājs vai citi biznesa partneri; (iv) jebkādiem (tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai soda) bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas ir radušās vai jūs tās esat apmaksājis, sakarā ar aizkavēšanos, savienojuma pārtraukumu vai zudumu, mūsu Platformas izmantošanas pārtraukuma vai aizkavēšanās rezultātā; (v) jebkādām (personiskām) traumām, nāves, īpašuma bojājumiem vai citiem (tiešiem, netiešiem, tīšiem, izrietošiem vai soda) zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās, vai arī esat apmaksājis sakarā ar (juridiskiem) aktiem, kļūdām, pārkāpumiem, (bruto) nolaidības, apzinātiem pārkāpumiem, sagrozīšanu, izspiešanu vai stingru atbildību no (pilnībā vai daļēji) Ceļojumu nodrošinātāja vai jebkura mūsu biznesa partnera (ieskaitot naktsmītnes vai biznesa partnera darbiniekus, direktorus, amatpersonas, aģentus, pārstāvjus, apakšlīguma slēdzējus vai saistītos uzņēmumus), kuru pakalpojumi un produkti (tieši vai netieši) tiek padarīti pieejami, piedāvāti un reklamēti mūsu mājas lapā vai izmantojot mūsu Platformu, tostarp jebkādām (arī daļējām) atcelšanām, virsnormas rezervējumiem, streikiem, nepārvaramās varas vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles.

  Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs (un noliedz jebkāda veida saistības) par Ceļojuma izmantošanu, derīgumu, kvalitāti, piemērotību, atbilstību un laikus veiktu informācijas atklāšanu un tādējādi to nereprezentē, nenodrošina garantiju vai jebkāda veida apstākļus netiešā, ar likumu noteiktā vai citā veidā, tostarp jebkādas netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai, nosaukumu, nepārkāpšanu vai piemērotību attiecīgajam nolūkam. Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka atbilstošais Ceļojumu nodrošinātājs ir pilnībā atbildīgs un uzņemas visu atbildību un saistības par Ceļojumu (tostarp jebkādām garantijām un reprezentēšanu, ko veic Ceļojumu nodrošinātājs). Uzņēmums Booking.com nav Ceļojuma (tālāk)pārdevējs. Sūdzības par Ceļojumu (tostarp saistībā ar piedāvāto (īpašo/piedāvājuma) cenu, noteikumiem vai Klientu īpašajām prasībām) ir jāizskata Ceļojumu nodrošinātājam. Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs par šādām sūdzībām un (produktu) saistībām un noliedz jebkāda veida saistības attiecībā uz tām.

  Neatkarīgi no tā, vai maksu no jums par jūsu Ceļojumu ir iekasējis Ceļojumu nodrošinātājs vai mēs pārvaldām maksājumu par (Ceļojuma) cenu vai maksu, jūs piekrītat un apstiprināt, ka Ceļojumu nodrošinātājs jebkurā gadījumā ir atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu iekasēšanu, ieturēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu atbilstošajām nodokļu iestādēm par pilnu (Ceļojuma) cenu vai maksu. Uzņēmums Booking.com nav atbildīgs par piemērojamo un paredzēto nodokļu ieturēšanu, iekasēšanu, pārskaitīšanu un maksāšanu no (Ceļojuma) cenas vai maksas atbilstošajām nodokļu iestādēm. Uzņēmums Booking.com nerīkojas kā neviena produkta vai servisa, kas ir pieejams Platformā, tirgotājs.

  Augšupielādējot fotogrāfijas/bildes mūsu sistēmā (piemēram, kā papildinājumu atsauksmēm), Jūs apstiprināt, garantējat un piekrītat tam, ka Jums pieder šo fotogrāfiju/bilžu autortiesības, un Jūs piekrītat tam, ka uzņēmums Booking.com var izmantot augšupielādētās fotogrāfijas/bildes uzņēmuma (mobilajā) mājas lapā un aplikācijās, (tiešsaistes/bezsaistes) reklamēšanas materiālos un publikācijās, kā arī tur, kur pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem tas būtu piemēroti. Jūs piešķirat uzņēmumam Booking.com neekskluzīvas, starptautiskas, neatsaucamas, bezierunu un mūžīgas tiesības un licenci izmantot, reproducēt, rādīt, likt reproducēt, izplatīt, izsniegt apakšlicenci, paziņot un padarīt pieejamas fotogrāfijas/bildes tā, kā pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem tas būtu piemēroti. Augšupielādējot šīs fotogrāfijas/bildes, persona, kas augšupielādēja attēlu(-s), uzņemas pilnu juridisku un morālu atbildību par jebkādiem un visiem tiesībpamatotiem prasījumiem no jebkādām trešajām personām (to skaitā naktsmītņu īpašniekiem, bet ne tikai) par to, ka uzņēmums Booking.com publicē un izmanto šīs fotogrāfijas/bildes. Uzņēmumam Booking.com nepieder, un tas neapstiprina augšupielādētās fotogrāfijas/bildes. Tiek pieņemts, ka personai, kas augšupielādēja fotogrāfijas/attēlus, ir patiesas un likumīgas tiesības izmantot visas fotogrāfijas/attēlus un ka šīs tiesības nav uzņēmuma Booking.com atbildība. Uzņēmums Booking.com neuzņemas nekādu atbildību un saistības par publicētajām fotogrāfijām/attēliem. Persona, kas augšupielādēja fotogrāfijas, garantē, ka fotogrāfijas/bildes nesatur ne vīrusus, ne Trojas zirgus, ne inficētus failus, kā arī tur nav ne pornogrāfiskas, ne nelegālas, ne piedauzīgas, ne apvainojošas, ne nepieņemamas, ne nepiemērotas informācijas, un neierobežo nekādas trešo pušu (intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības vai privātumu) tiesības. Jebkuras fotogrāfijas/bildes, kas neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, netiks publicēts, un/vai uzņēmums Booking.com to var noņemt/dzēst jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

  Uzņēmumam Booking.com ir tiesības nekavējoties liegt vai ierobežot piekļuvi mūsu Platformai, mūsu (klientu) apkalpošanas pakalpojumiem un/vai jūsu Booking.com profilam un/vai atcelt apstiprinātu rezervējumu, un/vai neļaut jums veikt rezervējumu tādā gadījumā, ja pastāv iespējamas vai pamatotas aizdomas par (i) krāpnieciskām darbībām vai pārkāpumiem, (ii) nepakļaušanos piemērojamiem tiesību aktiem un/vai noteikumiem, (iii) uzņēmuma Booking.com vērtību un vadlīniju neievērošanu, (iv) neatbilstošu vai nelikumīgu rīcību, tostarp, bet ne tikai vardarbību, draudiem, aizskaršanu, diskrimināciju, naida runu, apdraudējuma radīšanu, privātuma pārkāpšanu, cilvēku tirdzniecību, bērnu ekspluatāciju un vulgaritāti attiecībā uz uzņēmumu Booking.com (vai tā darbiniekiem un aģentiem), Ceļojuma nodrošinātāju (vai tā darbiniekiem un aģentiem) un/vai trešajām pusēm, vai (v) citiem apstākļiem, kas pēc uzņēmuma Booking.com ieskatiem pamatoti attaisno uzņēmuma Booking.com veiktās darbības, kas ir minētas augstāk.

  10. Intelektuālā īpašuma tiesības

  Uzņēmums Booking.com B.V., tā Ceļojumu nodrošinātāji vai piegādātāji, ja vien nav norādīts citādi, ir programmatūras, kas ir nepieciešama mūsu pakalpojumu nodrošināšanai vai ir pieejama vai tiek izmantota mūsu Platformā, īpašnieki, kā arī satura un informācijas, kas ir pieejama Platformā, intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību) īpašnieki.

  Uzņēmums Booking.com patur ekskluzīvas īpašumtiesības par un uz visām Platformas tiesībām, nosaukumu un interesēm (visas intelektuālā īpašuma tiesības) (Platformas izskats un sajūta (tostarp infrastruktūra)), kurā ir pieejams pakalpojums (ieskaitot viesu rakstītās atsauksmes un tulkoto saturu). Jums nav tiesību ne pilnībā, ne daļēji kopēt, ievietot hipersaiti un/vai dziļo saiti, publicēt, veicināt, izmantot tirgū, integrēt, lietot, kombinēt vai kā citādi izmantot saturu (ieskaitot jebkurus tulkojumus un viesu atsauksmes) vai uzņēmuma zīmolu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja jūs (pilnībā vai daļēji) lietotu vai kombinētu mūsu (tulkoto) saturu (ieskaitot viesu atsauksmes) vai citādi izmantotu jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības uz Platformu vai jebkādu (tulkoto) saturu vai viesu atsauksmēm, ar šo jūs piešķirat un nododat visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmumam Booking.com. Jebkāda nelikumīga izmantošana vai jebkuras iepriekš minētās darbības vai aktivitātes tiks uzskatītas par būtisku mūsu intelektuālā īpašuma tiesību (tostarp autortiesību un datu bāzes tiesību) pārkāpumu ar materiālu atbildību.

  11. Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un alternatīva strīdu izšķiršana

  Šos noteikumus un nosacījumus, un mūsu pakalpojumu sniegšanu pārvalda un interpretē saskaņā ar Nīderlandes normatīvajiem aktiem. Neatkarīgi no iepriekšminēto normatīvo aktu izvēles fiziska persona, kura izmanto jebkuru no mūsu pakalpojumiem vajadzībām, kuras var uzskatīt kā esam ārpus šīs personas amata vai profesijas (turpmāk tekstā – “patērētājs”), var paļauties uz tās valsts likumdošanas obligātajiem noteikumiem, kurā šai personai ir pastāvīga dzīvesvieta (t.i. noteikumi, kuriem saskaņā ar iepriekšminētās valsts piemērojamiem tiesību aktiem ir jābūt piemērotiem neatkarībā no šī piemērojamo tiesību aktu punkta; turpmāk tekstā – “Obligātie noteikumi”). Jebkāds strīds, kam par cēloni ir šie vispārējie noteikumi un nosacījumi, un mūsu pakalpojumi, tiks iesniegts tikai kompetentajām tiesām Amsterdamā, Nīderlandē. Neatkarīgi no iepriekšminētās jurisdikcijas klauzulas patērētājs arī var iesniegt šo lietu saskaņā ar saistīto, piemērojamo Obligāto noteikumu izpildi tās valsts tiesās, kura patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta, un lietas pret patērētāju var tikt iesniegtas tikai tās valsts tiesās, kurās patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta. Patērētājiem (Eiropas Ekonomikas zonā): mēs iesakām jums vispirms informēt mūs par jebkādām sūdzībām, sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu. Ja šādi jūsu sūdzība netiek atrisināta, jūs varat augšupielādēt savu sūdzību Eiropas Komisijas SIT platformā. Šī platforma tiešsaistes strīdu izšķiršanai ir atrodama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

  Oriģinālā angļu valodas versija šiem nosacījumiem un noteikumiem ir tulkota citās valodās. Tulkotā versija ir tikai priekšrocība un biroja tulkojums, pret kuru nevar tikt pieteiktas pretenzijas vai tiesības. Jebkādu nosacījumu un noteikumu satura vai interpretācijas nepilnību gadījumā starp angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju, angļu valodas versija tiek piemērota, dominē un ir galēja. Angļu valodas versija ir pieejama mūsu Platformā (izvēloties angļu valodu) vai arī var tikt nosūtīta jums pēc rakstiska pieprasījuma.

  12. Par uzņēmumu Booking.com un atbalsta uzņēmumiem

  Ceļojumu pakalpojumu nodrošina uzņēmums Booking.com B.V., kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un ir pakļauta Nīderlandes likumdošanai. Uzņēmuma birojs atrodas adresē Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamā, Nīderlandē. Uzņēmums ir reģistrēts Amsterdamas Tirdzniecības palātā, reģistrācijas numurs: 31047344. Mūsu PVN reģistrācijas numurs ir NL805734958B01.

  Uzņēmuma Booking.com galvenais birojs atrodas Amsterdamā, Nīderlandē, kā arī uzņēmumu atbalsta dažādi grupas filiāļu uzņēmumi (turpmāk tekstā - atbalsta uzņēmumi) visā pasaulē. Atbalsta uzņēmumi nodrošina tikai iekšēju atbalstu uzņēmumam Booking.com, lai uzņēmums tādējādi no tā iegūtu. Daži noteikti atbalsta uzņēmumi nodrošina ierobežotus klientu apkalpošanas atbalsta pakalpojumus (tikai pa tālruni). Atbalsta uzņēmumiem nav nekādas Platformas (un tie nekādā veidā nekontrolē, neuztur, nepārvalda un nevada Platformu). Atbalsta uzņēmumiem nav tiesību nodrošināt Ceļojumu pakalpojumu, pārstāvēt uzņēmumu Booking.com, kā arī slēgt jebkādus līgumus, izmantojot uzņēmuma Booking.com vārdu. Jums nav nekādu (juridisku vai līgumā noteiktu) attiecību ar atbalsta uzņēmumiem. Atbalsta uzņēmumi nedarbojas un nav pilnvaroti darboties kā uzņēmuma Booking.com procesa vai servisa pārstāvji jebkādā formā. Uzņēmums Booking.com neakceptē un nepieņem nevienu citu juridisko adresi nevienā citā pasaules vietā vai birojā (ieskaitot atbalsta uzņēmumu juridiskās adreses), izņemot uzņēmuma biroja reģistrēto juridisko adresi Amsterdamā.

 • Uz jūsu rezervējumu attiecas mūsu iepriekšējie automašīnu nomas pakalpojumu izmantošanas noteikumi.
 • Uz jūsu rezervējumu attiecas mūsu iepriekšējie lidostas taksometru pakalpojumu izmantošanas noteikumi.