Idi na glavni sadržaj

Uvjeti pružanja usluge za korisnike

Ažurirano 14. veljače 2022.

Ispiši

Sadržaj

A. Sva Iskustva putovanja

A1. Definicije

1. Neke od riječi koje ćete vidjeti imaju vrlo specifična značenja, stoga pogledajte „Rječnik Booking.com-a” na kraju ovih Uvjeta.

A2. O ovim uvjetima

1. Kada dovršite svoju Rezervaciju, prihvaćate ove Uvjete i sve druge uvjete koje ste dobili tijekom postupka rezervacije.

2. Ako je nešto u ovim Uvjetima (ili ako postane) nevažeće ili neprovedivo:

 • i dalje će se provoditi u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom
 • i dalje ćete biti vezani za sve ostalo u Uvjetima.

3. Ovi su Uvjeti strukturirani na sljedeći način:

 • odjeljak A: opći uvjeti, za sve vrste Iskustva putovanja.
 • odjeljci B do F: posebni uvjeti, za samo jednu vrstu Iskustva putovanja:
  • odjeljak B: Smještajni objekti
  • odjeljak C: Atrakcije
  • odjeljak D: Najam automobila
  • odjeljak E: Letovi
  • odjeljak F: Privatni i javni prijevoz
 • Ako postoji neusklađenost između općih i posebnih uvjeta, primjenjivat će se posebni uvjeti.

4. Engleska verzija ovih Uvjeta smatra se originalnom verzijom. Ako postoji bilo kakav prigovor u vezi s Uvjetima ili bilo kakva neusklađenost između Uvjeta na engleskom i na drugom jeziku, primjenjivat će se Uvjeti kako se pojavljuju na engleskom. (Jezik možete promijeniti na vrhu ove stranice.)

A3. O Booking.com-u

1. Kada rezervirate smještajni objekt, let ili atrakciju, Booking.com B.V. osigurava i odgovoran je za Platformu – ali ne i samo Iskustvo putovanja (pogledajte A4.4 u nastavku).

2. Kada rezervirate automobil za najam ili privatni ili javni prijevoz, Booking.com Transport Limited osigurava i odgovoran je za Platformu – ali ne i samo Iskustvo putovanja (pogledajte A4.4 u nastavku).

3. Surađujemo s tvrtkama koje pružaju lokalne usluge podrške (npr. korisnička podrška ili upravljanje korisničkim računom). Za te tvrtke vrijedi sljedeće:

 • ne kontroliraju niti upravljaju našom Platformom
 • nemaju svoju Platformu
 • nemaju nikakav pravni ili ugovorni odnos s vama
 • ne pružaju Iskustva putovanja
 • ne zastupaju nas, ne sklapaju ugovore niti prihvaćaju pravne dokumente u naše ime
 • ne djeluju kao naši „agenti za postupak ili uslugu”.

A4. Naša Platforma

1. Poduzimamo razumne mjere u pružanju naše Platforme, ali ne možemo jamčiti da je sve na njoj točno (informacije dobivamo od Pružatelja usluge). U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom ne može nas se smatrati odgovornim ni za kakve pogreške, ni za kakve prekide ni za kakve informacije koje nedostaju – iako ćemo poduzeti sve što možemo da ih ispravimo/popravimo što je prije moguće.

2. Naša Platforma ne predstavlja preporuku ni potporu za bilo kojeg Pružatelja usluge ili njegovih proizvoda, usluga, sadržaja, vozila itd.

3. Nismo strana u uvjetima između vas i Pružatelja usluge. Pružatelj usluge isključivo je odgovoran za Iskustvo putovanja.

4. Da biste napravili Rezervaciju, možda ćete morati izraditi Korisnički račun. Provjerite jesu li svi vaši podaci (uključujući podatke o plaćanju i kontaktne podatke) točni i ažurirani ili će možda doći do slučaja da ne možete pristupiti svojim Iskustvima putovanja. Vi ste odgovorni za sve što se dogodi s vašim Korisničkim računom, stoga nemojte dopustiti da ga netko drugi upotrebljava i čuvajte svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti.

5. Pokazat ćemo vam ponude koje su vam dostupne, na (onom što mislimo da je) pravom jeziku za vas. Možete se prebaciti na drugi jezik kad god želite.

6. Osim ako nije drugačije naznačeno, morate imati najmanje 16 godina da biste upotrebljavali Platformu.

A5. Naše vrijednosti

1. Poduzet ćete sljedeće:

 • pridržavat ćete se Naših vrijednosti
 • pridržavat ćete se svih primjenjivih zakona
 • surađivat ćete prilikom provođenja svih provjera protiv prijevare / pranja novca koje moramo provesti
 • nećete upotrebljavati Platformu za uzrokovanje smetnji ili izradu lažnih Rezervacija
 • upotrebljavat ćete Iskustvo putovanja i/ili Platformu za njihovu namjenu
 • nećete prouzročiti nikakve smetnje ni štetu niti ćete se ponašati neprimjereno prema osoblju Pružatelja usluge (ni bilo kome drugom).

A6. Cijene

1. Kada napravite Rezervaciju, pristajete platiti trošak Iskustva putovanja, uključujući sve naknade i poreze koji se mogu primijeniti.

2. Neke od cijena koje vidite možda su zaokružene na najbliži cijeli broj. Cijena koju plaćate temeljit će se na izvornoj, „nezaokruženoj” cijeni (iako će stvarna razlika ionako biti mala).

3. Očigledne pogreške i tiskarske pogreške nisu obvezujuće. Na primjer: ako rezervirate premium automobil ili noćenje u luksuznom apartmanu koji je greškom ponuđen za 1 €, možemo jednostavno otkazati tu Rezervaciju i vratiti novac za sve što ste platili.

4. Precrtana cijena označava cijenu Rezervacije po načelu slično za slično bez primijenjenog smanjenja cijene („slično za slično” znači isti datumi, ista pravila, ista kvaliteta smještajnog objekta / vozila / klase putovanja itd.)

A7. Plaćanje

1. Za neke proizvode/usluge Pružatelj usluge zahtijevat će Plaćanje unaprijed i/ili plaćanje tijekom vašeg Iskustva putovanja.

 • Ako organiziramo vaše plaćanje, mi ćemo (ili, u nekim slučajevima, naše povezano društvo u zemlji iz koje proizlazi vaše plaćanje) biti odgovorni za upravljanje vašim plaćanjem i osiguravanje dovršetka vaše transakcije s našim Pružateljem usluge. U tom slučaju vaše plaćanje predstavlja konačnu nagodbu „dospjele i plative” cijene.
 • Ako vam Pružatelj usluge naplati, to će obično biti osobno na početku vašeg Iskustva putovanja, ali može uključivati (na primjer) terećenje vaše kreditne kartice kada napravite rezervaciju ili plaćanje kada se odjavljujete iz Smještajnog objekta. To ovisi o pravilu o Plaćanju unaprijed Pružatelja usluge koje vam je komunicirano tijekom postupka rezervacije.

2. Ako Pružatelj usluge zahtijeva Plaćanje unaprijed, terećenje se može provesti ili predautorizirati kada napravite Rezervaciju i može biti bez mogućnosti povrata novca. Stoga, prije nego što rezervirate, provjerite pravilo o Plaćanju unaprijed Pružatelja usluge (dostupno tijekom postupka rezervacije) na koje ne utječemo i za koje nismo odgovorni.

3. Ako znate ili sumnjate na bilo kakvu prijevaru ili neovlaštenu upotrebu vašeg Načina plaćanja, obratite se svom pružatelju usluga plaćanja koji može pokriti sve nastale troškove, eventualno umanjene za višak.

4. Ako valuta odabrana na Platformi nije ista kao valuta Pružatelja usluge, možemo poduzeti sljedeće:

 • prikazati cijene u vašoj valuti
 • ponuditi vam opciju Platite u vlastitoj valuti.

Naš Valutni tečaj vidjet ćete tijekom naplate, u pojedinostima Rezervacije vašeg Korisničkog računa ili (ako nemate Korisnički račun) u poruci e-pošte koju vam šaljemo. Ako vam naplatimo naknade u vezi s bilo kojom takvom uslugom, pronaći ćete naknadu izraženu kao postotak u odnosu na stope Europske središnje banke. Izdavatelj vaše kartice može vam naplatiti naknadu za inozemnu transakciju.

5. Pohranit ćemo podatke o vašem Načinu plaćanja za buduće transakcije nakon pribavljanja vaše privole.

A8. Pravila

1. Kada napravite Rezervaciju, prihvaćate primjenjiva pravila kako su prikazana u postupku rezervacije. Pravila o otkazivanju svakog Pružatelja usluge i sva druga pravila (o dobnoj granici, sigurnosnim polozima / polozima za slučaj štete, dodacima za grupne Rezervacije, dodatnim krevetima, doručku, kućnim ljubimcima, prihvatljivim karticama itd.) pronaći ćete na našoj Platformi: na stranicama s informacijama Pružatelja usluge, tijekom postupka rezervacije, u dijelu s važnim informacijama i/ili u poruci e-pošte s potvrdom ili kartom (ako je primjenjivo).

2. Ako otkažete Rezervaciju ili se ne pojavite, svaka naknada za otkazivanje / nedolazak i svaki povrat novca ovisit će o pravilima o otkazivanju / nedolasku gosta Pružatelja usluge.

3. Neke se Rezervacije ne mogu besplatno otkazati, dok se druge mogu besplatno otkazati samo prije roka.

4. Ako rezervirate Iskustvo putovanja plaćanjem unaprijed (uključujući sve komponente cijene i/ili polog za slučaj štete prema potrebi), Pružatelj usluge može otkazati Rezervaciju bez prethodne najave ako ne može naplatiti saldo na navedeni datum. Ako to učini, sva plaćanja bez mogućnosti povrata novca koja ste izvršili bit će vraćena samo prema njegovom nahođenju. Vaša je odgovornost osigurati da se plaćanje izvrši na vrijeme (da su podaci o vašoj banci, debitnoj kartici ili kreditnoj kartici točni i da na vašem bankovnom računu ima dovoljno novaca).

5. Ako mislite da nećete stići na vrijeme, obratite se Pružatelju usluge i recite mu kada vas mogu očekivati kako ne bi otkazali vašu Rezervaciju. Ako kasnite, ne snosimo odgovornost za posljedice (npr. otkazivanje vaše Rezervacije ili bilo koje naknade koje Pružatelj usluge može naplatiti).

6. Kao osoba koja je napravila Rezervaciju, vi ste odgovorni za radnje i ponašanje (u vezi s Iskustvom putovanja) svih u grupi. Također ste odgovorni za dobivanje njihovih dopuštenja prije nego što nam date njihove osobne podatke.

A9. Privatnost i kolačići

1. Ako rezervirate smještajni objekt, let ili atrakciju, pogledajte našu Izjavu o privatnosti i kolačićima za više informacija o privatnosti, kolačićima i načinu na koji vas možemo kontaktirati i obrađivati osobne podatke

2. Ako rezervirate kopneni prijevoz, pogledajte prema potrebi Izjavu o privatnosti Rentalcars.com-a, Izjavu o privatnosti na stranici cars.booking.com ili Izjavu o privatnosti na stranici taxi.booking.com kako biste saznali kako obrađujemo vaše osobne podatke.

A10. Zahtjevi za pristupačnost

1. Ako imate bilo kakve zahtjeve za pristupačnost:

 • o našoj Platformi i/ili uslugama, kontaktirajte naš tim Službe za korisnike
 • o svom Iskustvu putovanja (pristup za invalidska kolica, kade s vratima itd.), obratite se svom Pružatelju usluge – ili zračnoj luci, željezničkoj stanici itd.

A11. Osiguranje

1. Ako ste kupili osiguranje putem naše Platforme, pogledajte dokument(e) police za uvjete i dodatne informacije. Ovi se Uvjeti ne odnose na osiguranje.

A12. Genius

1. Genius cijena je cijena s popustom koju nude Pružatelji usluge koji sudjeluju u programu za određene proizvode/usluge.

2. Genius cijene namijenjene su članovima Genius programa Booking.com-a. Nema članarine, a lako je postati član – jednostavno izradite Korisnički račun. Članstvo i cijene nisu prenosivi. Članstvo je povezano s određenim Korisničkim računom. Članstvo se također može povezati s određenim kampanjama ili pogodnostima.

3. Postoje različite „razine Genius programa”, ovisno o tome koliko ste Rezervacija smještaja napravili u određenom razdoblju. Svaka razina nudi različite nagrade za putovanja.

4. Možemo promijeniti bilo koju značajku Genius programa, uključujući razine članstva i način na koji je program strukturiran.

5. Više pojedinosti potražite na stranici https://www.booking.com/genius.hr.html.

A13. Nagrade, Bonusi i Kasica

1. Možemo vam dodijeliti Nagrade – prema vlastitom nahođenju i podložno (a) uvjetima iz odjeljka A13 i (b) bilo kojim Kriterijima za određenu nagradu koji se primjenjuju. Ako napravimo administrativnu pogrešku (i) u izračunu vaših Nagrada ili (ii) u konverziji valuta povezanih s vašim Nagradama, uvijek možemo promijeniti ili ispraviti sva prikazana salda.

2. Kako ostvariti Nagrade. Nagradu možete dobiti ako, na primjer, rezervirate hotel koji sudjeluje u ponudi ili napravite određeni broj Rezervacija u određenom vremenskom razdoblju. Kada Nagrada bude dostupna, objasnit ćemo koji su posebni uvjeti i kako je upotrijebiti.

3. Gdje pronaći svoje Nagrade. Nakon što primite jednu ili više Nagrada, u izborniku svog Korisničkog računa na Booking.com-u pronaći ćete poveznicu na „Nagrade i Kasica”. Na kartici „Nagrade” vidjet ćete sve Nagrade koje ste zaradili, koje radnje (ako postoje) još treba poduzeti da biste dobili Nagradu i sve druge uvjete i odredbe.

4. Vrste Nagrada. Nagradama dobivate (a) Bonuse u svojoj Kasici ili (b) nešto drugo (npr. Povrat novca na kreditnu karticu ili vaučer). Objasnit ćemo svaku Nagradu u odgovarajućem trenutku.

5. Kako ostvariti Bonuse. Bonusi se obično dodjeljuju kao rezultat dobivanja Nagrade. No, Bonuse možemo dodijeliti iz drugih razloga – na primjer, ako vaše Iskustvo putovanja nije u skladu s našim uobičajenim visokim standardima.

6. Gdje pronaći svoje Bonuse. Nakon što primite jedan ili više Bonusa, u izborniku svog Korisničkog računa na Booking.com-u pronaći ćete link na stavku „Nagrade i Kasica”. Na kartici „Kasica” vidjet ćete svoj ukupni saldo Bonusa (podijeljen na Bonuse za putovanja i Novčane bonuse ako imate obje vrste). Vidjet ćete kada su Bonusi primljeni ili potrošeni i kada će isteći. Ako imate Novčane bonuse, vidjet ćete i poveznicu za njihovu isplatu.

7. Vrste Bonusa. Bonusi za putovanja mogu se potrošiti isključivo na određena Iskustva putovanja. Pokazat ćemo vam koja Iskustva putovanja možete platiti Bonusima za putovanja (koje određene smještajne objekte, atrakcije, najmove automobila itd.). Novčani bonusi mogu se isplatiti na vaš način plaćanja (kliknite „Povucite novčani bonus”) ili potrošiti na bilo koje Iskustvo putovanja koje možete platiti Bonusima za putovanja.

Nagrade

8. Da biste primili bilo koju vrstu Nagrade, kada se kvalificirate za Bonuse i upotrebljavate ih, morate:

 • imati Korisnički račun na našoj platformi
 • imati najmanje 18 godina
 • ispunjavati Kriterije za određenu nagradu
 • ne prekršiti Uvjete Nagrada i Kasice i
 • imati valjanu kreditnu karticu da biste se kvalificirali za Nagrade Povrata novca na kreditnu karticu.

9. Kada je Nagrada dostupna, u Kriterijima za određenu nagradu objasnit će se kako (i ako) se možete kvalificirati za nju. Mogu postojati:

 • vremenska ograničenja (npr. ponude s datumom isteka)
 • ograničenja platforme (npr. promotivni kodovi koji se mogu upotrebljavati samo u našoj aplikaciji)
 • ograničenja smještajnog objekta (npr. ponude koje se mogu upotrijebiti samo s određenim Pružateljima usluge)
 • minimalna potrošnja (npr. Nagrada koju ćete zaraditi samo kada potrošite barem određeni iznos na Rezervaciju)
 • maksimalna vrijednost Nagrade (za novčane ili nenovčane Nagrade).

10. Nagrade se ne mogu prodati, opteretiti niti na bilo koji način prenijeti na treću stranu. U slučaju smrti vlasnika Korisničkog računa, njegov će se Korisnički račun zatvoriti, a Nagrade (ako postoje) će se poništiti.

Bonusi

11. Novčane bonuse ili Bonuse za putovanja možete iskoristiti za plaćanje prihvatljivog Iskustva putovanja na Platformi koja sudjeluje u ponudi (npr. www.booking.com ili internetska stranica tvrtke Grupacije).

12. Ako to Iskustvo putovanja košta manje nego što imate u okviru Bonusa, vaš neiskorišteni Bonus ostat će dostupan u vašoj Kasici.

13. Ako to Iskustvo putovanja košta više nego što imate u okviru Bonusa, ostatak troškova morate nadoknaditi na vrijeme, drugim prihvaćenim načinom plaćanja – ili će vaša kupnja biti otkazana, a vaš Bonus vraćen u vašu Kasicu.

14. Ako imate različite Bonuse s više od jednog datuma isteka, prvo će se iskoristiti Bonus s najranijim datumom isteka.

15. Ako otkažete Iskustvo putovanja koje ste platili (djelomično ili u cijelosti) Bonusom, odredit će se hoće li se vaš novac i/ili Bonus vratiti prema pravilima o otkazivanju Pružatelja usluge. Naš tim Službe za korisnike moći će vratiti sve Bonuse na koje možda imate pravo.

16. Možete unovčiti Novčani bonus (ali ne i Bonus za putovanja) putem odgovarajućeg Načina plaćanja.

17. Zadana valuta vaše Kasice određena je vašom lokacijom, prebivalištem ili drugom valutom koju možemo izabrati. Ako dobijete bilo kakav Bonus ili Povrate novca na kreditnu karticu u drugoj valuti, preračunat ćemo ih u vašu zadanu valutu, ili drugu valutu koju možemo izabrati, koristeći naš valutni tečaj.

18. Ako je Nagrada dodijeljena jer ste rezervirali Iskustvo putovanja, sav povezani Bonus koji nije iskorišten bit će uklonjen iz vaše Kasice ako se to Iskustvo putovanja otkaže.

19. Zadržavamo pravo otkazati svaku Nagradu koja je dobivena prijevarom.

20. Ako smatrate da niste primili Nagradu koju ste trebali dobiti, obratite se našem timu Službe za korisnike najkasnije 12 mjeseci nakon što ste učinili ono zbog čega smatrate da ste kvalificirani za nju. Pošaljite svu popratnu dokumentaciju koju imate. Ako to ne učinite u roku od 12 mjeseci, nećete moći zatražiti Nagradu.

21. Sav Bonus ima datum isteka koji ćete pronaći u odjeljku „Bonusi” svoje Kasice.

Kasica

22. Svi podaci, uključujući osobne podatke, obrađivati će se u skladu s našim pravilom o privatnosti i primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Dijelit će se s tvrtkama Grupacije ili Pružateljima usluge kako se to zahtijeva prema programu Kasice. Izgubljene, ukradene ili istekle Nagrade neće se zamijeniti.

23. Vaše obveze:

 • Vi ste odgovorni za to da sve informacije budu (i ostanu) točne, potpune i ažurne
 • ako od vas tražimo dokaz o identitetu, pošaljite ga u roku od 30 dana
 • vi ste odgovorni za sigurnost i zaštitu podataka za prijavu u Kasicu.

24. Ako se ne pridržavate pravila iz ovog odjeljka, možemo automatski obustaviti ili otkazati vašu Kasicu.

25. Ne smijete upotrebljavati svoju Kasicu ili Nagrade ni na koji način koji je obmanjujuć, nepošten ili štetan.

26. Možemo kompenzirati/podmiriti bilo koji ili sve vaše Bonuse kako bismo podmirili iznos koji mi (ili tvrtke Grupacije) potražujemo od vas. To možemo učiniti u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

27. Možemo promijeniti, obustaviti ili ukinuti bilo koji aspekt Kasice, Nagrada i Bonusa. Konkretno, mogli bismo promijeniti:

 • ove uvjete Nagrada i Kasice
 • kojim korisnicima dopuštamo da imaju Kasicu
 • koje Nagrade ili Bonuse dajemo
 • datume isteka bilo koje Nagrade ili Bonusa
 • bilo koji Kriterij za određenu nagradu.

28. Uložit ćemo razumne napore da vas unaprijed obavijestimo ako izvršimo bilo kakve izmjenu ili u potpunosti prestanemo pružati usluge Kasice.

29. Ako prestanemo pružati usluge Kasice, sav Bonus i Nagrade koji nisu istekli vrijedit će još 12 mjeseci.

A14. Prava intelektualnog vlasništva

1. Osim ako nije drugačije navedeno, sva prava na našoj Platformi (tehnologija, sadržaj, zaštitni znakovi, izgled i dojam itd.) u vlasništvu su Booking.com-a (ili njegovih izdavatelja licenci) i upotrebom naše Platforme pristajete je upotrebljavati samo za predviđenu svrhu i poštovati uvjete navedene u stavcima A14.2 i A14.3.

2. Nije vam dopušteno nadzirati, kopirati, indeksirati/prikupljati, preuzimati, reproducirati ili na drugi način upotrebljavati bilo što na našoj Platformi u bilo koju komercijalnu svrhu bez pismenog dopuštenja Booking.com-a ili njegovih izdavatelja licence.

3. Pomno pratimo svaki posjet našoj Platformi i blokirat ćemo svakoga (i svaki automatizirani sustav) za koga sumnjamo da:

 • provodi nerazumne količine pretraživanja
 • upotrebljava bilo koji uređaj ili softver za prikupljanje cijena ili drugih informacija
 • poduzima bilo što što dovodi do nepotrebnog opterećenja na našoj Platformi.

4. Dodavanjem bilo koje slike na našu Platformu (na primjer, uz recenziju), potvrđujete da je u skladu s našim kriterijima i da za nju vrijedi sljedeće:

 • istinita je (na primjer, niste promijenili sliku niti dodali sliku drugog smještajnog objekta)
 • ne sadrži nikakve viruse
 • imate dopuštenje da je podijelite s nama
 • smijemo je upotrebljavati na našoj Platformi i u odnosu na daljnje komercijalne svrhe (uključujući u promotivnom kontekstu), svugdje, zauvijek (kada nas obavijestite da je više ne možemo upotrebljavati, razmotrit ćemo svaki takav razuman zahtjev)
 • ne krši prava na privatnost drugih ljudi
 • prihvaćate punu odgovornost za sve pravna potraživanja protiv Booking.com-a u vezi s njom.

5. Radi razjašnjenja: nismo nadležni ni odgovorni ni za kakvu sliku dodanu na našu Platformu, smijemo ukloniti bilo koju sliku prema vlastitom nahođenju (na primjer, ako otkrijemo da slika ne zadovoljava prethodno navedene kriterije).

A15. Što ako dođe do problema?

1. Ako imate upit ili pritužbu, obratite se našem timu Službe za korisnike. To možete učiniti tako da pristupite svojoj Rezervaciji ili putem naše aplikacije ili putem našeg Centra za podršku (gdje ćete pronaći i korisna najčešća pitanja). Možete nam pomoći da vam pomognemo što je brže moguće tako da navedete sljedeće:

 • vaš broj potvrde Rezervacije, vaše kontaktne podatke, vaš PIN kôd (ako ga imate) i adresu e-pošte koju ste koristili kada ste napravili Rezervaciju
 • sažetak problema, uključujući način na koji želite da vam pomognemo
 • sve popratne dokumente (bankovni izvod, slike, računi itd.).

2. Bilježe se svi upiti i pritužbe, a najveći prioritet stavljamo na najhitnije.

3. Ako ste stanovnik zemlje u Europskom gospodarskom prostoru i niste zadovoljni načinom na koji rješavamo vašu pritužbu, možda ćete se moći žaliti putem platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova (ODR) (ec.europa.eu/odr). Ovisi o tome na što se vaša pritužba odnosila:

 • ako se radilo o smještajnom objektu, letu ili atrakciji, možete upotrijebiti platformu ODR
 • ako se radilo o kopnenom prijevozu, ne možete (jer se kopneni prijevoz rezervira kod tvrtke Booking.com Transport Limited, a UK je napustio EU).

4. Ako ste stanovnik Češke i niste zadovoljni načinom na koji rješavamo vašu pritužbu, možete se žaliti češkoj Upravi za trgovinsku inspekciju – Središnji inspektorat, odjel ADR, registrirano sjedište na adresi Štěpánská 15, Prag 2, poštanski broj: 120 00, e-pošta: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ako ste stanovnik Brazila i niste zadovoljni načinom na koji rješavamo vašu pritužbu, možete se žaliti putem brazilske Federalne platforme za rješavanje potrošačkih sporova (consumidor.gov.br/).

6. Pokušavamo interno rješavati prigovore i nismo obvezni podvrgavati se bilo kakvim alternativnim postupcima rješavanja prigovora koje vode neovisni pružatelji usluge.

A16. Komunikacija s Pružateljem usluge

1. Možemo vam pomoći u komunikaciji s vašim Pružateljem usluge, ali ne možemo jamčiti da će on pročitati ono što pošaljete ili da će učiniti ono što tražite. Sama činjenica da vi kontaktirate njih ili da oni kontaktiraju vas ne znači da imate bilo kakve osnove za tužbu.

A17. Mjere protiv neprihvatljivog ponašanja

1. Imamo pravo zaustaviti izradu Rezervacija, otkazati sve Rezervacije koje ste već napravili i/ili spriječiti da upotrebljavate našu Platformu, našu Službu za korisnike i/ili vaš Korisnički račun. Naravno, to ćemo učiniti samo ako po našem mišljenju postoji dobar razlog za to, na primjer:

 • prijevara ili zloupotreba
 • nepoštovanje Naših vrijednosti ili primjenjivih zakona ili propisa
 • neprikladno ili protuzakonito ponašanje (npr. nasilje, prijetnje ili zadiranje u privatnost) u odnosu na nas, bilo koje od tvrtki s kojima radimo – ili bilo koga drugog.

2. Ako otkažemo Rezervaciju kao rezultat toga, nećete imati pravo na povrat novca. Možemo vam reći zašto smo otkazali vašu Rezervaciju, osim ako bismo time (a) prekršili primjenjive zakone i/ili (b) spriječili ili ometali otkrivanje ili sprječavanje prijevare ili drugih nezakonitih aktivnosti. Ako smatrate da smo neispravno otkazali vašu Rezervaciju, kontaktirajte naš tim Službe za korisnike.

A18. Ograničenje odgovornosti

1. U mjeri u kojoj je to dopušteno propisanim zakonom o zaštiti potrošača, bit ćemo odgovorni samo za troškove koji nastanu kao izravna posljedica propusta s naše strane. To znači, u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, nećemo biti odgovorni za (npr.) sljedeće:

 • bilo koji neizravni gubitak ili neizravnu štetu
 • bilo koje netočne informacije o Pružatelju usluge
 • proizvod, uslugu ili radnju Pružatelja usluge ili drugog poslovnog partnera
 • pogreška u adresi e-pošte, telefonskom broju ili broju kreditne kartice (osim ako smo mi krivi)
 • viša sila ili događaj izvan naše kontrole.

2. Ako prekršite ove Uvjete i/ili uvjete Pružatelja usluge, u mjeri dopuštenoj zakonom:

 • nećemo biti odgovorni ni za kakve troškove koji nastanu kao rezultat toga i
 • nećete imati pravo na povrat novca.

3. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, najviše za što ćemo mi ili bilo koji Pružatelj usluge biti odgovorni (bilo za jedan događaj ili niz povezanih događaja) je trošak vaše Rezervacije, kako je navedeno u vašoj poruci e-pošte s potvrdom.

4. Ništa u ovim uvjetima neće ograničiti našu odgovornost (ili odgovornost Pružatelja usluge) u odnosu na naš (ili njihov) vlastiti (i) nemar koji dovede do smrti ili tjelesne ozljede ili (ii) prijevaru ili lažno predstavljanje.

5. Ne dajemo nikakva obećanja o proizvodima i uslugama Pružatelja usluge (osim onoga što izričito navodimo u ovim Uvjetima). Donošenje pravog odabira u potpunosti je vaša odgovornost.

6. Radi razjašnjenja: ništa u ovim Uvjetima ne daje nikakvo pravo bilo kojoj trećoj strani osim Pružatelju usluge.

7. Možda ste zaštićeni propisanim zakonima i propisima o zaštiti potrošača, kojima vam se jamče prava koja uvjeti niti jedne tvrtke ne mogu poništiti. U tom slučaju, naša odgovornost nije utvrđena samo ovim Uvjetima, već i svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti potrošača.

A19. Nadležni zakon i forum

1. U mjeri u kojoj je to dopušteno propisanim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), na ove Uvjete i naše usluge primjenjivat će se nizozemsko pravo (za smještajne objekte, letove ili atrakcije) ili englesko pravo (za najam automobila i privatni/javni prijevoz).

2. U mjeri u kojoj je to dopušteno propisanim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), svaki prigovor bit će podnesen isključivo nadležnim sudovima u Amsterdamu (za smještajne objekte, letove ili atrakcije) ili Engleskoj i Walesu (za najam automobila i privatni/javni prijevoz).

A20. Povezani putni aranžmani

1. Ako:

 • nakon odabira i plaćanja jedne usluge putovanja rezervirate dodatne usluge putovanja za vaše putovanje ili odmor tijekom istog posjeta Platformi ili
 • rezervirate dodatne usluge putovanja za vaše putovanje ili odmor putem linka koji smo vam poslali najkasnije 24 sata nakon primitka potvrde vaše prve Rezervacije kod nas,

NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na paket aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302 ili Uredbama UK-a o putovanjima u paket aranžmanima i Povezanim putnim aranžmanima iz 2018. (zajedničkog naziva „Zahtjevi za putovanja u paket aranžmanima”). Stoga nećemo biti odgovorni za pravilno izvršenje tih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim Pružateljem usluga.

2. U bilo kojem od navedenih slučajeva usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana, a ne paket aranžmana. U tom slučaju Booking.com, kao što se to zahtijeva pravom EU-a i UK-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja Booking.com-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti Booking.com-a. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog Pružatelja usluga.

3. Booking.com je dobrovoljno proširio tu zaštitu od nesolventnosti na korisnike izvan EU-a i UK-a koji su rezervirali više usluga putovanja putem Booking.com-a koje predstavljaju Povezane putne aranžmane u smislu Zahtjeva za putovanja u paket aranžmanima. To proširenje odnosi se samo na plaćanja koje je primio Booking.com.

4. Booking.com je ugovorio zaštitu u slučaju nesolventnosti putem bankovnog jamstva kod banke Deutsche Bank kojim upravlja Sedgwick International UK za sve iznose plaćene izravno Booking.com-u.

5. Putnici mogu stupiti u kontakt s tvrtkom Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Ujedinjeno Kraljevstvo, tel. +44 207 530 0600, e-pošta: helpline@uk.sedgwick.com) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti Booking.com-a.

6. Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa stranama koje nisu dio Booking.com-a, koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti Booking.com-a.

7. Provjerite Direktivu (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo u Europskoj uniji ili u Ujedinjenom Kraljevstvu.

B. Smještajni objekti

B1. Opseg ovog odjeljka

1. U ovom se odjeljku navode posebni uvjeti za proizvode i usluge Smještajnog objekta.

B2. Ugovorni odnos

1. Kada napravite Rezervaciju, to radite izravno s Pružateljem usluge. Nismo „ugovorna strana” u vašoj Rezervaciji.

2. Booking.com B.V. vlasnik je Platforme i upravlja njome.

3. Na našoj Platformi prikazuju se samo Smještajni objekti koji imaju komercijalni odnos s nama i ne prikazuju se nužno svi njihovi proizvodi ili usluge.

4. Informacije o Pružateljima usluge (npr. sadržaji, kućni red i mjere održivosti) i njihovim Iskustvima putovanja (npr. cijene, raspoloživost i pravila o otkazivanju) temelje se na onome što nam je navedeno. Oni su odgovorni za to da informacije budu točne i ažurirane.

B3. Naše obaveze

1. Osiguravamo Platformu na kojoj Pružatelji usluge mogu promovirati svoje Smještajne objekte i prodavati smještaj u tim objektima – a vi ih možete pretraživati, uspoređivati i rezervirati.

2. Nakon što rezervirate svoj Smještajni objekt, mi ćemo vama i Pružatelju usluge poslati pojedinosti o vašoj Rezervaciji, uključujući imena gostiju.

3. Ovisno o uvjetima vaše Rezervacije, možda ćemo vam moći pomoći da je promijenite ili otkažete ako to želite.

B4. Vaše obaveze

1. Ispravno ispunite sve svoje kontaktne podatke kako bismo vam mi i/ili Pružatelj usluge mogli pružiti informacije o vašoj Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktirati vas.

2. Pažljivo pročitajte ove Uvjete i uvjete prikazane tijekom postupka rezervacije.

3. Vodite računa o Smještajnom objektu i njegovom namještaju, uređajima, elektronici i ostalim sadržajima i ostavite stvari u istom stanju u kakvom su bile kada ste došli u Smještajni objekt. Ako se nešto pokvari, ošteti ili izgubi, svakako to prijavite osoblju objekta (što prije možete, a svakako prije odjave).

4. Održavajte sigurnost Smještajnog objekta i njegovog sadržaja tijekom svojeg boravka. Stoga nemojte, na primjer, ostavljati vrata ili prozore otključane.

B5. Cijena i plaćanje

1. Pogledajte prethodne odjeljke „Cijene” (A6) i „Plaćanje” (A7).

B6. Izmjene, otkazivanja i povrati novca

1. Pogledajte prethodni odjeljak „Pravila” (A8).

B7. Što još trebate znati?

Nadoknađujemo razliku u cijeni

1. Želimo da svaki put dobijete najbolju moguću cijenu. Ako, nakon što ste rezervirali svoj Smještajni objekt na našoj platformi pronađete isti Smještajni objekt (s istim uvjetima) po povoljnijoj cijeni na drugoj internetskoj stranici, obećavamo da ćemo izvršiti povrat novca za razliku u iznosu, u skladu s uvjetima i odredbama opcije Nadoknađujemo razliku u cijeni.

Ponuda partnerske stranice

2. Neke ponude na našoj Platformi označene su kao „Ponuda partnerske stranice”, što znači da nam dolaze preko partnerske tvrtke Booking.com-a, a ne izravno od Pružatelja usluge. Osim ako nije drugačije naznačeno, svaka Ponuda partnerske stranice koju rezervirate:

 • Mora se platiti u trenutku rezervacije.
 • Ne može se mijenjati. Međutim, ako se nudi besplatno otkazivanje, moći ćete je besplatno otkazati, sve dok to učinite na vrijeme.
 • Ne može se kombinirati ni s jednom drugom ponudom (promocije, poticaji ili nagrade).
 • Ne može se ocjenjivati ili recenzirati na našoj Platformi.

Pogodnosti u obliku cijene koje nudi Booking.com

3. Neka od sniženja cijena koje vidite financiramo mi, a ne Pružatelj usluge. Jednostavno sami plaćamo dio troškova.

Pravila u slučaju štete

4. Kada rezervirate, možete vidjeti da se neki Pružatelji usluge pozivaju na „pravila u slučaju štete”. To znači da ako bilo tko u vašoj grupi nešto izgubi ili ošteti:

 • trebali biste obavijestiti Pružatelja usluge
 • umjesto da vam Pružatelj usluge to izravno naplati, imat će 14 dana da podnese zahtjev za plaćanje štete putem naše Platforme, pod vašim brojem rezervacije
 • ako to naprave, obavijestit ćemo vas tako da nam možete reći imate li komentara i slažete li se s naplatom, a zatim:
  • ako se slažete, naplatit ćemo štetu u njihovo ime
  • ako se ne slažete, razmotrit ćemo to i odlučiti hoćemo li o tome dalje raspravljati*.

5. Postoji ograničenje iznosa (koji se prikazuje dok rezervirate) koliko vam Pružatelj usluge može naplatiti prema pravilima u slučaju štete putem naše Platforme.

6. Svako plaćanje koje izvršite odvijalo bi se između Pružatelja usluge i vas – mi bismo ga samo organizirali u ime Pružatelja usluge.

7. Pravila u slučaju štete ne odnosi se na opće čišćenje, uobičajeno trošenje i habanje, bilo kakva kaznena djela (kao što je krađa) ili bilo kakvu nefizičku „štetu” (npr. kazne za pušenje ili dovođenje kućnih ljubimaca).

8. Pružatelj usluge može zahtijevati „polog za slučaj štete” prije ili tijekom prijave. Ako to učini, obavijestit ćemo vas o tome tijekom postupka rezervacije – ali to nema nikakve veze s „pravilima u slučaju štete”. Nećemo biti uključeni ni u kakvu financijsku nagodbu u vezi s polozima za slučaj štete.

* Ako postoji bilo kakva šteta, Pružatelj usluge uvijek može odlučiti pokrenuti (pravno) potraživanje protiv vas izvan pravila u slučaju štete, a tada se ograničenje (pogledajte prethodnu točku 5.) ne primjenjuje.

Način rada

9. Informacije o recenzijama, rangu, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo toga) potražite u odjeljku Način rada.

C. Atrakcije

C1. Opseg ovog odjeljka

1. U ovom se odjeljku navode posebni uvjeti za proizvode i usluge Atrakcija.

C2. Ugovorni odnos

1. Ne (pre)prodajemo, ne nudimo niti pružamo nikakvu Atrakciju u naše ime – kada rezervirate Atrakciju, sklapate ugovor izravno s (a) Pružateljem usluge ili (b) Trećom stranom u svojstvu agregatora (ako preprodaje Atrakciju), kao što je otkriveno tijekom postupka rezervacije.

2. Djelujemo isključivo kao Platforma i nismo uključeni u Uvjete treće strane. Nismo odgovorni za vašu ulaznicu i (u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi s vašom Rezervacijom.

C3. Naše obaveze

1. Osiguravamo Platformu na kojoj Pružatelji usluge i (povremeno) Treće strane u svojstvu agregatora mogu promovirati i prodavati Iskustva putovanja – a vi ih možete pretraživati, uspoređivati i rezervirati.

2. Nakon što rezervirate svoju Atrakciju, poslat ćemo vama i Pružatelju usluge pojedinosti o Rezervaciji; ako Pružatelj usluge treba više od vašeg imena, obavijestit ćemo vas tijekom postupka rezervacije.

3. Ovisno o uvjetima vaše Rezervacije, možda ćemo vam moći pomoći da je promijenite ili otkažete ako to želite.

C4. Vaše obaveze

1. Morate ispravno ispuniti sve svoje kontaktne podatke kako bismo vam mi i/ili Pružatelj usluge mogli pružiti informacije o vašoj Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktirati vas.

2. Morate pročitati naše Uvjete i Uvjete treće strane (koji će biti prikazani pri naplati) i pristati poštovati ih – i potvrditi da njihovo kršenje može dovesti do dodatnih troškova i/ili otkazivanja vaše Rezervacije.

C5. Cijena i plaćanje

1. Kada rezervirate Atrakciju, mi ćemo organizirati vaše plaćanje. Pojedinosti o tome kako to funkcionira (uključujući povezana prava i obveze) potražite u prethodnom odjeljku „Plaćanje” (A7).

C6. Izmjene, otkazivanja i povrati novca

1. Molimo pogledajte prethodni odjeljak „Pravila” (A8).

C7. Što još trebate znati?

Način rada

1. Informacije o recenzijama, rangu, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo toga) potražite u odjeljku Način rada.

D. Najam automobila

D1. Opseg ovog odjeljka

1. U ovom se odjeljku navode posebni uvjeti za proizvode i usluge Najma automobila.

D2. Ugovorni odnos

1. Kada rezervirate Najam, vaša je Rezervacija ili (a) s nama ili (b) izravno s Pružateljem usluge. U svakom slučaju:

 • našim Uvjetima uređen je postupak rezervacije; kada vam pošaljemo vašu potvrdu Rezervacije, sklopit ćete ugovor s nama
 • Ugovorom o najmu uređuje se sam Najam; kada ga potpišete na pultu za najam, sklopit ćete ugovor s Pružateljem usluge (ali vidjet ćete i prihvatiti njegove ključne uvjete tijekom postupka rezervacije automobila).

2. U većini slučajeva dobit ćete svoju Potvrdu rezervacije čim dovršite Rezervaciju – ali ako Pružatelj usluge ne potvrdi odmah vaš Najam, nećemo preuzeti plaćanje niti vam poslati Potvrdu rezervacije dok to ne učini.

3. Ako postoji neusklađenost između ovih Uvjeta i Ugovora o najmu, primjenjivat će se Ugovor o najmu.

D3. Naše obaveze

1. Osiguravamo Platformu na kojoj Pružatelji usluge mogu promovirati i prodavati svoja Iskustva putovanja – a vi ih možete pretraživati, uspoređivati i rezervirati.

2. Ne jamčimo točnu marku i model koji rezervirate (osim ako to izričito ne navedemo). Izraz „ili slično” znači da biste mogli dobiti sličan automobil (tj. iste veličine, s istom vrstom mjenjača itd.). Dakle, slike automobila samo su ilustrativne.

3. Nakon što rezervirate svoj Najam:

 • Pružatelju usluge poslat ćemo pojedinosti o Rezervaciji (npr. ime glavnog vozača i kontaktni telefonski broj)
 • poslat ćemo vam informacije o Preuzimanju vozila (npr. kontaktne podatke Pružatelja usluge i pojedinosti o tome što trebate ponijeti sa sobom).

D4. Vaše obaveze

1. Morate navesti sve podatke koji su nam potrebni za organiziranje vaše Rezervacije (kontaktni podaci, Vrijeme preuzimanja vozila itd.).

2. Morate pročitati ove Uvjete i Ugovor o najmu i pristati poštovati ih – i potvrditi da ako ih prekršite:

 • možda ćete morati platiti dodatne naknade
 • vaša Rezervacija može biti otkazana
 • osoblje na pultu može odbiti predati ključeve na pultu za najam.

3. Morate provjeriti posebne zahtjeve Vozila koje ste unajmili jer se mnoge pojedinosti (zahtjevi za vozačku dozvolu, veličina sigurnosnog pologa, potrebna dokumentacija, prihvaćene platne kartice itd.) razlikuju ovisno o Vozilu. Stoga pažljivo pročitajte:

 • ove Uvjete
 • ključne uvjete Ugovora o najmu, koje ćete vidjeti tijekom postupka rezervacije i
 • sam Ugovor o najmu, koji ćete dobiti prilikom Preuzimanja vozila.

4. Na pult za najam morate doći do Vremena preuzimanja vozila: ako zakasnite, automobil možda više neće biti dostupan i nećete imati pravo na povrat novca. Ako mislite da možda kasnite, važno je da kontaktirate Pružatelja usluge ili nas, čak i ako je to zbog kašnjenja leta i ako ste naveli svoj broj leta.

5. U ključnim uvjetima Najma navodi se što je potrebno glavnom vozaču pri Preuzimanju vozila. Morate osigurati da kada stigne do pulta za najam, ponese sve što vam je potrebno (npr. vozačku dozvolu, bilo koju traženu osobnu iskaznicu i kreditnu karticu na svoje ime, s dovoljno raspoloživih sredstava za pokrivanje sigurnosnog pologa).

6. Morate se pobrinuti da glavni vozač ispunjava uvjete i da je sposoban (po mišljenju Pružatelja usluge) za upravljanje automobilom.

7. Morate imati sve dokumente (kao što su osobna iskaznica, vaučer i vozačka dozvola) koji su vam potrebni pri Preuzimanju vozila.

8. Osoblju na pultu morate pokazati cijelu, valjanu vozačku dozvolu svakog vozača, koju vozač mora imati najmanje godinu dana (ili u mnogim slučajevima dulje). Ako bilo koji vozač ima kaznene bodove na svojoj dozvoli, obavijestite nas što je prije moguće jer im Pružatelj usluge možda neće dopustiti vožnju.

9. Morate osigurati da svaki vozač s vozačkom dozvolom izdanom u Engleskoj, Škotskoj ili Walesu dobije „kôd za provjeru” dozvole najkasnije 21 dan prije preuzimanja vozila.

10. Morate osigurati da svaki vozač ima svoju međunarodnu vozačku dozvolu (ako je treba) kao i svoju vozačku dozvolu. Imajte na umu da svi vozači moraju uvijek nositi svoju vozačku dozvolu (i međunarodnu vozačku dozvolu ako im je potrebna).

11. Morate osigurati da svako dijete ima odgovarajuću dječju sjedalicu prema potrebi.

12. Ako dođe do problema tijekom vašeg Najma (nesreća, kvar itd.), morate učiniti sljedeće:

 • kontaktirati Pružatelja usluge
 • ne odobriti nikakve popravke bez privole Pružatelja usluge
 • zadržati svu dokumentaciju (račune za popravak, policijska izvješća itd.) kako biste je podijelili s nama / Pružateljem usluge / osiguravajućim društvom.

D5. Cijena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited trgovačka je tvrtka koja bilježi vašu Rezervaciju. Pojedinosti o našem postupku plaćanja potražite u prethodnom odjeljku „Plaćanje” (A7).

Dodatni troškovi i naknade

2. U mnogim slučajevima Pružatelj usluge naplatit će naknadu za mladog vozača za svakog vozača ispod određene dobi (npr. 25 godina). U nekim slučajevima može naplatiti naknadu za starijeg vozača za svakog vozača starijeg od određene dobi (npr. 65 godina). Kada napravite rezervaciju na našoj Platformi, morate unijeti dob glavnog vozača kako bismo vam mogli pokazati pojedinosti o svim naknadama povezanima s dobi – koje biste platili pri Preuzimanju vozila.

3. U mnogim slučajevima Pružatelj usluge naplatit će naknadu za vraćanje na drugoj lokaciji ako vratite automobil na drugoj lokaciji. Ako to namjeravate učiniti, trebate unijeti odredišnu lokaciju tijekom postupka rezervacije kako bismo vam mogli reći je li to moguće i pokazati vam pojedinosti o bilo kojoj naknadi za vraćanje na drugoj lokaciji – koju biste platili pri Preuzimanju vozila.

4. U mnogim slučajevima Pružatelj usluga naplatit će naknadu za prelazak granice ako vozilo odvezete u drugu zemlju, državu ili na drugi otok. Ako to namjeravate učiniti, važno je da obavijestite nas i/ili Pružatelja usluge što je prije moguće (to mora biti prije Preuzimanja vozila).

5. Cijena vašeg Najma izračunava se na temelju 24-satnih jedinica, tako da će (npr.) 25-satni najam koštati koliko i 48-satni najam.

6. Ako nakon Preuzimanja vozila odlučite da želite zadržati automobil dulje, obratite se Pružatelju usluge. Obavijestit će vas koliko bi to iznosilo, a vi ćete izravno s njima sklopiti novi ugovor. Ako kasno vratite automobil bez prethodnog dogovora, također se može naplatiti dodatna naknada.

Dodaci

7. U nekim slučajevima platit ćete sve dodatke (dječje sjedalice, GPS, zimske gume itd.) kada rezervirate automobil – u tom slučaju ćete ih zajamčeno dobiti pri Preuzimanju vozila.

8. U drugim slučajevima jednostavno ćete zatražiti sve dodatke kada rezervirate automobil – u tom slučaju:

 • platit ćete ih pri Preuzimanju vozila i
 • Pružatelj usluge ne jamči da će vam biti dostupni.

D6. Izmjene, otkazivanja i povrati novca

1. Trudimo se nadići svoje zakonske obveze. Iako se prema lokalnim zakonima ne zahtijeva od nas da nudimo posebna prava na otkazivanje, jamčimo da ćemo poštovati naše pravilo o povratu novca ako otkažete svoju Rezervaciju.

2. Sljedeći uvjeti „Otkazivanje i izmjene” primjenjuju se na sve Rezervacije osim na:

 • Rezervacije kod tvrtke Dollar ili Thrifty koje su napravljene prije 26. siječnja 2021. (provjerite uvjete najma)
 • Rezervacije koje su označene kao „bez mogućnosti povrata novca” (ne možete izmijeniti Rezervaciju bez mogućnosti povrata novca i nećete dobiti povrat novca ako je otkažete).

Otkazivanja

3. Ako otkažete:

 • VIŠE OD 48 sati prije početka najma, primit ćete puni povrat novca.
 • MANJE OD 48 sati prije ili dok ste na pultu za najam, vratit ćemo vam ono što ste platili umanjeno za trošak tri dana vašeg najma – tako da neće doći do povrata novca ako je vaš automobil rezerviran na tri dana ili manje.
 • NAKON što vaš najam treba početi (ili se jednostavno ne pojavite), nećete dobiti povrat novca.

4. Osoblje na pultu može vam odbiti dati automobil ako (na primjer):

 • ne stignete na vrijeme
 • ne ispunjavate uvjete za najam automobila
 • nemate potrebnu dokumentaciju
 • glavni vozač nema kreditnu karticu na svoje ime, s dovoljno raspoloživih sredstava za sigurnosni polog.

Ako se to dogodi, nazovite nas na pultu za najam da biste otkazali svoju Rezervaciju i dobit ćete povrat novca umanjen za trošak tri dana vašeg najma. U suprotnom, nećete imati pravo na povrat novca.

Izmjene (promjene vaše Rezervacije)

5. Možete promijeniti svoju Rezervaciju bilo kada prije nego što trebate preuzeti automobil.

6. U većini slučajeva najlakši je način za to putem naše aplikacije – ili naše internetske stranice (pod stavkom „Upravljanje rezervacijom”).

7. Ne postoji administrativna naknada za promjenu vaše Rezervacije, ali sve promjene koje napravite mogu utjecati na cijenu najma. Ponekad je jedini način na koji možemo promijeniti Rezervaciju da je otkažemo i napravimo drugu, a tada vam možemo naplatiti naknadu za otkazivanje u ime tvrtke za najam.

8. Ako bi se promjenom vaše Rezervacije promijenila cijena ili bi trebalo platiti naknadu za otkazivanje, obavijestit ćemo vas unaprijed.

Promjene koje mi izvršimo

9. Ako mi / Pružatelj usluge trebamo promijeniti vašu Rezervaciju (npr. ako Pružatelj usluge ne može osigurati automobil), obavijestit ćemo vas što je prije moguće. Ako ne prihvatite tu promjenu, imat ćete pravo otkazati i zatražiti puni povrat novca (bez obzira koliko je blizu početak vašeg najma), ali nećemo imati nikakvu dodatnu odgovornost ni za kakve izravne ni neizravne troškove koji mogu nastati ( npr. hotelske sobe ili usluge prijevoza).

D7. Što još trebate znati?

Općenito

1. U svim slučajevima vozači moraju biti najmanje minimalne dopuštene dobi za najam ili vožnju automobila. U nekim slučajevima također moraju imati manje od maksimalne dopuštene dobi. Ograničenja se mogu razlikovati ovisno o Pružatelju usluge, lokaciji i vrsti automobila.

2. Automobilom mogu upravljati samo vozači koji ispunjavaju uvjete čija se imena pojavljuju u Ugovoru o najmu.

3. Ne smijete odvesti automobil u drugu zemlju, državu ili na drugi otok i/ili ga vratiti na drugu lokaciju bez prethodnog dogovora.

Kasno preuzimanje / prijevremeno vraćanje vozila

4. Ako preuzmete svoj automobil kasnije (pogledajte odjeljak D4.4) ili ga vratite ranije nego što je dogovoreno u Potvrdi rezervacije, Pružatelj usluge neće vam vratiti novac za „neiskorišteno” vrijeme.

Način rada

5. Informacije o recenzijama, rangu, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo toga) potražite u odjeljku Način rada.

E. Letovi

E1. Opseg ovog odjeljka

1. U ovom se odjeljku navode posebni uvjeti za proizvode i usluge Letova.

E2. Ugovorni odnos

1. Većina Letova na našoj Platformi pruža se putem Treće strane u svojstvu agregatora, koji djeluje kao posrednik aviokompanijama.

2. Kada napravite rezervaciju, to radite izravno s aviokompanijom. Nismo „ugovorna strana” u vašoj Rezervaciji. Prilikom rezervacije sklapate (i) ugovor o posredovanju s Trećom stranom u svojstvu agregatora (za kartu) i (ii) Ugovor o prijevozu s aviokompanijom (za sam Let).

3. Ako rezervirate bilo kakve dodatke (dodatna prtljaga, osiguranje itd.), sklopit ćete izravan ugovor s Trećom stranom u svojstvu agregatora ili drugom tvrtkom. Nećemo biti dio tog ugovora.

4. Djelujemo isključivo kao Platforma i nismo uključeni u Uvjete treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu ni za kakve dodatke koje možete kupiti i (u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi s vašom Rezervacijom.

E3. Naše obaveze

1. Osiguravamo Platformu na kojoj Pružatelji usluge mogu promovirati i prodavati svoja Iskustva putovanja, a vi ih možete pretraživati, uspoređivati i rezervirati.

2. Nakon što rezervirate svoj Let, vaše pojedinosti o Rezervaciji (npr. imena putnika) bit će dostavljeni Pružatelju usluge.

3. Ovisno o Ugovoru o prijevozu, možda ćemo vam moći pomoći da promijenite ili otkažete Rezervaciju ako to želite.

E4. Vaše obaveze

1. Morate ispravno ispuniti sve svoje kontaktne podatke kako bismo vam mi i/ili Pružatelj usluge mogli pružiti informacije o vašoj Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktirati vas.

2. Morate pročitati naše Uvjete i Uvjete treće strane (koji će biti prikazani pri naplati) i pristati poštovati ih – i potvrditi da njihovo kršenje može dovesti do dodatnih troškova i/ili otkazivanja vaše Rezervacije.

E5. Cijena i plaćanje

1. Kada rezervirate Let, vaše plaćanje organiziramo mi, Treća strana u svojstvu agregatora (ili strana koju ona navede) ili treća strana kao što je aviokompanija. Pojedinosti o tome kako organiziramo plaćanja (uključujući povezana prava i obveze) potražite u prethodnom odjeljku „Plaćanje” (A7).

E6. Izmjene, otkazivanja i povrati novca

1. Pravila o otkazivanju pronaći ćete u Ugovoru o prijevozu, koji je dostupan tijekom postupka rezervacije Leta.

2. Možda postoji naknada za promjenu ili otkazivanje vašeg Leta.

3. Aviokompanije zadržavaju pravo odgoditi ili otkazati letove prema vlastitom nahođenju.

4. Različite karte iste aviokompanije mogu značiti primjenu različitih ograničenja ili različitih usluga.

5. Ako imate bilo kakvih pitanja o promjenama, otkazivanjima ili povratima novca, kontaktirajte naš tim Službe za korisnike.

E7. Što još trebate znati?

Partnerski letovi

1. Neke aviokompanije imaju ugovore o „partnerskim letovima” s drugim aviokompanijama. Stoga svoju kartu možete kupiti od jedne aviokompanije (vaš „prijevoznik koji je prodao kartu”), ali letjeti avionom koji je u vlasništvu druge aviokompanije (vaš „operativni prijevoznik”). U većini takvih slučajeva prijavit ćete se kod svog operativnog prijevoznika – no to unaprijed potvrdite kod svog prijevoznika koji je prodao kartu.

2. Dok rezervirate svoj Let, bit ćete obaviješteni je li to „partnerski let”.

Prakse koje aviokompanije zabranjuju

3. Većina aviokompanija ne dopušta ljudima da kupuju karte koje uključuju letove na kojima ne namjeravaju letjeti – na primjer, povratnu kartu ako osoba ne namjerava iskoristiti povratni let. Za više primjera jednostavno unesite sljedeće termine u tražilicu: „karte za daljnje odredište“, „karte za skriveni grad“ ili „uzastopne karte“.

4. Kada kupite let, pristajete na to da to nećete činiti i da ćete nas obeštetiti od bilo kakvih potraživanja aviokompanije za bilo kakvu razliku između cijene vašeg stvarnog putovanja i cijene cijelog putovanja navedene na vašoj karti ili kartama.

Korištenje segmenata leta

5. Većina aviokompanija zahtijeva od kupaca da svojim letovima lete po redu. Dakle, ako ne letite prvim letom, vaša aviokompanija može automatski otkazati ostatak vašeg puta.

6. Ako vam vaša aviokompanija dopušta da „preskočite” bilo koji let u svom planu puta, otkažite letove koje ne želite, u skladu s pravilima o otkazivanju. Imajte na umu da možda nećete imati pravo na puni povrat novca (ili bilo kakav povrat novca) za ove neiskorištene Letove.

Jednosmjerne karte

7. Ako kupite dvije jednosmjerne karte umjesto jedne povratne karte:

 • napravit ćete dvije odvojene Rezervacije, svaku sa svojim propisima i pravilima
 • nijedna promjena jednog Leta neće utjecati na drugi (na primjer, ako je vaš početni Let otkazan, neće vam biti zajamčen povrat novca za drugi Let).

8. Ako putujete u inozemstvo, možda ćete morati dokazati osoblju za prijavu i/ili imigraciju da imate povratni let (pogledajte „Međunarodna putovanja” u nastavku za više informacija o putovnicama, vizama itd.).

Pristojbe, porezi i naknade

9. Vaša će cijena karte uključivati sve poreze i naknade koje naplaćuje aviokompanija ili vlada (osim pristojbi za ulaz/izlaz – pogledajte u nastavku „Naknade za ulazak/izlazak”). Možda ste odgovorni za postupanje u slučaju retroaktivne promjene porezne stope.

Naknade za uslugu

10. Ovisno o tomu koji ste Let odabrali, mi i/ili Treća strana u svojstvu agregatora možda će vam naplatiti naknadu za uslugu.

 • Potencijalna naknada za uslugu naknada je za korištenje Platforme s ciljem kupnje karte od Treće strane u svojstvu agregatora. Ta naknada uključuje primjenjivi PDV / GST / slične poreze.
 • Potencijalna naknada za uslugu Treće strane u svojstvu agregatora naknada je za korištenje njihovih usluga kao posrednika između vas i aviokompanije. Ta naknada može uključivati primjenjivi PDV / GST / slične poreze.

11. Cijena vaše karte uključivat će sve potencijalne naknade za uslugu.

Naknade za prtljagu i ostale dodatke

12. Vaša aviokompanija može naplatiti prijavljenu prtljagu, prekomjernu/pretešku prtljagu, prioritetni ukrcaj, dodijeljena sjedala, zabavan sadržaj u avionu, hranu i piće i/ili prijavu u zračnoj luci.

13. Ako to učini, naknade će se dodati cijeni vaše karte (osim ako je izričito navedeno da je vaš Let uključivao dodatke).

Međunarodna putovanja

14. Vaša je odgovornost:

 • ponijeti važeću putovnicu i/ili vizu ako je potrebna
 • ispuniti sve zahtjeve za ulazak
 • saznati trebate li vizu za prolazak kroz zemlju koja nije vaše konačno odredište
 • unaprijed provjeriti u relevantnom veleposlanstvu je li došlo do promjena u zahtjevima za putovnicu, vizu ili ulazak
 • pregledati sva upozorenja ili savjete iz vaše zemlje prebivališta/podrijetla prije nego odete u/prođete kroz zemlju ili regiju.

15. Organiziranjem putovanja do ili od bilo koje lokacije, ne jamčimo da je to bez rizika – i, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, nećemo biti odgovorni ni za kakvu nastalu štetu ili gubitke.

16. To nije uobičajena praksa, ali međunarodnim pravom omogućena je „dezinsekcija” zrakoplova za ubijanje insekata. Da bi to učinili, osoblje može poprskati kabinu zrakoplova insekticidom u obliku aerosola dok su putnici u zrakoplovu ili tretirati njegove unutarnje površine preostalim insekticidom dok nisu u zrakoplovu. Prije putovanja savjetujemo vam da se informirate o dezinsekciji, uključujući i gdje bi se mogla provesti.

Naknade za ulazak/izlazak

17. Vaša cijena karte neće uključivati nikakvu naknadu koju država ili zračna luka naplaćuje osobama koje ulaze u zemlju / izlaze iz zemlje i koja se naplaćuje izravno u zračnoj luci. Prije nego otputujete savjetujemo vam da saznate hoćete li morati platiti tu vrstu naknade.

UK: vaša financijska zaštita

18. Nositelj licence ATOL: Booking.com B.V.

19. Broj licence ATOL: 11967

20. Unutar Ujedinjenog Kraljevstva pružamo potpunu financijsku zaštitu za prodaju samo letova zaštićenih ATOL-om putem naše licence organizatora zračnog putovanja broj 11967, koju je izdala Tijelo za civilno zrakoplovstvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon + 44 (0)333 103 6350, e-pošta claims@caa.co.uk.

21. Kada od nas kupite let zaštićeni ATOL-om, dobit ćete certifikat ATOL. Ovdje je navedeno što je financijski zaštićeno, gdje možete dobiti informacije o tome što to znači za vas i kome se obratiti ako nešto pođe po zlu.

22. Mi ili dobavljači navedeni na vašem certifikatu ATOL osigurat ćemo vam usluge navedene u certifikatu ATOL (ili odgovarajuću alternativu). U nekim slučajevima kada ni mi ni dobavljač to ne možemo učiniti zbog nesolventnosti, alternativni nositelj licence ATOL može vam pružiti usluge koje ste kupili ili prikladnu alternativu (bez dodatnih troškova za vas). Suglasni ste da prihvaćate da će u tim okolnostima alternativni nositelj licence ATOL izvršiti te obveze i suglasni ste da ćete platiti sav nepodmireni novac koji trebate platiti prema svom ugovoru tom alternativnom nositelju licence ATOL. Međutim, također se slažete da u nekim slučajevima neće biti moguće imenovati alternativnog nositelja licence ATOL, a u tom ćete slučaju imati pravo podnijeti zahtjev prema shemi ATOL (ili izdavatelju vaše kreditne kartice prema potrebi).

23. Ako mi ili dobavljači identificirani na vašem certifikatu ATOL ne možemo pružiti navedene usluge (ili prikladnu alternativu putem alternativnog nositelja licence ATOL ili na neki drugi način) zbog nesolventnosti, povjerenici tijela Air Travel Trusta mogu izvršiti plaćanje (ili vam dodijeliti pogodnost) prema shemi ATOL. Suglasni ste da u zamjenu za takvo plaćanje ili pogodnost apsolutno dodijelite tim povjerenicima sva potraživanja koja imate ili biste mogli imati koja proizlaze iz ili se odnose na nepružanje usluga, uključujući bilo koje potraživanje od nas, putničke agencije (ili izdavatelja vaše kreditne kartice prema potrebi). Također se slažete da se takva potraživanja mogu prenijeti na drugo tijelo, ako je to drugo tijelo platilo iznose koje ste zatražili prema shemi ATOL.

EU: prava putnika prema Uredbi EU-a 261/2004

24. Ako je vaš let odgođen ili otkazan ili vam je odbijen ukrcaj, možda imate pravo na kompenzaciju/pomoć prema Uredbi EU-a 261/2004 ako:

 • letite u Europsku uniju (EU)
 • letite iz EU-a
 • vaš let osigurava aviokompanija iz EU-a

EU: odgovornost aviokompanija prema Uredbi EU-a 889/2002

25. Ako se dogodi nesreća unutar EU-a, na vas se može primjenjivati Uredba EU-a 889/2002.

EU: prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu prema Uredbi EU-a 1107/2006

26. Uredbom EU-a 1107/2006 predviđaju se određena prava za osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti.

Način rada

27. Informacije o recenzijama, rangu, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo toga) potražite u odjeljku Način rada.

F. Privatni i javni prijevoz

F1. Opseg ovog odjeljka

1. U ovom se odjeljku navode posebni uvjeti za proizvode i usluge Privatnog i javnog prijevoza.

F2. Ugovorni odnos

1. Kada unaprijed rezervirate Privatni ili javni prijevoz, vaša će Rezervacija biti izravno s Pružateljem usluge. Kada rezervirate Privatni prijevoz na zahtjev, vaša će Rezervacija biti s Trećom stranom u svojstvu agregatora. U svim slučajevima naši će se Uvjeti primjenjivati na postupak rezervacije.

2. Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. Vi i Pružatelj usluge suglasni ste da ćete se pridržavati ovih Uvjeta.

3. Javni prijevoz i Privatni prijevoz na zahtjev. Tijekom postupka rezervacije dobit ćete uvjete Pružatelja usluge. Ako postoji neusklađenost između njihovih uvjeta i naših Uvjeta, primjenjivat će se njihovi uvjeti.

4. Privatni prijevoz na zahtjev. Rezervacijom potvrđujete sljedeće:

 • pročitali ste i prihvatili uvjete Pružatelja usluge
 • slažete se da ćete izravno kontaktirati Pružatelja usluge u vezi s bilo čim što pođe po zlu
 • razumijete da je Pružatelj usluge odgovoran za organiziranje i osiguravanje vašeg Privatnog prijevoza, odabir ruta, postavljanje cijena i pružanje svih relevantnih informacija
 • prihvaćate da samo osiguravamo platformu za rezervacije (poznatu kao API usluga) i nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak koji pretrpite zbog bilo čega što vozač / Pružatelj usluge učini ili ne učini.

Nemaju svi Pružatelji usluge svoje uvjete, ali možete pregledati sve uvjete koji su nam navedeni.

F3. Naše obaveze

1. Osiguravamo Platformu na kojoj Pružatelji usluge mogu promovirati i prodavati svoja Iskustva putovanja – a vi ih možete pretraživati, uspoređivati i rezervirati.

2. Nakon što napravite Rezervaciju, Pružatelju usluge dat ćemo vaše podatke (npr. vaše ime, telefonski broj i lokaciju polaska).

3. Sav Privatni prijevoz. Dat ćemo vam kontaktne podatke za Pružatelja usluge.

4. Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. Pobrinut ćemo se da Pružatelj usluge zna koju veličinu vozila tražite.

5. Javni prijevoz. Dat ćemo vam (ili vam reći kako da preuzmete) vašu kartu ili karte.

F4. Vaše obaveze

1. Morate pažljivo provjeriti pojedinosti o Rezervaciji i navesti sve podatke koji su nam potrebni za organiziranje vaše Rezervacije (vaši zahtjevi, kontaktni podaci itd.).

2. Morate osigurati da se svi u vašoj grupi pridržavaju naših Uvjeta i (prema potrebi) uvjeta Pružatelja usluge koje ste vidjeli i prihvatili tijekom postupka rezervacije. Prihvaćate da ako ih prekršite:

 • možda ćete morati platiti dodatne naknade
 • vaša Rezervacija može biti otkazana
 • vaš vozač može odbiti da vas preveze.

3. Morate imati na umu da se u procijenjeno vrijeme putovanja ne uzimaju u obzir prometni uvjeti.

4. Sav Privatni prijevoz. Morate se pobrinuti da svi putnici budu na lokaciji polaska na vrijeme.

5. Sav Privatni prijevoz. U Vrijeme polaska i oko njega morate imati uključen telefon (čiji ste broj unijeli kada ste napravili Rezervaciju) i moći primati pozive / tekstne poruke u slučaju da vas vozač treba kontaktirati. Ne možemo jamčiti da će vas moći kontaktirati putem aplikacija za razmjenu poruka kao što su WhatsApp ili Viber.

6. Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. Za bilo kakav polazak iz zračne luke morate nam dati podatke o svom letu najmanje 24 sata prije vašeg Vremena polaska kako bi vaš Pružatelj usluge mogao prilagoditi Vrijeme polaska ako vaš let kasni. Ako ne može osigurati Privatni prijevoz nakon kašnjenja ili otkazivanja leta, kontaktirajte naš tim Službe za korisnike.

7. Javni prijevoz. Morate osigurati da svi putnici stignu na vrijeme i ostavite dovoljno vremena za preuzimanje karata ako je potrebno.

8. Za rezervaciju morate imati 18 ili više godina, a svaki putnik mlađi od 18 godina mora biti u pratnji odgovorne odrasle osobe.

9. Morate se pobrinuti da se nijedan putnik ne ponaša neprikladno – npr. zlonamjeran je ili radi bilo što što bi nekoga moglo ugroziti.

10. Morate paziti da odaberete Javni/Privatni prijevoz koji je prikladan (u smislu veličine strane, količine prtljage, zahtjeva za pristupačnost itd.).

F5. Cijena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited trgovačka je tvrtka koja bilježi vašu Rezervaciju. Pojedinosti o našem postupku plaćanja potražite u prethodnom odjeljku „Plaćanje” (A7).

2. Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. Cijena uključuje sve cestarine, naknade za zastoje na cesti, poreze i vršne nadoplate. Plaćanje se vrši u trenutku rezerviranja.

3. Privatni prijevoz na zahtjev. Cijena će biti potvrđena (i plaćanje će se izvršiti) kada vas vozač dovede do odredišta. Cijena se može razlikovati od cijene procijenjene kada ste napravili rezervaciju. Vi ste odgovorni za sve cestarine, naknade za zastoje na cesti, poreze, vršne nadoplate i napojnice.

4. Javni prijevoz. Plaćanje se vrši kada je vaša Rezervacija potvrđena. Prije polaska Pružatelj usluge možda će trebati vidjeti vaše karte/e-karte. Čuvajte ih uvijek uz sebe ili ćete možda morati ponovo platiti.

5. Pružatelj usluge / vozač ne mora pristati ni na kakve promjene Putovanja koje osobno zatražite. Ako to učini, mogu dodatno naplatiti.

F6. Izmjene, otkazivanja i povrati novca

Otkazivanje

1. U većini slučajeva...

 • Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. Možete besplatno otkazati do 24 sata prije Vremena polaska (dva sata u nekim slučajevima – pogledajte svoju potvrdu). Ako ne otkažete na vrijeme, nećete imati pravo na povrat novca.
 • Privatni prijevoz na zahtjev. Možete otkazati bilo kada prije Vremena polaska, ali Pružatelj usluge može vam naplatiti naknadu za otkazivanje.
 • Javni prijevoz. Vjerojatno nećete imati pravo na povrat novca nakon potvrde Rezervacije. Ako se vaši planovi promijene, kontaktirajte naš tim Službe za korisnike kako biste razgovarali o svim opcijama koje bi mogle biti dostupne.

2. Ako vaš Pružatelj usluge ima drugačija pravila o otkazivanju (koja ćete vidjeti tijekom rezervacije), primjenjivat će se njihova pravila.

3. Mi i/ili Pružatelj usluge može otkazati Rezervaciju bez ikakve obavijesti – ali to bi se dogodilo samo u vrlo specifičnim situacijama. Na primjer, ako:

 • Pružatelj usluge postane nesolventan ili zaista nije u mogućnosti ispuniti vašu Rezervaciju – u tom ćemo slučaju dati sve od sebe da organiziramo alternativni prijevoz (i vratit ćemo vam novac u cijelosti ako ne uspijemo)
 • kršite ove Uvjete i/ili uvjete Pružatelja usluge – u tom slučaju nećete imati pravo na povrat novca.

Izmjene (promjene) prije početka putovanja

4. Unaprijed rezervirani privatni prijevoz. U vašoj poruci e-pošte s potvrdom navest će se koliko prije trebati javiti (prije Vremena polaska) da biste zatražili bilo kakve promjene Rezervacije (kao što su lokacija ili vrijeme).

5. Privatni prijevoz na zahtjev. Da biste promijenili Rezervaciju, možda ćete je morati otkazati (što bi moglo rezultirati naknadom za otkazivanje) i napraviti novu.

6. Javni prijevoz. Ne možete promijeniti svoju Rezervaciju nakon što je potvrđena.

7. Ako mi/Pružatelj usluge trebamo promijeniti vašu Rezervaciju (na primjer, ako postoji situacija koja ometa vaše putovanje), obavijestit ćemo vas čim budemo mogli. Ako tada odlučite otkazati:

 • Bilo koji prijevoz. Osim ako ne otkažete iz jednog od razloga u sljedećoj točki, imat ćete pravo na puni povrat novca (bez obzira koliko je putovanje vremenski blizu).
 • Bilo koji Privatni prijevoz. Ako promjena znači samo novi vozač, novi Pružatelj usluge ili novo (slično) vozilo, nećete imati pravo na povrat novca (osim ako ne otkažete na vrijeme).

U svakom slučaju, ni mi ni Pružatelj usluge nećemo biti odgovorni ni za kakve troškove koji su možda nastali (npr. alternativni prijevoz ili hotelske sobe).

Povrat novca

8. Ako želite podnijeti zahtjev za povrat novca, morate to učiniti pismenim putem najkasnije 14 dana nakon Vremena polaska.

9. Povrat novca može potrajati do pet radnih dana da stigne na vaš račun.

10. Sav Privatni prijevoz. Ako vaš vozač nije na lokaciji polaska na vrijeme, možete podnijeti zahtjev za povrat novca, a mi ćemo to istražiti umjesto vas.

11. Sav Privatni prijevoz. Nećete imati pravo na povrat novca ako se vaše putovanje ne odvija prema planu jer:

 • vozač / Pružatelj usluge ne može vas kontaktirati
 • jedan ili više putnika nije na mjestu polaska na vrijeme, a vi niste zatražili novo vrijeme polaska
 • zahtijevate nerazumne promjene Vremena polaska ili Putovanja
 • ne kažete nama / Pružatelju usluge / vozaču o promjeni koju želite napraviti
 • naveli ste netočne podatke prilikom rezervacije vašeg Privatnog prijevoza (lokacija polaska, kontaktni podaci, broj osoba, količinu prtljage itd.)
 • jedan ili više putnika nešto je učinio / nije učinio.

F7. Što još trebate znati?

Unaprijed rezervirani privatni prijevoz

1. Provjerite svoju poruku e-pošte s potvrdom kako biste vidjeli koliko će dugo vozač čekati na lokaciji polaska.

Privatni prijevoz na zahtjev

2. Vozač možda neće čekati duže od Vremena polaska, a ako i čeka, može vam naplatiti vrijeme čekanja. Ako niste na lokaciji polaska na vrijeme, može vam se naplatiti naknada za otkazivanje.

Troškovi popravka ili čišćenja

3. Ako nešto treba popraviti ili očistiti jer je netko u vašoj grupi učinio nešto nerazumno ili krši ove uvjete, vi ćete biti odgovorni za troškove popravaka/čišćenja.

Način rada

4. Informacije o recenzijama, rangu, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo toga) potražite u odjeljku Način rada.

Rječnik Booking.com-a

„Korisnički račun” znači korisnički račun (kod Booking.com-a ili tvrtke Grupacije) putem kojeg možete rezervirati Iskustva putovanja na našoj Platformi.

„Smještajni objekt” znači pružanje usluge smještajnog objekta od strane Pružatelja usluge (u odjeljku B „Pružatelj usluge” znači pružatelj usluge smještaja).

„Atrakcija” znači pružanje usluge Atrakcije od strane Pružatelja usluge (u odjeljku C „Pružatelj usluge” znači pružatelj usluge Atrakcije).

„Usluge atrakcije” uključuje, ali nije ograničeno na, obilaske, muzeje, atrakcije, aktivnosti i iskustva.

„Rezervacija” znači rezervaciju Iskustva putovanja na našoj Platformi, bez obzira plaćate li to sada ili kasnije.

„Booking.com”, „nas”, „mi” ili „naš” znači Booking.com B.V. (za smještajne objekte, letove ili atrakcije) ili Booking.com Transport Limited (za bilo koju uslugu kopnenog prijevoza). Korporativni kontakt

„Potvrda rezervacije” (u odjeljku „Najam automobila”) znači poruku e-pošte s potvrdom i vaučer koji vam šaljemo s objašnjenjima pojedinosti o Rezervaciji.

„Novčani bonusi” znači pogodnost s novčanom vrijednošću koju možete „unovčiti” u okviru Načina plaćanja koji imamo u evidenciji za vas ili iskoristiti za podmirivanje troška budućeg Iskustva putovanja.

„Ugovor o prijevozu” znači ugovor između vas i Pružatelja usluge koji se bavi vašim Letom.

„Bonusi” znači pogodnost s novčanom vrijednošću. Postoje „Novčani bonusi” i „Bonusi za putovanja”.

„Povrat novca na kreditnu karticu” znači pogodnost s novčanom vrijednošću koja se može isplatiti na kreditnu karticu koju imamo u evidenciji za vas, ali se ne može iskoristiti za plaćanje budućeg Iskustva putovanja.

„Valutni tečaj” znači tečaj koji upotrebljavamo za preračunavanje valute; to je trenutačno tečaj WM/Refinitiv Closing Spot, ali to se može promijeniti.

„Rezervacija koja ispunjava uvjete” znači Rezervacija koja ispunjava kriterije za kvalificiranje za Nagradu.

„Let” znači let koji pruža Pružatelj usluge (u cijelom odjeljku E „Pružatelj usluge” znači aviokompanija).

„Tvrtka Grupacije” znači povezano društvo Booking.com-a – izravan udio u Booking.com-u ili dio grupacije Booking Holdings Inc.

„Kriteriji za određenu nagradu” znači pravila koja se primjenjuju na određene Nagrade – uz prethodne opće uvjete u stavci „Nagrade, Bonusi i Kasica” (A13).

„Ugovor o posredovanju” (u odjeljku „Letovi”) znači ugovor između vas i Treće strane u svojstvu agregatora, koji se bavi načinom na koji dogovaraju vašu kartu za Let (i, u nekim slučajevima, sve dodatke) s aviokompanija ili drugom tvrtkom.

„Glavni vozač” znači vozač čiji su podaci uneseni tijekom postupka rezervacije – jedina osoba koja može promijeniti ili otkazati tu Rezervaciju ili o tome razgovarati s nama (osim ako nam kažu da su imenovali nekog drugog da to učini).

„Privatni prijevoz na zahtjev” znači privatno vozilo koje zatražite kada stignete na lokaciju polaska (ili neposredno prije).

„Naše usluge” (u odjeljku „Najam automobila”) znači naš online sustav rezervacija najma automobila, putem kojeg Pružatelji usluge može nuditi svoje proizvode i usluge – a vi ih možete rezervirati.

„Platite u vlastitoj valuti” znači opcija plaćanja koju ponekad nudimo kada Pružatelj usluge ne upotrebljava vašu valutu. Ta vam opcija omogućuje plaćanje u svojoj valuti.

„Način plaćanja” znači način (kreditna kartica, debitna kartica, bankovni račun, PayPal, ApplePay itd.) koji se upotrebljava za plaćanje ili prijenos novca.

„Preuzimanje vozila” (u odjeljku „Najam automobila”) znači postupak na početku vašeg Najma, kada dostavite potrebnu identifikaciju i drugu dokumentaciju, platite sve naknade i dodatke, sklopite Ugovor o najmu i preuzmete automobil.

„Vrijeme preuzimanja vozila” (u odjeljku „Najam automobila”) znači (lokalni) datum i vrijeme kada trebate preuzeti automobil, kao što je navedeno u vašoj Potvrdi rezervacije.

„Vrijeme preuzimanja” (u odjeljku „Privatni i javni prijevoz”) znači (lokalno) vrijeme kada Unaprijed rezervirani privatni prijevoz treba stići do lokacije polaska ili kada Privatni prijevoz na zahtjev stvarno stigne do lokacije polaska.

„Platforma” znači internetska stranica / aplikacija na kojoj možete rezervirati Iskustva putovanja, u vlasništvu ili pod upravom Booking.com-a ili povezanog društva treće strane.

„Unaprijed rezervirani privatni prijevoz” znači privatno vozilo koje zatražite najmanje 2 sata prije dolaska na lokaciju polaska.

„Putovanje Privatnim prijevozom” znači putovanje privatnim prijevozom kako je navedeno u Rezervaciji (uključujući sve promjene nakon izvršene Rezervacije).

„Javni prijevoz” odnosi se na vlakove, autobuse, tramvaje i druge vrste javnog prijevoza.

„Putovanje Javnim prijevozom” znači putovanje javnim prijevozom kako je navedeno u Rezervaciji (uključujući sve promjene nakon izvršene Rezervacije).

„Najam” (ili „Najam automobila”) znači pružanje automobila od strane Pružatelja usluge (u cijelom odjeljku D „Pružatelj usluge” znači tvrtku za najam koja osigurava automobil).

„Ugovor o najmu” znači ugovor između vas i Pružatelja usluge, koji potpisujete prilikom polaska. Dobit ćete sažetak ključnih pojmova tijekom procesa revizije.

„Nagrade” znači pogodnost koja vam je obećana. U većini slučajeva Nagrade će biti Bonus za putovanja, Novčani bonus, Povrat novca na kreditnu karticu ili vaučer za neku vrstu stavke.

„Pružatelj usluge” znači pružatelj proizvoda ili usluge povezane s putovanjem na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće: vlasnik hotela ili drugog smještajnog objekta (za Rezervaciju „smještaja”), muzej ili park (za Rezervaciju atrakcije”) ili tvrtka za najam automobila ili aviokompanija (za rezervaciju „prijevoza”).

„Usluge” (u odjeljku „Privatni i javni prijevoz”) znači pružanje Putovanja Pravnim prijevozom ili Privatnim prijevozom.

„Uvjeti” znači ove uvjete pružanja usluge.

„Treća strana u svojstvu agregatora” znači tvrtka koja djeluje ili (a) kao posrednik između vas i Pružatelja usluge ili (b) kao preprodavač Iskustva putovanja.

„Uvjeti treće strane” (u odjeljku „Letovi”) znači Ugovor o posredovanju i Ugovor o prijevozu.

„Bonusi za putovanja” znači pogodnost s novčanom vrijednošću koju možete staviti na trošak budućeg Iskustva putovanja, ali ne možete „unovčiti”.

„Iskustvo putovanja” znači jedan od proizvoda ili usluga povezanih s putovanjima na Platformi.

„Plaćanje unaprijed” znači plaćanje koje izvršite kada rezervirate proizvod ili uslugu (a ne kada ih stvarno upotrebljavate).

„Kasica” znači pregled na vašem Korisničkom računu koji prikazuje vaše Nagrade, Bonuse i druge pogodnosti.

VERZIJA: 1.0

DATUM: 14. veljače 2022.

Ove ćemo uvjete pružanja usluge redovno ažurirati (jednom ili dvaput godišnje).

Za rezervacije napravljene prije 14. veljače 2022.

 • Sadržaj

  Kodeks pravilnog postupanja

  Naša je misija omogućiti ljudima da otkriju svijet ponudom najboljih smještajnih objekata na svijetu kao i odličnih mjesta i atrakcija koje putnici mogu posjetiti. Kako bismo postigli taj cilj, i dalje ćemo temeljiti svoj rad na sljedećem:

  • Stalo nam je do vas: pa je naša Platforma dostupna na 40+ jezika
  • Donosimo vam i nudimo iskustvo u 1,5+ milijuna objekata, od luksuznih smještaja do objekata koji najviše odgovaraju vašim potrebama, bilo da je riječ o hotelu, motelu, hostelu, smještaju s doručkom itd. bilo gdje na svijetu
  • Donosimo vam i omogućujemo iskustvo s atrakcijama i drugim Pružateljima putovanja
  • Možemo olakšati plaćanje naknade (za ulazak), kupovinu ili najam bilo kojeg proizvoda vezanog uz Putovanje koje koristi naše usluge naplate
  • Pomažemo vam (0-24): naša je Služba za korisnike tu za vas svaki dan 0-24, na 40+ jezika
  • Slušamo vas: naša je Platforma proizvod koji VI (korisnici) preferirate i smatrate najpovoljnijom prilikom korištenja naše usluge
  • Čujemo vas: prikazujemo necenzurirane recenzije (korisnika koji su boravili u objektu)
  • Nudimo vam informativnu i preglednu internetsku stranicu koja jamči najbolje cijene.
  • Vraćamo razliku u cijeni

  Uvod u Uvjete i odredbe

  Ovi uvjeti i odredbe, sa svim potencijalnim izmjenama, odnose se na sve naše usluge koje su izravno ili neizravno (putem distributera) na raspolaganju na internetu, putem bilo kojeg mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupom, pregledavanjem i korištenjem naše (mobilne) stranice ili bilo koje od naših aplikacija, putem bilo koje platforme (u daljnjem tekstu zajedno: Platforma) i/ili ostvarenjem rezervacije, priznajete i slažete se da ste pročitali, razumjeli i složili se s uvjetima i odredbama navedenim niže (uključujući i izjavu o zaštiti privatnosti).

  Ove su stranice, njihov sadržaj, infrastruktura i usluga online rezervacije (uključujući i podršku u postupku naplate) koju pružamo na ovim stranicama i putem stranice u vlasništvu i pod rukovodstvom tvrtke Booking.com B.V. i na raspolaganju su samo za vašu osobnu, nekomercijalnu (u okviru odnosa između tvrtke i korisnika (B2C)) upotrebu u skladu s uvjetima i odredbama u nastavku. Odnos koji imamo s Pružateljima putovanja uređuje se u zasebnim uvjetima i odredbama kojima se uređuje i (odnos između tvrtki (B2B) komercijalni odnos koji imamo sa svakim Pružateljem putovanja. Svaki Pružatelj putovanja djeluje na profesionalan način u suradnji s Booking.com-om kad je riječ o ustupanju proizvoda i/ili usluge na ili putem Booking.com-a (vrijedi kako za odnos između tvrtki ("B2B") i/ili odnos između tvrtke i korisnika ("B2C"). Molimo, imajte na umu da Pružatelji putovanja mogu imati, prijaviti i/ili zahtijevati (prihvaćanje) – uz uvjete i važne informacije dostupne na internetskoj stranici (dostava/slanje/provođenje/korištenje) - svoje vlastite uvjete i odredbe i pravila vezana uz korištenje, pristup i konzumaciju Putovanja (koji mogu uključivati određene napomene i ograničenja odgovornosti).

  Definicije

  "Booking.com", "nas", "mi" ili "naš" odnose se na Booking.com B.V., tvrtku s ograničenom odgovornošću koja podliježe nizozemskim zakonima i čija je registrirana adresa Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemska. "Platforma" označava (mobilnu) Uslugu i aplikaciju putem kojih se omogućuje korištenje Usluge putovanja koju nudi, kontrolira, kojom upravlja i čiji je vlasnik Booking.com. "Putovanje" označava razne proizvode i usluge putovanja koje možete naručiti, akvizirati, steći, kupiti, unajmiti, pružiti, rezervirati, kombinirati ili konzumirati iz ponude Pružatelja putovanja.

  "Pružatelj putovanja" odnosi se na pružatelja usluga smještaja (npr. hotel, motel, apartman, smještaj s doručkom, domaćin), atrakcije (npr. (tematski) park, muzej, obilasci i razgledavanja), usluge prijevoza (npr. najam automobila, krstarenja, željeznice, prijevoz u zračnim lukama, autobusni prijevoz, usluga prijevoza), turoperatori, putna osiguranja i sve druge proizvode i usluge vezane uz putovanja koje povremeno za Rezervaciju putovanja mogu biti ponuđene na Platformi (bilo odnos između tvrtki (B2B) ili između tvrtke i korisnika (B2C).

  "Usluga putovanja" označava online kupovinu, narudžbu, uslugu naplate ili rezervacije koju nudi ili omogućuje Booking.com u obliku raznih proizvoda i usluga koje Pružatelj putovanja povremeno ustupa na Platformi.

  "Rezervacija putovanja" označava narudžbu, kupovinu, plaćanje, bukiranje ili rezervaciju Putovanja.

  1. Opseg i priroda naših Usluga

  Putem ove Platforme, mi (Booking.com B.V. i njegovi pridruženi (distribucijski) partneri) nudimo online platformu putem koje Pružatelji putovanja mogu oglašavati, plasirati na tržište, prodavati, promovirati i/ili nuditi (kako je već primjenjivo) svoje proizvode i usluge za narudžbu, kupovinu, rezervaciju, najam i putem koje relevantni posjetitelji Platforme mogu otkriti, tražiti, uspoređivati i ostvariti narudžbu, rezervaciju, kupovinu ili plaćanje (tj. Usluga putovanja). Korištenjem Usluge putovanja (npr. ako napravite Rezervaciju putovanja putem Usluge putovanja), ulazite u izravan (pravno obvezujući) ugovorni odnos s Pružateljem putovanja putem kojeg ste napravili rezervaciju ili kupili proizvod ili uslugu (kako je već primjenjivo). Od trenutka kad napravite Rezervaciju putovanja, mi djelujemo isključivo kao posrednik između vas i Pružatelja putovanja. Šaljemo odgovarajuće detalje vaše Rezervacije putovanja odgovarajućem Pružatelju(ima) putovanja, a vama šaljemo poruku e-pošte s potvrdom za i u ime Pružatelja putovanja. Booking.com ne (pre)prodaje, iznajmljuje i ne nudi usluge ili proizvode (vezane uz putovanja).

  Za korisnike unutar Europskog gospodarskog prostora ("EGP"), Švicarke i Ujedinjenog Kraljevstva primjenjuje se sljedeće. Na temelju osobne izjave, tražimo da se Pružatelji putovanja očituju o tome djeluju li (u kontekstu zakona EU-a o zaštiti potrošača) kao domaćini fizičke osobe (ne kao trgovci) ili djeluju kao profesionalni iznajmljivači (trgovci). Ako se Pružatelj putovanja izjasni da djeluje kao domaćin fizička osoba (ili ako se uopće ne izjasni, a na temelju dostupnih informacija jasno je da ne može biti smješten u kategoriju profesionalnog iznajmljivača), takav će Pružatelj putovanja na stranici s rezultatima pretrage imati oznaku "Objektom upravlja domaćin (fizička osoba)" i bit će dodano sljedeće objašnjenje:

  "Ovim objektom upravlja domaćin (fizička osoba). Moguće je da se ne primjenjuju zakoni EU-a o zaštiti potrošača koji se odnose na profesionalne iznajmljivače. Domaćini koji su se registrirali na Booking.com-u kao fizičke osobe strane su koje iznajmljuju svoj objekt ili objekte, a da to nije njihova struka ili profesija. Oni nisu profesionalni iznajmljivači trgovci (kao recimo globalni hotelski lanci) i stoga se na njih možda ne odnose isti zakoni EU-a o zaštiti potrošača. Ali budite bez brige, Booking.com vam pruža istu korisničku podršku za svaki boravak. To ne znači da će se vaš boravak ili iskustvo razlikovati od rezervacije smještaja kod profesionalnog iznajmljivača."

  Pružatelji putovanja koji na našoj Platformi nisu označeni kao domaćini fizičke osobe djeluju, koliko znamo, kao profesionalni iznajmljivači i na njih se primjenjuje zakon EU-a o zaštiti potrošača. Kategorija ‘domaćina fizičke osobe’ relevantna je samo u svrhu zakona EU-a o zaštiti potrošača i nije relevantna u porezne svrhe, uključujući PDV ili bilo koji drugi slični neizravni porez koji se obračunava na dodanu vrijednost, prodaju i/ili potrošnju.

  Informacije koje priopćimo prilikom pružanja Usluge putovanja temelje se na informacijama koje dobivamo od Pružatelja putovanja. U tom smislu, Pružatelji putovanja koji plasiraju na tržište i promoviraju svoje Putovanje na Platformi imaju pristup našem sustavu i ekstranetu, gdje imaju punu odgovornost za ažuriranje cijena/naknada/pristojbi, raspoloživosti, pravila i uvjeta te drugih relevantnih informacija prikazanih na našoj Platformi. Iako ulažemo znatan napor i vještinu pri pružanju naših Usluga putovanja, ne možemo potvrditi, niti jamčiti da su sve navedene informacije točne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve pogreške (uključujući očigledne i pravopisne pogreške), prekide veze (bez obzira je li u pitanju (privremeni i/ili djelomični) kvar, popravak, nadogradnja ili održavanje naše Platforme ili nešto drugo), netočne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak nedostatak informacija. Svaki pojedinačni Pružatelj putovanja u svakom je trenutku odgovoran za točnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cijene/naknade/pristojbe, pravila, uvjete i raspoloživost) prikazanih na našoj Platformi. Naša Platforma nije i ne treba se smatrati preporukom ni potvrdom kvalitete, nivoa usluge, klasifikacije ili vrste smještaja bilo kojeg raspoloživog Pružatelja putovanja (ili njegovih sadržaja, lokacije, vozila (glavnih ili sporednih) proizvoda ili usluga), osim ako nije izričito navedeno ili utvrđeno drukčije.

  Naše su Usluge putovanja na raspolaganju samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga nije dozvoljena preprodaja, dubinsko povezivanje (deep-link), korištenje, kopiranje, praćenje (npr. putem web-spidera ili web-scrapinga), prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacije, softwarea, rezervacija, karata, proizvoda ili usluge koje su na raspolaganju na našoj Platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

  2. Cijene, program 'Nadoknađujemo razliku u cijeni' i ponude koje pruža partnerska tvrtka

  Cijene koje određuje Pružatelj putovanja na našoj Platformi vrlo su konkurentne. Sve cijene za vaše Putovanje prikazane su s PDV-om (koje su podložne izmjenama) i pristojbama, osim ako na našoj Platformi ili poruci e-pošte s potvrdom rezervacije nije drukčije navedeno. Cijene karata izražene su po osobi ili grupi i važeće su do datuma ili roka isteka navedenog na karti (ako se primjenjuje). Primjenjive naknade i pristojbe (uključujući turističku/boravišnu pristojbu) Pružatelj putovanja može naplatiti u slučaju nedolaska ili otkazivanja.

  Ponekad su na našoj Platformi na raspolaganju niže cijene za određeni boravak, proizvod ili uslugu. Međutim, te cijene, koje određuje Pružatelj putovanja, mogu podrazumijevati određena ograničenja i uvjete u pogledu, na primjer, opcija bez otkazivanja rezervacije ili mogućnosti povrata novca. Molimo vas da prije odluke o rezervaciji pažljivo provjerite odgovarajuće proizvode, usluge i uvjete rezervacije te ostale informacije.

  Želimo da platite najnižu moguću cijenu za odabrani proizvod ili uslugu. Ako na internetu pronađete svoj odabrani objekt koji ste rezervirali putem Platforme, po nižoj cijeni, a s istim Uvjetima putovanja, nadoknadit ćemo vam razliku između naše cijene i niže cijene u skladu s uvjetima i odredbama programa Nadoknađujemo razliku u cijeni. Naše obećanje da nadoknađujemo razliku u cijeni ne odnosi se na proizvode i usluge koji nisu vezani uz smještaj.

  Pretvarač valuta koristi se isključivo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i aktualnosti. Stvarne cijene mogu varirati.

  Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući i greške u tisku) nisu obvezujuće.

  Sve su posebne ponude i promotivne akcije označene kao takve. Ako nisu označene kao takve, ne možete ostvariti nikakva prava u slučaju očiglednih grešaka.

  Ponuda partnerske stranice

  Booking.com može prikazivati ponude koje ne dolaze izravno od Pružatelja putovanja, već ih pružaju partnerske tvrtke Booking.com-a, primjerice druga platforma (Ponuda partnerske stranice). Ponude partnerskih stranica bit će jasno prikazane i istaknute u odnosu na uobičajene ponude koje dolaze izravno od Pružatelja putovanja te se na njih primijenjuju sljedeći posebni uvjeti, osim ako nije drukčije navedeno na našoj Platformi:

  • Pravila za cijene: jednaka pravilima prikazanima na našoj Platformi.
  • Plaćanje unaprijed: Platit ćete na siguran način putem Booking.com-a u trenutku rezervacije.
  • Nema izmjena: Nakon što je vaša rezervacija izvršena, neće biti moguće izmijeniti osobne podatke ni detalje o rezervaciji. Zahtjeve možete izravno uputiti objektu, no njihovo ispunjenje nije zajamčeno.
  • Ne može se kombinirati s drugim ponudama: Na rezervaciju nije moguće primijeniti druge promotivne ponude, pogodnosti ili nagrade.
  • Nema recenzija gostiju: Gosti ne mogu napisati recenziju na našoj Platformi.

  3. Privatnost i kolačići

  Booking.com poštuje vašu privatnost. Molimo pročitajte našu izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija.

  4. Besplatno za korisnike, plaćaju samo Pružatelji putovanja!

  Osim ako nije drukčije navedeno, naša je usluga besplatna za korisnike jer vam mi, za razliku od mnogih drugih, nećemo naplatiti svoje Usluge putovanja ni dodati troškove (rezervacije) na cijenu. Pružatelju putovanja platit ćete iznos naveden u Rezervaciji putovanja (zajedno s - ako nisu uključeni u cijenu - dodatnim troškovima, uključujući poreze i pristojbe (ako se primjenjuju)).

  Pružatelji putovanja plaćaju proviziju (koja čini manji iznos cijene proizvoda) Booking.com-u nakon što krajnji korisnik iskoristi uslugu ili proizvod Pružatelja putovanja (npr. nakon što gost boravi i plati boravak smještajnom objektu). Pružatelji putovanja mogu poboljšati svoj rang povećanjem provizije (Opcija povećanja vidljivosti). Korištenje opcije Povećanja vidljivosti (povećanjem provizije za bolji položaj u rezultatima pretrage) ovisi o odluci Pružatelja putovanja koji odlučuje kada i na koji proizvod će se primjenjivati opcija. Algoritam ranga uzet će u obzir povećanje provizije prilikom određivanja Zadanog ranga. Prioritetni partneri plaćaju veći iznos provizije za bolji položaj među rezultatima pretrage.

  Samo Pružatelji putovanja koji su u komercijalnom odnosu s Booking.com-om (temeljenom na ugovoru) bit će dostupni na Platformi (radi oglašavanja proizvoda tvrtkama ili korisnicima). Booking.com nije otvorena platforma (kao što su Amazon ili eBay) na kojoj krajnji korisnici mogu staviti na raspolaganje svoj proizvod (nije platforma za razmjenu usluga između korisnika); Booking.com ne dozvoljava ne-partnerskim stranama da nude ili prodaju svoje proizvode na ili putem Booking.com-a.

  5. Kreditna kartica ili bankovna doznaka

  Ukoliko je dostupno i primjenjivo, pojedini Pružatelji putovanja nude mogućnost plaćanja rezervacije (cjelokupno ili djelomično i ovisno o tome što je propisano u uvjetima plaćanja Pružatelja putovanja) izravno Pružatelju putovanja tijekom postupka Rezervacije putovanja putem sigurne online uplate (u skladu s ponudom i smjernicama banke). Za određene proizvode i usluge Booking.com posreduje (putem trećih tvrtki za obradu plaćanja) u naplati tog proizvoda ili usluge (tzv. usluga naplate) za i u ime Pružatelja putovanja (Booking.com nikada ne djeluje kao trgovac). Uplata se obrađuje na siguran način s vaše kreditne/debitne kartice ili s bankovnog računa na bankovni račun Pružatelja putovanja putem obrađivača platne transakcije. Svako plaćanje u kojem smo posredovali za i u ime Pružatelja putovanja te smo mu prebacili uplatu, u svakom će slučaju predstavljati vašu uplatu (dijela) iznosa rezervacije odgovarajućeg proizvoda ili usluge u plaćanju takvih (djelomičnih) dospjelih cijena i za takve uplate ne možete tražiti povrat novca.

  Za određene (bez povrata novca) cijene ili posebne ponude, molimo imajte na umu da Pružatelji putovanja mogu zahtijevati plaćanje unaprijed putem mrežnog transfera (ako je dostupan) ili putem kreditne kartice te se vaša kreditna kartica može predautorizirati ili teretiti (ponekad bez mogućnosti povratka novca) nakon napravljene Rezervacije putovanja. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite informacije i uvjete (rezervacije) proizvoda ili usluge. Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo (odobreno, (navodno) neodobreno ili pogrešno) terećenje koje izvrši Pružatelj putovanja i nećete tražiti povrat novca ni za jedan iznos ili odobreno terećenje koje izvrši Pružatelj putovanja (uključujući terećenje u slučaju plaćanja unaprijed, nedolaska gosta ili troškova otkazivanja) vaše kreditne kartice.

  U slučaju da treće osobe zloupotrijebe ili neovlašteno koriste vašu kreditnu karticu, većina će banaka i izdavača kreditne kartice snositi rizik i pokriti sve troškove koji proizlaze iz takve zloupotrebe ili neovlaštenog korištenja, što ponekad podrazumijeva naplatu (obično u iznosu od 50 EUR (ili odgovarajućeg iznosa u vašoj lokalnoj valuti)). U slučaju da vam izdavač kreditne kartice ili vaša banka naplate ovaj iznos uslijed neovlaštene transakcije koja je proizašla iz rezervacije ostvarene na našoj Platformi, nadoknadit ćemo vam taj iznos u ukupnom iznosu do 50 EUR (ili odgovarajućeg iznosa u vašoj lokalnoj valuti). Molimo da u svrhu isplate odštete ovu zloupotrebu svakako prijavite izdavaču kreditne kartice (u skladu s njihovim pravilima i postupkom) i odmah nas obavijestite. Molimo vas da nam predočite dokaze o naplaćenoj naknadi (npr. pravila izdavača kreditne kartice). Ova odšteta vrijedi samo ako je rezervacija putem kreditne kartice ostvarena putem sigurnog servera Booking.com-a, a neovlašteno je korištenje vaše kreditne kartice rezultat uobičajenog funkcioniranja naše stranice ili našeg nemara, a nije nastalo vašom krivicom tijekom korištenja sigurnog servera.

  6. Plaćanje unaprijed, otkazivanje, nedolazak i korisne informacije

  Rezervacijom putovanja od Pružatelja putovanja prihvaćate pravila Pružatelja putovanja vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak, kao i sve dodatne uvjete (pružanja usluge) Pružatelja putovanja koji se mogu odnositi na vašu rezervaciju ili primijeniti tijekom vašeg boravka ili posjeta (uključujući korisne informacije Pružatelja putovanja dostupne na našoj Platformi i relevantna kućna pravila Pružatelja putovanja), uključujući i usluge ili proizvode koje Pružatelj putovanja nudi. Uvjeti i odredbe pružanja usluga Pružatelja putovanja mogu se dobiti od samog Pružatelja putovanja. Opća pravila vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak u određeni smještajni objekt na raspolaganju su vam na našoj Platformi, na stranici Pružatelja putovanja, tijekom rezervacije, u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije te na ulaznicama (ako je primjenjivo). Molimo, imajte na umu da za određene cijene i posebne ponude ne postoji mogućnost otkazivanja rezervacije ili izmjene. Pružatelj putovanja može vam naplatiti troškove boravišne pristojbe koji se primjenjuju čak i u slučaju nedolaska ili otkazivanja uz troškove. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite informacije i uvjete (rezervacije) proizvoda ili usluge. Molimo, imajte na umu da se Rezervacija putovanja koja zahtijeva uplatu pologa ili plaćanje unaprijed (cjelokupnog ili djelomičnog iznosa) može otkazati (bez prethodne obavijesti ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u cijelosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate u skladu s relevantnim uvjetima plaćanja Pružatelja putovanja i pojedine rezervacije. Pravila o otkazivanju i plaćanju unaprijed mogu se razlikovati po segmentu, proizvodu ili usluzi Pružatelja putovanja ili rezervacije. Molimo, pažljivo pročitajte važne informacije (ispod vrsta Putovanja ili pri dnu svake stranice Pružatelja putovanja na našoj Platformi) i važne informacije na svojoj potvrdi rezervacije jer Pružatelj putovanja možda primjenjuje dodatna pravila (npr. u vezi s dobnim ograničenjima, pologom za slučaj štete, otkazivanjima/dodacima za grupne rezervacije, pomoćnim ležajevima/doručkom uz nadoplatu, ljubimcima/prihvaćanjem kartica). Kašnjenje uplata, pogrešni podaci bankovnog računa, debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva vaš su rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kojeg (nepovratnog) unaprijed uplaćenog iznosa, osim ako Pružatelj putovanja ne pristane na drukčije uvjete ili drukčije utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unaprijed) ili pravilima o otkazivanju.

  Ako želite pregledati, izmijeniti ili otkazati Rezervaciju putovanja, upute za to možete pronaći u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu s pravilima Pružatelja putovanja vezanim uz otkazivanje, plaćanje (unaprijed) i nedolazak ili da nećete imati pravo na povrat bilo kojeg (unaprijed) uplaćenog iznosa. Predlažemo vam da prije rezervacije pažljivo pročitate pravila smještajnog objekta vezana uz otkazivanje, plaćanje (unaprijed) rezervacije i nedolazak. Također, imajte na umu da trebate pravovremeno izvršiti sve daljnje uplate u skladu sa zahtjevima rezervacije.

  Dogodi li se da kasnite s dolaskom na dan prijave ili dolazite tek sljedeći dan, svakako o tome (na vrijeme) obavijestite Pružatelja putovanja kako bi znao kada vas može očekivati i kako biste izbjegli otkazivanje Rezervacije putovanja ili naplaćivanje troškova za nedolazak. Ukoliko je potrebno, naša služba za korisnike može vam pomoći da obavijestite Pružatelja putovanja. Booking.com ne prihvaća i ne snosi nikakvu odgovornost za vaše kašnjenje ili ukoliko vam Pružatelj putovanja naplati troškove otkazivanja ili nedolaska.

  7. (Daljnja) prepiska i komunikacija

  Ostvarenjem Rezervacije putovanja pristajete primiti (i) poruku e-pošte koju vam možemo poslati neposredno prije vašeg dolaska te koja sadrži podatke o vašem odredištu te određene druge podatke i ponude (uključujući i ponude od treće strane pod uvjetom da ste odabrali ovu mogućnost) vezane za vaše Putovanje (Rezervaciju) i odredište, (ii) poruku e-pošte nakon dolaska kojom vas pozivamo da ocijenite (iskustvo s) Pružatelja putovanja i Uslugu putovanja kao i (ii) poruku e-pošte koju vam možemo poslati netom nakon vašeg boravka u smještajnom objektu, a kojom vas pozivamo da ispunite formular za recenziju. Molimo pogledajte našu Izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o tome kako vas možemo kontaktirati.

  Booking.com ne snosi i ne priznaje bilo kakvu odgovornost za bilo koju komunikaciju s Pružateljima putovanja na ili putem svoje platforme. Ne mogu se izvoditi nikakva prava iz zahtjeva prema Pružatelju putovanja ili iz komunikacije s Pružateljem putovanja ili iz (bilo kojeg oblika) potvrde primitka bilo kakve komunikacije ili zahtjeva. Booking.com ne može jamčiti da će Pružatelj putovanja (na vrijeme) primiti/pročitati, ispuniti, izvršiti ili prihvatiti bilo koji zahtjev ili komunikaciju.

  Kako bi se valjano dovršila i osigurala vaša Rezervacija putovanja, morate koristiti svoju točnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo nikakvu odgovornost (i nismo obvezni provjeriti) bilo kakve pogrešne ili netočno napisane adrese e-pošte te pogrešne ili netočno napisane brojeve telefona, mobitela ili kreditnih kartica.

  Sve pritužbe i zahtjeve za potraživanja od Booking.com-a ili vezano uz Usluge putovanja potrebno je predati što prije, ali u svakom slučaju unutar 30 dana nakon datuma korištenja proizvoda ili usluge (npr. datum odjave). Svi zahtjevi za potraživanje i pritužbe predane nakon razdoblja od 30 dana mogu biti odbijeni i podnositelj odustaje od svog prava na bilo kakvo obeštećenje (nadoknada štete ili troškova).

  Budući da se cijene i raspoloživost konstantno ažuriraju i izmjenjuju, toplo preporučujemo da napravite snimku zaslona kad god radite rezervaciju kako biste to mogli priložiti u svoju korist (po potrebi).

  Za korisnike (unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA)): Savjetujemo vam da prvo obavijestite nas o svim pritužbama tako da kontaktirate našu Korisničku službu. Ako se time ne riješi vaša pritužba, možete je dodati na platformu Europske komisije za internetsko rješavanje sporova. Tu platformu za internetsko rješavanje sporova možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/odr.

  8. Rang smještajnih objekata, Program prioritetnih partnera, broj zvjezdica i recenzije gostiju

  Nastojimo vam prikazivati rezultate pretrage koji su vam relevantni i to pružanjem personaliziranog zadanog ranga Pružatelja putovanja na našoj Platformi. Možete pregledavati ovaj zadani rang, upotrijebiti filtre i sortirati po alternativnim redoslijedima razvrstavanja, čime stječete mogućnost utjecanja na predstavljanje rezultata pretraživanja kako bi dobili redoslijed rangiranja na temelju drugih kriterija. Upotrebljavamo višestruke algoritme za dobivanje zadanih rezultata rangiranja, što je postupak koji se kontinuirano razvija.

  Booking.com je utvrdio da su sljedeći parametri najuže povezani s pronalaskom odgovarajućeg Pružatelja putovanja te stoga takvim parametrima daje prednost u algoritmima (glavni parametri): osobna povijest pretraživanja gosta, stopa prelaska sa stranice za pretraživanje na stranicu hotela („CTR”), broj rezervacija povezan s brojem posjeta stranici Pružatelja putovanja na Platformi („konverzija”), bruto (uključujući otkazivanja) i neto (isključujući otkazivanja) rezervacije Pružatelja putovanja. Na konverziju i CTR mogu utjecati različiti (samostalni) faktori, uključujući prosječne ocjene (ukupne ocjene i pojedinačne komponente), raspoloživost, pravila, (kompetitivne) cijene, kvalitetu sadržaja i određene opcije koje nudi Pružatelj putovanja. Postotak provizije ili druge naknade koje nam Pružatelj putovanja plaća (npr. putem komercijalnih sporazuma s Pružateljem putovanja ili strateških partnerstava) može također utjecati na zadani rang, a isto tako i povijest plaćanja Pružatelja putovanja obaveza na vrijeme. Pružatelj putovanja može utjecati na svoj rang i sudjelovanjem u određenim programima, koji se mogu s vremena na vrijeme mijenjati, a to su, primjerice, Genius program, ponude, Program prioritetnih partnera i opcija povećanja vidljivosti (posljednje dvije stavke podrazumijevaju to da Pružatelj putovanja plaća veću proviziju).

  Broj zvjezdica smještajnih objekata prikazan na Booking.com-u ne određuje sam Booking.com. Smještajni objekt sam određuje svoj broj zvjezdica ili to određuje neovisna treća strana (objektivne) klasifikacije po broju zvjezdica. Ponude se prikazuju na temelju broja zvjezdica (od manjeg broja prema većem ili od većeg prema manjem) koji pružatelji smještaja kažu Booking.com-u. Ovisno o (lokalnim) zakonima, broj zvjezdica dodjeljuje ili (neovisna) treća strana, npr. (službena) organizacija za klasifikaciju hotela, ili se temelji na mišljenju samih pružatelja smještaja, bez obzira na objektivne kriterije. Booking.com ne nameće službene obveze u vezi s brojem zvjezdica i ne provjerava ih. Općenito, broj zvjezdica predstavlja objekt u odnosu na zakonske uvjete (ako je primjenjivo) ili, ako nije zakonski regulirano, standard sektora ili branše kad je riječ o cijeni, sadržajima i dostupnim uslugama (ovi uvjeti i standardi mogu se razlikovati ovisno o zemlji i organizaciji).

  Kako bi korisnicima pomogao pronaći pravi odabir za njihove preferencije vezane za putovanja, Booking.com možda će dodijeliti ocjenu kvalitete nekim objektima. Tu ocjenu određuje Booking.com i dodjeljuje ju u obliku žutih kvadrata. Kako bi se odredila grupa za usporedbu, ocjena kvalitete temelji se na mnogim značajkama (više do 400) koje se mogu podijeliti u 5 većih kategorija: (i) oprema/sadržaji/usluge koje objekt nudi na Booking.com-u, (ii) karakteristike objekta kao što su veličina jedinica, broj jedinica i kapacitet, (iii) broj i kvaliteta fotografija koje je objekt dodao, (iv) prosječna ocjena i ocjene po nekim kategorijama, npr. čistoća, jer one gostima posebno pomažu procijeniti kvalitetu određenog objekta i (v) anonimni i skupni povijesni podaci o rezervacijama (npr. za procjenu broja zvjezdica rezerviranih objekata). Upotrebljavamo te značajke kako bismo došli do statistički obrazaca. Na temelju tih podataka provodi se analiza temeljena na strojnom učenju, čiji je rezultat ocjena kvalitete (između 1 i 5, prikazana upotrebom od 1 do 5 žutih kvadrata pored naziva objekta) koja se automatski računa i dodjeljuje objektu.

  Booking.com će samo od gostiju koji su boravili u Smještajnom objektu zatražiti da iznesu komentare o svom boravku u relevantnom Smještajnom objektu te ocijene određene aspekte svog boravka ili im tijekom njihova boravka poslati zahtjev za pisanje recenzije. Ispunjena recenzija (uključujući ocjene poslane tijekom boravka) (a) može biti učitana na našu Platformu s podacima Pružatelja putovanja u pitanju samo u svrhu informiranja (budućih) korisnika o vašem mišljenju o razini usluge i kvalitete Pružatelja putovanja te (b) biti korištena i objavljena (dijelom ili u potpunosti) od strane društva Booking.com po njegovu nahođenju (npr. u marketinške svrhe, svrhu oglašavanja ili poboljšanja usluge tvrtke) na našoj Platformi ili na sličnim platformama društvenih mreža, u newsletteru, posebnim promidžbama, aplikacijama ili putem drugih kanala kojima je Booking.com domaćin te koje posjeduje, nadzire ili koristi. Kako bi se ponudile i zadržale aktualne (i prema tome relevantne) recenzije, recenzije je moguće poslati samo unutar ograničenog vremenskog razdoblja (3 mjeseca) nakon boravka i svaka će recenzija biti dostupna samo ograničeno vremensko razdoblje (do 36 mjeseci) nakon objave. Prema zadanim postavkama recenzije se rangiraju prema datumu slanja uz još neke dodatne kriterije (kao što su jezik, recenzije s komentarima), pri čemu se recenzija gosta koji [uvijek] šalje opsežne i detaljne recenzije (takozvani "Smještajni kritičar") može rangirati na vrh. Imate opciju odabira različitih načina rangiranja i filtriranja (npr. prema korisnicima, podacima, jeziku, ocjeni). Booking.com dopušta Pružateljima putovanja da odgovore na recenziju. Zadržavamo pravo da uredimo, odbijemo ili uklonimo recenzije prema vlastitom nahođenju ako one krše naša pravila za objavu recenzija. Booking.com ne daje kompenzaciju ili neku drugu vrstu nagrade gostima za slanje recenzije. Recenzije gostiju treba smatrati anketom koja ne uključuje nikakve (daljnje komercijalne) ponude, pozive ili poticaje ni na što. Booking.com ulaže najveće napore u nadzor i uklanjanje recenzija koje uključuju neprikladne sadržaje ili se u njima spominju imena osoba ili ukradene stvari.

  Booking.com neće prihvaćati recenzije koje sadrže sljedeće:

  • Neprimjerene izraze, seksualno eksplicitan sadržaj, govor mržnje, prijetnje, nasilje
  • Spominju ime i prezime ili sadrže uvrede usmjerene na osoblje
  • Promoviraju ilegalne aktivnosti (npr. drogu, prostituciju)
  • Stranice, adrese e-pošte i adrese, telefonske brojeve, detalje kreditne kartice
  • Politički osjetljiv sadržaj

  Booking.com i Pružatelj putovanja oboje imaju pravo raskinuti odnos iz bilo kojeg razloga (uključujući kršenja odredbi ugovora ili (prijave) bankrota) uz poštivanje relevantnog razdoblja za najavu raskida koje su dogovorile ugovorene strane.

  9. Izjava o odricanju od odgovornosti

  U skladu s ograničenjima navedenim u ovim uvjetima i odredbama i u skladu sa zakonom, mi ćemo biti materijalno odgovorni samo za izravne štete koje ste pretrpjeli ili za koje ste platili uslijed našeg neispunjavanja obaveza vezanih za naše usluge, u visini ukupnog iznosa cjelokupne vaše rezervacije navedenoga u poruci e-pošte s potvrdom Rezervacije putovanja (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučaja).

  Ipak, u skladu sa zakonom, ni mi ni naši činovnici, direktori, zaposlenici, predstavnici, filijale, partnerske tvrtke (kompanije), distributori, distribucijski partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druge osobe koje sudjeluju u stvaranju, sponzoriranju, promoviranju ili koja na drugi način čine stranicu i njezin sadržaj dostupnim, nisu materijalno odgovorni za (i) kaznene, posebne, indirektne ili posljedične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda ili reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netočnost (opisnih) informacija (uključujući cijene, raspoloživost i rejting) o Pružateljima putovanja prikazanim na našoj Platformi, (iii) usluge obavljene ili proizvode ponuđene od strane Pružatelja putovanja ili drugih poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili u skladu s, uslijed i u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili kašnjenja naše Platforme, ili (v) za bilo kakvu (osobnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili, bilo to uslijed (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehaja, kvalificirane krivnje, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog djela ili prekršaja od strane objekta ili koje se u (cjelosti ili djelomično) mogu pripisati Pružatelju putovanja ili bilo kojem drugom našem poslovnom partneru (uključujući bilo kojeg zaposlenika, direktora, službenika, agenta, predstavnika, podizvođača ili partnera) čiji se proizvodi ili usluge (izravno ili neizravno) stavljaju na raspolaganje, nude ili promoviraju na našoj stranici ili putem naše Platforme, uključujući i bilo kakvo (djelomično) otkazivanje, preklapanje rezervacija, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

  Booking.com nije odgovoran (i ne snosi nikakvu odgovornost) za korištenje, valjanost, kvalitetu, prikladnost, formu i objavu Putovanja i ne daje nikakve izjave, jamstva ili uvjete vezano uz njega, bilo podrazumijevana, statutarna ili neke druge vrste, uključujući i sva podrazumijevana jamstva tržišnog potencijala, naslova, nekršenja prava ili prikladnosti za određenu namjenu. Priznajete i prihvaćate da je relevantni Pružatelj putovanja isključivo odgovoran i da preuzima svu odgovornost vezanu uz Putovanje (uključujući sva jamstva i izjave koje daje Pružatelj putovanja). Booking.com nije (ponovni) distributer Putovanja. Žalbe ili pritužbe vezane uz Putovanje (uključujući i ono povezano s ponuđenom (posebnom/promotivnom) cijenom, pravilima ili posebnim zahtjevima koje zatraži Korisnik) rješavat će se s Pružateljem putovanja. Booking.com nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s takvim pritužbama, zahtjevima i odgovornosti (za proizvod).

  Neovisno o tome naplaćuje li vam (ili vam je već naplatio) Pružatelj putovanja vaše Putovanje, ili posredujemo pri plaćanju iznosa ili naknade (za Putovanje), upoznati ste i suglasni s time da je Pružatelj putovanja u svakom trenutku odgovoran za ubiranje, prikupljanje, doznaku i plaćanje primjenjivih poreza na ukupnu cijenu ili naknadu (Putovanja) odgovornim poreznim vlastima. Booking.com nije odgovoran za doznaku, ubiranje, prikupljanje ili plaćanje relevantnih poreza na ukupnu cijenu ili naknade (Putovanja) odgovornim poreznim vlastima. Booking.com ne djeluje kao trgovac vaših proizvoda ili usluga koje su dostupne na Platformi.

  Dodavanjem fotografija/slika na naš sustav (primjerice kao dodatak recenziji) potvrđujete, jamčite i suglasni ste s time da posjedujete autorska prava na fotografije/slike i suglasni ste s time da Booking.com može koristiti dodane fotografije/slike na svojoj (mobilnoj) internetskoj stranici i aplikaciji, kao i u (online/offline) promotivnim materijalima i publikacijama na način koji Booking.com prema vlastitom nahođenju smatra primjerenim. Dajete Booking.com-u neekskluzivno, globalno, neopozivo, bezuvjetno i neograničeno pravo na korištenje, reprodukciju, prikaz, davanje na reprodukciju, distribuciju, sublicenciranje, komunikaciju i ustupanje fotografija/slika prema vlastitom nahođenju Booking.com-a. Dodavanjem ovih fotografija/slika osoba koja dodaje fotografiju(e) prihvaća potpunu pravnu i moralnu odgovornost za sve pravne zahtjeve trećih strana (uključujući, ali se ne ograničavajući na, vlasnike smještajnih objekata) koji proizlaze iz Booking.com-ovog objavljivanja i korištenja tih fotografija/slika. Booking.com nije vlasnik i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodane. Vjerodostojnost, valjanost i pravo na korištenje svih fotografija /slika posjeduje osoba koja dodaje fotografiju i nije odgovornost Booking.com-a. Booking.com se odriče bilo kakvih odgovornosti i obveza povezanih s dodanim fotografijama. Osoba koja je dodala fotografiju jamči da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojanski softver ili zaražene datoteke te da ne sadrže pornografski, ilegalan, neprimjeren, uvredljiv, nedozvoljen ili neprikladan materijal te da ne krše prava (prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Svaka fotografija/slika koja ne ispunjava navedene kriterije neće biti objavljena i/ili Booking.com istu može ukloniti/izbrisati u svakom trenutku i bez prethodne najave.

  Booking.com ima pravo, s trenutnim učinkom, odbiti ili ograničiti pristup našoj Platformi, našoj usluzi (službi za korisnike) i/ili vašem Booking.com korisničkom računu i/ili otkazati potvrđenu rezervaciju i/ili spriječiti da napravite rezervaciju u slučaju bilo kakvog navodnog čina ili razumne sumnje u čin (i) bilo kakve prijevare ili zlorabljenja, (ii) kršenja primjenjivih zakona i/ili pravila, (iii) kršenja Booking.com-ovih vrijednosti i smjernica, (iv) neprimjereno ili nezakonito ponašanje koje uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće: nasilje, prijetnje, zlostavljanje, diskriminaciju, govor mržnje, ugrožavanje, kršenje privatnosti, trgovinu ljudima, iskorištavanje djece i opscenost u vezi s Booking.com-om (ili njegovim zaposlenicima i predstavnicima), Pružateljem putovanja (ili njegovim zaposlenicima i predstavnicima) i/ili trećim stranama, ili (v) druge okolnosti koje – prema vlastitom nahođenju Booking.com-a – razumno opravdavaju Booking.com u poduzimanju bilo koje od prethodno navedenih mjera.

  10. Prava intelektualnog vlasništva

  Ako nije drugačije naznačeno, softver neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju ili se koristi na našoj Platformi i prava intelektualne imovine (uključujući autorsko pravo) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na našoj Platformi u vlasništvu su tvrtke Booking.com B.V., njenih Pružatelja putovanja i nabavljača.

  Booking.com zadržava potpuno vlasništvo nad svim pravima intelektualnog vlasništva (izgleda i koncepta (uključujući infrastrukturu)) Platforme na kojoj se pruža usluga (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj) i nemate pravo kopirati, preuzimati, dodavati hiperveze na stranicu, promovirati, objavljivati, plasirati na tržište, integrirati, kombinirati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj (uključujući prijevode i recenzije gostiju) ili naš brand bez izričite pismene dozvole. U slučaju da (djelomično ili u cjelosti) koristite ili kombinirate naš (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) ili imate udio u pravima intelektualnog vlasništva na Platformi ili (prevedenom) sadržaju ili recenzijama gostiju, ovim putem dodjeljujete, prenosite i prebacujete sva prava intelektualnog vlasništva Booking.com-u. Bilo kakvo nezakonito korištenje ili bilo koja od gore navedenih radnji ili postupaka predstavljaju kršenje naših prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava i prava pristupa podacima).

  11. Primjenjivi zakon, nadležnost i rješavanje sporova

  U okviru zakonskih odredbi, ovi uvjeti i odredbe, kao i pružanje naših usluga, podliježu nizozemskim zakonima. Fizička osoba koja koristi bilo koju od naših usluga u svrhu koja se ne može smatrati dijelom njegove branše ili struke (u daljnjem tekstu 'korisnik'), neovisno o prethodnom odabiru zakona, može se pozvati na odredbe zakona države u kojoj ima prebivalište (npr. odredbe koje se, u skladu s pravilima o izboru prava navedene zemlje, moraju primjenjivati bez obzira na paragraf o tom izboru prava; u daljnjem tekstu: "Obvezujuće odredbe"). U slučaju spora koji proizlazi iz ovih odredbi kao i uvjeta te pružanja naših usluga nadležan je isključivo odgovarajući sud u Amsterdamu u Nizozemskoj. Neovisno o prethodno navedenoj odredbi o nadležnosti, korisnik također može pokrenuti spor, vezano uz provođenje odgovarajućih primjenjivih Obvezujućih odredbi, na sudu države u kojoj je nastanjen, a spor protiv korisnika može se pokrenuti samo na sudu u državi u kojoj je korisnik nastanjen. Za korisnike (unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA)): Savjetujemo vam da prvo obavijestite nas o svim pritužbama tako da kontaktirate našu Korisničku službu. Ako se time ne riješi vaša pritužba, možete je dodati na platformu Europske komisije za internetsko rješavanje sporova. Tu platformu za internetsko rješavanje sporova možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/odr.

  Originalna engleska verzija ovih uvjeta i odredbi prevedena je na druge jezike. Prevedena je verzija samo neslužbeni prijevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uvjeta i odredbi ili nedosljednosti i neslaganja između engleske i bilo koje druge verzije ovih uvjeta i odredbi, engleska verzija se primjenjuje u skladu sa zakonom i konačna je. Engleska verzija je na raspolaganju na našoj platformi (ako odaberete engleski jezik) ili će vam biti poslana na pismeni zahtjev.

  Ako je bilo koja stavka ovih uvjeta i odredbi sada ili ubuduće nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje će važiti sve ostale stavke. U tom slučaju, takva nevažeća odredba i dalje će biti primjenjiva koliko to zakon dopušta, a vi ćete morati pristati na uvjete slične onima koje propisuje nevažeća, neprovediva ili neobvezujuća odredba, u smislu sadržaja i namjene ovih uvjeta i odredbi.

  12. O Booking.com-u i pridruženim tvrtkama

  Uslugu putovanja pruža Booking.com B.V., privatna tvrtka s ograničenom odgovornošću, registrirana po zakonima Kraljevine Nizozemske, sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska i registrirana kod Gospodarske komore u Amsterdamu pod registracijskim brojem 31047344. Naš PDV broj je NL805734958B01.

  Booking.com ima sjedište u Amsterdamu, Nizozemska, te uključuje razne podružnice ("podružnice") diljem svijeta. Podružnice su samo unutarnja potpora u radu i u korist Booking.com-a. Određene podružnice pružaju ograničene usluge podrške za korisnike (samo putem telefona). Podružnice nemaju svoju Platformu (niti kontroliraju, uređuju, održavaju ili pružaju usluge web hostinga za Platformu). Podružnice nemaju moć niti su mjerodavne za pružanje Usluga putovanja, zastupanje Booking.com-a ili sklapanje ugovora za ili u ime Booking.com-a. Vi niste ni na koji način (pravno ili putem ugovora) povezani s podružnicama. Podružnice također ne izvršavaju i nisu ovlaštene izvršavati bilo kakve procese ili djelovati kao zastupnik Booking.com-a. Booking.com ne prihvaća ili smatra svojim sjedištem bilo koje mjesto, odredište ili ured u svijetu (uključujući i uredu svojih podružnica), osim registriranog ureda u Amsterdamu.

 • Vaša je rezervacija obuhvaćena našim prethodnim uvjetima pružanja usluge najma automobila
 • Vaša je rezervacija obuhvaćena našim prethodnim uvjetima pružanja usluge taksija iz/do zračne luke