Przejdź do głównej treści
Drukuj / Zapisz

2022-01-22 21:08:38

Warunki handlowe

Spis treści

Kodeks dobrych praktyk

Naszą misją jest ułatwianie ludziom odkrywania świata, oferując im najlepsze obiekty, jak również miejsca i atrakcje do zwiedzania w najwygodniejszy możliwy sposób. Aby osiągnąć ten cel, w naszych działaniach będziemy się kierować poniższymi dobrymi praktykami:

Wstęp do Warunków handlowych

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) online, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej (mobilnej) strony internetowej lub dowolnej aplikacji i/lub dokonując rezerwacji za pośrednictwem którejkolwiek z platform (zwanych dalej łącznie „Platformą”), potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji obiektów online (w tym wspomaganie płatności za usługę) dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez naszą stronę internetową są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Booking.com B.V. i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego (B2C) użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej. Współpraca z Dostawcami usług turystycznych jest określona przez osobne warunki i postanowienia odnoszące się do współpracy komercyjnej (B2B) z każdym z Dostawców usług turystycznych. Każdy Dostawca usług turystycznych działa w sposób profesjonalny w stosunku do Booking.com, udostępniając swój produkt / usługę za pomocą Booking.com (zarówno przy współpracy o charakterze handlowym (B2B) i indywidualnym (B2C)). Dostawcy usług turystycznych mogą posiadać, opublikować właściwe i/lub wymagać zaakceptowania swoich własnych – oprócz zasad i ważnych informacji przedstawionych na naszej stronie – warunków (dotyczących dostawy lub użytkowania) lub zasad obowiązujących w obiekcie w zakresie użytkowania, dostępu lub realizacji Produktu turystycznego (które mogą obejmować zrzeczenie się lub ograniczenie odpowiedzialności).

Definicje

„Booking.com”, „nas”, „my” lub „nasze” oznacza Booking.com B.V., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z przepisami prawa Holandii, z siedzibą znajdującą się pod adresem: Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia. „Platforma” oznacza (mobilną) stronę internetową i aplikację, przez które udostępniana jest Usługa turystyczna, a które są własnością, są kontrolowane, zarządzane, utrzymywane i/lub hostowane przez Booking.com. „Produkt turystyczny” oznacza różne produkty i usługi, które mogą zostać zamówione, nabyte, zakupione, opłacone, wynajęte, dostarczone, zarezerwowane, łączone i skonsumowane przez klienta od Dostawcy usług turystycznych.

„Dostawca usług turystycznych” oznacza dostawcę zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, obiekt B&B, właściciel), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, rejsy, wycieczki autokarowe, transfery), operatorów wycieczek, ubezpieczenia podróżnego oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z podróżowaniem, które od czasu do czasu są udostępniane do Rezerwacji usług turystycznych na Platformie (B2B lub B2C).

„Usługa turystyczna” oznacza zakup, zamówienie, (wspomaganą) płatność lub usługę rezerwacji przez internet różnych produktów lub usług oferowanych lub umożliwionych przez Booking.com, jakie od czasu do czasu udostępniają Dostawcy usług turystycznych na Platformie.

„Rezerwacja usług turystycznych” oznacza zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Produktu turystycznego.

1. Zakres i charakter usług

Poprzez Platformę my (firma Booking.com B.V. i jej partnerzy afiliacyjni oraz dystrybutorzy) dostarczamy platformę internetową, poprzez którą Dostawcy usług turystycznych mogą reklamować, wprowadzać, sprzedawać, promować i/lub oferować (jeśli dotyczy) swoje produkty i usługi do zamówienia, nabycia, rezerwacji, wynajmu i przez którą osoby odwiedzające platformę mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, zakupu lub opłacenia, tj. Usługi turystycznej. Korzystając z Usługi turystycznej (np. dokonując Rezerwacji usługi turystycznej poprzez Usługę turystyczną) wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Dostawcą usług turystycznych, na mocy którego dokonują Państwo rezerwacji albo zakupu odpowiednio produktu lub usługi. Od momentu, w którym dokonają Państwo Rezerwacji usługi turystycznej, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Dostawcą usług turystycznych, przekazując istotne informacje dotyczące Państwa Rezerwacji usługi turystycznej do odpowiedniego Dostawcy usług turystycznych i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy usług turystycznych. Booking.com nie (od)sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych produktów lub usług (związanych z podróżowaniem).

W przypadku klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa obowiązują następujące zasady. Poprosiliśmy Dostawców usług turystycznych na całym świecie o samodzielne wypełnienie deklaracji i wskazanie, czy – w kontekście prawa UE i/lub krajowego dotyczącego ochrony konsumentów – działają oni jako gospodarze prywatni (osoby fizyczne), czy jako gospodarze profesjonalni (przedsiębiorcy). Jeśli Dostawca usług turystycznych wskaże, że działa jako gospodarz prywatny (lub nie wskaże jednoznacznie żadnej kategorii, jednak na podstawie dostępnych dla nas informacji nie można go sklasyfikować jako gospodarza profesjonalnego), to obiekt Dostawcy usług turystycznych zostanie oznaczony na naszej stronie z wynikami wyszukiwania jako „Zarządzany przez gospodarza prywatnego (osobę fizyczną)” z następującym wyjaśnieniem:

„Ten obiekt jest zarządzany przez gospodarza prywatnego. Prawo UE i/lub krajowe dotyczące ochrony konsumentów w odniesieniu do gospodarzy profesjonalnych może nie obowiązywać. Gospodarze, którzy zarejestrowali się na Booking.com jako gospodarze prywatni, to osoby, które wynajmują swój obiekt lub obiekty do celów niezwiązanych z ich działalnością zawodową, biznesową lub nie jest to ich główny zawód. Nie są to oficjalnie „przedsiębiorcy” (jak np. międzynarodowe sieci hoteli) i tym samym nie mogą zagwarantować takiego samego poziomu ochrony konsumentów, jaki zapewnia unijne i/lub krajowe prawo. Jednak nie martw się – Booking.com zapewnia taką samą obsługę klienta niezależnie od rodzaju zarezerwowanego obiektu. Jakość Twojego pobytu nie będzie się różnić od pobytu zarezerwowanego u gospodarza profesjonalnego (przedsiębiorcy)”.

Dostawcy usług turystycznych, którzy na naszej Platformie nie są oznaczeni jako gospodarze prywatni działają – według naszej najlepszej wiedzy – jako gospodarze profesjonalni i podlegają prawu UE i/lub krajowemu dotyczącemu ochrony konsumentów. Kategoria „gospodarz prywatny” odnosi się tylko do prawa UE i/lub krajowego dotyczącego ochrony konsumentów i nie można jej wykorzystywać do celów podatkowych, w tym VAT, ani żadnych innych podobnych podatków pośrednich pobieranych od wartości dodanej lub sprzedaży i/lub konsumpcji.

Dostarczając nasze Usługi turystyczne, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od Dostawców usług turystycznych. Dostawcy usług turystycznych, którzy wprowadzają i promują Produkt turystyczny na Platformie, mają dostęp do naszych systemów i Extranetu, poprzez który zobowiązani są do uaktualniania wszystkich cen/opłat, dostępności, zasad i warunków oraz innych istotnych informacji, które pojawiają się na naszej Platformie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze Usługi turystyczne, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje nam dostarczone są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej platformy, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy Dostawca usług turystycznych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych na naszej platformie. Nasza Platforma nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny (gwiazdki) lub opcji zakwaterowania któregokolwiek z Dostawców usług turystycznych (albo udostępnianych przez niego udogodnień, obiektów, pojazdów, (głównych lub dodatkowych) produktów lub usług) dostępnych na naszej Platformie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Nasze Usługi turystyczne dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji, biletów, produktów lub usług dostępnych na naszej Platformie w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

2. Ceny, zasada „Wyrównujemy ceny”, program Genius i inne oferty są oferowane przez spółkę partnerską

Ceny oferowane przez Dostawców usług turystycznych na naszej Platformie są wysoce konkurencyjne. Wszystkie ceny za Produkt turystyczny zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków) i opłaty, chyba że na naszej Platformie lub w mailu potwierdzającym rezerwację/na bilecie zaznaczono inaczej. Ceny biletów są cenami za osobę lub grupę i podlegają okresowi ważności oznaczonemu na bilecie (jeśli dotyczy). Dostawca usług turystycznych ma prawo obciążyć obowiązującymi opłatami i podatkami (w tym podatkiem turystycznym/miejskim) w przypadku niepojawienia się lub odwołania rezerwacji.

Czasami na naszej Platformie dostępne są niższe ceny za określony pobyt, produkt lub usługę, jednakże ceny oferowane przez Dostawców usług turystycznych mogą być obostrzone specjalnymi warunkami i restrykcjami dotyczącymi na przykład braku możliwości anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu danego produktu, usługi i warunków rezerwacji pod względem w/w kwestii przed dokonaniem rezerwacji.

Chcemy, aby zapłacili Państwo najniższą możliwą cenę za wybrany produkt lub usługę. Jeśli po dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym obiekcie na naszej Platformie, znajdą Państwo w internecie na takich samych warunkach ten sam nocleg w tym samym obiekcie po niższej cenie, my dopasujemy naszą cenę, wyrównując zaistniałą różnicę między naszą ceną a niższą ceną zgodnie z warunkami zasady „Wyrównujemy ceny”. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku produktów i usług niezwiązanych z zakwaterowaniem.

Przelicznik walut dostępny na naszej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą różnić się od tych, które zostały obliczone przez przelicznik walut na naszej stronie.

Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące.

Wszystkie oferty specjalne i promocje są wyraźnie oznaczone. Jeśli nie są one wyraźnie oznaczone, nie mogą Państwo dochodzić swoich praw w przypadku oczywistych nieprawidłowości lub pomyłek.

Program Genius

Cena Genius to cena zniżkowa na uczestniczące obiekty oferowana w odniesieniu do niektórych typów pokoi/obiektów.

Cena Genius przeznaczona jest dla członków programu Genius firmy Booking.com. Program Genius dostępny jest dla każdej osoby posiadającej konto na platformie. Nie są pobierane żadne opłaty członkowskie. Aby zostać członkiem, wystarczy utworzyć konto na Booking.com. Członkostwo i ceny Genius dotyczą konkretnego członka i nie mogą być przenoszone. Członkostwo może być też powiązane z określonymi kampaniami lub promocjami, co pewien czas prowadzonymi i ogłaszanymi przez firmę Booking.com, według jej wyłącznego uznania.

Program Genius oferuje obecnie kilka poziomów członkostwa odpowiednio do liczby rezerwacji złożonych na platformie Booking.com, a każdy poziom wiąże się z różnymi zniżkami na wybrane obiekty i/lub wybrane opcje (https://www.booking.com/genius.html). Poziomy członkostwa mogą być zróżnicowane i podlegać zmianom, według wyłącznego uznania firmy Booking.com.

Firma Booking.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia i anulowania członkostwa w programie Genius każdej osoby, która dopuszcza się naruszeń, takich jak nieprzestrzeganie niniejszych warunków i/lub użycie nieważnych kart kredytowych. Ponadto Booking.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia i anulowania członkostwa w programie Genius każdej osobie, która dopuszcza się niewłaściwych zachowań, takich jak użycie przemocy, groźby, nękanie, dyskryminacja, zachowania obsceniczne czy oszustwo w stosunku do firmy Booking.com (lub jej pracowników i przedstawicieli) i/lub obiektów (lub ich pracowników i przedstawicieli).

Ceny Genius nie można łączyć ani stosować z innymi zniżkami (chyba że wyrazi na to zgodę obiekt lub zostanie zaznaczone inaczej). Firma Booking.com może z dowolnego powodu, bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać (częściowe) zmiany, ograniczenia lub modyfikacje w strukturze programu Genius lub w dowolnej innej funkcji programu (w tym m.in. w poziomie/-ach Genius użytkownika lub jego statusie).

Członkostwo w programie Genius jest powiązane z Twoim kontem na platformie Booking.com i nie wygaśnie ani nie zostanie w inny sposób zlikwidowane, o ile go nie zlikwidujesz, nie zamkniesz, nie usuniesz lub nie dezaktywujesz go w inny sposób. Firma Booking.com zastrzega sobie również prawo do „wyrejestrowania” lub wyłączenia w inny sposób nieaktywnego konta bez informowania jego użytkownika. Nieaktywne konto definiuje się jako konto, na którym nie dokonano rezerwacji przez ponad pięć (5) lat. W razie wyłączenia Twojego konta, nie będą Ci już przysługiwać korzyści związane z programem Genius. Możesz reaktywować swoje konto, dokonując kwalifikującej się rezerwacji przez swoje konto Booking.com.

Oferta partnerska

Booking.com może wyświetlać oferty, które nie pochodzą bezpośrednio od Dostawców usług turystycznych, ale które są obsługiwane przez spółkę partnerską Booking.com, np. przez inną platformę (Oferta partnerska). Oferty partnerskie będą jasno zaznaczone i wyróżnione na tle pozostałych regularnych ofert bezpośrednio pochodzących od Dostawców usług turystycznych i będą podlegać specjalnym warunkom określonym poniżej, chyba że na naszej Platformie będzie stwierdzone inaczej:

3. Prywatność i ciasteczka

Booking.com szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

4. Brak opłat dla klientów – płacą jedynie Dostawcy usług turystycznych

Jeśli nie określono inaczej, nasze usługi są bezpłatne dla klientów, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów nie pobieramy opłat za nasze Usługi turystyczne ani też nie doliczamy do ceny żadnych opłat dodatkowych (za rezerwację). Dostawcom usług turystycznych zapłacą Państwo stosowną kwotę przewidzianą w Rezerwacji usług turystycznych (a także stosowne podatki, opłaty i obciążenia, o ile nie są wliczone w cenę (jeśli dotyczy)).

Dostawcy usług turystycznych płacą Booking.com prowizję (stanowiącą niewielki odsetek ceny produktu (np. ceny pokoju)) po tym, jak klient skorzystał z usługi lub produktu Dostawcy usług turystycznych (np. po tym, jak gość zrealizował (i zapłacił) za swój pobyt). Dostawcy usług turystycznych mogą podnieść swoją pozycję w rankingu zwiększając kwotę płaconej prowizji (zwiększenia widoczności). Zwiększenie widoczności (poprzez uiszczenie większej prowizji w zamian za lepszą pozycję w rankingu) leży w gestii Dostawcy usług turystycznych i może być stosowane w różnych sytuacjach i dla różnych produktów. Algorytm rankingu weźmie pod uwagę zwiększenie prowizji przy ustalaniu domyślnego rankingu. Partnerzy preferowani płacą wyższą prowizję w zamian za lepszą pozycję w rankingu.

Jedynie ci Dostawcy usług turystycznych, którzy mają relacje handlowe z Booking.com (wynikające z umowy), będą widoczni na Platformie (w celach promocji B2B i/lub B2C ich produktu). Booking.com nie jest platformą otwartą (jak Amazon czy eBay), gdzie użytkownicy mogą oferować produkty (brak platformy C2C); Booking.com nie pozwala podmiotom innym niż biznesowe na sprzedaż swoich produktów na lub za pośrednictwem Booking.com.

5. Karta kredytowa lub przelew bankowy

Jeśli dotyczy i ma zastosowanie, niektórzy Dostawcy usług turystycznych oferują opcję dokonywania rezerwacji usług turystycznych, w przypadku których płatność za nią (całkowita lub częściowa, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi u danego Dostawcy usług turystycznych) realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy usług turystycznych w momencie dokonywania rezerwacji usług turystycznych przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności). W przypadku niektórych produktów i usług Booking.com wspomaga (poprzez podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności) płatność za odpowiednie produkty lub usługi (tj. oferuje usługę wspomagania płatności) na rzecz i w imieniu Dostawcy usług turystycznych (Booking.com nigdy nie działa, ani nie funkcjonuje w charakterze zarejestrowanego sprzedawcy). Płatność jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek obiektu świadczącego zakwaterowanie za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności. Wszelkie płatności wspomagane przez nas na rzecz i w imieniu Dostawcy usług tusrystycznych będą w każdym przypadku stanowiły płatność (lub jej część) ceny rezerwacji danego produktu lub usługi w rozliczeniu końcowym (bevrijdende betaling) takiej należnej ceny (lub jej części) i nie mogą Państwo ubiegać się o zwrot takich wpłaconych środków.

W przypadku niektórych stawek (bezzwrotnych) lub ofert specjalnych Dostawcy usług turystycznych mogą wymagać płatności z góry przelewem (jeśli dotyczy) lub kartą kredytową, a zatem Państwa karta kredytowa może zostać preautoryzowana lub obciążona (czasem bez możliwości zwrotu) w momencie dokonywania Rezerwacji usługi turystycznej. Prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły (rezerwacji) produktu lub usługi pod względem tego rodzaju warunków przed dokonaniem Rezerwacji usługi turystycznej. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (autoryzowane, (domniemane) nieautoryzowane lub niewłaściwe) obciążenie przez Dostawcę usług turystycznych ani nie odzyska żadnej kwoty zapłaconej na rzecz Dostawcy usług turystycznych (w tym przedpłat,niedojazdów lub odwołań powodujących obciążenie) za pomocą karty kredytowej.

W przypadku oszustwa związanego z kartą kredytową lub jej nieautoryzowanym użyciem przez stronę trzecią, większość banków i firm obsługujących karty odpowiada za to ryzyko i ponosi koszty związane z oszustwem lub niepoprawnym użyciem, które czasem mogą zostać potrącone (zwykle o wartości ok. 50 EUR lub ich równowartość w lokalnej walucie). W przypadku, gdy bank lub firma obsługująca kartę kredytową potrąci daną kwotę po tym, jak nieautoryzowana transakcja zostanie zawarta poprzez naszą Platformę, z powodu dokonania przez nią rezerwacji, poniesiemy wartość potrąconej przez bank kwoty do wysokości 50 EUR (lub równowartości w lokalnej walucie). Aby uzyskać wyrównanie za poniesione straty, należy zgłosić oszustwo wystawcy karty kredytowej (zgodnie z zasadami i procedurami) i niezwłocznie się z nami skontaktować. Należy przedstawić nam dowód takiego obciążenia (np. wyciąg z regulaminu firmy obsługującej kartę kredytową). Wyrównanie przysługuje tylko za rezerwacje opłacone kartą kredytową i dokonane przez zabezpieczony serwer Booking.com, a nieautoryzowana transakcja została zawarta w wyniku naszego zaniedbania lub błędu w trakcie korzystania z naszego zabezpieczonego serwera.

6. Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady

Dokonując rezerwacji usług turystycznych u Dostawcy usług turystycznych, akceptują Państwo warunki określone przez tego Dostawcę usług turystycznych dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Dostawcę usług turystycznych i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady domowe Dostawcy usług turystycznych), które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Dostawcy usług turystycznych dostępne są na naszej Platformie w części z informacjami o Dostawcy usług turystycznych, w procesie dokonywania rezerwacji usług turystycznych oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji usług turystycznych nie można zmienić ani odwołać. Obowiązujący podatek miejski / opłata turystyczna może zostać pobrany przez Dostawcę usług turystycznych, nawet jeśli rezerwacja zostanie odwołana lub Gość nie pojawi się w obiekcie. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji usług turystycznych, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Dostawcy usług turystycznych zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od kategorii pokoju. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami drobnym drukiem (znajdującymi się pod spisem kategorii pokoi, u dołu strony Dostawcy usług turystycznych na naszej Platformie) oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w przypadku danego Dostawcy usług turystycznych nie obowiązują dodatkowe zasady (np. odnośnie do minimalnego wieku Gości, depozytu na pokrycie ewentualnych szkód, dopłat do rezerwacji grupowych, braku możliwości odwołania, dodatkowych łóżek, braku bezpłatnego śniadania, pobytu zwierząt, honorowania kart kredytowych). Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Dostawca usług turystycznych wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją Rezerwację usług turystycznych, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację usług turystycznych. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego Dostawcy usług turystycznych dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym Dostawcę usług turystycznych, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojazd. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kontakcie z Dostawcą usług turystycznych, mogą Państwo skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. Firma Booking.com nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu ani związane z tym odwołania lub opłaty naliczone przez Dostawcę usług turystycznych.

7. (Dalsza) korespondencja

Dokonując Rezerwacji usług turystycznych wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (i) wiadomości e-mail, którą mogą Państwo otrzymać na krótko przed datą przyjazdu do obiektu. Wiadomość ta będzie zawierała informacje na temat celu Państwa podróży, jak również innego typu oferty i informacje, związane z Państwa Rezerwacją usług turystycznych i celem podróży (w tym oferty stron trzecich w zakresie wcześniej wybranym przez Państwa). Wyrażają też Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (ii) wiadomości e-mail po po przyjeździe z prośbą o ocenienie Dostawcy usług turystycznych oraz Usługi turystycznej, jak i (iii) wiadomości e-mail, którą otrzymają Państwo po zakończeniu pobytu w obiekcie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o wystawienie opinii na temat obiektu. W celu uzyskania informacji na temat innych możliwych form kontaktu z Państwem, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek.

Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z Dostawcą usług turystycznych na swojej platformie i za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do Dostawcy usług turystycznych, korespondencji z obiektem czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie). Booking.com nie może zagwarantować, że jakakolwiek prośba lub korespondencja zostanie (należycie i terminowo) doręczona, odczytana lub spełniona przez Dostawcę usług turystycznych, ani że zostaną wypełnione lub wykonane jej warunki.

W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej Rezerwacji usług turystycznych należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.

Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko Booking.com lub dotyczące Usługi turystycznej powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od ustalonego terminu wykorzystania produktu lub usługi (np. daty wymeldowania). Roszczenia lub skargi, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu, mogą zostać odrzucone, a wówczas osoba występująca z takim roszczeniem lub skargą musi zrzec się prawa do wszelkich odszkodowań (z tytułu szkód lub poniesionych kosztów).

Z uwagi na ciągłe aktualizacje i korekty cen oraz dostępności, stanowczo sugerujemy zachowanie zrzutów ekranu podczas dokonywania rezerwacji, by w razie potrzeby dysponować materiałami potwierdzającymi stanowisko.

Informacja dla klientów (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego): radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

8. Ranking, program dla obiektów preferowanych, gwiazdki i opinie gości

Naszym celem jest wyświetlanie odpowiednich wyników wyszukiwania poprzez tworzenie spersonalizowanego, domyślnego rankingu Dostawców usług turystycznych na naszej Platformie. Można go przewijać, używać filtrów i sortować według alternatywnych kolejności rankingu, a tym samym mieć możliwość wpływu na prezentację wyników wyszukiwania, aby uzyskać kolejność rankingu opartą na innych kryteriach. Do generowania wyników domyślnego rankingu używamy wielu algorytmów, proces ten stale się rozwija.

Booking.com zidentyfikował następujące parametry, które są najściślej związane ze znalezieniem przez użytkownika odpowiedniego Dostawcy usług turystycznych i tym samym nadał im priorytet w algorytmach (główne parametry): osobista historia wyszukiwania użytkownika, wskaźnik „kliknięć” ze strony wyszukiwania na stronę Dostawcy usług turystycznych („CTR”), liczba rezerwacji w stosunku do liczby wizyt na stronie Dostawcy usług turystycznych na Platformie („Konwersja”), wartość brutto (w tym odwołania) i netto (z wyłączeniem odwołań) rezerwacji Dostawcy usług turystycznych. Na Konwersję i CTR mogą mieć wpływ różne (niezależne) czynniki, w tym ocena obiektu (zarówno zsumowany wynik jak i jego składniki), dostępność, zasady, (konkurencyjne) ceny, jakość treści oraz niektóre cechy Dostawcy usług turystycznych. Procentowa wysokość prowizji płaconej przez Dostawcę usług turystycznych lub inne uzyskiwane przez nas korzyści (np. w wyniku uzgodnień handlowych z Dostawcą usług turystycznych lub partnerami strategicznymi) również mogą mieć wpływ na domyślny ranking, tak samo jak dane dotyczące terminowych płatności Dostawcy usług turystycznych. Dostawca usług turystycznych może również wpływać na swój ranking, uczestnicząc w niektórych programach – z czasowymi zmianami – takich jak program Genius, oferty specjalne, Program dla Partnerów Preferowanych i narzędzie do zwiększenia widoczności (w dwóch ostatnich przypadkach Dostawca usług turystycznych płaci nam wyższą prowizję).

Liczba posiadanych przez obiekt gwiazdek wyświetlana na Booking.com nie jest przyznawana przez Booking.com. Obiekt sam przyznaje sobie liczbę gwiazdek lub jest ona przyznawana przez niezależną stronę trzecią przydzielającą (obiektywnie) gwiazdki. Oferty są wyświetlane zgodnie z liczbą gwiazdek (od najniższej do najwyższej lub od najwyższej do najniższej), które dostawcy dostarczają Booking.com. W zależności od (lokalnych) przepisów i możliwości liczba gwiazdek jest przydzielana albo przez (niezależną) stronę trzecią, na przykład przez (oficjalną) organizację oceniającą hotele lub przyznawana jest ona w oparciu o opinie podmiotów oferujących zakwaterowanie, niezależnie od obiektywnych kryteriów. Booking.com nie nakłada formalnych zobowiązań na przydzielanie liczby gwiazdek i nie dokonuje ich weryfikacji. Liczba gwiazdek odzwierciedla to, jak obiekt wypada na tle prawnych wymogów (jeśli dotyczy) lub, jeśli nie obowiązują żadne regulacje, na tle (przyjętych) standardów rynkowych lub branżowych w takich aspektach, jak cena, udogodnienia i dostępne usługi (te wymogi oraz standardy mogą się różnić w zależności od kraju oraz organizacji).

W celu ułatwienia klientom znalezienia odpowiedniego obiektu spełniającego ich preferencje dotyczące podróży, Booking.com może przypisać ocenę jakości, która jest określana przez Booking.com i wyświetlana obok wybranych obiektów w formie żółtego kafelka. Aby określić porównywalny zestaw kryteriów, ocena jakości opiera się na wielu (ponad 400) cechach, które można podzielić na 5 głównych kategorii: (i) udogodnienia/usługi oferowane przez obiekt na Booking.com, (ii) układ obiektu, tj. wielkość opcji zakwaterowania, liczba dostępnych pokoi i gości, których może zakwaterować obiekt, (iii) liczba i jakość zdjęć dodanych przez obiekt, (iv) średnia ocena obiektu oraz oceny szczegółowe, np. za czystość, która jest szczególnie pomocna dla gości w ocenie jakości obiektów oraz (v) zebrane anonimowe dane historyczne (np. by ocenić liczbę gwiazdek przyznanych obiektom). Korzystamy z tych funkcji, aby uzyskać wzory oparte na danych statystycznych. Na podstawie tych danych wejściowych przeprowadzana jest analiza oparta na uczeniu maszynowym, w wyniku której ocena jakości (między 1– 5, wyświetlana przy użyciu 1–5 żółtych kafelków obok nazwy obiektu) jest automatycznie obliczana i przyznawana obiektowi.

Tylko Goście, którzy zrealizowali pobyt w obiekcie, zostaną poproszeni przez Booking.com o wyrażenie opinii na temat swojego pobytu w tym obiekcie i przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty pobytu lub otrzymają prośbę o wyrażenie opinii jeszcze podczas swojego pobytu. Gotowa opinia Gościa (obejmująca ocenę wystawioną podczas pobytu) może zostać (a) załadowana na odpowiednią stronę Dostawcy usług turystycznych z informacjami o obiekcie w wyłącznym celu poinformowania (przyszłych) klientów o Państwa opinii na temat (poziomu) usług i jakości Dostawcy usług turystycznych, a także (b) (w całości lub częściowo) wykorzystana według uznania Booking.com (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona na naszej platformie lub na społecznych platformach medialnych, w biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do, zarządzanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Booking.com. Aby oferować i utrzymywać najnowsze (a więc najbardziej aktualne) opinie, mogą być one dodawane przez określony czas (3 miesiące) po zrealizowaniu pobytu, a każda opinia dostępna będzie przez określony czas (36 miesięcy) od daty jej opublikowania. Domyślny ranking opinii wyświetlony jest według daty dodania opinii oraz w odniesieniu do kilku dodatkowych kryteriów (takich jak język, w jakim została napisana opinia czy komentarze do opinii), natomiast opinie użytkowników, którzy [zawsze] przesyłają szczegółowe opinie (zwanych „Reporterami”) mogą być umieszczane na czele rankingu. Mają Państwo możliwość wyboru pomiędzy różnymi rankingami i filtrami (np. sortując po rodzaju klientów, dacie, języku opinii, czy ocenie). Booking.com pozwala Dostawcom usług turystycznych na udzielenie odpowiedzi na opinię. Zastrzegamy sobie prawo poprawiania, odrzucania oraz usuwania opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one nasze zasady dodawania opinii. Booking.com nie udziela klientom żadnych dodatkowych świadczeń za wystawienie opinii. Ankieta powinna być postrzegana jako kwestionariusz i nie zawiera ona żadnych (dalszych) ofert i zaproszeń jakiegokolwiek rodzaju. Booking.com dołoży wszelkich starań, by monitorować i usuwać opinie, które zawierają słowa wulgarne, dane osobiste lub informacje o skradzionych dobrach.

Booking.com nie akceptuje opinii:

Zarówno Booking.com, jak i Dostawca usług turystycznych mają prawo do zakończenia współpracy z dowolnego powodu (w tym w wypadku naruszenia warunków umowy lub ogłoszenia bankructwa) z należytym zachowaniem okresu wypowiedzenia uzgodnionym przez obie strony.

9. Zrzeczenie się

Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Państwo ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez nas z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Państwa rezerwacji przedstawionego w mailu potwierdzającym Rezerwację usług turystycznych (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

Niemniej jednak, w stopniu określonym przepisami prawa, ani my, ani żaden z naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, urzędników, agentów, partnerów afiliowanych, dystrybutorów, posiadaczy naszej koncesji, agentów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony internetowej i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) jakiekolwiek niezgodności związane z (opisowymi) informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie Dostawca usług turystycznych udostępnił na naszej platformie, (iii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez Dostawcę usług turystycznych lub innych partnerów biznesowych, (iv) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na naszej platformie oraz za (v) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub retorsyjne) poniesione przez Państwa szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych Dostawcy usług turystycznych lub innym partnerom biznesowym (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom, podwykonawcom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez platformę, włącznie z jakimkolwiek (częściowym) anulowaniem, overbookingiem (planowaną rezerwacją większej liczby osób niż może pomieścić obiekt), strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza naszą kontrolą.

Booking.com nie odpowiada (i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności) za wykorzystanie, poprawność, jakość, przydatność i sprawność Produktu turystycznego oraz nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń i warunków, zarówno domyślnych, ustawowych, jak i innych, w tym domniemanych gwarancji handlowych, tytułu prawnego, gwarancją nienaruszalności czy przydatności do określonego celu. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że stosowny Dostawca usług turystycznych ponosi wyłączną odpowiedzialność za Produkt turystyczny (w tym za gwarancje i oświadczenia udzielone przez Dostawcę usług turystycznych). Booking.com nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą Produktu turystycznego. Skargi i żądania w odniesieniu do Produktu turystycznego (w tym również w odniesieniu do zaoferowanej (specjalnej/promocyjnej) ceny, polityki czy konkretnych żądań Klientów) należy kierować do Dostawcy usług turystycznych. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku takich skarg i żądań.

Bez względu na to, czy opłata za Produkt turystyczny pobierana jest (pobrana została) bezpośrednio przez Dostawcę usług turystycznych, czy my ułatwiamy proces płatności za Produkt turystyczny, to Dostawca usług turystycznych jest stroną odpowiedzialną za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany pokój/rezerwację. Booking.com nie jest odpowiedzialny za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom ceny i podatków należnych za dany Produkt turystyczny. (Booking.com nigdy nie działa ani nie funkcjonuje jako oficjalny sprzedawca).

Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie (na przykład podczas dodawania opinii), oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez Booking.com dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Udzielasz Booking.com niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez Booking.com. Spółka Booking.com nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na Booking.com. Booking.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez Booking.com w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Booking.com ma prawo, ze skutkiem natychmiastowym, odmówić lub ograniczyć dostęp do naszej Platformy, naszej obsługi klienta i innych usług i/lub konta Booking.com, i/lub odwołać potwierdzoną rezerwację, i/lub uniemożliwić dokonanie rezerwacji przez użytkownika w przypadku domniemanego lub uzasadnionego podejrzenia (i) oszustwa lub nadużycia, (ii) naruszenia obowiązujących praw i/lub przepisów, (iii) naruszenia wartości i wytycznych Booking.com, (iv) niewłaściwego lub niezgodnego z prawem zachowania, które obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących: przemoc, groźby, nękanie, dyskryminacja, mowa nienawiści, stwarzanie zagrożenia, naruszanie prywatności, handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci i obsceniczność w stosunku do Booking. com (lub jego pracowników i agentów), Dostawcy usług turystycznych (lub jego pracowników i agentów), i/lub stron trzecich, lub (v) innych okoliczności, które – według wyłącznego uznania Booking.com – racjonalnie uzasadniają podjęcie przez Booking.com któregokolwiek z wyżej wymienionych środków.

10. Prawa własności intelektualnej

Chyba że określono inaczej, oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na naszej platformie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej platformie należą do firmy Booking.com B.V. oraz jej Dostawców usług turystycznych.

Booking.com posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do (wyglądu i rozwiązań na platformie, w tym do infrastruktury) platformy, na której udostępniane są usługi (oraz opinie Gości i przetłumaczone treści strony) i zabrania kopiowania, wykorzystywania części strony, udostępniania (hyper)linków i linków głębokich, publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści ze strony (w tym opinii Gości i przetłumaczonych treści strony) bez wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku (częściowego lub pełnego) wykorzystania (przetłumaczonej) treści (w tym opinii Gości) lub posiadania przez Państwa praw własności intelektualnej do fragmentu platformy, (przetłumaczonej) treści lub opinii, prawa te w całości przekazywane są Booking.com. Niezgodne z prawem wykorzystanie części strony lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie naszych praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i praw do baz danych).

11. Właściwe przepisy prawa, jurysdykcja i rozwiązywanie sporów

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawa, poniższe warunki i postanowienia, jak również świadczone przez nas usługi podlegają prawu obowiązującemu w Holandii. Niezależnie od powyższego, osoba fizyczna korzystająca z naszych usług w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością zawodową (dalej zwana „klientem”), może odwoływać się także do obowiązujących przepisów prawa w kraju swojego stałego pobytu (tj. przepisów, które, zgodnie z zasadą wyboru prawa właściwego, obowiązują niezależnie od klauzuli wyboru prawa; dalej zwanych „Przepisami Obowiązującymi”). Wszystkie spory wynikające z tych warunków i postanowień, jak również w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla miasta Amsterdam w Holandii. Niezależnie od tego zapisu dotyczącego jurysdykcji, klient może także wytoczyć powództwo dotyczące wprowadzenia właściwych Obowiązujących Przepisów przed sądem swojego miejsca zamieszkania, a postępowanie przeciwko klientowi może zostać wszczęte tylko przed sądem jego miejsca zamieszkania. Informacja dla klientów (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego): radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Oryginalna, angielska wersja ogólnych warunków i postanowień może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym nie mogą Państwo domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia warunków i postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja angielska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Angielska wersja warunków i postanowień dostępna jest na naszej platformie (po wybraniu języka angielskiego). Może ona zostać także do Państwa wysłana po wcześniejszej prośbie, wyrażonej na piśmie.

Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu pozostaną Państwo związani wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami. W takim przypadku nieważne postanowienie zostanie mimo wszystko wyegzekwowane w pełnym wymiarze, zgodnie z obowiązującym prawem, a Państwo zgodzą się co najmniej na uznanie podobnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść warunków i postanowień.

12. O Booking.com i spółkach współpracujących

Usługa turystyczna świadczona jest przez Booking.com B.V., spółkę o ograniczonej odpowiedzialności, działającą zgodnie z prawem holenderskim, mającą swoją siedzibę przy Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia, i zarejestrowaną w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 31047344. Numer w ewidencji podatkowej VAT to NL805734958B01.

Booking.com ma swoją siedzibę w Amsterdamie w Holandii i jest wspierana przez spółki afiliowane grupy ("spółki współpracujące") na całym świecie. Spółki współpracujące zapewniają jedynie wsparcie firmie Booking.com. Niektóre wyznaczone do tego celu spółki współpracujące świadczą usługi związane z obsługą klienta (jedynie telefonicznie). Spółki współpracujące nie są właścicielami żadnej platformy (nie kontrolują, nie zarządzają i nie zajmują się utrzymaniem Platformy). Spółki współpracujące nie są upoważnione do świadczenia Usługi turystycznej, reprezentowania Booking.com lub podpisywania jakichkolwiek umów w imieniu, dla oraz na rzecz Booking.com. Nie mają Państwo żadnych (prawnych ani umownych) powiązań ze spółkami współpracującymi. Spółki współpracujące nie są upoważnione do działania ani nie funkcjonują jako pełnomocnik Booking.com do doręczeń. Booking.com nie uznaje jako swojej siedziby żadnego biura (w tym żadnej ze spółek współpracujących) innego niż siedziba główna firmy w Amsterdamie.