Przejdź do głównej treści

Warunki świadczenia usług dla klientów

Zaktualizowano 14 lutego 2022

Drukuj

Spis treści

A. Wszystkie produkty turystyczne

A1. Definicje

1. Niektóre z użytych tu słów mają bardzo określone znaczenia, więc należy korzystać ze „Słownika Booking.com”, który znajduje się na końcu niniejszych Warunków.

A2. Niniejsze Warunki

1. Dokonując Rezerwacji, akceptujesz niniejsze Warunki i wszelkie inne warunki, które zostały Ci przekazane w procesie rezerwacji.

2. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych Warunków jest (lub stanie się) nieważny lub nieskuteczny:

 • będzie nadal egzekwowany w najpełniejszym zakresie dopuszczonym przepisami prawa
 • będą Cię nadal obowiązywać wszystkie pozostałe zapisy niniejszych Warunków.

3. Na niniejsze Warunki składają się:

 • Część A: warunki ogólne dla wszystkich rodzajów Produktu turystycznego.
 • Części od B do F: warunki szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów Produktu turystycznego:
  • Część B: Obiekty
  • Część C: Atrakcje
  • Część D: Wynajem samochodów
  • Część E: Loty
  • Część F: Transport prywatny i publiczny
 • Jeśli istnieje rozbieżność między warunkami ogólnymi a szczegółowymi, zastosowanie mają warunki szczegółowe.

4. Angielski tekst niniejszych Warunków jest tekstem oryginalnym. Jeśli dojdzie do sporu dotyczącego niniejszych Warunków lub wystąpi rozbieżność między niniejszymi Warunkami w języku angielskim a ich tłumaczeniem na inny język, zastosowanie mają Warunki w języku angielskim. (Język można zmienić na górze niniejszej strony.)

A3. O Booking.com

1. Kiedy dokonujesz rezerwacji obiektu, lotu albo atrakcji, Booking.com B.V. dostarcza i odpowiada za Platformę, ale nie za sam Produkt turystyczny (zob. A4.4 poniżej).

2. Kiedy rezerwujesz wynajem samochodu albo przejazd transportem prywatnym lub publicznym, Booking.com Transport Limited dostarcza i odpowiada za Platformę, ale nie za sam Produkt turystyczny (zob. A4.4 poniżej).

3. Współpracujemy z firmami oferującymi lokalne usługi wsparcia (np. obsługę klienta lub zarządzaniem kontami). Takie firmy nie:

 • kontrolują naszej Platformy i nie zarządzają nią
 • mają własnej Platformy
 • wchodzą z Tobą w żadne relacje prawne bądź umowne
 • dostarczają Produktów turystycznych
 • są naszymi przedstawicielami, nie zawierają umów ani nie przyjmują dokumentów prawnych w naszym imieniu
 • działają w charakterze „przedstawicieli przetwarzających lub usługowych”.

A4. Nasza Platforma

1. Udostępniamy naszą Platformą z należytą dbałością, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie znajdujące się tam treści są prawidłowe (otrzymujemy informacje od Dostawców usług). W zakresie dopuszczonym przepisami prawa nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przerwy w działaniu lub brakujące informacje, choć robimy wszystko, co w naszej mocy, aby takie problemy naprawiać/usuwać tak szybko, jak to możliwe.

2. Nasza Platforma nie rekomenduje ani nie promuje żadnego z Dostawców usług ani ich produktów, usług, udogodnień, pojazdów itd.

3. Nie jesteśmy zobowiązani warunkami, które regulują relację między Tobą a Dostawcą usług. Dostawca usług ponosi wyłączną odpowiedzialność za Produkt turystyczny.

4. Aby dokonać Rezerwacji, może być konieczne utworzenie Konta. Upewnij się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje (w tym informacje dotyczące płatności i dane kontaktowe) są poprawne i aktualne, bo w przeciwnym razie możesz nie uzyskać dostępu do swoich Produktów turystycznych. Odpowiadasz za wszystko, co odbywa się na Twoim Koncie, więc nie pozwalaj innym osobom z niego korzystać oraz nie udostępniaj swojej nazwy użytkownika i hasła.

5. Wyświetlamy dostępne dla Ciebie oferty w języku, który (naszym zdaniem) jest Twoim preferowanym językiem. Język ten możesz zmienić w każdej chwili.

6. O ile nie określono inaczej, musisz mieć co najmniej 16 lat, aby móc korzystać z Platformy.

A5. Nasze wartości

1. Będziesz:

 • przestrzegać Naszych wartości
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
 • współpracować przy wszystkich przeprowadzanych przez nas kontrolach przeciwdziałających oszustwom i praniu pieniędzy
 • korzystać z Platformy tylko w taki sposób, który nie powoduje niedogodności ani nie tworzy fałszywych Rezerwacji
 • korzystać z Produktu turystycznego i/lub Platformy zgodnie z ich przeznaczeniem
 • unikać powodowania problemów lub szkód i nie będziesz postępować niewłaściwie wobec personelu Dostawcy usług (ani jakichkolwiek innych osób).

A6. Ceny

1. Gdy dokonujesz Rezerwacji, zobowiązujesz się opłacić koszty Produktu turystycznego, w tym inne obciążenia i podatki, które mogą mieć zastosowanie.

2. Niektóre ceny mogą być zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. Ceną, którą płacisz, będzie opierać się na pierwotnej, niezaokrąglonej cenie (choć faktyczna różnica będzie i tak minimalna).

3. Oczywiste błędy i literówki nie są wiążące. Na przykład: jeśli rezerwujesz samochód klasy premium lub nocleg w luksusowym apartamencie, który przez pomyłkę zaoferowano w cenie 1 EUR, możemy odwołać taką Rezerwację i zwrócić Ci wszelkie dokonane płatności.

4. Przekreślona cena oznacza, że cena analogicznej Rezerwacji bez obniżenia ceny została zastosowana („analogiczna” oznacza identyczne daty, zasady oraz jakość zakwaterowania/pojazdu/klasy podróży itd.).

A7. Płatność

1. W przypadku niektórych produktów/usług Dostawca usług wymaga Płatności z góry i/lub płatności pobieranej podczas korzystania z Produktu turystycznego.

 • Jeśli organizujemy płatność, my (lub, w niektórych przypadkach, nasz podmiot afiliacyjny w kraju, z którego wychodzi płatność) będziemy odpowiedzialni za zarządzanie płatności i zapewnienie finalizacji transakcji z naszym Dostawcą usług. W takim przypadku płatność stanowi ostateczne rozliczenie „należnej i płatnej” ceny.
 • Jeśli Dostawca usług obciąża Cię płatnością, zazwyczaj dokona tego osobiście, gdy będziesz rozpoczynać korzystanie z Produktu turystycznego, ale może to również nastąpić (na przykład) poprzez obciążenie Twojej karty kredytowej w momencie rezerwacji lub płatność przy wymeldowaniu z Obiektu. Zależy to od zasad Dostawcy usług w zakresie Płatności z góry, które to zasady zostaną Ci przekazane w trakcie procesu rezerwacji.

2. Jeśli Dostawca usług wymaga Płatności z góry, może być ona pobrana lub preautoryzowana w momencie dokonywania Rezerwacji oraz może być bezzwrotna. Zanim więc dokonasz rezerwacji, sprawdź, jakie zasady stosuje Dostawca usług w zakresie Płatności z góry (zasady te są udostępniane w trakcie procesu rezerwacji); my nie mamy wpływu na te zasady i nie odpowiadamy za nie.

3. Jeśli masz wiedzę lub podejrzenia dotyczące oszustwa lub nieuprawnionego wykorzystania Twojej Metody płatności, skontaktuj się z podmiotem obsługującym twoje płatności, który może pokryć zrealizowane obciążenia z możliwym pominięciem udziału własnego.

4. Jeśli waluta wybrana na Platformie nie jest taka sama jak waluta Dostawcy usług, możemy:

 • wyświetlić ceny w Twojej walucie
 • zaoferować Ci opcję „Zapłać w swojej walucie”.

Kurs wymiany walut wyświetli się po przejściu do płatności w szczegółach Rezerwacji na Twoim Koncie lub (jeśli nie masz Konta) znajdziesz kurs wymiany walut w wiadomości e-mail od nas. Jeśli obłożymy Cię opłatami w związku z takimi usługami, opłata będzie wyrażona jako wartość procentowa, będąca nadwyżką w stosunku do kursów Europejskiego Banku Centralnego. Twój wystawca karty może obciążyć cię opłatą za transakcję zagraniczną.

5. Będziemy przechowywać dane Twojej Metody płatności na potrzeby przyszłych transakcji po uzyskaniu Twojej zgody.

A8. Zasady

1. Dokonując Rezerwacji, akceptujesz obowiązujące zasady wyświetlone podczas procesu rezerwacji. Zasady każdego Dostawcy usług w zakresie odwołań i wszelkie inne zasady (dotyczące wieku osób, kaucji zabezpieczających/depozytów na poczet zniszczeń, dodatków w przypadku Rezerwacji grupowych, dodatkowych łóżek, śniadania, zwierząt domowych, akceptowanych kart itd.) znajdują się na naszej Platformie, na stronach z informacjami o Dostawcy usług, oraz są wyświetlane w trakcie procesu rezerwacji, w ważnych informacjach i/lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub na bilecie (jeśli ma to zastosowanie).

2. Jeśli odwołasz rezerwację lub nie zjawisz się na miejscu w ustalonym terminie, opłaty za odwołanie/niedojazd i zwroty kosztów będą zależeć od zasad Dostawcy usług w zakresie odwołania/niedojazdu.

3. Niektórych Rezerwacji nie można odwołać bezpłatnie, a inne można odwołać bezpłatnie tylko przed upływem określonego terminu.

4. Jeśli rezerwujesz Produkt turystyczny i płacisz z góry (wszystkie komponenty ceny i/lub depozyt na poczet zniszczeń, jeśli ma zastosowanie), Dostawca usług może odwołać Rezerwację bez powiadomienia, jeśli nie będzie w stanie pobrać kwoty płatności w określonym terminie. Jeśli tego dokona, wszelkie bezzwrotne płatności przez Ciebie zrealizowane mogą zostać zwrócone wyłącznie wedle jego uznania. Odpowiadasz za to, by zapewnić, że płatność jest realizowana w terminie (że Twoje dane banku, karty debetowej lub karty kredytowej są prawidłowe oraz że masz wystarczająco pieniędzy na swoim rachunku).

5. Jeśli obawiasz się, że nie dotrzesz na czas, skontaktuj się z Dostawcą usług i poinformuj, kiedy może Cię oczekiwać, żeby uniknąć odwołania Rezerwacji. Jeśli się spóźnisz, nie odpowiadamy za konsekwencje (np. odwołanie Rezerwacji lub opłaty, jakie Dostawca usług może naliczyć).

6. Jako osoba dokonująca Rezerwacji odpowiadasz za działania i zachowanie (w odniesieniu do Produktu turystycznego) wszystkich osób w Twojej grupie. Odpowiadasz również za uzyskanie ich zgody, zanim przekażesz nam ich dane osobowe.

A9. Ochrona prywatności i pliki cookie

1. Jeśli rezerwujesz zakwaterowanie, lot lub atrakcję, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookies, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony prywatności, plikach cookies i sposobach, w jakie możemy się z Tobą kontaktować i przetwarzać dane osobowe.

2. Jeśli rezerwujesz transport naziemny, zapoznaj się z Oświadczeniem Rentalcars.com o ochronie prywatności, Oświadczeniem Cars.booking.com o ochronie prywatności lub Oświadczeniem Taxi.booking.com o ochronie prywatności, w zależności od tego, z których usług korzystasz, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

A10. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

1. Jeśli życzysz sobie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • w związku z naszą Platformą i/lub usługami, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta
 • w związku z Twoim Produktem turystycznym (dostęp dla wózka inwalidzkiego, wanny z drzwiami itp.), skontaktuj się z Dostawcą usług albo lotniskiem, dworcem kolejowym itd.

A11. Ubezpieczenie

1. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie na naszej Platformie, warunki i dodatkowe informacje znajdziesz w dokumencie polisy. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do ubezpieczenia.

A12. Genius

1. Cena Genius to cena zniżkowa oferowana dla niektórych produktów/usług przez Dostawców usług uczestniczących w programie Genius.

2. Ceny Genius przeznaczone są dla członków programu Genius Booking.com. Nie ma żadnych opłat za członkostwo i bardzo łatwo zostać członkiem – wystarczy utworzyć Konto. Nie można przenosić członkostwa ani cen. Członkostwo jest powiązane z Kontem. Członkostwo może też być powiązane z kampaniami lub zachętami.

3. Istnieją trzy różne „Poziomy Genius” w oparciu o to, ile Rezerwacji zakwaterowania dokonałeś/-aś w danym okresie. Każdy poziom zapewnia różne nagrody podróżnicze.

4. Możemy zmieniać elementy programu Genius, w tym poziomy członkostwa i strukturę programu.

5. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.booking.com/genius.html.

A13. Nagrody, Środki i Portfel

1. Możemy przekazywać Ci Nagrody wedle naszego własnego uznania i z zastrzeżeniem (a) warunków w niniejszym punkcie A13 i (b) Indywidualnych Kryteriów Nagrody, które mają zastosowanie. Jeśli popełnimy błąd pisarki (i) w obliczeniu Twoich Nagród lub (ii) w przewalutowaniu związanym z Twoimi Nagrodami, możemy zawsze zmienić lub skorygować salda.

2. Jak uzyskiwać Nagrody. Możesz na przykład otrzymać Nagrodę za rezerwację w hotelu uczestniczącym w programie lub za dokonanie określonej liczby Rezerwacji w danym okresie. Gdy Nagroda jest dostępna, wyjaśnimy, jakie są szczegółowe warunki i jak ją wykorzystać.

3. Gdzie znaleźć Nagrody. Gdy otrzymasz jedną lub więcej Nagród, w menu Twojego Konta Booking.com wyświetli się łącze „Nagrody i Portfel”. W zakładce „Nagrody” zobaczysz wszystkie swoje Nagrody, ewentualne działania, jakie musisz podjąć, żeby uzyskać Nagrody, a także inne warunki.

4. Rodzaje Nagród. Nagrody udostępniają Ci (a) Środki w Twoim Portfelu lub (b) coś innego (np. zwrot na kartę kredytową lub voucher): Objaśnimy, na czym polega każda Nagroda, w odpowiednim czasie.

5. Jak uzyskiwać Środki. Środki są zazwyczaj przekazywane w wyniku otrzymania Nagrody. Ale możemy też przekazać Środki z innych powodów, np. gdy Twój Produkt turystyczny nie spełnił naszych wysokich standardów.

6. Gdzie znaleźć Środki. Gdy otrzymasz Środki, w menu Twojego Konta Booking.com wyświetli się łącze „Nagrody i Portfel”. W zakładce „Portfel” zobaczysz łączne saldo Środków (podzielonych na Środki na podróże i Środki w formie gotówki, jeśli akurat posiadasz oba rodzaje środków). Będziesz mieć wgląd w to, kiedy Środki są otrzymywane lub wykorzystywane oraz kiedy wygasają. Jeśli masz Środki w formie gotówki, dostępne będzie łącze umożliwiające ich wypłacenie.

7. Rodzaje Środków. Środki na podróże można wydać tylko na określone Produkty turystyczne. Poinformujemy Cię, które Produkty turystyczne możesz kupić za Środki na podróże (rezerwacje określonych obiektów, atrakcji, wynajmu samochodu itd.). Środki w formie gotówki można wypłacić za pomocą Twojej Metody płatności (kliknij „Wypłata środków w formie gotówki”) lub wydać na Produkt turystyczny, za który możesz zapłacić Środkami na podróże.

Nagrody

8. Aby otrzymać dowolny rodzaj Nagrody, musisz, gdy kwalifikujesz się do otrzymania i wykorzystania Środków:

 • mieć u nas założone Konto
 • mieć co najmniej 18 lat
 • spełniać Indywidualne Kryteria Nagrody
 • zachować zgodność z Warunkami dotyczącymi Nagród i Portfela, oraz
 • mieć ważną kartę kredytową, aby kwalifikować się do otrzymania Nagród w formie zwrotu na kartę kredytową.

9. Gdy Nagroda jest dostępna, Indywidualne Kryteria Nagrody wyjaśnią, jak (i czy) możesz się do niej kwalifikować. Może to obejmować:

 • ograniczenia czasowe, (np. oferty z terminem ważności)
 • ograniczenia dotyczące platformy (np. kody promocyjne, których można użyć tylko w naszej aplikacji)
 • ograniczenia dotyczące obiektu (np. oferty, które można wykorzystać tylko u określonych Dostawców usług)
 • minimalny koszt (np. Nagroda, którą uzyskasz tylko wtedy, gdy wydasz określoną kwotę na Rezerwację)
 • maksymalna wartość Nagrody (w przypadku nagród pieniężnych i niepieniężnych).

10. Nagród nie można sprzedawać, obciążać ani przenosić w jakikolwiek sposób na strony trzecie. W przypadku śmierci właściciela Konta takie Konto zostanie zamknięte, a ewentualne Nagrody zostaną anulowane.

Środki

11. Możesz wykorzystać Środki w formie gotówki lub Środki na podróże na poczet kosztu kwalifikującego się Produktu turystycznego na Platformie uczestniczącej w programie (np. www.booking.com na stronie Spółki Grupy).

12. Jeśli Produkt turystyczny kosztuje mniej, niż masz Środków, niewykorzystane Środki pozostaną dostępne w Twoim Portfelu.

13. Jeśli Produkt turystyczny kosztuje więcej, niż masz Środków, musisz opłacić nadwyżkę w terminie, korzystając z innej akceptowanej Metody płatności, bo w przeciwnym razie Twój zakup zostanie anulowany, a Środki wrócą do Portfela.

14. Jeśli masz Środki z różnymi terminami wygaśnięcia, Środki z najbliższym terminem wygaśnięcia będą wykorzystane w pierwszej kolejności.

15. Jeśli anulujesz Produkt turystyczny, za który zapłaciłeś/-aś (w części lub w całości) z użyciem Środków, zasady Dostawcy usług dotyczące odwołań decydują o tym, czy Twoje pieniądze i/lub Środki zostaną zwrócone. Nasz zespół obsługi klienta będzie w stanie zwrócić Ci wszelkie Środki, które Ci przysługują.

16. Możesz wypłacić Środki w formie gotówki (ale nie Środki na podróże) za pomocą Metody płatności.

17. Domyślna waluta Twojego Portfela wynika z Twojej lokalizacji, miejsca zamieszkania lub naszej decyzji. Jeśli otrzymasz Środki lub zwroty na kartę kredytową w innej walucie, dokonamy ich przewalutowania na Twoją walutę domyślną lub inną walutę, którą wybierzemy, z zastosowaniem Kursu wymiany walut.

18. Jeśli Nagroda została przekazana, ponieważ zarezerwowałeś/-aś Produkt turystyczny, wszystkie powiązane Środki, które nie zostały wykorzystane, zostaną usunięte z Twojego Portfela w przypadku anulowania tego Produktu turystycznego.

19. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdej Nagrody, która została uzyskana wskutek oszustwa.

20. Jeśli uważasz, że nie otrzymałeś/-aś Nagrody, który Ci się należała, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta nie później niż w ciągu 12 miesięcy od czynności, która Twoim zdaniem kwalifikuje Cię do Nagrody. Przekaż przy tym wszystkie powiązane dokumenty. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu 12 miesięcy, nie będziesz w stanie domagać się Nagrody.

21. Wszystkie Środki mają termin wygaśnięcia, podany w zakładce „Środki” w Twoim Portfelu.

Portfel

22. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane będą udostępniane spółkom grupy lub Dostawcom usług zgodnie z wymaganiami programu Portfela. Utracone, skradzione lub przeterminowane Nagrody nie będą zastępowane.

23. Twoje obowiązki:

 • Odpowiadasz za zapewnienie, że wszystkie informację są (i pozostają) prawidłowe, kompletne i aktualne.
 • Jeśli poprosimy Cię o dowód tożsamości, dostarcz go w ciągu 30 dni.
 • Odpowiadasz za zabezpieczenie swoich danych logowania do Portfela.

24. Jeśli nie przestrzegasz zasad określonych w niniejszej części, możemy automatycznie zawiesić lub anulować Twój portfel.

25. Nie wolno Ci wykorzystywać Portfela ani Nagród w sposób, który wprowadza w błąd, jest niesprawiedliwy albo szkodliwy.

26. Możemy potrącić/rozliczyć jakiekolwiek lub wszystkie Twoje środki na poczet roszczenia, z jakim my (lub Spółka Grupy) wystąpimy wobec Ciebie. Możemy to uczynić w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

27. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć każdy element Portfela, Nagród i Środków. W szczególności możemy zmienić:

 • niniejsze warunki dotyczące Nagród i Portfela
 • to, którym użytkownikom zezwalamy na posiadanie Portfela
 • to, jakie Nagrody lub Środki przekazujemy
 • terminy wygaśnięcia Nagród lub Środków
 • jakiekolwiek Indywidualne Kryteria Nagrody.

28. Podejmiemy zasadne starania, aby uprzedzić Cię, jeśli będziemy wprowadzać zmiany w Portfelu lub przestaniemy go udostępniać.

29. Jeśli przestaniemy udostępniać Portfel, wszystkie Środki i Nagrody, które nie wygasły, zachowają ważność przez 12 miesięcy.

A14. Prawa własności intelektualnej

1. O ile nie określono inaczej, wszystkie prawa do naszej Platformy (technologii, treści, znaków towarowych, szaty graficznej itd.) są własnością firmy Booking.com (lub jej licencjodawców), a korzystając z naszej Platformy, zobowiązujesz się robić to tylko zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przestrzegać warunków określonych poniżej w punktach A14.2 i A14.3.

2. Nie wolno Ci monitorować, kopiować, wyodrębniać/indeksować, pobierać, reprodukować lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości naszej Platformy do celów komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Booking.com lub jej licencjodawców.

3. Ściśle monitorujemy każdą wizytę na naszej Platformie i blokujemy każdego (i każdy system zautomatyzowany), jeśli podejrzewamy, że ma miejsce:

 • przeprowadzanie bezzasadnie dużej liczby wyszukiwań
 • wykorzystywanie urządzenia lub oprogramowania, aby gromadzić informacje o cenach lub inne dane
 • działanie nadmiernie obciążające naszą Platformę.

4. Przesyłając jakiekolwiek zdjęcie na naszą Platformę (np. wraz z opinią), potwierdzasz, że jest ono zgodne z naszymi kryteriami oraz że:

 • wiernie oddaje prawdę (np. nie zostało zmodyfikowane ani nie jest zdjęciem zupełnie innego obiektu)
 • nie zawiera wirusów komputerowych
 • wolno Ci je nam udostępnić
 • wolno nam użyć go na naszej Platformie i w związku z dalszymi celami komercyjnymi (w tym w kontekście promocyjnym), wszędzie i zawsze (jeśli dasz nam znać, że nie możemy go już używać, uwzględnimy każdą taką zasadną prośbę)
 • nie narusza praw innych osób w zakresie ochrony prywatności
 • przyjmujesz pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia prawne wobec Booking.com z nim związane.

5. Dla uniknięcia wątpliwości: nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdjęcie przesłane na naszą Platformę i możemy wedle własnego zdania każde zdjęcie usunąć (np. jeśli ustalimy, że zdjęcie nie spełnia powyższych kryteriów).

A15. A jeśli coś pójdzie nie tak?

1. Jeśli masz zapytanie lub reklamację, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz to zrobić, uzyskując dostęp do swojej Rezerwacji, za pomocą naszej aplikacji lub korzystając z naszego Centrum pomocy (gdzie znajdziesz także najczęściej zadawane pytania). Możesz pomóc nam Tobie pomóc jak najszybciej, przekazując:

 • numer Twojej rezerwacji, Twoje dane kontaktowe, Twój kod PIN (jeśli posiadasz) oraz adres e-mail użyty podczas dokonywania Rezerwacji
 • krótki opis problemu ze wskazaniem sposobu, w jakich chcesz, byśmy udzielili pomocy
 • powiązane dokumenty (wyciąg bankowy, zdjęcia, paragony itp.).

2. Wszystkie zapytania i reklamacje są zarejestrowane, a te najpilniejsze są obsługiwane w pierwszej kolejności.

3. Jeśli mieszkasz na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zadowolił Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz mieć możliwość złożenia skargi na platformie Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (ec.europa.eu/odr). Zależy to od tego, czego dotyczyła Twoja reklamacja:

 • jeśli dotyczyła zakwaterowania, lotu lub atrakcji, możesz skorzystać z platformy Komisji Europejskiej
 • jeśli dotyczyła transportu naziemnego, nie możesz z niej skorzystać (ponieważ transport naziemny jest rezerwowany w spółce Booking.com Transport Limited, a Wielka Brytania nie należy już do UE).

4. Jeśli jesteś mieszkańcem Republiki Czeskiej i nie zadowala Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz złożyć skargę do Česká obchodní inspekce (ČOI) - Ústřední inspektorát, Institut ADR, z siedzibą pod adresem Štěpánská 15, Praga 2, kod pocztowy: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Jeśli mieszkasz w Brazylii i nie zadowala Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz złożyć skargę na platformie Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (consumidor.gov.br/).

6. Staramy się rozwiązywać spory wewnętrznie i nie jesteśmy zobowiązani uciekać się do alternatywnych procedur rozwiązywania sporów przez zewnętrzne podmioty.

A16. Komunikacja z Dostawcą usług

1. Możemy pomóc Ci w komunikacji z Dostawcą usług, ale nie gwarantujemy, że odczyta on Twoje wiadomości ani że spełni Twoje prośby. Sam fakt, że kontaktujesz się z Dostawcą usług lub że on kontaktuje się z Tobą, nie daje podstaw do działań prawnych.

A17. Środki wymierzone przeciwko nieakceptowalnemu zachowaniu

1. Mamy prawo zablokować Ci możliwość dokonywania Rezerwacji, odwołać Twoje dokonane Rezerwacje i/lub uniemożliwić Ci dostęp do naszej Platformy, naszej obsługi klienta i/lub Twojego Konta. Postąpimy tak tylko wtedy, jeśli naszym zdaniem istnieje zasadny powód, na przykład:

 • oszustwo lub nadużycie
 • niezgodność z Naszymi wartościami lub z obowiązującymi przepisami prawa
 • niewłaściwe lub nielegalne zachowanie (np. przemoc, groźby lub naruszenie prywatności) wobec nas, firm, w którymi współpracujemy, lub jakichkolwiek innych osób.

2. Jeśli w związku z tym odwołamy Rezerwację, nie przysługuje Ci zwrot kosztów. Możemy powiadomić Cię, dlaczego odwołaliśmy Twoją Rezerwację, chyba że takie powiadomienie (a) naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa i/lub (b) uniemożliwiłoby lub utrudniło wykrycie oszustwa lub innych nielegalnych działań albo zapobiegnięcie im. Jeśli uważasz, że Twoja Rezerwacja została odwołana bezzasadnie, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

A18. Ograniczenie odpowiedzialności

1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego ponosimy odpowiedzialność jedynie za koszty poniesione przez Ciebie w bezpośrednim wyniku naszego zawinienia. Oznacza to, że w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za (np.):

 • straty lub szkody pośrednie
 • nieprawidłowe informacje na temat Dostawcy usług
 • produkt, usługę lub działanie Dostawcy usług lub innego partnera biznesowego
 • pomyłki w adresie e-mail, numerze telefonu lub numerze karty kredytowej (chyba że wina jest po naszej stronie)
 • zdarzenie siły wyższej lub zdarzenie poza naszą kontrolą.

2. Jeśli naruszasz niniejsze Warunki i/lub warunki Dostawcy usług, to w zakresie dopuszczalnym przez prawo:

 • nie ponosimy odpowiedzialności za koszty wskutek tego przez Ciebie poniesione, oraz
 • nie przysługuje Ci zwrot kosztów.

3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo maksymalna odpowiedzialność nasza lub Dostawcy usług (za jedno zdarzenie lub szereg powiązanych zdarzeń) to koszt Twojej Rezerwacji zgodnie z informacją przekazaną w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

4. Żaden zapis niniejszych Warunków nie ogranicza odpowiedzialności naszej (lub Dostawcy usług) w odniesieniu do naszego (lub jego) własnego (i) zaniedbania, które doprowadziło do śmierci lub urazu ciała albo (ii) oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd.

5. Nie składamy żadnych przyrzeczeń dotyczących produktów i usług Dostawcy usług (poza tym, co wyraźnie oświadczamy w niniejszych Warunkach). W całości odpowiadasz za podejmowanie właściwych wyborów.

6. Dla uniknięcia wątpliwości: żaden zapis niniejszych Warunków nie uprawnia do niczego żadnej strony trzeciej poza Dostawcą usług.

7. Możesz podlegać obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony konsumentów, które gwarantują Ci prawa nadrzędne wobec warunków jakiejkolwiek firmy. W takim przypadku nasza odpowiedzialność wynika nie tylko z niniejszych Warunków, ale również z takich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

A19. Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa sądu

1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące lokalne przepisy prawa (konsumenckiego) niniejsze Warunki i nasze usługi podlegają prawu holenderskiemu (w odniesieniu do zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub prawu angielskiemu (w odniesieniu do wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego).

2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące lokalne przepisy prawa (konsumenckiego) wszelkie spory będą zawsze rozstrzygane przez właściwe sądy w Amsterdamie (w odniesieniu do zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub w Anglii i Walii (w odniesieniu do wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego).

A20. Powiązane usługi turystyczne

1. Jeśli:

 • po wyborze i opłaceniu jednej usługi podróżnej rezerwujesz dodatkowe usługi podróżne w ramach wyjazdu lub pobytu podczas tej samej wizyty na Platformie; lub
 • rezerwujesz dodatkowe usługi podróżne w ramach wyjazdu lub pobytu z użyciem łącza dostarczonego Ci przez nas nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia pierwotnej Rezerwacji,

NIE przysługują Ci prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych na podstawie Dyrektywy (UE) 2015/2302 lub brytyjskich przepisów dotyczących pakietów podróżnych i powiązanych usług turystycznych z 2018 roku (łącznie zwanych „Wymaganiami dotyczącymi pakietów podróżnych”). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług podróżnych. W razie problemów skontaktuj się z odpowiednim Dostawcą usług.

2. W każdym z tych przypadków usługi podróżne będą częścią powiązanej usługi turystycznej, a nie pakietu. W takiej sytuacji Booking.com, jak wymagają tego przepisy prawa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, ma wdrożone mechanizmy ochronne, aby zwrócić Ci płatności dokonane na rzecz Booking.com za usługi niewykonane z powodu niewypłacalności Booking.com. Nie oznacza to, że zwrot kosztów przysługuje w przypadku niewypłacalności Dostawcy usług.

3. Booking.com dobrowolnie rozszerza ochronę na wypadek niewypłacalności na klientów spoza UE i Wielkiej Brytanii, którzy zarezerwowali w Booking.com kilka usług podróżnych stanowiących Powiązane usługi turystyczne w znaczeniu określonym w Wymaganiach dotyczących pakietów podróżnych. To rozszerzenie ma zastosowanie wyłącznie do płatności otrzymanych przez Booking.com.

4. Booking.com zapewnia ochronę na wypadek niewypłacalności na podstawie gwarancji bankowej wydanej przez Deutsche Bank i zarządzanej przez Sedgwick International UK w odniesieniu do kwot zapłaconych bezpośrednio na rzecz Booking.com.

5. Podróżujący mogą kontaktować się z Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Londyn EC3M 4AD, Wielka Brytania, tel. +44 207 530 0600, e-mail: helpline@uk.sedgwick.com), jeśli odmówiono im świadczenia usługi z powodu niewypłacalności Booking.com.

6. Uwaga: Ta ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż Booking.com, które to umowy mogą zostać wykonane mimo niewypłacalności Booking.com.

7. Zob. Dyrektywa (UE) 2015/2302 wdrożona w ramach przepisów krajowych w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii.

B. Obiekty

B1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług Obiektów.

B2. Stosunek umowny

1. Gdy dokonujesz Rezerwacji, odbywa się to bezpośrednio z Dostawcą usług. Nie jesteśmy „stroną umowy” w ramach Twojej Rezerwacji.

2. Booking.com B.V. jest właścicielem Platformy i ją obsługuje.

3. Nasza Platforma wyświetla tylko Obiekty, które łączy z nami relacja handlowa, i nie zawsze wyświetla wszystkie produkty i usługi takich Obiektów.

4. Informacje o Dostawcach usług (np. udogodnienia, zasady pobytu i środki w zakresie zrównoważonego rozwoju) oraz ich Produktach turystycznych (np. ceny, dostępność i zasady dotyczące odwołań) opierają się na tym, co nam przekazali Dostawcy usług. To oni są odpowiedzialni za prawidłowość i aktualność tych informacji.

B3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać zakwaterowanie w swoich Obiektach, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy już zarezerwujesz pobyt w Obiekcie, przekażemy Tobie i Dostawcy usług szczegóły dotyczące Twojej rezerwacji, w tym imiona i nazwiska gości.

3. W zależności od warunków rezerwacji możemy pomóc Ci w jej zmianie lub odwołaniu.

B4. Co Ty musisz zrobić

1. Uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli i/lub Dostawca usług mógł przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i warunkami wyświetlonymi podczas procesu rezerwacji.

3. Z dbałością traktować Obiekt i znajdujące się w nim meble, instalacje, urządzenia elektroniczne i inne elementy oraz pozostawić wszystko w takim samym stanie, jak w momencie rozpoczęcia pobytu. Jeśli coś zostanie zepsute, uszkodzone lub zgubione, zgłoś to do personelu (tak szybko, jak to możliwe, a na pewno przed wymeldowaniem).

4. Zapewnić bezpieczeństwo Obiektu i znajdujących się w nim rzeczy podczas całego pobytu. Na przykład, nie zostawiaj drzwi ani okien otwartych.

B5. Cena i płatność

1. Zob. „Ceny” (A6) i „Płatność” (A7) powyżej.

B6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zob. „Zasady” (A8) powyżej.

B7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Zasada „Wyrównujemy ceny”

1. Za każdym razem chcemy zaoferować możliwie najlepszą cenę. Jeśli po dokonaniu u nas rezerwacji w Obiekcie znajdziesz identyczne zakwaterowanie (na identycznych warunkach) za niższą cenę na innej stronie internetowej, zobowiązujemy się zwrócić Ci różnicę w kosztach na podstawie warunków dotyczących zasady Wyrównujemy ceny.

Oferta partnerska

2. Niektóre oferty na naszej Platformie są oznaczone jako „Oferty partnerskie”, co oznacza, że pochodzą od firmy partnerskiej Booking.com, a nie bezpośrednio od Dostawcy usług. O ile nie określono inaczej, Oferta partnerska, którą rezerwujesz:

 • Musi zostać opłacona w momencie rezerwacji
 • Nie może zostać zmodyfikowana. Jeśli jednak daje możliwość bezpłatnego odwołania, będziesz w stanie odwołać ją bezpłatnie, o ile zrobisz to w odpowiednim terminie.
 • Nie może być łączona z innymi ofertami (promocjami, zachętami czy nagrodami)
 • Nie może być oceniana na naszej Platformie.

Zachęty cenowe od Booking.com

3. Niektóre widoczne obniżki cen są finansowane przez nas, a nie przez Dostawcę usług. Oznacza to, że sami pokrywamy część kosztów.

Zasady dotyczące zniszczeń

4. Dokonując rezerwacji, możesz zauważyć, że niektórzy Dostawcy usług odnoszą się do „zasad dotyczących zniszczeń”. To oznacza, że jeśli ktoś z Twojej grupy zgubi coś lub uszkodzi:

 • masz obowiązek poinformować Dostawcę usług
 • zamiast obciążyć Cię kosztem bezpośrednio Dostawca usług ma 14 dni na złożenie wniosku o odszkodowanie z tytułu zniszczeń na naszej Platformie z podaniem Twojego numeru rezerwacji
 • jeśli tak uczyni, powiadomimy Cię o tym, a Ty możesz wnieść swoje uwagi i wskazać, czy zgadzasz się na obciążenie kosztami szkód – a następnie:
  • jeśli się zgadzasz, obciążymy Cię kosztami w imieniu Dostawcy usług
  • jeśli się nie zgadasz, zbadamy sprawę i zdecydujemy, czy wymaga dalszej dyskusji*.

5. Istnieje limit (wyświetlany podczas rezerwacji) kwoty, jaką Dostawca usług może Cię obciążyć na naszej Platformie na podstawie zasad dotyczących zniszczeń.

6. Jakakolwiek zrealizowana przez Ciebie płatność trafi na konto Dostawcy usług, a my tylko zorganizujemy tę płatność w imieniu Dostawy usług.

7. Zasady dotyczące zniszczeń nie mają zastosowania do ogólnej czystości, zwykłego zużycia, przestępstw (np. kradzieży) i „szkód” niefizycznych (np. kar za palenie tytoniu lub zwierzęta domowe).

8. Dostawca usług może wymagać depozytu na poczet zniszczeń przed zameldowaniem lub w momencie zameldowania. Jeśli tak jest, poinformujemy Cię o tym podczas rezerwacji, ale nie ma to nic wspólnego z „zasadami dotyczącymi zniszczeń”. Nie angażujemy się w żadne rozliczenia finansowe związane z depozytami na poczet zniszczeń.

* Jeśli dojdzie do szkód, Dostawca usług może zawsze postanowić, że występuje z roszczeniem (prawnym) przeciwko Tobie poza zakresem zasad dotyczących zniszczeń, a w takim przypadku limit (zob. punkt 5 powyżej) nie ma zastosowania.

Jak pracujemy

9. Informacje o opiniach, rankingu, o tym, jak zarabiamy (i o innych kwestiach) znajdują się w punkcie Jak pracujemy.

C. Atrakcje

C1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Atrakcjami.

C2. Stosunek umowny

1. Nie (od)sprzedajemy, nie oferujemy ani nie dostarczamy Atrakcji we własny imieniu – gdy rezerwujesz Atrakcję, zawierasz umowę bezpośrednio z (a) Dostawcą usług lub (b) Agregatorem strony trzeciej (jeśli odsprzedaje Atrakcję), zgodnie z informacją podaną podczas procesu rezerwacji.

2. Działamy wyłącznie jako Platforma i nie podlegamy Warunkom stron trzecich. Nie odpowiadamy za Twój bilet oraz (w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) nie mamy ponosimy żadnej odpowiedzialności za Ciebie w związku z Twoją Rezerwacją.

C3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług i (czasami) Agregatory stron trzecich mogą promować i sprzedawać Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy już zarezerwujesz Atrakcję, przekażemy Tobie i Dostawcy usług szczegóły Rezerwacji; jeśli Dostawca usług potrzebuje więcej informacji niż Twoje imię i nazwisko, powiadomimy Cię o tym w czasie rezerwacji.

3. W zależności od warunków rezerwacji możemy pomóc Ci w jej zmianie lub odwołaniu.

C4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli i/lub Dostawca usług mógł przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Musisz zapoznać się z naszymi Warunkami i Warunkami stron trzecich (wyświetlonymi w momencie przejścia do płatności) i zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że ich naruszenie może wiązać się z nałożeniem dodatkowych opłat i/lub odwołaniem Twojej Rezerwacji.

C5. Cena i płatność

1. Gdy rezerwujesz Atrakcję, my organizujemy proces płatności. Szczegóły tego dotyczące (w tym powiązane prawa i obowiązki) zawarte są w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

C6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zob. „Zasady” (A8) powyżej.

C7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jak pracujemy

1. Informacje o opiniach, rankingu, o tym, jak zarabiamy (i o innych kwestiach) znajdują się w punkcie Jak pracujemy.

D. Wynajem samochodów

D1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Wynajmem samochodu.

D2. Stosunek umowny

1. Gdy rezerwujesz Wynajem samochodu, dokonujesz tego albo (a) u nas, albo (b) bezpośrednio u Dostawcy usług. Niezależnie od powyższego:

 • naszym Warunkom podlega proces rezerwacji; gdy prześlemy Ci Potwierdzenie Rezerwacji, zawierasz z nami umowę
 • Umowa wynajmu reguluje sam Wynajem; gdy ją podpisujesz w wypożyczalni, zawierasz umowę z Dostawcą usług (ale akceptujesz jej kluczowe warunki już podczas rezerwacji samochodu).

2. W większości przypadków otrzymujesz Potwierdzenie Rezerwacji zaraz po jej zakończeniu – ale jeśli Dostawca usług nie potwierdzi Wynajmu od razu, nie pobierzemy płatności ani nie wyślemy Potwierdzenia Rezerwacji, dopóki to się nie stanie.

3. Jeśli istnieje rozbieżność między niniejszymi Warunkami a Umową wynajmu, zastosowanie ma Umowa wynajmu.

D3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Nie gwarantujemy dokładnie tej marki i modelu, które rezerwujesz (chyba że informujemy o tym wprost). Określenie „lub podobne” oznacza, że możesz dostać podobny samochód (tj. tego samego rozmiaru, z taką samą skrzynią biegów itd.). Zdjęcia samochodów służą więc jedynie celom poglądowym.

3. Gdy już zarezerwujesz Wynajem:

 • przekażemy Dostawcy usług szczegóły Rezerwacji (np. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu Głównego Kierowcy)
 • przekażemy Ci informacje dotyczące Odbioru (np. dane kontaktowe Dostawcy usług i informacje o tym, co musisz ze sobą zabrać).

D4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz podać wszystkie informacje, których potrzebujemy, żeby zorganizować Rezerwację (dane kontaktowe, Termin Odbioru itd.).

2. Musisz zapoznać się z niniejszymi Warunkami i Umową wynajmu oraz zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że jeśli je naruszysz:

 • mogą zostać na Ciebie nałożone dodatkowe opłaty
 • Twoja Rezerwacja może zostać odwołana
 • personel wypożyczalni może odmówić przekazania Ci kluczyków do samochodu.

3. Musisz sprawdzić szczegółowe wymagania dotyczące Wynajmu, ponieważ wiele szczegółów (wymagania dotyczące prawa jazdy, wielkość kaucji zabezpieczającej, dokumentacja papierowa, akceptowane karty płatnicze itp.) różni się w zależności od Wynajmu. Dlatego uważnie przeczytaj:

 • niniejsze Warunki
 • kluczowe warunki Umowy wynajmu, które wyświetlą się podczas rezerwacji, oraz
 • Umowę wynajmu, którą otrzymasz przy Odbiorze.

4. Musisz stawić się w wypożyczalni w Terminie Odbioru: jeśli się spóźnisz, samochód może być już niedostępny, a Tobie nie będzie przysługiwał zwrot płatności. Jeśli podejrzewasz, że się spóźnisz, musisz skontaktować się z Dostawcą usług lub z nami, nawet gdy powodem jest opóźnienie lotu, a Ty podałeś numer lotu.

5. Kluczowe warunki Wynajmu informują, co musi mieć ze sobą Główny Kierowca w momencie Odbioru. Musisz zapewnić, że gdy Główny Kierowca stawi się w wypożyczalni, będzie mieć przy sobie wszystko, co trzeba (np. prawo jazdy, dokument tożsamości, własną kartę kredytową ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji zabezpieczającej).

6. Musisz zapewnić, że Główny Kierowca jest uprawniony i zdolny (w opinii Dostawcy usług) do prowadzenia samochodu.

7. Musisz mieć wszystkie dokumenty (dokument tożsamości, voucher i prawo jazdy) potrzebne w momencie Odbioru.

8. Musisz okazać personelowi wypożyczalni ważne prawo jazdy wszystkich kierowców i muszą je oni posiadać od co najmniej 1 roku (lub dłużej w wielu przypadkach). Jeśli którykolwiek kierowca ma prawo jazdy obciążone punktami karnymi, poinformuj nas o tym jak najszybciej, ponieważ Dostawca usług może nie zgodzić się, aby taka osoba prowadziła pojazd.

9. Musisz zapewnić, że kierowca z prawem jazdy wydanym w Anglii, Szkocji lub Walii uzyska kod weryfikacyjny („check code”) prawa jazdy nie wcześniej niż 21 dni przed Odbiorem.

10. Musisz zapewnić, że każdy kierowca posiada własne międzynarodowe prawo jazdy (jeśli takowe jest wymagane), a także swoje prawo jazdy. Wszyscy kierowcy muszą zawsze mieć przy sobie prawo jazdy (i międzynarodowe prawo jazdy, jeśli takowe jest wymagane).

11. Musisz zapewnić, że każde dziecko ma odpowiedni fotel, jeśli takowego wymaga.

12. Jeśli coś pójdzie nie tak w okresie Wynajmu (wypadek, awaria itp.), musisz:

 • skontaktować się z Dostawcą usług
 • uzyskać zgodę Dostawcy usług, aby zezwolić na naprawę
 • zachować wszelką dokumentację (rachunki za serwis, raporty policyjne itp.), aby ją przekazać nam / Dostawcy usług / firmie ubezpieczeniowej.

D5. Cena i płatność

1. Booking.com Transport Limited jest zarejestrowanym sprzedawcą Twojej rezerwacji. Szczegóły dotyczące procesu płatności znajdują się w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

Dodatkowe koszy i opłaty

2. W wielu przypadkach Dostawca usług obciąży opłatą młodego kierowcę poniżej określonego wieku (np. 25 lat). Czasami taka opłata jest też nakładana na starszego kierowcę powyżej określonego wieku (np. 65 lat). Gdy dokonujesz rezerwacji na naszej Platformie, musisz podać wiek Głównego Kierowcy, żebyśmy mogli wyświetlić informacje o ewentualnych opłatach z tytułu wieku kierowcy, które uiścisz w momencie Odbioru.

3. W wielu przypadkach Dostawca usług naliczy opłatę za przejazd w jedną stronę, jeśli odstawiasz samochód w innym miejscu niż miejsce jego Odbioru. Jeśli to planujesz, musisz podać miejsce odstawienia podczas rezerwacji, abyśmy mogli Cię powiadomić, czy jest to możliwe i jak wysoka jest opłata za przejazd w jedną stronę, którą uiścisz w momencie Odbioru.

4. W wielu przypadkach Dostawca usług naliczy opłatę transgraniczną, jeśli trasa prowadzi do innego kraju/stanu lub na wyspę. Jeśli to planujesz, musisz koniecznie o tym powiadomić nas i/lub Dostawcę usług jak najszybciej (należy to zrobić przed Odbiorem).

5. Cena Wynajmu jest obliczana na podstawie jednostek 24-godzinnych, więc (przykładowo) wynajem na 25 godzin będzie kosztował tyle samo, co wynajem na 48 godzin.

6. Jeśli po Odbiorze postanowisz, że chcesz przedłużyć okres Wynajmu, skontaktuj się z Dostawcą usług. On poinformuje Cię, ile to będzie kosztować, i zawrzesz z nim nową umowę. Jeśli odstawisz samochód z opóźnieniem, nie informując o tym wcześniej, może zostać naliczona dodatkowa opłata.

Dodatki

7. W niektórych przypadków musisz zapłacić za opcjonalne dodatki (fotelik dla dziecka, GPS, opony zimowe itp.), gdy rezerwujesz samochód – w takim przypadku masz gwarancję, że otrzymasz te dodatki w momencie Odbioru.

8. W innych przypadkach poproś o dodatki w momencie rezerwacji samochodu – a wtedy:

 • zapłacisz za nie przy Odbiorze, oraz
 • Dostawca usług nie gwarantuje, że dodatki będą dostępne.

D6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Wykonujemy działania wykraczające poza nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa. Choć lokalne przepisy prawa nie wymagają, abyśmy oferowali określone prawa do odwołania rezerwacji, gwarantujemy, że będzie stosować nasze zasady dotyczące zwrotu kosztów, jeśli postanowisz odwołać Rezerwację.

2. Następujące warunki dotyczące „Odwołania i zmian” mają zastosowanie do wszystkich Rezerwacji z wyjątkiem:

 • Rezerwacji Dollar lub Thrifty, dokonanych przed 26 stycznia 2021 roku (sprawdź warunki wynajmu)
 • Rezerwacji oznaczonych jako „bezzwrotne” (nie możesz zmienić Rezerwacji bezzwrotnej i nie otrzymasz zwrotu płatności, jeśli taką Rezerwację odwołasz).

Odwołania

3. Jeśli odwołasz:

 • WIĘCEJ NIŻ 48 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wynajmu, otrzymasz pełny zwrot kosztów.
 • MNIEJ NIŻ 48 godzin przed lub w momencie dotarcia do wypożyczalni, zwrócimy Ci dokonaną płatność z potrąceniem kosztu 3 dni wynajmu, więc nie otrzymasz żadnego zwrotu, jeśli samochód był zarezerwowany na 3 dni lub krótszy okres.
 • PO wyznaczonym terminie rozpoczęcia wynajmu (lub jeśli się nie zjawisz), nie otrzymasz zwrotu kosztów.

4. Personel wypożyczalni może odmówić przekazania Ci samochodu, jeśli (na przykład):

 • Nie zjawisz się na czas
 • Nie masz uprawnień do wynajmu samochodu
 • Nie masz wymaganej dokumentacji
 • Główny kierowca nie ma karty kredytowej wystawionej na jego imię i nazwisko ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji zabezpieczającej.

W takiej sytuacji zatelefonuj do nas z wypożyczalni, aby odwołać Rezerwację, a wtedy otrzymasz zwrot z potrąceniem kosztu 3 dni wynajmu. W przeciwnym razie zwrot nie będzie przysługiwał.

Zmiany (Rezerwacji)

5. Możesz zmienić swoją Rezerwację w dowolnym momencie, zanim nadejdzie termin Odbioru samochodu.

6. W większości przypadków najprościej jest to zrobić w naszej aplikacji lub w naszej witrynie (opcja „Zarządzaj Rezerwacją”).

7. Nie obowiązuje żadna opłata administracyjna za zmianę Rezerwacji, ale wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na cenę wynajmu. Czasami jedyną możliwą zmianą Rezerwacji jest jej odwołanie i dokonanie nowej, a wtedy możemy obciążyć Cię opłatą za odwołanie w imieniu wypożyczalni.

8. Jeśli zmiana Rezerwacji skutkuje zmianą ceny lub powoduje naliczenie opłaty za odwołanie, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Zmiany dokonywane przez nas

9. Jeśli my/Dostawca usług musimy/musi zmienić Twoją Rezerwację, np. jeśli Dostawca usług nie jest w stanie udostępnić samochodu, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie akceptujesz takiej zmiany, możesz odwołać Rezerwację i domagać się pełnego zwrotu kosztów (niezależnie od tego, ile czasu zostało do wyznaczonego rozpoczęcia Wynajmu), ale nie ponosimy żadnej dodatkowej odpowiedzialności za poniesione przez Ciebie bezpośrednie lub pośrednie koszty (np. pobyt w hotelu lub taksówki).

D7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Warunki ogólne

1. W każdym przypadku kierowcy muszą być w wieku uprawniającym ich do wynajęcia lub prowadzenia samochodu. W niektórych przypadkach nie mogą też przekraczać wieku maksymalnego. Limity mogą się różnić w zależności od Dostawcy usług, lokalizacji i rodzaju samochodu.

2. Tylko uprawnieni kierowcy, których imię i nazwisko widnieje na Umowie najmu, mogą prowadzić samochód.

3. Bez ustalenia tego z wyprzedzeniem nie możesz pojechać samochodem do innego kraju/stanu lub na wyspę i/lub odstawić go w innym miejscu niż miejsce Odbioru.

Późny Odbiór/wczesne odstawienie

4. Jeśli odbierzesz samochód później (zob. punkt D4.4 powyżej) lub odstawiasz go wcześniej, niż określono w Potwierdzeniu Rezerwacji, Dostawca usług nie zwraca kosztów za „niewykorzystany” czas.

Jak pracujemy

5. Informacje o opiniach, rankingu, o tym, jak zarabiamy (i o innych kwestiach) znajdują się w punkcie Jak pracujemy.

E. Loty

E1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Lotami.

E2. Stosunek umowny

1. Większość Lotów na naszej Platformie pochodzi od Agregatora strony trzeciej, który działa w charakterze pośrednika linii lotniczych.

2. Gdy dokonujesz Rezerwacji, odbywa się to bezpośrednio z linią lotniczą. Nie jesteśmy „stroną umowy” w ramach Twojej Rezerwacji. Dokonując rezerwacji, zawierasz (i) Umowę pośrednictwa z Agregatorem strony trzeciej (bilet) oraz (ii) Umowę przewozu z linią lotniczą (Lot).

3. Jeśli rezerwujesz dodatki (dodatkowy bagaż, ubezpieczenie itp.), zawierasz bezpośrednią umowę z Agregatorem strony trzeciej lub inną firmą. Nie jesteśmy stroną takiej umowy.

4. Działamy wyłącznie jako Platforma i nie podlegamy Warunkom stron trzecich. Nie odpowiadamy za Twój bilet i wykupione przez Ciebie dodatki oraz (w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) nie mamy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z Twoją Rezerwacją.

E3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy już zarezerwujesz Lot, szczegóły Twojej Rezerwacji (np. imiona i nazwiska podróżujących) zostaną przekazane Dostawcy usług.

3. W zależności od Umowy przewozu możemy pomóc Ci w zmianie lub odwołaniu Rezerwacji.

E4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli i/lub Dostawca usług mógł przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Musisz zapoznać się z naszymi Warunkami i Warunkami stron trzecich (wyświetlonymi w momencie przejścia do płatności) i zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że ich naruszenie może wiązać się z nałożeniem dodatkowych opłat i/lub odwołaniem Twojej Rezerwacji.

E5. Cena i płatność

1. Gdy rezerwujesz Lot, proces płatności jest organizowany przez nas, przez Agregatora strony trzeciej (lub podmiot przez niego wskazany) lub przez stronę trzecią taką jak linia lotnicza. Szczegóły organizacji płatności (w tym powiązane prawa i obowiązki) zawarte są w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

E6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zasady dotyczące odwołań znajdują się w Umowie przewozu, która jest dostępna podczas procesu rezerwacji Lotu.

2. Za zmianę lub odwołanie Lotu mogą być naliczane opłaty.

3. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do przesunięcia lub odwołania lotów wedle własnego uznania.

4. Poszczególne bilety tej samej linii lotniczej mogą wiązać się z różnymi ograniczeniami lub obejmować różne usługi.

5. Jeśli masz pytania dotyczące zmian, odwołań lub zwrotu kosztów, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

E7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Umowy code-share

1. Niektóre linie lotnicze zawierają umowy code-share z innymi liniami lotniczymi. Możesz więc kupić bilet od jednej linii lotniczej („przewoźnika sprzedającego bilety”), a polecisz samolotem należącym do innej linii lotniczej („przewoźnik obsługujący”). W większości przypadków odprawiasz się u przewoźnika obsługującego, ale potwierdź to uprzednio z przewoźnikiem sprzedającym bilety.

2. Podczas rezerwacji Lotu poinformujemy Cię, czy jest to Lot typu code-share.

Praktyki zakazane przez linie lotnicze

3. Większość linii lotniczych nie zezwala na kupowanie biletów obejmujących loty, z których nie masz zamiaru skorzystać, np. biletu w obie strony, jeśli nie masz zamiaru wykorzystać lotu powrotnego. Aby uzyskać więcej przykładów, wpisz do wyszukiwarki takie wyrażenia jak „point-beyond ticketing”, „hidden-city ticketing” czy „back-to-back ticketing”.

4. Gdy kupujesz Lot, zobowiązujesz się tego nie robić i zwalniasz nas z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia linii lotniczej dotyczące różnicy między kosztem faktycznej podróży a kosztem pełnej podróży wskazanym na bilecie (biletach).

Wykorzystanie segmentów lotu

5. Większość linii lotniczych wymaga, aby klienci korzystali z lotów w ustalonej kolejności. Jeśli więc opuścisz pierwszy Lot, linia lotnicza może automatycznie anulować pozostałe loty na Twojej trasie podróży.

6. Jeśli linia lotnicza pozwala na „opuszczanie” Lotów w ramach jednej trasy, upewnij się, że odwołujesz Lot, którego nie potrzebujesz, zgodnie zasadami odwołań. Może Ci nie przysługiwać pełny zwrot kosztów (albo żaden zwrot) za niewykorzystane Loty.

Bilety w jedną stronę

7. Jeśli kupujesz dwa bilety w jedną stroną zamiast jednego biletu w obie strony:

 • dokonujesz dwóch osobnych Rezerwacji, z których każda podlega własnym zasadom i regułom
 • zmiany jednego Lotu nie mają wpływu na drugi Lot (np. jeśli pierwszy Lot zostanie odwołany, nie masz gwarantowanego zwrotu za drugi Lot).

8. Jeśli podróżujesz za granicę, może być wymagane okazanie personelowi odprawy i/lub imigracyjnemu dowodu, że masz bilet powrotny (zob. „Podróże międzynarodowe” poniżej, aby uzyskać informacje o paszportach, wizach itp.).

Obciążenia, podatki i opłaty

9. Twój bilet obejmuje podatki i opłaty naliczane przez linię lotniczą lub rząd (z wyjątkiem opłat wjazdowych/wyjazdowych – zob. „Opłaty wjazdowe/wyjazdowe” poniżej). Możesz odpowiadać za uwzględnienie działającej wstecz zmiany w stawce podatku.

Opłaty za usługi

10. W zależności od wybranego Lotu, użytkownik może zostać obciążony opłatą za usługi przez nas i/lub Agregatora strony trzeciej.

 • Nasza opłata za usługi (jeśli istnieje) jest opłatą za korzystanie z naszej Platformy, dzięki czemu możesz kupić bilet od Agregatora strony trzeciej. Opłata ta obejmuje wszelkie obowiązujące podatki VAT, od towarów i usług (GST) lub podobne.
 • Ewentualna opłata za usługę pobierana przez Agregatora strony trzeciej jest opłatą za korzystanie z jego usług jako pośrednika w kontaktach z liniami lotniczymi. Opłata ta może obejmować wszelkie obowiązujące podatki VAT, od towarów i usług (GST) lub podobne.

11. W takim przypadku opłata lub opłaty będą wliczone w cenę biletu.

Opłaty za bagaż i inne dodatki

12. Linia lotnicza może nakładać opłaty za odprawiony bagaż, nadmiarowy bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca, rozrywkę na pokładzie, posiłki, napoje i/lub odprawę na lotnisku.

13. W takim przypadku opłaty zostaną doliczone do ceny biletu (o ile nie jest wyraźnie powiedziane, że Twój Lot obejmuje dodatki).

Podróże międzynarodowe

14. Masz obowiązek:

 • mieć przy sobie ważny paszport i/lub wizę, jeśli to wymagane
 • przestrzegać wszystkich wymogów wjazdowych
 • dowiedzieć się, czy potrzebujesz wizy, aby podróżować przez kraj, który nie jest celem Twojej podróży
 • z wyprzedzeniem dowiedzieć się w odpowiedniej ambasadzie, czy nie zostały wprowadzone żadne zmiany w wymogach dotyczących paszportu, wizy lub wjazdu
 • sprawdzić ostrzeżenia i porady w Twoim kraju zamieszkania/pochodzenia, zanim wybierz się w podróż do kraju lub regionu/przez kraj lub region.

15. Organizując podróż do/z dowolnej lokalizacji, nie gwarantujemy, że nie występuje żadne ryzyko, oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe szkody lub straty.

16. Nie jest to typowa praktyka, ale prawo międzynarodowe pozwala na dezynsekcję samolotów. W tym celu personel może opryskać kabinę środkiem owadobójczym w aerozolu w czasie, gdy pasażerowie są na pokładzie, lub potraktować wewnętrzne powierzchnie środkiem owadobójczym ze skutecznością resztkową, gdy pasażerów nie ma na pokładzie. Zanim wyruszysz w podróż, dowiedz się więcej o dezynsekcji i o tym, gdzie może ona być stosowana.

Opłaty wjazdowe/wyjazdowe

17. Twój bilet nie obejmuje opłat, które kraj lub lotnisko nalicza za wjazd do/wyjazd z tego kraju i które są pobierane bezpośrednio na lotnisku. Zanim wyruszysz w podróż, dowiedz się, czy będzie od Ciebie wymagana taka opłata.

Zjednoczone Królestwo: Twoja ochrona finansowa

18. Posiadacz licencji ATOL: Booking.com B.V.

19. Numer licencji ATOL: 11967

20. W Zjednoczonym Królestwie zapewniamy pełną ochronę finansową w odniesieniu do sprzedaży lotów chronionych na podstawie naszej licencji organizatora podróży lotniczych - ATOL (Air Travel Organiser's Licence) – o numerze 11967, wydaną przez Civil Aviation Authority (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, tel. +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Jeśli kupujesz u nas lot z ochroną ATOL, otrzymasz certyfikat ATOL. Zawiera on listę elementów z ochroną finansową i informacje o tym, co to dla Ciebie oznacza i z kim należy się kontaktować, jeśli coś pójdzie nie tak.

22. My/dostawcy wskazani w Twoim certyfikacie ATOL dostarczymy/dostarczą Ci usługi wymienione w certyfikacie ATOL (lub ich odpowiednie alternatywy). W niektórych przypadkach, gdy ani my nie jesteśmy, ani dostawca nie jest w stanie tego zrobić z powodu niewypłacalności, alternatywny posiadacz licencji ATOL może dostarczyć Ci usługi przez Ciebie zakupione lub ich odpowiednie alternatywy (bez dodatkowych kosztów). Zobowiązujesz się zaakceptować, że w takich okolicznościach alternatywny posiadacz licencji ATOL wykona te zobowiązania oraz zobowiązujesz się zapłacić kwoty należne od Ciebie na mocy umowy na rzecz tego alternatywnego posiadacza licencji ATOL. Jednak uznajesz również, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe wyznaczenie alternatywnego posiadacza licencji ATOL, a wtedy przysługuje Ci prawo, aby wnieść roszczenie na podstawie systemu ATOL (lub wydawcy Twojej kardy kredytowej, jeśli ma to zastosowanie).

23. Jeśli my nie jesteśmy lub dostawcy wskazani w Twoim certyfikacie ATOL nie są w stanie dostarczyć wymienionych usług (lub ich odpowiednich alternatyw za pośrednictwem alternatywnego posiadacza licencji ATOL lub w inny sposób) z powodu niewypłacalności, Powiernicy Air Travel Trust mogą zrealizować płatność (lub przyznać korzyść) na Twoją rzecz na podstawie systemu ATOL. W zamian za taką płatność lub korzyść zobowiązujesz się w całości przenieść na tych Powierników wszelkie roszczenia, jakie możesz mieć w związku z niedostarczeniem usług, w tym roszczenia przeciwko nam lub biuru podróży (lub wydawcy Twojej karty kredytowej, jeśli ma to zastosowanie). Uznajesz również, że takie roszczenia mogą zostać przeniesione na inny podmiot, jeśli taki podmiot zapłaci kwoty, których dotyczyło Twoje roszczenie na podstawie systemu ATOL.

Unia Europejska: Prawa pasażerów na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004

24. Jeśli Twój lot będzie opóźniony lub zostanie anulowany albo nie zostaniesz wpuszczony/-a na pokład, może przysługiwać Ci rekompensata/pomoc na mocy Rozporządzenia UE 261/2004 pod warunkiem, że:

 • Jest to lot do Unii Europejskiej (UE)
 • Jest to lot z UE
 • Lot obsługuje linia lotnicza z UE

Unia Europejska: Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego na podstawie Rozporządzenia UE 889/2002

25. Jeśli dojdzie do wypadku na terytorium UE, Rozporządzenie UE 889/2002 może mieć zastosowanie.

Unia Europejska: Prawa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą na podstawie Rozporządzenia UE 1107/2006

26. Rozporządzenie UE 1107/2006 przyznaje określone prawa osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jak pracujemy

27. Informacje o opiniach, rankingu, o tym, jak zarabiamy (i o innych kwestiach) znajdują się w punkcie Jak pracujemy.

F. Transport prywatny i publiczny

F1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Transportem prywatnym i publicznym.

F2. Stosunek umowny

1. Gdy wstępnie rezerwujesz Transport prywatny lub publiczny, Twoja Rezerwacja jest dokonywana bezpośrednio u Dostawcy usług. Gdy rezerwujesz Transport prywatny na żądanie, Twoje rezerwacja jest dokonywana u Agregatora strony trzeciej. We wszystkich przypadkach naszym Warunkom podlega proces rezerwacji.

2. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Ty i Dostawca usług zobowiązujecie się przestrzegać niniejszych Warunków.

3. Transport publiczny i Transport prywatny na żądanie. Otrzymasz warunki Dostawcy usług podczas procesu rezerwacji. Jeśli wystąpi rozbieżność między jego warunkami a naszymi Warunkami, zastosowanie mają jego warunki.

4. Transport prywatny na żądanie. Dokonując Rezerwacji, potwierdzasz, że:

 • znasz i akceptujesz warunki Dostawcy usług
 • zobowiązujesz się skontaktować bezpośrednio z Dostawcą usług, jeśli coś pójdzie nie tak
 • rozumiesz, że Dostawca usług jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zapewnienie Ci Transportu prywatnego, wybór tras, ustalenie cen i przekazanie wszystkich istotnych informacji
 • uznajesz, że my jedynie udostępniamy platformę do rezerwacji (znaną jako usługę API) i nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie możesz ponieść wskutek tego, co zrobił/czego nie zrobił kierowca/Dostawca usług.

Nie wszyscy Dostawcy usług mają własne warunki, ale możesz zapoznać się ze wszystkimi warunkami, które nam przekazano.

F3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy dokonasz Rezerwacji, przekażemy Dostawcy usług Twoje dane (np. imię i nazwisko, numer telefonu i miejsce odbioru).

3. Każdy Transport prywatny. Przekażemy Ci dane kontaktowe Dostawcy usług.

4. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Upewnimy się, że Dostawca usług wie, jakiej wielkości pojazdu wymagasz.

5. Transport publiczny. Przekażemy Ci Twoje bilety lub poinformujemy Cię, jak je uzyskać.

F4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uważnie sprawdzić szczegóły Twojej Rezerwacji i podać wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby zorganizować Twoją rezerwację (Twoje wymagania, dane kontaktowe itp.).

2. Musisz dopilnować, aby wszyscy w Twojej grupie przestrzegali naszych Warunków i (jeśli ma to zastosowanie) warunków Dostawcy usług, które zostały wyświetlone i zaakceptowane podczas rezerwacji. Uznajesz, że jeśli je naruszysz:

 • mogą zostać na Ciebie nałożone dodatkowe opłaty
 • Twoja Rezerwacja może zostać odwołana
 • kierowca może odmówić Ci transportu.

3. Musisz pamiętać, że szacowane czasy przejazdu nie uwzględniają warunków w ruchu drogowym.

4. Każdy Transport prywatny. Musisz dopilnować, aby wszyscy pasażerowie stawili się na czas w miejscu odbioru.

5. Każdy Transport prywatny. W wyznaczonym Terminie Odbioru musisz mieć włączony telefon (którego numer podałeś/-aś, dokonując Rezerwacji) z możliwością odbioru połączeń/wiadomości tekstowych, ponieważ kierowca może się z Tobą skontaktować. Nie możemy zagwarantować, że kierowca będzie w stanie się z Tobą skontaktować za pomocą aplikacji takich jak WhatsApp lub Viber.

6. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. W przypadku odbioru z lotniska musisz podać nam szczegóły lotu co najmniej 24 godziny przed Terminem Odbioru, tak aby Dostawca usług mógł dostosować Termin Odbioru, jeśli Twój lot jest opóźniony. Jeśli Dostawca usług nie jest w stanie zapewnić Transportu prywatnego w związku z opóźnieniem lub anulowaniem lotu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

7. Transport publiczny. Musisz dopilnować, żeby wszyscy pasażerowie stawili się na czas, z zapasem czasowym na sprawdzenie biletów, jeśli to konieczne.

8. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby dokonać Rezerwacji, a pasażerom poniżej tego wieku muszą być pod opieką osoby dorosłej.

9. Musisz dopilnować, żeby żaden z pasażerów nie zachowywał się niewłaściwie, np. w sposób obraźliwy lub niebezpieczny dla innych.

10. Musisz wybrać Transport publiczny/prywatny, które jest odpowiedni (pod kątem liczebności grupy, ilości bagażu, wymogów osób niepełnosprawnych itp.).

F5. Cena i płatność

1. Booking.com Transport Limited jest zarejestrowanym sprzedawcą Twojej rezerwacji. Szczegóły dotyczące procesu płatności znajdują się w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

2. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Cena obejmuje opłaty drogowe, opłaty za wjazd do centrum miasta, podatki i dopłaty za okres szczytu. Płatność jest pobierana w momencie rezerwacji.

3. Transport prywatny na żądanie. Cena zostanie potwierdzona (i płatność pobrana), gdy kierowca Cię dowiezie na miejsce. Cena może się różnić od szacowanej ceny podanej przy rezerwacji. Odpowiadasz za opłaty drogowe, opłaty za wjazd do centrum miasta, podatki, dopłaty za okres szczytu i napiwki.

4. Transport publiczny. Płatność jest pobierana w momencie potwierdzenia Rezerwacji. Przed odjazdem Dostawca usług może poprosić Ci o okazanie biletu/e-biletu. Miej go przy sobie przez cały czas, żeby nie musieć płacić jeszcze raz.

5. Dostawca usług/kierowca nie musi zgadzać się na zmiany w Podróży, których osobiście zażądasz. Jeśli się zgodzi, może naliczyć dopłatę.

F6. Zmiany, odwołania i zwroty

Odwołanie Rezerwacji

1. W większości przypadków...

 • Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Możesz odwołać Rezerwację bezpłatnie do 24 godzin przed Terminem Odbioru (2 godzin w niektórych przypadkach – sprawdź potwierdzenie Rezerwacji). Jeśli nie odwołasz na czas, nie przysługuje Ci zwrot kosztów.
 • Transport prywatny na żądanie. Możesz odwołać Rezerwację w dowolnym momencie przed Terminem Odbioru, ale Dostawca usług może naliczyć opłatę za odwołanie.
 • Transport publiczny. Prawdopodobnie nie będzie Ci przysługiwał zwrot kosztów, jeśli Rezerwacja została potwierdzona. Jeśli zmienią się Twoje plany, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby omówić opcje, które mogą być dostępne.

2. Jeśli Dostawca usług stosuje inne zasady odwołań (które wyświetlają się podczas rezerwacji), zastosowanie mają jego zasady.

3. My i/lub Dostawca usług możemy odwołać Rezerwację z niewielkim wyprzedzeniem lub bez wyprzedzenia, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład, jeśli:

 • Dostawca usług stanie się niewypłacalny lub faktycznie niezdolny do realizacji Rezerwacji - wtedy podejmiemy wszelkie starania, by zorganizować alternatywny transport (a jeśli to się nie uda, otrzymasz pełny zwrot kosztów)
 • naruszasz niniejsze Warunki i/lub warunki Dostawcy usług, co oznacza, że nie przysługuje Ci żaden zwrot.

Zmiany przed rozpoczęciem Podróży

4. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem poinformuje Cię, jakie wyprzedzenie (w stosunku do Terminu Odbioru) jest wymagane, jeśli chcesz zmienić swoją Rezerwację (np. lokalizację lub czas).

5. Transport prywatny na żądanie. Aby zmienić Rezerwację, może być konieczne jej odwołanie (co może skutkować opłatą za odwołanie) i dokonanie nowej.

6. Transport publiczny. Nie możesz zmienić Rezerwacji po jej potwierdzeniu.

7. Jeśli my musimy/Dostawca usług musi zmienić Twoją Rezerwację (np. jeśli wybuchł strajk, który krzyżuje Twój plan podróży), poinformujemy Cię jak najszybciej. Jeśli wtedy postanowisz odwołać Rezerwację:

 • Każdy transport. Jeśli nie odwołasz Rezerwacji z jednego z powodów wymienionych w następnym punkcie, przysługuje Ci pełny zwrot kosztów (niezależnie od tego, ile czasu pozostało do wyznaczonego rozpoczęcia podróży).
 • Dowolny Transport prywatny. Jeśli zmiana to nowy kierowca, nowy Dostawca usług lub nowy (podobny) pojazd, nie przysługuje Ci zwrot kosztów (chyba że odwołujesz Rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem).

W każdym razie ani my nie ponosimy, ani Dostawca usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, jakie możesz ponieść (np. alternatywny transport lub nocleg w hotelu).

Zwroty kosztów

8. Jeśli chcesz wnioskować o zwrot kosztów, musisz to zrobić na piśmie nie później niż 14 dni po Terminie Odbioru.

9. Realizacja zwrotu może zająć do 5 dni roboczych.

10. Każdy Transport prywatny. Jeśli kierowca nie zjawi się na miejscu odbioru na czas, możesz wnioskować o zwrot, a my zbadamy sytuację.

11. Każdy Transport prywatny. Nie przysługuje Ci zwrot, jeśli Twoja Podróż nie odbywa się zgodnie z planem, ponieważ:

 • kierowca/Dostawca usług nie może się z Tobą skontaktować
 • jeden lub więcej pasażerów nie stawiło się w miejscu odbioru na czas, a Ty nie poprosiłeś/-aś o zmianę Terminu Odbioru
 • żądasz bezzasadnych zmian Terminu Odbioru lub Podróży
 • nie informujesz nas / Dostawcy usług / kierowcy o zmianach, których chcesz dokonać
 • podałeś/-aś nieprawidłowe informacje podczas rezerwacji Transportu prywatnego (miejsce odbioru, dane kontaktowe, liczba osób, ilość bagażu itp.)
 • jeden lub więcej pasażerów coś zrobiło/czegoś nie zrobiło.

F7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem

1. Sprawdź w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jak długo kierowca będzie oczekiwał na miejscu odbioru.

Transport prywatny na żądanie

2. Kierowca może nie czekać po upływie Terminu Odbioru, a jeśli zaczeka, to może naliczyć opłatę za czas oczekiwania. Jeśli nie stawisz się na miejscu odbioru punktualnie, może zostać naliczona opłata za odwołanie Rezerwacji.

Opłaty za naprawę lub sprzątanie

3. Jeśli coś trzeba naprawić lub wyczyścić, ponieważ ktoś z Twojej grupy zrobił coś niewłaściwego lub naruszył niniejsze warunki, odpowiadasz za pokrycie kosztów naprawy/czyszczenia.

Jak pracujemy

4. Informacje o opiniach, rankingu, o tym, jak zarabiamy (i o innych kwestiach) znajdują się w punkcie Jak pracujemy.

Słownik Booking.com

„Konto” oznacza konto (w Booking.com lub Spółce Grupy), którego używasz do rezerwowania Produktów turystycznych na naszej Platformie.

„Obiekt” oznacza świadczenie usługi zakwaterowania przez Dostawcę usług (w części B „Dostawca usług” oznacza podmiot świadczący usługę zakwaterowania).

„Atrakcja” oznacza świadczenie usługi Atrakcji przez Dostawcę usług (w części C „Dostawca usług” oznacza podmiot świadczący usługę Atrakcji).

„Usługa Atrakcji” obejmuje m.in. wycieczki, muzea, atrakcje, czynności i doświadczenia.

„Rezerwacja” oznacza zarezerwowanie Produktu turystycznego na naszej Platformie, niezależnie od tego, kiedy realizowana jest płatność.

„Booking.com”, „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do Booking.com B.V. (w zakresie zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub do Booking.com Transport Limited (w zakresie usług transportu naziemnego). Kontakt korporacyjny

„Potwierdzenie Rezerwacji” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza przesłaną przez nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem i voucherem, zawierającą szczegóły Rezerwacji.

„Środki w formie gotówki” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej, którą można „wypłacić” za pomocą Metody płatności, która jest z Tobą powiązana, lub wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości.

„Umowa przewozu” oznacza umowę zawartą między Tobą a Dostawcą usług i dotyczącą Lotu.

„Środki” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej. Mogą to być „Środki w formie gotówki” i „Środki na podróże”.

„Zwrot na kartę kredytową” oznacza korzyść o wartości pieniężnej, którą można wypłacić na kartę kredytową, która jest z Tobą powiązana, ale nie można wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości.

„Kurs wymiany walut” oznacza kurs, którego używamy do przewalutowania; aktualnie jest to kurs zamknięcia WM/Refinitiv, ale może się to zmienić.

„Uprawniona Rezerwacja” oznacza rezerwację, które spełnia kryteria, by kwalifikować się do Nagrody.

„Lot” oznacza usługę przelotu świadczoną przez Dostawcę usług (w części E „Dostawca usług” oznacza linię lotniczą).

„Spółka Grupy” oznacza podmiot afiliacyjny Booking.com – spółkę należącą bezpośrednio do Booking.com lub należącą do grupy Booking Holdings Inc.

„Indywidualne Kryteria Nagrody” oznaczają reguły stosujące się do niektórych Nagród oprócz ogólnych warunków „Nagrody, Środki i Portfel” (A13) powyżej.

„Umowa pośrednictwa” (w części „Loty”) oznacza umowę zawartą między Tobą a Agregatorem strony trzeciej i dotyczącą sposobu uzyskania dla Ciebie biletu na Lot (jak również dodatków w niektórych przypadkach) od linii lotniczej lub innej firmy.

„Główny Kierowca” oznacza kierowcę, którego dane zostały przekazane w procesie rezerwacji – to jedyna osoba, która może zmienić lub odwołać Rezerwację albo kontaktować się z nami w jej sprawie (chyba że wyznaczy do tego celu kogoś innego).

„Transport prywatny na żądanie” oznacza prywatny pojazd, który zamawiasz, gdy zjawiasz się w miejscu odbioru (lub tuż przed zjawieniem się).

„Nasze usługi” (w części „Wynajem samochodu”) oznaczają nasz internetowy system rezerwacji samochodów, w którym Dostawcy usług mogą oferować swoje produkty i usługi, a Ty możesz je rezerwować.

„Zapłać w swojej walucie” oznacza opcję płatności, którą czasem oferujemy, gdy Dostawca usług nie korzysta z Twojej waluty. Ta opcja pozwala Ci zapłacić w Twojej walucie.

„Metoda płatności” oznacza metodę (karta kredytowa, karta debetowa, rachunek bankowy, PayPal, ApplePay itd.) używaną do realizacji płatności lub przekazu pieniężnego.

„Odbiór” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza rozpoczęcie okresu Wynajmu, gdy okazujesz wymagany dokument tożsamości i inne dokumentu, uiszczasz opłaty i dopłaty, zawierasz Umowę wynajmu i odbierasz samochód.

„Termin Odbioru” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza (lokalną) datę i godzinę, kiedy odbierasz samochód, jak to wskazano w Potwierdzeniu Rezerwacji.

„Termin Odbioru” (w części „Transport prywatny i publiczny”) oznacza (lokalny) czas, gdy Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem jest w drodze do miejsca odbioru lub gdy Transport prywatny na żądanie dociera do miejsca odbioru.

„Platforma” oznacza witrynę internetową/aplikację, w której możesz rezerwować Produkty turystyczne, należąca do lub zarządzana przez Booking.com lub zewnętrzny podmiot afiliacyjny.

„Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem” oznacza prywatny pojazd, który zamawiasz co najmniej 2 godziny przed zjawieniem się w miejscu odbioru.

„Podróż transportem prywatnym” oznacza podróż transportem prywatnym zgodnie z informacjami podanymi w Rezerwacji (w tym zmiany dokonane po dokonaniu Rezerwacji).

„Transport publiczny” oznacza pociągi, autobusy, tramwaje i inne rodzaje transportu publicznego.

„Podróż transportem publicznym” oznacza podróż transportem publicznym zgodnie z informacjami podanymi w Rezerwacji (w tym zmiany dokonane po dokonaniu Rezerwacji).

„Wynajem” (lub „Wynajem samochodu”) oznacza udostępnienie samochodu przez Dostawcę usług (w części D „Dostawca usług” oznacza wypożyczalnię samochodów).

„Umowa wynajmu” oznacza umowę między Tobą a Dostawcą usług, podpisywaną w momencie Odbioru. Otrzymasz podsumowanie kluczowych warunków podczas procesu rezerwacji.

„Nagrody” oznacza przyrzeczone Ci korzyści. W większości przypadków Nagrody to Środki na podróże, Środki w formie gotówki, Zwrot na kartę kredytową lub voucher określonego rodzaju.

„Dostawca usług” oznacza dostawę związanych z podróżą produktów lub usług na Platformie, w tym m.in. właścicieli hotelu lub innego obiektu (w zakresie Rezerwacji „zakwaterowania”), muzeum lub park (w zakresie Rezerwacji „atrakcji”) lub wypożyczania samochodów lub linia lotnicza (w zakresie Rezerwacji „transportu”).

„Usługi” (w części „Transport prywatny i publiczny”) oznaczają świadczenie usług Podróży transportem publicznym lub Podróży transportem prywatnym.

„Warunki” oznaczają niniejsze Warunki świadczenia usług.

„Agregator strony trzeciej” oznacza firmę, która działa jako (a) pośrednik między Tobą a Dostawcą usług albo (b) odsprzedawca Produktu turystycznego.

„Warunki stron trzecich” (w części „Loty”) oznaczają Umowę pośrednictwa i Umowę przewozu.

„Środki na podróże” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej, którą wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości, ale nie można ich „wypłacić”.

„Produkt turystyczny” oznacza powiązany z podróżą produkt lub usługę na Platformie.

„Płatność z góry” oznacza płatność, którą realizujesz w momencie rezerwacji produktu lub usługi (a nie w czasie korzystania z nich).

„Portfel” oznacza pulpit na Twoim Koncie, gdzie wyświetlają się Twoje Nagrody, Środki i inne zachęty.

WERSJA: 1.0

DATA: 14 lutego 2022

Będziemy regularnie aktualizować Warunki świadczenia usług (raz lub dwa razy do roku).

Dla rezerwacji dokonanych przed 14 lutego 2022

 • Spis treści

  Kodeks dobrych praktyk

  Naszą misją jest ułatwianie ludziom odkrywania świata, oferując im najlepsze obiekty, jak również miejsca i atrakcje do zwiedzania w najwygodniejszy możliwy sposób. Aby osiągnąć ten cel, w naszych działaniach będziemy się kierować poniższymi dobrymi praktykami:

  • Dbamy o klienta: oferujemy naszą Platformę i obsługę klienta w ponad 40 językach.
  • Aktywnie pomagamy w odkrywaniu świata: oferujemy ponad 1,5 miliona obiektów w każdym standardzie, w zależności od różnych potrzeb wyjazdowych, od hotelu, przez motele, hostele, obiekty B&B... gdziekolwiek nasi klienci chcą pojechać.
  • Aktywnie pomagamy w odkrywaniu atrakcji oraz innych produktów Dostawców usług turystycznych.
  • Wspomagamy każdą płatność dotyczącą opłaty (za wstęp), zakupu lub wynajmu dowolnego Produktu turystycznego i usługi turystycznej, do której wykorzystywany jest nasz system płatności.
  • Pomagamy naszym klientom: nasza obsługa klienta dostępna jest w ponad 40 językach i pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.
  • Analizujemy potrzeby naszych klientów: nasza Platforma jest stworzona tak, aby spełniała oczekiwania użytkowników i była jak najwygodniejsza w użytkowaniu.
  • Słuchamy rad naszych klientów: udostępniamy niezmieniane opinie (gości, którzy faktycznie zrealizowali pobyt).
  • Oferujemy bogatą w treści, przyjazną użytkownikowi stronę internetową i gwarantujemy najlepsze dostępne ceny.
  • Wyrównujemy ceny

  Wstęp do Warunków handlowych

  Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) online, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej (mobilnej) strony internetowej lub dowolnej aplikacji i/lub dokonując rezerwacji za pośrednictwem którejkolwiek z platform (zwanych dalej łącznie „Platformą”), potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

  Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji obiektów online (w tym wspomaganie płatności za usługę) dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez naszą stronę internetową są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Booking.com B.V. i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego (B2C) użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej. Współpraca z Dostawcami usług turystycznych jest określona przez osobne warunki i postanowienia odnoszące się do współpracy komercyjnej (B2B) z każdym z Dostawców usług turystycznych. Każdy Dostawca usług turystycznych działa w sposób profesjonalny w stosunku do Booking.com, udostępniając swój produkt / usługę za pomocą Booking.com (zarówno przy współpracy o charakterze handlowym (B2B) i indywidualnym (B2C)). Dostawcy usług turystycznych mogą posiadać, opublikować właściwe i/lub wymagać zaakceptowania swoich własnych – oprócz zasad i ważnych informacji przedstawionych na naszej stronie – warunków (dotyczących dostawy lub użytkowania) lub zasad obowiązujących w obiekcie w zakresie użytkowania, dostępu lub realizacji Produktu turystycznego (które mogą obejmować zrzeczenie się lub ograniczenie odpowiedzialności).

  Definicje

  „Booking.com”, „nas”, „my” lub „nasze” oznacza Booking.com B.V., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z przepisami prawa Holandii, z siedzibą znajdującą się pod adresem: Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia. „Platforma” oznacza (mobilną) stronę internetową i aplikację, przez które udostępniana jest Usługa turystyczna, a które są własnością, są kontrolowane, zarządzane, utrzymywane i/lub hostowane przez Booking.com. „Produkt turystyczny” oznacza różne produkty i usługi, które mogą zostać zamówione, nabyte, zakupione, opłacone, wynajęte, dostarczone, zarezerwowane, łączone i skonsumowane przez klienta od Dostawcy usług turystycznych.

  „Dostawca usług turystycznych” oznacza dostawcę zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, obiekt B&B, właściciel), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, rejsy, wycieczki autokarowe, transfery), operatorów wycieczek, ubezpieczenia podróżnego oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z podróżowaniem, które od czasu do czasu są udostępniane do Rezerwacji usług turystycznych na Platformie (B2B lub B2C).

  „Usługa turystyczna” oznacza zakup, zamówienie, (wspomaganą) płatność lub usługę rezerwacji przez internet różnych produktów lub usług oferowanych lub umożliwionych przez Booking.com, jakie od czasu do czasu udostępniają Dostawcy usług turystycznych na Platformie.

  „Rezerwacja usług turystycznych” oznacza zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Produktu turystycznego.

  1. Zakres i charakter usług

  Poprzez Platformę my (firma Booking.com B.V. i jej partnerzy afiliacyjni oraz dystrybutorzy) dostarczamy platformę internetową, poprzez którą Dostawcy usług turystycznych mogą reklamować, wprowadzać, sprzedawać, promować i/lub oferować (jeśli dotyczy) swoje produkty i usługi do zamówienia, nabycia, rezerwacji, wynajmu i przez którą osoby odwiedzające platformę mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, zakupu lub opłacenia, tj. Usługi turystycznej. Korzystając z Usługi turystycznej (np. dokonując Rezerwacji usługi turystycznej poprzez Usługę turystyczną) wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Dostawcą usług turystycznych, na mocy którego dokonują Państwo rezerwacji albo zakupu odpowiednio produktu lub usługi. Od momentu, w którym dokonają Państwo Rezerwacji usługi turystycznej, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Dostawcą usług turystycznych, przekazując istotne informacje dotyczące Państwa Rezerwacji usługi turystycznej do odpowiedniego Dostawcy usług turystycznych i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy usług turystycznych. Booking.com nie (od)sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych produktów lub usług (związanych z podróżowaniem).

  W przypadku klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa obowiązują następujące zasady. Poprosiliśmy Dostawców usług turystycznych na całym świecie o samodzielne wypełnienie deklaracji i wskazanie, czy – w kontekście prawa UE dotyczącego ochrony konsumentów – działają oni jako gospodarze prywatni (osoby fizyczne) czy jako gospodarze profesjonalni (przedsiębiorcy). Jeśli Dostawca usług turystycznych wskaże, że działa jako gospodarz prywatny (lub nie wskaże jednoznacznie żadnej kategorii, jednak na podstawie dostępnych dla nas informacji nie można go sklasyfikować jako gospodarza profesjonalnego), to obiekt Dostawcy usług turystycznych zostanie oznaczony na naszej stronie z wynikami wyszukiwania jako „Zarządzany przez gospodarza prywatnego (osobę fizyczną)” z następującym wyjaśnieniem:

  „Ten obiekt jest zarządzany przez gospodarza prywatnego. Prawo UE dotyczące ochrony konsumentów w odniesieniu do gospodarzy profesjonalnych może nie obowiązywać. Gospodarze, którzy zarejestrowali się na Booking.com jako gospodarze prywatni, to osoby, które wynajmują swój obiekt lub obiekty do celów niezwiązanych z ich działalnością zawodową, biznesową lub nie jest to ich główny zawód. Nie są to oficjalnie „przedsiębiorcy” (jak np. międzynarodowe sieci hoteli) i tym samym nie mogą zagwarantować takiego samego poziomu ochrony konsumentów, jaki zapewnia unijne prawo. Jednak nie martw się – Booking.com zapewnia taką samą obsługę klienta niezależnie od rodzaju zarezerwowanego obiektu. Jakość Twojego pobytu nie będzie się różnić od pobytu zarezerwowanego u gospodarza profesjonalnego (przedsiębiorcy)”.

  Dostawcy usług turystycznych, którzy na naszej Platformie nie są oznaczeni jako gospodarze prywatni działają – według naszej najlepszej wiedzy – jako gospodarze profesjonalni i podlegają prawu UE dotyczącemu ochrony konsumentów. Kategoria „gospodarz prywatny” odnosi się tylko do prawa UE dotyczącego ochrony konsumentów i nie można jej wykorzystywać do celów podatkowych, w tym VAT, ani żadnych innych podobnych podatków pośrednich pobieranych od wartości dodanej lub sprzedaży i/lub konsumpcji.

  Dostarczając nasze Usługi turystyczne, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od Dostawców usług turystycznych. Dostawcy usług turystycznych, którzy wprowadzają i promują Produkt turystyczny na Platformie, mają dostęp do naszych systemów i Extranetu, poprzez który zobowiązani są do uaktualniania wszystkich cen/opłat, dostępności, zasad i warunków oraz innych istotnych informacji, które pojawiają się na naszej Platformie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze Usługi turystyczne, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje nam dostarczone są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej platformy, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy Dostawca usług turystycznych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych na naszej platformie. Nasza Platforma nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny (gwiazdki) lub opcji zakwaterowania któregokolwiek z Dostawców usług turystycznych (albo udostępnianych przez niego udogodnień, obiektów, pojazdów, (głównych lub dodatkowych) produktów lub usług) dostępnych na naszej Platformie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

  Nasze Usługi turystyczne dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji, biletów, produktów lub usług dostępnych na naszej Platformie w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

  2. Ceny, zasada „Wyrównujemy ceny” i inne oferty są oferowane przez spółkę partnerską

  Ceny oferowane przez Dostawców usług turystycznych na naszej Platformie są wysoce konkurencyjne. Wszystkie ceny za Produkt turystyczny zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków) i opłaty, chyba że na naszej Platformie lub w mailu potwierdzającym rezerwację/na bilecie zaznaczono inaczej. Ceny biletów są cenami za osobę lub grupę i podlegają okresowi ważności oznaczonemu na bilecie (jeśli dotyczy). Dostawca usług turystycznych ma prawo obciążyć obowiązującymi opłatami i podatkami (w tym podatkiem turystycznym/miejskim) w przypadku niepojawienia się lub odwołania rezerwacji.

  Czasami na naszej Platformie dostępne są niższe ceny za określony pobyt, produkt lub usługę, jednakże ceny oferowane przez Dostawców usług turystycznych mogą być obostrzone specjalnymi warunkami i restrykcjami dotyczącymi na przykład braku możliwości anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu danego produktu, usługi i warunków rezerwacji pod względem w/w kwestii przed dokonaniem rezerwacji.

  Chcemy, aby zapłacili Państwo najniższą możliwą cenę za wybrany produkt lub usługę. Jeśli po dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym obiekcie na naszej Platformie, znajdą Państwo w internecie na takich samych warunkach ten sam nocleg w tym samym obiekcie po niższej cenie, my dopasujemy naszą cenę, wyrównując zaistniałą różnicę między naszą ceną a niższą ceną zgodnie z warunkami zasady „Wyrównujemy ceny”. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku produktów i usług niezwiązanych z zakwaterowaniem.

  Przelicznik walut dostępny na naszej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą różnić się od tych, które zostały obliczone przez przelicznik walut na naszej stronie.

  Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące.

  Wszystkie oferty specjalne i promocje są wyraźnie oznaczone. Jeśli nie są one wyraźnie oznaczone, nie mogą Państwo dochodzić swoich praw w przypadku oczywistych nieprawidłowości lub pomyłek.

  Oferta partnerska

  Booking.com może wyświetlać oferty, które nie pochodzą bezpośrednio od Dostawców usług turystycznych, ale które są obsługiwane przez spółkę partnerską Booking.com, np. przez inną platformę (Oferta partnerska). Oferty partnerskie będą jasno zaznaczone i wyróżnione na tle pozostałych regularnych ofert bezpośrednio pochodzących od Dostawców usług turystycznych i będą podlegać specjalnym warunkom określonym poniżej, chyba że na naszej Platformie będzie stwierdzone inaczej:

  • Ceny: zgodnie z informacjami wyświetlanymi na naszej Platformie.
  • Płatność z wyprzedzeniem: zapłacisz w sposób bezpieczny za pomocą Booking.com w czasie dokonywania rezerwacji.
  • Brak zmian: gdy dokonasz rezerwacji, nie będzie można wprowadzić żadnych zmian w danych osobowych ani szczegółach rezerwacji. Prośby o zmianę mogą być kierowane bezpośrednio do obiektu, ale nie ma gwarancji ich akceptacji.
  • Zakaz łączenia z innymi ofertami: inne promocje, zniżki i nagrody nie mają zastosowania w przypadku takiej rezerwacji.
  • Brak opinii gości: nie ma możliwości wystawienia opinii na naszej Platformie.

  3. Prywatność i ciasteczka

  Booking.com szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  4. Brak opłat dla klientów – płacą jedynie Dostawcy usług turystycznych

  Jeśli nie określono inaczej, nasze usługi są bezpłatne dla klientów, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów nie pobieramy opłat za nasze Usługi turystyczne ani też nie doliczamy do ceny żadnych opłat dodatkowych (za rezerwację). Dostawcom usług turystycznych zapłacą Państwo stosowną kwotę przewidzianą w Rezerwacji usług turystycznych (a także stosowne podatki, opłaty i obciążenia, o ile nie są wliczone w cenę (jeśli dotyczy)).

  Dostawcy usług turystycznych płacą Booking.com prowizję (stanowiącą niewielki odsetek ceny produktu (np. ceny pokoju)) po tym, jak klient skorzystał z usługi lub produktu Dostawcy usług turystycznych (np. po tym, jak gość zrealizował (i zapłacił) za swój pobyt). Dostawcy usług turystycznych mogą podnieść swoją pozycję w rankingu zwiększając kwotę płaconej prowizji (zwiększenia widoczności). Zwiększenie widoczności (poprzez uiszczenie większej prowizji w zamian za lepszą pozycję w rankingu) leży w gestii Dostawcy usług turystycznych i może być stosowane w różnych sytuacjach i dla różnych produktów. Algorytm rankingu weźmie pod uwagę zwiększenie prowizji przy ustalaniu domyślnego rankingu. Partnerzy preferowani płacą wyższą prowizję w zamian za lepszą pozycję w rankingu.

  Jedynie ci Dostawcy usług turystycznych, którzy mają relacje handlowe z Booking.com (wynikające z umowy), będą widoczni na Platformie (w celach promocji B2B i/lub B2C ich produktu). Booking.com nie jest platformą otwartą (jak Amazon czy eBay), gdzie użytkownicy mogą oferować produkty (brak platformy C2C); Booking.com nie pozwala podmiotom innym niż biznesowe na sprzedaż swoich produktów na lub za pośrednictwem Booking.com.

  5. Karta kredytowa lub przelew bankowy

  Jeśli dotyczy i ma zastosowanie, niektórzy Dostawcy usług turystycznych oferują opcję dokonywania rezerwacji usług turystycznych, w przypadku których płatność za nią (całkowita lub częściowa, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi u danego Dostawcy usług turystycznych) realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy usług turystycznych w momencie dokonywania rezerwacji usług turystycznych przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności). W przypadku niektórych produktów i usług Booking.com wspomaga (poprzez podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności) płatność za odpowiednie produkty lub usługi (tj. oferuje usługę wspomagania płatności) na rzecz i w imieniu Dostawcy usług turystycznych (Booking.com nigdy nie działa, ani nie funkcjonuje w charakterze zarejestrowanego sprzedawcy). Płatność jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek obiektu świadczącego zakwaterowanie za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności. Wszelkie płatności wspomagane przez nas na rzecz i w imieniu Dostawcy usług tusrystycznych będą w każdym przypadku stanowiły płatność (lub jej część) ceny rezerwacji danego produktu lub usługi w rozliczeniu końcowym (bevrijdende betaling) takiej należnej ceny (lub jej części) i nie mogą Państwo ubiegać się o zwrot takich wpłaconych środków.

  W przypadku niektórych stawek (bezzwrotnych) lub ofert specjalnych Dostawcy usług turystycznych mogą wymagać płatności z góry przelewem (jeśli dotyczy) lub kartą kredytową, a zatem Państwa karta kredytowa może zostać preautoryzowana lub obciążona (czasem bez możliwości zwrotu) w momencie dokonywania Rezerwacji usługi turystycznej. Prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły (rezerwacji) produktu lub usługi pod względem tego rodzaju warunków przed dokonaniem Rezerwacji usługi turystycznej. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (autoryzowane, (domniemane) nieautoryzowane lub niewłaściwe) obciążenie przez Dostawcę usług turystycznych ani nie odzyska żadnej kwoty zapłaconej na rzecz Dostawcy usług turystycznych (w tym przedpłat,niedojazdów lub odwołań powodujących obciążenie) za pomocą karty kredytowej.

  W przypadku oszustwa związanego z kartą kredytową lub jej nieautoryzowanym użyciem przez stronę trzecią, większość banków i firm obsługujących karty odpowiada za to ryzyko i ponosi koszty związane z oszustwem lub niepoprawnym użyciem, które czasem mogą zostać potrącone (zwykle o wartości ok. 50 EUR lub ich równowartość w lokalnej walucie). W przypadku, gdy bank lub firma obsługująca kartę kredytową potrąci daną kwotę po tym, jak nieautoryzowana transakcja zostanie zawarta poprzez naszą Platformę, z powodu dokonania przez nią rezerwacji, poniesiemy wartość potrąconej przez bank kwoty do wysokości 50 EUR (lub równowartości w lokalnej walucie). Aby uzyskać wyrównanie za poniesione straty, należy zgłosić oszustwo wystawcy karty kredytowej (zgodnie z zasadami i procedurami) i niezwłocznie się z nami skontaktować. Należy przedstawić nam dowód takiego obciążenia (np. wyciąg z regulaminu firmy obsługującej kartę kredytową). Wyrównanie przysługuje tylko za rezerwacje opłacone kartą kredytową i dokonane przez zabezpieczony serwer Booking.com, a nieautoryzowana transakcja została zawarta w wyniku naszego zaniedbania lub błędu w trakcie korzystania z naszego zabezpieczonego serwera.

  6. Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady

  Dokonując rezerwacji usług turystycznych u Dostawcy usług turystycznych, akceptują Państwo warunki określone przez tego Dostawcę usług turystycznych dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Dostawcę usług turystycznych i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady domowe Dostawcy usług turystycznych), które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Dostawcy usług turystycznych dostępne są na naszej Platformie w części z informacjami o Dostawcy usług turystycznych, w procesie dokonywania rezerwacji usług turystycznych oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji usług turystycznych nie można zmienić ani odwołać. Obowiązujący podatek miejski / opłata turystyczna może zostać pobrany przez Dostawcę usług turystycznych, nawet jeśli rezerwacja zostanie odwołana lub Gość nie pojawi się w obiekcie. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji usług turystycznych, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Dostawcy usług turystycznych zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od kategorii pokoju. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami drobnym drukiem (znajdującymi się pod spisem kategorii pokoi, u dołu strony Dostawcy usług turystycznych na naszej Platformie) oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w przypadku danego Dostawcy usług turystycznych nie obowiązują dodatkowe zasady (np. odnośnie do minimalnego wieku Gości, depozytu na pokrycie ewentualnych szkód, dopłat do rezerwacji grupowych, braku możliwości odwołania, dodatkowych łóżek, braku bezpłatnego śniadania, pobytu zwierząt, honorowania kart kredytowych). Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Dostawca usług turystycznych wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie.

  Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją Rezerwację usług turystycznych, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację usług turystycznych. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego Dostawcy usług turystycznych dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

  Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym Dostawcę usług turystycznych, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojazd. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kontakcie z Dostawcą usług turystycznych, mogą Państwo skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. Firma Booking.com nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu ani związane z tym odwołania lub opłaty naliczone przez Dostawcę usług turystycznych.

  7. (Dalsza) korespondencja

  Dokonując Rezerwacji usług turystycznych wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (i) wiadomości e-mail, którą mogą Państwo otrzymać na krótko przed datą przyjazdu do obiektu. Wiadomość ta będzie zawierała informacje na temat celu Państwa podróży, jak również innego typu oferty i informacje, związane z Państwa Rezerwacją usług turystycznych i celem podróży (w tym oferty stron trzecich w zakresie wcześniej wybranym przez Państwa). Wyrażają też Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (ii) wiadomości e-mail po po przyjeździe z prośbą o ocenienie Dostawcy usług turystycznych oraz Usługi turystycznej, jak i (iii) wiadomości e-mail, którą otrzymają Państwo po zakończeniu pobytu w obiekcie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o wystawienie opinii na temat obiektu. W celu uzyskania informacji na temat innych możliwych form kontaktu z Państwem, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek.

  Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z Dostawcą usług turystycznych na swojej platformie i za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do Dostawcy usług turystycznych, korespondencji z obiektem czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie). Booking.com nie może zagwarantować, że jakakolwiek prośba lub korespondencja zostanie (należycie i terminowo) doręczona, odczytana lub spełniona przez Dostawcę usług turystycznych, ani że zostaną wypełnione lub wykonane jej warunki.

  W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej Rezerwacji usług turystycznych należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.

  Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko Booking.com lub dotyczące Usługi turystycznej powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od ustalonego terminu wykorzystania produktu lub usługi (np. daty wymeldowania). Roszczenia lub skargi, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu, mogą zostać odrzucone, a wówczas osoba występująca z takim roszczeniem lub skargą musi zrzec się prawa do wszelkich odszkodowań (z tytułu szkód lub poniesionych kosztów).

  Z uwagi na ciągłe aktualizacje i korekty cen oraz dostępności, stanowczo sugerujemy zachowanie zrzutów ekranu podczas dokonywania rezerwacji, by w razie potrzeby dysponować materiałami potwierdzającymi stanowisko.

  Informacja dla klientów (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego): radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

  8. Ranking, program dla obiektów preferowanych, gwiazdki i opinie gości

  Naszym celem jest wyświetlanie odpowiednich wyników wyszukiwania poprzez tworzenie spersonalizowanego, domyślnego rankingu Dostawców usług turystycznych na naszej Platformie. Można go przewijać, używać filtrów i sortować według alternatywnych kolejności rankingu, a tym samym mieć możliwość wpływu na prezentację wyników wyszukiwania, aby uzyskać kolejność rankingu opartą na innych kryteriach. Do generowania wyników domyślnego rankingu używamy wielu algorytmów, proces ten stale się rozwija.

  Booking.com zidentyfikował następujące parametry, które są najściślej związane ze znalezieniem przez użytkownika odpowiedniego Dostawcy usług turystycznych i tym samym nadał im priorytet w algorytmach (główne parametry): osobista historia wyszukiwania użytkownika, wskaźnik „kliknięć” ze strony wyszukiwania na stronę Dostawcy usług turystycznych („CTR”), liczba rezerwacji w stosunku do liczby wizyt na stronie Dostawcy usług turystycznych na Platformie („Konwersja”), wartość brutto (w tym odwołania) i netto (z wyłączeniem odwołań) rezerwacji Dostawcy usług turystycznych. Na Konwersję i CTR mogą mieć wpływ różne (niezależne) czynniki, w tym ocena obiektu (zarówno zsumowany wynik jak i jego składniki), dostępność, zasady, (konkurencyjne) ceny, jakość treści oraz niektóre cechy Dostawcy usług turystycznych. Procentowa wysokość prowizji płaconej przez Dostawcę usług turystycznych lub inne uzyskiwane przez nas korzyści (np. w wyniku uzgodnień handlowych z Dostawcą usług turystycznych lub partnerami strategicznymi) również mogą mieć wpływ na domyślny ranking, tak samo jak dane dotyczące terminowych płatności Dostawcy usług turystycznych. Dostawca usług turystycznych może również wpływać na swój ranking, uczestnicząc w niektórych programach – z czasowymi zmianami – takich jak program Genius, oferty specjalne, Program dla Partnerów Preferowanych i narzędzie do zwiększenia widoczności (w dwóch ostatnich przypadkach Dostawca usług turystycznych płaci nam wyższą prowizję).

  Liczba posiadanych przez obiekt gwiazdek wyświetlana na Booking.com nie jest przyznawana przez Booking.com. Obiekt sam przyznaje sobie liczbę gwiazdek lub jest ona przyznawana przez niezależną stronę trzecią przydzielającą (obiektywnie) gwiazdki. Oferty są wyświetlane zgodnie z liczbą gwiazdek (od najniższej do najwyższej lub od najwyższej do najniższej), które dostawcy dostarczają Booking.com. W zależności od (lokalnych) przepisów i możliwości liczba gwiazdek jest przydzielana albo przez (niezależną) stronę trzecią, na przykład przez (oficjalną) organizację oceniającą hotele lub przyznawana jest ona w oparciu o opinie podmiotów oferujących zakwaterowanie, niezależnie od obiektywnych kryteriów. Booking.com nie nakłada formalnych zobowiązań na przydzielanie liczby gwiazdek i nie dokonuje ich weryfikacji. Liczba gwiazdek odzwierciedla to, jak obiekt wypada na tle prawnych wymogów (jeśli dotyczy) lub, jeśli nie obowiązują żadne regulacje, na tle (przyjętych) standardów rynkowych lub branżowych w takich aspektach, jak cena, udogodnienia i dostępne usługi (te wymogi oraz standardy mogą się różnić w zależności od kraju oraz organizacji).

  W celu ułatwienia klientom znalezienia odpowiedniego obiektu spełniającego ich preferencje dotyczące podróży, Booking.com może przypisać ocenę jakości, która jest określana przez Booking.com i wyświetlana obok wybranych obiektów w formie żółtego kafelka. Aby określić porównywalny zestaw kryteriów, ocena jakości opiera się na wielu (ponad 400) cechach, które można podzielić na 5 głównych kategorii: (i) udogodnienia/usługi oferowane przez obiekt na Booking.com, (ii) układ obiektu, tj. wielkość opcji zakwaterowania, liczba dostępnych pokoi i gości, których może zakwaterować obiekt, (iii) liczba i jakość zdjęć dodanych przez obiekt, (iv) średnia ocena obiektu oraz oceny szczegółowe, np. za czystość, która jest szczególnie pomocna dla gości w ocenie jakości obiektów oraz (v) zebrane anonimowe dane historyczne (np. by ocenić liczbę gwiazdek przyznanych obiektom). Korzystamy z tych funkcji, aby uzyskać wzory oparte na danych statystycznych. Na podstawie tych danych wejściowych przeprowadzana jest analiza oparta na uczeniu maszynowym, w wyniku której ocena jakości (między 1– 5, wyświetlana przy użyciu 1–5 żółtych kafelków obok nazwy obiektu) jest automatycznie obliczana i przyznawana obiektowi.

  Tylko Goście, którzy zrealizowali pobyt w obiekcie, zostaną poproszeni przez Booking.com o wyrażenie opinii na temat swojego pobytu w tym obiekcie i przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty pobytu lub otrzymają prośbę o wyrażenie opinii jeszcze podczas swojego pobytu. Gotowa opinia Gościa (obejmująca ocenę wystawioną podczas pobytu) może zostać (a) załadowana na odpowiednią stronę Dostawcy usług turystycznych z informacjami o obiekcie w wyłącznym celu poinformowania (przyszłych) klientów o Państwa opinii na temat (poziomu) usług i jakości Dostawcy usług turystycznych, a także (b) (w całości lub częściowo) wykorzystana według uznania Booking.com (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona na naszej platformie lub na społecznych platformach medialnych, w biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do, zarządzanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Booking.com. Aby oferować i utrzymywać najnowsze (a więc najbardziej aktualne) opinie, mogą być one dodawane przez określony czas (3 miesiące) po zrealizowaniu pobytu, a każda opinia dostępna będzie przez określony czas (36 miesięcy) od daty jej opublikowania. Domyślny ranking opinii wyświetlony jest według daty dodania opinii oraz w odniesieniu do kilku dodatkowych kryteriów (takich jak język, w jakim została napisana opinia czy komentarze do opinii), natomiast opinie użytkowników, którzy [zawsze] przesyłają szczegółowe opinie (zwanych „Reporterami”) mogą być umieszczane na czele rankingu. Mają Państwo możliwość wyboru pomiędzy różnymi rankingami i filtrami (np. sortując po rodzaju klientów, dacie, języku opinii, czy ocenie). Booking.com pozwala Dostawcom usług turystycznych na udzielenie odpowiedzi na opinię. Zastrzegamy sobie prawo poprawiania, odrzucania oraz usuwania opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one nasze zasady dodawania opinii. Booking.com nie udziela klientom żadnych dodatkowych świadczeń za wystawienie opinii. Ankieta powinna być postrzegana jako kwestionariusz i nie zawiera ona żadnych (dalszych) ofert i zaproszeń jakiegokolwiek rodzaju. Booking.com dołoży wszelkich starań, by monitorować i usuwać opinie, które zawierają słowa wulgarne, dane osobiste lub informacje o skradzionych dobrach.

  Booking.com nie akceptuje opinii:

  • zawierających słowa wulgarne i o zabarwieniu seksualnym oraz mowę nienawiści, o charakterze dyskryminacyjnym, zawierających groźby czy stosujących przemoc
  • Przywołujących imiona i nazwiska, zawierających ataki personalne w kierunku obsługi obiektu
  • Nawołujących do działań nielegalnych (takich jak narkotyki czy prostytucja)
  • Podających adresy stron internetowych, adres e-mail, numery telefonów, szczegóły kart kredytowych
  • Zawierających odniesienia do sytuacji politycznej

  Zarówno Booking.com, jak i Dostawca usług turystycznych mają prawo do zakończenia współpracy z dowolnego powodu (w tym w wypadku naruszenia warunków umowy lub ogłoszenia bankructwa) z należytym zachowaniem okresu wypowiedzenia uzgodnionym przez obie strony.

  9. Zrzeczenie się

  Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Państwo ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez nas z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Państwa rezerwacji przedstawionego w mailu potwierdzającym Rezerwację usług turystycznych (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

  Niemniej jednak, w stopniu określonym przepisami prawa, ani my, ani żaden z naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, urzędników, agentów, partnerów afiliowanych, dystrybutorów, posiadaczy naszej koncesji, agentów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony internetowej i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) jakiekolwiek niezgodności związane z (opisowymi) informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie Dostawca usług turystycznych udostępnił na naszej platformie, (iii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez Dostawcę usług turystycznych lub innych partnerów biznesowych, (iv) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na naszej platformie oraz za (v) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub retorsyjne) poniesione przez Państwa szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych Dostawcy usług turystycznych lub innym partnerom biznesowym (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom, podwykonawcom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez platformę, włącznie z jakimkolwiek (częściowym) anulowaniem, overbookingiem (planowaną rezerwacją większej liczby osób niż może pomieścić obiekt), strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza naszą kontrolą.

  Booking.com nie odpowiada (i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności) za wykorzystanie, poprawność, jakość, przydatność i sprawność Produktu turystycznego oraz nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń i warunków, zarówno domyślnych, ustawowych, jak i innych, w tym domniemanych gwarancji handlowych, tytułu prawnego, gwarancją nienaruszalności czy przydatności do określonego celu. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że stosowny Dostawca usług turystycznych ponosi wyłączną odpowiedzialność za Produkt turystyczny (w tym za gwarancje i oświadczenia udzielone przez Dostawcę usług turystycznych). Booking.com nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą Produktu turystycznego. Skargi i żądania w odniesieniu do Produktu turystycznego (w tym również w odniesieniu do zaoferowanej (specjalnej/promocyjnej) ceny, polityki czy konkretnych żądań Klientów) należy kierować do Dostawcy usług turystycznych. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku takich skarg i żądań.

  Bez względu na to, czy opłata za Produkt turystyczny pobierana jest (pobrana została) bezpośrednio przez Dostawcę usług turystycznych, czy my ułatwiamy proces płatności za Produkt turystyczny, to Dostawca usług turystycznych jest stroną odpowiedzialną za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany pokój/rezerwację. Booking.com nie jest odpowiedzialny za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom ceny i podatków należnych za dany Produkt turystyczny. (Booking.com nigdy nie działa ani nie funkcjonuje jako oficjalny sprzedawca).

  Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie (na przykład podczas dodawania opinii), oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez Booking.com dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Udzielasz Booking.com niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez Booking.com. Spółka Booking.com nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na Booking.com. Booking.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez Booking.com w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

  Booking.com ma prawo, ze skutkiem natychmiastowym, odmówić lub ograniczyć dostęp do naszej Platformy, naszej obsługi klienta i innych usług i/lub konta Booking.com, i/lub odwołać potwierdzoną rezerwację, i/lub uniemożliwić dokonanie rezerwacji przez użytkownika w przypadku domniemanego lub uzasadnionego podejrzenia (i) oszustwa lub nadużycia, (ii) naruszenia obowiązujących praw i/lub przepisów, (iii) naruszenia wartości i wytycznych Booking.com, (iv) niewłaściwego lub niezgodnego z prawem zachowania, które obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących: przemoc, groźby, nękanie, dyskryminacja, mowa nienawiści, stwarzanie zagrożenia, naruszanie prywatności, handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci i obsceniczność w stosunku do Booking. com (lub jego pracowników i agentów), Dostawcy usług turystycznych (lub jego pracowników i agentów), i/lub stron trzecich, lub (v) innych okoliczności, które – według wyłącznego uznania Booking.com – racjonalnie uzasadniają podjęcie przez Booking.com któregokolwiek z wyżej wymienionych środków.

  10. Prawa własności intelektualnej

  Chyba że określono inaczej, oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na naszej platformie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej platformie należą do firmy Booking.com B.V. oraz jej Dostawców usług turystycznych.

  Booking.com posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do (wyglądu i rozwiązań na platformie, w tym do infrastruktury) platformy, na której udostępniane są usługi (oraz opinie Gości i przetłumaczone treści strony) i zabrania kopiowania, wykorzystywania części strony, udostępniania (hyper)linków i linków głębokich, publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści ze strony (w tym opinii Gości i przetłumaczonych treści strony) bez wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku (częściowego lub pełnego) wykorzystania (przetłumaczonej) treści (w tym opinii Gości) lub posiadania przez Państwa praw własności intelektualnej do fragmentu platformy, (przetłumaczonej) treści lub opinii, prawa te w całości przekazywane są Booking.com. Niezgodne z prawem wykorzystanie części strony lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie naszych praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i praw do baz danych).

  11. Właściwe przepisy prawa, jurysdykcja i rozwiązywanie sporów

  W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawa, poniższe warunki i postanowienia, jak również świadczone przez nas usługi podlegają prawu obowiązującemu w Holandii. Niezależnie od powyższego, osoba fizyczna korzystająca z naszych usług w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością zawodową (dalej zwana „klientem”), może odwoływać się także do obowiązujących przepisów prawa w kraju swojego stałego pobytu (tj. przepisów, które, zgodnie z zasadą wyboru prawa właściwego, obowiązują niezależnie od klauzuli wyboru prawa; dalej zwanych „Przepisami Obowiązującymi”). Wszystkie spory wynikające z tych warunków i postanowień, jak również w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla miasta Amsterdam w Holandii. Niezależnie od tego zapisu dotyczącego jurysdykcji, klient może także wytoczyć powództwo dotyczące wprowadzenia właściwych Obowiązujących Przepisów przed sądem swojego miejsca zamieszkania, a postępowanie przeciwko klientowi może zostać wszczęte tylko przed sądem jego miejsca zamieszkania. Informacja dla klientów (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego): radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

  Oryginalna, angielska wersja ogólnych warunków i postanowień może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym nie mogą Państwo domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia warunków i postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja angielska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Angielska wersja warunków i postanowień dostępna jest na naszej platformie (po wybraniu języka angielskiego). Może ona zostać także do Państwa wysłana po wcześniejszej prośbie, wyrażonej na piśmie.

  Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu pozostaną Państwo związani wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami. W takim przypadku nieważne postanowienie zostanie mimo wszystko wyegzekwowane w pełnym wymiarze, zgodnie z obowiązującym prawem, a Państwo zgodzą się co najmniej na uznanie podobnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść warunków i postanowień.

  12. O Booking.com i spółkach współpracujących

  Usługa turystyczna świadczona jest przez Booking.com B.V., spółkę o ograniczonej odpowiedzialności, działającą zgodnie z prawem holenderskim, mającą swoją siedzibę przy Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia, i zarejestrowaną w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 31047344. Numer w ewidencji podatkowej VAT to NL805734958B01.

  Booking.com ma swoją siedzibę w Amsterdamie w Holandii i jest wspierana przez spółki afiliowane grupy ("spółki współpracujące") na całym świecie. Spółki współpracujące zapewniają jedynie wsparcie firmie Booking.com. Niektóre wyznaczone do tego celu spółki współpracujące świadczą usługi związane z obsługą klienta (jedynie telefonicznie). Spółki współpracujące nie są właścicielami żadnej platformy (nie kontrolują, nie zarządzają i nie zajmują się utrzymaniem Platformy). Spółki współpracujące nie są upoważnione do świadczenia Usługi turystycznej, reprezentowania Booking.com lub podpisywania jakichkolwiek umów w imieniu, dla oraz na rzecz Booking.com. Nie mają Państwo żadnych (prawnych ani umownych) powiązań ze spółkami współpracującymi. Spółki współpracujące nie są upoważnione do działania ani nie funkcjonują jako pełnomocnik Booking.com do doręczeń. Booking.com nie uznaje jako swojej siedziby żadnego biura (w tym żadnej ze spółek współpracujących) innego niż siedziba główna firmy w Amsterdamie.

 • Twoja rezerwacja podlega naszym poprzednim warunkom świadczenia usług wynajmu samochodów.
 • Twoja rezerwacja podlega naszym poprzednim warunkom świadczenia usług taksówek lotniskowych.