Przejdź do głównej treści

Warunki świadczenia usług dla klientów

Aktualizacja z dnia 31 października 2023

Podsumowanie niniejszych Warunków

Wraz z Warunkami na tej stronie istnieją dwa inne dokumenty, które stanowią część naszej umowy z Tobą:

 • Nasza strona Jak pracujemy pomaga w korzystaniu z naszej Platformy i zrozumieniu naszych opinii, rankingów, rekomendacji, sposobu zarabiania pieniędzy i nie tylko.
 • Nasze Standardy i wytyczne dotyczące treści pomagają nam w tym, aby wszystko na naszej Platformie było istotne i odpowiednie dla naszej globalnej publiczności, bez ograniczania wolności wypowiedzi. Informują one, w jaki sposób zarządzamy treściami i podejmujemy działania przeciwko wszelkim nieodpowiednim treściom.

Wyrażając zgodę na nasze Warunki, zgadzasz się na wszystko, co jest zawarte we wszystkich trzech dokumentach. Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie powinieneś korzystać z naszej Platformy.

Wszystkie te informacje są ważne, ponieważ (wraz z wiadomością e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i wszelkimi informacjami podanymi przed dokonaniem rezerwacji) określają warunki prawne, na jakich Dostawcy usług oferują swoje Produkty turystyczne za pośrednictwem naszej Platformy.

Jeśli coś pójdzie nie tak z Twoim Produktem turystycznym, sekcja A15 niniejszych Warunków wyjaśnia, co możesz zrobić w takiej sytuacji. Obejmuje to złożenie skargi do nas, udanie się do sądu oraz (w niektórych przypadkach) skorzystanie z internetowej usługi rozstrzygania sporów.

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji moderacji lub zgłosić treści na naszej Platformie, nasze Standardy i wytyczne dotyczące treści wyjaśniają, jak to zrobić i jak zarządzamy tymi żądaniami.

Niniejsze podsumowanie nie stanowi części naszych Warunków ani dokumentu prawnego. Zachęcamy do zapoznania się z każdym dokumentem w całości. Niektóre z użytych słów w tym podsumowaniu mają bardzo określone znaczenie, więc należy korzystać ze „Słownika Booking.com”, który znajduje się na końcu niniejszych Warunków.

A. Wszystkie produkty turystyczne

A1. Definicje

1. Niektóre z użytych tu słów mają bardzo określone znaczenia, więc należy korzystać ze „Słownika Booking.com”, który znajduje się na końcu niniejszych Warunków.

A2. Niniejsze Warunki

1. Dokonując Rezerwacji, akceptujesz niniejsze Warunki i wszelkie inne warunki, które zostały Ci przekazane w procesie rezerwacji.

2. Jeśli jakikolwiek organ zdecyduje, że niektóre z tych warunków są niezgodne z prawem, pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.

3. Na niniejsze Warunki składają się:

 • Część A: warunki ogólne dla wszystkich rodzajów Produktu turystycznego.
 • Części od B do F: warunki szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów Produktu turystycznego:

  • Część B: Obiekty
  • Część C: Atrakcje
  • Część D: Wynajem samochodów
  • Część E: Loty
  • Część F: Transport prywatny i publiczny
 • Jeśli istnieje rozbieżność między warunkami ogólnymi a szczegółowymi, zastosowanie mają warunki szczegółowe.

4. Angielska wersja niniejszych Warunków jest tekstem oryginalnym. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego Warunków lub rozbieżności między Warunkami w języku angielskim i w innym języku, zastosowanie będą miały Warunki w języku angielskim, chyba że lokalne prawo wymaga inaczej. (Język można zmienić na górze strony.)

A3. O Booking.com

1. Kiedy dokonujesz rezerwacji obiektu, lotu albo atrakcji, Booking.com B.V. dostarcza i odpowiada za Platformę, ale nie za sam Produkt turystyczny (zob. A4.4 poniżej).

2. Kiedy rezerwujesz wynajem samochodu albo przejazd transportem prywatnym lub publicznym, Booking.com Transport Limited dostarcza i odpowiada za Platformę, ale nie za sam Produkt turystyczny (zob. A4.4 poniżej).

3. Współpracujemy z firmami oferującymi lokalne usługi wsparcia (np. obsługę klienta lub zarządzaniem kontami). Takie firmy nie:

 • kontrolują naszej Platformy i nie zarządzają nią
 • mają własnej Platformy
 • wchodzą z Tobą w żadne relacje prawne bądź umowne
 • dostarczają Produktów turystycznych
 • reprezentują nas lub nie zawierają umów, lub nie przyjmują dokumentów prawnych w naszym imieniu
 • działają w charakterze „przedstawicieli przetwarzających lub usługowych”.

A4. Nasza Platforma

1. Otrzymujemy informacje od Dostawców usług i nie możemy zagwarantować, że wszystkie są dokładne – ale udostępniając naszą Platformę, dokładamy należytej staranności i działamy z profesjonalną starannością. O ile tego nie zrobiliśmy lub nie dopuściliśmy się zaniedbania, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przerwy lub brakujące fragmenty informacji. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je poprawić/naprawić, gdy tylko się o nich dowiemy.

2. Nieustannie pracujemy nad poprawą doświadczeń naszych klientów z Booking.com. Czasami więc pokazujemy różnym osobom różne projekty, sformułowania, produkty itp., aby sprawdzić, jak zareagują. W rezultacie możesz nie natknąć się na niektóre usługi lub warunki podczas odwiedzania naszej Platformy.

3. Nasza Platforma nie rekomenduje ani nie promuje żadnego z Dostawców usług ani ich produktów, usług, udogodnień, pojazdów itd.

4. Nie jesteśmy zobowiązani warunkami, które regulują relację między Tobą a Dostawcą usług. Dostawca usług ponosi wyłączną odpowiedzialność za Produkt turystyczny.

5. Aby dokonać Rezerwacji, może być konieczne utworzenie Konta. Upewnij się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje (w tym informacje dotyczące płatności i dane kontaktowe) są poprawne i aktualne, bo w przeciwnym razie możesz nie uzyskać dostępu do swoich Produktów turystycznych. Odpowiadasz za wszystko, co odbywa się na Twoim Koncie, więc nie pozwalaj innym osobom z niego korzystać oraz nie udostępniaj swojej nazwy użytkownika i hasła.

6. Wyświetlamy dostępne dla Ciebie oferty w języku, który (naszym zdaniem) jest Twoim preferowanym językiem. Język ten możesz zmienić w każdej chwili.

7. O ile nie określono inaczej, musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z Platformy.

A5. Nasze wartości

1. Będziesz:

 • przestrzegać Naszych wartości
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
 • współpracować przy wszystkich przeprowadzanych przez nas kontrolach przeciwdziałających oszustwom i praniu pieniędzy
 • korzystać z Platformy tylko w taki sposób, który nie powoduje niedogodności ani nie tworzy fałszywych Rezerwacji
 • korzystać z Produktu turystycznego i/lub Platformy zgodnie z ich przeznaczeniem
 • unikać powodowania problemów lub szkód i nie będziesz postępować niewłaściwie wobec personelu Dostawcy usług (ani jakichkolwiek innych osób).

A6. Ceny

1. Gdy dokonujesz Rezerwacji, zobowiązujesz się opłacić koszty Produktu turystycznego, w tym inne obciążenia i podatki, które mogą mieć zastosowanie.

2. Niektóre ceny mogą być zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. Ceną, którą płacisz, będzie opierać się na pierwotnej, niezaokrąglonej cenie (choć faktyczna różnica będzie i tak minimalna).

3. Oczywiste błędy i oczywiste pomyłki w druku nie są wiążące. Na przykład: jeśli zarezerwujesz samochód klasy premium lub noc w luksusowym apartamencie, który omyłkowo był oferowany za 1 EUR, Twoja rezerwacja może zostać anulowana, a my zwrócimy Ci wszystko, co zapłaciłeś.

4. Przekreślona cena oznacza, że cena analogicznej Rezerwacji bez obniżenia ceny została zastosowana („analogiczna” oznacza identyczne daty, zasady oraz jakość zakwaterowania/pojazdu/klasy podróży itd.).

A7. Płatność

1. W przypadku niektórych produktów/usług Dostawca usług wymaga Płatności z góry i/lub płatności pobieranej podczas korzystania z Produktu turystycznego.

 • Jeśli organizujemy płatność, my (lub w niektórych przypadkach nasz podmiot afiliacyjny) będziemy odpowiedzialni za zarządzanie płatnością i zapewnienie zakończenia transakcji z naszym Dostawcą usług. W takim przypadku płatność stanowi ostateczne rozliczenie „należnej i płatnej” ceny.
 • Jeśli Dostawca usług obciąża Cię płatnością, zazwyczaj dokona tego osobiście, gdy będziesz rozpoczynać korzystanie z Produktu turystycznego, ale może to również nastąpić (na przykład) poprzez obciążenie Twojej karty kredytowej w momencie rezerwacji lub płatność przy wymeldowaniu z Obiektu. Zależy to od zasad Dostawcy usług w zakresie Płatności z góry, które to zasady zostaną Ci przekazane w trakcie procesu rezerwacji.

2. Jeśli Dostawca usług wymaga Płatności z góry, może być ona pobrana lub preautoryzowana w momencie dokonywania Rezerwacji oraz może być bezzwrotna. Zanim więc dokonasz Rezerwacji, sprawdź, jakie zasady stosuje Dostawca usług w zakresie Płatności z góry (zasady te są udostępniane w trakcie procesu rezerwacji); my nie mamy wpływu na te zasady i nie odpowiadamy za nie. Nie ma to wpływu na Twoje prawa w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z Produktem turystycznym – patrz „Co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak?” (A15).

3. Jeśli metoda płatności jest denominowana w walucie* innej niż waluta płatności, bank lub dostawca metody płatności (lub ich dostawcy usług płatniczych) może naliczyć dodatkowe opłaty. Na przykład może się tak zdarzyć, jeśli karta kredytowa jest w euro, ale hotel pobiera opłaty w dolarach. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym podczas procesu rezerwacji.

* Odnosi się to tylko do domyślnej waluty metody płatności.

4. Jeśli wiesz lub podejrzewasz jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie lub nieautoryzowane użycie Metody płatności, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z dostawcą usług płatniczych.

Jeśli waluta wybrana na Platformie nie jest taka sama jak waluta Dostawcy usług, możemy:

 • wyświetlić ceny w Twojej walucie
 • zaoferować Ci opcję „Zapłać w swojej walucie”.

6. Zapłać w swojej walucie. My (i/lub jeden z naszych podmiotów afiliacyjnych) możemy zapewnić możliwość zapłaty za Rezerwację we własnej walucie (Twoja „Waluta krajowa”), w oparciu o Twoją lokalizację i/lub ustawienia konta – i tylko w odniesieniu do tej usługi, robimy to jako zleceniodawca, a nie jako agent Dostawcy usług. W przypadku korzystania z tej usługi, wyrażasz zgodę na poniższe warunki, które są odrębne od umowy zawartej z Dostawcą usług w związku z Produktem turystycznym. Dostawca usług nie jest zaangażowany w świadczenie usługi Zapłać we własnej walucie i nie jest stroną poniższych warunków, które nie dają Tobie żadnych dodatkowych praw wynikających z umowy z Dostawcą usług. Jeśli wybierzesz płatność w walucie Dostawcy usług, poniższe warunki nie mają zastosowania.

 • W celu uniknięcia wątpliwości, gdy korzystasz z opcji Zapłać we własnej walucie, po prostu umożliwiamy Ci dokonanie płatności we własnej walucie, a zarazem zapewniamy, że Dostawca usług otrzyma zapłatę w swojej lokalnej walucie. W związku z tym nie dokonujesz płatności w jednej walucie i nie otrzymujesz innej waluty.
 • Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z usługi Zapłać we własnej walucie, wszystkie opłaty i prowizje od nas za korzystanie z usługi Zapłać we własnej walucie (a) są wliczone w kurs wymiany lub (b) pojawiają się jako osobna pozycja (wliczona w łączną cenę wyświetlaną w stosownych przypadkach) podczas procesu zakupu.
 • Kurs wymiany jest ustalany w momencie wyświetlania całkowitej kwoty płatności (lub szacowanej całkowitej kwoty płatności) podczas procesu zakupu – a w stosownych przypadkach wyświetlana całkowita cena będzie kwotą pobraną przez nas od Ciebie. Należy pamiętać, że niektóre opłaty i prowizje stanowiące część wyświetlanej ceny całkowitej będą jednak pobierane bezpośrednio przez Dostawcę usług. Poinformujemy Cię o tym podczas procesu zakupu.
 • Jeśli odwołasz rezerwację w dozwolonym okresie odwołania, zwrócimy Ci dokładnie taką samą kwotę, jaką początkowo Cię obciążyliśmy (w tym wszelkie obowiązujące opłaty związane z usługą płatności we własnej walucie).

7. Będziemy przechowywać dane Twojej Metody płatności na potrzeby przyszłych transakcji po uzyskaniu Twojej zgody.

A8. Zasady

1. Dokonując Rezerwacji, akceptujesz obowiązujące zasady wyświetlone podczas procesu rezerwacji. Zasady każdego Dostawcy usług w zakresie odwołań i wszelkie inne zasady (dotyczące wieku osób, kaucji zabezpieczających/depozytów na poczet zniszczeń, dodatków w przypadku Rezerwacji grupowych, dodatkowych łóżek, śniadania, zwierząt domowych, akceptowanych kart itd.) znajdują się na naszej Platformie, na stronach z informacjami o Dostawcy usług oraz są wyświetlane w trakcie procesu rezerwacji, w sekcji Ważne informacje i w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub na bilecie (jeśli ma to zastosowanie).

2. Jeśli odwołasz rezerwację lub nie zjawisz się na miejscu w ustalonym terminie, opłaty za odwołanie/niedojazd i zwroty kosztów będą zależeć od zasad Dostawcy usług w zakresie odwołania/niedojazdu.

3. Niektórych Rezerwacji nie można odwołać bezpłatnie, a inne można odwołać bezpłatnie tylko przed upływem określonego terminu.

4. Jeśli rezerwujesz Produkt turystyczny i płacisz z góry (w tym za wszystkie komponenty ceny i/lub depozyt na poczet zniszczeń, jeśli ma zastosowanie), Dostawca usług może odwołać Rezerwację bez powiadomienia, jeśli nie będzie w stanie pobrać kwoty płatności w określonym terminie. Jeśli odwoła Rezerwację, wszelkie bezzwrotne płatności przez Ciebie zrealizowane mogą zostać zwrócone wyłącznie wedle jego uznania. Odpowiadasz za to, by zapewnić, że płatność jest realizowana w terminie (że Twoje dane banku, karty debetowej lub karty kredytowej są prawidłowe oraz że masz wystarczające środki na swoim koncie).

5. Jeśli uważasz, że nie dotrzesz na czas, skontaktuj się z Dostawcą usługi powiedz mu, kiedy może się Ciebie spodziewać. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że będziesz na czas – a jeśli nie będziesz, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne związane z tym koszty (np. odwołanie Rezerwacji lub wszelkie opłaty, które może naliczyć Dostawca usług).

6. Jako osoba dokonująca Rezerwacji odpowiadasz za działania i zachowanie (w odniesieniu do Produktu turystycznego) wszystkich osób w Twojej grupie. Odpowiadasz również za uzyskanie ich zgody, zanim przekażesz nam ich dane osobowe.

A9. Ochrona prywatności i pliki cookie

1. Jeśli rezerwujesz zakwaterowanie, lot lub atrakcję, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookies, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony prywatności, plikach cookies i sposobach, w jakie możemy się z Tobą kontaktować i przetwarzać dane osobowe.

2. Jeśli rezerwujesz transport naziemny, zapoznaj się z Oświadczeniem Rentalcars.com o ochronie prywatności, Oświadczeniem Cars.booking.com o ochronie prywatności lub Oświadczeniem Taxi.booking.com o ochronie prywatności, w zależności od tego, z których usług korzystasz, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

A10. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

1. Jeśli życzysz sobie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • w związku z naszą Platformą i/lub usługami, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta
 • w związku z Twoim Produktem turystycznym (dostęp dla wózka inwalidzkiego, wanny z drzwiami itp.), skontaktuj się z Dostawcą usług albo lotniskiem, dworcem kolejowym itd.

A11. Ubezpieczenie

1. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie na naszej Platformie, warunki i dodatkowe informacje znajdziesz w dokumencie polisy. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do ubezpieczenia.

A12. Genius

1. Cena Genius to cena objęta zniżką oferowana przez uczestniczących w programie Genius Usługodawców na określone produkty/usługi.

2. Ceny Genius są przeznaczone dla członków programu Genius od Booking.com. Nie obowiązują żadne opłaty członkowskie, a przystąpienie do programu jest bardzo proste – wystarczy założyć konto. Członkostwo i ceny są niezbywalne. Członkostwo jest powiązane z określonym Kontem. Członkostwo może być również powiązane z określonymi kampaniami lub zachętami.

3. Istnieją różne „poziomy Genius”, oparte na liczbie dokonanych rezerwacji w danym okresie dla każdej usługi z pionu oferowanego przez program. Każdy poziom zapewnia inne nagrody podróżnicze. Aby osiągnąć poziom 2, użytkownik musi dokonać 5 rezerwacji w ciągu 2 lat. Aby osiągnąć poziom 3, użytkownik musi dokonać 15 rezerwacji w ciągu 2 lat.

4. Następujące rodzaje rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Booking.com są wyłączone z programu Genius: przejazdy zarezerwowane w ramach usługi „Znajdź kierowcę”, rejsy, ubezpieczenie, transport publiczny, opcje bezpłatne, Oferty Partnerskie oraz wszelkie dodatkowo zakupione produkty, takie jak podniesienie standardu pokoju, foteliki dla dzieci przy wynajmie samochodów oraz dodatkowy bagaż.

5. Możemy zmienić dowolną właściwość programu Genius, w tym poziomy członkostwa, typy rezerwacji kwalifikujące się do robienia postępów w programie oraz sposób, w jaki program jest zorganizowany.

6. Aby zapewnić uczciwość i bezpieczeństwo programu, możemy przeprowadzić dochodzenie w sprawie przypadków oszustwa, niewłaściwego użycia lub nadużycia. Może to spowodować odwołanie członkostwa oraz utratę nagród, które udało się zdobyć.

7. W celu uzyskania szczegółów, odwiedź https://www.booking.com/genius.html.

A13. Nagrody, Środki i Portfel

1. Możemy przekazywać Ci Nagrody wedle naszego własnego uznania i z zastrzeżeniem (a) warunków w niniejszym punkcie A13 i (b) Indywidualnych Kryteriów Nagrody, które mają zastosowanie. Jeśli popełnimy błąd pisarki (i) w obliczeniu Twoich Nagród lub (ii) w przewalutowaniu związanym z Twoimi Nagrodami, możemy zawsze zmienić lub skorygować salda.

2. Jak uzyskiwać Nagrody. Możesz na przykład zdobyć i otrzymać Nagrodę, rezerwując i realizując pobyty w Obiekcie u uczestniczących Dostawców usług lub dokonując określonej liczby Kwalifikujących się Rezerwacji w danym okresie. Należy pamiętać, że kwota/ilość zdobytych Nagród będzie zależeć od każdej kampanii promocyjnej. Podamy szczegółowe informacje na temat zdobywania/wydawania Nagród, gdy staną się one dostępne do zdobycia i/lub wydania.

3. Gdzie znaleźć Nagrody. Jeśli i kiedy otrzymasz Nagrody, będziesz mógł zarządzać nimi i wydawać je z Portfela, który jest automatycznie tworzony po założeniu zweryfikowanego Konta. Portfel znajduje się w menu Konta, a dostęp do niego wymaga zalogowania się do Konta. Jeśli będziesz musiał wykonać jakieś czynności, aby otrzymać Nagrodę, poinformujemy Cię o tym (za pośrednictwem powiadomień na Koncie, powiadomień push i/lub wiadomości e-mail). Gdy masz już Nagrody w swoim Portfelu, przedstawimy wszelkie warunki związane z ich wydawaniem.

4. Rodzaje Nagród. Chociaż w Portfelu przyznajemy wyłącznie (a) Środki i (b) vouchery, Portfel może również pomóc w śledzeniu przetwarzania (c) innych rodzajów Nagród (np. Zwrotu na kartę kredytową). Poinformujemy Cię, co musisz wiedzieć o otrzymaniu każdej Nagrody w odpowiednim czasie.

5. Jak uzyskiwać Środki. Środki są zazwyczaj przyznawane w wyniku otrzymania Nagrody, ale możemy przyznać Środki z innych powodów.

6. Gdzie znaleźć Środki. Nagrody są zawsze przechowywane w Portfelu do momentu ich wydania. Saldo Portfela będzie wskazywać, jaka kwota jest przechowywana i czy może zostać wydana na Kwalifikujące się Rezerwacje. Będziesz także mógł uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, takich jak czas zdobycia, przyznania i wygaśnięcia Nagród. Jeśli masz prawo do Środków w formie gotówki, dowiesz się również, jak przelać je na kartę kredytową lub debetową (niektórych marek).

7. Rodzaje Środków. Każdy typ Nagrody ma własny zestaw warunków dotyczących ich wydania i/lub wykorzystania. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie Nagrody można wydać tylko na Produkty turystyczne, które akceptują płatności Portfelem. Środki na podróże mogą być wydawane na różne rezerwacje, ale vouchery mogą być wydawane tylko na konkretne Rezerwacje określone w warunkach każdego vouchera. Środki w formie gotówki można również wydać jak Środki na podróże lub przelać na kartę kredytową lub debetową (niektórych marek).

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia audytu wszystkich kont w programie Nagrody i Portfel w dowolnym momencie i bez powiadomienia Członka, w celu zapewnienia zgodności z programem Nagrody i Portfel lub zbadania (domniemanych) oszustw lub nadużyć.

Nagrody: kryteria kwalifikacji

8. Aby móc otrzymać od nas jakiekolwiek Nagrody, musisz w momencie kwalifikacji i dokonywania wydatków:

 • posiadać u nas zweryfikowane Konto
 • mieć co najmniej 18 lat
 • spełniać Indywidualne Kryteria Nagrody
 • zachować zgodność z Warunkami dotyczącymi Nagród i Portfela, oraz
 • posiadać ważną kartę kredytową, jeśli chcesz zakwalifikować się do otrzymania Nagrody w formie Zwrotu na kartę kredytową.

9. Gdy Nagroda jest dostępna do zdobycia, Indywidualne Kryteria Nagrody wyjaśnią, w jaki sposób (i czy) można się do niej zakwalifikować. Kryteria te mogą obejmować m.in:

 • ograniczenia czasowe (np. oferty z datą ważności)
 • ograniczenia dotyczące platformy (np. kody promocyjne, których można użyć tylko w naszej aplikacji)
 • ograniczenia dotyczące usług w Obiekcie (np. oferty, z których można korzystać tylko u określonych Dostawców usług)
 • minimalny koszt (np. Nagroda, którą uzyskasz tylko wtedy, gdy wydasz określoną kwotę na Rezerwację) oraz
 • maksymalna wartość Nagrody (zarówno dla Nagród pieniężnych, jak i niepieniężnych).

10. Nagród nie można sprzedawać, obciążać ani przenosić w jakikolwiek sposób na strony trzecie. W przypadku śmierci posiadacza Konta jego Konto zostanie zamknięte, a wszelkie Nagrody oczekujące lub dostępne do wydania w Portfelu zostaną anulowane.

Nagrody: Środki i vouchery

11. Możesz wydać dowolną kwotę Środków na podróże i/lub Środków w formie gotówki w celu zrekompensowania kosztu Kwalifikującej się Rezerwacji na uczestniczących Platformach (np. www.booking.com lub stronie internetowej Spółki Grupy). Możesz jednak wydać tylko jeden voucher na każdą Rezerwację, a jeśli w Portfelu znajduje się kilka voucherów, ich wartości nie można łączyć w celu wydania na dowolną Rezerwację.

12. Jeśli koszt Rezerwacji jest niższy niż wartość posiadanych Nagród, niewydane Nagrody pozostaną dostępne do wydania w Portfelu do momentu ich wygaśnięcia, chyba że warunki korzystania z danej Nagrody stanowią inaczej.

13. Jeśli dany Produkt turystyczny kosztuje więcej niż posiadane Nagrody, należy dokonać płatności za pozostałą kwotę przy użyciu innej Metody płatności. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować anulowaniem Rezerwacji i zwrotem Nagród do Portfela na pierwotnych warunkach, w tym z datą wygaśnięcia.

14. Możesz wydać jednocześnie Środki i vouchery na dowolne Kwalifikujące się Rezerwacje. Dokładamy wszelkich starań, aby odblokować dla Ciebie jak największe oszczędności, ale to Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie sposobem wydawania Nagród. Jeśli posiadasz wiele Nagród jednego typu, Nagroda z najwcześniejszą datą wygaśnięcia zostanie domyślnie wybrana do wydania podczas potwierdzania płatności. Chociaż nie możesz wybrać Środków z późniejszą datą ważności do wydania w pierwszej kolejności, możesz swobodnie wybrać voucher, który wolisz wydać jako pierwszy.

15. W przypadku anulowania Produktu turystycznego, za który już zapłaciłeś (częściowo lub w całości) za pomocą Nagród, polityka anulowania Dostawcy usług określi, czy pieniądze i/lub Nagrody zostaną zwrócone. Nasz zespół obsługi klienta będzie w stanie zwrócić wszelkie Nagrody, do których możesz być uprawniony.

16. Środki w formie gotówki (ale nie Środki na podróże) można przenieść na kartę kredytową lub debetową niektórych marek.

17. Domyślna waluta Twojego Portfela wynika z Twojej lokalizacji, miejsca zamieszkania lub naszej decyzji. Jeśli otrzymasz Nagrody w innej walucie, przeliczymy je na domyślną walutę Twojego Portfela lub inną wybraną przez nas walutę, korzystając z naszego Kursu wymiany walut.

18. Jeśli Nagroda została przyznana w związku z rezerwacją Produktu turystycznego, wszelkie powiązane Nagrody, które nie zostały wydane, zostaną usunięte z Twojego Portfela w przypadku anulowania tego Produktu turystycznego.

19. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania bez uprzedzenia wszelkich Nagród uzyskanych w wyniku oszustwa lub nadużycia.

20. Jeśli uważasz, że nie przyznano Ci Nagrody, który Ci się należała, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta nie później niż w ciągu 12 miesięcy od czynności, która Twoim zdaniem kwalifikuje Cię do Nagrody. Przekaż przy tym wszystkie powiązane dokumenty. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu 12 miesięcy, automatycznie przestaniesz kwalifikować się do Nagrody i nie będzie można jej odebrać.

21. Wszystkie Środki mają datę ważności, którą można znaleźć w zakładce Nagrody i Portfel. Jeśli posiadasz jakiekolwiek Nagrody, które mogą wkrótce wygasnąć, możemy powiadomić Cię o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail i powiadomień push.

W przypadku niektórych produktów/usług Dostawca usług wymaga Płatności z góry i/lub płatności pobieranej podczas korzystania z Produktu turystycznego. Należy pamiętać, że jeśli w grę wchodzą płatności Portfelem (na przykład, gdy zdecydujesz się zapłacić później za Rezerwację zakwaterowania), Twój Portfel zostanie obciążony wybranymi Nagrodami podczas potwierdzania Rezerwacji – tak więc Nagrody zostaną wydane natychmiast – podczas gdy pozostała kwota zostanie obciążona zgodnie z zasadami płatności dotyczącymi Rezerwacji.

Portfel

22. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Dane będą udostępniane Spółkom Grupy lub Dostawcom usług zgodnie z wymaganiami programu Portfela. Utracone, skradzione lub przeterminowane Nagrody nie będą zastępowane.

23. Twoje obowiązki:

 • Odpowiadasz za zapewnienie, że wszystkie informację są (i pozostają) prawidłowe, kompletne i aktualne.
 • Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych logowania do Konta w celu ochrony Portfela.

24. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w tej sekcji możemy automatycznie zawiesić lub anulować Twój Portfel.

25. Nie możesz korzystać z Portfela ani Nagród w sposób wprowadzający w błąd, nieuczciwy, szkodliwy lub niezgodny z prawem.

26. Możemy potrącić lub rozliczyć dowolne lub wszystkie Nagrody z dowolnymi roszczeniami, jakie my (lub Spółka Grupy) mamy wobec Ciebie.

27. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć dowolny aspekt Portfela lub programu Nagród. W szczególności możemy zmienić:

 • niniejsze warunki dotyczące Nagród i Portfela
 • kryteria udziału
 • rodzaj zapewnianych Nagród.

28. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem, jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany lub całkowicie zaprzestaniemy świadczenia usługi Portfela.

29. Jeśli przestaniemy świadczyć usługę Portfela, wszystkie Nagrody, które nie wygasły, będą ważne przez kolejne 12 miesięcy.

A14. Prawa własności intelektualnej

1. O ile nie określono inaczej, wszelkie prawa do naszej Platformy (technologii, treści, znaków towarowych, wyglądu, sposób działania itp.) są własnością Booking.com (lub jej licencjodawców), a korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się robić to wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i z poszanowaniem wymogów określonych poniżej w paragrafach A14.2 i A14.3.

2. Nie wolno Ci monitorować, kopiować, wyodrębniać/indeksować, pobierać, reprodukować lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości naszej Platformy do celów komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Booking.com lub jej licencjodawców.

3. Ściśle monitorujemy każdą wizytę na naszej Platformie i blokujemy każdego (i każdy system zautomatyzowany), jeśli podejrzewamy, że ma miejsce:

 • przeprowadzanie bezzasadnie dużej liczby wyszukiwań
 • wykorzystywanie urządzenia lub oprogramowania, aby gromadzić informacje o cenach lub inne dane
 • działanie nadmiernie obciążające naszą Platformę.

4. Przesyłając opinię/zdjęcie na naszą Platformę, potwierdzasz, że spełniają one nasze Standardy i wytyczne dotyczące treści oraz że:

 • wiernie oddaje prawdę (np. nie zostało zmodyfikowane ani nie jest zdjęciem zupełnie innego obiektu)
 • nie zawiera wirusów komputerowych
 • wolno Ci je nam udostępnić
 • jesteś właścicielem (lub masz prawo do używania) wszelkich praw własności intelektualnej, które one zawierają
 • możemy wykorzystywać je na naszej Platformie i do wszelkich innych celów komercyjnych (w tym marketingowych i reklamowych), w dowolnych mediach, na całym świecie – chyba że poprosisz nas o zaprzestanie ich wykorzystywania
 • nie narusza praw innych osób w zakresie ochrony prywatności
 • przyjmujesz pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia prawne wobec Booking.com z nim związane.

5. Dla uniknięcia wątpliwości: nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdjęcie przesłane na naszą Platformę i możemy wedle własnego zdania każde zdjęcie usunąć (np. jeśli ustalimy, że zdjęcie nie spełnia powyższych kryteriów).

A15. A jeśli coś pójdzie nie tak?

1. Jeśli masz zapytanie lub reklamację, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz to zrobić, uzyskując dostęp do swojej Rezerwacji, za pomocą naszej aplikacji lub korzystając z naszego Centrum pomocy (gdzie znajdziesz także najczęściej zadawane pytania). Możesz pomóc nam Tobie pomóc jak najszybciej, przekazując:

 • numer potwierdzenia Rezerwacji, dane kontaktowe, kod PIN Booking.com (jeśli go posiadasz) oraz adres e-mail użyty podczas dokonywania Rezerwacji
 • krótki opis problemu ze wskazaniem sposobu, w jakich chcesz, byśmy udzielili pomocy
 • powiązane dokumenty (wyciąg bankowy, zdjęcia, paragony itp.).

2. Wszystkie zapytania i reklamacje są zarejestrowane, a te najpilniejsze są obsługiwane w pierwszej kolejności.

3. Jeśli mieszkasz na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zadowolił Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz mieć możliwość złożenia skargi na platformie Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (ec.europa.eu/odr). Zależy to od tego, czego dotyczyła Twoja reklamacja:

 • jeśli dotyczyła zakwaterowania, lotu lub atrakcji, możesz skorzystać z platformy Komisji Europejskiej
 • jeśli dotyczyła transportu naziemnego, nie możesz z niej skorzystać (ponieważ transport naziemny jest rezerwowany w spółce Booking.com Transport Limited, a Wielka Brytania nie należy już do UE).

4. Jeśli jesteś mieszkańcem Republiki Czeskiej i nie zadowala Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz złożyć skargę do Česká obchodní inspekce (ČOI) - Ústřední inspektorát, Institut ADR, z siedzibą pod adresem Štěpánská 15, Praga 2, kod pocztowy: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Jeśli mieszkasz w Brazylii i nie zadowala Cię sposób, w jaki obsłużyliśmy Twoją reklamację, możesz złożyć skargę na platformie Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (consumidor.gov.br/).

6. Staramy się rozwiązywać spory bezpośrednio z Tobą i nie jesteśmy zobowiązani do poddawania się alternatywnym procedurom rozwiązywania sporów obsługiwanym przez niezależnych dostawców.

Możesz również wszcząć postępowanie sądowe przed właściwym sądem – szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa sądu” (A19).

A16. Komunikacja z Dostawcą usług

1. Możemy pomóc w komunikacji z Dostawcą usług, ale nie oznacza to, że bierzemy odpowiedzialność za Produkt turystyczny lub cokolwiek, co Dostawca usług robi/nie robi. Nie możemy zagwarantować, że przeczyta otrzymane od Ciebie dokumenty lub że zrobi to, o co prosisz. Sam fakt, że skontaktowałeś się z Dostawcą usług lub on skontaktował się z Tobą, nie oznacza, że masz jakiekolwiek podstawy do podjęcia kroków prawnych. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Centrum pomocy.

A17. Środki wymierzone przeciwko nieakceptowalnemu zachowaniu

1. Jeśli naruszysz niniejsze Warunki (w tym nasze wartości oraz nasze Standardy i wytyczne dotyczące treści) lub nie zastosujesz się do obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, mamy prawo:

 • uniemożliwić Ci dokonywanie jakichkolwiek Rezerwacji
 • anulować już dokonane Rezerwacje
 • uniemożliwić Ci korzystanie z:

  • naszej Platformy
  • naszej obsługi klienta
  • Twojego Konta.

2. Jeśli w rezultacie anulujemy Rezerwację, może nie przysługiwać Ci (w zależności od okoliczności) zwrot pieniędzy. Możemy powiadomić Cię, dlaczego odwołaliśmy Twoją Rezerwację, chyba że takie powiadomienie (a) naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa i/lub (b) uniemożliwiłoby lub utrudniło wykrycie oszustwa lub innych nielegalnych działań albo zapobiegnięcie im. Jeśli uważasz, że Twoja Rezerwacja została odwołana bezzasadnie, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

A18. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszej (lub Dostawcy usług) odpowiedzialności (i) w przypadku zaniedbania przez nas (lub Dostawcę usług), które doprowadziło do śmierci lub obrażeń ciała; (ii) w przypadku oszustwa lub wprowadzenia w błąd; (iii) w odniesieniu do rażącego zaniedbania lub umyślnego działania; lub (iv) jeśli taka odpowiedzialność nie może być w inny sposób zgodnie z prawem ograniczona lub wyłączona.

2. Jeśli naruszysz niniejsze Warunki i/lub warunki Dostawcy usług, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Ciebie z tego tytułu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • wszelkie straty lub szkody, których nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie dokonywania Rezerwacji lub w inny sposób w momencie akceptacji niniejszych Warunków; lub
 • jakiekolwiek zdarzenie, które było poza naszą kontrolą.

4. Nie składamy żadnych przyrzeczeń dotyczących produktów i usług Dostawcy usług poza tym, co wyraźnie oświadczamy w niniejszych Warunkach, na przykład w Sekcji A4.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, najwyższa kwota, za jaką my (lub jakikolwiek Dostawca usług) będziemy ponosić odpowiedzialność (czy to za jedno wydarzenie, czy za serię powiązanych ze sobą wydarzeń), to racjonalnie przewidywalne straty lub szkody poniesione przez Ciebie w związku z Rezerwacjami.

6. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki obowiązują między Tobą a nami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie uprawnia stron trzecich innych niż Dostawca usług do jakichkolwiek roszczeń.

7. Możesz podlegać obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony konsumentów, które gwarantują Ci prawa nadrzędne wobec warunków jakiejkolwiek firmy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tymi przepisami i regulacjami a niniejszymi Warunkami, takie obowiązkowe przepisy i regulacje dotyczące ochrony konsumentów będą nadrzędne.

A19. Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa sądu

1. Niniejsze Warunki i nasze usługi podlegają prawu holenderskiemu (w odniesieniu do zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub prawu angielskiemu (w odniesieniu do wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego. Możesz również polegać na krajowym prawie konsumenckim, jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonym Królestwie lub Szwajcarii („Europa”).

Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym poza Europą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lokalne (konsumenckie), niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu (w przypadku zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub prawu angielskiemu (w przypadku wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego).

2. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w Europie (zgodnie z powyższą definicją):

 • Możesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko nam:

  • w sądach kraju, w którym mieszkasz lub
  • w sądach w Amsterdamie (w odniesieniu do zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub Anglii i Walii (w odniesieniu do wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego).
 • Możemy wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie w kraju, w którym mieszkasz.

Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym poza Europą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lokalne (konsumenckie), wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Amsterdamie (w przypadku zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub Anglii i Walii (w przypadku wynajmu samochodów i transportu prywatnego/publicznego).

A20. Powiązane usługi turystyczne

1. Jeśli:

 • po wyborze i opłaceniu jednej usługi podróżnej rezerwujesz dodatkowe usługi podróżne w ramach wyjazdu lub pobytu podczas tej samej wizyty na Platformie; lub
 • rezerwujesz dodatkowe usługi podróżne w ramach wyjazdu lub pobytu z użyciem łącza dostarczonego Ci przez nas nie później niż 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia pierwotnej Rezerwacji,

NIE przysługują Ci prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych na podstawie Dyrektywy (UE) 2015/2302 lub brytyjskich przepisów dotyczących pakietów podróżnych i powiązanych usług turystycznych z 2018 roku (łącznie zwanych „Wymaganiami dotyczącymi pakietów podróżnych”). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług podróżnych. W razie problemów skontaktuj się z odpowiednim Dostawcą usług.

2. W każdym z tych przypadków usługi podróżne będą częścią powiązanej usługi turystycznej, a nie pakietu. W takiej sytuacji Booking.com, jak wymagają tego przepisy prawa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, ma wdrożone mechanizmy ochronne, aby zwrócić Ci płatności dokonane na rzecz Booking.com za usługi niewykonane z powodu niewypłacalności Booking.com. Nie oznacza to, że zwrot kosztów przysługuje w przypadku niewypłacalności Dostawcy usług.

3. Booking.com dobrowolnie rozszerza ochronę na wypadek niewypłacalności na klientów spoza UE i Wielkiej Brytanii, którzy zarezerwowali w Booking.com kilka usług podróżnych stanowiących Powiązane usługi turystyczne w znaczeniu określonym w Wymaganiach dotyczących pakietów podróżnych. To rozszerzenie ma zastosowanie wyłącznie do płatności otrzymanych przez Booking.com.

4. Booking.com zapewnia ochronę na wypadek niewypłacalności na podstawie gwarancji bankowej wydanej przez Deutsche Bank i zarządzanej przez Sedgwick International UK w odniesieniu do kwot zapłaconych bezpośrednio na rzecz Booking.com.

5. Podróżujący mogą skontaktować się z Sedgwick International UK w przypadku odmowy świadczenia usług z powodu niewypłacalności Booking.com.

6. Uwaga: Ta ochrona na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż Booking.com, które to umowy mogą zostać wykonane mimo niewypłacalności Booking.com.

7. Zob. Dyrektywa (UE) 2015/2302 wdrożona w ramach przepisów krajowych w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii.

A21. Klauzula modyfikacyjna

1. Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. Jeśli takie zmiany są istotne, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o wejściu takich zmian w życie, chyba że są one wymagane przez obowiązujące prawo.

2. Jeśli nie akceptujesz tych zmian, prosimy o nie korzystanie z naszej Platformy.

3. W przeciwnym razie dalsze korzystanie z naszej Platformy po dacie wejścia w życie proponowanych zmian będzie stanowić akceptację zmienionych Warunków.

4. Wszelkie istniejące Rezerwacje będą nadal podlegać Warunkom, które miały zastosowanie w momencie dokonania Rezerwacji.

B. Obiekty

B1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Obiektami. Ma ona zastosowanie tak samo jak sekcja A (która ma zastosowanie do wszystkich Produktów turystycznych).

B2. Stosunek umowny

1. Kiedy dokonujesz Rezerwacji (lub prosisz o jej dokonanie), robisz to bezpośrednio z Dostawcą usług – nie jesteśmy „stroną umowy”.

2. Booking.com B.V. jest właścicielem Platformy i ją obsługuje.

3. Nasza Platforma pokazuje tylko Obiekty, które mają z nami relacje handlowe (w niektórych przypadkach za pośrednictwem firmy partnerskiej – patrz „Oferta partnerska” w punkcie B7.2 poniżej) lub z naszymi Partnerami connectivity i niekoniecznie pokazuje wszystkie ich produkty lub usługi.

4. Informacje o Dostawcach usług (np. udogodnienia, zasady pobytu i środki w zakresie zrównoważonego rozwoju) oraz ich Produktach turystycznych (np. ceny, dostępność i zasady dotyczące odwołań) opierają się na tym, co nam przekazali Dostawcy usług.

B3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać zakwaterowanie w swoich Obiektach, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji. Oferujemy spersonalizowane doświadczenie oparte na sposobie, w jaki korzystasz z naszej platformy (w tym na tym, co nam mówisz), dzięki czemu możesz zarezerwować u nas idealny Obiekt. Nasza Platforma umożliwia odkrywanie Obiektów na całym świecie – a nasze wyniki wyszukiwania ułatwiają znalezienie tego, który jest odpowiedni dla Ciebie.

2. Gdy już zarezerwujesz pobyt w Obiekcie, przekażemy Tobie i Dostawcy usług szczegóły dotyczące Twojej Rezerwacji, w tym imiona i nazwiska gości.

3. W zależności od warunków Rezerwacji, możesz mieć możliwość jej zmiany lub odwołania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Centrum pomocy (dostępnego 24 godziny na dobę).

B4. Co Ty musisz zrobić

1. Uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli i/lub Dostawca usług mógł przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i warunkami wyświetlonymi podczas procesu rezerwacji.

3. Z dbałością traktować Obiekt i znajdujące się w nim meble, instalacje, urządzenia elektroniczne i inne elementy oraz pozostawić wszystko w takim samym stanie, jak w momencie rozpoczęcia pobytu. Jeśli coś zostanie zepsute, uszkodzone lub zgubione, zgłoś to do personelu (tak szybko, jak to możliwe, a na pewno przed wymeldowaniem).

4. Zapewnić bezpieczeństwo Obiektu i znajdujących się w nim rzeczy podczas całego pobytu. Na przykład, nie zostawiaj drzwi ani okien otwartych.

B5. Cena i płatność

1. Zob. „Ceny” (A6) i „Płatność” (A7) powyżej.

B6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zob. „Zasady” (A8) powyżej.

B7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Zasada „Wyrównujemy ceny”

1. Za każdym razem chcemy zaoferować możliwie najlepszą cenę. Jeśli po dokonaniu u nas rezerwacji w Obiekcie znajdziesz identyczne zakwaterowanie (na identycznych warunkach) za niższą cenę na innej stronie internetowej, zobowiązujemy się zwrócić Ci różnicę w kosztach na podstawie warunków dotyczących zasady Wyrównujemy ceny.

Oferta partnerska

2. Niektóre oferty na naszej Platformie są oznaczone jako „Oferty partnerskie”, co oznacza, że pochodzą od firmy partnerskiej Booking.com, a nie bezpośrednio od Dostawcy usług. O ile nie określono inaczej, Oferta partnerska, którą rezerwujesz:

 • Musi zostać opłacona w momencie rezerwacji
 • Nie może zostać zmodyfikowana. Jeśli jednak daje możliwość bezpłatnego odwołania, będziesz w stanie odwołać ją bezpłatnie, o ile zrobisz to w odpowiednim terminie.
 • Nie może być łączona z innymi ofertami (promocjami, zachętami czy nagrodami)
 • Nie może być oceniana na naszej Platformie.

Zachęty cenowe od Booking.com

3. Niektóre widoczne obniżki cen są finansowane przez nas, a nie przez Dostawcę usług. Oznacza to, że sami pokrywamy część kosztów.

Prośba o rezerwację

4. W niektórych przypadkach na stronie obiektu znajduje się przycisk „Poproś o rezerwację”. Jeśli wybierzesz tę opcję, wyjaśnimy, jak to działa (na ekranie i/lub w wiadomości e-mail).

Zasady dotyczące zniszczeń

5. Dokonując rezerwacji, możesz zauważyć, że niektórzy Dostawcy usług odnoszą się do „zasad dotyczących zniszczeń”.

 • masz obowiązek poinformować Dostawcę usług
 • zamiast obciążyć Cię kosztem bezpośrednio Dostawca usług ma 14 dni na złożenie wniosku o odszkodowanie z tytułu zniszczeń na naszej Platformie z podaniem Twojego numeru rezerwacji
 • jeśli tak uczyni, powiadomimy Cię o tym, a Ty możesz wnieść swoje uwagi i wskazać, czy zgadzasz się na obciążenie kosztami szkód – a następnie:

  • jeśli się zgadzasz, obciążymy Cię kosztami w imieniu Dostawcy usług
  • jeśli się nie zgadasz, zbadamy sprawę i zdecydujemy, czy wymaga dalszej dyskusji.

6. Zgodnie z zasadami dotyczącymi zniszczeń istnieje limit kwoty, jaką Dostawca usług może Ciebie obciążyć za pośrednictwem naszej Platformy (limit jest wyświetlany podczas dokonywania Rezerwacji). Dostawca usług może jednak wszcząć roszczenie prawne przeciwko Tobie poza zasadami dotyczącymi zniszczeń, w którym to przypadku limit nie ma zastosowania.

7. Jakakolwiek zrealizowana przez Ciebie płatność trafi na konto Dostawcy usług, a my tylko zorganizujemy tę płatność w imieniu Dostawy usług.

8. Zasady dotyczące zniszczeń nie mają zastosowania do ogólnej czystości, zwykłego zużycia, przestępstw (np. kradzieży) i „szkód” niefizycznych (np. kar za palenie tytoniu lub zwierzęta domowe).

9. Dostawca usług może wymagać depozytu na poczet zniszczeń przed zameldowaniem lub w momencie zameldowania. Jeśli tak jest, poinformujemy Cię o tym podczas rezerwacji, ale nie ma to nic wspólnego z „zasadami dotyczącymi zniszczeń”. Nie angażujemy się w żadne rozliczenia finansowe związane z depozytami na poczet zniszczeń.

Jak pracujemy

10. Aby uzyskać informacje na temat opinii, rankingu, sposobu zarabiania pieniędzy (i nie tylko), zapoznaj się z sekcją Jak pracujemy, która jest również częścią naszych Warunków.

C. Atrakcje

C1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Atrakcjami. Ma ona zastosowanie tak samo jak sekcja A (która ma zastosowanie do wszystkich Produktów turystycznych).

C2. Stosunek umowny

1. Nie (od)sprzedajemy, nie oferujemy ani nie dostarczamy Atrakcji we własny imieniu – gdy rezerwujesz Atrakcję, zawierasz umowę bezpośrednio z (a) Dostawcą usług lub (b) Agregatorem strony trzeciej (jeśli odsprzedaje Atrakcję), zgodnie z informacją podaną podczas procesu rezerwacji.

2. Działamy wyłącznie jako Platforma i nie podlegamy Warunkom Dostawcy usług / Agregatora strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za bilet i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z Rezerwacją, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Warunkach.

C3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług i (czasami) Agregatory stron trzecich mogą promować i sprzedawać Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy już zarezerwujesz Atrakcję, przekażemy Tobie i Dostawcy usług / Agregatorowi strony trzeciej szczegóły Rezerwacji; jeśli Dostawca usług / Agregator strony trzeciej potrzebuje więcej informacji niż Twoje imię i nazwisko, powiadomimy Cię o tym w czasie rezerwacji.

3. W zależności od warunków Rezerwacji, możesz mieć możliwość jej zmiany lub odwołania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Centrum pomocy (dostępnego 24 godziny na dobę).

C4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli my i/lub Dostawca usług / Agregator strony trzeciej (jeśli dotyczy) przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Musisz zapoznać się z naszymi Warunkami i Warunkami Dostawcy usług / Agregatora strony trzeciej (wyświetlonymi w momencie przejścia do płatności) i zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że ich naruszenie może wiązać się z nałożeniem dodatkowych opłat i/lub odwołaniem Twojej Rezerwacji.

C5. Cena i płatność

1. Gdy rezerwujesz Atrakcję, my organizujemy proces płatności. Szczegóły tego dotyczące (w tym powiązane prawa i obowiązki) zawarte są w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

C6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zob. „Zasady” (A8) powyżej.

C7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jak pracujemy

1. Aby uzyskać informacje na temat opinii, rankingu, sposobu zarabiania pieniędzy (i nie tylko), zapoznaj się z sekcją Jak pracujemy, która jest również częścią naszych Warunków.

D. Wynajem samochodów

D1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Wynajmem samochodu.

D2. Stosunek umowny

1. Strony wynajmu samochodów na tej platformie są obsługiwane przez Booking.com Transport Limited. Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii (numer: 05179829) pod następującym adresem: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Wielka Brytania. Numer identyfikacyjny VAT: GB 855349007. Oznacza to, że akceptujesz, że proces dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Booking.com Transport Limited podlega niniejszym Warunkom – chociaż faktyczny Wynajem będzie podlegał Umowie wynajmu z Dostawcą usług (którą podpiszesz przy Odbiorze).

2. Gdy rezerwujesz Wynajem samochodu, dokonujesz tego albo (a) u nas albo (b) bezpośrednio u Dostawcy usług.

 • naszym Warunkom podlega proces rezerwacji; gdy prześlemy Ci Potwierdzenie Rezerwacji, zawierasz z nami umowę
 • Umowa wynajmu reguluje sam Wynajem; gdy ją podpisujesz w wypożyczalni, zawierasz umowę z Dostawcą usług (ale akceptujesz jej kluczowe warunki już podczas rezerwacji samochodu).

W Sekcji D „Dostawca usług” oznacza wypożyczalnię, która udostępnia samochód.

3. W większości przypadków otrzymujesz Potwierdzenie Rezerwacji zaraz po jej zakończeniu – ale jeśli Dostawca usług nie potwierdzi Wynajmu od razu, nie pobierzemy płatności ani nie wyślemy Potwierdzenia Rezerwacji, dopóki to się nie stanie.

4. Jeśli istnieje rozbieżność między niniejszymi Warunkami a Umową wynajmu, zastosowanie ma Umowa wynajmu.

5. Główny kierowca (osoba, której dane są wprowadzane podczas procesu rezerwacji) jest jedyną osobą, która może zmienić lub odwołać Rezerwację, lub omówić ją z nami – chyba że poinformuje nas, że wyznaczył do tego kogoś innego.

D3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Nie gwarantujemy dokładnie tej marki i modelu, które rezerwujesz (chyba że informujemy o tym wprost). Określenie „lub podobne” oznacza, że możesz dostać podobny samochód (tj. tego samego rozmiaru, z taką samą skrzynią biegów itd.). Zdjęcia samochodów służą więc jedynie celom poglądowym.

3. Gdy już zarezerwujesz Wynajem:

 • przekażemy Dostawcy usług szczegóły Rezerwacji (np. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu Głównego Kierowcy)
 • potwierdzimy informacje dotyczące Odbioru (np. dane kontaktowe dostawcy usług i informacje o tym, co należy ze sobą zabrać).

D4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz podać wszystkie informacje, których potrzebujemy, żeby zorganizować Rezerwację (dane kontaktowe, termin Odbioru itd.).

2. Musisz zapoznać się z niniejszymi Warunkami i Umową wynajmu oraz zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że jeśli je naruszysz:

 • mogą zostać na Ciebie nałożone dodatkowe opłaty
 • Twoja Rezerwacja może zostać odwołana
 • personel wypożyczalni może odmówić przekazania Ci kluczyków do samochodu.

3. Musisz sprawdzić szczegółowe wymagania dotyczące Wynajmu, ponieważ wiele szczegółów (wymagania dotyczące prawa jazdy, wielkość kaucji zabezpieczającej, dokumentacja papierowa, akceptowane karty płatnicze itp.) różni się w zależności od Wynajmu. Dlatego uważnie przeczytaj:

 • niniejsze Warunki
 • kluczowe warunki Umowy wynajmu, które wyświetlą się podczas rezerwacji, oraz
 • Umowę wynajmu, którą otrzymasz przy Odbiorze.

4. Należy stawić się w punkcie wynajmu w wyznaczonym czasie Odbioru (należy pamiętać, że niektórzy dostawcy Usług mają „okres karencji” na odbiór w przypadku opóźnienia). Jeśli dotrzesz na miejsce po godzinie Odbioru (i po ewentualnym okresie karencji na odbiór), samochód może nie być już dostępny i może nie przysługiwać Ci zwrot kosztów od Dostawcy usług. Więcej informacji można znaleźć w Umowie wynajmu (podczas rezerwacji samochodu należy zaznaczyć opcję „Ważne informacje”, która informuje o okresie karencji i którą należy zaakceptować przy dokonywaniu rezerwacji). Jeśli podejrzewasz, że się spóźnisz, musisz skontaktować się z Dostawcą usług lub z nami, nawet gdy powodem jest opóźnienie lotu, a Ty podałeś numer lotu.

5. Kluczowe warunki Wynajmu informują, co musi mieć ze sobą Główny Kierowca w momencie Odbioru. Musisz zapewnić, że gdy Główny Kierowca stawi się w wypożyczalni, będzie mieć przy sobie wszystko, co trzeba (np. prawo jazdy, dokument tożsamości, własną kartę kredytową ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji zabezpieczającej).

6. Musisz upewnić się, że Główny kierowca jest uprawniony i zdolny do prowadzenia samochodu.

7. Musisz okazać personelowi wypożyczalni ważne prawo jazdy wszystkich kierowców i muszą je oni posiadać od co najmniej 1 roku (lub dłużej w wielu przypadkach). Jeśli którykolwiek z kierowców ma adnotacje/punkty na swoim prawie jazdy, należy poinformować nas o tym jak najszybciej, ponieważ Dostawca usług może nie zezwolić mu na prowadzenie pojazdu.

8. Musisz zapewnić, że kierowca z prawem jazdy wydanym w Anglii, Szkocji lub Walii uzyska kod weryfikacyjny („check code”) prawa jazdy nie wcześniej niż 21 dni przed Odbiorem.

9. Musisz zapewnić, że każdy kierowca posiada własne międzynarodowe prawo jazdy (jeśli takowe jest wymagane), a także swoje prawo jazdy. Wszyscy kierowcy muszą zawsze mieć przy sobie prawo jazdy (i międzynarodowe prawo jazdy, jeśli takowe jest wymagane).

10. Musisz zapewnić, że każde dziecko ma odpowiedni fotel, jeśli takowego wymaga.

11. Jeśli coś pójdzie nie tak w okresie Wynajmu (wypadek, awaria itp.), musisz:

 • skontaktować się z Dostawcą usług
 • nie zezwalać na żadne naprawy bez zgody Dostawcy usług (chyba że zezwala na to Umowa wynajmu)
 • zachować wszelką dokumentację (rachunki za serwis, raporty policyjne itp.), aby ją przekazać nam / Dostawcy usług / firmie ubezpieczeniowej.

D5. Cena i płatność

1. Booking.com Transport Limited zorganizuje płatność za Rezerwację. Szczegółowe informacje na temat procesu płatności znajdują się w sekcji „Płatność” (A7) powyżej.

Dodatkowe koszy i opłaty

2. W wielu przypadkach Dostawca usług obciąży opłatą młodego kierowcę poniżej określonego wieku (np. 25 lat). Czasami taka opłata jest też nakładana na starszego kierowcę powyżej określonego wieku (np. 65 lat). Gdy dokonujesz rezerwacji na naszej Platformie, musisz podać wiek Głównego Kierowcy, żebyśmy mogli wyświetlić informacje o ewentualnych opłatach z tytułu wieku kierowcy, które uiścisz w momencie Odbioru.

3. W wielu przypadkach Dostawca usług naliczy opłatę za przejazd w jedną stronę, jeśli odstawiasz samochód w innym miejscu niż miejsce jego Odbioru. Jeśli to planujesz, musisz podać miejsce odstawienia podczas rezerwacji, abyśmy mogli Cię powiadomić, czy jest to możliwe i jak wysoka jest opłata za przejazd w jedną stronę, którą uiścisz w momencie Odbioru.

4. W wielu przypadkach Dostawca usług naliczy opłatę transgraniczną, jeśli trasa prowadzi do innego kraju/stanu lub na wyspę. Jeśli to planujesz, musisz koniecznie o tym powiadomić nas i/lub Dostawcę usług jak najszybciej (należy to zrobić przed Odbiorem).

5. Cena Wynajmu jest obliczana na podstawie jednostek 24-godzinnych, więc (przykładowo) wynajem na 25 godzin będzie kosztował tyle samo, co wynajem na 48 godzin.

6. Jeśli po Odbiorze postanowisz, że chcesz przedłużyć okres Wynajmu, skontaktuj się z Dostawcą usług. On poinformuje Cię, ile to będzie kosztować, i zawrzesz z nim nową umowę. Jeśli odstawisz samochód z opóźnieniem, nie informując o tym wcześniej, może zostać naliczona dodatkowa opłata.

Dodatki

7. W niektórych przypadków musisz zapłacić za opcjonalne dodatki (fotelik dla dziecka, GPS, opony zimowe itp.), gdy rezerwujesz samochód – w takim przypadku masz gwarancję, że otrzymasz te dodatki w momencie Odbioru.

8. W innych przypadkach poproś o dodatki w momencie rezerwacji samochodu – a wtedy:

 • zapłacisz za nie przy Odbiorze, oraz
 • Dostawca usług nie gwarantuje, że dodatki będą dostępne.

D6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Wykonujemy działania wykraczające poza nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa. Choć lokalne przepisy prawa nie wymagają, abyśmy oferowali określone prawa do odwołania rezerwacji, gwarantujemy, że będzie stosować nasze zasady dotyczące zwrotu kosztów, jeśli postanowisz odwołać Rezerwację.

2. Następujące warunki dotyczące „Odwołania i zmian” mają zastosowanie do wszystkich Rezerwacji z wyjątkiem:

 • Rezerwacji Dollar lub Thrifty, dokonanych przed 26 stycznia 2021 roku (sprawdź warunki wynajmu)
 • Rezerwacji oznaczonych jako „bezzwrotne” (nie możesz zmienić Rezerwacji bezzwrotnej i nie otrzymasz zwrotu płatności, jeśli taką Rezerwację odwołasz).

Odwołania

3. Jeśli odwołasz:

 • WIĘCEJ NIŻ 48 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia wynajmu, otrzymasz pełny zwrot kosztów.
 • MNIEJ NIŻ 48 godzin przed lub w momencie dotarcia do wypożyczalni, zwrócimy Ci dokonaną płatność z potrąceniem kosztu 3 dni wynajmu, więc nie otrzymasz żadnego zwrotu, jeśli samochód był zarezerwowany na 3 dni lub krótszy okres.
 • PO wyznaczonym terminie rozpoczęcia wynajmu (lub jeśli się nie zjawisz), nie otrzymasz zwrotu kosztów.

4. Personel wypożyczalni może odmówić przekazania Ci samochodu, jeśli (na przykład):

 • Nie zjawisz się na czas
 • Nie masz uprawnień do wynajmu samochodu
 • Nie masz wymaganej dokumentacji
 • Główny kierowca nie ma karty kredytowej wystawionej na jego imię i nazwisko ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji zabezpieczającej.

Więcej informacji na temat zasad Dostawcy usług można znaleźć w „Ważnych informacjach” dostępnych podczas rezerwacji lub w Umowie wynajmu podpisywanej przy stanowisku.

Jeśli odmówią Ci samochodu, zadzwoń do nas bezpośrednio z wypożyczalni, aby anulować Rezerwację, a my zwrócimy Ci zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszt 3 dni Wynajmu. Jeśli tego nie zrobisz, opłata za odwołanie będzie równa pełnemu kosztowi Wynajmu – chyba że udowodnisz, że sytuacja kosztowała nas znacznie mniej.

Zmiany (Rezerwacji)

5. Możesz zmienić swoją Rezerwację w dowolnym momencie, zanim nadejdzie termin Odbioru samochodu.

6. W większości przypadków najprościej jest to zrobić w naszej aplikacji lub w naszej witrynie (opcja „Zarządzaj Rezerwacją”).

7. Nie obowiązuje żadna opłata administracyjna za zmianę Rezerwacji, ale wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na cenę wynajmu. Czasami jedyną możliwą zmianą Rezerwacji jest jej odwołanie i dokonanie nowej, a wtedy możemy obciążyć Cię opłatą za odwołanie w imieniu wypożyczalni.

8. Jeśli zmiana Rezerwacji skutkuje zmianą ceny lub powoduje naliczenie opłaty za odwołanie, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Zmiany dokonywane przez nas

9. Jeśli my/Dostawca usług musimy/musi zmienić Twoją Rezerwację, np. jeśli Dostawca usług nie jest w stanie udostępnić samochodu, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie akceptujesz takiej zmiany, możesz odwołać Rezerwację i domagać się pełnego zwrotu kosztów (niezależnie od tego, ile czasu zostało do wyznaczonego rozpoczęcia Wynajmu), ale nie ponosimy żadnej dodatkowej odpowiedzialności za poniesione przez Ciebie bezpośrednie lub pośrednie koszty (np. pobyt w hotelu lub taksówki).

D7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Warunki ogólne

1. W każdym przypadku kierowcy muszą być w wieku uprawniającym ich do wynajęcia lub prowadzenia samochodu. W niektórych przypadkach nie mogą też przekraczać wieku maksymalnego. Limity mogą się różnić w zależności od Dostawcy usług, lokalizacji i rodzaju samochodu.

2. Tylko uprawnieni kierowcy, których imię i nazwisko widnieje na Umowie najmu, mogą prowadzić samochód.

3. Bez ustalenia tego z wyprzedzeniem nie możesz pojechać samochodem do innego kraju/stanu lub na wyspę i/lub odstawić go w innym miejscu niż miejsce Odbioru.

Późny Odbiór/wczesne odstawienie

4. Jeśli odbierzesz samochód później (zob. punkt D4.4 powyżej) lub odstawiasz go wcześniej, niż określono w Potwierdzeniu Rezerwacji, Dostawca usług nie zwraca kosztów za „niewykorzystany” czas.

Jak pracujemy

5. Aby uzyskać informacje na temat opinii, rankingu, sposobu zarabiania pieniędzy (i nie tylko), zapoznaj się z sekcją Jak pracujemy, która jest również częścią naszych Warunków.

E. Loty

E1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Lotami. Ma ona zastosowanie tak samo jak sekcja A (która ma zastosowanie do wszystkich Produktów turystycznych).

E2. Stosunek umowny

1. Większość Lotów na naszej Platformie pochodzi od Agregatora strony trzeciej, który działa w charakterze pośrednika linii lotniczych.

2. Gdy dokonujesz Rezerwacji, odbywa się to bezpośrednio z linią lotniczą. Nie jesteśmy „stroną umowy” w ramach Twojej Rezerwacji. Dokonując rezerwacji, zawierasz (i) Umowę pośrednictwa z Agregatorem strony trzeciej (bilet) oraz (ii) Umowę przewozu z linią lotniczą (Lot).

3. Jeśli rezerwujesz dodatki (dodatkowy bagaż, ubezpieczenie itp.), zawierasz bezpośrednią umowę z Agregatorem strony trzeciej lub inną firmą. Nie jesteśmy stroną takiej umowy.

4. Działamy wyłącznie jako Platforma i nie podlegamy Warunkom stron trzecich. Nie odpowiadamy za Twój bilet i wykupione przez Ciebie dodatki oraz (w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) nie mamy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z Twoją Rezerwacją.

E3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy już zarezerwujesz Lot, szczegóły Twojej Rezerwacji (np. imiona i nazwiska podróżujących) zostaną przekazane Dostawcy usług.

3. W zależności od Umowy przewozu, możemy pomóc Ci w zmianie lub odwołaniu Rezerwacji, jeśli sobie tego życzysz. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Centrum pomocy (dostępnego 24 godziny na dobę).

E4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uzupełnić prawidłowo Twoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli i/lub Dostawca usług mógł przekazać Ci informacje o Twojej Rezerwacji i skontaktować się z Tobą w razie konieczności.

2. Musisz zapoznać się z naszymi Warunkami i Warunkami stron trzecich (wyświetlonymi w momencie przejścia do płatności) i zobowiązać się do ich przestrzegania, a także uznać, że ich naruszenie może wiązać się z nałożeniem dodatkowych opłat i/lub odwołaniem Twojej Rezerwacji.

E5. Cena i płatność

1. Gdy rezerwujesz Lot, proces płatności jest organizowany przez nas, przez Agregatora strony trzeciej (lub podmiot przez niego wskazany) lub przez stronę trzecią taką jak linia lotnicza. Szczegóły organizacji płatności (w tym powiązane prawa i obowiązki) zawarte są w punkcie „Płatność” (A7) powyżej.

E6. Zmiany, odwołania i zwroty

1. Zasady odwoływania znajdziesz w Umowie przewozu zawartej między Tobą a linią lotniczą. Jest ona dostępna podczas rezerwacji Lotu i po jego potwierdzeniu (na stronie „Zarządzaj rezerwacją”).

2. Za zmianę lub odwołanie Lotu mogą być naliczane opłaty.

3. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania lotów zgodnie z warunkami linii lotniczych, Umową przewozu lub polityką linii lotniczych.

4. Poszczególne bilety tej samej linii lotniczej mogą wiązać się z różnymi ograniczeniami lub obejmować różne usługi. Upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi szczegółami podanymi podczas procesu Rezerwacji.

5. Jeśli masz pytania dotyczące zmian, odwołań lub zwrotu kosztów, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

E7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Umowy code-share

1. Niektóre linie lotnicze zawierają umowy code-share z innymi liniami lotniczymi. Możesz więc kupić bilet od jednej linii lotniczej („przewoźnika sprzedającego bilety”), a polecisz samolotem należącym do innej linii lotniczej („przewoźnik obsługujący”). W większości przypadków odprawiasz się u przewoźnika obsługującego, ale potwierdź to uprzednio z przewoźnikiem sprzedającym bilety.

2. Podczas rezerwacji Lotu poinformujemy Cię, czy jest to Lot typu code-share.

Praktyki zakazane przez linie lotnicze

3. Większość linii lotniczych nie zezwala na kupowanie biletów obejmujących loty, z których nie masz zamiaru skorzystać, np. biletu w obie strony, jeśli nie masz zamiaru wykorzystać lotu powrotnego. Aby uzyskać więcej przykładów, wpisz do wyszukiwarki takie wyrażenia jak „point-beyond ticketing”, „hidden-city ticketing” czy „back-to-back ticketing”.

4. Dokonując zakupu Lotu, zgadzasz się tego nie robić. Jeśli zrobisz to z naruszeniem warunków linii lotniczej (podanych podczas dokonywania Rezerwacji), zwrócisz nam różnicę między kosztem rzeczywistej podróży a kosztem pełnej podróży określonej na bilecie (biletach), jeśli linia lotnicza tego od nas zażąda.

Wykorzystanie segmentów lotu

5. Większość linii lotniczych wymaga, aby klienci korzystali z lotów w ustalonej kolejności. Jeśli więc opuścisz pierwszy Lot, linia lotnicza może automatycznie anulować pozostałe loty na Twojej trasie podróży.

6. Jeśli linia lotnicza pozwala na „opuszczanie” Lotów w ramach jednej trasy, upewnij się, że odwołujesz Lot, którego nie potrzebujesz, zgodnie zasadami odwołań. Może Ci nie przysługiwać pełny zwrot kosztów (albo żaden zwrot) za niewykorzystane Loty.

Bilety w jedną stronę

7. Jeśli kupujesz dwa bilety w jedną stroną zamiast jednego biletu w obie strony:

 • dokonujesz dwóch osobnych Rezerwacji, z których każda podlega własnym zasadom i regułom
 • zmiany jednego Lotu nie mają wpływu na drugi Lot (np. jeśli pierwszy Lot zostanie odwołany, nie masz gwarantowanego zwrotu za drugi Lot).

8. Jeśli podróżujesz za granicę, może być wymagane okazanie personelowi odprawy i/lub imigracyjnemu dowodu, że masz bilet powrotny (zob. „Podróże międzynarodowe” poniżej, aby uzyskać informacje o paszportach, wizach itp.).

Obciążenia, podatki i opłaty

9. Twój bilet obejmuje podatki i opłaty naliczane przez linię lotniczą lub rząd (z wyjątkiem opłat wjazdowych/wyjazdowych – zob. „Opłaty wjazdowe/wyjazdowe” poniżej). Możesz odpowiadać za uwzględnienie działającej wstecz zmiany w stawce podatku.

Opłaty za usługi

10. W zależności od wybranego Lotu, użytkownik może zostać obciążony opłatą za usługi przez nas i/lub Agregatora strony trzeciej.

 • Nasza opłata za usługi (jeśli istnieje) jest opłatą za korzystanie z naszej Platformy, dzięki czemu możesz kupić bilet od Agregatora strony trzeciej. Opłata ta obejmuje wszelkie obowiązujące podatki VAT, od towarów i usług (GST) lub podobne.
 • Ewentualna opłata za usługę pobierana przez Agregatora strony trzeciej jest opłatą za korzystanie z jego usług jako pośrednika w kontaktach z liniami lotniczymi. Opłata ta może obejmować wszelkie obowiązujące podatki VAT, od towarów i usług (GST) lub podobne.

11. W takim przypadku opłata lub opłaty będą wliczone w cenę biletu.

Opłaty za bagaż i inne dodatki

12. Linia lotnicza może nakładać opłaty za odprawiony bagaż, nadmiarowy bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca, rozrywkę na pokładzie, posiłki, napoje i/lub odprawę na lotnisku.

13. W takim przypadku opłaty zostaną doliczone do ceny biletu (o ile nie jest wyraźnie powiedziane, że Twój Lot obejmuje dodatki).

Podróże międzynarodowe

14. Masz obowiązek:

 • mieć przy sobie ważny paszport i/lub wizę, jeśli to wymagane
 • przestrzegać wszystkich wymogów wjazdowych
 • dowiedzieć się, czy potrzebujesz wizy, aby podróżować przez kraj, który nie jest celem Twojej podróży
 • z wyprzedzeniem dowiedzieć się w odpowiedniej ambasadzie, czy nie zostały wprowadzone żadne zmiany w wymogach dotyczących paszportu, wizy lub wjazdu
 • sprawdzić ostrzeżenia i porady w Twoim kraju zamieszkania/pochodzenia, zanim wybierz się w podróż do kraju lub regionu/przez kraj lub region.

15. Organizując podróż do/z dowolnej lokalizacji, nie gwarantujemy, że nie występuje żadne ryzyko, oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe szkody lub straty.

16. Nie jest to typowa praktyka, ale prawo międzynarodowe pozwala na dezynsekcję samolotów. W tym celu personel może opryskać kabinę środkiem owadobójczym w aerozolu w czasie, gdy pasażerowie są na pokładzie, lub potraktować wewnętrzne powierzchnie środkiem owadobójczym ze skutecznością resztkową, gdy pasażerów nie ma na pokładzie. Zanim wyruszysz w podróż, dowiedz się więcej o dezynsekcji i o tym, gdzie może ona być stosowana.

Opłaty wjazdowe/wyjazdowe

17. Twój bilet nie obejmuje opłat, które kraj lub lotnisko nalicza za wjazd do/wyjazd z tego kraju i które są pobierane bezpośrednio na lotnisku. Zanim wyruszysz w podróż, dowiedz się, czy będzie od Ciebie wymagana taka opłata.

Zjednoczone Królestwo: Twoja ochrona finansowa

18. Posiadacz licencji ATOL: Booking.com B.V.

19. Numer licencji ATOL: 11967

20. W Zjednoczonym Królestwie zapewniamy pełną ochronę finansową w odniesieniu do sprzedaży lotów chronionych na podstawie naszej licencji organizatora podróży lotniczych - ATOL (Air Travel Organiser's Licence) – o numerze 11967, wydaną przez Civil Aviation Authority (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, tel. +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Jeśli kupujesz u nas lot z ochroną ATOL, otrzymasz certyfikat ATOL. Zawiera on listę elementów z ochroną finansową i informacje o tym, co to dla Ciebie oznacza i z kim należy się kontaktować, jeśli coś pójdzie nie tak.

22. My/dostawcy wskazani w Twoim certyfikacie ATOL dostarczymy/dostarczą Ci usługi wymienione w certyfikacie ATOL (lub ich odpowiednie alternatywy). W niektórych przypadkach, gdy ani my nie jesteśmy, ani dostawca nie jest w stanie tego zrobić z powodu niewypłacalności, alternatywny posiadacz licencji ATOL może dostarczyć Ci usługi przez Ciebie zakupione lub ich odpowiednie alternatywy (bez dodatkowych kosztów). Zobowiązujesz się zaakceptować, że w takich okolicznościach alternatywny posiadacz licencji ATOL wykona te zobowiązania oraz zobowiązujesz się zapłacić kwoty należne od Ciebie na mocy umowy na rzecz tego alternatywnego posiadacza licencji ATOL. Jednak uznajesz również, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe wyznaczenie alternatywnego posiadacza licencji ATOL, a wtedy przysługuje Ci prawo, aby wnieść roszczenie na podstawie systemu ATOL (lub wydawcy Twojej kardy kredytowej, jeśli ma to zastosowanie).

23. Jeśli my nie jesteśmy lub dostawcy wskazani w Twoim certyfikacie ATOL nie są w stanie dostarczyć wymienionych usług (lub ich odpowiednich alternatyw za pośrednictwem alternatywnego posiadacza licencji ATOL lub w inny sposób) z powodu niewypłacalności, Powiernicy Air Travel Trust mogą zrealizować płatność (lub przyznać korzyść) na Twoją rzecz na podstawie systemu ATOL. W zamian za taką płatność lub korzyść zobowiązujesz się w całości przenieść na tych Powierników wszelkie roszczenia, jakie możesz mieć w związku z niedostarczeniem usług, w tym roszczenia przeciwko nam lub biuru podróży (lub wydawcy Twojej karty kredytowej, jeśli ma to zastosowanie). Uznajesz również, że takie roszczenia mogą zostać przeniesione na inny podmiot, jeśli taki podmiot zapłaci kwoty, których dotyczyło Twoje roszczenie na podstawie systemu ATOL.

Unia Europejska: Prawa pasażerów na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004

24. Jeśli Twój lot będzie opóźniony lub zostanie anulowany albo nie zostaniesz wpuszczony/-a na pokład, może przysługiwać Ci rekompensata/pomoc na mocy Rozporządzenia UE 261/2004 pod warunkiem, że:

 • Jest to lot do Unii Europejskiej (UE)
 • Jest to lot z UE
 • Lot obsługuje linia lotnicza z UE

Unia Europejska: Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego na podstawie Rozporządzenia UE 889/2002

25. Jeśli dojdzie do wypadku na terytorium UE, Rozporządzenie UE 889/2002 może mieć zastosowanie.

Unia Europejska: Prawa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą na podstawie Rozporządzenia UE 1107/2006

26. Rozporządzenie UE 1107/2006 przyznaje określone prawa osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jak pracujemy

27. Aby uzyskać informacje na temat opinii, rankingu, sposobu zarabiania pieniędzy (i nie tylko), zapoznaj się z sekcją Jak pracujemy, która jest również częścią naszych Warunków.

F. Transport prywatny i publiczny

F1. Zakres niniejszej części

1. Niniejsza część zawiera warunki szczegółowe dotyczące produktów i usług związanych z Transportem prywatnym i publicznym. Ma ona zastosowanie tak samo jak sekcja A (która ma zastosowanie do wszystkich Produktów turystycznych).

F2. Stosunek umowny

1. Gdy wstępnie rezerwujesz Transport prywatny lub publiczny, Twoja Rezerwacja jest dokonywana bezpośrednio u Dostawcy usług. Gdy rezerwujesz Transport prywatny na żądanie, Twoje rezerwacja jest dokonywana u Agregatora strony trzeciej. We wszystkich przypadkach naszym Warunkom podlega proces rezerwacji.

2. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Ty i Dostawca usług zobowiązujecie się przestrzegać niniejszych Warunków.

3. Transport publiczny i Transport prywatny na żądanie. Otrzymasz warunki Dostawcy usług podczas procesu rezerwacji. Jeśli wystąpi rozbieżność między jego warunkami a naszymi Warunkami, zastosowanie mają jego warunki.

4. Transport prywatny na żądanie. Dokonując Rezerwacji, potwierdzasz, że:

 • przeczytałeś i akceptujesz warunki Dostawcy usług (jeśli dotyczą)
 • zobowiązujesz się skontaktować bezpośrednio z Dostawcą usług, jeśli coś pójdzie nie tak
 • rozumiesz, że Dostawca usług jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zapewnienie Ci Transportu prywatnego, wybór tras, ustalenie cen i przekazanie wszystkich istotnych informacji
 • przyjmujesz do wiadomości, że udostępniamy jedynie platformę rezerwacyjną (znaną jako usługa API) i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie z powodu działań lub zaniechań kierowcy/Dostawcy usług, z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” (A18).

Nie wszyscy Dostawcy usług mają własne warunki, ale możesz zapoznać się ze wszystkimi warunkami, które nam przekazano.

F3. Co zrobimy

1. Udostępniamy Platformę, na której Dostawcy usług mogą promować i sprzedawać swoje Produkty turystyczne, a Ty możesz je wyszukiwać, porównywać i dokonywać rezerwacji.

2. Gdy dokonasz Rezerwacji, przekażemy Dostawcy usług Twoje dane (np. imię i nazwisko, numer telefonu i miejsce odbioru).

3. Każdy Transport prywatny. Przekażemy Ci dane kontaktowe Dostawcy usług.

4. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Upewnimy się, że Dostawca usług wie, jakiej wielkości pojazdu wymagasz.

5. Transport publiczny. Przekażemy Ci Twoje bilety lub poinformujemy Cię, jak je uzyskać.

F4. Co Ty musisz zrobić

1. Musisz uważnie sprawdzić szczegóły Twojej Rezerwacji i podać wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby zorganizować Twoją rezerwację (Twoje wymagania, dane kontaktowe itp.).

2. Musisz dopilnować, aby wszyscy w Twojej grupie przestrzegali naszych Warunków i (jeśli ma to zastosowanie) warunków Dostawcy usług, które zostały wyświetlone i zaakceptowane podczas rezerwacji. Uznajesz, że jeśli je naruszysz:

 • mogą zostać na Ciebie nałożone dodatkowe opłaty
 • Twoja Rezerwacja może zostać odwołana
 • kierowca może odmówić Ci transportu.

3. Musisz pamiętać, że szacowane czasy przejazdu nie uwzględniają warunków w ruchu drogowym.

4. Każdy Transport prywatny. Musisz dopilnować, aby wszyscy pasażerowie stawili się na czas w miejscu odbioru.

5. Każdy Transport prywatny. W wyznaczonym Terminie Odbioru musisz mieć włączony telefon (którego numer podałeś/-aś, dokonując Rezerwacji) z możliwością odbioru połączeń/wiadomości tekstowych, ponieważ kierowca może się z Tobą skontaktować. Nie możemy zagwarantować, że kierowca będzie w stanie się z Tobą skontaktować za pomocą aplikacji takich jak WhatsApp lub Viber.

6. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. W przypadku odbioru z lotniska musisz podać nam szczegóły lotu co najmniej 24 godziny przed Terminem Odbioru, tak aby Dostawca usług mógł dostosować Termin Odbioru, jeśli Twój lot jest opóźniony. Jeśli Dostawca usług nie jest w stanie zapewnić Transportu prywatnego w związku z opóźnieniem lub anulowaniem lotu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

7. Transport publiczny. Musisz dopilnować, żeby wszyscy pasażerowie stawili się na czas, z zapasem czasowym na sprawdzenie biletów, jeśli to konieczne.

8. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby dokonać Rezerwacji, a pasażerom poniżej tego wieku muszą być pod opieką osoby dorosłej.

9. Musisz dopilnować, żeby żaden z pasażerów nie zachowywał się niewłaściwie, np. w sposób obraźliwy lub niebezpieczny dla innych.

10. Musisz wybrać Transport publiczny/prywatny, które jest odpowiedni (pod kątem liczebności grupy, ilości bagażu, wymogów osób niepełnosprawnych itp.).

F5. Cena i płatność

1. Booking.com Transport Limited zorganizuje płatność za Rezerwację. Szczegółowe informacje na temat procesu płatności znajdują się w sekcji „Płatność” (A7) powyżej.

2. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Cena obejmuje opłaty drogowe, opłaty za wjazd do centrum miasta, podatki i dopłaty za okres szczytu. Płatność jest pobierana w momencie rezerwacji.

3. Transport prywatny na żądanie. Cena zostanie potwierdzona (i płatność pobrana), gdy kierowca Cię dowiezie na miejsce. Cena może się różnić od szacowanej ceny podanej przy rezerwacji. Odpowiadasz za opłaty drogowe, opłaty za wjazd do centrum miasta, podatki, dopłaty za okres szczytu i napiwki.

4. Transport publiczny. Płatność jest pobierana w momencie potwierdzenia Rezerwacji. Przed odjazdem Dostawca usług może poprosić Ci o okazanie biletu/e-biletu. Miej go przy sobie przez cały czas, żeby nie musieć płacić jeszcze raz.

5. Dostawca usług/kierowca nie musi zgadzać się na zmiany w Podróży, których osobiście zażądasz. Jeśli się zgodzi, może naliczyć dopłatę.

F6. Zmiany, odwołania i zwroty

Odwołanie Rezerwacji

1. W większości przypadków...

 • Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Możesz odwołać Rezerwację bezpłatnie do 24 godzin przed Terminem Odbioru (2 godzin w niektórych przypadkach – sprawdź potwierdzenie Rezerwacji). Jeśli nie odwołasz na czas, nie przysługuje Ci zwrot kosztów.
 • Transport prywatny na żądanie. Możesz odwołać Rezerwację w dowolnym momencie przed Terminem Odbioru, ale Dostawca usług może naliczyć opłatę za odwołanie.
 • Transport publiczny. Prawdopodobnie nie będzie Ci przysługiwał zwrot kosztów, jeśli Rezerwacja została potwierdzona.

2. Jeśli Dostawca usług stosuje inne zasady odwołań (które wyświetlają się podczas rezerwacji), zastosowanie mają jego zasady.

3. My i/lub Dostawca usług możemy odwołać Rezerwację z niewielkim wyprzedzeniem lub bez wyprzedzenia, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład, jeśli:

 • Dostawca usług stanie się niewypłacalny lub faktycznie niezdolny do realizacji Rezerwacji - wtedy podejmiemy wszelkie starania, by zorganizować alternatywny transport (a jeśli to się nie uda, otrzymasz pełny zwrot kosztów)
 • naruszasz niniejsze Warunki i/lub warunki Dostawcy usług, co oznacza, że może nie przysługiwać Ci zwrot.

Zmiany przed rozpoczęciem Podróży

4. Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem poinformuje Cię, jakie wyprzedzenie (w stosunku do Terminu Odbioru) jest wymagane, jeśli chcesz zmienić swoją Rezerwację (np. lokalizację lub czas).

5. Transport prywatny na żądanie. Aby zmienić Rezerwację, może być konieczne jej odwołanie (co może skutkować opłatą za odwołanie) i dokonanie nowej.

6. Transport publiczny. Nie możesz zmienić Rezerwacji po jej potwierdzeniu.

7. Jeśli my musimy/Dostawca usług musi zmienić Twoją Rezerwację (np. jeśli wybuchł strajk, który krzyżuje Twój plan podróży), poinformujemy Cię jak najszybciej. Jeśli wtedy postanowisz odwołać Rezerwację:

 • Każdy transport. Jeśli nie odwołasz Rezerwacji z jednego z powodów wymienionych w następnym punkcie, przysługuje Ci pełny zwrot kosztów (niezależnie od tego, ile czasu pozostało do wyznaczonego rozpoczęcia podróży).
 • Dowolny Transport prywatny. Jeśli zmiana to nowy kierowca, nowy Dostawca usług lub nowy (podobny) pojazd, nie przysługuje Ci zwrot kosztów (chyba że odwołujesz Rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem).

W każdym razie ani my nie ponosimy, ani Dostawca usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, jakie możesz ponieść (np. alternatywny transport lub nocleg w hotelu).

Zwroty kosztów

8. Jeśli chcesz wnioskować o zwrot kosztów, musisz to zrobić na piśmie nie później niż 14 dni po Terminie Odbioru.

9. Realizacja zwrotu może zająć do 5 dni roboczych.

10. Każdy Transport prywatny. Jeśli kierowca nie zjawi się na miejscu odbioru na czas, możesz wnioskować o zwrot, a my zbadamy sytuację.

11. Każdy Transport prywatny. Nie przysługuje Ci zwrot, jeśli Twoja Podróż nie odbywa się zgodnie z planem, ponieważ:

 • kierowca/Dostawca usług nie może się z Tobą skontaktować
 • jeden lub więcej pasażerów nie stawiło się w miejscu odbioru na czas, a Ty nie poprosiłeś/-aś o zmianę Terminu Odbioru
 • żądasz bezzasadnych zmian Terminu Odbioru lub Podróży
 • nie informujesz nas / Dostawcy usług / kierowcy o zmianach, których chcesz dokonać
 • podałeś nieprawidłowe informacje podczas rezerwacji Transportu prywatnego (miejsce odbioru, dane kontaktowe, liczba osób, ilość bagażu itp.).

F7. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem

1. Sprawdź w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jak długo kierowca będzie oczekiwał na miejscu odbioru.

Transport prywatny na żądanie

2. Kierowca może nie czekać po upływie Terminu Odbioru, a jeśli zaczeka, to może naliczyć opłatę za czas oczekiwania. Jeśli nie stawisz się na miejscu odbioru punktualnie, może zostać naliczona opłata za odwołanie Rezerwacji.

Opłaty za naprawę lub sprzątanie

3. Jeśli coś trzeba naprawić lub wyczyścić, ponieważ ktoś z Twojej grupy zrobił coś niewłaściwego lub naruszył niniejsze Warunki, odpowiadasz za pokrycie kosztów naprawy/czyszczenia.

Jak pracujemy

4. Aby uzyskać informacje na temat opinii, rankingu, sposobu zarabiania pieniędzy (i nie tylko), zapoznaj się z sekcją Jak pracujemy, która jest również częścią naszych Warunków.

Słownik Booking.com

„Konto” oznacza konto (w Booking.com lub Spółce Grupy), którego używasz do rezerwowania Produktów turystycznych na naszej Platformie.

„Obiekt” oznacza świadczenie usługi zakwaterowania przez Dostawcę usług (w części B „Dostawca usług” oznacza podmiot świadczący usługę zakwaterowania).

„Atrakcja” oznacza świadczenie usługi Atrakcji przez Dostawcę usług (w części C „Dostawca usług” oznacza podmiot świadczący usługę Atrakcji).

„Usługa Atrakcji” obejmuje m.in. wycieczki, muzea, atrakcje, czynności i doświadczenia.

„Rezerwacja” oznacza zarezerwowanie Produktu turystycznego na naszej Platformie, niezależnie od tego, kiedy realizowana jest płatność.

„Booking.com”, „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do Booking.com B.V. (w zakresie zakwaterowania, lotów lub atrakcji) lub do Booking.com Transport Limited (w zakresie usług transportu naziemnego). Kontakt korporacyjny

„Potwierdzenie Rezerwacji” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza przesłaną przez nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem i voucherem, zawierającą szczegóły Rezerwacji.

„Booking Network Sponsored Ads” oznaczają nasz program, który umożliwia Dostawcom usług zakwaterowania składanie ofert za pośrednictwem strony trzeciej (Koddi), aby ich produkty pojawiały się na drugim miejscu, gdy wyniki wyszukiwania są uporządkowane według „Wybrane przez nas”.

„Środki w formie gotówki” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej, którą można „wypłacić” za pomocą Metody płatności, która jest z Tobą powiązana, lub wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości.

„Umowa przewozu” oznacza umowę zawartą między Tobą a Dostawcą usług i dotyczącą Lotu.

„Środki” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej. Mogą to być „Środki w formie gotówki” i „Środki na podróże”.

„Zwrot na kartę kredytową” oznacza korzyść o wartości pieniężnej, którą można wypłacić na kartę kredytową, która jest z Tobą powiązana, ale nie można wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości.

„Partner connectivity” oznacza firmę, która umożliwia obiektom i Booking.com przekazywanie informacji o zakwaterowaniu i danych rezerwacji klientów.

„Kurs wymiany walut” oznacza kurs, którego używamy do przewalutowania; aktualnie jest to kurs zamknięcia WM/Refinitiv, ale może się to zmienić.

„Uprawniona Rezerwacja” oznacza rezerwację, które spełnia kryteria, by kwalifikować się do Nagrody.

„Lot” oznacza usługę przelotu świadczoną przez Dostawcę usług (w części E „Dostawca usług” oznacza linię lotniczą).

„Spółka Grupy” oznacza podmiot afiliacyjny Booking.com – spółkę należącą bezpośrednio do Booking.com lub należącą do grupy Booking Holdings Inc.

„Indywidualne Kryteria Nagrody” oznaczają reguły stosujące się do niektórych Nagród oprócz ogólnych warunków „Nagrody, Środki i Portfel” (A13) powyżej.

„Umowa pośrednictwa” (w części „Loty”) oznacza umowę zawartą między Tobą a Agregatorem strony trzeciej i dotyczącą sposobu uzyskania dla Ciebie biletu na Lot (jak również dodatków w niektórych przypadkach) od linii lotniczej lub innej firmy.

„Główny kierowca” oznacza kierowcę, którego dane zostały wprowadzone podczas procesu rezerwacji.

„Transport prywatny na żądanie” oznacza prywatny pojazd, który zamawiasz, gdy zjawiasz się w miejscu odbioru (lub tuż przed zjawieniem się).

„Zapłać w swojej walucie” oznacza opcję płatności, którą czasem oferujemy, gdy Dostawca usług nie korzysta z Twojej waluty. Ta opcja pozwala Ci zapłacić w Twojej walucie.

„Metoda płatności” oznacza metodę płatności za Rezerwację, którą może być karta kredytowa/debetowa lub alternatywna metoda płatności.

„Odbiór” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza rozpoczęcie okresu Wynajmu, gdy okazujesz wymagany dokument tożsamości i inne dokumentu, uiszczasz opłaty i dopłaty, zawierasz Umowę wynajmu i odbierasz samochód.

„Termin Odbioru” (w części „Wynajem samochodu”) oznacza (lokalną) datę i godzinę, kiedy odbierasz samochód, jak to wskazano w Potwierdzeniu Rezerwacji.

„Termin Odbioru” (w części „Transport prywatny i publiczny”) oznacza (lokalny) czas, gdy Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem jest w drodze do miejsca odbioru lub gdy Transport prywatny na żądanie dociera do miejsca odbioru.

„Platforma” oznacza witrynę internetową/aplikację, w której możesz rezerwować Produkty turystyczne, należąca do lub zarządzana przez Booking.com lub zewnętrzny podmiot afiliacyjny.

„Transport prywatny zarezerwowany z wyprzedzeniem” oznacza prywatny pojazd, który zamawiasz co najmniej 2 godziny przed zjawieniem się w miejscu odbioru.

„Podróż transportem prywatnym” oznacza podróż transportem prywatnym zgodnie z informacjami podanymi w Rezerwacji (w tym zmiany dokonane po dokonaniu Rezerwacji).

„Transport publiczny” oznacza pociągi, autobusy, tramwaje i inne rodzaje transportu publicznego.

„Podróż transportem publicznym” oznacza podróż transportem publicznym zgodnie z informacjami podanymi w Rezerwacji (w tym zmiany dokonane po dokonaniu Rezerwacji).

„Wynajem” (lub „Wynajem samochodu”) oznacza udostępnienie samochodu przez Dostawcę usług (w części D „Dostawca usług” oznacza wypożyczalnię samochodów).

„Umowa wynajmu” oznacza umowę między Tobą a Dostawcą usług, podpisywaną w momencie Odbioru. Otrzymasz podsumowanie kluczowych warunków podczas procesu rezerwacji.

„Nagrody” oznacza przyrzeczone Ci korzyści. W większości przypadków Nagrody to Środki na podróże, Środki w formie gotówki, Zwrot na kartę kredytową lub voucher określonego rodzaju.

„Dostawca usług” oznacza dostawę związanych z podróżą produktów lub usług na Platformie, w tym m.in. właścicieli hotelu lub innego obiektu (w zakresie Rezerwacji „zakwaterowania”), muzeum lub park (w zakresie Rezerwacji „atrakcji”) lub wypożyczania samochodów lub linia lotnicza (w zakresie Rezerwacji „transportu”).

„Usługi” (w części „Transport prywatny i publiczny”) oznaczają świadczenie usług Podróży transportem publicznym lub Podróży transportem prywatnym.

„Warunki” oznaczają niniejsze Warunki świadczenia usług.

„Agregator strony trzeciej” oznacza firmę, która działa jako (a) pośrednik między Tobą a Dostawcą usług albo (b) odsprzedawca Produktu turystycznego.

„Warunki strony trzeciej” (w sekcji „Loty”) oznaczają zarówno Umowę pośrednictwa zawartą ze Agregatorem strony trzeciej (w odniesieniu do biletu), jak i Umowę przewozu zawartą z linią lotniczą (w odniesieniu do samego Lotu).

„Środki na podróże” oznaczają korzyść o wartości pieniężnej, którą wykorzystać na poczet kosztów Produktu turystycznego w przyszłości, ale nie można ich „wypłacić”.

„Produkt turystyczny” oznacza powiązany z podróżą produkt lub usługę na Platformie.

„Płatność z góry” oznacza płatność, którą realizujesz w momencie rezerwacji produktu lub usługi (a nie w czasie korzystania z nich).

„Portfel” oznacza pulpit na Twoim Koncie, gdzie wyświetlają się Twoje Nagrody, Środki i inne zachęty.

DATA: 31 października 2023

W przypadku rezerwacji dokonanych między 14 lutego 2022 r. a 30 października 2023 włącznie