Preskoči do glavne vsebine
Natisni / Shrani

2022-01-22 08:56:11

Pravila in pogoji Potovanja

Kazalo

Kodeks dobrih praks

Naša misija je omogočiti ljudem, da izkusijo svet tako, da jim ponudimo najboljše nastanitve, kraje in znamenitosti na svetu na najbolj priročen način. Da bi ta cilj dosegli, bomo sledili sledečim dobrim praksam:

Uvod v pravila in pogoje

Ta pravila in pogoji se lahko občasno spreminjajo. Veljajo za vse naše neposredne ali posredne (preko distributerjev) storitve, ki so na voljo v spletu, preko mobilnikov, po e-pošti ali telefonu. Z dostopanjem, brskanjem in uporabo naše (mobilne) spletne strani ali katere koli naše aplikacije na kateri koli platformi (v nadaljnjem besedilu: "Platforma") in/ali z izpolnitvijo rezervacije se strinjate, da ste prebrali, razumeli in soglašate s spodaj določenimi pravili in pogoji (vključno z Izjavo o zasebnosti).

Te strani, njihova vsebina, infrastruktura in storitev spletnih rezervacij nastanitev (vključno s storitvijo omogočanja plačila), ki jo ponujamo mi na teh straneh in prek spletne strani, so v lasti, z njimi upravlja in jih ponuja Booking.com B.V. in so nudene za vašo osebno, nekomercialno (med podjetji in potrošniki - B2C) uporabo v skladu s spodaj opisanimi pravili in pogoji. Odnos, ki ga imamo s Ponudniki potovanj, je podvržen drugim pravilom in pogojem, ki veljajo za (B2B - med podjetji) komercialne odnose, ki jih imamo z vsakim od teh Ponudnikov potovanj. Vsak Ponudnik potovanj ravna na profesionalen način v zvezi z Booking.com, ko uporabo svojega produkta in/ali storitve omogoča na ali prek Booking.com (med podjetji ("B2B") in/ali med podjetji in potrošniki ("B2C")). Ponudniki potovanj imajo lahko ali označijo za sprejemljivo in/ali zahtevajo (sprejemanje) - kot dodatek pravilom in drobnemu tisku, ki so prikazani na spletni strani - svojih pogojev in pravil (dostave / pošiljanja / uporabe) in hišnih pravil za uporabo, dostop do in porabo Potovanja (ki lahko vključuje določene zavrnitve ali omejitve odgovornosti).

Definicije

"Booking.com", "mi", "nas" ali "naše" pomeni Booking.com B.V., podjetje z omejeno odgovornostjo, ki deluje v okviru zakonov Nizozemske in ima sedež ter je registrirana na naslovu Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemska. "Plarforma" je (mobilna) spletna stran in aplikacija, na kateri Booking.com omogoča dostop do Potovalne storitve, jo ima v lasti, pod nadzorom ali pa jo gosti. "Potovanje" pomeni različne potovalne produkte in storitve, ki jih vi pri Ponudniku potovanja lahko naročite, pridobite, nabavite, kupite, plačate, najamete, priskrbite, rezervirate, združite ali koristite.

"Ponudnik potovanja" je ponudnik nastanitev (npr. hotelov, motelov, apartmajev, nočitev z zajtrkom, lastnik), znamenitosti (npr. (tematski) parki, muzeji, vodeni ogledi), ponudnik prevoza (npr. najem vozila, križarjenja, vlak, prevoz do letališča, ogledi z avtobusom, transferji), ponudnik ogledov, potovalnih zavarovanj in drugih s potovanjem povezanih produktov ali storitev, ki so občasno na voljo za rezervacijo potovanja na Platformi (najsi gre za B2B ali B2C).

"Potovalna storitev" pomeni spletni nakup, naročilo, storitev (omogočanja) plačil ali rezervacij, ki jih Booking.com ponuja oz. omogoča za različne produkte ali storitve, ko jih Ponudniki potovanj občasno ponujajo na Platformi.

"Rezervacija potovanja" pomeni naročilo, nabava, plačilo ali rezerviranje Potovanja.

1. Obseg in narava naših storitev

Prek Platforme (Booking.com B.V. in povezani (distribucijski) partnerji) zagotavljamo spletno platformo, preko katere lahko različni Ponudniki potovanj oglašujejo, tržijo, prodajajo, promovirajo in/ali ponujajo (kot je relevantno) svoje storitve in produkte za naročilo, nakup, rezervacijo, najem ali izposojo in preko katere lahko relevantni obiskovalci Platforme iščejo, odkrivajo in primerjajo ter opravijo naročilo, rezervacijo, nakup ali plačilo (tj. Potovalna storitev). Z uporabo ali koriščenjem potovalne storitve (npr. z Rezervacijo potovanja prek Potovalne storitve) vstopate v neposredno (pravno zavezujoče) pogodbeno razmerje s Ponudnikom potovanja, pri katerem ste opravili rezervacijo ali kupili produkt (kakor velja). Od trenutka, ko ste opravili Rezervacijo potovanja, delujemo le kot posrednik med vami in Ponudnikom potovanja. Relevantne informacije o vaši Rezervaciji potovanja prenesemo ustreznemu Ponudniku potovanja in vam v imenu Ponudnika potovanja pošljemo potrdilo o rezervaciji. Booking.com ne (ponovno) prodaja, daje v najem, ponuja nobenih (potovalnih) produktov ali storitev.

Za stranke znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP"), Švice in Združenega kraljestva velja naslednje. Ponudnike potovanj po vsem svetu prosimo, da nam z lastno izjavo sporočijo, ali – v kontekstu zakonodaje EU in/ali nacionalne zakonodaje o varstvu potrošnikov – poslujejo kot zasebni gostitelji (niso trgovci) ali kot profesionalni gostitelji (trgovci). Če nam Ponudnik potovanja sporoči, da posluje kot zasebni gostitelj (ali nam v zvezi s tem izrecno ne sporoči ničesar, vendar ga na podlagi informacij, s katerimi razpolagamo, ni mogoče jasno kategorizirati kot profesionalnega gostitelja), je tak Ponudnik potovanja na strani z rezultati iskanja označen z "upravlja zasebni gostitelj" in dodana je naslednja razlaga:

"To nastanitev upravlja zasebni gostitelj. Zakonodaja EU in/ali nacionalna zakonodaja o varstvu potrošnikov, ki zadeva profesionalne gostitelje, morda ne velja. Gostitelji, ki so na Booking.com registrirani kot zasebni gostitelji, so pogodbene stranke, ki oddajajo svojo nastanitev oz. nastanitve v namen, ki ni v okviru njihove stroke, posla oz. poklica. Uradno niso trgovci (kot na primer globalna hotelska veriga) in zato zanje morda ne veljajo isti predpisi v okviru zakonodaje EU in/ali nacionalne zakonodaje o varstvu potrošnikov; vendar ne skrbite, Booking.com vam zagotavlja enako podporo za stranke kot pri vsakem drugem bivanju. To ne pomeni, da bo vaše bivanje oz. izkušnja kakorkoli drugačna kot v primeru rezervacije pri profesionalnem gostitelju."

Ponudniki potovanj, ki na naši platformi niso označeni kot zasebni gostitelji, delujejo kot – kolikor nam je znano – profesionalni gostitelji v skladu z zakonodajo EU in/ali nacionalno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Opredelitev "zasebni gostitelj" je relevantna le za namen zakonodaje EU in/ali nacionalne zakonodaje o varstvu potrošnikov in ni relevantna za davčne namene, vključno z DDV ali drugimi podobnimi posrednimi davki, ki se zaračunajo na dodano vrednost ali prodajo in/ali potrošnjo.

Pri opravljanju naših Potovalnih storitev objavljamo informacije, ki nam jih pošljejo Ponudniki potovanja. Ponudniki potovanja, ki svoja Potovanja tržijo in oglašujejo na Platformi, imajo dostop do naših sistemov in ekstraneta, preko katerega so v celoti odgovorni za posodabljanje vseh tarif/stroškov/cen, razpoložljivosti, pravil in pogojev ter drugih relevantnih informacij, prikazanih na naši Platformi. Naše Potovalne storitve opravljamo skrbno in vestno, vendar ne preverjamo in ne zagotavljamo, da so vse informacije točne, pravilne in popolne. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake (očitne in tipkarske napake), katere koli prekinitve (zaradi kakršne koli (začasne in/ali delne) okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani ali katerega koli drugega razloga), nenatačne, zavajajoče ali neresnične podatke ali za nerazkritje podatkov. Vsak Ponudnik potovanja je ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost (opisnih) informacij (vključno s tarifami/stroški/cenami, pravili in pogoji ter razpoložljivostjo), objavljenih na naši Platfromi. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, naša Platforma ni in ne sme biti obravnavana kot priporočilo ali oglas o kakovosti, ravni storitev, oceni ali vrsti nastanitve kateregakoli Ponudnika potovanja (ali njegovih storitev, lokacije, vozil (glavnih ali pomožnih) produktov ali storitev), ki jih ponuja.

Naša Potovalna storitev je namenjena izključno osebni in nekomercialni uporabi. Preprodaja, globoko povezovanje (deep-link), uporaba, razmnoževanje, opazovanje (npr. spider, scrape), prikazovanje, prenašanje ali reproduciranje katerih koli vsebin ali podatkov, programske opreme, rezervacij, vstopnic, produktov ali storitev na naši spletni strani za katere koli komercialne ali konkurenčne namene ni dovoljeno.

2. Cene, program Mi izenačimo ceno, program Genius in ponudbe partnerskih družb

Cene, ki jih Ponudniki potovanj ponujajo na naši Platformi so zelo konkurenčne. Vse cene Potovanja vključujejo DDV/prometni davek in vse ostale takse (ki se lahko spreminjajo) in stroške, razen, če je na naši Platformi ali v e-poštnem potrdilu/vstopnici navedeno drugače. Cene vstopnic veljajo na osebo in za čas veljavnosti oz. do poteka, ki je naveden na vstopnici. V primeru neprihoda ali odpovedi lahko Ponudnik potovanja zaračuna veljavne stroške in davke (vključno s turistično/mestno takso).

Občasno so na naši Platformi za določeno bivanje, produkt ali storitev objavljene znižane cene. Te cene določijo Ponudniki potovanj in zanje lahko veljajo posebne omejitve in pogoji, na primer v zvezi z odpovedjo ali vračilom denarja. Prosimo, da pred rezervacijo temeljito preverite podrobnosti o sobi in ceni ter o morebitnih posebnih pogojih.

Ponujamo vam najnižje možne cene. Če po opravljeni rezervaciji prek naše Platforme na spletu najdete izbrano nastanitev pod enakimi pogoji, a z nižjo ceno, vam bomo razliko med našo ceno in nižjo ceno povrnili v skladu s pravili in pogoji, ki veljajo za Mi izenačimo ceno. Naša obljuba Mi izenačimo ceno ne velja za produkte in storitve, ki niso vezani na nastanitve.

Pretvornik valut je le informativne narave in ne zagotavlja zanesljivih in najnovejših podatkov; dejanske vrednosti lahko nihajo.

Očitne napake in netočnosti (vključno s črkovanjem) niso zavezujoče.

Vse posebne ponudbe in akcije so razločno označene. Če niso tako označene, v primeru očitnih pomot oz. napak ne morete uveljavljati nobenih pravic.

Program Genius

Cena Genius je znižana cena, ki jo sodelujoče nastanitve ponujajo za določene vrste sob/nastanitev.

Cena Genius je namenjena članom programa Genius na Booking.com. V program Genius se lahko včlanite vsi, ki imate račun na platformi. Članarine ni in vse, kar morate storiti, da se včlanite, je, da si ustvarite uporabniški račun na Booking.com. Članstvo in cene Genius se nanašajo na posameznega člana in niso prenosljivi. Članstvo je lahko povezano tudi z določenimi marketinškimi akcijami in pobudami, ki jih občasno po lastni presoji začne ali posreduje Booking.com.

Program Genius ima več ravni članstva glede na število rezervacij, oddanih na platformi Booking.com, pri čemer vsaka ponuja drugačno stopnjo popustov na izbrane nastanitve in/ali izbrane možnosti (https://www.booking.com/genius.html). Ravni članstva se lahko med seboj razlikujejo, Booking.com pa jih lahko spremeni po lastni presoji.

Booking.com si pridržuje pravico, da kateremu koli posamezniku prekliče in ukine članstvo Genius v primeru zlorabe, kot je kršitev teh pravil in pogojev, in/ali v primeru uporabe neveljavne kreditne kartice. Booking.com si poleg tega pridržuje pravico, da kateremu koli posamezniku prekliče in ukine članstvo Genius zaradi neprimernega vedenja, na primer zaradi nasilja, groženj, nadlegovanja, diskriminacije, opolzkosti ali goljufije v zvezi z Booking.com (ali zaposlenimi in agenti podjetja) in/ali nastanitvijo (ali zaposlenimi in agenti nastanitve).

Cene Genius niso združljive oziroma jih ni mogoče uporabiti v kombinaciji z drugimi popusti (razen če to odobri nastanitev oziroma ni navedeno drugače). Booking.com lahko po lastni presoji (delno) spremeni, omeji ali prilagodi sestavo programa Genius ali kateri koli drug element programa (med drugim vključno s (statusom) ravni Genius subjekta), in sicer iz katerega koli razloga in brez predhodnega obvestila.

Članstvo Genius je povezano z vašim računom na Booking.com in ne bo poteklo ali kako drugače prenehalo veljati, razen če odpoveste, zaprete, izbrišete ali kako drugače ukinete svoj račun. Booking.com si prav tako pridržuje pravico, da vas brez obvestila „odjavi“ ali vam kako drugače onemogoči račun, ki ni aktiven. Neaktiven račun je opredeljen kot račun, prek katerega več kot pet (5) let ni bila oddana nobena rezervacija. Če je vaš račun onemogočen, niste več upravičeni do ugodnosti programa Genius. Svoj račun lahko znova aktivirate, če s svojim računom Booking.com oddate poskusno rezervacijo.

Ponudba partnerja

Booking.com lahko prikazuje ponudbe, ki niso pridobljene neposredno od ponudnikov potovanj, temveč jih posreduje partnersko podjetje družbe Booking.com, denimo druga platforma (Ponudba partnerja). Ponudbe partnerjev so jasno prikazane in se razlikujejo od običajnih ponudb, pridobljenih neposredno od ponudnikov potovanj, zanje pa veljajo naslednji posebni pogoji (v kolikor na naši platformi ni navedeno drugače):

3. Zasebnost

Booking.com spoštuje vašo zasebnost. Prosimo, preberite si pravilnik o zasebnosti in piškotkih za nadaljne informacije.

4. Brezplačno za potrošnike, plačajo samo Ponudniki potovanj!

Če ni drugače nakazano, je naša storitev brezplačna za potrošnike, saj za razliko od drugih ponudnikov, mi ne zaračunavamo Potovalnih storitev in cenam ne dodajamo dodatnih stroškov (rezervacije). Ponudniku potovanj boste plačali zadeven znesek, ki je naveden v Rezervaciji potovanja (in - vkolikor ni vključeno v ceno - zadevne veljavne davke, dajatve in stroške (če veljajo)).

Ponudniki potovanj plačajo provizijo (majhen odstotek cene izdelka (npr. cene sobe)) Booking.com po tem, ko je gost uporabil izdelek ali storitev Ponudnika potovanj (npr. po gostovem bivanjem (in plačilu) v nastanitvi). Ponudniki potovanj lahko svojo pozicijo izboljšajo tako, da povečajo provizijo (Visibility Booster). Uporaba izdelka Visibility Booster (s povečanjem provizije v zameno za boljšo pozicijo) je odvisna od presoje vsakega Ponudnika potovanj in je lahko občasno uporabljena za posamezni ponujeni izdelek. Algoritem za uvrstitve bo pri določanju Standardnega rangiranja upošteval povečanje provizije. Prednostni partnerji plačajo višjo provizijo v zameno za boljšo pozicijo pri rangiranju.

Samo ponudniki potovanj, ki imajo komercialen odnos z Booking.com (prek sporazuma) bodo na voljo na Platformi (za njihovo B2B ali B2C promocijo izdelka). Booking.com ni odprta platforma (kot Amazon ali eBay), kjer končni uporabniki ponujajo svoje izdelke (ni C2C platforma - med potrošniki); Booking.com ne dovoli neprofesionalnim strankam, da bi ponujali ali prodajali svoje izdelke prek Booking.com.

5. Kreditna kartica ali bančno nakazilo

Če velja in je razpoložljivo, določeni Ponudniki potovanj nudijo možnost plačila Rezervacij potovanj, ki se (v celoti ali delno, kakor je zahtevano v pravilih plačila Ponudnika potovanj) plača Ponudniku potovanj med postopkom Rezervacije potovanja prek varnega spletnega plačila (v obsegu, ki ga ponuja in podpira vaša banka). Za določene izdelke in storitve Booking.com omogoča (prek obdelovalcev plačil) plačilo zadevnega izdelka ali storitve (t.j. storitev omogočanja plačila) na izbiro Ponudnika potovanj (Booking.com nikoli ne nastopa kot trgovec). Plačilo je varno obdelano z vaše kreditne/debetne kartice ali bančnega računa in položeno na bančni račun ponudnika nastanitve prek sistema za obdelavo plačil tretje stranke. Vsa plačila, ki jih na ta način omogočimo, ali so omogočena v našem imenu, ali nakazana Ponudniku potovanj predstavljajo plačilo (dela) rezervacije za izbrani produkt ali storitev z vaše strani v okviru končne poravnave (bevrijdende betaling) tovrstnih (delnih) dolgov in plačljivih cen. Gre za denar, ki ga ne morete terjati nazaj.

Za določene cene (brez možnosti vračila denarja) ali posebne ponudbe, lahko Ponudniki potovanj zahtevajo plačilo vnaprej prek nakazila (če je na voljo) ali prek kreditne kartice, tako da je ob opravljeni Rezervaciji potovanja preverjena veljavnost vaše kreditne kartice (predavtorizacija) ali bremenjena (včasih brez možnosti vračila denarja). Prosimo, da pred Rezervacijo potovanja natančno preverite vse podrobnosti in pogoje (rezervacije) izbranega izdelka ali storitve. Booking.com ne boste smatrali za odgovornega ali dolžnega za nobeno (pooblaščeno, (domnevno) nepooblaščeno ali nepravilno) bremenitev s strani Ponudnika potovanja in od njega ne boste zahtevali povračila oz. plačila za katerokoli vsoto ali ustrezen znesek, za katerega Ponudnik potovanja (vključno s predplačili, stroški neprihodov in plačljivih odpovedi) bremeni vašo kreditno kartico.

V primeru goljufij ali nepooblaščene uporabe vaše kreditne kartice s strani tretjih oseb večina bank in družb, ki izdajajo kreditne kartice, prevzema tveganje in krije stroške, nastale zaradi goljufij ali zlorab, včasih z odbitkom (ponavadi v višini 50 evrov ali protivrednosti v lokalni valuti). Če vam banka ali družba, ki je izdala vašo kreditno kartico, zaračuna odbitek zaradi zlorab, ki so nastale med opravljanjem rezervacije na naši Plarformi, vam bomo odbitek povrnili do skupnega zneska 50 evrov (ali protivrednosti v lokalni valuti). Za zagotovitev odškodnine o goljufiji nemudoma obvestite izdajatelja vaše kreditne kartice (v skladu z njegovimi pravili in postopki poročanja) in takoj stopite v stik z nami. Prosimo, da nam pošljete dokaze o zaračunanem odbitku (npr. pravila izdajatelja kreditne kartice). Ta kompenzacija velja samo za rezervacije s kreditnimi karticami prek varnega Booking.com strežnika in nepooblaščeno uporabo vaše kreditne kartice zaradi našega neizpolnjevanja obveznosti ali malomarnosti, ki ni nastala po vaši krivdi med uporabo varnega strežnika.

6. Predplačilo, odpoved, neprihod in drobni tisk

Z rezervacijo pri določenem Ponudniku potovanj se strinjate z ustreznimi pravili Ponudnika potovanj o odpovedi in neprihodu ter z vsemi dodatnimi pravili in pogoji Ponudnika potovanj, ki se nanašajo na vaše Potovanje (vključno z drobnim tiskom, ki ga Ponudnik potovanj objavi na naši Platformi in v zadevnih hišnih pravilih Ponudnika potovanj), vključno s storitvami in/ali izdelki Ponudnika potovanj. Zadevna pravila in pogoje (o dostavi/nabavi/uporabi/pošiljanju) Ponudnika potovanj so na voljo pri zadevnem Ponudniku potovanj. Pravila o odpovedi in neprihodu so za vsakega Ponudnika Potovanj napisana na naših spletnih straneh, na strani z informacijami ustreznega Ponudnika potovanj, na straneh med postopkom rezervacije in v e-pošti s potrdilom o rezervaciji. Upoštevajte, da nekatere cene in posebne ponudbe ne omogočajo odpovedi ali sprememb. V primeru neprihoda ali odpovedi brez možnosti vračila denarja, Ponudnik potovanj še vedno zaračuna mestno/turistično takso. Prosimo, da pred rezervacijo temeljito preučite vse pogoje, ki se nanašajo na (rezervacijo) določenega izdelka ali storitve. Upoštevajte, da se Rezervacija potovanja, za katero je zahtevano predplačilo (delno ali v celoti), lahko odpove (brez predhodnega obvestila o napaki oziroma opozorila) v kolikor (preostalega) zneska ni mogoče pridobiti v celoti na določeni dan plačila v skladu z zadevnimi pravili Ponudnika potovanj o plačilu in rezervaciji. Pravila odpovedi in predplačila se lahko razlikujejo glede na segment, izdelek ali storitev vsakega Potovanja. Prosimo, pozorno preberite drobni tisk (pod vrstami Potovanja ali na dnu strani vsakega Ponudnika potovanj na naši Platformi) in pomembne informacije v vaši potrditvi rezervacije glede dodatnih pravil, ki jih lahko uveljavi Ponudnik potovanj (v zvezi z zahtevano starostjo, depozitom za primer škode, nedovoljenimi odpovedmi/dodatki za skupinske rezervacije, dodatnimi posteljami/nezagotavljanjem brezplačnega zajtrka, sprejemanju kartic/domačih živali). Prepozno plačilo, napačni podatki o bančni, kreditni ali debetni kartici, neveljavna kreditna ali debetna kartica ali nezadostna sredstva so vaše tveganje in dolžnost, zato ne boste upravičeni do povračila ali vračila predplačila zneskov (brez možnosti vračila), v kolikor se Ponudnik potovanja ne strinja oz. dovoli izjemo v zvezi z njegovimi pravili o (pred)plačilu in odpovedi.

Če želite pregledati, spremeniti ali odpovedati vašo Rezervacijo potovanja, sledite navodilom v potrdilu o rezervaciji, ki ste ga prejeli z e-pošto. Upoštevajte, da vam bo ponudnik nastanitve morda zaračunal odpoved v skladu s pravili Ponudnika potovanj o odpovedi, (pred)plačilu in neprihodu ali da ne boste upravičeni za povračilo vseh (pred)plačanih zneskov. Priporočamo vam, da si pozorno preberete pravila o odpovedi, (pred)plačilu in neprihodu ponudnika nastanitve, preden opravite rezervacijo, in da nadaljnja plačila opravite pravočasno, kakor je zahtevano za posamezno rezervacijo.

Če pride do poznega prihoda na dan prijave, ali prihod sledeči dan, morate to Ponudnikom potovanj (pravočasno/hitro) sporočiti, da bodo vedeli, kdaj vas lahko pričakujejo in se izognete odpovedi (Rezervacije potovanja) ali strošku za neprihod. Naš oddelek za pomoč uporabnikom vam lahko pomaga pri obveščanju Ponudnikov potovanj. Booking.com ne sprejema odgovornosti za posledice poznega prihoda ali odpovedi, oziroma stroška neprihoda, ki ga zaračuna Ponudnik potovanj.

7. (Dodatna) korespondenca in komunikacija

Z opravljanjem Rezervacije potovanja potrjujete, da boste prejeli: (i) e-pošto, ki jo lahko pošljemo še pred datumom vašega prihoda in ki vsebuje informacije o vaši destinaciji, razne druge informacije in ponudbe (vključno s ponudbami tretjih oseb, katerih informacije ste izbrali), povezane z vašo (Rezervacijo) Potovanja in destinacijo; (ii) e-sporočilo, ki ga pošljemo po vašem prihodu, da ocenimo Ponudnika potovanj ali Storitev potovanja (oz. vašo izkušnjo z njim) (iii) e-sporočilo, ki ga lahko pošljemo kmalu po vašem bivanju v hotelu in ki vsebuje vabilo k izpolnitvi vprašalnika o mnenju gostov. Prosimo, da si za informacije o tem, kako vas lahko kontaktiramo, preberete naš pravilnik o zasebnosti in piškotkih.

Booking.com ne sprejema nobene odgovornosti za komunikacijo med ali s Ponudnikom potovanja na platformi ali z njeno uporabo. Iz zahtev ali komunikacije, poslane Ponudniku potovanja, ne morete uveljavljati nobenih pravic oziroma zahtevati (kakršnihkoli) potrdil o prejemu komunikacije ali zahtev. Booking.com ne more zagotoviti, da bo zahteva oz. komunikacija (pravočasno in ustrezno) prejeta/prebrana, pozitivno razrešena, izvršena ali sprejeta s strani Ponudnika potovanja.

Da bi ustrezno dokončali in si zagotovili Rezervacijo potovanja, morate uporabiti pravilen naslov e-pošte. Ne sprejemamo nobene odgovornosti (in nismo dolžni potrditi) napačnih ali narobe črkovanih naslovov e-pošte oz. netočnih ali napačnih (mobilnih) telefonskih številk oz. številk kreditnih kartic.

Vsi zahtevki in pritožbe, ki zadevajo Booking.com ali Potovalne storitve, morajo biti vloženi pravočasno, oziroma največ v roku 30 dni po načrtovanem koriščenju produkta oz. storitve (npr. po datumu odjave). Vsi zahtevki in pritožbe, vloženi po pretečenem 30-dnevnem roku, so lahko zavrnjeni, vlagatelj pa izgubi pravico do vsakršne kompenzacije za škodo oz. stroške.

Zaradi nenehnega posodabljanja ali urejanja cen in razpoložljivosti vam svetujemo, da med postopkom rezervacije naredite posnetek zaslona le-teh, kar vam bo v pomoč (če bo potrebno).

Za potrošnike (v Evropskem gospodarskem prostoru): Priporočamo vam, da o morebitnih pritožbah najprej obvestite našo pomoč uporabnikom. Če s tem vaša pritožba ne bo razrešena, lahko pritožbo predložite prek platforme za Spletno reševanje sporov Evropske komisije. To platformo lahko najdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

8. Uvrščanje, prednostni program, zvezdice in ocene gostov

Z zagotavljanjem prilagojene privzete uvrstitve Ponudnikov potovanj na svoji platformi želimo prikazati rezultate iskanja, ki so relevantni za vas. Lahko se pomikate po privzeti razvrstitvi, uporabljate filtre in razvrščate po alternativnem vrstnem redu uvrstitev ter tako vplivate na predstavitev rezultatov iskanja, da prejmete vrstni red uvrstitev na podlagi drugih meril. Uporabljamo več algoritmov za izdelavo privzetih rezultatov uvrstitev, ta proces pa se nenehno razvija.

Podjetje Booking.com je ugotovilo, da so naslednji parametri najtesneje povezani s tem, da najdete ustreznega Ponudnika potovanj, zato je tem parametrom dalo prednost v algoritmih (glavni parametri): vaša osebna zgodovina iskanja, pogostost »klikanja« s strani za iskanje na stran hotela (»CTR«), število rezervacij, povezanih s številom obiskov strani Ponudnika potovanj na platformi (»konverzija«), bruto (vključno z odpovedmi) in neto (brez odpovedi) rezervacije Ponudnika potovanj. Na konverzijo in CTR lahko vplivajo različni (neodvisni) dejavniki, med drugim ocene gostov (skupne ocene in posamične komponente), razpoložljivost, pravila, (konkurenčne) cene, kakovost vsebine in nekatere značilnosti Ponudnika potovanj. Na privzeto uvrstitev lahko vplivajo tudi odstotek provizije ali druge ugodnosti, ki nam jih Ponudnik potovanj zagotovi (npr. prek komercialnih dogovorov s Ponudnikom potovanj ali strateškimi partnerji), pa tudi evidenca o pravočasnih plačilih Ponudnika potovanj. Ponudnik potovanj na svojo uvrstitev lahko vpliva tudi s sodelovanjem v določenih programih – ki so lahko občasno posodobljeni –, kot so program Genius, ponudbe, Program prednostnih partnerjev in program povečanja vidnosti (pri zadnjih dveh nam Ponudnik potovanj plačuje višjo provizijo).

Števila zvezdic, ki je prikazano na Booking.com, ne določa Booking.com. Število zvezdic določajo nastanitve same ali pa neodvisni zunanji ponudniki storitev (objektivnega) podeljevanja števila zvezdic. Ponudbe so prikazane na podlagi števila zvezdic (od najmanj do največ oz. od največ do najmanj), ki jih ponudniki sporočijo podjetju Booking.com. Glede na (lokalne) predpise število zvezdic bodisi določi (neodvisni) zunanji ponudnik, npr. organizacija za (uradno) ocenjevanje hotelov, bodisi temelji na mnenju nastanitvenih partnerjev samih, ne glede na merilo objektivnosti. Booking.com ne nalaga formalnih obveznosti v zvezi s številom zvezdic in tega ne pregleduje. V splošnem število zvezdic odraža, kako se nastanitev uvršča v skladu z zakonskimi zahtevami (če veljajo) oziroma, če to ni zakonsko urejeno, v skladu s sektorskimi ali (običajnimi) industrijskimi standardi glede cene, opreme in storitev, ki jih ponuja (te zahteve in standardi se lahko med državami in organizacijami razlikujejo).

Da bi stranke lažje našle pravo možnost, ki ustreza njihovim potovalnim preferencam, lahko Booking.com določenim nastanitvam dodeli oceno kakovosti, ki jo določi Booking.com in je prikazana v obliki rumenih kvadratkov. Da bi določili primerjalno skupino, ocena kakovosti temelji na številnih (več kot 400) karakteristikah, ki jih je mogoče razdeliti v 5 glavnih kategorij: (i) oprema/storitve/ponudba, ki je v nastanitvi na voljo prek Booking.com, (ii) konfiguracija nastanitve, torej velikost enot, število sob in kapaciteta, (iii) število in kakovost fotografij, ki jih nastanitev naloži, (iv) povprečna ocena gostov ter določeni podelementi te ocene (npr. čistoča), ki so dokazano še posebej v pomoč strankam pri presojanju kakovosti posamezne nastanitve, ter (v) anonimni in združeni podatki o preteklih rezervacijah (npr. za presojanje dodeljevanja zvezdic za rezervirane nastanitve). Te številne karakteristike uporabljamo za pridobivanje statističnih vzorcev. Na podlagi teh vhodnih podatkov se izvede analiza, ki temelji na strojnem učenju in ki poda oceno kakovosti (med 1 in 5, prikazana pa je v obliki 1–5 rumenih kvadratkov ob imenu nastanitve), ki je samodejno izračunana in dodeljena nastanitvi.

Samo stranke, ki so bivale v Nastanitvi, bodo vabljene k oddaji komentarja o svojem bivanju v zadevni nastanitvi in k oddaji ocene za določene vidike njihovega bivanja ali k izpolnitvi vprašalnika med njihovim bivanjem. Izpolnjen vprašalnik (vključno z oceno, oddano med bivanjem) lahko (a) objavimo na naši strani z informacijami o Ponudniku potovanja, zgolj kot informacijo za (bodoče) goste o kakovosti nastanitve in storitev in (b) po lastni presoji (npr. za trženje, promocije ali izboljšanje naših storitev) uporabimo (v celoti ali deloma) in objavimo na naši Platformi ali v spletnih omrežjih, novicah, posebnih promocijah, aplikacijah in v drugih oblikah komuniciranja, ki si jih lasti, uporablja ali upravlja Booking.com in naši poslovni partnerji. Da bi zagotovili in zadržali nedavne (in zato relevantne) komentarje, lahko komentar oddate v omejenem časovnem obdobju (3 mesece) po končanem bivanju in vsak komentar bo na voljo samo v omejenem časovnem obdobju (36 mesecev) po objavi. Standardno rangiranje komentarjev upošteva datum oddaje v povezavi z nekaj dodatnimi kriteriji (kot so jezik, komentarji z vsebino), pri čemer so komentarji stranke, ki [vedno] objavi podrobne in izčrpne komentarje (t.i. "Kritik nastanitev") lahko prikazani na vrhu. Na voljo je več možnosti rangiranja in filtriranja (npr. glede na občinstvo, datum, jezik, oceno). Booking.com Ponudniku potovanj omogoča, da na komentarje odgovori. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji prilagodimo, spremenimo, zavrnemo ali odstranimo komentarje, če niso v skladu z našimi pravili. Obrazec za komentarje gostov je namenjen izključno raziskavi in ne vključuje kakršnihkoli (nadaljnjih promocijskih) ponudb ali vabil. Booking.com si prizadeva, da čim bolj učinkovito nadzoruje in odstranjuje komentarje, ki vključujejo vulgaren jezik ali omenjajo imena posameznikov ali ukradene predmete.

Booking.com ne bo sprejel komentarjev, ki vključujejo:

Tako Booking.com kot Ponudnik potovanj imata pravico iz kateregakoli razloga prekiniti razmerje (vključuje primere kršenja pogodb ali (prijave) bankrota) ob upoštevanju odpovednega roka, za katerega sta se stranki dogovorili.

9. Omejitev odgovornosti

Ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih, smo odgovorni le za dejansko škodo, ki ste jo utrpeli, plačali ali vas bremeni zaradi neizpolnjenih obveznosti z naše strani in je v zvezi z našimi storitvami, do skupnega zneska celotne rezervacije, ki je naveden v vaši e-pošti s potrditvijo Rezervacije potovanja (za en dogodek ali niz povezanih dogodkov).

Vendar pa niti mi niti naši uradniki, direktorji, zaposleni, predstavniki, podružnice, partnerske družbe, distributerji, pridruženi partnerji, lastniki licenc, posredniki ali drugi, ki sodelujejo pri oblikovanju, financiranju, spodbujanju ali oblikovanju spletne strani in njenih vsebin, niso odgovorni za (i) kazenske, posebne, posredne ali posledične izgube ali škodo, izgubo proizvodnje, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodb, izgubo ali oškodovanje dobrega imena ali ugleda, izgubo zahtevka, (ii) nepravilnosti, ki se nanašajo na (opisne) informacije (vključno s cenami, z razpoložljivostjo in ocenami) Ponudnikov potovanj, ki so na voljo na naši Platformi, (iii) opravljene storitve ali izdelke, ki jih ponuja Ponudnik potovanj ali drug poslovni partner, (iv) kakršno koli (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ki izhajajo ali so v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali z zamudo naše Platforme, ali (v) kakršnekoli (osebne) telesne poškodbe, smrt, materialno škodo ali drugo (neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali ali ki ste jih plačali, bodisi zaradi (pravnega) ravnanja, napake, kršitve, malomarnosti, naklepa, opustitve, neizpolnjevanja, zavajajoče informacije, odškodninske odgovornost ali objektivne odgovornosti, ki jih je (delno ali v celoti) mogoče pripisati Ponudniku potovanj ali kateremukoli poslovnemu partnerju (vključno z njihovimi zaposlenimi, direktorji, uradniki, zastopniki, predstavniki družbe, podizvajalci ali podružnice) in njihovim produktom ali storitvam, ki so (posredno ali neposredno) na voljo, ponujene ali promovirane na ali preko Platforme, vključno z vsemi (delnimi) preklici, rezervacijami, stavkami, višjimi silami ali katerimi koli drugimi dogodki, na katere nimamo vpliva.

Booking.com ni odgovoren (in zavrača vso odgovornost) za uporabo, veljavnost, kakovost, primernost, sposobnost in dolžnost razkritja Potovanja in v tem pogledu ne ponuja kakršnih koli zagotovil, jamstev in pogojev, pa naj bo to implicitno, zakonsko ali drugače pogojeno, vključno z implicitno primernostjo za prodajo, lastninsko pravico, (ne)kršitvami ali primernostjo za določen namen. Vi se strinjate in priznavate, da je samo zadevni Ponudnik potovanj odgovoren in prevzema vso odgovornost in krivdno zavezanost v povezavi s Potovanjem (vključno z jamstvi in navedbami Ponudnika potovanj). Booking.com ni (pre)prodajalec Potovanja. Pritožbe ali škodni zahtevki v povezavi s Potovanjem (vključno s ponujeno (posebno/promocijsko) ceno, pravili ali specifičnimi zahtevami strank) bo obravnaval Ponudnik potovanj. Booking.com ni odgovoren za in se odpoveduje odgovornosti v povezavi s takimi pritožbami, škodnimi zahtevki ali odgovornostmi (za izdelek).

Ne glede na to ali vam Ponudnik potovanj storitev zaračuna (ali vam je zaračunal) za vaše Potovanje, ali pa smo mi podpirali plačilo cene ali stroškov (Potovanja), ste seznanjeni in se strinjate, da je Ponudnik potovanj tisti, ki je vedno odgovoren za zbiranje, ne-izplačevanje, nakazilo in plačevanje davkov, povezanih s končno ceno ali stroški (Potovanja) pristojnim davčnim organom. Booking.com ne nastopa kot trgovec za katerikoli izdelek ali storitev, ki je na voljo na Platformi.

S tem, ko v naš sistem naložite fotografije/slike (na primer poleg komentarja) potrjujete, jamčite in soglašate, da ste imetnik avtorskih pravic za fotografije/slike in se strinjate, da Booking.com naložene fotografije/slike uporablja na svoji (mobilni) spletni strani, aplikacijah, (spletnih/nespletnih) promocijskih materialih in publikacijah ter na način, kot se po presoji Booking.com-a zdi primeren. Booking.com-u jamčite neekskluzivne, svetovno obsegajoče, nepreklicne, brezpogojne, trajne pravice ter licence, da fotografije/slike uporablja, reproducira, prikazuje, razmnožuje, distribuira, podlicencira, komunicira in poda na voljo kot se po presoji Booking.com-a zdi primerno. Oseba, ki je te fotografije/slike naložila s tem sprejema polno zakonsko in moralno odgovornost za katerekoli in vse zakonske zahtevke s strani tretje stranke (vključno z, a ne omejeno samo na, lastnike nastanitve), ki izhajajo iz objave in uporabe teh fotografij/slik s strani Booking.com-a. Booking.com si ne lasti in ne podpira naloženih fotografij/slik. Resničnost, veljavnost in pravica do uporabe fotografij/slik je na strani osebe, ki ej fotografijo naložila in ni odgovornostBooking.com-a. Booking.com zavrača vso odgovornost in obveznosti za objavljene fotografije. Oseba, ki je fotografije naložila jamči, da fotografije/slike ne bodo vsebovale virusov, Trojanskih konjev ali okuženih datotek, ter tudi ne pornografskih, nelegalnih, obscenih, žaljivih, spornih ali neprimernih materialov, in ne krši nobenih (pravic intelektualne lastnine, avtorskih pravic ali zasebnosti) pravic tretje stranke. Fotografije, ki ne dosegajo prej omenjenih kriterijev ne bodo objavljene in/ali jih Booking.com lahko kadarkoli in brez kakršnegakoli vnaprejšnjega opozorila odstrani/izbriše.

Booking.com ima pravico, da s takojšnjim učinkom zavrne ali omeji dostop do naše platforme, naših storitev (za stranke) in/ali vašega uporabniškega računa Booking.com in/ali odpove potrjeno rezervacijo in/ali vam prepreči opravljanje rezervacije v primeru domneve ali upravičenega suma o (i) katerikoli obliki goljufije ali zlorabe, (ii) neupoštevanju veljavnih zakonov in/ali predpisov, (iii) neupoštevanju vrednot in smernic Booking.com, (iv) neprimernem ali nezakonitem vedenju, ki vključuje (vendar ni omejeno na): nasilje, grožnje, nadlegovanje, diskriminacijo, sovražni govor, ogrožanje, vdor v zasebnost, trgovino z ljudmi, izkoriščanje otrok in opolzkost v povezavi z Booking.com (oz. njegovimi zaposlenimi in predstavniki), s ponudnikom potovanja (oz. njegovimi zaposlenimi in predstavniki) in/ali s tretjimi osebami oz. (v) drugih okoliščinah, ki (po lastni presoji Booking.com) razumno utemeljujejo izvajanje prej omenjenih ukrepov s strani Booking.com.

10. Pravice intelektualne lastnine

Če ni navedeno drugače, je vsa programska oprema potrebna za naše storitve, ki je na voljo ali v uporabi na naši Platformi, z vsemi pravicami intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami) za vsebine, informacije in gradiva na naši Platformi, v lasti Booking.com B.V., njegovih dobaviteljev ali Ponudnikov potovanj.

Booking.com si izključno pridržuje lastništvo vseh pravic, naslova in interesa do (vseh pravic intelektualne lastnine) (videza in zasnove (vključno z infrastrukturo)) Platforme, na kateri je na voljo storitev (vključno s komentarji gostov in prevedeno vsebino), vi pa nimate pravice do kopiranja, strganja, ustvarjanja (hiper/globokih) povezav, objavljanja, promocije, trženja, integriranja, uporabljanja, združevanja ali kakršne koli druge uporabe vsebine (vključno z njenim prevodom in komentarji gostov) ali naše znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja. Kolikor bi vi (delno ali v celoti) uporabili ali združili našo (prevedeno) vsebino (vključno s komentarji gostov) ali kakorkoli drugače imeli v lasti kakršno koli intelektualno lastnino Platforme ali kakršne koli (prevedene) vsebine ali komentarjev gostov, vse takšne pravice intelektualne lastnine dodelite, prenesete ali prepišete na Booking.com. Kakršnakoli nezakonita uporaba ali vsa prej omenjena dejanja ali vedenje bo predstavljala gmotno kršitev naših pravic intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami baze podatkov).

11. Veljavni zakoni, zakonodajna pristojnost in reševanje sporov

Ta pravila in pogoje ter opravljanje naših storitev ureja nizozemsko pravo, v skladu s katerim se ti tudi razlagajo. Ne glede na predhodno izbiro prava se fizična oseba, ki naše storitve uporablja za namen, za katerega se lahko določi, da ne spada v sklop poklica fizične osebe (v nadaljevanju "potrošnik"), lahko zanaša na obvezne določbe prava države, kjer ima stalno prebivališče (tj. določbe, ki morajo v skladu s pravili izbire prava veljati ne glede na to klavzulo o izbiri prava; v nadaljnjem besedilu: Obvezne določbe). Vsi spori, ki izhajajo iz teh splošnih pravil in pogojev ter naših storitev, se predložijo v obravnavo izključno pristojnim sodiščem v Amsterdamu na Nizozemskem. Ne glede na predhodno klavzulo o pristojnosti lahko potrošnik postopke, ki zadevajo izvrševanje veljavnih Obveznih določb, uvede tudi na sodiščih v državi, kjer ima stalno prebivališče, in postopki proti potrošniku se lahko izvajajo samo na sodiščih države, v kateri ima stalno prebivališče. Za potrošnike (v Evropskem gospodarskem prostoru): Priporočamo vam, da o morebitnih pritožbah najprej obvestite našo službo za pomoč uporabnikom. Če s tem vaša pritožba ne bo razrešena, lahko pritožbo predložite prek platforme za Spletno reševanje sporov Evropske komisije. To platformo lahko najdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

Izvirnik teh določb je napisan v angleščini, nato pa je bil preveden v različne jezike. V naših pisarnah smo določila prevedli zgolj iz vljudnosti. Iz prevedenih določil ne morejo izhajati nobene pravice. V primeru spora o vsebini ali interpretaciji določil ter v primeru neskladja ali razhajanja med angleškim izvirnikom ter katero koli drugo jezikovno različico teh določil, se uporablja in prevlada angleški izvirnik, ki je dokončen. Angleški izvirnik je na voljo na naši spletni strani (izbrati morate angleški jezik), na vašo pisno zahtevo pa vam ga lahko tudi pošljemo.

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali postane neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča, vas še naprej zavezujejo vse druge določbe teh pogojev. V takem primeru se neveljavna določba kljub temu se izvrši v čim večjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vi pa se boste strinjali z učinkom, ki bo podoben neveljavni, neizvršljivi ali nezavezujoči določbi, glede na vsebino in namen omenjenih določb.

12. O Booking.com in podpornih družbah

Potovalne storitve opravlja Booking.com B.V., ki je zasebna družba z omejeno odgovornostjo po principih nizozemskega prava in ima sedež na naslovu: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska. V registru Gospodarske zbornice v Amsterdamu je vpisana pod registrsko številko 31047344. Naša DDV številka je NL805734958B01.

Booking.com ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem in ima več skupin podružnic po vsem svetu ("podporne družbe"). Podporne družbe zagotavljajo zgolj notranjo podporo za družbo Booking.com in v njeno korist. Določene podporne družbe opravljajo omejeno storitev pomoči uporabnikom (samo prek telefona). Podporne družbe nimajo Platforme (in ne nadzirajo, upravljajo z, skrbijo za ali gostujejo Platforme). Podporne družbe nimajo nobene moči in avtoritete za izvajanje Potovalnih storitev, zastopanje Booking.com ali sklepanje pogodb v imenu Booking.com. S podpornimi družbami nimate nikakršnega (pravnega ali pogodbenega) odnosa. Pridružene družbe in podružnice ne delujejo in niso pooblaščene za delovanje kot kakršna koli oblika procesa ali storitve družbe Booking.com. Booking.com ne sprejema ali zavzema kakršnegakoli drugega stalnega naslova na katerikoli lokaciji, kraju ali pisarni na svetu (niti ne na naslovu pisarne svojih podružnic), kot samo registrirane pisarne v Amsterdamu.