Idi na glavni sadržaj

Uslovi korišćenja usluge za korisnike

Ažurirano: 14. februar 2022.

Odštampaj

Sadržaj

A. Sva Iskustva putovanja

A1. Definicije

1. Neki od izraza sa kojima ćete se susresti u ovom dokumentu imaju posebna značenja, pa vas molimo da pogledate „Booking.com rečnik“ na kraju ovih Uslova.

A2. O ovim uslovima

1. Nakon što dovršite svoju Rezervaciju, prihvatate ove, kao i sve druge Uslove koji su vam prikazani tokom postupka rezervisanja.

2. Ukoliko je bilo koja tačka iz ovih Uslova nevažeća, odnosno nesprovodiva (ili to postane):

 • i dalje će se sprovoditi u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom
 • i dalje ćete imati obavezu u skladu sa ostalim odredbama navedenim u ovim Uslovima.

3. Ovi Uslovi su predstavljeni na sledeći način:

 • Odeljak A: opšti uslovi, za sve vrste Iskustva putovanja.
 • Odeljci od B do F: posebni uslovi, samo za jednu vrstu Iskustva putovanja.
  • Odeljak B: Smeštajni objekti
  • Odeljak C: Atrakcije
  • Odeljak D: Iznajmljivanje vozila
  • Odeljak E: Letovi
  • Odeljak F: Privatni i javni prevoz
 • Ukoliko postoji neslaganje između opštih i posebnih uslova, primenjivaće se posebni uslovi.

4. Engleska verzija ovih Uslova se smatra originalnom verzijom. Ako postoji bilo kakav prigovor u vezi sa Uslovima ili neslaganje između Uslova na engleskom i nekom drugom jeziku, primenjivaće se engleska verzija ovih Uslova (jezik možete da promenite na vrhu ove stranice).

A3. O kompaniji Booking.com

1. Kada rezervišete smeštaj, let ili atrakciju, Booking.com B.V. obezbeđuje i odgovoran je za Platformu – ali ne i za samo Iskustvo putovanja (pogledajte odeljak A4.4 u nastavku).

2. Kada rezervišete vozilo ili privatni/javni prevoz, Booking.com Transport Limited obezbeđuje i odgovoran je za Platformu – ali ne i za samo Iskustvo putovanja (pogledajte odeljak A4.4 u nastavku).

3. Sarađujemo sa kompanijama koje pružaju usluge podrške na lokalnom nivou (kao što su npr. Korisnička podrška ili upravljanje nalogom). Za njih važi sledeće:

 • one ne kontrolišu našu Platformu niti upravljaju njome
 • nemaju sopstvenu Platformu
 • nemaju nikakav pravni ili ugovorni odnos sa vama
 • ne pružaju Iskustva putovanja
 • ne predstavljaju nas, ne sklapaju ugovore niti prihvataju pravna dokumenta u naše ime
 • ne deluju kao naši „agenti za postupak ili uslugu“.

A4. Naša Platforma

1. Preduzimamo odgovarajuće mere predostrožnosti prilikom omogućavanja korišćenja naše Platforme, ali ne možemo da garantujemo da su sve informacije koje se na njoj nalaze tačne (njih dobijamo od Pružalaca usluge). U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, ne možemo biti odgovorni za bilo kakve greške, prekide i informacije koje nedostaju – iako ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo navedeno ispravili/popravili u što kraćem roku.

2. Naša Platforma ne predstavlja preporuku niti podršku za bilo kog Pružaoca usluge ili njegove proizvode, usluge, sadržaje, vozila itd.

3. Mi nismo strana u ugovoru između vas i Pružaoca usluge. Za Iskustvo putovanja je odgovoran isključivo Pružalac usluge.

4. Kako biste izvršili Rezervaciju, možda će biti potrebno da prvo kreirate Nalog. Postarajte se da sve vaše informacije (uključujući podatke o plaćanju i kontakt podatke) budu tačne i ažurirane. U suprotnom postoji mogućnost da nećete moći da pristupite Iskustvu (Iskustvima) putovanja. Odgovorni ste za sve što se desi sa vašim Nalogom, stoga ne dozvolite nikom drugom da ga koristi i nemojte ni sa kim deliti svoje korisničko ime i lozinku.

5. Prikazaćemo vam dostupne ponude na (po našem mišljenju) odgovarajućem jeziku za vas. Možete da promenite jezik u bilo kom trenutku.

6. Osim ukoliko je drugačije navedeno, morate imati najmanje 16 godina kako biste mogli da koristite Platformu.

A5. Naše vrednosti

1. Vi ćete se pridržavati sledećeg:

 • postupaćete u skladu sa Našim vrednostima
 • pridržavaćete se primenljivih zakona
 • sarađivaćete sa nama prilikom sprovođenja neophodnih provera radi sprečavanja prevara/pranja novca
 • nećete koristiti Platformu za izazivanje smetnji ili pravljenje lažnih Rezervacija
 • koristićete Iskustvo putovanja i/ili Platformu samo u predviđene svrhe
 • nećete izazivati nikakve smetnje ili štetu niti se neprimereno ponašati prema osoblju Pružaoca usluge (ili bilo kome drugom).

A6. Cene

1. Kada izvršite Rezervaciju, pristajete na to da platite Iskustvo putovanja, uključujući sve naknade i takse koje se primenjuju.

2. Neke od prikazanih cena su možda zaokružene na najbliži ceo broj. Cena koju plaćate će se zasnivati na prvobitnoj, „nezaokruženoj“ ceni (iako će stvarna razlika svakako biti mala).

3. Očigledne i štamparske greške nisu obavezujuće. Na primer: ako rezervišete automobil premijum klase ili noćenje u luksuznoj suite jedinici koje je greškom ponuđeno za 1 €, možemo jednostavno da otkažemo tu Rezervaciju i da vam izvršimo povraćaj iznosa koji ste uplatili.

4. Precrtana cena označava cenu slične Rezervacije bez primenjenog popusta na cenu (izraz „slična“ podrazumeva iste datume, ista pravila, isti kvalitet smeštaja/vozila/klase putovanja itd.).

A7. Plaćanje

1. Za neke proizvode/usluge, Pružalac usluge će zahtevati Plaćanje unapred i/ili plaćanje tokom trajanja vašeg Iskustva putovanja.

 • Ukoliko organizujemo vašu uplatu, mi (ili u nekim slučajevima, naša partnerska kompanija u zemlji u kojoj je izvršena vaša uplata) ćemo biti odgovorni za upravljanje uplatom i osiguravanje završetka vaše transakcije sa našim Pružaocem usluge. U ovom slučaju, izvršena isplata predstavlja konačno izmirenje iznosa koji je u skladu sa odgovarajućom cenom koju je potrebno platiti.
 • Ukoliko vam Pružalac usluge naplati, to će obično učiniti lično na samom početku vašeg Iskustva putovanja, ali se takođe može desiti da (na primer) vaša kreditna kartica bude terećena tokom postupka rezervisanja ili da platite prilikom odjavljivanja iz Smeštajnog objekta. Ovo zavisi od pravila Pružaoca usluge o Plaćanju unapred koja su podeljena sa vama tokom postupka rezervisanja.

2. Ukoliko Pružalac usluge zahteva Plaćanje unapred, iznos može biti naplaćen ili predautorizovan prilikom vršenja rezervacije i može biti bez mogućnosti povraćaja novca. Stoga, pre nego što izvršite rezervaciju, proverite pravila Pružaoca usluge koja se odnose na Plaćanje unapred (dostupna tokom postupka rezervisanja), na koja mi ne utičemo i za koja nismo odgovorni.

3. Ako ste sigurni da je došlo do prevare ili neovlašćenog korišćenja vašeg Načina plaćanja, odnosno sumnjate da postoji takva mogućnost, kontaktirajte sa svojim pružaocem usluge plaćanja koji može pokriti sve nastale troškove, eventualno umanjene za učešće.

4. Ukoliko se valuta koja je izabrana na Platformi ne podudara sa valutom Pružaoca usluge, možemo da uradimo sledeće:

 • prikažemo cene u vašoj valuti
 • ponudimo vam opciju „Platite u svojoj valuti“.

Naš Devizni kurs ćete prilikom plaćanja videti u odeljku sa podacima o Rezervaciji u okviru vašeg Naloga ili (ukoliko nemate Nalog) u e-poruci koju vam pošaljemo. Ako vam naplatimo naknadu u vezi sa nekom takvom uslugom, ona će biti izražena u vidu procenta u odnosu na devizni kurs Evropske centralne banke. Kompanija koja vam je izdala karticu može da naplati naknadu za međunarodne transakcije.

5. Nakon što dobijemo vašu saglasnost, sačuvaćemo vaše informacije o Načinu plaćanja za buduće transakcije.

A8. Pravila

1. Kada izvršite Rezervaciju, prihvatate primenljiva pravila koja su prikazana prilikom postupka rezervisanja. Pravila otkazivanja svakog Pružaoca usluge i sva druga pravila (o starosnim ograničenjima, sigurnosnim depozitima/depozitima za slučaj štete, dodacima za grupne Rezervacije, dodatnim krevetima, doručku, kućnim ljubimcima, prihvaćenim karticama itd.) ćete pronaći na našoj Platformi: na stranicama sa podacima o Pružaocu usluge, tokom postupka rezervisanja, u odeljku „Napisano sitnim slovima“, i/ili u e-poruci sa potvrdom ili ulaznicom (ukoliko je primenljivo).

2. Ukoliko otkažete Rezervaciju ili se ne pojavite, svaka naknada za otkazivanje/nepojavljivanje, kao i povraćaj novca će zavisiti od pravila o otkazivanju/nepojavljivanju Pružaoca usluge.

3. Neke Rezervacije ne mogu biti otkazane besplatno, dok za druge postoji ova mogućnost, ali ih je potrebno otkazati pre određenog roka.

4. Ako rezervišete Iskustvo putovanja uz plaćanje unapred (uključujući sve komponente cene i/ili depozit za slučaj štete ukoliko je primenljivo), Pružalac usluge može da otkaže Rezervaciju bez prethodne najave ukoliko ne uspe da naplati iznos na navedeni datum. U tom slučaju će vam iznos uplate koju ste izvršili i za koju ne postoji mogućnost povraćaja novca biti vraćen isključivo prema njegovom nahođenju. Odgovorni ste za to da izvršite plaćanje na vreme (da su podaci o vašoj banci, debitnoj ili kreditnoj kartici tačni i da na vašem računu ima dovoljno sredstava).

5. Ako mislite da nećete stići na vreme, kontaktirajte sa svojim Pružaocem usluge i recite mu kada može da očekuje uplatu kako ne bi otkazao vašu Rezervaciju. Ukoliko zakasnite, ne snosimo odgovornost za posledice (npr. otkazivanje vaše Rezervacije ili bilo koje naknade koje Pružalac usluge može da vam naplati).

6. Kao osoba koja je izvršila Rezervaciju, odgovorni ste za aktivnosti i ponašanje (u vezi sa Iskustvom putovanja) svakog člana vaše grupe. Takođe je vaša odgovornost da dobijete njihovo odobrenje pre nego što nam dostavite njihove lične podatke.

A9. Zaštita privatnosti i kolačići

1. Ukoliko rezervišete smeštaj, let ili atrakciju, molimo vas da pogledate našu Izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o zaštiti privatnosti, kolačićima i načinu na koji možemo da stupimo u kontakt sa vama i obradimo lične podatke.

2. Ukoliko rezervišete kopneni prevoz, pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Rentalcars.com, Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Cars.booking.com ili Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Taxi.booking.com ako želite da saznate kako obrađujemo vaše lične podatke.

A10. Zahtevi u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom

1. Ukoliko imate bilo kakve zahteve u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom:

 • koji se odnose na našu Platformu i/ili usluge, molimo vas da stupite u kontakt sa našim timom Korisničkog servisa
 • koji se odnose na Iskustvo putovanja (prilagođenost za invalidska kolica, kada sa vratima itd.), molimo vas da kontaktirate sa svojim Pružaocem usluge, odnosno aerodromom, železničkom stanicom itd.

A11. Osiguranje

1. Ukoliko ste kupili osiguranje putem naše Platforme, molimo vas da pogledate dokumenta polise gde ćete pronaći više informacija o uslovima, kao i sve dodatne informacije. Ovi Uslovi se ne odnose na osiguranje.

A12. Genius program

1. Genius cena je snižena cena koju Pružaoci usluge koji učestvuju u programu nude za određene proizvode/usluge.

2. Genius cene su namenjene članovima Genius programa kompanije Booking.com. Naknade za članstvo ne postoje, a možete jednostavno postati član – samo je potrebno da kreirate Nalog. Članstvo i cene se ne mogu preneti. Članstvo je povezano sa određenim Nalogom. Članstvo može biti povezano i sa određenim kampanjama ili podsticajima.

3. Postoje različiti „Genius nivoi“ u zavisnosti od toga koliko ste Rezervacija smeštaja izvršili u određenom periodu. Svaki nivo pruža različite putne nagrade.

4. Možemo da promenimo bilo koju opciju Genius programa, uključujući nivoe članstva i način na koji je program strukturisan.

5. Za više informacija, posetite stranicu https://www.booking.com/genius.html.

A13. Nagrade, Bonus i Novčanik

1. Možemo da vam dodelimo Nagrade – prema sopstvenom nahođenju i u zavisnosti od (a) uslova iz odeljka A13, kao i (b) bilo kojih Uslova za određenu nagradu koji se primenjuju. Ako napravimo administrativnu grešku (i) prilikom računanja vaših Nagrada ili (ii) konverziji valuta povezanih sa vašim Nagradama, u svakom trenutku možemo da izmenimo ili ispravimo sve prikazane iznose.

2. Kako da ostvarite Nagrade. Nagradu možete ostvariti npr. ako rezervišete smeštaj u hotelu koji učestvuje u ponudi ili izvršite određeni broj Rezervacija u odgovarajućem vremenskom periodu. Kada Nagrada bude dostupna, objasnićemo vam koji posebni uslovi važe za nju, kao i kako možete da je iskoristite.

3. Gde možete da pronađete svoje Nagrade. Nakon što primite jednu ili više Nagrada, u okviru menija svog Naloga na Booking.com platformi ćete pronaći link za „Nagrade i Novčanik“. U okviru kartice „Nagrade“ ćete videti sve Nagrade koje ste ostvarili, koje korake (ako postoje) je još potrebno da dovršite da biste dobili Nagradu, kao i sve druge uslove i odredbe.

4. Vrste Nagrada. Nagrade vam omogućavaju (a) Bonus u Novčaniku ili (b) nešto drugo (npr. Povraćaj novca na kreditnu karticu, odnosno vaučer). U odgovarajućem trenutku ćemo objasniti svaku Nagradu.

5. Kako da ostvarite Bonus. Bonus se obično dodeljuje kao rezultat ostvarivanja Nagrade. Međutim, Bonus možemo da vam dodelimo i iz drugih razloga – na primer, ukoliko vaše Iskustvo putovanja nije u skladu sa našim uobičajeno visokim standardima.

6. Gde možete da pronađete svoj Bonus. Nakon što primite Bonus, link za „Nagrade i Novčanik“ ćete pronaći u okviru menija svog Naloga na Booking.com platformi. U okviru kartice „Novčanik“, videćete ukupan Iznos bonusa (podeljen na Putni bonus i Gotovinski bonus, ukoliko imate obe vrste). Videćete kada ste primili ili potrošili Bonus, kao i kada će on isteći. Ukoliko imate Gotovinski bonus, takođe ćete videti link putem kojeg možete da ga unovčite.

7. Vrste Bonusa. Putni bonus se može iskoristiti samo za određena Iskustva putovanja. Pokazaćemo vam koja Iskustva putovanja možete da platite Putnim bonusom (koje određene smeštaje, atrakcije, iznajmljivanje vozila itd.). Gotovinski bonus može biti isplaćen putem vašeg Načina plaćanja (kliknite na „Preuzmite Gotovinski bonus“) ili potrošiti za bilo koje Iskustvo putovanja koje možete platiti Putnim bonusom.

Nagrade

8. Da biste primili bilo koju vrstu Nagrade, prilikom kvalifikovanja za ostvarivanje i korišćenje Bonusa, potrebno je da:

 • imate Nalog na našoj platformi
 • imate barem 18 godina
 • ispunite Uslove za određenu nagradu
 • ne kršite Uslove za „Nagrade i Novčanik“, i
 • imate važeću kreditnu karticu kako biste se kvalifikovali za Nagrade u vidu povraćaja novca na kreditnu karticu.

9. Kada Nagrada bude dostupna, u okviru Uslova za određenu nagradu će biti objašnjeno kako (i da li) možete da se kvalifikujete za nju. Može postojati sledeće:

 • vremenska ograničenja (npr. ponude sa datumom isteka)
 • ograničenja platforme (npr. promotivni kodovi koji se mogu iskoristiti samo u našoj aplikaciji)
 • ograničenja smeštajnog objekta (npr. ponude se mogu iskoristiti samo sa određenim Pružaocima usluge)
 • minimalni utrošeni iznos (npr. Nagrada koju ostvarujete samo kada potrošite određeni iznos na Rezervaciju)
 • maksimalna vrednost Nagrade (za novčane ili nenovčane Nagrade)

10. Nagrade se ne mogu prodati, založiti ili na bilo koji drugi način preneti na treću stranu. U slučaju smrti Vlasnika naloga, njegov Nalog će biti ugašen, a Nagrade (ukoliko postoje) poništene.

Bonus

11. Gotovinski i Putni bonus možete iskoristiti za plaćanje kvalifikovanog Iskustva putovanja na Platformi koja učestvuje u ponudi (npr. www.booking.com ili veb sajt Kompanije u okviru grupe).

12. Ukoliko je vrednost ovog Iskustva putovanja niža od iznosa vašeg Bonusa, neiskorišćeni Bonus će i dalje biti dostupan u vašem Novčaniku.

13. Ukoliko je vrednost ovog Iskustva putovanja niža od iznosa vašeg Bonusa, potrebno je da blagovremeno nadoknadite preostali iznos koristeći drugi prihvaćeni Način plaćanja – u suprotnom će vaša kupovina biti otkazana, a Bonus vraćen u vaš Novčanik.

14. Ako imate različite Bonuse sa više od jednog datuma isteka, prvo će se iskoristiti Bonus sa najranijim datumom isteka.

15. Ukoliko otkažete Iskustvo putovanja koje ste platili (delimično ili u potpunosti) Bonusom, u skladu sa pravilima otkazivanja Pružaoca usluge će biti određeno da li će vam biti vraćen novac i/ili Bonus. Naš tim Korisničkog servisa će moći da izvrši povraćaj Bonusa na koji možda imate pravo.

16. Gotovinski bonus (ali ne i Putni bonus) vam može biti isplaćen putem odgovarajućeg Načina plaćanja.

17. Podrazumevana valuta vašeg Novčanika je određena vašom lokacijom, prebivalištem ili drugom valutom koju možemo da izaberemo. Ako dobijete bilo kakve Bonuse ili Povraćaj novca na kreditnu karticu u drugoj valuti, koristeći svoj Devizni kurs ćemo ih konvertovati u vašu podrazumevanu valutu ili drugu valutu koju možemo da izaberemo.

18. Ako vam je Nagrada dodeljena jer ste rezervisali Iskustvo putovanja, svaki povezani Bonus koji ne iskoristite će biti izbrisan iz vašeg Novčanika ako se to Iskustvo putovanja otkaže.

19. Zadržavamo pravo da otkažemo svaku Nagradu stečenu na prevaru.

20. Ako smatrate da niste primili Nagradu koju je trebalo da dobijete, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa u roku od 12 meseci od trenutka kada mislite da ste ostvarili pravo na nju. Molimo vas da nam dostavite sva dodatna dokumenta koja imate. Ukoliko to ne uradite u roku od 12 meseci, nećete moći da preuzmete Nagradu.

21. Svaki Bonus ima datum isteka koji možete da pronađete u okviru odeljka „Bonus“ u svom Novčaniku.

Novčanik

22. Svi podaci, uključujući i lične podatke, će biti obrađeni u skladu sa našim pravilima o zaštiti privatnosti i primenjivim zakonima i propisima za zaštitu podataka. Deliće se sa kompanijama u okviru Grupe ili Pružaocima usluge u skladu sa odredbama programa „Novčanik“. Izgubljene, ukradene ili istekle Nagrade neće biti zamenjene.

23. Vaše obaveze:

 • Snosite odgovornost za to da sve informacije budu (i ostanu) tačne, potpune i ažurirane
 • Ukoliko od vas zatražimo dokaz o identitetu, molimo vas da nam ga dostavite u roku od 30 dana
 • Odgovorni ste za bezbednost i zaštitu podataka za logovanje u Novčanik.

24. Ukoliko se ne pridržavate pravila iz ovog odeljka, možemo da automatski otkažemo ili uklonimo vaš Novčanik.

25. Ne smete da koristite svoj Novčanik ili Nagrade na bilo koji način koji je obmanjujući, nepravedan ili štetan.

26. Možemo da kompenzujemo/iskoristimo bilo koji ili svaki vaš Bonus kako bismo izmirili svaki iznos koji mi (ili kompanija u okviru Grupe) potražujemo od vas. To možemo učiniti u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.

27. Možemo da izmenimo, uklonimo ili obustavimo bilo koji vid Novčanika, Nagrada i Bonusa. Konkretno, možemo da izmenimo:

 • ove uslove za „Nagrade i Novčanik“
 • pravilo kojim korisnicima dozvoljavamo da imaju Novčanik
 • vrstu Nagrade ili Bonusa koju nudimo
 • datume isteka svih Nagrada ili Bonusa
 • Uslove za određenu nagradu.

28. Uložićemo razumne napore da vas prethodno obavestimo ukoliko izvršimo bilo kakve izmene ili u potpunosti prestanemo da nudimo Novčanik.

29. Ako prestanemo da nudimo Novčanik, sav Bonus i Nagrade koji nisu istekli će važiti još 12 meseci.

A14. Pravo na intelektualnu svojinu

1. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, sva prava na našoj Platformi (tehnologija, sadržaj, žigovi, izgled i osećaj itd.) u vlasništvu su kompanije Booking.com (ili njenih izdavalaca dozvola) i korišćenjem naše Platforme pristajete da to činite samo za predviđenu svrhu i poštujući uslove navedene u stavkama A14.2 i A14.3. u nastavku.

2. Nije vam dozvoljeno da nadgledate, kopirate, indeksirate/prikupljate, preuzimate, reprodukujete ili na drugi način koristite bilo koji sadržaj na našoj Platformi u bilo koju komercijalnu svrhu bez prethodne pismene dozvole kompanije Booking.com ili njenih izdavalaca dozvola.

3. Pomno pratimo sve posete našoj Platformi i blokiraćemo svaku osobu, kao i svaki automatizovani sistem za koje sumnjamo da:

 • vrše nerazuman broj pretraga
 • koriste bilo koji uređaj ili softver kako bi prikupili cene ili druge podatke
 • čine bilo šta što dovodi do nepotrebnog preopterećenja naše Platforme.

4. Dodavanjem bilo koje fotografije na našu Platformu (npr. uz recenziju), potvrđujete da ona ispunjava naše kriterijume, i da za nju važi sledeće:

 • istinita je (npr. niste je izmenili ili dodali fotografiju drugog objekta)
 • ne sadrži viruse
 • imate pravo da je sa nama podelite
 • imamo pravo da je koristimo na svojoj platformi, kao i u druge komercijalne svrhe (uključujući i promotivne), svuda i zauvek (kada nas obavestite da je ne možemo dalje koristiti, razmotrićemo takav razuman zahtev)
 • ne krši prava na privatnost drugih osoba
 • prihvatate punu odgovornost za sve pravne zahteve protiv kompanije Booking.com u vezi sa njom.

5. Pojašnjenje: ne snosimo odgovornost za fotografije dodate na našu Platformu. Imamo pravo da po sopstvenom nahođenju uklonimo svaku fotografiju (npr. ukoliko otkrijemo da ona ne ispunjava gorenavedene kriterijume).

A15. Šta ako nešto pođe naopako?

1. Ukoliko imate zahtev ili žalbu, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa. To možete učiniti tako što ćete pristupiti svojoj Rezervaciji, kao i putem naše aplikacije ili Centra za podršku (gde ćete takođe pronaći korisna Često postavljana pitanja). Možete nam pomoći da vam pružimo podršku u što kraćem roku – tako što ćete nam dostaviti:

 • broj potvrde Rezervacije, svoje kontakt podatke, PIN kôd (ukoliko ga imate) i adresu e-pošte koju ste koristili prilikom vršenja Rezervacije
 • kratak pregled problema, uključujući i način na koji želite da vam pomognemo
 • bilo koju dodatnu dokumentaciju (bankovni izvod, fotografije, računi itd.)

2. Svi zahtevi i žalbe se evidentiraju, a najhitniji imaju najveći prioritet.

3. Ako ste rezident zemlje koja se nalazi u okviru Evropskog ekonomskog prostora i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete da podnesete žalbu putem platforme Evropske komisije za onlajn rešavanje sporova (ODR – Online Dispute Resolution) (ec.europa.eu/odr). Sve zavisi od toga na šta se vaša žalba odnosi:

 • ako je u pitanju smeštaj, let ili atrakcija, možete koristiti platformu ODR
 • ukoliko je reč o kopnenom prevozu, ne možete koristiti ovu platformu (jer se kopneni prevoz rezerviše putem kompanije Booking.com Transport Limited, a Ujedinjeno Kraljevstvo više nije deo Evropske unije).

4. Ako živite u Češkoj Republici i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete podneti žalbu češkoj tržišnoj inspekciji – Centralni inspektorat, odeljenje za alternativno rešavanje sporova, registrovano na adresi Štepanska 15, Prag 2, poštanski broj: 120 00, e-pošta: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ako ste rezident Brazila i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete se žaliti putem brazilske Federalne platforme za rešavanje potrošačkih sporova (consumidor.gov.br/).

6. Trudimo se da interno rešavamo sporove i nismo u obavezi da se podvrgnemo bilo kakvim alternativnim postupcima rešavanja sporova koje vode nezavisni pružaoci takvih usluga.

A16. Komunikacija sa Pružaocem usluge

1. Možemo vam pomoći da ostvarite komunikaciju sa svojim Pružaocem usluge, ali ne možemo garantovati da će on pročitati ono što pošaljete, niti da će učiniti to što tražite. Sama činjenica da im se obraćate ili da oni kontaktiraju sa vama ne znači da imate bilo kakve osnove za pravni postupak.

A17. Mere protiv neprihvatljivog ponašanja

1. Zadržavamo pravo da vas sprečimo da vršite Rezervacije, otkažemo sve Rezervacije koje ste već napravili, i/ili da vas sprečimo da koristite našu Platformu, naš Korisnički servis, i/ili svoj Nalog. Naravno, to ćemo učiniti samo ukoliko, po našem mišljenju, postoji dobar razlog za to, na primer:

 • prevara ili zloupotreba
 • nepoštovanje Naših vrednosti ili primenljivih zakona ili propisa
 • neprikladno ili nezakonito ponašanje (npr. nasilje, pretnje ili narušavanje privatnosti) koje se odnosi na nas, bilo koju od kompanija sa kojima sarađujemo – ili bilo koga drugog.

2. Ukoliko usled toga otkažemo vašu Rezervaciju, nećete imati pravo na povraćaj novca. Možemo vam reći zašto smo otkazali vašu Rezervaciju, osim ukoliko bi tako nešto dovelo do (a) kršenja važećih zakona i/ili (b) sprečavanja ili ometanja otkrivanja ili sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji. Ukoliko mislite da smo greškom otkazali vašu Rezervaciju, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa.

A18. Ograničenje odgovornosti

1. U meri u kojoj to dozvoljeno obaveznim zakonom o zaštiti potrošača, bićemo odgovorni samo za troškove koji nastanu kao direktna posledica našeg propusta. To znači da, u meri dozvoljenoj zakonom, nećemo biti odgovorni (npr.) za sledeće:

 • indirektan gubitak ili indirektnu štetu
 • netačne informacije o Pružaocu usluge
 • proizvod, uslugu ili aktivnost Pružaoca usluge ili drugog poslovnog partnera
 • greške u adresi e-pošte, broju telefona ili broju kreditne kartice (osim ukoliko je u pitanju naša greška)
 • vanredne okolnosti ili događaj koji je van naše kontrole.

2. Ako prekršite ove Uslove i/ili uslove Pružaoca usluge, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom:

 • nećemo biti odgovorni ni za kakve troškove koji nastanu usled toga, i
 • nećete imati pravo na povraćaj novca.

3. U meri dozvoljenoj zakonom, najviše za šta ćemo mi ili bilo koji Pružalac usluge biti odgovorni (bilo za jedan događaj ili niz povezanih događaja) je iznos vaše Rezervacije, kao što je navedeno u vašoj e-poruci sa potvrdom.

4. Ništa u ovim uslovima neće ograničiti našu odgovornost (ili odgovornost Pružaoca usluge), u vezi sa našim (ili njihovim) (i) nemarom koji dovede do smrti ili telesnih povreda ili (ii) prevarom ili lažnim predstavljanjem.

5. Ne dajemo nikakva obećanja koja se odnose na proizvode i usluge Pružalaca usluge (osim onoga što izričito navodimo u ovim Uslovima). Donošenje ispravne odluke je u potpunosti vaša odgovornost.

6. Pojašnjenje: nijedna stavka u ovim Uslovima ne daje nikakva prava bilo kojoj trećoj strani osim Pružaocu usluge.

7. Možda ste zaštićeni obaveznim zakonima i propisima o zaštiti potrošača, koji vam garantuju prava koja uslovi nijedne kompanije ne mogu poništiti. U tom slučaju, naša odgovornost je određena ne samo ovim Uslovima, već i svim primenljivim zakonima i odredbama o zaštiti potrošača.

A19. Primenjivi zakon i forum

1. U meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), ovi Uslovi i naše usluge podležu holandskim zakonima (za smeštaj, letove ili atrakcije) ili engleskim zakonima (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz).

2. U meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), svaki spor će biti pokrenut isključivo pred nadležnim sudovima u Amsterdamu (za smeštaj, letove ili atrakcije) ili Engleskoj i Velsu (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz).

A20. Povezani putni aranžmani

1. Ukoliko:

 • nakon izbora jedne usluge putovanja i plaćanja za nju rezervišete dodatne putne usluge za svoje putovanje ili odmor tokom iste posete Platformi; ili
 • rezervišete dodatne putne usluge za svoje putovanje ili odmor putem linka koji smo vam poslali najkasnije 24 sata nakon što ste primili potvrdu svoje prve Rezervacije na našoj platformi,

NEĆETE moći da ostvarite prava koja se primenjuju na paket aranžmane prema EU Direktivi (EU) 2015/2302 ili Uredbi Ujedinjenog Kraljevstva o Paket aranžmanima i Povezanim putnim aranžmanima iz 2018. godine (zajedničkog naziva „Zahtevi za putovanja u vidu paket aranžmana“). Stoga, nećemo biti odgovorni za ispravno pružanje tih putnih usluga. Ukoliko dođe do problema, molimo vas da kontaktirate sa odgovarajućim Pružaocem usluge.

2. U bilo kom od navedenih slučajeva, putne usluge će biti deo povezanog putnog aranžmana, a ne paket aranžmana. U tom slučaju, Booking.com u skladu sa zakonom Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva nudi zaštitu u vidu povraćaja vaših uplata kompaniji Booking.com za usluge koje nisu pružene usled insolventnosti kompanije Booking.com. Imajte u vidu da time nije zagarantovan povraćaj novca ako je reč o insolventnosti odgovarajućeg Pružaoca usluge.

3. Kompanija Booking.com je dobrovoljno proširila ovu zaštitu od insolventnosti na sve korisnike izvan Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su rezervisali više putnih usluga putem Booking.com veb sajta koje čine Povezane putne aranžmane u skladu sa Zahtevima za putovanja u vidu paket aranžmana. Ovo proširenje se odnosi isključivo na uplate koje je primila kompanija Booking.com.

4. Kompanija Booking.com je uspostavila zaštitu od insolventnosti u vidu garancije banke Deutsche Bank kojom upravlja Sedgewick International UK za svaki iznos uplaćen direktno kompaniji Booking.com.

5. Ukoliko je pružanje usluga odbijeno usled insolventnosti kompanije Booking.com, putnici mogu da stupe u kontakt sa kompanijom Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Ujedinjeno Kraljevstvo, tel: +44 207 530 0600, e-pošta: helpline@uk.sedgwick.com).

6. Napomena: ova zaštita od insolventnosti se ne odnosi na ugovore sa stranama koje nisu Booking.com, a koji se mogu izvršavati bez obzira na insolventnost kompanije Booking.com.

7. Pogledajte Direktivu (EU) 2015/2302 pretočenu u nacionalni zakon u Evropskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu.

B. Smeštajni objekti

B1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Smeštajne objekte.

B2. Ugovorni odnos

1. Kada izvršite Rezervaciju, pravite je direktno sa Pružaocem usluge. Mi nismo „ugovorna strana“ u vašoj Rezervaciji.

2. Booking.com B.V. je vlasnik Platforme i upravlja njome.

3. Na našoj Platformi se prikazuju samo Smeštajni objekti koji sa nama imaju poslovni odnos i ne prikazuju se nužno svi njihovi proizvodi i usluge.

4. Informacije o Pružaocima usluge (npr. sadržaji, kućni red i mere za ekološku održivost) i njihovim Iskustvima putovanja (npr. cene, raspoloživost i pravila otkazivanja) se zasnivaju na podacima koje nam oni navedu. Oni su odgovorni za to da podaci budu tačni i ažurirani.

B3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu svoje Smeštajne objekte i prodaju smeštaj u njima – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Nakon što izvršite rezervaciju Smeštaja, podatke o vašoj Rezervaciji, uključujući imena gostiju, ćemo poslati i vama i Pružaocu Usluge.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćemo moći da vam pomognemo da je promenite ili otkažete ukoliko to budete želeli.

B4. Vaše obaveze

1. Ispravno popunite sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Pažljivo pročitajte ove, kao i Uslove prikazane tokom postupka rezervisanja.

3. Vodite računa o Smeštajnom objektu i njegovom nameštaju, instalacijama, električnim uređajima i drugom sadržaju i ostavite stvari u istom stanju u kakvom su bile kada ste tamo stigli. Ukoliko se nešto pokvari, ošteti ili izgubi, obavezno to prijavite osoblju objekta (što pre, a svakako pre nego što se odjavite).

4. Održavajte bezbednost Smeštajnog objekta i njegovog sadržaja tokom svog boravka. Stoga nemojte, na primer, ostavljati otključana vrata ili prozore.

B5. Cena i plaćanje

1. Pogledajte gorenavedene odeljke „Cene“ (A6) i „Plaćanje“ (A7).

B6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pogledajte odeljak „Pravila“ (A8).

B7. Koje su vam još informacije potrebne?

Vraćamo razliku u ceni

1. Želimo da svaki put dobijete najbolju moguću cenu. Ako, nakon što rezervišete Smeštaj na našoj platformi, pronađete isti Smeštaj (sa istim uslovima) po nižoj ceni na drugom veb sajtu, obećavamo da ćemo vam vratiti razliku u ceni u skladu sa uslovima i odredbama programa „Vraćamo razliku u ceni“.

Ponuda partnera

2. Neke ponude na našoj Platformi su označene kao „Ponude partnera“, što znači da njih dobijamo od partnera kompanije Booking.com, a ne direktno od Pružaoca usluge. Osim ukoliko je drugačije naznačeno, svaka Ponuda partnera koju rezervišete:

 • Mora biti plaćena prilikom rezervisanja
 • Ne može biti izmenjena. Međutim, ako postoji mogućnost besplatnog otkazivanja, moći ćete da je otkažete besplatno, ukoliko to učinite na vreme.
 • Ne može se kombinovati ni sa jednom drugom ponudom (promocijama, podsticajima ili nagradama)
 • Ne može dobiti ocenu ili recenziju na našoj Platformi.

Snižene cene koje nudi Booking.com

3. Neke snižene cene koje vidite finansiramo mi, a ne Pružalac usluge. Mi jednostavno sami plaćamo deo troškova.

Pravila za slučaj štete

4. Prilikom rezervisanja, možda ćete videti da neki Pružaoci usluge spominju „pravila za slučaj štete“. To znači da ukoliko bilo koji član vaše grupe nešto izgubi ili ošteti:

 • trebalo bi da o tome obavestite Pružaoca usluge
 • umesto da vam direktno naplati, Pružalac usluge će na raspolaganju imati 14 dana da podnese zahtev za naknadu štete putem naše Platforme, u okviru vašeg broja rezervacije
 • ukoliko to učini, obavestićemo vas kako biste nam rekli da li imate bilo kakav komentar i da li se slažete sa naplatom, a zatim:
  • ako se složite, naplatićemo vam u njegovo ime
  • ako se ne složite, razmotrićemo problem i odlučiti da li je potrebno da o njemu dalje raspravljamo.*

5. Postoji ograničenje (prikazano prilikom rezervisanja) koje se odnosi na iznos koji Pružalac usluge u skladu pravilima za slučaj štete može da vam naplati putem naše Platforme.

6. Svaka uplata koju izvršite je između Pružaoca usluge i vas – mi bismo je samo organizovali u ime Pružaoca usluge.

7. Pravila za slučaj štete se ne odnose na generalno čišćenje, uobičajeno habanje, bilo kakve zločine (poput krađe) ili bilo kakvu nefizičku „štetu“ (npr. kazne za pušenje ili dovođenje kućnih ljubimaca)

8. Pružalac usluge može da traži „depozit za slučaj štete“ pre ili prilikom prijavljivanja. Ukoliko to učini, obavestićemo vas o tome tokom postupka rezervisanja – ali ovo nema nikakve veze sa „pravilima za slučaj štete“. Nećemo učestvovati u finansijskim nagodbama u vezi sa depozitima za slučaj štete.

*Ukoliko je izazvana bilo kakva šteta, Pružalac usluge uvek može odlučiti da pokrene (pravni) postupak protiv vas izvan pravila za slučaj štete, a tada se ograničenje (pogledajte prethodnu tačku 5) ne primenjuje.

Naš način rada

9. Za informacije o recenzijama, rangiranju, o tome kako zarađujemo (i drugim pitanjima), pogledajte odeljak „ Naš način rada“.

C. Atrakcije

C1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Atrakcije.

C2. Ugovorni odnos

1. Ne (pre)prodajemo, nudimo niti pružamo bilo koju Atrakciju u svoje ime – kada rezervišete Atrakciju, sklapate ugovor direktno sa (a) Pružaocem usluge ili (b) Posrednikom treće strane (ako on preprodaje Atrakciju), kao što je naznačeno tokom postupka rezervisanja.

2. Funkcionišemo samo kao Platforma i nismo uključeni u Uslove treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu i (u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama kada je u pitanju vaša Rezervacija.

C3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge i (s vremena na vreme) Posrednici treće strane, mogu da promovišu i prodaju Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Nakon što rezervišete Atrakciju, podatke o rezervaciji ćemo poslati i vama i Pružaocu usluge; ukoliko su Pružaocu usluge osim vašeg imena potrebne i druge informacije, o tome ćemo vas obavestiti prilikom rezervisanja.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćemo moći da vam pomognemo da je promenite ili otkažete ukoliko to budete želeli.

C4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da ispravno unesete sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Uslove treće strane (koji će biti prikazani prilikom plaćanja) i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe je potrebno da potvrdite da njihovo kršenje može izazvati dodatne troškove i/ili otkazivanje vaše Rezervacije.

C5. Cena i plaćanje

1. Kada rezervišete Atrakciju, mi ćemo organizovati vaše plaćanje. Za više informacija o tome kako ovo funkcioniše (uključujući povezana prava i obaveze), pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

C6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pogledajte gorenavedeni odeljak „Pravila“ (A8).

C7. Koje su vam još informacije potrebne?

Naš način rada

1. Za informacije o recenzijama, rangiranju, o tome kako zarađujemo (i drugim pitanjima), pogledajte odeljak „ Naš način rada“.

D. Iznajmljivanje vozila

D1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Iznajmljivanje vozila.

D2. Ugovorni odnos

1. Kada rezervišete Vozilo, vršite Rezervaciju sa (a) nama ili (b) Pružaocem usluge direktno. U svakom slučaju:

 • naši Uslovi regulišu postupak rezervisanja; kada vam pošaljemo Potvrdu rezervacije, stupate u ugovorni odnos sa nama
 • Ugovorom o iznajmljivanju reguliše se samo Iznajmljivanje vozila; kada ga potpišete na pultu za iznajmljivanje, sklopićete ugovor sa Pružaocem usluge (ali ćete videti i prihvatiti njegove osnovne uslove tokom postupka rezervisanja vozila).

2. U većini slučajeva ćete dobiti svoju potvrdu Rezervacije čim dovršite Rezervaciju – ali ukoliko Pružalac usluge ne potvrdi odmah vaše Iznajmljivanje, nećemo preuzeti uplatu niti vam poslati potvrdu Rezervacije sve dok on to ne učini.

3. Ukoliko postoje nepodudaranja između ovih Uslova i Ugovora o iznajmljivanju, primenjivaće se Ugovor o iznajmljivanju.

D3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Ne garantujemo da ćete dobiti istu marku i model vozila koje rezervišete (osim ukoliko to izričito ne navedemo). Izraz „ili slično“ znači da biste mogli da dobijete slično vozilo (odnosno, vozilo iste veličine, sa istom vrstom menjača itd.). Dakle, fotografije vozila su samo ilustrativnog karaktera.

3. Nakon što rezervišete Vozilo:

 • podatke o Rezervaciji ćemo poslati Pružaocu usluge (npr. ime Glavnog vozača i broj telefona za kontakt)
 • pružićemo vam Podatke o preuzimanju (npr. kontakt podatke Pružaoca usluge i informacije o tome šta treba da ponesete sa sobom).

D4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da navedete sve podatke koji su nam potrebni kako bismo organizovali vašu Rezervaciju (kontakt podatke, vreme preuzimanja itd.).

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Ugovor o iznajmljivanju i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe treba da potvrdite da, ukoliko ih prekršite:

 • možda ćete morati da platite dodatne troškove
 • vaša Rezervacija će možda biti otkazana
 • osoblje će možda odbiti da vam preda ključeve na pultu za iznajmljivanje.

3. Potrebno je da proverite posebne zahteve koji se odnose na Iznajmljivanje vozila, jer se mnogi detalji (zahtevi koji se odnose na vozačku dozvolu, iznos sigurnosnog depozita, potrebna dokumentacija, prihvaćene platne kartice itd.) razlikuju u zavisnosti od Iznajmljivanja. Zato vas molimo da pažljivo pročitate:

 • ove Uslove
 • osnovne odredbe Ugovora o iznajmljivanju koje će vam biti prikazane tokom postupka rezervisanja, kao i
 • sam Ugovor o iznajmljivanju, koji ćete dobiti prilikom Preuzimanja vozila.

4. Na pult za iznajmljivanje morate stići do naznačenog vremena Preuzimanja vozila: ukoliko zakasnite,vozilo možda više neće biti dostupno i nećete imati pravo na povraćaj novca. Ukoliko mislite da ćete možda kasniti, vrlo je važno da kontaktirate sa Pružaocem usluge ili nama, čak i ako je razlog kašnjenje leta, a vi ste naveli broj leta.

5. U osnovnim uslovima vašeg Iznajmljivanja se navodi šta je Glavnom vozaču potrebno prilikom Preuzimanja vozila. Morate se pobrinuti da glavni vozač ima sva potrebna dokumenta kada stigne na šalter za iznajmljivanje vozila (npr. vozačku dozvolu, bilo koji traženi identifikacioni dokument i kreditnu karticu na svoje ime i sa raspoloživim sredstvima dovoljnim da pokriju sigurnosni depozit).

6. Morate biti sigurni da Glavni vozač ispunjava uslove i da je sposoban (po mišljenju Pružaoca usluge) da upravlja vozilom.

7. Morate imati sva dokumenta (kao što su identifikacioni dokument, vaučer i vozačka dozvola) koja su neophodna prilikom Preuzimanja vozila.

8. Potrebno je da osoblju na pultu pokažete važeću vozačku dozvolu svakog vozača, a vozač treba da poseduje dozvolu najmanje godinu dana (ili duže, u mnogim slučajevima). Ukoliko bilo koji vozač ima prekršaje/kaznene poene na svojoj dozvoli, molimo vas da nas o tome obavestite što je pre moguće, jer mu Pružalac usluge možda neće dozvoliti da vozi.

9. Potrebno je da se pobrinete da svaki vozač sa vozačkom dozvolom izdatom u Engleskoj, Škotskoj ili Velsu dobije „kôd za proveru“ dozvole najkasnije 21 dan pre Preuzimanja vozila.

10. Morate se pobrinuti da svaki vozač ima Međunarodnu vozačku dozvolu (ukoliko mu je potrebna), kao i svoju nacionalnu vozačku dozvolu. Imajte na umu da svi vozači moraju da sa sobom stalno nose vozačku dozvolu (kao i Međunarodnu vozačku dozvolu, ukoliko im je potrebna).

11. Morate se postarati da svako dete ima odgovarajuće sedište, ukoliko mu je ono potrebno.

12. Ako nešto pođe naopako tokom vašeg Iznajmljivanja vozila (nesreća, kvar itd.):

 • potrebno je da kontaktirate sa Pružaocem usluge
 • nemojte dozvoliti bilo kakve popravke bez prethodne saglasnosti Pružaoca usluge
 • čuvajte svu dokumentaciju (fakture za popravke, policijske izveštaje itd.) kako biste je podelili sa nama/Pružaocem usluge/osiguravajućim društvom.

D5. Cena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited je ovlašćeni prodavac vaše Rezervacije. Za više informacija o postupku plaćanja, pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

Dodatni troškovi i naknade

2. U mnogim slučajevima, Pružalac usluge će za svakog vozača mlađeg od određenog uzrasta (npr. 25 godina) naplatiti naknadu za mladog vozača. U nekim slučajevima će možda naplatiti naknadu za starijeg vozača za svakog vozača starijeg od određenog uzrasta (npr. 65 godina). Prilikom vršenja rezervacije na našoj Platformi, potrebno je da unesete uzrast Glavnog vozača kako bismo mogli da vam prikažemo informacije o svim naknadama koje se odnose na uzrast – a koje biste platili prilikom Preuzimanja vozila.

3. U mnogim slučajevima, Pružalac usluge će naplatiti naknadu za vraćanje vozila na drugu lokaciju, ukoliko vozilo ostavite na drugoj lokaciji. Ukoliko nameravate da to uradite, potrebno je da tokom postupka rezervisanja unesete lokaciju vraćanja vozila kako bismo vas obavestili da li je to moguće i sa vama podelili informacije o naknadi za vraćanje vozila na drugu lokaciju – koju biste platili prilikom Preuzimanja vozila.

4. U velikom broju slučajeva, Pružalac usluge će naplatiti naknadu za prelazak granice ukoliko vozilo odvezete u drugu zemlju, državu, odnosno na drugo ostrvo. Ako nameravate da to uradite, izuzetno je važno da o tome obavestite nas i/ili Pružaoca usluge što pre (potrebno je da to uradite pre Preuzimanja vozila).

5. Cena vašeg Iznajmljivanja se računa na osnovu 24-satnih jedinica, tako da će (npr.) iznajmljivanje vozila u trajanju od 25 sati koštati koliko i iznajmljivanje koje traje 48 sati.

6. Ako nakon Preuzimanja vozila odlučite da želite duže da zadržite vozilo, molimo vas da se obratite Pružaocu usluge. On će vas obavestiti koja bi bila cena i sklopićete novi ugovor direktno sa njim. Ukoliko vozilo vratite sa zakašnjenjem, a to nije bilo dogovoreno unapred, takođe vam može biti naplaćena dodatna naknada.

Dodaci

7. U nekim slučajevima ćete platiti sve neobavezne dodatke (sedišta za decu, navigacioni uređaj, zimske gume itd.) kada budete rezervisali vozilo – u tom slučaju ćete ih garantovano dobiti prilikom Preuzimanja vozila.

8. U ostalim slučajevima ćete jednostavno zatražiti sve dodatke prilikom rezervisanja vozila – u tom slučaju:

 • platićete ih prilikom preuzimanja, i
 • Pružalac usluge ne garantuje da će biti vam dostupni.

D6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Činimo mnogo više od onoga što je predviđeno našim zakonskim obavezama. Iako lokalni zakoni ne zahtevaju od nas da ponudimo posebna prava kada je u pitanju otkazivanje, garantujemo da ćemo ispoštovati svoje pravilo povraćaja novca ukoliko otkažete svoju Rezervaciju.

2. Sledeći uslovi „Otkazivanja i dopune“ se primenjuju na sve Rezervacije izuzev:

 • Rezervacija putem platforme Dollar ili Thrifty koje su izvršene pre 26. januara 2021. godine (proverite uslove iznajmljivanja)
 • Rezervacija sa oznakom „bez mogućnosti povraćaja novca“ (ne možete izmeniti Rezervaciju za koju ne postoji mogućnost povraćaja novca i nećete dobiti povraćaj ukoliko je otkažete).

Otkazivanja

3. Ukoliko otkažete:

 • VIŠE OD 48 sati pre početka iznajmljivanja, dobićete povraćaj celog iznosa.
 • MANJE OD 48 sati pre početka iznajmljivanja ili na pultu za iznajmljivanje, izvršićemo vam povraćaj uplaćenog iznosa umanjen za iznos trodnevnog iznajmljivanja – stoga nećete dobiti povraćaj novca ukoliko ste rezervisali vozilo na 3 dana ili manje.
 • NAKON početka iznajmljivanja (ili se jednostavno ne pojavite), nećete dobiti povraćaj novca.

4. Osoblje na pultu može odbiti da vam izda vozilo ukoliko (na primer):

 • ne stignete na vreme
 • ne ispunjavate uslove za iznajmljivanje vozila
 • nemate neophodnu dokumentaciju
 • glavni vozač nema kreditnu karticu na svoje ime sa dovoljno raspoloživih sredstava za pokrivanje sigurnosnog depozita za vozilo.

Ukoliko se to desi, molimo vas da nas pozovete sa pulta za iznajmljivanje kako biste otkazali svoju Rezervaciju i dobićete povraćaj novca, umanjen za iznos trodnevnog iznajmljivanja. U suprotnom, nećete imati pravo na povraćaj novca.

Izmene (promene vaše Rezervacije)

5. Možete da izmenite svoju Rezervaciju u bilo kom trenutku pre predviđenog vremena preuzimanja.

6. U većini slučajeva, najlakši način da to uradite je putem naše aplikacije – ili veb sajta (u okviru opcije „Upravljanje Rezervacijom“).

7. Ne postoji administrativna taksa za izmenu vaše Rezervacije, ali sve promene koje napravite mogu uticati na cenu iznajmljivanja. Ponekad jedino možemo da promenimo Rezervaciju ako je otkažemo i napravimo drugu. U tom slučaju ćemo vam možda naplatiti naknadu za otkazivanje u ime kompanije za iznajmljivanje.

8. Ukoliko bi izmena vaše Rezervacije dovela do promene cene ili plaćanja naknade za otkazivanje, obavestićemo vas unapred.

Promene koje smo izvršili

9. Ukoliko mi/Pružalac usluge treba da promenimo vašu Rezervaciju (npr. ako Pružalac usluge ne može da obezbedi vozilo), o tome ćemo vas obavestiti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko ne prihvatite tu izmenu, imaćete pravo da je otkažete i zatražite povraćaj celokupnog iznosa (bez obzira na to koliko je blizu početak vašeg Iznajmljivanja), ali nećemo imati dodatnu odgovornost ni za kakve direktne ili indirektne troškove koji mogu nastati (npr. hotelske sobe ili taksi prevoz).

D7. Koje su vam još informacije potrebne?

Opšte informacije

1. U svim slučajevima, potrebno je da vozači budu odgovarajuće starosti kako bi mogli da iznajme vozilo ili upravljaju njime. U nekim slučajevima takođe ne smeju da prekorače najvišu starosnu granicu. Ograničenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od Pružaoca usluge, lokacije i vrste vozila.

2. Vozilom mogu da upravljaju samo kvalifikovani vozači čija se imena pojavljuju u Ugovoru o iznajmljivanju.

3. Vozilo ne smete da odvezete u drugu zemlju/državu/na drugo ostrvo i/ili ga vratite na drugu lokaciju bez prethodnog dogovora.

Kasno preuzimanje/prevremeno vraćanje vozila

4. Ukoliko kasnije preuzmete automobil (pogledajte gorenavedeni odeljak D4.4) ili ga vratite pre dogovorenog vremena naznačenog u vašoj potvrdi Rezervacije, Pružalac usluge vam neće vratiti novac za „neiskorišćeno“ vreme.

Naš način rada

5. Za informacije o recenzijama, rangiranju, o tome kako zarađujemo (i drugim pitanjima), pogledajte odeljak „ Naš način rada“.

E. Letovi

E1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Letove.

E2. Ugovorni odnos

1. Većina Letova na našoj platformi se obezbeđuje putem Posrednika treće strane, koji deluje kao posrednik avio-kompanijama.

2. Kada napravite Rezervaciju, ona se vrši direktno sa avio-kompanijom. Mi nismo „ugovorna strana“ u vašoj Rezervaciji. Prilikom rezervisanja sklapate (i) Ugovor o posredovanju sa Posrednikom treće strane (za kartu) i (ii) Ugovor o prevozu sa avio-kompanijom (za sam Let).

3. Ukoliko rezervišete bilo kakve dodatke (dodatni prtljag, osiguranje itd.), sklopićete direktan ugovor sa Posrednikom treće strane ili nekom drugom kompanijom. Mi nećemo biti deo tog ugovora.

4. Funkcionišemo samo kao Platforma i nismo uključeni u Uslove treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu niti bilo koje dodatke koje možete da kupite i (u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi sa vašom Rezervacijom.

E3. Naše obaveze

1. Pružamo platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja, a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Kada rezervišete Let, podaci o Rezervaciji (npr. imena putnika) će biti dostavljeni Pružaocu usluge.

3. U zavisnosti od Ugovora o prevozu, možda ćemo moći da vam pomognemo da promenite ili otkažete Rezervaciju ukoliko to budete želeli.

E4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da ispravno unesete sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Uslove treće strane (koji će biti prikazani prilikom plaćanja) i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe je potrebno da potvrdite da njihovo kršenje može izazvati dodatne troškove i/ili otkazivanje vaše Rezervacije.

E5. Cena i plaćanje

1. Kada rezervišete Let, vaše plaćanje organizujemo mi, Posrednik treće strane (ili strana koju on navede) ili treća strana, kao što je avio-kompanija. Za više informacija o tome kako organizujemo plaćanje (uključujući povezana prava i obaveze), pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

E6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pravila otkazivanja ćete pronaći u Ugovoru o prevozu, koji je dostupan tokom postupka rezervisanja Leta.

2. Možda postoji naknada za promenu ili otkazivanje vašeg Leta.

3. Avio-kompanije zadržavaju pravo da po sopstvenom nahođenju odlože ili otkažu letove.

4. Različite karte iste avio-kompanije mogu da podrazumevaju različita ograničenja ili da obuhvataju različite usluge.

5. Ako imate pitanja o promenama, otkazivanjima ili povraćajima novca, kontaktirajte sa našim timom Korisničkog servisa.

E7. Koje su vam još informacije potrebne?

Kod-šer

1. Neke avio-kompanije imaju „kod-šer“ ugovore sa drugim avio-kompanijama. Dakle, možete da kupite kartu od jedne avio-kompanije (vaš „prevoznik koji prodaje kartu“), ali letite avionom koji je u vlasništvu druge avio-kompanije (vaš „operativni prevoznik“). U većini ovakvih slučajeva ćete se prijavljivati za let kod operativnog prevoznika – ali to unapred potvrdite sa prevoznikom koji vam je prodao kartu.

2. Tokom postupka rezervisanja Leta ćete biti obavešteni da li je u pitanju „kod-šer“ Let.

Postupci koje avio-kompanije zabranjuju

3. Većina avio-kompanija ne dozvoljava putnicima da kupuju karte koje uključuju letove koje ne nameravaju da koriste – na primer, povratnu kartu ako osoba ne namerava da iskoristi povratni let. Za više primera jednostavno unesite sledeće termine u pretraživač: „karte za dalju destinaciju“, „karte za skriveni grad“ ili „uzastopne karte“.

4. Kada kupujete kartu za Let, slažete se da ovo nećete raditi, kao i da ćete nam nadoknaditi štetu za sva potraživanja avio-kompanije koja se odnose na razliku između cene vašeg stvarnog putovanja i cene celokupnog putovanja navedene na vašoj karti ili kartama.

Korišćenje segmenata letova

5. Većina avio-kompanija zahteva da korisnici lete prema određenom redosledu. Stoga, ukoliko ne iskoristite svoj prvi let, avio-kompanija može automatski da otkaže ostatak vašeg planiranog putovanja.

6. Ako vam avio-kompanija dozvoli da „preskočite“ bilo koji Let u okviru plana putovanja, postarajte se da u skladu sa pravilima otkazivanja otkažete Letove koje ne želite. Imajte na umu da možda nećete imati pravo na povraćaj celokupnog iznosa (ili bilo kakav povraćaj) novca za ove neiskorišćene Letove.

Karte za putovanja u jednom smeru

7. Ako kupite dve karte u jednom smeru umesto jedne povratne karte:

 • izvršićete dve odvojene Rezervacije, svaku sa svojim pravilima i uslovima
 • nijedna izmena jednog Leta neće uticati na drugi (na primer, ako je vaš početni Let otkazan, neće vam biti garantovan povraćaj novca za drugi Let).

8. Ukoliko putujete u inostranstvo, možda ćete morati da osoblju na šalteru prilikom prijavljivanja i/ili ulaska u zemlju pružite dokaz da ste rezervisali povratni Let (pogledajte odeljak „Međunarodna putovanja“ u nastavku za više informacija o pasošima, vizama itd.).

Naknade, takse i troškovi

9. Vaša cena karte će uključivati sve takse i troškove koje naplaćuje avio-kompanija ili vlada (izuzev naknada za ulazak/izlazak – pogledajte odeljak „Naknade za ulazak/izlazak“ u nastavku). Možda ćete biti odgovorni za plaćanje retroaktivnih povećanja poreskih stopa.

Naknade za pružanje usluge

10. U zavisnosti od Leta koji izaberete, možda ćemo vam mi i/ili Posrednik treće strane naplatiti naknadu za pružanje usluge.

 • Naša naknada za pružanje usluge (ako postoji) predstavlja naknadu za korišćenje naše Platforme kako biste mogli da kupite kartu od Posrednika treće strane. Ona uključuje sve primenjive poreze (PDV/GST/slične takse).
 • Naknada za pružanje usluge Posrednika treće strane (ako postoji) predstavlja naknadu za korišćenje njegovih usluga posredovanja između vas i avio-kompanije. Ona može uključivati sve primenjive poreze (PDV/GST/slične takse).

11. U cenu vaše karte će biti uključene sve naknade za pružanje usluge.

Naknade za prtljag i ostale dodatke

12. Avio-kompanija vam može naplatiti naknadu za prijavljeni prtljag, višak prtljaga/pretežak prtljag, prioritetno ukrcavanje, dodeljena sedišta, zabavni sadržaj u avionu, hranu i piće i/ili prijavljivanje na aerodromu.

13. Ukoliko to učini, naknada će biti dodata ceni vaše karte (osim ako nije izričito navedeno da su u vaš Let bili uključeni dodaci).

Međunarodno putovanje

14. Vaša je odgovornost da:

 • ponesete važeći pasoš i/ili vizu ukoliko je potrebna
 • ispunite sve uslove za ulazak u određenu zemlju
 • saznate da li vam je neophodna viza za prolazak kroz zemlju koja nije vaša krajnja destinacija
 • prethodno proverite sa odgovarajućom ambasadom da li je došlo do promena u zahtevima koji se odnose na pasoše, vize ili ulazak u zemlju
 • proverite da li postoje upozorenja ili saveti iz vaše države prebivališta/porekla pre nego što odete u/prođete kroz drugu zemlju ili regiju.

15. Kada organizujemo putovanje do ili sa bilo koje lokacije, ne garantujemo da je ono bez rizika – i, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu ili gubitke.

16. To nije uobičajena praksa, ali međunarodnim pravom je dozvoljena „dezinsekcija“ aviona sa ciljem ubijanja insekata. Kako bi se to postiglo, osoblje može isprskati kabinu aviona insekticidom u vidu aerosola dok su putnici u avionu ili tretirati njegove unutrašnje površine rezidualnim insekticidom kada putnici nisu u avionu. Pre nego što otputujete, savetujemo vam da se informišete o dezinsekciji, kao i tome gde bi mogla biti izvršena.

Naknade za ulazak/izlazak

17. Vaša cena karte neće uključivati naknade koje država ili aerodrom naplaćuju osobama koje ulaze u zemlju ili izlaze iz nje i koje se naplaćuju direktno na aerodromu. Pre nego što otputujete, savetujemo vam da proverite da li ćete morati da platite ovakvu vrstu naknade.

Ujedinjeno Kraljevstvo: vaša finansijska zaštita

18. Nosilac ATOL licence: Booking.com B.V.

19. Broj ATOL licence: 11967

20. U okviru Ujedinjenog Kraljevstva pružamo potpunu finansijsku zaštitu za prodaju samo letova zaštićenih ATOL licencom putem naše Licence organizatora avio-putovanja broj 11967, koju je izdala Uprava za civilno vazduhoplovstvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon: + 44 (0)333 103 6350, adresa e-pošte: claims@caa.co.uk.

21. Kada od nas kupite let sa ATOL zaštitom, dobićete ATOL Sertifikat. U njemu je navedeno šta je finansijski zaštićeno, gde možete dobiti informacije o tome šta to znači za vas i kome da se obratite ako nešto pođe naopako.

22. Mi ili drugi pružaoci usluge koji se nalaze na vašem ATOL Sertifikatu ćemo vam pružiti usluge navedene na ATOL Sertifikatu (ili odgovarajuću alternativnu uslugu). U nekim slučajevima, kada usled insolventnosti ni mi ni pružalac usluge to ne možemo da uradimo, alternativni nosilac ATOL sertifkata može da vam pruži usluge koje ste kupili ili odgovarajuću alternativu (i to bez dodatnih troškova za vas). Slažete se da će u tim okolnostima alternativni nosilac ATOL sertifikata izvršiti te obaveze i prihvatate da platite svaki neizmireni iznos koji je prema ugovoru potrebno platiti tom alternativnom nosiocu ATOL sertifikata. Međutim, slažete se i da u nekim slučajevima neće biti moguće imenovati alternativnog nosioca ATOL sertifikata, pa ćete stoga imati pravo da podnesete zahtev putem ATOL šeme (ili kompanije koja je izdala vašu kreditnu karticu, gde je to primenljivo).

23. Ukoliko mi ili pružaoci usluge navedeni na vašem ATOL sertifikatu usled insolventnosti nismo u mogućnosti da pružimo navedene usluge (ili odgovarajuću alternativu, putem alternativnog nosioca ATOL sertifikata ili na neki drugi način), Poverenici fonda Air Travel Trust mogu izvršiti plaćanje (ili vam dodeliti pogodnost) u okviru ATOL šeme. Saglasni ste da u zamenu za takvu isplatu ili pogodnost u potpunosti dodelite tim Poverenicima sva potraživanja koja imate ili biste mogli imati, a koja proizilaze iz nepružanja usluga ili se odnose na to, uključujući bilo koja potraživanja od nas, putne agencije (ili kompanije koja je izdala vašu kreditnu karticu, gde je to primenljivo). Takođe se slažete da se takva potraživanja mogu preneti na drugo telo, ukoliko je to drugo telo isplatilo iznose koje ste tražili u okviru ATOL šeme.

EU: prava putnika u skladu sa Uredbom EU 261/2004

24. Ako je vaš let odložen ili otkazan ili vam je odbijeno ukrcavanje na njega, možda ćete imati pravo na nadoknadu/pomoć prema Uredbi EU 261/2004 ukoliko:

 • letite u Evropsku uniju
 • letite iz Evropske unije
 • vaš let obezbeđuje avio-kompanija iz Evropske unije

EU: odgovornost avio-prevoznika prema Uredbi EU 889/2002

25. Ako se dogodi nesreća u okviru Evropske unije, za vas će možda važiti Uredba EU 889/2002.

EU: prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću prilikom putovanja vazdušnim putem prema Uredbi EU 1107/2006

26. Uredba EU 1107/2006 pruža određena prava osobama sa invaliditetom ili onima sa smanjenom pokretljivošću.

Naš način rada

27. Za informacije o recenzijama, rangiranju, tome kako zarađujemo (i drugim pitanjima), pogledajte odeljak „ Naš način rada“.

F. Privatni i javni prevoz

F1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Privatni i Javni prevoz.

F2. Ugovorni odnos

1. Kada unapred rezervišete Privatni ili Javni prevoz, vaša Rezervacija se vrši direktno sa Pružaocem usluge. Kada rezervišete Privatni prevoz na zahtev, Rezervaciju pravite sa Posrednikom treće strane. U svim slučajevima će postupak rezervisanja biti regulisan našim Uslovima.

2. Unapred rezervisan Privatni prevoz. I vi i Pružalac usluge pristajete da se pridržavate ovih Uslova.

3. Javni prevoz i Privatni prevoz na zahtev. Uslovi Pružaoca usluge će biti navedeni tokom postupka rezervisanja. Ukoliko postoji neslaganje između njegovih i naših Uslova, primenjivaće se njegovi Uslovi.

4. Privatni prevoz na zahtev. Kada izvršite rezervaciju, potvrđujete sledeće:

 • pročitali ste i prihvatate uslove Pružaoca usluge
 • pristajete da se direktno obratite Pružaocu usluge u slučaju da nešto pođe naopako
 • razumete da je Pružalac usluge odgovoran za organizovanje i obezbeđivanje vašeg Privatnog prevoza, odabir maršrute, podešavanje cena i pružanje svih relevantnih informacija
 • prihvatate da mi pružamo samo platformu za rezervisanje (poznatu kao API usluga) i da nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji pretrpite zbog bilo čega što vozač/Pružalac usluge uradi ili ne uradi.

Nemaju svi Pružaoci usluge svoje uslove, ali možete pogledati sve uslove koje smo dobili.

F3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Kada izvršite Rezervaciju, Pružaocu usluge ćemo dati vaše podatke (npr. vaše ime, broj telefona i mesto polaska).

3. Sav Privatni Prevoz. Daćemo vam kontakt podatke Pružaoca usluge.

4. Unapred rezervisan Privatni prevoz. Postaraćemo se da Pružalac usluge zna koju veličinu vozila ste tražili.

5. Javni prevoz. Daćemo vam (ili reći kako da preuzmete) vašu kartu ili vaše karte.

F4. Vaše obaveze

1. Morate pažljivo da proverite podatke svoje Rezervacije i navedete sve informacije koje su nam potrebne kako bismo organizovali vašu Rezervaciju (zahteve, kontakt podatke itd.).

2. Morate se postarati da se svi u vašoj grupi pridržavaju naših Uslova i (gde je to primenjivo) uslova Pružaoca usluge, koje ste videli i prihvatili tokom postupka rezervisanja. Ako ih prekršite, prihvatate sledeće:

 • možda ćete morati da platite dodatne troškove
 • vaša Rezervacija će možda biti otkazana
 • vaš vozač može odbiti da vas vozi.

3. Trebalo bi da imate na umu da procenjeno vreme putovanja ne uzima u obzir uslove u saobraćaju.

4. Sav Privatni Prevoz. Morate se pobrinuti da svi putnici budu na mestu polaska na vreme.

5. Sav Privatni Prevoz. Kada se približi vreme Polaska, potrebno je da vaš telefon (čiji ste broj uneli prilikom Rezervisanja) bude uključen i da može da prima pozive/SMS poruke u slučaju da vozač treba da kontaktira sa vama. Ne možemo da garantujemo da će moći da stupi u kontakt sa vama putem aplikacija za razmenu poruka kao što su WhatsApp ili Viber.

6. Unapred rezervisan Privatni prevoz. Za vožnju od aerodroma je potrebno da nam date podatke o svom letu najmanje 24 sata pre Vremena polaska, kako bi Pružalac usluge mogao da prilagodi Vreme polaska ukoliko vaš let kasni. Ukoliko on ne može da obezbedi Privatni prevoz nakon kašnjenja ili otkazivanja leta, kontaktirajte sa našim timom Korisničkog servisa.

7. Javni prevoz. Morate se postarati da svi putnici stignu na vreme i ostavite dovoljno vremena za preuzimanje karata ukoliko je potrebno.

8. Morate imati najmanje 18 godina da biste izvršili Rezervaciju, a svaki putnik mlađi od 18 godina mora biti u pratnji odgovorne odrasle osobe.

9. Morate se pobrinuti da se nijedan putnik ne ponaša neprimereno – npr. bude nasilan ili radi bilo šta što bi moglo nekoga dovesti u opasnost.

10. Potrebno je da izaberete odgovarajući Javni/Privatni prevoz (u zavisnosti od veličine grupe, količine prtljaga, zahteva u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom itd.).

F5. Cena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited je ovlašćeni prodavac vaše Rezervacije. Za više informacija o postupku plaćanja, pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

2. Unapred rezervisan Privatni prevoz. U cenu je uključeno sledeće: sve putarine, naknade za zagušenje saobraćaja, takse i nadoknade za vožnju tokom perioda intenzivnijeg saobraćaja. Plaćanje se vrši prilikom rezervisanja.

3. Privatni prevoz na zahtev. Cena će biti potvrđena (a plaćanje izvršeno) kada vas vozač doveze na željenu lokaciju. Cena se može razlikovati od cene koja je procenjena prilikom Rezervisanja. Odgovorni ste za plaćanje svih putarina, naknada za zagušenje saobraćaja, taksi, nadoknada za vožnju tokom perioda intenzivnijeg saobraćaja i napojnica.

4. Javni prevoz. Plaćanje će biti izvršeno kada vaša Rezervacija bude potvrđena. Pre polaska će Pružalac usluge možda morati da vidi vaše karte/elektronske karte. Molimo vas da ih uvek nosite sa sobom, jer ćete u suprotnom možda morati ponovo da ih platite.

5. Pružalac usluge/vozač ne mora da pristane na izmene Putovanja koje lično zatražite. Ukoliko to učini, može vam naplatiti dodatnu naknadu.

F6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

Otkazivanje

1. U većini slučajeva...

 • Unapred rezervisan Privatni prevoz. Možete besplatno otkazati do 24 sata pre Vremena polaska (2 sata u nekim slučajevima – pogledajte svoju potvrdu). Ukoliko ne otkažete na vreme, neće imati pravo na povraćaj novca.
 • Privatni prevoz na zahtev. Možete otkazati bilo kada pre Vremena polaska, ali Pružalac usluge može da vam naplati naknadu za otkazivanje.
 • Javni prevoz. Verovatno nećete imati pravo na povraćaj novca nakon što vaša Rezervacija bude potvrđena. Ako se vaši planovi promene, kontaktirajte sa našim timom Korisničkog servisa kako biste razgovarali o svim opcijama koje bi mogle biti dostupne.

2. Ukoliko vaš Pružalac usluge ima drugačija pravila otkazivanja (koja ćete videti tokom postupka rezervisanja), primenjivaće se njegova pravila.

3. Mi i/ili Pružalac usluge možemo da otkažemo Rezervaciju u kratkom roku ili bez prethodnog obaveštenja – ali to bi moglo da se desi samo u vrlo specifičnim situacijama. Na primeri, ukoliko bi:

 • Pružalac usluge postao insolventan ili zaista ne bi bio u mogućnosti da ispoštuje vašu Rezervaciju – u tom slučaju ćemo dati sve od sebe da organizujemo alternativni prevoz (a ako to nije moguće, izvršićemo vam povraćaj celokupnog iznosa)
 • došlo do kršenja ovih Uslova i/ili uslova Pružaoca usluge – u tom slučaju nećete imati pravo na povraćaj novca.

Izmene (promene) pre početka Putovanja

4. Unapred rezervisan Privatni prevoz. U vašoj e-poruci sa potvrdom će biti navedeno koliko unapred (pre vremena preuzimanja) je potrebno da zatražite izmenu Rezervacije (poput lokacije ili vremena).

5. Privatni prevoz na zahtev. Da biste izmenili Rezervaciju, možda ćete morati da je otkažete (što može dovesti do plaćanja naknade za otkazivanje) i izvršite novu.

6. Javni prevoz. Kada Rezervacija bude potvrđena, nećete moći da vršite izmene.

7. Ukoliko mi/Pružalac usluge treba da promenimo vašu Rezervaciju (na primer, u slučaju štrajka koji bi mogao da ometa vaše putovanje), obavestićemo vas o tome u što kraćem roku. Ukoliko tada odlučite da otkažete:

 • Bilo koji Prevoz. Osim ukoliko ne otkažete iz nekog od razloga u okviru sledeće tačke, imaćete pravo na povraćaj celog iznosa (bez obzira na to koliko je vremena ostalo do vašeg putovanja).
 • Bilo koji Privatni Prevoz. Ukoliko promena podrazumeva samo novog vozača, Pružaoca usluge ili novo (slično) vozilo, nećete imati pravo na povraćaj novca (osim ukoliko ne otkažete na vreme).

U svakom slučaju, ni mi, a ni Pružalac usluge nećemo biti odgovorni za troškove koje tom prilikom budete imali (npr. alternativni prevoz ili hotelske sobe).

Povraćaji novca

8. Ukoliko želite da zatražite povraćaj novca, to morate učiniti pisanim putem najkasnije 14 dana nakon Vremena polaska.

9. Može biti potrebno i do 5 radnih dana da povraćaj novca stigne na vaš račun.

10. Sav Privatni Prevoz. Ukoliko se vaš vozač ne pojavi na mestu preuzimanja na vreme, možete da zatražite povraćaj novca, a mi ćemo se pobrinuti da istražimo ovaj slučaj.

11. Sav Privatni Prevoz. Nećete imati pravo na povraćaj novca ukoliko se vaše Putovanje ne odvija po planu zbo toga što:

 • vozač/Pružalac usluge ne može da stupi u kontakt sa vama
 • jedan ili više putnika nije na mestu polaska na vreme, a vi niste zatražili novo Vreme polaska
 • tražite nerazumne izmene Vremena polaska ili samog Putovanja
 • nas/Pružaoca usluge/vozača niste na vreme obavestili o izmenama koje želite da izvršite
 • dostavili ste netačne podatke prilikom rezervisanja Privatnog prevoza (mesto polaska, kontakt podatke, broj putnika, količinu prtljaga itd.)
 • jedan ili više putnika su/nisu nešto uradili.

F7. Koje su vam još informacije potrebne?

Unapred rezervisan Privatni prevoz

1. Proverite svoju e-poruku sa potvrdom kako biste videli koliko dugo će vas vozač čekati na mestu polaska.

Privatni prevoz na zahtev

2. Vozač vas možda neće čekati nakon što prođe dogovoreno Vreme polaska – a ukoliko vas sačeka, može vam naplatiti naknadu za vreme čekanja. Ukoliko ne budete na mestu polaska na vreme, može vam biti naplaćena naknada za otkazivanje.

Troškovi popravke ili čišćenja

3. Ukoliko nešto treba da se popravi ili očisti zato što je neko iz vaše grupe uradio nešto neprihvatljivo ili prekršio ove uslove, vi ćete biti odgovorni za troškove popravke/čišćenja.

Naš način rada

4. Za informacije o recenzijama, rangiranju, o tome kako zarađujemo (i drugim pitanjima), pogledajte odeljak „ Naš način rada“.

Booking.com rečnik

„Nalog“ označava nalog (na Booking.com platformi ili platformi jedne od kompanija u okviru Grupe) putem kog možete rezervisati Iskustva putovanja na našoj Platformi.

„Smeštaj“ znači pružanje usluge smeštaja od strane Pružaoca usluge (u odeljku B „Pružalac usluge“ označava pružaoca usluge smeštaja).

„Atrakcija“ znači pružanje usluge Atrakcije od strane Pružaoca usluge (u odeljku C „Pružalac usluge“ označava pružaoca usluge Atrakcije).

„Usluge Atrakcije“ uključuju, ali se ne ograničavaju na obilaske, muzeje, atrakcije, aktivnosti i iskustva.

„Rezervacija“ označava rezervaciju Iskustva putovanja na našoj Platformi, bez obzira na to da li je plaćate odmah ili kasnije.

„Booking.com“, „nama“, „mi“ ili „naš“ označava kompaniju Booking.com B.V. (za smeštaj, letove ili atrakcije) ili kompaniju Booking.com Transport Limited (za bilo koju uslugu kopnenog prevoza). Korporativni kontakt

„Potvrda Rezervacije“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava e-poruku sa potvrdom i vaučer koje vam šaljemo sa podacima o vašoj Rezervaciji.

„Gotovinski bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete da „unovčite“ putem Načina plaćanja koji imamo u sistemu ili iskoristite za plaćanje budućeg Iskustva putovanja.

„Ugovor o prevozu“ označava ugovor između vas i Pružaoca usluge koji se odnosi na vaš Let.

„Bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću. Postoji „Gotovinski bonus“ i „Putni bonus“.

„Povraćaj novca na kreditnu karticu“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete da isplatite na kreditnu karticu koju imamo u sistemu ili iskoristite za plaćanje budućeg Iskustva putovanja.

„Devizni kurs“ označava kurs koji koristimo za konverziju valute; ovo je trenutno WM/Refinitiv Closing Spot stopa, ali ovo se može promeniti.

„Rezervacija koja ispunjava uslove“ označava rezervaciju koja ispunjava kriterijume za kvalifikovanje za Nagradu.

„Let“ označava let koji pruža Pružalac usluge (u odeljku E „Pružalac usluge“ označava avio-kompaniju).

„Kompanija u okviru grupe“ označava podružnicu kompanije Booking.com – bilo da je u direktnom vlasništvu kompanije Booking.com ili je deo Booking Holdings Inc. grupe.

„Uslovi za određenu nagradu“ označavaju pravila koja se primenjuju na određene Nagrade – povrh gorenavedenih opštih uslova za „Nagrade, Bonus i Novčanik“ (odeljak A13).

„Ugovor o posredovanju“ (u okviru odeljka „Letovi“) označava ugovor između vas i Posrednika treće strane, koji se bavi načinom na koji oni organizuju vašu Avionsku kartu (i, u nekim slučajevima, sve dodatke) sa avio-kompanijom ili nekom drugom kompanijom.

„Glavni vozač“ označava vozača čiji su podaci uneti tokom postupka rezervisanja – jedinu osobu koja može da promeni ili otkaže tu Rezervaciju ili da o njoj razgovara sa nama (osim ukoliko nam kaže da je imenovala nekog drugog da to učini).

„Privatni prevoz na zahtev“ označava privatno vozilo koje tražite kada stignete na mesto polaska (ili neposredno pre toga).

„Naše usluge“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava naš onlajn sistem za rezervisanje vozila putem koga Pružaoci usluge mogu da ponude svoje proizvode i usluge – a vi ih možete rezervisati.

„Platite u svojoj valuti“ označava opciju za plaćanje koju ponekad nudimo kada Pružalac usluge ne koristi vašu valutu. Ova opcija vam omogućava da platite u svojoj valuti.

„Način plaćanja“ označava način (kreditna kartica, debitna kartica, bankovni račun, PayPal, ApplePay itd.) koji se koristi za plaćanje ili transfer novca.

„Preuzimanje vozila“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava postupak na početku vašeg Iznajmljivanja tokom kojeg dostavljate ličnu kartu i drugu potrebnu dokumentaciju, plaćate sve naknade i dodatne troškove, sklapate Ugovor o iznajmljivanju i preuzimate svoje vozilo.

„Vreme polaska“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava (lokalni) datum i vreme kada treba da preuzmete vozilo, kao što je navedeno u vašoj potvrdi Rezervacije.

„Vreme polaska“ (u odeljku „Privatni i javni prevoz“) označava (lokalno) vreme kada Unapred rezervisani Privatni prevoz treba da stigne do mesta polaska ili kada Privatni prevoz na zahtev zaista stigne na mesto polaska.

„Platforma“ označava veb sajt/aplikaciju putem koga/koje možete rezervisati Iskustva putovanja, bez obzira na to da li je njegov/njen vlasnik ili njime/njome upravlja kompanija Booking.com ili treće lice.

„Privatni prevoz na zahtev“ označava privatno vozilo koje je potrebno da zatražite barem 2 sata pre dolaska na mesto polaska.

„Vožnja privatnim prevozom“ označava vožnju privatnim prevozom kao što je navedeno u okviru Rezervacije (uključujući sve izmene nakon vršenja Rezervacije).

„Javni prevoz“ označava vozove, autobuse, tramvaje i druge vrste javnog prevoza.

„Vožnja javnim prevozom“ označava vožnju javnim prevozom kao što je navedeno u okviru Rezervacije (uključujući i sve izmene nakon izvršene Rezervacije).

„Iznajmljivanje“ (ili „Iznajmljivanje vozila“) znači pružanje vozila od strane Pružaoca usluge (u odeljku D, „Pružalac usluge“ označava kompaniju za iznajmljivanje koja obezbeđuje vozilo).

„Ugovor o iznajmljivanju“ označava ugovor između vas i Pružaoca usluge, koji potpisujete prilikom Preuzimanja vozila. Tokom postupka rezervisanja ćete dobiti pregled ključnih pojmova.

„Nagrade“ označavaju pogodnost koja vam je obećana. U većini slučajeva, Nagrade će biti Putni bonus, Gotovinski bonus, Povraćaj novca na kreditnu karticu ili vaučer za neku vrstu proizvoda.

„Pružalac usluge“ označava pružaoca putnih proizvoda ili usluga na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: vlasnika hotela ili drugog objekta (za Rezervaciju „smeštaja“), muzej ili park (za Rezervaciju „atrakcije“) ili kompaniju za iznajmljivanje vozila ili avio-kompaniju (za Rezervaciju „prevoza“).

„Usluge“ (u odeljku „Privatni i javni prevoz“) označavaju pružanje Vožnje Javnim ili Privatnim prevozom.

„Uslovi“ označavaju ove uslove pružanja usluga.

„Posrednik treće strane“ označava kompaniju koja deluje kao (a) posrednik između vas i Pružaoca usluge ili (b) preprodavac Iskustva putovanja.

„Uslovi treće strane“ (u odeljku „Letovi“) označavaju i Ugovor o posredovanju i Ugovor o prevozu.

„Gotovinski bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete iskoristiti za plaćanje budućeg Iskustva putovanja, ali ne možete da je „unovčite“.

„Iskustvo putovanja“ označava jedan od putnih proizvoda ili usluga na našoj Platformi.

„Plaćanje unapred“ označava plaćanje koje vršite kada rezervišete proizvod ili uslugu (a ne kada ih stvarno koristite).

„Novčanik“ označava pregled u okviru vašeg Naloga gde se prikazuju vaše Nagrade, Bonus i druge pogodnosti.

VERZIJA: 1.0

DATUM: 14. februar 2022.

Redovno ćemo ažurirati ove uslove korišćenja usluge (jednom ili dva puta godišnje).

Za rezervacije napravljene pre dana: 14. februar 2022.

 • Sadržaj

  Kodeks dobrih praksi

  Naša misija je da omogućimo ljudima da iskuse svet ponudom najboljih mesta za boravak na svetu, kao i odličnih mesta i atrakcija koje mogu da posete na najpogodniji način. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, nastavićemo sa sledećim dobrim praksama:

  • Stalo nam je do vas: i zato nudimo našu platformu i korisničku podršku na više od 40 jezika
  • Donosimo vam i omogućavamo iskustvo: u više od 1,5 miliona objekata, od luksuznih smeštaja do onih koji odgovaraju vašim potrebama, bilo da je reč o boravku u hotelu, motelu, hostelu, pansionu sa uslugom doručka itd. bilo gde na svetu
  • Donosimo vam i omogućavamo iskustvo sa atrakcijama i drugim pružaocima putovanja
  • Možemo da vam omogućimo plaćanje bilo kojih troškova (za ulaz), kupovine ili iznajmljivanja svakog putnog proizvoda i usluge koji koriste našu uslugu plaćanja
  • Na raspolaganju smo vam non-stop: naši centri za korisnički servis su tu da vam pomognu u bilo kom trenutku svakog dana u godini, na više od 40 jezika
  • Slušamo vas: naša platforma je proizvod onoga što VI (korisnici) preferirate i što ste našli najpogodnijim prilikom korišćenja naše usluge
  • Čujemo vas: prikazujemo necenzurisane recenzije (korisnika koji su stvarno boravili)
  • Obećavamo vam informativni i pregledni veb sajt koji garantuje najbolje dostupne cene.
  • Vraćamo razliku u ceni

  Uvod u uslove i odredbe

  Ovi uslovi i odredbe, sa svim potencijalnim izmenama, odnose se na sve naše usluge koje su direktno ili indirektno (putem distributera) na raspolaganju onlajn, putem bilo kog mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg (mobilnog) veb sajta ili bilo koje od naših aplikacija putem bilo koje platforme (u daljem tekstu zajednički označeni kao "platforma") i/ili vršenjem rezervacije, potvrđujete i slažete se da ste pročitali, razumeli i složili se sa dolenavedenim uslovima i odredbama (uključujući izjavu o zaštiti privatnosti).

  Ove stranice, njihov sadržaj i infrastruktura, kao i usluga onlajn rezervisanja (uključujući i podržavanje usluge plaćanja) koju pružamo na ovim stranicama i putem veb sajta u vlasništvu su i pod rukovodstvom kompanije Booking.com B.V. i na raspolaganju su samo za vašu ličnu, nekomercijalnu (B2C) upotrebu, u skladu sa dolenavedenim uslovima i odredbama. Na partnerstvo sa pružaocima putovanja primenjuju se drugi uslovi i odredbe, koji se odnose na poslovnu saradnju (B2B) sa svakim od pružalaca putovanja. Svaki pružalac putovanja se ponaša profesionalno prema kompaniji Booking.com kada čini proizvod ili uslugu dostupnom na Booking.com platformi ili putem iste (što važi i za odnos sa drugim kompanijama (B2B) i sa korisnicima (B2C)). Imajte na umu da pružaoci putovanja mogu da proglase primenljivim ili da zahtevaju (prihvatanje) sopstvenih uslova i odredbi (za dostavu/transport/prenos/upotrebu) kao i pravila objekta za upotrebu, pristup i obavljanje putovanja (koja mogu da uključuju izjave o odricanju od odgovornosti i ograničenja odgovornosti).

  Definicije

  "Booking.com", "mi" ili "naš" označava Booking.com B.V, društvo sa ograničenom odgovornošću, koje posluje u skladu sa holandskim zakonima, na adresi Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandija. "Platforma" podrazumeva (mobilne) veb sajtove i aplikaciju pomoću kojih se usluga putovanja pruža i koju poseduje, kontroliše, upravlja, održava i/ili hostuje kompanija Booking.com. "Putovanje" označava različite putne proizvode i usluge koje od pružaoca putovanja možete da poručite, nabavite, kupite, platite, iznajmite, obezbedite, rezervišete, kombinujete ili upotrebite.

  "Pružalac putovanja" se odnosi na pružaoca smeštaja (npr. hotel, motel, apartman, pansion sa uslugom doručka, stanodavac), atrakcija (npr. (tematski) parkovi, muzeji, razgledanja), prevoza (npr. iznajmljivanje automobila, krstarenja, železnica, prevoz od/do aerodroma, ture autobusom, transferi), obilazaka, putnog osiguranja i bilo kog drugog vida proizvoda ili usluge u vezi sa putovanjem koji je s vremena na vreme dostupan za rezervisanje putovanja na platformi (bilo za druge kompanije (B2B) ili korisnike (B2C)).

  "Usluga putovanja" podrazumeva pružanje usluge onlajn kupovine, poručivanja ili rezervisanja (uključujući i omogućavanje plaćanja) u skladu sa vremenom kada pružaoci putovanja obezbede različite proizvode i usluge na platformi.

  "Rezervacija putovanja" označava poručivanje, kupovinu, plaćanje ili rezervisanje putovanja.

  1. Opseg i vrste naših usluga

  Putem Platforme, mi (kompanija Booking.com B.V. i njeni (distributivni) partneri) nudimo onlajn platformu na kojoj Pružaoci usluge putovanja mogu da oglašavaju, predstavljaju, prodaju, promovišu i/ili nude (ako je primenljivo) svoje proizvode i usluge u svrhe poručivanja, kupovine, rezervisanja, iznajmljivanja ili izdavanja i putem koje relevantni posetioci Platforme mogu da pronalaze, traže, upoređuju i poručuju, rezervišu, kupuju i plaćaju (npr. Uslugu putovanja). Korišćenjem Usluge putovanja (npr. tako što se napravi Rezervacija putovanja putem Usluge putovanja), ulazite u direktni (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Pružaocem usluge putovanja putem koga rezervišete ili kupujete proizvod ili uslugu (u skladu sa primenljivim uslovima). Od trenutka kada obavite Rezervaciju putovanja, mi funkcionišemo samo kao posrednik između vas i Pružaoca usluge putovanja. Prenosimo relevantne podatke vaše Rezervacije putovanja relevantnom Pružaocu (ili Pružaocima) usluge putovanja i šaljemo vam e-potvrdu Rezervacije putovanja umesto Pružaoca usluge putovanja i u njegovo ime. Kompanija Booking.com ne (pre)prodaje, izdaje ili nudi bilo koje (putne) proizvode ili usluge.

  Sledeće pravilo se primenjuje na korisnike iz Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"), Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Na osnovu sopstvene izjave, tražimo od Pružalaca usluge putovanja širom sveta da nam navedu – u kontekstu zakona Evropske unije o zaštiti potrošača – da li obavljaju delatnost kao domaćini (fizička lica) ili profesionalni domaćini (pravna lica). Ukoliko nam Pružalac usluge putovanja navede da obavlja delatnost kao domaćin (fizičko lice) – ili ako se uopšte ne izjasni o tome, ali na osnovu nama dostupnih informacija ne može biti jasno kategorisan kao profesionalni domaćin – takav Pružalac usluge putovanja se na stranici sa rezultatima pretrage obeležava oznakom "Objektom upravlja domaćin (fizičko lice)" i dodaje se sledeće objašnjenje:

  "Ovim objektom upravlja domaćin (fizičko lice). Možda se ne primenjuju zakoni Evropske unije o zaštiti potrošača koji se odnose na profesionalne domaćine. Domaćini koji su se registrovali na Booking.com veb sajtu kao fizička lica su osobe koje izdaju svoj objekat ili objekte u svrhu koja je izvan njihove profesije, struke ili poslovanja. Ovi pojedinci nisu zvanično pravna lica (poput globalnog lanca hotela) i stoga možda nemaju iste obaveze u skladu sa pravilima o zaštiti potrošača u okviru zakona Evropske unije. Međutim, budite bez brige jer vam Booking.com pruža istu korisničku podršku kao i za svaku rezervaciju. To ne znači da će vaš boravak ili iskustvo biti drugačiji nego kada rezervišete smeštaj kojim upravlja profesionalni domaćin."

  Pružaoci usluge putovanja koji na našoj Platformi nisu označeni kao domaćini (fizička lica) – koliko nam je poznato – obavljaju svoju delatnost kao profesionalni domaćini u okviru zakona Evropske unije o zaštiti potrošača. Naziv “domaćin (fizičko lice)” je relevantan samo u svrhu zakona Evropske unije o zaštiti potrošača i nije relevantan u poreske svrhe, uključujući PDV i bilo koji indirektni porez koji se obračunava na dodatu vrednost, ili prodaju i/ili potrošnju.

  Informacije koje delimo prilikom pružanja usluga putovanja baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane pružalaca usluge putovanja. U tom smislu, pružaoci usluge putovanja koji oglašavaju i promovišu svoje putovanje na platformi imaju pristup našim sistemima i ekstranetu gde imaju punu odgovornost za ažuriranje svih cena/naknada/troškova, raspoloživosti, pravila i uslova, kao i drugih relevantnih informacija koje se prikazuju na našoj platformi. Iako ulažemo znatan napor i veštinu u obavljanje svojih usluga putovanja, mi ne možemo potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili delimični) kvar, popravka, unapređenje ili održavanje naše platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni pružalac usluge putovanja je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cene/naknade/troškove, raspoloživost, pravila i uslove) prikazanih na našoj platformi. Naša platforma nije i ne treba da se smatra preporukom niti potvrdom kvaliteta, nivoa usluge, kvalifikacije ili ocene (broja zvezdica), kao ni vrste smeštajnog objekta bilo kog dostupnog pružaoca usluge putovanja (ili njegovih sadržaja, mesta, vozila (glavnih ili dodatnih) proizvoda ili usluga), osim ako to nije izričito navedeno ili drugačije utvrđeno.

  Naše usluge putovanja su na raspolaganju samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga vam nije dozvoljeno da preprodajete, dubinski povezujete (deep-link), koristite, kopirate, pratite (npr. putem veb spajdera ili veb skrejpinga), prikazujete, preuzimate ili reprodukujete bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge koje su na raspolaganju na našoj platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske aktivnosti ili svrhe.

  2. Cene, program "Vraćamo razliku u ceni" i ponude koje omogućava partnerska kompanija

  Cene koje pružaoci putovanja nude na našoj platformi su veoma konkurentne. Sve prikazane cene vašeg putovanja uključuju PDV i sve druge takse (koje su podložne izmenama) i naknade, osim ukoliko nije drugačije naznačeno na našoj platformi ili u e-potvrdi rezervacije, odnosno na karti. Cene karata su po osobi ili grupi i važe do perioda naznačenog na karti, ukoliko je primenljivo. U slučaju otkazivanja ili nepojavljivanja, pružalac putovanja može da naplati primenljive takse i naknade (uključujući i boravišnu/turističku taksu).

  Nekada su na našoj platformi na raspolaganju niže cene za određeni boravak, proizvod ili uslugu, ali te cene, koje formiraju pružaoci putovanja, mogu podrazumevati određena ograničenja i uslove, u pogledu, na primer, otkazivanja ili refundiranja. Molimo vas da pre rezervacije pažljivo proverite određeni proizvod, uslugu kao i uslove i podatke rezervacije kako biste bili upoznati sa takvim mogućnostima.

  Želimo da vam omogućimo da platite najnižu moguću cenu za svoj izabrani proizvod ili uslugu. Ukoliko svoj izabrani objekat koji ste rezervisali na platformi, nakon rezervacije preko nas pronađete na internetu pod istim uslovima putovanja, a po nižoj ceni, mi ćemo vam nadoknaditi razliku između naše cene i niže cene, u skladu sa uslovima i odredbama programa Vraćanje razlike u ceni. Naše obećanje u okviru programa Vraćanje razlike u ceni se ne odnosi na proizvode i usluge koji nisu u vezi sa smeštajnim objektima.

  Konvertor valuta je tu samo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i pravovremenosti. Stvarne cene mogu varirati.

  Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

  Sve posebne ponude i promotivne akcije označene su kao takve. Ukoliko nisu označene kao takve, ne možete da zahtevate nikakva prava u slučaju očiglednih grešaka.

  Ponuda partnera

  Booking.com može da prikaže ponude koje Pružaoci usluge putovanja ne obezbeđuju direktno, već ih omogućava partner kompanije Booking.com, poput druge platforme (Ponuda partnera). Ponude partnera će biti jasno prikazane i odvojene od uobičajenih ponuda koje direktno omogućavaju Pružaoci usluge putovanja i za njih će važiti sledeći posebni uslovi (osim ukoliko nije drugačije navedeno na našoj Platformi):

  • Pravila o cenama: kao što su prikazana na našoj Platformi.
  • Plaćanje unapred: platićete na siguran način putem Booking.com veb sajta tokom postupka rezervisanja.
  • Nema izmena: nakon što izvršite rezervaciju, izmene ličnih podataka ili informacija o rezervaciji neće biti moguće. Zahtev možete direktno da uputite objektu, ali njegovo ispunjenje nije zagarantovano.
  • Nije moguće kombinovanje sa drugim ponudama: druge promotivne ponude, podsticaji i nagrade se ne kombinuju sa tom rezervacijom.
  • Bez recenzija gostiju: nije moguće napisati recenziju na našoj Platformi.

  3. Privatnost i kolačići

  Booking.com poštuje vašu privatnost. Molimo vas pogledajte izjavu o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića za više informacija.

  4. Besplatno za korisnike, plaćaju samo pružaoci putovanja!

  Osim ukoliko je drugačije navedeno, naša usluga je besplatna za korisnike jer za razliku od mnogih drugih kompanija, mi vam nećemo naplatiti svoju uslugu putovanja, niti dodati troškove (rezervacije) na cenu. Platićete pružaocu putovanja odgovarajuću sumu navedenu u rezervaciji putovanja (i ukoliko nisu uključene u cenu - relevantne takse, davanja i naknade (ako je primenljivo)).

  Pružaoci putovanja plaćaju proviziju (mali procenat cene proizvoda (npr. cene jedinice)) kompaniji Booking.com nakon što krajnji korisnik iskoristi uslugu ili proizvod pružaoca putovanja (npr. nakon što gost odsedne u smeštajnom objektu i plati boravak). Pružaoci putovanja mogu da unaprede svoj rang tako što će povećati iznos provizije (Sistem za povećanje vidljivosti). Upotreba Sistema za povećanje vidljivosti (povećanje provizije u zamenu za bolje rangiranje u rezultatima pretrage) zavisi od izbora svakog pružaoca putovanja, koji odlučuje kada i za koji proizvod će koristiti ovu opciju. Algoritam za rangiranje će uzeti povećanje provizije u obzir prilikom utvrđivanja automatskog rangiranja. Preporučeni partneri plaćaju višu proviziju u zamenu za bolji položaj u rezultatima.

  Samo pružaoci putovanja koji imaju poslovnu saradnju sa kompanjom Booking.com (utemeljenu na ugovoru) biće dostupni na platformi (radi promovisanja svojih proizvoda kompanijama (B2C) i/ili korisnicima (B2B)). Booking.com nije otvorena platforma (kao Amazon ili eBay) na kojoj krajnji korisnici mogu da učine svoj proizvod dostupnim (za druge korisnike). Booking.com ne dozvoljava neprofesionalnim stranama da nude ili prodaju svoje proizvode na ili putem platforme Booking.com.

  5. Kreditna kartica ili transfer putem bankovne doznake

  U zavisnosti od uslova i raspoloživosti, neki pružaoci putovanja nude mogućnost plaćanja rezervacija putovanja (delom ili u celosti, a u skladu sa pravilima plaćanja pružaoca putovanja) direktno pružaocu putovanja tokom procesa rezervacije putovanja putem onlajn sistema za bezbedno plaćanje (u zavisnosti od ponude vaše banke). Za određene proizvode i usluge Booking.com omogućava (kroz sistem za naplatu treće strane) plaćanje relevantnog proizvoda ili usluge (tj. uslugu naplate) za i u ime pružaoca putovanja (Booking.com nikada ne postupa kao ovlašćeni trgovac). Plaćanje se bezbedno vrši kroz sistem za naplatu treće strane sa vaše kreditne/debitne kartice ili računa na račun pružaoca smeštaja. Svaka uplata koju mi omogućimo za i u ime pružaoca putovanja, a koja je prebačena na njegov račun, sadržaće vašu uplatu cene (ili dela cene) rezervacije odgovarajućeg proizvoda ili usluge u konačnom obračunu (bevrijdende betaling), tražene cene (ili dela cene), i vi ne ostvarujete pravo na povraćaj ove uplaćene sume.

  Za određene cene ili specijalne ponude (bez mogućnosti povraćaja novca), imajte u vidu da pružaoci putovanja mogu da traže da uplata bude izvršena unapred elektronskim prenosom (ukoliko je primenljivo) ili putem kreditne kartice, te stoga vaša kreditna kartica može biti predautorizovana ili terećena (ponekad bez mogućnosti povraćaja novca) u trenutku pravljenja rezervacije putovanja. Molimo vas da detaljno proverite podatke o uslovima (rezervacije) svog izabranog proizvoda ili usluge pre nego što napravite rezervaciju putovanja. Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu (ovlašćenu (navodno) neovlašćenu ili pogrešnu) naplatu koju izvrši pružalac putovanja i nećete moći da (ponovo) zatražite povraćaj novca za bilo koju validnu ili ovlašćenu naplatu od strane pružaoca putovanja (uključujući cene za plaćanje unapred, troškove nepojavljivanja ili otkazivanja) sa vaše kreditne kartice.

  U slučaju prevare ili neovlašćene upotrebe vaše kreditne kartice od treće osobe, većina banaka i kompanija koje izdaju kreditne kartice snosi rizik i pokriva sve troškove koji su posledica prevare ili zloupotrebe, što ponekad može podrazumevati odštetu (obično u iznosu od 50 EUR (ili u ekvivalentnom iznosu u vašoj lokalnoj valuti)). U slučaju da vaš izdavalac kreditne kartice ili banka to naplati vama zbog neovlašćenih transakcija koje su izvršene prilikom pravljenja rezervacije na našoj Platformi, mi ćemo vam nadoknaditi iznos do 50 EUR (ili ekvivalentni iznos u vašoj lokalnoj valuti). Da bismo vam isplatili odštetu, molimo vas da prijavite prevaru kompaniji koja vam je izdala kreditnu karticu (u skladu sa njenim pravilima i procedurama) i odmah nas kontaktirate. Molimo vas da nam pošaljete dokaze o naplaćenoj naknadi (npr. pravila kompanije koja je izdala kreditnu karticu). Ovo obeštećenje se primenjuje samo na rezervacije napravljene kreditnom karticom putem sigurnog servera kompanije Booking.com i ako je neovlašćeno korišćenje vaše kreditne kartice rezultat uobičajenog funkcionisanja platforme ili našeg nemara, a nije nastalo vašom krivicom tokom korišćenja sigurnog servera.

  6. Plaćanje unapred, otkazivanje, nepojavljivanje i sitna slova

  Rezervisanjem putovanja kod pružaoca putovanja, vi prihvatate i slažete se sa relevantnim pravilima u vezi sa otkazivanjem i nepojavljivanjem tog pružaoca putovanja, kao i bilo kakvim dodatnim uslovima i odredbama (pružanja usluge) pružaoca putovanja, koji se mogu odnositi na vaše putovanje (uključujući i informacije u sekciji "sitna slova" koje je pružalac putovanja postavio na našoj platformi, kao i relevantni kućni red pružaoca putovanja), uključujući usluge i/ili proizvode koje pružalac putovanja nudi. Relevantni uslovi i odredbe pružaoca putovanja (u vezi sa pružanjem usluga/kupovinom/upotrebom/prenosom) mogu se dobiti od samog pružaoca putovanja. Opšta pravila svakog pružaoca putovanja koja se odnose na otkazivanje i nepojavljivanje na raspolaganju su na platformi, na stranici pružaoca putovanja, tokom postupka rezervacije i u e-potvrdi rezervacije ili karte (ako je primenljivo). Molimo vas da imate na umu da određene cene, naknade i specijalne ponude ne podležu otkazivanju, povraćaju novca ili izmeni. U slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje, pružalac putovanja može da naplati primenljive gradske/turističke takse. Molimo vas da, u slučaju postojanja ovakvih uslova, pre rezervisanja detaljno proverite podatke o proizvodu ili usluzi. Imajte u vidu da rezervacija putovanja koja zahteva uplatu depozita ili plaćanje unapred (delimično ili u celosti) može biti otkazana (bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u celosti naplatiti na predviđeni datum uplate, u skladu sa relevantnim uslovima plaćanja pružaoca putovanja i određene rezervacije. Pravila otkazivanja i plaćanja unapred mogu se razlikovati u zavisnosti od segmenta, proizvoda ili usluge svakog putovanja. Molimo vas da pažljivo pročitate sekciju "sitna slova" (koja se nalazi ispod vrsta putovanja ili na dnu stranice svakog pružaoca putovanja na našoj platformi) i važne informacije u potvrdi vaše rezervacije u vezi sa dodatnim pravilima koja pružalac putovanja može da odredi (npr. starosnim preduslovima, sigurnosnim depozitom, nemogućnošću otkazivanja/dodatnim troškovima za grupne rezervacije, dodatnim krevetima/doručkom koji se plaća, kućnim ljubimcima/prihvaćenim kreditnim karticama). Kašnjenje uplata, pogrešni bankovni ili podaci debitne/kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva predstavljaju vaš rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kog (nepovratnog) unapred uplaćenog iznosa, osim ako pružalac putovanja ne pristane na drugačije uslove ili to ne utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unapred) ili otkazivanju.

  Ukoliko želite da pregledate, izmenite ili otkažete rezervaciju putovanja, uputstva za to možete pronaći u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu sa pravilima pružaoca putovanja koja se odnose na otkazivanje, plaćanje (unapred) i nepojavljivanje ili da nećete imati pravo na bilo kakav povraćaj (unapred) plaćenog iznosa. Predlažemo vam da pre rezervisanja pažljivo pročitate pravila pružaoca smeštaja koja se tiču otkazivanja, plaćanja (unapred) i nepojavljivanja. Takođe, vodite računa da plaćanje predstojećih rata izvršite na vreme, u skladu sa uslovima relevantne rezervacije.

  Ukoliko kasnite na planirani dan prijavljivanja ili dolazite tek sledećeg dana, obavezno to (blagovremeno/što pre) javite pružaocu putovanja, kako bi znali kada mogu da vas očekuju i da biste izbegli da vaša rezervacija putovanja bude otkazana ili vam bude naplaćen određeni iznos za nepojavljivanje. Naš korisnički servis može da vam pomogne da obavestite pružaoca putovanja ako je potrebno. Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za posledice vašeg kašnjenja ili otkazivanja, kao ni za odluku pružaoca putovanja da naplati nadoknadu zbog nepojavljivanja.

  7. (Dalja) prepiska i komunikacija

  Po obavljenoj rezervaciji putovanja pristajete da primite (i) e-poruku koju vam možemo poslati neposredno pre datuma dolaska i koja sadrži podatke o vašoj destinaciji kao i određene druge informacije i ponude (uključujući i ponude treće strane pod uslovom da ste odabrali ovu opciju) vezane za vaše putovanje (rezervaciju) i destinaciju, (ii) e-poruku nakon dolaska u smeštajni objekat kako biste ocenili pružaoca usluge putovanja i uslugu putovanja (na osnovu vašeg iskustva), kao i (iii) e-poruku koju vam možemo poslati ubrzo nakon vašeg boravka u smeštajnom objektu, u kojoj vas pozivamo da ispunite formular za recenziju. Molimo vas da pogledate našu izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o tome kako možemo da vas kontaktiramo.

  Booking.com ne snosi niti priznaje bilo kakvu odgovornost za bilo koju komunikaciju sa pružaocima putovanja na ili putem svoje platforme. Nikakva prava ne proizilaze iz zahteva ili komunikacije sa pružaocem putovanja niti iz (bilo kojeg oblika) potvrde prijema bilo kakve komunikacije ili zahteva. Booking.com ne može garantovati da će pružalac putovanja (na vreme) primiti/pročitati, ispuniti, izvršiti ili prihvatiti bilo koji zahtev ili komunikaciju.

  Kako bi vaša rezervacija putovanja bila kompletirana i osigurana, morate da koristite svoju tačnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo bilo kakvu odgovornost (i nismo u obavezi da proverimo) bilo kakve pogrešne ili netačno napisane adrese e-pošte i pogrešne ili netačno napisane brojeve (mobilnih) telefona ili kreditnih kartica.

  Potrebno je što pre poslati bilo koju žalbu ili zahtev za potraživanje od kompanije Booking.com u vezi sa uslugom putovanja, ali u svakom slučaju u roku od 30 dana od datuma korišćenja proizvoda ili usluge (npr. datuma odjavljivanja). Svi zahtevi za potraživanje i žalbe predate po isteku perioda od 30 dana mogu biti odbijene i podnosilac odustaje od svog prava na bilo kakvo obeštećenje (nadoknadu štete ili troškova).

  Usled konstantnog ažuriranja i prilagođavanja cena i raspoloživosti, savetujemo da napravite snimke ekrana kada pravite rezervaciju kako biste podržali svoju poziciju (ukoliko je potrebno).

  8. Rangiranje, preporučeni partneri, zvezdice i ocena gostiju

  Cilj nam je da pružimo rezultate pretrage koji su relevantni za vas tako što prikazujemo personalizovano automatsko rangiranje Pružalaca usluge putovanja na svojoj Platformi. Možete da skrolujete kroz ovo automatsko rangiranje, koristite filtere i sortirate prema alternativnim redosledima rangiranja i na taj način utičete na prikazivanje rezultata pretrage kako biste dobili rangiranje na osnovu drugih kriterijuma. Koristimo više algoritama za kreiranje automatskih rezultata rangiranja i ovaj proces se stalno razvija.

  Booking.com je identifikovao sledeće parametre koji najviše utiču na pronalaženje odgovarajućeg Pružaoca usluge putovanja za vas i stoga daje prioritet takvim parametrima u algoritmima (glavni parametri): vaša lična istorija pretrage, stopa klikova na stranici za pretragu ka stranici hotela ("CTR"), broj rezervacija u odnosu na broj poseta stranici Pružaoca usluge putovanja na Platformi ("Konverzija"), bruto (uključujući otkazivanja) i neto (bez otkazivanja) rezervacije Pružaoca usluge putovanja. Na Konverziju i CTR mogu da utiču brojni (nezavisni) faktori poput ocena gostiju (zbirne i pojedinačne ocene), raspoloživosti, pravila, (konkurentnih) cena, kvaliteta sadržaja i određenih karakteristika Pružaoca usluge putovanja. Procenat provizije ili druge pogodnosti koje Pružalac usluge putovanja plaća nama (npr. putem poslovnih dogovora sa Pružaocem usluge putovanja ili strateškim partnerima) takođe mogu uticati na automatski rang, kao i na evidenciju o blagovremenom plaćanju Pružaoca usluge putovanja. Pružalac usluge putovanja takođe može da utiče na svoje rangiranje učešćem u određenim programima – koji se povremeno mogu ažurirati – kao što su Genius program, ponude, Program preporučenih partnera i sistem za povećanje vidljivosti (poslednja dva podrazumevaju da Pružalac usluge putovanja nama plaća veću proviziju).

  Broj zvezdica smeštajnog objekta prikazan na Booking.com veb sajtu ne određuje kompanija Booking.com. Njega određuje sam objekat ili treća strana - nezavisni pružalac usluga (objektivne) klasifikacije po broju zvezdica. Ponude se prikazuju u skladu sa brojem zvezdica koje pružaoci usluga ponude kompaniji Booking.com (od manjeg broja ka većem ili od većeg ka manjem). U zavisnosti od (lokalnih) propisa i mogućnosti, broj zvezdica dodeljuje (nezavisna) treća strana (poput (zvanične) organizacije za klasifikaciju hotela) ili se on zasniva na proceni samih pružalaca usluge smeštaja, nezavisno od objektivnih kriterijuma. Booking.com ne propisuje formalne zahteve u vezi sa brojem zvezdica i ne proverava ih. Uopšteno, broj zvezdica ukazuje na to kako se objekat kotira u poređenju sa zakonom propisanim kriterijumima (ukoliko je to primenljivo) ili, ukoliko ne postoje propisi, sa (uobičajenim) standardima industrije ili branše kada je reč o ceni, kao i dostupnim sadržajima i uslugama (ovi kriterijumi i standardi mogu da se razlikuju u zavisnosti od države ili organizacije).

  Kako bi pomogao korisnicima da pronađu pravu opciju u skladu sa svojim putnim preferencijama, Booking.com može da dodeli ocenu kvaliteta koju određuje kompanija Booking.com i koja se prikazuje u vidu žutih kvadratića za pojedine smeštajne objekte. Kako bi se utvrdila grupa za poređenje, ocena kvaliteta se zasniva na brojnim odlikama (više od 400) koje se mogu podeliti u 5 glavnih kategorija: (i) sadržaji objekta/sadržaji jedinica/usluge koje smeštajni objekat nudi na Booking.com veb sajtu, (ii) pregled objekta, poput površine, kapaciteta i broja jedinica, (iii) broj i kvalitet fotografija koje je smeštajni objekat dodao, (iv) prosečna ocena gostiju i pojedine ocene po kategorijama (npr. čistoća), jer se pokazalo da su one od izuzetnog značaja korisnicima prilikom procene kvaliteta određenih smeštajnih objekata i (v) anonimni i zbirni podaci o prošlim rezervacijama (na primer, kako bi se procenio broj zvezdica rezervisanih smeštaja). Koristimo sve ove faktore kako bismo izveli statističke obrasce. Na osnovu ovih podataka se sprovodi analiza zasnovana na mašinskom učenju čiji je rezultat ocena kvaliteta (između 1 i 5, prikazuje se uz pomoć 1 – 5 žutih kvadratića pored naziva objekta) koja se automatski računa i dodeljuje smeštajnom objektu.

  Booking.com će samo od gostiju koji su boravili u relevantnom smeštajnom objektu tražiti da daju komentare o svom boravku i ocene određene aspekte svog boravka ili će im tokom boravka u objektu poslati zahtev da daju ocenu. Dovršena recenzija (uključujući i ocene date tokom boravka) može biti (a) dodata na stranicu sa podacima o relevantnom pružaocu putovanja na našoj platformi, isključivo u svrhu informisanja (budućih) korisnika o vašem mišljenju u vezi sa nivoom usluge i kvalitetom pružaoca putovanja i (b) korišćena i objavljena (delom ili u potpunosti) od strane i po sopstvenom nahođenju kompanije Booking.com (npr. u svrhe marketinga, oglašavanja ili poboljšanja usluge) na našoj platformi ili na platformama društvenih mreža, u elektronskim biltenima, posebnim marketinškim kampanjama, aplikacijama ili putem drugih kanala koje kompanija Booking.com poseduje, hostuje, koristi ili nadzire. Kako bi se ponudile i zadržale aktuelne (i prema tome relevantne) recenzije, recenzije je moguće poslati samo tokom ograničenog vremenskog perioda (3 meseca) nakon boravka i svaka recenzija će biti dostupna samo tokom ograničenog vremenskog perioda (do 36 meseci) po objavljivanju. Prema automatskim podešavanjima, recenzije se rangiraju prema datumu slanja uz još neke dodatne kriterijume (kao što su jezik, recenzije sa komentarima), pri čemu se recenzija gosta koji [uvek] šalje opsežne i detaljne recenzije (takozvani "Izviđač") može rangirati na vrhu. Imate opciju izbora različitih načina rangiranja i filtriranja (npr. prema korisnicima, datumu, jeziku, oceni). Booking.com dozvoljava pružaocima putovanja da odgovore na recenziju. Zadržavamo pravo da uredimo, odbijemo ili uklonimo recenzije prema vlastitom nahođenju, ukoliko one krše naša pravila za objavu recenzija. Booking.com ne daje kompenzaciju ili neku drugu vrstu nagrade korisnicima za slanje recenzije. Formular za recenzije gostiju treba smatrati anketom koja ne uključuje nikakve (dalje komercijalne) ponude, pozive ili podsticaje. Booking.com ulaže najveće napore u nadzor i uklanjanje recenzija koje uključuju neprikladne sadržaje ili se u njima spominju imena osoba ili ukradene stvari.

  Booking.com neće prihvatati recenzije koje sadrže sledeće:

  • neprimerene izraze, seksualno eksplicitan sadržaj, govor mržnje, diskriminacije, pretnje, nasilje
  • spominjanje imena i prezimena ili lične uvrede usmerene ka osoblju
  • promovisanje ilegalnih aktivnosti (npr. droga, prostitucija)
  • veb sajtove, adrese e-pošte i adrese, brojeve telefona, podatke kreditne kartice
  • politički osetljiv sadržaj

  I kompanija Booking.com i pružalac putovanja imaju pravo da raskinu odnos iz bilo kog razloga (što uključuje kršenje ugovora, bankrot ili prijavljivanje istog), poštujući relevantni period za najavu raskida oko koga su se obe strane složile.

  9. Disklejmer

  U skladu sa ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama i u skladu sa zakonom, mi ćemo biti materijalno odgovorni samo za direktne štete koje ste pretrpeli, platili ili izazvali usled našeg neispunjavanja obaveza u pogledu usluga, i to do visine ukupnog iznosa vaše celokupne rezervacije navedenog u e-potvrdi rezervacije putovanja (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučajeva).

  Ipak, i u skladu sa zakonom, ni mi ni naši službenici, direktori, zaposleni, predstavnici, filijale, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine platformu i sadržaj dostupnim, nismo materijalno odgovorni za (i) bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o pružaocima putovanja prikazanih na platformi, (iii) usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane pružalaca putovanja ili drugih poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem platforme, ili (v) za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom pružaocu putovanja ili bilo kom od ostalih poslovnih partnera (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerskim kompanijama), čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se nude i promovišu na platformi, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

  Booking.com nije odgovoran (i ne snosi nikakvu odgovornost) za korišćenje, ispravnost, kvalitet, prikladnost, formu i objavu putovanja i ne daje nikakve izjave, garancije ili uslove sa tim u vezi, bilo da su podrazumevani, statutarni ili neke druge vrste, uključujući i sve podrazumevane garancije tržišnog potencijala, naslova, nekršenja prava ili prikladnosti za određenu namenu. Priznajete i prihvatate da je relevantni pružalac putovanja isključivo odgovoran i da preuzima svu odgovornost vezanu za putovanje (uključujući sve garancije i izjave koje daje pružalac putovanja). Booking.com nije (pre)prodavac putovanja. Žalbe ili pritužbe vezane za putovanje (uključujući i ono u vezi sa ponuđenom (posebnom/promotivnom) cenom, pravilima ili posebnim zahtevima koje zatraže korisnici) rešavaće se sa pružaocem putovanja. Booking.com nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa takvim pritužbama, zahtevima i odgovornošću (za proizvod).

  Bilo da vam je pružalac putovanja naplatio cenu putovanja, ili da mi posredujemo u procesu naplate (putovanja) ili naknade, vi ste saglasni sa tim da je pružalac putovanja u svakom trenutku odgovoran za sakupljanje, odbijanje, povraćaj i plaćanje svih primenljivih poreza na ukupan iznos cene (putovanja) odgovarajućoj poreskoj upravi. Booking.com nije odgovoran ni obavezan za odbijanje, sakupljanje, povraćaj ili plaćanje relevatnih poreza na cenu (putovanja) odgovarajućoj poreskoj upravi. Booking.com ne postupa kao trgovac vaših proizvoda ili usluga koje su dostupne na platformi.

  Dodavanjem fotografija/slika na naš sistem (npr. kao dodatak recenziji) potvrđujete, garantujete i saglasni ste da posedujete autorska prava na fotografije/slike i da se slažete da kompanija Booking.com može koristiti dodate fotografije/slike na svom (mobilnom) veb sajtu i aplikaciji, i na (onlajn/oflajn) promotivnim materijalima i publikacijama kako kompanija Booking.com smatra primerenim. Vi dajete kompaniji Booking.com neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristi, reprodukuje, prikazuje, distribuira, sublicencira, komunicira ili čini dostupnim fotografije/slike kako kompanija Booking.com nađe za primereno. Dodavanjem fotografija/slika osoba koja ih dodaje preuzima punu pravnu i moralnu odgovornost za sve zahteve trećih strana (ukljućujući ali bez ograničenja vlasnike smeštaja) koji proizilaze iz korišćenja ovih fotografija/slika od strane kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne poseduje i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodate. Verodostojnost, tačnost i pravo na korišćenje ovih fotografija poseduje osoba koja ih je dodala i nisu odgovornost kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com se odriče bilo kakve odgovornosti i obaveza u vezi sa fotografijama koje su dodate. Osoba koja je objavila fotografije garantuje da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojance, da nisu u pitanju inficirani dokumenti i da neće sadržati pornografski, ilegalni, nepristojni, uvredljivi, nedozvoljen ili neprikladni materijal i da ne krše prava (prava intelektualne svojine, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Svaka fotografija koje ne ispunjava navedene kriterijume neće biti objavljena i/ili je kompanija može izbrisati/ukloniti u svakom trenutku i bez najave.

  Booking.com ima pravo da odmah uskrati ili ograniči pristup svojoj Platformi, svojoj usluzi korisničkog servisa i drugim uslugama i/ili vašem Booking.com nalogu i/ili otkaže potvrđenu rezervaciju i/ili vas spreči da napravite rezervaciju u slučaju navodne ili osnovane sumnje na (i) bilo koji oblik prevare ili zloupotrebe, (ii) nepoštovanje primenljivih zakona i/ili odredbi, (iii) nepoštovanje vrednosti i smernica kompanije Booking.com, (iv) neprimereno ili nezakonito ponašanje koje uključuje, ali nije ograničeno na sledeće: nasilje, pretnje, uznemiravanje, diskriminaciju, govor mržnje, ugrožavanje, narušavanje privatnosti, trgovinu ljudima, zloupotrebu dece i opscenost prema kompaniji Booking.com (ili njenim zaposlenima i agentima), Pružaocu usluge putovanja (ili njegovim zaposlenima i agentima) i/ili trećim stranama, ili (v) druge okolnosti koje – prema sopstvenom nahođenju kompanije Booking.com – osnovano opravdavaju Booking.com u preduzimanju bilo koje od gorenavedenih mera.

  10. Prava na intelektualnu svojinu

  Ukoliko nije drugačije naznačeno, softver koji je neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju na našoj platformi, odnosno koji se koristi za nju, kao i prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava) koja se odnose na sadržaj i informacije o kao i materijal na platformi u vlasništvu su kompanije Booking.com B.V., njenih pružalaca putovanja ili snabdevača.

  Kompanija Booking.com zadržava ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima, titulama i interesom u odnosu na (prava na intelektualnu svojinu) (izgled i stil (uključujući infrastrukturu)) platforma na koje nudi svoje usluge (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj) i vi nemate pravo da kopirate ili delimično preuzimate, postavljate hiper linkove i linkove po dubini platforme, objavljujete, promovišete, reklamirate, integrišete, kombinujete ili na neki drugi način koristite sadržaj (kao i prevode istog i recenzije gostiju) ili naš brend bez naše izričite pismene dozvole. Ovim kompaniji Booking.com dodeljujete, prenosite i dajete sva prava na intelektualnu svojinu koja možda posedujete ili biste koristili da (u celosti ili delimično) koristite ili kombinujete (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) sa platforme kompanije Booking.com. Bilo kakvo nezakonito korišćenje ili prethodno pomenuta radnja odnosno ponašanje smatraće se materijalnom povredom naših prava na intelektualnu svojinu (uključujući autorska i prava na bazu podataka).

  11. Primenljivi zakoni, nadležnosti i rešavanje sporova

  Ovi uslovi i odredbe, kao i pružanje naših usluga, podležu i u saglasnosti su sa zakonima Holandije. Bez obzira na prethodni izbor merodavnog prava, fizičko lice koje koristi bilo koju od naših usluga u svrhu koja se ne može smatrati delom njene profesije ili struke (u daljem tekstu "korisnik"), može da se pozove na obavezne odredbe zakona države u kojoj ima prebivalište (kao što su npr. odredbe čija je primena obavezna bez obzira na ovu klauzulu o izboru merodavnog prava, a u skladu sa propisima o izboru merodavnog prava odgovarajuće države – u daljem tekstu "Obavezne odredbe"). Za svaki spor koji proistekne iz ovih opštih uslova i odredbi, kao i naših usluga, biće nadležan isključivo odgovarajući sud u Amsterdamu, Holandija. Bez obzira na gorenavedenu klauzulu o nadležnosti, korisnik takođe može da pokrene spor u vezi sa sprovođenjem odgovarajućih primenljivih Obaveznih odredbi u nekom od sudova države u kojoj boravi, a spor protiv korisnika može da se pokrene samo u sudovima države u kojoj on boravi. Za korisnike (u Evropskom ekonomskom prostoru): savetujemo vam da nas prvo obavestite o bilo kakvim žalbama tako što ćete kontaktirati naš Korisnički servis. Ukoliko to ne dovede do rešenja problema, možete da dodate svoju žalbu putem platforme za onlajn rešavanje sporova Evropske komisije (ODR). Platformi za onlajn rešavanje sporova možete da pristupite ovde: http://ec.europa.eu/odr.

  Originalna engleska verzija ovih uslova i odredbi je prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je samo nezvaničan prevod i iz nje ne proizilaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uslova i odredbi ili nedoslednosti i neslaganja između engleske i bilo koje druge verzije ovih uslova i odredbi, u skladu sa zakonom se primenjuje engleska verzija, koja je finalna. Engleska verzija je na raspolaganju na platformi (ako izaberete engleski jezik) ili će vam biti poslata na pismeni zahtev.

  Ukoliko je bilo koja stavka ovih uslova i odredbi sada ili ubuduće nevažeća, neprimenljiva ili neobavezujuća, i dalje će važiti sve ostale stavke. U tom slučaju, takva nevažeća odredba će i dalje biti primenljiva koliko to zakon dozvoljava a vi ćete morati da pristanete na uslove slične onima koje propisuje nevažeća, nesprovodiva ili neobavezujuća odredba, u smislu sadržaja i namene ovih uslova i odredbi.

  12. O kompaniji Booking.com i pridruženim kompanijama

  Uslugu putovanja pruža Booking.com B.V., privatna kompanija s ograničenom odgovornošću, registrovana po zakonima Kraljevine Holandije, sa sedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandija, i registrovana kod Privredne komore u Amsterdamu pod registarskim brojem 31047344. Naš PDV registracioni broj je NL805734958B01.

  Kompanija Booking.com ima sedište u Amsterdamu, Holandija i podržana je od strane raznih partnerskih grupa kompanija ("podružnica") širom sveta. Podružnice obezbeđuju samo internu podršku kompaniji Booking.com i u njenu korist. Određene podružnice pružaju ograničenu uslugu korisničkog servisa (isključivo putem telefona). Podružnice nemaju svoju platformu (i ni na koji način ne kontrolišu, upravljaju, održavaju platformu ili pružaju usluge veb hostinga). Podružnice nemaju moć niti ovlašćenje da pružaju uslugu putovanja, predstavljaju Booking.com ili da sklapaju ugovore za ili u ime kompanije Booking.com. Vi nemate nikakav (pravni ni ugovorni) odnos sa podružnicama. Podružnice ne vrše niti su ovlašćene da vrše bilo koji oblik procesa ili da nastupaju kao agent kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne prihvata niti smatra svojim ni jedno drugo prebivalište, ni na jednom drugom mestu, lokaciji ili predstavništvu u svetu (takođe ni u predstavništvima svojih podružnica), osim svoje registrovane kancelarije u Amsterdamu.

 • Za vašu rezervaciju važe naši prethodni uslovi korišćenja usluge iznajmljivanja vozila
 • Za vašu rezervaciju važe naši prethodni uslovi korišćenja usluge taksi prevoza od/do aerodroma