Idi na glavni sadržaj

Uslovi korišćenja usluge za korisnike

Ažurirano: 31. oktobar 2023.

Sažetak ovih Uslova

Povrh Uslova na ovoj stranici, postoje još dva dokumenta koja čine deo našeg ugovora sa vama:

 • Uz pomoć naše stranice „Naš način rada“ možete da koristite našu Platformu i razumete naše recenzije, rangove, preporuke, način na koji zarađujemo i još mnogo toga.
 • Naši Standardi i smernice za sadržaj nam pomažu da održimo sadržaj na našoj Platformi relevantnim i primerenim za naše korisnike širom sveta, bez ograničavanja slobode izražavanja. U okviru njih se navodi kako upravljamo sadržajem i preduzimamo mere u slučaju neprikladnog sadržaja.

Prihvatanjem naših Uslova, slažete se sa celokupnim sadržajem sva tri dokumenta. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od ovih Uslova, molimo vas da ne koristite našu Platformu.

Sve ove informacije su važne jer one (uz e-potvrdu rezervacije i sve predugovorne informacije navedene pre rezervisanja) određuju pravne uslove u skladu sa kojima Pružaoci usluge nude Iskustva putovanja putem naše Platforme.

Ukoliko dođe do problema kada je reč o vašem Iskustvu putovanja, u odeljku A15 ovih Uslova je objašnjeno šta možete da preduzmete u vezi sa tim. To uključuje podnošenje žalbe nama, odlazak na sud i (u nekim slučajevima) korišćenje onlajn usluge za rešavanje sporova.

Ako želite da uložite žalbu na odluku u vezi sa moderacijom ili prijavite bilo koji sadržaj na našoj Platformi, u našim Standardima i smernicama za sadržaj je navedeno kako to da učinite i na koji način upravljamo takvim zahtevima.

Ovaj sažetak ne čini deo naših Uslova niti predstavlja pravni dokument. U pitanju je jednostavno objašnjenje naših Uslova. Preporučujemo vam da pročitate svaki dokument u celosti. Neki od izraza u ovom sažetku imaju posebna značenja, pa vas molimo da pogledate „Booking.com rečnik“ na kraju ovih Uslova.

A. Sva Iskustva putovanja

A1. Definicije

1. Neki od izraza sa kojima ćete se susresti u ovom dokumentu imaju posebna značenja, pa vas molimo da pogledate „Booking.com rečnik“ na kraju ovih Uslova.

A2. O ovim uslovima

1. Nakon što dovršite svoju Rezervaciju, prihvatate ove, kao i sve druge Uslove koji su vam prikazani tokom postupka rezervisanja.

2. Ako bilo koji organ vlasti odluči da su neki od ovih uslova nezakoniti, ostali uslovi će nastaviti da važe.

3. Ovi Uslovi su predstavljeni na sledeći način:

 • Odeljak A: opšti uslovi, za sve vrste Iskustva putovanja.
 • Odeljci od B do F: posebni uslovi, samo za jednu vrstu Iskustva putovanja.

  • Odeljak B: Smeštajni objekti
  • Odeljak C: Atrakcije
  • Odeljak D: Iznajmljivanje vozila
  • Odeljak E: Letovi
  • Odeljak F: Privatni i javni prevoz
 • Ukoliko postoji neslaganje između opštih i posebnih uslova, primenjivaće se posebni uslovi.

4. Verzija ovih Uslova na engleskom jeziku se smatra originalnom verzijom. Ako postoji nekakav prigovor u vezi sa Uslovima ili bilo kakva neusklađenost između Uslova na engleskom i nekom drugom jeziku, primenjivaće se verzija ovih Uslova na engleskom jeziku, osim ako lokalnim zakonom nije propisano drugačije. (Možete da promenite jezik na vrhu ove stranice).

A3. O kompaniji Booking.com

1. Kada rezervišete smeštaj, let ili atrakciju,Booking.com B.V. obezbeđuje i odgovoran je za Platformu – ali ne i za samo Iskustvo putovanja (pogledajte odeljak A4.4 u nastavku).

2. Kada rezervišete vozilo ili privatni/javni prevoz, Booking.com Transport Limited obezbeđuje i odgovoran je za Platformu – ali ne i za samo Iskustvo putovanja (pogledajte odeljak A4.4 u nastavku).

3. Sarađujemo sa kompanijama koje pružaju usluge podrške na lokalnom nivou (kao što su npr. Korisnička podrška ili upravljanje nalogom). Za njih važi sledeće:

 • one ne kontrolišu našu Platformu niti upravljaju njome
 • nemaju sopstvenu Platformu
 • nemaju nikakav pravni ili ugovorni odnos sa vama
 • ne pružaju Iskustva putovanja
 • ne predstavljaju nas, ne sklapaju ugovore niti prihvataju pravna dokumenta u naše ime
 • ne deluju kao naši „agenti za postupak ili uslugu“.

A4. Naša Platforma

1. Informacije dobijamo od Pružalaca usluge i ne možemo da garantujemo da su sve tačne. Međutim, kada omogućavamo našu Platformu, preduzimamo odgovarajuće mere predostrožnosti i postupamo sa profesionalnom pažnjom. Osim ukoliko u tome nismo uspeli ili ako smo bili nemarni, ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakve greške, prekide ili delove informacija koji nedostaju. Naravno, učinićemo sve što je u našoj moći da ih ispravimo čim ih postanemo svesni.

2. Uvek radimo na tome da poboljšamo iskustvo naših korisnika sa kompanijom Booking.com. Stoga ponekad različitim osobama pokazujemo različite dizajne, fraze, proizvode itd. da bismo saznali kako reaguju. Kao rezultat toga, možda nećete pronaći neke usluge ili uslove prilikom posete našoj Platformi.

3. Naša Platforma ne predstavlja preporuku niti podršku za bilo kog Pružaoca usluge ili njegove proizvode, usluge, sadržaje, vozila itd.

4. Mi nismo strana na koju se primenjuju uslovi koji važe između vas i Pružaoca usluge. Za Iskustvo putovanja je odgovoran isključivo Pružalac usluge.

5. Kako biste izvršili Rezervaciju, možda će biti potrebno da prvo kreirate Nalog. Postarajte se da sve vaše informacije (uključujući podatke o plaćanju i kontakt podatke) budu tačne i ažurirane, u suprotnom postoji mogućnost da nećete moći da pristupite Iskustvu (Iskustvima) putovanja. Odgovorni ste za sve što se desi sa vašim Nalogom, stoga ne dozvolite nikom drugom da ga koristi i nemojte ni sa kim deliti svoje korisničko ime i lozinku.

6. Prikazaćemo vam dostupne ponude na (po našem mišljenju) odgovarajućem jeziku za vas. Možete da promenite jezik u bilo kom trenutku.

7. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, morate da imate najmanje 18 godina kako biste mogli da koristite ovu Platformu.

A5. Naše vrednosti

1. Vi ćete se pridržavati sledećeg:

 • postupaćete u skladu sa Našim vrednostima
 • pridržavaćete se primenljivih zakona
 • sarađivaćete sa nama prilikom sprovođenja neophodnih provera radi sprečavanja prevara/pranja novca
 • nećete koristiti Platformu za izazivanje smetnji ili pravljenje lažnih Rezervacija
 • koristićete Iskustvo putovanja i/ili Platformu samo u predviđene svrhe
 • nećete izazivati nikakve smetnje ili štetu niti se neprimereno ponašati prema osoblju Pružaoca usluge (ili bilo kome drugom).

A6. Cene

1. Kada izvršite Rezervaciju, pristajete na to da platite Iskustvo putovanja, uključujući sve naknade i takse koje se primenjuju.

2. Neke od prikazanih cena su možda zaokružene na najbliži ceo broj. Cena koju plaćate će se zasnivati na prvobitnoj, „nezaokruženoj“ ceni (iako će stvarna razlika svakako biti mala).

3. Očigledne greške i očigledne štamparske greške nisu obavezujuće. Na primer: ako rezervišete vozilo premijum klase ili noćenje u luksuznoj suite jedinici koje je greškom ponuđeno za 1 €, vaša rezervacija može biti otkazana i izvršićemo povraćaj iznosa koji ste uplatili.

4. Precrtana cena označava cenu slične Rezervacije bez primenjenog popusta na cenu (izraz „slična“ podrazumeva iste datume, ista pravila, isti kvalitet smeštaja/vozila/klase putovanja itd.).

A7. Plaćanje

1. Za neke proizvode/usluge, Pružalac usluge će zahtevati Plaćanje unapred i/ili plaćanje tokom trajanja vašeg Iskustva putovanja.

 • Ukoliko organizujemo vašu uplatu, mi (ili, u nekim slučajevima, naša podružnica) ćemo biti odgovorni za upravljanje vašom uplatom i obezbeđivanje završetka vaše transakcije sa našim Pružaocem usluge. U ovom slučaju, vaša uplata predstavlja konačno izmirenje iznosa koji je u skladu sa odgovarajućom cenom koju je potrebno platiti.
 • Ukoliko vam Pružalac usluge naplati, to će obično učiniti lično na samom početku vašeg Iskustva putovanja, ali se takođe može desiti da (na primer) vaša kreditna kartica bude terećena tokom postupka rezervisanja ili da platite prilikom odjavljivanja iz Smeštajnog objekta. Ovo zavisi od pravila Pružaoca usluge o Plaćanju unapred koja su podeljena sa vama tokom postupka rezervisanja.

2. Ukoliko Pružalac usluge zahteva Plaćanje unapred, iznos može biti naplaćen ili predautorizovan prilikom vršenja Rezervacije i za njega možda neće postojati mogućnost povraćaja novca. Stoga, pre nego što izvršite rezervaciju, proverite pravila Pružaoca usluge koja se odnose na Plaćanje unapred (dostupna tokom postupka rezervisanja) na koja ne utičemo i za koja nismo odgovorni. To ne utiče na vaša prava u slučaju da imate bilo kakve probleme u vezi sa svojim Iskustvom putovanja – pogledajte odeljak „Šta ako nešto pođe naopako?“ (A15).

3. Ako je vaš način plaćanja izražen u valuti* koja se razlikuje od valute plaćanja, vaša banka ili pružalac načina plaćanja (ili njegovi pružaoci usluge plaćanja) mogu da vam naplate dodatne naknade. Na primer, do ovoga može da dođe ako je vaša kreditna kartica u evrima, ali hotel vam naplati u dolarima. U takvom slučaju ćemo vas obavestiti o tome tokom postupka rezervisanja.

*Ovo se odnosi na standardnu valutu vašeg načina plaćanja.

4. Ako ste sigurni da je došlo do prevare ili neovlašćenog korišćenja vašeg Načina plaćanja, odnosno sumnjate da postoji takva mogućnost, kontaktirajte sa svojim pružaocem usluge plaćanja u najkraćem mogućem roku.

5. Ukoliko se valuta koja je izabrana na Platformi ne podudara sa valutom Pružaoca usluge, možemo da uradimo sledeće:

 • prikažemo cene u vašoj valuti
 • ponudimo vam opciju „Platite u svojoj valuti“.

6. Platite u svojoj valuti. Mi (i/ili neka od naših podružnica) možemo da vam pružimo mogućnost plaćanja Rezervacije u vašoj valuti (vaša „Domaća valuta“), na osnovu vaše lokacije i/ili podešavanja naloga. U pogledu isključivo ove usluge, to činimo direktno, a ne kao agent Pružaoca usluge. Ukoliko koristite ovu uslugu, prihvatate sledeće uslove, koji su zasebni u odnosu na vaš ugovor sa Pružaocem usluge, koji se odnosi na vaše Iskustvo putovanja. Pružalac usluge nije uključen u pružanje usluge „Platite u svojoj valuti“ i nije strana na koju se primenjuju sledeći uslovi, što vam ne daje dodatna prava u okviru ugovora sa Pružaocem usluge. Ako izaberete da platite u valuti Pružaoca usluge, sledeći uslovi se ne primenjuju.

 • Kako bi se otklonila svaka sumnja, kada koristite uslugu „Platite u svojoj valuti“, jednostavno vam omogućavamo da izvršite uplatu u sopstvenoj valuti i istovremeno osiguravamo da Pružalac usluge primi tu uplatu u svojoj lokalnoj valuti. Na taj način ne vršite uplatu u jednoj valuti, a primate u drugoj.
 • Ukoliko odlučite da koristite uslugu „Platite u svojoj valuti“, sve naše naknade i troškovi za upotrebu usluge „Platite u svojoj valuti“ su (a) uključeni u okviru deviznog kursa ili (b) prikazani kao zasebna stavka (uključena u ukupnu cenu koja se prikazuje, ako je to primenljivo) tokom postupka plaćanja.
 • Devizni kurs se određuje u trenutku prikazivanja ukupnog iznosa za plaćanje (ili procenjenog ukupnog iznosa za plaćanje) tokom postupka plaćanja. Ukoliko je to primenljivo, ukupna cena koja se prikazuje će biti iznos koji vam naplaćujemo. Radi pojašnjenja, određene naknade i troškove koji su deo ukupne prikazane cene će, međutim, direktno naplaćivati Pružalac usluge. U ovakvom slučaju ćemo vas obavestiti o tome tokom postupka plaćanja.
 • Ukoliko otkažete rezervaciju u okviru bilo kog dozvoljenog perioda za otkazivanje koji može da važi, izvršićemo povraćaj istog iznosa koji smo vam prvobitno naplatili (uključujući sve primenljive naknade u vezi sa uslugom „Platite u svojoj valuti“).

7. Nakon što dobijemo vašu saglasnost, sačuvaćemo vaše informacije o Načinu plaćanja za buduće transakcije.

A8. Pravila

1. Kada izvršite Rezervaciju, prihvatate važeća pravila koja su prikazana prilikom postupka rezervisanja. Pravila otkazivanja svakog Pružaoca usluge i sva druga pravila (o starosnim ograničenjima, sigurnosnim depozitima/depozitima za slučaj štete, dodacima za grupne Rezervacije, dodatnim krevetima, doručku, kućnim ljubimcima, prihvaćenim karticama itd.) ćete pronaći na našoj Platformi: na stranicama sa podacima o Pružaocu usluge, tokom postupka rezervisanja, u odeljku „Napisano sitnim slovima“ i u e-potvrdi ili na karti (ukoliko je to primenljivo).

2. Ukoliko otkažete Rezervaciju ili se ne pojavite, svaka naknada za otkazivanje/nepojavljivanje, kao i povraćaj novca će zavisiti od pravila o otkazivanju/nepojavljivanju Pružaoca usluge.

3. Neke Rezervacije ne mogu biti otkazane besplatno, dok za druge postoji ova mogućnost, ali ih je potrebno otkazati pre određenog roka.

4. Ako rezervišete Iskustvo putovanja uz plaćanje unapred (uključujući sve komponente cene i/ili depozit za slučaj štete ukoliko je to primenljivo), Pružalac usluge može da otkaže Rezervaciju bez prethodne najave ukoliko ne uspe da naplati iznos na navedeni datum. U slučaju otkazivanja, iznos uplate koju ste izvršili i za koju ne postoji mogućnost povraćaja novca će vam biti vraćen isključivo prema njegovom nahođenju. Odgovorni ste za to da izvršite uplatu na vreme (da su podaci o vašoj banci, debitnoj ili kreditnoj kartici tačni i da na vašem računu ima dovoljno sredstava).

5. Ako mislite da nećete stići na vreme, kontaktirajte sa svojim Pružaocem usluge i recite mu kada može da vas očekuje. Vaša je odgovornost da se postarate da stignete na vreme. Ukoliko ne stignete, mi nismo odgovorni ni za kakve povezane troškove (npr. otkazivanje vaše Rezervacije ili bilo kakve naknade koje Pružalac usluge može da naplati).

6. Kao osoba koja je izvršila Rezervaciju, odgovorni ste za aktivnosti i ponašanje (u vezi sa Iskustvom putovanja) svakog člana vaše grupe. Takođe je vaša odgovornost da dobijete njihovo odobrenje pre nego što nam dostavite njihove lične podatke.

A9. Zaštita privatnosti i kolačići

1. Ukoliko rezervišete smeštaj, let ili atrakciju, molimo vas da pogledate našu Izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o zaštiti privatnosti, kolačićima i načinu na koji možemo da stupimo u kontakt sa vama i obradimo lične podatke.

2. Ukoliko rezervišete kopneni prevoz, pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Rentalcars.com, Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Cars.booking.com ili Izjavu o zaštiti privatnosti kompanije Taxi.booking.com ako želite da saznate kako obrađujemo vaše lične podatke.

A10. Zahtevi u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom

1. Ukoliko imate bilo kakve zahteve u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom:

 • koji se odnose na našu Platformu i/ili usluge, molimo vas da stupite u kontakt sa našim timom Korisničkog servisa
 • koji se odnose na Iskustvo putovanja (prilagođenost za invalidska kolica, kada sa vratima itd.), molimo vas da kontaktirate sa svojim Pružaocem usluge, odnosno aerodromom, železničkom stanicom itd.

A11. Osiguranje

1. Ukoliko ste kupili osiguranje putem naše Platforme, molimo vas da pogledate dokumenta polise gde ćete pronaći više informacija o uslovima, kao i sve dodatne informacije. Ovi Uslovi se ne odnose na osiguranje.

A12. Genius program

1. Genius cena je snižena cena koju Pružaoci usluge koji učestvuju u programu nude za određene proizvode/usluge.

2. Genius cene su namenjene članovima Genius programa kompanije Booking.com. Naknade za članstvo ne postoje, a možete jednostavno postati član – samo je potrebno da kreirate Nalog. Članstvo i cene se ne mogu preneti. Članstvo je povezano sa određenim Nalogom. Članstvo može biti povezano i sa određenim kampanjama ili podsticajima.

3. Postoje različiti „Genius nivoi“ u zavisnosti od toga koliko je ostvarenih rezervacija bilo u određenom periodu za bilo koju vertikalu koju nudi program. Svaki nivo pruža različite putne nagrade. Da bi dostigao nivo 2, korisnik mora da ostvari 5 rezervacija u roku od 2 godine. Da bi dostigao nivo 3, korisnik mora da ostvari 15 rezervacija u roku od 2 godine.

4. Sledeće vrste rezervacija koje su izvršene putem Booking.com platforme nisu uključene u Genius program: naručivanje vožnje, krstarenja, osiguranje, javni prevoz, besplatne opcije, Ponude partnera i sve dodatne kupovine kao što su prelazak u bolju jedinicu, sedišta za decu prilikom iznajmljivanja vozila i dodatni prtljag.

5. Možemo da promenimo bilo koju opciju Genius programa, uključujući nivoe članstva, vrste rezervacija koje ispunjavaju uslove za napredovanje i način na koji je program strukturisan.

6. Da bismo obezbedili pravedan i bezbedan program, možda ćemo da istražujemo slučajeve prevare, obmane ili zloupotrebe. Ovo može dovesti do otkazivanja članstva i gubitka zarađenih nagrada.

7. Za više informacija, posetite stranicu https://www.booking.com/genius.html.

A13. Nagrade, Bonus i Novčanik

1. Možemo da vam dodelimo Nagrade – prema sopstvenom nahođenju i u zavisnosti od (a) uslova iz odeljka A13, kao i (b) bilo kojih Uslova za određenu nagradu koji se primenjuju. Ako napravimo administrativnu grešku (i) prilikom računanja vaših Nagrada ili (ii) konverziji valuta povezanih sa vašim Nagradama, u svakom trenutku možemo da izmenimo ili ispravimo sve prikazane iznose.

2. Kako da ostvarite Nagrade. Možete, na primer, da osvojite i primite Nagradu tako što ćete rezervisati i ostvariti boravke u Smeštajnim objektima Pružalaca usluge koji učestvuju u programu ili tako što ćete izvršiti određeni broj Rezervacija koje ispunjavaju uslove u određenom vremenskom periodu. Imajte u vidu da će broj/količina ostvarenih Nagrada zavisiti od svake promotivne kampanje. Pružićemo podatke o ostvarivanju/korišćenju Nagrade kada ona postane dostupna za ostvarivanje i/ili korišćenje.

3. Gde možete da pronađete svoje Nagrade. Ukoliko i kada primite Nagrade, moći ćete da upravljate njima i koristite ih putem Novčanika, koji se automatski kreira kada napravite verifikovani Nalog. Novčanik ćete pronaći u meniju Naloga i potrebno je da budete ulogovani na svoj Nalog kako biste mu pristupili. Ako je neophodno da preduzmete neke korake da biste dobili Nagradu, obavestićemo vas na koji način to da učinite (putem obaveštenja u okviru Naloga, push obaveštenja i/ili e-pošte). Čim budete imali Nagrade u Novčaniku, navešćemo vam sve uslove i odredbe u vezi sa njihovim korišćenjem.

4. Vrste Nagrada. Iako dodeljujemo samo (a) Bonus i (b) vaučere u vaš Novčanik, uz pomoć Novčanika možete takođe da pratite obradu (c) drugih vrsta naših Nagrada (npr. Povraćaj novca na kreditnu karticu). Obavestićemo vas o tome što treba da znate o primanju svake Nagrade u odgovarajućem trenutku.

5. Kako da ostvarite Bonus. Bonus se obično dodeljuje kao rezultat dobijanja Nagrade, ali možemo da ga dodelimo i iz drugih razloga.

6. Gde možete da pronađete svoj Bonus. Vaše Nagrade se uvek čuvaju u vašem Novčaniku dok ih ne iskoristite. Iznos u vašem Novčaniku će ukazati na to kolika suma je sačuvana i koliko može da se iskoristi za Rezervacije koje ispunjavaju uslove. Takođe ćete moći da pročitate detaljne informacije, poput onih o tome kada ste ostvarili Nagrade, kada su vam one dodeljene i kada će isteći. Ukoliko ostvarujete pravo na Gotovinski bonus, saznaćete i kako da ga prenesete na kreditnu ili debitnu karticu (određenih kompanija).

7. Vrste Bonusa. Svaka vrsta Nagrade ima sopstveni skup uslova za korišćenje i/ili upotrebu. Obično se Nagrade mogu koristiti samo za Iskustva putovanja za koja se prihvata plaćanje putem Novčanika. Putni bonus može da se koristi za različite rezervacije, ali vaučeri mogu da se iskoriste samo za određene Rezervacije koje su navedene u okviru uslova i odredbi svakog vaučera. Gotovinski bonus takođe može da se koristi poput Putnog bonusa ili prenese na kreditnu ili debitnu karticu (određenih kompanija).

Zadržavamo pravo da revidiramo sve naloge u okviru programa „Nagrade i Novčanik“ u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja upućenog Članu, kako bi se obezbedila usklađenost sa programom „Nagrade i Novčanik“, odnosno istražila (navodna) prevara ili zloupotreba.

Nagrade: uslovi koje je potrebno ispuniti

8. Kako biste mogli da primite bilo koju vrstu Nagrade od nas, neophodno je da u trenutku ispunjavanja uslova i korišćenja Nagrade:

 • imate verifikovan Nalog na našoj platformi
 • imate barem 18 godina
 • ispunite Uslove za određenu nagradu
 • ne kršite Uslove za „Nagrade i Novčanik“, i
 • imate važeću kreditnu karticu u slučaju da treba da ispunjavate uslove za Nagrade u vidu povraćaja novca na kreditnu karticu.

9. Kada Nagrada bude dostupna za ostvarivanje, u okviru Uslova za određenu nagradu će biti objašnjeno kako (i da li) možete da ispunjavate uslove za nju. Ovi uslovi, između ostalog, mogu da uključuju sledeće:

 • vremenska ograničenja (npr. ponude sa datumom isteka)
 • ograničenja platforme (npr. promotivni kodovi koji se mogu iskoristiti samo u našoj aplikaciji)
 • ograničenja Usluge smeštaja (npr. ponude se mogu iskoristiti samo uz određene Pružaoce usluge)
 • minimalni utrošeni iznos (npr. Nagrada koju ostvarujete samo kada potrošite određeni iznos na Rezervaciju) i
 • maksimalna vrednost Nagrade (za novčane i nenovčane Nagrade).

10. Nagrade se ni na koji način ne mogu prodati, založiti ili preneti trećoj strani. U slučaju smrti vlasnika Naloga, njegov Nalog će biti zatvoren i sve Nagrade koje su u obradi ili dostupne za korišćenje u Novčaniku će biti otkazane.

Nagrade: Bonus i vaučeri

11. Možete da potrošite bilo koji iznos Putnog bonusa i/ili Gotovinskog bonusa kojim raspolažete kako biste pokrili troškove Rezervacije koja ispunjava uslove na Platformama koje učestvuju u programu (npr. www.booking.com ili veb-sajt kompanije u okviru Grupe). Međutim, možete da iskoristite samo jedan vaučer za svaku Rezervaciju, a ako imate više vaučera u svom Novčaniku, njihova vrednost se ne može objediniti i iskoristiti ni za jednu Rezervaciju.

12. Ukoliko određena Rezervacija košta manje od iznosa vaših Nagrada, neiskorišćeni iznos Nagrada će ostati dostupan za upotrebu u vašem Novčaniku do isteka roka, osim ako nije drugačije navedeno u uslovima i odredbama svake Nagrade.

13. Ako određeno Iskustvo putovanja košta više od iznosa vaših Nagrada, potrebno je da uplatite preostali iznos koristeći drugi Način plaćanja. U slučaju da to ne učinite na vreme, vaša Rezervacija može biti otkazana, a vaše Nagrade vraćene u vaš Novčanik uz prvobitne uslove i odredbe Nagrada, uključujući datume isteka.

14. Možete istovremeno da koristite Bonus i vaučere za sve Rezervacije koje ispunjavaju uslove. Činimo sve što je u našoj moći da vam omogućimo najveću uštedu, ali vi snosite isključivu odgovornost za upravljanje načinom na koji se Nagrade koriste. Ukoliko imate više Nagrada jedne vrste, Nagrada sa najranijim datumom isteka će automatski biti izabrana za korišćenje tokom potvrde plaćanja. Iako ne možete prvo da iskoristite Bonus sa kasnijim datumom isteka, imate mogućnost da izaberete vaučer koji želite prvo da upotrebite.

15. Ako otkažete Iskustvo putovanja koje ste već platili (delimično ili u celosti) putem Nagrada, u skladu sa pravilima otkazivanja Pružaoca usluge će biti određeno da li će vam biti vraćen novac i/ili Nagrade. Naš tim Korisničkog servisa će moći da vam vrati sve Nagrade na koje možda imate pravo.

16. Možete da prenesete Gotovinski bonus (ali ne i Putni bonus) na kreditnu ili debitnu karticu određenih kompanija.

17. Standardna valuta vašeg Novčanika je određena vašom lokacijom, prebivalištem ili drugom valutom koju možemo da izaberemo. Ako dobijete bilo kakve Nagrade u drugoj valuti, konvertovaćemo ih u standardnu valutu vašeg Novčanika ili drugu valutu koju možemo da izaberemo koristeći naš Devizni kurs.

18. Ako vam je Nagrada dodeljena jer ste rezervisali Iskustvo putovanja, sve povezane Nagrade koje ne iskoristite će biti izbrisane iz vašeg Novčanika u slučaju da se to Iskustvo putovanja otkaže.

19. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave otkažemo svaku Nagradu stečenu na prevaru ili zloupotrebom.

20. Ako smatrate da niste primili Nagradu koju je trebalo da dobijete, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa u roku od najviše 12 meseci od trenutka kada mislite da ste ostvarili pravo na nju. Dostavite nam sva dodatna dokumenta koja imate. Ako to ne učinite u roku od 12 meseci, automatski će se smatrati da ne ispunjavate uslove za Nagradu i nećete moći da je preuzmete.

21. Svaki Bonus ima datum isteka koji možete da pronađete u okviru odeljka „Nagrade i Novčanik“ u Novčaniku. Ukoliko imate Nagrade koje će možda uskoro isteći, možda ćemo vas obavestiti o tome putem e-pošte i push obaveštenja.

Za neke proizvode/usluge, Pružalac usluge će zahtevati Plaćanje unapred i/ili plaćanje tokom vašeg Iskustva putovanja. Imajte u vidu da, ako je reč o plaćanju putem Novčanika (na primer, kada odlučite kasnije da platite Rezervaciju smeštaja), tokom potvrde Rezervacije ćemo iskoristiti određene Nagrade iz vašeg Novčanika. Dakle, vaše Nagrade ćemo odmah upotrebiti, a preostali iznos će vam biti naplaćen u skladu sa pravilima plaćanja vaše Rezervacije.

Novčanik

22. Svi podaci, uključujući lične podatke, će biti obrađeni u skladu sa našom Izjavom o zaštiti privatnosti i važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Deliće se sa kompanijama u okviru Grupe ili Pružaocima usluge u skladu sa odredbama programa „Novčanik“. Izgubljene, ukradene ili istekle Nagrade neće biti zamenjene.

23. Vaše obaveze:

 • Snosite odgovornost za to da sve informacije budu (i ostanu) tačne, potpune i ažurirane
 • Odgovorni ste za bezbednost i zaštitu podataka za logovanje na Nalog kako biste zaštitili svoj Novčanik.

24. Ukoliko se ne pridržavate pravila iz ovog odeljka, možemo automatski da pauziramo ili otkažemo vaš Novčanik.

25. Ne smete da koristite svoj Novčanik ili Nagrade na bilo koji način koji je obmanjujući, nepravedan, štetan ili nezakonit.

26. Možemo da kompenzujemo ili iskoristimo bilo koju ili svaku vašu Nagradu kako bismo izmirili svaki iznos koji mi (ili kompanija u okviru Grupe) potražujemo od vas. To možemo učiniti u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.

27. Možemo da izmenimo, pauziramo ili obustavimo bilo koji aspekt programa „Novčanik“ ili „Nagrade“. Konkretno, možemo da izmenimo:

 • ove uslove za „Nagrade i Novčanik“
 • kriterijume koje je potrebno ispuniti
 • koje Nagrade pružamo

28. Uložićemo razumne napore da vas prethodno obavestimo ukoliko izvršimo bilo kakve izmene ili u potpunosti prestanemo da nudimo uslugu Novčanika.

29. Ako prestanemo da nudimo uslugu Novčanika, sve Nagrade koje nisu istekle će važiti još 12 meseci.

A14. Pravo na intelektualnu svojinu

1. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, sva prava na našoj Platformi (tehnologija, sadržaj, zaštitni znakovi, izgled i doživljaj itd.) u vlasništvu su kompanije Booking.com (ili njenih izdavalaca dozvola), a korišćenjem naše Platforme pristajete da to činite samo u predviđenu svrhu i poštujući zahteve navedene u odeljcima A14.2 i A14.3 u nastavku.

2. Nije vam dozvoljeno da nadgledate, kopirate, indeksirate/prikupljate, preuzimate, reprodukujete ili na drugi način koristite bilo koji sadržaj na našoj Platformi u bilo koju komercijalnu svrhu bez prethodne pismene dozvole kompanije Booking.com ili njenih izdavalaca dozvola.

3. Pomno pratimo sve posete našoj Platformi i blokiraćemo svaku osobu, kao i svaki automatizovani sistem za koje sumnjamo da:

 • vrše nerazuman broj pretraga
 • koriste bilo koji uređaj ili softver kako bi prikupili cene ili druge podatke
 • čine bilo šta što dovodi do nepotrebnog preopterećenja naše Platforme.

4. Dodavanjem recenzije/fotografije na našu Platformu, potvrđujete da ona ispunjava naše Standarde i smernice za sadržaj i da:

 • istinita je (npr. niste je izmenili ili dodali fotografiju drugog objekta)
 • ne sadrži viruse
 • imate pravo da je sa nama podelite
 • posedujete (ili vam je dozvoljeno da koristite) sva prava na intelektualnu svojinu koja ona podrazumeva
 • smemo da je koristimo na našoj Platformi i u bilo koje druge komercijalne svrhe (uključujući marketing i oglašavanje), u svim medijima širom sveta, osim ako od nas ne zatražite da prestanemo da je upotrebljavamo
 • ne krši prava na privatnost drugih osoba
 • prihvatate punu odgovornost za sve pravne zahteve protiv kompanije Booking.com u vezi sa njom.

5. Pojašnjenje: ne snosimo odgovornost za fotografije dodate na našu Platformu. Imamo pravo da po sopstvenom nahođenju uklonimo svaku fotografiju (npr. ukoliko otkrijemo da ona ne ispunjava gorenavedene kriterijume).

A15. Šta ako nešto pođe naopako?

1. Ukoliko imate zahtev ili žalbu, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa. To možete učiniti tako što ćete pristupiti svojoj Rezervaciji, kao i putem naše aplikacije ili Centra za podršku (gde ćete takođe pronaći korisna Često postavljana pitanja). Možete nam pomoći da vam pružimo podršku u što kraćem roku – tako što ćete nam dostaviti:

 • broj potvrde Rezervacije, svoje kontakt podatke, Booking.com PIN kôd (ukoliko ga imate) i adresu e-pošte koju ste koristili prilikom vršenja Rezervacije
 • kratak pregled problema, uključujući i način na koji želite da vam pomognemo
 • bilo koju dodatnu dokumentaciju (bankovni izvod, fotografije, računi itd.)

2. Svi zahtevi i žalbe se evidentiraju, a najhitniji imaju najveći prioritet.

3. Ako ste rezident zemlje koja se nalazi u okviru Evropskog ekonomskog prostora i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete da podnesete žalbu putem platforme Evropske komisije za onlajn rešavanje sporova (ODR – Online Dispute Resolution) (ec.europa.eu/odr). Sve zavisi od toga na šta se vaša žalba odnosi:

 • ako je u pitanju smeštaj, let ili atrakcija, možete koristiti platformu ODR
 • ukoliko je reč o kopnenom prevozu, ne možete koristiti ovu platformu (jer se kopneni prevoz rezerviše putem kompanije Booking.com Transport Limited, a Ujedinjeno Kraljevstvo više nije deo Evropske unije).

4. Ako živite u Češkoj Republici i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete podneti žalbu češkoj tržišnoj inspekciji – Centralni inspektorat, odeljenje za alternativno rešavanje sporova, registrovano na adresi Štepanska 15, Prag 2, poštanski broj: 120 00, e-pošta: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ako ste rezident Brazila i niste zadovoljni načinom na koji rešavamo vašu žalbu, možete se žaliti putem brazilske Federalne platforme za rešavanje potrošačkih sporova (consumidor.gov.br/).

6. Trudimo se da sporove rešavamo direktno sa vama i nismo u obavezi da se podvrgnemo bilo kakvim alternativnim postupcima rešavanja sporova koje vode nezavisni pružaoci takvih usluga.

7. Takođe možete pokrenuti pravni postupak pred nadležnim sudom. Detaljnije informacije potražite u odeljku „Važeći zakon i forum“ (A19).

A16. Komunikacija sa Pružaocem usluge

1. Možemo da vam pomognemo u komunikaciji sa vašim Pružaocem usluge, ali to ne znači da preuzimamo odgovornost za Iskustvo putovanja ili bilo šta što Pružalac usluge učini/ne učini. Ne možemo da garantujemo da će pročitati ono što pošaljete ili uraditi ono što tražite. Sama činjenica da mu se obraćate ili da on kontaktira sa vama ne znači da imate bilo kakve osnove za pravni postupak. Ako vam je potrebna pomoć, obratite nam se putem Centra za podršku.

A17. Mere protiv neprihvatljivog ponašanja

1. Ukoliko prekršite ove Uslove (uključujući naše vrednosti i naše Standarde i smernice za sadržaj) ili ako se ne pridržavate važećih zakona ili propisa, imamo pravo da:

 • vas sprečimo da vršite Rezervacije,
 • otkažemo sve Rezervacije koje ste već napravili,
 • vas sprečimo da koristite:

  • našu Platformu,
  • naš Korisnički servis,
  • svoj Nalog.

2. Ako otkažemo Rezervaciju kao rezultat toga, možda nećete (u zavisnosti od okolnosti) imati pravo na povraćaj novca. Možemo vam navesti zašto smo otkazali vašu Rezervaciju, osim ukoliko bi tako nešto dovelo do (a) kršenja važećih zakona i/ili (b) sprečavanja ili ometanja otkrivanja ili sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih aktivnosti. Ukoliko mislite da smo greškom otkazali vašu Rezervaciju, molimo vas da kontaktirate sa našim timom Korisničkog servisa.

A18. Ograničenje odgovornosti

1. Nijedna stavka u ovim Uslovima ne ograničava našu odgovornost (ili odgovornost Pružaoca usluge) (i) ako smo mi (ili on) bili nemarni i to je dovelo do smrti ili lične povrede; (ii) u slučaju prevare ili lažnog predstavljanja; (iii) u pogledu grubog nemara ili namernog neprimerenog ponašanja; ili (iv) ukoliko se takva odgovornost na drugi način ne može zakonski ograničiti ili isključiti.

2. Ako prekršite ove Uslove i/ili uslove Pružaoca usluge, nećemo biti odgovorni ni za kakve troškove koji nastanu kao rezultat toga.

3. Nismo odgovorni za:

 • bilo kakve gubitke ili štete koji nisu mogli razumno da se predvide prilikom vršenja Rezervacije ili kada ste na drugi način prihvatili ove Uslove; niti za
 • bilo kakav slučaj koji je razumno bio izvan naše kontrole.

4. Ne dajemo nikakva obećanja koja se odnose na proizvode i usluge Pružalaca usluge, osim onoga što izričito navodimo u ovim Uslovima, na primer u odeljku A4.

5. U meri dozvoljenoj zakonom, najviše za šta ćemo mi (ili bilo koji Pružalac usluge) biti odgovorni (bilo za jedan događaj ili niz povezanih događaja) su razumno predvidljivi gubici ili štete u vezi sa vašom Rezervacijom, odnosno Rezervacijama.

6. Radi pojašnjenja, ovi Uslovi važe između vas i nas. Nijedna stavka u ovim Uslovima ne daje nikakva prava bilo kojoj trećoj strani osim Pružaocu usluge.

7. Možda ste zaštićeni obaveznim zakonima i propisima o zaštiti potrošača, koji vam garantuju prava koja uslovi nijedne kompanije ne mogu poništiti. U slučaju da postoji nedoslednost između tih zakona i propisa i ovih Uslova, obavezni zakoni i propisi o zaštiti potrošača će imati prednost.

A19. Primenjivi zakon i forum

1. Ovi Uslovi podležu holandskim zakonima (za smeštajne objekte, letove ili atrakcije) ili engleskim zakonima (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz). Takođe možete da se oslonite na nacionalni zakon o zaštiti potrošača ako ste potrošač koji živi u zemlji u okviru Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj („Evropa“).

Ako ste potrošač koji živi izvan Evrope, u meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), ovi Uslovi podležu holandskim zakonima (za smeštajne objekte, letove ili atrakcije) ili engleskim zakonima (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz).

2. Ako ste potrošač koji živi u Evropi (kako je prethodno definisano):

 • možete da pokrenete pravni postupak protiv nas:

  • pred sudovima zemlje u kojoj živite ili
  • pred sudovima u Amsterdamu (za smeštajne objekte, letove ili atrakcije) ili Engleskoj i Velsu (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz).
 • Možemo da pokrenemo pravni postupak protiv vas pred sudovima zemlje u kojoj živite.

Ukoliko ste potrošač koji živi izvan Evrope, u meri u kojoj je to dozvoljeno obaveznim lokalnim zakonom (o zaštiti potrošača), svaki spor će biti pokrenut isključivo pred sudom u Amsterdamu (za smeštajne objekte, letove ili atrakcije) ili Engleskoj i Velsu (za iznajmljivanje vozila i privatni/javni prevoz).

A20. Povezani putni aranžmani

1. Ukoliko:

 • nakon izbora jedne usluge putovanja i plaćanja za nju rezervišete dodatne putne usluge za svoje putovanje ili odmor tokom iste posete Platformi; ili
 • rezervišete dodatne putne usluge za svoje putovanje ili odmor putem linka koji smo vam poslali najkasnije 24 sata nakon što ste primili potvrdu svoje prve Rezervacije na našoj platformi,

NEĆETE moći da ostvarite prava koja se primenjuju na paket aranžmane prema EU Direktivi (EU) 2015/2302 ili Uredbi Ujedinjenog Kraljevstva o Paket aranžmanima i Povezanim putnim aranžmanima iz 2018. godine (zajedničkog naziva „Zahtevi za putovanja u vidu paket aranžmana“). Stoga, nećemo biti odgovorni za ispravno pružanje tih putnih usluga. Ukoliko dođe do problema, molimo vas da kontaktirate sa odgovarajućim Pružaocem usluge.

2. U bilo kom od navedenih slučajeva, putne usluge će biti deo povezanog putnog aranžmana, a ne paket aranžmana. U tom slučaju, Booking.com u skladu sa zakonom Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva nudi zaštitu u vidu povraćaja vaših uplata kompaniji Booking.com za usluge koje nisu pružene usled insolventnosti kompanije Booking.com. Imajte u vidu da time nije zagarantovan povraćaj novca ako je reč o insolventnosti odgovarajućeg Pružaoca usluge.

3. Kompanija Booking.com je dobrovoljno proširila ovu zaštitu od insolventnosti na sve korisnike izvan Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su rezervisali više putnih usluga putem Booking.com veb sajta koje čine Povezane putne aranžmane u skladu sa Zahtevima za putovanja u vidu paket aranžmana. Ovo proširenje se odnosi isključivo na uplate koje je primila kompanija Booking.com.

4. Kompanija Booking.com je uspostavila zaštitu od insolventnosti u vidu garancije banke Deutsche Bank kojom upravlja Sedgewick International UK za svaki iznos uplaćen direktno kompaniji Booking.com.

5. Putnici mogu da kontaktiraju sa kompanijom Sedgwick International UK ukoliko je pružanje usluga odbijeno usled insolventnosti kompanije Booking.com.

6. Napomena: ova zaštita od insolventnosti se ne odnosi na ugovore sa stranama koje nisu Booking.com, a koji se mogu izvršavati bez obzira na insolventnost kompanije Booking.com.

7. Pogledajte Direktivu (EU) 2015/2302 pretočenu u nacionalni zakon u Evropskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu.

A21. Odredba o izmenama

1. Možemo da izmenimo ove Uslove. Kada je reč o značajnim izmenama, obavestićemo vas o njima pre njihovog stupanja na snagu, osim ako te izmene nisu propisane važećim zakonom.

2. Ako ne prihvatate te izmene, molimo vas da ne koristite našu Platformu.

3. U suprotnom, ukoliko nastavite da koristite našu Platformu nakon datuma stupanja na snagu predloženih izmena, to će se smatrati vašim prihvatanjem izmenjenih Uslova.

4. Sve postojeće Rezervacije će nastaviti da podležu Uslovima koji su važili prilikom vršenja Rezervacije.

B. Smeštajni objekti

B1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Smeštajne objekte. Primenjuje se kao i odeljak A (koji važi za sva Iskustva putovanja).

B2. Ugovorni odnos

1. Kada vršite (ili podnosite zahtev za) Rezervaciju, to činite direktno sa Pružaocem usluge – mi nismo „ugovorna strana“.

2. Booking.com B.V. je vlasnik Platforme i upravlja njome.

3. Na našoj Platformi se prikazuju samo Smeštajni objekti koji imaju komercijalni odnos sa nama (u nekim slučajevima, putem partnerske kompanije – pogledajte više o temi „Ponuda partnera“ u odeljku B7.2 u nastavku) ili sa našim Pružaocima usluge konekcije i na njoj se ne prikazuju nužno svi njihovi proizvodi ili usluge.

4. Informacije o Pružaocima usluge (npr. sadržaji, kućni red i mere za održivost) i njihovim Iskustvima putovanja (npr. cene, raspoloživost i pravila otkazivanja) se zasnivaju na podacima koje nam oni navedu.

B3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu svoje Smeštajne objekte i prodaju boravak u njima – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete. Nudimo personalizovano iskustvo zasnovano na načinu na koji koristite našu Platformu (uključujući informacije koje navedete), kako biste mogli da rezervišete savršeni Smeštajni objekat putem naše platforme. Naša Platforma vam omogućava da otkrijete Smeštajne objekte iz celog sveta, a naši rezultati pretrage vam olakšavaju pronalazak onog koji vam odgovara.

2. Nakon što izvršite rezervaciju Smeštaja, vama i Pružaocu usluge potvrđujemo podatke o vašoj Rezervaciji, uključujući imena gostiju.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćete moći da je izmenite ili otkažete ukoliko to želite. Kontaktirajte sa nama putem Centra za podršku (dostupnog non-stop) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć.

B4. Vaše obaveze

1. Ispravno popunite sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Pažljivo pročitajte ove, kao i Uslove prikazane tokom postupka rezervisanja.

3. Vodite računa o Smeštajnom objektu i njegovom nameštaju, instalacijama, električnim uređajima i drugom sadržaju i ostavite stvari u istom stanju u kakvom su bile kada ste tamo stigli. Ukoliko se nešto pokvari, ošteti ili izgubi, obavezno to prijavite osoblju objekta (što pre, a svakako pre nego što se odjavite).

4. Održavajte bezbednost Smeštajnog objekta i njegovog sadržaja tokom svog boravka. Stoga nemojte, na primer, ostavljati otključana vrata ili prozore.

B5. Cena i plaćanje

1. Pogledajte gorenavedene odeljke „Cene“ (A6) i „Plaćanje“ (A7).

B6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pogledajte odeljak „Pravila“ (A8).

B7. Koje su vam još informacije potrebne?

Vraćamo razliku u ceni

1. Želimo da svaki put dobijete najbolju moguću cenu. Ako, nakon što rezervišete Smeštaj na našoj platformi, pronađete isti Smeštaj (sa istim uslovima) po nižoj ceni na drugom veb sajtu, obećavamo da ćemo vam vratiti razliku u ceni u skladu sa uslovima i odredbama programa „Vraćamo razliku u ceni“.

Ponuda partnera

2. Neke ponude na našoj Platformi su označene kao „Ponude partnera“, što znači da njih dobijamo od partnera kompanije Booking.com, a ne direktno od Pružaoca usluge. Osim ukoliko je drugačije naznačeno, svaka Ponuda partnera koju rezervišete:

 • Mora biti plaćena prilikom rezervisanja
 • Ne može biti izmenjena. Međutim, ako postoji mogućnost besplatnog otkazivanja, moći ćete da je otkažete besplatno, ukoliko to učinite na vreme.
 • Ne može se kombinovati ni sa jednom drugom ponudom (promocijama, podsticajima ili nagradama)
 • Ne može dobiti ocenu ili recenziju na našoj Platformi.

Snižene cene koje nudi Booking.com

3. Neke snižene cene koje vidite finansiramo mi, a ne Pružalac usluge. Mi jednostavno sami plaćamo deo troškova.

Zahtev za rezervaciju

4. U nekim slučajevima ćete pronaći dugme označeno kao „Zahtev za rezervaciju“ na stranici smeštajnog objekta. Ako izaberete ovu opciju, objasnićemo vam kako to funkcioniše (na ekranu i/ili e-poštom).

Pravila za slučaj štete

5. Prilikom rezervisanja ćete možda videti da neki Pružaoci usluge spominju „pravila za slučaj štete“. To znači da ukoliko bilo koji član vaše grupe nešto izgubi ili ošteti:

 • trebalo bi da o tome obavestite Pružaoca usluge
 • umesto da vam direktno naplati, Pružalac usluge će na raspolaganju imati 14 dana da podnese zahtev za naknadu štete putem naše Platforme, u okviru vašeg broja rezervacije
 • ukoliko to učini, obavestićemo vas kako biste nam rekli da li imate bilo kakav komentar i da li se slažete sa naplatom, a zatim:

  • ako se složite, naplatićemo vam u njegovo ime
  • ako se ne složite, razmotrićemo problem i odlučiti da li je potrebno da o njemu dalje raspravljamo.

6. U skladu sa pravilima za slučaj štete, postoji ograničenje koje se odnosi na iznos koji Pružalac usluge može da vam naplati putem naše Platforme (ograničenje se prikazuje prilikom rezervisanja). Međutim, Pružalac usluge može da pokrene pravni postupak protiv vas nezavisno od pravila za slučaj štete, u kom slučaju se ograničenje ne primenjuje.

7. Svaka uplata koju izvršite je između Pružaoca usluge i vas – mi bismo je samo organizovali u ime Pružaoca usluge.

8. Pravila za slučaj štete se ne odnose na generalno čišćenje, uobičajeno habanje, bilo kakve zločine (poput krađe) ili bilo kakvu nefizičku „štetu“ (npr. kazne za pušenje ili dovođenje kućnih ljubimaca).

9. Pružalac usluge može da traži „depozit za slučaj štete“ pre ili prilikom prijavljivanja. Ukoliko to učini, obavestićemo vas o tome tokom postupka rezervisanja – ali ovo nema nikakve veze sa „pravilima za slučaj štete“. Nećemo učestvovati u finansijskim nagodbama u vezi sa depozitima za slučaj štete.

Naš način rada

10. Informacije o recenzijama, rangovima, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo čemu), potražite u odeljku „Naš način rada“ koji je takođe deo naših Uslova.

C. Atrakcije

C1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Atrakcije. Primenjuje se kao i odeljak A (koji važi za sva Iskustva putovanja).

C2. Ugovorni odnos

1. Ne (pre)prodajemo, nudimo niti pružamo bilo koju Atrakciju u svoje ime – kada rezervišete Atrakciju, sklapate ugovor direktno sa (a) Pružaocem usluge ili (b) Posrednikom treće strane (ako on preprodaje Atrakciju), kao što je naznačeno tokom postupka rezervisanja.

2. Funkcionišemo isključivo kao Platforma i nismo uključeni u uslove Pružaoca usluge/Posrednika treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu i nemamo nikakvu odgovornost prema vama kada je u pitanju vaša Rezervacija, osim u slučajevima koji su opisani u ovim Uslovima.

C3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge i (s vremena na vreme) Posrednici treće strane, mogu da promovišu i prodaju Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Nakon što rezervišete Atrakciju, podatke o Rezervaciji ćemo poslati vama i Pružaocu usluge/Posredniku treće strane (ako je to primenljivo). Ukoliko su Pružaocu usluge/Posredniku treće strane osim vašeg imena potrebne i druge informacije, o tome ćemo vas obavestiti prilikom rezervisanja.

3. U zavisnosti od uslova vaše Rezervacije, možda ćete moći da je izmenite ili otkažete ukoliko to želite. Kontaktirajte sa nama putem Centra za podršku (dostupnog non-stop) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć.

C4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da ispravno unesete sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge/Posrednik treće strane (ako je to primenljivo) mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, po potrebi, kontaktiramo sa vama.

2. Neophodno je da pročitate naše Uslove, kao i uslove Pružaoca usluge/Posrednika treće strane (koji će biti prikazani prilikom plaćanja) i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe je potrebno da potvrdite da njihovo kršenje može izazvati dodatne naknade i/ili otkazivanje vaše Rezervacije.

C5. Cena i plaćanje

1. Kada rezervišete Atrakciju, mi ćemo organizovati vaše plaćanje. Za više informacija o tome kako ovo funkcioniše (uključujući povezana prava i obaveze), pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

C6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pogledajte gorenavedeni odeljak „Pravila“ (A8).

C7. Koje su vam još informacije potrebne?

Naš način rada

1. Informacije o recenzijama, rangovima, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo čemu), potražite u odeljku „Naš način rada“ koji je takođe deo naših Uslova.

D. Iznajmljivanje vozila

D1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Iznajmljivanje vozila. Primenjuje se kao i odeljak A (koji važi za sva Iskustva putovanja).

D2. Ugovorni odnos

1. Stranicama za iznajmljivanje vozila na ovoj Platformi upravlja Booking.com Transport Limited. Kompanija je registrovana u Engleskoj i Velsu (broj: 05179829) na sledećoj adresi: 6 Goods Yard Street, Mančester, M3 3BG, Ujedinjeno Kraljevstvo. PDV broj: GB 855349007. To znači da prihvatate da je postupak vršenja Rezervacije na platformi kompanije Booking.com Transport Limited regulisan ovim Uslovima – iako će vaše stvarno Iznajmljivanje vozila biti regulisano Ugovorom o iznajmljivanju sa vašim Pružaocem usluge (koji potpisujete prilikom preuzimanja vozila).

2. Kada rezervišete Vozilo, vršite Rezervaciju sa (a) nama ili (b) direktno sa Pružaocem usluge. U svakom slučaju:

 • naši Uslovi regulišu postupak rezervisanja; kada vam pošaljemo Potvrdu rezervacije, stupate u ugovorni odnos sa nama
 • Ugovorom o iznajmljivanju reguliše se samo Iznajmljivanje vozila; kada ga potpišete na pultu za iznajmljivanje, sklopićete ugovor sa Pružaocem usluge (ali ćete videti i prihvatiti njegove osnovne uslove tokom postupka rezervisanja vozila).

U odeljku D, „Pružalac usluge“ označava kompaniju za iznajmljivanje koja obezbeđuje vozilo.

3. U većini slučajeva ćete dobiti svoju Potvrdu Rezervacije čim dovršite Rezervaciju – ali ukoliko Pružalac usluge ne potvrdi odmah vaše Iznajmljivanje, nećemo preuzeti uplatu niti vam poslati Potvrdu Rezervacije sve dok on to ne učini.

4. Ukoliko postoje nepodudaranja između ovih Uslova i Ugovora o iznajmljivanju, primenjivaće se Ugovor o iznajmljivanju.

5. Glavni vozač (osoba čiji su podaci uneti tokom postupka rezervisanja) je jedina osoba koja može da izmeni ili otkaže Rezervaciju ili da o njoj razgovara sa nama, osim ukoliko nam ne saopšti da je imenovala nekog drugog to da učini.

D3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Ne garantujemo da ćete dobiti istu marku i model vozila koje rezervišete (osim ukoliko to izričito ne navedemo). Izraz „ili slično“ znači da biste mogli da dobijete slično vozilo (odnosno, vozilo iste veličine, sa istom vrstom menjača itd.). Dakle, fotografije vozila su samo ilustrativnog karaktera.

3. Nakon što rezervišete Vozilo:

 • podatke o Rezervaciji ćemo poslati Pružaocu usluge (npr. ime Glavnog vozača i broj telefona za kontakt)
 • potvrdićemo Podatke o preuzimanju vozila (npr. kontakt podatke Pružaoca usluge i informacije o tome šta treba da ponesete sa sobom).

D4. Vaše obaveze

1. Neophodno je da navedete sve podatke koji su nam potrebni kako bismo organizovali vašu Rezervaciju (kontakt podatke, Vreme preuzimanja vozila itd.).

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Ugovor o iznajmljivanju i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe treba da potvrdite da, ukoliko ih prekršite:

 • možda ćete morati da platite dodatne troškove
 • vaša Rezervacija će možda biti otkazana
 • osoblje će možda odbiti da vam preda ključeve na pultu za iznajmljivanje.

3. Potrebno je da proverite posebne zahteve koji se odnose na Iznajmljivanje vozila, jer se mnogi detalji (zahtevi koji se odnose na vozačku dozvolu, iznos sigurnosnog depozita, potrebna dokumentacija, prihvaćene platne kartice itd.) razlikuju u zavisnosti od Iznajmljivanja. Zato vas molimo da pažljivo pročitate:

 • ove Uslove
 • osnovne odredbe Ugovora o iznajmljivanju koje će vam biti prikazane tokom postupka rezervisanja, kao i
 • sam Ugovor o iznajmljivanju, koji ćete dobiti prilikom Preuzimanja vozila.

4. Potrebno je da budete na pultu za iznajmljivanje u Vreme preuzimanja vozila (imajte u vidu da neki Pružaoci usluge imaju „grejs period“ za preuzimanje vozila u slučaju da kasnite). Ako stignete nakon predviđenog Vremena preuzimanja vozila (i nakon grejs perioda za preuzimanje, ukoliko on postoji), vozilo možda više neće biti dostupno, a vi možda nećete imati pravo na povraćaj novca od Pružaoca usluge. Dodatne informacije potražite u Ugovoru o iznajmljivanju (prilikom rezervisanja vozila proverite odeljak „Važne informacije“, u kom ćete pronaći podatke o grejs periodu koji prihvatate tokom plaćanja). Ukoliko mislite da ćete možda kasniti, vrlo je važno da kontaktirate sa Pružaocem usluge ili nama, čak i ako je razlog kašnjenje leta, a vi ste naveli broj leta.

5. U osnovnim uslovima vašeg Iznajmljivanja se navodi šta je Glavnom vozaču potrebno prilikom Preuzimanja vozila. Morate se pobrinuti da glavni vozač ima sva potrebna dokumenta kada stigne na šalter za iznajmljivanje vozila (npr. vozačku dozvolu, bilo koji traženi identifikacioni dokument i kreditnu karticu na svoje ime i sa raspoloživim sredstvima dovoljnim da pokriju sigurnosni depozit).

6. Morate biti sigurni da Glavni vozač ispunjava uslove i da je sposoban da upravlja vozilom.

7. Potrebno je da osoblju na pultu pokažete važeću vozačku dozvolu svakog vozača, a vozač treba da poseduje dozvolu najmanje godinu dana (ili duže, u mnogim slučajevima). Ukoliko bilo koji vozač ima prekršaje/kaznene poene na svojoj dozvoli, obavestite nas o tome čim toga postanete svesni, jer mu Pružalac usluge možda neće dopustiti da vozi.

8. Nužno je da se pobrinete da svaki vozač sa vozačkom dozvolom izdatom u Engleskoj, Škotskoj ili Velsu dobije „kôd za proveru“ dozvole najkasnije 21 dan pre Preuzimanja vozila.

9. Morate se postarati da svaki vozač ima Međunarodnu vozačku dozvolu (ukoliko mu je potrebna), kao i svoju nacionalnu vozačku dozvolu. Imajte na umu da svi vozači moraju stalno sa sobom da nose vozačku dozvolu (kao i Međunarodnu vozačku dozvolu, ukoliko im je potrebna).

10. Morate se pobrinuti da svako dete ima odgovarajuće sedište, ukoliko mu je ono potrebno.

11. Ako nešto pođe naopako tokom vašeg Iznajmljivanja vozila (nesreća, kvar itd.):

 • potrebno je da kontaktirate sa Pružaocem usluge
 • nemojte dozvoliti bilo kakve popravke bez prethodne saglasnosti Pružaoca usluge (osim ako Ugovor o iznajmljivanju to ne dopušta)
 • čuvajte svu dokumentaciju (fakture za popravke, policijske izveštaje itd.) kako biste je podelili sa nama/Pružaocem usluge/osiguravajućim društvom.

D5. Cena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited će organizovati plaćanje vaše Rezervacije. Za više informacija o postupku plaćanja, pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

Dodatni troškovi i naknade

2. U mnogim slučajevima, Pružalac usluge će za svakog vozača mlađeg od određenog uzrasta (npr. 25 godina) naplatiti naknadu za mladog vozača. U nekim slučajevima će možda naplatiti naknadu za starijeg vozača za svakog vozača starijeg od određenog uzrasta (npr. 65 godina). Prilikom vršenja rezervacije na našoj Platformi, potrebno je da unesete uzrast Glavnog vozača kako bismo mogli da vam prikažemo informacije o svim naknadama koje se odnose na uzrast – a koje biste platili prilikom Preuzimanja vozila.

3. U mnogim slučajevima, Pružalac usluge će naplatiti naknadu za vraćanje vozila na drugu lokaciju, ukoliko vozilo ostavite na drugoj lokaciji. Ukoliko nameravate da to uradite, potrebno je da tokom postupka rezervisanja unesete lokaciju vraćanja vozila kako bismo vas obavestili da li je to moguće i sa vama podelili informacije o naknadi za vraćanje vozila na drugu lokaciju – koju biste platili prilikom Preuzimanja vozila.

4. U velikom broju slučajeva, Pružalac usluge će naplatiti naknadu za prelazak granice ukoliko vozilo odvezete u drugu zemlju, državu, odnosno na drugo ostrvo. Ako nameravate da to uradite, izuzetno je važno da o tome obavestite nas i/ili Pružaoca usluge što pre (potrebno je da to uradite pre Preuzimanja vozila).

5. Cena vašeg Iznajmljivanja se računa na osnovu 24-satnih jedinica, tako da će (npr.) iznajmljivanje vozila u trajanju od 25 sati koštati koliko i iznajmljivanje koje traje 48 sati.

6. Ako nakon Preuzimanja vozila odlučite da želite duže da zadržite vozilo, molimo vas da se obratite Pružaocu usluge. On će vas obavestiti o tome koliko bi to iznosilo, a vi ćete sa njim sklopiti novi ugovor. Ukoliko vozilo vratite sa zakašnjenjem, a to nije bilo dogovoreno unapred, takođe vam može biti naplaćena dodatna naknada.

Dodaci

7. U nekim slučajevima ćete platiti sve neobavezne dodatke (sedišta za decu, navigacioni uređaj, zimske gume itd.) kada budete rezervisali vozilo – u tom slučaju ćete ih garantovano dobiti prilikom Preuzimanja vozila.

8. U ostalim slučajevima ćete jednostavno zatražiti sve dodatke prilikom rezervisanja vozila – u tom slučaju:

 • platićete ih prilikom preuzimanja, i
 • Pružalac usluge ne garantuje da će biti vam dostupni.

D6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Činimo mnogo više od onoga što je predviđeno našim zakonskim obavezama. Iako lokalni zakoni ne zahtevaju od nas da ponudimo posebna prava kada je u pitanju otkazivanje, garantujemo da ćemo ispoštovati svoje pravilo povraćaja novca ukoliko otkažete svoju Rezervaciju.

2. Sledeći uslovi „Otkazivanja i dopune“ se primenjuju na sve Rezervacije izuzev:

 • Rezervacija putem platforme Dollar ili Thrifty koje su izvršene pre 26. januara 2021. godine (proverite uslove iznajmljivanja)
 • Rezervacija sa oznakom „bez mogućnosti povraćaja novca“ (ne možete izmeniti Rezervaciju za koju ne postoji mogućnost povraćaja novca i nećete dobiti povraćaj ukoliko je otkažete).

Otkazivanja

3. Ukoliko otkažete:

 • VIŠE OD 48 sati pre početka iznajmljivanja, dobićete povraćaj celog iznosa.
 • MANJE OD 48 sati pre početka iznajmljivanja ili na pultu za iznajmljivanje, izvršićemo vam povraćaj uplaćenog iznosa umanjen za iznos trodnevnog iznajmljivanja – stoga nećete dobiti povraćaj novca ukoliko ste rezervisali vozilo na 3 dana ili manje.
 • NAKON početka iznajmljivanja (ili se jednostavno ne pojavite), nećete dobiti povraćaj novca.

4. Osoblje na pultu može odbiti da vam izda vozilo ukoliko (na primer):

 • ne stignete na vreme
 • ne ispunjavate uslove za iznajmljivanje vozila
 • nemate neophodnu dokumentaciju
 • glavni vozač nema kreditnu karticu na svoje ime sa dovoljno raspoloživih sredstava za pokrivanje sigurnosnog depozita za vozilo.

Više informacija o pravilima Pružaoca usluge potražite u odeljku „Važne informacije“ koji je dostupan prilikom rezervisanja ili u Ugovoru o iznajmljivanju koji potpisujete na pultu.

Ako Pružalac usluge odbije da vam da vozilo, odmah nas pozovite sa pulta za iznajmljivanje da biste otkazali Rezervaciju, a mi ćemo vam vratiti iznos koji ste platili, umanjen za cenu 3 dana Iznajmljivanja vozila. Ukoliko to ne učinite, naknada za otkazivanje će biti u vrednosti ukupne cene Iznajmljivanja, osim ukoliko ne uspete da dokažete da nas je ta situacija koštala znatno manje od toga.

Izmene (promene vaše Rezervacije)

5. Možete da izmenite svoju Rezervaciju u bilo kom trenutku pre predviđenog vremena preuzimanja.

6. U većini slučajeva, najlakši način da to uradite je putem naše aplikacije – ili veb sajta (u okviru opcije „Upravljanje Rezervacijom“).

7. Ne postoji administrativna taksa za izmenu vaše Rezervacije, ali sve promene koje napravite mogu uticati na cenu iznajmljivanja. Ponekad jedino možemo da promenimo Rezervaciju ako je otkažemo i napravimo drugu. U tom slučaju ćemo vam možda naplatiti naknadu za otkazivanje u ime kompanije za iznajmljivanje.

8. Ukoliko bi izmena vaše Rezervacije dovela do promene cene ili plaćanja naknade za otkazivanje, obavestićemo vas unapred.

Promene koje smo izvršili

9. Ukoliko mi/Pružalac usluge treba da promenimo vašu Rezervaciju (npr. ako Pružalac usluge ne može da obezbedi vozilo), o tome ćemo vas obavestiti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko ne prihvatite tu izmenu, imaćete pravo da je otkažete i zatražite povraćaj celokupnog iznosa (bez obzira na to koliko je blizu početak vašeg Iznajmljivanja), ali nećemo imati dodatnu odgovornost ni za kakve direktne ili indirektne troškove koji mogu nastati (npr. hotelske sobe ili taksi prevoz).

D7. Koje su vam još informacije potrebne?

Opšte informacije

1. U svim slučajevima, potrebno je da vozači budu odgovarajuće starosti kako bi mogli da iznajme vozilo ili upravljaju njime. U nekim slučajevima takođe ne smeju da prekorače najvišu starosnu granicu. Ograničenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od Pružaoca usluge, lokacije i vrste vozila.

2. Vozilom mogu da upravljaju samo kvalifikovani vozači čija se imena pojavljuju u Ugovoru o iznajmljivanju.

3. Vozilo ne smete da odvezete u drugu zemlju/državu/na drugo ostrvo i/ili ga vratite na drugu lokaciju bez prethodnog dogovora.

Kasno preuzimanje/prevremeno vraćanje vozila

4. Ukoliko kasnije preuzmete automobil (pogledajte gorenavedeni odeljak D4.4) ili ga vratite pre dogovorenog vremena naznačenog u vašoj potvrdi Rezervacije, Pružalac usluge vam neće vratiti novac za „neiskorišćeno“ vreme.

Naš način rada

5. Informacije o recenzijama, rangovima, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo čemu), potražite u odeljku „Naš način rada“ koji je takođe deo naših Uslova.

E. Letovi

E1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Letove. Primenjuje se kao i odeljak A (koji važi za sva Iskustva putovanja).

E2. Ugovorni odnos

1. Većina Letova na našoj platformi se obezbeđuje putem Posrednika treće strane, koji deluje kao posrednik avio-kompanijama.

2. Kada napravite Rezervaciju, ona se vrši direktno sa avio-kompanijom. Mi nismo „ugovorna strana“ u vašoj Rezervaciji. Prilikom rezervisanja sklapate (i) Ugovor o posredovanju sa Posrednikom treće strane (za kartu) i (ii) Ugovor o prevozu sa avio-kompanijom (za sam Let).

3. Ukoliko rezervišete bilo kakve dodatke (dodatni prtljag, osiguranje itd.), sklopićete direktan ugovor sa Posrednikom treće strane ili nekom drugom kompanijom. Mi nećemo biti deo tog ugovora.

4. Funkcionišemo samo kao Platforma i nismo uključeni u Uslove treće strane. Nismo odgovorni za vašu kartu niti bilo koje dodatke koje možete da kupite i (u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom) nemamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi sa vašom Rezervacijom.

E3. Naše obaveze

1. Pružamo platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja, a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Kada rezervišete Let, podaci o Rezervaciji (npr. imena putnika) će biti dostavljeni Pružaocu usluge.

3. U zavisnosti od Ugovora o prevozu, možda ćemo moći da vam pomognemo da izmenite ili otkažete Rezervaciju ukoliko to budete želeli. Kontaktirajte sa nama putem Centra za podršku (dostupnog non-stop) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć.

E4. Vaše obaveze

1. Potrebno je da ispravno unesete sve svoje kontakt podatke kako bismo mi i/ili Pružalac usluge mogli da vam pružimo informacije o Rezervaciji i, ako je potrebno, kontaktiramo sa vama.

2. Potrebno je da pročitate naše Uslove, kao i Uslove treće strane (koji će biti prikazani prilikom plaćanja) i da se složite da ćete ih poštovati. Takođe je potrebno da potvrdite da njihovo kršenje može izazvati dodatne troškove i/ili otkazivanje vaše Rezervacije.

E5. Cena i plaćanje

1. Kada rezervišete Let, vaše plaćanje organizujemo mi, Posrednik treće strane (ili strana koju on navede) ili treća strana, kao što je avio-kompanija. Za više informacija o tome kako organizujemo plaćanje (uključujući povezana prava i obaveze), pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

E6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

1. Pravila otkazivanja možete da pronađete u Ugovoru o prevozu koji je sklopljen između vas i avio-kompanije. Dostupna su prilikom rezervisanja Leta i nakon potvrde tog Leta (na stranici „Upravljanje rezervacijom“).

2. Možda postoji naknada za promenu ili otkazivanje vašeg Leta.

3. Avio-kompanije zadržavaju pravo da odlože ili otkažu letove u skladu sa uslovima i odredbama avio-kompanije, Ugovorom o prevozu ili pravilima avio-kompanije.

4. Različite karte iste avio-kompanije mogu da podrazumevaju različita ograničenja ili obuhvataju različite usluge. Obavezno pročitajte sve informacije koje su vam na raspolaganju tokom postupka rezervisanja.

5. Ako imate pitanja o promenama, otkazivanjima ili povraćajima novca, kontaktirajte sa našim timom Korisničkog servisa.

E7. Koje su vam još informacije potrebne?

Kod-šer

1. Neke avio-kompanije imaju „kod-šer“ ugovore sa drugim avio-kompanijama. Dakle, možete da kupite kartu od jedne avio-kompanije (vaš „prevoznik koji prodaje kartu“), ali letite avionom koji je u vlasništvu druge avio-kompanije (vaš „operativni prevoznik“). U većini ovakvih slučajeva ćete se prijavljivati za let kod operativnog prevoznika – ali to unapred potvrdite sa prevoznikom koji vam je prodao kartu.

2. Tokom postupka rezervisanja Leta ćete biti obavešteni da li je u pitanju „kod-šer“ Let.

Postupci koje avio-kompanije zabranjuju

3. Većina avio-kompanija ne dozvoljava putnicima da kupuju karte koje uključuju letove koje ne nameravaju da koriste – na primer, povratnu kartu ako osoba ne namerava da iskoristi povratni let. Za više primera, jednostavno unesite sledeće termine u pretraživač: „karte za dalju destinaciju“, „karte za skriveni grad“ ili „uzastopne karte“.

4. Kada kupujete kartu za Let, slažete se da nećete činiti ovo. Ako to učinite i prekršite uslove avio-kompanije (ukoliko do toga dođe prilikom vršenja Rezervacije), dužni ste da nam nadoknadite razliku između cene vašeg stvarnog putovanja i cene celokupnog putovanja navedenog na vašoj karti (vašim kartama) u slučaju da avio-kompanija to zatraži od nas.

Korišćenje segmenata letova

5. Većina avio-kompanija zahteva da korisnici lete prema određenom redosledu. Stoga, ukoliko ne iskoristite svoj prvi let, avio-kompanija može automatski da otkaže ostatak vašeg planiranog putovanja.

6. Ako vam avio-kompanija dozvoli da „preskočite“ bilo koji Let u okviru plana putovanja, postarajte se da u skladu sa pravilima otkazivanja otkažete Letove koje ne želite. Imajte na umu da možda nećete imati pravo na povraćaj celokupnog iznosa (ili bilo kakav povraćaj) novca za ove neiskorišćene Letove.

Karte za putovanja u jednom smeru

7. Ako kupite dve karte u jednom smeru umesto jedne povratne karte:

 • izvršićete dve odvojene Rezervacije, svaku sa svojim pravilima i uslovima
 • nijedna izmena jednog Leta neće uticati na drugi (na primer, ako je vaš početni Let otkazan, neće vam biti garantovan povraćaj novca za drugi Let).

8. Ukoliko putujete u inostranstvo, možda ćete morati da osoblju na šalteru prilikom prijavljivanja i/ili ulaska u zemlju pružite dokaz da ste rezervisali povratni Let (pogledajte odeljak „Međunarodna putovanja“ u nastavku za više informacija o pasošima, vizama itd.).

Naknade, takse i troškovi

9. Vaša cena karte će uključivati sve takse i troškove koje naplaćuje avio-kompanija ili vlada (izuzev naknada za ulazak/izlazak – pogledajte odeljak „Naknade za ulazak/izlazak“ u nastavku). Možda ćete biti odgovorni za plaćanje retroaktivnih povećanja poreskih stopa.

Naknade za pružanje usluge

10. U zavisnosti od Leta koji izaberete, možda ćemo vam mi i/ili Posrednik treće strane naplatiti naknadu za pružanje usluge.

 • Naša naknada za pružanje usluge (ako postoji) predstavlja naknadu za korišćenje naše Platforme kako biste mogli da kupite kartu od Posrednika treće strane. Ona uključuje sve primenjive poreze (PDV/GST/slične takse).
 • Naknada za pružanje usluge Posrednika treće strane (ako postoji) predstavlja naknadu za korišćenje njegovih usluga posredovanja između vas i avio-kompanije. Ona može uključivati sve primenjive poreze (PDV/GST/slične takse).

11. U cenu vaše karte će biti uključene sve naknade za pružanje usluge.

Naknade za prtljag i ostale dodatke

12. Avio-kompanija vam može naplatiti naknadu za prijavljeni prtljag, višak prtljaga/pretežak prtljag, prioritetno ukrcavanje, dodeljena sedišta, zabavni sadržaj u avionu, hranu i piće i/ili prijavljivanje na aerodromu.

13. Ukoliko to učini, naknada će biti dodata ceni vaše karte (osim ako nije izričito navedeno da su u vaš Let bili uključeni dodaci).

Međunarodno putovanje

14. Vaša je odgovornost da:

 • ponesete važeći pasoš i/ili vizu ukoliko je potrebna
 • ispunite sve uslove za ulazak u određenu zemlju
 • saznate da li vam je neophodna viza za prolazak kroz zemlju koja nije vaša krajnja destinacija
 • prethodno proverite sa odgovarajućom ambasadom da li je došlo do promena u zahtevima koji se odnose na pasoše, vize ili ulazak u zemlju
 • proverite da li postoje upozorenja ili saveti iz vaše države prebivališta/porekla pre nego što odete u/prođete kroz drugu zemlju ili regiju.

15. Kada organizujemo putovanje do ili sa bilo koje lokacije, ne garantujemo da je ono bez rizika – i, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu ili gubitke.

16. To nije uobičajena praksa, ali međunarodnim pravom je dozvoljena „dezinsekcija“ aviona sa ciljem ubijanja insekata. Kako bi se to postiglo, osoblje može isprskati kabinu aviona insekticidom u vidu aerosola dok su putnici u avionu ili tretirati njegove unutrašnje površine rezidualnim insekticidom kada putnici nisu u avionu. Pre nego što otputujete, savetujemo vam da se informišete o dezinsekciji, kao i tome gde bi mogla biti izvršena.

Naknade za ulazak/izlazak

17. Vaša cena karte neće uključivati naknade koje država ili aerodrom naplaćuju osobama koje ulaze u zemlju ili izlaze iz nje i koje se naplaćuju direktno na aerodromu. Pre nego što otputujete, savetujemo vam da proverite da li ćete morati da platite ovakvu vrstu naknade.

Ujedinjeno Kraljevstvo: vaša finansijska zaštita

18. Nosilac ATOL licence: Booking.com B.V.

19. Broj ATOL licence: 11967

20. U okviru Ujedinjenog Kraljevstva pružamo potpunu finansijsku zaštitu za prodaju samo letova zaštićenih ATOL licencom putem naše Licence organizatora avio-putovanja broj 11967, koju je izdala Uprava za civilno vazduhoplovstvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon: + 44 (0)333 103 6350, adresa e-pošte: claims@caa.co.uk.

21. Kada od nas kupite let sa ATOL zaštitom, dobićete ATOL Sertifikat. U njemu je navedeno šta je finansijski zaštićeno, gde možete dobiti informacije o tome šta to znači za vas i kome da se obratite ako nešto pođe naopako.

22. Mi ili drugi pružaoci usluge koji se nalaze na vašem ATOL Sertifikatu ćemo vam pružiti usluge navedene na ATOL Sertifikatu (ili odgovarajuću alternativnu uslugu). U nekim slučajevima, kada usled insolventnosti ni mi ni pružalac usluge to ne možemo da uradimo, alternativni nosilac ATOL sertifkata može da vam pruži usluge koje ste kupili ili odgovarajuću alternativu (i to bez dodatnih troškova za vas). Slažete se da će u tim okolnostima alternativni nosilac ATOL sertifikata izvršiti te obaveze i prihvatate da platite svaki neizmireni iznos koji je prema ugovoru potrebno platiti tom alternativnom nosiocu ATOL sertifikata. Međutim, slažete se i da u nekim slučajevima neće biti moguće imenovati alternativnog nosioca ATOL sertifikata, pa ćete stoga imati pravo da podnesete zahtev putem ATOL šeme (ili kompanije koja je izdala vašu kreditnu karticu, gde je to primenljivo).

23. Ukoliko mi ili pružaoci usluge navedeni na vašem ATOL sertifikatu usled insolventnosti nismo u mogućnosti da pružimo navedene usluge (ili odgovarajuću alternativu, putem alternativnog nosioca ATOL sertifikata ili na neki drugi način), Poverenici fonda Air Travel Trust mogu izvršiti plaćanje (ili vam dodeliti pogodnost) u okviru ATOL šeme. Saglasni ste da u zamenu za takvu isplatu ili pogodnost u potpunosti dodelite tim Poverenicima sva potraživanja koja imate ili biste mogli imati, a koja proizilaze iz nepružanja usluga ili se odnose na to, uključujući bilo koja potraživanja od nas, putne agencije (ili kompanije koja je izdala vašu kreditnu karticu, gde je to primenljivo). Takođe se slažete da se takva potraživanja mogu preneti na drugo telo, ukoliko je to drugo telo isplatilo iznose koje ste tražili u okviru ATOL šeme.

EU: prava putnika u skladu sa Uredbom EU 261/2004

24. Ako je vaš let odložen ili otkazan ili vam je odbijeno ukrcavanje na njega, možda ćete imati pravo na nadoknadu/pomoć prema Uredbi EU 261/2004 ukoliko:

 • letite u Evropsku uniju
 • letite iz Evropske unije
 • vaš let obezbeđuje avio-kompanija iz Evropske unije

EU: odgovornost avio-prevoznika prema Uredbi EU 889/2002

25. Ako se dogodi nesreća u okviru Evropske unije, za vas će možda važiti Uredba EU 889/2002.

EU: prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću prilikom putovanja vazdušnim putem prema Uredbi EU 1107/2006

26. Uredba EU 1107/2006 pruža određena prava osobama sa invaliditetom ili onima sa smanjenom pokretljivošću.

Naš način rada

27. Informacije o recenzijama, rangovima, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo čemu), potražite u odeljku „Naš način rada“ koji je takođe deo naših Uslova.

F. Privatni i javni prevoz

F1. Opseg ovog odeljka

1. Ovaj odeljak sadrži posebne uslove za proizvode i usluge koji se odnose na Privatni i Javni prevoz. Primenjuje se kao i odeljak A (koji važi za sva Iskustva putovanja).

F2. Ugovorni odnos

1. Kada unapred rezervišete Privatni ili Javni prevoz, vaša Rezervacija se vrši direktno sa Pružaocem usluge. Kada rezervišete Privatni prevoz na zahtev, Rezervaciju pravite sa Posrednikom treće strane. U svim slučajevima će postupak rezervisanja biti regulisan našim Uslovima.

2. Unapred rezervisan Privatni prevoz. I vi i Pružalac usluge pristajete da se pridržavate ovih Uslova.

3. Javni prevoz i Privatni prevoz na zahtev. Uslovi Pružaoca usluge će biti navedeni tokom postupka rezervisanja. Ukoliko postoji neslaganje između njegovih i naših Uslova, primenjivaće se njegovi Uslovi.

4. Privatni prevoz na zahtev. Kada izvršite Rezervaciju, potvrđujete sledeće:

 • pročitali ste i prihvatate uslove Pružaoca usluge (ako je to primenljivo)
 • pristajete da se direktno obratite Pružaocu usluge u slučaju da nešto pođe naopako
 • razumete da je Pružalac usluge odgovoran za organizovanje i obezbeđivanje vašeg Privatnog prevoza, odabir maršrute, podešavanje cena i pružanje svih relevantnih informacija
 • prihvatate da mi samo pružamo platformu za rezervisanje (poznatu kao API usluga) i da nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji pretrpite zbog bilo čega što vozač/Pružalac usluge uradi ili ne uradi, osim u skladu sa navedenim u odeljku „Ograničenje odgovornosti“ (A18).

Nemaju svi Pružaoci usluge svoje uslove, ali možete pogledati sve uslove koje smo dobili.

F3. Naše obaveze

1. Pružamo Platformu na kojoj Pružaoci usluge mogu da promovišu i prodaju svoja Iskustva putovanja – a vi možete da ih pretražujete, upoređujete i rezervišete.

2. Kada izvršite Rezervaciju, Pružaocu usluge ćemo dati vaše podatke (npr. vaše ime, broj telefona i mesto polaska).

3. Sav Privatni Prevoz. Daćemo vam kontakt podatke Pružaoca usluge.

4. Unapred rezervisan Privatni prevoz. Postaraćemo se da Pružalac usluge zna koju veličinu vozila ste tražili.

5. Javni prevoz. Daćemo vam (ili reći kako da preuzmete) vašu kartu ili vaše karte.

F4. Vaše obaveze

1. Morate pažljivo da proverite podatke svoje Rezervacije i navedete sve informacije koje su nam potrebne kako bismo organizovali vašu Rezervaciju (zahteve, kontakt podatke itd.).

2. Morate se postarati da se svi u vašoj grupi pridržavaju naših Uslova i (gde je to primenjivo) uslova Pružaoca usluge, koje ste videli i prihvatili tokom postupka rezervisanja. Ako ih prekršite, prihvatate sledeće:

 • možda ćete morati da platite dodatne troškove
 • vaša Rezervacija će možda biti otkazana
 • vaš vozač može odbiti da vas vozi.

3. Trebalo bi da imate na umu da procenjeno vreme putovanja ne uzima u obzir uslove u saobraćaju.

4. Sav Privatni Prevoz. Morate se pobrinuti da svi putnici budu na mestu polaska na vreme.

5. Sav Privatni Prevoz. Kada se približi vreme Polaska, potrebno je da vaš telefon (čiji ste broj uneli prilikom Rezervisanja) bude uključen i da može da prima pozive/SMS poruke u slučaju da vozač treba da kontaktira sa vama. Ne možemo da garantujemo da će moći da stupi u kontakt sa vama putem aplikacija za razmenu poruka kao što su WhatsApp ili Viber.

6. Unapred rezervisan Privatni prevoz. Za vožnju od aerodroma je potrebno da nam date podatke o svom letu najmanje 24 sata pre Vremena polaska, kako bi Pružalac usluge mogao da prilagodi Vreme polaska ukoliko vaš let kasni. Ukoliko on ne može da obezbedi Privatni prevoz nakon kašnjenja ili otkazivanja leta, kontaktirajte sa našim timom Korisničkog servisa.

7. Javni prevoz. Morate se postarati da svi putnici stignu na vreme i ostavite dovoljno vremena za preuzimanje karata ukoliko je potrebno.

8. Morate imati najmanje 18 godina da biste izvršili Rezervaciju, a svaki putnik mlađi od 18 godina mora biti u pratnji odgovorne odrasle osobe.

9. Morate se pobrinuti da se nijedan putnik ne ponaša neprimereno – npr. bude nasilan ili radi bilo šta što bi moglo nekoga dovesti u opasnost.

10. Potrebno je da izaberete odgovarajući Javni/Privatni prevoz (u zavisnosti od veličine grupe, količine prtljaga, zahteva u vezi sa sadržajima prilagođenim osobama sa invaliditetom itd.).

F5. Cena i plaćanje

1. Booking.com Transport Limited će organizovati plaćanje vaše Rezervacije. Za više informacija o postupku plaćanja, pogledajte gorenavedeni odeljak „Plaćanje“ (A7).

2. Unapred rezervisan Privatni prevoz. U cenu je uključeno sledeće: sve putarine, naknade za zagušenje saobraćaja, takse i nadoknade za vožnju tokom perioda intenzivnijeg saobraćaja. Plaćanje se vrši prilikom rezervisanja.

3. Privatni prevoz na zahtev. Cena će biti potvrđena (a plaćanje izvršeno) kada vas vozač doveze na željenu lokaciju. Cena se može razlikovati od cene koja je procenjena prilikom Rezervisanja. Odgovorni ste za plaćanje svih putarina, naknada za zagušenje saobraćaja, taksi, nadoknada za vožnju tokom perioda intenzivnijeg saobraćaja i napojnica.

4. Javni prevoz. Plaćanje će biti izvršeno kada vaša Rezervacija bude potvrđena. Pre polaska će Pružalac usluge možda morati da vidi vaše karte/elektronske karte. Molimo vas da ih uvek nosite sa sobom, jer ćete u suprotnom možda morati ponovo da ih platite.

5. Pružalac usluge/vozač ne mora da pristane na izmene Putovanja koje lično zatražite. Ukoliko to učini, može vam naplatiti dodatnu naknadu.

F6. Izmene, otkazivanja i povraćaji novca

Otkazivanje

1. U većini slučajeva...

 • Unapred rezervisan Privatni prevoz. Možete besplatno otkazati do 24 sata pre Vremena polaska (2 sata u nekim slučajevima – pogledajte svoju potvrdu). Ukoliko ne otkažete na vreme, neće imati pravo na povraćaj novca.
 • Privatni prevoz na zahtev. Možete otkazati bilo kada pre Vremena polaska, ali Pružalac usluge može da vam naplati naknadu za otkazivanje.
 • Javni prevoz. Verovatno nećete imati pravo na povraćaj novca nakon što vaša Rezervacija bude potvrđena.

2. Ukoliko vaš Pružalac usluge ima drugačija pravila otkazivanja (koja ćete videti tokom postupka rezervisanja), primenjivaće se njegova pravila.

3. Mi i/ili Pružalac usluge možemo da otkažemo Rezervaciju u kratkom roku ili bez prethodnog obaveštenja – ali to bi moglo da se desi samo u vrlo specifičnim situacijama. Na primeri, ukoliko bi:

 • Pružalac usluge postao insolventan ili zaista ne bi bio u mogućnosti da ispoštuje vašu Rezervaciju – u tom slučaju ćemo dati sve od sebe da organizujemo alternativni prevoz (a ako to nije moguće, izvršićemo vam povraćaj celokupnog iznosa)
 • došlo do kršenja ovih Uslova i/ili uslova Pružaoca usluge – u tom slučaju možda nećete imati pravo na povraćaj novca.

Izmene (promene) pre početka Putovanja

4. Unapred rezervisan Privatni prevoz. U vašoj e-poruci sa potvrdom će biti navedeno koliko unapred (pre vremena preuzimanja) je potrebno da zatražite izmenu Rezervacije (poput lokacije ili vremena).

5. Privatni prevoz na zahtev. Da biste izmenili Rezervaciju, možda ćete morati da je otkažete (što može dovesti do plaćanja naknade za otkazivanje) i izvršite novu.

6. Javni prevoz. Kada Rezervacija bude potvrđena, nećete moći da vršite izmene.

7. Ukoliko mi/Pružalac usluge treba da promenimo vašu Rezervaciju (na primer, u slučaju štrajka koji bi mogao da ometa vaše putovanje), obavestićemo vas o tome u što kraćem roku. Ukoliko tada odlučite da otkažete:

 • Bilo koji Prevoz. Osim ukoliko ne otkažete iz nekog od razloga u okviru sledeće tačke, imaćete pravo na povraćaj celog iznosa (bez obzira na to koliko je vremena ostalo do vašeg putovanja).
 • Bilo koji Privatni Prevoz. Ukoliko promena podrazumeva samo novog vozača, Pružaoca usluge ili novo (slično) vozilo, nećete imati pravo na povraćaj novca (osim ukoliko ne otkažete na vreme).

U svakom slučaju, ni mi, a ni Pružalac usluge nećemo biti odgovorni za troškove koje tom prilikom budete imali (npr. alternativni prevoz ili hotelske sobe).

Povraćaji novca

8. Ukoliko želite da zatražite povraćaj novca, to morate učiniti pisanim putem najkasnije 14 dana nakon Vremena polaska.

9. Može biti potrebno i do 5 radnih dana da povraćaj novca stigne na vaš račun.

10. Sav Privatni Prevoz. Ukoliko se vaš vozač ne pojavi na mestu preuzimanja na vreme, možete da zatražite povraćaj novca, a mi ćemo se pobrinuti da istražimo ovaj slučaj.

11. Sav Privatni Prevoz. Nećete imati pravo na povraćaj novca ukoliko se vaše Putovanje ne odvija po planu zbo toga što:

 • vozač/Pružalac usluge ne može da stupi u kontakt sa vama
 • jedan ili više putnika nije na mestu polaska na vreme, a vi niste zatražili novo Vreme polaska
 • tražite nerazumne izmene Vremena polaska ili samog Putovanja
 • nas/Pružaoca usluge/vozača niste na vreme obavestili o izmenama koje želite da izvršite
 • dostavili ste netačne podatke prilikom rezervisanja Privatnog prevoza (mesto polaska, kontakt podaci, broj putnika, količina prtljaga itd.).

F7. Koje su vam još informacije potrebne?

Unapred rezervisan Privatni prevoz

1. Proverite svoju e-poruku sa potvrdom kako biste videli koliko dugo će vas vozač čekati na mestu polaska.

Privatni prevoz na zahtev

2. Vozač vas možda neće čekati nakon što prođe dogovoreno Vreme polaska – a ukoliko vas sačeka, može vam naplatiti naknadu za vreme čekanja. Ukoliko ne budete na mestu polaska na vreme, može vam biti naplaćena naknada za otkazivanje.

Troškovi popravke ili čišćenja

3. Ukoliko nešto treba da se popravi ili očisti zato što je neko iz vaše grupe uradio nešto neprihvatljivo ili prekršio ove Uslove, vi ćete biti odgovorni za troškove popravke/čišćenja.

Naš način rada

4. Informacije o recenzijama, rangovima, načinu na koji zarađujemo (i još mnogo čemu), potražite u odeljku „Naš način rada“ koji je takođe deo naših Uslova.

Booking.com rečnik

„Nalog“ označava nalog (na Booking.com platformi ili platformi jedne od kompanija u okviru Grupe) putem kog možete rezervisati Iskustva putovanja na našoj Platformi.

„Smeštaj“ znači pružanje usluge smeštaja od strane Pružaoca usluge (u odeljku B „Pružalac usluge“ označava pružaoca usluge smeštaja).

„Atrakcija“ znači pružanje usluge Atrakcije od strane Pružaoca usluge (u odeljku C „Pružalac usluge“ označava pružaoca usluge Atrakcije).

„Usluge Atrakcije“ uključuju, ali se ne ograničavaju na obilaske, muzeje, atrakcije, aktivnosti i iskustva.

„Rezervacija“ označava rezervaciju Iskustva putovanja na našoj Platformi, bez obzira na to da li je plaćate odmah ili kasnije.

„Booking.com“, „nama“, „mi“ ili „naš“ označava kompaniju Booking.com B.V. (za smeštaj, letove ili atrakcije) ili kompaniju Booking.com Transport Limited (za bilo koju uslugu kopnenog prevoza). Korporativni kontakt

„Potvrda Rezervacije“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava e-poruku sa potvrdom i vaučer koje vam šaljemo sa podacima o vašoj Rezervaciji.

„Booking Network Sponsored Ads“ označava naš program koji omogućava Pružaocima usluge smeštaja da daju ponudu putem treće strane (Koddi) kako bi se njihov proizvod pojavio na drugom mestu u situaciji kada su rezultati vaše pretrage poređani na osnovu parametra „Naši favoriti“.

„Gotovinski bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete da „unovčite“ putem Načina plaćanja koji imamo u sistemu ili iskoristite za plaćanje budućeg Iskustva putovanja.

„Ugovor o prevozu“ označava ugovor između vas i Pružaoca usluge koji se odnosi na vaš Let.

„Bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću. Postoji „Gotovinski bonus“ i „Putni bonus“.

„Povraćaj novca na kreditnu karticu“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete da isplatite na kreditnu karticu koju imamo u sistemu ili iskoristite za plaćanje budućeg Iskustva putovanja.

„Pružalac usluge konekcije“ označava kompaniju koja omogućava smeštajnim objektima i kompaniji Booking.com da razmenjuju informacije o smeštajnim objektima i podatke o rezervacijama korisnika.

„Devizni kurs“ označava kurs koji koristimo za konverziju valute; ovo je trenutno WM/Refinitiv Closing Spot stopa, ali ovo se može promeniti.

„Rezervacija koja ispunjava uslove“ označava rezervaciju koja ispunjava kriterijume za kvalifikovanje za Nagradu.

„Let“ označava let koji pruža Pružalac usluge (u odeljku E „Pružalac usluge“ označava avio-kompaniju).

„Kompanija u okviru grupe“ označava podružnicu kompanije Booking.com – bilo da je u direktnom vlasništvu kompanije Booking.com ili je deo Booking Holdings Inc. grupe.

„Uslovi za određenu nagradu“ označavaju pravila koja se primenjuju na određene Nagrade – povrh gorenavedenih opštih uslova za „Nagrade, Bonus i Novčanik“ (odeljak A13).

„Ugovor o posredovanju“ (u okviru odeljka „Letovi“) označava ugovor između vas i Posrednika treće strane, koji se bavi načinom na koji oni organizuju vašu Avionsku kartu (i, u nekim slučajevima, sve dodatke) sa avio-kompanijom ili nekom drugom kompanijom.

„Glavni vozač“ označava vozača čiji su podaci uneti tokom postupka rezervisanja.

„Privatni prevoz na zahtev“ označava privatno vozilo koje tražite kada stignete na mesto polaska (ili neposredno pre toga).

„Platite u svojoj valuti“ označava opciju za plaćanje koju ponekad nudimo kada Pružalac usluge ne koristi vašu valutu. Ova opcija vam omogućava da platite u svojoj valuti.

„Način plaćanja“ označava način korišćen za plaćanje Rezervacije, što može biti kreditna/debitna kartica ili alternativni način plaćanja.

„Preuzimanje vozila“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava postupak na početku vašeg Iznajmljivanja tokom kojeg dostavljate ličnu kartu i drugu potrebnu dokumentaciju, plaćate sve naknade i dodatne troškove, sklapate Ugovor o iznajmljivanju i preuzimate svoje vozilo.

„Vreme polaska“ (u odeljku „Iznajmljivanje vozila“) označava (lokalni) datum i vreme kada treba da preuzmete vozilo, kao što je navedeno u vašoj potvrdi Rezervacije.

„Vreme polaska“ (u odeljku „Privatni i javni prevoz“) označava (lokalno) vreme kada Unapred rezervisani Privatni prevoz treba da stigne do mesta polaska ili kada Privatni prevoz na zahtev zaista stigne na mesto polaska.

„Platforma“ označava veb sajt/aplikaciju putem koga/koje možete rezervisati Iskustva putovanja, bez obzira na to da li je njegov/njen vlasnik ili njime/njome upravlja kompanija Booking.com ili treće lice.

„Privatni prevoz na zahtev“ označava privatno vozilo koje je potrebno da zatražite barem 2 sata pre dolaska na mesto polaska.

„Vožnja privatnim prevozom“ označava vožnju privatnim prevozom kao što je navedeno u okviru Rezervacije (uključujući sve izmene nakon vršenja Rezervacije).

„Javni prevoz“ označava vozove, autobuse, tramvaje i druge vrste javnog prevoza.

„Vožnja javnim prevozom“ označava vožnju javnim prevozom kao što je navedeno u okviru Rezervacije (uključujući i sve izmene nakon izvršene Rezervacije).

„Iznajmljivanje“ (ili „Iznajmljivanje vozila“) znači pružanje vozila od strane Pružaoca usluge (u odeljku D, „Pružalac usluge“ označava kompaniju za iznajmljivanje koja obezbeđuje vozilo).

„Ugovor o iznajmljivanju“ označava ugovor između vas i Pružaoca usluge, koji potpisujete prilikom Preuzimanja vozila. Tokom postupka rezervisanja ćete dobiti pregled ključnih pojmova.

„Nagrade“ označavaju pogodnost koja vam je obećana. U većini slučajeva, Nagrade će biti Putni bonus, Gotovinski bonus, Povraćaj novca na kreditnu karticu ili vaučer za neku vrstu proizvoda.

„Pružalac usluge“ označava pružaoca putnih proizvoda ili usluga na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: vlasnika hotela ili drugog objekta (za Rezervaciju „smeštaja“), muzej ili park (za Rezervaciju „atrakcije“) ili kompaniju za iznajmljivanje vozila ili avio-kompaniju (za Rezervaciju „prevoza“).

„Usluge“ (u odeljku „Privatni i javni prevoz“) označavaju pružanje Vožnje Javnim ili Privatnim prevozom.

„Uslovi“ označavaju ove uslove pružanja usluga.

„Posrednik treće strane“ označava kompaniju koja deluje kao (a) posrednik između vas i Pružaoca usluge ili (b) preprodavac Iskustva putovanja.

„Uslovi treće strane“ (u odeljku „Letovi“) označavaju Ugovor o posredovanju sa Posrednikom treće strane (za kartu) i (ii) Ugovor o prevozu sa avio-kompanijom (za sam Let).

„Gotovinski bonus“ označava pogodnost sa novčanom vrednošću koju možete iskoristiti za plaćanje budućeg Iskustva putovanja, ali ne možete da je „unovčite“.

„Iskustvo putovanja“ označava jedan od putnih proizvoda ili usluga na našoj Platformi.

„Plaćanje unapred“ označava plaćanje koje vršite kada rezervišete proizvod ili uslugu (a ne kada ih stvarno koristite).

„Novčanik“ označava pregled u okviru vašeg Naloga gde se prikazuju vaše Nagrade, Bonus i druge pogodnosti.

DATUM: 31. oktobar 2023.

Za rezervacije izvršene od 14. februara 2022. do dana: 30. oktobar 2023. (uključujući ovaj datum)