Centar za informacije o bezbednosti

Putnici

Iako u kompaniji Booking.com poštujemo detaljne procedure kako bismo zaštitili svoje goste, takođe vas ohrabrujemo da preuzmete odgovornost za ličnu bezbednost kada putujete. Pogledajte naše savete i preporuke koji će vam pomoći da sve protekne glatko.

Partneri

U kompaniji Booking.com imamo mnogobrojne postupke i procedure u cilju zaštite svojih partnera, ali takođe vas podstičemo da preduzmete određene mere predostrožnosti radi garantovanja lične bezbednosti kada dočekujete goste. Evo nekoliko saveta, namenjenih uglavnom privatnim smeštajima i apartmanima, koji će vam pomoći da sve protekne glatko.

Da li neke informacije nedostaju? /

Hvala vam

Naše vrednosti i smernice

Mi u kompaniji Booking.com postupamo u skladu sa vrednostima, standardima i smernicama koje su kreirane sa ciljem da zaštite naše partnere, korisnike i zaposlene.

Šta da uradite ako nešto pođe naopako

Ukoliko bilo šta pođe naopako, tu smo za vas. Znamo i da ponekad želite da imate mogućnost da sami rešite probleme. U ovom odeljku ćete pronaći smernice koje možete da pratite ukoliko dođe do problema, kao i korake koje ćemo preduzeti kako bismo vas zaštitili.

Da li neke informacije nedostaju? /

Hvala vam

Ovaj članak služi samo u informativne svrhe i ne pruža pravne savete. Iz njega ne proizilaze nikakva prava ili garancije​. Imajte na umu da ćete možda morati da preduzmete dodatne mere predostrožnosti u pojedinačnim slučajevima.