Tilboð
Tilboð og afslættir handa þér
 • Farðu í lengsta fríið þitt hingað til
  Skoðaðu gististaði sem bjóða upp á lengri dvalir, margar á lægri mánaðarverðum.
  Farðu í lengsta fríið þitt hingað til
 • A young girl and woman kayak on a river
  Nýtt ár, ný ævintýri
  Sparaðu 15% eða meira þegar þú bókar og gistir fyrir 1. apríl 2024
 • Fljúgðu af stað í draumafríið
  Fljúgðu af stað í draumafríið
  Fáðu innblástur, gerðu samanburð og bókaðu flug með meiri sveigjanleika
 • Vinahópur í fjallgöngu á sólríkum degi
  Sparaðu 15% með tilboðum í árslok
  Skoðaðu áfangastaði um allan heim og sparaðu 15% eða meira

Fáðu afslætti samstundis

Skráðu þig inn á Booking.com-svæðið þitt og leitaðu að bláa Genius-merkinu til að spara
Vinsælir áfangastaðir
Vinsælast meðal ferðalanga frá Íslandi