Trung tâm thông tin an toàn và bảo mật

Du khách

Dù Booking.com có quy trình chặt chẽ để bảo vệ khách hàng, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn có trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân khi du lịch. Hãy xem qua mẹo hay và gợi ý để giúp chuyến đi trơn tru hơn.

Đối tác

Booking.com có rất nhiều quy trình để bảo vệ đối tác của mình, nhưng chúng tôi cũng khuyến khích Quý vị luôn cẩn thận để bảo vệ bản thân khi tiếp đón khách. Sau đây là một số mẹo hay – chủ yếu áp dụng cho nhà và căn hộ – để đảm bảo mọi việc đều ổn.

Bạn có thấy thiếu thông tin nào không? /

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Giá trị và nguyên tắc của chúng tôi

Tại Booking.com, chúng tôi tuân theo các giá trị, tiêu chuẩn và nguyên tắc để bảo vệ đối tác, du khách và nhân viên của mình.

Những điều Quý vị có thể làm khi có vấn đề xảy ra

Trong một số trường hợp hiếm hoi khi có vấn đề xảy ra, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ Quý vị. Chúng tôi cũng biết rằng đôi khi Quý vị muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Trong mục này, Quý vị sẽ tìm thấy những hướng dẫn để khắc phục sự cố, cũng như các bước chúng tôi sẽ thực hiện để hỗ trợ Quý vị.

Bạn có thấy thiếu thông tin nào không? /

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Bài viết này được viết chỉ với mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn, quyền hoặc bảo lãnh pháp lý. Xin lưu ý rằng Quý vị có thể phải cần có những bước phòng ngừa khác tùy vào từng tình huống.