Bỏ qua và đến nội dung chính

Tiêu chuẩn và hướng dẫn về nội dung

Ưu tiên của Booking.com là thúc đẩy trải nghiệm du lịch an toàn và thân thiện cho tất cả mọi người.

Chúng tôi kỳ vọng các nhân viên, khách hàng và đối tác đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển bộ hướng dẫn này, nhằm áp dụng cho các đánh giá, hình ảnh và đăng ký chỗ nghỉ do khách và đối tác tải lên. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nội dung mà bạn tương tác trên trang của chúng tôi là an toàn và hữu ích.
Khi đăng đánh giá, hình ảnh hoặc đăng ký chỗ nghỉ trên Booking.com, bạn cần tuân thủ các hướng dẫn này. Các hướng dẫn này thuộc bộ chính sách rộng hơn của chúng tôi, bao gồm các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu nội dung của bạn không tuân thủ các hướng dẫn này, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung đó hoặc liên hệ với bạn để cố gắng chỉnh sửa bình luận sao cho đáp ứng các hướng dẫn của chúng tôi.