Các khu vực phổ biến

Paradise

Knysna , Nam Phi 36 khách sạn

Midtown

Memphis , Mỹ 9 khách sạn

Parramatta

Sydney , Úc 44 khách sạn

Toshima

Tokyo , Nhật 350 khách sạn

Chiyoda

Tokyo , Nhật 116 khách sạn

Downtown Tulsa

Tulsa , Mỹ 16 khách sạn

Wesola

Warsaw , Ba Lan 0 khách sạn

Hayes

Hillingdon , Anh 5 khách sạn

Thekla

Leipzig , Đức 0 khách sạn

Osterley

Hounslow , Anh 4 khách sạn

Bo-Kaap

Cape Town , Nam Phi 35 khách sạn

Paddington

Sydney , Úc 12 khách sạn

Targówek

Warsaw , Ba Lan 34 khách sạn

Totteridge

London , Anh 0 khách sạn

Crescenzago

Milano , 1 khách sạn

Ochota

Warsaw , Ba Lan 110 khách sạn

Gruz

Dubrovnik , Croatia 214 khách sạn

Forest Hill

London , Anh 2 khách sạn