Bỏ qua và đến nội dung chính

Điều khoản dịch vụ khách hàng

Cập nhật ngày 14 tháng 2 năm 2022

In

Mục lục

A. Tất cả Trải nghiệm Du lịch

A1. Định nghĩa

1. Một số từ bạn sẽ thấy có ý nghĩa rất cụ thể, vì vậy vui lòng kiểm tra “Từ điển Booking.com” ở phần cuối của các Điều khoản này.

A2. Về các điều khoản này

1. Khi bạn hoàn tất Đơn đặt, bạn chấp nhận các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn được cung cấp trong quá trình đặt.

2. Nếu bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản này là (hoặc trở nên) không hợp lệ hoặc, không thể thực thi:

 • nội dung đó sẽ vẫn được thực thi ở phạm vi tối đa được pháp luật cho phép
 • bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi mọi nội dung khác trong bản Điều khoản này.

3. Các Điều khoản này được trình bày như sau:

 • Mục A: các điều khoản chung, dành cho tất cả loại hình Trải nghiệm Du lịch.
 • Mục B đến F: các điều khoản cụ thể, chỉ dành cho một loại hình Trải nghiệm Du lịch:
  • Mục B: Chỗ nghỉ
  • Mục C: Hoạt động Tham quan
  • Mục D: Thuê ô tô
  • Mục E: Chuyến bay
  • Mục F: Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng
 • Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản chung và điều khoản cụ thể, các điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng.

4. Bản tiếng Anh của các Điều khoản này là bản gốc. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về Điều khoản, hoặc có sự khác biệt giữa các Điều khoản bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, các Điều khoản trong bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. (Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở đầu trang này.)

A3. Về Booking.com

1. Khi bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, Booking.com B.V. cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem mục A4.4 bên dưới).

2. Khi bạn đặt dịch vụ thuê xe, hoặc dịch vụ vận chuyển công cộng hoặc vận chuyển riêng, công ty Booking.com Transport Limited cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem phần A4.4 bên dưới).

3. Chúng tôi hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ địa phương (ví dụ: Hỗ trợ khách hàng hoặc quản lý tài khoản). Các công ty đó không:

 • kiểm soát hoặc quản lý Nền tảng của chúng tôi
 • có Nền tảng của riêng họ
 • có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hoặc hợp đồng nào với bạn
 • cung cấp Trải nghiệm Du lịch
 • đại diện cho chúng tôi, tham gia ký kết hợp đồng hoặc chấp thuận các tài liệu pháp lý dưới danh nghĩa của chúng tôi
 • hoạt động với tư cách là “đại lý xử lý hoặc đại lý dịch vụ” của chúng tôi.

A4. Nền tảng của Chúng tôi

1. Chúng tôi cẩn trọng hợp lý trong việc cung cấp Nền tảng của mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ trên đó là chính xác (chúng tôi lấy thông tin từ Nhà cung cấp Dịch vụ). Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sai, sự gián đoạn hoặc thông tin thiếu sót nào - mặc dù chúng tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa/khắc phục chúng ngay khi có thể.

2. Nền tảng của chúng tôi không đề xuất hoặc xác nhận cho bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào hoặc cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị tiện nghi, phương tiện vận chuyển nào của họ, v.v.

3. Chúng tôi không phải là một bên trong hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Trải nghiệm Du lịch.

4. Để thực hiện Đơn đặt, bạn có thể phải tạo một Tài khoản. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn (bao gồm thông tin thanh toán và liên hệ) là chính xác và cập nhật, nếu không bạn có thể sẽ không thể truy cập (các) Trải nghiệm Du lịch của mình. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì xảy ra với Tài khoản của mình, vì vậy vui lòng không để bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản đó, và không tiết lộ tên người dùng và mật khẩu của bạn.

5. Chúng tôi sẽ hiển thị các đề xuất có sẵn cho bạn, bằng ngôn ngữ (mà chúng tôi nghĩ là) phù hợp với bạn. Bạn có thể thay đổi sang ngôn ngữ khác bất cứ khi nào bạn muốn.

6. Trừ khi có quy định khác, bạn cần phải từ 16 tuổi trở lên mới được phép sử dụng Nền tảng.

A5. Giá trị của Chúng tôi

1. Bạn sẽ:

 • tôn trọng các Giá trị của chúng tôi
 • tuân thủ tất cả các luật hiện hành
 • hợp tác với bất kỳ cuộc kiểm tra chống gian lận/chống rửa tiền nào mà chúng tôi cần thực hiện
 • không sử dụng Nền tảng để gây phiền toái hoặc thực hiện Đặt chỗ giả
 • sử dụng Trải nghiệm Du lịch và/hoặc Nền tảng đúng mục đích đề ra
 • không gây ra bất kỳ phiền toái hoặc thiệt hại nào, và không cư xử thiếu phù hợp với nhân viên của Nhà cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó).

A6. Giá

1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, bạn đồng ý thanh toán chi phí của Trải nghiệm Du lịch, bao gồm mọi khoản phí và thuế có thể áp dụng.

2. Một số giá mà bạn thấy có thể đã được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Giá bạn phải trả sẽ dựa trên giá gốc, “không làm tròn” (mặc dù sự khác biệt thực tế cũng sẽ rất nhỏ).

3. Lỗi sai hiển nhiên và lỗi in sai không có hiệu lực ràng buộc. Ví dụ: nếu bạn đặt một chiếc xe ô tô cao cấp hoặc một đêm trong một căn phòng hạng sang nhưng được chào giá nhầm ở mức giá 1 EUR thì chúng tôi có thể chỉ cần hủy Đơn đặt đó và hoàn lại bất cứ khoản tiền nào bạn đã thanh toán.

4. Giá bị gạch chéo cho biết giá của một Đơn đặt tương tự khi không áp dụng giảm giá (“tương tự” có nghĩa là cùng ngày, cùng chính sách, cùng chất lượng chỗ nghỉ/phương tiện/hạng du lịch, v.v.).

A7. Thanh toán

1. Đối với một số sản phẩm/dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ yêu cầu Thanh toán Trước và/hoặc thanh toán được thu trong kỳ Trải nghiệm Du lịch của bạn.

 • Nếu chúng tôi sắp đặt để bạn thanh toán, chúng tôi (hoặc, trong một số trường hợp, công ty liên kết của chúng tôi tại quốc gia mà khoản thanh toán của bạn được chuyển đi) sẽ chịu trách nhiệm quản lý khoản thanh toán của bạn và đảm bảo giao dịch của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi được hoàn tất. Trong trường hợp này, khoản thanh toán của bạn cấu thành việc tất toán giá tiền dịch vụ "đến hạn và phải trả".
 • Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ thu tiền bạn, thì thường sẽ thu trực tiếp ngay từ đầu khi bạn bắt đầu Trải nghiệm Du lịch, nhưng cũng có trường hợp (chẳng hạn) họ tính tiền thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt dịch vụ, hoặc bạn thanh toán khi bạn trả phòng Chỗ nghỉ của mình. Điều này phụ thuộc vào chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ như đã thông báo cho bạn trong quá trình đặt dịch vụ.

2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ yêu cầu Thanh toán Trả trước, khoản thanh toán đó có thể được thực hiện hoặc ủy quyền trước vào thời điểm bạn thực hiện Đơn đặt, và có thể không được hoàn tiền. Vì vậy, trước khi bạn đặt, vui lòng kiểm tra chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ (hiển thị lúc bạn đặt), chúng tôi không tác động và không chịu trách nhiệm về chính sách này.

3. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép nào đối với Phương thức Thanh toán của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, là bên có thể chi trả mọi khoản phí phát sinh do hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép đó, có thể trừ đi mức miễn thường.

4. Nếu loại tiền tệ được chọn trên Nền tảng không giống với loại tiền tệ của Nhà cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể:

 • hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ của riêng bạn
 • đưa ra cho bạn lựa chọn Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn.

Bạn sẽ thấy Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ của chúng tôi khi thanh toán, trong chi tiết Đơn đặt trên Tài khoản của bạn, hoặc trong email chúng tôi gửi cho bạn (nếu bạn chưa có Tài khoản). Nếu chúng tôi thu phí liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào như vậy từ bạn, bạn sẽ thấy khoản phí được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm so với tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Công ty phát hành thẻ của bạn có thể tính bạn phí giao dịch nước ngoài.

5. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin chi tiết về Phương thức Thanh toán của bạn cho các giao dịch trong tương lai sau khi được bạn chấp thuận.

A8. Chính sách

1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, bạn chấp nhận các chính sách áp dụng được hiển thị trong quy trình đặt. Bạn sẽ thấy chính sách hủy của từng Nhà cung cấp Dịch vụ và bất kỳ chính sách nào khác (về yêu cầu độ tuổi, tiền đặt cọc đảm bảo/đề phòng hư hại, phụ phí bổ sung cho các Đơn đặt theo nhóm, giường phụ, bữa sáng, vật nuôi, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) trên Nền tảng của chúng tôi: trên các trang thông tin của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong quá trình đặt, trong mục ghi chú, và/hoặc trong email xác nhận hoặc vé (nếu có).

2. Nếu bạn hủy Đơn đặt hoặc vắng mặt, mọi khoản phí hủy/vắng mặt và hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào chính sách hủy/vắng mặt của Nhà cung cấp Dịch vụ.

3. Một số Đơn đặt không thể được hủy miễn phí, trong khi các Đơn đặt khác chỉ có thể được hủy miễn phí trước một thời hạn nhất định.

4. Nếu bạn đặt Trải nghiệm Du lịch bằng cách thanh toán trước (bao gồm mọi yếu tố cấu thành giá cả và/hoặc đặt cọc đề phòng hư hại nếu có), Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo nếu họ không thể thu được số tiền đó vào ngày đã ấn định. Nếu họ hủy, bạn sẽ chỉ được nhận lại các khoản thanh toán không hoàn tiền đã chi trả theo quyết định của họ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thanh toán được tiến hành đúng thời hạn (rằng thông tin ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn là chính xác, và bạn có đủ số dư trong tài khoản của mình).

5. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể đến đúng hẹn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn và cho họ biết thời gian đến dự kiến, để họ không hủy Đơn đặt của bạn. Nếu bạn đến muộn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả (ví dụ: Đơn đặt bị hủy, hoặc bất kỳ khoản phí nào mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu).

6. Là người thực hiện Đơn đặt, bạn chịu trách nhiệm về các hành động và hành vi (liên quan đến Trải nghiệm Du lịch) của mọi thành viên trong đoàn. Bạn cũng có trách nhiệm xin phép họ trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ.

A9. Chính sách Bảo mật và cookie

1. Nếu bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, vui lòng xem Chính sách Bảo mật và Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền riêng tư, cookie, và cách chúng tôi có thể liên hệ với bạn và xử lý dữ liệu cá nhân

2. Nếu bạn đặt dịch vụ vận chuyển mặt đất, vui lòng xem Chính sách Bảo mật của Rentalcars.com, Chính sách Bảo mật của Cars.booking.com, hoặc Chính sách Bảo mật của Taxi.booking.com khi thích hợp để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

A10. Yêu cầu về hỗ trợ truy cập/đi lại

1. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì về hỗ trợ truy cập/đi lại:

 • cho Nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi
 • cho Trải nghiệm Du lịch của bạn (sử dụng xe lăn, bồn tắm dành cho người đi lại khó khăn, v.v.), vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn - hoặc sân bay, ga tàu, v.v.

A11. Bảo hiểm

1. Nếu bạn đã mua bảo hiểm thông qua Nền tảng của chúng tôi, vui lòng tham khảo (các) tài liệu chính sách để biết về các điều khoản cùng các thông tin khác. Các Điều khoản này không áp dụng cho bảo hiểm.

A12. Genius

1. Giá Genius là mức giá chiết khấu được các Nhà cung cấp Dịch vụ tham gia chương trình này chào cho một số sản phẩm/dịch vụ nhất định.

2. Giá Genius dành cho các thành viên thuộc chương trình Genius của Booking.com. Không phải mất phí thành viên, và rất dễ dàng để trở thành thành viên - chỉ cần tạo một Tài khoản. Tư cách thành viên và giá là không thể chuyển nhượng. Tư cách thành viên được liên kết với một Tài khoản cụ thể. Tư cách thành viên cũng có thể được liên kết với các chiến dịch hoặc ưu đãi cụ thể.

3. Có các “Cấp độ Genius” khác nhau, dựa trên số lượng Đơn đặt Chỗ nghỉ bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cấp độ đưa ra các tặng thưởng du lịch khác nhau.

4. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ tính năng nào của chương trình Genius, bao gồm các cấp độ thành viên và cơ cấu của chương trình.

5. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập https://www.booking.com/genius.html.

A13. Tặng thưởng, Tín dụng & Ví

1. Chúng tôi có thể phát hành Tặng thưởng cho bạn – theo toàn quyền tự quyết của chúng tôi, và tuân theo (a) các điều khoản tại đây trong mục A13 và (b) bất kỳ Tiêu chí Tặng thưởng Riêng nào được áp dụng. Nếu chúng tôi mắc lỗi văn thư (i) trong việc tính toán khoản Tặng thưởng của bạn hoặc (ii) trong việc quy đổi tiền tệ liên quan đến Tặng thưởng của bạn, chúng tôi luôn có thể thay đổi hoặc sửa lại cho đúng bất kỳ số tiền nào được hiển thị.

2. Cách thức nhận Tặng thưởng. Ví dụ: bạn có thể nhận được Tặng thưởng bằng cách đặt tại một khách sạn tham gia chương trình, hoặc bằng cách thực hiện một số lượng Đơn đặt nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Khi có một Tặng thưởng, chúng tôi sẽ giải thích về các điều kiện cụ thể và cách sử dụng Tặng thưởng đó.

3. Nơi để xem Tặng thưởng của bạn. Sau khi nhận được một hoặc nhiều Tặng thưởng, bạn sẽ tìm thấy đường link “Tặng thưởng và Ví” trong menu Tài khoản Booking.com của mình. Trong thanh “Tặng thưởng”, bạn sẽ thấy tất cả các Tặng thưởng mà bạn đã nhận, những hành động (nếu có) vẫn cần được thực hiện để nhận (các) Tặng thưởng, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác.

4. Loại Tặng thưởng. Tặng thưởng mang lại cho bạn (a) Tín dụng trong Ví của bạn hoặc (b) thứ gì đó khác (ví dụ: Hoàn tiền Thẻ tín dụng, hoặc voucher). Chúng tôi sẽ giải thích từng khoản Tặng thưởng vào thời điểm thích hợp.

5. Cách thức nhận Tín dụng. Tín dụng thường được cấp do nhận được Tặng thưởng. Nhưng chúng tôi có thể cấp Tín dụng vì những lý do khác - ví dụ: nếu Trải nghiệm Du lịch của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn cao thông thường của chúng tôi.

6. Nơi để xem Tín dụng của bạn. Sau khi nhận được một số khoản Tín dụng, bạn sẽ thấy đường link “Tặng thưởng và Ví” trong menu Tài khoản Booking.com của mình. Trong thanh “Ví”, bạn sẽ thấy tổng số dư Tín dụng (được chia thành Tín dụng Du lịch và Tín dụng Tiền mặt, nếu bạn có cả hai loại). Bạn sẽ thấy Tín dụng được nhận hoặc chi tiêu khi nào và sẽ hết hạn khi nào. Nếu bạn có Tín dụng Tiền mặt, bạn cũng sẽ thấy một đường link để chuyển tín dụng thành tiền.

7. Loại Tín dụng. Tín dụng Du lịch chỉ có thể được chi tiêu cho một số Trải nghiệm Du lịch nhất định. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những Trải nghiệm Du lịch nào bạn có thể chi trả bằng Tín dụng Du lịch (chỗ nghỉ, dịch vụ tham quan, dịch vụ cho thuê ô tô cụ thể nào, v.v.). Tín dụng Tiền mặt có thể được chuyển thành tiền cho Phương thức Thanh toán của bạn (nhấp chuột vào “Rút Tín dụng Tiền mặt”), hoặc được chi tiêu cho bất kỳ Trải nghiệm Du lịch nào mà bạn có thể thanh toán bằng Tín dụng Du lịch.

Tặng thưởng

8. Để nhận được bất kỳ loại Tặng thưởng nào, khi bạn đủ điều kiện và sử dụng Tín dụng, bạn phải:

 • có một Tài khoản với chúng tôi
 • từ 18 tuổi trở lên
 • đáp ứng các Tiêu chí Tặng thưởng Riêng
 • không vi phạm Điều khoản về Tặng thưởng & Ví, và
 • có thẻ tín dụng hợp lệ để đủ điều kiện nhận Tặng thưởng Hoàn tiền Thẻ Tín dụng.

9. Khi có một Tặng thưởng, Tiêu chí Tặng thưởng Riêng sẽ giải thích cách (và liệu) bạn có thể đủ điều kiện nhận Tặng thưởng đó. Có thể có:

 • các hạn chế về mặt thời gian (ví dụ: các ưu đãi có ngày hết hạn)
 • giới hạn nền tảng (ví dụ: mã khuyến mãi chỉ có thể được sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi)
 • giới hạn về chỗ nghỉ (ví dụ: ưu đãi chỉ có thể được sử dụng với các Nhà cung cấp Dịch vụ cụ thể)
 • mức chi tiêu tối thiểu (ví dụ: bạn chỉ có thể nhận Tặng thưởng khi bạn chi tiêu tối thiểu một số tiền nhất định cho một Đơn đặt)
 • giá trị tối đa của Tặng thưởng (đối với Tặng thưởng bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt).

10. Không thể bán, thế chấp hoặc chuyển nhượng Tặng thưởng theo bất kỳ cách nào cho bên thứ ba. Trong trường hợp chủ Tài khoản qua đời, Tài khoản của họ sẽ bị đóng và các Tặng thưởng của họ (nếu có) sẽ bị hủy.

Tín dụng

11. Bạn có thể kết chuyển Tín dụng Tiền mặt hoặc Tín dụng Du lịch thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch đủ điều kiện trên một Nền tảng tham gia chương trình (ví dụ: www.booking.com hoặc trang web của Công ty trong Tập đoàn).

12. Nếu Trải nghiệm Du lịch đó có chi phí thấp hơn số tiền bạn có trong Tín dụng, thì Tín dụng chưa sử dụng của bạn sẽ vẫn nằm trong Ví của bạn.

13. Nếu Trải nghiệm Du lịch đó có chi phí cao hơn số tiền bạn có trong Tín dụng, bạn phải bù đắp phần còn lại kịp thời bằng cách sử dụng một Phương thức Thanh toán được chấp nhận khác - nếu không giao dịch mua của bạn sẽ bị hủy, và Tín dụng của bạn sẽ được trả lại vào Ví của bạn.

14. Nếu bạn có nhiều khoản Tín dụng khác nhau với nhiều ngày hết hạn khác nhau, thì các khoản Tín dụng có ngày hết hạn sớm nhất sẽ được sử dụng trước.

15. Nếu bạn hủy Trải nghiệm Du lịch mà bạn đã thanh toán (một phần hoặc toàn bộ) bằng Tín dụng, chính sách hủy của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ xác định xem tiền và/hoặc Tín dụng của bạn có được hoàn lại hay không. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ có thể hoàn lại bất kỳ khoản Tín dụng nào mà bạn có thể được hưởng.

16. Bạn có thể chuyển Tín dụng Tiền mặt (chứ không phải Tín dụng Du lịch) thành tiền cho một Phương thức Thanh toán.

17. Loại tiền tệ mặc định của Ví của bạn được xác định theo vị trí, nơi cư trú của bạn hoặc loại tiền tệ khác mà chúng tôi có thể chọn. Nếu bạn giành được bất kỳ khoản Tín dụng hoặc Hoàn tiền Thẻ Tín dụng nào bằng loại tiền tệ khác, chúng tôi sẽ quy đổi chúng sang loại tiền tệ mặc định của bạn, hoặc loại tiền tệ khác mà chúng tôi có thể chọn, sử dụng Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ của chúng tôi.

18. Nếu một khoản Tặng thưởng được phát hành vì bạn đã đặt một Trải nghiệm Du lịch, thì mọi khoản Tín dụng đi kèm chưa được sử dụng sẽ bị xóa khỏi Ví của bạn nếu Trải nghiệm Du lịch đó bị hủy.

19. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ Tặng thưởng nào đã giành được do gian lận.

20. Nếu bạn cho rằng mình chưa nhận được Tặng thưởng đáng lẽ phải có, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi bạn đã làm bất cứ điều gì mà bạn tin rằng bạn đủ điều kiện nhận được Tặng thưởng đó. Vui lòng cung cấp bất kỳ chứng từ hỗ trợ nào mà bạn có. Nếu bạn không liên hệ trong vòng 12 tháng, bạn sẽ không thể yêu cầu nhận Tặng thưởng đó nữa.

21. Tất cả các khoản Tín dụng đều có ngày hết hạn, bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong phần “Tín dụng” trên Ví của mình.

22. Tất cả dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Các dữ liệu đó sẽ được chia sẻ với các Công ty trong Tập đoàn hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của chương trình Ví. Các khoản Tặng thưởng bị mất, bị đánh cắp hoặc hết hạn sẽ không được thay thế.

23. Nghĩa vụ của bạn:

 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin đều là (và ở trạng thái) chính xác, đầy đủ và cập nhật
 • Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về giấy tờ tùy thân, vui lòng cung cấp trong vòng 30 ngày
 • Bạn chịu trách nhiệm giữ thông tin đăng nhập vào Ví của mình được an toàn và bảo mật.

24. Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc trong mục này, chúng tôi có thể tự động đình chỉ hoặc hủy Ví của bạn.

25. Bạn không được sử dụng Ví hoặc Tặng thưởng của mình theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, không công bằng hoặc có hại.

26. Chúng tôi có thể bù trừ/quyết toán bất kỳ hoặc tất cả Tín dụng của bạn với bất kỳ yêu cầu khiếu nại nào mà chúng tôi (hoặc một Công ty trong Tập đoàn) nhận được về bạn. Chúng tôi có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

27. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Ví, Tặng thưởng và Tín dụng. Cụ thể, chúng tôi có thể thay đổi:

 • những điều khoản này về Tặng thưởng & Ví
 • những người dùng nào chúng tôi cho phép có Ví
 • khoản Tặng thưởng hoặc Tín dụng nào chúng tôi cung cấp
 • ngày hết hạn của bất kỳ Tặng thưởng hoặc khoản Tín dụng nào
 • bất kỳ Tiêu chí Tặng thưởng Riêng nào.

28. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc ngừng cung cấp Ví hoàn toàn.

29. Nếu chúng tôi ngừng cung cấp Ví, tất cả Tín dụng và Tặng thưởng chưa hết hạn sẽ có giá trị trong 12 tháng nữa.

A14. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Trừ khi có quy định khác đi, tất cả các quyền trên Nền tảng của chúng tôi (công nghệ, nội dung, nhãn hiệu, giao diện trực quan, v.v.) đều thuộc sở hữu của Booking.com (hoặc người cấp phép của Booking.com) và bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi bạn đồng ý làm như vậy chỉ cho mục đích đã định và tôn trọng các điều kiện quy định dưới đây trong các mục A14.2 và A14.3.

2. Bạn không được phép theo dõi, sao chép, biên tập/thu thập thông tin, tải xuống, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Booking.com hoặc người cấp phép của Booking.com.

3. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ mọi lượt truy cập vào Nền tảng của mình, và chúng tôi sẽ chặn bất kỳ ai (và bất kỳ hệ thống tự động nào) mà chúng tôi nghi ngờ:

 • đang tiến hành một số lượng lượt tìm kiếm không hợp lý
 • đang sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào để thu thập giá cả hoặc thông tin khác
 • đang làm bất cứ điều gì gây căng thẳng quá mức cho Nền tảng của chúng tôi.

4. Bằng cách đăng tải bất kỳ hình ảnh nào lên Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: kèm theo đánh giá), bạn xác nhận rằng hình ảnh đó tuân thủ các tiêu chí của chúng tôi và xác nhận rằng:

 • hình ảnh là trung thực (ví dụ: bạn đã không thay đổi hình ảnh hoặc tải lên hình ảnh của một chỗ nghỉ khác)
 • hình ảnh không chứa bất kỳ vi rút nào
 • bạn được phép chia sẻ hình ảnh đó với chúng tôi
 • chúng tôi được phép sử dụng hình ảnh đó trên nền tảng của chúng tôi và liên quan đến các mục đích thương mại khác (bao gồm cả trong bối cảnh quảng cáo), ở mọi nơi, mãi mãi (khi bạn cho chúng tôi biết chúng tôi không thể sử dụng hình ảnh đó nữa, chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ yêu cầu hợp lý nào như vậy)
 • hình ảnh đó không vi phạm quyền riêng tư của người khác
 • bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu pháp lý nào chống lại Booking.com liên quan đến hình ảnh đó.

5. Để làm rõ: chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hình ảnh nào được tải lên Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi được phép xóa bất kỳ hình ảnh nào theo quyền tự quyết của mình (ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy ảnh không đáp ứng các tiêu chí trên).

A15. Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố?

1. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ bằng cách truy cập Đơn đặt của bạn, hoặc thông qua ứng dụng của chúng tôi, hoặc thông qua Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi (nơi bạn cũng sẽ tìm thấy một số Câu hỏi thường gặp hữu ích). Bạn có thể giúp chúng tôi trợ giúp bạn nhanh nhất có thể - bằng cách cung cấp:

 • mã xác nhận của Đơn đặt, thông tin liên hệ của bạn, mã PIN (nếu bạn có) và địa chỉ email bạn đã sử dụng khi thực hiện Đơn đặt của mình
 • tóm tắt về vấn đề, bao gồm cả cách bạn muốn chúng tôi giúp bạn
 • bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (sao kê ngân hàng, ảnh, biên lai, v.v.)

2. Tất cả thắc mắc và khiếu nại đều được ghi nhận, và những thắc mắc khẩn cấp nhất được ưu tiên nhất.

3. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại của mình, bạn có thể khiếu nại thông qua nền tảng ODR (Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến) của Ủy ban Châu Âu (ec.europa.eu/odr). Điều này phụ thuộc vào việc khiếu nại của bạn về vấn đề gì:

 • nếu khiếu nại là về chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, bạn có thể sử dụng nền tảng ODR đó
 • nếu khiếu nại là về dịch vụ vận chuyển mặt đất, thì bạn không thể sử dụng ODR (vì dịch vụ vận chuyển mặt đất được đặt trước với công ty Booking.com Transport Limited, và Vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh Châu Âu).

4. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Cộng hòa Séc và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại với Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc - Thanh tra Trung ương, Cục ADR, văn phòng đăng ký Štěpánská 15, Praha 2, mã bưu chính: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Brazil và không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại qua Nền tảng Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Liên bang Brazil (consumidor.gov.br/).

6. Chúng tôi cố gắng giải quyết tranh chấp trong nội bộ và chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế nào do các nhà cung cấp độc lập xử lý.

A16. Thông tin liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ

1. Chúng tôi có thể giúp bạn thông tin liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ của mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ đọc bất cứ nội dung thông tin nào từ bạn, hoặc họ sẽ làm những gì bạn yêu cầu. Về bản chất, việc bạn liên hệ với họ, hoặc họ liên hệ với bạn, không có nghĩa là bạn có bất kỳ cơ sở nào để khởi kiện.

A17. Các biện pháp chống lại hành vi không thể chấp nhận được

1. Chúng tôi có quyền ngăn bạn thực hiện bất kỳ Đơn đặt nào, hủy bất kỳ Đơn đặt nào bạn đã thực hiện, và/hoặc không cho bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và/hoặc Tài khoản của bạn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chỉ làm điều này, nếu theo quan điểm của chúng tôi, là có lý do chính đáng để làm thế - ví dụ:

 • gian lận hoặc lạm dụng
 • không tuân thủ Các giá trị của Chúng tôi, hoặc với các luật hoặc quy định hiện hành
 • hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp (ví dụ: bạo lực, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư) liên quan đến chúng tôi, bất kỳ công ty nào mà chúng tôi hợp tác – hoặc bất kỳ ai khác, về vấn đề đó.

2. Nếu chúng tôi hủy Đơn đặt vì các hành vi trên, bạn sẽ không được hoàn tiền. Chúng tôi có thể cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn, trừ khi hành vi thông báo cho bạn (a) là trái luật hiện hành và/hoặc (b) ngăn chặn hoặc cản trở việc phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn một cách không chính xác, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

A18. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý

1. Trong phạm vi được luật tiêu dùng bắt buộc cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các chi phí mà bạn phải chịu do lỗi trực tiếp với tư cách của chúng tôi. Điều này có nghĩa là, trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ (ví dụ như):

 • tổn thất gián tiếp hoặc hư hại gián tiếp
 • thông tin không chính xác về Nhà cung cấp Dịch vụ
 • sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động của Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác
 • nhầm lẫn địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng (trừ khi đó là lỗi của chúng tôi)
 • sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

2. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong phạm vi được pháp luật cho phép:

 • chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trang trải bất kỳ chi phí nào phát sinh đối với bạn có nguyên nhân là do sự vi phạm đó, và
 • bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.

3. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chi phí lớn nhất mà chúng tôi, hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào, sẽ chịu trách nhiệm (cho dù đối với một sự kiện hay một loạt các sự kiện được kết nối với nhau) là chi phí của Đơn đặt của bạn, như đã nêu trong email xác nhận với bạn.

4. Không có nội dung nào trong các điều khoản này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (hoặc của Nhà cung cấp Dịch vụ) đối với (i) sơ suất của chính chúng tôi (hoặc của nhà cung cấp dịch vụ) dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc (ii) gian lận hoặc xuyên tạc gian dối.

5. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về các sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ (ngoài những gì chúng tôi nêu rõ trong các Điều khoản này). Đưa ra (các) lựa chọn đúng hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

6. Để cho rõ nghĩa: không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Nhà cung cấp Dịch vụ đối với bất kỳ điều gì.

7. Bạn có thể được bảo vệ bởi các luật và quy định bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng, các luật và quy định này đảm bảo cho bạn các quyền mà không điều khoản nào của công ty nào có thể bác bỏ. Trong trường hợp đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi không chỉ được xác định bởi các Điều khoản này, mà còn bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào về bảo vệ người tiêu dùng.

A19. Luật và diễn đàn áp dụng

1. Trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, các Điều khoản này và dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của luật Hà Lan (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan) hoặc luật Anh (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

2. Trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, mọi tranh chấp sẽ chỉ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền ở Amsterdam (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan) hoặc Anh và xứ Wales (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

A20. Dịch vụ Du lịch Liên kết

1. Nếu:

 • sau khi chọn và thanh toán cho một dịch vụ du lịch, bạn đặt thêm các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình trong cùng một lượt truy cập Nền tảng; hoặc
 • bạn đặt các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình thông qua một đường link do chúng tôi cung cấp cho bạn không muộn hơn 24 giờ sau khi nhận được xác nhận về Đơn đặt ban đầu của bạn với chúng tôi,

bạn sẽ KHÔNG được hưởng lợi từ các quyền áp dụng cho các gói du lịch theo Chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) 2015/2302 hoặc Quy định về Dịch vụ Du lịch Liên kết năm 2018 của Vương quốc Anh (gọi chung là “Yêu cầu Du lịch Trọn gói”). Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các dịch vụ du lịch đó. Trong trường hợp có sự cố, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ có liên quan.

2. Trong một trong hai trường hợp này, các dịch vụ du lịch sẽ trở thành một phần của thỏa thuận du lịch liên kết chứ không phải là một gói du lịch. Trong trường hợp đó, theo yêu cầu của luật pháp Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, Booking.com có sẵn biện pháp bảo vệ để hoàn lại các khoản thanh toán của bạn cho Booking.com đối với các dịch vụ không được thực hiện do Booking.com mất khả năng thanh toán. Xin lưu ý rằng nội dung này không quy định về khoản tiền hoàn lại trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan mất khả năng thanh toán.

3. Booking.com đã tự nguyện mở rộng biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này cho những khách hàng bên ngoài Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, những khách hàng đã đặt nhiều dịch vụ du lịch qua Booking.com cấu thành nên Dịch vụ Du lịch Liên kết theo nghĩa của Yêu cầu Du lịch Trọn gói. Sự mở rộng này chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán mà Booking.com nhận được.

4. Booking.com đã thực hiện biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán bằng cách bảo lãnh ngân hàng với Deutsche Bank do Sedgwick International UK quản lý đối với bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán trực tiếp cho Booking.com.

5. Du khách có thể liên hệ với Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Vương quốc Anh, điện thoại: +44 207 530 0600, email: helpline@uk.sedgwick.com) nếu các dịch vụ bị từ chối do Booking.com mất khả năng thanh toán.

6. Lưu ý: Việc bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này không áp dụng cho các hợp đồng với các bên không phải là Booking.com, là những hợp đồng có thể thực hiện được bất chấp việc Booking.com mất khả năng thanh toán.

7. Vui lòng xem Chỉ thị (EU) 2015/2302 được chuyển thành luật quốc gia ở Liên minh Châu Âu hoặc ở Vương quốc Anh.

B. Chỗ nghỉ

B1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ của Chỗ nghỉ.

B2. Quan hệ Hợp đồng

1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, Đơn đặt đó được đặt trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng” đối với Đơn đặt của bạn.

2. Booking.com B.V. sở hữu và vận hành Nền tảng.

3. Nền tảng của chúng tôi chỉ hiển thị các Chỗ nghỉ có quan hệ thương mại với chúng tôi, và không nhất thiết phải hiển thị tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

4. Thông tin về Nhà cung cấp Dịch vụ (ví dụ: trang thiết bị tiện nghi, quy định chung và các biện pháp bền vững) và Trải nghiệm Du lịch của họ (ví dụ: giá cả, tình trạng phòng trống và chính sách hủy) là dựa trên những thông tin nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng tôi. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các thông tin đó là chính xác và cập nhật.

B3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Chỗ nghỉ của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin chi tiết về Đơn đặt của bạn, bao gồm cả tên của (các) khách.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn.

B4. Bạn cần phải làm gì

1. Điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Đọc kỹ các Điều khoản này và các điều khoản được hiển thị trong quá trình đặt.

3. Giữ gìn Chỗ nghỉ và đồ đạc, vật dụng cố định, thiết bị điện tử và các vật dụng khác của Chỗ nghỉ, và để mọi thứ ở trạng thái giống như khi bạn vào nhận phòng. Nếu bất cứ thứ gì bị hỏng vỡ, hư hại hoặc tổn thất, hãy chắc chắn rằng bạn báo cáo sự việc với nhân viên ở đó (sớm nhất có thể, và đương nhiên là trước khi bạn trả phòng).

4. Duy trì an ninh của Chỗ nghỉ và đồ đạc của Chỗ nghỉ trong thời gian bạn lưu trú. Vì thế bạn đừng, chẳng hạn, không khóa cửa ra vào hoặc cửa sổ.

B5. Giá và thanh toán

1. Xem mục “Giá” (A6) và “Thanh toán” (A7) ở trên.

B6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

B7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Chúng tôi Khớp Giá

1. Chúng tôi mong muốn bạn luôn nhận được giá tốt nhất có thể. Nếu, sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ với chúng tôi, bạn tìm thấy đúng Chỗ nghỉ đó (với cùng điều kiện) với mức giá thấp hơn trên một trang web khác, chúng tôi hứa sẽ hoàn lại phần chênh lệch, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách Chúng tôi Khớp Giá.

Ưu đãi từ đối tác

2. Một số ưu đãi trên Nền tảng của chúng tôi được đánh dấu là “Ưu đãi từ đối tác”, có nghĩa là các ưu đãi này đến với chúng tôi thông qua công ty đối tác của Booking.com, thay vì trực tiếp từ Nhà cung cấp Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác đi, bất kỳ Ưu đãi từ đối tác nào mà bạn đặt trước:

 • Phải được thanh toán tại thời điểm đặt
 • Không thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu ưu đãi cho hủy miễn phí, bạn sẽ có thể hủy mà không mất phí, miễn là bạn làm điều đó đúng thời gian quy định.
 • Không thể kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác (khuyến mãi, ưu đãi hoặc tặng thưởng)
 • Không được cho điểm hoặc đánh giá trên Nền tảng của chúng tôi.

Ưu đãi giá của Booking.com

3. Một số khoản giảm giá mà bạn thấy là do chúng tôi tài trợ, chứ không phải do Nhà cung cấp Dịch vụ tài trợ. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự mình trả một số chi phí.

Chính sách đền bù hư hại

4. Khi bạn đặt, bạn có thể thấy rằng một số Nhà cung cấp Dịch vụ đề cập đến “chính sách đền bù hư hại”. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ ai trong đoàn của bạn gây ra tổn thất hoặc hư hại bất cứ thứ gì:

 • bạn cần phải thông báo cho Nhà cung cấp Dịch vụ
 • thay vì thu tiền bạn trực tiếp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ có 14 ngày để gửi yêu cầu thanh toán đền bù hư hại thông qua Nền tảng của chúng tôi, theo mã số đặt chỗ của bạn
 • nếu họ gửi yêu cầu thanh toán đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết, nhờ vậy bạn có thể cho chúng tôi biết bạn có ý kiến gì không, và bạn có đồng ý với khoản thu đó hay không - và sau đó:
  • nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thay mặt họ thu tiền bạn
  • nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ xem xét và quyết định xem có thảo luận thêm về vấn đề đó hay không*.

5. Có một giới hạn (được hiển thị trong khi bạn đặt) về số tiền mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu từ bạn theo chính sách đền bù hư hại thông qua Nền tảng của chúng tôi.

6. Bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện sẽ là thanh toán giữa Nhà cung cấp Dịch vụ và bạn – chúng tôi sẽ chỉ thay mặt Nhà cung cấp Dịch vụ sắp đặt việc thanh toán đó.

7. Chính sách về hư hại không liên quan đến vệ sinh chung, hao mòn thông thường, bất kỳ tội phạm nào (chẳng hạn như trộm cắp), hoặc bất kỳ “hư hại” phi vật chất nào (ví dụ: tiền phạt khi hút thuốc hoặc mang theo vật nuôi).

8. Nhà cung cấp Dịch vụ có thể yêu cầu “đặt cọc đề phòng hư hại” trước khi đến hoặc vào thời điểm nhận phòng. Nếu họ yêu cầu đặt cọc, chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều đó khi bạn đang đặt – nhưng điều này không liên quan gì đến “chính sách đền bù hư hại”. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết toán tài chính nào liên quan đến khoản đặt cọc đề phòng hư hại.

* Nếu có bất kỳ tổn thất nào, Nhà cung cấp Dịch vụ luôn có thể quyết định khởi kiện (pháp lý) bạn ngoài phạm vi chính sách đền bù hư hại, trong trường hợp đó, sẽ không áp dụng mức giới hạn (xem mục 5 ở trên).

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

9. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

C. Hoạt động Tham quan

C1. Phạm vi của mục này

1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Tham quan.

C2. Quan hệ Hợp đồng

1. Chúng tôi không nhân danh chính bản thân mình bán (lại), chào bán hoặc cung cấp bất kỳ Hoạt động Tham quan nào - khi bạn đặt Dịch vụ Tham quan, bạn tham gia ký kết một hợp đồng trực tiếp với (a) Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) Đại lý Bên thứ ba (nếu họ bán lại Dịch vụ Tham quan), như được công bố trong quá trình đặt.

2. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các Điều khoản của Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn và (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn.

C3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ và (tùy từng thời điểm) các Đại lý Bên thứ ba có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn đã đặt dịch vụ Tham quan, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin chi tiết về Đơn đặt; nếu Nhà cung cấp Dịch vụ cần nhiều thông tin khác ngoài họ tên bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết tại thời điểm đặt.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn.

C4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và Điều khoản của Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

C5. Giá và thanh toán

1. Khi bạn đặt một Hoạt động Tham quan, chúng tôi sẽ sắp đặt để bạn thanh toán. Để biết chi tiết về cách thức hoạt động (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

C6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Vui lòng xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

C7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

1. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

D. Thuê ô tô

D1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Thuê ô tô.

D2. Quan hệ Hợp đồng

1. Khi bạn đặt Lượt thuê, Đơn đặt của bạn là (a) với chúng tôi hoặc (b) trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào thì:

 • Điều khoản của chúng tôi chi phối quá trình đặt; khi chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe, bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng với chúng tôi
 • Hợp đồng Thuê xe chi phối chính Lượt thuê; khi ký tên vào hợp đồng thuê xe tại quầy cho thuê, bạn sẽ tham gia ký kết một hợp đồng với Nhà cung cấp Dịch vụ (nhưng bạn sẽ được đọc và chấp nhận các điều khoản chính của hợp đồng đó khi bạn đặt xe).

2. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được Xác nhận Đặt xe ngay sau khi hoàn tất Đơn đặt – nhưng nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không xác nhận Lượt thuê của bạn ngay lập tức, chúng tôi sẽ không thu thanh toán hoặc không gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe cho đến khi họ hoàn thành việc xác nhận.

3. Nếu có sự khác biệt giữa các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe, Hợp đồng Thuê xe sẽ được áp dụng.

D3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Chúng tôi không đảm bảo về thương hiệu hoặc mẫu xe chính xác của xe mà bạn đang đặt (trừ khi chúng tôi thể hiện rõ ràng các thông tin đó). Cụm từ “hoặc tương tự” có nghĩa là bạn có thể nhận một chiếc xe tương tự (tức là cùng kích thước, cùng loại hộp số, v.v.). Vì vậy hình ảnh chiếc xe chỉ mang tính chất minh họa.

3. Sau khi bạn đã đặt Lượt thuê:

 • chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của Đơn đặt (ví dụ: tên Người lái chính và số điện thoại liên hệ)
 • chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin Nhận xe (ví dụ: thông tin liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ và thông tin về những gì bạn cần mang theo).

D4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (thông tin liên hệ, thời gian nhận xe, v.v.).

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe - và chấp thuận rằng nếu bạn vi phạm:

 • bạn có thể phải trả thêm phí
 • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
 • nhân viên tại quầy có thể từ chối bàn giao chìa khóa tại quầy cho thuê.

3. Bạn phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của Lượt thuê của bạn, vì nhiều thông tin (yêu cầu về bằng lái, số tiền đặt cọc, thủ tục giấy tờ cần thiết, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) là khác nhau đối với mỗi Lượt thuê. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ:

 • các Điều khoản này
 • các điều khoản chính của Hợp đồng Thuê xe, được hiển thị khi đặt xe, và
 • chính Hợp đồng Thuê xe mà bạn sẽ nhận được khi Nhận xe.

4. Bạn phải có mặt tại quầy cho thuê trước Giờ Nhận xe: nếu bạn đến muộn, xe ô tô có thể không còn có sẵn để thuê nữa, và bạn sẽ không được hoàn tiền. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đến muộn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc chúng tôi, ngay cả khi đó là do chuyến bay bị hoãn và bạn đã cung cấp số hiệu chuyến bay của mình.

5. Các điều khoản chính trong Lượt thuê của bạn cho bạn biết Người lái chính cần gì khi Nhận xe. Bạn phải đảm bảo rằng khi đến quầy cho thuê, Người lái chính mang theo mọi thứ cần thiết (ví dụ: bằng lái xe, bất kỳ giấy tờ tùy thân bắt buộc nào, và thẻ tín dụng do chính họ đứng tên, có đủ số dư để chi trả tiền đặt cọc đảm bảo).

6. Bạn phải đảm bảo Người lái chính đủ điều kiện và đủ sức khỏe (theo ý kiến của Nhà cung cấp Dịch vụ) để lái xe.

7. Bạn phải có tất cả các giấy tờ (chẳng hạn như giấy tờ tùy thân, voucher và bằng lái) cần thiết khi Nhận xe.

8. Bạn phải đưa cho nhân viên quầy bằng lái xe hoàn chỉnh, hợp lệ của từng người lái, người lái phải được cấp bằng lái xe này ít nhất 1 năm (hoặc hơn, trong nhiều trường hợp). Nếu bất kỳ người lái nào có ghi chú vi phạm/điểm phạt nào trên bằng lái xe của họ, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt, vì Nhà cung cấp Dịch vụ có thể không cho phép họ lái xe.

9. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ người lái nào có bằng lái xe được cấp ở Anh, Scotland hoặc xứ Wales đều có “mã kiểm tra” giấy phép không quá 21 ngày trước ngày Nhận xe.

10. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi người lái đều có Giấy phép Lái xe Quốc tế của riêng mình (nếu họ cần phải có) cũng như bằng lái xe của họ. Lưu ý rằng tất cả người lái phải luôn mang theo bằng lái xe (và Giấy phép Lái xe Quốc tế, nếu họ cần).

11. Bạn phải đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có một ghế trẻ em thích hợp nếu cần.

12. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong Lượt thuê của bạn (tai nạn, hỏng hóc, v.v.), bạn phải:

 • liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ
 • không cho phép sửa chữa xe mà không có sự chấp thuận của Nhà cung cấp Dịch vụ
 • giữ tất cả các chứng từ (hóa đơn sửa chữa, báo cáo của cảnh sát, v.v.) để chia sẻ với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/công ty bảo hiểm.

D5. Giá và thanh toán

1. Công ty Booking.com Transport Limited là đơn vị lưu trữ hồ sơ Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

Các chi phí và phí bổ sung

2. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí người lái trẻ tuổi đối với mỗi người lái dưới một độ tuổi nhất định (ví dụ: dưới 25 tuổi). Trong một số trường hợp, họ có thể thu phí người lái cao tuổi đối với mỗi người lái trên một độ tuổi nhất định (ví dụ: trên 65 tuổi). Khi đặt trên Nền tảng của chúng tôi, bạn phải nhập tuổi của Người lái chính, để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ (các) khoản phí nào liên quan đến độ tuổi – mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

3. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí một chiều nếu bạn trả xe tại một địa điểm khác. Nếu bạn định trả xe tại một địa điểm khác, bạn cần nhập địa điểm trả xe khi đặt, để chúng tôi có thể cho bạn biết liệu có được phép làm thế không, đồng thời hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ khoản phí một chiều nào mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

4. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí qua biên giới cho việc đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác. Nếu bạn có ý định đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác, điều quan trọng là bạn phải thông báo cho chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ sớm nhất có thể (phải trước khi Nhận xe).

5. Giá Lượt thuê của bạn được tính dựa trên đơn vị 24 giờ, vì vậy (ví dụ:) thuê 25 giờ sẽ có giá tương đương với thuê 48 giờ.

6. Nếu sau khi Nhận xe, bạn quyết định muốn giữ xe lâu hơn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ cho bạn biết việc giữ xe lâu hơn sẽ tốn bao nhiêu chi phí, và bạn sẽ trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng mới với họ. Nếu bạn trả xe muộn mà không thỏa thuận điều này trước, họ cũng có thể tính thêm phí.

Dịch vụ bổ sung

7. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải trả cho bất kỳ dịch vụ bổ sung tùy chọn nào (ghế trẻ em, GPS, lốp xe mùa đông, v.v.) khi bạn đặt – trong trường hợp đó, bạn được đảm bảo sẽ nhận được các dịch vụ bổ sung này lúc Nhận xe.

8. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ chỉ yêu cầu dịch vụ bổ sung khi đặt – trong trường hợp đó:

 • bạn sẽ thanh toán cho các dịch vụ bổ sung lúc Nhận xe, và
 • Nhà cung cấp Dịch vụ không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ có sẵn cho bạn.

D6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Chúng tôi chịu trách nhiệm cao hơn cả các nghĩa vụ pháp lý của mình. Mặc dù luật pháp địa phương không yêu cầu chúng tôi phải cung cấp các quyền cụ thể khi bạn hủy, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tôn trọng chính sách hoàn tiền của mình nếu bạn hủy Đơn đặt.

2. Các điều khoản “Hủy và Chỉnh sửa đặt xe” sau đây áp dụng cho tất cả Đơn đặt ngoại trừ:

 • Các Đơn đặt với Dollar hoặc Thrifty được thực hiện trước ngày 26/1/2021 (vui lòng kiểm tra điều khoản thuê của bạn).
 • Các Đơn đặt được gắn nhãn “không hoàn tiền” (bạn không thể chỉnh sửa đặt xe không hoàn tiền, và bạn sẽ không nhận được hoàn tiền nếu bạn hủy).

Hủy đặt

3. Nếu bạn hủy:

 • SỚM HƠN 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ.
 • DƯỚI 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, hoặc khi bạn đang ở quầy cho thuê, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã trả trừ đi chi phí cho 3 ngày thuê - do đó bạn sẽ không được hoàn tiền nếu đặt xe là từ 3 ngày trở xuống.
 • SAU KHI thời gian thuê xe của bạn bắt đầu (hoặc khi bạn vắng mặt), bạn sẽ không được hoàn tiền.

4. Nhân viên tại quầy cho thuê có thể từ chối cho bạn nhận xe nếu (ví dụ):

 • Bạn không đến đúng giờ
 • Bạn không đủ điều kiện để thuê xe
 • Bạn không có giấy tờ cần thiết
 • Người lái chính không có thẻ tín dụng đứng tên họ, với đủ tiền trong thẻ để đặt cọc đề phòng hư hại cho chiếc xe.

Trong các trường hợp đó, vui lòng gọi cho chúng tôi từ quầy cho thuê để hủy Đơn đặt của bạn, và bạn sẽ được hoàn tiền, trừ đi chi phí của 3 ngày thuê. Nếu không, bạn sẽ không được hoàn tiền.

Chỉnh sửa (thay đổi đối với Đơn đặt của bạn)

5. Bạn có thể chỉnh sửa Đơn đặt của bạn bất kỳ lúc nào trước khi đến hạn nhận xe.

6. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ nhất để thực hiện việc này là thông qua ứng dụng của chúng tôi - hoặc qua trang web của chúng tôi (trong phần “Quản lý đặt chỗ”).

7. Không có phí hành chính cho việc thay đổi Đơn đặt của bạn, nhưng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến giá thuê. Đôi khi, cách duy nhất chúng tôi có thể chỉnh sửa một Đơn đặt là hủy đơn đó và thực hiện một đơn khác, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sẽ thay mặt công ty cho thuê thu bạn phí hủy.

8. Nếu việc chỉnh sửa Đơn đặt của bạn sẽ làm thay đổi giá hoặc làm phát sinh phí hủy, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

Những thay đổi do chúng tôi thực hiện

9. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp xe ô tô), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi đó, bạn sẽ có quyền hủy bỏ và yêu cầu hoàn tiền toàn bộ (bất kể gần thời điểm bắt đầu Lượt thuê của bạn đến mức nào) nhưng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bổ sung đối với bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà bạn có thể phải chịu (ví dụ như phòng khách sạn hoặc taxi).

D7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Tổng quát

1. Trong mọi trường hợp, người lái phải đủ tuổi tối thiểu nào đó để thuê hoặc lái xe ô tô. Trong một số trường hợp, họ cũng phải dưới một độ tuổi tối đa nào đó. (Các) giới hạn độ tuổi có thể khác đi tùy theo Nhà cung cấp Dịch vụ, theo địa điểm và loại xe.

2. Chỉ những người lái đủ điều kiện có tên trong Hợp đồng Thuê xe mới được lái xe.

3. Bạn không được đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác và/hoặc trả xe tại một địa điểm khác mà không sắp đặt việc này từ trước.

Nhận xe muộn/trả xe sớm

4. Nếu bạn nhận xe muộn hơn (vui lòng xem mục D4.4 ở trên) hoặc trả xe sớm hơn so với thỏa thuận trong Xác nhận Đặt xe, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ không hoàn tiền cho bạn cho khoảng thời gian “chưa sử dụng”.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

5. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

E. Chuyến bay

E1. Phạm vi của mục này

1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Chuyến bay.

E2. Quan hệ Hợp đồng

1. Hầu hết các Chuyến bay trên Nền tảng của chúng tôi được cung cấp thông qua một Đại lý Bên thứ ba, đóng vai trò trung gian cho (các) hãng hàng không.

2. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, đó là trực tiếp với hãng hàng không. Chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng” đối với Đơn đặt của bạn. Khi đặt, bạn tham gia ký kết (i) một Hợp đồng Trung gian với Đại lý Bên thứ ba (đối với vé) và (ii) một Hợp đồng Vận chuyển với hãng hàng không (đối với chính Chuyến bay đó).

3. Nếu bạn đặt thêm bất kỳ dịch vụ bổ sung nào (hành lý bổ sung, bảo hiểm, v.v.), bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng trực tiếp với Đại lý Bên thứ ba hoặc một công ty khác. Chúng tôi sẽ không tham gia vào hợp đồng này.

4. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các Điều khoản của Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào bạn có thể mua và (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn.

E3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn đã đặt Chuyến bay, thông tin về Đơn đặt của bạn (ví dụ: tên của (các) khách du lịch) sẽ được cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Hợp đồng Vận chuyển, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy Đơn đặt nếu bạn muốn.

E4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và Điều khoản của Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

E5. Giá và thanh toán

1. Khi bạn đặt Chuyến bay, khoản thanh toán của bạn sẽ được sắp xếp bởi chúng tôi, bởi Đại lý Bên thứ ba (hoặc một bên do họ chỉ định), hoặc bởi bên thứ ba chẳng hạn như một hãng hàng không. Để biết chi tiết về cách thức chúng tôi sắp xếp thanh toán (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

E6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Bạn sẽ tìm thấy chính sách hủy trong Hợp đồng Vận chuyển, được hiển thị khi bạn đặt Chuyến bay.

2. Có thể có một khoản phí khi bạn thay đổi hoặc hủy Chuyến bay.

3. Các hãng hàng không có quyền đổi lịch hoặc hủy chuyến bay theo toàn quyền tự quyết của họ.

4. Các vé khác nhau từ cùng một hãng hàng không có thể có các hạn chế khác nhau hoặc bao gồm các dịch vụ khác nhau.

5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi, hủy hoặc hoàn tiền, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

E7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Liên danh

1. Một số hãng hàng không có các thỏa thuận “liên danh” với các hãng hàng không khác. Vì vậy, bạn có thể mua vé từ một hãng hàng không (“hãng hàng không xuất vé” của bạn), nhưng lại bay trên máy bay của hãng hàng không khác (“hãng hàng không vận hành chuyến bay” của bạn). Trong hầu hết các trường hợp như vậy, bạn sẽ làm thủ tục check in với hãng hàng không vận hành chuyến bay – nhưng vui lòng xác nhận sớm điều này với hãng hàng không xuất vé cho bạn.

2. Trong quá trình bạn đặt Chuyến bay, bạn sẽ được thông báo nếu đó là Chuyến bay “liên danh”.

Hành vi mà hãng hàng không nghiêm cấm

3. Hầu hết các hãng hàng không không cho phép mọi người mua vé có các chuyến bay mà họ không có ý định sử dụng – ví dụ: vé khứ hồi nếu người đó không có ý định sử dụng chuyến bay khứ hồi. Để ví dụ thêm, chỉ cần nhập “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” (đặt vé để rời sân bay tại điểm đến trước điểm đến cuối cùng trên vé) hoặc “back-to-back ticketing” (đặt các chuyến bay khứ hồi giáp lưng mà chỉ sử dụng 2 chuyến trong số 4 chuyến đó) vào công cụ tìm kiếm.

4. Khi bạn mua một Chuyến bay, bạn đồng ý không thực hiện hành động trên, và bồi thường cho chúng tôi khi có bất kỳ khiếu nại nào của hãng hàng không về bất kỳ sự khác biệt nào giữa chi phí của hành trình thực tế và chi phí của toàn bộ hành trình được chỉ định trên (các) vé của bạn.

Sử dụng các chặng Bay

5. Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu khách hàng sử dụng các chuyến bay của họ theo thứ tự. Vì vậy, nếu bạn không thực hiện Chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không của bạn có thể tự động hủy phần còn lại của hành trình.

6. Nếu hãng hàng không của bạn cho phép bạn “bỏ qua” bất kỳ Chuyến bay nào trong hành trình của mình, vui lòng đảm bảo bạn hủy (các) Chuyến bay mà bạn không muốn, phù hợp với chính sách hủy. Lưu ý rằng bạn có thể không được hoàn tiền toàn bộ (hoặc bất kỳ khoản tiền hoàn nào) cho các Chuyến bay chưa sử dụng này.

Vé một chiều

7. Nếu bạn mua hai vé một chiều thay vì một vé khứ hồi:

 • bạn sẽ thực hiện hai Đơn đặt riêng biệt, mỗi Đơn đặt có các quy tắc và chính sách riêng
 • mọi thay đổi đối với một Chuyến bay sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay còn lại (ví dụ: nếu Chuyến bay đầu tiên của bạn bị hủy, bạn sẽ không được đảm bảo hoàn lại tiền cho Chuyến bay thứ hai của mình).

8. Nếu bạn đang đi du lịch nước ngoài, bạn có thể cần phải chứng minh với nhân viên Làm thủ tục check-in và/hoặc Nhập cảnh rằng bạn có Chuyến bay khứ hồi (xem phần “Du lịch quốc tế” bên dưới để biết thêm về hộ chiếu, thị thực, v.v.).

Các khoản thu, thuế và lệ phí

9. Giá vé của bạn sẽ bao gồm bất kỳ khoản thuế và phí nào do hãng hàng không hoặc chính phủ thu (ngoại trừ phí nhập cảnh/xuất cảnh - xem phần “Phí nhập cảnh/xuất cảnh” bên dưới). Bạn có thể phải chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ thay đổi hồi tố nào về thuế suất.

Phí dịch vụ

10. Tùy thuộc vào Chuyến bay bạn chọn, chúng tôi và/hoặc Đại lý Bên thứ ba có thể sẽ tính phí dịch vụ.

 • Phí dịch vụ của chúng tôi (nếu có) là phí sử dụng Nền tảng của chúng tôi để mua vé từ Đại lý Bên thứ ba. Phí này bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.
 • Phí dịch vụ của Đại lý Bên thứ ba (nếu có) là phí sử dụng họ như trung gian của (các) hãng hàng không. Phí này có thể bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.

11. Giá vé sẽ bao gồm (các) phí dịch vụ.

Phí hành lý và các khoản phụ phí khác

12. Hãng hàng không của bạn có thể thu phí đối với hành lý ký gửi, hành lý quá cước/quá cân, thẻ ưu tiên lên máy bay, lựa chọn chỗ ngồi, giải trí trên máy bay, đồ ăn thức uống và/hoặc làm thủ tục check-in tại sân bay.

13. Nếu họ thu phí, (các) khoản thu sẽ cộng thêm vào giá vé của bạn (trừ khi có thông báo rõ ràng rằng Chuyến bay của bạn đã bao gồm (các) phụ phí bổ sung).

Đi lại quốc tế

14. Bạn có trách nhiệm:

 • mang theo hộ chiếu hợp lệ và/hoặc thị thực nếu được yêu cầu
 • tuân thủ mọi yêu cầu nhập cảnh
 • tìm hiểu xem bạn có cần thị thực để đi qua một quốc gia không phải là điểm đến cuối cùng của bạn hay không
 • kiểm tra trước với đại sứ quán liên quan để xem có bất kỳ thay đổi nào về hộ chiếu, thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh hay không
 • xem lại bất kỳ cảnh báo hoặc lời khuyên nào từ quốc gia cư trú/xuất phát của bạn trước khi bạn đến/đi qua một quốc gia hoặc khu vực.

15. Khi sắp đặt chuyến đi đến hoặc đi từ bất kỳ địa điểm nào, chúng tôi không đảm bảo rằng chuyến đi đó không có rủi ro – và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc tổn thất nào phát sinh.

16. Đây không phải là một thực tiễn phổ biến, nhưng luật pháp quốc tế cho phép “khử trùng” máy bay để diệt côn trùng. Để khử trùng, nhân viên có thể phun thuốc diệt côn trùng dạng xịt vào khoang máy bay khi hành khách đang ở trên máy bay, hoặc khi hành khách không đang ở trên máy bay, có thể xử lý bề mặt bên trong của máy bay bằng thuốc diệt côn trùng có thể để lại tàn dư. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về việc khử trùng, bao gồm cả thông tin khử trùng có thể diễn ra ở đâu.

Phí nhập cảnh/xuất cảnh

17. Giá vé của bạn sẽ không bao gồm bất kỳ khoản phí nào mà một quốc gia hoặc sân bay thu đối với những người nhập cảnh/xuất cảnh và được thu trực tiếp tại sân bay. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu xem bạn có phải trả loại phí này hay không.

Vương quốc Anh: Biện pháp bảo vệ tài chính cho bạn

18. Đơn vị được cấp ATOL (Giấy phép Nhà tổ chức Du lịch Hàng không): Booking.com B.V.

19. Số giấy phép ATOL: 11967

20. Trong lãnh thổ Vương quốc Anh, chúng tôi chỉ cung cấp biện pháp bảo vệ hoàn toàn về tài chính cho việc bán vé chuyến bay được ATOL bảo vệ dưới Giấy phép của Nhà tổ chức Du lịch Hàng không số 11967, được cấp bởi Cơ quan Hàng không Dân dụng, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Vương quốc Anh, điện thoại + 44 (0) 333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

21. Khi bạn mua vé chuyến bay được ATOL bảo vệ từ chúng tôi, bạn sẽ nhận được một Giấy chứng nhận ATOL. Giấy chứng nhận này liệt kê những gì được bảo vệ về mặt tài chính, cho bạn biết nơi bạn có thể lấy được thông tin về ý nghĩa của giấy chứng nhận này đối với bạn và người cần liên hệ nếu có sự cố xảy đến.

22. Chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên Giấy chứng nhận ATOL của bạn, sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ được liệt kê trong Giấy chứng nhận ATOL (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp). Trong một số trường hợp, cả chúng tôi và nhà cung cấp đều không thể cung cấp dịch vụ như nêu trên cho bạn vì lý do mất khả năng thanh toán, thì chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã mua hoặc dịch vụ thay thế phù hợp (mà bạn không phải trả thêm phí). Bạn đồng ý chấp nhận rằng trong những trường hợp đó, chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ thực hiện các nghĩa vụ đó và bạn đồng ý thanh toán mọi khoản tiền chưa thanh toán mà bạn phải trả theo hợp đồng của bạn cho chủ sở hữu ATOL thay thế đó. Tuy nhiên, bạn cũng đồng ý rằng trong một số trường hợp sẽ không thể chỉ định một chủ sở hữu ATOL thay thế, trong trường hợp đó, bạn sẽ có quyền khiếu nại theo chương trình ATOL (hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có).

23. Nếu chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên giấy chứng nhận ATOL của bạn không thể cung cấp các dịch vụ được liệt kê (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp, thông qua một chủ sở hữu ATOL thay thế hoặc các trường hợp khác) vì lý do mất khả năng thanh toán, Người được ủy thác của Quỹ Ủy thác Du lịch Hàng không sẽ thanh toán cho (hoặc mang lại lợi ích cho) bạn theo chương trình ATOL. Bạn đồng ý rằng để đổi lại khoản thanh toán hoặc lợi ích đó, bạn chuyển nhượng hoàn toàn cho những Người được ủy thác đó bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào mà bạn có hoặc có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc không cung cấp dịch vụ, bao gồm bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào với chúng tôi, đại lý du lịch (hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có). Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào như vậy có thể được chuyển nhượng lại cho một cơ quan khác, nếu cơ quan đó đã trả số tiền mà bạn đã yêu cầu theo chương trình ATOL.

Liên minh châu Âu (EU): Quyền của hành khách theo Quy định của EU 261/2004

24. Nếu chuyến bay của bạn bị hoãn hoặc bị hủy, hoặc bạn bị từ chối lên máy bay, bạn có thể được hưởng khoản bù đắp/hỗ trợ theo Quy định 261/2004 của Liên minh Châu Âu nếu:

 • Bạn đang bay vào Liên minh Châu Âu (EU)
 • Bạn đang bay ra khỏi EU
 • Chuyến bay của bạn do một hãng hàng không của EU cung cấp

Liên minh châu Âu (EU): Trách nhiệm của hãng hàng không theo Quy định 889/2002 của EU

25. Nếu có sự cố xảy ra trong Liên minh Châu Âu, Quy định 889/2002 của Liên minh Châu Âu có thể áp dụng cho bạn.

Liên minh châu Âu (EU): Quyền của người tàn tật và người bị suy giảm khả năng vận động khi đi lại bằng đường hàng không theo Quy định 1107/2006 của EU

26. Quy định 1107/2006 của EU quy định một số quyền nhất định cho những người bị tàn tật hoặc suy giảm khả năng vận động.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

27. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

F. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng

F1. Phạm vi của mục này

1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng.

F2. Quan hệ Hợp đồng

1. Khi bạn đặt trước Dịch vụ Vận chuyển Công cộng hoặc Vận chuyển Riêng, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Khi bạn đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ với Đại lý Bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Điều khoản của chúng tôi sẽ chi phối quá trình đặt.

2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ đều đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

3. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn sẽ được cung cấp các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự khác biệt giữa các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ và Điều khoản của chúng tôi, các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được áp dụng.

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bằng cách thực hiện Đơn đặt, bạn xác nhận rằng bạn:

 • đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ
 • đồng ý liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ về bất kỳ sự cố nào xảy ra
 • hiểu rằng Nhà cung cấp Dịch vụ chịu trách nhiệm sắp xếp và cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng của bạn, chọn tuyến đường, thiết lập mức giá và cung cấp tất cả thông tin liên quan
 • chấp nhận rằng chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng đặt chỗ (được gọi là dịch vụ API), và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu vì bất kỳ điều gì mà người lái/Nhà cung cấp Dịch vụ làm hoặc không làm.

Không phải tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ đều có điều khoản riêng của họ, nhưng bạn có thể xem tất cả các điều khoản mà chúng tôi đã được cung cấp.

F3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn thực hiện Đơn đặt, chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của bạn (ví dụ: tên, số điện thoại và địa điểm đón của bạn).

3. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ.

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Nhà cung cấp Dịch vụ biết kích thước loại phương tiện bạn đã yêu cầu.

5. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn (hoặc cho bạn biết cách nhận) (các) vé của bạn.

F4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải kiểm tra kỹ các thông tin trong Đơn đặt của mình, và cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (yêu cầu của bạn, chi tiết liên hệ, v.v.).

2. Bạn phải đảm bảo rằng mọi người trong đoàn của bạn tuân thủ các Điều khoản của chúng tôi và các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ (trong trường hợp áp dụng), các điều khoản này bạn đã xem và chấp thuận trong quá trình đặt. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn vi phạm các điều khoản:

 • bạn có thể phải trả thêm phí
 • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
 • tài xế của bạn có thể từ chối chở bạn.

3. Bạn phải lưu ý rằng thời gian ước tính của hành trình chưa tính đến điều kiện giao thông.

4. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả hành khách có mặt tại địa điểm đón đúng giờ.

5. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Vào và gần Thời gian đón, bạn phải để điện thoại (có số bạn đã nhập khi đặt chỗ) được bật lên và có thể nhận cuộc gọi/tin nhắn, trong trường hợp tài xế cần liên hệ với bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Viber.

6. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Đối với bất kỳ dịch vụ đón tại sân bay nào, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết chuyến bay của bạn ít nhất 24 giờ trước Thời gian đón, để Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có thể điều chỉnh Thời gian đón nếu chuyến bay của bạn bị hoãn. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

7. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn phải đảm bảo tất cả hành khách đều đến đúng giờ, đủ thời gian để lấy vé nếu cần.

8. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để thực hiện Đơn đặt và bất kỳ hành khách nào dưới 18 tuổi phải có người lớn chịu trách nhiệm đi cùng.

9. Bạn phải đảm bảo không có hành khách nào có hành vi không phù hợp - ví dụ: lăng mạ hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho ai đó.

10. Bạn phải đảm bảo rằng bạn chọn Phương tiện Vận chuyển Công cộng/Vận chuyển Riêng phù hợp (về quy mô đoàn người đi cùng, số lượng hành lý, yêu cầu về khả năng tiếp cận, v.v.).

F5. Giá và thanh toán

1. Công ty Booking.com Transport Limited là đơn vị lưu trữ hồ sơ Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Giá đã bao gồm phí cầu đường, phí tắc đường, thuế và phụ phí giờ cao điểm. Thanh toán được thu tại thời điểm đặt.

3. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Giá sẽ được xác nhận (và thanh toán được thu) khi tài xế của bạn trả bạn tại điểm đến. Giá có thể khác với giá ước tính khi bạn đặt. Bạn chịu trách nhiệm trang trải mọi loại phí cầu đường, phí tắc đường, thuế, phụ phí giờ cao điểm và tiền tip.

4. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Thanh toán được thu khi Đơn đặt của bạn được xác nhận. Trước khi khởi hành, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cần xem (các) vé/(các) vé điện tử của bạn. Vui lòng luôn giữ vé bên mình, nếu không bạn có thể phải thanh toán một lần nữa.

5. Nhà cung cấp Dịch vụ/Tài xế không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Hành trình mà bạn trực tiếp yêu cầu. Nếu họ đồng ý, có thể họ sẽ thu bạn phí bổ sung.

F6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

Hủy đặt chỗ

1. Trong hầu hết các trường hợp...

 • Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn có thể hủy đặt chỗ không mất phí tối đa 24 giờ trước Thời gian Đón (2 giờ trong một số trường hợp - vui lòng xem xác nhận của bạn). Nếu bạn không hủy đúng hạn, bạn sẽ không được hoàn tiền.
 • Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào trước Thời gian Đón, nhưng Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu phí hủy từ bạn.
 • Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn có thể sẽ không được hoàn tiền sau khi Đơn đặt của bạn đã được xác nhận. Nếu kế hoạch của bạn thay đổi, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để thảo luận về bất kỳ phương án nào có thể có.

2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có chính sách hủy khác đi (là chính sách bạn sẽ được đọc khi đặt dịch vụ), chính sách của họ sẽ được áp dụng.

3. Chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo trước hoặc thông báo trước trong thời gian rất ngắn - nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra trong những tình huống rất cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp:

 • Nhà cung cấp Dịch vụ mất khả năng thanh toán hoặc thực sự không thể thực hiện được Đơn đặt của bạn – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp phương tiện vận chuyển thay thế (và nếu không thể sắp xếp được phương tiện thay thế, chúng tôi sẽ hoàn tiền toàn bộ cho bạn)
 • bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ – trong trường hợp đó, bạn sẽ không được hoàn tiền.

Chỉnh sửa (thay đổi) trước khi Hành trình của bạn bắt đầu

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Email xác nhận của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần thông báo bao lâu (trước Thời gian Đón) để yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với Đơn đặt (chẳng hạn như thay đổi về địa điểm hoặc thời gian).

5. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Để thay đổi Đơn đặt của mình, bạn có thể cần phải hủy đặt chỗ (có thể sẽ phải trả phí hủy) và thực hiện một đặt chỗ mới.

6. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn không thể thay đổi Đơn đặt của mình sau khi Đơn đặt được xác nhận.

7. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ: nếu có đình công làm cản trở hành trình của bạn), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể. Nếu sau đó bạn quyết định hủy:

 • Bất kỳ Phương tiện Vận chuyển nào. Trừ khi bạn hủy vì một trong những lý do ở gạch đầu dòng tiếp theo, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ (bất kể thời gian trước hành trình của bạn là gần hay xa).
 • Bất kỳ Dịch vụ Vận chuyển Riêng nào. Nếu thay đổi chỉ đơn giản là vì một tài xế mới, một Nhà cung cấp Dịch vụ mới hoặc một phương tiện mới (tương tự), thì bạn sẽ không được hoàn tiền (trừ khi bạn hủy với thông báo trước theo đúng thời gian quy định).

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi và Nhà cung cấp Dịch vụ đều không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu (ví dụ: phương tiện vận chuyển hoặc phòng khách sạn thay thế).

Hoàn tiền

8. Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, bạn phải yêu cầu bằng văn bản không quá 14 ngày sau Thời gian Đón của bạn.

9. Mọi khoản hoàn tiền có thể mất đến 5 ngày làm việc để xuất hiện trong tài khoản của bạn.

10. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Nếu tài xế của bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền và chúng tôi sẽ điều tra việc này cho bạn.

11. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu Hành trình của bạn không diễn ra như kế hoạch vì:

 • tài xế/Nhà cung cấp Dịch vụ không thể liên hệ được với bạn
 • một hoặc nhiều hành khách không đến địa điểm đón đúng giờ và bạn chưa yêu cầu đón theo Thời gian Đón mới
 • bạn yêu cầu những thay đổi không hợp lý đối với Thời gian Đón hoặc Hành trình
 • bạn không nói với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/tài xế về thay đổi bạn muốn thực hiện
 • bạn đã cung cấp thông tin không chính xác khi đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng của mình (địa điểm đón, thông tin liên hệ, số lượng người, số lượng hành lý, v.v.)
 • một điều gì đó mà một hoặc nhiều hành khách đã làm/không làm.

F7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước

1. Vui lòng kiểm tra email xác nhận của bạn để xem tài xế sẽ đợi bao lâu tại địa điểm đón.

Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu

2. Tài xế có thể không đợi quá Thời gian Đón - và nếu họ có đợi, họ có thể sẽ thu bạn phí cho thời gian chờ đợi. Nếu bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể bị thu phí hủy.

Phí sửa chữa hoặc làm sạch

3. Nếu bất cứ thứ gì cần sửa chữa hoặc làm sạch do ai đó trong đoàn của bạn đã làm điều gì đó không hợp lý hoặc vi phạm các điều khoản này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trang trải chi phí sửa chữa/vệ sinh.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

4. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

Từ điển Booking.com

“Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản (với Booking.com hoặc Công ty trong Tập đoàn), mà thông qua tài khoản đó bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch trên Nền tảng của chúng tôi.

“Chỗ nghỉ” có nghĩa là sự cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục B, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ).

“Hoạt động Tham quan” có nghĩa là sự cung cấp một dịch vụ tham quan bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục C, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ Tham quan).

“(Các) dịch vụ tham quan” bao gồm nhưng không giới hạn ở các chuyến tour, bảo tàng, tham quan, hoạt động và trải nghiệm.

“Đơn đặt” có nghĩa là đặt chỗ trên Nền tảng của chúng tôi cho một Trải nghiệm Du lịch, cho dù bạn thanh toán ngay hay trả sau.

“Booking.com”, “cho chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là Booking.com B.V. (đối với dịch vụ chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc tham quan) hoặc công ty Booking.com Transport Limited (đối với bất kỳ dịch vụ vận chuyển mặt đất nào). Liên hệ của Công ty

“Xác nhận Đặt xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là email xác nhận và voucher mà chúng tôi gửi cho bạn, giải thích các chi tiết về Đơn đặt của bạn.

“Tín dụng Tiền mặt” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể “chuyển thành tiền” cho Phương thức Thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, hoặc kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

“Hợp đồng Vận chuyển” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ, liên quan đến Chuyến bay của bạn.

“Tín dụng” có nghĩa là một lợi ích có giá trị bằng tiền. Trong đó có “Tín dụng Tiền mặt” và “Tín dụng Du lịch”.

“Hoàn tiền Thẻ tín dụng” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể chuyển thành tiền cho thẻ tín dụng mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, nhưng không thể kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

“Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ” có nghĩa là tỷ giá mà chúng tôi sử dụng để quy đổi tiền tệ; đây hiện là Tỉ giá Giao ngay Cuối phiên Giao dịch của WM/Refinitiv, nhưng tỷ giá này có thể thay đổi.

“Đặt chỗ Đủ điều kiện” có nghĩa là Đặt chỗ đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện nhận Tặng thưởng.

“Chuyến bay” có nghĩa là việc Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp một chuyến bay (xuyên suốt Mục E, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là hãng hàng không).

“Công ty trong Tập đoàn” có nghĩa là một công ty liên kết của Booking.com – nắm giữ cổ phần trực tiếp của Booking.com hoặc là một thành viên của tập đoàn Booking Holdings Inc.

“Tiêu chí Tặng thưởng Riêng” có nghĩa là các quy tắc áp dụng cho một số khoản Tặng thưởng nhất định – ngoài các điều khoản chung về “Tặng thưởng, Tín dụng & Ví” (A13) ở trên.

“Hợp đồng Trung gian” (trong phần “Chuyến bay”) có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Đại lý Bên thứ ba, thỏa thuận về cách họ sắp xếp Vé máy bay của bạn (và trong một số trường hợp là bất kỳ dịch vụ bổ sung nào) với hãng hàng không hoặc công ty khác.

“Người lái chính” có nghĩa là tài xế có thông tin được nhập trong quá trình đặt – người duy nhất có thể thay đổi hoặc hủy Đơn đặt đó hoặc thảo luận với chúng tôi về Đơn đặt đó (trừ khi họ thông báo với chúng tôi rằng họ chỉ định người khác làm việc này).

“Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu” là phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu khi bạn đến địa điểm đón (hoặc ngay trước đó).

“Dịch vụ của Chúng tôi” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là hệ thống đặt thuê ô tô trực tuyến của chúng tôi, qua hệ thống đó Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của họ – và bạn có thể đặt các sản phẩm dịch vụ đó.

“Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn” có nghĩa là tùy chọn thanh toán mà đôi khi chúng tôi cung cấp khi Nhà cung cấp Dịch vụ không sử dụng loại tiền tệ của bạn. Tùy chọn này cho phép bạn thanh toán bằng loại tiền tệ của mình.

“Phương thức Thanh toán” có nghĩa là phương thức (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, PayPal, ApplePay, v.v.) được sử dụng để thanh toán hoặc chuyển tiền.

“Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là quy trình vào lúc bắt đầu Lượt thuê của bạn, khi bạn cung cấp các giấy tờ tùy thân bắt buộc và các chứng từ khác, thanh toán mọi khoản phí và các khoản bổ sung, tham gia ký kết Hợp đồng Thuê xe, và nhận chiếc xe bạn đã đặt.

“Thời gian Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là ngày và giờ (địa phương) bạn phải nhận ô tô của mình, như đã nêu trong Xác nhận Đặt xe của bạn.

“Thời gian Đón” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là thời gian (địa phương) mà Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước phải tới địa điểm đón, hoặc khi Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu thực sự tới địa điểm đón.

“Nền tảng” có nghĩa là trang web/ứng dụng mà bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch, cho dù là do Booking.com hoặc một công ty liên kết bên thứ ba sở hữu hoặc quản lý.

“Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước” có nghĩa là một phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu tối thiểu 2 giờ trước khi bạn đến địa điểm đón.

“Hành trình Vận chuyển Riêng” có nghĩa là hành trình vận chuyển riêng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi thực hiện Đơn đặt).

“Phương tiện Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là tàu hỏa, xe buýt, xe điện và các loại phương tiện giao thông công cộng khác.

“Hành trình Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là hành trình vận chuyển công cộng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi đã thực hiện Đơn đặt).

“Lượt thuê” (hoặc “Thuê ô tô”) có nghĩa là được cung cấp một chiếc xe ô tô bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt Mục D, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là công ty cho thuê cung cấp xe ô tô).

“Hợp đồng Thuê xe” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ mà bạn ký kết với nhau lúc Nhận xe. Bạn sẽ được cung cấp tóm tắt về các điều khoản chính trong quá trình bạn đặt chỗ.

“Tặng thưởng” có nghĩa là một lợi ích mà bạn được hứa hẹn. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản Tặng thưởng sẽ là Tín dụng Du lịch, Tín dụng Tiền mặt, Hoàn tiền Thẻ tín dụng, hoặc voucher cho một số phần thưởng hiện vật.

“Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủ sở hữu khách sạn hoặc chỗ nghỉ khác (đối với Đơn đặt “chỗ nghỉ”), bảo tàng hoặc công viên (đối với Đơn đặt “dịch vụ tham quan”), hoặc công ty cho thuê ô tô hoặc hãng hàng không (đối với Đơn đặt “dịch vụ vận chuyển”).

“Dịch vụ” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là việc cung cấp Hành trình Vận chuyển Công cộng hoặc Hành trình Vận chuyển Riêng.

Các “Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản dịch vụ này.

“Đại lý Bên thứ ba” có nghĩa là một công ty đóng vai trò là (a) trung gian giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) đơn vị bán lại Trải nghiệm Du lịch.

Các “Điều khoản của Bên thứ ba” (trong phần “Chuyến bay”) có nghĩa là cả Hợp đồng Trung gian và Hợp đồng Vận chuyển.

“Tín dụng Du lịch” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể kết chuyển thành chi phí cho một Trải nghiệm Du lịch trong tương lai, nhưng không thể “chuyển thành tiền”.

“Trải nghiệm Du lịch” có nghĩa là một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng.

“Thanh toán Trả trước” có nghĩa là một khoản thanh toán mà bạn thực hiện khi đặt một sản phẩm hoặc dịch vụ (chứ không phải khi bạn thực sự sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó).

“Ví” có nghĩa là một bảng tổng quan trong Tài khoản của bạn hiển thị các Tặng thưởng, Tín dụng và các ưu đãi khác của bạn.

PHIÊN BẢN: 1.0

NGÀY: ngày 14 tháng 2 năm 2022

Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các điều khoản dịch vụ (1 hoặc 2 lần mỗi năm).

Đối với đơn đặt thực hiện trước ngày 14 tháng 2 năm 2022

 • Nội dung

  Quy tắc Làm việc Tốt

  Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người trải nghiệm thế giới, bằng cách cung cấp những chỗ nghỉ tốt nhất trên thế giới cùng các vị trí và địa điểm tuyệt vời nhất để tham quan một cách thuận tiện nhất. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ áp dụng các quy tắc làm việc tốt sau:

  • Chúng tôi quan tâm đến bạn: và vì vậy cung cấp Kênh và dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua hơn 40 ngôn ngữ
  • Chúng tôi mang đến và cho phép bạn trải nghiệm: hơn 1,5 triệu chỗ nghỉ từ cao (cao) cấp đến bất kỳ điều gì phục vụ nhu cầu của bạn cho kỳ nghỉ tiếp theo trong khách sạn, nhà nghỉ ven đường, nhà trọ, nhà nghỉ B&B, v.v. ở bất kỳ đâu trên hành tinh này
  • Chúng tôi mang đến và cho phép bạn trải nghiệm các địa điểm tham quan và các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi khác
  • Chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán khoản phí (đầu vào) bất kỳ, mua hoặc thuê bất kỳ sản phẩm và dịch vụ Chuyến đi nào sử dụng dịch vụ thanh toán của chúng tôi
  • Chúng tôi hỗ trợ bạn (24/7): các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn 24-7-365-40+
  • Chúng tôi lắng nghe bạn: Kênh của chúng tôi là sản phẩm từ những gì mà BẠN (người dùng) thích và cho là thuận tiện nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  • Chúng tôi lắng nghe bạn: chúng tôi hiển thị đánh giá chưa được kiểm duyệt (của khách hàng đã thực sự lưu trú)
  • Chúng tôi hứa với bạn một trang web thông tin, thân thiện với người sử dụng mà đảm bảo giá cả có sẵn tốt nhất.
  • Chúng Tôi Khớp Giá

  Giới thiệu về Điều khoản và điều kiện

  Các điều khoản và điều kiện này, đôi khi có thể được chỉnh sửa, sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đối tác phân phối) của chúng tôi có trên mạng, qua bất kỳ thiết bị di động nào, qua email hoặc điện thoại. Bằng cách truy cập vào, xem qua và sử dụng trang web (dành cho thiết bị di động) hay ứng dụng của chúng tôi thông qua bất kỳ kênh nào (từ đây về sau gọi chung là “Kênh”) và/hoặc bằng cách hoàn tất đặt phòng, bạn thừa nhận và đồng ý đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra bên dưới (kể cả mục An toàn và Bảo mật).

  Những trang này, nội dung và cơ sở vật chất của những trang này, cũng như dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến (bao gồm việc cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán) được cung cấp bởi chúng tôi trên những trang này và thông qua trang web đều được sở hữu, điều hành và cung cấp bởi Booking.com B.V. và chỉ được cung cấp cho mục đích cá nhân, không mang tính thương mại (B2C) của bạn, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây. Mối quan hệ giữa chúng tôi với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi được điều phối bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt chi phối mối quan hệ thương mại (B2B) mà chúng tôi có với từng Nhà Cung Cấp Chuyến Đi này. Mỗi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi tương tác chuyên nghiệp đối với Booking.com khi thực hiện các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của mình trên hoặc thông qua Booking.com (cả cho mối quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp ("B2B") và/hoặc doanh nghiệp với người tiêu dùng ("B2C") của họ). Xin lưu ý rằng Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có thể có, tuyên bố và/hoặc yêu cầu (sự chấp nhận) – bên cạnh các chính sách và ghi chú như được tiết lộ trên trang web, các điều khoản và điều kiện (giao hàng/vận chuyển/vận tải/việc sử dụng) của riêng họ và các quy tắc riêng trong nhà để sử dụng, truy cập và tiêu thụ Chuyến đi (mà có thể bao gồm một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý).

  Định nghĩa

  "Booking.com", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi" có nghĩa là Booking.com B.V., công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Hà Lan và có địa chỉ đăng ký tại Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan. "Kênh" có nghĩa là trang web và ứng dụng (di động) cung cấp Dịch vụ, được sở hữu, kiểm soát, quản lý, bảo trì và/hoặc lưu trữ bởi Booking.com."Chuyến đi" có nghĩa rằng nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch khác nhau từ Nhà Cung Cấp Chuyến Đi mà có thể được đặt hàng, nhận, thanh toán, mua, trả tiền, thuê, cung cấp, đặt chỗ, gộp lại hoặc tiêu thụ bởi bạn.

  "Nhà Cung Cấp Chuyến Đi" có nghĩa là nhà cung cấp chỗ nghỉ (ví dụ: khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ, B&B, chủ nhà), địa điểm tham quan (ví dụ: công viên chủ đề, bảo tàng, tour tham quan), nhà cung cấp phương tiện giao thông vận tải (ví dụ: xe ô tô cho thuê, du thuyền, phương tiện đường sắt, xe đưa đón sân bay, xe khách, xe đưa đón), nhà điều hành tour, bảo hiểm du lịch và bất cứ các sản phẩm hay dịch vụ du lịch hay liên quan đến du lịch hoặc các sản phẩm có thể được Đặt chỗ chuyến đi trên Kênh theo thời gian (dù là B2B hay B2C).

  "Dịch vụ chuyến đi" có nghĩa là dịch vụ (xử lý) thanh toán hoặc đặt chỗ, đặt mua trực tuyến do Booking.com cung cấp hoặc cho phép đối với các sản phẩm và dịch vụ khác nhau theo thời gian do Nhà Cung Cấp Chuyến Đi cung cấp trên Kênh.

  "Đặt chỗ chuyến đi" là việc đặt hàng, mua, thanh toán hoặc đặt chỗ cho một Chuyến đi.

  1. Phạm vi và tính chất Dịch vụ của chúng tôi

  Thông qua Kênh, chúng tôi (Booking.com B.V. và các đối tác (phân phối) của công ty) cung cấp kênh trực tuyến mà qua đó, các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có thể quảng cáo, đưa ra thị trường, bán, quảng bá và/hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ (nếu có) cho việc đặt, mua, thuê và qua đó, các khách liên quan của Kênh có thể khám phá, tìm kiếm, so sánh và đặt, mua hoặc thanh toán (ví dụ: Dịch vụ chuyến đi). Bằng cách sử dụng hoặc tận dụng Dịch vụ chuyến đi (ví dụ: Đặt chuyến đi qua Dịch vụ chuyến đi), bạn thiết lập mối quan hệ bằng hợp đồng (ràng buộc pháp lý) trực tiếp với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi mà bạn đặt hoặc mua sản phẩm hay dịch vụ (nếu có). Từ thời điểm bạn thực hiện Đặt Chuyến Đi, chúng tôi chỉ đóng vai trò duy nhất là cầu nối giữa bạn và Nhà Cung Cấp Chuyến Đi. Chúng tôi chuyển giao các chi tiết Đặt Chuyến Đi của bạn đến (các) Nhà Cung Cấp Chuyến Đi tương ứng và thay mặt họ gửi đến bạn email xác nhận. Booking.com không bán/bán lại, cho thuê hay cung cấp bất cứ sản phẩm hay dịch vụ (du lịch) nào.

  Đối với khách hàng trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu ("EEA"), Thụy Sỹ và Vương quốc Anh, quy tắc sau đây sẽ được áp dụng. Dựa trên thông tin tự khai báo, chúng tôi yêu cầu các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trên toàn cầu cho biết nếu họ – trong bối cảnh của luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu – hoạt động như một host cá nhân chứ không phải host chuyên nghiệp. Nếu một Nhà Cung Cấp Chuyến Đi cho chúng tôi biết rằng họ hoạt động như một host cá nhân (hoặc không đề cập rõ vấn đề này nhưng dựa trên thông tin mà chúng tôi có thì không thể phân loại là host chuyên nghiệp), các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi như vậy sẽ được gắn nhãn "được quản lý bởi host cá nhân" ở trang kết quả tìm kiếm và kèm theo phần giải thích dưới đây:

  "Chỗ nghỉ này được quản lý bởi host cá nhân. Luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu liên quan đến host chuyên nghiệp có thể không áp dụng. Các host đã đăng ký với Booking.com với tư cách host cá nhân là các bên cho thuê (các) chỗ nghỉ của họ với các mục đích không thuộc phạm vi thương mại, kinh doanh hoặc nghề nghiệp chính của họ. Họ không phải là các pháp nhân chính thức (như chuỗi khách sạn quốc tế) và do đó, có thể không nằm trong luật bảo vệ người tiêu dùng của châu Âu. Tuy nhiên, bạn đừng lo vì Booking.com vẫn mang đến cho bạn dịch vụ khách hàng giống như với bất kỳ chỗ nghỉ nào khác. Điều này không có nghĩa là kỳ nghỉ hay trải nghiệm của bạn sẽ khác so với khi bạn đặt với một host chuyên nghiệp."

  Theo những gì chúng tôi biết, các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi không gắn nhãn host cá nhân trên Kênh của chúng tôi hoạt động như các host chuyên nghiệp theo luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu. Việc phân loại "host cá nhân" chỉ nhằm mục đích tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu và không liên quan đến các mục đích thuế, bao gồm thuế GTGT (VAT) hoặc bất kỳ loại thuế gián tiếp tương tự nào khác được tính dựa theo giá trị gia tăng, hoặc doanh số và/hoặc mức tiêu thụ.

  Khi cung cấp các Dịch Vụ Chuyến Đi, thông tin mà chúng tôi đưa ra là dựa vào thông tin các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đã cung cấp cho chúng tôi. Vì vậy, các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đã đưa sản phẩm Chuyến Đi lên và quảng bá trên Kênh của chúng tôi được quyền truy cập vào hệ thống và mạng extranet của chúng tôi, qua đó họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật tất cả thông tin về giá/phí, tình trạng phòng trống, chính sách và điều kiện và các thông tin liên quan khác hiển thị trên Kênh của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng hợp lý và cẩn trọng trong khi thực hiện Dịch Vụ Chuyến Đi của mình, chúng tôi sẽ không chứng minh, và không thể đảm bảo rằng, toàn bộ thông tin là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đúng, cũng như chúng tôi không thể chịu trách nhiệm vì bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả các lỗi đánh máy và lỗi thấy rõ), bất kỳ sự gián đoạn nào (dù là do hỏng hóc, sửa chữa, nâng cấp hay bảo trì (tạm thời và/hay một phần) nào của Kênh chúng tôi hoặc ngược lại), thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm hoặc không thật hay không đưa ra thông tin. Mỗi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đều luôn chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn chỉnh và đúng đắn của thông tin (miêu tả) (bao gồm cả giá/phí, tình trạng phòng trống, chính sách và điều kiện) hiển thị trên Kênh chúng tôi. Kênh chúng tôi không tạo thành và không được xem là sự giới thiệu hay xác nhận cho chất lượng, cấp độ phục vụ, đánh giá hay xếp hạng (sao), loại chỗ nghỉ của bất kỳ Nhà Cung Cấp Chuyến Đi nào (hay tiện nghi, không gian, phương tiện vận tải, sản phẩm hay dịch vụ (chính hay bổ sung)) có trên đó, trừ khi có chỉ định rõ ràng điều ngược lại.

  Dịch vụ chuyến đi của chúng tôi được tạo ra chỉ để sử dụng cá nhân và không mang tính thương mại. Vì vậy, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sử dụng, sao chép, giám sát (vd: dưới dạng spider, scrape), phô trương, tải về hoặc sản xuất lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên Kênh chúng tôi cho bất kỳ hoạt động/mục đích mang tính cạnh tranh hoặc thương mại nào.

  2. Giá, chính sách Chúng Tôi Khớp Giá và các ưu đãi do công ty đối tác cung cấp

  Giá như đã cung cấp bởi các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trên Kênh chúng tôi mang tính cạnh tranh cao. Tất cả các mức giá được hiển thị cho Chuyến đi của bạn đã bao gồm thuế GTGT cùng tất cả các loại thuế khác (tuỳ thuộc vào sự thay đổi của các loại thuế này) và phí, trừ khi được nêu khác trên Kênh chúng tôi hoặc trong email/vé xác nhận. Giá vé được áp dụng cho từng người hoặc nhóm và tùy theo thời hạn hiệu lực được hiển thị trên vé, nếu có. Thuế và phí áp dụng (bao gồm thuế thành phố/du lịch) có thể được Nhà Cung Cấp Chuyến Đi thu trong trường hợp tính phí vắng mặt hay hủy phòng.

  Đôi khi trên Kênh chúng tôi có giá rẻ hơn cho đợt lưu trú cụ thể tại 1 chỗ nghỉ, sản phẩm hoặc dịch vụ; tuy nhiên, những mức giá được đưa ra bởi các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi này có thể bao gồm các điểm hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như không thể huỷ và không hoàn tiền. Vui lòng kiểm tra các chi tiết và điều kiện về sản phẩm, dịch vụ và đặt phòng một cách thấu đáo để được biết về các điều kiện này trước khi thực hiện đặt phòng của bạn.

  Chúng tôi muốn bạn trả giá thấp nhất có thể cho sản phẩm và dịch vụ đã chọn. Nếu bạn tìm được sản phẩm và dịch vụ đã chọn thông qua Kênh, với cùng các điều kiện Chuyến đi, có giá thấp hơn trên Internet sau khi bạn đã đặt qua chúng tôi, chúng tôi sẽ thanh toán phần khác biệt giữa giá của mình và giá thấp hơn đó theo các điều kiện và điều khoản của lời hứa Chúng Tôi Khớp Giá. Lời hứa Chúng Tôi Khớp Giá không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ không liên quan đến lưu trú.

  Công cụ chuyển đổi tiền tệ chỉ mang tính cung cấp thông tin, không nên được xem là chính xác và theo thời gian thực; giá thật sự có thể khác biệt.

  Các lỗi quá rõ ràng (bao gồm lỗi in sai) là không ràng buộc.

  Tất cả các ưu đãi đặc biệt và chương trình khuyến mãi đều được đánh dấu như vậy. Nếu không, bạn không có quyền gì trong trường hợp có lỗi hoặc sai lầm hiển nhiên.

  Ưu Đãi Từ Đối Tác

  Booking.com có thể hiển thị các ưu đãi không có nguồn cung trực tiếp là Nhà cung cấp chuyến đi, nhưng được cung cấp bởi một công ty đối tác của Booking.com, chẳng hạn như một nền tảng khác (Ưu Đãi Từ Đối Tác). Ưu Đãi Từ Đối Tác sẽ được hiển thị rõ ràng và phân biệt với các ưu đãi thông thường có nguồn cung trực tiếp là Nhà cung cấp chuyến đi cũng như kèm theo các điều kiện đặc biệt sau, trừ khi được đề cập khác đi trên Nền tảng của chúng tôi:

  • Chính sách giá: như được hiển thị trên Nền tảng của chúng tôi.
  • Thanh toán trước: Bạn sẽ thanh toán bảo mật với Booking.com tại thời điểm đặt phòng.
  • Không sửa đổi: Sau khi hoàn tất đặt phòng, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân hoặc thông tin đặt phòng của mình. Bạn có thể yêu cầu trực tiếp với chỗ nghỉ nhưng sẽ không được đảm bảo.
  • Không thể kết hợp với các ưu đãi khác: Các khuyến mãi, ưu đãi và tặng thưởng khác không được áp dụng cho đặt phòng đó.
  • Khách không thể đánh giá: Bạn không thể để lại đánh giá trên Nền tảng của chúng tôi.

  3. An toàn và Bảo mật

  Booking.com tôn trọng sự riêng tư của bạn. Vui lòng xem chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

  4. Miễn phí cho khách hàng, chỉ có Nhà Cung Cấp Chuyến Đi phải trả phí!

  Trừ khi được nêu khác đi, dịch vụ của chúng tôi miễn phí đối với khách hàng vì, không giống như nhiều đơn vị khác, chúng tôi sẽ không thu phí Dịch Vụ Chuyến Đi từ bạn hoặc thêm bất kỳ phí (đặt chỗ) bổ sung nào vào giá của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi. Bạn sẽ trả Nhà Cung Cấp Chuyến Đi một khoản tương ứng như đã ghi trong Đặt Chỗ Chuyến Đi (cộng với - trong trường hợp chưa bao gồm trong giá – thuế, phí và lệ phí áp dụng tương ứng (nếu có)).

  Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trả hoa hồng (là một tỷ lệ phần trăm nhỏ của giá sản phẩm (ví dụ: giá phòng)) cho Booking.com sau khi khách đã sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi (ví dụ: sau khi khách đã nghỉ tại (và thanh toán cho) chỗ nghỉ). Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có thể cải thiện xếp hạng của họ bằng cách tăng phần trăm hoa hồng (Công cụ thúc đẩy sự hiện diện). Việc dùng Công cụ thúc đẩy sự hiện diện (bằng cách tăng phần trăm hoa hồng để có vị trí xếp hạng tốt hơn) là tùy thuộc vào quyết định của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào và với bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp. Thuật toán của bảng xếp hạng sẽ dựa trên mức tăng phần trăm hoa hồng khi xác định Xếp Hạng Mặc Định. Các đối tác ưu tiên trả phần trăm hoa hồng cao hơn để có vị trí xếp hạng tốt hơn.

  Chỉ những Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có mối quan hệ thương mại với Booking.com (thông qua hợp đồng) sẽ được xuất hiện trên Kênh (đối với các khuyến mãi B2B và/hoặc B2C cho sản phẩm của họ). Booking.com không phải là nền tảng mở (như Amazon hay eBay), nơi mà người dùng cuối có thể đưa sản phẩm của họ trực tuyến (không phải nền tảng C2C); Booking.com không cho phép các bên không chuyên cung cấp hay bán sản phẩm của họ trên hoặc thông qua Booking.com.

  5. Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng

  Nếu phù hợp và có sẵn, một số Nhà Cung Cấp Chuyến Đi cung cấp cơ hội để Đặt Chỗ Chuyến Đi được thanh toán (toàn bộ hay một phần và theo yêu cầu chính sách thanh toán của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi) cho Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trong quá trình Đặt Chỗ Chuyến Đi bằng các phương thức thanh toán trực tuyến an toàn (trong giới hạn được cung cấp và hỗ trợ bởi ngân hàng của bạn). Đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, Booking.com thay mặt Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hỗ trợ (thông qua các dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba) việc thu thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ tương ứng (ví dụ: dịch vụ hỗ trợ thanh toán) (Booking.com không bao giờ đóng vai trò hay hoạt động như đơn vị sở hữu tài khoản ngân hàng trong hóa đơn (merchant of record)). Việc thanh toán được thực hiện an toàn từ thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của bạn đến tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp chỗ nghỉ thông qua đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba. Bất kỳ thanh toán nào được chúng tôi hỗ trợ xử lý cho, và chuyển đến Nhà Cung Cấp Chuyến Đi sẽ, theo từng trường hợp, được tính là (một phần) thanh toán của giá đặt chỗ mà bạn thực hiện cho sản phẩm hay dịch vụ tương ứng trong việc thanh toán cuối cùng (một phần) giá còn nợ và phải trả và bạn không thể khiếu nại về khoản tiền đó.

  Đối với những khuyến mãi đặc biệt hay giá (không hoàn tiền) nhất định, xin lưu ý rằng Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có thể yêu cầu thanh toán được thực hiện trước bằng chuyển khoản ngân hàng (nếu có thể) hoặc bằng thẻ tín dụng, và vì vậy thẻ tín dụng của bạn có thể sẽ được ủy quyền trước hoặc trừ tiền (đôi khi không có lựa chọn hoàn tiền) sau khi thực hiện Đặt Chỗ Chuyến Đi. Vui lòng kiểm tra kỹ chi tiết (đặt chỗ) sản phẩm hay dịch vụ bạn đã chọn để biết về những điều kiện trên trước khi thực hiện Đặt Chỗ Chuyến Đi. Booking.com sẽ không có trách nhiệm pháp lý hay có nghĩa vụ với bất kỳ giao dịch (ủy quyền, (cáo buộc) sai hoặc không được phép) thực hiện bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi và bạn cũng sẽ không khiếu nại bất kỳ khoản tiền hợp lệ hoặc cho phép Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trừ trên thẻ tín dụng của bạn (bao gồm giá trả trước, phí vắng mặt và hủy đặt chỗ).

  Trong trường hợp các bên thứ ba gian lận thẻ tín dụng hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, hầu hết các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng sẽ chịu rủi ro và chi trả toàn bộ các chi phí do việc gian lận hay lạm dụng này gây ra, đôi khi có thể dẫn đến việc phải trả khoản khấu trừ (thường được mặc định là 50 EUR (hoặc tương đương theo tiền tệ tại địa phương của bạn)). Trong trường hợp công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng tính bạn phí khấu trừ do các gian lận trái phép từ đặt chỗ được thực hiện trên Kênh chúng tôi, chúng tôi sẽ trả bạn khoản khấu trừ này, tổng số tiền tối đa 50 EUR (hoặc tương đương theo tiền tệ tại địa phương của bạn). Để được bồi thường, vui lòng đảm bảo rằng bạn báo cáo việc gian lận này đến nhà cung cấp thẻ tín dụng của mình (theo các điều luật và thủ tục báo cáo của công ty này) và liên lạc ngay lập tức với chúng tôi và cung cấp bằng chứng về khoản khấu trừ (ví dụ: chính sách của công ty thẻ tín dụng). Tiền bồi thường này chỉ áp dụng với những thẻ tín dụng mà đặt chỗ được thực hiện qua máy chủ bảo mật của Booking.com và việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là kết quả của lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi và không phải là lỗi của bạn khi sử dụng máy chủ bảo mật.

  6. Thanh toán trước, hủy đặt chỗ, vắng mặt và ghi chú

  Qua việc thực hiện Đặt Chỗ Chuyến Đi với một Nhà Cung Cấp Chuyến Đi, bạn chấp nhận và đồng ý chính sách huỷ và vắng mặt tương ứng của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đó, và về bất kỳ điều khoản và điều kiện (cung cấp dịch vụ) bổ sung nào của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi mà có thể áp dụng cho Chuyến đi của bạn (bao gồm ghi chú của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi được hiển thị trên Kênh chúng tôi và các thông tin quan trọng tương ứng của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi), bao gồm các dịch vụ được cung cấp và/hoặc các sản phẩm được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi. Bạn có thể yêu cầu Nhà Cung Cấp Chuyến Đi cung cấp các điều khoản và điều kiện (cung cấp dịch vụ/giao dịch/sử dụng/vận chuyển) tương ứng của họ. Chính sách huỷ và vắng mặt chung của mỗi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi được đăng trên Kênh chúng tôi ở các trang thông tin về Nhà Cung Cấp Chuyến Đi, trong quá trình đặt chỗ và trong email xác nhận hoặc vé (nếu có). Xin lưu ý rằng một số giá, phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ, hoàn tiền hoặc thay đổi. Nhà Cung Cấp Chuyến Đi vẫn có thể thu thuế thành phố/thuế du lịch trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy có tính phí. Vui lòng kiểm tra một cách thấu đáo toàn bộ các chi tiết (đặt chỗ) của sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn về những điều kiện như vậy trước khi thực hiện đặt chỗ. Xin lưu ý rằng một Đặt Chỗ Chuyến Đi có yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) sẽ có thể bị hủy (mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước) trong trường hợp (các) khoản tiền tương ứng (còn lại) không thể được thu đầy đủ vào ngày thanh toán đã định theo chính sách thanh toán được áp dụng bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi và đặt chỗ. Chính sách hủy và thanh toán trước có thể thay đổi tùy theo phân khúc, sản phẩm hay dịch vụ của mỗi Chuyến Đi. Vui lòng đọc kỹ ghi chú (nằm dưới loại Chuyến Đi hoặc tại mỗi cuối trang của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trên Kênh chúng tôi) và các thông tin quan trọng trong xác nhận đặt chỗ của bạn về những chính sách bổ sung có thể được áp dụng bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi (ví dụ: về yêu cầu tuổi, đặt cọc đảm bảo, những điều kiện bổ sung/hủy đặt chỗ dành cho nhóm khách, giường phụ/bữa sáng có tính phí, thú cưng/các loại thẻ chấp nhận). Bạn sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro về thanh toán trễ, nhầm lẫn ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc không đủ số dư tài khoản và sẽ không được quyền nhận bất cứ tiền hoàn lại nào của phần đã thanh toán trước (không hoàn lại), trừ phi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đồng ý hoặc cho phép khác đi so với chính sách hủy và thanh toán (trước) của họ.

  Nếu bạn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc huỷ Đặt Chỗ Chuyến Đi, vui lòng làm theo hướng dẫn trong email xác nhận. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí nếu huỷ đặt chỗ theo chính sách hủy, thanh toán (trước) và vắng mặt của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả (trước). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách hủy, thanh toán (trước) hoặc vắng mặt của nhà cung cấp chỗ nghỉ kỹ càng trước khi thực hiện đặt chỗ của mình và hãy nhớ luôn thực hiện các thanh toán sau đó đúng thời hạn như đã được yêu cầu cho đặt chỗ tương ứng.

  Nếu bạn đến trễ vào ngày nhận phòng/sử dụng dịch vụ hoặc đến vào ngày hôm sau, hãy thông báo (kịp thời/nhanh chóng) với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi để họ biết khi nào bạn tới và tránh hủy (Đặt Chỗ) Chuyến Đi của bạn hoặc tính phí vắng mặt. Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể giúp bạn thông báo với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi, nếu cần thiết. Booking.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc bạn tới nhận phòng/sử dụng dịch vụ trễ hoặc hủy phòng/dịch vụ, hay phí vắng mặt mà Nhà Cung Cấp Chuyến Đi yêu cầu bạn thanh toán.

  7. Thư từ và liên hệ trao đổi (sau này)

  Bằng việc hoàn tất Đặt Chỗ Chuyến Đi, bạn đã đồng ý nhận (i) email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn không lâu trước ngày đến nơi của bạn, cung cấp cho bạn thông tin về điểm đến của bạn cũng như các thông tin và ưu đãi cụ thể (bao gồm cả những ưu đãi của bên thứ ba mà bạn đã chọn để nhận được những thông tin này) phù hợp với (Đặt Chỗ) Chuyến Đi cũng như điểm đến của bạn và (ii) một email để đánh giá (trải nghiệm của bạn với) Nhà Cung Cấp Chuyến Đi và Dịch Vụ Chuyến Đi sau khi bạn đến, và (iii) một email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn ngay sau kỳ lưu trú, mời bạn hoàn tất đơn đánh giá dành cho khách của chúng tôi. Vui lòng xem chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng cách nào.

  Booking.com khước từ bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ liên hệ trao đổi bởi hoặc với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi trên hoặc thông qua kênh của mình. Bạn không được hưởng bất cứ quyền lợi nào từ bất kỳ yêu cầu hoặc thông tin trao đổi với Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hoặc (dưới bất cứ hình thức nào) xác nhận việc nhận bất kỳ liên hệ trao đổi hoặc yêu cầu nào. Booking.com không thể đảm bảo rằng bất kỳ yêu cầu hoặc liên hệ trao đổi nào sẽ được (đầy đủ và kịp thời) nhận/đọc, tuân thủ, thực hiện hoặc chấp nhận bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi.

  Để hoàn thành và đảm bảo Đặt Chỗ Chuyến Đi của bạn một cách hợp lệ, bạn cần phải sử dụng địa chỉ email chính xác. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc chịu trách nhiệm (và không có nghĩa vụ để xác minh) đối với bất kỳ địa chỉ email sai hoặc sai chính tả hoặc không chính xác hoặc số điện thoại (di động) hoặc số thẻ tín dụng sai hoặc không chính xác.

  Bất kỳ khiếu nại hoặc phàn nàn nào về Booking.com hoặc liên quan đến Dịch Vụ Chuyến Đi phải được gửi đến kịp thời, trong vòng 30 ngày sau ngày dự định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: ngày trả phòng). Sau kỳ hạn 30 ngày, mọi khiếu nại hoặc phàn nàn có thể sẽ bị từ chối và người khiếu nại sẽ phải từ bỏ quyền nhận tiền bồi thường (cho chi phí hay hư hại).

  Vì giá và tình trạng phòng trống luôn được điều chỉnh và cập nhật, chúng tôi khuyên bạn nên chụp lại màn ảnh khi thực hiện đặt phòng để hỗ trợ cho khiếu nại của mình (nếu cần).

  8. Thứ hạng, chương trình chỗ nghỉ ưu tiên, sao và đánh giá của khách

  Chúng tôi muốn hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp với bạn bằng cách cung cấp xếp hạng mặc định đã được cá nhân hóa của Nhà cung cấp chuyến đi trên Nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể xem xếp hạng mặc định này, sử dụng tính năng lọc và sắp xếp theo thứ tự xếp hạng khác, nhờ đó có khả năng ảnh hưởng đến việc hiển thị kết quả tìm kiếm để nhận thứ tự xếp hạng dựa trên các tiêu chí khác. Chúng tôi sử dụng nhiều thuật toán để tạo ra kết quả xếp hạng mặc định, quá trình này sẽ không ngừng được cải tiến.

  Booking.com đã xác định các tham số sau có tương quan chặt chẽ nhất với việc giúp bạn tìm được Nhà cung cấp chuyến đi phù hợp và do đó ưu tiên các tham số đó trong thuật toán (tham số chính): lịch sử tìm kiếm cá nhân của bạn, tỷ lệ "nhấp chuột" từ trang tìm kiếm đến trang của nhà cung cấp chuyến đi hoặc chỗ nghỉ (click through rate - "CTR"), số lượng đặt phòng liên quan đến số lượt truy cập vào trang Nhà cung cấp chuyến đi trên Nền tảng ("Chuyển đổi"), số lượng đặt phòng gộp (bao gồm hủy đặt phòng) và số lượng đặt phòng thuần (không bao gồm hủy đặt phòng) của Nhà cung cấp chuyến đi. Chuyển đổi và CTR có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau (độc lập) bao gồm điểm đánh giá (cả điểm tổng hợp và thành phần), tình trạng phòng trống, chính sách, giá cả (cạnh tranh), chất lượng nội dung và các đặc điểm nhất định của Nhà cung cấp chuyến đi. Tỷ lệ hoa hồng được trả bởi Nhà cung cấp chuyến đi hoặc các lợi ích khác cho chúng tôi (ví dụ: thông qua các thỏa thuận thương mại với Nhà cung cấp chuyến đi hoặc đối tác chiến lược) cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng mặc định, cũng như lịch sử thanh toán đúng hạn của Nhà cung cấp chuyến đi. Nhà cung cấp chuyến đi cũng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của mình bằng cách tham gia vào một số chương trình nhất định - đôi khi có thể được cập nhật - chẳng hạn như chương trình Genius, ưu đãi, Chương trình Đối tác Ưu tiên và công cụ thúc đẩy sự hiện diện (với hai chương trình sau Nhà cung cấp chuyến đi phải trả phí hoa hồng cao hơn cho chúng tôi).

  Thứ hạng sao của chỗ nghỉ hiển thị trên Booking.com không được quyết định bởi Booking.com. Chính chỗ nghỉ tự quyết định thứ hạng sao của họ hoặc thứ hạng sao này được quyết định bởi nhà cung cấp thứ hạng sao (khách quan) bên thứ ba độc lập. Các ưu đãi được hiển thị dựa theo số lượng sao (thấp đến cao hoặc cao đến thấp) mà các nhà cung cấp thông báo cho Booking.com. Tùy theo tình trạng và quy định (địa phương), việc phân loại sao sẽ được chỉ định cho bên thứ ba (độc lập), ví dụ tổ chức đánh giá khách sạn (chính thức), hoặc dựa trên ý kiến của chính nhà cung cấp chỗ nghỉ, bất kể các tiêu chuẩn khách quan. Booking.com không áp đặt nghĩa vụ bắt buộc về thứ hạng sao và cũng không xem xét các thứ hạng này. Nhìn chung, phân loại sao là hình thức chỗ nghỉ so sánh với các yêu cầu pháp lý (nếu áp dụng) hoặc, nếu không được quản lý, tiêu chuẩn trong ngành (thường thấy) về các khía cạnh như giá, tiện nghi và dịch vụ cung cấp (những tiêu chuẩn và yêu cầu này có thể thay đổi tùy theo quốc gia và tổ chức).

  Để giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp với sở thích du lịch của họ, Booking.com có thể chỉ định đánh giá chất lượng, được xác định bởi Booking.com và hiển thị dưới dạng các ô màu vàng, cho một số chỗ nghỉ nhất định. Để đảm bảo khả năng so sánh, đánh giá chất lượng được dựa trên nhiều (hơn 400) tính năng có thể được phân thành 5 hạng mục chính: (i) tiện nghi chỗ nghỉ/tiện nghi phòng/dịch vụ được cung cấp bởi chỗ nghỉ trên Booking.com, (ii) cấu tạo bố cục chỗ nghỉ như kích thước đơn vị, số lượng phòng và sức chứa, (iii) số lượng và chất lượng hình ảnh được đăng tải bởi chỗ nghỉ, (iv) điểm đánh giá trung bình từ khách cũng như một số điểm phụ, chẳng hạn như độ sạch sẽ, vì những điều này được chứng minh là đặc biệt hữu ích cho khách hàng trong việc đánh giá chất lượng của một số chỗ nghỉ nhất định và (v) dữ liệu lịch sử đặt phòng ẩn danh và tổng hợp (ví dụ: để đánh giá xếp hạng sao của các chỗ nghỉ đã đặt). Chúng tôi sử dụng những tính năng này để đúc kết ra các mẫu thống kê. Dựa theo những dữ liệu đầu vào này, một phân tích trên nền tảng học máy được xử lý và tự động tính toán ra đánh giá chất lượng (từ 1-5, được hiển thị bằng cách sử dụng 1-5 ô màu vàng cạnh tên chỗ nghỉ) và trao cho chỗ nghỉ.

  Chỉ có những khách hàng đã đến nghỉ tại Chỗ Nghỉ mới được Booking.com mời đánh giá về kỳ lưu trú tại chỗ nghỉ đó và cho điểm một số khía cạnh nhất định về kỳ lưu trú của họ hoặc nhận một yêu cầu đánh giá điểm trong kỳ lưu trú của họ. Đánh giá hoàn chỉnh của khách (bao gồm điểm đánh giá trong kỳ lưu trú của bạn) có thể được (a) tải lên trang thông tin của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi tương ứng trên Kênh chúng tôi chỉ cho mục đích là thông báo cho các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về (cấp độ) và chất lượng phục vụ của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi và (b) Booking.com có toàn quyền quyết định sử dụng và đăng lên (một phần hoặc toàn bộ) trên Kênh chúng tôi hoặc các kênh mạng xã hội, bản tin, khuyến mãi đặc biệt, ứng dụng hoặc những kênh khác do Booking.com và các đối tác của chúng tôi sở hữu, điều hành, sử dụng hoặc quản lý (ví dụ: cho mục đích tiếp thị, quảng bá hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi). Để cung cấp và duy trì đánh giá gần đây (và do đó có liên quan), đánh giá chỉ có thể được gửi trong một khoảng thời gian giới hạn (3 tháng) sau kỳ lưu trú và mỗi đánh giá sẽ chỉ được hiển thị trong một khoảng thời gian giới hạn (36 tháng) sau khi đăng. Thứ hạng mặc định của các bài đánh giá là theo ngày gửi cùng với một số tiêu chí khác (như ngôn ngữ, đánh giá có nhận xét), trong khi đánh giá một khách hàng [luôn luôn] gửi các đánh giá toàn diện và chi tiết (còn gọi là "Người tiên phong") có thể được xếp hạng trên đầu trang. Bạn có tùy chọn để lựa chọn các hình thức xếp hạng và lọc khác nhau (ví dụ: theo đối tượng, ngày, ngôn ngữ, điểm số). Booking.com cho phép Nhà Cung Cấp Chuyến Đi viết phản hồi cho bài đánh giá. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, từ chối hoặc xóa các bài đánh giá nếu chúng tôi tự nhận thấy rằng bài đánh giá đó vi phạm chính sách về đánh giá của chúng tôi. Booking.com không bồi thường hoặc khen thưởng khách hàng cho việc hoàn thành đánh giá. Bài đánh giá dành cho khách nên được xem như một khảo sát và không bao gồm bất cứ dạng ưu đãi, chào mời hoặc quyền lợi (mang tính thương mại) nào. Booking.com cam kết sẽ nỗ lực hết sức để theo dõi và xóa các bài đánh giá có chứa những lời lẽ tục tĩu hoặc đề cập tới tên của một cá nhân hoặc đến hàng hoá bị đánh cắp.

  Booking.com sẽ không chấp nhận các đánh giá bao gồm:

  • Nội dung thô tục, khiêu dâm, kích động thù địch, phân biệt đối xử, đe dọa, bạo lực
  • Nhắc tới tên đầy đủ, công kích mang tính cá nhân đối với nhân viên
  • Tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp (ví dụ: ma túy, mại dâm)
  • Tên các trang web, email và địa chỉ, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng
  • Các bình luận chính trị nhạy cảm

  Booking.com và Nhà Cung Cấp Chuyến Đi, mỗi bên sẽ có quyền chấm dứt mối quan hệ vì bất kỳ lý do nào (bao gồm trường hợp vi phạm hợp đồng hoặc (nộp đơn) tuyên bố phá sản) kèm theo thông báo trước như đã thống nhất giữa các bên.

  9. Khước từ quyền lợi

  Tuỳ vào các giới hạn được quy định bởi những điều khoản và điều kiện này và theo mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý cho các tổn hại trực tiếp mà Quý vị thật sự phải gánh chịu, chi trả hoặc phát sinh do sự thiếu sót của chúng tôi khi cung cấp dịch vụ, tối đa bằng tổng số tiền của chi phí đặt tổng cộng của Quý vị như đã ghi trong email xác nhận Đặt Chỗ Chuyến Đi (dù là cho một trường hợp hay một chuỗi các sự kiện liên quan đến nhau).

  Tuy nhiên, đến mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi hoặc bất kỳ văn phòng, giám đốc, nhân viên, người đại diện, công ty con, công ty liên kết, nhà phân phối, đối tác (phân phối) liên kết, người được cấp giấy phép, đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác có liên quan đến việc tạo ra, tài trợ, quảng bá hoặc giúp trang web và các nội dung trên đó được hiển thị sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho (i) bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào đặc biệt, do bị phạt, là hệ quả hay gián tiếp, việc mất sản xuất, mất lợi nhuận, mất thu nhập, mất hợp đồng, mất mát hoặc tổn hại đến sự tín nhiệm hoặc danh tiếng, mất quyền yêu cầu, (ii) bất kỳ sự thiếu chính xác nào liên quan đến thông tin (miêu tả) (bao gồm giá phòng, tình trạng phòng và đánh giá xếp hạng) của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có trên Kênh chúng tôi, (iii) các dịch vụ được cung cấp hay sản phẩm được chào bán bởi Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hoặc các đối tác kinh doanh khác (iv) bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất chi phí (trực tiếp, gián tiếp, là hệ quả hoặc do bị phạt) nào Quý vị phải chịu, phát sinh hay thanh toán, thi hành theo, xuất phát từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc chậm trễ của Kênh chúng tôi hoặc (v) bất kỳ sự tổn hại, thiệt mạng (cá nhân), tổn thất về tài sản hoặc các tổn hại, mất mát hoặc hao tổn chi phí khác (trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là hệ quả hoặc bị phạt) mà Quý vị phải chịu, phát sinh hay thanh toán, dù là do các đạo luật (về mặt pháp lý), sai sót, vi phạm, sơ suất (nói chung), cố tình làm sai, bỏ sót, không thực hiện nghĩa vụ, diễn đạt sai, việc làm gây hại hoặc nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt bởi hoặc (hoàn toàn hay một phần) quy cho Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hoặc bất cứ đối tác kinh doanh nào của chúng tôi (bao gồm nhân viên, giám đốc, viên chức, đại lý, đại diện, các thầu phụ hoặc các công ty liên kết) mà sản phẩm hoặc dịch vụ của họ được làm cho có sẵn, cung cấp, quảng cáo (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) qua hoặc trên Kênh chúng tôi, bao gồm bất kỳ yêu cầu huỷ phòng (một phần), đặt phòng quá tải, đình công, sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi.

  Booking.com không chịu trách nhiệm (và từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào) đối với việc sử dụng, tính hợp lệ, chất lượng, tính phù hợp, tính thích hợp và tiết lộ về Chuyến Đi và không đưa ra thông tin mô tả, đảm bảo hay điều kiện nào liên quan tới khía cạnh này, cho dù có ngụ ý, theo quy định của pháp luật hoặc không, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tiêu đề, không vi phạm hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Chuyến Đi có liên quan chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Chuyến Đi (bao gồm bất kỳ bảo đảm và thông tin mô tả nào của Nhà Cung Cấp Chuyến Đi). Booking.com không phải là người bán (lại) Chuyến Đi. Phàn nàn hoặc khiếu nại đối với Chuyến Đi (bao gồm liên quan đến giá (đặc biệt/khuyến mãi), chính sách hoặc yêu cầu cụ thể của Khách hàng) sẽ do Nhà Cung Cấp Chuyến Đi xử lý. Booking.com không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào về những phàn nàn, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (về sản phẩm).

  Cho dù Nhà Cung Cấp Chuyến Đi đã thu tiền Chuyến ĐI của bạn hoặc nếu chúng tôi hỗ trợ việc thanh toán tiền hoặc phí (Chuyến Đi) của bạn, bạn đồng ý và xác nhận rằng trong mọi trường hợp, Nhà Cung Cấp Chuyến Đi luôn có trách nhiệm thu, giữ, gửi giấy báo chuyển tiền và trả khoản thuế tương ứng với tổng giá và phí (Chuyến Đi) cho cơ quan thu thuế. Booking.com không có trách nhiệm pháp lý hay có nghĩa vụ phải gửi giấy báo chuyển tiền, thu, giữ hoặc trả thuế cho tiền hoặc phí (Chuyến Đi) cho đơn vị thu thuế tương ứng. Booking.com không đóng vai trò như người sở hữu tài khoản ngân hàng trong hóa đơn (merchant of record) cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cung cấp trên Kênh.

  Bằng cách đăng tải ảnh chụp/ hình ảnh lên hệ thống của chúng tôi (ví dụ đăng kèm theo đánh giá chỗ nghỉ), bạn xác nhận, đảm bảo và đồng ý rằng bạn sở hữu quyền bản quyền của ảnh chụp/ hình ảnh đó và bạn đồng ý rằng Booking.com có thể sử dụng ảnh chụp/ hình ảnh đã đăng đó trên trang web (di động) và ứng dụng của mình, và trong các ấn phẩm xuất bản và tài liệu quảng cáo theo cách Booking.com cho rằng phù hợp. Bạn trao cho Booking.com quyền không độc quyền, toàn cầu, không thể thu hồi, vô điều kiện, vĩnh viễn và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, sản xuất, phân phối, cấp phụ phép, truyền tin và làm cho có sẵn đối với ảnh chụp/ hình ảnh đó theo cách Booking.com cho là phù hợp. Bằng cách đăng tải những ảnh chụp/ hình ảnh này, người đăng (các) ảnh chấp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của tất cả và mọi khiếu nại pháp lý bất kỳ từ bên thứ ba bất kỳ (bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ chỗ nghỉ) do việc Booking.com đăng và sử dụng những ảnh chụp/ hình ảnh đó. Booking.com không sở hữu hoặc ủng hộ các ảnh chụp/ hình ảnh được đăng. Tính chân thật, sự có giá trị và quyền sử dụng tất cả những ảnh chụp/ hình ảnh là do người đăng ảnh chịu trách nhiệm, và không phải là trách nhiệm của Booking.com. Booking.com khước từ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với các hình ảnh được đăng. Người đăng ảnh phải đảm bảo rằng ảnh chụp/ hình ảnh không chứa bất kỳ loại virus, Trojan horse hoặc tập tin bị nhiễm virus và sẽ không chứa bất cứ nội dung/ tài liệu đồi trụy, phạm pháp, khiêu dâm, xúc phạm, chống đối hoặc nội dung không phù hợp và không vi phạm bất cứ quyền (sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc bảo mật) nào của bên thứ ba. Mọi ảnh chụp/ hình ảnh không thỏa mãn các tiêu chí nêu trên sẽ không được đăng và/ hoặc sẽ bị Booking.com gỡ bỏ/ xóa bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

  Booking.com có ​​quyền, với hiệu lực ngay lập tức, từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng của chúng tôi, dịch vụ (khách hàng) của chúng tôi và/hoặc tài khoản Booking.com của bạn, và/hoặc hủy đặt phòng đã xác nhận, và/hoặc chặn không cho bạn thực hiện đặt phòng trong trường hợp có bất kỳ cáo buộc hoặc nghi ngờ hợp lý về (i) gian lận hoặc lạm dụng, (ii) không tuân thủ luật và/hoặc quy định hiện hành, (iii) không tuân thủ các giá trị và nguyên tắc của Booking.com, (iv) hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau: bạo lực, đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử, phát ngôn thù ghét, gây nguy hiểm, xâm phạm quyền riêng tư, buôn người, bóc lột trẻ em và ngôn từ tục tĩu liên quan đến Booking.com (hoặc nhân viên và đại lý của Booking.com), Nhà cung cấp Chuyến đi (hoặc nhân viên và đại lý của họ), và/hoặc bên thứ ba, hoặc (v) các trường hợp khác mà – theo quyết định riêng của Booking.com – có thể biện minh một cách hợp lý cho việc Booking.com thực hiện bất kỳ biện pháp nào nêu trên.

  10. Quyền sở hữu trí tuệ

  Trừ khi được nêu khác đi, phần mềm cần có cho các dịch vụ của chúng tôi, hiện có hoặc được sử dụng bởi Kênh chúng tôi và các quyền lợi về tài sản trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) cho những nội dung và thông tin cũng như tài liệu trên Kênh chúng tôi đều được sở hữu bởi Booking.com B.V. và các Nhà Cung Cấp Chuyến Đi hoặc nhà cung cấp.

  Booking.com có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền lợi, quyền hạn và lợi ích trong và đối với (tất cả quyền sở hữu trí tuệ của) (toàn bộ giao diện và hoạt động (bao gồm cơ sở hạ tầng) của Kênh nơi dịch vụ được thực hiện (bao gồm các đánh giá của khách và nội dung được thông dịch) và bạn không được quyền sao chép, xóa, tạo đường dẫn (liên kết/ sâu) đến, xuất bản, quảng cáo, tiếp thị, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc sử dụng nội dung (bao gồm các nội dung được dịch đó và đánh giá của khách) hoặc thương hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép chính thức bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp bạn sử dụng (một phần hoặc toàn bộ) hoặc kết hợp nội dung (được thông dịch) của chúng tôi (bao gồm đánh giá của khách) hoặc nếu không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Kênh hoặc bất cứ nội dung (được thông dịch) hoặc đánh giá của khách, tại nay bạn giao quyền, chuyển đổi và trao tất cả quyền sở hữu trí tuệ đó cho Booking.com. Bất cứ hình thức sử dụng bất hợp pháp hoặc các hành động hoặc hành vi được nhắc đến phía trên đều được cho là vi phạm vật chất đến quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu).

  11. Luật hiện hành, quyền tài phán và giải quyết tranh chấp

  Những điều kiện và điều khoản này cũng như quy định về các dịch vụ của chúng tôi sẽ được quản lý và phân tích theo luật pháp Hà Lan. Mặc dù lựa chọn luật nói trên, một thể nhân sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho mục đích có thể được coi là nằm ngoài tính chất thương mại hoặc nghề nghiệp của mình (sau đây còn được gọi là "khách hàng") có thể dựa vào các quy định bắt buộc của luật pháp đất nước nơi khách hàng cư trú (chẳng hạn, các điều khoản, tuân theo với các quy tắc lựa chọn luật pháp của quốc gia nói trên, phải được áp dụng bất kể điều khoản của luật lựa chọn này; sau đây gọi là "Quy Định Bắt Buộc"). Bất kỳ tranh chấp nào xuất phát từ những điều kiện và điều khoản chung này cũng như từ các dịch vụ của chúng tôi sẽ được đệ trình đến các toà án có thẩm quyền ở Amsterdam, Hà Lan. Mặc dù có điều khoản về quyền tài phán như trên, khách hàng cũng có thể đưa ra các thủ tục tố tụng dựa trên việc thực thi Quy Định Bắt Buộc tương ứng có liên quan tại tòa án ở quốc gia nơi khách hàng cư trú, và các vụ kiện chống lại khách hàng chỉ có thể được đưa ra tại các tòa án ở quốc gia nơi khách hàng cư trú. Cho các khách hàng (trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu): Chúng tôi khuyên bạn trước tiên hãy thông báo cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi. Nếu điều này không giải quyết được khiếu nại của bạn, bạn có thể nộp khiếu nại của qua nền tảng ODR của Ủy Ban Châu Âu (European Commission). Bạn có thể tìm thấy nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến này tại đây: http://ec.europa.eu/odr.

  Phiên bản tiếng Anh nguyên gốc của những điều khoản và điều kiện này có thể đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Bản dịch chỉ theo hình thức và mang tính chất giấy tờ, và Quý vị không thể đòi được bất kỳ quyền lợi nào từ bản dịch. Trong trường hợp có tranh luận về nội dung hoặc cách diễn giải những điều khoản và điều kiện này, hay có mâu thuẫn hoặc sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh và bản của ngôn ngữ nào khác về những điều khoản và điều kiện này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng, lưu hành và mang tính quyết định, đến mức độ luật pháp cho phép. Phiên bản tiếng Anh có trên Kênh chúng tôi (bằng cách chọn ngôn ngữ Tiếng Anh) hoặc sẽ được gửi đến nếu Quý vị yêu cầu bằng văn bản.

  Nếu bất kỳ quy định nào của những điều khoản và điều kiện này bị hoặc trở nên không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc nữa, Quý vị sẽ vẫn bị giới hạn bởi tất cả những quy định khác về việc này. Trong trường hợp đó, quy định không có hiệu lực như vậy sẽ không vì thế mà được thi hành đến mức độ cao nhất được cho phép bởi luật pháp áp dụng, và Quý vị sẽ ít nhất phải đồng ý chấp nhận kết quả tương tự như quy định không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc, theo các nội dung và mục đích của những quy định và điều khoản này như đã cung cấp.

  12. Về Booking.com và các công ty hỗ trợ

  Dịch Vụ Chuyến Đi được cung cấp bởi Booking.com B.V., công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo luật pháp Hà Lan và có văn phòng công ty tại Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan và đăng ký kinh doanh tại Phòng Thương Mại ở Amsterdam với số đăng ký 31047344. Số đăng ký thuế GTGT của chúng tôi là NL805734958B01.

  Booking.com có trụ sở chính ở Amsterdam, Hà Lan và được hỗ trợ bởi các nhóm công ty liên kết (gọi là "các công ty hỗ trợ") trên toàn thế giới. Các công ty hỗ trợ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ nội bộ đối với và cho lợi ích của Booking.com. Một số công ty hỗ trợ nhất định được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng giới hạn (chỉ qua điện thoại). Các công ty hỗ trợ không sở hữu bất kỳ Kênh nào (và không kiểm soát, quản lý, bảo trì và lưu trữ (host) Kênh dưới bất kỳ hình thức nào). Các công ty hỗ trợ này không có bất kỳ khả năng hay thẩm quyền nào để cung cấp dịch vụ, để đại diện cho Booking.com hoặc tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào dưới tên của, cho hay thay mặt Booking.com. Bạn không có bất kỳ mối quan hệ (pháp lý hoặc theo hợp đồng) với các công ty hỗ trợ. Các công ty hỗ trợ không hoạt động và không được ủy quyền hành động dưới dạng bất kỳ đại lý dịch vụ hoặc xử lý thông tin nào của Booking.com. Booking.com không chấp thuận hoặc thừa nhận văn phòng tại bất kỳ nơi, địa điểm hoặc văn phòng nào trên toàn thế giới (cũng không tại văn phòng của các công ty hỗ trợ), ngoài văn phòng được đăng ký của công ty ở Amsterdam.

 • Đặt xe của bạn được áp dụng điều khoản dịch vụ thuê ô tô cũ của chúng tôi
 • Đặt xe của bạn được áp dụng điều khoản dịch vụ taxi sân bay cũ của chúng tôi