Bỏ qua và đến nội dung chính

Điều khoản dịch vụ khách hàng

Cập nhật ngày 31 tháng 10 năm 2023

In

Tóm tắt các Điều khoản

Cùng với các Điều khoản trên trang này, còn có hai tài liệu khác cùng nhau hợp thành hợp đồng giữa chúng tôi với bạn:

 • Trang Chúng tôi hoạt động như thế nào giúp bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi và hiểu về các đánh giá, xếp hạng, gợi ý của chúng tôi, cách chúng tôi kiếm tiền và những vấn đề khác nữa.
 • Tiêu chuẩn và Hướng dẫn về Nội dung giúp chúng tôi duy trì mọi nội dung trên Nền tảng sao cho liên quan và phù hợp với người truy cập toàn cầu mà không hạn chế tự do ngôn luận. Tài liệu đó cho biết cách chúng tôi quản lý nội dung và các hành động khi có nội dung không phù hợp.

Khi đồng ý với các Điều khoản của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả nội dung trong cả ba tài liệu. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

Tất cả thông tin này (cùng email xác nhận đơn đặt và mọi thông tin được cung cấp trong giai đoạn tiền hợp đồng trước khi bạn đặt chỗ) đều quan trọng vì chúng quy định các điều khoản pháp lý mà căn cứ trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp Trải nghiệm Du lịch thông qua Nền tảng của chúng tôi.

Nếu xảy ra vấn đề với Trải nghiệm Du lịch của bạn, Mục A15 trong các Điều khoản này sẽ giải thích những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề đó. Điều đó bao gồm khiếu nại với chúng tôi, đưa ra tòa và (trong một số trường hợp) sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến.

Nếu bạn muốn kháng nghị quyết định kiểm duyệt hoặc báo cáo bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi thì Tiêu chuẩn và Hướng dẫn về Nội dung sẽ giải thích cách kháng nghị hoặc báo cáo, cũng như cách chúng tôi quản lý các yêu cầu này.

Bản tóm tắt này không nằm trong các Điều khoản của chúng tôi hay một tài liệu pháp lý nào cả. Đây chỉ là phần giải thích đơn giản về các Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc toàn bộ nội dung của từng tài liệu. Một số từ trong bản tóm tắt này có ý nghĩa rất cụ thể, vì vậy vui lòng kiểm tra “Từ điển Booking.com” ở phần cuối các Điều khoản này.

Mục lục

A. Tất cả Trải nghiệm Du lịch

A1. Định nghĩa

1. Một số từ bạn sẽ thấy có ý nghĩa rất cụ thể, vì vậy vui lòng kiểm tra “Từ điển Booking.com” ở phần cuối của các Điều khoản này.

A2. Về các điều khoản này

1. Khi bạn hoàn tất Đơn đặt, bạn chấp nhận các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn được cung cấp trong quá trình đặt.

2. Nếu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng một số điều khoản là bất hợp pháp thì các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục được áp dụng.

3. Các Điều khoản này được trình bày như sau:

 • Mục A: các điều khoản chung, dành cho tất cả loại hình Trải nghiệm Du lịch.
 • Mục B đến F: các điều khoản cụ thể, chỉ dành cho một loại hình Trải nghiệm Du lịch:
  • Mục B: Chỗ nghỉ
  • Mục C: Hoạt động Tham quan
  • Mục D: Thuê ô tô
  • Mục E: Chuyến bay
  • Mục F: Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng
 • Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản chung và điều khoản cụ thể, các điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng.

4. Bản gốc của các Điều khoản này là bản Tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về Điều khoản, hoặc có sự khác biệt giữa các Điều khoản bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, các Điều khoản trong bản tiếng Anh sẽ được áp dụng, trừ khi luật địa phương yêu cầu khác đi. (Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở đầu trang này.)

A3. Về Booking.com

1. Khi bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, Booking.com B.V. cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem mục A4.4 bên dưới).

2. Khi bạn đặt dịch vụ thuê xe, hoặc dịch vụ vận chuyển công cộng hoặc vận chuyển riêng, công ty Booking.com Transport Limited cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem phần A4.4 bên dưới).

3. Chúng tôi hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ địa phương (ví dụ: Hỗ trợ khách hàng hoặc quản lý tài khoản). Các công ty đó không:

 • kiểm soát hoặc quản lý Nền tảng của chúng tôi
 • có Nền tảng của riêng họ
 • có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hoặc hợp đồng nào với bạn
 • cung cấp Trải nghiệm Du lịch
 • đại diện cho chúng tôi, hoặc tham gia ký kết hợp đồng hoặc chấp thuận các tài liệu pháp lý dưới danh nghĩa của chúng tôi
 • hoạt động với tư cách là “đại lý xử lý hoặc đại lý dịch vụ” của chúng tôi.

A4. Nền tảng của Chúng tôi

1. Chúng tôi lấy thông tin từ Nhà cung cấp Dịch vụ và không thể đảm bảo rằng mọi thông tin là chính xác, nhưng chúng tôi sẽ cẩn trọng một cách hợp lý và hoạt động chuyên nghiệp khi cung cấp Nền tảng của mình. Trừ khi chúng tôi không thực hiện đúng như vậy hoặc sơ suất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót, gián đoạn hoặc thiếu sót thông tin nào. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa/khắc phục các vấn đề đó ngay khi chúng tôi được biết.

2. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện trải nghiệm của khách hàng với Booking.com. Vì vậy, đôi khi, chúng tôi hiển thị các thiết kế, cách diễn đạt, sản phẩm, v.v. khác nhau cho những người khác nhau để hiểu cách họ phản ứng. Chính vì thế, bạn có thể không thấy một số dịch vụ hoặc điều kiện khi truy cập Nền tảng của chúng tôi.

3. Nền tảng của chúng tôi không đề xuất hoặc xác nhận cho bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào hoặc cho các sản phẩm, dịch vụ, tiện nghi, phương tiện vận chuyển hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của họ.

4. Chúng tôi không phải là một bên trong hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Trải nghiệm Du lịch.

5. Để thực hiện Đơn đặt, bạn có thể phải tạo Tài khoản. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn (bao gồm thông tin thanh toán và liên hệ) là chính xác và cập nhật, nếu không bạn có thể sẽ không thể truy cập (các) Trải nghiệm Du lịch của mình. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì xảy ra với Tài khoản của mình, vì vậy vui lòng không để bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản đó, đồng thời không tiết lộ tên người dùng và mật khẩu của bạn.

6. Chúng tôi sẽ hiển thị các đề xuất có sẵn cho bạn, bằng ngôn ngữ (mà chúng tôi nghĩ là) phù hợp với bạn. Bạn có thể thay đổi sang ngôn ngữ khác bất cứ khi nào bạn muốn.

7. Trừ khi có quy định khác, bạn cần phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép sử dụng Nền tảng.

A5. Giá trị của Chúng tôi

1. Bạn sẽ:

 • tôn trọng các Giá trị của chúng tôi
 • tuân thủ tất cả các luật hiện hành
 • hợp tác với bất kỳ cuộc kiểm tra chống gian lận/chống rửa tiền nào mà chúng tôi cần thực hiện
 • không sử dụng Nền tảng để gây phiền toái hoặc thực hiện Đặt chỗ giả
 • sử dụng Trải nghiệm Du lịch và/hoặc Nền tảng đúng mục đích đề ra
 • không gây ra bất kỳ phiền toái hoặc thiệt hại nào, và không cư xử thiếu phù hợp với nhân viên của Nhà cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó).

A6. Giá

1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, bạn đồng ý thanh toán chi phí của Trải nghiệm Du lịch, bao gồm mọi khoản phí và thuế có thể áp dụng.

2. Một số giá mà bạn thấy có thể đã được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Giá bạn phải trả sẽ dựa trên giá gốc, “không làm tròn” (mặc dù sự khác biệt thực tế cũng sẽ rất nhỏ).

3. Lỗi sai hiển nhiên và lỗi in sai hiển nhiên không có hiệu lực ràng buộc. Ví dụ: nếu bạn đặt một chiếc xe ô tô cao cấp hoặc một đêm trong một căn phòng hạng sang nhưng được chào giá nhầm ở mức giá 1 EUR, đơn đặt của bạn có thể bị hủy và chúng tôi sẽ hoàn lại bất cứ khoản tiền nào bạn đã thanh toán.

4. Giá bị gạch chéo cho biết giá của một Đơn đặt tương tự khi không áp dụng giảm giá (“tương tự” có nghĩa là cùng ngày, cùng chính sách, cùng chất lượng chỗ nghỉ/phương tiện/hạng du lịch, v.v.).

A7. Thanh toán

1. Đối với một số sản phẩm/dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ yêu cầu Thanh toán Trước và/hoặc thanh toán được thu trong kỳ Trải nghiệm Du lịch của bạn.

 • Nếu chúng tôi sắp xếp thanh toán của bạn, chúng tôi (hoặc, trong một số trường hợp là công ty liên kết của chúng tôi) sẽ chịu trách nhiệm quản lý thanh toán của bạn và đảm bảo giao dịch của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ được hoàn tất. Trong trường hợp này, khoản thanh toán của bạn cấu thành việc tất toán giá tiền dịch vụ “đến hạn và phải trả”.
 • Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ thu tiền bạn, thì thường sẽ thu trực tiếp ngay từ đầu khi bạn bắt đầu Trải nghiệm Du lịch, nhưng cũng có trường hợp (chẳng hạn) họ tính tiền thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt dịch vụ, hoặc bạn thanh toán khi bạn trả phòng Chỗ nghỉ của mình. Điều này phụ thuộc vào chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ như đã thông báo cho bạn trong quá trình đặt dịch vụ.

2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ yêu cầu Thanh toán Trả trước, khoản thanh toán đó có thể được thực hiện hoặc ủy quyền trước vào thời điểm bạn thực hiện Đơn đặt, và có thể không được hoàn tiền. Vì vậy, trước khi bạn đặt, vui lòng kiểm tra chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ (hiển thị lúc bạn đặt), chúng tôi không tác động và không chịu trách nhiệm về chính sách này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn khi gặp bất kỳ vấn đề nào với Trải nghiệm Du lịch – vui lòng tham khảo phần '’Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố?” (A15).

3. Nếu phương thức thanh toán của bạn được tính bằng đồng tiền* khác với đồng tiền thanh toán, thì ngân hàng hoặc nhà cung cấp phương thức thanh toán của bạn (hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ) có thể tính bạn phụ phí. Ví dụ: trường hợp này có thể xảy ra nếu thẻ tín dụng của bạn sử dụng euro nhưng khách sạn lại tính bằng đô-la. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay trong quá trình đặt.

* Ở đây chỉ đề cập đến đồng tiền mặc định trong phương thức thanh toán.

4. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép nào đối với Phương thức Thanh toán của mình, vui lòng liên hệ ngay khi có thể với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

5. Nếu loại tiền tệ được chọn trên Nền tảng không giống với loại tiền tệ của Nhà cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể:

 • hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ của riêng bạn
 • đưa ra cho bạn lựa chọn Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn.

6. Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn. Chúng tôi (và/hoặc một trong các công ty liên kết của chúng tôi) có thể cho bạn thanh toán Đơn đặt bằng đơn vị tiền của chính bạn (“Đồng nội tệ”), dựa trên vị trí và/hoặc cài đặt tài khoản – và chỉ đối với dịch vụ này, chúng tôi thực hiện với tư cách là người chủ sự chứ không phải là đại diện cho Nhà cung cấp Dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây, vốn tách biệt với hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan đến Trải nghiệm Du lịch của bạn. Nhà cung cấp Dịch vụ không tham gia vào việc cung cấp dịch vụ Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn cũng như không phải là một bên liên quan đến các điều khoản dưới đây. Các điều khoản này không trao thêm cho bạn bất kỳ quyền bổ sung nào thể theo hợp đồng của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn chọn thanh toán bằng đồng tiền của Nhà cung cấp Dịch vụ thì sẽ không áp dụng các điều khoản dưới đây.

 • Để làm rõ nghĩa và tránh hiểu lầm, khi bạn sử dụng Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn, chúng tôi chỉ đơn thuần là cho phép bạn thanh toán bằng đồng tiền của chính mình, đồng thời đảm bảo rằng Nhà cung cấp Dịch vụ được thanh toán bằng đồng tiền địa phương. Như vậy, bạn đang không thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ và nhận bằng một đơn vị tiền tệ khác.
 • Nếu sử dụng Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn, tất cả phí từ chúng tôi cho việc sử dụng dịch vụ Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn (a) được bao gồm trong tỷ giá hối đoái hoặc (b) xuất hiện như một mục riêng (trong tổng giá hiển thị nếu có) trong quá trình thanh toán.
 • Tỷ giá hối đoái được xác định tại thời điểm tổng số tiền thanh toán (hoặc tổng số tiền thanh toán ước tính) hiển thị trong quá trình thanh toán – và trong trường hợp áp dụng, tổng giá hiển thị sẽ là số tiền chúng tôi thu từ bạn. Tuy nhiên, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ trực tiếp thu một số phí cụ thể trong tổng giá hiển thị. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết ở bước thanh toán.
 • Nếu bạn hủy đặt chỗ trong thời gian được phép hủy, chúng tôi sẽ hoàn lại chính xác số tiền ban đầu đã thu từ bạn (bao gồm mọi phí áp dụng liên quan đến Dịch vụ Thanh toán bằng Đồng tiền của Chính bạn).

7. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chi tiết về Phương thức Thanh toán của bạn cho các giao dịch trong tương lai sau khi được bạn chấp thuận.

A8. Chính sách

1. Khi thực hiện Đơn đặt, bạn chấp thuận các chính sách áp dụng được hiển thị trong quy trình đặt. Bạn sẽ thấy chính sách hủy của từng Nhà cung cấp Dịch vụ và bất kỳ chính sách nào khác (về yêu cầu độ tuổi, tiền đặt cọc đảm bảo/đề phòng hư hại, phí bổ sung cho các Đơn đặt theo nhóm, giường phụ, bữa sáng, vật nuôi, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) trên Nền tảng của chúng tôi: trên các trang thông tin của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong quá trình đặt, trong mục ghi chú và trong email xác nhận hoặc vé (nếu có).

2. Nếu bạn hủy Đơn đặt hoặc vắng mặt, mọi khoản phí hủy/vắng mặt và hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào chính sách hủy/vắng mặt của Nhà cung cấp Dịch vụ.

3. Một số Đơn đặt không thể được hủy miễn phí, trong khi các Đơn đặt khác chỉ có thể được hủy miễn phí trước một thời hạn nhất định.

4. Nếu bạn đặt Trải nghiệm Du lịch bằng cách thanh toán trước (bao gồm mọi yếu tố cấu thành giá cả và/hoặc đặt cọc đề phòng hư hại nếu có), Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo nếu họ không thể thu được số tiền đó vào ngày ấn định. Nếu họ hủy, bạn sẽ chỉ được nhận lại các khoản thanh toán không hoàn tiền đã chi trả theo quyết định của họ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thanh toán được tiến hành đúng thời hạn (rằng thông tin ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn là chính xác, và bạn có đủ số dư trong tài khoản của mình).

5. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể đến đúng hẹn, vui lòng liên hệ Nhà cung cấp Dịch vụ và cho họ biết thời gian đến dự kiến. Bạn có trách nhiệm đến đúng giờ - và nếu không, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí đi kèm nào (ví dụ: phí hủy Đơn đặt hoặc bất kỳ phí nào mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu).

6. Là người thực hiện Đơn đặt, bạn chịu trách nhiệm về các hành động và hành vi (liên quan đến Trải nghiệm Du lịch) của mọi thành viên trong đoàn. Bạn cũng có trách nhiệm xin phép họ trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ.

A9. Chính sách Bảo mật và cookie

1. Nếu bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, vui lòng xem Chính sách Bảo mật và Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền riêng tư, cookie, và cách chúng tôi có thể liên hệ với bạn và xử lý dữ liệu cá nhân

2. Nếu bạn đặt dịch vụ vận chuyển mặt đất, tùy trường hợp áp dụng vui lòng xem Chính sách Bảo mật của Rentalcars.com, Chính sách Bảo mật của Cars.booking.com hoặc Chính sách Bảo mật của Taxi.booking.com để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

A10. Yêu cầu về hỗ trợ truy cập/đi lại

1. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì về hỗ trợ truy cập/đi lại:

 • cho Nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi
 • cho Trải nghiệm Du lịch của bạn (sử dụng xe lăn, bồn tắm dành cho người đi lại khó khăn, v.v.), vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn - hoặc sân bay, ga tàu, v.v.

A11. Bảo hiểm

1. Nếu bạn đã mua bảo hiểm thông qua Nền tảng của chúng tôi, vui lòng tham khảo (các) tài liệu chính sách để biết về các điều khoản cùng các thông tin khác. Các Điều khoản này không áp dụng cho bảo hiểm.

A12. Genius

1. Giá Genius là mức giá mà các nhà cung cấp dịch vụ tham gia chương trình giảm cho một số sản phẩm/dịch vụ nhất định.

2. Giá Genius dành cho thành viên trong chương trình Genius của Booking.com. Không có phí thành viên. Để trở thành thành viên của chương trình, bạn chỉ cần tạo Tài khoản. Tư cách thành viên và giá không được chuyển nhượng. Tư cách thành viên được liên kết với một tài khoản cụ thể. Tư cách thành viên cũng có thể được liên kết với các chiến dịch hoặc tặng thưởng cụ thể.

3. Có các “Cấp Genius” khác nhau, dựa trên số lượng đặt chỗ đã hoàn tất được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định đối với bất kỳ loại dịch vụ nào có trong chương trình. Mỗi cấp cung cấp tặng thưởng du lịch khác nhau. Để đạt Cấp 2, người dùng phải hoàn tất 5 lượt đặt chỗ trong vòng 2 năm. Để đạt Cấp 3, người dùng phải hoàn tất 15 lượt đặt chỗ trong vòng 2 năm.

4. Các loại đặt chỗ sau được thực hiện thông qua Booking.com không được đưa vào chương trình Genius: Hail Taxi, Du thuyền, Bảo hiểm, phương tiện giao thông công cộng, các lựa chọn miễn phí, ưu đãi của đối tác và bất kỳ giao dịch mua bổ sung nào như nâng cấp hạng phòng, ghế trẻ em cho xe thuê và hành lý bổ sung.

5. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ tính năng nào của chương trình Genius, bao gồm cả cấp độ thành viên, loại đặt chỗ đủ điều kiện để chuyển sang cấp độ tiếp theo và cấu trúc của chương trình.

6. Để đảm bảo chương trình công bằng và an toàn, chúng tôi có thể điều tra các trường hợp gian lận, sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng. Điều này có thể dẫn đến việc mất tư cách thành viên và tặng thưởng đã nhận được.

7. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập https://www.booking.com/genius.html.

A13. Tặng thưởng, Tín dụng & Ví

1. Chúng tôi có thể phát hành Tặng thưởng cho bạn – theo toàn quyền tự quyết của chúng tôi, và tuân theo (a) các điều khoản tại đây trong mục A13 và (b) bất kỳ Tiêu chí Tặng thưởng Riêng nào được áp dụng. Nếu chúng tôi mắc lỗi văn thư (i) trong việc tính toán khoản Tặng thưởng của bạn hoặc (ii) trong việc quy đổi tiền tệ liên quan đến Tặng thưởng của bạn, chúng tôi luôn có thể thay đổi hoặc sửa lại cho đúng bất kỳ số tiền nào được hiển thị.

2. Cách thức nhận Tặng thưởng. Ví dụ: bạn có thể tích lũy Tặng thưởng bằng cách đặt và hoàn tất kỳ lưu trú tại Đơn vị Chỗ nghỉ với Nhà cung cấp Dịch vụ tham gia chương trình, hoặc bằng cách thực hiện một số lượng Đặt chỗ Đủ điều kiện nhất định trong khoảng thời gian quy định. Xin lưu ý rằng số tiền/số lượng Tặng thưởng kiếm được sẽ tùy thuộc vào từng chiến dịch khuyến mãi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc tích lũy/sử dụng Tặng thưởng khi Tặng thưởng đã sẵn sàng để bạn tích lũy và/hoặc sử dụng.

3. Nơi để xem Tặng thưởng của bạn. Nếu và khi bạn nhận được bất kỳ Tặng thưởng nào, bạn sẽ có thể quản lý và sử dụng Tặng thưởng đó từ Ví. Ví được tạo tự động khi bạn tạo Tài khoản đã được xác minh. Bạn sẽ tìm thấy Ví trong menu Tài khoản, và bạn phải đăng nhập vào Tài khoản mới truy cập được Ví. Nếu bạn cần phải làm gì đó để nhận Tặng thưởng, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thức thực hiện (thông qua thông báo trên Tài khoản, thông báo đẩy và/hoặc email). Khi bạn có Tặng thưởng trong Ví, chúng tôi sẽ cung cấp mọi điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng Tặng thưởng.

4. Loại Tặng thưởng. Mặc dù chúng tôi chỉ tặng (a) Tín dụng và (b) voucher vào Ví, nhưng Ví cũng có thể giúp bạn theo dõi việc xử lý (c) các loại Tặng thưởng khác (ví dụ: Hoàn tiền Thẻ tín dụng) từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những thông tin cần thiết về việc nhận từng Tặng thưởng vào thời điểm thích hợp.

5. Cách thức nhận Tín dụng. Tín dụng thường được cấp dưới dạng Tặng thưởng, nhưng cũng có thể vì những lý do khác.

6. Nơi để xem Tín dụng của bạn. Tặng thưởng luôn được lưu trong Ví cho đến khi bạn dùng hết. Số dư trên Ví sẽ cho biết số tiền được lưu trữ và có thể chi tiêu cho các Đặt chỗ Đủ điều kiện. Bạn cũng sẽ có thể truy cập thông tin chi tiết như Tặng thưởng được trao khi nào và thời điểm hết hạn. Nếu được hưởng Tín dụng Tiền mặt, bạn cũng sẽ biết cách để chuyển chúng sang thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (của một số ngân hàng nhất định).

7. Loại Tín dụng. Mỗi loại Tặng thưởng có tập hợp các điều kiện về việc chi tiêu và/hoặc sử dụng riêng. Nói chung, tất cả Tặng thưởng chỉ có thể được sử dụng cho Trải nghiệm Du lịch chấp nhận thanh toán bằng Ví. Bạn có thể sử dụng Tín dụng Du lịch cho các đơn đặt khác nhau, nhưng chỉ có thể sử dụng voucher cho các Đơn đặt cụ thể được nêu trong điều khoản và điều kiện của mỗi voucher. Tín dụng Tiền mặt cũng có thể được chi tiêu như Tín dụng Du lịch hoặc chuyển sang thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (của một số ngân hàng nhất định).

Chúng tôi có quyền kiểm toán bất kỳ và tất cả các tài khoản trong chương trình Tặng thưởng & Ví bất cứ lúc nào mà không cần thông báo với Thành viên, nhằm đảm bảo tuân thủ chương trình Tặng thưởng & Ví hoặc điều tra (cáo buộc) gian lận hoặc lạm dụng.

Tặng thưởng: điều kiện nhận

8. Để được nhận bất kỳ loại Tặng thưởng nào từ chúng tôi, tại thời điểm bạn đủ tư cách và muốn chi tiêu, bạn cần:

 • có Tài khoản đã được xác minh với chúng tôi
 • từ 18 tuổi trở lên
 • đáp ứng các Tiêu chí Tặng thưởng Riêng
 • không vi phạm Điều khoản về Tặng thưởng & Ví, và
 • có thẻ tín dụng hợp lệ, trong trường hợp bạn muốn đủ điều kiện để được Tặng thưởng Hoàn tiền Thẻ Tín dụng.

9. Khi có một Tặng thưởng, Tiêu chí Tặng thưởng Riêng sẽ giải thích cách (và liệu) bạn có thể đủ điều kiện nhận Tặng thưởng đó. Các tiêu chí này có thể bao gồm và không giới hạn ở:

 • các hạn chế về mặt thời gian (ví dụ: các ưu đãi có ngày hết hạn)
 • giới hạn nền tảng (ví dụ: mã khuyến mãi chỉ có thể được sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi)
 • giới hạn về dịch vụ Chỗ nghỉ (ví dụ: ưu đãi chỉ có thể được sử dụng với các Nhà cung cấp Dịch vụ cụ thể)
 • mức chi tiêu tối thiểu (ví dụ: bạn chỉ có thể kiếm được Tặng thưởng khi bạn chi tiêu tối thiểu một số tiền nhất định cho một Đơn đặt), và
 • trị giá Tặng thưởng tối đa (đối với Tặng thưởng bằng tiền và không bằng tiền).

10. Không thể bán, thế chấp hoặc chuyển nhượng Tặng thưởng theo bất kỳ cách nào cho bên thứ ba. Trong trường hợp chủ Tài khoản qua đời, Tài khoản của họ sẽ bị đóng và mọi Tặng thưởng đang chờ xử lý hoặc đang có sẵn để chi tiêu trong Ví sẽ bị hủy.

Tặng thưởng: Tín dụng và voucher

11. Bạn có thể chi tiêu bất kỳ số tiền Tín dụng Du lịch và/hoặc Tín dụng Tiền mặt nào mà bạn có để trang trải cho chi phí của Đặt chỗ Đủ điều kiện trên các Nền tảng tham gia chương trình (ví dụ: www.booking.com hoặc trang web của một Công ty trong Tập đoàn). Tuy nhiên, một voucher chỉ được dùng cho một Đơn đặt. Nếu bạn có nhiều voucher trong Ví, giá trị của chúng không thể cộng dồn để chi tiêu cho cùng một Đơn đặt.

12. Nếu Đơn đặt đó có giá thấp hơn số tiền bạn có trong Tặng thưởng thì Tặng thưởng chưa tiêu hết sẽ vẫn còn trong Ví để sử dụng cho đến khi hết hạn, trừ khi được quy định khác đi trong điều khoản và điều kiện của từng Tặng thưởng.

13. Nếu Trải nghiệm Du lịch đó có giá cao hơn số tiền bạn có trong Tặng thưởng, bạn phải thanh toán số tiền còn lại bằng Phương thức Thanh toán khác. Nếu bạn không thanh toán kịp thời có thể dẫn đến việc Đơn đặt bị hủy và Tặng thưởng của bạn sẽ được trả lại vào Ví theo đúng các điều khoản và điều kiện Tặng thưởng ban đầu, bao gồm cả ngày hết hạn.

14. Bạn có thể sử dụng cả Tín dụng và voucher cùng lúc cho bất kỳ Đặt chỗ Đủ điều kiện nào. Chúng tôi cố gắng mang lại nhiều khoản tiết kiệm nhất cho bạn nhưng việc quản lý cách tiêu dùng Tặng thưởng là trách nhiệm của riêng bạn. Nếu bạn có nhiều Tặng thưởng cùng loại, Tặng thưởng nào có ngày hết hạn sớm nhất sẽ được mặc định chọn để chi tiêu trong quá trình xác nhận thanh toán. Trong khi bạn không thể chọn Tín dụng có ngày hết hạn muộn hơn để chi tiêu trước, thì bạn lại có thể thoải mái chọn voucher mà bạn muốn sử dụng trước.

15. Nếu hủy Trải nghiệm Du lịch mà bạn đã thanh toán (một phần hoặc toàn bộ) bằng Tặng thưởng, chính sách hủy của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ xác định xem tiền và/hoặc Tặng thưởng của bạn có được hoàn lại hay không. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ có thể hoàn lại bất kỳ Tặng thưởng nào mà bạn có thể được hưởng.

16. Bạn có thể chuyển Tín dụng Tiền mặt (chứ không phải Tín dụng Du lịch) sang thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của một số ngân hàng nhất định.

17. Loại tiền tệ mặc định của Ví được xác định theo vị trí, nơi cư trú của bạn hoặc loại tiền tệ khác mà chúng tôi có thể chọn. Nếu bạn có được bất kỳ Tặng thưởng nào bằng loại tiền tệ khác, chúng tôi sẽ quy đổi chúng sang đồng tiền mặc định trong Ví của bạn, hoặc đồng tiền khác mà chúng tôi có thể chọn, bằng cách sử dụng Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ của chúng tôi.

18. Nếu Tặng thưởng được phát hành vì bạn đã đặt Trải nghiệm Du lịch, thì mọi Tặng thưởng đi kèm chưa được chi tiêu sẽ bị xóa khỏi Ví nếu Trải nghiệm Du lịch đó bị hủy.

19. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ Tặng thưởng nào đã có được do gian lận hoặc sử dụng sai mục đích mà không cần thông báo.

20. Nếu bạn cho rằng mình chưa nhận được Tặng thưởng đáng lẽ phải có, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi bạn đã làm bất cứ điều gì mà bạn tin rằng bạn đủ điều kiện nhận được Tặng thưởng đó. Vui lòng cung cấp bất kỳ chứng từ hỗ trợ nào mà bạn có. Nếu không cung cấp trong vòng 12 tháng, bạn sẽ tự động không đủ điều kiện nhận Tặng thưởng và sẽ không thể yêu cầu đòi khoản Tặng thưởng đó.

21. Tất cả Tín dụng đều có ngày hết hạn, bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong phần Tặng thưởng & Ví trên Ví của mình. Nếu bạn có bất kỳ Tặng thưởng nào sắp hết hạn, chúng tôi có thể lựa chọn thông báo cho bạn qua email và thông báo đẩy.

Đối với một số sản phẩm/dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ yêu cầu Thanh toán Trước và/hoặc thanh toán được thu trong kỳ Trải nghiệm Du lịch của bạn. Lưu ý rằng nếu liên quan đến thanh toán bằng Ví (ví dụ: chọn thanh toán trả sau cho Đơn đặt Chỗ nghỉ), chúng tôi sẽ thu Tặng thưởng đã chọn trong Ví ở bước xác nhận Đặt phòng và Tặng thưởng sẽ được dùng ngay lập tức. Phần tiền còn lại sẽ được thu theo chính sách thanh toán của Đơn đặt.

22. Tất cả dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi cũng như luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Các dữ liệu đó sẽ được chia sẻ với các Công ty trong Tập đoàn hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của chương trình Ví. Các khoản Tặng thưởng bị mất, bị đánh cắp hoặc hết hạn sẽ không được thay thế.

23. Nghĩa vụ của bạn:

 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin đều là (và ở trạng thái) chính xác, đầy đủ và cập nhật
 • Bạn chịu trách nhiệm giữ an toàn và bảo mật thông tin đăng nhập vào Tài khoản để bảo vệ Ví của mình.

24. Nếu không tuân thủ các quy tắc trong mục này, chúng tôi có thể tự động đình chỉ hoặc hủy Ví của bạn.

25. Bạn không được sử dụng Ví hoặc Tặng thưởng theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, không công bằng, có hại hoặc bất hợp pháp.

26. Chúng tôi có thể bù trừ hoặc quyết toán bất kỳ hoặc tất cả Tặng thưởng nào do bất kỳ yêu cầu khiếu nại nào mà chúng tôi (hoặc Công ty trong Tập đoàn) nhận được về bạn. Chúng tôi có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

27. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Ví hoặc chương trình Tặng thưởng. Cụ thể, chúng tôi có thể thay đổi:

 • những điều khoản này về Tặng thưởng & Ví
 • điều kiện nhận Tặng thưởng
 • Tặng thưởng nào sẽ được chúng tôi cung cấp

28. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc chúng tôi ngừng cung cấp hoàn toàn dịch vụ Ví.

29. Nếu chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ Ví, tất cả Tặng thưởng chưa hết hạn sẽ có giá trị trong 12 tháng tiếp theo.

A14. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Trừ khi có quy định khác đi, tất cả các quyền trên Nền tảng của chúng tôi (công nghệ, nội dung, nhãn hiệu, giao diện trực quan, v.v.) đều thuộc sở hữu của Booking.com (hoặc người cấp phép của Booking.com) và bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi bạn đồng ý làm như vậy chỉ cho mục đích đã định và tôn trọng các yêu cầu quy định dưới đây trong các mục A14.2 và A14.3.

2. Bạn không được phép theo dõi, sao chép, biên tập/thu thập thông tin, tải xuống, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Booking.com hoặc người cấp phép của Booking.com.

3. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ mọi lượt truy cập vào Nền tảng của mình, và chúng tôi sẽ chặn bất kỳ ai (và bất kỳ hệ thống tự động nào) mà chúng tôi nghi ngờ:

 • đang tiến hành một số lượng lượt tìm kiếm không hợp lý
 • đang sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào để thu thập giá cả hoặc thông tin khác
 • đang làm bất cứ điều gì gây căng thẳng quá mức cho Nền tảng của chúng tôi.

4. Khi bạn tải đánh giá/hình ảnh lên Nền tảng của chúng tôi, bạn đang xác nhận rằng đánh giá/hình ảnh đó đáp ứng Tiêu chuẩn và Hướng dẫn về Nội dung của chúng tôi và rằng:

 • hình ảnh là trung thực (ví dụ: bạn đã không thay đổi hình ảnh hoặc tải lên hình ảnh của một chỗ nghỉ khác)
 • hình ảnh không chứa bất kỳ vi rút nào
 • bạn được phép chia sẻ hình ảnh đó với chúng tôi
 • bạn sở hữu (hoặc được phép sử dụng) bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong đó
 • chúng tôi được phép sử dụng đánh giá/hình ảnh đó trên Nền tảng của mình và cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác (bao gồm tiếp thị và quảng cáo), trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trên toàn thế giới – trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng
 • hình ảnh đó không vi phạm quyền riêng tư của người khác
 • bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu pháp lý nào chống lại Booking.com liên quan đến hình ảnh đó.

5. Để làm rõ: chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hình ảnh nào được tải lên Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi được phép xóa bất kỳ hình ảnh nào theo quyền tự quyết của mình (ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy ảnh không đáp ứng các tiêu chí trên).

A15. Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố?

1. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ bằng cách truy cập Đơn đặt của bạn, hoặc thông qua ứng dụng của chúng tôi, hoặc thông qua Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi (nơi bạn cũng sẽ tìm thấy một số Câu hỏi thường gặp hữu ích). Bạn có thể giúp chúng tôi trợ giúp bạn nhanh nhất có thể - bằng cách cung cấp:

 • mã xác nhận của Đơn đặt, thông tin liên hệ của bạn, mã PIN Booking.com (bạn có) và địa chỉ email bạn đã sử dụng khi thực hiện Đơn đặt
 • tóm tắt về vấn đề, bao gồm cả cách bạn muốn chúng tôi giúp bạn
 • bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (sao kê ngân hàng, ảnh, biên lai, v.v.)

2. Tất cả thắc mắc và khiếu nại đều được ghi nhận, và những thắc mắc khẩn cấp nhất được ưu tiên nhất.

3. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại của mình, bạn có thể khiếu nại thông qua nền tảng ODR (Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến) của Ủy ban Châu Âu (ec.europa.eu/odr). Điều này phụ thuộc vào việc khiếu nại của bạn về vấn đề gì:

 • nếu khiếu nại là về chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, bạn có thể sử dụng nền tảng ODR đó
 • nếu khiếu nại là về dịch vụ vận chuyển mặt đất, thì bạn không thể sử dụng ODR (vì dịch vụ vận chuyển mặt đất được đặt trước với công ty Booking.com Transport Limited, và Vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh Châu Âu).

4. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Cộng hòa Séc và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại với Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc - Thanh tra Trung ương, Cục ADR, văn phòng đăng ký Štěpánská 15, Praha 2, mã bưu chính: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Brazil và không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại qua Nền tảng Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Liên bang Brazil (consumidor.gov.br/).

6. Chúng tôi cố gắng giải quyết tranh chấp trực tiếp với bạn và chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế nào do các nhà cung cấp độc lập xử lý.

7. Bạn cũng có thể khởi kiện trước tòa án có thẩm quyền – vui lòng tham khảo “Luật và diễn đàn áp dụng” (A19) để biết chi tiết.

A16. Thông tin liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ

1. Chúng tôi có thể giúp bạn liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm về Trải nghiệm Du lịch hoặc bất kỳ điều gì mà Nhà cung cấp Dịch vụ làm/không làm. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ đọc những gì bạn gửi hoặc họ sẽ làm những gì bạn yêu cầu. Về bản chất, việc bạn liên hệ với họ, hoặc họ liên hệ với bạn, không có nghĩa là bạn có bất kỳ cơ sở nào để khởi kiện. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp.

A17. Các biện pháp chống lại hành vi không thể chấp nhận được

1. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này (bao gồm các giá trị cũng như Tiêu chuẩn và Hướng dẫn về Nội dung của chúng tôi) hoặc không tuân thủ luật hoặc quy định hiện hành, chúng tôi có quyền:

 • không cho bạn Đặt chỗ,
 • hủy mọi Đơn đặt bạn đã thực hiện,
 • không cho bạn sử dụng:
  • Nền tảng của chúng tôi,
  • Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi,
  • Tài khoản của bạn

2. Nếu vì thế mà chúng tôi hủy Đơn đặt, bạn có thể không được hoàn tiền (tùy theo từng trường hợp). Chúng tôi có thể cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn, trừ khi hành vi thông báo cho bạn (a) là trái luật hiện hành và/hoặc (b) ngăn chặn hoặc cản trở việc phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn một cách không chính xác, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

A18. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý

1. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (hoặc của Nhà cung cấp Dịch vụ) (i) khi chúng tôi (hoặc họ) sơ suất và điều này dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân; (ii) trong trường hợp gian lận hoặc khai báo sai gian dối; (iii) liên quan đến sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai phạm cố ý; hoặc (iv) nếu trách nhiệm pháp lý đó không thể bị giới hạn hoặc loại trừ một cách hợp pháp.

2. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào mà bạn phải chịu do sự vi phạm đó.

3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về:

 • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không thể dự đoán trước một cách hợp lý khi bạn thực hiện Đơn đặt hoặc tham gia ký kết các Điều khoản này; hoặc
 • bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi một cách hợp lý.

4. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về các sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ ngoài những gì chúng tôi nêu rõ trong các Điều khoản này, ví dụ trong Mục A4.

5. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chi phí lớn nhất mà chúng tôi hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào sẽ chịu trách nhiệm (cho dù đối với một sự kiện hay chuỗi các sự kiện kết nối) là những tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự đoán trước một cách hợp lý liên quan đến (các) Đơn đặt của bạn.

6. Để cho rõ nghĩa, các Điều khoản này là giữa bạn và chúng tôi. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ trao quyền đối với bất kỳ điều gì cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Nhà cung cấp Dịch vụ.

7. Bạn có thể được bảo vệ bởi các luật và quy định bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng, vốn đảm bảo cho bạn các quyền mà không điều khoản nào của công ty nào có thể bác bỏ. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các luật và quy định đó với các Điều khoản này thì các luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc sẽ được ưu tiên áp dụng.

A19. Luật và diễn đàn áp dụng

1. Các Điều khoản này sẽ chịu sự chi phối của luật Hà Lan (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc vé tham quan) hoặc luật Anh (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng). Bạn cũng có thể dựa vào luật tiêu dùng quốc gia sở tại nếu bạn là người tiêu dùng sinh sống ở một quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ (“Châu Âu”).

Nếu bạn là người tiêu dùng sinh sống ngoài châu Âu, trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, các Điều khoản này sẽ chịu sự chi phối của luật Hà Lan (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc vé tham quan) hoặc luật Anh (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

2. Nếu bạn là người tiêu dùng sinh sống ở Châu Âu (như được định nghĩa nêu trên):

 • Bạn có thể khởi kiện chúng tôi:
  • tại tòa án của quốc gia nơi bạn sinh sống, hoặc
  • tại tòa án ở Amsterdam (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc vé tham quan) hoặc ở Anh và xứ Wales (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).
 • Chúng tôi có thể khởi kiện bạn tại tòa án ở quốc gia nơi bạn sinh sống.

Nếu bạn là người tiêu dùng sinh sống ngoài châu Âu, trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, mọi tranh chấp sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án ở Amsterdam (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc vé tham quan) hoặc Anh và xứ Wales (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

A20. Dịch vụ Du lịch Liên kết

1. Nếu:

 • sau khi chọn và thanh toán cho một dịch vụ du lịch, bạn đặt thêm các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình trong cùng một lượt truy cập Nền tảng; hoặc
 • bạn đặt các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình thông qua một đường link do chúng tôi cung cấp cho bạn không muộn hơn 24 giờ sau khi nhận được xác nhận về Đơn đặt ban đầu của bạn với chúng tôi,

bạn sẽ KHÔNG được hưởng lợi từ các quyền áp dụng cho các gói du lịch theo Chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) 2015/2302 hoặc Quy định về Dịch vụ Du lịch Liên kết năm 2018 của Vương quốc Anh (gọi chung là “Yêu cầu Du lịch Trọn gói”). Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các dịch vụ du lịch đó. Trong trường hợp có sự cố, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ có liên quan.

2. Trong một trong hai trường hợp này, các dịch vụ du lịch sẽ trở thành một phần của thỏa thuận du lịch liên kết chứ không phải là một gói du lịch. Trong trường hợp đó, theo yêu cầu của luật pháp Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, Booking.com có sẵn biện pháp bảo vệ để hoàn lại các khoản thanh toán của bạn cho Booking.com đối với các dịch vụ không được thực hiện do Booking.com mất khả năng thanh toán. Xin lưu ý rằng nội dung này không quy định về khoản tiền hoàn lại trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan mất khả năng thanh toán.

3. Booking.com đã tự nguyện mở rộng biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này cho những khách hàng bên ngoài Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, những khách hàng đã đặt nhiều dịch vụ du lịch qua Booking.com cấu thành nên Dịch vụ Du lịch Liên kết theo nghĩa của Yêu cầu Du lịch Trọn gói. Sự mở rộng này chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán mà Booking.com nhận được.

4. Booking.com đã thực hiện biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán bằng cách bảo lãnh ngân hàng với Deutsche Bank do Sedgwick International UK quản lý đối với bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán trực tiếp cho Booking.com.

5. Du khách có thể liên hệ với Sedgwick International UK nếu dịch vụ bị từ chối do Booking.com mất khả năng thanh toán.

6. Lưu ý: Việc bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này không áp dụng cho các hợp đồng với các bên không phải là Booking.com, là những hợp đồng có thể thực hiện được bất chấp việc Booking.com mất khả năng thanh toán.

7. Vui lòng xem Chỉ thị (EU) 2015/2302 được chuyển thành luật quốc gia ở Liên minh Châu Âu hoặc ở Vương quốc Anh.

A21. Điều khoản sửa đổi

1. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này. Trong trường hợp những thay đổi đó là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi những thay đổi đó có hiệu lực, trừ trường hợp những thay đổi đó là do luật hiện hành yêu cầu.

2. Nếu bạn không chấp nhận những thay đổi đó, vui lòng không sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

3. Ngược lại, việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi sau ngày các thay đổi được đề xuất có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản sửa đổi.

4. Mọi Đơn đặt hiện tại sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của các Điều khoản được áp dụng khi bạn thực hiện Đơn đặt.

B. Chỗ nghỉ

B1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Chỗ nghỉ. Mục này cũng áp dụng cả mục A (là mục áp dụng cho tất cả Trải nghiệm Du lịch).

B2. Quan hệ Hợp đồng

1. Khi bạn thực hiện (hoặc yêu cầu) Đặt chỗ, việc này sẽ được thực hiện trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ - chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng”.

2. Booking.com B.V. sở hữu và vận hành Nền tảng.

3. Nền tảng của chúng tôi chỉ hiển thị những Chỗ nghỉ có mối quan hệ thương mại với chúng tôi (trong một số trường hợp, thông qua công ty đối tác - vui lòng tham khảo “Ưu đãi từ Đối tác” trong mục B7.2 bên dưới) hoặc với Đối tác Kết nối của chúng tôi, và nền tảng không nhất thiết hiển thị tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

4. Thông tin về Nhà cung cấp Dịch vụ (ví dụ: trang thiết bị tiện nghi, quy định chung và các biện pháp bền vững) và Trải nghiệm Du lịch của họ (ví dụ: giá cả, tình trạng phòng trống và chính sách hủy) là dựa trên những thông tin Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp cho chúng tôi.

B3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Chỗ nghỉ của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa căn cứ vào cách bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (bao gồm cả những gì bạn cho chúng tôi biết), để bạn có thể đặt Chỗ nghỉ lý tưởng với chúng tôi. Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn khám phá các Chỗ nghỉ trên toàn thế giới – và kết quả tìm kiếm của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tìm được nơi ở phù hợp với mình.

2. Sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ của mình, chúng tôi xác nhận chi tiết Đơn đặt của bạn với cả bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả tên của (các) khách.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của mình, bạn có thể thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp (hoạt động 24/7) nếu bạn cần trợ giúp về bất kỳ điều gì.

B4. Bạn cần phải làm gì

1. Điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Đọc kỹ các Điều khoản này và các điều khoản được hiển thị trong quá trình đặt.

3. Giữ gìn Chỗ nghỉ và đồ đạc, vật dụng cố định, thiết bị điện tử và các vật dụng khác của Chỗ nghỉ, và để mọi thứ ở trạng thái giống như khi bạn vào nhận phòng. Nếu bất cứ thứ gì bị hỏng vỡ, hư hại hoặc tổn thất, hãy chắc chắn rằng bạn báo cáo sự việc với nhân viên ở đó (sớm nhất có thể, và đương nhiên là trước khi bạn trả phòng).

4. Duy trì an ninh của Chỗ nghỉ và đồ đạc của Chỗ nghỉ trong thời gian bạn lưu trú. Vì thế bạn đừng, chẳng hạn, không khóa cửa ra vào hoặc cửa sổ.

B5. Giá và thanh toán

1. Xem mục “Giá” (A6) và “Thanh toán” (A7) ở trên.

B6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

B7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Chúng tôi Khớp Giá

1. Chúng tôi mong muốn bạn luôn nhận được giá tốt nhất có thể. Nếu, sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ với chúng tôi, bạn tìm thấy đúng Chỗ nghỉ đó (với cùng điều kiện) với mức giá thấp hơn trên một trang web khác, chúng tôi hứa sẽ hoàn lại phần chênh lệch, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách Chúng tôi Khớp Giá.

Ưu đãi từ đối tác

2. Một số ưu đãi trên Nền tảng của chúng tôi được đánh dấu là “Ưu đãi từ đối tác”, có nghĩa là các ưu đãi này đến với chúng tôi thông qua công ty đối tác của Booking.com, thay vì trực tiếp từ Nhà cung cấp Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác đi, bất kỳ Ưu đãi từ đối tác nào mà bạn đặt trước:

 • Phải được thanh toán tại thời điểm đặt
 • Không thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu ưu đãi cho hủy miễn phí, bạn sẽ có thể hủy mà không mất phí, miễn là bạn làm điều đó đúng thời gian quy định.
 • Không thể kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác (khuyến mãi, ưu đãi hoặc tặng thưởng)
 • Không được cho điểm hoặc đánh giá trên Nền tảng của chúng tôi.

Ưu đãi giá của Booking.com

3. Một số khoản giảm giá mà bạn thấy là do chúng tôi tài trợ, chứ không phải do Nhà cung cấp Dịch vụ tài trợ. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự mình trả một số chi phí.

Yêu cầu đặt phòng

4. Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy nút được đánh dấu “Yêu cầu đặt phòng” trên trang chỗ nghỉ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động (trên màn hình và/hoặc qua email).

Chính sách đền bù hư hại

5. Khi bạn đặt, bạn có thể thấy rằng một số Nhà cung cấp Dịch vụ đề cập đến “chính sách đền bù hư hại”. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ ai trong đoàn của bạn gây ra tổn thất hoặc hư hại bất cứ thứ gì:

 • bạn cần phải thông báo cho Nhà cung cấp Dịch vụ
 • thay vì thu tiền bạn trực tiếp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ có 14 ngày để gửi yêu cầu thanh toán đền bù hư hại thông qua Nền tảng của chúng tôi, theo mã số đặt chỗ của bạn
 • nếu họ gửi yêu cầu thanh toán đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết, nhờ vậy bạn có thể cho chúng tôi biết bạn có ý kiến gì không, và bạn có đồng ý với khoản thu đó hay không - và sau đó:
  • nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thay mặt họ thu tiền bạn
  • nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ xem xét và quyết định xem có thảo luận thêm về vấn đề đó hay không.

6. Theo chính sách đền bù hư hại, có giới hạn về số tiền mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu từ bạn thông qua Nền tảng của chúng tôi (giới hạn này được hiển thị khi bạn đặt). Tuy nhiên, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể tiến hành khiếu nại pháp lý chống lại bạn nằm ngoài chính sách đền bù hư hại, trong trường hợp đó giới hạn này sẽ không được áp dụng.

7. Bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện sẽ là thanh toán giữa Nhà cung cấp Dịch vụ và bạn – chúng tôi sẽ chỉ thay mặt Nhà cung cấp Dịch vụ sắp đặt việc thanh toán đó.

8. Chính sách về hư hại không liên quan đến vệ sinh chung, hao mòn thông thường, bất kỳ tội phạm nào (chẳng hạn như trộm cắp), hoặc bất kỳ “hư hại” phi vật chất nào (ví dụ: tiền phạt khi hút thuốc hoặc mang theo vật nuôi).

9. Nhà cung cấp Dịch vụ có thể yêu cầu “đặt cọc đề phòng hư hại” trước khi đến hoặc vào thời điểm nhận phòng. Nếu họ yêu cầu đặt cọc, chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều đó khi bạn đang đặt – nhưng điều này không liên quan gì đến “chính sách đền bù hư hại”. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết toán tài chính nào liên quan đến khoản đặt cọc đề phòng hư hại.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

10. Để biết thông tin về đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi kiếm tiền (và hơn thế nữa), vui lòng xem phần Chúng tôi Hoạt động Như thế nào, cũng nằm trong các Điều khoản của chúng tôi.

C. Hoạt động Tham quan

C1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Vé tham quan. Mục này cũng áp dụng cả mục A (là mục áp dụng cho tất cả Trải nghiệm Du lịch).

C2. Quan hệ Hợp đồng

1. Chúng tôi không nhân danh chính bản thân mình bán (lại), chào bán hoặc cung cấp bất kỳ Hoạt động Tham quan nào - khi bạn đặt Dịch vụ Tham quan, bạn tham gia ký kết một hợp đồng trực tiếp với (a) Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) Đại lý Bên thứ ba (nếu họ bán lại Dịch vụ Tham quan), như được công bố trong quá trình đặt.

2. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ / Đại lý Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn và không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn, trừ trường hợp được nêu chi tiết trong các Điều khoản này.

C3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ và (tùy từng thời điểm) các Đại lý Bên thứ ba có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn đã đặt dịch vụ Tham quan, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ / Đại lý Bên thứ ba thông tin chi tiết về Đơn đặt; nếu Nhà cung cấp Dịch vụ / Đại lý Bên thứ ba cần nhiều thông tin khác ngoài họ tên của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết tại thời điểm đặt.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của mình, bạn có thể thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp (hoạt động 24/7) nếu bạn cần trợ giúp về bất kỳ điều gì.

C4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ / Đại lý Bên thứ ba (tùy từng trường hợp) có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và những điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ / Đại lý Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

C5. Giá và thanh toán

1. Khi bạn đặt một Hoạt động Tham quan, chúng tôi sẽ sắp đặt để bạn thanh toán. Để biết chi tiết về cách thức hoạt động (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

C6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Vui lòng xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

C7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

1. Để biết thông tin về đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi kiếm tiền (và hơn thế nữa), vui lòng xem phần Chúng tôi Hoạt động Như thế nào, cũng nằm trong các Điều khoản của chúng tôi.

D. Thuê ô tô

D1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Thuê ô tô. Mục này cũng áp dụng cả mục A (là mục áp dụng cho tất cả Trải nghiệm Du lịch).

D2. Quan hệ Hợp đồng

1. Các trang cho thuê xe trên Nền tảng này do công ty Booking.com Transport Limited điều hành. Công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales (Số đăng ký: 05179829) tại địa chỉ: số 6 Đường Goods Yard, Manchester, M3 3BG, Vương Quốc Anh. Mã số thuế: GB 855349007. Điều này có nghĩa là bạn chấp nhận rằng quy trình Đặt xe với Booking.com Transport Limited chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này - mặc dù Lượt thuê thực tế của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng thuê với Nhà cung cấp Dịch vụ (mà bạn ký khi nhận xe).

2. Khi bạn đặt Lượt thuê, Đơn đặt của bạn là (a) với chúng tôi hoặc (b) trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào thì:

 • Điều khoản của chúng tôi chi phối quá trình đặt; khi chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe, bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng với chúng tôi
 • Hợp đồng Thuê xe chi phối chính Lượt thuê; khi ký tên vào hợp đồng thuê xe tại quầy cho thuê, bạn sẽ tham gia ký kết một hợp đồng với Nhà cung cấp Dịch vụ (nhưng bạn sẽ được đọc và chấp nhận các điều khoản chính của hợp đồng đó khi bạn đặt xe).

Trong Mục D, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là công ty cho thuê xe.

3. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được Xác nhận Đặt xe ngay sau khi hoàn tất Đơn đặt – nhưng nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không xác nhận Lượt thuê của bạn ngay lập tức, chúng tôi sẽ không thu thanh toán hoặc không gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe cho đến khi họ hoàn thành việc xác nhận.

4. Nếu có sự khác biệt giữa các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe, Hợp đồng Thuê xe sẽ được áp dụng.

5. Người lái chính (người có thông tin được nhập trong quá trình đặt xe) là người duy nhất có thể thay đổi hoặc hủy Đơn đặt đó, hoặc thảo luận với chúng tôi về Đơn đặt đó trừ khi họ thông báo với chúng tôi rằng họ chỉ định người nào khác làm việc này.

D3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Chúng tôi không đảm bảo về thương hiệu hoặc mẫu xe chính xác của xe mà bạn đang đặt (trừ khi chúng tôi thể hiện rõ ràng các thông tin đó). Cụm từ “hoặc tương tự” có nghĩa là bạn có thể nhận một chiếc xe tương tự (tức là cùng kích thước, cùng loại hộp số, v.v.). Vì vậy hình ảnh chiếc xe chỉ mang tính chất minh họa.

3. Sau khi bạn đã đặt Lượt thuê:

 • chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của Đơn đặt (ví dụ: tên Người lái chính và số điện thoại liên hệ)
 • chúng tôi sẽ xác nhận thông tin Nhận xe (ví dụ: thông tin liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ và những gì bạn cần mang theo).

D4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (thông tin liên hệ, Thời gian Nhận xe, v.v.).

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe - và chấp thuận rằng nếu bạn vi phạm:

 • bạn có thể phải trả thêm phí
 • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
 • nhân viên tại quầy có thể từ chối bàn giao chìa khóa tại quầy cho thuê.

3. Bạn phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của Lượt thuê của bạn, vì nhiều thông tin (yêu cầu về bằng lái, số tiền đặt cọc, thủ tục giấy tờ cần thiết, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) là khác nhau đối với mỗi Lượt thuê. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ:

 • các Điều khoản này
 • các điều khoản chính của Hợp đồng Thuê xe, được hiển thị khi đặt xe, và
 • chính Hợp đồng Thuê xe mà bạn sẽ nhận được khi Nhận xe.

4. Bạn phải có mặt tại quầy cho thuê trước Thời gian Nhận xe (lưu ý rằng một số Nhà cung cấp Dịch vụ có “thời gian gia hạn” nhận xe trong trường hợp bạn bị chậm trễ). Nếu bạn đến sau Thời gian Nhận xe (và sau thời gian gia hạn nhận xe, nếu có), có thể không còn xe nữa và bạn có thể không được Nhà cung cấp Dịch vụ hoàn tiền. Vui lòng kiểm tra Hợp đồng Thuê để biết thêm thông tin (khi bạn đặt xe, vui lòng kiểm tra “Thông tin quan trọng”, những thông tin này sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thời gian gia hạn nào nếu có và bạn sẽ chấp thuận thông tin này khi thanh toán). Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đến muộn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc chúng tôi, ngay cả khi đó là do chuyến bay bị hoãn và bạn đã cung cấp số hiệu chuyến bay của mình.

5. Các điều khoản chính trong Lượt thuê của bạn cho bạn biết Người lái chính cần gì khi Nhận xe. Bạn phải đảm bảo rằng khi đến quầy cho thuê, Người lái chính mang theo mọi thứ cần thiết (ví dụ: bằng lái xe, bất kỳ giấy tờ tùy thân bắt buộc nào, và thẻ tín dụng do chính họ đứng tên, có đủ số dư để chi trả tiền đặt cọc đảm bảo).

6. Bạn phải đảm bảo Người lái chính đủ điều kiện và đủ sức khỏe để lái xe.

7. Bạn phải đưa cho nhân viên quầy bằng lái xe hoàn chỉnh, hợp lệ của từng người lái, người lái phải được cấp bằng lái xe này ít nhất 1 năm (hoặc hơn, trong nhiều trường hợp). Nếu bất kỳ người lái nào có ghi chú vi phạm/điểm phạt nào trên bằng lái xe của họ, vui lòng cho chúng tôi biết sớm nhất có thể khi bạn phát hiện ra, vì Nhà cung cấp Dịch vụ có thể không cho phép họ lái xe.

8. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ người lái nào có bằng lái xe được cấp ở Anh, Scotland hoặc xứ Wales đều có “mã kiểm tra” giấy phép không quá 21 ngày trước ngày Nhận xe.

9. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi người lái đều có Giấy phép Lái xe Quốc tế của riêng mình (nếu họ cần phải có) cũng như bằng lái xe của họ. Lưu ý rằng tất cả người lái phải luôn mang theo bằng lái xe (và Giấy phép Lái xe Quốc tế, nếu họ cần).

10. Bạn phải đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có ghế trẻ em thích hợp nếu cần.

11. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong Lượt thuê của bạn (tai nạn, hỏng hóc, v.v.), bạn phải:

 • liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ
 • không cho phép sửa chữa xe mà không có sự chấp thuận của Nhà cung cấp Dịch vụ (trừ khi Hợp đồng thuê cho phép làm thế)
 • giữ tất cả các chứng từ (hóa đơn sửa chữa, báo cáo của cảnh sát, v.v.) để chia sẻ với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/công ty bảo hiểm.

D5. Giá và thanh toán

1. Booking.com Transport Limited sẽ sắp đặt việc thanh toán cho Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng tham khảo mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

Các chi phí và phí bổ sung

2. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí người lái trẻ tuổi đối với mỗi người lái dưới một độ tuổi nhất định (ví dụ: dưới 25 tuổi). Trong một số trường hợp, họ có thể thu phí người lái cao tuổi đối với mỗi người lái trên một độ tuổi nhất định (ví dụ: trên 65 tuổi). Khi đặt trên Nền tảng của chúng tôi, bạn phải nhập tuổi của Người lái chính, để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ (các) khoản phí nào liên quan đến độ tuổi – mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

3. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí một chiều nếu bạn trả xe tại một địa điểm khác. Nếu bạn định trả xe tại một địa điểm khác, bạn cần nhập địa điểm trả xe khi đặt, để chúng tôi có thể cho bạn biết liệu có được phép làm thế không, đồng thời hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ khoản phí một chiều nào mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

4. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí qua biên giới cho việc đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác. Nếu bạn có ý định đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác, điều quan trọng là bạn phải thông báo cho chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ sớm nhất có thể (phải trước khi Nhận xe).

5. Giá Lượt thuê của bạn được tính dựa trên đơn vị 24 giờ, vì vậy (ví dụ:) thuê 25 giờ sẽ có giá tương đương với thuê 48 giờ.

6. Nếu sau khi Nhận xe, bạn quyết định muốn giữ xe lâu hơn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ cho bạn biết việc giữ xe lâu hơn sẽ tốn bao nhiêu chi phí, và bạn sẽ trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng mới với họ. Nếu bạn trả xe muộn mà không thỏa thuận điều này trước, họ cũng có thể tính thêm phí.

Dịch vụ bổ sung

7. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải trả cho bất kỳ dịch vụ bổ sung tùy chọn nào (ghế trẻ em, GPS, lốp xe mùa đông, v.v.) khi bạn đặt – trong trường hợp đó, bạn được đảm bảo sẽ nhận được các dịch vụ bổ sung này lúc Nhận xe.

8. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ chỉ yêu cầu dịch vụ bổ sung khi đặt – trong trường hợp đó:

 • bạn sẽ thanh toán cho các dịch vụ bổ sung lúc Nhận xe, và
 • Nhà cung cấp Dịch vụ không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ có sẵn cho bạn.

D6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Chúng tôi chịu trách nhiệm cao hơn cả các nghĩa vụ pháp lý của mình. Mặc dù luật pháp địa phương không yêu cầu chúng tôi phải cung cấp các quyền cụ thể khi bạn hủy, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tôn trọng chính sách hoàn tiền của mình nếu bạn hủy Đơn đặt.

2. Các điều khoản “Hủy và Chỉnh sửa đặt xe” sau đây áp dụng cho tất cả Đơn đặt ngoại trừ:

 • Các Đơn đặt với Dollar hoặc Thrifty được thực hiện trước ngày 26/1/2021 (vui lòng kiểm tra điều khoản thuê của bạn).
 • Các Đơn đặt được gắn nhãn “không hoàn tiền” (bạn không thể chỉnh sửa đặt xe không hoàn tiền, và bạn sẽ không nhận được hoàn tiền nếu bạn hủy).

Hủy đặt

3. Nếu bạn hủy:

 • SỚM HƠN 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ.
 • DƯỚI 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, hoặc khi bạn đang ở quầy cho thuê, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã trả trừ đi chi phí cho 3 ngày thuê - do đó bạn sẽ không được hoàn tiền nếu đặt xe là từ 3 ngày trở xuống.
 • SAU KHI thời gian thuê xe của bạn bắt đầu (hoặc khi bạn vắng mặt), bạn sẽ không được hoàn tiền.

4. Nhân viên tại quầy cho thuê có thể từ chối cho bạn nhận xe nếu (ví dụ):

 • Bạn không đến đúng giờ
 • Bạn không đủ điều kiện để thuê xe
 • Bạn không có giấy tờ cần thiết
 • Người lái chính không có thẻ tín dụng đứng tên họ, với đủ tiền trong thẻ để đặt cọc đề phòng hư hại cho chiếc xe.

Để biết thêm về các quy tắc của Nhà cung cấp Dịch vụ, vui lòng tham khảo “Thông tin quan trọng” có sẵn khi đặt xe - hoặc tham khảo Hợp đồng Thuê mà bạn ký tại quầy.

Nếu họ từ chối cho bạn nhận xe, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi từ quầy cho thuê để hủy Đặt xe của bạn và chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán, trừ đi chi phí 3 ngày Thuê xe của bạn. Nếu không làm vậy, phí hủy sẽ là toàn bộ chi phí Thuê xe - trừ khi bạn có thể chứng minh rằng tình huống đó khiến chúng tôi phải trả ít hơn đáng kể so với số tiền đó.

Chỉnh sửa (thay đổi đối với Đơn đặt của bạn)

5. Bạn có thể chỉnh sửa Đơn đặt của bạn bất kỳ lúc nào trước khi đến hạn nhận xe.

6. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ nhất để thực hiện việc này là thông qua ứng dụng của chúng tôi - hoặc qua trang web của chúng tôi (trong phần “Quản lý đặt chỗ”).

7. Không có phí hành chính cho việc thay đổi Đơn đặt của bạn, nhưng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến giá thuê. Đôi khi, cách duy nhất chúng tôi có thể chỉnh sửa một Đơn đặt là hủy đơn đó và thực hiện một đơn khác, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sẽ thay mặt công ty cho thuê thu bạn phí hủy.

8. Nếu việc chỉnh sửa Đơn đặt của bạn sẽ làm thay đổi giá hoặc làm phát sinh phí hủy, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

Những thay đổi do chúng tôi thực hiện

9. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp xe ô tô), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi đó, bạn sẽ có quyền hủy bỏ và yêu cầu hoàn tiền toàn bộ (bất kể gần thời điểm bắt đầu Lượt thuê của bạn đến mức nào) nhưng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bổ sung đối với bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà bạn có thể phải chịu (ví dụ như phòng khách sạn hoặc taxi).

D7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Tổng quát

1. Trong mọi trường hợp, người lái phải đủ tuổi tối thiểu nào đó để thuê hoặc lái xe ô tô. Trong một số trường hợp, họ cũng phải dưới một độ tuổi tối đa nào đó. (Các) giới hạn độ tuổi có thể khác đi tùy theo Nhà cung cấp Dịch vụ, theo địa điểm và loại xe.

2. Chỉ những người lái đủ điều kiện có tên trong Hợp đồng Thuê xe mới được lái xe.

3. Bạn không được đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác và/hoặc trả xe tại một địa điểm khác mà không sắp đặt việc này từ trước.

Nhận xe muộn/trả xe sớm

4. Nếu bạn nhận xe muộn hơn (vui lòng xem mục D4.4 ở trên) hoặc trả xe sớm hơn so với thỏa thuận trong Xác nhận Đặt xe, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ không hoàn tiền cho bạn cho khoảng thời gian “chưa sử dụng”.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

5. Để biết thông tin về đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi kiếm tiền (và hơn thế nữa), vui lòng xem phần Chúng tôi Hoạt động Như thế nào, cũng nằm trong các Điều khoản của chúng tôi.

E. Chuyến bay

E1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Chuyến bay. Mục này cũng áp dụng cả mục A (là mục áp dụng cho tất cả Trải nghiệm Du lịch).

E2. Quan hệ Hợp đồng

1. Hầu hết các Chuyến bay trên Nền tảng của chúng tôi được cung cấp thông qua một Đại lý Bên thứ ba, đóng vai trò trung gian cho (các) hãng hàng không.

2. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, đó là trực tiếp với hãng hàng không. Chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng” đối với Đơn đặt của bạn. Khi đặt, bạn tham gia ký kết (i) một Hợp đồng Trung gian với Đại lý Bên thứ ba (đối với vé) và (ii) một Hợp đồng Vận chuyển với hãng hàng không (đối với chính Chuyến bay đó).

3. Nếu bạn đặt thêm bất kỳ dịch vụ bổ sung nào (hành lý bổ sung, bảo hiểm, v.v.), bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng trực tiếp với Đại lý Bên thứ ba hoặc một công ty khác. Chúng tôi sẽ không tham gia vào hợp đồng này.

4. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các Điều khoản của Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào bạn có thể mua và (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn.

E3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn đã đặt Chuyến bay, thông tin về Đơn đặt của bạn (ví dụ: tên của (các) khách du lịch) sẽ được cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ.

3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Hợp đồng Vận chuyển, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy Đơn đặt nếu bạn muốn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp (hoạt động 24/7) nếu bạn cần trợ giúp về bất kỳ điều gì.

E4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và Điều khoản của Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

E5. Giá và thanh toán

1. Khi bạn đặt Chuyến bay, khoản thanh toán của bạn sẽ được sắp xếp bởi chúng tôi, bởi Đại lý Bên thứ ba (hoặc một bên do họ chỉ định), hoặc bởi bên thứ ba chẳng hạn như một hãng hàng không. Để biết chi tiết về cách thức chúng tôi sắp xếp thanh toán (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

E6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

1. Bạn sẽ tìm thấy chính sách hủy trong Hợp đồng Vận chuyển giữa bạn và hãng hàng không. Hợp đồng Vận chuyển sẽ có sẵn khi bạn đặt Chuyến bay và khi Chuyến bay của bạn được xác nhận (trong trang “Quản lý Đơn đặt” của bạn).

2. Có thể có một khoản phí khi bạn thay đổi hoặc hủy Chuyến bay.

3. Các hãng hàng không có quyền sắp xếp lại lịch hoặc hủy các chuyến bay theo điều khoản và điều kiện của hãng hàng không, Hợp đồng Vận chuyển hoặc chính sách của hãng hàng không.

4. Các vé khác nhau từ cùng một hãng hàng không có thể có các hạn chế khác nhau hoặc bao gồm các dịch vụ khác nhau. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc đầy đủ thông tin chi tiết được cung cấp trong quá trình đặt.

5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi, hủy hoặc hoàn tiền, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

E7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Liên danh

1. Một số hãng hàng không có các thỏa thuận “liên danh” với các hãng hàng không khác. Vì vậy, bạn có thể mua vé từ một hãng hàng không (“hãng hàng không xuất vé” của bạn), nhưng lại bay trên máy bay của hãng hàng không khác (“hãng hàng không vận hành chuyến bay” của bạn). Trong hầu hết các trường hợp như vậy, bạn sẽ làm thủ tục check in với hãng hàng không vận hành chuyến bay – nhưng vui lòng xác nhận sớm điều này với hãng hàng không xuất vé cho bạn.

2. Trong quá trình bạn đặt Chuyến bay, bạn sẽ được thông báo nếu đó là Chuyến bay “liên danh”.

Hành vi mà hãng hàng không nghiêm cấm

3. Hầu hết các hãng hàng không không cho phép mọi người mua vé có các chuyến bay mà họ không có ý định sử dụng – ví dụ: vé khứ hồi nếu người đó không có ý định sử dụng chuyến bay khứ hồi. Để ví dụ thêm, chỉ cần nhập “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” (đặt vé để rời sân bay tại điểm đến trước điểm đến cuối cùng trên vé) hoặc “back-to-back ticketing” (đặt các chuyến bay khứ hồi giáp lưng mà chỉ sử dụng 2 chuyến trong số 4 chuyến đó) vào công cụ tìm kiếm.

4. Khi mua Chuyến bay, bạn đồng ý không làm vậy. Nếu bạn làm vậy và vi phạm các điều khoản của hãng hàng không (sẽ được cung cấp khi bạn Đặt), bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi mọi khoản chênh lệch giữa chi phí hành trình thực tế của bạn và chi phí của toàn bộ hành trình được nêu cụ thể trên (các) vé của bạn trong trường hợp hãng hàng không yêu cầu khoản này từ chúng tôi.

Sử dụng các chặng Bay

5. Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu khách hàng sử dụng các chuyến bay của họ theo thứ tự. Vì vậy, nếu bạn không thực hiện Chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không của bạn có thể tự động hủy phần còn lại của hành trình.

6. Nếu hãng hàng không của bạn cho phép bạn “bỏ qua” bất kỳ Chuyến bay nào trong hành trình của mình, vui lòng đảm bảo bạn hủy (các) Chuyến bay mà bạn không muốn, phù hợp với chính sách hủy. Lưu ý rằng bạn có thể không được hoàn tiền toàn bộ (hoặc bất kỳ khoản tiền hoàn nào) cho các Chuyến bay chưa sử dụng này.

Vé một chiều

7. Nếu bạn mua hai vé một chiều thay vì một vé khứ hồi:

 • bạn sẽ thực hiện hai Đơn đặt riêng biệt, mỗi Đơn đặt có các quy tắc và chính sách riêng
 • mọi thay đổi đối với một Chuyến bay sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay còn lại (ví dụ: nếu Chuyến bay đầu tiên của bạn bị hủy, bạn sẽ không được đảm bảo hoàn lại tiền cho Chuyến bay thứ hai của mình).

8. Nếu bạn đang đi du lịch nước ngoài, bạn có thể cần phải chứng minh với nhân viên Làm thủ tục check-in và/hoặc Nhập cảnh rằng bạn có Chuyến bay khứ hồi (xem phần “Du lịch quốc tế” bên dưới để biết thêm về hộ chiếu, thị thực, v.v.).

Các khoản thu, thuế và lệ phí

9. Giá vé của bạn sẽ bao gồm bất kỳ khoản thuế và phí nào do hãng hàng không hoặc chính phủ thu (ngoại trừ phí nhập cảnh/xuất cảnh - xem phần “Phí nhập cảnh/xuất cảnh” bên dưới). Bạn có thể phải chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ thay đổi hồi tố nào về thuế suất.

Phí dịch vụ

10. Tùy thuộc vào Chuyến bay bạn chọn, chúng tôi và/hoặc Đại lý Bên thứ ba có thể sẽ tính phí dịch vụ.

 • Phí dịch vụ của chúng tôi (nếu có) là phí sử dụng Nền tảng của chúng tôi để mua vé từ Đại lý Bên thứ ba. Phí này bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.
 • Phí dịch vụ của Đại lý Bên thứ ba (nếu có) là phí sử dụng họ như trung gian của (các) hãng hàng không. Phí này có thể bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.

11. Giá vé sẽ bao gồm (các) phí dịch vụ.

Phí hành lý và các khoản phụ phí khác

12. Hãng hàng không của bạn có thể thu phí đối với hành lý ký gửi, hành lý quá cước/quá cân, thẻ ưu tiên lên máy bay, lựa chọn chỗ ngồi, giải trí trên máy bay, đồ ăn thức uống và/hoặc làm thủ tục check-in tại sân bay.

13. Nếu họ thu phí, (các) khoản thu sẽ cộng thêm vào giá vé của bạn (trừ khi có thông báo rõ ràng rằng Chuyến bay của bạn đã bao gồm (các) phụ phí bổ sung).

Đi lại quốc tế

14. Bạn có trách nhiệm:

 • mang theo hộ chiếu hợp lệ và/hoặc thị thực nếu được yêu cầu
 • tuân thủ mọi yêu cầu nhập cảnh
 • tìm hiểu xem bạn có cần thị thực để đi qua một quốc gia không phải là điểm đến cuối cùng của bạn hay không
 • kiểm tra trước với đại sứ quán liên quan để xem có bất kỳ thay đổi nào về hộ chiếu, thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh hay không
 • xem lại bất kỳ cảnh báo hoặc lời khuyên nào từ quốc gia cư trú/xuất phát của bạn trước khi bạn đến/đi qua một quốc gia hoặc khu vực.

15. Khi sắp đặt chuyến đi đến hoặc đi từ bất kỳ địa điểm nào, chúng tôi không đảm bảo rằng chuyến đi đó không có rủi ro – và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc tổn thất nào phát sinh.

16. Đây không phải là một thực tiễn phổ biến, nhưng luật pháp quốc tế cho phép “khử trùng” máy bay để diệt côn trùng. Để khử trùng, nhân viên có thể phun thuốc diệt côn trùng dạng xịt vào khoang máy bay khi hành khách đang ở trên máy bay, hoặc khi hành khách không đang ở trên máy bay, có thể xử lý bề mặt bên trong của máy bay bằng thuốc diệt côn trùng có thể để lại tàn dư. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về việc khử trùng, bao gồm cả thông tin khử trùng có thể diễn ra ở đâu.

Phí nhập cảnh/xuất cảnh

17. Giá vé của bạn sẽ không bao gồm bất kỳ khoản phí nào mà một quốc gia hoặc sân bay thu đối với những người nhập cảnh/xuất cảnh và được thu trực tiếp tại sân bay. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu xem bạn có phải trả loại phí này hay không.

Vương quốc Anh: Biện pháp bảo vệ tài chính cho bạn

18. Đơn vị được cấp ATOL (Giấy phép Nhà tổ chức Du lịch Hàng không): Booking.com B.V.

19. Số giấy phép ATOL: 11967

20. Trong lãnh thổ Vương quốc Anh, chúng tôi chỉ cung cấp biện pháp bảo vệ hoàn toàn về tài chính cho việc bán vé chuyến bay được ATOL bảo vệ dưới Giấy phép của Nhà tổ chức Du lịch Hàng không số 11967, được cấp bởi Cơ quan Hàng không Dân dụng, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Vương quốc Anh, điện thoại + 44 (0) 333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

21. Khi bạn mua vé chuyến bay được ATOL bảo vệ từ chúng tôi, bạn sẽ nhận được một Giấy chứng nhận ATOL. Giấy chứng nhận này liệt kê những gì được bảo vệ về mặt tài chính, cho bạn biết nơi bạn có thể lấy được thông tin về ý nghĩa của giấy chứng nhận này đối với bạn và người cần liên hệ nếu có sự cố xảy đến.

22. Chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên Giấy chứng nhận ATOL của bạn, sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ được liệt kê trong Giấy chứng nhận ATOL (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp). Trong một số trường hợp, cả chúng tôi và nhà cung cấp đều không thể cung cấp dịch vụ như nêu trên cho bạn vì lý do mất khả năng thanh toán, thì chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã mua hoặc dịch vụ thay thế phù hợp (mà bạn không phải trả thêm phí). Bạn đồng ý chấp nhận rằng trong những trường hợp đó, chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ thực hiện các nghĩa vụ đó và bạn đồng ý thanh toán mọi khoản tiền chưa thanh toán mà bạn phải trả theo hợp đồng của bạn cho chủ sở hữu ATOL thay thế đó. Tuy nhiên, bạn cũng đồng ý rằng trong một số trường hợp sẽ không thể chỉ định một chủ sở hữu ATOL thay thế, trong trường hợp đó, bạn sẽ có quyền khiếu nại theo chương trình ATOL (hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có).

23. Nếu chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên giấy chứng nhận ATOL của bạn không thể cung cấp các dịch vụ được liệt kê (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp, thông qua một chủ sở hữu ATOL thay thế hoặc các trường hợp khác) vì lý do mất khả năng thanh toán, Người được ủy thác của Quỹ Ủy thác Du lịch Hàng không sẽ thanh toán cho (hoặc mang lại lợi ích cho) bạn theo chương trình ATOL. Bạn đồng ý rằng để đổi lại khoản thanh toán hoặc lợi ích đó, bạn chuyển nhượng hoàn toàn cho những Người được ủy thác đó bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào mà bạn có hoặc có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc không cung cấp dịch vụ, bao gồm bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào với chúng tôi, đại lý du lịch (hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có). Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào như vậy có thể được chuyển nhượng lại cho một cơ quan khác, nếu cơ quan đó đã trả số tiền mà bạn đã yêu cầu theo chương trình ATOL.

Liên minh châu Âu (EU): Quyền của hành khách theo Quy định của EU 261/2004

24. Nếu chuyến bay của bạn bị hoãn hoặc bị hủy, hoặc bạn bị từ chối lên máy bay, bạn có thể được hưởng khoản bù đắp/hỗ trợ theo Quy định 261/2004 của Liên minh Châu Âu nếu:

 • Bạn đang bay vào Liên minh Châu Âu (EU)
 • Bạn đang bay ra khỏi EU
 • Chuyến bay của bạn do một hãng hàng không của EU cung cấp

Liên minh châu Âu (EU): Trách nhiệm của hãng hàng không theo Quy định 889/2002 của EU

25. Nếu có sự cố xảy ra trong Liên minh Châu Âu, Quy định 889/2002 của Liên minh Châu Âu có thể áp dụng cho bạn.

Liên minh châu Âu (EU): Quyền của người tàn tật và người bị suy giảm khả năng vận động khi đi lại bằng đường hàng không theo Quy định 1107/2006 của EU

26. Quy định 1107/2006 của EU quy định một số quyền nhất định cho những người bị tàn tật hoặc suy giảm khả năng vận động.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

27. Để biết thông tin về đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi kiếm tiền (và hơn thế nữa), vui lòng xem phần Chúng tôi Hoạt động Như thế nào, cũng nằm trong các Điều khoản của chúng tôi.

F. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng

F1. Phạm vi của mục này

1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng. Mục này cũng áp dụng cả mục A (là mục áp dụng cho tất cả Trải nghiệm Du lịch).

F2. Quan hệ Hợp đồng

1. Khi bạn đặt trước Dịch vụ Vận chuyển Công cộng hoặc Vận chuyển Riêng, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Khi bạn đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ với Đại lý Bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Điều khoản của chúng tôi sẽ chi phối quá trình đặt.

2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ đều đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

3. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn sẽ được cung cấp các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự khác biệt giữa các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ và Điều khoản của chúng tôi, các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được áp dụng.

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bằng cách thực hiện Đơn đặt, bạn xác nhận rằng bạn:

 • đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ (trong trường hợp áp dụng)
 • đồng ý liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ về bất kỳ sự cố nào xảy ra
 • hiểu rằng Nhà cung cấp Dịch vụ chịu trách nhiệm sắp xếp và cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng của bạn, chọn tuyến đường, thiết lập mức giá và cung cấp tất cả thông tin liên quan
 • chấp nhận rằng chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng đặt chỗ (được gọi là dịch vụ API), và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu vì bất kỳ điều gì mà người lái/Nhà cung cấp Dịch vụ làm hoặc không làm, trừ trường hợp được quy định trong “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” (A18).

Không phải tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ đều có điều khoản riêng của họ, nhưng bạn có thể xem tất cả các điều khoản mà chúng tôi đã được cung cấp.

F3. Chúng tôi sẽ làm gì

1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

2. Sau khi bạn thực hiện Đơn đặt, chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của bạn (ví dụ: tên, số điện thoại và địa điểm đón của bạn).

3. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ.

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Nhà cung cấp Dịch vụ biết kích thước loại phương tiện bạn đã yêu cầu.

5. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn (hoặc cho bạn biết cách nhận) (các) vé của bạn.

F4. Bạn cần phải làm gì

1. Bạn phải kiểm tra kỹ các thông tin trong Đơn đặt của mình, và cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (yêu cầu của bạn, chi tiết liên hệ, v.v.).

2. Bạn phải đảm bảo rằng mọi người trong đoàn của bạn tuân thủ các Điều khoản của chúng tôi và các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ (trong trường hợp áp dụng), các điều khoản này bạn đã xem và chấp thuận trong quá trình đặt. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn vi phạm các điều khoản:

 • bạn có thể phải trả thêm phí
 • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
 • tài xế của bạn có thể từ chối chở bạn.

3. Bạn phải lưu ý rằng thời gian ước tính của hành trình chưa tính đến điều kiện giao thông.

4. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả hành khách có mặt tại địa điểm đón đúng giờ.

5. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Vào và gần Thời gian đón, bạn phải để điện thoại (có số bạn đã nhập khi đặt chỗ) được bật lên và có thể nhận cuộc gọi/tin nhắn, trong trường hợp tài xế cần liên hệ với bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Viber.

6. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Đối với bất kỳ dịch vụ đón tại sân bay nào, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết chuyến bay của bạn ít nhất 24 giờ trước Thời gian đón, để Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có thể điều chỉnh Thời gian đón nếu chuyến bay của bạn bị hoãn. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

7. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn phải đảm bảo tất cả hành khách đều đến đúng giờ, đủ thời gian để lấy vé nếu cần.

8. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để thực hiện Đơn đặt và bất kỳ hành khách nào dưới 18 tuổi phải có người lớn chịu trách nhiệm đi cùng.

9. Bạn phải đảm bảo không có hành khách nào có hành vi không phù hợp - ví dụ: lăng mạ hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho ai đó.

10. Bạn phải đảm bảo rằng bạn chọn Phương tiện Vận chuyển Công cộng/Vận chuyển Riêng phù hợp (về quy mô đoàn người đi cùng, số lượng hành lý, yêu cầu về khả năng tiếp cận, v.v.).

F5. Giá và thanh toán

1. Booking.com Transport Limited sẽ sắp đặt việc thanh toán cho Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng tham khảo mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Giá đã bao gồm phí cầu đường, phí tắc đường, thuế và phụ phí giờ cao điểm. Thanh toán được thu tại thời điểm đặt.

3. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Giá sẽ được xác nhận (và thanh toán được thu) khi tài xế của bạn trả bạn tại điểm đến. Giá có thể khác với giá ước tính khi bạn đặt. Bạn chịu trách nhiệm trang trải mọi loại phí cầu đường, phí tắc đường, thuế, phụ phí giờ cao điểm và tiền tip.

4. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Thanh toán được thu khi Đơn đặt của bạn được xác nhận. Trước khi khởi hành, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cần xem (các) vé/(các) vé điện tử của bạn. Vui lòng luôn giữ vé bên mình, nếu không bạn có thể phải thanh toán một lần nữa.

5. Nhà cung cấp Dịch vụ/Tài xế không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Hành trình mà bạn trực tiếp yêu cầu. Nếu họ đồng ý, có thể họ sẽ thu bạn phí bổ sung.

F6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

Hủy đặt chỗ

1. Trong hầu hết các trường hợp...

 • Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn có thể hủy đặt chỗ không mất phí tối đa 24 giờ trước Thời gian Đón (2 giờ trong một số trường hợp - vui lòng xem xác nhận của bạn). Nếu bạn không hủy đúng hạn, bạn sẽ không được hoàn tiền.
 • Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào trước Thời gian Đón, nhưng Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu phí hủy từ bạn.
 • Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn có thể sẽ không được hoàn tiền sau khi Đơn đặt của bạn đã được xác nhận.

2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có chính sách hủy khác đi (là chính sách bạn sẽ được đọc khi đặt dịch vụ), chính sách của họ sẽ được áp dụng.

3. Chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo trước hoặc thông báo trước trong thời gian rất ngắn - nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra trong những tình huống rất cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp:

 • Nhà cung cấp Dịch vụ mất khả năng thanh toán hoặc thực sự không thể thực hiện được Đơn đặt của bạn – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp phương tiện vận chuyển thay thế (và nếu không thể sắp xếp được phương tiện thay thế, chúng tôi sẽ hoàn tiền toàn bộ cho bạn)
 • bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ – trong trường hợp đó, bạn có thể sẽ không được hoàn tiền.

Chỉnh sửa (thay đổi) trước khi Hành trình của bạn bắt đầu

4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Email xác nhận của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần thông báo bao lâu (trước Thời gian Đón) để yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với Đơn đặt (chẳng hạn như thay đổi về địa điểm hoặc thời gian).

5. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Để thay đổi Đơn đặt của mình, bạn có thể cần phải hủy đặt chỗ (có thể sẽ phải trả phí hủy) và thực hiện một đặt chỗ mới.

6. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn không thể thay đổi Đơn đặt của mình sau khi Đơn đặt được xác nhận.

7. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ: nếu có đình công làm cản trở hành trình của bạn), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể. Nếu sau đó bạn quyết định hủy:

 • Bất kỳ Phương tiện Vận chuyển nào. Trừ khi bạn hủy vì một trong những lý do ở gạch đầu dòng tiếp theo, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ (bất kể thời gian trước hành trình của bạn là gần hay xa).
 • Bất kỳ Dịch vụ Vận chuyển Riêng nào. Nếu thay đổi chỉ đơn giản là vì một tài xế mới, một Nhà cung cấp Dịch vụ mới hoặc một phương tiện mới (tương tự), thì bạn sẽ không được hoàn tiền (trừ khi bạn hủy với thông báo trước theo đúng thời gian quy định).

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi và Nhà cung cấp Dịch vụ đều không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu (ví dụ: phương tiện vận chuyển hoặc phòng khách sạn thay thế).

Hoàn tiền

8. Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, bạn phải yêu cầu bằng văn bản không quá 14 ngày sau Thời gian Đón của bạn.

9. Mọi khoản hoàn tiền có thể mất đến 5 ngày làm việc để xuất hiện trong tài khoản của bạn.

10. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Nếu tài xế của bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền và chúng tôi sẽ điều tra việc này cho bạn.

11. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu Hành trình của bạn không diễn ra như kế hoạch vì:

 • tài xế/Nhà cung cấp Dịch vụ không thể liên hệ được với bạn
 • một hoặc nhiều hành khách không đến địa điểm đón đúng giờ và bạn chưa yêu cầu đón theo Thời gian Đón mới
 • bạn yêu cầu những thay đổi không hợp lý đối với Thời gian Đón hoặc Hành trình
 • bạn không nói với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/tài xế về thay đổi bạn muốn thực hiện
 • bạn đã cung cấp thông tin không chính xác khi đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng của mình (địa điểm đón, thông tin liên hệ, số lượng người, số lượng hành lý, v.v.).

F7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước

1. Vui lòng kiểm tra email xác nhận của bạn để xem tài xế sẽ đợi bao lâu tại địa điểm đón.

Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu

2. Tài xế có thể không đợi quá Thời gian Đón - và nếu họ có đợi, họ có thể sẽ thu bạn phí cho thời gian chờ đợi. Nếu bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể bị thu phí hủy.

Phí sửa chữa hoặc làm sạch

3. Nếu bất cứ thứ gì cần sửa chữa hoặc làm sạch do ai đó trong đoàn của bạn đã làm điều gì đó không hợp lý hoặc vi phạm các Điều khoản này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trang trải chi phí sửa chữa/vệ sinh.

Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

4. Để biết thông tin về đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi kiếm tiền (và hơn thế nữa), vui lòng xem phần Chúng tôi Hoạt động Như thế nào, cũng nằm trong các Điều khoản của chúng tôi.

Từ điển Booking.com

“Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản (với Booking.com hoặc Công ty trong Tập đoàn), mà thông qua tài khoản đó bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch trên Nền tảng của chúng tôi.

“Chỗ nghỉ” có nghĩa là sự cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục B, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ).

“Hoạt động Tham quan” có nghĩa là sự cung cấp một dịch vụ tham quan bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục C, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ Tham quan).

“(Các) dịch vụ tham quan” bao gồm nhưng không giới hạn ở các chuyến tour, bảo tàng, tham quan, hoạt động và trải nghiệm.

“Đơn đặt” có nghĩa là đặt chỗ trên Nền tảng của chúng tôi cho một Trải nghiệm Du lịch, cho dù bạn thanh toán ngay hay trả sau.

“Booking.com”, “cho chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là Booking.com B.V. (đối với dịch vụ chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc tham quan) hoặc công ty Booking.com Transport Limited (đối với bất kỳ dịch vụ vận chuyển mặt đất nào). Liên hệ của Công ty

“Xác nhận Đặt xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là email xác nhận và voucher mà chúng tôi gửi cho bạn, giải thích các chi tiết về Đơn đặt của bạn.

“Booking Network Sponsored Ads” nghĩa là chương trình của chúng tôi cho phép Nhà cung cấp Dịch vụ Chỗ nghỉ đấu giá thông qua bên thứ ba (Koddi) để sản phẩm của họ xuất hiện ở vị trí thứ hai khi kết quả tìm kiếm của bạn được sắp xếp theo “Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi”.

“Tín dụng Tiền mặt” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể “chuyển thành tiền” cho Phương thức Thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, hoặc kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

“Hợp đồng Vận chuyển” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ, liên quan đến Chuyến bay của bạn.

“Tín dụng” có nghĩa là một lợi ích có giá trị bằng tiền. Trong đó có “Tín dụng Tiền mặt” và “Tín dụng Du lịch”.

“Hoàn tiền Thẻ tín dụng” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể chuyển thành tiền cho thẻ tín dụng mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, nhưng không thể kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

“Đối tác Kết nối” nghĩa là một công ty cho phép chỗ nghỉ và Booking.com trao đổi thông tin chỗ nghỉ và dữ liệu đặt phòng của khách hàng.

“Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ” có nghĩa là tỷ giá mà chúng tôi sử dụng để quy đổi tiền tệ; đây hiện là Tỉ giá Giao ngay Cuối phiên Giao dịch của WM/Refinitiv, nhưng tỷ giá này có thể thay đổi.

“Đặt chỗ Đủ điều kiện” có nghĩa là Đặt chỗ đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện nhận Tặng thưởng.

“Chuyến bay” có nghĩa là việc Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp một chuyến bay (xuyên suốt Mục E, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là hãng hàng không).

“Công ty trong Tập đoàn” có nghĩa là một công ty liên kết của Booking.com – nắm giữ cổ phần trực tiếp của Booking.com hoặc là một thành viên của tập đoàn Booking Holdings Inc.

“Tiêu chí Tặng thưởng Riêng” có nghĩa là các quy tắc áp dụng cho một số khoản Tặng thưởng nhất định – ngoài các điều khoản chung về “Tặng thưởng, Tín dụng & Ví” (A13) ở trên.

“Hợp đồng Trung gian” (trong phần “Chuyến bay”) có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Đại lý Bên thứ ba, thỏa thuận về cách họ sắp xếp Vé máy bay của bạn (và trong một số trường hợp là bất kỳ dịch vụ bổ sung nào) với hãng hàng không hoặc công ty khác.

“Người lái chính” nghĩa là người lái có thông tin chi tiết đã được nhập vào trong quá trình đặt.

“Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu” là phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu khi bạn đến địa điểm đón (hoặc ngay trước đó).

“Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn” có nghĩa là tùy chọn thanh toán mà đôi khi chúng tôi cung cấp khi Nhà cung cấp Dịch vụ không sử dụng loại tiền tệ của bạn. Tùy chọn này cho phép bạn thanh toán bằng loại tiền tệ của mình.

“Phương thức Thanh toán” nghĩa là phương thức được sử dụng để thanh toán một Đơn đặt, có thể là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán thay thế.

“Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là quy trình vào lúc bắt đầu Lượt thuê của bạn, khi bạn cung cấp các giấy tờ tùy thân bắt buộc và các chứng từ khác, thanh toán mọi khoản phí và các khoản bổ sung, tham gia ký kết Hợp đồng Thuê xe, và nhận chiếc xe bạn đã đặt.

“Thời gian Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là ngày và giờ (địa phương) bạn phải nhận ô tô của mình, như đã nêu trong Xác nhận Đặt xe của bạn.

“Thời gian Đón” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là thời gian (địa phương) mà Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước phải tới địa điểm đón, hoặc khi Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu thực sự tới địa điểm đón.

“Nền tảng” có nghĩa là trang web/ứng dụng mà bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch, cho dù là do Booking.com hoặc một công ty liên kết bên thứ ba sở hữu hoặc quản lý.

“Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước” có nghĩa là một phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu tối thiểu 2 giờ trước khi bạn đến địa điểm đón.

“Hành trình Vận chuyển Riêng” có nghĩa là hành trình vận chuyển riêng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi thực hiện Đơn đặt).

“Phương tiện Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là tàu hỏa, xe buýt, xe điện và các loại phương tiện giao thông công cộng khác.

“Hành trình Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là hành trình vận chuyển công cộng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi đã thực hiện Đơn đặt).

“Lượt thuê” (hoặc “Thuê ô tô”) có nghĩa là được cung cấp một chiếc xe ô tô bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt Mục D, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là công ty cho thuê cung cấp xe ô tô).

“Hợp đồng Thuê xe” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ mà bạn ký kết với nhau lúc Nhận xe. Bạn sẽ được cung cấp tóm tắt về các điều khoản chính trong quá trình bạn đặt chỗ.

“Tặng thưởng” có nghĩa là một lợi ích mà bạn được hứa hẹn. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản Tặng thưởng sẽ là Tín dụng Du lịch, Tín dụng Tiền mặt, Hoàn tiền Thẻ tín dụng, hoặc voucher cho một số phần thưởng hiện vật.

“Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủ sở hữu khách sạn hoặc chỗ nghỉ khác (đối với Đơn đặt “chỗ nghỉ”), bảo tàng hoặc công viên (đối với Đơn đặt “dịch vụ tham quan”), hoặc công ty cho thuê ô tô hoặc hãng hàng không (đối với Đơn đặt “dịch vụ vận chuyển”).

“Dịch vụ” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là việc cung cấp Hành trình Vận chuyển Công cộng hoặc Hành trình Vận chuyển Riêng.

Các “Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản dịch vụ này.

“Đại lý Bên thứ ba” có nghĩa là một công ty đóng vai trò là (a) trung gian giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) đơn vị bán lại Trải nghiệm Du lịch.

“Điều khoản Bên thứ ba” (trong mục “Chuyến bay”) vừa có nghĩa là một Hợp đồng Trung gian với Đại lý Bên thứ ba (đối với vé) vừa có nghĩa là một Hợp đồng Vận chuyển với hãng hàng không (đối với chính Chuyến bay đó).

“Tín dụng Du lịch” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể kết chuyển thành chi phí cho một Trải nghiệm Du lịch trong tương lai, nhưng không thể “chuyển thành tiền”.

“Trải nghiệm Du lịch” có nghĩa là một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng.

“Thanh toán Trả trước” có nghĩa là một khoản thanh toán mà bạn thực hiện khi đặt một sản phẩm hoặc dịch vụ (chứ không phải khi bạn thực sự sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó).

“Ví” có nghĩa là một bảng tổng quan trong Tài khoản của bạn hiển thị các Tặng thưởng, Tín dụng và các ưu đãi khác của bạn.

NGÀY: ngày 31 tháng 10 năm 2023

Đối với các đơn đặt được thực hiện từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023

 • Mục lục

  A. Tất cả Trải nghiệm Du lịch

  A1. Định nghĩa

  1. Một số từ bạn sẽ thấy có ý nghĩa rất cụ thể, vì vậy vui lòng kiểm tra “Từ điển Booking.com” ở phần cuối của các Điều khoản này.

  A2. Về các điều khoản này

  1. Khi bạn hoàn tất Đơn đặt, bạn chấp nhận các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn được cung cấp trong quá trình đặt.

  2. Nếu bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản này là (hoặc trở nên) không hợp lệ hoặc, không thể thực thi:

  • nội dung đó sẽ vẫn được thực thi ở phạm vi tối đa được pháp luật cho phép
  • bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi mọi nội dung khác trong bản Điều khoản này.

  3. Các Điều khoản này được trình bày như sau:

  • Mục A: các điều khoản chung, dành cho tất cả loại hình Trải nghiệm Du lịch.
  • Mục B đến F: các điều khoản cụ thể, chỉ dành cho một loại hình Trải nghiệm Du lịch:
   • Mục B: Chỗ nghỉ
   • Mục C: Hoạt động Tham quan
   • Mục D: Thuê ô tô
   • Mục E: Chuyến bay
   • Mục F: Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng
  • Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản chung và điều khoản cụ thể, các điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng.

  4. Bản tiếng Anh của các Điều khoản này là bản gốc. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về Điều khoản, hoặc có sự khác biệt giữa các Điều khoản bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, các Điều khoản trong bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. (Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở đầu trang này.)

  A3. Về Booking.com

  1. Khi bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, Booking.com B.V. cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem mục A4.4 bên dưới).

  2. Khi bạn đặt dịch vụ thuê xe, hoặc dịch vụ vận chuyển công cộng hoặc vận chuyển riêng, công ty Booking.com Transport Limited cung cấp và chịu trách nhiệm về Nền tảng – chứ không phải là cho chính Trải nghiệm Du lịch đó (xem phần A4.4 bên dưới).

  3. Chúng tôi hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ địa phương (ví dụ: Hỗ trợ khách hàng hoặc quản lý tài khoản). Các công ty đó không:

  • kiểm soát hoặc quản lý Nền tảng của chúng tôi
  • có Nền tảng của riêng họ
  • có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hoặc hợp đồng nào với bạn
  • cung cấp Trải nghiệm Du lịch
  • đại diện cho chúng tôi, tham gia ký kết hợp đồng hoặc chấp thuận các tài liệu pháp lý dưới danh nghĩa của chúng tôi
  • hoạt động với tư cách là “đại lý xử lý hoặc đại lý dịch vụ” của chúng tôi.

  A4. Nền tảng của Chúng tôi

  1. Chúng tôi cẩn trọng hợp lý trong việc cung cấp Nền tảng của mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ trên đó là chính xác (chúng tôi lấy thông tin từ Nhà cung cấp Dịch vụ). Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sai, sự gián đoạn hoặc thông tin thiếu sót nào - mặc dù chúng tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa/khắc phục chúng ngay khi có thể.

  2. Nền tảng của chúng tôi không đề xuất hoặc xác nhận cho bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào hoặc cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị tiện nghi, phương tiện vận chuyển nào của họ, v.v.

  3. Chúng tôi không phải là một bên trong hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Trải nghiệm Du lịch.

  4. Để thực hiện Đơn đặt, bạn có thể phải tạo một Tài khoản. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn (bao gồm thông tin thanh toán và liên hệ) là chính xác và cập nhật, nếu không bạn có thể sẽ không thể truy cập (các) Trải nghiệm Du lịch của mình. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì xảy ra với Tài khoản của mình, vì vậy vui lòng không để bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản đó, và không tiết lộ tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  5. Chúng tôi sẽ hiển thị các đề xuất có sẵn cho bạn, bằng ngôn ngữ (mà chúng tôi nghĩ là) phù hợp với bạn. Bạn có thể thay đổi sang ngôn ngữ khác bất cứ khi nào bạn muốn.

  6. Trừ khi có quy định khác, bạn cần phải từ 16 tuổi trở lên mới được phép sử dụng Nền tảng.

  A5. Giá trị của Chúng tôi

  1. Bạn sẽ:

  • tôn trọng các Giá trị của chúng tôi
  • tuân thủ tất cả các luật hiện hành
  • hợp tác với bất kỳ cuộc kiểm tra chống gian lận/chống rửa tiền nào mà chúng tôi cần thực hiện
  • không sử dụng Nền tảng để gây phiền toái hoặc thực hiện Đặt chỗ giả
  • sử dụng Trải nghiệm Du lịch và/hoặc Nền tảng đúng mục đích đề ra
  • không gây ra bất kỳ phiền toái hoặc thiệt hại nào, và không cư xử thiếu phù hợp với nhân viên của Nhà cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó).

  A6. Giá

  1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, bạn đồng ý thanh toán chi phí của Trải nghiệm Du lịch, bao gồm mọi khoản phí và thuế có thể áp dụng.

  2. Một số giá mà bạn thấy có thể đã được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Giá bạn phải trả sẽ dựa trên giá gốc, “không làm tròn” (mặc dù sự khác biệt thực tế cũng sẽ rất nhỏ).

  3. Lỗi sai hiển nhiên và lỗi in sai không có hiệu lực ràng buộc. Ví dụ: nếu bạn đặt một chiếc xe ô tô cao cấp hoặc một đêm trong một căn phòng hạng sang nhưng được chào giá nhầm ở mức giá 1 EUR thì chúng tôi có thể chỉ cần hủy Đơn đặt đó và hoàn lại bất cứ khoản tiền nào bạn đã thanh toán.

  4. Giá bị gạch chéo cho biết giá của một Đơn đặt tương tự khi không áp dụng giảm giá (“tương tự” có nghĩa là cùng ngày, cùng chính sách, cùng chất lượng chỗ nghỉ/phương tiện/hạng du lịch, v.v.).

  A7. Thanh toán

  1. Đối với một số sản phẩm/dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ yêu cầu Thanh toán Trước và/hoặc thanh toán được thu trong kỳ Trải nghiệm Du lịch của bạn.

  • Nếu chúng tôi sắp đặt để bạn thanh toán, chúng tôi (hoặc, trong một số trường hợp, công ty liên kết của chúng tôi tại quốc gia mà khoản thanh toán của bạn được chuyển đi) sẽ chịu trách nhiệm quản lý khoản thanh toán của bạn và đảm bảo giao dịch của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi được hoàn tất. Trong trường hợp này, khoản thanh toán của bạn cấu thành việc tất toán giá tiền dịch vụ "đến hạn và phải trả".
  • Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ thu tiền bạn, thì thường sẽ thu trực tiếp ngay từ đầu khi bạn bắt đầu Trải nghiệm Du lịch, nhưng cũng có trường hợp (chẳng hạn) họ tính tiền thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt dịch vụ, hoặc bạn thanh toán khi bạn trả phòng Chỗ nghỉ của mình. Điều này phụ thuộc vào chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ như đã thông báo cho bạn trong quá trình đặt dịch vụ.

  2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ yêu cầu Thanh toán Trả trước, khoản thanh toán đó có thể được thực hiện hoặc ủy quyền trước vào thời điểm bạn thực hiện Đơn đặt, và có thể không được hoàn tiền. Vì vậy, trước khi bạn đặt, vui lòng kiểm tra chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ (hiển thị lúc bạn đặt), chúng tôi không tác động và không chịu trách nhiệm về chính sách này.

  3. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép nào đối với Phương thức Thanh toán của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, là bên có thể chi trả mọi khoản phí phát sinh do hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép đó, có thể trừ đi mức miễn thường.

  4. Nếu loại tiền tệ được chọn trên Nền tảng không giống với loại tiền tệ của Nhà cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể:

  • hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ của riêng bạn
  • đưa ra cho bạn lựa chọn Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn.

  Bạn sẽ thấy Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ của chúng tôi khi thanh toán, trong chi tiết Đơn đặt trên Tài khoản của bạn, hoặc trong email chúng tôi gửi cho bạn (nếu bạn chưa có Tài khoản). Nếu chúng tôi thu phí liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào như vậy từ bạn, bạn sẽ thấy khoản phí được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm so với tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Công ty phát hành thẻ của bạn có thể tính bạn phí giao dịch nước ngoài.

  5. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin chi tiết về Phương thức Thanh toán của bạn cho các giao dịch trong tương lai sau khi được bạn chấp thuận.

  A8. Chính sách

  1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, bạn chấp nhận các chính sách áp dụng được hiển thị trong quy trình đặt. Bạn sẽ thấy chính sách hủy của từng Nhà cung cấp Dịch vụ và bất kỳ chính sách nào khác (về yêu cầu độ tuổi, tiền đặt cọc đảm bảo/đề phòng hư hại, phụ phí bổ sung cho các Đơn đặt theo nhóm, giường phụ, bữa sáng, vật nuôi, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) trên Nền tảng của chúng tôi: trên các trang thông tin của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong quá trình đặt, trong mục ghi chú, và/hoặc trong email xác nhận hoặc vé (nếu có).

  2. Nếu bạn hủy Đơn đặt hoặc vắng mặt, mọi khoản phí hủy/vắng mặt và hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào chính sách hủy/vắng mặt của Nhà cung cấp Dịch vụ.

  3. Một số Đơn đặt không thể được hủy miễn phí, trong khi các Đơn đặt khác chỉ có thể được hủy miễn phí trước một thời hạn nhất định.

  4. Nếu bạn đặt Trải nghiệm Du lịch bằng cách thanh toán trước (bao gồm mọi yếu tố cấu thành giá cả và/hoặc đặt cọc đề phòng hư hại nếu có), Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo nếu họ không thể thu được số tiền đó vào ngày đã ấn định. Nếu họ hủy, bạn sẽ chỉ được nhận lại các khoản thanh toán không hoàn tiền đã chi trả theo quyết định của họ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thanh toán được tiến hành đúng thời hạn (rằng thông tin ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn là chính xác, và bạn có đủ số dư trong tài khoản của mình).

  5. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể đến đúng hẹn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn và cho họ biết thời gian đến dự kiến, để họ không hủy Đơn đặt của bạn. Nếu bạn đến muộn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả (ví dụ: Đơn đặt bị hủy, hoặc bất kỳ khoản phí nào mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu).

  6. Là người thực hiện Đơn đặt, bạn chịu trách nhiệm về các hành động và hành vi (liên quan đến Trải nghiệm Du lịch) của mọi thành viên trong đoàn. Bạn cũng có trách nhiệm xin phép họ trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ.

  A9. Chính sách Bảo mật và cookie

  1. Nếu bạn đặt chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, vui lòng xem Chính sách Bảo mật và Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền riêng tư, cookie, và cách chúng tôi có thể liên hệ với bạn và xử lý dữ liệu cá nhân

  2. Nếu bạn đặt dịch vụ vận chuyển mặt đất, vui lòng xem Chính sách Bảo mật của Rentalcars.com, Chính sách Bảo mật của Cars.booking.com, hoặc Chính sách Bảo mật của Taxi.booking.com khi thích hợp để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

  A10. Yêu cầu về hỗ trợ truy cập/đi lại

  1. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì về hỗ trợ truy cập/đi lại:

  • cho Nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi
  • cho Trải nghiệm Du lịch của bạn (sử dụng xe lăn, bồn tắm dành cho người đi lại khó khăn, v.v.), vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn - hoặc sân bay, ga tàu, v.v.

  A11. Bảo hiểm

  1. Nếu bạn đã mua bảo hiểm thông qua Nền tảng của chúng tôi, vui lòng tham khảo (các) tài liệu chính sách để biết về các điều khoản cùng các thông tin khác. Các Điều khoản này không áp dụng cho bảo hiểm.

  A12. Genius

  1. Giá Genius là mức giá chiết khấu được các Nhà cung cấp Dịch vụ tham gia chương trình này chào cho một số sản phẩm/dịch vụ nhất định.

  2. Giá Genius dành cho các thành viên thuộc chương trình Genius của Booking.com. Không phải mất phí thành viên, và rất dễ dàng để trở thành thành viên - chỉ cần tạo một Tài khoản. Tư cách thành viên và giá là không thể chuyển nhượng. Tư cách thành viên được liên kết với một Tài khoản cụ thể. Tư cách thành viên cũng có thể được liên kết với các chiến dịch hoặc ưu đãi cụ thể.

  3. Có các “Cấp độ Genius” khác nhau, dựa trên số lượng Đơn đặt Chỗ nghỉ bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cấp độ đưa ra các tặng thưởng du lịch khác nhau.

  4. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ tính năng nào của chương trình Genius, bao gồm các cấp độ thành viên và cơ cấu của chương trình.

  5. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập https://www.booking.com/genius.html.

  A13. Tặng thưởng, Tín dụng & Ví

  1. Chúng tôi có thể phát hành Tặng thưởng cho bạn – theo toàn quyền tự quyết của chúng tôi, và tuân theo (a) các điều khoản tại đây trong mục A13 và (b) bất kỳ Tiêu chí Tặng thưởng Riêng nào được áp dụng. Nếu chúng tôi mắc lỗi văn thư (i) trong việc tính toán khoản Tặng thưởng của bạn hoặc (ii) trong việc quy đổi tiền tệ liên quan đến Tặng thưởng của bạn, chúng tôi luôn có thể thay đổi hoặc sửa lại cho đúng bất kỳ số tiền nào được hiển thị.

  2. Cách thức nhận Tặng thưởng. Ví dụ: bạn có thể nhận được Tặng thưởng bằng cách đặt tại một khách sạn tham gia chương trình, hoặc bằng cách thực hiện một số lượng Đơn đặt nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Khi có một Tặng thưởng, chúng tôi sẽ giải thích về các điều kiện cụ thể và cách sử dụng Tặng thưởng đó.

  3. Nơi để xem Tặng thưởng của bạn. Sau khi nhận được một hoặc nhiều Tặng thưởng, bạn sẽ tìm thấy đường link “Tặng thưởng và Ví” trong menu Tài khoản Booking.com của mình. Trong thanh “Tặng thưởng”, bạn sẽ thấy tất cả các Tặng thưởng mà bạn đã nhận, những hành động (nếu có) vẫn cần được thực hiện để nhận (các) Tặng thưởng, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác.

  4. Loại Tặng thưởng. Tặng thưởng mang lại cho bạn (a) Tín dụng trong Ví của bạn hoặc (b) thứ gì đó khác (ví dụ: Hoàn tiền Thẻ tín dụng, hoặc voucher). Chúng tôi sẽ giải thích từng khoản Tặng thưởng vào thời điểm thích hợp.

  5. Cách thức nhận Tín dụng. Tín dụng thường được cấp do nhận được Tặng thưởng. Nhưng chúng tôi có thể cấp Tín dụng vì những lý do khác - ví dụ: nếu Trải nghiệm Du lịch của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn cao thông thường của chúng tôi.

  6. Nơi để xem Tín dụng của bạn. Sau khi nhận được một số khoản Tín dụng, bạn sẽ thấy đường link “Tặng thưởng và Ví” trong menu Tài khoản Booking.com của mình. Trong thanh “Ví”, bạn sẽ thấy tổng số dư Tín dụng (được chia thành Tín dụng Du lịch và Tín dụng Tiền mặt, nếu bạn có cả hai loại). Bạn sẽ thấy Tín dụng được nhận hoặc chi tiêu khi nào và sẽ hết hạn khi nào. Nếu bạn có Tín dụng Tiền mặt, bạn cũng sẽ thấy một đường link để chuyển tín dụng thành tiền.

  7. Loại Tín dụng. Tín dụng Du lịch chỉ có thể được chi tiêu cho một số Trải nghiệm Du lịch nhất định. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những Trải nghiệm Du lịch nào bạn có thể chi trả bằng Tín dụng Du lịch (chỗ nghỉ, dịch vụ tham quan, dịch vụ cho thuê ô tô cụ thể nào, v.v.). Tín dụng Tiền mặt có thể được chuyển thành tiền cho Phương thức Thanh toán của bạn (nhấp chuột vào “Rút Tín dụng Tiền mặt”), hoặc được chi tiêu cho bất kỳ Trải nghiệm Du lịch nào mà bạn có thể thanh toán bằng Tín dụng Du lịch.

  Tặng thưởng

  8. Để nhận được bất kỳ loại Tặng thưởng nào, khi bạn đủ điều kiện và sử dụng Tín dụng, bạn phải:

  • có một Tài khoản với chúng tôi
  • từ 18 tuổi trở lên
  • đáp ứng các Tiêu chí Tặng thưởng Riêng
  • không vi phạm Điều khoản về Tặng thưởng & Ví, và
  • có thẻ tín dụng hợp lệ để đủ điều kiện nhận Tặng thưởng Hoàn tiền Thẻ Tín dụng.

  9. Khi có một Tặng thưởng, Tiêu chí Tặng thưởng Riêng sẽ giải thích cách (và liệu) bạn có thể đủ điều kiện nhận Tặng thưởng đó. Có thể có:

  • các hạn chế về mặt thời gian (ví dụ: các ưu đãi có ngày hết hạn)
  • giới hạn nền tảng (ví dụ: mã khuyến mãi chỉ có thể được sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi)
  • giới hạn về chỗ nghỉ (ví dụ: ưu đãi chỉ có thể được sử dụng với các Nhà cung cấp Dịch vụ cụ thể)
  • mức chi tiêu tối thiểu (ví dụ: bạn chỉ có thể nhận Tặng thưởng khi bạn chi tiêu tối thiểu một số tiền nhất định cho một Đơn đặt)
  • giá trị tối đa của Tặng thưởng (đối với Tặng thưởng bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt).

  10. Không thể bán, thế chấp hoặc chuyển nhượng Tặng thưởng theo bất kỳ cách nào cho bên thứ ba. Trong trường hợp chủ Tài khoản qua đời, Tài khoản của họ sẽ bị đóng và các Tặng thưởng của họ (nếu có) sẽ bị hủy.

  Tín dụng

  11. Bạn có thể kết chuyển Tín dụng Tiền mặt hoặc Tín dụng Du lịch thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch đủ điều kiện trên một Nền tảng tham gia chương trình (ví dụ: www.booking.com hoặc trang web của Công ty trong Tập đoàn).

  12. Nếu Trải nghiệm Du lịch đó có chi phí thấp hơn số tiền bạn có trong Tín dụng, thì Tín dụng chưa sử dụng của bạn sẽ vẫn nằm trong Ví của bạn.

  13. Nếu Trải nghiệm Du lịch đó có chi phí cao hơn số tiền bạn có trong Tín dụng, bạn phải bù đắp phần còn lại kịp thời bằng cách sử dụng một Phương thức Thanh toán được chấp nhận khác - nếu không giao dịch mua của bạn sẽ bị hủy, và Tín dụng của bạn sẽ được trả lại vào Ví của bạn.

  14. Nếu bạn có nhiều khoản Tín dụng khác nhau với nhiều ngày hết hạn khác nhau, thì các khoản Tín dụng có ngày hết hạn sớm nhất sẽ được sử dụng trước.

  15. Nếu bạn hủy Trải nghiệm Du lịch mà bạn đã thanh toán (một phần hoặc toàn bộ) bằng Tín dụng, chính sách hủy của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ xác định xem tiền và/hoặc Tín dụng của bạn có được hoàn lại hay không. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ có thể hoàn lại bất kỳ khoản Tín dụng nào mà bạn có thể được hưởng.

  16. Bạn có thể chuyển Tín dụng Tiền mặt (chứ không phải Tín dụng Du lịch) thành tiền cho một Phương thức Thanh toán.

  17. Loại tiền tệ mặc định của Ví của bạn được xác định theo vị trí, nơi cư trú của bạn hoặc loại tiền tệ khác mà chúng tôi có thể chọn. Nếu bạn giành được bất kỳ khoản Tín dụng hoặc Hoàn tiền Thẻ Tín dụng nào bằng loại tiền tệ khác, chúng tôi sẽ quy đổi chúng sang loại tiền tệ mặc định của bạn, hoặc loại tiền tệ khác mà chúng tôi có thể chọn, sử dụng Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ của chúng tôi.

  18. Nếu một khoản Tặng thưởng được phát hành vì bạn đã đặt một Trải nghiệm Du lịch, thì mọi khoản Tín dụng đi kèm chưa được sử dụng sẽ bị xóa khỏi Ví của bạn nếu Trải nghiệm Du lịch đó bị hủy.

  19. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ Tặng thưởng nào đã giành được do gian lận.

  20. Nếu bạn cho rằng mình chưa nhận được Tặng thưởng đáng lẽ phải có, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi bạn đã làm bất cứ điều gì mà bạn tin rằng bạn đủ điều kiện nhận được Tặng thưởng đó. Vui lòng cung cấp bất kỳ chứng từ hỗ trợ nào mà bạn có. Nếu bạn không liên hệ trong vòng 12 tháng, bạn sẽ không thể yêu cầu nhận Tặng thưởng đó nữa.

  21. Tất cả các khoản Tín dụng đều có ngày hết hạn, bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong phần “Tín dụng” trên Ví của mình.

  22. Tất cả dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Các dữ liệu đó sẽ được chia sẻ với các Công ty trong Tập đoàn hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của chương trình Ví. Các khoản Tặng thưởng bị mất, bị đánh cắp hoặc hết hạn sẽ không được thay thế.

  23. Nghĩa vụ của bạn:

  • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin đều là (và ở trạng thái) chính xác, đầy đủ và cập nhật
  • Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về giấy tờ tùy thân, vui lòng cung cấp trong vòng 30 ngày
  • Bạn chịu trách nhiệm giữ thông tin đăng nhập vào Ví của mình được an toàn và bảo mật.

  24. Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc trong mục này, chúng tôi có thể tự động đình chỉ hoặc hủy Ví của bạn.

  25. Bạn không được sử dụng Ví hoặc Tặng thưởng của mình theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, không công bằng hoặc có hại.

  26. Chúng tôi có thể bù trừ/quyết toán bất kỳ hoặc tất cả Tín dụng của bạn với bất kỳ yêu cầu khiếu nại nào mà chúng tôi (hoặc một Công ty trong Tập đoàn) nhận được về bạn. Chúng tôi có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

  27. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Ví, Tặng thưởng và Tín dụng. Cụ thể, chúng tôi có thể thay đổi:

  • những điều khoản này về Tặng thưởng & Ví
  • những người dùng nào chúng tôi cho phép có Ví
  • khoản Tặng thưởng hoặc Tín dụng nào chúng tôi cung cấp
  • ngày hết hạn của bất kỳ Tặng thưởng hoặc khoản Tín dụng nào
  • bất kỳ Tiêu chí Tặng thưởng Riêng nào.

  28. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc ngừng cung cấp Ví hoàn toàn.

  29. Nếu chúng tôi ngừng cung cấp Ví, tất cả Tín dụng và Tặng thưởng chưa hết hạn sẽ có giá trị trong 12 tháng nữa.

  A14. Quyền sở hữu trí tuệ

  1. Trừ khi có quy định khác đi, tất cả các quyền trên Nền tảng của chúng tôi (công nghệ, nội dung, nhãn hiệu, giao diện trực quan, v.v.) đều thuộc sở hữu của Booking.com (hoặc người cấp phép của Booking.com) và bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi bạn đồng ý làm như vậy chỉ cho mục đích đã định và tôn trọng các điều kiện quy định dưới đây trong các mục A14.2 và A14.3.

  2. Bạn không được phép theo dõi, sao chép, biên tập/thu thập thông tin, tải xuống, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Booking.com hoặc người cấp phép của Booking.com.

  3. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ mọi lượt truy cập vào Nền tảng của mình, và chúng tôi sẽ chặn bất kỳ ai (và bất kỳ hệ thống tự động nào) mà chúng tôi nghi ngờ:

  • đang tiến hành một số lượng lượt tìm kiếm không hợp lý
  • đang sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào để thu thập giá cả hoặc thông tin khác
  • đang làm bất cứ điều gì gây căng thẳng quá mức cho Nền tảng của chúng tôi.

  4. Bằng cách đăng tải bất kỳ hình ảnh nào lên Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: kèm theo đánh giá), bạn xác nhận rằng hình ảnh đó tuân thủ các tiêu chí của chúng tôi và xác nhận rằng:

  • hình ảnh là trung thực (ví dụ: bạn đã không thay đổi hình ảnh hoặc tải lên hình ảnh của một chỗ nghỉ khác)
  • hình ảnh không chứa bất kỳ vi rút nào
  • bạn được phép chia sẻ hình ảnh đó với chúng tôi
  • chúng tôi được phép sử dụng hình ảnh đó trên nền tảng của chúng tôi và liên quan đến các mục đích thương mại khác (bao gồm cả trong bối cảnh quảng cáo), ở mọi nơi, mãi mãi (khi bạn cho chúng tôi biết chúng tôi không thể sử dụng hình ảnh đó nữa, chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ yêu cầu hợp lý nào như vậy)
  • hình ảnh đó không vi phạm quyền riêng tư của người khác
  • bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu pháp lý nào chống lại Booking.com liên quan đến hình ảnh đó.

  5. Để làm rõ: chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hình ảnh nào được tải lên Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi được phép xóa bất kỳ hình ảnh nào theo quyền tự quyết của mình (ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy ảnh không đáp ứng các tiêu chí trên).

  A15. Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố?

  1. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ bằng cách truy cập Đơn đặt của bạn, hoặc thông qua ứng dụng của chúng tôi, hoặc thông qua Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi (nơi bạn cũng sẽ tìm thấy một số Câu hỏi thường gặp hữu ích). Bạn có thể giúp chúng tôi trợ giúp bạn nhanh nhất có thể - bằng cách cung cấp:

  • mã xác nhận của Đơn đặt, thông tin liên hệ của bạn, mã PIN (nếu bạn có) và địa chỉ email bạn đã sử dụng khi thực hiện Đơn đặt của mình
  • tóm tắt về vấn đề, bao gồm cả cách bạn muốn chúng tôi giúp bạn
  • bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (sao kê ngân hàng, ảnh, biên lai, v.v.)

  2. Tất cả thắc mắc và khiếu nại đều được ghi nhận, và những thắc mắc khẩn cấp nhất được ưu tiên nhất.

  3. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại của mình, bạn có thể khiếu nại thông qua nền tảng ODR (Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến) của Ủy ban Châu Âu (ec.europa.eu/odr). Điều này phụ thuộc vào việc khiếu nại của bạn về vấn đề gì:

  • nếu khiếu nại là về chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan, bạn có thể sử dụng nền tảng ODR đó
  • nếu khiếu nại là về dịch vụ vận chuyển mặt đất, thì bạn không thể sử dụng ODR (vì dịch vụ vận chuyển mặt đất được đặt trước với công ty Booking.com Transport Limited, và Vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh Châu Âu).

  4. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Cộng hòa Séc và bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại với Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc - Thanh tra Trung ương, Cục ADR, văn phòng đăng ký Štěpánská 15, Praha 2, mã bưu chính: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  5. Nếu bạn cư trú thường xuyên tại Brazil và không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể khiếu nại qua Nền tảng Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Liên bang Brazil (consumidor.gov.br/).

  6. Chúng tôi cố gắng giải quyết tranh chấp trong nội bộ và chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế nào do các nhà cung cấp độc lập xử lý.

  A16. Thông tin liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ

  1. Chúng tôi có thể giúp bạn thông tin liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ của mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ đọc bất cứ nội dung thông tin nào từ bạn, hoặc họ sẽ làm những gì bạn yêu cầu. Về bản chất, việc bạn liên hệ với họ, hoặc họ liên hệ với bạn, không có nghĩa là bạn có bất kỳ cơ sở nào để khởi kiện.

  A17. Các biện pháp chống lại hành vi không thể chấp nhận được

  1. Chúng tôi có quyền ngăn bạn thực hiện bất kỳ Đơn đặt nào, hủy bất kỳ Đơn đặt nào bạn đã thực hiện, và/hoặc không cho bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và/hoặc Tài khoản của bạn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chỉ làm điều này, nếu theo quan điểm của chúng tôi, là có lý do chính đáng để làm thế - ví dụ:

  • gian lận hoặc lạm dụng
  • không tuân thủ Các giá trị của Chúng tôi, hoặc với các luật hoặc quy định hiện hành
  • hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp (ví dụ: bạo lực, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư) liên quan đến chúng tôi, bất kỳ công ty nào mà chúng tôi hợp tác – hoặc bất kỳ ai khác, về vấn đề đó.

  2. Nếu chúng tôi hủy Đơn đặt vì các hành vi trên, bạn sẽ không được hoàn tiền. Chúng tôi có thể cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn, trừ khi hành vi thông báo cho bạn (a) là trái luật hiện hành và/hoặc (b) ngăn chặn hoặc cản trở việc phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã hủy Đơn đặt của bạn một cách không chính xác, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

  A18. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý

  1. Trong phạm vi được luật tiêu dùng bắt buộc cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các chi phí mà bạn phải chịu do lỗi trực tiếp với tư cách của chúng tôi. Điều này có nghĩa là, trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ (ví dụ như):

  • tổn thất gián tiếp hoặc hư hại gián tiếp
  • thông tin không chính xác về Nhà cung cấp Dịch vụ
  • sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động của Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác
  • nhầm lẫn địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng (trừ khi đó là lỗi của chúng tôi)
  • sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

  2. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong phạm vi được pháp luật cho phép:

  • chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trang trải bất kỳ chi phí nào phát sinh đối với bạn có nguyên nhân là do sự vi phạm đó, và
  • bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.

  3. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chi phí lớn nhất mà chúng tôi, hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào, sẽ chịu trách nhiệm (cho dù đối với một sự kiện hay một loạt các sự kiện được kết nối với nhau) là chi phí của Đơn đặt của bạn, như đã nêu trong email xác nhận với bạn.

  4. Không có nội dung nào trong các điều khoản này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (hoặc của Nhà cung cấp Dịch vụ) đối với (i) sơ suất của chính chúng tôi (hoặc của nhà cung cấp dịch vụ) dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc (ii) gian lận hoặc xuyên tạc gian dối.

  5. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về các sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ (ngoài những gì chúng tôi nêu rõ trong các Điều khoản này). Đưa ra (các) lựa chọn đúng hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

  6. Để cho rõ nghĩa: không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Nhà cung cấp Dịch vụ đối với bất kỳ điều gì.

  7. Bạn có thể được bảo vệ bởi các luật và quy định bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng, các luật và quy định này đảm bảo cho bạn các quyền mà không điều khoản nào của công ty nào có thể bác bỏ. Trong trường hợp đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi không chỉ được xác định bởi các Điều khoản này, mà còn bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào về bảo vệ người tiêu dùng.

  A19. Luật và diễn đàn áp dụng

  1. Trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, các Điều khoản này và dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của luật Hà Lan (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan) hoặc luật Anh (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

  2. Trong phạm vi được luật (người tiêu dùng) bắt buộc của địa phương cho phép, mọi tranh chấp sẽ chỉ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền ở Amsterdam (đối với chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc hoạt động tham quan) hoặc Anh và xứ Wales (đối với dịch vụ cho thuê ô tô và phương tiện vận chuyển riêng/công cộng).

  A20. Dịch vụ Du lịch Liên kết

  1. Nếu:

  • sau khi chọn và thanh toán cho một dịch vụ du lịch, bạn đặt thêm các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình trong cùng một lượt truy cập Nền tảng; hoặc
  • bạn đặt các dịch vụ du lịch bổ sung cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ của mình thông qua một đường link do chúng tôi cung cấp cho bạn không muộn hơn 24 giờ sau khi nhận được xác nhận về Đơn đặt ban đầu của bạn với chúng tôi,

  bạn sẽ KHÔNG được hưởng lợi từ các quyền áp dụng cho các gói du lịch theo Chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) 2015/2302 hoặc Quy định về Dịch vụ Du lịch Liên kết năm 2018 của Vương quốc Anh (gọi chung là “Yêu cầu Du lịch Trọn gói”). Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các dịch vụ du lịch đó. Trong trường hợp có sự cố, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ có liên quan.

  2. Trong một trong hai trường hợp này, các dịch vụ du lịch sẽ trở thành một phần của thỏa thuận du lịch liên kết chứ không phải là một gói du lịch. Trong trường hợp đó, theo yêu cầu của luật pháp Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, Booking.com có sẵn biện pháp bảo vệ để hoàn lại các khoản thanh toán của bạn cho Booking.com đối với các dịch vụ không được thực hiện do Booking.com mất khả năng thanh toán. Xin lưu ý rằng nội dung này không quy định về khoản tiền hoàn lại trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan mất khả năng thanh toán.

  3. Booking.com đã tự nguyện mở rộng biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này cho những khách hàng bên ngoài Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, những khách hàng đã đặt nhiều dịch vụ du lịch qua Booking.com cấu thành nên Dịch vụ Du lịch Liên kết theo nghĩa của Yêu cầu Du lịch Trọn gói. Sự mở rộng này chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán mà Booking.com nhận được.

  4. Booking.com đã thực hiện biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán bằng cách bảo lãnh ngân hàng với Deutsche Bank do Sedgwick International UK quản lý đối với bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán trực tiếp cho Booking.com.

  5. Du khách có thể liên hệ với Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Vương quốc Anh, điện thoại: +44 207 530 0600, email: helpline@uk.sedgwick.com) nếu các dịch vụ bị từ chối do Booking.com mất khả năng thanh toán.

  6. Lưu ý: Việc bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán này không áp dụng cho các hợp đồng với các bên không phải là Booking.com, là những hợp đồng có thể thực hiện được bất chấp việc Booking.com mất khả năng thanh toán.

  7. Vui lòng xem Chỉ thị (EU) 2015/2302 được chuyển thành luật quốc gia ở Liên minh Châu Âu hoặc ở Vương quốc Anh.

  B. Chỗ nghỉ

  B1. Phạm vi của mục này

  1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ của Chỗ nghỉ.

  B2. Quan hệ Hợp đồng

  1. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, Đơn đặt đó được đặt trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng” đối với Đơn đặt của bạn.

  2. Booking.com B.V. sở hữu và vận hành Nền tảng.

  3. Nền tảng của chúng tôi chỉ hiển thị các Chỗ nghỉ có quan hệ thương mại với chúng tôi, và không nhất thiết phải hiển thị tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

  4. Thông tin về Nhà cung cấp Dịch vụ (ví dụ: trang thiết bị tiện nghi, quy định chung và các biện pháp bền vững) và Trải nghiệm Du lịch của họ (ví dụ: giá cả, tình trạng phòng trống và chính sách hủy) là dựa trên những thông tin nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng tôi. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các thông tin đó là chính xác và cập nhật.

  B3. Chúng tôi sẽ làm gì

  1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Chỗ nghỉ của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

  2. Sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin chi tiết về Đơn đặt của bạn, bao gồm cả tên của (các) khách.

  3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn.

  B4. Bạn cần phải làm gì

  1. Điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

  2. Đọc kỹ các Điều khoản này và các điều khoản được hiển thị trong quá trình đặt.

  3. Giữ gìn Chỗ nghỉ và đồ đạc, vật dụng cố định, thiết bị điện tử và các vật dụng khác của Chỗ nghỉ, và để mọi thứ ở trạng thái giống như khi bạn vào nhận phòng. Nếu bất cứ thứ gì bị hỏng vỡ, hư hại hoặc tổn thất, hãy chắc chắn rằng bạn báo cáo sự việc với nhân viên ở đó (sớm nhất có thể, và đương nhiên là trước khi bạn trả phòng).

  4. Duy trì an ninh của Chỗ nghỉ và đồ đạc của Chỗ nghỉ trong thời gian bạn lưu trú. Vì thế bạn đừng, chẳng hạn, không khóa cửa ra vào hoặc cửa sổ.

  B5. Giá và thanh toán

  1. Xem mục “Giá” (A6) và “Thanh toán” (A7) ở trên.

  B6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

  1. Xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

  B7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

  Chúng tôi Khớp Giá

  1. Chúng tôi mong muốn bạn luôn nhận được giá tốt nhất có thể. Nếu, sau khi bạn đã đặt Chỗ nghỉ với chúng tôi, bạn tìm thấy đúng Chỗ nghỉ đó (với cùng điều kiện) với mức giá thấp hơn trên một trang web khác, chúng tôi hứa sẽ hoàn lại phần chênh lệch, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách Chúng tôi Khớp Giá.

  Ưu đãi từ đối tác

  2. Một số ưu đãi trên Nền tảng của chúng tôi được đánh dấu là “Ưu đãi từ đối tác”, có nghĩa là các ưu đãi này đến với chúng tôi thông qua công ty đối tác của Booking.com, thay vì trực tiếp từ Nhà cung cấp Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác đi, bất kỳ Ưu đãi từ đối tác nào mà bạn đặt trước:

  • Phải được thanh toán tại thời điểm đặt
  • Không thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu ưu đãi cho hủy miễn phí, bạn sẽ có thể hủy mà không mất phí, miễn là bạn làm điều đó đúng thời gian quy định.
  • Không thể kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác (khuyến mãi, ưu đãi hoặc tặng thưởng)
  • Không được cho điểm hoặc đánh giá trên Nền tảng của chúng tôi.

  Ưu đãi giá của Booking.com

  3. Một số khoản giảm giá mà bạn thấy là do chúng tôi tài trợ, chứ không phải do Nhà cung cấp Dịch vụ tài trợ. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự mình trả một số chi phí.

  Chính sách đền bù hư hại

  4. Khi bạn đặt, bạn có thể thấy rằng một số Nhà cung cấp Dịch vụ đề cập đến “chính sách đền bù hư hại”. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ ai trong đoàn của bạn gây ra tổn thất hoặc hư hại bất cứ thứ gì:

  • bạn cần phải thông báo cho Nhà cung cấp Dịch vụ
  • thay vì thu tiền bạn trực tiếp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ có 14 ngày để gửi yêu cầu thanh toán đền bù hư hại thông qua Nền tảng của chúng tôi, theo mã số đặt chỗ của bạn
  • nếu họ gửi yêu cầu thanh toán đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết, nhờ vậy bạn có thể cho chúng tôi biết bạn có ý kiến gì không, và bạn có đồng ý với khoản thu đó hay không - và sau đó:
   • nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thay mặt họ thu tiền bạn
   • nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ xem xét và quyết định xem có thảo luận thêm về vấn đề đó hay không*.

  5. Có một giới hạn (được hiển thị trong khi bạn đặt) về số tiền mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu từ bạn theo chính sách đền bù hư hại thông qua Nền tảng của chúng tôi.

  6. Bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện sẽ là thanh toán giữa Nhà cung cấp Dịch vụ và bạn – chúng tôi sẽ chỉ thay mặt Nhà cung cấp Dịch vụ sắp đặt việc thanh toán đó.

  7. Chính sách về hư hại không liên quan đến vệ sinh chung, hao mòn thông thường, bất kỳ tội phạm nào (chẳng hạn như trộm cắp), hoặc bất kỳ “hư hại” phi vật chất nào (ví dụ: tiền phạt khi hút thuốc hoặc mang theo vật nuôi).

  8. Nhà cung cấp Dịch vụ có thể yêu cầu “đặt cọc đề phòng hư hại” trước khi đến hoặc vào thời điểm nhận phòng. Nếu họ yêu cầu đặt cọc, chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều đó khi bạn đang đặt – nhưng điều này không liên quan gì đến “chính sách đền bù hư hại”. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết toán tài chính nào liên quan đến khoản đặt cọc đề phòng hư hại.

  * Nếu có bất kỳ tổn thất nào, Nhà cung cấp Dịch vụ luôn có thể quyết định khởi kiện (pháp lý) bạn ngoài phạm vi chính sách đền bù hư hại, trong trường hợp đó, sẽ không áp dụng mức giới hạn (xem mục 5 ở trên).

  Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

  9. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

  C. Hoạt động Tham quan

  C1. Phạm vi của mục này

  1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Tham quan.

  C2. Quan hệ Hợp đồng

  1. Chúng tôi không nhân danh chính bản thân mình bán (lại), chào bán hoặc cung cấp bất kỳ Hoạt động Tham quan nào - khi bạn đặt Dịch vụ Tham quan, bạn tham gia ký kết một hợp đồng trực tiếp với (a) Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) Đại lý Bên thứ ba (nếu họ bán lại Dịch vụ Tham quan), như được công bố trong quá trình đặt.

  2. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các Điều khoản của Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn và (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn.

  C3. Chúng tôi sẽ làm gì

  1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ và (tùy từng thời điểm) các Đại lý Bên thứ ba có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

  2. Sau khi bạn đã đặt dịch vụ Tham quan, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin chi tiết về Đơn đặt; nếu Nhà cung cấp Dịch vụ cần nhiều thông tin khác ngoài họ tên bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết tại thời điểm đặt.

  3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Đơn đặt của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy nếu bạn muốn.

  C4. Bạn cần phải làm gì

  1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

  2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và Điều khoản của Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

  C5. Giá và thanh toán

  1. Khi bạn đặt một Hoạt động Tham quan, chúng tôi sẽ sắp đặt để bạn thanh toán. Để biết chi tiết về cách thức hoạt động (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

  C6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

  1. Vui lòng xem mục “Chính sách” (A8) ở trên.

  C7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

  Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

  1. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

  D. Thuê ô tô

  D1. Phạm vi của mục này

  1. Mục này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ Thuê ô tô.

  D2. Quan hệ Hợp đồng

  1. Khi bạn đặt Lượt thuê, Đơn đặt của bạn là (a) với chúng tôi hoặc (b) trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào thì:

  • Điều khoản của chúng tôi chi phối quá trình đặt; khi chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe, bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng với chúng tôi
  • Hợp đồng Thuê xe chi phối chính Lượt thuê; khi ký tên vào hợp đồng thuê xe tại quầy cho thuê, bạn sẽ tham gia ký kết một hợp đồng với Nhà cung cấp Dịch vụ (nhưng bạn sẽ được đọc và chấp nhận các điều khoản chính của hợp đồng đó khi bạn đặt xe).

  2. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được Xác nhận Đặt xe ngay sau khi hoàn tất Đơn đặt – nhưng nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không xác nhận Lượt thuê của bạn ngay lập tức, chúng tôi sẽ không thu thanh toán hoặc không gửi cho bạn Xác nhận Đặt xe cho đến khi họ hoàn thành việc xác nhận.

  3. Nếu có sự khác biệt giữa các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe, Hợp đồng Thuê xe sẽ được áp dụng.

  D3. Chúng tôi sẽ làm gì

  1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

  2. Chúng tôi không đảm bảo về thương hiệu hoặc mẫu xe chính xác của xe mà bạn đang đặt (trừ khi chúng tôi thể hiện rõ ràng các thông tin đó). Cụm từ “hoặc tương tự” có nghĩa là bạn có thể nhận một chiếc xe tương tự (tức là cùng kích thước, cùng loại hộp số, v.v.). Vì vậy hình ảnh chiếc xe chỉ mang tính chất minh họa.

  3. Sau khi bạn đã đặt Lượt thuê:

  • chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của Đơn đặt (ví dụ: tên Người lái chính và số điện thoại liên hệ)
  • chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin Nhận xe (ví dụ: thông tin liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ và thông tin về những gì bạn cần mang theo).

  D4. Bạn cần phải làm gì

  1. Bạn phải cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (thông tin liên hệ, thời gian nhận xe, v.v.).

  2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và Hợp đồng Thuê xe - và chấp thuận rằng nếu bạn vi phạm:

  • bạn có thể phải trả thêm phí
  • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
  • nhân viên tại quầy có thể từ chối bàn giao chìa khóa tại quầy cho thuê.

  3. Bạn phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của Lượt thuê của bạn, vì nhiều thông tin (yêu cầu về bằng lái, số tiền đặt cọc, thủ tục giấy tờ cần thiết, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) là khác nhau đối với mỗi Lượt thuê. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ:

  • các Điều khoản này
  • các điều khoản chính của Hợp đồng Thuê xe, được hiển thị khi đặt xe, và
  • chính Hợp đồng Thuê xe mà bạn sẽ nhận được khi Nhận xe.

  4. Bạn phải có mặt tại quầy cho thuê trước Giờ Nhận xe: nếu bạn đến muộn, xe ô tô có thể không còn có sẵn để thuê nữa, và bạn sẽ không được hoàn tiền. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đến muộn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc chúng tôi, ngay cả khi đó là do chuyến bay bị hoãn và bạn đã cung cấp số hiệu chuyến bay của mình.

  5. Các điều khoản chính trong Lượt thuê của bạn cho bạn biết Người lái chính cần gì khi Nhận xe. Bạn phải đảm bảo rằng khi đến quầy cho thuê, Người lái chính mang theo mọi thứ cần thiết (ví dụ: bằng lái xe, bất kỳ giấy tờ tùy thân bắt buộc nào, và thẻ tín dụng do chính họ đứng tên, có đủ số dư để chi trả tiền đặt cọc đảm bảo).

  6. Bạn phải đảm bảo Người lái chính đủ điều kiện và đủ sức khỏe (theo ý kiến của Nhà cung cấp Dịch vụ) để lái xe.

  7. Bạn phải có tất cả các giấy tờ (chẳng hạn như giấy tờ tùy thân, voucher và bằng lái) cần thiết khi Nhận xe.

  8. Bạn phải đưa cho nhân viên quầy bằng lái xe hoàn chỉnh, hợp lệ của từng người lái, người lái phải được cấp bằng lái xe này ít nhất 1 năm (hoặc hơn, trong nhiều trường hợp). Nếu bất kỳ người lái nào có ghi chú vi phạm/điểm phạt nào trên bằng lái xe của họ, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt, vì Nhà cung cấp Dịch vụ có thể không cho phép họ lái xe.

  9. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ người lái nào có bằng lái xe được cấp ở Anh, Scotland hoặc xứ Wales đều có “mã kiểm tra” giấy phép không quá 21 ngày trước ngày Nhận xe.

  10. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi người lái đều có Giấy phép Lái xe Quốc tế của riêng mình (nếu họ cần phải có) cũng như bằng lái xe của họ. Lưu ý rằng tất cả người lái phải luôn mang theo bằng lái xe (và Giấy phép Lái xe Quốc tế, nếu họ cần).

  11. Bạn phải đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có một ghế trẻ em thích hợp nếu cần.

  12. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong Lượt thuê của bạn (tai nạn, hỏng hóc, v.v.), bạn phải:

  • liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ
  • không cho phép sửa chữa xe mà không có sự chấp thuận của Nhà cung cấp Dịch vụ
  • giữ tất cả các chứng từ (hóa đơn sửa chữa, báo cáo của cảnh sát, v.v.) để chia sẻ với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/công ty bảo hiểm.

  D5. Giá và thanh toán

  1. Công ty Booking.com Transport Limited là đơn vị lưu trữ hồ sơ Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

  Các chi phí và phí bổ sung

  2. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí người lái trẻ tuổi đối với mỗi người lái dưới một độ tuổi nhất định (ví dụ: dưới 25 tuổi). Trong một số trường hợp, họ có thể thu phí người lái cao tuổi đối với mỗi người lái trên một độ tuổi nhất định (ví dụ: trên 65 tuổi). Khi đặt trên Nền tảng của chúng tôi, bạn phải nhập tuổi của Người lái chính, để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ (các) khoản phí nào liên quan đến độ tuổi – mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

  3. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí một chiều nếu bạn trả xe tại một địa điểm khác. Nếu bạn định trả xe tại một địa điểm khác, bạn cần nhập địa điểm trả xe khi đặt, để chúng tôi có thể cho bạn biết liệu có được phép làm thế không, đồng thời hiển thị cho bạn chi tiết về bất kỳ khoản phí một chiều nào mà bạn sẽ thanh toán khi Nhận xe.

  4. Trong nhiều trường hợp, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thu phí qua biên giới cho việc đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác. Nếu bạn có ý định đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác, điều quan trọng là bạn phải thông báo cho chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ sớm nhất có thể (phải trước khi Nhận xe).

  5. Giá Lượt thuê của bạn được tính dựa trên đơn vị 24 giờ, vì vậy (ví dụ:) thuê 25 giờ sẽ có giá tương đương với thuê 48 giờ.

  6. Nếu sau khi Nhận xe, bạn quyết định muốn giữ xe lâu hơn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ cho bạn biết việc giữ xe lâu hơn sẽ tốn bao nhiêu chi phí, và bạn sẽ trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng mới với họ. Nếu bạn trả xe muộn mà không thỏa thuận điều này trước, họ cũng có thể tính thêm phí.

  Dịch vụ bổ sung

  7. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải trả cho bất kỳ dịch vụ bổ sung tùy chọn nào (ghế trẻ em, GPS, lốp xe mùa đông, v.v.) khi bạn đặt – trong trường hợp đó, bạn được đảm bảo sẽ nhận được các dịch vụ bổ sung này lúc Nhận xe.

  8. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ chỉ yêu cầu dịch vụ bổ sung khi đặt – trong trường hợp đó:

  • bạn sẽ thanh toán cho các dịch vụ bổ sung lúc Nhận xe, và
  • Nhà cung cấp Dịch vụ không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ có sẵn cho bạn.

  D6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

  1. Chúng tôi chịu trách nhiệm cao hơn cả các nghĩa vụ pháp lý của mình. Mặc dù luật pháp địa phương không yêu cầu chúng tôi phải cung cấp các quyền cụ thể khi bạn hủy, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tôn trọng chính sách hoàn tiền của mình nếu bạn hủy Đơn đặt.

  2. Các điều khoản “Hủy và Chỉnh sửa đặt xe” sau đây áp dụng cho tất cả Đơn đặt ngoại trừ:

  • Các Đơn đặt với Dollar hoặc Thrifty được thực hiện trước ngày 26/1/2021 (vui lòng kiểm tra điều khoản thuê của bạn).
  • Các Đơn đặt được gắn nhãn “không hoàn tiền” (bạn không thể chỉnh sửa đặt xe không hoàn tiền, và bạn sẽ không nhận được hoàn tiền nếu bạn hủy).

  Hủy đặt

  3. Nếu bạn hủy:

  • SỚM HƠN 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ.
  • DƯỚI 48 giờ trước khi lượt thuê bắt đầu, hoặc khi bạn đang ở quầy cho thuê, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã trả trừ đi chi phí cho 3 ngày thuê - do đó bạn sẽ không được hoàn tiền nếu đặt xe là từ 3 ngày trở xuống.
  • SAU KHI thời gian thuê xe của bạn bắt đầu (hoặc khi bạn vắng mặt), bạn sẽ không được hoàn tiền.

  4. Nhân viên tại quầy cho thuê có thể từ chối cho bạn nhận xe nếu (ví dụ):

  • Bạn không đến đúng giờ
  • Bạn không đủ điều kiện để thuê xe
  • Bạn không có giấy tờ cần thiết
  • Người lái chính không có thẻ tín dụng đứng tên họ, với đủ tiền trong thẻ để đặt cọc đề phòng hư hại cho chiếc xe.

  Trong các trường hợp đó, vui lòng gọi cho chúng tôi từ quầy cho thuê để hủy Đơn đặt của bạn, và bạn sẽ được hoàn tiền, trừ đi chi phí của 3 ngày thuê. Nếu không, bạn sẽ không được hoàn tiền.

  Chỉnh sửa (thay đổi đối với Đơn đặt của bạn)

  5. Bạn có thể chỉnh sửa Đơn đặt của bạn bất kỳ lúc nào trước khi đến hạn nhận xe.

  6. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ nhất để thực hiện việc này là thông qua ứng dụng của chúng tôi - hoặc qua trang web của chúng tôi (trong phần “Quản lý đặt chỗ”).

  7. Không có phí hành chính cho việc thay đổi Đơn đặt của bạn, nhưng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến giá thuê. Đôi khi, cách duy nhất chúng tôi có thể chỉnh sửa một Đơn đặt là hủy đơn đó và thực hiện một đơn khác, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sẽ thay mặt công ty cho thuê thu bạn phí hủy.

  8. Nếu việc chỉnh sửa Đơn đặt của bạn sẽ làm thay đổi giá hoặc làm phát sinh phí hủy, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

  Những thay đổi do chúng tôi thực hiện

  9. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp xe ô tô), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi đó, bạn sẽ có quyền hủy bỏ và yêu cầu hoàn tiền toàn bộ (bất kể gần thời điểm bắt đầu Lượt thuê của bạn đến mức nào) nhưng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bổ sung đối với bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà bạn có thể phải chịu (ví dụ như phòng khách sạn hoặc taxi).

  D7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

  Tổng quát

  1. Trong mọi trường hợp, người lái phải đủ tuổi tối thiểu nào đó để thuê hoặc lái xe ô tô. Trong một số trường hợp, họ cũng phải dưới một độ tuổi tối đa nào đó. (Các) giới hạn độ tuổi có thể khác đi tùy theo Nhà cung cấp Dịch vụ, theo địa điểm và loại xe.

  2. Chỉ những người lái đủ điều kiện có tên trong Hợp đồng Thuê xe mới được lái xe.

  3. Bạn không được đưa xe đến một quốc gia/tiểu bang/đảo khác và/hoặc trả xe tại một địa điểm khác mà không sắp đặt việc này từ trước.

  Nhận xe muộn/trả xe sớm

  4. Nếu bạn nhận xe muộn hơn (vui lòng xem mục D4.4 ở trên) hoặc trả xe sớm hơn so với thỏa thuận trong Xác nhận Đặt xe, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ không hoàn tiền cho bạn cho khoảng thời gian “chưa sử dụng”.

  Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

  5. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

  E. Chuyến bay

  E1. Phạm vi của mục này

  1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Chuyến bay.

  E2. Quan hệ Hợp đồng

  1. Hầu hết các Chuyến bay trên Nền tảng của chúng tôi được cung cấp thông qua một Đại lý Bên thứ ba, đóng vai trò trung gian cho (các) hãng hàng không.

  2. Khi bạn thực hiện Đơn đặt, đó là trực tiếp với hãng hàng không. Chúng tôi không phải là một “bên hợp đồng” đối với Đơn đặt của bạn. Khi đặt, bạn tham gia ký kết (i) một Hợp đồng Trung gian với Đại lý Bên thứ ba (đối với vé) và (ii) một Hợp đồng Vận chuyển với hãng hàng không (đối với chính Chuyến bay đó).

  3. Nếu bạn đặt thêm bất kỳ dịch vụ bổ sung nào (hành lý bổ sung, bảo hiểm, v.v.), bạn sẽ tham gia ký kết hợp đồng trực tiếp với Đại lý Bên thứ ba hoặc một công ty khác. Chúng tôi sẽ không tham gia vào hợp đồng này.

  4. Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là Nền tảng và không tham gia vào các Điều khoản của Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vé của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào bạn có thể mua và (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) không có trách nhiệm với bạn liên quan đến Đơn đặt của bạn.

  E3. Chúng tôi sẽ làm gì

  1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

  2. Sau khi bạn đã đặt Chuyến bay, thông tin về Đơn đặt của bạn (ví dụ: tên của (các) khách du lịch) sẽ được cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ.

  3. Tùy thuộc vào các điều khoản trong Hợp đồng Vận chuyển, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi hoặc hủy Đơn đặt nếu bạn muốn.

  E4. Bạn cần phải làm gì

  1. Bạn phải điền chính xác tất cả thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn thông tin về Đơn đặt của bạn và liên hệ với bạn, nếu cần.

  2. Bạn phải đọc và đồng ý tuân thủ Điều khoản của chúng tôi và Điều khoản của Bên thứ ba (sẽ được hiển thị khi bạn thanh toán) – và chấp thuận rằng việc vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến các khoản thu bổ sung và/hoặc Đơn đặt của bạn bị hủy.

  E5. Giá và thanh toán

  1. Khi bạn đặt Chuyến bay, khoản thanh toán của bạn sẽ được sắp xếp bởi chúng tôi, bởi Đại lý Bên thứ ba (hoặc một bên do họ chỉ định), hoặc bởi bên thứ ba chẳng hạn như một hãng hàng không. Để biết chi tiết về cách thức chúng tôi sắp xếp thanh toán (bao gồm các quyền và nghĩa vụ liên quan), vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

  E6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

  1. Bạn sẽ tìm thấy chính sách hủy trong Hợp đồng Vận chuyển, được hiển thị khi bạn đặt Chuyến bay.

  2. Có thể có một khoản phí khi bạn thay đổi hoặc hủy Chuyến bay.

  3. Các hãng hàng không có quyền đổi lịch hoặc hủy chuyến bay theo toàn quyền tự quyết của họ.

  4. Các vé khác nhau từ cùng một hãng hàng không có thể có các hạn chế khác nhau hoặc bao gồm các dịch vụ khác nhau.

  5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi, hủy hoặc hoàn tiền, vui lòng liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

  E7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

  Liên danh

  1. Một số hãng hàng không có các thỏa thuận “liên danh” với các hãng hàng không khác. Vì vậy, bạn có thể mua vé từ một hãng hàng không (“hãng hàng không xuất vé” của bạn), nhưng lại bay trên máy bay của hãng hàng không khác (“hãng hàng không vận hành chuyến bay” của bạn). Trong hầu hết các trường hợp như vậy, bạn sẽ làm thủ tục check in với hãng hàng không vận hành chuyến bay – nhưng vui lòng xác nhận sớm điều này với hãng hàng không xuất vé cho bạn.

  2. Trong quá trình bạn đặt Chuyến bay, bạn sẽ được thông báo nếu đó là Chuyến bay “liên danh”.

  Hành vi mà hãng hàng không nghiêm cấm

  3. Hầu hết các hãng hàng không không cho phép mọi người mua vé có các chuyến bay mà họ không có ý định sử dụng – ví dụ: vé khứ hồi nếu người đó không có ý định sử dụng chuyến bay khứ hồi. Để ví dụ thêm, chỉ cần nhập “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing” (đặt vé để rời sân bay tại điểm đến trước điểm đến cuối cùng trên vé) hoặc “back-to-back ticketing” (đặt các chuyến bay khứ hồi giáp lưng mà chỉ sử dụng 2 chuyến trong số 4 chuyến đó) vào công cụ tìm kiếm.

  4. Khi bạn mua một Chuyến bay, bạn đồng ý không thực hiện hành động trên, và bồi thường cho chúng tôi khi có bất kỳ khiếu nại nào của hãng hàng không về bất kỳ sự khác biệt nào giữa chi phí của hành trình thực tế và chi phí của toàn bộ hành trình được chỉ định trên (các) vé của bạn.

  Sử dụng các chặng Bay

  5. Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu khách hàng sử dụng các chuyến bay của họ theo thứ tự. Vì vậy, nếu bạn không thực hiện Chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không của bạn có thể tự động hủy phần còn lại của hành trình.

  6. Nếu hãng hàng không của bạn cho phép bạn “bỏ qua” bất kỳ Chuyến bay nào trong hành trình của mình, vui lòng đảm bảo bạn hủy (các) Chuyến bay mà bạn không muốn, phù hợp với chính sách hủy. Lưu ý rằng bạn có thể không được hoàn tiền toàn bộ (hoặc bất kỳ khoản tiền hoàn nào) cho các Chuyến bay chưa sử dụng này.

  Vé một chiều

  7. Nếu bạn mua hai vé một chiều thay vì một vé khứ hồi:

  • bạn sẽ thực hiện hai Đơn đặt riêng biệt, mỗi Đơn đặt có các quy tắc và chính sách riêng
  • mọi thay đổi đối với một Chuyến bay sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay còn lại (ví dụ: nếu Chuyến bay đầu tiên của bạn bị hủy, bạn sẽ không được đảm bảo hoàn lại tiền cho Chuyến bay thứ hai của mình).

  8. Nếu bạn đang đi du lịch nước ngoài, bạn có thể cần phải chứng minh với nhân viên Làm thủ tục check-in và/hoặc Nhập cảnh rằng bạn có Chuyến bay khứ hồi (xem phần “Du lịch quốc tế” bên dưới để biết thêm về hộ chiếu, thị thực, v.v.).

  Các khoản thu, thuế và lệ phí

  9. Giá vé của bạn sẽ bao gồm bất kỳ khoản thuế và phí nào do hãng hàng không hoặc chính phủ thu (ngoại trừ phí nhập cảnh/xuất cảnh - xem phần “Phí nhập cảnh/xuất cảnh” bên dưới). Bạn có thể phải chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ thay đổi hồi tố nào về thuế suất.

  Phí dịch vụ

  10. Tùy thuộc vào Chuyến bay bạn chọn, chúng tôi và/hoặc Đại lý Bên thứ ba có thể sẽ tính phí dịch vụ.

  • Phí dịch vụ của chúng tôi (nếu có) là phí sử dụng Nền tảng của chúng tôi để mua vé từ Đại lý Bên thứ ba. Phí này bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.
  • Phí dịch vụ của Đại lý Bên thứ ba (nếu có) là phí sử dụng họ như trung gian của (các) hãng hàng không. Phí này có thể bao gồm thuế GTGT/GST/các loại thuế tương tự hiện hành.

  11. Giá vé sẽ bao gồm (các) phí dịch vụ.

  Phí hành lý và các khoản phụ phí khác

  12. Hãng hàng không của bạn có thể thu phí đối với hành lý ký gửi, hành lý quá cước/quá cân, thẻ ưu tiên lên máy bay, lựa chọn chỗ ngồi, giải trí trên máy bay, đồ ăn thức uống và/hoặc làm thủ tục check-in tại sân bay.

  13. Nếu họ thu phí, (các) khoản thu sẽ cộng thêm vào giá vé của bạn (trừ khi có thông báo rõ ràng rằng Chuyến bay của bạn đã bao gồm (các) phụ phí bổ sung).

  Đi lại quốc tế

  14. Bạn có trách nhiệm:

  • mang theo hộ chiếu hợp lệ và/hoặc thị thực nếu được yêu cầu
  • tuân thủ mọi yêu cầu nhập cảnh
  • tìm hiểu xem bạn có cần thị thực để đi qua một quốc gia không phải là điểm đến cuối cùng của bạn hay không
  • kiểm tra trước với đại sứ quán liên quan để xem có bất kỳ thay đổi nào về hộ chiếu, thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh hay không
  • xem lại bất kỳ cảnh báo hoặc lời khuyên nào từ quốc gia cư trú/xuất phát của bạn trước khi bạn đến/đi qua một quốc gia hoặc khu vực.

  15. Khi sắp đặt chuyến đi đến hoặc đi từ bất kỳ địa điểm nào, chúng tôi không đảm bảo rằng chuyến đi đó không có rủi ro – và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc tổn thất nào phát sinh.

  16. Đây không phải là một thực tiễn phổ biến, nhưng luật pháp quốc tế cho phép “khử trùng” máy bay để diệt côn trùng. Để khử trùng, nhân viên có thể phun thuốc diệt côn trùng dạng xịt vào khoang máy bay khi hành khách đang ở trên máy bay, hoặc khi hành khách không đang ở trên máy bay, có thể xử lý bề mặt bên trong của máy bay bằng thuốc diệt côn trùng có thể để lại tàn dư. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về việc khử trùng, bao gồm cả thông tin khử trùng có thể diễn ra ở đâu.

  Phí nhập cảnh/xuất cảnh

  17. Giá vé của bạn sẽ không bao gồm bất kỳ khoản phí nào mà một quốc gia hoặc sân bay thu đối với những người nhập cảnh/xuất cảnh và được thu trực tiếp tại sân bay. Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu xem bạn có phải trả loại phí này hay không.

  Vương quốc Anh: Biện pháp bảo vệ tài chính cho bạn

  18. Đơn vị được cấp ATOL (Giấy phép Nhà tổ chức Du lịch Hàng không): Booking.com B.V.

  19. Số giấy phép ATOL: 11967

  20. Trong lãnh thổ Vương quốc Anh, chúng tôi chỉ cung cấp biện pháp bảo vệ hoàn toàn về tài chính cho việc bán vé chuyến bay được ATOL bảo vệ dưới Giấy phép của Nhà tổ chức Du lịch Hàng không số 11967, được cấp bởi Cơ quan Hàng không Dân dụng, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Vương quốc Anh, điện thoại + 44 (0) 333 103 6350, email claims@caa.co.uk.

  21. Khi bạn mua vé chuyến bay được ATOL bảo vệ từ chúng tôi, bạn sẽ nhận được một Giấy chứng nhận ATOL. Giấy chứng nhận này liệt kê những gì được bảo vệ về mặt tài chính, cho bạn biết nơi bạn có thể lấy được thông tin về ý nghĩa của giấy chứng nhận này đối với bạn và người cần liên hệ nếu có sự cố xảy đến.

  22. Chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên Giấy chứng nhận ATOL của bạn, sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ được liệt kê trong Giấy chứng nhận ATOL (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp). Trong một số trường hợp, cả chúng tôi và nhà cung cấp đều không thể cung cấp dịch vụ như nêu trên cho bạn vì lý do mất khả năng thanh toán, thì chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã mua hoặc dịch vụ thay thế phù hợp (mà bạn không phải trả thêm phí). Bạn đồng ý chấp nhận rằng trong những trường hợp đó, chủ sở hữu ATOL thay thế sẽ thực hiện các nghĩa vụ đó và bạn đồng ý thanh toán mọi khoản tiền chưa thanh toán mà bạn phải trả theo hợp đồng của bạn cho chủ sở hữu ATOL thay thế đó. Tuy nhiên, bạn cũng đồng ý rằng trong một số trường hợp sẽ không thể chỉ định một chủ sở hữu ATOL thay thế, trong trường hợp đó, bạn sẽ có quyền khiếu nại theo chương trình ATOL (hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có).

  23. Nếu chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp được nêu trên giấy chứng nhận ATOL của bạn không thể cung cấp các dịch vụ được liệt kê (hoặc một dịch vụ thay thế phù hợp, thông qua một chủ sở hữu ATOL thay thế hoặc các trường hợp khác) vì lý do mất khả năng thanh toán, Người được ủy thác của Quỹ Ủy thác Du lịch Hàng không sẽ thanh toán cho (hoặc mang lại lợi ích cho) bạn theo chương trình ATOL. Bạn đồng ý rằng để đổi lại khoản thanh toán hoặc lợi ích đó, bạn chuyển nhượng hoàn toàn cho những Người được ủy thác đó bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào mà bạn có hoặc có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc không cung cấp dịch vụ, bao gồm bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào với chúng tôi, đại lý du lịch (hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn nếu có). Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu đòi quyền lợi nào như vậy có thể được chuyển nhượng lại cho một cơ quan khác, nếu cơ quan đó đã trả số tiền mà bạn đã yêu cầu theo chương trình ATOL.

  Liên minh châu Âu (EU): Quyền của hành khách theo Quy định của EU 261/2004

  24. Nếu chuyến bay của bạn bị hoãn hoặc bị hủy, hoặc bạn bị từ chối lên máy bay, bạn có thể được hưởng khoản bù đắp/hỗ trợ theo Quy định 261/2004 của Liên minh Châu Âu nếu:

  • Bạn đang bay vào Liên minh Châu Âu (EU)
  • Bạn đang bay ra khỏi EU
  • Chuyến bay của bạn do một hãng hàng không của EU cung cấp

  Liên minh châu Âu (EU): Trách nhiệm của hãng hàng không theo Quy định 889/2002 của EU

  25. Nếu có sự cố xảy ra trong Liên minh Châu Âu, Quy định 889/2002 của Liên minh Châu Âu có thể áp dụng cho bạn.

  Liên minh châu Âu (EU): Quyền của người tàn tật và người bị suy giảm khả năng vận động khi đi lại bằng đường hàng không theo Quy định 1107/2006 của EU

  26. Quy định 1107/2006 của EU quy định một số quyền nhất định cho những người bị tàn tật hoặc suy giảm khả năng vận động.

  Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

  27. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

  F. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng

  F1. Phạm vi của mục này

  1. Phần này bao gồm các điều khoản cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ về Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng.

  F2. Quan hệ Hợp đồng

  1. Khi bạn đặt trước Dịch vụ Vận chuyển Công cộng hoặc Vận chuyển Riêng, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ. Khi bạn đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu, Đơn đặt của bạn sẽ là đặt chỗ với Đại lý Bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Điều khoản của chúng tôi sẽ chi phối quá trình đặt.

  2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ đều đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

  3. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn sẽ được cung cấp các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự khác biệt giữa các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ và Điều khoản của chúng tôi, các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được áp dụng.

  4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bằng cách thực hiện Đơn đặt, bạn xác nhận rằng bạn:

  • đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ
  • đồng ý liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ về bất kỳ sự cố nào xảy ra
  • hiểu rằng Nhà cung cấp Dịch vụ chịu trách nhiệm sắp xếp và cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng của bạn, chọn tuyến đường, thiết lập mức giá và cung cấp tất cả thông tin liên quan
  • chấp nhận rằng chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng đặt chỗ (được gọi là dịch vụ API), và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu vì bất kỳ điều gì mà người lái/Nhà cung cấp Dịch vụ làm hoặc không làm.

  Không phải tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ đều có điều khoản riêng của họ, nhưng bạn có thể xem tất cả các điều khoản mà chúng tôi đã được cung cấp.

  F3. Chúng tôi sẽ làm gì

  1. Chúng tôi cung cấp Nền tảng mà trên đó các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể quảng bá và bán các Trải nghiệm Du lịch của họ – và bạn có thể tìm kiếm, so sánh và đặt chúng.

  2. Sau khi bạn thực hiện Đơn đặt, chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ thông tin của bạn (ví dụ: tên, số điện thoại và địa điểm đón của bạn).

  3. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ của Nhà cung cấp Dịch vụ.

  4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Nhà cung cấp Dịch vụ biết kích thước loại phương tiện bạn đã yêu cầu.

  5. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn (hoặc cho bạn biết cách nhận) (các) vé của bạn.

  F4. Bạn cần phải làm gì

  1. Bạn phải kiểm tra kỹ các thông tin trong Đơn đặt của mình, và cung cấp tất cả thông tin cần thiết để chúng tôi sắp xếp Đơn đặt cho bạn (yêu cầu của bạn, chi tiết liên hệ, v.v.).

  2. Bạn phải đảm bảo rằng mọi người trong đoàn của bạn tuân thủ các Điều khoản của chúng tôi và các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ (trong trường hợp áp dụng), các điều khoản này bạn đã xem và chấp thuận trong quá trình đặt. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn vi phạm các điều khoản:

  • bạn có thể phải trả thêm phí
  • Đơn đặt của bạn có thể bị hủy
  • tài xế của bạn có thể từ chối chở bạn.

  3. Bạn phải lưu ý rằng thời gian ước tính của hành trình chưa tính đến điều kiện giao thông.

  4. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả hành khách có mặt tại địa điểm đón đúng giờ.

  5. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Vào và gần Thời gian đón, bạn phải để điện thoại (có số bạn đã nhập khi đặt chỗ) được bật lên và có thể nhận cuộc gọi/tin nhắn, trong trường hợp tài xế cần liên hệ với bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Viber.

  6. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Đối với bất kỳ dịch vụ đón tại sân bay nào, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết chuyến bay của bạn ít nhất 24 giờ trước Thời gian đón, để Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có thể điều chỉnh Thời gian đón nếu chuyến bay của bạn bị hoãn. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ không thể cung cấp Phương tiện Vận chuyển Riêng sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  7. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn phải đảm bảo tất cả hành khách đều đến đúng giờ, đủ thời gian để lấy vé nếu cần.

  8. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để thực hiện Đơn đặt và bất kỳ hành khách nào dưới 18 tuổi phải có người lớn chịu trách nhiệm đi cùng.

  9. Bạn phải đảm bảo không có hành khách nào có hành vi không phù hợp - ví dụ: lăng mạ hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho ai đó.

  10. Bạn phải đảm bảo rằng bạn chọn Phương tiện Vận chuyển Công cộng/Vận chuyển Riêng phù hợp (về quy mô đoàn người đi cùng, số lượng hành lý, yêu cầu về khả năng tiếp cận, v.v.).

  F5. Giá và thanh toán

  1. Công ty Booking.com Transport Limited là đơn vị lưu trữ hồ sơ Đơn đặt của bạn. Để biết chi tiết về quy trình thanh toán của chúng tôi, vui lòng xem mục “Thanh toán” (A7) ở trên.

  2. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Giá đã bao gồm phí cầu đường, phí tắc đường, thuế và phụ phí giờ cao điểm. Thanh toán được thu tại thời điểm đặt.

  3. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Giá sẽ được xác nhận (và thanh toán được thu) khi tài xế của bạn trả bạn tại điểm đến. Giá có thể khác với giá ước tính khi bạn đặt. Bạn chịu trách nhiệm trang trải mọi loại phí cầu đường, phí tắc đường, thuế, phụ phí giờ cao điểm và tiền tip.

  4. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Thanh toán được thu khi Đơn đặt của bạn được xác nhận. Trước khi khởi hành, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cần xem (các) vé/(các) vé điện tử của bạn. Vui lòng luôn giữ vé bên mình, nếu không bạn có thể phải thanh toán một lần nữa.

  5. Nhà cung cấp Dịch vụ/Tài xế không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Hành trình mà bạn trực tiếp yêu cầu. Nếu họ đồng ý, có thể họ sẽ thu bạn phí bổ sung.

  F6. Chỉnh sửa, hủy và hoàn tiền

  Hủy đặt chỗ

  1. Trong hầu hết các trường hợp...

  • Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Bạn có thể hủy đặt chỗ không mất phí tối đa 24 giờ trước Thời gian Đón (2 giờ trong một số trường hợp - vui lòng xem xác nhận của bạn). Nếu bạn không hủy đúng hạn, bạn sẽ không được hoàn tiền.
  • Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào trước Thời gian Đón, nhưng Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu phí hủy từ bạn.
  • Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn có thể sẽ không được hoàn tiền sau khi Đơn đặt của bạn đã được xác nhận. Nếu kế hoạch của bạn thay đổi, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để thảo luận về bất kỳ phương án nào có thể có.

  2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn có chính sách hủy khác đi (là chính sách bạn sẽ được đọc khi đặt dịch vụ), chính sách của họ sẽ được áp dụng.

  3. Chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo trước hoặc thông báo trước trong thời gian rất ngắn - nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra trong những tình huống rất cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp:

  • Nhà cung cấp Dịch vụ mất khả năng thanh toán hoặc thực sự không thể thực hiện được Đơn đặt của bạn – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp phương tiện vận chuyển thay thế (và nếu không thể sắp xếp được phương tiện thay thế, chúng tôi sẽ hoàn tiền toàn bộ cho bạn)
  • bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc các điều khoản của Nhà cung cấp Dịch vụ – trong trường hợp đó, bạn sẽ không được hoàn tiền.

  Chỉnh sửa (thay đổi) trước khi Hành trình của bạn bắt đầu

  4. Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước. Email xác nhận của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần thông báo bao lâu (trước Thời gian Đón) để yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với Đơn đặt (chẳng hạn như thay đổi về địa điểm hoặc thời gian).

  5. Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu. Để thay đổi Đơn đặt của mình, bạn có thể cần phải hủy đặt chỗ (có thể sẽ phải trả phí hủy) và thực hiện một đặt chỗ mới.

  6. Dịch vụ Vận chuyển Công cộng. Bạn không thể thay đổi Đơn đặt của mình sau khi Đơn đặt được xác nhận.

  7. Nếu chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ cần phải thay đổi Đơn đặt của bạn (ví dụ: nếu có đình công làm cản trở hành trình của bạn), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể. Nếu sau đó bạn quyết định hủy:

  • Bất kỳ Phương tiện Vận chuyển nào. Trừ khi bạn hủy vì một trong những lý do ở gạch đầu dòng tiếp theo, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ (bất kể thời gian trước hành trình của bạn là gần hay xa).
  • Bất kỳ Dịch vụ Vận chuyển Riêng nào. Nếu thay đổi chỉ đơn giản là vì một tài xế mới, một Nhà cung cấp Dịch vụ mới hoặc một phương tiện mới (tương tự), thì bạn sẽ không được hoàn tiền (trừ khi bạn hủy với thông báo trước theo đúng thời gian quy định).

  Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi và Nhà cung cấp Dịch vụ đều không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu (ví dụ: phương tiện vận chuyển hoặc phòng khách sạn thay thế).

  Hoàn tiền

  8. Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, bạn phải yêu cầu bằng văn bản không quá 14 ngày sau Thời gian Đón của bạn.

  9. Mọi khoản hoàn tiền có thể mất đến 5 ngày làm việc để xuất hiện trong tài khoản của bạn.

  10. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Nếu tài xế của bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền và chúng tôi sẽ điều tra việc này cho bạn.

  11. Tất cả Dịch vụ Vận chuyển Riêng. Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu Hành trình của bạn không diễn ra như kế hoạch vì:

  • tài xế/Nhà cung cấp Dịch vụ không thể liên hệ được với bạn
  • một hoặc nhiều hành khách không đến địa điểm đón đúng giờ và bạn chưa yêu cầu đón theo Thời gian Đón mới
  • bạn yêu cầu những thay đổi không hợp lý đối với Thời gian Đón hoặc Hành trình
  • bạn không nói với chúng tôi/Nhà cung cấp Dịch vụ/tài xế về thay đổi bạn muốn thực hiện
  • bạn đã cung cấp thông tin không chính xác khi đặt Dịch vụ Vận chuyển Riêng của mình (địa điểm đón, thông tin liên hệ, số lượng người, số lượng hành lý, v.v.)
  • một điều gì đó mà một hoặc nhiều hành khách đã làm/không làm.

  F7. Bạn còn cần phải biết gì nữa không?

  Dịch vụ Vận chuyển Riêng Đặt trước

  1. Vui lòng kiểm tra email xác nhận của bạn để xem tài xế sẽ đợi bao lâu tại địa điểm đón.

  Dịch vụ Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu

  2. Tài xế có thể không đợi quá Thời gian Đón - và nếu họ có đợi, họ có thể sẽ thu bạn phí cho thời gian chờ đợi. Nếu bạn không có mặt tại địa điểm đón đúng giờ, bạn có thể bị thu phí hủy.

  Phí sửa chữa hoặc làm sạch

  3. Nếu bất cứ thứ gì cần sửa chữa hoặc làm sạch do ai đó trong đoàn của bạn đã làm điều gì đó không hợp lý hoặc vi phạm các điều khoản này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trang trải chi phí sửa chữa/vệ sinh.

  Chúng tôi Hoạt động Như thế nào

  4. Để biết thông tin về các đánh giá, xếp hạng, cách chúng tôi tạo doanh thu (và hơn thế nữa), vui lòng xem Chúng tôi Hoạt động Như thế nào.

  Từ điển Booking.com

  “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản (với Booking.com hoặc Công ty trong Tập đoàn), mà thông qua tài khoản đó bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch trên Nền tảng của chúng tôi.

  “Chỗ nghỉ” có nghĩa là sự cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục B, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ).

  “Hoạt động Tham quan” có nghĩa là sự cung cấp một dịch vụ tham quan bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt trong Mục C, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ Tham quan).

  “(Các) dịch vụ tham quan” bao gồm nhưng không giới hạn ở các chuyến tour, bảo tàng, tham quan, hoạt động và trải nghiệm.

  “Đơn đặt” có nghĩa là đặt chỗ trên Nền tảng của chúng tôi cho một Trải nghiệm Du lịch, cho dù bạn thanh toán ngay hay trả sau.

  “Booking.com”, “cho chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là Booking.com B.V. (đối với dịch vụ chỗ nghỉ, chuyến bay hoặc tham quan) hoặc công ty Booking.com Transport Limited (đối với bất kỳ dịch vụ vận chuyển mặt đất nào). Liên hệ của Công ty

  “Xác nhận Đặt xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là email xác nhận và voucher mà chúng tôi gửi cho bạn, giải thích các chi tiết về Đơn đặt của bạn.

  “Tín dụng Tiền mặt” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể “chuyển thành tiền” cho Phương thức Thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, hoặc kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

  “Hợp đồng Vận chuyển” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ, liên quan đến Chuyến bay của bạn.

  “Tín dụng” có nghĩa là một lợi ích có giá trị bằng tiền. Trong đó có “Tín dụng Tiền mặt” và “Tín dụng Du lịch”.

  “Hoàn tiền Thẻ tín dụng” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể chuyển thành tiền cho thẻ tín dụng mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn, nhưng không thể kết chuyển thành chi phí của Trải nghiệm Du lịch trong tương lai.

  “Tỷ giá Quy đổi Tiền tệ” có nghĩa là tỷ giá mà chúng tôi sử dụng để quy đổi tiền tệ; đây hiện là Tỉ giá Giao ngay Cuối phiên Giao dịch của WM/Refinitiv, nhưng tỷ giá này có thể thay đổi.

  “Đặt chỗ Đủ điều kiện” có nghĩa là Đặt chỗ đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện nhận Tặng thưởng.

  “Chuyến bay” có nghĩa là việc Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp một chuyến bay (xuyên suốt Mục E, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là hãng hàng không).

  “Công ty trong Tập đoàn” có nghĩa là một công ty liên kết của Booking.com – nắm giữ cổ phần trực tiếp của Booking.com hoặc là một thành viên của tập đoàn Booking Holdings Inc.

  “Tiêu chí Tặng thưởng Riêng” có nghĩa là các quy tắc áp dụng cho một số khoản Tặng thưởng nhất định – ngoài các điều khoản chung về “Tặng thưởng, Tín dụng & Ví” (A13) ở trên.

  “Hợp đồng Trung gian” (trong phần “Chuyến bay”) có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Đại lý Bên thứ ba, thỏa thuận về cách họ sắp xếp Vé máy bay của bạn (và trong một số trường hợp là bất kỳ dịch vụ bổ sung nào) với hãng hàng không hoặc công ty khác.

  “Người lái chính” có nghĩa là tài xế có thông tin được nhập trong quá trình đặt – người duy nhất có thể thay đổi hoặc hủy Đơn đặt đó hoặc thảo luận với chúng tôi về Đơn đặt đó (trừ khi họ thông báo với chúng tôi rằng họ chỉ định người khác làm việc này).

  “Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu” là phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu khi bạn đến địa điểm đón (hoặc ngay trước đó).

  “Dịch vụ của Chúng tôi” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là hệ thống đặt thuê ô tô trực tuyến của chúng tôi, qua hệ thống đó Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của họ – và bạn có thể đặt các sản phẩm dịch vụ đó.

  “Thanh toán bằng Tiền tệ của riêng bạn” có nghĩa là tùy chọn thanh toán mà đôi khi chúng tôi cung cấp khi Nhà cung cấp Dịch vụ không sử dụng loại tiền tệ của bạn. Tùy chọn này cho phép bạn thanh toán bằng loại tiền tệ của mình.

  “Phương thức Thanh toán” có nghĩa là phương thức (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, PayPal, ApplePay, v.v.) được sử dụng để thanh toán hoặc chuyển tiền.

  “Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là quy trình vào lúc bắt đầu Lượt thuê của bạn, khi bạn cung cấp các giấy tờ tùy thân bắt buộc và các chứng từ khác, thanh toán mọi khoản phí và các khoản bổ sung, tham gia ký kết Hợp đồng Thuê xe, và nhận chiếc xe bạn đã đặt.

  “Thời gian Nhận xe” (trong phần “Thuê ô tô”) có nghĩa là ngày và giờ (địa phương) bạn phải nhận ô tô của mình, như đã nêu trong Xác nhận Đặt xe của bạn.

  “Thời gian Đón” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là thời gian (địa phương) mà Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước phải tới địa điểm đón, hoặc khi Phương tiện Vận chuyển Riêng theo Yêu cầu thực sự tới địa điểm đón.

  “Nền tảng” có nghĩa là trang web/ứng dụng mà bạn có thể đặt Trải nghiệm Du lịch, cho dù là do Booking.com hoặc một công ty liên kết bên thứ ba sở hữu hoặc quản lý.

  “Phương tiện Vận chuyển Riêng Đặt trước” có nghĩa là một phương tiện cá nhân mà bạn yêu cầu tối thiểu 2 giờ trước khi bạn đến địa điểm đón.

  “Hành trình Vận chuyển Riêng” có nghĩa là hành trình vận chuyển riêng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi thực hiện Đơn đặt).

  “Phương tiện Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là tàu hỏa, xe buýt, xe điện và các loại phương tiện giao thông công cộng khác.

  “Hành trình Vận chuyển Công cộng” có nghĩa là hành trình vận chuyển công cộng như được nêu trong Đơn đặt (bao gồm bất kỳ thay đổi nào sau khi đã thực hiện Đơn đặt).

  “Lượt thuê” (hoặc “Thuê ô tô”) có nghĩa là được cung cấp một chiếc xe ô tô bởi một Nhà cung cấp Dịch vụ (xuyên suốt Mục D, “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là công ty cho thuê cung cấp xe ô tô).

  “Hợp đồng Thuê xe” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ mà bạn ký kết với nhau lúc Nhận xe. Bạn sẽ được cung cấp tóm tắt về các điều khoản chính trong quá trình bạn đặt chỗ.

  “Tặng thưởng” có nghĩa là một lợi ích mà bạn được hứa hẹn. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản Tặng thưởng sẽ là Tín dụng Du lịch, Tín dụng Tiền mặt, Hoàn tiền Thẻ tín dụng, hoặc voucher cho một số phần thưởng hiện vật.

  “Nhà cung cấp Dịch vụ” có nghĩa là nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủ sở hữu khách sạn hoặc chỗ nghỉ khác (đối với Đơn đặt “chỗ nghỉ”), bảo tàng hoặc công viên (đối với Đơn đặt “dịch vụ tham quan”), hoặc công ty cho thuê ô tô hoặc hãng hàng không (đối với Đơn đặt “dịch vụ vận chuyển”).

  “Dịch vụ” (trong phần “Dịch vụ Vận chuyển Công cộng và Vận chuyển Riêng”) có nghĩa là việc cung cấp Hành trình Vận chuyển Công cộng hoặc Hành trình Vận chuyển Riêng.

  Các “Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản dịch vụ này.

  “Đại lý Bên thứ ba” có nghĩa là một công ty đóng vai trò là (a) trung gian giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc (b) đơn vị bán lại Trải nghiệm Du lịch.

  Các “Điều khoản của Bên thứ ba” (trong phần “Chuyến bay”) có nghĩa là cả Hợp đồng Trung gian và Hợp đồng Vận chuyển.

  “Tín dụng Du lịch” có nghĩa là lợi ích có giá trị bằng tiền mà bạn có thể kết chuyển thành chi phí cho một Trải nghiệm Du lịch trong tương lai, nhưng không thể “chuyển thành tiền”.

  “Trải nghiệm Du lịch” có nghĩa là một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch trên Nền tảng.

  “Thanh toán Trả trước” có nghĩa là một khoản thanh toán mà bạn thực hiện khi đặt một sản phẩm hoặc dịch vụ (chứ không phải khi bạn thực sự sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó).

  “Ví” có nghĩa là một bảng tổng quan trong Tài khoản của bạn hiển thị các Tặng thưởng, Tín dụng và các ưu đãi khác của bạn.