Ưu Đãi Tết Nguyên Đán

Mừng năm Canh Tý! Tận hưởng giảm giá 20% cho lưu trú từ 16/1 - 10/2.

Đặt trước hay đặt phút chót

Có thể đặt từ 29/10 - 10/2

Ăn mừng trước và sau Tết

Áp dụng cho lưu trú từ 16/1 - 10/2

Ưu đãi mừng lễ

Khuyến mãi từ 20% trở lên

194 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Bangkok
Bangkok

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 250.015

182 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 226.148

156 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Tokyo
Tokyo

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 770.610

66 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Seoul
Seoul

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 549.493

55 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Bãi biển Patong
Bãi biển Patong

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 545.487

45 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Thượng Hải
Thượng Hải

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 505.619

35 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Hong Kong
Hong Kong

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 209.260

29 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Sydney
Sydney

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 941.239

27 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Auckland
Auckland

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 955.238

25 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Singapore
Singapore

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 672.085

12 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Christchurch
Christchurch

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 382.095

11 Ưu Đãi Tết Nguyên Đán
Melbourne
Melbourne

Ưu Đãi Tết Nguyên Đán bắt đầu từ VND 949.149