Trung tâm thông tin an toàn và bảo mật

Du khách

Dù Booking.com có quy trình chặt chẽ để bảo vệ khách hàng, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn có trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân khi du lịch. Hãy xem qua mẹo hay và gợi ý để giúp chuyến đi trơn tru hơn.

Đối tác

Booking.com có rất nhiều quy trình để bảo vệ đối tác của mình, nhưng chúng tôi cũng khuyến khích Quý vị luôn cẩn thận để bảo vệ bản thân khi tiếp đón khách. Sau đây là một số mẹo hay – chủ yếu áp dụng cho nhà và căn hộ – để đảm bảo mọi việc đều ổn.

Giá trị và nguyên tắc của chúng tôi

Tại Booking.com, chúng tôi tuân theo các giá trị, tiêu chuẩn và nguyên tắc để bảo vệ đối tác, du khách và nhân viên của mình.

Nên làm gì nếu có vấn đề xảy ra?

Trong trường hợp hy hữu có vấn đề xảy ra, chúng tôi luôn ở đây. Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cần thực hiện khi có sự cố, cũng như các bước chúng tôi sẽ thực hiện để hỗ trợ bạn.

Bài viết này được viết chỉ với mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn, quyền hoặc bảo lãnh pháp lý. Xin lưu ý rằng Quý vị có thể phải cần có những bước phòng ngừa khác tùy vào từng tình huống.