Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Lermontovo

Hotels in Lermontovo

Gostinitsa Melnitsa
Baza otdiha Mirage
Center Semeynogo otdiha Gornaya Dolina
Golden Hills Hotel

Places nearby

Gorskaya Diviziya (0.6 miles)
Tenginka (2 miles)
Dzhubka (2.9 miles)
Shepelëva (4.8 miles)
Bzhidskiy (5.3 miles)
Kuznetsova (5.7 miles)
Burkhany (6.3 miles)
Plosskiy (7.1 miles)
Polkovnich'ye (7.6 miles)
Bzhid (7.7 miles)
Markova Dacha (7.7 miles)
Kutay (7.9 miles)
Defanovka (8.5 miles)
Teshebs (9.3 miles)
Khutor Nyrok (9.6 miles)